Vous êtes sur la page 1sur 2

MUSCULO AO

Deltide Abduo (parte acromial)


Aduo e rotao medial (parte clavicular)
Extenso e rotao lateral (parte espinhal)
Supra-espinal Abduo
Infra-espinal Rotao lateral
Subescapular Rotao medial
Redondo menor Rotao lateral
Redondo maior Aduo
Coracobraquial Flexo e aduo
Bceps braquial Flexo do brao
Flexo e supinao do antebrao
Braquial Flexo do antebrao
Trceps braquial Extenso do brao e do antebrao
Ancneo Auxilia o trceps braquial na extenso do antebrao
Pronador redondo Pronao e flexo do antebrao
Flexor radial do carpo Flexo e abduo da mo
Palmar longo e palmar curto Irrelevante
Flexor ulnar do carpo Flexo e aduo da mo
Flexor superficial dos dedos Flexo da falange media
Flexor profundo dos dedos Flexo da falanges distais
Flexor longo do polegar Flexo da falange distal do polegar
Pronador quadrado Pronao do antebrao
Braquiorradial Flexo do antebrao
Extensor radial longo do carpo Extenso e abduo da mo
Extensor radial curto do carpo Extenso e abduo da mo
Supinador Supinao do antebrao
Abdutor longo do polegar Abduo do metacarpal I
Extensor curto do polegar Estende a falange proximal do polegar
Extensor longo do polegar Estende a falange distal do polegar
Extensor ulnar do carpo Abduo e aduo do antebrao
Extensor dos dedos Extenso das falanges proximais dos dedos
Extensor do indicador Extenso da falange proximal do dedo indicador
Extensor do dedo mnimo Extenso da falange proximal do dedo mnimo
Lumbricais 1 a 4 (mo) Flexo das falanges proximais
Extenso das falanges mdias e distais
Intersseos palmares 1 a 3 Aduo dos dedos
Flexo das falanges proximais
Extenso das falanges mdias e distais
Intersseos dorsais 1 a 4 Abduo dos dedos
Flexao das falanges proximais
Extenso das falanges mdias e distais
Abdutor curto do polegar Abduo do polegar
Flexor curto do polegar Flexo da falange proximal do polegar
Oponente do polegar Oposio do polegar aos demais dedos
Adutor do polegar Aduo do polegar
Flexor curto do dedo mnimo Flexor da falange proximal
Abdutor do dedo mnimo Abduo do dedo mnimo
Oponente do dedo mnimo Oposio juntamente com o polegar