Vous êtes sur la page 1sur 277

Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:

Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

Kszlt
a HEFOP 3.3.1-P.-2004-0900152/1.0 azonostj
A Felsoktats szerkezeti s tartalmi fejlesztse
cm plyzat keretben.
Konzorciumvezet: Pannon Egyetem

Krnyezetmrnki Tudstr
Sorozat szerkeszt: Dr. Domokos Endre

3. ktet

Talajvdelem, talajtan
Szerkeszt: Dr. Fleky Gyrgy

Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Intzet

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 1


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
Kszlt
a HEFOP 3.3.1-P.-2004-0900152/1.0 azonostj
A Felsoktats szerkezeti s tartalmi fejlesztse
cm plyzat keretben.
Konzorciumvezet: Pannon Egyetem

Krnyezetmrnki Tudstr
Sorozat szerkeszt: Dr. Domokos Endre

3. ktet
Talajvdelem, talajtan
Szerkeszt: Dr. Fleky Gyrgy

Szerzk:
Dr. Bidl Andrs
Dr. Br Borbla
Cskin Dr. Tombcz Etelka
Dr. Fleky Gyrgy
Kristfn Dr. Horvth Erzsbet
Dr. Michli Erika
Dr. Ppay Lszl
Tthn Dr. Farsang Andrea

ISBN: 978-615-5044-28-1

2. bvtett kiads 2011


Els kiads: 2008
Veszprm
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Intzet

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 2


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

Krnyezetmrnki Tudstr
eddig megjelent ktetei

01. Krnyezetfldtan
02. Krnyezetgazdlkods
03. Talajvdelem, talajtan
04. Egszsgvdelem
05. Krnyezeti analitika
06. Krnyezetvdelmi mszaki technolgik, technolgiai rendszerek modellezse, ipari
technolgik s szennyezseik
07. Krnyezettan
08. Fldnk llapota
09. Krnyezeti kmia
10. Vzgazdlkods-Szennyvztisztts
11. Levegtisztasg-vdelem
12. Hulladkgazdlkods
13. Zaj- s rezgsvdelem
14. Sugrvdelem
15. Termszet- s tjvdelem
16. Krnyezetinformatika
17. Krnyezetllapot-rtkels, Magyarorszg krnyezeti llapota, monitorozs
18. Krnyezetmenedzsment rendszerek
19. Hulladkgazdlkods II.
20. Krnyezetmenedzsment s a krnyezetjog
21. Krnyezetvdelmi energetika
22. Transzportfolyamatok a krnyezetvdelemben
23. Krnyezetinformatika II.
24. Talajtan s talajkolgia
25. Rezgsi spektroszkpia

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 3


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

Felhasznlsi felttelek:

Az anyag a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add


el!-gy add tovbb! 2.5 Magyarorszg Licenc
feltteleinek megfelelen szabadon felhasznlhat.

Tovbbi felhasznls esetn felttlenl hivatkozni kell


arra, hogy
"Az anyag a HEFOP 3.3.1-P.-2004-0900152/1.0 tma
keretben kszlt a Pannon Egyetemen."

Rszletes informcik a kvetkez cmen tallhatak:


http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/hu/

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 4


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

Tartalom
1. Talajtani alapismeretek ............................................................................................... 9
1.1. A talaj fogalma ..............................................................................................................10
1.1.1. A talaj funkcii .................................................................................................................................. 10
1.1.2. A talaj felptse, a talaj szelvny .................................................................................................... 10
1.2. A talajok kpzdse ......................................................................................................13
1.2.1. A talajkpz tnyezk ...................................................................................................................... 13
1.2.2. A talajkpzdst meghatroz legfontosabb folyamatok ............................................................... 13
1.3. Haznk talajosztlyozsi rendszernek ftpusai ............................................................17
1.3.1. Talajaink hazai osztlyozsa ............................................................................................................. 17
1.3.2. Vztalajok ......................................................................................................................................... 17
1.3.3. Kzethats talajok .......................................................................................................................... 17
1.3.4. Barna erdtalajok ............................................................................................................................. 18
1.3.5. Mezsgi talajok .............................................................................................................................. 18
1.3.6. Szikes talajok .................................................................................................................................... 18
1.3.7. Rti talajok ....................................................................................................................................... 18
1.3.8. Lptalajok ......................................................................................................................................... 19
1.3.9. Folyvizek, tavak ledkeinek s a lejtk hordalkainak talajai ...................................................... 19
1.3.10. A talajok nemzetkzi osztlyozsa .............................................................................................. 22
1.4. A talaj svnyi sszetevi ..............................................................................................24
1.4.1. A talajalkot svnyok csoportostsa, jellemzsk ........................................................................ 24
1.4.2. Sziliktok........................................................................................................................................... 25
1.4.3. Oxidok s rokon vegyletek ............................................................................................................. 38
1.4.4. Karbontok................................................................................................................................. 39
1.4.5. Foszftok .................................................................................................................................... 40
1.4.6. Szulfidok, szulftok ........................................................................................................................... 40
1.4.7. Kloridok, bortok, nitrtok ............................................................................................................... 41
1.5. A talaj kmiai tulajdonsgai ...........................................................................................42
1.5.1. A talaj szerves anyaga ...................................................................................................................... 42
1.5.2. A humusz szerepe a talajban ............................................................................................................ 48
1.5.3. Kolloidok a talajban .......................................................................................................................... 50
1.5.4. A talaj savanysga s lgossga ..................................................................................................... 57
1.5.5. Redoxi folyamatok a talajban ........................................................................................................... 60
1.5.6. Tpelem- s toxikuselem-lekt kpessg ...................................................................................... 63
1.6. A talaj tpelem szolgltatsa .........................................................................................65
1.6.1. Tpanyagfelvtel a talajbl .............................................................................................................. 67
1.6.2. Elemkrforgalmak ............................................................................................................................ 70
1.7. A talaj fizikai tulajdonsgai ............................................................................................72
1.7.1. Szemcsesszettel............................................................................................................................ 72
1.7.2. Talaj szerkezete, aggregtumok ....................................................................................................... 73
1.7.3. A talaj trfogattmege, srsge ..................................................................................................... 76
1.7.4. A talaj vzgazdlkodsa, pF ............................................................................................................... 77
1.7.5. A talaj leveg gazdlkodsa ............................................................................................................. 80
1.7.6. A talaj hgazdlkodsa ..................................................................................................................... 80
1.7.7. A talaj szne ...................................................................................................................................... 81
1.8. A talajok biolgiai llapota ............................................................................................82
1.8.1. A magasabb-rend nvnyek s llatok szerepe ............................................................................. 87
1.8.2. A talajmikroszervezetek s tevkenysgk ...................................................................................... 87

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 5


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
1.8.3. A talajok termkenysge .................................................................................................................. 88

2. Talajtani gyakorlatok .................................................................................................93


2.1. Talajvizsglatok clja .....................................................................................................94
2.2. Helyszni talajvizsglatok ...............................................................................................95
2.2.1. A talajszelvny helyszni lersa........................................................................................................ 95
2.2.2. Talajmintavtel ............................................................................................................................... 100
2.2.3. Talajmintk elksztse, laboratriumi vizsglata ........................................................................ 102
2.3. Talajfizikai vizsglatok ................................................................................................. 104
2.3.1. Mechanikai sszettel meghatrozsa .......................................................................................... 104
2.3.2. Arany-fle ktttsgi szm meghatrozsa ................................................................................... 108
2.3.3. A talaj higroszkpossgnak meghatrozsa ................................................................................. 108
2.3.4. A talaj srsgnek s trfogattmegnek meghatrozsa, valamint az sszporozits szmtsa
109
2.3.5. A prustrfogat meghatrozsa..................................................................................................... 110
2.3.6. A talaj nedvessgtartalmnak meghatrozsa .............................................................................. 111
2.3.7. A pF grbe meghatrozsa ............................................................................................................. 113
2.3.8. A talajok kapillris vzemel kpessgnek vizsglata ................................................................... 114
2.3.9. Vznyel s vztereszt kpessg mrse ..................................................................................... 114
2.3.10. Talajok vznyel s vztereszt kpessgnek mrse ............................................................ 115
2.4. Talajok kmiai vizsglata ............................................................................................. 116
2.4.1. A talajok kmhatsnak meghatrozsa ........................................................................................ 116
2.4.2. A talajok msztartalmnak meghatrozsa ................................................................................... 118
2.4.3. A talaj savanysgnak meghatrozsa ......................................................................................... 119
2.4.4. A talajok kationcsere kapacitsnak (T-rtk) s a kicserlhet kationoknak a meghatrozsa... 121
2.4.5. Szikes talajok vizsglata .................................................................................................................. 124
2.4.6. A talaj szerves-anyag tartalmnak meghatrozsa ........................................................................ 126
2.4.7. A talaj svnyi nitrogntartalmnak meghatrozsa ..................................................................... 128
2.4.8. A talaj ammnium-lakttos-oldhat P- s K-tartalmnak meghatrozsa .................................... 129
2.4.9. Vizes kivonat ksztse ................................................................................................................... 131
2.4.10. Teltsi talajkivonat ksztse .................................................................................................... 132
2.4.11. A vzben oldhat anionok s kationok meghatrozsa ............................................................. 132
2.4.12. A karbont- s hidrokarbont-ionok meghatrozsa ................................................................ 132
2.4.13. A kloridion meghatrozsa ........................................................................................................ 133
2.4.14. A szulftion meghatrozsa ...................................................................................................... 133
2.4.15. A vzben oldhat kationok meghatrozsa ............................................................................... 133
2.4.16. Kalciumion meghatrozsa ....................................................................................................... 134
2.4.17. Ntriumion meghatrozsa ....................................................................................................... 134
2.4.18. Kliumion meghatrozsa ......................................................................................................... 134
2.4.19. Vezetkpessg meghatrozsa ............................................................................................... 134

3. Talajvdelem............................................................................................................ 136
3.1. Talajvdelem tzparancsolata: ..................................................................................... 137
3.2. Emberi tevkenysg hatsa a talajra ............................................................................ 138
3.2.1. Talajmvels, talajhasznlat talajtani hatsai (talajtmrds, talajkevers, forgats) ............... 138
3.2.2. Vzhztarts szablyozsa, vzrendezs ......................................................................................... 142
3.2.3. Meliorci, rekultivci .................................................................................................................. 145
3.2.4. Szennyvizek, szennyvziszapok s hgtrgyk elhelyezse a talajokon........................................... 146
3.3. Talajtermkenysget cskkent talajhibk s javtsuk ................................................ 151
3.3.1. Vzhiny .......................................................................................................................................... 151
3.3.2. Az ntzs kros hatsai ................................................................................................................ 152
3.3.3. Tl tmtt talaj............................................................................................................................... 152
3.3.4. Tl laza talaj.................................................................................................................................... 152

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 6


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
3.3.5. Flsleges vz .................................................................................................................................. 152
3.3.6. Tlzott savanysg ......................................................................................................................... 153
3.3.7. Szikeseds ...................................................................................................................................... 153
3.3.8. Tlzott startalom .......................................................................................................................... 154
3.3.9. Talajolts ........................................................................................................................................ 154
3.3.10. Talajferttlents ....................................................................................................................... 154
3.3.11. Talajerzi ................................................................................................................................. 155
3.3.12. Talajszennyezs ......................................................................................................................... 156
3.4. A tpanyag-gazdlkods talajvdelmi vonatkozsai ..................................................... 157
3.4.1. A nitrogn s a krnyezet............................................................................................................... 157
3.4.2. A foszfor s a krnyezet ................................................................................................................. 160
3.4.3. Klium s a krnyezet .................................................................................................................... 161
3.5. Fldrtkels, talajminsts ....................................................................................... 163
3.5.1. A TIM ltrehozsa, clja ................................................................................................................. 166
3.5.2. A TIM felptse ............................................................................................................................. 167
3.5.3. A TIM program keretben vgzett vizsglatok............................................................................... 168
3.5.4. A TIM mkdtetse ........................................................................................................................ 168
3.6. Talajvdelmi szmtsi feladatok ................................................................................. 171
4. Talajszennyezs s tisztts ....................................................................................... 174
4.1. Szennyezs-talaj klcsnhats ..................................................................................... 175
4.1.1. A szennyezdsek megktdse a talajok szilrd fzisn .............................................................. 175
4.1.2. A szennyezsek megktsre alkalmas szerves s szervetlen felleti aktvhelyek a talaj
rszecskken................................................................................................................................................. 176
4.2. A hasznos mikroszervezetek irnytott alkalmazsai a talajtiszttsban ......................... 179
4.2.1. A biotechnolgiailag fontos mikroorganizmusok kinyerse s teljestkpessgk fokozsi
lehetsgei ................................................................................................................................................... 179
4.2.2. A mikroorganizmusok elfordulsa, kitenysztsk lehetsgei .................................................. 180
4.2.3. A mikrobilis monitorozs mdszerei ............................................................................................ 183
4.3. A talajszennyezk fajti s az ltaluk okozott krosodsok ........................................... 186
4.3.1. A szennyezk csoportostsa. Dzis s toxicits ............................................................................ 186
4.3.2. A toxicits problmja s a hatrkoncentrcik megllaptsa ..................................................... 187
4.3.3. A talajt potencilisan szennyez anyagok ltalnos ttekintse ................................................... 188
4.3.4. Vrosi talajok krnyezeti kockzata, a szennyezs forrsai ........................................................... 194
4.4. Szennyezs terjedse, a talaj- s talajvz vdelemmel kapcsolatos feladatok................. 197
4.4.1. A szennyezs terjedst befolysol tnyezk .............................................................................. 197
4.4.2. A szerves szennyezk sorsa a talajban ........................................................................................... 205
4.4.3. Szervetlen szennyezk sorsa a talajban ......................................................................................... 206

5. A felszn alatti vizek szennyez forrsai .................................................................... 209


5.1. Forrsok...................................................................................................................... 210
5.1.1. A nem megfelelen kialaktott hulladk lerakk szennyez hatsa .............................................. 210
5.1.2. Veszlyes anyagok .......................................................................................................................... 213
5.1.3. A szennyvztrozk szennyez hatsai ........................................................................................... 213
5.1.4. A mezgazdasg talaj s talajvz szennyez hatsai ...................................................................... 214
5.1.5. svnyolaj termkek szennyez hatsai ........................................................................................ 215
5.2. A vzbzisok vdelme .................................................................................................. 216
5.2.1. Vdterletek ................................................................................................................................ 216
5.2.2. A felszn alatti vizek (talajvz) vdelme, monitoring rendszer ........................................................ 216
5.2.3. A talajvz vdelmnek mdjai ........................................................................................................ 217
5.2.4. Szennyvizek elhelyezse a talajban ................................................................................................ 219

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 7


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
6. A talajtisztts mszaki mdszerei ............................................................................ 221
6.1. A szennyezett terletek feltrsnak alapelvei............................................................. 222
6.2. A krelhrts mdszerei a beavatkozs clja szerint .................................................... 226
6.3. A talajtisztts sorn alkalmazott technolgik alapelv szerint csoportostsa ............... 228
6.3.1. A pneumatikus eljrsok ................................................................................................................ 228
6.3.2. Talajmoss (extrakci) .................................................................................................................... 229
6.3.3. Termikus eljrsok ......................................................................................................................... 230
6.3.4. Egyb katalitikus elven mkd kmiai eljrsok (elektrokmiai s UV oxidcis eljrsok) ....... 234
6.3.5. Biolgiai eljrsok .......................................................................................................................... 236

7. Olajkrok elhrtsa ................................................................................................. 247


7.1. Az olajszennyezs hatsai ............................................................................................ 248
7.2. Az olaj mozgsa a talajban. .......................................................................................... 251
7.3. Az olajszennyezsekkel kapcsolatos mszaki teendk .................................................. 257
7.3.1. Lokalizcis eljrsok ....................................................................................................................... 258
7.3.2. Rszleges mentests ..................................................................................................................... 259

8. Talajszennyezettsgi szmtsi feladatok.................................................................. 262


9. Irodalom .................................................................................................................. 273
10. brajegyzk.......................................................................................................... 275
11. Tblzatjegyzk.................................................................................................... 277

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 8


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

1. TALAJTANI ALAPISMERETEK

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 9


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

1.1. A talaj fogalma

A talaj a Fld legkls szilrd burka, amely a nvnyek termhelyl szolgl. Alapvet
tulajdonsga a termkenysge, vagyis az a kpessg, hogy kell idben s a szksges
mennyisgben kpes elltni a rajta l nvnyzetet vzzel s tpanyaggal, s gy lehetv teszi
az elsdleges biomassza megtermelst.

A talaj egyben a termszeti krnyezet rsze, mely biztostja az anyagok biolgiai krforgst.
Mint a krnyezet rsze fogadja a fldfelsznre rkez energia- s anyagramlsokat; rszben
trolja, rszben talaktja azokat. A termfld termszeti erforrs, amely az lvilggal szoros
kapcsolatban s klcsnhatsban megjul, ha az anyagok krforgsa zavartalan. Ha azonban az
anyagforgalomban fennakads van, vagy a talaj megsemmisl, mint erforrs meg nem
jthat. A Fld felsznn a pedoszfra,- a talajkpzds ltal veznyelt fldkreg-, szoros
kapcsolatban van a litoszfrval, a bioszfrval, s az atmoszfrval.

Mint termeleszkz, a talaj termkenysgvel alapot ad a nvnytermesztsnek s trgya


mindazon tevkenysgeknek, amelyek a nagyobb s biztosabb termsek elrst clozzk.
Ezek a beavatkozsok, mint a talajmvels, a trgyzs, a vegyszeres gyomirts, az ntzs, a
talajjavts, mind a talaj tevleges kzremkdsvel rik el hatsukat. Kzben a talaj maga is
vltozik s e vltozsok lehetnek idlegesek vagy tartsak, illetve kedvezk vagy
kedveztlenek. Mind a kedvez, mind a kedveztlen hatsok befolyssal vannak nem csak a
talajra, hanem a termszeti, valamint mvi krnyezet egyb elemeire, ezrt a talajra val
rhatsok rtkelsnl nem elegend csak a termfld vltozsait nyomon kvetni, hanem a
teljes termszeti krnyezetben bekvetkez vltozsokat is rtkelni kell.

1.1.1. A talaj funkcii


A talaj teht nem csupn a nvnyek termesztse s ms mezgazdlkodssal kapcsolatos
tevkenysg szempontjbl fontos, hanem sokrt funkciin keresztl az egsz termszeti
krnyezet s az emberi let minsgt meghatrozza.

Sokrt funkcii a kvetkezkben foglalhatjuk ssze:


A tbbi termszeti erforrs (sugrz napenergia, lgkr, felszni s felszn alatti
vzkszletek, biolgiai erforrsok) hatsnak integrtora, transzformtora, reaktora.
letteret biztost a talajban l nvnyi s llati szerveztek szmra s termhelyet
termesztett kultrk szmra
A primer biomassza-termels (szerves szn) alapvet kzege, a bioszfra primer
tpanyagforrsa.
H, vz s nvnyi tpanyagok termszetes raktrozja.
A Fld felsznt r termszetes vagy emberi tevkenysg hatsra bekvetkez
stresszhatsok szr- s detoxikl, puffer rendszere
A bioszfra jelents gn-rezervorja, a biodiverzits nlklzhetetlen eleme.
Trtnelmi rksgek hordozja.

1.1.2. A talaj felptse, a talaj szelvny


Ha talajrl beszlnk, akkor minden esetben nem csak terleti kiterjedsre vagyunk
tekintettel, hanem a mlysgi sajtsgaira is. Talajnak tekintjk mindazt, ami a felszn s a

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 10


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
talajkpz kzet kztt fekszik s a rajta dszl nvnytakarval kapcsolatban van. A jegyzet a
talajokat rszben fggleges szelvnykben, morfolgiai tulajdonsgaik szerint, msrszt
fizikai, kmia, biolgiai tulajdonsgaik szerint trgyalja.

A talaj szelvnyt sott gdrben, tszli vagy bnya falakban, ritkbban frsokban
tanulmnyozhatjuk.

A talajkpzds hatsra elklnlt rtegeket genetikai talajszinteknek nevezzk. A


talajszintek milyensgvel s sorrendjvel a talajmorfolgia foglalkozik. A talajmorfolgiban
a talajszintek megjellsre egyezmnyes betjelzst hasznlunk.

A talajkpz folyamatok eredmnyeknt kialakult s elklnlt rtegeket genetikai


talajszinteknek nevezzk. A talajmorfolgiban a talajszintek megjellsre egyezmnyes
betjelzst hasznlunk, a kvetkezk szerint:

A-szint
A-szinteknek nevezzk a felsznen fekv szerves-anyagban gazdag, stt szn szintet. Ha
szntterlet talajt vizsgljuk, akkor azt a szintet, ameddig a talajmvel eszkzk forgat,
lazt hatsa rvnyesl Asz-nek jelljk. Ha nem mvelt terlet talajrl van sz, akkor A-
szint alatt a humuszos fels szintet rtjk. Kln, Ao val jelljk az erdk felsznt bort,
nagy mennyisg, kevss bomlott szerves-anyaggal jellemezhet szintet.

E-szint
Rgebbi jells szerint az erdtalajok, esetleg a szikesek esetben a felszni A1 szint alatt, A2-
vel jelltk a kifakult kilgzsi szintet. A nemzetkzi szakirodalmat kvetve, jabban ezt a
szintet E-szintnek - vagyis eluvilis - szintnek nevezzk.

B-szint
A B-szint az A-szintek alatt fekv felhalmozdsi vagy tmeneti szint. A kilgzssal,
sfelhalmozdssal, illetve agyagelmozdulssal jellemezhet talajok esetben, ebben a szintben
halmozdnak fel a ms szintekbl rkezett anyagok. Azokban a talajokban, amelyekre nem
jellemz az emltett szelvnyen belli mozgs, fokozatosan cskken humusztartalommal
jellemezhet, tmeneti szintet, B-szintet tallunk. A B-szint, szne vagy a felhalmozds jellege
alapjn tovbb tagolhat B1, B2 alszintekre.

C-szint
A C-szintet a nem kemny vagy tmr talajkpz kzet jellsre hasznljuk.

D-szint (vagy R)
D-szintknt az gyazati kemny kzetet jelljk, melyet mg nem alaktottak t a mllsi s
ms talajkpz folyamatok.

A szintek kztti tmenet jellsre ketts betjelzst hasznlunk, mint AB vagy BC szint.
Rendszerint az tmeneti szintben meghatrozbb szint jelt vesszk elre. Az egyes szintek
tovbbi megklnbztetsre indexek adnak lehetsget. A msodlagos tulajdonsgok jellse
a fbb szinteken bell. Az egyes szintek tovbbi megklnbztetsre indexek adnak
lehetsget a kvetkezk szerint:
b: eltemetett genetikai szint
c: kivlsok, nodusok
g: glejes mrvnyozottsg

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 11


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
h: szervesanyag felhalmozds az svnyi szintekben
j: jarozit mrvnyozottsg
k: karbont felhalmozds
m: cementlt, kemny rteg
n: ntrium felhalmozds
sz: sznts vagy egyb mvels
q: kovasav felhalmozds
r: ers redukcis llapot
s: a kilgzott szeszkvioxidok felhalmozdsa
t: agyagfelhalmozds
w: szn vagy szerkezet fejlds
y: gipsz felhalmozds
z: a gipsznl jobban oldd sk felhalmozdsa

Tbb indexet is hasznlhatunk, de ltalban kettnl tbbet nem szoktunk. Egy glejes,
mszfelhamozdssal jellemezhet B szint jele pldul: Bgk

Eltemetett vagy tbbrteg talajok esetben sorszmozzuk a klnbz talajkpz kzeteken


kialakult szinteket. Pldul: A Bt C 2C

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 12


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

1.2. A talajok kpzdse

A talajkpz tnyezk s folyamatok


A fldfelszn s azon bell haznk talajtakarja is igen vltozatos. A talajok mlysge, szne,
rtegzettsge, tulajdonsgai s termkenysge a talajok kialakulst meghatroz talajkpz
tnyezk s talajkpz folyamatok eredmnye.

1.2.1.A talajkpz tnyezk


Dokucsjev ta t talajkpz tnyezt klnbztetnk meg: az ghajlati, a biolgiai, a
domborzati, a fldtani tnyezket s a talajok kort. Az ember lakta terleteken, ezekhez jrul
hozz mg az emberi tevkenysg, mint a talajkpzdst mdost tnyez.

A talajkpz kzet szolgltatja a talajkpzds nyersanyagt. Ennek fizikai tulajdonsgai s


kmiai, svnytani sszettele nagymrtkben befolysolja a rajta kialakult talaj tulajdonsgait.

Az ghajlati tnyezk kzl jelents a hmrsklet-, a csapadk- s a szlviszonyok s ezek


dinamikja. E tnyezk hatrozzk meg, hogy mennyi energia s nedvessg rkezik a felsznre,
a talajban lejtszd fizikai s kmiai folyamatok kialakulst, valamint sebessgt, egyben
megszabjk azt is, hogy a talajon milyen nvnyek lhetnek s a nvnyek ltal termelt szerves
anyag milyen temben bomlik el, valamint a talajszintek kztti anyagvndorls uralkod
irnyait is.

A domborzati tnyezk hatrozzk meg a felszni s felszn alatti vizek mozgsnak irnyt s
ez ltal a talaj-tj rendszeren bell az anyag- s energiaramlsi folyamatokat, valamint
mdostjk ghajlati tnyezk hatst. A domborzat jelents hatssal lehet nem csak a talaj
fejldsre, de a talajpusztulsra is.

A biolgiai tnyezk a talajon s a talajban l szervezetek tevkenysge kvetkeztben jutnak


rvnyre. A zld nvnyek elssorban a szervesanyag termelsben, mg az llati s
mikroszervezetek a megtermelt biomassza lebomlsban, talaktsban s keversben
jelentsek a talajkpzds sorn.

A talajoknak elklntjk abszolt s relatv kort. Az abszolt kor a talajkpzds idben


mrhet kora, a relatvkor a talaj fejldsi llapotra vonatkozik. Fiatal felszneken
tallkozhatunk fejlett talajokkal, ugyanakkor ids felszneken a fejldskben gtolt talajokkal.

Az emberisg trtnete folyamn minden emberi tevkenysg tbb-kevsb megvltoztatta a


krnyezetet, gy mdostotta a talajkpzdsben rvnyesl termszeti tnyezk hatst.
Az ismertetett talajkpzdsi tnyezk egyttesen, sszefondva s egyms hatst erstve
esetleg gyengtve hatrozzk meg a talajkpzds krlmnyeit. A kzetbl talajj vls, majd
a talajfejlds, vagyis a genetikai szintekre tagolds a talajkpzdsi folyamatok eredmnye.

1.2.2. A talajkpzdst meghatroz legfontosabb folyamatok


A korbban ismertetett talajkpz tnyezk meghatrozzk, milyen talajok kpzdhetnek egyes
fldrajzi terleteken a talajkpz folyamatok a kpzds mikntjt rja le. Az albb

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 13


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
ismertetsre kerl folyamatok lejtszdsa, erssge, sorrendje, esetleg azok kombincii
hatrozzk meg a genetikai szintek kialakulst s tulajdonsgait.

A mlls
A Fld felsznre kerlt kzetek klnbz talakulsokon mennek t, melyeket egyttesen
mllsnak neveznk. Az talakulst elidz energik, valamint az talakuls jellege szerint
megklnbztetnk fizikai mllst -vagy aprzdst -, valamint kmiai mllst. A mlls
harmadik csoportja a biolgiai mlls, amely a zld nvnyek vagy a mikroszervezetek
lettevkenysge ltal trtnik. A mlls sorn a kzetbl szrmaz svnyok talakulsa
hatrozza meg a talajok svnyi sszettelt, s ez ltal szmos fizikai, kmiai tulajdonsgot, a
termkenysget tovbb a krnyezeti tompt kpessget.

A humuszosods
A humuszosods folyamatban alakul ki a talajra jellemz szervesanyag, a humusz.
Elfelttele a felsznre illetve a talajba jut szervesanyag bomlsa, majd talakulsa, s talaj
svnyi anyagval val keveredse s kapcsoldsa. A humuszosods s a humusz mennyisge
valamint minsge klnbzik a fldrajzi vezetekben vagy akr azokon bell is. A
legfontosabb befolysol tnyezk: a talajra s a talajba jut szervesanyag mennyisge,
sszettele s eloszlsa, a szervesanyag bomlsnak s talakulst meghatroz hmrskleti
s nedvessgi viszonyok, valamint bontst s keverst vgz talajlak szervezetek
tevkenysge. A humuszosods igen lass folyamat, ahhoz, hogy az adott talajra s
termhelyre jellemz egyenslyi humusz mennyisg s minsg kialakuljon, hossz idre,
esetenknt tbb szz, vagy ezer vre van szksg.

A kilgzs
A mlls folyamn a bomlstermkek egy rsze jra egyesl s j svnyt alkotva a talajban
marad, mg ms rszk oldhatv vlik s kimosdik a talajszelvnybl. A kilgzs, vagyis a
vzben oldd anyagok kimosdsa a talajszelvnybl, tulajdonkppen a mlls velejrja. A
kilgzs elfelttele a lefel raml talajoldat, valamint az oldhat anyagok jelenlte, vagy
keletkezse. A kilgzs teht fgg a csapadk mennyisgtl, s a prolgs mrtktl, mivel e
kett szabja meg a talajban lefel irnyul nedvessg mozgs intenzitst. Fgg tovbb a
talajoldat kmhatstl s a talajon l nvnyzet vzfelhasznlstl. A kilgzs eredmnye a
fels talajszinteknek elssorban kalciumkarbontban s az annl jobban oldhat anyagokban
val elszegnyedse.

Az agyagosods
Az agyagosods sorn felgyorsul az elsdleges szilikt svnyok talakulsa s bomlsa, s
msodlagos svnyok kpzdnek. Ennek hatsra a talajszelvnyben tbb az agyag, mint a
talajkpz kzetben, mert a msodlagos svnyok nagy rsze, mrete alapjn az agyag
frakciba tartozik. A kilgzs lnyegesen felgyorstja az agyagosods folyamatt, mert a
karbontmentes szintek kmhatsa savass vlik, ezrt a kilgzst az agyagosods
elfutrjnak tekinthetjk.

Az agyagbemosds
Az agyagbemosds folyamatban a fels talajszintek, vagyis az A s E szintek agyagtartalma
lnyeges vltozs nlkl levndorol az alatta fekv, vagyis a B szintbe. Az A s E szintekbl
elmozdult agyag a B szintben halmozdik fel, kitltve annak prusait, bevonva a talaj
szerkezeti elemeinek fellett. A folyamat helyszni felismerst segti az A s E, valamint B
szintek agyag tartalmban szlelhet klnbsg, valamint a szerkezeti elemek felletn fellp
agyaghrtya. Segti tovbb a folyamat helyszni felismerst az E szint vilgos, fak szne,

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 14


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
mg a B szint sttebb, barns, vagy vrses barna rnyalat. Pontosabb meghatrozst segtik
a laboratriumi vizsglatok.

A podzolosods
A podzolosods nagymrtkben elsavanyodott, kolloid szegny s tmos jelleg
nedvessgztatssal rendelkez talajokban kvetkezik be. A ersen savany kzeg az
agyagsvny alkotelemeikre val sztesst vltjk ki. A sztess termkei kzl a kovasav
nagy rsze helyben marad, mg a vas s az alumnium ionos, vagy a savany alom anyag fell
folyamatosan rkez szerves savakkal komplex ktsben levndorol a felhalmozdsi B
szintbe. Ott kicsapdnak a vas-, valamint alumnium oxidhidrtok s amorf, vagy gyengn
kristlyos formban kivlnak s felhalmozdnak. A podzolosods folyamata felismerhet a
helysznen, a kilgzsi s a felhalmozdsi szintek agyagtartalmban s sznben mutatkoz
nagy klnbsgek alapjn. A kilgzsi szint (E) laza s piszkosfehr szn, mg a
felhalmozdsi (B) szint tmdtt, akr cementlt s vrses barna, vagy barns fekete szn.

A kovrvnyosods
A kovrvnyosods a homokon kialakult talajok jellemz folyamata. A homokban, a lefel
mozg talajoldatokbl kicsapd anyagok nem sszefgg felhalmozdsi szintet, hanem
egyms alatt klnbz tvolsgban ismtld rtegeket, kovrvny cskokat hoznak ltre. A
folyamat felttele a talajoldatok gyors diffzija, amit a homok szemcsesszettel biztost, a
gyengn, vagy ersebben savany kzeg s az oxidatv viszonyok. Az ismtld kovrvny
cskok egymstl val tvolsga s a cskok vastagsga a mozg talajoldatok tmnysgtl s
a diffzi sebessgtl, valamint a homok esetleges eredeti rtegzettsgtl fgg. Mind a
cskok vastagsga, mind az egyes cskok tvolsga nhny cm-tl 15-20 cm-ig terjedhet.

A glejeseds
A glejeseds a vzzel val teltettsg s ez ltal a levegtlensg kvetkezmnyeknt fellp
redukci hatsra lp fel. Szemmel lthatv a vas vegyrtkvltsa vlik, de ezzel egytt mind
a szervetlen, mind a szerves anyagok redukcija lejtszdik a talajban. Azokkal azonban nem
jr olymrtk sznvltozs. A glejeseds elindulhat alulrl a talajvz fell s a felszni
vzborts irnybl egyarnt, valamint bekvetkezhet a talajszelvnyben kialakult tmdtt s
vzzr felhalmozdsi szintek felett is. A redukcit jelz kkes-szrks glej szinteket, az
idleges tszellzs, vagyis oxidci hatsra ltalban rozsds szint is ksri.

A szikeseds
A szikeseds ltalban olyan terleteken zajlik, ahol a felsznhez kzel van a talajvz s a
prologs mrtke meghaladja a csapadkt. A talaj oldhat startalma a felszn kzelben
megnvekszik. A sfelhalmozds hatsra megn a talajkolloidok felletn kttt kationok
kztt a ntriumionok mennyisge s arnya. Ennek kvetkeztben kedveztlen talajfizikai s
kmiai tulajdonsgok, valamint rossz vztereszts alakul ki.

A szologyosods
Az agyagsvnyok sztesse nemcsak savas kzegben mehet vgbe, hanem lgosban is. Ebben
az esetben a szikesek felsznn s az E szintben is frissen kicsapdott kovasav mutathat ki. A
lgos kzegben vgbemen sztesst szologyosodsnak nevezzk.

A lposods
A lposods sorn gtolt a szervesanyag lebomlsa, gy annak nagy mennyisg
felhalmozdsa kvetkezik be. Ennek oka az lland, vagy az v nagy rszben fennll
vzborts s levegtlensg. A vz alatt a nvnyzet maradvnyai levegtlen krlmnyek

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 15


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
kztt csak kis mrtkben bomlanak, gy a lpos terleteken felhalmozd, ltalban sok
felismerhet nvnyi szvetet is tartalmaz szervesanyag klnbzik a szrazfldi
krlmnyek kztt keletkezett humusztl.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 16


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

1.3. Haznk talajosztlyozsi rendszernek ftpusai

1.3.1.Talajaink hazai osztlyozsa


Haznk talajosztlyozsi rendszert genetikai s talajfldrajzi osztlyozsi rendszernek
nevezzk. Genetikai, mert a talajokat fejldskben vizsglja s a fejlds egyes szakaszai - a
tpusok - alkotjk az osztlyozs egysgeit. Azrt talajfldrajzi, mert a fldrajzi
trvnyszersgeket szem eltt tartva egyesti a tpusokat a ftpusokban.

Az egyes osztlyozsi egysgek elhatrolsnak alapja a talajon magn felismerhet jelensgek


segtsgvel megllaptott folyamattrsuls, mely a talaj kialakulsa ta lezajlott fent
ismertetett talajkpz tnyezk ltal meghatrozott talajkpz folyamatok sszessgt foglalja
magban.

A tpusba, mint rendszertani egysgbe azokat a talajokat soroljuk, melyek hasonl krnyezeti
tnyezk egyttes hatsra alakultak ki, a talajfejlds folyamn hasonl fejldsi llapotot
rtek el s egyazon folyamattrsuls ltal jellemezhetk. Ezrt minden lnyeges, a talaj
termkenysgt megszab tulajdonsguk is hasonl. A talajosztlyozsi rendszer magasabb
egysgt, a ftpust, a rokon tpusok egyestsvel alkotjuk meg. Ebben mr jelents szerephez
jut a fldrajzi szemllet, mely a hasonl fldrajzi krnyezet hatst van hivatva kifejezsre
juttatni. Az altpus meghatrozsakor a tpusra jellemz folyamattrsuls keretn bell az
egyes folyamatok erssge szolgltat alapot a besorolshoz. A jegyzet a ftpusokat s
tpusokat foglalja ssze. Az altpusok csupn felsorolsra kerlnek az 1. tblzatban.

1.3.2. Vztalajok
A vztalajok ftpusba azok a talajok tartoznak, melyek kpzdsben a biolgiai folyamatok
felttelei csak kismrtkben vagy rvid ideig adottak, ezrt hatsuk korltozott. Ez a
korltozs lehet a talajkpz kzet kedveztlen tulajdonsgainak (ellenll a mllsnak)
kvetkezmnye, vagy szrmazhat a felszn lland, gyors vltozsbl. A felszn vltozsnak
oka lehet a folytonos s erteljes vzerzi, valamint a deflci. A vztalajok ftpusba igen
eltr tpusok tartoznak a zrjelben megadott felsorolt lehetsges szelvny felptssekkel:
kves, szikls vztalajok (AD),
kavicsos vztalaj (AD vagy ACD),
fldes kopr (AC),
futhomok (AC vagy C)
humuszos homok (AC).

1.3.3. Kzethats talajok


A kzethats talajok ftpusba azok a sekly rteg talajok tartoznak, amelyekre az erteljes
humuszkpzds, valamint a talajkpz kzet tulajdonsgaitl jelents mrtkben fgg
szerves-svnyi kolloidok kialakulsa a jellemz. A kzethats talajok vzgazdlkodsa
szlssges. A tavaszi nedves, buja vegetcij idszak utn hossz, igen szraz nyri idszak
kvetkezik. A ftpuson belli besorols a talajkpz kzet szerint trtnik:
humuszkarbont-talaj (A C, karbontos puha kzeten)
rendzina (A D vagy A C D, karbontos kemny kzeten)
fekete nyirok (A D vagy A C D, kimlsi vulkni kemny kzeten)

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 17


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
ranker (A D vagy A C D, mlysgi magms vagy nem karbontos kzeten)

1.3.4. Barna erdtalajok


A ftpusban egyestett talajok az erdk s a fs nvnyllomny ltal teremtett mikroklma, a
fk ltal termelt s venknt fldre jut szerves anyag, valamint az ezt elbont, fknt gombs
mikroflra hatsra jnnek ltre. A mikrobiolgiai folyamatok ltal megindtott biolgiai,
kmiai s fizikai hatsok a talajok kilgzst, agyagosodst, elsavanyodst s szintekre
tagoldst vltjk ki. A ftpuson belli tpusok elklntse a kilugzsi, agyagbemosdsi s
podzolosodsi folymatok szerint trtnik, tovbb elklntnk, tmenti tpusokat. A barna
erdtalajok tpusai s jellemz szelvny felptse:
csernozjom barna erdtalaj (A Bt Ck vagy Asz Bt C)
barnafld (A B Bk Ck)
agyagbemosdsos barna erdtalaj (Ao E Bt C vagy A E Bt Ck)
podzolos barna erdtalaj (Ao E Bhs C)
pang vizes barna erdtalaj (A E Btg Bt C)
kovrvnyos barna erdtalaj (A E Bt1 B Bt2 B Bt3 C)
savany barna erdtalaj (A B C D)

1.3.5. Mezsgi talajok


E ftpusban azokat a talajokat egyestjk, amelyekre a humuszanyagok felhalmozdsa, a
kedvez, morzsalkos szerkezet kialakulsa, valamint a kalciummal teltett talajoldat ktirny
mozgsa a jellemz. E talajok az si fves nvnytakar alatt bekvetkezett talajkpzds
eredmnyei. Els sorban lszn vagy lszszer ledken kpzdnek. Jellemzjk a sok
llatjrat. A ftpuson belli tpusok s jellemz, lehetsges felptsk:
nts csernozjom (Asz B 2B, 3B, 3C vagy Asz, 2A, 3B, 4B, 4C
kilgzott csernozjom (Asz, AB, B, Ck)
mszlepedkes csernozjom Asz, ABk, Bk, Ck)
rti csernozjom (Asz, Bg, Cg)

1.3.6. Szikes talajok


A szikes talajok kialakulsban s tulajdonsgaikban a vzben oldhat sk dnt szerepet
jtszanak. Ezek rszben a talajoldatban oldott llapotban, rszben pedig a szilrd fzisban,
kristlyos sk alakjban vannak, vagy a ntrium ionos formban a kolloidok felletn
adszorbelva tallhat. A sk mennyisge, minsge s a talajszelvnyben val eloszlsa
szabja meg a szikes talajok tulajdonsgait s tpusba sorolst.
A ftpuson belli tpusok s jellemz, pldaknt adott lehetsges felptsk:
Szoloncsk (A C 2C)
szoloncsk-szolonyec (A Btng, Bngk)
rti szolonyec (A E Btnh Bng, Bngk)
sztyeppesed rti szolonyec (A, B, Cnkg)
msodlagosan szikesedett talaj

1.3.7. Rti talajok


A rti talajok ftpusba azokat a talajokat soroljuk, amelyek keletkezsben az idszakos
tlnedveseds jtszott nagy szerepet. Ez lehet az idszakos felleti vzbortsnak, vagy a kzeli

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 18


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
talajvznek a kvetkezmnye. A vzhatsra bell levegtlensg a szervesanyag stt szn
felhalmozdst s az svnyi rszek redukcijt vltja ki. ltalban a tj mlyen fekv,
vzjrta terletein tallhatk.
szoloncskos rti talaj (A, Bk
szolonyeces rti talaj (A, Bkg, Cnkg)
rti talaj (A Bkg, CgK)
nts rti talaj (A Bkg, 2 Bkg 2CgK)
lpos rti talaj (H, Bg, Cg)
csernozjom rti talaj (A, AB, Bgk, Cgk)

1.3.8. Lptalajok
A lptalajok ftpusba tartoz talajok vagy lland vzborts alatt kpzdtek, vagy az v
nagyobb rszben vz alatt llottak, s a vzborts mentes idszakokban is vzzel teltettek
voltak. Az lland vzhats kvetkezmnyeknt a nvnyzet elssorban a vzi nvnyzet, gy a
nd, a ss, a kka, tzegmoha elhalsa utn a szerves maradvnyok a vz alatt vagy vzzel
teltve, teht levegtlen viszonyok kztt csak rszlegesen bomlanak el, vagyis tzegesednek.
A tpusok besorolsa a szerves talajanyag sszettele s mlysge, valamint az esetleges
lecsapols alapjn trtnik:mohalptalaj (Ao, 2Ao, D ltalban hvs terleteken)
rtlptalaj (H1,H2, H3Cg)
lecsapolt s telkestett rtlptalaj

1.3.9. Folyvizek, tavak ledkeinek s a lejtk hordalkainak talajai


Ennl a talajtpusnl a talajkpzdsi folyamatok az idszakonknt megismtld radsok s
az utnuk visszamarad ledk, illetve az erzi ltal elmozdult talajrszek msodlagos
lerakdsa gtolja. Szelvnyekben nincs szintekre tagolds, az egyes rtegek kztti
klnbsgek csak az ledk tulajdonsgaitl s nem a talajkpz folyamatok hatstl
fggenek. Tulajdonsgaik elssorban a folyk ltal lerakott vagy a lejtn lehordott anyag
sszetteltl fggenek.
nyers ntstalaj (B, 2B, 3B, 4Cg)
humuszos nts talaj (A, B, 2B, 3BC, Cg)
lejthordalk talaj (A, B, 2A, 2B, D vagy A, B, 2B, 3C, 4C)

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 19


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
1. tblzat Haznk talajosztlyozsi rendszernek ftpusai, tpusai s altpusai

Ftpus Tpus Altpus


Vztalajok kves, szikls vztalaj -
kavicsos vztalaj -
fldes kopr karbontos
nem karbontos
futhomok karbontos
nem karbontos
lepelhomok
humuszos homok karbontos
nem karbontos
ktrteg
Kzethats talajok humuszkarbont-talaj -
rendzina fekete
barna
vrs agyagos rendzina
fekete nyirok -
ranker -
Barna erdtalajok csernozjom barna erdtalaj csernozjom jelleg b.e.t.
tpusos csernozjom b.e.t.
erdmaradvnyos cs.b.e.t.
barnafld tpusos
visszameszezdtt
mlyben kovrvnyos
agyagbemosdsos barna gyengn podzolos
erdtalaj tpusos
mlyben kovrvnyos
podzolos barna erdtalaj ersen podzolos
kzepesen podzolos
mlyben kovrvnyos
pang vizes barna erdtalaj podzolos
agyagbemosdsos
kovrvnyos barna erdtalaj podzolos
agyagbemosddsos
tpusos
humuszos
savany barna erdtalaj nyers humuszos
savany humuszos
nts csernozjom karbontos
nem karbontos
Csernozjom talajok kilgzott csernozjom -
mszlepedkes csernozjom tpusos
alfldi
mlyben ss
rti csernozjom karbontos
nem karbontos
mlyben ss
szolonyeces

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 20


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
Ftpus Tpus Altpus
Szikes talajok szoloncsk a sk minsge szerint
szoloncsk-szolonyec a sk minsge s mennyisge
szerint
rti szolonyec krges, kzepes
sztyeppesed rti szolonyec kzepes, mly
msodlagosan szikesedett elszikesedett csernozjom
talaj elszikesedett rti talaj
elszikesedett ntstalaj
Rti talajok szoloncskos rti talaj szulftos, szds
szolonyeces rti talaj szolonyeces, ersen szolonyeces
rti talaj karbontos
nem karbontos
mlyben ss
mlyben szolonyeces
nts rti talaj karbontos, nem karbontos
lpos rti talaj tpusos
szoloncskos
szolonyeces
csernozjom rti talaj karbontos
nem karbontos
mlyben ss
mlyben szolonyeces
szolonyeces
Lptalajok mohalptalaj -
rtlptalaj tzeglptalaj
kotus tzeglptalaj
tzeges lptalaj
kotus lptalaj
lecsapolt s telkestett telkestett tzeglptalaj
rtlptalaj telkestett tzeges lptalaj
telkestett kotus lptalaj
A folyvizek, tavak nyers ntstalaj karbontos
ledkeinek, valamint nem karbontos
a lejtk karbontos, ktrteg
hordalkainak talajai nem karbontos, ktrteg
humuszos nts talaj karbontos
nem karbontos
karbontos, ktrteg
nem karbontos, ktrteg
rti nts
lejthordalk talaj csernozjomok lejthordalka
erdtalajok lejthordalka
rendzink lejthordalka
vegyes ledkek

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 21


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
1.3.10. A talajok nemzetkzi osztlyozsa
Haznkhoz hasonlan Eurpa s Vilg a orszgainak nagy rsze sajt, az orszg termszeti
krlmnyinek s trsadalom ignyeinek megfelel nemzeti talajosztlyozsi rendszert
fejlesztett. Szmos orszg, gy haznk is a XIX. Szzad kzepn fejdtt Dokucsajev nevvel
fmjelzett genetikai osztlyozst vette alapul, gy kzttk vannak hasonlsgok. Eurpa s
fldkereksg talajtakarjnak megismersben s az ismeretek trkpszer brzolsban
azonban egysges, a vilg sszes talajnak jellemzsre alkalmas rendszer fejlesztsre volt
szksg. A globlis s Eurpa szint ismertekre igen sok clbl van szksg. A Fld npessge
rohamos nvekedik, a nagy terleteken van lelmiszerhiny vagy hnsg. Ezzel prhuzamosan
kiderlt, hogy a krnyezeti problmk (a termszeti erforrsok llapotnak romlsa, a
felmelegeds, a lgkri szndioxid nvekeds stb.) globlis problmk. Korunk
mezgazdasgnak legfontosabb feladata, hogy kell mennyisg s minsg lelmiszert
szolgltasson bolygnk npeinek anlkl, hogy az a termszeti erforrsok kimerlshez,
leromlshoz vezetne. A feladat nyilvnvalv tette Fldnk talajtakarjrl egysges
ismeretekre van szksg (Grigg, 1980; Dudal, 1986).

Az els Vilg Talajtrkp elksztst (FAO/Unesco Soil Map of the World) (FAO, 1974,
1988) a FAO talajosztlyozs nven ismeretess vlt rendszer biztostotta. Ennek
fejlesztshez az egyes nemzeti talajosztlyozsok tapasztalati, egyeztetse szolglt alapul. A
nemzetkzi trkpezsi tapasztalatok, a talaj tudomnyok fejldse s az j digitlis ignyek,
azonban a FAO rendszert felvlt Vilg Talaj Referenciabzis (WRB, World Reference Base
for Soils Resources) ltrehozst eredmnyeztk. A WRB igen sok tekintetben hasonlt a FAO
rendszerhez, azonban magban foglalja az jabb talajokra, azok hasznlatval s kolgiai
szerepkkel kapcsolatos ismereteket. A Nemzetkzi Talajtani Uni (IUSS) az 1998. vi
Montpellier-ben tartott Vilg Kongresszusn a WRB-t jellte meg nemzetkzi korrelcis
rendszerknt, tovbb az EC Talajtani Irodja (ESB, European Soil Bureau) szintn a WRB-t
jellte meg az eurpai harmonizlt trkpek s adatbzisok ksztshez.

A WRB diagnosztikai szemllet korrelcis talajosztlyozsi rendszer. Az egyes osztlyozsi


egysgek felismersre s elklntsre jl definilt fogalmakat r le:
diagnosztikus talajszintek (diagnostic horizons),
diagnosztikus tulajdonsgok (diagnostic properties) , s
diagnosztikus talajanyagok (diagnostic soil materials)

Mint ltalban a diagnosztikai szemlletre pl osztlyozsokban, a talajok besorolsa kulcs


alapjn, a fentiek jelenlte, sorrendje esetleg kizrsa alapjn trtnik.

