Vous êtes sur la page 1sur 2

STUDIEPLAN/ANSKAN TILL

VUXENUTBILDNING

1. NAMN OCH ADRESS


Postppningsdatum Handlggaruppgifter Efternamn och tilltalsnamn, ev c/o
Coronel Jose
Gatuadress
krungrdsvgen16 bv
Postnummer och postort
143 46 VRBY

2. Jag studerar sista ret i gymnasieskolan. Skola:

3. PERSONUPPGIFTER
Fd. -r -mn -dag -nummer Telefon bostad Telefon arbete eller mobil
19790502-6758 0762137892
E-mail adress Folkbokfringskommun
luiscoronel1979@hotmail.com Huddinge

OBS! Om du inte r folkbokfrd i Stockholms kommun ska du skicka in din anskan med tillhrande bilagor som
betyg eller omdmen till din hemkommmun. Anskan behandlas inte frrn den r underskriven av din
hemkommun.

YTTRANDE FRN HEMKOMMUNEN (Ifylles endast av berrd myndighet)


Hemkommunen tar sig att erlgga interkommunal ersttning fr skt utbildning
Hemkommunen tar sig ej att erlgga interkommunal ersttning fr skt utbildning

Motivering

Fr styrelsen i kommun Stmpel:

Datum Underskrift

Namnfrtydligande

4. VAL AV KURSER/KURSPAKET
Kursnamn Kursgrupp/Kurskod Kursstart Kursslut Syfte Pong
Svenska som andrasprk Behrighetskomplettering till
JE8GRNSVADQMTT7 2017-08-07 2017-10-13 200
grundlggande, delkurs 4 hgre studier
Svenska som andrasprk Behrighetskomplettering till
CG7GRSVADKLILFM 2017-07-03 2017-09-08 200
grundlggande, delkurs 4 hgre studier
Summa pong 400

5. UTBILDNINGSBAKGRUND
Tidigare studier inom kommunal vuxenutbildning: Nej
Svensk utbildning: Ingen svensk utbildning
Utlndsk utbildning: Gymnasieexamen eller motsvarande
Ankomst till Sverige: 2001
Studier i svenska: Svenska fr invandrare, annan kommun
Land: Peru
Avslutat gymnasieutbildning med examen/diplom eller motsvarande: Nej
r grundskola: 6
r gymnasieskola: 5
r universitet: 5
r totalt: 16

6. MIN SITUATION
Arbetssituation: Arbetsskande
Tid: lngre n 1 r
Funktionsnedsttning: Ja
Information: Hej! Jag vill anskan skolan i stockholm komvux

7. STUDIEPLANERING
Syfte med studierna: Behrighetskomplettering till hgre studier
Fr att kunna ska till: Universitet/Hgskola, Yrkeshgskola (KY, PU, Lrlingsutbildning m.m.)
Ange vilken utbildning: bygg och anlnggning
Ml med mina studier: Bygg och anlnggning El och energi betongingenjr vvs ingenjr

8. VRIGA UPPLYSNINGAR

Intagningen grundas p de uppgifter som lmnas p denna anskan och i bifogade handlingar. Skicka med
kopior av betyg frn SFI, GRUNDSKOLAN, GYMNASIESKOLAN och vriga betyg eller omdmen som styrker
frkunskaperna.

Personuppgifterna i denna anskan kommer att behandlas fr administration av intagning och undervisning. Fr den som sker
studiemedel kommer uppgifter att lmnas ut till CSN. Fr intagna till komvux kommer utver intagningsuppgifterna vriga uppgifter
som behvs fr att administrera utbildningen att sparas och behandlas. Utbildningsfrvaltningen r ansvarig fr att
personuppgifterna behandlas i enlighet med gllande lagstiftning. Du har rtt att efter skriftlig och egenhndigt undertecknad
begran f ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de r felaktiga eller irrelevanta har du rtt att begra
att uppgifterna rttas eller raderas. Begran lmnas till fljande adress: Komvuxcentrum Stockholm,
Arbetsmarknadsfrvaltningen, Box 171 40, 104 62 Stockholm.

9. Jag frskrar att lmnade uppgifter verensstmmer med verkliga frhllanden

Datum Underskrift

Om du r folkbokfrd i annan kommun n i Stockholms stad/kommun ska du skicka anskan till din hemkommun fr beslut.
Hemkommunen skickar sitt beslut till:
Komvuxcentrum Stockholm, Arbetsmarknadsfrvaltningen, Box 171 40, 104 62 Stockholm