Vous êtes sur la page 1sur 2

KARINA GARCIA LANCHEROS ID: 299444

HORA: 8:20 - 10:20


CALCULO DE PROFUNDIDAD E INTENSIDAD DE LA LLUVIA

TIEMPO-MIN LLUVIA-mm LLUVIA ACUMUL- mm 30 min 1 HORA 90 min


HIET
0 0
10 2.90 2.90 8

20 6.70 9.60 7
30 3.00 12.60 12.60 6
40 3.70 16.30 13.40 5

LLUVIA-mm
50 5.00 21.30 11.70 4
60 4.50 25.80 13.20 25.80 3
70 4.00 29.80 13.50 26.90 2
80 6.50 36.30 15.00 26.70
1
90 4.00 40.30 14.50 27.70 40.30
0
100 4.00 44.30 14.50 28.00 41.40 0 10 20 30
110 5.50 49.80 13.50 28.50 40.20
120 2.00 51.80 11.50 26.00 39.20

PROF MAX 51.80 15.00 28.50 41.40

INTENSIDAD P/t 30 28.5 27.60

CURVA MASA DE LLUVIA


60.00

50.00
LLUVIA ACUMUL- mm

40.00

PROF MAX: 15
30.00 mm en 80 Min
Intensidad: 30
20.00 mm/h

10.00

0.00
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
TIEMPO-MIN
HIETOGRAMA DE LLUVIA
8
7
6
5
LLUVIA-mm

4
3
2
1
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
TIEMPO-MIN

INTENSIDAD P/t

=(15 )/(0,5 )=30 /


I30max

=(37 )/(1 )=28,5 /


I60max

=(46 )/(1,5 )=27,60 /


I90max