A WRB a hatroz kulcsot kvetve 32 nagy talajcsoportot (Reference Groups) klnt el,
kvetve, a kpzdsket leginkbb meghatroz talajkpz tnyezket. A WRB-nek a kulcs
sorrendjben, tblzatosan sszefoglalt talajcsoportjait a 2. tblzat mutatja be.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 22


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
2. tblzat A WRB talajosztlyozs (2006) nagy talaj csoportjai (Soil Reference Groups) a kpzdsket leginkbb
meghatroz tnyezk szerint

Kpzdst leginkbb meghatroz tnyezk REFERENCIA


CSOPORTOK
1. Szerves talajok HISTOSOLS
2. Kialakulsukban az emberi tevkenysg volt a meghatroz
- Hossz ideje foly mvels hatsa ANTHROSOLS
- Ember ltal ltrehozott (idegen) anyagokat tartalmaz TECHNOSOLS
3. Sekly talajok, melyekben felszn kzelben gykerezst gtl rteg
van, amely:
- Felszn kzelben jg CRYOSOLS
- Felszn kzelben kemny kzet LEPTOSOLS
4. Vzhats talajok
- Vltakoz nedves / szraz, nagy agyagtartalm talajok VERTISOLS
- nts terletek talajai FLUVISOLS
- Na (lugos) talajok SOLONETZ
- Nagy s tartalm (prologtat) talajok SOLONCHAKS
- Talajvz hatsa alatt fejld talajok GLEYSOLS
5. Fe/Al felhalmozdsos talajok ANDOSOLS
-Allophanok s Al-humusz komplexek: PODZOLS
- Podzolosods jellemzi PLINTHOSOLS
- Fe felhalmozds hidromorf viszonyok kztt NITISOLS
- Sok de kis tlts agyag, j szerkezet FERRALSOLS
- Kaolinit and sesquioxid dominl
6. Pang vizes talajok
- Hirtelen vltozs a textrban PLANOSOLS
- Hirtelen vltozs a szerkezetben (textrban) STAGNOSOLS
7. Szervesanyag felhalmozds s nagy bzisteltettsg
- Tipikus mezsgi talajok: CHERNOZEMS
- tmenet a szraz klma fele: (prologtats): KASTANOZEMS
- tmenet a szraz nedves fele (kilugzs):: PHAEOZEMS
8. Kevsbe oldhat sk felhalmozdsa
- Gipsz: GYPSISOLS
- Kovasav: DURISOLS
- Kalcium karbont: CALCISOLS
9. Agyag-felhalmozdsos talajok
-Albeluvic tonguing: ALBELUVISOLS
- Alacsony bzis teltettsg, nagy tlts: ALISOLS
- Alacsony bzis teltettsg, kis tlts: ACRISOLS
- Magas bzis teltettsg, nagy tlts: LUVISOLS
- Magas bzis teltettsg, kis tlts: LIXISOLS
10. Fiatal s kevsbe fejlett talajok
Stt, savany felszni szint: UMBRISOLS
Homokon kialakult talajok: ARENOSOLS
Kevsbe fejlett talajok CAMBISOLS
Egyb talajok: REGOSOLS

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 23


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

1.4. A talaj svnyi sszetevi

A talaj alkotinak ltalban tbb mint 95%-a svnyokbl ll, vagyis olyan sszetevkbl,
amelyek geolgiai folyamatok sorn kpzdtek, adott kmiai sszettellel s fizikai
tulajdonsgokkal, s nhny kivteltl eltekintve kristlyszerkezettel rendelkeznek. A talaj
szervetlen alkotinak ltrejtte, s a fldkreg kzetei (regionlis elterjeds svnytrsulsai)
kztt, igen szoros genetikai kapcsolat van. Jllehet a fldkreg uralkod elemei a talajban is
hasonlak, de svnyos sszettele attl mr klnbzik. A magms krlmnyek kztt
kpzdtt elsdleges, primer sziliktok a kvarccsoport tagjainak kivtelvel az atmoszfra,
a hidroszfra s a bioszfra anyagaival klcsnhatsba lpve, a mlls sorn talakulnak. Fleg
agyagsvnyokk (msodlagos sziliktokk), esetenknt kvarcc, illetve alumnium, vas, titn
oxidokk, illetve rokon oxihidrtt (= oxidhidroxidd), vagy hidroxidd.

Az amerikai CLARKE F. W. (1889 ta) kzetelemzseibl, majd az elemzsi adatok nvekedsvel


msok is meghatroztk a fldkreg felemeinek gyakorisgt (3. tblzat) tmegszzalkban.

3. tblzat Az uralkod elemek gyakorisga a fldkregben, tmegszzalkban (SZDECZKY-KARDOSS E., 1955;


MASONMOORE, 1982)

CLARKEWASHINGTON VINOGRADOV MASONMOORE


Elemek (1924) (1949) (1982)
O 49,52 % 47,20 % 46,60 %
Si 25,75 % 27,60 % 27,72 %
Al 7,51 % 8,80 % 8,13 %
Fe 4,70 % 5,10 % 5,00 %
Ca 3,39 % 3,60 % 3,63 %
Na 2,64 % 2,64 % 2,83 %
K 2,40 % 2,60 % 2,59 %
Mg 1,94 % 2,10 % 2,09 %
sszesen: 97,85 % sszesen: 99,64 % sszesen: 98,59 %

A fldkreg kmiai sszettelbl klnbz szmtsi mdszerekkel megadhat annak


svnyos sszettele is.

1.4.1. A talajalkot svnyok csoportostsa, jellemzsk


A talaj szervetlen alkotit kmiai sszettelk, valamint svnytani felptsk alapjn
csoportosthatjuk, sziliktokra s nem sziliktokra. A talaj szervetlen alkotinak dnt
hnyadt kitev sziliktok kz a primer sziliktok s az ezek talakulsval kpzd
agyagsvnyok tartoznak. A nem sziliktok kpviseli az oxidok s rokon vegyletek
(hidroxidok, oxi-hidroxidok), karbontok, foszftok, szulfidok, szulftok, kloridok, bortok,
nitrtok.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 24


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

4. tblzat A Fld kls 16 km-es kregrsz uralkod svnyai (GRASSELLY GY., 1966)

svnyok Tmegszzalk (%) Megjegyzs


Plagioklszok 40,2 Uralkod svnyok
Fldptok 57,9
Ortoklsz 17,7
Augit, amfibolok, olivin 16,3
Kvarc, kalcedon, opl 12,6
Csillmok Muszkovit, biotit 3,3
Magnetit, hematit 3,7
Kalcit 1,5 Jrulkos kzetalkotk
Agyagsvnyok 1,0
Limonit 0,3
Dolomit 0,1
Pirit, pirrhotin, apatit, cirkon, titanit,
rutil, grntok s egyb jrulkos 3,0
svnyok
sszesen: 99,7

1.4.2. Sziliktok
A sziliktok a fldkreg f kzetalkot svnyai, rjuk ltalnosan a kvetkezk
jellemzek:
mindegyik felptsben az [SiO4]4 tetraderek (sziliktanionok) vesznek rszt. Ezek
nll egysgekknt is szerepelhetnek, de kzss vl oxign, illetve oxignek rvn a
tetraderek egymssal a legvltozatosabb mdon is kapcsoldhatnak, sszetettebb
szilikt-anionokat kpezve. Akr az egyszer, akr az sszetettebb egysgeket,
rtegkzi, az n. intersticilis, msodrend kationok kapcsoljk ssze. Kzlk a
leggyakoribb kationok: K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Fe2+. Az [SiO4]4 tetraderek
kzponti kationja (Si4+) 50%-ban kovalens, 50%-ban ionos ktssel kapcsoldik az t
tetraderes koordinciban krlvev ngy oxignhez; a sziliktok szerkezeti
felptsben az alumniumnak ketts szerepe van. Szerepelhet elsrend kationknt
az [SiO4]4 tetraderben az Si4+ iont helyettestve de szerepelhet msodrend
kationknt, amikor ppen az elbbi helyettestst kompenzland, a rcs
semlegestsben vesz rszt. Az els esetben a geometriai elrendezds tetraderes
(koordincis szm 4), a msodik esetben a geometriai elrendezds oktaderes
(koordincis szm 6). Az alumnium ktfle beplse azrt lehetsges, mert az
Al3+/O2- rdiuszhnyadosa 0,43, azaz a tetraderes s oktaderes koordinci
hatrrtkhez (0,414) igen kzeli rtk. Megjegyzend tovbb, hogy amikor az Si4+
egy rszt Al3+ helyettesti, a tltsklnbsg kiegyenltse rdekben tovbbi kation
beplsnek illetve helyettestsnek kell trtnni; a sziliktok tbbsge olivin,
grntok, piroxnek, amfibolok, csillmok, fldptok stb. olyan elegykristlyok
(szilrd oldatok), amelyek pontos kmiai sszettellel megadhat, n. szls tagokbl
llnak. Pldul az olivin (Mg,Fe)2SiO4: a forsterit Mg2SiO4 s a fayalit Fe2SiO4
izomorf elegybl (hasonl mret ionok, amikor az ionrdiuszok kztt az eltrs
kisebb 10-15%-nl) ll. A biotit (magnzium-vascsillm),
KFe 2 + AlSi O (OH, F)
K(Fe,Mg)3AlSi3O10(OH,F)2 az annit 3 3 10 2 s a flogopit
KMg3AlSi3O10(F,OH)2 izomorf elegybl ll ssze;

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 25


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
az [SiO4]4 tetraderek stabilitsa, a SiO ktstvolsg s a ktsjelleg az
sszekapcsolds foktl fggen a nezosziliktoktl a tektosziliktokig (l. albb)
vltozik.

Az [SiO4]4 tetraderek kapcsoldsa szerint a sziliktok kvetkez szerkezeti csoportjait


klnbztethetjk meg.

Szigetsziliktok (ortosziliktok vagy nezosziliktok)


E csoportot az jellemzi, hogy a [SiO4]4 tetraderek nem kapcsoldnak mssal, hanem nll
"szigetek"-et alkotnak (1. bra). A szigeteket a kztk lev rtegkzi kationok kapcsoljk
ssze. Az egyes tagok szerkezete ezen intersticilis kationok nagysgtl s tltstl
fgg. Jellegzetes kpviseli: a bazaltokban elfordul olivin (Mg,Fe) 2 SiO 4 ; a kmiailag
ellenll, ezrt a kzetekbl kimllva a talajok elsdleges svnyai kztt tallhat grntok,
A2 + B 3 + SiO

melyek ltalnos kplete 3 2 4 3 ahol az A pozciban egy elgg nagy mret,
Ca2+, Mg2+, Fe2+, Mn2+ tallhat, a B pozciban kisebb mret, Al3+, Fe3+, Cr3+ fordul el. A
cirkon ZrSiO4 homoktalajok ersen fnyl svnya.
Csoportsziliktok (szorosziliktok)

Jellemzjk, hogy kt [SiO 4 ]4 tetrader kapcsoldik ssze oxignen keresztl. Az (Si 2 O 7 )6


sszetett sziliktanionokat msodrend kationok kapcsoljk ssze, mint pldul a nem tl
gyakori thortveititben Sc 2 (Si 2 O 7 ), hemimorfitban Zn 4 (OH) 2 Si 2 O 7 H 2 O. A csoportsziliktok
jelentsge a talaj felptsben minimlis.

Inosziliktok (lnc- vagy szalagsziliktok)


Jellemzik, hogy az [SiO 4 ]4 tetraderek kt-kt oxign atom rvn a kristlytani c tengely
irnyban hzd vgtelen egyes lnc, piroxnlncc kapcsoldnak (1. bra). gy oszlopos
megjelens svnyok keletkeznek. A piroxnlnc ltalnos alapegysge, [Si 2 O 6 ]4.
Jellemz kpviselje a bazaltokban, andezitekben elfordul augit (Ca,Mg,Fe) 2 Si 2 O 6 .

Ha kt piroxnlnc minden msodik tetradere egy tovbbi oxignen keresztl kapcsoldik


ssze, az amfibolokra jellemz, [Si 4 O 11 ]6 ltalnos sszettel szalagsziliktok keletkeznek
(1. bra). A lncok oldalirnyban, msodrend kationok kzvettsvel kapcsoldnak ssze. Az
amfibolok a sziliktok nagyszm s vltozatos csoportja, igen gyakoriak andezitekben, ezrt a
kzphegysgi talajok elsdleges svnyai kztt fontos szerepet tltenek be, mivel
mllsukkor tpelemekkel, kztk fontos mikroelemekkel ltjk el a nvnyeket.

Rtegsziliktok (fillosziliktok), agyagsvnyok


Jellemz rjuk, hogy a [SiO 4 ]4 tetradereknek hrom oxignje kzs az ugyanazon
skban fekv szomszdos tetraderekkel (1. bra), ezltal vgtelen kiterjeds ktdimenzis
rtegek jnnek ltre, hatos gyrket alkotva (2. bra). A fillosziliktok ltalnos alapegysgk:
[Si 2 O 5 ]2 vagy [Si 4 O 10 ]4. A szilcium ionok egy skban vannak, alattuk s felettk az
oxignek szintn egy-egy skban helyezkednek el. Ehhez a tetraderskhoz kapcsoldnak
rendszerint kzs oxigneken keresztl egy msik, oktaderes rteg. Az egyes rtegen bell
ers a kts (ionoskovalens), a rtegek kztt jval gyengbb (msodrend kts). Ezrt a
rtegek skjval prhuzamosan (levelesen), knnyen elvlnak, kitnen hasadnak. Fontos
megjegyezni azonban, hogy a fillosziliktok egy jelents rsznl ezek a sajtsgok
makroszkposan nem figyelhetk meg, csak elektronmikroszkppal, mert a kristlyok mrete
csupn nhny m vagy nm nagysg. Ezeket a rtegsziliktokat agyagsvnyoknak nevezzk,

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 26


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
mert az agyagkzetek uralkod kzetalkoti, a talaj agyagfrakcijnak legfontosabb
alkotrszei.

Osztly (alapegysg)

Nezosziliktok Inosziliktok
Fillosziliktok
([SiO4]4) (kettes lnc)
([Si2O5]2)
([Si4O11]6)
Oxign

Szorosziliktok
([Si2O7]6)

Inosziliktok
(egyenes lnc)
([Si2O6]4) Ciklosziliktok
([Si6O18]12)
Tektosziliktok
([SiO2])

1. bra Az [SiO 4 ] tetraderek kapcsoldsai (a kzponti Si4+ feltntetse nlkl) s a fbb szilikt osztlyok (KLEIN s
HURLBUT, 1985, mdostva).

A fillosziliktok msik alapvet egysge a hatos koordincij [Al,Mg(O,OH) 6 ],


oktaderrteg. Az oktader kzpontjban kt vagy hrom vegyrtk kation, leggyakrabban
Mg2+ vagy Al3+ foglal helyet, mg a cscspontokon, OH vagy O2 ionok helyezkednek el (3.
bra). Az oktaderek kapcsoldsakor keletkez ktdimenzis rteg rszletei lthatak a 4.
brn.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 27


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

a)
O1

Si
O4
O3 O2

b)
elemi cella

a0 = 458 pm
O2

O1 O4
153 76
O3
b0 = 916 pm

O4 306 pm

O1 O2 O3
76 153 153 76

c)

, =O , = Si
2. bra a) koordincis tetrader; b) a skhlba kapcsold tetraderek rszlete fell- s oldalnzetben, a tvolsgok
pm-ben feltntetve (NEMECZ, 1973); c) tetrader s tetraderes rteg hexagonlis elrendezsben brzolva (GRIM F. E.,
1953 mdostva).

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 28


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

a) b)
l0 = 267

l0
9
18

c)

= hidroxil

= alumnium, magnzium, stb.

3. bra a) Az oktaderes koordinci (AlO tvolsg 189 pm; kt szomszdos oxign tvolsga 267 pm); b) Al(O,OH) 6 -
oktader fellnzetben (NEMECZ, 1973); c) oktader s oktaderes rteg perspektivikus brzolsa (GRIM F. E., 1953
mdostva).

Ha az oktaderes pozcikban kt vegyrtk kzponti ion, pl. Mg2+ tallhat, akkor az


oktaderrteg elvben megegyezik a brucitsvny egy Mg(OH) 2 rtegvel, ezrt gyakran
brucitrtegrl beszlnk. Mindegyik OH-csoport hrom szomszdos oktaderhez tartozik, az
Mg2+ s OH kts 1/3 rtkkel vesz rszt az elektrosztatikus semlegessg kialaktsban.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 29


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
ltalnos jellsre a trioktaderes rteg elnevezs hasznlatos, utalva arra, hogy fl elemi
cellnknt valamennyi kationhelyzet, sszesen hrom van betltve (4. bra A rsze).

Ha az oktaderes pozcikban Al3+ tallhat, ez a rteg valjban a gibbsitsvny


szerkezetben lev Al(OH) 3 rtegnek felel meg, ezrt gibbsitrtegnek is nevezzk. ltalnos
jellse az elzekhez hasonlan dioktaderes rteg, mivel minden hrmas kationhelynl
egy nincs betltve. A dioktaderes rtegben teht, hrom vegyrtk kationok az oktaderes
pozcik ktharmadt tltik be, s egyharmad rszk resen marad (4. bra B rsze).

a) b)

Magnzium Oxign Alumnium


4. bra Trioktaderes brucit (A) s dioktaderes gibbsit (B) rteg rszlete az elemi cellval (vonalkzott tglalap)
feltntetve (KLEIN s HURLBUT, 1985, mdostva).

A rtegsziliktok kristlyszerkezetben, a tetraderes s oktaderes rtegek illeszkedsnl


meghatroz szerep, a szabad tetradercscsok egymstl val tvolsgnak (306 pm) s az
oktader cscsain elhelyezked, szomszdos oxign-ionok tvolsgnak (267 pm) viszonya
lsd:2. bra s 3. bra. A jelents mretklnbsg miatt az aktulis kristlyszerkezetben a
koordincis poliderek szablyos hatszges elrendezdse torzul, st a koordincis
poliderek is deformldhatnak.

A rtegsziliktokban a tetraderes (T) s az oktaderes (O) koordincis rtegek


kapcsoldstl fggen, nhny alaptpus klnbztethet meg (5. bra):
1. A legegyszerbb esetben kt rtegbl (egy tetraderesbl s egy oktaderesbl) ll 1:1
vagy TO rtegkomplexum (rcskteg) svnyok keletkeznek. Az agyagsvnyok
kz tartoz kaolinit-csoport (5. bra 1. rsze) tagjai (rgebbi elnevezsk kanditok)
tartoznak ide. A kaolinit svnyok dioktaderes fillosziliktok, mert oktaderes rtege
gibbsit rteg, azaz Al3+ ionok vannak a centrlis helyeken. Az oktader-rtegeket kzs
oxignek kapcsoljk a tetraderekhez, ugyanakkor a msik oldalt, OH ionok hatroljk
(6. bra). Ezrt a rtegek, br elektromosan kiegyenltettek, polrosak. Az egyes
svnyoknl a rtegkomplexumokon egymssal szembenz oxignek s OH-csoportok
elhelyezkedsnek geometrijban van klnbsg (ez a rtegkomplexumok egyms
fltti elcsszsval valsul meg), ami a rcslland szgeinek megvltozst
eredmnyezi. gy ugyanolyan kmiai sszettellel Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 hromfle szerkezeti
varici jn ltre, ezek: kaolinit, dickit s nakrit. Kristlyrendszertanilag a kaolinit
triklin, a msik kett monoklin rendszer. Szerkezetkben vzmolekulk nincsenek,
csak OH-csoportok. A csoportba tartoz msik svny a halloysit esetben viszont, a

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 30


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
rtegkomplexumok kztt mr vz is megjelenik Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 2H 2 O. A kaolinitrcs
vz hozzadsra nem duzzad s kicsi a kationmegkt kpessge (3-15 mekv/100g). A
rcsskok 0,71 nm (az SI rendszer eltt 7,1 ) tvolsgokra ismtldnek a
rntgendiffrakcis vizsglatok adatai szerint.
A kaolinit legtbbszr plagioklszok, klifldptok, csillmok, szmektitek hidrolitos
mllsa sorn kpzdik, valamint granitoidok vagy ms savany magmatitok,
fldptgazdag kzetek, illetve savany piroklasztitok talakulsbl.

1) 2a) 2b)

c0 = 1.26 nm
T T
c0 = 0.95 nm
c0 = 0.71 nm

O O O

T T T

b0 b0 b0

3) O
OH
2c) SiIV vagy AlIV
AlVI vagy MgVI
O
vzmolekulk
I cserlhet kation
c0 = 1.42 nm

inaktv kation
c0 = 1.0 nm

T T

O O

T T

b0 b0

5. bra A fillosziliktok szerkezeti rtegei kapcsoldsnak alaptpusai oldalnzetben (NEMEC, 1973 mdostva): 1) TO
ketts rteg; 2) kiegyenltett 2a) TOT, 2b) TOTA i C, 2c) TOTI rtegkomplexum; 3) TOTO rtegkomplexum.

1. Kt, egymssal szembefordul tetraderes rteg fog kzre egy oktaderes rteget, s gy
hrom rtegbl ll (2:1) rtegkomplexum (TOT) keletkezik. A tltskiegyenlts
szempontjbl hrom csoportot lehet megklnbztetni:
A. a rtegkomplexumok semlegesek (TOT), van der Waals-erk tartjk ssze. Az
oktaderes rtegtl fggen jn ltre a talk Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 2 , illetve a pirofillit
Al 2 Si 4 O 10 (OH) 2 szerkezet (5. bra 2. rsze). Ezen sziliktok rszvtele a talaj
felptsben minimlis. Ugyanakkor szerkezetileg jelentsek, mert bellk
levezethetek az albbi, a b) pontban trgyalt igen fontos agyagsvnyok
struktri.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 31


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

1
O
2 OH
Si
Al
6. bra A kaolinit rteges szerkezetnek vzlata (gruner 1932 nyomn in: grim r. e., 1953 mdostva). 1) Az [Si 2 O 5 ]n 2
rteg lefel nz cscs [SiO 4 ]4 tetraderei. 2) Az oktaderes gibbsit-rteg O2 s OH ionokkal krlvett Al3+ ionjai.
3) A kvetkez ketts rteg oktader-rtegnek rszletei.

B. az elemhelyettests kvetkeztben, vltoz nagysg negatv tltsfelesleg van a


rtegkomplexumban, s ezeket vz (A i ) s a rtegkzi helyzetben lev lazn kttt,
cserlhet kationok (C) kapcsoljk ssze (5. bra 2B rsze), ezltal TOTA i C
szerkezetek jnnek ltre. Jellemz kpviseli az agyagsvnyok kz tartoz
vermikulit-sor s szmektit-csoport (montmorillonit) svnyai. Ezek a talaj
szervetlen alkoti kzl a legnagyobb jelentsgek, mert a talaj szmos
tulajdonsgt alapveten meghatrozzk.

A vermikulit-sor, a hromrteg, 2:1 tpus agyagsvnyok egyik csoportjt


alkotja. Nevket onnan kaptk, hogy hevtve felfvdnak s kzben fregszeren
csavarodott (vermes latinul = freg) formk jnnek ltre. Az oktaderes pozci
tbbsgben magnzium foglal helyet (trioktaderes svnyok), de mind a
tetraderes, mind az oktaderes kation helyeken tbbfle, helyettests lehetsges.
A tetraderes rtegben az Si/Al arny 2:1 s 3:1 kztt vltozik. A rcs
tltshinyt, a rtegek kztti (intersticilis) kationok jelents mennyisg vz
ksretben egyenltik ki, mint magban a vermikulitban
3+
(Mg,Al,Fe ) 3 (Si,Al) 4 O 10 (OH) 2 4H 2 O. Ha a vermikulit szerkezete vzzel teltett,
a rcsskok tvolsga 1,48 nm, ezzel szemben ha eltvoltjuk a vizet, ez a tvolsg
csupn 0,9 nm. A vermikulitok vz hatsra teht duzzadnak. A csoport
svnyainak bels felletn egyrszt szerves anyagok s polimer alumnium-
hidroxidok adszorbeldhatnak, msrszt (mind nedves, mind szrad talajban)
ersen ktik, fixljk a K-ionokat. Nagy mennyisg K+ megktse utn a
rcsskok kztti tvolsg leszkl, s duzzadkpessge is cskken. Az
adszorbelt alumnium-hidroxid pedig a kationmegkt kpessgt cskkenti. A

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 32


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
klnbz helyekrl szrmaz vermikulitok kationcsere kapacitsa nagy, 120-200
mekv/100 g kztt vltozik.

A szmektitek rcsszerkezete hasonl a vermikulitokhoz, de kisebb mrtk az


izomorf helyettests. Kvetkezskppen a szmektitek kationmegkt kpessge
kisebb (60-120 mekv/100 g), duzzadkpessge viszont nagyobb, mint az elz
csoport svnyai. A tltsfelesleget fknt hidratlt kicserlhet kationok
egyenltik ki. A kicserlhet kationokon kvl nagy mennyisg vz s szerves
anyag is lehet a rcskzi trben. A csoport svnyainak egyszerstett, ltalnos
kmiai kplete: A 0,33 M 2-3 (Si,Al) 4 O 10 (OH) 2 nH 2 O, ahol A (rtegkzi kationok) =
Na+, K+, Ca2+; M (oktaderes pozcik kationjai) = Al3+, Mg2+, Fe3+, Fe2+.

Ha az oktaderes pozcik teljesen be vannak tltve kt vegyrtk kationokkal,


akkor trioktaderes szmektitekrl, ha 2/3 rszig vannak betltve hrom
vegyrtk kationokkal, akkor dioktaderes szmektitekrl beszlnk.

A csoport tagjainak kt klnsen fontos tulajdonsguk van, egyrszt a rtegkzi


kationok s rszben a vzmolekulk sokfle kationnal kicserlhetk, msrszt a
rtegkzi vz mennyisge jelentsen megnvekedhet anlkl, hogy szerkezet
sszeomlana. gy jellemzjk a reverzibilis duzzadkpessg, illetve a szerves s
szervetlen anyagok adszorptv megktsre val hajlam s az ioncserlkpessg.

A szmektit-csoport dioktaderes sorozatbl a legfontosabb tagja a


montmorillonit (Na,Ca0,5)0,33(Al,Mg) 2 Si 4 O 10 (OH) 2 nH 2 O. Ritkn fordul el
egynem tmegben, elssorban ms agyagsvnyokkal s kvarccal egytt alkotja
a bentonit (ntrium-montmorillonit), a fullerfld (kalcium-montmorillonit) vagy
dertfld nev kzetet, amely nagy tmegben piroklasztikumok hidrolitos
lebontdsa eredmnyeknt kpzdik

A szmektiteknl a duzzads mrtke ersen fgg a relatv nedvessgtartalomtl s


a kompenzl kationok minsgtl. A Ca- s Mg-ionokkal teltett szraz
szmektitek rcssk tvolsga (bzistvolsga) a vztartalom fokozatos emelsre
1,0 nm-rl mintegy 2,0 nm-ig n. Na+ szmektitek duzzasztsnl a bzistvolsg
1,6 nm, de tovbbi lazuls utn az sszetart er olyan mrtkben cskkenhet, hogy
a Na-szmektit kristlyrcsbl a rtegkomplexumok egy rsze kiszakad, a szerkezet
rszben sszeomlik.

A szmektitek K+-mal szembeni viselkedse is sajtsgos. A K+ ersen ktdik a


rtegkzti tr egyes helyein, s az oldat K+-koncentrcijnak nvekedsekor
bizonyos hatrig fokozatosan n az sszehzott bels tr rszarnya. A bels tr
ms rszein viszont nedves, duzzadt llapotban nem megfelelek a geometriai
adottsgok a klium specifikus adszorpcijhoz. Szradskor azonban az svny
zsugorodik, ezrt tovbbi kliumionok fixlsra kpes. Az ilyenkor
adszorbeldott K-ionok meghatrozott hnyada jbli nedveseds utn sem vlik
kicserlhetv (szraz fixls). A szmektitek kliumfixl kpessgt teht a talaj
kiszradsa fokozza.

C. a tetraderes rtegben a Si4+ egy rszt Al3+ helyettesti, az elll negatv tlts-
felesleget a hrmas rtegkomplexumok kztt elhelyezked, intersticilis
kationok (fleg K+), vagyis az I pozciban lv kationok egyenltik ki, ltrehozva

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 33


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
ezltal a TOTI szerkezeteket. A csillm-csoport kpviseli, egyrszt a valdi
csillmok (a rtegkzi kationoknak tbb mint 50%-a egy vegyrtk) a
muszkovit, biotit-sor tagjai, msrszt a rtegkzi kationhinyos csillmok
(kevesebb alklifm-kationt tartalmaznak, mint a valdi csillmok,
kpletegysgenknt 0,6-0,85-t), az agyagsvnyok kz tartoz illitek.

A valdi csillmok kzl a muszkovit kristlyrcsban, idelis esetben, a tetraderes rtegben


minden negyedik Si4+-t Al3+ helyettesti s az gy elll tltsfelesleget, kliumionok
egyenltik ki. Innen ered a klicsillm elnevezs, illetve vilgos szne miatt nevezik fehr
csillmnak is. Mivel szerkezetben a rcspontok nincsenek maradktalanul betltve (7. bra),
ezt kpletben is jelezzk KAl 2 (AlSi 3 )O 10 (OH) 2 . A muszkovit s a fekete szn biotit
K(Fe,Mg) 3 AlSi 3 O 10 (OH) 2 savany s intermedier magms kzetek (grnit, riolit, andezit) f
kzetalkot svnya s nagyon gyakori metamorf kzetekben (gneiszben, csillmpalban) is.
Mllsuk a talajban a nvnyek szmra klium legfbb forrst jelenti.

Az illit a mrskelt gv jellegzetes agyagsvnya. Felszni mlls, vagy hidroterms


elbontdsi folyamatok sorn fknt csillmokbl (innen ered a hidrocsillm elnevezse) s
klifldptokbl kpzdik. Szerkezetben a rtegkzi helyzetben kliumion tallhat, de
kisebb mennyisgben, mint a valdi csillmokban (K,Na)0,6-0,85Al 2 [(Si,Al) 4 O 10 ](OH) 2 . Az
oktaderes rtegek tbbnyire dioktaderes felptsek, de elfordulnak trioktaderes illitek is.
Jellemz, hogy a tetraderes rtegben a szilcium helyre alumnium plhet be, mg az
oktader kzponti alumniumt magnzium vagy vas helyettestheti. A rcsskok 1 nm (az SI
rendszer eltti jells szerint 10 ) tvolsgokra ismtldnek a rntgendiffrakcis vizsglatok
adatai szerint.

A rtegkzi K+-ot a kls oldat (talajoldat) kationjai nem tudjk kicserlni, s nagy rszt a
nvnyzet sem kpes hasznostani (fixlt klium). A kristlyok fokozatosan fellazul szlein
azonban ms kationok lphetnek a K-ionok helyre, majd a folyamat elrehaladtval mind tbb
vzmolekula s hidratlt kation juthat be a rtegrcsok kz. Emiatt jelentsen cskken az
sszetart er s az rintett rtegek annyira eltvolodhatnak a tbbitl, hogy a szemcse egy
rsze a duzzad agyagsvnyokra (vermikulitra, szmektitre) jellemz sajtsgokat mutat. A
rcsszerkezet lazulst elsegtheti az, ha valami miatt cskken a negatv rtegtlts. Pldul ha
a vastartalm svnyoknl a Fe2+Fe3+- oxidldik, vagy protonok kapcsoldnak a
tetraderek egy-egy oxignjhez. Hasonl hats a rszleges Mg2+Al3+ helyettests is. Az
illitrteg fellazulsa mrskldik, ha kliumionokat (pl. kliumtrgyk) kerlnek a talajba.
Nagy adagok rendszeres alkalmazsakor a folyamat megfordul, s a rcsrtegek ismt ersen
sszekapcsoldnak.

Az illitek viszonylag kevs kicserlhet kationt tudnak megktni. A kationmegkt kpessge


15-40 mekv/100g.

1. Abban az esetben, ha a csillmszer TOT rtegkomplexumok kztt egy msodik,


gibbsit- vagy brucit-tpus, esetleg a kett keverkbl ll, oktaderes rteg
helyezkedik el, TOTO vagy (2:2) tpus svnyok jnnek ltre (5. bra 3. rsze).
Kzjk tartoznak a klorit-csoport tagjai. Elnevezsk jellegzetes zld sznkre utal
(klorosz = zld). A csoport svnyainak egyszerstett ltalnos kmiai kplete:
M4- 5 T 4 O 10 (OH) 8 , ahol M = Al3+, Fe3+, Fe2+;

T = Al3+, Si4+, Fe3+.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 34


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
Bennk az oktaderes s a TOT rtegkomplexumok kapcsoldst, rszben elektrosztatikus
vonzer, rszben hidrognhidak biztostjk. A legtbb kloritban Mg2+ vagy Fe2+ a jellegzetes
kationok az oktaderes rtegekben. Az Al3+ gyakran helyettesti a Mg2+-t, akr a magnzium
teljes hinyig (dioktaderes kloritok).

Rtegkzi kation

O OH Si Al K
7. bra A muszkovit felptsnek sematikus brzolsa (KLEIN s HURLBUT, 1985, mdostva).

A talajban a pH-tl fggen, a duzzad rtegrcs agyagsvnyok a szmektitek s


vermikulitok rtegkzi terben sszefgg alumnium-hidroxid (pH <4-5), vagy lgos
kzegben magnzium-hidroxid rteg alakulhat ki, ezltal msodlagos kloritok keletkeznek. A
kloritok nem duzzad svnyok, a rcsskok tvolsga 1,4 nm. Kationmegkt kpessgk
alacsony, 10-40 mekv/100g krli.

Trhls vagy vzsziliktok (tektosziliktok)


Rcsukban a [SiO 4 ]4tetradereknek mind a ngy oxignje kzs a szomszdos tetradervel s
gy [SiO 2 ] ltalnos kplettel megadhat, hromdimenzis rcs jn ltre. A kvarcok
kivtelvel gyakori az Al3+ belpse a tetraderbe, a Si4+ helyettestse. Attl fggen, hogy
egy [SiO 4 ]4 tetraderen bell hny Al3+ ltali Si4+ helyettests trtnik, a vegyrtk
klnbsg kiegyenltse egy (K+, Na+) vagy kt (rendszerint Ca2+) vegyrtk, msodrend
kationnal lehetsges. A legfontosabb tektosziliktok a fldptok, az SiO 2 svnycsoport tagjai,
zeolitok.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 35


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A fldptok kzl az ortoklsz KAlSi 3 O 8 , a plagioklszsor: a kt szls tag az albit
NaAlSi 3 O 8 , s az anortit CaAl 2 Si 2 O 8 klnbz arny elegykristlyai a leggyakoribbak. A
csoport tagjai a fldkregben legnagyobb mennyisgben (2. tblzat) fordulnak el.
Ugyanakkor ezek az svnyok nem stabilisak, pl. hidroterms fluidumok hatsra talakulnak.
Bellk kpzdnek a talajok alapvet sszetevi az agyagsvnyok.

A hidrotems agyagsvny paragenezisek kialakulsi trvnyszersgeit egyrszt fizikai-


kmiai tnyezk, msrszt a magmatit sszettele hatrozza meg. A soktnyezs agyagsvny-
kpzdsi folyamatoknak csak a legltalnosabb vonsai rvnyeslnek az egyes konkrt
esetekben. Eszerint a hidroterms fluidum felramlsi plyjtl tvolodva az
agyagsvnyoknak s a magmatogn kzetalkotk reliktumainak asszociciibl add
znsg figyelhet meg. A zonalitst a kzetbe nyomul, max. 400-450oC hmrsklet,
hidroterms fluidum hatsa alaktja ki, amely az instabilits sorrendjben lebontja az
olvadkbl kpzd kzetalkotkat. Ezt kveten a lebontdsi termkek a koncentrci
viszonyoktl fggen, a hidroterms fizikai-kmiai krlmnyeknek megfelel
svnyfzisokk rekombinldnak. Pldaknt az andezitnl, az talakuls intenzitsnak
cskken sorrendjben a kvetkez znk figyelhetk meg: dickit, illit-kaolinit, vermikulit-
halloysit s klorit-montmorillonit.

Az elzekben mr volt sz rla, hogy a legtbb szilikt svny mllskor talakul. A


megfigyelsek alapjn a sznes sziliktok nvekv ellenlls szerint olivin piroxnek
amfibolok biotitok sorozatval prhuzamosan a plagioklszok nvekv albit tartalommal
mutatnak egyre nagyobb mllssal szembeni ellenllst. A legkevsb mllkony szilikt
fzisok a klifldptok, a muszkovit s a kvarc. Az talakulsi folyamatok vgtermkei alapjn
sziallitos (a f alkotelemek, a szilcium s alumnium utn) s allitos (a f alkotelem, az
alumnium utn) mllst lehet megklnbztetni. A sziallitos mlls sorn agyagsvnyok, mg
az allitos mlls eredmnyeknt a bauxitsvnyok keletkez(het)nek.
A sziliktos kzetek kmiai mllsakor az ghajlatnak, a talajvz kmhatsnak, a
redoxiviszonyoknak, a komplexkpz anyagok mennyisgnek s minsgnek van
meghatroz szerepe. Ezek a tnyezk befolysoljk a sziliktos kzetekbl kiszabadul alkli-
, alklifldfmek s az Al, Fe esetleg a Mn, valamint a kovasav tovbbi sorst, azaz milyen j
svnyok kialakulsra lesz lehetsg.

Az alumino-sziliktok mllsi termkei vzben ion- s kolloid diszperz oldatokat alkotnak. A


vizes oldatban az Si4+ s Al3+ viselkedse ersen pH fgg (8. bra).

A szilcium Si(OH) 4 alakban valdi oldatban van, de ha a koncentrcija 140 ppm fl emel-
kedik, akkor a SiO 2 polimerizldik, s kolloid oldat jn ltre. A kova kolloid viszont
depolimerizldhat, amikor hgtskor a SiO 2 mennyisge 120 ppm al cskken. A
depolimerizldssal a kolloid oldatbl ismt valdi oldat lesz. Az amorf kova oldkonysga
pH>9 esetn, lgos kzegben ugrsszeren megn.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 36


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

SiO2 / ppm

Al3+ / ppm
6000 2700

600 270

140
120
60 Al(OH)3 27

AlO3H2 2.7
30

SiO2(OH)22
SiO(OH)3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pH
8. bra Az amorf SiO2 s Al(OH)3 oldhatsga a pH fggvnyben (krauskopf, 1956; wey r., siffert b. 1961 nyomn).

Savas kzegben az Al(OH) 3 nagyobb oldhatsga miatt az oldatban Al 3+ > Si(OH) 4 , lgos
kzegben a SiO 2 oldkonysgnak nvekedse miatt azonban jelents mennyisg szilcium is
oldatba kerl az alumnium mellett : AlO 3 H 2 Si(OH) 4 . Az elzekbl kvetkezik, hogy a
savas, vagy lgos pH viszonyok kztt adott a lehetsg az oldatban lev kovasav s Al3+
jrakapcsoldsra. gy klnbz agyagsvnyok, n. sziallitok kpzdhetnek. Savas
krlmnyek kztt kaolinit, mg lgos kzegben illit, montmorillonit keletkezse valszn.
Az SiO2 svnycsoport tagjai kzl a kvarcok (SiO 2 ) s az oplok (SiO 2 nH 2 O) az egyes
talajokban jelents mennyisgben tallhatk. A kvarcok elsdlegesen savany magms kzetek
kzetalkot rszei, de kpzdhetnek msodlagosan a sziliktok mllsakor is. Mind fizikailag,
mind kmiailag igen ellenllak, ezrt homoktalajok f sszetevje.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 37


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A mikrokristlyos szilcium-dioxid gyengn kristlyosodott csoportjt kpviselik az oplok, a
szerkezetkben mindig jelenlev vztartalommal (125% kztt vltozik, az tlag 27%). Az
oplok vulkni, ledkes s biogenetikai krnyezetben keletkezhetnek. Az els esetben forr,
kovasavban gazdag vizekbl vlnak ki riolit, trachit, andezit regeiben. Az ledkes
elfordulsok homokkvekhez ktttek. A prolgsi s a talajvzben vgbemen bonyolult
folyamatok rvn, ma sem teljesen tisztzott folyamatok eredmnyeknt keletkeznek,
rtegeket, telreket alkotva. Szmos szervezet (kovamoszatok, sugrllatok, kovaszivacsok)
kovavzt oplanyag alkotja, de egyes nvnyek szilrdtszveteiben, pl. a zsurlkban is
megtallhat, majd a nvny elhalsa utn visszakerl a talajba.

A zeolitok olyan alumino-tektosziliktok, amelyekben nm nagysg csatornk, regek


tallhatak (nagy fajlagos fellet), bennk lecserlhet kationokkal s az n. zeolitos vzzel. A
zeolitok mennyisge a talajokban nem jelents, de egyes terleteken, pl. a Zemplni-hegysg
dli rsznek kzeteiben s talajaiban gyakoriak.

Nem sziliktos alkotk


A talaj nem sziliktos sszetevi rendszerint nem mindentt, hanem egy adott terletre
korltozdva dsulnak. A csoport tagjai vltozatos sszettelek. Kzlk nhny magms
eredet, mint pl. a szulfidok kzl a pirit, a foszftok kzl az apatit. A tbbsg viszont az
elsdleges, magms svnyok bomlsbl szrmazik. Keletkezsket, ledkes krlmnyek
kztt tbb tnyez befolysolja, mint pl. a pH, redoxipotencil, hmrsklet, vagy az
lszervezetek kzremkdse.

1.4.3. Oxidok s rokon vegyletek


Az elz fejezetben sz esett, hogy a sziliktos kzetek kmiai mllsakor szmos tnyez
befolysolja, tbbek kztt a kzeg pH-ja. Az oldatba kerlt komponensek kzl, ha most az
alumnium viselkedst vizsgljuk, a kvetkezket kapjuk. Az Al(OH)3 enyhn savany s
semleges kzegben (pH 57) gyakorlatilag oldhatatlan, kicsapdik. pH<5 tartomnyban az
alumnium, mint bzis disszocil: Al(OH) 3 Al 3+ + 3 (OH); ersen lgos kzegben
viszont amfoter karakternek megfelelen, savknt viselkedik: Al(OH) 3 AlO 3 H2 + H+.

57 pH tartomnyban kedvez krlmnyek kztt el tud klnlni a szilcium az


alumniumtl (allitos mlls), az alumnium helyben dsul (8. bra). Rendszerint a vas is
ugyanekkor csapdik ki. Az alumnium, hidroxid s/vagy oxid-hidroxid vegyletek formjban
halmozdhat fel ms elssorban vas, esetleg mangn svnyokkal egytt, belle a diagenezis
sorn a bauxit nev ledkes kzet jn ltre.

Trpusi talajokban s a hazai bauxitos vrs agyagokon leggyakoribb alumnium svnyai a


gibbsit (hidrargillit), -Al(OH) 3 , diaszpor, -AlO(OH), bhmit, -AlO(OH). A krnyezet pH-
jtl, vztartalmtl, ms ionok jelenlttl stb. fggen, ezek az svnyok egymsba
talakulhatnak.

Az alumniummal gyakran a vas is kivlik vas(III)-hidroxid gl Fe(OH)3nH2O, vagy oxid-


hidroxidknt goethit -FeO(OH), esetleg lepidokrokit -FeO(OH) formban. A krlmnyektl
fggen az oldatbl kivlt vas(III)-hidroxid lpcszetesen, lass vzveszts kzben vltozatos
sszettel ferrihidritek, majd vas(III)-oxi-hidroxidok s vgl vas(III)-oxidd hematitt Fe 2 O 3
alakulhat. A folyamatok reakcismja a kvetkez

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 38


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

x H2O (n-x+1) H2O 2 H2O


4 Fe(OH)3 n H2O 4 Fe(OH)3 (n-x) H2O 4 FeO(OH) 2 Fe2O3
vas(III)-hidroxid ferrihidrit goethit hematit

Mivel a vzvesztst a szraz s meleg krnyezet segti el, a hematit melegebb ghajlat vagy
mikroklma hatsa alatt kpzdtt talajokban gyakori. A goethit-hematit talakulst a kzeg
pH-ja is befolysolja, lgos kzegben inkbb goethit keletkezik. A goethit a talajban
leggyakrabban elfordul vassvny s a legtbb talaj barns, vrses sznt adja. Magms
kzetek jrulkos svnya a magnetit FeOFe 2 O 3 , benne a vas kt s hrom vegyrtk. Igen
ellenll svny, ezrt talajokban elsdleges formban fordul el. Radsul ferromgneses
ezrt a talajok homokfrakcijbl knnyen eltvolthat.

A vashoz hasonl viselkeds a mangn is. A feketsbarna mangn(III)-hidroxidbl


Mn(OH) 3 nH 2 O alacsony redoxipotencilon manganit -MnO(OH), illetve aerob krlmnyek
kztt piroluzit -MnO 2 keletkezik. A piroluzit a talajokban, vasborskban s a krges
bevonatokban a vassvnyok ksrje.

A titn oxidok polimorf mdosulatai a rutil TiO 2 s anatz TiO 2 , valamint az ilmenit FeO.TiO 2
igen ellenll, nehz svnyok. Homoktalajok nehzsvny frakciinak vizsglata a keletkezs
eredetre vonatkoz fontos informcikat szolgltatnak.

1.4.4. Karbontok
A mllskor oldatba kerlt kalcium egy rsze kivlhat mg a szrazfldn (az oldat CO 2
tartalmnak cskkense, az oldat beprldsa miatt), msik rsze a tengerbe kerl s ott vlik
ki el szervezetek kzremkdse rvn. A talajokban gyakran elfordul svny, a trigonlis
rendszer kalcit CaCO 3 . Tiszta vzben alig, szn-dioxidot tartalmaz vzben kalcium-
hidrognkarbont Ca(HCO 3 ) 2 formjban olddik s szlltdik. A CaCO 3 msik polimorf
mdosulata a rombos rendszer aragonit, a talajokban csak kisebb mennyisgben fordul el.
Kznsges hmrskleten s nyomson az aragonit kevsb stabil, s jval kevsb gyakori,
mint a kalcit. Ugyanakkor mindkt svny, mr hg ssav hatsra hidegen, ers pezsgs
kzben olddik. Ha szraz ghajlat vidken a talaj kapillrisaiban a felsznre jut vz kalcium-
hidrokarbontot tartalmaz, az oldszer beprldsa kvetkeztben, a talaj felszni rtegeiben
mszkivls trtnhet, pl. Csolysplos trsgben.

A ketts karbontok kzl a dolomit CaMg(CO 3 ) 2 , csak a forr ssavban olddik. A dolomit a
kalcithoz hasonlan kzetalkot svny s gyakori sszetevje a talajoknak. rdekessg, hogy
haznkban a Duna-Tisza kzti egyes hiperszalin (az tlagos tengervznl magasabb
skoncentrcij) tavak vizbl sikerlt dolomit kivlst kimutatni.

A szda vagy ntron Na 2 CO 3 10H 2 O szikes talajok s kivirgzsaiban s sfelhalmozdsi


szintjeiben fordul el.

A sziderit FeCO 3 ott tallhat a talajokban, ahol vasredukci trtnt. Tbbnyire vaskonkrcik
alkotrsze. Levegvel rintkezve oxidcis folyamatok rvn fellete, vagy akr egsz
tmege vas-oxidd s oxi-hidroxidd alakulhat (limonitosods). Haznkban Bagamr-
Ltavrtes, valamint a Somogyszob krnyki loklis limonit, helyenknt sziderit dsulsok
ismertek.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 39


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
1.4.5. Foszftok
A leggyakoribb foszftsvnyok az apatit-csoport ltalnos kplettel Ca 5 (PO 4 ) 3 (F,Cl,OH)
jellemezhet tagjai. A fldkreg foszfttartalmnak 95%-a ebben a formban van jelen. A
csoport legelterjedtebb tagja a fluorapatit Ca 5 (PO 4 ) 3 F. Az apatit-csoporton bell a tltst
kiegyenlt anionok minsge szerint fluor,- klr-, hidroxilapatitokat, karbont-fluorapatitokat
(francolitot) Ca 5 (PO 4 ,CO 3 ) 3 F, karbont-hidroxilapatitokat Ca 5 (PO 4 ,CO 3 ) 3 OH lehet megk-
lnbztetni. A apatitok vzben nehezen olddnak, ezrt mtrgyaknt trtn felhasznls eltt
vz oldhatv kell alaktani.

Az apatit a magms kzetek tlnyom tbbsgben jrulkos elegyrszknt fordul el. A


fldes megjelens, ledkeket illetve ledkes kzeteket, amelyek foszfortartalma 20% vagy
annl nagyobb, foszforitoknak nevezzk. A foszforitok f svnya a karbont-fluorapatit a
francolit. A szrazfldi foszforitok kpzdsben jelents szerepet tlt be a tengeri madarak
rlke az n. guan. A foszfatizci igen nagy mrtk a guanval bortott, a tenger szintje
fl emelked mszkkpzdmnyeken. A guanbl a foszforvegyleteket az esvz kioldja
majd a mszk kalcium-karbontjval cserebomlsi reakci(k)ban francolitt alakulhatnak.
Nagy vastagsguk ellenre ezek a telepek loklis jelentsgek. A foszfornak az
lszervezetben betlttt szerepe ltfontossg. Az llati, emberi csontokban s fogakban
klnbz szervetlen formban jelents mennyisgben halmozdnak fel, ugyanakkor szerves
foszftknt nukleinsavaknak (dns, rns), vagy adenozin-trifoszftnak (atp) szintn igen fontos
alkotrsze.

A strengit Fe3+(PO 4 ) 3 2H 2 O s variszcit Al(PO 4 ) 3 2H 2 O savany talajokban tallhat. A


vivianit Fe 2 (PO 4 ) 3 . 8H 2 O pirit s markazit bomlsbl szrmaz vasoldatok s foszfttartalm
oldatok egymsrahatsa sorn kpzdik, oxignmentes krnyezetben. Lpokban tallhat
nagyobb mennyisgben, ezenkvl agyagokban (kkagyag), ledkekben (tzeg- s
lignittelepekben) szintn elfordul.

1.4.6. Szulfidok, szulftok


A pirit FeS 2 a legkznsgesebb szulfidsvny, polimorf mdosulatval, a sugaras-rostos
megjelens rombos markazittal. Az utbbi mdosulata azonban felsznkzelben kevsb
stabil, ezrt gyorsabban mllik. A pirit igen vltozatos krlmnyek kztt kpzdhet.
Magmsan egyarnt kivlhat olvadkbl, vagy forr oldatokbl, hidroterms viszonyok kztt
is. ledkes krnyezetben, pl. szntelepekben megjelense reduktv viszonyokat jelez. Akr
termszetes, akr mestersges (lignitporos szikjavts alkalmval) kerl a talajba, a
felsznkzelben oxidldva mllik s a talaj ers savanyodst okozza. A pirit mllsa a
kvetkez sematikus folyamatokkal rhat le:

FeS 2 FeSO 4 +H 2 SO 4 Fe 2 (SO 4 ) 3 +H 2 O FeO(OH) +H 2 SO 4

A fenti folyamatokban keletkezett goethit, az elzekben az Oxidok s rokon vegyletek


rszben bemutatott mdon hematitt oxidldhat. A reakcikban kpzdtt knsav, kalcit vagy
mszk jelenltben gipssz CaSO 4 2H 2 O alakul. A gipsz egyrszt, mint mllstermk,
msrszt mint ledkes kzetek svnyaknt jelenik meg egyes talajokban. Nagyobb
mennyisgben, pl. beprld tengerblkben, szrazfldi lefolystalan ss tavakban van jelen.
Vzben rosszul olddik.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 40


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A vzoldhat mirabilit (glaubers) Na 2 SO 4 10H 2 O s az epszomit (kesers) MgSO 4 7H 2 O
egyes szikes talajokban fordul el.

1.4.7. Kloridok, bortok, nitrtok


A ks vagy halit NaCl ss talajokban fordul el. Nlunk ritka, de sivatagi valamint
tengermellki talajokban gyakori.

A szilvin KCl a ksval egytt tlalhat, de nagyobb oldkonysga miatt knnyen lepusztulhat.
A klium ersebben ktdik a talajok agyagsvnyaihoz, radsul a kioldott kliumot a
nvnyek nagyobb arnyban ptik be szervezetkbe, mint a ntriumot. A talajba
klimtrgyaknt hasznljuk s ptoljuk.

A brax Na 2 B 4 O 7 10H 2 O szikes s ss talajokban kpzdtt skivirgzsokban tallhat.


A ntronsaltrom (nitratin) NaNO 3 a talajok szerves anyagnak bomlsa s sfelhalmozds
eredmnyeknt felszni svirgzsokban jelenik meg. Legnagyobb elfordulsa Chilben az
Atacama-sivatagban tallhat, ahol kzel 600 km hosszan kvethet egy risi
nitrtelforduls egyb szulft-, nitrt-, jdsvny trsasgban.

A klisaltrom (niter) KNO 3 a ntronsaltrom ksretben fordul el. A Tiszntl szmos


trsgben emberi kzremkdssel a XIX szzad els felben a trgyalvel locsolt szikesek
saltromszrin mestersgesen lltottk el, majd sszesepertk, s puskapor ksztsre
hasznltk fel.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 41


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

1.5. A talaj kmiai tulajdonsgai

1.5.1.A talaj szerves anyaga

A talajban az lszervezetek (nvnyi gykerek, talajflra s -fauna) mellett jelents


mennyisgben vannak lettelen (abiotikus) szerves-anyagok (~85%). Ezek a termszet l
sznciklusbl kikerl sokfle szerves molekula helyrl-helyre, idrl-idre vltoz,
vletlenszer halmaza.

Az lettelen szerves-anyagok egy rsze, a nem-humuszanyagok, a nvnyi s llati


maradvnyok rszlegesen lebomlott, talakult termkei, szerkezetk kmiailag azonosthat.

A nem-humuszanyagok jellegzetes csoportjai:


sznhidrtok (poliszacharidok pl. cellulz, pektin, monoszacharidokbl s uronsavakbl
plnek fel, a talaj sszes szervesanyag-tartalmnak 6-15%-a)
nitrogn tartalm szerves vegyletek (pl. aminsavak, fehrjk)
ligninek (nvnyi vzanyag), tanninok
szerves savak: alifs (pl. hangyasav, zsrsavak) s aroms (pl. szalicilsav, galluszsav)
karbonsavak
foszfor tartalm szerves vegyletek (pl. foszfolipidek, nukleinsavak)

A fenti vegyletek tbbnyire nem szabadon, hanem szerves- s szervetlenanyagokhoz,


ltalban az svnyi szemcskhez kttten tallhatk a talajban. Jelentsgk kisebb, mint a
bellk kpzd, a bomlstermkek sszekapcsoldsval felpl humuszanyagoknak.

A humuszanyagok a termszet l sznciklusbl kikerl szerves molekulk vletlenszer


halmazbl kpzd, kmiailag heterogn sszettel, funkcis csoportokban gazdag
makromolekuls anyagok. A krnyezeti rendszerekben a szervesanyag mineralizci kztes
termkeinek tekinthetk, a kmiai degradcival szemben azonban viszonylag ellenllak, gy
a termszet legelterjedtebb nem l szerves anyagai, megtallhatk a talajokban, tzegben,
felszni s felszn alatti vizekben, fiatalabb szenekben s a legjabb kutatsok szerint a lgkri
aeroszolokban is. A humuszanyagok a Biolgiai Lexikon frappns megfogalmazsa szerint
aroms karakter hromdimenzis kolloidlis rendszerek, kolloid tulajdonsgaik,
llapotvltozsaik meghatrozzk viselkedsket a krnyezeti rendszerekben.

Napjainkban nvekv rdeklds tapasztalhat a humuszanyagok irnt, mivel a krnyezeti


rendszerekkel foglalkoz kutatk szmra vilgoss vlt, hogy szmos krnyezeti kmiai
folyamatot befolysolnak, szerepk meghatroz az anyagmozgsban, mely kihatssal van a
szennyezanyagok sorsra a termszetes vizes rendszerekben.

Az angol nyelv nomenklarra a Nemzetkzi Humuszanyag Trsasg (IHSS - Internacional


Humic Substances Society IHSS Homepage: http://www.ihss.gatech.edu) megalakulsa (1981)
ta egysges. Az IHSS javasolt nevezktana a kmiailag nem egysges, eredettl s kinyersi
eljrstl fgg sszettel anyagcsoport esetn alkalmazhat mveleti definici (operational
definition). Kevs a magyar nyelven rott munka a humuszanyagokrl, tbbnyire rvid
lersokat tallhatunk a talajokkal foglalkoz knyvek fejezeteiben s a szaklexikonok
vonatkoz cmszavai alatt. A magyar nomenklatra-gondok a tmaterlet angol nyelv

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 42


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
irodalomban hasznlt egyes angol szakkifejezsek eltr fordtsbl erednek. Az angol
humic sz magyar megfeleljeknt a humin s humusz esetlegesen hasznlt. Pldul a humic
substances, mint az anyagcsoport neve, a magyar szakirodalomban humuszanyagok, vagy
huminanyagok formban hasznlt, a humic acid viszont egysgesen huminsavknt. Nem
okozna gondot a humic humin fordtsa, ha a humuszanyagok egyik frakcijt, a talajok
oldhatatlan szervesanyagt, ppen nem gy (humin) nevezn az angol szakirodalom. Clszer
lenne a talajtan s talajkmia terletn elfogadott s egysgesen hasznlt nevezktan (humic
substances humuszanyagok, humic acid huminsav, fulvic acid fulvosav, humin - humin)
ltalnostsa, hogy ne forduljon el, hogy egy lexikon kt klnbz cmszava alatt, vagy a
tanknyvekben ugyanaz az anyag ms nven szerepel.

Alapvet a humuszanyagok interdiszciplinris jellege. Termszetes ltezsk, keletkezsk a


humifikcis folyamatokban s mineralizcijuk, kvzi-egyenslyi mennyisgk az egymssal
folytonos anyagcserben lv krnyezeti rendszerekben csak komplex mdon, biogeokmiai
szemllettel kzelthet. A szerves geokmiban jl ismert Welte-fle szerves C-ciklusban a
humuszanyagok (a talajok s ledkek lnyegesen talakult szerves anyagaiknt) az l s
lettelen C-ciklusok kzti tmenetet biztostjk, amely az elsdleges szervesanyag termelsnek
csupn 0,01-0,1%-t rinti. A biolgiai aspektusok sokrtek s a szmos ltalnosan elfogadott
megllapts mellett a rszletek ma mg vitatottak. A krnyezeti rendszerekben a
humuszanyagok tbbnyire a vzzel egytt vndorolnak. A termszetes vizekben (tavak, folyk,
tengerek, felszn alatti vizek) oldott szerves anyagok (dissolved organic matter - DOM) jelents
rsze humuszanyag. Elfordulnak barna, st sttbarna szn humin- s fulvosavakban gazdag
vizek tavakban (pl. humusztavak Skandinviban), vz befolysoknl (pl. a Keszthelyi blnl
a Balaton) vagy a szikeseken pang humuszos vizekben. A DOM elsdleges forrsa a talaj, de
felszni vizeknl az in situ kpzds a vzi biomasszbl is valszn s az atmoszfrikus
hozzjruls is jelents (nhny eurpai regiban pl. hektronknt 10-40 kg C/v). A talajbl
alkalmas krlmnyek mellett (pl. es, locsols) kiolddnak s lemosdnak, leszivrognak a
vzgyjtkbe, ill. nagyobb vzmennyisgeknl (pl. trpusi esk, radsok) diszpergldnak s
lesodrdnak az svnyi szemcskhez kttt humuszanyagok is. A krlmnyek
megvltozsval (pl. startalom nvekeds a folyk tengerekbe mlsnl) kicsapdnak s
humuszanyagban gazdag ledkek kpzdnek. Az utbbi vekben megntt az rdeklds a
DOM-mal kapcsolatos kutatsok irnt, mivel a DOM, noha mennyisge a talajban lv s az
l C-ciklusbl szrmaz szerves sznhez viszonytva kicsi, de kzvettsvel trtnik meg a
szerves szn talakulsa s transzportja, gy szerepe kzponti a szrazfldi s a globlis szerves
C-ciklusban.

A humuszanyagok kpzdse nvnyi (sznhidrtok, fehrjk, viaszok stb.) s llati (zsrok,


olajok fehrjk, stb. ) eredet anyagokbl fizikai, kmiai, valamint enzimatikus s
mikrobiolgiai talakulsok sorn az un. humifikcis folyamatban trtnik. Szmos hipotzis
(pl. nvny talakulsi, kmiai polimerizcis, sejt autolzis) kzl a legvalsznbb a kmiai
polimerizcis vagy szintzises kzelts, amely a biopolimerek mikrobiolgiai s enzimatikus
degradcijval s talakulsval kpzdtt kis molekulk oxidcis s polikondenzcis
kmiai folyamatokat magban foglal polimerizcijt ttelezi fel. A polimerizci
monomerjeinek, a valszn prekurzoroknak (forrsanyagoknak) sokflesgt jl szemllteti az
albb bemutatott Flaig ltal javasolt sma (9. bra). A tbb mint negyed szzada javasolt sma
ma is helytll, kiegsztsre csak az azta azonostott szerkezeti elemek, a hossz alifs
sznlncok, forrsanyagai a nvnyi viaszok s llati zsrok, olajok tekintetben szorul,
amelyet a 9. bra rnykolt mezjben tntettem fel. Tekintettel a forrsanyagok s a
humifikciban rsztvev vegyletek sokflesgre s multifunkcionalitsra nem vrhat,

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 43


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
hogy egy jl definilhat, egysges anyagcsoport kpzdjn a termszetes krlmnyek kztt
lejtszd polimerizcis folyamatban.

Lignin degradcija Mikroorganizmusokbl Mikrobiolgiailag


(tlevel lignin) szrmaz N-vegyletek ellltott fenolok
(nvnyi s llati) (e.g. Epicoccum nigrum)

Alifs sznforrs
O
OCH3 Fehrjk

Peptidek
C
Aminosavak
C
R = CH3, COOH, H R
CH Ammnia
R OH
R = COOH

R OH OH
Humusz
O HO
OH
Humin/fulvin savak R O
Lignin degradcis O
H
termkei O R OH R OH
R C C O
NH CH C
OH OH NH O OH
OCH3 OH OH
O C O N (heterociklusos) R OH
CH CH OCH3 NH2 (?)
O
CH CH COOH O

COOH COOH OH (fenolos)


OH (alkoholos) Nvnyek s
mikroorganizmusok
O
OH OH egyb fenolszrmazkai
OCH3 OH

Zsrsavak viaszokbl,
COOH COOH zsrokbl s olajokbl

Mikroorganizmusokbl
O
OCH3 szrmaz sznhidrtok
(nvnyi s llati)

O
9. bra Humuszanyagok kpzdse a valszn prekurzorokbl Flaig (1975) szerint az rnykolt mezben lv
kiegsztssel.

A huszuszanyagok sszetett jellegbl s a termszetes forrsaikbl trtn kinyerssel


kapcsolatos nehzsgekbl addan klnbz tpus humuszanyagok vagy humuszanyag
frakcik mveleti defincijt vezettk be sok vvel ezeltt. A leginkbb elfogadott a savas s
lgos oldatokban val oldhatsg szerinti megklnbztets. Oldhatsg klnbsg alapjn az
albbi, Flaig ltal javasolt humuszanyag frakcik ismertek:

Nv Lgos oldat Savas oldat Alkohol


Fulvosav oldhat oldhat -
Huminsav oldhat oldhatatlan oldhatatlan
Himatomelnsav oldhat oldhatatlan oldhat
Humin oldhatatlan oldhatatlan oldhatatlan

A humuszanyagok kinyersre s a frakcik elvlasztsra szmos klnbz sma tallhat az


irodalomban. Talajok esetn a legelterjedtebb kinyers a tradicionlis mdszernek nevezett 0,1
vagy 0,5 M NaOH oldatot hasznl lgos extrakci. Az irodalomban korbban meglv vitk
s a mveleti eltrsekbl add hibk miatt az IHSS standardizlta a kinyersi s frakcionlsi
eljrst. Az IHSS honlapjn a Standard Collection cmsz alatt mindenki szmra hozzfrhet
a talajokbl s vizekbl trtn huminsav s fulvosav kinyers lersa.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 44


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A humuszanyagok jellemzsre ma mr szles krben alkalmazott nagymszeres mdszerek az
oldhatsgi klnbsgek alapjn kinyerhet klasszikus frakcik tovbbi frakcionlst
ignylik. Humin- s fulvosavak, valamint DOM frakcionlsra kromatogrfis (GPC
glszrs, SEC mretkizrs, adszorpcis HPLC-technika), elektroforzises (kapillris, gl,
pH-gradiens) s ultraszrses (membrn sorozat) eljrsokat hasznlnak.

A humuszanyagok kmiai szempontbl nem egysgesek, bizonyos hatrokon bell hasonl


szerkezet s tulajdonsg, vltozatos mret makromolekulk keverkei. A humuszkpzds
eltr krlmnyei, a szerves bomlstermkek s a lehetsges reakcik sokflesge
kvetkeztben a humuszfrakcik kmiai s szerkezeti klnbzsge extrm nagy. Noha
szmos, kmiai s szerkezetvizsgl mdszerekkel nyert hatalmas munka eredmnyein alapul
szerkezeti kplet a humin- ill. fulvosav frakcik jellemz rszegyesgeire (pt blokkok,
monomek Stevenson, Schnitzer, Murray, Mortvedt, Haworth) ismert az irodalomban; a humusz
molekula szerkezeti kplett keresni meglehetsen remnytelen vllalkozs, relis kpletet
megadni lehetetlen. A humuszanyagok kmiai szerkezetnek feldertsre alkalmazott
roncsolsos (pl. hidrolzis, oxidci, redukci, biolgiai degradci, stb.) s nem roncsolsos,
pl. spektroszkpiai mdszerek, (UV-lthat, IR, ESR, NMR), elektronmikroszkpia (TEM,
SEM), kromatogrfia (pirolizis GC, GC-MS, HPLC), ozmometria, elektroanalitikai s
molekulatmeg meghatrozsi mdszerek (VPO, UC, GPC, SEC, GC-MS, SAXS, SLS, DLS,
), viszkozimetria mdszerek kztt szerepelnek a legjabb nagymszeres (pl. XPS, ATR-FTIR,
COSY s TOCSY NMR, AFM, LDI- s MALDI-TOF MS) vizsglatok is. A roncsolsos
technikkkal nyert molekulatredkek ezreit kmiailag azonostottk, egy jabban rekonstrult
humuszmolekula egyikt mutatja be a 10. bra.

A humuszanyagok kmiai jellemzsre ltalban kzlik az elemi sszettelket, amely


eredetktl s kinyersktl fggen vltozik, de a C, H, O, N s S tartalom, valamint az O/C
s H/C arny egy jellemz intervallumon bell van. A humuszanyagok kmiai szerkezetnek a
10. bra rajzn is jl azonosthat, jellemz egysgei a kvetkezk:
aroms vz: izociklikus s heterociklikus gyrk lncolata, melyben hidroxikarbonsav
s kinoidlis egysgek dominlnak;
a vz egyes rszeit pl. C-C , C-O-C s N hidak kapcsoljk ssze;
a vzhoz - a forrsanyag tpustl, fizikai s kmiai tulajdonsgaitl fggen - eltr
gyakorisggal, s eltr megoszlsban, fehrje, peptid, aminosav vagy sznhidrt
egysgek s alifs oldallncok csatlakoznak;
a humuszanyagok tulajdonsgait jelentsen befolysol funkcis csoportok mind a
vzon, mind az oldallncokon megtallhatk:
- oxigntartalm funkcis csoportok: -COOH, fenolos -OH, melyek a savas
tulajdonsgok hordozi; alkoholos -OH s -C=O
- nitrogntartalm funkcis csoportok: -NH, -NH 2 , melyek a bzikus jelleg
hordozi.

A molekulk nagysga a vz mrettl, a hidrofilits pedig elssorban a funkcis csoportok s


az oldallncok mennyisgtl s minsgtl fgg. Az aroms s alifs rszek adjk a
molekula vzt, elgaz lncokkal s sok funkcis csoporttal. A 10. bra sorn bemutatott
virtulis szerkezet j sszhangban van a huminsavak relis tulajdonsgaival:
a funkcis csoport gazdagsg miatti reaktivitssal (kationmegkt kpessg s
komplexkpz tulajdonsg),
az amfifil jelleg (a polris s apolris trrszek elklnlse) kvetkeztben mutatott
felletaktv hatssal (hatrfelleti felhalmozds) s
a makroionos (polielektrolit analg) viselkedssel.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 45


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

HO O O OH O HO
O OH O HO O
HO O O OH
O
OH
OH OH (CH3)0-2

~
(CH3)0-2 Alkoholos OH O ~
O
O
OH OH HO OH
O
~

Fenolos OH O

~
~ N
H

OH HO O HO O (CH3)0-2
O OH OH O OH

~
N
HO O O H
O
OH O OH
O CN Imidazol
OH HO
HO O (CH3)0-4 (CH3O)0-3
HO O O
O O O OH

~
~
OH
OH OH
~

(CH3)0-2 (CH3)0-4
N O
O OH O
~
OH OH O
OH
O OH
~

~ (CH3)0-2
O OCH3 HO
HO ~
O

~
OH O
O CN
Karboxil OH
OH OH
(CH3)0-5 Karbonil O CH2OH

~
O
O
~

O (CH3)0-5
OH OH

Pldk a polros Pldk az apolros


terletekre terletekre

10. bra Egy huminsav molekula szerkezet kt- s hromdimenzis brzolsa. Schulten s Schnitzer (1997) javaslata.

A molekula szimulcival felptett optimalizlt trszerkezet (a 10. bra jobb oldaln) egy
valszn konformcis llapotot mutat. A humusz molekulk trszerkezete a vizes oldat
sszetteltl, elssorban pH-jtl s ionerssgtl fggen vltozik, klnbz mret
regek alakulnak ki, melyek kpesek visszatartani szerves molekulkat (pl. peszticideket,
sznhidrtokat, zsrokat) s szervetlen vegyleteket (pl. fmskat, oxidokat, sziliktokat). A
vltoz mret regekben megktd toxikus anyagok molekuli bezrdhatnak s a humusz
molekulk expanzijakor a szennyezdsek felszabadulhatnak.

A humuszanyagok alapvet jellemzje a savassg. ltalban kevs nitrognt tartalmaznak, gy


a bzikus tulajdonsgokat hordoz csoportok mennyisge is csekly. A kntartalom
elhanyagolhat, jelents mennyisgek viszont az oxigntartalm (pl. karboxil, fenolos s
alkoholos hidroxil) funkcis csoportok. gy a humuszanyagok llapott, viselkedst, kmiai,
fizikai s kolloidkmiai tulajdonsgaikat elsdlegesen az oxigntartalm savas fleg a
karboxil s a fenolos hidroxil csoportjaik disszocicis llapota hatrozza meg.

A sav-bzis tulajdonsgok lershoz szksges a savas funkcis csoportok mennyisgi


meghatrozsa s a saverssg jellemzse, a disszocicis llandk pK a -rtkeinek szmtsa.
Gyakran a teljes aciditst, a minta egysgnyi tmegre vonatkoztatott savas csoportok molris
mennyisgt (mmol/g, mekv/g, ill. mekv/100 g egysgben) adjk meg. A fulvosavak teljes
aciditsa jellegzetesen nagyobb (~12-14 mmol/g), mint a huminsavak (~6-10 mmol/g). A
tiszttott humin- s fulvosavak potenciometris sav-bzis titrlsi adatainak rtkelsvel a
mennyisgi s minsgi jellemzk elvileg meghatrozhatk. A titrlsi grbk azonban azt
mutatjk, hogy a mintt polifunkcis savak keverke alkotja, amelyben az egyes disszocicis
lpcsk tfedik egymst, az egyedi pK a -rtkek kztti klnbsg kicsi, a grbe lersa
problematikus. A kirtkels modell-fgg, az eddig ismert legtbb modell a humuszanyagok
protonktsre egyszerstett, mivel a humuszanyagok relis sszetettsgt, azt, hogy mret
szerint klnbz, vltoz szm s molekulris krnyezet klnfle savas csoportokat
tartalmaz molekulk keverkbl ll, valamint a makroionos jellegt, hogy a sznvzhoz
kapcsolt csoportok disszocicijval kialakul tltsek sokasga ltal ltrehozott loklis

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 46


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
elektrosztatikus tr hatssal van az ionok megoszlsra, csak kzelteni lehet. A sav-bzis
tulajdonsgok kvantitatv jellemzsnl tovbbi problma, hogy a protolitikus folyamatok
mellett a pH-fgg redox-reakcik s az sztercsoportok hidrolzise is lejtszdik.

Egy egyszer felleti disszocicis modell szerint a huminsavak bifunkcis fellet


anyagoknak tekinthetk. A funkcis csoportok disszocicijra felrhat protolitikus reakcik:
S-COOH S-COO + H s+
S-OH S-O + H s+

ahol H s + a felleti rtegben lv hidrogn ionokat s S a szilrd mtrixot jelzi. Mivel a


felleten tltsek halmozdnak fel, kialakul egy loklis elektrosztatikus tr, ami befolysolja az
ionok megoszlst a felleti rteg s az egyenslyi tmb fzis kztt. A hidrogn-ionok
aktivitsa felleti rtegben eltr az oldatban mrhet rtktl:
{H s+} = {H+} exp (-y0 )

ahol { H s +} s {H+} a felleti rteg s a tmbfzis H+-ion aktivitsa, y 0 a reduklt potencil,


y0 =e 0 /kT, 0 felleti rteg s az oldat tmbfzisa kztti potencil klnbsg. Definilhatk
a bels (intrinsic) disszocicis llandk:
K a1 int = ({S-COO-}/{S-COOH}) {H+} exp (-y0 )
K a2 int = ({S-O-}/{S-OH}) {H+} exp (-y0 )

ahol a {} zrjelek az adott spcies aktivitst jelentik. A disszocicival kialakul


elektrosztatikus tr lersa (a potencil-tvolsg s a tlts-potencil sszefggsek) a
vlasztott elektrosztatikus modelltl (konstans kapacits, diffz kettsrteg, hrmasrteg,
Donnan) fggnek.

A huminsav molekulk tlttt trrszei kztti taszts cskken, ha cskken a pH s n a


tltseket rnykol elektrolitok koncentrcija. Nagy pH-kon s kicsi
elektrolitkoncentrcinl a humt jl disszocilt, a tltsek kevss rnykoltak, a negatvan
tlttt helyek ers tasztsa miatt azok egymstl a lehet legtvolabbi helyet igyekeznek
elrni, gy a humtegysgek kinylnak, expandlnak. Az ionerssg nvelse elsegti a
humin- s fulvosav disszocicijt, minl nagyobb a molekula, annl tbb a molekulnknti
tltsmennyisg s gy kimondottabb az ionerssg hatsa, azonban ltalban nem ri el a
tipikus polielektrolitoknl (pl. poli-akrilsavak) tapasztalt mrtket. Felttelezhet, hogy a
humin- s fulvosavak oldatban a polielektrolitok s az egyszer elektrolitok kztt foglalnak
helyet, azaz oldatban "oligoelektrolitknt" viselkednek.

A humuszanyagok a termszetes komplexkpzk legfontosabb csoportja. A klnbz


funkcis csoportjaik nagy rsze komplexkpz ligandum (pl. -COOH, Ph-OH, -OCH 3 , =C=O,
-NH 2 , -NH, -SH). Fleg a karboxil s a fenolos hidroxil, valamint a nitrogntartalm csoportok
(lsd. 10. bra) rszvtelvel, a keltkpzst is magban foglal, vltozatos szerkezet fm-
komplexek alakulnak ki. A komplexkpzds a fmionok s ligandumok tulajdonsgai mellett
fgg azok arnytl s a pH-tl. A humin- s fulvosavak komplexkpz kapacitsa
sszemrhet a teljes aciditsukkal. Leggyakrabban a Cu(II)-re vonatkoz rtkeket hatrozzk
meg, ezek ltalban kisebbek, mint az adott minta teljes aciditsra kzlt rtkek. Az
irodalomban kzlt komplexkpzdsi egyenslyi llandk valjban csak 1:1
sztchiometrit felttelez, tbbnyire lland pH-n meghatrozott, adott modell felttelekkel
terhelt tlagos egyenslyi megoszlsi hnyadosok.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 47


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A humin- s fulvosavak eltr erssggel ktik meg a klnbz fm-ionokat. A kpzd
komplexek egy rsze vzoldhat. A vas (Fe), alumnium (Al), rz (Cu), kadmium (Cd) ersen,
a magnzium (Mg) gyengn, ms kznsgesen elfordul fmek, mint pl. a klcium (Ca),
nikkel (Ni), lom (Pb) s cink (Zn), kzepesen ktdnek a humuszanyagokhoz. Szmos
esetben az oldott humuszanyagok ltali komplexkpzs megakadlyozza a fmionok
kicsapdst (pl. karbont vagy hidroxid formban), gy jelentsen nvekedhet a vizekben
oldott toxikus, radioaktv fmek (pl. Al, Sr-90) mennyisge. A humuszanyagok komplexkpz
hatsuk mellett aktv redukl gensknt mkdnek a termszetes rendszerekben. gy pl. az
oxoanionokat (Cr 2 O 7 2-, VO 3 -, MoO 4 2-) kpesek komplexlhat fm-kationokk reduklni.

1.5.2. A humusz szerepe a talajban


A humuszanyagok a termszetben egytt lteznek a szilrd svnyi rszecskkkel. Minden
eddig megismert tulajdonsguk, a felletaktv s makromolekuls jelleg, a reaktv funkcis
csoport gazdagsg, alapjn vrhat, hogy kitntetett affinitst mutatnak a szilrd felletekhez.
A talajok szilrd fzisa humuszanyagokkal in situ felletmdostott svnyi halmaz, a
szilrd/folyadk hatrfelleti tulajdonsgokat a fleg agyagsvny s oxid rszecskk felletn
az olddsi-kicsapdsi folyamatokban kialakul szervetlen (elssorban Fe- s Al-oxi-
hidroxidok) s a szerves (humusz) fedsek hatrozzk meg. A humuszanyagok a talajok
klnbz svnyi rszecskinek felletn tbbnyire
felleti komplexkpzdssel (pl. Al-sziliktok s agyagsvnyok lein lv s
terminlis Al-OH helyeken, amorf s kristlyos Fe- s Al-oxidok, hidroxidok Fe-OH s
Al-OH helyein ligandum-csere reakcival a felleti Fe- s Al-ionokat kzvetlenl
koordinlva),
fm-hidakon keresztl (leggyakrabban Ca-hidakkal) s
msodlagos kterkkel (pl. H-hd, van der Waals klcsnhatsok) ktdnek.

Trszerkezeti okokbl (10. bra) a humusz molekulk savas funkcis csoportjainak csak egy
rsze kpes a fellethez ktdni. A talajoldatokban kznsges pH-kon (5-7) a nem kttt
karboxilcsoportok rszben disszocilt llapotak (-COO-), gy a humusz polianionokkal fedett
svnyi szemcsk a felletkn lv vltozatos reaktv molekularszek (O s N tartalm
funkcis csoportok, alifs s aroms hidrofb rgik) mellett negatv tltsek hordoziv is
vlnak.

Ismert, hogy a talaj a nvnyek termhelye. E f funkcihoz a humuszanyagok alapveten


hozzjrulnak a talajok kmiai, biolgiai s fizikai tulajdonsgaira gyakorolt hatsaikon
keresztl. A talajok organikus anyagai biztostjk a N, P s S utnptlst a nvnyek
nvekedshez, a talaj mikroorganizmusainak energia forrsai, elsegtik a j talajszerkezetet.
A humuszanyagok kzvetett hatssal vannak a nvnyek mikroelem s nehzfm kationok
felvtelre, a herbicidek s ms agrokemiklik hatkonysgra, hozzfrhetsgre. Az albbi
5. tblzat sszefoglalja a humuszanyagok ltalnos tulajdonsgait s a hozzjuk kapcsold
hatsokat a talajokban.

Ha a talajokban nincs jelen elegend kt vagy tbbrtk kation, fleg a cementl hatsrl
ismert Ca2+, mint pl. az alkalikus szikesek esetn, akkor a talajokban a rszecskk felletn
lv egyenletlen humusz rteg sztrikusan s elektrosztatikusan stabilizlja az svnyi
komponenseket. A szerves rteg sztrikus s elektrosztatikus stabilizl hatsa miatt a
rszecskk (pl. a szikesekben az agyagsvny lamellk) diszperglhatsga nvekszik. A
termszetes vizes rendszerekben diszperglt rszecskk aggregcis llapota folytonosan
vltozik a vltoz krlmnyek, elssorban az ionssszettel (ionok minsge s

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 48


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
koncentrcija) miatt. A termszetes vizekben oldott humuszanyagoknak az svnyi
rszecskkre kifejtett diszpergl hatsa nagyon fontos a krnyezeti folyamatok szempontjbl
(pl. elsegtik a vizes talajerzit).

5. tblzat Humuszanyagok ltalnos tulajdonsgait

Humusz tulajdonsg Megjegyzs Hats a talajokban


Szn Sok talaj tipikus stt sznt a Elsegti a felmelegedst.
humuszanyagok okozzk.
Vz megtarts Humuszanyagok a tmegk A kiszradst, zsugorodst
20-szorost kpesek vzbl segt megelzni; nveli a
megtartani. nedvessg visszatartst a
homokos talajokban.
Kapcsolds Talajrszecskk Stabilizlja a
agyagsvnyokhoz sszekapcsolsa szerkezeti prusszerkezetet, nveli az
egysgekk (ugynevezett tjrhatsgot
aggregtumokk). (permebilitst), lehetv
teszi a gzok cserjt.
Komplexkpzds Stabilis komplexeket kpez A nvnyek szmra a
Cu2+, Mn2+, Zn2+ s ms nyomelem hozzfrhetsget
tbbvegyrtk kationnal. kiegyenlti (pufferolja).
Oldds vzben Talajokban a humuszanyagok Kicsi a szervesanyag
oldhatatlansgt rszben az vesztesg a kilgozds
agyagsvnyokhoz val folyamn.
ktdsk, rszben a kt s
tbb rtk kationokkal
kpzd sik okozzk; az
izollt humin- s fulvosavak
rszlegesen vzoldhatk.
pH viszonyok A humuszanyagok Segt fenntartani egy
pufferoljk a talaj pH-jt az egysges reakci (pH)
enyhn savas, semleges s krlmnyt a talajban.
alkalikus tartomnyban.
Kationcsere Az izollt humuszanyagok Nveli a talajok kationcsere
teljes aciditsa a 3000 s 14 kapacitst (CEC); sok talaj
-1
000 mmol kg taromnyban CEC-nak 20-70 %-a
vltozik. humuszanyagok jelenltbl
szrmazik.
Mineralizci A szervesanyagok bomlsa Tpanyag forrs a nvnyek
+ - 3-
CO 2 -t s NH 4 , NO 3 , PO 4 , nvekedshez.
SO 4 2- ionokat termel.
Kapcsolds szerves Befolysolja a peszticidek Mdostja a peszticidek
molekulkkal bioaktivitst, az alkalmazsi dzist.
ellenllkpessget s a
biodegradabilitst.

A megfelel talajszerkezet kialakulshoz n. organo-minerlis komplex kpzdse szksges.


A szerves anyagok az svnyi alkotrszekhez kationhd segtsgvel kapcsoldnak. Ha a pH >
6 a humuszanyagok zmmel negatv tlts polianionokk vlnak, gy azonban a szintn
negatv tlts agyagsvnyokhoz nem kapcsoldhatnak kzvetlenl. Megktds akkor

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 49


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
alakulhat ki, ha az agyagsvny felletn olyan tbbvegyrtk kationok adszorbeldnak,
amelyek kationhd kialaktsra kpesek, a legfontosabb ilyen kation a Ca2+-ion.

Agyagsvny
Humusz

Agyagsvny

M M HN CO R H H H
M
H3C HC O O
O ter kts O
CH2 H
C O COO O OH OH O
R C O S C O
S O
OH HC M (OH2)n-2
HO O
O CH2 O C
OH CH2 H2 O
O O CH O
C Komplex
N O OH
M O CH kts
N O O CH2OH
OH H O
HN O CH2 O C PO3H2
O O O
O CH M O
O CH NH
CH2 O H 2C O
C R CO R
NH CH2 C OH
O CH3
R Cellulz
Peptid

11. bra A szerves-svnyi komplex felptsnek smja, M (metal) fmion, pl. Ca2+, Al3+.

1.5.3. Kolloidok a talajban


A talaj makroszkpos s mikroszkpos szinten is egyarnt hatrfelleti jelleg.
Makroszkpos szinten a talaj, a pedoszfra egy vkony, trkeny hatrrteg a litoszfra
felsznn, amelyen keresztl folytonos az anyagtranszport a bio-, a hidro- s az atmoszfra
kztt. Mikroszkpos szinten a talaj sszetett hromfzis rendszer, a szilrd, a folyadk s a
gz halmazllapotban lv sokfle komponens egyttltezse, amelyben a szilrd fzis
prusrendszernek regeit folyadk (talajoldat: oldott skat, szervesanyagokat s gzokat
tartalmaz vizes oldat) s gz (talajleveg: szndioxidban ds) tlti ki. A talajban lejtszd
folyamatokban meghatrozak a hatrfelleti egyenslyok, azaz
a szilrd/folyadk (a talaj szilrd rszecski s a vizes oldat)
a szilrd/gz (a talaj szilrd rszecski s a talajleveg), valamint
a folyadk/gz (a talajoldat s a talajleveg) fzisok kztt fennll anyagmozgsok.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 50


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A hatrfelleteken keresztl vgbemen fizikai s kmiai folyamatokat tekintve alapvet, hogy
mekkora felleten trtnik a molekulk, ionok mozgsa, elnys ha minl nagyobb. A talajok
esetn a nagy hatrfellet (egysgnyi tmegre vonatkoztatva a fajlagos fellet, szoksos
mrtkegysge m2/g) a legkisebb, a kolloid mrettartomnyban lv rszecskkbl felpl
prusrendszernl valsul meg. A talaj szilrd szemcsi, a talajrszecskk mrete a
makroszkpostl (szabad szemmel lthat), a mikroszkposon (optikai mikroroszkppal
lthat) t a szubmikroszkpos (az optikai mikroszkp felbontsnl, ~1 m-nl kisebb,
kolloid) tartomnyt egyarnt felleli. Egy 1 mm-s homokszemcse fajlagos fellete 0,002 m2/g;
egy 1 m-s agyagrszecskj 2 m2/g; s egy 1 nm-s (pl. huminsav) nanorszecskj pedig 2000
m2/g. A talajokban lejtszd fizikai, kmiai folyamatokat tekintve a kolloidok a talaj szilrd
fzisnak legaktvabb komponensei. Talajoknl nem az ltalban elfogadott ~1 m, hanem a 2
m (0,002 mm) ekvivalens tmr tekinthet a kolloidmret fels hatrnak. Ennek a
felttelnek a szilrd fzis svnyi komponenseinek agyagfrakcija s a szerves anyagok
(humuszanyagok s nem humuszanyagok pl. fehrjk, sznhidrtok, stb.) felelnek meg. Ezek a
talajkolloidok a talajszerkezet kialaktsrt felels anyagok. Mennyisgk csekly, a talaj
mindssze nhny szzalkt alkotjk, jelenltk azonban nlklzhetetlen a kedvez
tulajdonsgok biztostshoz.

A talajkolloidokban lejtszd folyamatok s jelentsgk


Fontos az ionok s molekulk visszatartsa, az ioncsere, a gzok megktse. A klnbz
hatrfelleteken, ez egyszertl az bonyolultabb fel haladva az albbi folyamatok jtszdnak
le:

a talajoldat s a talajleveg (folyadk/gz) hatrfelleten


o abszorpci (pl. oxign s nagyobb mennyisgben a szndioxid beolddsa)
o prolgs/kondenzci (a hmrskletvltozssal fleg a folyadk llapot vz
prolgsa s a vzgz kondenzcija)
a talaj szilrd rszecski s a talajleveg (szilrd/gz) hatrfelleten
o adszorpci (pl. illkony szervesanyagok felhalmozdsa a talajrszecskk felletn)
a talaj szilrd rszecski s a vizes oldat (szilrd/folyadk) hatrfelleten
o oldds/kicsapds (pl. karbontok, oxidok/hidroxidok pH-fgg olddsa,
elmozdulsa s kicsapdsa)
o adszorpci: ioncsere (pl. agyagsvnyok kation cserje, fontos a Na+/Ca2+ csere) s
specifikus adszorpci (kmiai kts, felleti vegyletek kialakulsa pl. H+-ionok ad-
s deszorpcija, a protonlds/deprotonlds, felleti tlts kialakuls oxidokon;
felleti komplexkpzds pl. foszft ionok megktdse vas-oxidokon, humin- s
fulvsavak megktdse agyagsvny s oxid rszecskken)

Ez utbbiak, a talaj szilrd fzisa s a talajoldat kztt lejtszd folyamatok (vzlatosan a 12.
bra szemllteti) a legfontosabbak, a pedoszfra klcsnhatsa a bio-, hidro- s atmoszfrval a
talajoldatokon keresztl valsul meg.

A szennyezsek megktdst tekintve lnyeges, hogy a talaj rszecskk, nhny extrm


esettl (pl. Japn s j-Zland vulkanikus talajai, rszben az ersen mllott ausztrl, afrikai s
dl-amerikai talajok) eltekintve negatv tltsek s felletkn a kvetkez hidrofil/hidrofb,
szerves/szervetlen aktvhelyek tallhatk meg:
Polris helyek:
o lland negatv tltsek (az agyagsvnyok kristlyrcsban az izomorf
helyettestsek),

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 51


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
o vltoz tltshelyek (a felleti -OH csoportok az oxidokon s az agyagsvnyok lein,
valamint a humuszanyagok disszocibilis COOH s Ph-OH csoportjai, amelyeken az
oldat pH-jtl s az ionsszetteltl fgg minsg s mennyisg tlts alakul ki)
Apolris helyek:
o az agyaglamellk semleges sziloxn sikjai
o a humuszanyagok hidrofb molekularszei.

Talajoldat

Hidratlt kationok s
Vz Szerves oldott anyag
anionok

Felszni savassg
Ioncsere Szorpci
Talaj- specifikus adszorpci
vzmegktds
abiotikus
folyamatok zsugorods /
csapadkkpzds talakuls
duzzads

Talajalkotk Oxidok Szerves anyagok

Agyagsvny fellet
12. bra A talajszemcsk s a talajoldat kztti klcsnhats hlzat szemlltetse.

Kationcsere-kapacits, kicserlhet kationok


A talajkolloidok aktv helyeihez Coulomb-erkkel kttt ionok nem plnek be vglegesen a
felletbe, hanem ms (azonos jellem) ionokkal kicserlhetk.

Mivel a talajkolloidok negatv tltseinek szma jval nagyobb, mint az anion-adszorpcira


kpes pozitv helyek, a kolloidok llapotra, s ezen keresztl a talaj tulajdonsgaira
elssorban az adszorbelt kationok fejtenek ki jelents hatst.

A talajt ammniumszulft-oldattal tmosva azt tapasztaltk, hogy az NH 4 +-ionok nagy rszt a


talaj visszatartotta, az tszivrg oldatban pedig (a megkttt NH 4 +-ionokkal egyenrtk)
ms kationok: Ca2+, Mg2+, K+, Na+ jelentek meg.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 52


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A talajkolloidok ltal megkttt kationok tlnyom rszt: Ca2+-, Mg2+-, Na+-, K+-, H+, H 3 O+-
s Al3+-ionok alkotjk. Ezeket a kationokat a talaj kmhatsnak szablyozsa
szempontjbl kt csoportra oszthatjuk.

a) A Ca-, Mg-, Na- s K-ionok gyengn lgos vagy lgos kmhatsv teszik a talajt
(ezrt ezeket az adszorbelt ionokat nem egszen szabatosan kicserlhet
bzisoknak is nevezik).
b) Amikor az Al3+- s H 3 O+-ionok kerlnek tlslyba a felleten, a talajoldat savany
kmhats lesz. Az alumnium-ionok savanyt hatsa a kvetkezkppen
rtelmezhet. Ersen savany kzegben az alumnium hat molekula vzzel krlvett
hexakva-ionknt kerl oldatba. A kismret s hrom vegyrtk Al3~ azonban a
vzligandumok elektronburkt ersen deformlja, ezrt ha a kzeg pH-ja valamivel
nagyobb lesz, a hexakva-ion knnyen veszt protonokat (hidroxokomplexekk alakul), s
nveli az oldat H+-ionkoncentrcijt, gyengn savany kmhatsnl pedig Al-hidroxid
formban kicsapdik.

Amikor a kicserlhet bzisok vannak tlnyom tbbsgben teltettnek, ha pedig sok


kicserlhet Al3+, H 3 O+ s protonlt gyk (kovalens kts H+) van a felleten, teltetlennek
mondjuk a talajt. (A kovalens kts protonokat nem soroljuk a kicserlhet kationok kz).

Kationcsere-kapacits (jele: T, az angol szakirodalomban: CEC). Kifejezi, hogy egysgnyi


tmeg talaj meghatrozott pH esetn, mennyi kationt tud kicserlhet formban
(Coulomb-erkkel) megktni, ms szval megadja a kolloidok felletn lv negatv tltsek
mennyisgt.

A T-rtk hagyomnyos mrtkegysge ezrt nem a mmol, hanem a mge (milligramm-


egyenrtk). A kmiai egyenrtk az elemeknek (ionoknak) azokat a mennyisgeit adja meg,
amelyek egymssal kmiai ktsbe lpnek, ill. vegyleteikben egymst helyettesteni kpesek.
Egy ion egyenrtktmege = atomtmeg/vegyrtk. A kationcsere-kapacits (T) s a
kicserlhet kation-tartalom gyakorlati mrtkegysge: milligramm-egyenrtk per szz
gramm talaj (mge/100 g). Ennek megfelelen a T-rtk azt mutatja, hogy 100 g lgszraz talaj
hny mge kationt kpes kicserlhet formban megktni. A talajok szemcsesszettele,
humusztartalma s kationcsere-kapacitsa kztt szoros sszefggs van, minl nagyobb egy
talaj agyag- s humusztartalma, annl nagyobb a kation megkt kpessge. A talajok s
ledkek szemcsemret-eloszlstl (textrjtl) fgg tlagos T-rtkek a kvetkezk:
Textra osztly T mge/100 g (cmol(+) kg-1)
homok <5
homokos vlyog 510
vlyog 1020
agyagos vlyog 2030
agyag >30

A fontosabb talajkolloidok kationcsere-kapacitsa:


Kationcserl kapacits (T),Talajkolloid mge/100 g (= cmol (+)kg-1)
Kaolinit 515
IIlit 2040
Vermikulit 120-200
Montmorillonit 60-120
Klorit 1040
Allofnok 50-100

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 53


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
Vasoxidhidroxid 3
Humusz a talajban 200-300
Humuszsavak 800-900

A kicserlhet bzisok sszes mennyisge az S-rtk. Az ers bzisokat kpez sszes


kicserlhet kation 100 g talajban, azaz

S = (Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K+) mge/100 g (= cmol(+)kg-1)

Meghatrozsakor a talajt BaC1 2 -dal vagy NH 4 -acetttal kezeljk, majd a kicserl oldatban a
Ca2+, Mg2+, Na+ s K+ mennyisgt mrjk.

Savany talajoknl a Ca-, Mg-, Na- s K-ionok mennyisgt nemcsak az S, hanem a T %-ban
is clszer kiszmtani.

TS-rtk. A savanyt hats kicserlhet ionok mennyisge:

TS = (Al3+ + H 3 O+) mge/100 g.

Bzisteltettsg % (V%). Megmutatja, hogy az adszorpcira kpes helyek hny %-t ktik le
kicserlhet bzisok:
S
V%= 100
T

Ha V % > 80, teltett; ha 5080 kztti, teltetlen, ill. gyengn teltetlen; ha pedig V % <50,
akkor ersen teltetlen a talaj.

Teltetlensgi % (U%). A teltetlensget okoz kicserlhet kationok relatv mennyisge:

T S
U%= 100 =100-V%
T

A kationcsere a kolloidok felletn adszorbelt kationok s a talajoldat kationjai kztt


jtszdik le, s dinamikus egyenslyra vezet. Ekkor az ionok eloszlsban tovbbi mennyisgi
vltozs nem trtnik ugyan, de a kationok egyenrtk mennyisgei az egyenslyi llapotban
is cserldnek a fzisok kztt. Ez az llapot mindaddig fennmarad, mg a talajoldat sszettele
meg nem vltozik. Ha (a talaj szradsakor, ntzsekor, stb.) az oldat koncentrcija vagy
sszettele mdosul, ismt megindul a kicserlds. Ez addig tart, amg az jabb
krlmnyeknek megfelel egyensly ki nem alakul. Brmely kationfajta adszorbelt
mennyisge oldatbeli koncentrcijtl s a cserehelyekrt vele verseng kationok
adszorpcikpessgtl fgg.

A klnbz kationok nem azonos mrtkben s nem egyforma ervel ktdnek a kolloidok
felletn. Azonos koncentrci esetn a nagyobb vegyrtk ionok nagyobb mrtkben
adszorbeldnak, mint a kisebb vegyrtkek. Azonos vegyrtk ionok kzl a kevsb
hidratltak adszorpcikpessge nagyobb, mint a jobban hidratlt ionok. A hidrtburok
vastagsgt elssorban az ion mrete s tltse szabja meg. Minl kisebb a dehidratlt kation
tmrje, s minl nagyobb a tltse, vizes oldatban annl vastagabb hidrtszfra veszi krl.

A kationok adszorpcis affinitsnak sorrendjt a liotrp-sor mutatja:

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 54


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

Fe3+ > Al3+ Ca2+ > Mg2+> K+ NH+ 4 - > Na+.

Az egyenslyi oldat koncentrcijnak vltozsval sajtsgosan mdosul a kationok


vegyrtknek adszorpcit befolysol hatsa. A talajoldat hgulsval ui. a nagyobb
vegyrtk kationok megktdse fokozdik a kisebb vegyrtkekkel szemben, teht a
vegyrtk hatsa jobban rvnyesl. Az oldat tmnyedsekor viszont a kisebb vegyrtk
kationok adszorpcijnak lehetsge n meg, azaz cskkennek a vegyrtkbl add
klnbsgek. Ez a jelensg az ionaktivits (a hatkony ionkoncentrci) figyelembevtelvel
rtelmezhet.

Azonos vegyrtk kationok csereegyenslya. Amikor a kicserldsi folyamatban csupn kt,


egyenl vegyrtk kationfajta (pl. Na+ s K+) vesz rszt, s ezek kzl az egyik adszorbelt
llapotban van, a msik pedig a kicserl oldat kationja, akkor a tmeghats trvnyt lehet
alapul venni az egyenslyi llapot lershoz. Ha adszorbelt K-mal teltett talajra Na-ionokat
tartalmaz oldat hat, felrhatjuk az albbi egyenslyi reakcit:

K x + Na+ Na x +K+, ebbl

Na x K + Na x Na +
K= , azaz = k
K x Na + Kx K+

Az egyenletben az x index jelli a kicserlhet kationokat. Ezek mennyisgt szoksosan


mge/100 g egysgekben, az oldatban lv ionokt pedig mmol/l-ben fejezzk ki. A k rtke
bizonyos koncentrcihatrok kztt nem, vagy csak igen kis mrtkben vltozik. Az
egyenletbl kvetkezik, hogy az egy vegyrtk adszorbelt kationok egymshoz viszonytott
arnyt egyenslynl, ugyanezen kationok oldatban mrt koncentrciinak arnya hatrozza
meg. Az sszefggsben koncentrcik hasznlata csak hg oldatok esetn fogadhat el.
Nagyobb tmnysg oldatoknl helyesebb a koncentrcik helyett a megfelel
ionaktvitsokkal szmolni.

Klnbz vegyrtk (egy s kt vegyrtk) kationok csereegyenslya. A NaCa csere


jellemzsre legltalnosabban a reakcikinetikai elvekbl kiindul Gapon-egyenletet
hasznljk. Felttelezve az albbi reakismt:

(Ca x ) 1/2 +Na+ Na x + 1/2 Ca2+

felrhat, hogy

Na x Na + mmol / l
= k 'G
Ca x Ca 2 + mmol / l

Ha a folykony fzisban (a talajoldatban) lv ionkoncentrcikat mmol/l helyett mge/l-ben


fejezzk ki, s a kt vegyrtk (Ca s Mg) ionok sszegvel szmolunk, a Gapon-egyenlet
gyakorlatban hasznlatos formjhoz, az n. mdostott Gapon-egyenlethez jutunk:

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 55


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

Na x Na + mge
= =kSAR
Ca x + Mg x Ca 2 + + Mg 2 + mge / l
2

A k G a Gapon-fle kicserldsi lland. rtke ltalban: 0,0150,025; mge/l = cmol(+)/l;


2+ + 2+
( ) = +
2

Az egyenletbl kitnik, hogy az oldat koncentrcijnak nvekedsekor az egy vegyrtk


kationok adszorpcikpessge nvekszik.

Az adszorbelt kationok talajkolloidikai hatsa


A Ca2+-, Mg2+-, K+-, Na+- s H+-ionok rendszerint minden talajban megtallhatk adszorbelt
formban. Mivel ezek a kationok a kolloidokat klnbz mrtkben tudjk koagullni, a talaj
tulajdonsgait jelentsen befolysolja az, hogy milyen a szilrd fzisban megkttt kationok
mennyisgi s minsgi megoszlsa. Azt a kationfajtt, amelyik elssorban megszabja a
talajrszecskk viselkedst, uralkod vagy dominns kationnak nevezzk. Ebben a tekintetben
nem a klnfle kationok abszolt mennyisge, hanem a tbbi kationhoz viszonytott relatv
rtke (a T, ill. az S %-ban kifejezett mennyisg) a dnt. Valamely adszorbelt kationfajta
dominns volta azonban nem felttlenl azt jelenti, hogy relatve tbbsgben van a tbbi
kationnal szemben.

A Na-ionok a talajkolloidok peptizcijt okozzk. A kedveztlen kolloidikai hats mr 5%


kicserlhet-Na-tartalom esetn jelentkezik. A Na-ban gazdag talajok nedvesen duzzadnak,
szappanszeren kendv vlnak, kiszradva mlyen repedeznek, s kkemnyek. Rossz
vzgazdlkods talajok. Kmiai s fizikai javtst ignyelnek. Ha a kicserlhet Na-ionok
relatv mennyisge (Na S% ) elri az 5 S%-ot, mr valamelyest romlanak a talaj fizikai s kmiai
sajtsgai;
5l5%-nyi mennyisgben mr szrevehet kedveztlen hatst fejtenek ki (szikestik a
talajt),
1525% kztti kicserlhet Na-tartalom esetn mr nagymrtkben leromlott (ersen
szikes jelleg), ha pedig
Na S% > 25, akkor kifejezetten szikes a talaj.

A Ca-ionok kedvez hatsa csak akkor rvnyesl, ha a talaj teltettsge (a V % rtke) tbb
mint 80%, s a Ca2~ relatv rtke elri az S-rtk 70-80%-t,
A Ca-ionok az svnyi s a humuszkolloidokat koagulljk. Jelents szerepk van a j
talajszerkezet kialaktsban. Kitn vzgazdlkods, j tpanyag-szolgltat kpessg jellemzi
a Ca-ban gazdag talajokat.

A Mg-ionok viszonylag nagy vzmegkt kpessgk folytn (az S-rtk 30%-t meghalad
mennyisgben) aszlyrzkenny teszik a talajt. Az ilyen talajok szerkezete rosszabb, s
holtvztartalma is sokkal nagyobb, mint az ugyanolyan szemcsesszettel Ca-talajok.
A K-ionok kolloidikai hatsa kevsb kedveztlen, mint a Na+-. Talajainkban nagy
mennyisg kicserlhet klium ltalban nem fordul el.

Az ersen savany (H~- s Al3~-ionok ltal uralt) talajok fizikai, kmiai s nvnybiolgiai
szempontbl egyarnt kedveztlen tulajdonsgokat mutatnak. A kros savanysg kmiai

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 56


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
javtssal (meszezssel) szntethet meg. Egyes anionok (Cl-, NO 3 -) csak elektrosztatikus
vonzs rvn, kicserlhet formban kapcsoldnak a kolloidok pozitv tlts helyeihez (nem
specifikus anion-adszorpci). A tbbi gyakori anion, a foszftionok (H 2 PO 4 -, HPO 4 2-, PO 4 3-), a
SiO 4 4- a SiO 4 2s a F viszont fknt specifikusan ktdik a vltoz tlts felletekhez.

A specifikus adszorpcira kpes anionok, a vltoz tlts svnyi kolloidok (vas-, alumnium-
, mangn-oxidok s -hidroxidok) felletrl, kiszortjk a fmionokhoz kapcsold ligandumok
egy rszt, s azok helyett beplnek a felletbe (ligandumcsere). Ez
a folyamat alapveten eltr a nem specifikus anion-adszorpcitl, mivel:
sokkal nagyobb a ktsi energia, ezrt a specifikusan kttt aniont nem lehet kicserlni
ms anionokkal;
nemcsak pozitv, hanem negatv tlts vagy tlts nlkli kolloidfelleten is
lejtszdhat.

A talajfolyamatok szempontjbl a foszft- (HPO 4 2-, s H 2 PO 4 -) ionok specifikus adszorpcija


a legjelentsebb, mert az cskkenti a talaj felvehet foszforkszlett.

Tgabb rtelemben specifikus adszorpcinak, ill. kemiszorpcinak tekintik azt is, amikor
ersen savany talajban egy ion mennyisge oldhatatlan vegyletek kpzdse (kicsapds)
miatt cskken. Pl.: Al3++ PO 4 3- AlPO 4 . Ehhez azonban nem szksges a vltoz tlts
kolloidfellet jelenlte, ezrt ez tulajdonkppen nem adszorpcis folyamat.

1.5.4. A talaj savanysga s lgossga


A kmhats a folyadk lgos, kzmbs vagy savas voltt jelenti, mely az oldatban (vagy
szuszpenzi folyadk fzisban) lv H+-ionok koncentrcijtl fgg. Mivel a gramm ion/l-
ben megadott H+-koncentrcik szmrtke igen kicsi, ezrt Srensen javaslatra annak a
mnusz eggyel szorzott 10-es alap logaritmust (pH) hasznljuk a kmhats kifejezsre: pH =
(1) log (H+) = 1/log (H+), ill. (H+) = l0-pH.

A talaj kmhatsa tulajdonkppen a talaj folykony fzisnak kmhatsa. Ennek rtkt


azonban egyrszt igen krlmnyes lenne megllaptani, msrszt a folykony fzis kmhatsa
trben s idben vltozik, a talaj nedvessgi llapottl, a nvnyzet let-folyamatai sorn
keletkezett anyagoktl s egyebektl fggen. Ezrt konvencionlisan a lgszraz talajbl 2,5-
szeres mennyisg desztilllt vzzel vagy KCI-oldattal ksztett (1:2,5 arny) szuszpenzi
kmhatst mrjk, s az gy kapott rtkekbl tjkozdunk a talaj pH-jrl. Ugyanazon
talajnl a KC1-os szuszpenzi kmhatsa savanybb lesz, mint a desztilllt vizes szuszpenzi.
Klnsen nagy klnbsg addik a kt rtk kztt ersen savany talajoknl. Ezrt a pH-
rtkek kzlsekor mindig meg kell adni, hogy az a pH(H 2 0)-t vagy a pH(KC1)-t jelenti-e.

A vizes szuszpenzi kmhatsa alapjn az albbiak szerint csoportostjuk a talajokat:


ersen savany pH < 4,5
savany pH = 4,55,5
gyengn savany pH = 5,56,8
kzmbs (semleges) pH = 6,87,2
gyengn lgos pH = 7,28,5
lgos pH = 8,59,0
ersen lgos pH> 9,0.

A talajok pH-rtke kisebb-nagyobb mrtkben ingadozik. Egy-egy talajnl az vszakonknti

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 57


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
ingadozs a 0,51 pH egysget is elrheti.

Szoros sszefggs van a talajok pH-ja s az adszorbelt kationok minsge, szzalkos


megoszlsa kztt. Savany talajokban a savanyt hats kationok dominlnak. Ha a pH
7,58,5 kztt van, a szabad CaCO 3 pH-szablyoz szerepe a dnt, pH> 8,5 esetn pedig a
Na-sk s a kicserlhet Na+ hatsa kerl eltrbe. Savany talajoknl (pH < 5,5) a pH
cskkensekor rohamosan, exponencilisan n a kicserlhet Al3+ mennyisge s a T-rtkhez
viszonytott arnya, szikes talajoknl pedig kzel lineris sszefggs van a kicserlhet-Na%
s talaj pH-ja kztt.

A kmhats nvnylettani szempontbl is igen fontos jellemzje a talajoknak. A klnbz


gazdasgi nvnyek fejldse meghatrozott pH-tartomnyban a legmegfelelbb. Savany pH-
t tr nvny pl. a rozs, a zab, a burgonya, lgosabb talajt ignyel Pl. a lucerna, cukorrpa stb.

A talaj kmhatsa kzvetve is hat a nvnyek letre. Pl. savany talajban bizonyos
tpanyagok, elssorban a foszft-ionok megktdnek, Al- s Mn-toxicits lphet fel. A kros
folyamatok 5,5 pH alatt mr nagymrtkben jelentkeznek. A kifejezett lgossg pedig a talaj
szikesedsbl add kedveztlen felttelekre hvja fel a figyelmet. A nvnyek
tpanyagfelvtele s mikrobiolgiai tevkenysge szempontjbl a semleges krli kmhats a
legmegfelelbb.

A talaj sszes savanysga az aktv s a potencilis (rejtett) savanysgbl ll. A savanysg


forminak rtelmezst megknnyti. A kolloidok fellethez kttt potencilis savanysg
egy-egy talajnl 10 000-szerese vagy 50 000-100 000-szerese is lehet az aktv savanysgnak.

sszes savanysg

Aktv savanysg Potencilis savanysg

1. H3O+-ionok a talajoldatban 1. Kicserlhet H3O+-i


(permanens tltseken) Kicserlhet
2. Kicserlhet Al3+, AlOH2+, Al(OH)2+ savanysg
(permanens tltseken)
3. Adszorbelt Al-hidroxidpolimerek
4. Rcsszli -Al-OH3, -Al-OH2 csoportjai
5. Hidratlt oxidok felleti
-Al-OH3, -Al-OH2 Nem kicserlhet
-Fe-OH, -Fe-OH2 savanysg
csoportjai
6. Szerves anyagok
-COOH (s -OH) csoportjai

A vizes szuszpenziban mrt pH-rtk alapjn kimutathat savanysg az aktv savanysg,


amely csupn a talajoldat lehetsges H+-koncentrcijt fejezi ki, de nem mutatja a
talajkolloidok protonlead kpessgt.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 58


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
Savany talajban a H+-ionok s az svnyokbl kioldd A13+-ionok tbbsge a kolloidokhoz
kapcsoldva tallhat. A krlmnyek vltozsval azonban ezek megjelenhetnek a
talajoldatban, nvelve annak savanysgt. Ezrt a savanysgnak ezt a formjt rejtett,
potencilis savanysgnak nevezzk.

A potencilis savanysg meghatrozsakor valamilyen alkalmas soldattal kezeljk a talajt.


Erre a clra lgosan hidrolizl s vagy nem hidrolizl s vizes oldata hasznlhat. A nem
hidrolizl s (pl. KC1) semleges kmhats oldata azonban csak a ki-cserlhet H 3 O+ s
Al3+ ionokat juttatja oldatba, a lgosan hidrolizl sk (pl. Ca-acett, Na-acett) 8,2 pH-ra
belltott lgos oldata viszont a vltoz tltseket hordoz, proton-szolgltat csoportokbl (-
COOH, fenolos -OH, -A1OH stb.) is felszabadtja a H+-ionokat. gy a potencilis savanysgot
is kt csoportra: kicserlhet s n. hidrolitos (hidrolzises) savanysgra oszthatjuk.

A kicserlhet savanysg (jele: y2 )


A kolloidokon adszorbelt Al3+- s H 3 O+-ionok okozzk. Ha az ersen Savany talajt KC1-
oldattal rzatjuk, a K+-ionok kicserlik a felleten a lland tltsekhez kttt H 3 O+- s Al3+-
ionokat, s az egyenslyi oldat elsavanyodik.

A kicserlhet savanysgot a KC1-os egyenslyi szrlet titrlsval llaptjuk meg, s y 2 -nek


az 50 g talajra es savanysgot tekintjk.

Mivel adszorbelt Al3+ s H 3 O+ szmottev mennyisgben csak a kifejezetten savany


talajokban fordulhat el, kicserlhet savanysg csak ezekben a talajokban mrhet.

Hidrolitos, hidrolzises savanysg (jele: y 1 )


A -COOH, a fenolos -OH, a rcsszli Al-OH-csoportokban, valamint a hidroxidglek felleti
-Al-OH-csoportjaiban kttt (nem kicserlhet) protonokat semleges kmhats, nem pufferolt
soldat nem tudja felszabadtani. Ezrt a kttt protonok mennyisgnek meghatrozsakor 8,2
pH-j Ca-acett-oldatot adunk a talajhoz, majd az egyenslyi szrlet lgfogyasztsbl
kiszmtjuk a hidrolitos savanysgot. (Nlunk ez is 50 g talajra vonatkoztatott rtket jelent).

Az elzekkel sszhangban a savany talajok hidrolitos (hidrolzises) aciditsa mindig sokkal


nagyobb, mint a kicserlhet acidits. Szmottev y2 csak olyan talajoknl mrhet, amelyek
pH-ja kisebb mint 5.

A talaj teltetlensgt (savanysgt) Ca-tartalm vegyletekkel lehet cskkenteni, illetve


megszntetni. Erre a clra CaCO 3 -tartalm anyagokat (mszkport, cukorgyri msziszapot,
stb.) hasznlunk. A javtanyag szksges mennyisgnek megllaptshoz az y1 -rtk lehet
az egyik kiindulpont.

A talajok ersen lgos kmhatsa (pH> 8,5) mg a savanysgnl is kedveztlenebb lehet. Az


ilyen talajokban a kicserlhet ntrium mennyisge jelents, s esetleg mg szda is jelen van.
A talaj szerkezete, vzgazdlkodsa, tpanyag-gazdlkodsa rendkvl rossz. Javtsukhoz
szintn Ca-tartalm anyagot hasznlhatunk, de CaCO 3 helyett mivel az lgos kzegben nem
olddik gipszet (CaSO 4 2H 2 0) vagy kalciumot nem tartalmaz, de savanyt
(lgossgcskkent) hats anyagokat kell a talajba vinni. A javtanyag Ca-ionjai
fokozatosan kiszortjk (lecserlik) az adszorbelt Na-ionokat, s a talaj kmiai s fizikai
sajtsgai kedvezbb vlnak.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 59


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
1.5.5. Redoxi folyamatok a talajban
Az oxidci elektronleadssal, a redukci elektronfelvtellel jr.
Redoxireakci csak akkor jtszdhat le, ha elektonfelvtelre s elektronleadsra kpes anyag
egyidejleg van jelen a rendszerben. Pl.:
2Fe(OH) 3 + H 2 S +4 H+ 2 Fe2+ + S0 + 6 H 2 O.

A folyamatban az oxidlt llapot anyag, a Fe(III) redukldik, a reduklt anyag (S2- pedig
oxidldik. Az oxidlt s reduklt anyagokat egytt tartalmaz rendszereket redoxi
rendszernek nevezzk. A redoxi rendszerek jellemzsre leggyakrabban a redoxipotencilt (Eh)
hasznljuk, melynek mrsekor sima platinaelektrdot s egy ismert potencil sszehasonlt
elektrdot (norml hidrognelektrdot) mertnk a rendszerbe. Az elektrdok kztt kialakul
potencilklnbsg az oxidlt vagy reduklt anyag mennyisgtl fgg.
Ha a redoxi rendszer oxidlt llapot komponensnek koncentrcijt (aktivitst) oxi-nak, a
reduklt formt pedig red-nek jelljk, akkor a Nernst-egyenlet szerint

E h =E h 0+
0,059
log
[ox]
n [red ]
ahol: Eh = az aktulis redoxipotencil; E 0 = a rendszer standard redoxipotencilja;
n = a reakciban rszt vev elektronok szma.

Minl tbb az oxidlt alkotrsz a rendszerben, annl nagyobb a redoxipotencil rtke. A


talajok redoxipotenciljt alapveten a talaj levegelltottsga szabja meg, ezrt minden olyan
tnyez, amely a talaj levegzttsgt befolysolja (pl. a nedvessgtartalom, a
szemcsesszettel stb.) a redoxipotencilra is hatssal van. A talaj tnedvesedsekor cskken,
szrads sorn pedig n a redoxipotencil. Ebbl kvetkezik, hogy a talajok Eh-ja
vszakonknt, st rvidebb idszakokban is vltozik. A vltozs a fels rtegekben 100600
mV krli lehet.

A talajok redoxipotencilja (Eh) tbbnyire -300 s + 600 mV kztti. Csernozjomokban 450-


600 mV, a nedvesebb (vz hatsa alatt kpzdtt) rti talajokban 100-200 mV krli, vzzel
bortott terleteken pedig 2-3 ht alatt -150, st -300 mV-ra cskkenhet. Eh-ra gyakorolt
hatst s a vzteltettsg sszefggst a redoxi llapottal. ltalnos trvnyszersg, hogy a
pozitvabb redoxipotencil rendszer oxidlni kpes a kevsb pozitvat. Mivel a talajban
egyidejleg tbb, egymssal klcsnhatsban ll redoxi rendszer tallhat, ezrt a mrt
redoxipotencil a jelenlv redoxiprok kevert potencilja.

A talajban ltalban a kvetkez elektronakceptorok (oxidlszerek) fordulnak el:


molekulris oxign (O 2 ), NO 3 -, Mn(III)- s Mn(IV)-oxidok, MnOOH, Fe(III)-vegyletek
(Fe 2 0 3 , FeOOH), SO 4 2--ionok. Elektrondonorok pedig: a nvnyi maradvnyok s a talaj
szerves anyagnak C-tartalma, a szerves anyagok nitrogn- s kntartalm csoportjai (-NH 2 , -
NH, -SH), NH 4 +-ionok, S2- ionok, Fe2+- s Mn2+-ionok.

Kiemelked jelentsge van a redoxi-reakciknak a talajok nedvesedse, szradsa, esetleg


vzbortsa vagy vzzel val teltse esetben. Mivel a vzzel teltett talajokban az oxign
diffzija rendkvl lelassul, ezrt utnptlsa a lgkrbl gyakorlatilag megsznik. A talaj
teljes tnedvesedst kvet szrads hatst a talajleveg oxigntartalmra s
redoxipotenciljra jl mutatja.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 60


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
Egyes baktriumok az oxign helyett a NO 3 -ionokat is fel tudjk hasznlni
elektronakceptorknt. Azok az llnyek, amelyek aerob s anaerob krlmnyek kztt is
mkdnek, a fakultatv anaerobok. Ezek a nitrtot molekulris nitrognn redukljk a
denitrifikci folyamata sorn. Amikor az oxign s a nitrt nagy rsze elhasznldott,
meghatrozott sorrendben kvetkeznek a tovbbi elektronakceptorok. ltalban elmondhat,
hogy a klnbz szervesanyag-lebont szervezetek ms s ms elektronakceptort hasznlnak.
Azok a baktriumok, amelyek az oxignen kvl brmely ms elektronakceptort hasznostani
tudnak, az obligt anaerobok. A fakultatv anaerobok viszont az oxign mellett ms
elektronakceptort is fel tudnak hasznlni. Azt, hogy melyik elektronakceptor lp mkdsbe, a
talaj redoxipotencilja hatrozza meg. A talajba kerl knnyen lebonthat nvnyi s llati
maradvnyok szolgltatjk a lgzs szmra a felvehet sznforrst, akr aerob, akr anaerob
krlmnyek kztt megy vgbe a folyamat.

Azok az llnyek, amelyek csak oxignt tudnak terminlis elektronakceptorknt felhasznlni,


obligt aerob szervezeteknek nevezzk. Ide tartozik a legtbb talajlak llat, mikroszkpikus
gomba s nagyon sok baktrium. Az oxign addig fog elektronakceptorknt szerepelni vzzel
teltett talaj esetben, ameddig koncentrcija a talajoldatban nem cskken le millimlos
rtkre. Amikor ez bekvetkezik, nhny szervesanyag-bont mikroszervezet megsznik
mkdni.

Szraz krlmnyek kztt jellemz folyamat a Fe3+-vegyletek kpzdse s kicsapdsa. Ez


trtnik pldul a Fe3+-foszfttal. A talaj vzzel val teltdse sorn a Fe3+-ionok Fe2+-v
alakulnak, s vzoldhat Fe(II)-vegyletek kpzdnek. Ez egyttal a foszft felvehetsgnek a
megnvekedsvel jr. Egy msik plda, amikor egy terlet lecsapols utn szrazz,
levegztt vlik, a FeS-ledk Fe 2 (SO 4 ) 3 -t alakul. Ha a terlet jra vz al kerl a Fe3+ Fe2+-
v, a SO 4 2- pedig szulfidd redukldik. Jellegzetes az idszakosan vzzel teltett talajoknl a
glejes kkeszld szint ad Fe2+-vegyletek jelenlte, valamint a rozsdafoltokat okoz Fe(III)-
oxid-hidroxidok megjelense.

A talaj pufferol hatsa


A talaj a belekerl anyagokat bizonyos mrtkig lektni s/vagy talaktani, gy hatsukat
kzmbsteni, ill. tomptani kpes pufferrendszer. Pufferol hatsnak kt legfontosabb
terlete

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 61


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
a sav/bzis pufferkpessg, valamint
a tpelem s toxikus elem megkt kpessg.

A pufferkpessget azutn az 1 pH-egysgvltozst okoz sav, ill. lg mge/100 g-ban vagy


mmol/kg-ban kifejezett mennyisgvel (a pufferkapacitssal), vagy a hasonl mdon, de talaj
nlkl ksztett sszehasonlt grbe (nullgrbe) s a talajtitrlsi grbje ltal bezrt terlet
(cm2-ben megadott) nagysgval lehet szmszeren kifejezni.

A savas s lgos behatsokat tompt legfontosabb pufferanyagok a kvetkezk.


1. CaCO 3 . A talaj elsavanyodst jelentsen kslelteti a CaCO 3 -tartalom, mert
Ca(HCO 3 ) 2 formban olddva kzmbsti a savat: CaCO 3 + H+ + HCO 3 -
Ca(HCO 3 ) 2 . Ezrt a talaj pH-ja mindaddig nem cskken, amg a rendszerben szilrd
Ca- s Mg-karbont van.
2. Talajkolloidok. A talajkolloidok pH-vltozst tompt hatst a humuszanyagok s a
hidratlt oxid tpus felletek (az agyagsvnyok trsfelletei, az Al-, Fe-oxidok s -
hidroxidok fellete) protonfelvev/protonlead kpessgre lehet visszavezetni. Ha a
talaj oldatban a H+ ion-koncentrci emelkedik, a kolloidok vltoz tltsei protonokat
ktnek meg, az OH- tbblet pedig protonleadssal kzmbstdik.

3. Agyagsvnyokhoz kttt Al-hidroxid-polimerek. Sav hatsra n a polimer


ssztltse, pl.:

[A1 6 (OH) 12 (H 2 O) 12 ]6+ + H+ [A1 6 (OH) 11 (H 2 O) 13 ]7+

Ersen savas kzegben pedig a vegylet [Al(H 2 O) 6 ]3+ akvakomplex ionokk


depolimerizldik. Az oldat lgossgval viszont cskken az ssztlts. A rendszer
mindaddig hatkonyan pufferol, ameddig a polimererek t nem alakulnak Al(OH) 3 -d.

4. A knnyen mll sziliktok: olddsa s kpzdse hosszabb ideig tart folyamat, s


sok esetben irreverzibilis. Mlls kzben protonok ktdnek meg, kpzdskkor pedig
protonok szabadulnak fel, s ezek az oldat lgossgt kzmbstik.
Az emltett pufferrendszerek hatkonysgt a kzeg kmhatsa is befolysolja. A k-
lnbz pH-tartomnyokban ms-ms pufferanyag viszi a fszerepet.

A tomptkpessg teht fgg a talaj kolloidtartalmtl, a kolloidok minsgtl s a talaj pH-


jtl. (Az agyagban s a humuszban gazdagabb talajok jobban pufferolnak, mint a
szegnyebbek). A tompthats azonban savakkal, ill. lgokkal szemben nem egyforma. Az
adszorbelt kationokban szegny, savany kmhats, teltetlen talajok a savas behatsokat
rtheten csak kisebb mrtkben tudjk tomptani, a lgokkal szembeni pufferhatsuk
viszont nagy. A teltett, kationokban gazdag talajok pedig ppen ellenttesen viselkednek,
jobban tudjk kzmbsteni a savanyt anyagokat, s kisebb mrtkben kompenzljk lgos
hatsokat.

Krnyezetvdelmi pufferkapacits. A talaj savas hatsokkal szembeni ellenll-kpessgt


kifejez empirikus sszefggs. A talajban lv karbontok szerept, a humusztartalmat s a
humusz minsgt, valamint az agyagtartalom s az agyagsvny-sszettel hatst veszi
figyelembe:

EBC S = EBC C + EBH H + EBC A ,

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 62


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
ahol:
EBC S = a talaj krnyezetvdelmi pufferkapacitsa;
EBC A = a karbontok krnyezetvdelmi pufferkapacitsa;
EBC H = a humusz krnyezetvdelmi pufferkapacitsa;
EBC C = az agyagfrakci krnyezetvdelmi pufferkapacitsa.

1.5.6. Tpelem- s toxikuselem-lekt kpessg


A talaj tpelem-pufferol kpessge gtolja a kimosdst, szablyozza a tpanyagok oldatbeli
koncentrcijt. Biztostja ezltal, hogy a tpelem mennyisgnek jelents nvelse
(mtrgyzs) vagy elvonsa (nvny ltali felvtel, kimosds) kvetkeztben a talajoldatban
az adott elem koncentrcija kros mrtkben ne vltozzon.

A tpelemek s a toxikus nehzfmek oldatbeli koncentrcijnak szablyozsban kmiai s


fizikaikmiai folyamatok (adszorpcideszorpci, kicsapdsoldds) jtszanak dnt
szerepet. (A szerves szennyezanyagok esetben ezeken kvl a biolgiai lebonts s a
biokmiai talakuls hatsa is jelents).

A talajnak a klnbz anyagokat (ionokat, molekulkat) megkt kpessgrl


legegyszerbben az adszorpcis izotermk alapjn lehet tjkozdni. Ezek segtsgvel
becslhet az adott ksrleti krlmnyek kztt mutatkoz maximlis lektds (adszorpci
s kicsapds) valamint a vizsglt anyag oldatbeli koncentrcija klnbz terhelsek esetn.

A tpanyagok rvnyeslsnek tanulmnyozsakor kt alapvet jellemzt szoks figyelembe


venni, spedig
az n. tpanyagkapacits-faktort (Q faktor), ami a vizsglt tpanyag kicserlhet s
knnyen mobilizld rsze,
a tpanyagintenzits-faktort (I-faktor vagy C-faktor), amelyet az oldatban lv tpanyag
koncentrcijval lehet kifejezni.

Mivel a tpelemek adszorpcija vagy deszorpcija esetn a Q s a C rtke megvltozik, az


rtkelshez legtbbszr elegend a Q - C kapcsolat megllaptsa. A 13. bra alapjn
kitnik, hogy azonos mennyisg tpelem hozzadsakor a vizsglt anyag oldatbeli
koncentrcija a kisebb pufferkpessg 1. talajban nagyobb mrtkben vltozik meg, mint a
jobban pufferol 2. szm talajban.

Mivel egy-egy talajnak a klnbz ionokkal szembeni pufferkpessge (a talaj sszetteltl,


pH-jtl, egyebektl fggen) ms s ms, a megllaptott pufferhats mindig csak az adott
ionra s az adott ksrleti felttelekre vonatkoz rtknek tekintend.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 63


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

2
Q
A talaj szilrd fzishoz kttt
elemmennyisg

C2 C1 C
A talajoldat koncentrcija

13. bra Tpelem pufferkapacits

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 64


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

1.6. A talaj tpelem szolgltatsa

A talaj a szilrd fldkreg legkls, laza takarja. Legfontosabb tulajdonsga a termkenysge,


Vagyis az a kpessge, hogy megfelel idben s a szksges mennyisgben kpes a
nvnyeket vzzel s tpanyagokkal elltni. Olyan termszeti erforrs, amely az l s
lettelen termszettel szoros klcsnhatsban folyamatosan kpes megjulni. Az alatta fekv
kzettel, a vzzel, a levegvel s az lvilggal egytt a termszeti krnyezet rsze, emellett
sidktl fogva az ember legfontosabb termel-eszkze. Helytelen hasznlata azonban teljes
pusztulshoz vezethet.

A talajban klnbz szerves s szervetlen formban kttt, valamint az adszorbelt llapotban


illetve talaj oldatban lv tpelemformk egymssal dinamikus egyenslyban vannak,
talakulhatnak egymsba (14. bra). A talajban lv sszeselem-tartalomnak csupn trt rsze
tallhat a talajoldatban, valamivel nagyobb rsze adszorbelt llapotban van jelen. E kt forma
adja a nvnyek szmra kzvetlenl felvehet elemtartalmat. A talaj tpelemkszletnek van
olyan formja is, mint pldul a szerves anyag oldallncain tallhat N, amely knnyen, rvid
id alatt hidrolizlhat, vagyis potencilisan felvehet.

A tpelemkszlet a ktds formjtl fggen idvel mozgkonny vlhat, talajoldatba


kerlhet. Ez trtnhet oldds sorn, mint pldul a klnbz Ca-foszftok esetben, illetve
svnyosods sorn, mint az NH 3 -felszabaduls a szerves anyag bontsakor. A kicserlhet
formban jelenlv K ionok deszorpci sorn kerlnek a talajoldatba. A talajoldat iontartalma
mtrgyzssal nvelhet, illetve a nvny elemfelvtele cskkentheti. A talaj oldatba ker-
lsnek ellenttes folyamata a megktds, amidn a szabadon mozg ion ktttebb formba
kerl. A H 2 PO 4 -ionok Ca-foszft formban kicsapdhatnak, a NO 3 -ionokat felvehetik a nv-
nyek vagy a mikroszervezetek, s szerves anyagukba pthetik, a klium ion pedig ismt
adszorbeldhat a talaj kolloidok felletn.

A pufferkapacits a szilrd fzis s a talajoldat kztti elemmegoszlst ler grbe


irnytangense. A pufferkapacits pontrl pontra vltozik, rtke egy adott pontban Q/I.
Lthat, hogy jobban terhelt talajon (a grbe laposabb szakaszn) a pufferkapacits sokkal
kisebb, mint terheletlen talajon (meredek felvel szakasz). Olyan helyzet is elkpzelhet, hogy
a talaj nem kpes ellenllni mr a kls terhels hatsnak, s minden talajra kerl iont a
talajoldatba enged (a grbe lapos szakaszn). Lthat, hogy az agyagos talajnak sokkal
nagyobb a pufferkapacitsa mint a homokos talajnak.

A talaj tpelem-szolgltat kpessgnek kiss filozofikusabb megfogalmazsra szolgl


fogalmak a szilrd fzishoz kttt felvehet tpelem mennyisg, a talajoldat tpelem-
koncentrcija, a pufferkapacits, valamint az utnptlsi tnyez. A tpelem-pufferkapacits
annak kifejezje, hogy a talajoldat koncentrcija milyen mrtkben kpes ellenllni a
mtrgyzs s a nvnyi tpelem-felvtel hatsnak. Annak a talajnak nagyobb a
pufferkapacitsa, amelynl azonos tpelem-elvons vagy -hozzads hatsra kisebb
mrtkben vltozik meg a talajoldat koncentrcija.

A talaj tpelem-szolgltat kpessgt ler negyedik tnyez a sebessgtnyez (R). Ez azt


mutatja meg, hogy a nvnyi felvtel hatsra kirl talajoldat milyen sebessggel kpes
feltltdni a klnbz ktttebb talajkszletekbl mint a kicserlhet, nem kicserlhet
formkbl deszorpcival, illetve oldds s svnyosods sorn a szervetlen s szerves
vegyletekbl.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 65


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

Mind a makroelemek, mind a mikroelemek felvehetsgre nagy hatssal van a talaj


kmhatsa. A legtbb tpelem felvehetsge a semleges pH kzelben a legnagyobb. Ez az
egyik oka annak, hogy meszezssel igyekeznek a nvnyi tpllkozs szmra legkedvezbb
pH-viszonyokat kialaktani.

A talaj nitrogntkje elssorban a talajban lv szerves anyag mennyisgtl fgg. A talaj


szerves anyagra egy viszonylag lland C/N arny jellemz. Ez azt jelenti, hogy nagyobb
szervesanyag-tartalommal nagyobb C- s ezzel egytt nagyobb nitrogntartalom jr. Haznk
talajaiban ez az arny 10 : 1 krl van. A talajban lv nitrogn 95 szzalka szerves ktsben,
a talaj humuszanyagaihoz kapcsoldva tallhat. A nitrogn a szerves anyag svnyosodsa
sorn alakul t a nvny szmra felvehet nitrt- s ammniumionn. A talaj l szervezetei
gy szablyozzk a talajba kerl szerves anyag bomlst, hogy benne a 10 : I C/N arny
alakuljon ki. Ezzel dnten befolysoljk a talaj felvehet nitrt- s ammnium-nitrogn-
tartalmt s a szerves anyag bomlsnak a sebessgt is. Ha a talajba sok friss szerves anyag
kerl, akkor a mikroszervezetek azonnal hozzltnak annak a lebontshoz. A bonts sorn
azonban lettevkenysgkhz nitrognre is szksgk van. Ezt a lebontand szerves anyagbl
szerzik meg, ha abban sok hozzfrhet nitrogn van. Ha viszont kevs, akkor a talaj felvehet
nitrogntartalmt hasznljk fel. Ezltal idlegesen cskkentik a magasabb rend nvnyek
szmra rendelkezsre ll nitrt s ammnia mennyisgt a talajban. Ha ellenben nitrognben
gazdag szerves anyag kerl a talajba, pl. lucerna, akkor annak a bontsa nagyon gyorsan
vgbemegy, jelents mennyisg nitrt s ammnia kpzdik, amely gazdag nitrognforrs.

Amikor az ember a fldmvel tevkenysgvel beavatkozik a termszetben lezajl


folyamatokba, akkor a korbban kialakult termszetes egyenslyt megbontja. Az
lelmiszerknt s ipari nyersanyagknt szolgl nvnyek maradvnyai ugyanis nem kerlnek
vissza a szntfldre, ahonnan a tpanyagokat elvontk, gy a termterlet minden vben
tovbb szegnyedik. A talajok ltalban hossz ideig kpesek a legtbb ltfontossg elemet
biztostani a nvnyek szmra. Intenzv nvnytermeszts esetn azonban, amikor nagy
termseket akarnak elrni, a talajok termszetes tpanyag-szolgltat kpessge mr nem
elegend a szksges tpanyagmennyisg biztostshoz, ezrt ilyen esetekben a tpanyagok
mestersges ptlsrl gondoskodni kell.

A talajbl trtn tpelem-felvtel szemlletesen egy ktbl trtn vz kiszivattyzshoz


hasonlthat. A vzszivatty csve s a nvnyi gykr hasonl szerepet jtszik.
Hasonlkppen a ktban lv vz mennyisge s a nvnyi tpelemek talajoldatbeli
mennyisge is azonos brzols.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 66


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

Mtrgyzs

Tpelem ion
Oldds, deszorpci, svnyosods

Tpanyag- Mozgkonny vls


kszlet Talajoldat
Megktds
Kicsapds, adszorpci, bepls
szerves anyagba

Nvnyi tpelem
felvtel
Felvehet tpanyagtartalom
14. bra A talaj tpelem szolgltatsnak folyamatai

Az brn olyan kt van, amely radsul egyik oldaln agyagtalajbl, msik oldaln
homoktalajbl tpllkozik. Az agyagtalajbl a vzutnptls sokkal lassbb, mint a
homoktalajbl, de az elbbi sokkal tbb vizet kpes raktrozni, ezrt sokkal hosszabb ideig tud
vizet biztostani a ktban. A vzutnptls termszetesen akkor indul meg a krnyez talajbl,
ha az egyenslyi vzszintet szivattyzssal megvltoztattk. A ktban van egy olyan vzszint,
amikor nem juthat vz a szivattyba. Ez nagyban hasonlt a kritikus elemkoncentrcihoz a
nvny esetben, amely alatt nincs nvnyi nvekeds.

Az agyagtalaj tpelem-megkt kpessge nagy kolloidtartalma kvetkeztben sokkal


nagyobb, mint a homoktalaj. Termszetesen a nagy megkt-fellet nagyobb ervel is kti a
tpelemeket, gy az agyagtalajbl nehezebben kerlnek a tpelem-ionok a talajoldatba mint a
homoktalaj esetben.

1.6.1. Tpanyagfelvtel a talajbl


A gykren keresztl felvett tpanyag mennyisge egyfell fgg a talajban lev tpanyagok
mennyisgtl s a talajban uralkod krlmnyektl, msfell pedig a nvny
tpanyagfelvev kpessgtl. Ez utbbit a nvny aktv gykrfelletnek nagysga, a
gykerek ioncserl kpessge, valamint a tpanyagok feltrshoz kibocstott gykrnedv
mennyisge hatrozza meg. A gykerek ltalban az oldott ionokat veszik fel, de emellett
kpesek kzvetlenl a szilrd fzisbl is tpanyagot felvenni. Az elbbi esetben ioncsere megy
vgbe a gykrbl szrmaz H+, OH-, HCO 3 - -ionok s a gykr kls felletre rkez
tpelem-ionok kztt. A tpanyagfelvtel helyre, a gykrfellethez az ionok diffzival vagy
a gykr fel raml vzzel egytt mozogva jutnak el. A klnbz tpelemek ionjai nem
egyformn viselkednek ezekben a folyamatokban. A kevss mozgkony foszftion nagyon
lass diffzival, a jval mozgkonyabb nitrtion viszont a gyors vzramlssal halad.

A nvny a tpanyagokat tlnyomrszt a talajoldatbl veszi fel, de ez a mechanizmus egyedl


nem elg az egyenletes elltshoz, mert a talajoldat a gykr krnyezetben viszonylag gyorsan
elszegnyedik tpelem-ionokban. Ennek ptlsa a talaj felvehet tpanyag kszletbl trtnik.
Egyltalban nem mindegy, hogy milyen gyorsan ptldik a talajban a gykr krl kialakult
hiny. Annak a talajnak kedvezek a tulajdonsgai, j a pufferkpessge, amelyik viszonylag

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 67


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
gyorsan ptolja a fellp hinyt. A talajok pufrerkpessge teht nemcsak a kmhats, hanem a
talajoldat tpelem tartalmnak az llandstsban is fontos.

A felvehet tpanyagkszletbl teht egyrszt kzvetett mdon - a talajoldaton keresztl -


msrszt kzvetlenl is rszeslhet a nvny. Ekkor a gykr felszne kzvetlenl rintkezik az
ionokat adszorbel rszecskk felsznvel, s a felsznhez szorosan kttt vzrtegen keresztl
ioncsere ltal jutnak el a tpelem-ionok a rendeltetsi helykre.

A nvny a gykerein keresztl kibocstott savak, esetleg komplexkpz anyagok (pl. citrtok)
segtsgvel fel is trhatja a nehezebben oldd tpanyagformkat. Emellett mg a gykerek
kzvetlen krnyezetben, a rhizoszfrban l mikroszervezeteket is felhasznlhatja egyes
szerves s szervetlen ktsek megbontsra. Ezeknek a mikroszervezeteknek a humuszban lv
tpanyagok szabadd ttelben van a legnagyobb szerepk.

A tpanyagok felvehetsge szempontjbl az is lnyeges, hogy a gykerek a nvekedsk


sorn mennyire kpesek megkeresni a talajban lev tpanyaggcokat. Leginkbb a nitrogn,
legkevsb a foszfor mozdul el nagyobb, illetve kisebb mozgkonysga kvetkeztben. E
nagyobb mozgkonysg eredmnyekppen rthetv vlik, hogy mirt a foszfor az az elem,
amelyik a talajban viszonylag kevsb hozzfrhet a nvnyek szmra, mikzben
mennyisge esetleg nagyobb, mint a nitrogn.

Tpanyagion
H+ illetve HCO3
Gykr

Anyagramlssal

Nedve
ssg fi
lmben
Diffzival
Kontakt
cservel

Talaj kolloid

Agyagsvny

Intercepcival Mikroszervezet

Humusz kolloid
svny

Talajoldat

15. bra A tpelemek mozgsa a talajban a gykr felsznhez

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 68


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

N P

16. bra A makroelemek mozgkonysga a talajban

Tekintettel arra, hogy a termeszteni kvnt nvnyek vetse vagy ltetse eltt szeretnnk
meggyzdni arrl, hogy mennyi tpelem ll rendelkezsre a talajban felvehet formban, a
fenti t ltalban nem jrhat. A gyakorlat tbbnyire a talajok kmiai vagy biolgiai mdsze-
rekkel trtn tpelem-vizsglatra pt a nvnyek termesztse, illetve tpanyagokkal val
elltsa eltt. Azt a kmiai mdszert tarthatjuk jnak a nvnyek szmra felvehet tpelem-
tartalom meghatrozsra, amely szoros sszefggst mutat a nvnyi tpelem-elvtellel,
esetleg a terms mennyisgvel. Gyakran nevezik az erre a clra szolgl kmiai mdszerekkel

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 69


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
meghatrozott tpelem-tartalmat is felvehetnek. Szerencssebbnek tartjuk azonban az adott
mdszer megnevezst, amellyel megprbltak a tnylegesen felvehet tpelem-tartalomhoz
kzelteni.

1.6.2. Elemkrforgalmak
A Fld felsznn elfordul elemek trendezdsben, vegyleteik mozgsban kt krfolya-
mat ismerhet fel, az egyik geolgiai, a msik biolgiai jelleg. E kt folyamat nem fggetlen
egymstl, hanem a talajban egymssal szorosan sszekapcsoldva, egy idben megy vgbe.
Ezltal a talaj az sszekt kapocs a kzetek, a vizek, a lgkr, valamint az llnyek kztt,
gy a benne vgbemen folyamatok nem csupn helyi jelentsgek, hanem a fld egsznek
anyag- s energiatalakulsait is befolysoljk.

A geolgiai krforgs sorn a kzetek anyaga fokozatosan elmllik, az oldhat skat a vz


belemossa a talajvzbe, innen azok a folykba, majd az cenokba kerlnek. Ennek a
folyamatnak a kvetkezmnyeknt a tengerfenken klnbz vastagsgban ledkes kzetek
halmozdnak fel, Pl. mszk s dolomit. Idvel a kregmozgsok hatsra a tenger-fenk
anyaga a felsznre jut, s az ledkes kzeteken megindul a mlls, esetleg a talajkpzds,
majd megismtldik az anyagok geolgiai krforgsa.

Az let kialakulsa utn megindult a biolgiai krforgs is. Az llnyek alkalmazkodtak a


krnyezetkben lv kzeghez, s az letfolyamataikhoz szksges tpanyagokat folyamatosan
onnan veszik fel. Az lvilg fejldse sorn az llnyek kzvettsvel az elemek geolgiai
krforgsbl jelents anyagmennyisg kerlt a biolgiai krforgsba.

Az idk folyamn a nvnyek tpanyagai felhalmozdtak a kzetmlladkban, amely ezltal


fokozatosan talajj vlt. Ekkor alakult ki a talaj legfontosabb tulajdonsga, a termkenysge.
A biolgiai krforgs sorn a nvnyek gykereikkel felveszik a talajbl a szksges
tpanyagokat, amit azutn testk anyagnak felptshez hasznlnak fel. Elpusztulsuk utn
talajba visszakerlt maradvnyaik a mikroszervezetek hatsra egyszer anyagokra bomlanak,
amelyek pedig ismt a magasabb rend nvnyek tpllkul szolglhatnak.

A biolgiai krforgst nemcsak az anyagok oldhatsga irnytja, hanem a talajban lv


llnyek tpanyagignye is. Minl nagyobb mennyisgre van szksgk a nvnyeknek egy
tpelembl, annl tbbet vesznek fel belle, majd idvel annl tbb halmozdik fel a termhely
kzelben.

Az elemek a geolgiai krforgsban egy fordulatot ltalban lassabban tesznek meg, mint a
biolgiai krforgsban. A geolgiai krforgs sorn az elemek annl lassabban tvoznak el a
talajbl, minl szrazabb a terlet ghajlata, s minl nagyobb a talajon l nvnyek tpelem-
ignye. Szmtsokkal meghatroztk, hogy egyes elemek talajban lv sszes mennyisge
hnyszor kerl a nvnyekbe, mieltt a tengerbe mosdna.

A kliumot s a ntriumot sszehasonltva kiderlt, hogy a nvnyek jval tbb kliumot


ignyelnek, mint ntriumot. A talajbl viszont mindkt elem nagyjbl ugyanolyan gyorsan
mosdik ki. Ezek alapjn kiszmthat, hogy a Fld talajaiban lev sszes klium tszr vesz
rszt a biolgiai krforgalomban, jut a nvnyekbe, mieltt teljesen kikerlne a talajbl.
Ugyanakkor a ntrium teljes mennyisgnek Csupn egyharmada kerl a biolgiai krforgsba,
mieltt az cenokba jutna. A klium biolgiai krforgsa gy tizentszr gyorsabb, mint a
ntrium.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 70


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

Az 17. bra elssorban a tpelemek biolgiai krforgst hangslyozza, de a lgkr


bekapcsoldsval - a nitrognnek ksznheten - mr kikerlnk ebbl a krbl, s tjutunk a
geolgiai krforgsba. A krforgalom brzolsa kzrthetbb teszi a ksbbiekben
megtrgyaland tpelem-mrleg szmts alapelveit, a mikroszervezetek alapvet szerept a
talaj tpelem-forgalmban, illetleg a tpelemek nvnyek szmra trtn elvesztsnek
lehetsges tjait, valamint a talajt r szennyezdsek sorst. Amennyiben az anyagok
krforgalmnak egyes folyamatai, a megtart vagy talakt mechanizmusok valamilyen oknl
fogva lellnak, vagy lelassulnak, akkor egyes anyagflesgek felhalmozdhatnak, mg msok
kikerlhetnek a talajrendszerbl.

N2

llat
N2 NO2
N 2O
NH3 Szabadon l s
NO
szimbizisban lv
Mtrgya Savas es, ipar, mikroszervezetek
kzlekeds

Szerves maradvnyok

N2-megkts
Mikroszervezetek
Humuszban lv
ammonifikci
NO3 nitrogn
nitrifikci
denitrifikci

Fixlds agyag-
NH4+
Kimosds NH4+ NH3 svnyok rcsban

17. bra Nitrogn krforgalom a talajban

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 71


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

1.7. A talaj fizikai tulajdonsgai

A talaj fizikai tulajdonsgai erteljes hatssal vannak a talaj biolgiai s kmiai folyamataira is,
illetve ezeken keresztl meghatroz szerepet jtszik a talaj termkenysgnek alaktsban is.
A legfontosabb talajfizikai jellemzk az albbiak:
szemcsesszettel,
szerkezet,
trfogattmeg, srsg,
porozits,
vzgazdlkodsi jellemzk,
leveg s hgazdlkodsi jellemzk
szn.

1.7.1. Szemcsesszettel
A talaj szilrd fzisban a klnbz nagysg svnyi szemcsk mennyisge ill. arnya
dnten befolysolja a talaj fizikai s kmiai tulajdonsgait. A szemcsk mret szerinti
csoportostsra tbb javaslat szletett. Legelfogadottabb a Nemzetkzi Talajtani Trsasg ltal
is hasznlt Atterberg-fle osztlyozs:

Szemcserfakci neve Szemcse mrete


agyag <0,002 mm
iszap 0,002-0,02 mm
finom homok 0,02-0,2 mm
Durva homok 0,2-2 mm
K, kavics, trmelk 2 mm <

Mechanikai elemeknek azokat az elemi szemcsket nevezzk, melyeket anyagi sajtsgaik


megvltoztatsa nlkl mr nem tudunk tovbb bontani. Mechanikai sszettel v. textra: a
mrtkad elemi szemcskbl ll szemcsefrakcik tmeg %-ban kifejezett mennyisge.
Meghatrozsnak elvi alapja: Stokes trvny: a vzben egy elemi rszecske lepedsi
sebessge - egy bizonyos egyenslyi llapot elrse utn - egyenletes. Ez akkor ll be, amikor a
kzeg ellenllsa egyenl lesz a szemcsre hat gravitcis ervel. Stokes szerint:

4r 3 ( 1 2 ) g
6rv =
3
ahol
a folyadk bels srldsa,
v a rszecske lepedsi sebessge,
1 a rszecske srsge,
2 a vz srsge,
r a rszecske sugara,
g a nehzsgi gyorsuls.

A szemcsesszettel ismeretben a 18. brn lthat hromszg diagramm segtsgvel a talajok


klnbz textra osztlyokba sorolhatk. Az osztlyozs a hrom f szemcsefrakci (homok,

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 72


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
vlyog, iszap) szzalkos arnybl s tulajdonsgaibl kiindulva trtnik. Az brrl
leolvashat, hogy pl.
agyagtalajokrl beszlnk, ha az agyagfrakci >40%, az iszap <40% s a homok <45%.
homoktalajokban a homok frakci 85%<, az agyag frakci <10%.
vlyog textra esetn az agyagtartalom 7-27%, az iszap 28-50%, a homok frakci pedig
23-50%.

1.7.2.Talaj szerkezete, aggregtumok


A talajok fontos fizikai tulajdonsga a szerkezet vagy struktra: a talaj elemi rszecski a talaj
szerves s svnyi kolloidjaival sszeragadva un. aggregtumokat, szerkezeti elemeket
alkotnak. A szerkezetessg a talaj azon tulajdonsgt jelenti, hogy egy darabja magtl, vagy
kls fizikai hatsra egymshoz hasonl szerkezeti elemekre esik szt. Gyakorlatban a
szerkezeti tpust gy hatrozzuk meg, hogy megvizsgljuk milyen darabokra (aggregtumokra)
esik szt a talaj a termszetes ton bekvetkezett kiszrads, illetve gyenge nyoms hatsra.

Talajszerkezet kialakulsa:
Elsdleges halmazok ~ koagulumok: talaj kolloid rszei koagulumokk llnak ssze.
Msodlagos halmazok ~ mikroaggregtumok: a talaj vzrszeit a kolloid rendszerek
sszetapasztjk.
Harmadlagos halmazok ~ makroaggregtumok: melyek msodlagos fizikai hatsokra
jnnek ltre (talaj duzzadsa, zsugorodsa, gykerek nyomsa, fagyhats, talajmvel
eszkzk hatsa).

Szerkezet nlkli talaj:


Egyedi, elemi szemcsk lazn illeszkednek (homoktalajok, gleccser hordalk, ktttebb
talajok elporosodott laza fedrtege)
Tmtt talaj, a talaj csak nagyobb nyomsra esik szt a trs ltal meghatrozott
szablytalan elemekre > csak talajtrmelk (tmdtt talajok esetn).

A szerkezetes talaj mr kisebb nyomssal is egymshoz hasonl formj aggregtumokra


bonthat. Gyengn szerkezetes a talaj, ha csak kevs s gyengn kifejlett szerkezeti elem
figyelhet meg benne. A kzepesen szerkezetes talajban az aggregtumok nagy rsze ellenll a
nyomsnak, a szerkezeti egysgek a szelvnyben nem szembetnek. Az ersen szerkezetes
talaj termszetes llapotban is jl lthat szerkezeti elemekbl llnak. Ersen szerkezetes pl. a
szikes talajok oszlopos B szintje. A szerkezetes talaj vizsglatt kt szempontbl vgezhetjk:
Morfolgiai szerkezet: szerkezeti egysgek alakja, fejlettsge alapjn.
Agronmiai szerkezet: klnbz nagysg aggregtumok egymshoz viszonytott
arnya alapjn.

A talajokat a szerkezeti elemek alakja alapjn a brn lthat formatpusokba sorolhatjuk.


Agronmiai szempontbl a szerkezet rtkelse nem az aggregtumok alakja, hanem azok
mrete alapjn trtnik:
10 mm < rg (megaaggregtum)
10 0,25 morzsa (makroaggregtum)
0,25 > por (mikroaggregtum).

Legelnysebb: 1 3 mm nagysg morzsk jelenlte. A j szerkezet talajokban az 1 mm-nl


nagyobb morzsk dominlnak, a rossz, leromlott szerkezetekben azonban nagy a porfrakci
mennyisge.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 73


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

0
10

10
90

20
80

is z
70

30
m)

ap
12
2m

%
40
60
,00

(0,
00
(<0

2
50
50
g%

11

0,0
ya

5m
60
40
ag

m)
10 9
30

70
5

80
20

4 7
3

90
10

2 8
1

10
0
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

homok % (0,05 2 mm)


1. homok, 2. vlyogos homok, 3. homokos vlyog, 4. vlyog,
5. homokos agyagos vlyog, 6. homokos agyag, 7. iszapos vlyog,
8. iszap, 9. iszapos agyagos vlyog, 10. agyagos vlyog,
11. iszapos agyag, 12. agyag

18. bra Fizikai talajflesg meghatrozsa a mechanikai elemzs eredmnyei alapjn

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 74


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
Szemcsesszetteli grbe
apr- kzp-
finom-
agyag iszap kzetliszt szem szem durva homok murva kavics
homok
homok homok

0.001 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 100


100 % 0
95 5
90 10
85 15
80
g f e d c b a 20
75 25
70 30
Nem olvashat szveg!!!

65 35
60 40
55 45
50 50
45 55
40 60
35 65
30 70
25 75
20 80
15 85
10 90
5 95
0 100 %
0.001 0.01 0.1 1 10 100
Szemcsetmr (mm)

a: homok, kavics; b: durva-, kzpszem homok; c: kzpszem homok;


d: kzp-, finomszem homok; e: iszap, agyag; f: agyag; g: agyagmrga

19. bra Szemcsesszetteli tpusok

a) b) c)
morzss szemcss dis

d) e) f)
hasbos oszlopos lemezes
20. bra A talaj morfolgiai szerkezete

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 75


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

1.7.3. A talaj trfogattmege, srsge


A talaj igen fontos fizikai jellemzje a trfogattmege (g/cm3), s a srsge (g/cm3).
Trfogattmeg: Egysgnyi trfogat, bolygatatlan talaj tmege (g/cm3 ). Jellse Ts. A talajok
jellemz Ts rtke: 1,1-1,6 g/cm3.

A talaj srsge: Egysgnyi trfogat, teljesen tmrtett talaj tmege (g/cm3). Jellse Fs. A
talajok tlagos srsge (Fs): 2,65 g/cm3.

A trfogattmeg fgg az alkot svnyok srsgtl, mllottsgtl, az anyag hzagaitl s


vztartalmtl. A meghatrozshoz bolygatatlan mintavtelre van szksg. A bolygatatlan
mintavev patron trfogatt ismerve mr csak a minta tmegnek meghatrozsra van
szksg, amit analitikai mrleggel vgznk. A srsg (fajsly, Fs) meghatrozst
piknomterrel vgezzk.

Prusviszonyok a talajban
A talaj svnyi szemcsi s klnbz mret aggregtumai kztt azok mrettl, alakjtl,
trbeli elrendezdstl fggen klnbz nagysg s formj hzagok rendszere, a
prustr tallhat. A prus teht a szerkezeti elemek s az elemi szemcsk kzti tr, melyet
nagysgtl fggen klnbz arnyban a talaj leveg s a talajoldat tlt ki. A talajvz s
leveggazdlkodst dnten befolysolja a prusok ssztrfogata (sszporozits), valamint a
klnbz mret prusok egymshoz viszonytott arnya.

Prustrfogat ~ porozits (P): egysgnyi trfogatban a szilrd rszek ltal be nem tlttt tr
(trfogat szzalkban).
P= 1-T s /F s *100, ahol

T s = a talaj trfogattmege (g/cm3)


F s = a talaj srsge (g/cm3).

Porozits a talajban 25 70 % kztt vltozik, optimlis ha a P: 50 60 %. A klnbz


textrj talajokban azonban ms ms sszporozitsi rtkek jellemzk:
homoktalajok: 42 +/- 7%,
vlyogtalajok 45 +/- 8%,
agyagtalajok 55+/- 5%,
lptalajok esetben a P>70%.

A talajban tallhat sokfle mret prus a vz-, leveg- s tpanyag gazdlkods


szempontjbl is eltr viselkeds. A talajba jut vz visszatartsa, raktrozsa a mikro- s
mezo prusokban trtnik. A talaj levegelltottsgt elssorban a makro- s megaprusok
mennyisge szabja meg.

A klnbz mret hzagok funkcijuk alapjn az albbi csoportokra bonthatk:


30 m< prusok a talaj levegzst biztostjk,
3 30 m t. vzgazdlkods, vzvezets, vztart kpessg,
3 m > mikroflra megtelepedse.

A legoptimlisabb, ha az sszporozitson bell a fenti hrom prustrfogat arnya 1:1:1.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 76


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
1.7.4. A talaj vzgazdlkodsa, pF
A talajok vzgazdlkodst a bennk trolhat vz mennyisge, annak mozgkonysga
(nvnyek ltali felvehetsge), valamint a nedvessg tr- s idbeli vltozsa alapjn lehet
jellemezni. A talaj vzgazdlkodsi tulajdonsgai megszabjk a nvnyek vz- s leveg
elltottsgt, a befolysoljk a talaj biolgiai aktivitst is.

Vz megktse, visszatartsa a talajban:


Talajnedvessg egy rsze a szemcsk fellethez tapadva, msik rsze a prustrben
helyezkedik el. Vz adszorbcijt a vzmolekulk diplus jellege s a talajrszecskk
elektromos tltse idzi el. Az adszorbcis erk hatsa azonban a talajrszecskk fellettl
tvolodva rohamosan cskken, ezrt az adhzis nedvessg csak igen vkony filmrteget
kpez. A prustrbe jutott vizet csak megfelelen szk kapillris prusok kpesek visszatartani,
a nagyobb mretek gyorsan kirlnek. A kapillris cs szvereje annl nagyobb, minl
kisebb a keresztmetszete. A kapillrisok vzvisszatart, vzemel kpessge fgg:
adhzis (adszorbcis) erktl s a
vzmolekulk kzti vonzertl, az un. kohzis ertl.

Ha a vz-talaj-leveg rendszerben az adhzi nagyobb, mint a kohzi -> a kapillris


meniszkusz homor. A vz emelkedse a kapillrisban addig tart, mg a vzoszlop slya
egyenl nem lesz a kohzis s adhzis erk ltal meghatrozott emel/hz ervel.

adhzi
kohzi
gravitci

21. bra A vzmolekulkra hat erk a kapillrisokban

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 77


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A talajnedvessg mozgsa, nvnyek ltali hasznosthatsga eredenden a vz
energiallapotval kapcsolatos jelensg. A talajnedvessg energiallapott potencilis energija
hatrozza meg. A talajnedvessg potencilis energija: a talaj folyadk fzisnak a talajvz
szintjhez viszonytott kifejezett fajlagos energia. A talajban ltalban az albbi
nedvessgpotencil fajtkkal kell szmolni:
gravitcis potencil,
a szilrd fzis mtrixa felletn s a kapillris rendszerben mkd erk sszetett
hatst kifejez mtrixpotencil,
a vz hidrosztatikai nyomsbl szrmaz nyomspotencil
az oldott anyagok hatsra kialakul ozmzispotencil.

7 hy1 higroszkpossg
HV holtvztartalom
DV hasznosthat vzkszlet
hy1
6 VkSZ minimlis vzkapacits
(levegkapacits)
VkT teljes vzkapacits
5 PT sszporozits

HV DV
4
pF

3
VkSZ
Vkmin
2
vz leveg
1
VKT
{ PT
0
0 10 20 30 40 50 60
nedvessgtartalom (trfogat %)
22. bra A pF grbrl leolvashat adatok (Bzs nyomn)

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 78


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A mtrixpotencil rtkt kifejez negatv szmok hasznlatt el lehet kerlni a szver (soil
moisture suction) fogalmnak bevezetsvel.

Schofield javaslatra bevezetsre kerlt a pF rtk: a vz adott rszlegnek elszvshoz


szksges er vzoszlop cm-ben. (Az elszvshoz szksges er azonos a vz visszatartsra
kifejtett ervel.) A pF grbe (1.22. bra) a talaj egyenslyi nedvessg tartalmt mutatja a
megfelel pF rtk fggvnyben. A teljes pF grbe mrtkad pontjait nem lehet egyazon
mdszerrel ill. eszkzzel meghatrozni. Ms mdszert alkalmazunk a pF>3 tartomnyban, s
msokat ennl kisebb kter esetn.

A pF grbrl leolvashat jellegzetes talajnedvessg formk a kvetkezk:


Vzzel teltett talaj pF rtke: 0
Kiszrtott talaj 7 v. annl nagyobb.
Hervads pont: pF=4.2
Kapillris vz: pF=2.3 4.2
Gravitcis vz: pF= 1.8

Nedvessgformk a talajban
1. Kttt vz:
Kmiailag kttt, un. szerkezeti vz: talajsvnyok alkot rsze, 105 oC-os szrts
sorn sem tvozik el.
Fizikai erkkel kttt (adszorbelt) vz: A kolloidok felletn s a prusok faln
megktd kb. 1-1000 vzmolekula vastagsg rteg. A kter nagysga a
fellettl tvolodva cskken -> megklnbztetnk ersen kttt vizet (1-100
vzmolekula vastagsg) s lazn kttt vizet (az adszorbelt vzhrtya kls rsze,
max. 1000 vzmolekula vastagsg)
2. Kapillris vz: A 0,2-10 m tmrj kapillrisokban s a talajrszecskk rintkezsi
pontjainl visszatartott un. prusszglet vz (kter: 2,5-4,2 pF). A kapillrisok
feltltdse fellrl, vagy alulrl trtnhet:
Tmaszkod kapillris vz: a talajvzbl tpllkoz kapillrisok ltal felszvott
nedvessg. Felsznhez kzeli talajvz esetn az anyagforgalom dnt tnyezje
(szikesek s profilja).
Fgg kapillris vz: a kapillrisok a beszivrg csapadkvzbl (ntzvz)
fellrl tltdnek fel, a kapillris zna nincs kapcsolatban a talajvzzel.
3. Szabad vz:
Kapillris gravitcis vz: 10-50 m tmrj prusokban -> a vz lassan lefel
ramlik
Gravitcis vz: 50 m-nl nagyobb prusokban -> vz gyorsan mozog lefel.
(mozgsa az oldott anyagok s diszperglt kolloidok lemosdst eredmnyezi)
Talajvz

A talaj vzkapacitsa
Vzkapacits: az a vzmennyisg, amit a talaj klnbz krlmnyek kztt
befogadni/visszatartani kpes. (tmeg%, trfogat%)
1. Szabadfldi vzkapacits (VK SZ ): Az a vzmennyisg, amit a talaj bezs utn a
gravitcival szemben visszatart. Fgg a szemcsesszetteltl, szerkezettl,
rtegzettsgtl, talajvzszint elhelyezkedstl stb (~ pF 2,5 szvervel szemben
visszatartott vzmenny.)
2. Maximlis vzkapacits (VK Max ): A talaj prustert teljesen kitlt vz mennyisge. A
talaj ekkor ktfzis.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 79


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
3. Minimlis vzkapacits (VK Min ): A talaj vzvisszatart kpessge laboratriumi
krlmnyek kztt, a gravitci rvnyeslse esetn: VK Max -ig teltett eredeti
szerkezet mintt szraz homokon llni hagyjuk slyllandsgig. Ahol a talajvz
mlyen van, ott a fels rtegben a VK SZ ~ VK Min. Ha a talajvz kzel van: VK SZ >
VK Min .

A talaj vzforgalmnak jellemzi


A talaj vzhztartsnak tpust a talajszelvnyre hat bemeneti s kimeneti elemek szmszer
rtke, s egymshoz viszonytott mennyisge (vzmrleg) alapjn lehet megllaptani. A
klnbz vzforgalmi tpusokat a mrskelt gvi talajoknl ngy altpusra lehet
visszavezetni.
1. Ers felszni lefolys ltal befolysolt tpus: a csapadk nagy rsze lefolyik a lejtkn, s
csak igen kis rsze szivrog be a talajba.
2. Kilgozsos vzforgalom: a nagy mennyisg csapadk jelents rsze a talajba jut, s a
szelvnyben lefel irnyul vzmozgs dominl (pl. erdtalajok).
3. Egyenslyi vzmrleg: a talajban a lefele s felfele irnyul vzmozgs hosszabb
idszakokat tekintve egyenslyban van. A talajvz mlyen tallhat, nincs hatssal a
szelvny vzforgalmra (pl. csernozjom talajok).
4. Prologtat vzforgalmi tpus: a talajvz a felszn kzelben helyezkedik el, s a
szelvnyben a felfel irnyul vzmozgs az uralkod (pl. rti talajok, szikes talajok).

1.7.5. A talaj leveg gazdlkodsa


A talaj prusternek a nedvessg ltal ki nem tlttt rszt leveg tlti ki. A talajlevegnek
fontos szerepe van a nvnyek oxign elltsban, s a talajbiolgiai folyamatok intenzitsnak
alaktsban. A talajleveg f komponensei: N 2 ,O 2 , CO 2 s a vzgz. A talajleveg
vzgztartalma nagyobb a lgkrinl. Relatv pratartalma csak ritkn cskken 95% al. A
talajleveg N 2 tartalma megegyezik a lgkri levegvel. Az O 2 s CO 2 mennyisgt a
prustrben lejtszd biolgiai folyamatok intenzitsa szablyozza. A gykrlgzs sorn pl.
O 2 hasznldik el, s CO 2 kpzdik. Mivel molekulris O 2 kizrlag a lgkrbl egy igen
lass folyamat rvn kerl a talajba, gy egy id mlva nagyobb lesz a talajlevegben a CO 2
tartalom, mg az O 2 tartalom cskken a lgkri leveghz kpest.

A talaj levegzttsgt, lgjrhatsgt befolysolja a szemcsesszettele, szerkezete s


nedvessg tartalma. A minimlis levegkapacits, azaz a szabadfldi vzkapacitsig
benedvestett talaj levegtartalma a hrom alapvet textra osztly esetben a prustr %-ban
kifejezve az albbiak szerint alakul:
Homok t. : 30-40%
Vlyog t.: 10-25 %
Agyag t.: 5-15 %.
A legtbb szntfldi nvny O 2 elltottsga megfelel akkor, ha a talaj prusternek kb. 15%-
t leveg foglalja el. 5%-nl kevesebb leveg jelenlte esetn O 2 hiny lp fel.

1.7.6. A talaj hgazdlkodsa


A talajkpzds kmiai s fizikai folyamatainak sebessge, a tpanyag feltrds teme, a talaj
mikrobiolgiai aktivitsa, a nvnyek csrzsa, lgzse, tpanyag felvtele jelents mrtkben
fgg a talaj hmrsklettl. A talaj henergihoz az albbi forrsokbl juthat:
Napsugrzs
Fld belsejbl kiraml h

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 80


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
Szervesanyagok lebontsa sorn keletkez h
Talajba kerl vz (csapadk, termlvz)

A talajban lejtszd fizikai, kmiai s biolgiai folyamatok (pl. vz halmazllapotnak


megvltozsa) is hfelszabadulssal, vagy helvonssal jr. Nagyobb terletet ill. hosszabb
idszakot figyelembe vve a talaj henergia mrlege egyenslyban van. A napbl rkez,
fknt rvid hullmhosszsg sugrzst a talajban nagy hullmhosszsg sugrzss, hv
alakul t. A talaj teht a sugrzs talaktsban, mint transzformtor mkdik. A
talajszelvnyben lefel haladva cskken a napi s az ves hings mrtke. A talaj
hmrsklett s a hingadozs mlysgt, annak mlysgi eloszlst meghatroz tnyezk
kzl a legfontosabbak: az sszporozits, a nedvessg tartalom, s a szervesanyag-tartalom. A
laza szerkezet, sok levegt tartalmaz talaj felszne, mivel a leveg hkapacitsa kicsi,
gyorsan felmelegszik. A leveg azonban gtolja az alsbb rtegek gyors felmelegedst, gy a
laza, szraz talaj felsznn rendkvl nagy, de csak kis mlysgig terjed a hmrsklet-
ingadozs. A tmr s nedves talajok felsznn ezzel szemben sokkal kisebb a hings.

1.7.7. A talaj szne


A talajok sznt a nemzetkzi gyakorlatban a Munsell-skla segtsgvel hatrozzuk meg. A
talajok alapszne szraz s nedves llapotban nem egyforma. Ezrt lehetsg szerint enyhn
nedves llapotban is meg kell hatrozni a talajok sznt. A Munsell-skla alkalmazsval
minden talajhoz ill. talajszinthez egy kdszmot rendelnk, mely az albbi hrom jellemzrl
tjkoztat:
A HUE megadja, hogy mely alapsznek keverke az adott szn.
A VALUE a sznkeverk sttsgre vonatkozik
A CHROMA a sznkeverk teltettsgre vonatkozik (tompa szrktl - a teltett sznig)
Pl. a 10YR6/3 a jellemz lsz szn, a 10YR3/2 a jellemz mezsgi A szn.

A szn meghatrozsn tl feljegyzseket kell ksztennk a talaj tarkzottsgrl is, amelyet a


kivlsok, konkrcik, vzrszek klcsnznek a talajoknak.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 81


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

1.8. A talajok biolgiai llapota

A talajok fizikai s kmiai tulajdonsgai teremtik meg az alapot arra, hogy az l, biolgiai
alkotrsz kzs nvvel a talajbiota is megtallhassa letfeltteleit azokban. Az letfelttelek
kialakulsa egy lass folyamat s az llnyek kofiziolgiai ignytl fggen alakul ki egy
meghatrozott rend szerint. A talajbiota tagjai kz soroljuk a talajlak, szabad szemmel is
lthat (makroszkpikus), valamint a szabad szemmel ltalban nem, csak segdeszkzkkel
megfigyelhet mikroszkpikus mret llnyeket. A talajbiota sszetettsgre jellemz, hogy
egyik rszt a talaj-llatok, a talajfauna elemei alkotjk, mint pl. bizonyos rovarok s a frgek;
ms rszk pedig a nvnyek, a talajflra tagjai kz sorolhat, mint pl. a szabad szemmel nem
lthat mikroorganizmusok, a fonalas gombk s a legtbb esetben az egysejtes baktriumok.

A talajok l alkotrszeinek a tevkenysge hozzjrul a talajok legfontosabb funkcija, a


talajtermkenysg kialakulshoz. A termkenysget a talajokon termesztett nvny-,
takarmny-tpusokkal is befolysolhatjuk, mivel a nvnyi gykerek az ott megteleped
mikrobkat s azok tevkenysgt is szelektv mdon irnytjk, befolysolni kpesek. A
mikroorganizmusok aktv (anyagcsere) kapcsolatban llnak a nvnyek gykrzetvel, amely
olyan anyagokat vlaszt ki, ami a mikroorganizmusoknak szn- s nitrogn-forrsknt
szolglhat. Ezek a tpanyagok alaktjk ki az n. rhizoszfra effektust, amelynek hatsra a
nvnyi gykrrendszerben nagysgrendekkel nagyobb mennyisg llny, mikrobatmeg
telepszik meg. Az ilyen talaj-nvny-mikroba rendszerekre hat krnyezeti tnyezket s a
tnyezk kztti sszefggseket az kvetkez bra mutatja be:

talaj
vzllapot
tpanyagellts

nvny

idjrs agrotechnika

gykr: rhizoszfra

genetikai potencil
(fajta)
talajbiota

23. bra Talaj-nvny-mikroba rendszerekre hat krnyezeti tnyezk s a tnyezk kztti sszefggsek

6. tblzat A talajok l alkotrsznek, a talajbiotnak a felosztsa, fbb csoportjaik s tevkenysgk

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 82


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A talajbita elemei s funkciik

Nvnyek (talajflra) llatok (talajfauna)

Makro-flra Mikro-flra Makro-fauna Mikro-fauna


Protozok:
Fonalasfrgek
Baktriumok -csillsok (Ciliata)
Nvnyek fldfeletti gyrsfrgek,
-szervesanyag bonts -ostorosok (Flagellata)
rszeinek hatsai rovarok,
-tpanyagforgalom -gykrlbak
-szerves-anyag
(Rizopoda)
aprzds
Sugrgombk
Nvnyek fldalatti
(Aktinomicetk)
rszeinek hatsai zeltlbak
Endofita
-fizikai Pkszabsak
baktriumok s
-kmiai Puhatestek
gombk
-biolgiai
Nvnyi
maradvnyok, boml
Gombk
szerves anyagok
-szervesanyag bonts Pkszabsak
hatsai
Ektomikorriza Frgek Gerincesek
-fizikai
Algk
-kmiai
-biolgiai

A termkeny talajok kedvez tpanyag-szolgltat kpessgnek kialakulsa, a j


levegzttsgi viszonyok, a gykrfejldst segt morzsalkos szerkezet ltrejtte s a
nvnyek optimlis vzignynek biztostsa a talajmikrobk tevkenysge nlkl
elkpzelhetetlenek. A talajbiota lettani ignyt figyelembe vev megfelel agrotechnika
alkalmazsval teht megteremthet a fenntarthat mezgazdasgi termels s krnyezet-
gazdlkods httere is.
Az egszsges talaj makro- s mikroorganizmusok sokasgt alkotja a megfelel
mkdkpessget biztost arnyban s egyenslyban.
A talajok ezen biolgiai alkotrsze az ssztmeghez kpest cseklynek mondhat (mindssze
nhny %, ahogy az 7. tblzat is jelzi), mgis tevkenysgk nlkl a talajok mezgazdasgi
vagy krnyezetvdelmi mkdkpessge nem valsulhatna meg. A mikroorganizmusok
szma s tmege a talajokban azok szervesanyag-tartalmval, vagy annak gyarapodsval is
bizonyos hatrig nhet. A hideg gvn tallhat podzol-talajhoz viszonytva a csernozjom
talajokban pl. a kitenyszthet mikroorganizmusok mennyisge akr nyolcszorosan tbb is
lehet).

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 83


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

7. tblzat A mikroorganizmusok sszes mennyisge nhny talajtpusban*

A mikroorganizmusok ssztmege Humusztartalom


(t ha-1)
Talajtpus (%)
Termszetes Megmvelt Termszetes Megmvelt
vegetci terlet vegetci terlet
Podzol 0, 10 0,60 0,15 0,82

Csernozjom 0,61 0,86 0,35 0,64

Szrke csernozjom 0,42 0,83 1,34 2,50

* megjegyzs: A szmok az optimlisan kialakthat mennyisgeket jelzik, illetve azok


elrhetsgt. Intenzv mezgazdasgi krlmnyek kztt a mvelt terletek biolgiai
tevkenysge jelentsen cskkenhet.

Az 7. tblzatbl az is lthat, hogy mezgazdasgilag mvelt krlmnyek kztt megfelel


agrotechnikval egy adott talajtpuson mind a mikroorganizmusok szma, mind a talajok
humusztartalma irnytottan vltoztathat s akr magasabb rtk is elrhet az azonos talajon
s ghajlati krlmnyek kztt kifejld termszetes koszisztmban. Nagy ltalnossgban
azonban ez az llapot kevsb jellemz, mivel a mikrobk mennyisge a mezgazdasgilag
mvelt terleteken rendszerint cskken.

A talajbeli llnyek mennyisge s mkdkpessge szoros sszefggsben van a


talajminsggel. Ennek kvetkezmnye az, hogy az n. alternatv, cskkentett mtrgya s
nvnyvdszer- (peszticid) felhasznlssal jr, krnyezetbart organikus rendszerekben a
mikroorganizmusok szma magasabb, egyenes kvetkezmnyeknt annak, hogy a talajfizikai
tulajdonsgok egsz sora is javul.

kolgiai szempontbl a talajok minsgrl informcit ltalban egy nvnyi, vagy egy
llati llny is adhat, ami akr megtallhat ott, akr hinyzik, de jelez egy bizonyos llapotot.
A talajoknak ez a tulajdonsga rendszeres ellenrz, monitoroz vizsglatokkal kvethet
nyomon. A monitoring elemeinek a kijellse azonban a talaj-nvny-mikroba-klma
rendszerekben uralkod szmos krnyezeti tnyez kztt nem egyszer feladat. A talaj
ugyanis hatalmas tmeg s klnfle tpus mikroorganizmus-csoportnak teremt lhelyet.
Ezek ltalban klnbz letkzssgeket alkotvn a leginkbb alkalmazkodtak
(adaptldtak) az adott lettrhez. Az adaptldott, stressz-tr s a krnyezeti tnyezkkel
szemben tolerns mikroorganizmus-fajok szma 1 gramm talajban akr tbb mint 10.000 is
lehet.

A 8. tblzatban a ngy legfontosabb mikrobacsoport szmszer elfordulsnak becslt


rtkeit mutatjuk be. Ezek kzelt rtkek, mivel a kitenysztsk mg a mikroorganizmusok
szmra kedvez, n. szelektv tplemezek segtsgvel is a mikrobilis ssztmeghez
viszonytva irodalmi adatok alapjn csak 1%-ban lehetsges.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 84


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

8. tblzat Mikroorganizmusok mennyisge 1 gramm talajban (szraz anyagra vonatkoztatva)

Jellemz nagysgrend
Mikrobatpus Mennyisg 1 g talajban
Baktriumok 100 milli- 1 millird 108- 109
Sugrgombk 10 milli- 100 milli 107- 108
Gombk 1 milli- 100 000 105-106
Algk 10 000

A 9. tblzata talajok biolgiai tulajdonsgaira hat krnyezeti l- s lettelen, biotikus s


abiotikus tnyezk kztti klcsnhatsokat mutatja be a mezgazdasgi rendszerekben s a
termszetes koszisztmkban. Az ilyen talaj-nvny-mikroba-klma rendszerekben egyedi s
populcis szint, kzssgi vizsgl eljrsok alakultak ki a talajminsg- s kzvetve a talaj-
termkenysg jellsre.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 85


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
9. tblzat A talajbiota mennyisgt s mkdkpessgt befolysol tnyezk s azok klcsnhatsai, valamint
vizsglati lehetsgk

Fenntarthat mezgazdasgi
Termszetes koszisztmk
rendszerek

Krnyezeti tnyezk

Abiotikus, lettelen
Biotikus, l tulajdonsgok
tulajdonsgok

A talajbiolgiai llapot
vizsglata

Egyedi szint Populcis szint


Kitenyszthet mikrbk szma Mikrobilis aktivits
Talajlgzs
sszmikrbaszm
(heterofbok) Enzimaktivitsok
(szacharz, foszfatz, )
Fonalas Gombk
Mikrobilis biomassza
Cellulzbontk
(biomassza-C, biomassza-N)
Sugrgombk
ATP-z aktivits
Nitrifiklk
Nitrognktk Funkcionlis bio-diverzits
Sprsok (BIOLOG)
Oligotrfok Genetikai ujjlenyomat vizsglatok
Heterotrf/oligotrf arny PRC analzis

Rhizobiolgiai vizsglatok
Mikrobk mennyisge
Endoszimbionta gombk
kolonizcija, infekcija
Gmszm
Mikrbk teljestkpessge
Nitrognkt aktivits
Arbuszkulum gazdagsg
Tpelemfelvtel alakulsa

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 86


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

1.8.1. A magasabb-rend nvnyek s llatok szerepe

A magasabb-rend nvnyek csoportjba tartoznak a magvak, a rizmk, a gumk, s a


gykerek. A magasabb-rend llatok csoportjba pedig, a rovarok, a puhatestek, s a
fldigilisztk sorolhatk. Ezeknek a szervezeteknek a jelenlte igen fontos a talaj mkdse
szempontjbl, hiszen ezek az llnyek kapcsolatban vannak a termfld felsznvel, s
gyorsabb anyagcsert kpesek folytatni, mint a mikroszervezetek. A tpanyagok felvtele a
nvnyeknl a leveleken (filloszfra) keresztl is lehetsges. A levlen keresztl felvett
tpanyagok - vas, rz s mangn - gyakran nagy hatsukat az anyagcsere-folyamatokban val
kzvetlen bekapcsoldsuk rvn fejtik ki. Levltrgyzs kvetkeztben a levelek zld szne
mlyl, a klorofiltartalma nvekedik s intenzvebb a fotoszintzis is. A lgzs mrtke s az
enzimek mkdse is ersdik.

A magasabbrend llatok (rovarok, puhatestek, fldigilisztk) szerepe azrt kiemelend, mert


nlklk a talaj mkd-kpesge akadlyozott lenne. Ezek a funkcik a talajlazts, a
tpanyagok szlltsa, a talajok szellztetse stb. Talajlazts sorn ezek az llnyek
pusztn a helyvltoztatsukkal, mozgsukkal indirekt mdon is elvgzik feladatukat. Az gy
megbolygatott talaj lazbb szerkezet, porhanysabb lesz. Ez segt a talajra hull csapadk
elvezetsben is. Tovbb a talaj szellzse is megoldott lesz s az nem penszedik be. Ezek az
llnyek olyan anyagokat termelnek amik a nvnyeknek fontosak, s persze k is fel tudjk
venni a szmukra fontos tpanyagokat. Tbb ezer talajbeli lebont fajt rtak mr le, kztk sok
rkot, atkt, termeszt, ezerlbt, frget. A lebonts sorn a lebont fajok egyrszt nagy
mennyisg szerves anyagtl szabadtjk meg a kzssget, msrszt felvehet tpanyagokat
szolgltatnak a nvnyeknek. A magasabb-rend llatok lebontsi folyamataik sorn sokszor
kpesek a talajba kerlt mrgez anyagok detoxiklsra is.

1.8.2. A talajmikroszervezetek s tevkenysgk

A talaj a szrazfldi nvnyek alapvet ltet kzege. A nvnyeken keresztl a talaj kzvetve
biztostja a szrazfldi nvnyev llatok ltezst, valamint az ember egyik legfontosabb
tevkenysgt, a mezgazdasgi termelst is. A talaj a legfontosabb erforrsok egyike, mely
felttelesen megjul s megjthat.

Ellenttben azonban a megjul erforrsokkal (pl. a napenergia) a mezgazdasgi talaj


megjulsa nem megy vgbe nmagtl, hanem az ember aktv tevkenysgt is megkveteli.
A talaj a krnyezetvel lland anyag- s energiacsert folytat. A nvnyek szmra ht, vizet
s tpanyagokat raktroz, kpes a szerves kmiai ktsben lv elemeket svnyi ktsbe
vinni, a szerves vegyletek alkotelemeit stabilabb llapotba rendezni. Olyan kolgiai
rendszert kpez, melyben az l, biotikus s az lettelen, abiotikus folyamatok szoros egysget
alkotnak. A talaj mindezek mellett a bioszfra hatalmas gnrezervorja, szmos faj
termszeteses lhelye s ezltal is biztostja a biolgiai sokflesg, diverzits fenntartst,
megrzst is.

A diverzits = biolgiai sokflesg, azaz a talajban tallhat llnyek, llnycsoportok minl


nagyobb fok variabilitsa, genetikai alapon kimutathat klnbzsge. Megnyilvnulhat faji,
genusz s nemzetsgi szinten is.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 87


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
1.8.3. A talajok termkenysge

A talaj fontos tulajdonsga, hogy termkeny, vagyis a nvnyeket kpes elltni a megfelel
mennyisg vzzel s tpanyagokkal, emberi szempontbl teht fontos szerepet jtszik a
tpllkok ellltsban. A mezgazdasgi termels clja ebben a a megkzeltsben a
talajtermkenysg fenntartsa s a lehetsg szerinti fokozsa. Az ennek sorn folytatott
intenzv nvnytermeszts, az erteljes gpests, valamint a sokfle vegyi anyag,
mezgazdasgi kemiklia felhasznlsa esetenknt pedig az ntzs vagy lecsapols is akr
a talajllapot leromlst s kzvetve a termkenysg cskkenst vlthatja ki. A talaj s az
lvilg kztt szoros s sokrt klcsnhats ltezik. Az lvilg egy jelents rsze
kzvetlenl, msok pedig kzvetve, pl. a magasabbrend nvnyek ltal ktdik a talajhoz.

A talajokban ezeknek a hatsoknak az eredmnyekppen rendkvl gazdag lvilg alakul ki,


mely a nvnyek, llatok s mikroorganizmusok klnbz csoportjaibl tevdik ssze. A
talajok ezen llnyei, s a krnyezet kztt azonban dinamikus klcsnhats valsul meg. A
dinamizmus, vltozsokat eredmnyezhet a talajok fizikai, kmiai s biolgiai tulajdonsgaiban
is, amelyek eredmnye a talajok mkdkpessgre, funkcionlsra is kihat. A baktriumok
s az llati szervezetek tpanyagokat, szn- s nitrogn-forrsokat, azaz sznhidrtot, zsrt s
fehrjt ignyelnek a nvekedskhz, szaporodsukhoz. A gombk lebontjk akr a fs
rszeket is. A talajban kialakul biolgiai ciklus minden l rsztvevjnek sajtos a szerepe,
funkcija, ami elvezet bennnket a szerves s svnyi anyagok krforgalmhoz a talaj-
nvnymikroba-klma rendszerekben. Ennek az anyagkrforgalomnak a nyomn a talaj
termkenysge optimlis esetben llandan megjul. A talaj ezrt sorolhat a megjul
energiaforrsok kz. A megjul energiaforrsok olyan termszetes anyagok, kzegek,
amelyek energiatartalma jratermeldik, bizonyos tevkenysg utn rszben, vagy teljesen
regenerldik, vagy adott felttelek kztt regenerlhat.

A talajok minsge egy llandan vltoz, bonyolult klcsnhats eredmnyeknt alakul ki.
Ebben a folyamatban megklnbztetnk talajminsghez pozitvan hozzjrul, n. talajpt,
valamint a talajminsget krost, talajpusztt folyamatokat. Ezeknek az ellenttproknak a
listjt az 10. tblzat mutatja be.

A talajrszecskken klnbz mikroorganizmusok, baktriumok, gombk, algk,


mikroszkpikus llatok stb. nagy mennyisgben fordulnak el. A talajrszecskk kztt is
tovbbi llnyek elfordulsa ismert. A talaj ily mdon bonyolult letkzssgek szntere,
mg akkor is, ha nvnytakar egyltaln nem bortja. A talajnak ezt az letkzssgt
edafonnak nevezzk, aminek ltalnos sszettelt a 11. tblzat mutatja be.
Nem tartoznak az edafonhoz a magasabbrend zld nvnyek fld feletti rszei, br azok
kialakulsa is ersen fgg a talaj alapvet biolgiai llapottl. A talaj llnyeinek az
edafonnak a faj- s egyedszma ltalban kevsb ismert a fld felszne felett lknl.

A mikroorganizmusok a talajbiota tmegnek jelents kpviseli, az gy megllaptott sszes


tmegnek akr 20%-t is kitehetik. A talajllnyeket tpusuk s mreteik szerint klnbz
kategrikba sorolhatjuk. A makro- s megafauna (2,0-200 mm-es llatok) legjelentsebb
kpviseli a gilisztk, de a makrofaunban szmos ms llat is l (pl. televnyfrgek, csigk).
A mezofauna (0,2-2,0 mm-es nagysg) tagjai pldul a kerekes- s fonlfrgek, mg a
mikrofaunt 0,2 mm-nl kisebb llnyek, gy pl. ostorosok s gykrlbak kpviselik.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 88


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

10. tblzat A talajminsg kialakulshoz hozzjrul lepusztt (degradcis) s felpt, megrz (konzervcis)
folyamatok sszessge (Bir, 1998)

A talajtani folyamat irnya


a talaj romlsa a talaj romlst megakadlyoz
nvnytermesztsi mvelet
Talaj-lepusztuls (erzi, deflci) Talajmegrz mvels, teraszossg

Monokultrs nvnytermeszts Vetsforg pillangsokkal

Nitrognveszts (denitrifikci) Nitrtosods (nitrifikci)

Nvnymaradvnyok elhordsa, vagy Nvnymaradvnyok jrahasznostsa


elgetse (komposztls, besznts)
Savanyods (pH cskkens) Meszezs, megfelel talajjavt eljrsok

Fel- s altalajvizek elfolysa Megfelel vzvdelem

Tmrds Talajlazts, mlylazts

Szervesanyag-veszts Szerves trgyzs

Gyomosods Talajtakars, mechanikai s kmiai


mdszerek optimalizlsa
Nagyadag, rendszertelen mtrgyzs, Mtrgyk aktulis igny szerinti
talajsavanyods alkalmazsa
Szikeseds Integrlt talajjavts

Toxikus anyagok felhalmozdsa Biolgiai s fizikai, kmiai technolgiai


helyrellts (remedici)
Tpanyagveszts, elfolys a talajvzzel Megfelel nvnyfajtk alkalmazsa (ds
gykrzet, talajmegkts)

11. tblzat A talajban tallhat llnyeknek, az edafonnak az sszettele ltalban

Prokariotk Gombk Nvnyek llatok


- Baktriumok - Mikroszkopikus Algk Egysejtek
(109-107) gombk (penszek, Magvak (104-103/g)
- Sugrgombk lesztk) Rhizmk Fonlfrgek
- Cianobaktriumok - Nagygombk, Gumk Rovarok
mikorrhizk Gykerek Puhatestek
(sszesen: Fldigilisztk
105/g)

Az edafon biomasszjn bell legnagyobb jelentsggel a mikroflra szervezetei brnak. A


talajbiota mennyisge s minsgi sszettele is ugyanakkor folyamatosan vltozik, nem
lland, sszhangban ll a krnyezeti tnyezk vltozsval (tarts szrazsg esetn pldul
cskken a talajllnyek biomasszjnak a tmege, de ezen bell a mikroflra arnya n. A
talaj legfels, 0-2 cm-es rtegben ugyanis nagy a hmrsklet, illetve a nedvessgtartalom

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 89


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
ingadozsa, s az UV-sugrzs is. Ennek kvetkeztben a mikroorganizmusok szma
viszonytva cseklyebb. A felszn alatti, 15-20 cm-es rtegben tallhat a legtbb
mikroszervezet. A mikroorganizmusok 150-200 cm-es mlysgig mutathatk ki. A mlysg
nvekedsvel arnyosan ezen bell is a nagy oxign-igny (aerob) szervezetek folyamatosan
az oxignt kevsb (mikroaerofil tulajdonsg) vagy egyltaln nem ignyl (anaerob)
szervezeteknek adjk t a helyet. A mikroszervezetek kzl a legfontosabbak, s a leginkbb
alkalmazkodk, sokfle tevkenysgket tekintve a baktriumok. Az alkalmazkodshoz a
gyors szaporodkpessgk is hozzjrul. Ismert, hogy kedvez krlmnyek kztt tlagosan
20 percenknt kpesek osztdsra, aminek kvetkeztben exponencilis gyarapodst tudnak
megvalstani. Mkd-kpessgkre jellemz, hogy egy nap alatt akr testtmegk 100-1000-
szeresnek megfelel anyagmennyisget is kpesek lebontani. A talajnak csaknem minden
felpt s lebont folyamatban rszt vesznek. A nitrogn krforgalomban kizrlagos
szerepk van. Elhelyezkedskre jellemz, hogy a talajban nem egyenletesen oszlanak el, kis
telepeket, kolnikat alkotnak, a tpanyagok elfordulsa, a vz- s/vagy a levegtartalomnak
megfelelen. Egy g talajban 108-109 db baktrium is lehet. Tevkenysgk kvetkezmnye pl.
anaerob krlmnyek kztt a Fe(III) redukcija Fe(II)-v, vzzel bortott talajrtegekben.

Sejtfelptsk alapjn a baktriumokhoz tartoznak a sugrgombk (Streptomycesek s


Actinomycesek) is. Telepmorfolgiailag a mikroszkpikus gombk fel mutatnak tmenetet.
Elgaz miclium jellemz rjuk. Szmuk a talajban, 45 milli, de a 100 millit is elrheti
grammonknt. Jl leveg-elltottsg, semleges talajban a baktriumok 30-50%-t is elrheti a
szmuk. Kedveztlen krlmnyek kztt 5-10% krli a mennyisgk. F funkcijuk a
cellulz s ms, nehezen bonthat szerves anyagok bontsa.
A talajban mindentt megtallhat, fotoszintetizl szervezetek a cianobaktriumok. Nagyobb
szmban fleg a talaj felsbb rtegeiben, leginkbb a kzvetlen talajfelsznen fordulnak el. A
lgkri nitrognt akkor is kpesek megktni, ha nem llnak kapcsolatban nvnyekkel.
Elrasztott rizsfldeken, homoktalajokban jelentsek a nvnyek N 2 -felvtelben.

Elhalt vagy l szerves maradvnyokon lnek a mikroszkpikus gombk. Fonalszer


micliumtmeget kpeznek, amely hifa-fonalakbl ll. Biokmiai szempontbl a
baktriumoknl kevsb vltozatosak. Valamennyien aerob, heterotrof szervezetek. Szmuk a
talajban 50- 100 ezer/g talaj szraz tmegre vonatkoztatva. A pH cskkensvel a baktriumok
s a sugrgombk szerepe cskken a talajban, s helyket a sokkal inkbb savtr
mikroszkopikus gombk veszik t. A szerves anyagok (cellulz, lignin, s ms bonyolultabb
vegyletek) erlyes lebonti a talajban. Bizonyos fajokra jellemz, hogy szimbizist kpesek
kialaktani a nvnyi gykerekkel, ez a jelensg a mikorrhiza. A klcsnhats eredmnyeknt
javul a nvnyek foszfor s mikroelem-elltottsga.

A talajok anyagforgalmban szerepet jtsz llatokat nagysguk szerint osztlyozhatjuk. Ez


azrt fontos, mivel elfordulsuk a talajok porozitstl, a jratok nagysgtl fgg.
Osztlyozhatjuk azonban az llatvilgot letmdjuk alapjn is. gy megklnbztetnk lland
(permanens), idszakos, peridusos s tmeneti talajlakkat. Az els csoport tagjai azok az
llatok (pl. fldigilisztk), amelyek egsz letket a talajban lik le. Az idszakos talajlakk
kz pl. egyes rovarlrvk tartoznak, amelyek letciklusuk egy, de nem elhanyagolhat rszt
tltik a talajban. A peridusos talajlakk a talajt gyakran elhagyjk, de oda rendszeresen vissza
is trnek (pl. kisebb gerincesek). Kln csoportot kpeznek egyes darazsak, amelyek tbb
genercin keresztl a talajban lnek, majd ezt kveten nhny genercijuk a talaj fltt tlti
le lett.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 90


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A talaj l hnyadnak fontos rszt kpezi a nvnyek gykrrendszere, az n. rhizoszfra
(rhizo = gykr; szfra = krnyezet, rgi), amely lnyegesen befolysolja a vz s a tpelemek
ramlst, valamint a mikroorganizmusok s talajenzimek eloszlst s aktivitst is.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 91


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 92


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

2. TALAJTANI GYAKORLATOK

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 93


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

2.1.Talajvizsglatok clja

A talajok megismersnek legfontosabb lpse, azok helyszni lersa s terepi, vagy


laboratriumi vizsglata. A helyszni talajfelvtelezs mdjnak kivlasztst alapveten a
vizsglat clja hatrozza meg. A talaj felvtelezs clja lehet a terlet genetikai talajtpusnak
meghatrozsa, esetleg nagymretarny talajtrkp elksztse. Lehet clunk mintavtelezs
laboratriumi vizsglatokhoz pl. tpanyag utnptlsi terv ksztse cljbl, vagy esetleges
talajszennyezs kiterjedsnek, mrtknek feltrsa. A mintavtel trtnhet a hlzatban
(raszter-elv), vagy egy egyenes mentn (katna-elv) szerint. A raszterv elv szerinti
mintavtelezs sorn a vizsgland terlet nagysgtl s a vizsglat cljtl fgg srsg
ngyzethlt helyeznk a terletre, s a mintavtelezs a ngyzethl rcspontjaiban trtnik.
Clunk ekkor az egyenletes mintavtel. A katna elv alapjn trtn talajminta vtelezs
figyelembe veszi a felszn morfolgijt (kitettsg, domborzati forma, lejt viszonyok), az
alapkzet, a nvnyzet, a terlethasznlat stb. vltozatossgt. A mintavtelezs trtnhet e kt
elv kombinlsval is. Klnleges clbl, pl. kutats esetn, a fentiektl eltr mintavteli
eljrst is alkalmazhatunk.

Ms mintavteli eljrst kvetel meg a talaj tpanyagtartalmnak vizsglata. Ez esetben ltalban


tlagminta vteli eljrst kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy egy kb. 5 - 6 hektrnyi (talajtpust
tekintve bizonytottan homogn) terlet jellemezhet egy tlagmintval, mely a mintaterek ngy
egymssal tellenes sarkaibl, valamint kzppontjbl (0 - 30 cm -es rtegbl) sszehordott,
majd sszekevert talajbl kivett kb. 1 - 1,5 kilogrammnyi reprezentatv minta. Megjegyezzk,
hogy tlagmintt csak egysges terletrl vehetnk, a mintavteli pontokat gy hatrozzuk meg,
hogy azok a mintzand terletet egyenletesen behlzzk, illetve a talajtulajdonsgok
vszakonknti vltozsa miatt a mintavtel optimlis ideje a nvnyek betakartsa utni, fs
nvnyeknl a lombhullst kvet idszak.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 94


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

2.2. Helyszni talajvizsglatok

A talajszelvny helynek kijellse s ksztse

A talajszelvny helynek kijellse eltt be kell jrnunk a vizsglni kvnt terletet, el kell
klntennk a klnbz talaj tulajdonsg rszeket. Az elklntsben segtsgnkre
lehetnek a jellegzetes terepalakulatok, a termszetes vegetci s a kultrnvnyek fejldse.
Nagy segtsget jelentenek az tbevgsokban, a partfalakon, vagy az ptkezseken
megfigyelhet talajtpusok s -vltozatok. Megfigyelseinket clszer, a munka eltt
beszerzett, trkpen rgzteni, ahol bejellhetjk a klnbz talaj terleteket s ksbb a
talajszelvnyek helyt is. A munka clja mellett (pl. talajtrkpezs, tpanyag-utnptls terv
ksztse, talajjavts), a terlet geolgiai, geomorfolgiai, hidrolgiai viszonyai, nvnyzete,
illetve ezek vltozatossga hatrozza meg, hogy mennyi talajszelvnyt kell feltrni. Dombvidki
terleteken gyelni kell arra, hogy a klnbz fekvs talajok kln - kln talajszelvnnyel
legyenek jellemezve, clszer n. "talajszelvny sorozatot" ksztennk. A szelvnyek helynek
megvlasztsakor gyelni kell arra, hogy a szelvny krzetben ne legyenek bolygatott terletek
(utak, csatornk).

A talajszelvny feltrsa trtnhet sssal, vagy frval. A kzi, vagy gpi sssal ksztett
talajszelvnyeket, a lehetsg szerint, gy kell kialaktani, hogy a gdr egyik vge lpcss, mg
msik vge fggleges legyen. Utbbi a szelvny ffala, vagy homlokfala, amit sk vidken
clszeren gy helyeznk el, hogy a vizsglat idejn a nap megvilgtsa. Domb s
hegyoldalakon a ffal a lejt fels rsze fel essen. A szelvny ssakor gyelni kell arra, hogy
a ffal fltt a szelvny teljesen p maradjon, ezrt oda sem lpni, sem fldet dobni nem
szabad. A kilaptolt talajt a szelvny kt hosszanti oldalra halmozzuk fel, a humuszos feltalajt
az egyik, az altalajt a msik oldalra. A talajszelvny legalbb 150 200 cm mly legyen, de a
talajkpz kzetbe mindenkppen hatoljon be, legalbb 30-50 cm vastagsgban. A ffalat kzi
s segtsgvel simra faragjuk, majd egy ks segtsgvel fellrl lefel haladva a terlet
egyharmadn feltrjk a falat, gy friss s termszetes trsi felletet kapunk, amely a talaj
eredeti szerkezett mutatja. Az elksztett ffal sarkhoz mrszalagot, vagy lcet helyeznk,
s sznes fnykpfelvtelt ksztnk rla.

Frssal a talajt akkor trjuk fel, ha mr egy ismert, sott szelvnyben jl jellemzett talaj
hatrvonalt kvnjuk megllaptani, vagy az sott gdr alatti szelvnyrtegzdst s a talajvz
alatti rtegek elhelyezkedst rjuk le. A frk tbbsge ersen tkeveredett talajt hoz a
felsznre, melyen az eredeti mikromorfolgiai blyegek nem ismerhetk fel. A minta
kiemelsnl ezrt klns gonddal kell eljrni, hogy minl kisebb legyen a kevereds. Az utbbi
idben egyre szlesebb krben terjed le olyan, pr centimter tmrj frk hasznlata (pl.
Pirkhauer-fle), amelyekkel 1 - 1,5 mter mlyen tudunk lefrni s egyben mintt venni, ami jl
tanulmnyozhatv teszi az egyes rtegek elhelyezkedst s vastagsgt.

2.2.1. A talajszelvny helyszni lersa

A talajok vizsglatok egyik legfontosabb rsze a szelvny helyszni lersa. Amit ekzben
elmulasztunk, azt nagyon nehz ksbb beptolni. A helyszni lers vgrehajtst a klnbz
elrsok (pl. mezgazdasgi talajvizsglatokrl, erdszeti termhely-feltrsrl, FAO-elrs)
rszletesen szablyozzk. Ezeket a szablyokat, az elrt kategrikat, az adott cl

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 95


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
vizsglatoknl be kell tartani, s a megfelel Helyszni talajvizsglati jegyzknyvet kell
hasznlni. A kvetkezkben a helyszni lers alapvet szempontjait mutatjuk be csak.

A lers els lpsben az ltalnos adatok kerlnek feltntetsre. Fel kell jegyeznnk a szelvny
termszetes azonostit (pl. kzsg, megye, tbla, erdrszlet), a vizsglat idpontjt, a
talajszelvny szmt s a felvtelez nevt. A hely pontos megadsra clszer a szelvny helyt
GPS kszlkkel is megmrni, s a koordintkat megadni. Nagyban megknnyti a ksbbi
munknkat, ha feljegyezzk a termszetes azonostkat, s a krnyezet domborzatt (lejts,
lejtirny, kitettsg, stb.), valamint a jellemz nvnyzetet.

A helyszn megadsa utn le kell rnunk a talajszelvnyt. Ennek els lpseknt meg kell
llaptanunk a talaj rtegzettsgt, a szintezettsgt s az egyes szintek megnevezst. A
magyarorszgi talajtani elrsok a talajkpzdsi folyamatok eredmnyt tkrz gynevezett
genetikai szinteket klntenek el, amelyek alapjn hatrozhatjuk meg a talaj genetikai tpust,
altpust s vltozatt. Genetikai szintnek nevezzk azokat a szelvnyrszeket, amelyek a
talajkpzdsi folyamatok eredmnyeknt jttek ltre, sok fizikai s kmiai tulajdonsgban
klnbznek egymstl. Talajrtegnek nevezzk azokat a szelvnyrszeket, amelyek egy vagy
tbb tulajdonsgban klnbznek egymstl, de nem a talajkpzdsi folyamatok
eredmnyeknt jttek ltre (pl. nts talajok esetn). A nemzetkzi talajosztlyozsok (pl.
WRB, USDA, FAO) gyakran morfolgiai szinteket klntenek el, amelyek blyegeikben
klnbznek egymstl. A hazai gyakorlatban az egyes szinteket sznk, humusztartalmuk,
gykerezettsgk, fizikai flesgk, szerkezeti llapotuk, tmdttsgk, nedvessgi llapotuk,
kivls, konkrci valamint CaCO 3 -tartalmuk s kmhatsuk alapjn klntjk el. Azokat a
szinteket, amelyek tbb tulajdonsgban klnbznek egymstl, les vonallal elhatroljuk. Ez
az elhatrols nem jelent nehzsget, ha az elhatroland szintek hatrvonala les. Fokozatos
tmenetet kpez, vagy grbe, hullmos kontr szintek esetben egy tmeneti szintet kell
kln elhatrolni, ha vastagsguk 10 cm-nl nagyobb, keskenyebbeknl ott kell a hatrvonalat
meghzni, ahol a kt szint jellegnek uralkod hatsa megvltozik. Az egyes szintek
elklntse utn clszer megadnunk ezek betjelt.

A hazai talajtani szakirodalom hrom f talajszintet klnt el a genetikus talajtpusokban. A


legfels A szint ktfle rtelmezsben hasznland: azokban a talajokban, amelyek genetikai
folyamataira a talajsvnyok bizonyos elmozdulsa, illetve sztesse jellemz, a kilgozsi
szintet jelljk A-val. Azokban a talajokban, ahol az agyagsvny elmozduls, az agyagsvny
sztess ill. a sk mlyebb szintek fel trtn elmozdulsa nem jellemz, az A-szint a talaj fels
, egyenletesen elhumoszosodott szintjt jelli. A B szint az akkumulci vagy fel-halmozds
szintje, a C szint a humuszmentes, mllott talajkpzkzetet jelenti. D szint az gyazati kzet
szintje. Ezt a jellst akkor kell hasznlni, ha a talajkpzds ms anyagon jtszdik le, mint az
gyazati kzet. Csupn nhny olyan talaj ismert, amelynek csak kt szintje van. Ilyenek pl. a
rendzink.

A hrom f szint (A, B, C) kztt az tmenet lehet les (a szintek jellemz rszei kztt a
tvolsg nem haladja meg a 2 cm-t), hatrozott (a tvolsg 2-5 cm), fokozatos (a tvolsg 5-10
cm) s elmosdott (a tvolsg 10 cm-nl nagyobb). Az ABC szintek genetikai szintek, teht
magukon hordozzk a talajkpz tnyezk hatst. A fiatal talajoknl (pl. az ntstalajoknl) a
talajkpz faktorok hatsa mg nem rvnyeslt, a genetikai szintek nem klnlnek el s csak
klnbz fizikai sszettel rtegeket tallunk.

A talajok A szintje - amelynek fels rszn a talajok tbbsgnl szerves anyag maradvnyos A 0
szint alakul ki - a kilgozsi szint, itt megy vgbe az agyagsvnyok sztesse s elmozdulsa. A

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 96


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
kilgozsi szint tovbbi alszintekre tagolhat a szervetlen s a szerves alkotk fggvnyben. Az
A 0 szint alatt van a stt szn A 1 szint, amely gazdag humuszanyagokban, majd ez alatt
kvetkezik az A 2 un. illuvilis, vagyis tnyleges kilgozsi szint, amelyben az agyagsvnyok
elemi rszeikre esnek szt. A sztess kvetkeztben ez a szint amellyel tbbnyire podzolos
barna erdtalajoknl s bizonyos szikeseknl tallkozhatunk - fak, vilgos szn. A barna
erdtalajok kilgzsi szintjt, A 3 -szintnek nevezzk. Ez a szint kifakult, srgsszrke, vagy
vilgos barnsszrke szn, porosan morzss, vagy polideres szerkezet, agyagtartalma jrszt
kimosdott. Azoknl a talajoknl, ahol a kilgzsi folyamatok nem rvnyeslnek s nincs
agyagsvny sztess, az A szint egyenletesen elhumuszosodott. Ilyen talajok a csernozjomok,
rendzink, humuszkarbont- s lptalajok. A gyakorlati letben mg el szoktk klnteni az A
szint fels rszn a szntott rteget (Jel.: A SZ ).

A B szint biolgiailag kevsb aktv. ltalban ahol van kilgozsi szint, ott a B szint a
felhalmozsi, vagy akkumulcis szint. Itt halmozdik fel a kimosdott vas s alumnium, ezrt
ez a szint igen gyakran barnsvrs. A talajok tbbsgnl azonban itt is megfigyelhet az
alszintekre tagolds. A B 1 szint az A 1 -bl s az A 2 -bl kimosdott svnyos anyagok szintje, a
B 2 a maximlis felhalmozds szintje. Az alumnium s vasvegyletek mellett az agyag s
agyagsvny feldsuls is itt figyelhet meg. Gyakran megtalljuk a B 3 szintet, ahol az svnyi
mlls termkei halmozdnak fel.

A C szint a talajkpz kzet mllott rsze. D szintknt szoktuk megklnbztetni az gyazati,


azaz a mllatlan kzetet, amely nem vesz rszt a talajkpzdsben.

Nhny talajtpus szelvnyben genetikai szintek nem klnthetk el (pl. lejthordalk, nts
talajok). Ezen talajok egy rsze teljesen egyhang, rtegzds nlkli profilt mutat. Ilyen talajok
rtegeit szmmal kell jellni. Ugyangy kell jellni a rtegzds nlkli szelvnyek mintavtel
cljbl elklntett "mestersges" rtegeit is.

A szelvnyen belli finomabb klnbsgek jellsre betindexet hasznlunk. Pldul:


"sz" (Asz): szntott rteg,
"k" (B k ,C k ): mszakkumlcis szintek,
"G"(B G ,C B ): glejes talajrtegek,
"PG" (B PG ): pszeudoglejes szint,
"E" (A E ): eltemetett szint,
"Fe" (B Fe ): vas vagy mangn kivlsokkal igen ersen tarktott szint
"S" (C s ): szemmel lthat skivirgzs.

A nemzetkzi talajtani szakirodalomban a fentiektl eltr elnevezs szerepel az egyes szintekre


vonatkozan. Az elnevezsek a 70-es vek kzepn az Amerikai Egyeslt llamok
Mezgazdasgi Minisztriuma (USDA) alkalmazta, majd ezt a rendszert a FAO, illetve az
UNESCO mdostotta.

Az egyes szintek, illetve rtegek megnevezse utn jellemezzk ezeket. A helyszni lerskor
elssorban rzkszervi s knnyen kivitelezhet kmiai vizsglatokat vgznk. Ezek elsdleges
clja, a genetikai szintekre, vagy rtegekre bonts, illetve egyes szintek jellemzse, a talajtpus
s a fizikai talajflesg megllaptsa rdekben. A talajszelvnyek lersnak rszletes mdja
megtallhat a szakirodalmakban, gy az albbiakban csak a legfontosabb szempontokat
mutatjuk be.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 97


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A szintek nevnek megadsa utn, feljegyezzk, hogy az adott szint, vagy rteg miknt
helyezkedik el. Az elhelyezkeds mlysgt, mindig a felszntl szmtott tvolsgban adjuk
meg a kvetkezk szerint: A 0 -szint 6 cm vastag, A-szint 0 - 30 cm, B-szint 30 - 65 cm, C-szint
65-100 cm. Az avarrteget tartalmaz A 0 -szint vastagsgt nem szmtjuk a talajmlysghez.

A mlysg lersa utn megadjuk a talajszintek, illetve rtegek hatrvonalnak jellegt. Az


tmenet lehet les, ha a kt szint tmenete 2 cm-nl nem nagyobb, hatrozott, amikor a kt
szint tmenete 2 - 5 cm, fokozatos, amikor a kt szint tmenete 5 - 10 cm, s elmosdott,
amikor a kt szint kztt az tmenet csak nehezen llapthat meg.

Az tmenet jellemzse utn az egyes szintek sznt adjuk meg, ez a talajok legszembetnbb s
a legrgebben megfigyelt s lert tulajdonsga. Az utbbi kt vtized a magyarorszgi s a
nemzetkzi talajtani gyakorlatban a Munsell-skla szerinti sznmeghatrozs terjedt el. A talajok
sznt szraz s nedves llapotban is meg kell adnunk, mivel a kett eltr lehet. A nedves (friss)
talaj szne a hivatalos, de a szraz talaj szne gyakran jellemzbb. A Munsell-skla
alkalmazsval minden talajszinthez egy kdszmot rendelnk, mely az albbi hrom jellemzrl
tjkoztat: megadja az uralkod sznrnyalatot (HUE), a sznmlysget (VALUE), azaz a vilgos
s stt rnyalatok skljt, valamint a szn teltettsgt (CHROMA), azaz a tiszta szn s a
szrke arnyt. Pl. az agyagbemosdsos barna erdtalaj B szintjnek szne: HUE 10YR,
VALUE 5, CHROMA 6 (rv.:10YR5/6), vagyis yellowish brown (vilgosbarna) szn. A szn
meghatrozsn tl feljegyzseket kell ksztennk a talaj tarkzottsgrl is, amelyet a
kivlsok, konkrcik, vzrszek klcsnznek a talajoknak. gy beszlnk gyengn tarkzott
talajrl (a szelvnyfal felletnek 2 %-a ms szn, mint az alapszn), kzepesen tarka talajrl (2-
20 %), s ersen tarka talajrl, amikor a fellet 20 %-nl nagyobb arnyban ms szn, mint az
alapszn. A tarkasg lehet foltos, cskos, mrvnyozott, hls, mozaikos. A tarkasg szneit is
megadjuk, sznrnyalatban s sznmlysgben.

A talaj sznbl szmos tulajdonsgra kvetkeztethetnk, gy a humusztartalomra, a hidratlt


vasoxidok mennyisgre, a redukcis folyamatokat (a kkes-zldes-szrks szn a glejeseds),
a kilgzs erssgre (fak s rzsasznes, lils rnyalat, vilgosszrke kilgzsi szint esetn
ers az agyagkimosds, vagy az agyagsztess folyamata (podzolosods)).

A talaj sznnek lersa utn a szerkezett hatrozzuk meg. A szerkezetessg a talaj azon
tulajdonsgt jelenti, hogy egy darabja magtl, vagy nyomsra, tsre egymshoz hasonl
szerkezeti elemekre esik szt. A talajok szerkezeti elemei, trbeli kifejldsk alapjn, hrom
f tpusba sorolhatk, ezek a kbs (polideres, szemcss, morzss, dis, poros), a hasbos
(hasbos, oszlopos) s a lemezes (leveles, lemezes, tbls, rteges) szerkezet. Az egyes
ftpusokat tovbbi tpusokra osztjuk, amelyek rszletes lersa megtallhat a
szakirodalmakban. A talajszerkezet kialakulsnak mrtke alapjn beszlhetnk szerkezet
nlkli talajrl, amelyben a szerkezeti elemek nem ismerhetk fel. Az ilyen talaj lehet tmtt,
poros, vagy homokos. A gyengn vagy kzepesen szerkezetes talajban anyagban jl kifejldtt
szerkezeti elemeket tallunk, mg az ersen szerkezetes talajt termszetes llapotban is jl
szembetn szerkezeti elemek alkotjk.

A talajok vz- s tpanyaghztartsnak, valamint mvelhetsgnek egyik legfontosabb mutatja


a talajok fizikai minsge, ami alatt a talajtan a talajok szvett (textrjt) s szerkezett
(struktrjt) rti. A talajok szemcsesszettelt (szvetet) elssorban laboratriumi vizsglatok
sorn hatrozzuk meg, terepen igyeksznk kzeltleg jellemezni. Fizikai talajflesg alapjn a
talajok lehetnek homok, vlyog illetve agyag szvetek, illetve ezek tmeneti tpusai. Ezek
jellemzit a 12. tblzat tartalmazza. Szikls, kves terleteken beszlhetnk mg trmelk

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 98


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
szvet talajokrl is, amely alatt a 2 mm tmrnl nagyobb felaprzdott kzetet rtjk.
Fizikai talajflesgknt szoktuk meghatrozni a tzeget is. A tzeg lpos talajszelvnyekben
fordul el, amelyben elhalt, korhadsnak indult nvnyi maradvnyok tallhatk. A lpfldben a
tzeg svnyi talajjal keveredik. A kotuban a tzeg korhadsa, illetve a szervesanyag bomlsa
olyan fokot rt el, hogy a nvnyi rszek mr nem ismerhetk fel.

12. tblzat A talajok fizikai minsgnek tapasztalati meghatrozsa

Fizikai Ujjunk kztt morzsolva Gyrva


minsg
Homok szrazon s nedvesen is les nem lehet golyt formlni
felleteket rznk belle, sztesik

Homokos apr homokszemcsk mellett goly formlhat belle,


vlyog porszer, sima fellet hengerr nem sodorhat
rszek is vannak benne
goly s henger is
Vlyog vizesen nem rdes, de nem is formlhat belle, gyr
csszs a fellete alakra nem hajlthat
Agyagos
foltosan rtapad a kzre golyv, hengerr, gyr
vlyog alakv formlhat

nedvesen skos, szrazon mindenfle alak jl


Agyag nehezen nyomhat szt formlhat belle

A szelvny lersa sorn igen fontos, hogy feljegyezzk a talajban tallhat msodlagos
kpzdmnyeket s kivlsokat, amelyek a talajban lejtszd folyamatokrl adnak
felvilgostst, illetve segtenek a genetikai tpus, altpus s talajvltozatok elklntst. A
msodlagos kpzdmnyek kz olyan talajrszeket sorolunk, amelyek elmozduls vagy
talakuls rvn jttek ltre. Ezek kzl a fontosabbak az agyaghrtyk, amelyek agyagsvny-
tartalm vkony bevonatok a szerkezeti elemek felletn. Jelenltk az elmozdul agyagos
rszekkel kapcsolatos, s viaszfnykrl illetve vrsesbarna sznkrl jl felismerhetk. A
vasoxid hrtyk s mangnbevonatok a vrsesbarna, illetve fekets-barna sznkrl
ismerhetk fel, s az erteljes svnyi bomls vagy agyagvndorls jelei. Megjelenhetnek
podzolos-, korvrvnyos barna erdtalajokban, valamint rti talajszelvnyekben is. A
kovasavbehintsek az agyagsvny-sztessi folyamatok eredmnyei. Fehr szn, apr,
tltsz gmbcskkbl ll, porszer bevonatot kpeznek, amely podzolosodsra, illetve
szologyosodsra utal. A talajban vndorl anyagok betmdsnek eredmnyekppen
klnfle kivlsok s konkrcik jelenhetnek meg a szelvny falban. Ezek sznk,
megjelensk s kmiai sszettelk alapjn elklnlnek a talaj tbbi rsztl, s fontos
informcit adnak a talajfejldsi folyamatokrl. A legfontosabb tpusaik a skivlsok, amely
kmiailag lehetnek gipsz (CaSO 4 ), konyhas (NaCl), glauber-s (Na 2 SO 4 ), kesers (MgSO 4 )
s szda (Na 2 CO 3 ) kivlsok, a mszkivlsok s konkrcik, amelyek alakjuk alapjn
lehetnek mszlepedkek (pszeudomiclium), mszerek, porszer mszkivlsok,
mszgbecsek (lszbabk, atka), mszkpadok, k- vagy homokpadok, illetve csrgkvek. A
vas- s mangn-tartalm kivlsok s konkrcik megjelenhetnek rozsdsods, vasszeplk,
vasborsk, vaserek, Vasfoszft (vivianit), s gyepvasrc formjban. A redukcis folyamatok

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 99


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
hatsra a talajok szrks-zldes-kkes rnyalatv vlnak, a ktrtk vas hatsra, amit
glejesednek neveznk. A keletkezstl fggen megklnbztetnk talajvz- s vzllsglejt,
illetve a talajszelvnyben keletkez vztorlds hatsra ltrejtt pszeudoglejt.

A talajszintek jellemzse sorn feljegyezzk ezek tmrdttsgt is, amelyet legknnyebben


gy llapthatunk meg, hogy egy kst vgig hzunk a szelvny faln. Hasonlan rdemes
feljegyezznk, klnsen erdterleteken, az egyes szintekben tallhat gykrzet
mennyisgt, amely segtsget nyjthat a termrteg vastagsgnak a meghatrozsra, amit az
erdszeti termhely-osztlyozs hasznl. Fontos feljegyeznnk az esetleges talajhibkat, illetve
ezek mlysgt is. Talajhiba lehet egy kedveztlen rtegzds (durva homok, kavics), vagy
szikes, szds talajrteg, glej, pszeudoglej, megjelense, mszkpad, tavi mszrteg,
mszkonkrci, kttt, nehz agyagrteg, nagy CaCO 3 -tartalm iszaprteg, homokkpad,
vaskpad, vaskfok s tmtt rteg. Ezek megtlse a termesztsi clknt vltozik.

Az egyes talajszintek helyszni jellemzse sorn elvgznk nhny, egyszerbb talajkmiai


vizsglatot. A lehetsgek szerint megvizsgljuk az egyes szintek karbont-tartalmt,
kmhatst, illetve fenolftalein lgossgt. A fenti vizsglatok rszletes lersa a talajkmiai
vizsglatoknl szerepel. A helysznen lehetsgnk van a talajban tallhat ferrovas (Fe2+)
kimutatsra, amely megjelense a szelvnyben jelentkez anaerob viszonyokra utal. A
mdszer elvi alapja az - dipiridil ktrtk vasskkal, svnyi savas kzegben vrs szn
komplex kation kpzdse kzben reagl. A meghatrozs sorn kmcsbe mogyornyi talajt
tesznk, majd hozzadunk 20 csepp norml ssavat s kshegynyi kliumhidrokarbontot.
Alaposan sszerzzuk, majd 1 percnyi lls utn 20 csepp 20%-os ammniumacettot adunk
hozz. Ezutn ismt sszerzzuk, majd az leped szuszpenzi tisztjra 5 csepp - dipiridil
oldatot adagolva a szuszpenzi felkavarsa nlkl sszekeverjk. Ha 1-2 perc utn az oldat
rzsaszn, vagy vrs lesz, gy a talajban Fe2+ ionok vannak.

A szelvny lersa sorn feljegyznk tovbbi adatokat is, ezek a talajszelvny s a talajvzszint
mlysge s a humuszos rteg vastagsga, ezeket cm-ben adjuk meg. rdemes minden olyan
helyszni tapasztalatot feljegyezni, ami utalhat a talajfejldsi folyamatokra s befolysolhatja a
talaj hasznlhatsgt. A feljegyzsek milyensgt mindig a talajvizsglat clja hatrozza meg,
ms adatok fontosak egy talajszennyezds, egy tpanyag-utnptlsi terv, vagy egy erdszeti
termhely-feltrsi terv ksztse sorn. Figyelembe kell vennnk az egyes szakterletek
elrsait a lersnl alkalmazott kategrik megvlasztsa sorn is.

2.2.2. Talajmintavtel

A helyszni talaj-felvtelezsi munka utols fzisa a mintavtelezs. A talajvizsglatok sorn a


legnagyobb hibt a mintavtelezskor kvethetjk el. A mintavtelezs mdjt alapveten a
vizsglat clja, illetve az elvgzend laboratriumi vizsglatok ignye hatrozza meg. A
leggyakrabban alkalmazott mdszerek a kvetkezk:

1. A talajmintavtel sott szelvnygdrbl.


2. A talajmintavtel frval.
3. Bolygatatlan szerkezet talajminta vtele.
4. tlagminta vtele.
5. Talajmintavtel szennyezs esetn
6. Talajvzminta vtele.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 100


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A mintavtelezs leggyakoribb mdja, amikor sott szelvnygdrbl a talaj genetikai
tpusnak, altpusnak s vltozatnak meghatrozshoz, illetve fizikai s kmiai
tulajdonsgainak jellemzshez gyjtnk mintt. Ebben az esetben a gondosan letiszttott
szelvnyfalbl, az elzleg elhatrolt talajszinteknek vagy rtegeknek megfelelen vesznk
mintt, lehetleg a legals rtegnl elkezdve, felfel haladva. 30 cm-nl vastagabb, felszn
kzeli, genetikai szintek, illetve rtegek esetn a szintet megbontva mintzzuk meg, kett vagy
tbb mintban. A mintt gy vesszk, hogy a vizsgland szintet, illetve rteget jl jellemezze.
A minta mennyisge kb. 1,5-2,0 kg. Igen fontos a minta megfelel jellse, ennek rdekben a
mintavev cdult tesznk, amelyre feljegyezzk a kzsghatr, a szelvny szmt, a minta
mlysgi elhelyezkedst, a mintavtel dtumt s egyb azonostkat.

Gyakran nincs lehetsgnk talajszelvny nyitsra s mintzsra, ilyen esetben talajfrval


vgezzk a talajminta vtelt. Mivel ez a mdszer csak korltozottabb eredmnyt ad,
alkalmazsa csak akkor clszer, ha a talajban lejtszd folyamatokat - nedvessgvltozs,
sforgalom, tpanyag-dinamika kvnjuk tanulmnyozni, vagy a talajvzszint alatti rtegeket
kvnunk megmintzni, illetve ha tlagmintt gyjtnk a talaj felsbb szintjeibl. A
mintavtelezs vgrehajtshoz klnbz tpus s tmrj frkat hasznlunk. Igen fontos,
hogy az egyes mintavtelek kztt a frt alaposan tiszttsuk meg. A frtpustl fggen a
frst s a mintavtelt tbb szakaszban trtnik. A mintkat ugyangy kezeljk mint a
szelvnygdrbl trtn mintavtel esetn.

A talajok vzgazdlkodsi s nhny fizikai tulajdonsgnak meghatrozsa csak eredeti,


bolygatatlan szerkezet talajmintn vgezhet el. A mintkat a talajfelsznrl, frt lyukbl,
vagy sott talajszelvny-gdrbl betthengeres, lezett aclhengerrel vagy Vr-fle
kszlkkel vesszk. Ugyanabbl a talajrtegbl 3-5 db prhuzamos talajmintt vesznk. A
mintavtelt vgrehajtsa az alkalmazott eszkztl fgg. Vr-fle henger esetn a mintzand
talajszintben vzszintes padkt ksztnk, s a padka szltl 10 cm-rel beljebb rhelyezzk a
mintavev csvet. A beversre alkalmas vasszerszmot a mintavev csre rtesszk, s
gumikalapccsal apr tgetssel beverjk a mintavev csvet olyan mlysgre, hogy
vasszerszm is a talajba mlyedjen. Ezutn a mintavev csvet gy vesszk ki a talajbl, hogy
a cs krl a talajt kissuk, majd nhny cm-rel a cs alatt a talajt tvgjuk. A talajmintavev
kanalat a cs al nyomjuk s egyszerre emeljk ki a bever vasszerszmot a mintavev
hengerrel s a kanllal. A talajt a mintavev cs oldalrl lefaragjuk. A mintavev csvet
megfordtjuk s kis rszletekben, kposan lefaragjuk a talajt s vzszintesre levgjuk a
mintavev lnek skjban. Ezutn gumisapt hzunk r. A bever felli oldalt hasonlan
tiszttjuk le.

Tpanyagvizsglatok, trgyzsi szaktancsads cljbl az adott terletrl tlagmintt


gyjtnk be. Ha a mintt helyesen vesszk, az jl jellemzi a vizsgland terletet. Az
tlagminta vtel elnye hogy a kis klnbsgek torzt hatst kikszbli, s alkalmazkodik a
gazdlkodsi mdhoz. A mintavtel sorn a kijellt mintavteli terleten, tls irnyban vagy
kgyz vonalban haladva szednk rszmintkat a kvnt talajmlysgig frval vagy egyenes
l sval. A mintavtelek gyakorisga a terlet nagysgtl fgg, de clszer 15 30 m-knt
egy-egy mintt venni. A mintkat manyag vdrbe dobjuk. A terlet megmintzsa utn az
sszegyjttt rszmintkat a vdrben vagy manyag lepedn alaposan sszekeverjk s a
homogn mintbl 1,5-2,0 kg mennyisget mintazacskba tesznk. Az gy kapott tlagmintt
ugyangy kezeljk, mint a szelvnygdrbl vett mintkat. Az tlagminthoz is ksztnk
felvteli jegyzknyvet, illetve felvteli jelzcdult.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 101


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
Specilis mintavtelt ignyel a talajszennyezsek feltrsa. A mintavteli eljrs sorn
figyelembe kell vennnk a szennyezett terlet nagysgt, a szennyezs milyensgt,
halmazllapott, veszlyessgt, a szennyez forrs elhelyezkedst, a szlirnyt, talajvz
mlysgt s mozgst. Kis vizsgland terlet esetn (1000 m2 alatt) sr mintahlt tznk ki,
hogy legalbb 5 - 10 mintavteli terletet, ill. 10 - 20 tlagmintt kapjunk. Az 1000 - 10.000 m2
terleten 20 - 30 m-es hlt alkalmazva 20 - 30 tlagmintval jellemezhet a szennyezs (Kdr,
1998). A szennyezs jellegtl fggen a mintavtel rintheti csak a fels talajrteget (pl. szilrd
szennyez anyagok esetn), de lerhet egszen a talajvzig is (pl. folykony szennyezanyagok
esetn). A felszni s felszn kzeli mintkat vehetjk sssal, vagy rkolssal, mlyebb
rtegekbl azonban csak kzi s gpi frkkal tudunk mintt venni. A mintavtel sorn nagy
figyelmet kell fordtani arra, hogy az egyes rtegek minti ne keveredjenek s a mintavev
eszkzk ne szennyezzk el a mintkat. A szennyez forrs krl olyan tvolsgig terjedjen a
mintzs, amelyen tl a vizsglt jellemzk az adott mdszer meghatrozsi hibjt figyelembe
vve mr nem vltoznak, ill. a megengedett hatrrtk al mentek. Ez esetenknt ptllagos
mintavtelt tesz szksgess. A mintavteli helyek kijellsben fontos szerepe van a szennyez
forrs alakjnak is. Pontszer szennyez esetben a mintavtelezs koncentrikus krk mentn, a
f gtjak irnyban trtnik, mely krk kzppontjban a szennyez forrs ll. Fontos annak
tisztzsa is, hogy a szennyez forrs a talajban, vagy a felett helyezkedik-e el. Talaj feletti
szennyezs esetn tovbbi figyelembe veend tnyez a szlirny, talajban lev szennyezs
esetn pedig a talajvz mlysge, mozgsnak irnya s sebessge. A szlirnyba, ill. a talajvz
mozgs irnyba es oldalon a mintavteli helyek bvtse indokolt. Lineris szennyezs
(autplyk, utak, vasutak, csvezetkek stb.) esetben a mintavtel prhuzamosan kveti
szennyezs vonalt. A mintavteli hl ez esetben tglalap alak. Felttelezett talajszennyezs
esetn a mintavtelezs minden esetben terjedjen ki a talajvz szintjig, s egszljn ki a
vizsglat talajvz vizsglatval is.

Talajvz minta vtelre szennyezs vizsglatakor, illetve a talajvz sszettelnek


megllaptsakor kerlhet sor (pl. ntzvz esetn). Talajvizet legegyszerbben szelvnyek
aljbl gyjthetnk, ha elrtk a talajvz szintjt. (Ebben az esetben gyelnnk kell arra, hogy a
talajvizet ne keverjk ssze a felsznrl lecsurg csapadk vzzel.). Gyjthetnk talajvizet az erre
a clra lefrt talajmegfigyel kutakbl is. Minden esetben legalbb 1 - 2 liternyi mintra van
szksg a kmiai vizsglatokhoz. Amennyiben szerves szennyezk fordulhatnak el a mintban,
specilis mintatart ednyekre van szksgnk mind a talajmintk, mind pedig a vzmintink
szmra: lehetleg barna porvegben, vagy alumnium, esetleg nemesacl ednyben szlltsuk a
mintkat. PAH szennyezs esetn gondoskodni kell arrl, hogy a mintkat fny ne rje!
Nehzfm szennyezs gyanja esetn pedig ppen arra kell gyelnnk, hogy sem a mintavteli
eszkzkrl, sem pedig a trol ednyekrl tovbbi fmtartalom ne kerlhessen a mintkba:
manyag (fmmentes) eszkzket hasznljunk!

2.2.3.Talajmintk elksztse, laboratriumi vizsglata

A laboratriumi vizsglathoz a talajmintkat minden esetben el kell kszteni. A bolygatott


szerkezet talajmintkat vszon, vagy manyag zacskban, az eredeti szerkezet talajmintkat
mindkt vgkn gumisapkval lezrt mintavteli hengerekben szlltjuk be a laboratriumba.
Igen fontos, hogy a mintavteli hely, a mintavtel idpontja, a talajszelvny sorszma s a
mintavtel mlysge megfelelen dokumentlva legyen. A mintk laboratriumba val
beszlltsakor, a legtbb esetben, meg kell adnunk, hogy milyen vizsglatokat kvnunk
elvgeztetni, ezek kivlasztst elssorban a vizsglat clja hatrozza meg.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 102


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
Laboratriumba szllts utn a mintkat szrtani s vlogatni kell. A specilis vizsglatok
specilis elksztst ignyelnek. Pldul a minta nedvessgtartalmnak meghatrozsakor mr a
szrts is a vizsglat rsze, specilis elrsok alapjn kell azt vgrehajtani. Ha egyb vizsglatot
kvnunk vgezni, akkor a szrts az elksztshez tartozik.

A laboratriumba berkez mintkat elszr szrtani kell. Amennyiben szrt helyisgnk van,
vagy a laboratrium levegje pramentes, akkor a szrts itt elvgezhet. Ebben az esetben a
talajmintkat 1-2 cm vastagsgban manyag tlcra, vagy az asztalon fekv paprlapra tertjk
ki. A nagyobb talajrgket kzzel elaprzzuk. Egy-kt rgt meghagyunk a talaj szradsnak
ellenrzsre. A nvnyi maradvnyokat kiszedjk a talajmintbl. A szrts ideje alatt a
talajmintt tbbszr tkeverjk, ami elsegti a szradst s egyben homogenizlja is a mintt.
A szrtst szraz, huzatmentes helyisgben vgezzk. Talajunk lgszraz, ha az eltrt nagyobb
talajrg trsi felletnek szne megegyezik a talajrg kls felletnek sznvel. A megszradt
talajt paprzacskba merjk, s tramrlegen lemrjk. Ez a talaj sszes tmege (m). Ha a
mintkat szrt szekrnyben 105 C-on szrtjuk, a szrads gyorsabb, de szmolnunk kell a
szerves anyag rszbeni lebomlsval is.

Szrads utn a mintban szt kell vlasztanunk a 2 mm-nl nagyobb, illetve az ennl kisebb
rszt. A 2 mm-nl nagyobb rszt vznak, mg az ez alatti rszt finom fldnek nevezzk. A
laboratriumi talajvizsglatokat, megegyezs alapjn, csak a finom flddel vgezzk el. A
finom fld s a vzrsz sztvlasztsa rdekben az ersen kttt, svnyi s kzettrmelket
nem tartalmaz talajt az erre a clra zembe helyezett rlberendezssel ledarljuk. A
darlban 2 mm tmrj szitt helyeznk el. A kavicsot s kzettrmelket tartalmaz, vagy
kevsb kttt talajt gumilapon sodrfval aprzzuk fel s 2 mm tmrj szitn tszitljuk. A
szitn fennmaradt kavics-, kzetdarabokat maradk nlkl sszegyjtjk, vzsugrral a rtapadt
talajt lemossuk s kiszrtjuk. Tramrlegen lemrjk. Ez a talaj vza (m v ). rtkt szzalkban
adjuk meg. A szitn tment talajt jl zrhat manyag dobozban troljuk. A talaj sszes
tmegbl s a vz anyag tmegbl szmolhatjuk ki a vztartalmat, az albbi kplet alapjn

mv
vz % = 100
m
ahol
m a lemrt sszes talaj tmege g-ban,
mv a vzrsz tmege g-ban.

A vztartalom ismerete igen fontos a talaj termkpessgnek megbecslsekor. Klnsen


hegyvidkeken tallhatunk nagy vztartalm talajokat, amelyeknl cskkenteni kell a talaj
termrteg-vastagsgt. Ms a vz- s tpanyag-gazdlkodsa az olyan talajnak, amelynek 40
%-a vz, 60 %-a finomfld s ms a vzrszt nem tartalmaz talajnak. A vzrsz kzet
anyagnak ismerete segtsget nyjt az alapkzet, a genetikai talajtpus, altpus s vltozat
meghatrozshoz.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 103


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

2.3.Talajfizikai vizsglatok

A talajok fizikai vizsglata alapvet adatokat szolgltat a talajok vz- s tpanyaghztartsnak


megtlsre. A fizikai vizsglatok eredmnyekppen meg tudjuk hatrozni a talajok szvett,
vztart, vznyel s vzvezet kpessgt. Az egyes talajok fizikai flesgbl kvetkeztetni
tudunk azok tpanyag-szolgltat s trol kpessgre is. Mivel az egyes vizsglatok
eredmnyt egyb talaj tulajdonsgok (pl. humusz-, Na-s, stb. tartalom) befolysoljk, ltalban
prhuzamosan tbb talaj fizikai vizsglatot vgznk el, s ezek sszestett eredmnyt rtkeljk.
Az egyes vizsglatok kztti sszefggseket s az rtkelst a 13. tblzat tartalmazza. (A
tblzat rvidtseire a szvegben utalunk.)

13. tblzat A talaj fizikai flesgre utal vizsglatok

A talaj szvete, fizikai A% (I+A)% KA 5h mm hy %


talajflesge
durva homok (DH) 5> 10> 25> 350< 0 - 0,5
homok (H) 5-15 10-25 25-30 350-300 0,5 -1
homokos vlyog (HV) 15-20 25-30 30-37 250-300 1-2
vlyog (V) 20-30 30-60 37-42 150-250 2 -3,5
agyagos vlyog (AV) 30-40 60-70 42-50 75-150 3,5-5
agyag (A) 40-45 70-80 50-60 75-40 5-6
nehz agyag (NA) 45< 80< 60< 40> 6<

2.3.1. Mechanikai sszettel meghatrozsa

A talajok a talajkpz tnyezk eredmnyekppen a klnbz mret szemcskbl llnak. A


kiindulsi anyagknt szerepl alapkzet klnbz nagysg szemcskk aprzdik fel a
talajkpzds sorn. A szilrd szemcsket klnbz anyagok - mikro- s
makroaggregtumokk ragasztjk ssze. Ez a talaj szilrd fzisa. A talaj mechanikai (szemcse)
sszettele a klnbz nagysg egyedi rszecskk egymshoz viszonytott arnya. Ez az
arny nagyban meghatrozza a talaj vz- s tp-anyaggazdlkodst, valamint egyb fizikai s
kmiai tulajdonsgt.

Egy adott mrettartomnyba es szemcsket egy szemcsefrakciba sorolunk. Magyarorszgon,


a talajtani szakirodalomban, az Atterberg-fle nemzetkzi szemcsefrakci beoszts terjedt el.
(14. tblzat)

A 2 mm tmrnl nagyobb kavics- s kzettrmelket mr a talajmintk laboratriumi


elksztsnl szraz szitlssal elklntettk. A 2 mm tmrnl kisebb szemcsefrakcikat
nedves szitlssal klntjk el. Mivel a 0,1 mm-nl kisebb szemcsk szitlssal mr csak
nehezen vlaszthatk szt, ezrt a 0,2 mm-nl kisebb frakcikat vizes szuszpenziban trtn
leptssel klntjk el. Utbbi eljrs a szilrd rszecskk lepedsre vonatkoz Stokes-fle
trvnyen alapszik.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 104


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

14. tblzat Az Atterberg-fle szemcsefrakci beoszts

Gyjtnv Szemcsefrakci neve A talajszemcsk


tmrje (mm)
Vz k, kavics, durva rsz > 2,0
finom durva homok (Dh) 2,0 - 0,2
finom homok (Fh) 0,2 - 0,02
fld Leiszapolhat rsz iszap, kliszt (I) 0,02 - 0,002
anyag (A) < 0,002

A vzben egy elemi rszecske lepedsi sebessge - egy bizonyos egyenslyi llapot elrse
utn - egyenletes. Ez akkor ll be, amikor a kzeg ellenllsa egyenl lesz a szemcsre hat
gravitcis ervel. Stokes szerint:

4 3 (1 2 )
6 =
3

ahol
a folyadk bels srldsa,
v a rszecske lepedsi sebessge,
1 a rszecske srsge,
2 a vz srsge,
r a rszecske sugara,
g a nehzsgi gyorsuls.

Ha az es rszecske s a folyadk srsge ismeretes, s a mrs kzben a hmrsklet nem


vltozik, akkor az sszefggs jobb oldala lland lesz (c), gy az leegyszersthet az albbi
kpletre:

v = c r2.

A Stokes-egyenlet a vizsglat krlmnyei kztt gmb alak testekre 0,1 mm tmr alatti
tartomnyban rvnyes. A talaj primr rszecski a legritkbb esetben gmb alakak. Ezrt
szksg volt az un. "ekvivalens tmr", vagy "egyenl hiraulikus rtk" rszecskk
fogalmnak bevezetsre. Ez alatt az egyenl lepedsi sebessg rszecskket rtjk tekintet
nlkl a rszecskk alakjra. Olyan gmb alaknak kpzelt rszecske tmrje, amely azonos
sebessggel lepedik, mint a szablytalan alak, de azonos srsg talajszemcse.

A msik krlmny, amit figyelembe kell venni, hogy a talajrszecskk svnyi s kmiai
sszettele nem azonos, ezrt srsgk s kvetkezskppen az lepedsi sebessgk sem.
Mivel nincs md minden talajszemcse, vagy talajalkot svny srsgnek meghatrozsra,
ezrt az tlagsrsggel szmolunk. A klnbz rszecsketmrkre s rszecskesrsgre a
folyadkhmrsklet fggvnyben meghatrozhatjuk az lepedsi sebessget, illetve egy adott
thosszra (10 cm) az lepedsi idket. Khn a trmelkes kzeteknl szmba jhet srsg
intervallumokra s szemcsetmrkre kiszmtotta a 10 cm essi magassgnak megfelel essi

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 105


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
idket, s azt egy tapasztalati tblzatban foglalta ssze. A talaj rszecskkre vonatkozan a
kvetkez essi idkkel szmolhatunk:

15. tblzat A talaj rszecskkre vonatkoz essi idk

2r t vz v (cm/s) 10 cm esshez
(mm) (C) szksges id
rszecske srsge = 2,7 g/cm3
15 3,30*10-2 0h0503
0,02 20 3,75*10-2 0h0427
25 4,20*10-2 0h0358
15 3,25*10-4 8h3000
0,002 20 3,67*10-4 7h3500
25 4,16*10-4 6h4000

A szemcseeloszls vizsglat els lpsben az sszeragadt szemcsket szt kell vlasztanunk.


A talajszemcsknek a sztvlasztst gy kell elvgezni, hogy a klnbz nagysg
talajszemcsket sszetart ragasztanyag eltvoltsa sorn ne keletkezzen, msodlagos szilrd
frakci, azaz a szemcsk ne lljanak ssze. Az egyes ragaszt anyagokat ms-ms roncsolssal
tvolthatjuk el. A talajtani vizsglatok sorn elssorban a humuszanyagok elroncsolsra kerl
sor hidrogn-peroxiddal, illetve a sznsavas msz oldsra hg ssavval. A vas- s
alumniumhidroxidokat komplexkpz anyagokkal tvolthatjuk el. A szabadd vlt
talajszemcsknek vzben trtn tarts eloszlst - szl llapot ltestst - illetve szuszpenzi
ksztst lgosan hidrolizl ntriumskkal, vagy litiumskkal tudjuk elrni.

A tbbfle elkszt eljrs kzl a kvetkezkben a nemzetkzi "A" eljrs mdostott


vltozatt, a hidrogn-peroxidos roncsolst, vzfrdn trtn fzst (digerls) s Na-
hexametafoszftos elksztst mutatjuk be. A szemcsesszettel vizsglati eljrsok kzl a
Khn-fle pipetts eljrsi mdszert rjuk le, amely lnyege, hogy a homogn talajszuszpenzi
meghatrozott mlysgbl, a Stokes-fle trvny alapjn meghatrozott lepedsi idben,
pipettval vesszk ki a klnbz frakcik meghatrozott mennyisgt.

A meghatrozs els lpsben tramrlegen bemrnk 20,00 g, megfelelen elksztett,


lgszraz finomfldet (m) 500 ml-es magas fzpohrba. A humuszanyagok roncsolsra,
mrhengerrel hozzadunk 20 ml 6 %-os H 2 O 2 -ot s vzfrdn szirupsrsgre proljuk.
jabb 20 ml H 2 O 2 -ot adunk mindaddig, mg a talaj habzik, illetve szrke nem lesz. Ezalatt a
humusz ragasztanyag vzz s szndioxidd roncsoldik el. Ersen humuszos talajoknl
kisebb mennyisg H 2 O 2 -ot adunk hozz, mert a talaj ersen felhabozhat. Az elroncsolt
talajppet maradk nlkl desztilllt vzzel 500 ml-es rzlombikba mossuk t. A fzpohr
oldalra ragadt talajrszeket gumiecsettel drzsljk le. Hozzadunk 10 ml 100 g/l-es Na-
hexametafoszft oldatot s kb. 400 ml-re egsztjk ki desztilllt vzzel, majd krforgs
rzgpen 6 rn t rzatjuk. Ezalatt a talajaggregtumok elemi rszecskkk diszpergldnak.

A talajszuszpenzit a rzlombikbl 0,2 mm lyuktmrj szitra visszk s nagy


porcelntlba mossuk t desztilllt vz s gumiecset segtsgvel. Az tmosst addig vgezzk,
mg a lecspg vz tiszta nem lesz. A szitn fennmaradt durva homok frakcit desztilllt

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 106


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
vzzel vesztesgmentesen ismert tmeg (m a ) kis porcelntlba mossuk t. A porcelntl
tartalmt szrtszekrnyben 105 C-n tmegllandsgig szrtjuk, majd kalcium kloridot
tartalmaz exszikktorban lehtjk, s analitikai mrlegen lemrjk (m 1 ).

A 0,2 mm lyuktmrj szitn tment talajszuszpenzit 1000 ml-es lepthengerbe mossuk, s


desztilllt vzzel 1000 ml trfogatra egsztjk ki. Az iszap+agyag frakci (I+A) meghatrozsa
sorn a szuszpenzi hmrskletnek fggvnyben a Khn-fle tblzatbl kikeressk a 0,02
mm tmrj 2,7 g/cm3 srsg talajrszecske lepedsi idejt 10 cm thosszra. A
talajszuszpenzit ezutn kevertrcsval 1 percig homogenizljuk. Az lepedsi id letelte utn
10 cm mlysgbl kipipettzzunk 25 ml talajszuszpenzit 50 ml-es, ismert tmeg (m b )
beprlednybe (fzpohr, fmedny). Homok vagy vzfrdn szrazra proljuk, majd
szrtszekrnyben 105 C-os tmegllandsgig szrtjuk. Kalcium-kloridos exszikktorban
lehtjk, s analitikai mrlegen lemrjk (m 2 ). Az agyagfrakci (A) meghatrozsa rdekben
a Khn-fle a 0,002 mm tmrj, 2,7 g/cm3 srsg talajrszecske lepedsi idejt keressk
ki, s a tovbbiakban ugyangy jrunk el, mint az iszap+agyag frakci meghatrozsnl.

Az egyes frakcik mennyisgt az albbi szmts utn kapjuk meg:

Durva homok (Dh):


Dh
Dh% = 100 ; Dh = (m 1 - m a )
m
Iszap+agyag (I+A):
( I + A) ; (I + A) = [(m2 mb ) mz ] 40
( I + A) % = 100 m

Agyag (A):
A
A% = 100 ; A = [(m3 mc ) mz ] 40
m

Iszap (I):
I % = ( I + A) % A%

Finom homok:
Fh % = 100 ( Dh % + I % + A% )
ahol:

m1 a durva homok + mrlegedny tmege g-ban,


ma a mrlegedny tmege g-ban,
m2 az iszap + agyag + mrlegedny tmege g-ban,
mb a mrlegedny tmege g-ban,
m3 az agyag + mrlegedny tmege g-ban,
mc a mrlegedny tmege g-ban,
m a bemrt talaj tmege g-ban,
mz a 25 ml pipettzott szuszpenziban lv Na-hexametafoszft
tmege g-ban (m z = 0,025 g)

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 107


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
2.3.2.Arany-fle ktttsgi szm meghatrozsa

Az Arany-fle ktttsgi szm (jelzse K A ), az a 100 g lgszraz talajra vonatkoztatott


vzmennyisg, amelyet talajunk a kplkenysg s hgfolyssg hatrn tartalmaz. rtke
elssorban a talaj eliszapolhat frakcijnak (I+A) mennyisgtl fgg, ezrt felhasznlhat a
fizikai talajflesg - a talaj szvetnek - jellemzsre (2.2. tblzat). Laboratriumban a
ktttsg igen egyszer mdszerrel hatrozhat meg. A lgszraz finom fldbl tramrlegen
100 g-ot mrnk be egy manyag ednybe. A talajra brettval desztilllt vizet adagolunk s azt
a talajjal pisztillus segtsgvel elkeverjk. Mindaddig adagoljuk a vizet, mg a talajmassza a
kplkenysg hatrt el nem ri. Ezt a hatrt gy llapthatjuk meg, ha a pisztillussal fonalprbt
vgznk. Ezt gy rzkeljk, hogy a talajppbl hirtelen kirntott s vzszintesen tartott
pisztilluson, illetve az ednyben lv talajppen keletkez talajkp hegye lehajlik (**. sz. bra).
Ezutn a ktttsget az albbi sszefggs alapjn szmtjuk ki:
V
K A = 100
m
ahol
V a fogyott vz trfogata ml-ben,
m a bemrt talaj tmege g-ban.

Ez az rtk az Arany-fle ktttsgi szm. Megjegyezzk, hogy a homokos s ersen humuszos


talajok a fonalprbt nem adjk. Ezeknl addig adagoljuk brettbl a vizet lland eldolgozs
mellet, mg a talajpp fellete nem csillog, vagy a talajpp az edny hirtelen megdntsnl,
illetve tsnl elre nem csszik. A sok csillmlemezkt tartalmaz talajoknl a K A nem ad
fizikai talajflesgre relis rtket, rtke alacsony. A sok humuszt, Na-st, vagy Na-iont
tartalmaz talajok K A rtke magas. A vas- s alumium-hidroxidot tartalmaz talajok s a lsz
nagyobb K A rtket adnak. A vulkni tufk mlladknak K A -ja nem jellemz rtk. A
klfldi szakirodalomban tallhat teltsi % (SP) kb. 10 %-kal nagyobb rtk, mint a K A A
teltsi % az a tmegszzalkban kifejezett vzmennyisg, amelyet a tkrz felletet mutat
talajpp tartalmaz.

2.3.3.A talaj higroszkpossgnak meghatrozsa

A talaj azon tulajdonsgt, hogy a levegbl nedvessget kt meg, a talaj higroszkpossgnak


nevezzk. Ez nem ms, mint vizgzadszorpci, teht hatrfelleti jelensg, amely a talaj nagy
fajlagos fellet agyagfrakcijnak mennyisgtl s a krnyez lgtr relatv
nedvessgtartalmtl (R%) fgg. Az azonos relatv pratartalom mellett a talaj
higroszkpossgt befolysolja mg a szervesanyagtartalom, a Na-sk, a CaCO 3 , a talaj
podzolosodsa s a talajkolloidok felletn lv kationok.

Attl fggen, hogy milyen vzgztenzij trben hatrozzuk meg a talaj higroszkpossgt,
beszlnk lgszraz nedvessgrl (Lszn), Mitscherlich-fle higroszkpossgrl (Hy), ami a 10
%-os H 2 SO 4 ltal ltrehozott 94,3 R%-al, a Kuron-fle higroszkpossgrl (hy %), ami az 50
%-os H 2 SO 4 ltal ltrehozott 35,2 R%-al s a Sik-fle higroszkpossgrl (hy 1 ), ami a CaCl 2
6H 2 O ltal ltrehozott 35 R%-al egyenslyban lv talajnedvessg. Haznkban a Kuron-fle
higroszkpossg (hy) hasznlata terjedt el.

A Kuron-fle higroszkpossg (hy) meghatrozsa sorn egy csiszolt fedvel elltott


mrlegednyt 105 C-on tmegllandsgig szrtjuk, majd CaCl 2 -os exszikktorban lehtjk

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 108


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
s analitikai mrlegen lemrjk, ez az 1. szm mrs (m 1 ). A mrlegednyt kb. flig
megtltjk lgszraz finomflddel, s analitikai mrlegen lemrjk, ez a 2. szm mrs (m 2 ).
A mrlegednyt nyitott fedvel 1,399 g/cm3 srsg 50 %-os H 2 SO 4 -at tartalmaz vkuum-
exszikktorba tesszk. Az exszikktort 15 percig vzsugrszivattyval lgmentestjk, majd kb.
5 nap mlva a mrlegednyt zrt fedvel analitikai mrlegen lemrjk, ez a 3. szm mrs
(m 3 ). A mrlegednyt nyitott fedvel 105 C-on tmegllandsgig szrtjuk (24-48 ra), majd
zrt fedvel CaCl 2 -os exszikktorban lehtjk s analitikai mrlegen lemrjk, ez a 4. szm
mrs (m 4 ).

A mrsi adatok klnbsgbl, a kvetkez kpletek alapjn, szmtjuk a lgszraz


nedvessget (Lszn) s a Kuron-fle higroszkpossgot (hy.)
Lszn% = 100
(m2) (m4) ; hy% = 100
(m3) (m4)
(m4) (m1) (m4) (m1)

2.3.4. A talaj srsgnek s trfogattmegnek meghatrozsa, valamint az


sszporozits szmtsa

A talaj srsgnek meghatrozsa

A talaj srsgn egysgnyi trfogat tmr, hzagmentes talaj szraz tmegt rtjk. A
srsg meghatrozst piknomterrel vgezzk. A piknomter olyan lombik, amelynek
vegdugja toldatban folytatdik, amin egy jel van. A dugn keresztl egy hmr is be van
ptve.

A meghatrozs sorn a piknomtert tmegllandsgig szrtjuk s analitikai mrlegen


lemrjk, ez az 1. szm mrs (1). Kis tlcsr segtsgvel a piknomtert egyharmad rszig
megtltjk lgszraz finomflddel s tmegllandsgig szrtjuk, CaCl 2 -es exszikktorban
lehtjk, s analitikai mrlegen lemrjk, ez a 2. sz. mrs (2). A piknomtert brettbl
feltltjk desztilllt vzzel, vagy xilollal gy hogy elszr csak a talajt lepje el, majd a
prusokba szorult leveg eltvoltsa vgett evakult exszikktorba helyezzk. A
levegbuborkok eltvozsa utn a piknomtert jelig tltjk, s analitikai mrlegen lemrjk,
ez a 3. sz. mrs (3). A mrst kveten kirtjk a piknomtert, jl kimossuk, majd folyadkkal
(desztilllt vz, vagy xilol) megtltve ismt megmrjk a piknomter tmegt (4). Az anyag
srsgt ezekbl az adatokbl a kvetkez sszefggssel szmtjuk ki.

talaj tmeg (2) (1)


S= =
talaj trfogat {[(4) (1)] [(3) (2)]}/ fs
ahol
S talaj srsge, g/cm 3 -ben,
(1) piknomter tmege, g-ban,
(2) piknomter + talaj tmege, g-ban
(3) piknomter + talaj + feltlttt folyadk tmege , g-ban
(4) piknomter + folyadk tmege, g-ban
(fs) folyadk srsge (g / cm3)

A talaj trfogattmegnek meghatrozsa

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 109


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A talaj trfogattmegn az egysgnyi trfogat szraz bolygatatlan szerkezet talaj tmegt
rtjk. A talaj trfogattmegnek meghatrozshoz bolygatatlan szerkezet s meghatrozott
trfogat talajmintkat kell vennnk. A magyarorszgi gyakorlatban erre a clra, az n. Vr-
fle hengerek terjedtek el, amelyek ltalban 100 cm3 trfogatak. Ezekre a hengerekre
jellemz, hogy az egyik vgk ki van lezve, hogy knnyebben beverhetk legyenek a talajba.
A mintavtel sorn a kilezett vgkkel a talaj vizsglni kvnt rtegre helyezve, az tmrnek
megfelel szerszmmal s gumikalapccsal a talajba verjk ket. A bevers utn gondosan
kissuk a talajbl a hengereket, majd a fls talajt a henger kt vgnl levgjuk s a
hengereket gumidugval lezrjuk. A mintavev hengerekbl a talajmintkat ismert tmeg
porceln tlba (m1) nyomjuk ki s 105 C-on tmegllandsgig szrtjuk (24-48 ra), majd
CaCl 2 -es exszikktorban lehtjk s tramrlegen lemrjk (m2). A mrsekbl az albbiak
alapjn szmtjuk a trfogattmeget:

Ts =
(m2) (m1)
V

ahol
Ts a talaj trfogattmege, g/cm3-ben,
(m1) a porcelntl tmege, g-ben,
(m2) a porcelntl + talaj tmege, g-ban,
V a mintavev henger trfogata, cm3-ben (100 cm3).

Mivel a talajok trfogattmegt sok tnyez befolysolja, megfelel eredmny elrse


rdekben szintenknt legalbb 3 mintt kell vennnk. (Inhomogn talajoknl s kutatsi cl
vizsglatoknl 5 8 szoros ismtlst is szoktak vgezni.)

sszporozits szmtsa

A talaj srsgnek, trfogattmegnek ismeretben szmthatjuk a talaj sszes prustrfogatt

Ts
P = 1 100
S

ahol
P a talaj sszes prustere, trfogat %-ban,
Ts a talaj trfogattmege, g/cm3-ben,
S a talaj srsge, g/cm3-ben.

2.3.5. A prustrfogat meghatrozsa

A prustrarny meghatrozza a talajok vz-, leveg- s hgazdlkodst, ezrt nagyon fontos


tbbek kztt a paleopedolgiai s geokolgiai krdsek megvlaszolsban. Ahol a
termszetes vagy teleptett nvnyzet gykrzete ds, ott nagy a prustrfogat. Termszetesen
alapveten a talajok fizikai minsge, gy a szvete (textrja) s szerkezete (struktrja)
hatrozza meg. A homoktalajokban 50 %, az agyagtalajokban 60 %, a lptalajokban 80 % a
prustrfogat.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 110


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A prustrfogat meghatrozshoz ismerni kell az anyag trfogatslyt (g/cm3), amely az anyag
termszetes llapot trfogat egysgnek a tmege, s a srsgt (g/cm3), amely a minta
hzagok nlkli tmr trfogategysgnek a tmege. A talajok s ledkek trfogatslyt 105
C-os szrts utn is meg kell hatrozni.

A trfogatsly fgg az alkot svnyok srsgtl, mllottsgtl, az anyag hzagaitl s


vztartalmtl. A meghatrozshoz zavartalan mintavtelre van szksg. A zavartalan
mintavev trfogatt ismerve mr csak a minta tmegnek meghatrozsra van szksg, amit
analitikai mrleggel vgznk.

Trfogatsly = minta tmege / minta trfogata.

A srsg (fajsly, Fs) meghatrozst piknomterrel vgezzk. A piknomter olyan lombik,


amelynek vegdugja toldatban folytatdik, amin egy jel van. A dugn keresztl egy hmr is
be van ptve. A meghatrozskor elszr a vizsgland anyagot portjuk, majd ismert
mennyisget a piknomterbe helyeznk. Az anyagra desztilllt vizet ntnk, s addig fzzk,
amg minden bubork el nem tvozott belle. Ezutn a piknomtert jelig feltltjk desztilllt
vzzel s megmrjk a piknomter tmegt az anyaggal s vzzel egytt (P1). A mrst kveten
kirtjk a piknomtert, desztilllt vzzel jl kimossuk, majd vzzel megtltve ismt megmrjk a
piknomter tmegt (P2). Az anyag srsgt ezekbl az adatokbl a kvetkez sszefggssel
szmtjuk ki:
Fs=P1:(P2 + P1 - P3),
ahol
Fs = srsg,
P1 = anyag tmege a piknomterrel,
P2 = a vzzel telt piknomter tmege,
P3 = a piknomter, anyag s vz egyttes tmege.

A srsg s a trfogatsly (Ts) ismeretben a prustrfogatot az albbi sszefggssel


szmtjuk ki:
prustrfogat = 100*(1-(Ts/Fs)).

2.3.6.A talaj nedvessgtartalmnak meghatrozsa

A talaj nedvessgtartalma vagy vztartalma az a vzmennyisg, amely a talajbl tvozik el, 105
C-os trtn tmegllandsgig trtn szrts alatt. A talajvz s a talajnedvessg fontos
kolgiai jelleg. sszefggsben van a talajvz, illetve a talajnedvessg az kolgiai faktorok
tbbsgvel, gy kapcsolatba hozhat a talajok fejldsvel, tulajdonsgaival, a vegetcival, stb.
A nvnyek szmra szksges vizet is a talaj raktrozza. A vzellts szempontjbl nagy
jelentsge van annak, hogy a talaj mennyi hasznos vizet kpes raktrozni, s biztostani a
nvnyek szmra. A talajban lev vzkszlet nem lland rtk, viszonylag gyorsan vltozik. A
talajnedvessg alakulsa fgg a csapadk mennyisgtl, a pranyomstl, a prolgstl, a
nvnyi transzspircitl, a felszni lefolystl s a felsznalatti vzmozgsoktl.

A talaj trfogategysgben a szilrd rsz 40 - 70 %-ot tesz ki, a visszamarad prustrben


tallhat a vz s a leveg. A talajnedvessg a talajszemcsk felletn adhzisan s kohzisan
megkttt vz. A vz megktst a fellethez hidrognktsek biztostjk, valamint

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 111


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
elektrosztatikus erk segtsgvel a kicserlhet kationok hidrtburkhoz ktdik mg vz. A
talajvz felett elhelyezked kapillris vz kohzisan ktdik a molekulris formban adhzisan
a szemcsk felletre tapad higroszkpikus vzhez. A talaj vztartalmt meghatrozhatjuk
tmegre (kg vz/kg talaj), illetve a talajoszlop 10 cm-es rtegre (mm vz / 10 cm talaj)
vonatkoztatva is. Utbbit fleg a 10 cm-es talajoszlop ltal megkttt csapadkvz
mennyisgben (mm) fejezzk ki.

A talaj vztartalma tbbfle mdszerrel hatrozhat meg. A mdszer megvlasztsa a kitztt


cl s rendelkezsre ll eszkzk hatrozzk meg. A kvetkezkben, a legelterjedtebb,
laboratriumi szrtszekrnyes eljrst mutatjuk be. Ehhez a talajmintt jl zrhat manyag
zacskkban gyjtjk be, hogy a vizsglat megkezdsig vzvesztesg ne kvetkezhessen be.

A terepen begyjttt s szmozott zacskkban elhelyezett talajmintkbl a laboratriumban


elzetesen pontosan megllaptott tmeg (m1), bekszrlt vegdugs szrtednykbe
bemrnk kb. 10 g-ot analitikai mrlegen (m2). Az ednykt azutn szrtszekrnybe
helyezzk, s 105 C-on tmegllandsgig, 24-48 rn t, szrtjuk. A szrts utn CaCl 2 -es
exszikktorban lehtjk s analitikai lemrjk (m3). A mrsi eredmnyekbl szmtjuk a talaj
nedvessgtartalmt:

W% =
(m2) (m3) 100
(m3) (m1)
ahol
W% a talaj nedvessgtartalma, %-ban,
(m1) res zacsk, vagy edny tmege, g-ban,
(m2) edny + talaj+ nedvessg egyttes tmeg, g-ban,
(m3) edny + szraz talaj tmege, g-ban.

A talajrteg nedvessgtartalmt vzoszlop mm-ben is fejezhetjk, amelyre az ntztt talaj


vizsglatakor van szksg, ezt az albbiak szerint szmtjuk:

W mm = d

ahol
W mm a talaj nedvessgtartalma vzoszlop mm-ben,
a trfogat alapon kifejezett nedvessgtartalom, g vz/g talajban,
d a talajrteg vastagsga, cm-ben.

A fent ismertetett laboratriumi eljrs mellett, a talajnedvessg meghatrozsra szmos tovbbi


gyors, modern mdszer ltezik. Ilyen pl. a neutronszrdsos, az elektromos vezetkpessgen
alapul eljrs, a gamma-radicis mdszer, a TDR szonda (amely a rdifrekvencis
elektromgneses hullm terjedsi sebessgnek meghatrozsn alapul), s a tvrzkelssel
trtn nedvessg mrs. Utbbival csupn a felsznrl nyerhet kzvetlen informci. A
talajnedvessg meghatrozsnak tovbbi lehetsge a tenziomteres eljrs is, amellyel a
talajnedvessg szverejt kifejez mtrixpotencilt mrjk. A tenziomter egy vzzel tlttt s
vkuum manomterrel ssze-kttetsbe hozott porzus kermia cssze, amely a vz szmra
tereszt, de a levegt nem engedi t. A talaj szvereje hatsra a csszn keresztl vz szivrog
a talajba mindaddig, amg a talajnedvessg szvereje egyenslyba jut a tenziomter bels
terben keletkezett vkuummal. A tenziomter helyszni s laboratriumi meghatrozsra, st
folyamatos regisztrlsra is egyarnt alkalmas. A mrst nem befolysolja sem a talaj mechanikai

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 112


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
sszettele, sem kmiai tulajdonsgai. Az egyes mszerek hasznlatt, azok kezelsi tmutatja
rszletesen tartalmazza, gy most nem trnk ki r.

2.3.7.A pF grbe meghatrozsa

A talajban a nedvessgtartalom klnbz erssggel kttt. A kts erssgt befolysolja a


gravitcis er, a kapillris er, s a klnbz adszorpcis erk. (lsd A talaj vzgazdlkodsa, pF
fejezet)

A kis talajoldat koncentrcij talajokba a talajnedvessg potencilja az n. mtrix- potencillal


jellemezhet, ami tulajdonkppen a kapillris-, adszorpcis- s ozmzisos erk sszege. A
mtrixpotencil az a munka, amely egysgnyi tmeg vzmennyisg egysgnyi talajbl val
eltvoltshoz szksges. Ez a munka kifejezhet a szver (nyoms) mrtkvel s vzoszlop
centimterben, de atmoszfrban is.

A pF a nedvessgpotencil vzoszlop cm-ben kifejezett rtknek logaritmusa. Arrl a grbrl,


amely a nedvessget a szver fggvnyben brzolja, kzvetlenl leolvashat a klnbz
szvervel kttt nedvessgfrakcik trfogatszzalkban kifejezett mennyisge (22. bra). A pF
grbe meghatrozsa a klnbz talajok nedvessgszv kpessgnek, illetve a szvervel
felvett nedvessg mrsvel trtnik.

A pF grbe laboratriumi meghatrozsa az albbiak alapjn trtnik: alacsony szver


tartomnyban (pF 0-3) homok illetve kaolin lappal elltott kszlk segtsgvel trtnik a pF
rtknek meghatrozsa.

A terepen begyjttt bolygatatlan talajmintt hengerekben (pl. Vr-fle henger) a laboratriumba


szlltjuk, ahol a henger aljra finomszvs szitaszvetet szortunk gumigyrvel, majd a
hengereket fels peremkig 20 C-os vzbe sllyesztjk teljes teltdskig. Az egyensly bellta
utn a talajt tramrlegen megmrjk s az eredmnyt jegyzknyvben feljegyezzk. Ezt
kveten a hengereket gy helyezzk a vzbe, hogy csak azok als lt rje a vz. Az egyensly
bellta utn ismt lemrjk a hengert. A kvetkez lpsben a hengereket homok, illetve kaolin
lapra helyezzk. Az edny homoklap alatti rszt kiforralt desztilllt vzzel lgbuborkmentesen
feltltjk, s a kvnt szvert egy vaslvnyra szerelt s azon mozgathat nv palackkal
biztostjuk.

A mrseket hrom szvernl vgezzk: a pF 1,0-1,5-2,0 rtkeket hatrozzuk meg. Ezrt a


nvpalackot gy kell elhelyezni, hogy annak kifolynylsa a henger als rsztl 7,5-29,0-97,5
cm-re legyen. Az egyensly belltakor mrt tmegeket feljegyezzk, s a meghatrozst a
kvetkez szvernl folytatjuk. Ezutn a hengereket kaolinlapra helyezzk, amely 600 cm
vzoszlop magassgig nem ereszt t levegt, s gy a nvpalackot helyettest vkuum palackkal
biztostjuk a kvnt vkuumot. A vkuum vzlgszivattyval llthat el, amit higanyos
manomterrel mrnk.

A mintra gyakorolt szver az albbi sszefggssel szmthat ki:


V = A + 13,5*B,
ahol

V = a mintra gyakorolt szver mrtke vzoszlop cm-ben,

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 113


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A = a henger kzpvonalnak s a vkuumednybe torkoll kifolynylsnak a
magassgklnbsge cm-ben,
B = a vkuum rtke a vkuumednyben, Hgmm-ben.

A kaolinlapra helyezett hengerek g tmegt az ismertetett mdon mrjk s az egyensly elrse


utni mennyisget 200 s 501 vzoszlop cm szvernl (pF 2,3 s 2,7) feljegyezzk.

Ezt kveten a talajt fmednybe rtve 105 C-on szrtszekrnyben slyllandsgig szrtjuk,
s g-ban meghatrozzuk a szraz slyt. Ugyancsak meghatrozzuk a henger, a szitaszvet s a
szort gumi slyt (T).

2.3.8. A talajok kapillris vzemel kpessgnek vizsglata

A kapillris vzemelsen azt a millimterben mrt vzoszlopmagassgot rtjk, amelyre az


vegcsben lv lgszraz finomfld a vizet kapillris s hidratcis ton adott id alatt
felemeli. A vzemels magassgt jl rzkeljk az tnedvesedett talaj sttebb sznrl. A vz
mozgsa a talajban - pl. vzvezets s szabadfldi vzemels - ezzel az egyszer laboratriumi
mrssel jellemezhet. A vzemels magassgt a talaj szemcsesszettele mellett befolysolja
mg a kolloidok mennyisge, az adszorbelt kationok minsge, a talaj podzolosodsa, a
magas szervesanyag- s kalcium-karbont-tartalom s a finomfld morzsasszettele. A
vzemels rtkt a Na+-ionok, valamint a szerves humuszkolloidok cskkentik a leginkbb. A
kapillris vzemels rtke teht nem kizrlag a talajban lv agyagfrakci mennyisgnek
fggvnye. Kifejezsre jut benne mindazoknak a talaj alkotrszeknek a hatsa, amelyek a
vzzel rintkez talaj prusternek jellegt s a kapillris vzmozgs sebessgt befolysoljk.

A kapillris vzemels meghatrozsa sorn egy vegcs egyik vgt befttes gumi
segtsgvel vszonnal, vagy tbbrteg gzzel lektjk. A manyag tlcsren t az vegcsvet
talajjal feltltjk, mikzben a csvet, a talaj kell mrtk tmrdse rdekben
gumiprnhoz tgetjk. A megtlttt vegcsveket a kapillris llvnyba helyezzk gy,
hogy az vegcsvek 2 mm-re vzben lljanak. A fogyott vizet ptoljuk. A vzemels
magassgt flrnknt leolvassuk. A kapott rtket az id fggvnyben grafikonon
brzoljuk. Az trs vzemels tnyleges rtkt a grafikonrl olvassuk le. Az rtkelst a
korbban kzlt (2.2. tblzat) alapjn vgezzk el. Megjegyezzk, hogy a mdszer szikes
talajok esetn nem hasznlhat, mivel az adszorbelt Na+-ionok s a vzoldhat Na-sk
nagymrtkben cskkentik a vzemels mrtkt, gy a vzemels gyakorlatilag nulla.

2.3.9. Vznyel s vztereszt kpessg mrse

A talaj felsznrl a gravitcis er hatsra szivrg vz mozgsban kt fzist kell


megklnbztetni a vzelnyels s a vztereszts fzist. Vznyelsen a talaj prusainak vzzel
val fokozatos teltdst rtjk. Ezzel gyszlvn egy idben indul meg a msodik folyamat
is; a minimlis vzkapacitst meghalad mrtkben feltltdtt prusok az alattuk levk
feltltshez szlltjk a vizet, s gy a bezs frontjnak elrehaladsval a vznyel rteg
egyre mlyebbre kerl, a vztereszt rteg pedig felette egyre szlesedik. Ugyanaz a folyamat
jtszdik le az oldalirny vzmozgskor is. A kt egymsba fond, egyidejleg is lejtszd
folyamatot oly mdon klntjk el egymstl, hogy meghatrozott vastagsg talajrteg
tnedvesedsig vznyelsrl, majd ezutn a bezs frontjnak tovbbi elrehaladsakor (vagy

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 114


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
a vz lecsepegsnek kezdettl, ha a vizsglatot talajoszlopon vgezzk laboratriumban) a
mr bezott rteg vzteresztsrl beszlnk.

A talaj sszporozitsnak s a prusok nagysg szerinti eloszlsnak a fggvnyben a kt


folyamat sebessge idvel vltozik. A vz hatsra - a talaj szemcsesszetteltl, a morzsk
vzllsgtl, a duzzads mrtktl fggen - idvel tbb-kevsb vltozik a talaj szerkezeti
llapota. Az eredmnyt befolysolja a vz s a talaj hmrsklete is. A vz bels srldsainak
fokozdsa kvetkeztben alacsony hfokon a vz mozgsa a talajban lassbb, mint magasabb
hmrskleten. E tbbfle hatst tudjuk rtkelni a talaj vznyelsnek s vzteresztsnek
vizsglatval.

2.3.10. Talajok vznyel s vztereszt kpessgnek mrse

A vztereszt kpessgnek mrsre bolygatatlan szerkezet talajmintt kell vennnk,


amelynek laboratriumban hatrozzuk meg a vztereszt kpessgt. A mintt egy hengeres
mintavevvel (pl. Vr-fle henger) vesszk, s manyag kupakokkal lezrva szlltjuk a
laboratriumba. A termszetes nedvessgi llapot talajminta tmegt lemrjk, majd a talajt
elszr kapillrisan s ezt kveten teljesen vzzel teltjk. Az erre a clra vgzett kapillris
teltsi ttartama kt, a teljes telts tovbbi 1 nap. Mindkt mvelet utn jbl lemrjk a
talajminta tmegt. A teljes telts utn a talaj vzteresztst mrjk. A hengerekre lland
vzbortst biztost fmfelttet szerelnk gumics sszekttetssel. Az gy elksztett
hengereket szrllvnyra helyezzk, amelyen a talajoszlop felsznre jut vz 5 cm-es
rtegben bortja a talajt a mrs folyamn. A 10 cm magas talajoszlop ltal teresztett vizet a
tlcsr al helyezett lombikban fogjuk fel s mennyisgt idnknt (clszeren a mrs
kezdettl eltelt 5, 15, 30, 60 perc, 2, 3, 4 ra mlva lemrjk. A mrs befejezte utn a
talajoszlopot durva kvarchomokra lltjuk s leszivrgsi id utn tmegt lemrjk. Ezutn a
talajt szrtszekrnyben 105 C-on slyllandsgig szrtjuk.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 115


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

2.4. Talajok kmiai vizsglata

2.4.1. A talajok kmhatsnak meghatrozsa

A talajok kmhatst, pH meghatrozs segtsgvel llapthatjuk meg. A pH a talajoldat


hidrnium-ion-aktivitsnak negatv logaritmusa. A talajok savas vagy lgos kmhatsa a
talajoldatban lv fls hidrogn (H+), illetve hidroxil (OH-) ionok kvetkezmnye. A semleges
vagy neutrlis kmhats esetn a ktfle ion mennyisge azonos, a savany kzegben tbb a
hidrogn, lgos vagy bzikus kzegben tbb a hidroxil ionok szma. A kmhats jellemzsre a
hidrognion koncentrcit hasznljuk. A pH rtk azt adja meg, hogy egy liter vzben mennyi
hidrognion van. A semleges kmhats esetn 1 liter vzben 10-7 g hidrogn s ugyanennyi
hidroxil ion van. Ha ennek a mennyisgnek a negatv eljel logaritmust vesszk, akkor kapjuk
meg a 7-es pH rtket. Amennyiben tbb a hidrognion, a negatv eljel logaritmus miatt
alacsonyabb lesz a pH rtk, ekkor a kmhats savas, ha kevesebb a hidrognion, magasabb a pH
rtk, lgos lesz a kmhats. A talaj pH-rtke az idjrs, a nvnyzet s egyb tnyezk
hatsra ingadozik, fgg a talaj s talajoldat mindenkori arnytl. A talajszelvnyek egyes
szintjeiben eltr pH-rtket tallunk, ami rszben a talajkpzdsi folyamatokra vezethet
vissza. Ms lesz a kmhats egy gykr, vagy egy svnyi szemcse kzvetlen kzelben, mint
attl tvolabb.

A talajok kmhatst, mind a terepen, mind a laboratriumban is meghatrozhatjuk. A


laboratriumi vizsglatok sorn sorrendben els a pH meghatrozsa, mivel ennek ismeretben
vgezzk el a tovbbi talajkmiai vizsglatokat (pl. savany kmhats talajoknl az y1
(hidrolitos acidits) s az y2 (kicserldsi acidits) meghatrozst, illetve lgos kmhats
talajok msztartalmnak, az sszes s, vagy 8,4-nl nagyobb pH esetben szdatartalom
meghatrozst.

Terepi (helyszni) pH meghatrozs

A terepi kmhats vizsglat csak tjkoztat jelleg lehet, mivel pontos vizsglatot csak
laboratriumi krlmnyek kztt vgezhetnk. A terepen trtn vizsglathoz 1/3 talaj, 2/3
desztilllt vz arnyban szuszpenzit ksztnk, majd lelepeds utn a talajoldatba
indiktorpaprt helyeznk, melynek segtsgvel a pH rtk megadhat. Az elrhet pontossg
0,2-0,3 pH-egysg, ami a gyakorlati terepi vizsglatokkal szemben tmasztott ignyt kielgti.

Az indiktor paprok mellett, indiktor oldatokat is hasznlhatunk a kmhats meghatrozsra.


Erre a clra a ktszn sav-bzis indiktorok alkalmasak. E vegyletek tbbnyire maguk is savak
vagy bzisok, s a kzeg kmhatstl fggen adnak le, vagy vesznek fel protont. A hasznlatos
indiktorok tcsapsi pH-tartomnya 1,5-2,5 pH-egysg terjedelm. Ktsznnek azt az
indiktort nevezzk, amelynek mind a protonlt alakja, mind a deprotonlt alakja sznes, s e
kt szn klnbz. Az talakuls az indiktorra jellemz tcsapsi pH-tartomnyban megy
vgbe. Az tcsapsi tartomnyon kvl es pH-kon az indiktorfestk teljes mennyisge a
megfelel sznes alakban van jelen. Az tcsapsi tartomnyban mindkt forma egyidejleg
jelen van az oldat pH-jtl fgg arnyban. Ez az oldatban valamilyen tmeneti sznrnyalatot
eredmnyez. 0,2-0,3 pH-vltozs okozta sznrnyalat-klnbsg szemmel is
megklnbztethet. Megfelel sznskla birtokban teht egy indiktorfestkkel az indiktor
tcsapsi pH-tartomnyban ilyen pontossg meghatrozs vgezhet. Talajoknl a 3,5-9,5-ig

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 116


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
terjed pH-tartomnyban minden rtk elfordul. 7,6-nl nagyobb pH msztartalomra, 8,4-nl
nagyobb pH szdra utal. Helyszni vizsglatnl 7,6 pH fltt a kmhats pontos
meghatrozsra nem treksznk, hanem fenolftalein-indiktorral szdra vizsglunk. A
fenolftalein 8,3-nl kisebb pH-j oldatban szntelen, 8,4-es pH felett lila. Olyan indiktorokat
kell teht sszevlogatnunk, melyeknek tcsapsi tartomnya clszeren nmi tfedssel
tfogja a 3,5-7,6-es pH-tartomnyt. Hossz id ta hasznljk a brmkrezolzld, a
klrfenolvrs s a brmtimolkk, valamint a fenolftalein indiktorokat, amelyek klnbz
kmhatsi tartomnyban alkalmasak a talajok vizsglatra.

Az elektrometris pH-mrk fejldsvel, clszer a terepre hordozhat pH mrt vinni, amellyel


0,1 pH egysg pontossg adatokhoz juthatunk terepi krlmnyek kztt is.

Laboratriumi pH-meghatrozs

A laboratriumi kmhats meghatrozsa cljbl a talajmintt meghatrozott arnyban


desztilllt vzben, vagy soldatban szuszpendljuk. A talaj / oldat tmegarny megllapods
szerint 1 / 2,5. Vizes talajszuszpenziban egyensly alakul ki a kolloidok felletn adszorbelt
ionok felleti koncentrcija s a vizes fzisban lv koncentrci kztt. KCl-oldat esetben
ionkicserlds s protolitikus folyamatok rvn a hidrniumionok koncentrcija a vizes
fzisban megn. A pH KCl ltalban kisebb, mint a pH H2O .
Laboratriumban legltalnosabban - elektrometrisan mrjk a pH rtket. Az elektrometris
eljrs alapja a klnbz oldatokban elektrdk segtsgvel mrhet feszltsg klnbsg,
aminek a mrsre digitlis kijelzs pH-mrket hasznlunk. A vizsglat sorn 20 gramm
lgszraz talajhoz 50 ml desztilllt vizet adunk (a talaj : oldat tmegarny megllapods szerint
1:2,5), azt jl felkeverve 24 rt llni hagyjuk. 24 ra utn a zagyot jra felkeverjk, majd
megmrjk a pH-rtkt. A pH mrsekor leggyakrabban a kalomel elektrdt hasznljuk, mivel
ebben az esetben elegend ennek az elektrdnak a szuszpenziba sllyesztse, s a kszlken
kzvetlenl a pH rtk leolvashat. A mrs eltt a mszereket, a kezelsi tmutatnak
megfelelen, be kell lltani, illetve az elektrdkat hitelesteni (kalibrlni) kell.
A talaj kmhatsnak jellemzsre mind a vizes, mind az 1 mol/l-es KCl-oldattal
meghatrozott pH-t megadjuk. A kt rtk klnbsge a szorpcis viszonyokra enged
kvetkeztetni. A savany kmhatsrt a ionkicserlds, vagy deszorpci tjn oldatba kerl
Al3+-ionok felelsek. Megjegyezzk, hogy klfldn a KCl-os kmhats helyett, gyakran a
CaCl 2 -os kmhatst hatrozzk meg. Az egyes talajokat kmhatsuk szerint az albbiak
alapjn osztlyozhatjuk:

16. tblzat Talajok kmhats szerinti osztlyozsa

Megnevezs pH rtk
ersen savany 4,5 alatt
savany 4,5 5,5
gyengn savany 5,5 6,8
kzmbs (semleges) 6,8 7,2
gyengn lgos 7,2 8,5
lgos 8,5 9,0
ersen lgos 9,0 felett

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 117


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
2.4.2. A talajok msztartalmnak meghatrozsa

A talajok vizsglata sorn igen fontos a talajban tallhat karbontok meghatrozsa, amely
elve az, hogy ers savak hatsra a karbontokbl szndioxid szabadul fel. A felszabadul CO 2
elssorban kalcium-, magnzium-, illetve ms fmek karbontjbl, illetve hidrokarbontjbl
is szrmazhat, ezeket CaCO 3 -knt adjuk meg. A kmiai reakci egyenlete a kvetkez
kalcium-karbont esetn:

CaCO 3 + 2HCl = CaCl 2 +H 2 O + CO 2

CaCO 3 jelenlte vagy hinya, kilgzsa vagy felhalmozdsa, mennyisge s eloszlsa a


talajszelvnyben a talajtpus egyik fontos ismertetje. Mennyisge mintegy 3 %-ig kedvezen
befolysolja a talaj fizikai s kmiai tulajdonsgait, javtja a szerkezett s akadlyozza a
savanyodst, illetve jelents mrtkben befolysolja a puffer kpessget. Homoktalajoknl 15
%, vlyog- s agyagtalajoknl 15-25 % feletti msztartalom mr talajhibnak szmt, ha a talaj
vzgazdlkodsa kedveztlen. A tlsgosan nagy mennyisg CaCO 3 fiziolgiailag szrazz
teszi a talajt. A nvnyek szmra talajhibaknt jelentkezik. A talajok msztartalmt a
helysznen, illetve laboratriumban hatrozhatjuk meg.

A talajok karbont tartalmnak meghatrozsa a helysznen

A helyszni meghatrozs sorn a talajszelvny oldalfaln, vagy a szelvnyfal szln - ahonnan


e vizsglat utn mr nem vesznk mintt - fellrl lefel haladva a talajt 10 %-os ssavval
cseppentjk le. A pezsgs erssgbl kvetkeztetnk a msztartalomra. Megjegyezzk, hogy
a gyakorlatban eltr a mezgazdszok s az erdszek ltal hasznlt jellsi md.

17. tblzat Mezgazdasgban s erdszetben hasznlt jellsmdok a talajon karbont tartalmra

szlelt vltozs CaCO 3 (%) Mezgazdasgi Erdszeti


jells jells
nincs vltozs, nem pezseg 0 0 -
pezsgs nem lthat, flhz tartva serceg <1 NY 0+
gyenge pezsgs, rvid ideig 1- 2 GY +
rvid, de hatrozott pezsgs 2- 4 GY ++
kzepesen ers, tarts pezsgs 4- 7 K +++
ers, tarts pezsgs, felhabzik 7 10 E ++++
igen heves ers, tarts pezsgs 10 < IE +++++

A talajok karbonttartalmnak meghatrozsa laboratriumban

A laboratriumi karbonttartalom meghatrozsa sorn, a karbontot 10 %-os ssavval


elbontjuk s a fejld CO 2 gz trfogatt mrjk kalcimterrel. A meghatrozst Scheibler-fle
kalcimterrel vgezzk. A mrkszlk kt rszbl ll, reakcitr s mrrsz. A mrrsz
kt, alul hajltott vegcsvel U alakban sszekapcsolt cs, amelynek egyike aritmetikus sklval
van elltva. Ez a skla ml-es beoszts. A talaj kalciumkarbont tartalmtl fggen porceln
mozsrban lisztfinomsgra elportott talajbl a reakcitrbe analitikai mrlegen bemrnk 0,1
-2,0 g talajt. A bemrend talaj mennyisgrl elzetesen gy tjkozdunk, hogy a talajra 10 %-
os ssavat cseppentnk, s a pezsgs erssge alapjn hatrozzuk meg a bemrend talaj
mennyisgt. A talajmintra tesznk csipesszel megfogva egy kristlyka KHF 2 -ot, mivel a

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 118


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
ssav hatsra felszabadul HF feloldja a talajszemcsk fellett esetleg bevon kovasav-
hrtyt. A kovasav-bevonat akadlyozza, hogy a ssav hozzfrjen a talajszemcsbe zrt
mszhez.
Kis kmcsvet hromnegyedig megtltnk 10 %-os HCl-oldattal, majd a reakcitrbe
helyezzk. A kalcimter mrrszt feltltjk teltett s keverk indiktorral megfestett NaCl-
oldattal s a leeresztcsap segtsgvel a NaCl-oldatot nullra lltjuk. A reakciteret gumidug
segtsgvel a mrrszhez kapcsoljuk. A keletkezett nyomsklnbsget a gumidugba szerelt
szelep megnyitsval kiegyenltjk, gy a mrrszben a NaCl-oldat nulla szintre ll.

A reakcit megindtjuk gy, hogy a reakciednyt megdntjk. A HCl-oldat kimlik s a


talajra jut. A reakcit elsegtend a reakciednyt tbbszr gyengn megrzzuk. A reakci
idtartalma kb. 5 perc. A nyomsklnbsget az osztott s osztatlan mrszrban kiegyenltjk
gy, hogy a csap segtsgvel a NaCl-mrldatot leengedjk mindaddig, mg mindkt szrban a
folyadkmr egy szintre jut. Az osztott szron leolvassuk a fejldtt CO 2 gz trfogatt ml-
ben (V). Leolvassuk a reakci ideje alatt uralkod lgnyomst, Hgmm-ben vagy Pa-ban, (B),
valamint a hmrskletet C-ban (t). tlagos lgnyoms s szobahmrsklet mellett 1 ml
szndioxidnak 0,004298 g sznsavas msz felel meg. Nagy pontossg vizsglatoknl a
hmrsklet s a lgnyoms fggvnyben pontosan t kell szmolni (a gztrvnyek alapjn), a
keletkezett szndioxid tmegt.

A talajok karbonttartalmt CaCO 3 -ban kifejezve az albbi sszefggs alapjn szmtjuk ki:
100
(3 )% = , ahol
a a fejldtt CO 2 1 ml-jnek megfelel CaCO 3 tmege g-ban az szlels
hmrskletn s nyomsn (760 Hgmm-es lgnyomson, 18 oC
hmrskleten 0,004298 g)
V A fejldtt CO 2 -gz trfogata ml-ben,
m a bemrt talaj tmege g-ban.

A talajok msztartalmt az albbi hatrrtkek szerint brlhatjuk el:


Ha a talaj CaCO 3 tartalma:
5 %-nl kisebb, gyengn meszes
5-20 % kztt kzepesen meszes
20-30 % kztt ersen meszes
30 %-nl nagyobb CaCO 3 tartalom esetn igen ersen meszes a talaj.

A talajban lev CaCO 3 aktivitsa attl is fgg, hogy finom-e az eloszlsa. A nagyobb
mennyisg, finom eloszls msz (n. fiziolgis msz, vagy magyar fok) a nvnyeknl
klorzist idz el, klnsen a vas s a mangn lektse miatt. E mszforma meghatrozsa teht
klnsen oltvnyszl teleptsnl jelents. A meghatrozs sorn a talajbl levlasztjuk a
leiszapolhat frakcit s ennek hatrozzuk meg a CaCO 3 %-t, ami egyben a fiziolgis
msztartalmat jelenti.

2.4.3. A talaj savanysgnak meghatrozsa

Savany kmhats talajoknl a talaj savanysgnak mennyisgi meghatrozsra soldatok


hatsn alapul jelensgeket hasznlunk fel. A nvnyek letre a talaj kmhatsa van nagy
hatssal. A talaj savanysgt jelz rtkszmoknak a talaj savanysgt mrskel, illetve
megszntet talajjavtsi eljrsoknl vesszk hasznt. A savanysg - acidits - ismeretben

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 119


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
tervezett s vgrehajtott kmiai talajjavts a mezgazdasgban s a csemetekertekben ltalnos
gyakorlat.
A talaj savanysgnak mennyisgi jellemzsre kt rtk terjedt el, a hidrolitos savanysg
(y1 ) s a kicserldsi savanysg (y2 ). Az y 1 meghatrozsnl lgosan hidrolizl kalcium-
acett, y 2 meghatrozsnl semlegesen disszocil klium-klorid oldatt hasznljuk.

Ca2+-ionok esetben a kicserlds is intenzvebb, mint a K+-ionok esetben (ionok liotrop


sora). A lgosan hidrolizl soldattal szemben a talajkolloidok savas jellege nyilvnul meg
protolitikus folyamatok rvn. A hidrolitos savanysg mindig nagyobb, mint a kicserldsi
savanysg.

A hidrolitos savanysg (y 1 ) meghatrozsa

Hidrolitos savanysgon rtjk a talajnak azt a titrlhat savanysgt, amelyet lgosan


hidrolizl (pH =9,4) 1 mol/l-es kalcium-acett-oldattal val sszerzsa utn mrhetnk.
Megllapods szerint a hidrolitos savanysg mrtke 50 g talajnak megfelel szredkre
fogyott pontosan 0,1 mol/l koncentrcij NaOH-oldat ml-einek szma, ha a talajt elzleg
2,5-szeres mennyisg kalcium-acett-oldattal rztuk ssze. A kicserldst a
24. bra szemllteti.

+ Ca2+

Talaj + Ca(CH3COO)2 Talaj + 2 CH3COOH

+ xH+ + (x-2)H+

24. bra A hidrolitos savanysg (y1) meghatrozsa

A hidrolitos acidits (y1 rtk) laboratriumi meghatrozsa sorn a talajmintbl tramrlegen


40,00 g-ot rzlombikba mrnk. Hozzpipettzunk 100 ml halvny rzsaszn 1 mol/l
(Ca(CH 3 COO) 2 )-oldatot. A rzlombikot zrjuk s a talajszuszpenzit 1 rig krforgs
rzgpen rzatjuk. Ezutn szrpapron t a szuszpenzit a fzpohrba szrjk. A szredk
50 ml-t fenolftalein indiktor jelenltben 0,1 mol/l-es NaOH-oldattal halvny rzsasznre
titrljuk. Az rtkelst az albbi kplet szerint vgezzk:

y 1 = V f NaOH 2,5
ahol
f NaOH a NaOH-oldat hatrtke (faktora),
Vml a titrlsnl fogyott NaOH-oldat trfogata.

A kicserldsi savanysg (y 2 ) meghatrozsa

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 120


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

Kicserldsi savanysgon rtjk a talajnak azt a titrlhat savanysgt, amelyet semlegesen


disszocil 1 mol/l koncentrcij KCl-oldattal val sszerzsa utn mrhetnk.
Megllapods szerint a kicserldsi savanysg rtke 50 g talajnak megfelel szredkre
fogyott pontosan 0,1 mol/l koncetrcij NaOH-oldat ml-einek szma, ha a talajt elzleg 2,5-
szeres mennyisg klium-klorid-oldattal rztuk ssze. A kicserldst a 25. bra szemllteti.

+ K+

Talaj + KCl Talaj + HCl

+ xH+ + (x-1)H+
25. bra A kicserldsi savanysg (y2) meghatrozsa

A vizsglat sorn 40,00 g talajmintt tramrlegen rzlombikba mrnk, majd pipettval


hozzmrnk 100 ml 1 mol/l koncentrcij KCl oldatot. A szuszpenzit 1 rn t krforgs
rzgpen rzatjuk, majd szrpapron t fzpohrba szrjk. A szredk 50 ml-t fenolftalein
indiktor jelenltben 0,1 mol/l koncentrcij NaOH-dal halvny lilra titrljuk. A kapott ml-ek
szmbl az y2 rtk az albbi kplet segtsgvel szmthat:

y 2 = V*f NaOH *2,5

ahol
f NaOH a NaOH-oldat hatrtke (faktora),
Vml a titrlsnl fogyott NaOH-oldat trfogata.

2.4.4.A talajok kationcsere kapacitsnak (T-rtk) s a kicserlhet kationoknak a


meghatrozsa

A talaj igen fontos rszt kpezik a kolloidok. A talajtan azokat a rszecskket, amelyeknek a
szemcsetmrje 0,002 mm-nl kisebb, kolloidnak tartja. A primr s szekundr svnyi alkotk
s a szervesanyagok bomlstermkei kpeznek kolloid rszecskket a talajban. A kis
szemcsemret fajlagos fellet nagyobbodssal jr, s ez teszi lehetv, hogy kialakul a kolloidok
adszorpcis s bziscsere kpessge. A talajkolloidokon lejtszd folyamatok kzl
legfontosabb a kationok adszorpcija. Az adszorpcis viszonyok ismerete felvilgostst nyjt
a talaj llapotrl, az esetleges degradci mrtkrl. Az adszorpcis viszonyok vizsglatnl
felttelezzk, hogy adott tmeg talajban egyezmnyes pH-rtk esetben a kation-adszorpci
szempontjbl meghatrozott szm, egyenrtk aktv hely van. Ez a talajok kationcsere
kapacitsa, amit T-rtkkel jellnk. A kationcsere kapacits (T) s a kicserlhet

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 121


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
kationtartalom gyakorlati mrtkegysge a milligramm egyenrtk per 100 g talaj (mge / 100 g
talaj). Az SI-rendszer szerinti szabvnyos mrtkegysg azonban mol/kg. Ha bevezetjk a mlnyi
tlts fogalmt, azt kapjuk, hogy 1 cmol / kg-nyi kationcsere kpessg megegyezik 1 mge / 100
g talaj katoncsere kpessggel, gy a gyakorlat tovbbra is a mge / 100 g talaj megnevezst
hasznlja.

Az aktv helyek egy rszt a kicserlhet Ca++-, Mg++-, K+- s Na+-ionok, un. bzisionok
foglaljk el. A bzis ionok ltal elfoglalt helyet a kicserlhet bzisok sszes mennyisgnek
nevezzk s S-rtkkel jelljk. A bzisionok ltal el nem foglalt adszorpcis helyek
mennyisgt (T-S) teltetlensgnek neveznk. E hrom jellemzt 100 g talajra vonatkoztatva
1
x
X mol- ban fejezzk ki, ahol zx a megfelel X bzision egyenrtkszma. Tetszleges kett
z
ismeretben a harmadik kiszmthat.

A talajok kationcserl kpessgnek (T-rtk), kicserlhet kationjainak (S-rtk) s a


teltetlensg (T-S-rtk) meghatrozsra a talajtani gyakorlatban szmtalan mdszer terjedt el.
Ezek nem minden esetben adnak azonos eredmnyt ezrt rtkelskor clszer az alkalmazott
mdszert is feltntetni.

A talajok kicserlhet kationjainak meghatrozsa a mdostott Mechlich-fle eljrssal

A hazai talajtani gyakorlatban a kicserlhet kationok meghatrozsra leginkbb a Mechlich-


fle mdszer terjedt el. A kvetkezkben ezt ismertetjk. A mdszer lnyege, hogy a
kicserlhet kationokat 8,1 pH-rtkre belltott 0,1 mol/l-es BaCl 2 -oldattal kiszortjuk a
talajbl. A kicserloldatot analitikai tisztasg kvarc homokot tartalmaz talajoszlopon
szivrogtatjuk t, oly mdon, hogy a talaj s a kicserloldat arnya 1 : 25 legyen, illetve a
kicserls ideje 4 ra. A szilrd s a folyadkfzis elvlasztsa utn az oldatbl hatrozzuk meg
a kicserlt fmionok mennyisgt. A BaCl 2 -os kivonat kszthet rzatssal vagy
Schachschabel-cs segtsgvel, az albbiakban az utbbi mdszert ismertetjk.

A meghatrozs els lpseknt a Schachtschabel-cs aljra Witte-fle porceln lemezkt, majd


erre szrpapr lapot helyeznk, s ezt megnedvestve vzlgszivattyval a porceln lapra
szvatjuk. A csbe ezutn 10 g analitikai tisztasg kvarchomokot tesznk. Erre rakjuk a
vizsgland talaj 5 g-jt 0,25-s szitn trtnt tszitls s lgszrazz trtnt kiszrts utn. Ezt
a talajt 10 g finom kvarchomokkal sszekeverjk, ha az Arany-fle ktttsgi szm 42 feletti (1:1
arnynak kell lenni a keverknek, ha a ktttsg 42-nl kisebb). Az anyagra ezt kveten ismt
10 g kvarchomokot tesznk, s a csvet gumidugval lezrjuk. A dug furatba a kt vgn
vattval bedugott ntronmeszes csvecskt helyeznk, azrt, hogy az ionkicserl oldattal a
leveg szndioxidja ne rintkezhessen. A cs kapillris vgre Mohr szortval elltott
gumicsvet illesztnk, hogy az tfoly csapadk csepegsi idejt szablyozni tudjuk. Ezutn a
talajra 100 cm3 A-oldatot ntnk. (Az A-oldat elksztse: 2000 cm3-es lombikban 90 cm3
trietanolamint (1,126 srsg) 1000 cm3 desztilllt vzzel felhgtunk, s addig adunk hozz n
HCl-t amg az abbl kivett prba fenolftalein indiktorral halvny rzsasznt nem ad (pH 8,1, kb.
280 - 300 cm3 ssav szksges hozz). Ezutn az oldatot a jelig feltltjk. Egy msik 2000 ml-es
lombikban 100 g BaCl 2 2H 2 O-t oldunk s azt desztilllt vzzel a jelig feltltjk. A kt oldatot
sszentjk, az gy kszlt oldat pH-ja 8,1, s a briumkloridra nzve 0,2 norml. Ha az oldat
pH-ja ms lenne mint 8,1, akkor azt briumhidroxiddal (Ba(OH) 2 ), vagy ssavval belltjuk.)
Ezzel az oldattal 4 rn keresztl tmossuk a talajt. Az tmoss idejt a gumicsvn lv Mohr-
szortval tudjuk szablyozni. (Ezutn BaCl 2 oldatot (B-oldat) ksztnk gy, hogy 24,43 g
BaCl 2 2H 2 O-t 1000 cm3-es mrlombikban desztilllt vzben oldunk, majd jelig feltltjk). Az

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 122


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A-oldattal val tmoss utn, 25 cm3 B-oldattal is tmossuk a talajunkat, majd vgl 125 cm3
kiforralt desztilllt vzzel is tmossuk, s a szredket 250 cm3-es lombikba felfogjuk. Az gy
kapott oldatbl hatrozzuk meg a kicserlhet kationokat. A kationok meghatrozsa, a
rendelkezsre ll eszkzknek s a vizsglni kvnt elemnek megfelelen komplexometris
(Ca++, Mg++ ), lngfotometris (Ca++, Na+, K+), illetve atomabszorpcis spektrometris (Ca++,
Mg++) mdszerrel trtnhet, megfelel elkszts utn. Tekintettel arra, hogy az elkszts s a
mrs vgrehajtsa elem s mszer specifikus, az egyes mdszereket kln nem ismertetjk.
Vgezetl az egyes kationok sszegbl szmtjuk ki az S-rtket az albbiak szerint:

++ ++ + ++
= + + +
100 100 100 100

A Ca++, Mg++, Na+, K+ ionok mennyisgt az S rtk %-ban is megadjuk 100 g talajra
vonatkoztatva.

A talajok kationcserl kapacitsnak meghatrozsa mdostott Mechlich-fle eljrssal

A kationcserl kapacitst a Ba++-ionokkal teltett talaj Ba++-ionjainak kicserlse tjn


hatrozzuk meg, oly mdon, hogy a Ba++-ionokat lecserljk. A kicserloldat 0,1 molos CaCl 2 -
oldat.

A Schachtschabel-csben lv talajokat a korbban ismertetett mdon Ba++-ionokkal teltettk,


mikzben a kicserlhet kationokat meghatroztuk. A telts utn tmosott oszlopra 125 cm 0,1
mol/l-es CaCl 2 oldatot adagolunk gy, hogy az oldat az oszlopon ngy ra alatt szivrogjon t.
Az tszivrgs sebessgt Mohr-szort segtsgvel tudjuk szablyozni. A lecsepeg oldatot egy
250 cm3-es mrlombikban fogjuk fel. A Ca++-mal val telts utn, az oszlopot desztilllt vzzel
is tmossuk, oly mdon, hogy a lecsepeg sszes folyadk mennyisge megkzeltleg 250 cm3
legyen. Eztn a norml lombikot jelre tltjk desztilllt vzzel, majd 50 cm3-t kipipettzunk
belle, hogy a tovbbi reagenseknek elegend helye legyen. A mrlombikban visszamaradt
oldatot nhny csepp koncentrlt NH 4 OH-dal meglgostjuk, majd hozzadunk 25 cm3 0,067
mol/l-es K 2 CrO 4 -ot s desztilllt vzzel jelre tltjk A lombik tartalmt 2 3 rig llni hagyjuk,
majd leszrjk. A szredkbl 50 cm3-t kipipettzunk egy titrl lombikba. A szrlethez 13 cm3
10 %-os H 2 SO 4 -at s 1 g szilrd KI-ot adunk hozz. Stt helyen nhny percig llni hagyjuk,
majd a kivlt jdot 1 %-os kemnytindiktor mellett 0,1 mol/l-es Na 2 S 2 O 3 mroldattal
megtitrljuk. Vakprbt is ksztnk 150 cm3 desztilllt vzzel.

Az eredmny szmtsa:

T = (a b) f 0,0667 125
T = 8,334 f (a-b)
ahol
T a talaj kation-kicserl kpessge mge/100 g talaj,
a az 50 cm3 vakoldatra fogyott 0,1 mol/l-es Na 2 S 2 O 3 mroldat cm3-einek szma
b az 50 cm3 talajkivonatra fogyott 0,1 mol/l-es Na 2 S 2 O 3 mroldat cm3-einek
szma
0,00667 1 cm3 0,1 mol/l-es Na 2 S 2 O 3 mroldatnak megfelel Ba++ mge
f a mroldat hatrtke.
125 tszmtsi faktor a 100 g talajra val tszmtshoz.

A teltettsgi s a teltetlensgi szzalkok szmtsa

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 123


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

A talaj kation kicserl kpessgbl (T) s kicserlhet kationok mennyisgbl (S)


szmthat a teltettsgi (V) s teltetlensgi (U) szzalkok az albbiak alapjn:
S
V% = ; U % = 100 V%
T
Ha a V % > 80 % akkor a talaj teltett, ha 50-80 kztti, akkor teltetlen ill. gyengn teltett, ha
pedig V % < 50 %, akkor ersen teltetlen a talaj. A gyengn lgos kmhats talajok telitettek
(T=S). Az adszorbelt kationok mennyisgt az S-rtk %-ban is megadjuk. Ennek alapjn a
talajokat 4 csoportba oszthatjuk. A magnziumtalajok esetn az adszorbelt kationok kztt a
Mg++-ion mennyisge meghaladja a 30 S %-ot. A ntriumtalajok esetn (szikes talaj) a
kicserlhet Na+-ion tartalom meghaladja az 5 S %-ot. Hidrogntalajoknl a a V % (telitettsg
szzalk) kisebb 80 %-nl. Kalciumtalajoknl a V % nagyobb 10 %-nl, s a kicserlhet
kationok kzl a Mg++-ion kevesebb 30 %-nl, a Na+-ion pedig 5 %-nl. Az albbiakban
megadjuk nhny talajtpus adszorpcis viszonyainak tlagos adatait:

18. tblzat Nhny talajtpus adszorpcis viszonyainak tlagos adatait

Talajtpus Ca2+ Mg2+ K+ Na+ S T V%


S %-ban mge/100 g t.
Mszlepedskes 80 16 3 1 40 40 100
csernozjom
Rti szolonyec 47 25 3 25 52 52 100

Rti talaj 63 32 2 3 45 56 80

Barnafld 80 17 2 1 26 35 75

Savany barna 61 36 2 1 14 40 35
erdtalaj

2.4.5.Szikes talajok vizsglata

Szikes talajoknl a talaj tulajdonsgaiban a vzben oldhat sk dnt szerepet jtszanak. A


talajoldatban legnagyobb mennyisgben Ca2+, Mg2+, Na+ kationok, s Cl-, SO 4 2-, HCO 3 - -
anionokkal alkotott si fordulnak el. A talajoldat ssszettele a mll kzet sszetteltl, a
mllsi folyamat termszettl, a sk migrcija sorn bekvetkez reakciitl, s a kvlrl
mtrgyzssal bevitt sk mennyisgtl s minsgtl fgg. A talajok startalmban, gy a
szikes talajok tulajdonsgaiban mr igen kis tvolsgon bell is nagy vltozatossg fordulhat
el. A mintavteli helyek kijellsnl a szksges mintaszm meghatrozsnl a legnagyobb
krltekintssel kell eljrni. Mezgazdasgilag nem mvelt terletek esetben nagy segtsget
jelent a termszetes nvnytakar figyelembevtele

Szikes talajok esetn a laboratriumi vizsglatok az alapvizsglatokon tl kiterjednek a vzben


oldhat sszes s mennyisgnek meghatrozsra s a szdban kifejezett fenolftalein-
lgossg minsgi s mennyisgi meghatrozsra is. E kt paramter az alapja a szikes talajok
klnbz osztlyozsainak.

A vzben oldhat sszes startalom meghatrozsa

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 124


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A talajok startalma ltalban kevs. A sk oldhatsguk fordtott sorrendjben vlnak ki. A
talajok vzben oldhat startalmnak mennyisgi s minsgi meghatrozsa mindentt fontos,
ahol a talaj skszlete egy bizonyos rtket meghalad, vagy ennek lehetsge valsznsthet
(pl. ntztt terleten). Talajok vzben oldhat sszes startalmnak meghatrozsra tbb
mdszer alkalmazhat. A talajoldatban oldott sk mennyisge fgg a talaj : vz arnytl
(oldhatsg, adszorpcis izotermk). Mennyisgi sszehasonltsra csak azonos vizsglati
mdszerrel, azonos krlmnyek kztt kapott eredmnyek alkalmasak.

A startalmat leggyakrabban elektromos vezetkpessg mrsvel hatrozzuk meg, ami gyors


s a gyakorlati ignyeket kielgt mdszer. A talaj vezetkpessgt a vzben oldhat sk
mennyisge, a nedvessgtartalom, a talaj hmrsklete s a sk minsge is befolysolja. A
haznkban meghonostott mdszer a kplkenysg fels hatrig vzzel teltett talajpp - lsd
Arany-fle ktttsgi szm meghatrozsa - vezetkpessgt mri, figyelembe veszi a talajpp
hmrsklett s elhanyagolja a ssszettel-klnbsgekbl ered hibt. A pp ksztsekor a
talaj si oldhatsguknak megfelelen oldatba mennek, ionjaikra disszocilnak. A
vezetkpessg mrst ellenllsmrsre vezetjk vissza, a mrshez konduktomtert
hasznlunk. A startalmat g/100 g talajban adjuk meg.

A vzben oldhat sszes startalom meghatrozsa sorn, az Arany-fle ktttsgi szm


meghatrozsnl rszletezett mdon a kplkenysg fels hatrig vzzel teltett talajppet
ksztnk, majd ppbe ismert cellallandj merl elektrdot helyeznk. Leolvassuk a talajpp
ellenllst ohm-ban vagy vezetkpessgt mili-siemensben (mS) s megmrjk a pp
hmrsklett. Az ellenllsbl a fajlagos vezetkpessg az albbi kplet segtsgvel
szmthat:

W = C/R,
ahol
W az oldat fajlagos vezetkpessge
C a mrcella kapacitsa
R az oldat ellenllsa.

Ezt kveten a vezetkpessget startalomra kell tszmtani. Ehhez kalibrcis tblzatot


hasznlunk, amely rtkeit itt most nem ismertetjk.

A magyar talajtani gyakorlatban igen elterjedten alkalmazzk a Sigmond-fle cellt, amit az


sszes s meghatrozshoz fejlesztettk ki. Az ehhez kapcsold, az MTA Talajtani s
Agrokmiai Kutat Intzetben kialaktott hordozhat konduktomter segtsgvel a vzoldhat
startalom a kszlkre erstett nomogramrl kzvetlenl leolvashat. A Sigmond-fle cella
egy pontosan megmunklt, henger alak plexi edny, melynek falban egymssal szemben
helyezkedik el a kt fmelektrd. Itt a cellt kell talajpppel megtlteni. E cella aljt a
buborkok eltvoltsa cljbl - tlts kzben - valamilyen rugalmas, puha trgyhoz, pl.
gumidughoz tgetjk. A talaj flslegt a cella tetejrl eltvoltjuk, majd a cella falt
szrazra trljk. A talajpp ellenllst, illetve vezetkpessgt brmilyen erre alkalmas
kszlkkel, illetve az elbb emltett hordozhat konduktomterrel hatrozhatjuk meg, utbbi
esetn a startalom kzvetlenl leolvashat, gy nincs szksgnk szmtsok vgzsre.

Szdalgossg meghatrozsa

Szikes talajokban valamennyi st, amelyik fenolftalein-lgossgot mutat, szda nven


foglaljuk ssze. A szda, a ntrium-metaszilikt, a ntrium-alumint vzben lgosan hidrolizl,

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 125


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
NaOH keletkezik. Gyenge fenolftalein-lgossgot okoz mg a talaj kicserlhet Na+-ion
tartalma s kis mrtkben a finom eloszls msz is. A szdatartalom bizonyos nvnyek
termelsnek lehet a korltoz tnyezje, de a termszetes vegetci sszettelre is jelents
hatssal van. A vizsglati mdszer csak azonos krlmnyek kztt vgrehajtva ad
sszehasonltsra alkalmas rtket.

A szdatartalmat minsgi s mennyisgi vizsglattal adhatjuk meg. A minsgi


meghatrozsnl 2 g talajt mrnk be kmcsbe, amihez 15 ml kiforralt desztilllt vizet s 2 - 3
csepp fenolftalein indiktort adunk. A kmcsvet bedugaszoljuk s jl sszerzzuk.
Amennyiben a szuszpenzi az indiktor hatsra lila elsznezds lesz, a talaj szds. A lila
szn oldatra ezutn brettbl 2 csepp KHSO 4 oldatot cseppentnk. Ha az anyag
elszntelenedik, akkor a szda csak nyomokban van jelen, ha nem szntelenedik el akkor a
mennyisgi meghatrozst el kell vgezni.

A mennyisgi meghatrozshoz 20,00 g lgszraz talajmintt fehr porcelntlba mrnk.


Hozzadunk 200 ml kiforralt desztilll vizet s 1 ml 1 %-os fenolftalein-indiktort. A
szuszpenzit vegbottal felkeverjk, 5 percig llni hagyjuk, majd a szuszpenzi felsznt
keverve 0,1 mol/l-es KHSO 4 -oldatattal vagy 0,1 mol/l-es HCl-oldattal a lila szn eltnsig
gyors temben megtitrljuk. sszehasonlt sznmintaknt 2 g talaj s 20 ml vz kis
porcelntlba helyezett szuszpenzijt clszer hasznlni.

A fenolftalein-lgossgot NaCO 3 g/ talajra, illetve % a kvetkez sszefggs alapjn


szmtjuk ki:
,
= , ahol

V 20 g talaj fenolftalein-lgossgnak titrlsra fogyott mroldat ml-e,
f a mroldat hatrrtke (10,61*10-3 g Na 2 CO 3 -ot mr 1 ml mroldat)
(Az 53-as szorzra azrt van szksg, mert 1 ml 0.1 n KHSO 4 oldat 10.6
mg szdval egyenrtk, s 20 g talajt mrtnk be, s az eredmnyt mg 5-
tel szorozni kell)

2.4.6. A talaj szerves-anyag tartalmnak meghatrozsa

A meghatrozs elve: a talaj szerves anyagt krmsavas oxidcival elroncsoljuk. A


vltozatlanul maradt krmknsav mrsvel a fogyott oxidlszerrel egyenrtk szerves
kts C mennyisgt kiszmtjuk

A meghatrozs menete: a talajt 1 mm-es szitn tszitljuk. Kb. 10-20 g-ot az tszitlt talajbl
sima fehr paprlapon szttertnk, nagytval s csipesszel a lthat nvnymaradvnyokat
eltvoltjuk a talajbl. Ezutn a talajt porcelnmozsrban finomra portjuk, s 0,25 mm-es
szitn tszitljuk. Egy 8-10 cm lhosszsg, ngyzet alak sima papron a kvetkez
mennyisgeket mrjk be a vrhat humusztartalomtl fggen:

1-2 % humusztartalom esetn 1-0,5 g


2-4 % humusztartalom esetn 0,5-02 g
4-7 % humusztartalom esetn 0,2-0,15 g
7-10 % humusztartalom esetn 0,15-0,10 g
10-15 % humusztartalom esetn 0,1 g

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 126


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
12-15 % humusztartalom felett Tyurin-mdszerrel mr nem tudjuk a humusztartalmat
meghatrozni, ilyenkor izztsi vesztesg alapjn szmtjuk a talaj szerves-anyag tartalmt.
A bemrt talajt 100 cm3-es Erlenmeyer-lombikba visszk. Hozzadunk 10 cm3 K 2 Cr 2 O 7
oldatot, s 0,1 g Ag 2 SO 4 -ot. Az Erlenmeyer-lombikba tlcsrt helyeznk, s erre flig vzzel
telt 50 cm3-es fzlombikot tesznk. Elektromos fzlapon a lombikot melegtjk s a tfejnyi
els forrsi buborkok megjelenstl szmtva 5 percig forraljuk. Ha forrs kzben az oldat
teljesen megzldl, illetve ha a forrals befejezsekor semmifle srgs sznrnyalatot nem
mutat, jabb 10 cm3 bikromt-oldatot adunk hozz s a forralst megismteljk.

A roncsols befejezse utn az elegyet lehlni hagyjuk, s a tlcsr szrt lemossuk. A


roncsolatot tvisszk 250 cm3-es Erlenmeyer-lombikba, ionmentes vzzel 150-160 cm3-re
higtjuk. A tlcsrt kivve, az elegyhez 8-10 csepp tmny H 3 PO 4 -at s 2-3 csepp knsavas
difenilamin indiktort adunk. Az indiktor becseppentse utn erlyesen megrzogatva az
oldatot megfigyeljk, hogy a kialakult szn ibolyskk rnyalat-e. Ha szksges, tovbbi 1-2
csepp indiktort tesznk hozz. A piszkos ibolyskk szn oldatot Mohr-sval megtitrljuk. A
difenilamin a bikromt jelenltben difenilbenzidin-ibolyv alakul t, melynek lnk
ibolyskk szne a titrls alkalmval egyre jobban ltszik. A titrls kezdetn mg jelen van a
bikromt narancssrga szne, s Mohr-sval val reduklssal egyre inkbb a zldes
sznrnyalat krmsk s a Mohr-s zldes szne kerl eltrbe. Ezek azonban mindaddig,
amg csak 1 csepp bikromtflsleg jelen van, nem lthatk, mert a difenilamin ers kk szne
ezeket elfedi. A kezdetben vrsesibolya szinrnylat elegy egyre hatrozottabban kkk vlik,
majd kzvetlenl a vgpont eltt tintakk sznbe megy t, mely akr egy fl csepp Mohr-s
hozzadstl hirtelen tcsap zldbe. A difenilamin-indiktor szne ekkor eltnik, s az oldat
sznt a krmi- s ferroionok ltal elidzett halvnyzld szn hatrozza meg. A foszforsav
hozzadsval akadlyozzuk meg, hogy a vasionok zavarjk az indiktor tcsapst (foszforsav
a Fe3+-ionokat folyamatosan, komplex alakban ktik meg).

A Mohr-s faktort mindig a meghatrozssal teljesen azonos krlmnyeket teremtve


(ugyanakkora lombikban, ugyanolyan higtsi viszonyok s indiktormennyisg) hatrozzuk
meg. A jl ksztett mroldatok esetn 10 cm3 K 2 Cr 2 O 7 mroldatra 22,5 cm3 Mohr-s
szokott fogyni.

Difenilamin helyett ferroint is hasznlhatunk indiktorknt. tcsapskor a szn kkeszldbl


vrseslilba megy t.

Szmts:
(0,5)0,002068
% =
100, ahol

A= a bemrt K 2 Cr 2 O 7 -oldat mennyisge cm3-ben,


B= a titrlsnl fogyott Mohr-s cm3-ben,
f= a Mohr-s faktora (K 2 Cr 2 O 7 -oldatra faktorozzuk),
b= a bemrt talaj tmege

A humusz minsgnek jellemzse

A klnbz talajok humusza kztti minsgbeli eltrsek egyszeren kimutathatk a bellk


ksztett humuszkivonatok fnyelnyelsnek mrsvel. A fnyelnyels jellemzsre
szoksosan az extinkcit hasznljk: E=log (I/I o ), ahol aI o = az oldatba lp, I= a kilpz fny
intenzitsa.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 127


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A humuszoldatok fnyelnyelsi grbje ltalban monoton lefuts, 200-700 nm kztt nem
tapasztalhat jellemz elnyelsi maximum, s a belp hullmhosszsgnak cskkensekor
nvekszik a kivonat (pl. NaHNO 3 -os) fnyelnyelse. A konkrt mrseket, az UV-
tartomnyban tbbnyire 250 nm krl, a lthat tartomnyban pedig 460-660 nm
hullmhosszsg fny alkalmazsakor mrt extinkcik hnyadosnak (E 4 /E 6 ) rtke jellemzi.
Ha az E 4 /E 6 nagy (7-8, vagy nagyobb), a relative kis molekulj fulvo- s huminsavak
dominlnak, ha viszont 3 s 5 kztti a hnyados, akkor a nagyobb molekulj, jobb minsg
huminsavak vannak tlslyban.

Hargitai egy msik megoldst javasolt. Felttelezte, hogy hg NaOH-os kezelssel a


knnyebben oldhat, gyengbb minsg humuszkomponenseket lehet kivonni a talajbl, a j
minsg szerves anyagokat viszont 1 5-os NaF-dal lehet oldatba vinni. gy a fenti kt
kivonszerrel kapott humuszoldat fnyelnyelse is felhasznlhat a humusz minsgnek
jellemzsre. A humuszanyagok stabilitst kifejez stabilitsi koefficienst (K) gy kapjuk,
hogy a NaF-os oldat extinkcijt (E NaF ) osztjuk a NaOH-os szrlet extinkcijnak (E NaOH ) s a
talaj humusztartalmnak (Hu%) szorzatval:

ENaF
K=
ENaOH Hu 0 0

A meghatrozs menete: A lgszraz talajt 1 mm-es szitn tszitljuk, s papron nagyt s


csipesz segtsgvel a durva nvnyi maradvnyoktl megtiszttjuk (kivtelt azok a
meghatrozsok kpeznek, amelyekben nyers avarszinteket, illetve nyers humuszos
kpzdmnyeket vizsglunk). A szerves maradvnyoktl megtiszttott talajt 0,25 mm-es szitn
tszitljuk, s ebbl 2-2 g-ot kt nagyobb kmcsbe bemrnk. Az egyik kmcsben lev
talajra 20 cm3 1%-os ntrium fluorid-oldatot tltnk, a msik kmcsben lv mintra 20 cm3
20 5-os NaOH-oldatot. A kmcsveket bedugaszolva, azok tartalmt jl sszerzzuk, nehz
mechanikai sszettel talajoknl klnsen gyelve arra, hogy ne maradjon szraz talaj a
kmcs aljn. 3-5 perc erlyes rzogats utn a kmcsveket llvnyra helyezzk. 48 rai lls
utn a kmcsvek tartalmt analitikai szrpapron leszrjk. Nagy agyagtartalm, vagy szikes
talajoknl elfordulhat, hogy rendkvl nehz a szrs. Ebben az esetben 4000 fordulat/perc
sebessggel 15 percig centrifugljuk a szuszpenzit, s az oldatot a talajrl dekantljuk.

Az elksztett oldatok sznbl mr kvetkeztethetnk az esetleg szksges higtsokra. A


kmcsben teljesen tltszatlan oldatok ktszeres, tszrs, esetleg tzszeres higtsra
szorulnak. Olyan higtst alkalmazunk, hogy a mrend extinkcik lehetleg ne haladjk meg a
2-es rtket, de a leghosszabb hullmhossznl, 750 nm-nl ne sllyedjen lnyegesen 0,1 al.

A gyakorlatban clszer a kt oldszerrel kapott kivonat extinkcijt tbb hullmhosszsgon


(400-750 nm kztt) megmrni, s a stabilitsi koefficienst kln-kln kiszmtani. Mivel a
kapott adatok kis mrtkben szrnak, a talajra jellemz rtket a koefficiensek tlaga adja.

Minl nagyobb a K, annl jobb minsg a humusz. csernozjom talajoknl ~ 10-100,


erdtalajoknl ~ 0,1-1,0, szikes talajoknl pedig ~0,001-0,1 a K rtke.

2.4.7.A talaj svnyi nitrogntartalmnak meghatrozsa

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 128


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A talajbl hg soldattal trtn kioldssal (KCl) kivonatot ksztnk, majd a kivonatot NH 4 +
s NO 3 - tartalmt Parnas-Wagner vzgzdesztilll kszlkben hatrozzuk meg. A kivonatban
lv ammnium skbl lgostssal felszabadtjuk az ammnit:

NH 4 + + NAOH = NH 3 + Na+ + H 2 O

A kszlkben lecsepeg NH 4 OH-t a szedlombikban lv brsavban fogatjuk fel (az NH 4 OH


bomlkonysga miatt:

3NH 4 OH + H 3 BO 3 = (NH 4 ) 3 BO 3

A knsavas titrlshoz olyan indiktort hasznlunk, amely gyengn savas tartomnyban csap
t, mivel az ammniumbort elfogytval a knsavfelesleg hatsra hirtelen cskken a pH:

2(NH 4 ) 3 BO 3 + 3H 2 SO 4 = 3(NH 4 ) 2 SO 4 + 2H 3 BO 3

A kivonatban nitrt formjban jelen lv N-t Fe2+ ionokkal redukljuk NH 4 +- Cu2+ ionok
jelenltben, amelyek a folyamatot katalizljk. Hogy mind a NO 3 N-t, mind az NH 4 +-N-t
meg tudjuk hatrozni egy mintval kt desztillcit kell vgezni. Elszr csak az NH 4 +-N-t
hatrozzuk meg, majd az NO 3 --N + NH 4 +-N-t. A kett klnbsge a NO 3 - -N mennyisgt
adja.

A meghatrozs menete: KCl-os oldat ksztse: 40 g talajt cg pontossggal gyorsmrleggel


lemrnk, manyag rzednybe tltjk, majd mrhengerrel 100 cm3 1 5-os KCl oldatot
ntnk r. Lezrs utn 1 rn keresztl forg rzgppel rzatjuk. Rzats utn a
talajszuszpenzit leszrjk.

NH 4 + -N tartalom meghatrozsa: a desztilll lombikba 20 cm3 szrletet pipettzunk,


hozzadunk 6 cm3 33 5-os NaOH-t, majd kevs desztilllt vzzel utna bltnk. A
csipeszekkel a megfelel helyeken elzrjuk a rendszert. A szedlombikba 20 cm3 1,5 %-os
brsavat s 1-2 csepp keverkindiktort tesznk, majd a ht kifolycsvnek csonkja al
tesszk s a gzfejleszt lombik alatti gzg meggyjtsval elkezdjk a desztillcit. A
desztillls idtartama kb. 10 perc.

A zld szn desztilltunot 0,005 M-os H 2 SO 4 oldattal megtitrljuk kkesszrke sznig (titrls
esetn lila szn). A fogysbl kiszmtjuk a talaj NH 4 + -N tartalmt.

NO 3 - -N tartalom meghatrozsa: A desztilll lombikba 20 cm3 szrletet pipettzunk,


hozzadunk 10 cm3 20 %-os FeSO 4 s 1 cm3 10 %-os CuSO 4 oldatot. Ezt kveten kevs
desztilllt vzzel lebltjk s hozzadjuk a 6 cm3 33 %-os NAOH-ot, s ismt kevs desztilllt
vzzel utna bltnk. A csipeszekkel a megfelel helyeken elzrjuk a rendszert. A
szedlombikba 20 cm3 1,5 5-os brsavat s 1-2 csepp keverkindiktort tesznk, majd a ht
kifolycsvnek csonkja al tesszk s a gzfejleszt lombik alatti gzg meggyjtsval
elkezdjk a desztillcit. A desztillls idtartama kb. 10 perc. A zld desztilltumot 0,005 M-
os H 2 SO4 oldattal kkesszrke sznig (tltitrls esetn lila szn). A fogysbl kiszmoljuk a
talaj NH 4 + -N-t + NO 3 - -N tartalmt.

2.4.8.A talaj ammnium-lakttos-oldhat P- s K-tartalmnak meghatrozsa

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 129


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A talajok tpelem-tartalmnak jellemzsre a legtbb esetben az gynevezett knnyen
oldhat tpelem-tartalmi vizsglatok terjedtek el. Ennek alapvet oka az, hogy ezek a
vizsglatok jobban bemutatjk azt a tpelem mennyisget, amely a nvnyek szmra
rendelkezsre ll, azaz a felvehet. A tpelemek egy rsze a talajban olyan formban van, amit
a nvnyek nem kpesek kzvetlenl hasznostani, ha ezek mennyisgt is beszmtannk a
talaj felvehet tpelem kszletbe, nem kapnnk vals adatot.

A talaj knnyen oldhat foszfortartalmnak meghatrozsa

A talaj knnyen oldhat foszfor- s kliumtartalmt azonos ammnium-lakttos (AL)


kivonattal hatroztuk meg. Foszfor esetn a meghatrozst kolorimetris mdszerrel vgeztk
el. Ennek sorn AL-oldattal talajkivonatot ksztnk, majd az oldat foszfortartalmt olyan
kmiai reakciba visszk, melynek termke sznes s megfelel hullmhosszsg fnynl az
oldat fnyelnyelse s foszfortartalma kztt a Lambert-Beer trvny szerinti arnyossg
rvnyes. A fnyelnyelst (extinkcit) megfelelen felptett fotomterrel hatrozzuk meg.

A foszfortartalom meghatrozsa sorn 5 g lgszraz talajmintt tramrlegen 250 ml-es


rzlombikba mrnk. Pipettval hozzadunk 100 ml higtott AL-oldatot s 2 rig rzatjuk.
Ezutn foszfor- s klium-mentes szrpapron leszrjk. A szrletbl vgezzk a knnyen
oldhat foszfor-, illetve klium tartalom meghatrozst. A talajkivonat szrletbl 20 ml-t
szraz 50 ml-es normllombikba pipettzunk, majd a lombikot tartalmt kzben tbbszr
sszerzva knsavas ammnium-molibdent-oldattal jelig tltjk, sszerzzuk, s 2 ml n-
klorid-aszkorbinsav-oldatot pipettzunk r, s ismt sszerzzuk. 30 perc utn s 16 rn bell
mrjk a kkszn komplex fnyelnyel kpessgt 660 nm hullmhosszsg fnyben.

A fotomteres meghatrozshoz ismert foszfortartalm kalibrl oldatokat is ksztnk. A


kalibrl oldatokat ugyangy kezeljk, mint a mintaoldatokat. Miutn a kalibrl oldatok
elkszltek, az egyes fotomterek kezelsi tmutatjban lv mdszereknek megfelelen,
belltjuk a kszlket s felvesszk a kalibrcis grbt. Ezen a mszeren leolvasott jelekhez
ismert foszfortartalom tartozik. A kalibrcis grbe meghatrozs utn van lehetsgnk arra,
hogy az ismeretlen foszfor koncentrcij oldatok foszfor tartalmt, gy a talaj knnyen
oldhat foszfor tartalmt meghatrozzuk. Megjegyezzk, hogy a mai kszlkek nagy rsze, a
kalibrcis grbt maga szerkeszti, gy megfelel bellts esetn kzvetlenl le tudjuk olvasni
a koncentrcit. Ha erre nincs lehetsgnk clszer a kalibrcis grbt szmtgpen
megszerkeszteni. Az eredmnyt mg P 2 O 5 /100 g talaj formtumban adjuk meg, feltntetve,
hogy AL (ammnium-laktt)-oldhat foszfortartalomrl van sz. Az egyes talajok AL-oldhat
foszfortartalmt az albbiak szerint rtkelhetjk (Sarkadi nyomn, cit. In. Stefanovits 1992.)
Az aktulis hatrrtkek a Tpanyag-gazdlkods (Fleky (szerk) 1999.) tallhatk meg.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 130


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
19. tblzat Az egyes talajok AL-oldhat foszfortartalma

Oldhat foszfortartalom AL-oldhat foszfortartalom (P 2 O 5 mg/100 g talaj)


rtkelse Agyagos talajok Vlyogtalajok Laza homoktalajok
Igen kevs <2 3 5
Kevs 3-5 4-7 6-10
Mrskelten kzepes 6-8 8-12 11-16
J kzepes 9-12 13-18 17-25
Sok 13-18 19-25 26-35
Igen sok > 19 26 36

A talaj knnyen oldhat kliumtartalmnak meghatrozsa

A knnyen oldhat kliumot a knnyen oldhat foszfor meghatrozshoz ksztett


talajkivonatbl hatrozzuk meg emisszis lngfotometrival. Az alkalmazott kszlk lehet
lngfotomter, vagy atomemisszis spektrofotomter. Mindkt kszlk esetn a vizsgland
oldatot finom permet formjban acetiln-leveg (vagy propn-leveg) lngba juttatjuk, ahol
az oldat beprldik s az oldott sk pedig a lng hmrskletn atomjaikra esnek szt. A lng
hmrsklete elegend ahhoz, hogy az alklifmek atomjainak bizonyos hnyadt gerjessze. A
gerjesztsnl nyert energiatbblet leads az atomra jellemz hullmhossz foton emisszijval
jr. A lngemisszis sznkp kliumra jellemz vonalnak intenzitst egyebekben
vltozatlan paramterek mellett a lngba porlasztott oldat klium-koncentrcija hatrozza
meg. Ismeretlen koncentrcij oldatok esetben mrhet lngemisszis intenzitst ismert
koncentrcij oldatokval sszevetve az ismeretlen klium-koncentrci meghatrozhat.

A meghatrozst a foszfor vizsglatnl ismertetett mdon elksztett AL-kivonatbl


vgezzk. Els lpsknt ismert klium koncentrcij oldatbl, a minthoz hasonl mdon
eljrva kalibrl oldatokat ksztnk. A mszer megfelel (tpustl fgg) belltsa utn,
megmrjk a kalibrl oldatok egyes tagjainak intenzitst, majd megszerkesztjk a kalibrcis
grbt (ha a gp azt automatikusan nem szerkeszti meg). Ezutn az ismeretlen koncentrcij
mintk intenzitst mrjk meg. Az intenzits ismeretben a kalibrcis grbe segtsgvel
szmolhat a mintk AL-oldhat kliumtartalma, amit mg K 2 O/100 g talaj formtumban
szoktunk megadni, s az albbiak szerint rtkelhetjk. Az aktulis hatrrtkek a Tpanyag-
gazdlkods (Fleky (szerk) 1999.) tallhatk meg.

20. tblzat Az egyes talajok AL-oldhat kliumtartalma

Oldhat AL-oldhat kliumtartalom (K 2 O mg/100 g talaj)


kliumtartalom Fizikai talajflesg
rtkelse Homok Vlyog agyag
Igen kevs <5 <7 < 10
Kevs 6-10 8-12 11-16
Mrskelten kzepes 11-15 13-18 17-23
J kzepes 16-20 19-24 24-29
Sok 21-25 25-30 30-35
Igen sok > 26 > 31 > 36

2.4.9. Vizes kivonat ksztse

500 cm3-es rzlombikba 80 g elksztett lgszraz talajt mrnk be. Hozzadunk 400 cm3
kiforralt s lehttt ionmentes vizet. A szuszpenzit lezrjuk, majd 1 rra krforgs

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 131


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
rzgpben rzatjuk. A szuszpenzit leszrjk. pH<8,5 esetn szrpaprral elltott tlcsren
keresztl szraz, 500 cm3-es Erlenmeyer-lombikba szrjk. A 8,5-nl nagyobb pH esetn
Pasteur-Chamberlain szrt hasznlunk. A szrletet 2-3 csepp toluol vagy xylol hozzadsval
tartstjuk.

2.4.10. Teltsi talajkivonat ksztse

250 g elksztett talajt porcelntlba mrnk. lland kevers mellett addig adagolunk hozz
kiforralt ionmentes vizet, amg a talajpp fnyes, enyhn foly, a keverrl szabadon lefoly
lesz. A talajpp ksztshez fogyott vz mennyisgt feljegyezzk, s a talajppet 6 rn t
letakarva llni hagyjuk.

2.4.11. A vzben oldhat anionok s kationok meghatrozsa


A vzben oldhat ionok meghatrozsa tbb szempontbl fontos: a kapott eredmnybl
kvetkeztethetnk a csapadkvzzel kimosd anyagok mennyisgre, de megbecslhet a
nvnyi tpllkozs szmra mg hozzfrhet elemek nagysgrendje is. A vz kmhatsa
jelents mrtkben befolysolja, hogy mennyi iont vesz fel a vz. Egyb tnyezk, pl. a ms-ms
elemtartalom, befolysolja a nvnyek ltal felvehet mikro- s makrotpelemek mennyisgt.
Az sszehasonlt vizsglatoknl a vzben oldd ionok mennyisge tjkoztatst nyjt a talajok
llapotrl. A vizes kivonatbl a karbont, a hidrokarbont, a klorid s a szulft anionokat,
valamint a klium, ntrium s a kalcium kationokat szoktuk meghatrozni. Az els lpsben a
vizes kivonatot ksztjk el. A 2 mm-es szitn tszitlt talajbl 180 g-ot mrnk be egy flliteres
lombikba, majd 400 ml desztilllt vizet ntnk hozz s 1 rig rzgpen rzatjuk. A
szuszpenzit rzats utn szrpapron szrjk. (A szikes talajok esetn Pasteur-Chamberlain
szrt hasznlunk 8-10 atmoszfra nyoms mellett).

Tiszta kivonatot nyerhetnk, ha a lelepedett szuszpenzi tiszta folyadk rszt 500 ml-es
centrifuga csvekben 1-2 rahosszat centrifugljuk. Ezutn a tiszta kivonatbl hatrozzuk meg az
ionokat.

2.4.12. A karbont- s hidrokarbont-ionok meghatrozsa


Egy 250 ml-es Erlenmayer lombikba 50 ml talajkivonatot pipettzunk (ez a mennyisg felel meg
10 g talajnak), amihez nhny csepp fenolftalein indiktort adunk. Amennyiben a kivonat
szntelen marad, nincs benne CO 3 2- ion, ha vrs szn lesz, akkor 0,1 norml HCl-al
megtitrljuk az elszntelenedsig.

1 ml 0,1 n HCl 3 mg CO 3 2- - ionnal egyenrtk, ezrt

CO 3 2- % ion mge/100 g talaj = 2X * 100/a * 3,0


CO 3 2- ion mge/100 g talaj = CO 3 2- ion mg / E CO3 2-,

ahol
X= a fogyott 0,1 n HCl ml,
a = titrlt oldatra vonatkoz talajsly g-ban (10 g),
E CO3 2- = a CO 3 2- ion egyenrtkslya (30).

A kzlt arny mellett a fogyott 0,1 n HCl ml-ben kifejezett mennyisge szorozva 2-vel, a 100 g
talajban oldhat CO 3 2- ion mennyisgt adja meg mge rtkben.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 132


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A HCO 3 - ion meghatrozsa is az elksztett talajkivonatbl trtnik. A fenolftalein
elszntelenedse utn a talajoldathoz 2 csepp metilnarancs indiktort adunk, majd 0,1 n HCl-val
narancssrga sznig tovbb titrljuk. 1 ml 0,1 n HCl 6,1 mg HCO 3 - -tal egyenrtk, ezrt

HCO 3 - ion mg/100 g talaj = X - b * (100/a) * 6,1


HCO 3 - ion mge/100g talaj = HCO 3 - mg /E HCO3- ,

ahol
b= 1/2 CO 3 ionra fogyott 0,1 n HCl,
X= a metilnanracs mellett fogyott 0,1 n HCl ml,
a= a titrlt oldatra vonatkoz talajsly g-ban (10 g),
E HCO3- = HCO 3 - ion egyenrtkslya (61).

A fenti arny mellett a metilnaranccsal trtnt titrlsra elfogyott ml-ek szmbl kivonjuk a
fenolftalein indiktor mellett titrlt 0,1 n HCl ml-einek szmt, megkapjuk a 100 g talajban lv
hidrokarbontion mennyisgt mge-ben.

2.4.13. A kloridion meghatrozsa


50 ml semlegestett talajkivonathoz 1 ml 10 %-os K 2 CrO 4 -et adunk indiktorknt, majd az
oldatot 0,1 n AgNO 3 -al megtitrljuk a vrsbarna szn elrsig. Egyidejleg csapadk
megjelense is jelzi az tmenetet. 1 ml 0,1 n AgNO 3 3,55 mg Cl- ionnal egyenrtk. Az
elbbieknek megfelelen a fogyott 0,1 n AgNO 3 ml-einek szma adja a 100 g talajban lv Cl-
ion mennyisgt mge-ben. (A 0,1 n AgNO 3 17 g AgNO 3 1000 ml-ben.)

2.4.14. A szulftion meghatrozsa


A talajoldatbl ismt 50 ml-t mrnk ki, melyhez 10 %-os HCl-ot adunk s forrsig hevtjk.
Mg forr llapotban briumkromt szuszpenzit adunk hozz s 5 percig forraljuk. Forrs
kzben 10 %-os ammniumhidroxiddal kzmbstjk, majd lehls utn az egszet 100 ml-es
lombikba tmossuk desztilllt vzzel, s 100 ml-re felntjk. Hrom ra lls utn szrjk s a
tiszta szrletbl 50 ml-t 100 ml-es lombikba pipettzunk t, amihez 1 g szilrd kliumjodidot
adunk. Titrls eltt 10 ml 25 %-os ssavval megsavanytjuk s a kivlt jdot 0,1 n
ntriumtioszulfttal 1 %-os kemnytoldat jelenltben megtitrljuk. 1 ml 0,1 n Na 2 S 2 O 3 3,202
mg SO 4 2--ionnal egyenrtk. Ennek megfelelen:

SO 4 2- mge/100 g talaj = 0,1 n Na 2 S 2 O 3 fogys * 3,202 * 20/48,


SO 4 2- mge 100 g talaj = fogyott Na 2 S 2 O 3 ml * 1,33,

A briumkromt szuszpenzit az albbiak szerint lltjuk ssze:


29,45 g K 2 Cr 2 O 7 -et, 20 g KHCO 3 -at, 750 ml desztvzben feloldunk. Ezutn az oldatot forraljuk,
hogy a CO 2 eltvozzon. Kzben 250 ml desztilllt vzben 48,86 g kristlyos BaCl 2 -t feloldunk, s
ezt a kihlt kromt oldathoz ntjk. Az anyagot jl sszekeverjk, lelepeds utn a tiszta
folyadkot lentjk s annyi desztilllt vizet adunk hozz, hogy az oldat trfogata 500 ml legyen.

2.4.15. A vzben oldhat kationok meghatrozsa


A kationok meghatrozsa lngfotomterrel trtnik, acetiln leveg gzelegyhez szksges
gfejjel.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 133


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
2.4.16. Kalciumion meghatrozsa

Alapstandard oldat: 1000 ml-es mrlombikba 5,004 g CaCO 3 -ot s kevs koncentrlt HCl-ot
tesznk, s a jelig desztilllt vzzel feltltjk. A CO 2 ot forralssal eltvoltjuk, majd az oldatot
lehtjk. A lehlt oldatot ionmentes vzzel 1000 cm3-es mrlombikba mossuk t s jelig
tltjk. Elksztjk a kalibrl oldatot, majd a Ca2+ koncentrcit a vizes kivonatbl
kzvetlenl mrjk.

2.4.17. Ntriumion meghatrozsa


Alapstandard oldat: 1000 ml-es mrlombikba 5,845 g NaCl-t mrnk be, majd jelig
desztilllt vzzel feltltjk. Az alapstandard oldatbl elksztjk a kalibrl oldatokat. A Na+
koncentrcit kzvetlenl mge Na+ /100 g talajegysgben olvassuk le a kalibrcis grbrl.

Javasolt kalibrcis sorozat az alapstandardbl:


1 ml-t 100 ml-re hgtva 0,5 mge Na/100 g talaj
2 ml-t " 1,0 " "
4 ml-t " 1,0 " "
10 ml-t " 5,0 " "
20 ml-t " 10,0 " "

2.4.18. Kliumion meghatrozsa


Az alapstandard oldat: 1000 ml-es mrlombikba 0,7455 g KCl-t desztilllt vzzel jelig tltjk,
majd az alapstandard oldatbl elksztjk a kalibrl oldatokat. A K+ koncentrcit kzvetlenl
mge K+ /100 g talajegysgben olvassuk le a kalibrcis grbrl.

2.4.19. Vezetkpessg meghatrozsa


A talajoldatban legnagyobb mennyisgben Ca2+, Mg2+, Na+ kationok, s Cl-, SO 4 2-, HCO 3 - -
anionokkal alkotott si fordulnak el. A talajoldat ssszettele a mll kzet sszetteltl, a
mllsi folyamat termszettl, a sk migrcija sorn bekvetkez reakciitl, s a kvlrl
mtrgyzssal bevitt sk mennyisgtl s minsgtl fgg.

A talajok startalma ltalban kevs. A sk oldhatsguk fordtott sorrendjben vlnak ki. A


talajok vzben oldhat startalmnak mennyisgi s minsgi meghatrozsa mindentt fontos,
ahol a talaj skszlete egy bizonyos rtket meghalad, vagy ennek lehetsge valsznsthet
(pl. ntztt terleten). A talajvzben oldhat startalmnak meghatrozsra tbbfle szer
alkalmazhat. sszehasonltsra csak az azonos vizsglati mdszerrel kapott eredmnyek
alkalmasak.

A talaj sszess-tartalmnak egyszer, gyors flkvantitatv meghatrozsa a teltsi talajpp


elektromos vezetkpessgnek mrsn alapszik. A startalmat g/100 g talajban adjuk meg. A
talaj mechanikai sszettelt, a sk ionsszettelt s a hmrsklet hatst kalibrlssal veszik
figyelembe. A kplkenysg fels hatrig vzzel teltett talajpp elektromos vezetkpessgt
mrjk. A pp ksztsekor a talaj si oldhatsguknak megfelelen oldatba mennek, ionjaikra
disszocilnak. A mrshez konduktomtert hasznlunk.

A meghatrozs menete: A szoksos mdon elksztett talajmintbl desztilllt vz adagolsval


kplkeny ppet ksztnk. Erre gyakran az Arany-fle ktttsgi szm meghatrozshoz
elksztett fonalprbt mutat ppet hasznljuk fel. A szakirodalom szerint a talajhoz a vizet a

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 134


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
pp olyan llapotig adagoljuk, amikor az fnylik, gyengn folyik, a spatulhoz nem tapad
(teltsi szzalk). Az ismert kapacits merlelektrdot a talajppbe helyezzk. (Ne rjen az
elektrd a porcelnedny falhoz!) Leolvassuk a talajpp ellenllst ohm-ban vagy
vezetkpessgt milli-siemensben (mS) s megmrjk a pp hmrsklett. Az ellenllsbl a
fajlagos vezetkpessg az albbi kplet segtsgvel szmthat:
W = C/R,
ahol
W az oldat fajlagos vezetkpessge
C a mrcella kapacitsa
R az oldat ellenllsa.

Ezt kveten a vezetkpessget startalomra kell tszmtani. Ehhez kalibrcis tblzatot


hasznlunk.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 135


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

3. TALAJVDELEM

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 136


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

3.1.Talajvdelem tzparancsolata:

1. Ne foglalj el a termszettl tbb s jobb fldet, mint amennyi okvetlenl szksges!


2. Ne engedd, hogy a vz elrabolja a termfldet a gondjaidra bzott terletrl!
3. Ne hagyd, hogy a szl elhordja a fldet!
4. Feleslegesen ne taposd, ne tmrtsd a talajt!
5. Csak annyi trgyt vigyl a talajba, amennyit az elvisel, s amennyit a nvny kvn!
6. Csak j vzzel ntzz s csak annyival, amennyivel kell!
7. Ne keverj a talajba el nem boml anyagot, hacsak nem javtsi cllal teszed!
8. Ne mrgezd a talaj lvilgt!
9. rizd meg a talaj termkenysgt, s ha lehet, mg nveld tovbb!
10. Ne feledd, hogy a talajon nemcsak llsz, hanem lsz is!

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 137


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

3.2.Emberi tevkenysg hatsa a talajra

A talajt, mint krnyezeti elemet szmtalan degradcis folyamat veszlyezteti gy a termszet,


mint az ember rszrl. A termtalajokat veszlyezteti tbbek kztt a mennyisgi cskkens
(utak, autplyk, iparterletek, lakpletek, bnyszat stb.) ugyangy, mint a minsgi
leromls (erzi, savanyods, kmiai szennyezs, szerkezetromls stb.). Az Eurpai Uni
talajvdelmi stratgijban az albbi nyolc degradcis folyamatot fogalmazza meg, mint a
leginkbb veszlyeztet tnyezket:
Erzi,
Szervesanyag tartalom cskkense,
Szennyezs,
Bepts,
Tmrds,
Biodiverzits cskkens,
Szikeseds,
Hidrogeolgiai kockzat (rvizek, fldcsuszamlsok).
A talajt s rajta keresztl a krnyezeti elemeket rint fenti folyamatok mind Eurpban, mind
pedig haznkban igen jelents terleteket rintenek.
Magyarorszg terletnek 49,4%-a sznt (4,6 milli ha). A mezgazdasgilag
hasznostott terleteken az egyoldal talajhasznlat, a sokmenetes mvels, a talaj gyakori
mozgatsa kvetkeztben felersdnek a talajdegradcis folyamatok. Magyarorszgon
valamilyen szint talajdegradci a sznt terletek 40%-n jelentkezik. A talaj kedveztlen
nedvessg llapotban val mvelse pl. a talaj felrgsdst, kenst, gyrst, szalonns
llapotv vlst vltja ki. A krosodott, elporosodott talajszerkezet nedvessg hatsra
elfolysodik, majd kiszradva elcserepesedik. A szakszertlen mvels kvetkezmnyeknt
fellp degradcis folyamatok kzl a legnagyobbakat a mvelt rtegben megjelen tmr
zrrteg(ek), valamint az ezek kvetkeztben visszaes biolgiai aktivits okozza. Birks M.
becslse szerint Magyarorszgon 2000-ben a sznt terletek feln jelentkezett valamilyen
fok tmrds.

3.2.1. Talajmvels, talajhasznlat talajtani hatsai (talajtmrds, talajkevers,


forgats)

A talajmvels a termkenysg nvelsnek igen fontos eszkze. Az adottsgokhoz ill


alkalmazsa mobilizlja a talajban meglv termkenysgi tartalkokat, nveli a kihelyezett
trgyaflesgek rvnyeslst, de kzvetlenl is emeli a talaj termkenysgt az erteljesebb
gykrkpzds s a talajlgzs elsegtsvel. A megfelel talajmvels hatsa hrom tren
jut kifejezsre:
1. Fizikai hatsok (porozits javtsa, kedvez vz- s leveg gazdlkods)
2. Biolgiai hats
3. Tpanyag gazdlkods javtsa (jobb tpanyag feltrds).

A talajmvels mveleteivel a talaj fizikai llapota jellemz mdon vltoztathat meg. A


mveletek az albbi csoportokba sorolhatk: forgats, porhanyts, tmrts, lazts, kevers,
felsznalakts.

A talaj laztsa, forgats, porhanyts talajtani hatsai

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 138


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

A talajlazts clja a talaj prustrfogatnak nvelse. A talajlazts hatsra teht n a


porozits s a gravitcis prustr arnya, a lazts a tmrtssel ellenttes folyamat.
Kvetkezmnyeknt n a talaj vzbefogad s vztart kpessge, s az erzis
veszlyeztetettsg cskken. A mlylazts javtja a mlyebb rtegek prusviszonyait,
vzgazdlkodst. Elnye, hogy kmiai talajhibs terleten is alkalmazhat, javul hatsra a
talaj biolgiai s fizikai llapota, nem alakul ki a mveltalp-tmrds, cskken a
belvzveszly, kisebb lesz a talajnedvessg-vesztesg. Kros talajtani kvetkezmnye lehet,
hogy a mlybe vezetett csapadk tlzottan tnedvesti a fellaztott talajrteget, ami extrm
esetben lejts terleten talajcsszst eredmnyezhet.

A porhanyts eszkze a borona, trcsa. Clja a nagyobb rgk aprzsa, a j vetmag gy


elksztse. Tl szraz talajon val alkalmazs esetn azonban felaprzza a szerkezeti
elemeket, elporostja a talajt, ami a talaj deflci rzkenysgt is nveli.

A talajforgats, sznts clja a talajrtegek cserje. Ez szksges, lehet cserepes, krges felszn
leforgatsa, s a lemosdott tpanyag felsznre hozsa esetn, gyomok korltozsa rdekben,
szerves trgyk, tarl maradvnyok, kmiai anyagok talajba juttatsa esetn. Nem megfelel
kivitelezse kros kvetkezmnyekkel is jrhat: talajhibs termhelyeken a nem megfelelen
vlasztott forgatsi mlysg felsznre hozott ss, szikes rteg, glejes, vagy ersen savany
rteget eredmnyezhet.

A talaj tmrtse a lazn sszefgg rszecskk egymshoz nyomsa talajvdelmi s


nvnytermeszts technolgiai clbl. Nem tvesztend ssze a tmrdssel, ami a nem
megfelel talajmvels kvetkezmnye. Tmrtskor cskken a talaj hzagtrfogata, a talaj
fellete, s n a trfogattmeg rtkkel kifejezhet tmdttsge. A tmrts kedvez hatsa
megjelenik a talaj nedvessg forgalmban s a felszn vdelmben (Gyuricza, 2001. Birks,
2001).

Tmrds

A tmrds a vzmozgst gtl fizikai talajhibk egyike. A tmrds sorn a talaj


hromfzisos rendszerbl mechanikai stressz hatsra kiszorul a leveg, s trfogata cskken.
A talajok rzkenysge a tmrdsre a fizikai flesg, szerkezet, szervesanyag- s nedvessg-
tartalom fggvnyben klnbz. A kivlt okok kztt a nedves talajon jrs (taposs-
eredet) s a tbbszr ugyanabban a mlysgben vgzett sablonos mvels hatsra a
leggyakoribb. A taposssal okozott tmrds a talaj felszntl klnbz mlysgig terjed. A
mveltalp-tmrds a rendszeresen bolygatott rteg alatt kpzdik, s az eszkz alapjn
klnthet el (trcsatalp: 16-20 cm, eketalp: 22-25 cm, 28-32 cm, 38-40 cm). A tmrds
mrtke (enyhe, kzepes, slyos) s a deformlt rteg kiterjedse a nyomertl, a deformci
ismtldstl s a nedvessg tartalomtl fggen vltozik. Slyos esetben a tmrds a talaj
felsznre s a mlyebb rtegekre egyarnt kiterjed (Birks et al 2004.). A 3-4 cm, s az ennl
vastagabb tmr rteg a nvnytermeszts kockzatt mr nveli. A kros talajtmrds
hatsra romlik a talaj vz-, h- s lgtjrhatsga. Ez utbbi szembetn eredmnye pl. az
utbbi nhny vben a szntfldeket tbb szzezer hektron bort belvz. A tlzottan tmr
talaj mvelhetsge romlik, n a beavatkozs energia ignye. Lejts terleten az erzis krok
fokozdst is okozhatja. A talajban kialakult tmrdttsg felismerhet a nvnyek
gykereinek deformlt s vzszintes nvekedsbl s a fel nem trdott tarlmaradvnyokrl
is.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 139


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
ntzs hatsa a talaj fizikai s kmiai tulajdonsgaira (szerkezet, sforgalom stb.)

ntzs clja, hogy a vzhiny ne legyen a nvnytermeszts szmra korltoz tnyez.


Talajtani szempontbl akkor szksges az ntzs, ha a nedvessg tartalom. Az ntzs
kedvez talajtani hatsai pl. a nvnyek jobb vzelltsa, intenzvebb tpanyagfeltrds s
tpanyagfelvtel.

Az ntzs hatsai kiterjednek a talaj fizikai, kmiai s biolgiai tulajdonsgaira egyarnt. Az


ntzs hatssal van a talajkpz folyamatokra, hiszen hatsra megemelkedhet a nem szikes
talajvzszint, ami rtiesedsi folyamatokat indthat el. Tl b nedvessgviszonyok esetn
mocsarasods is bekvetkezhet. Az ntzs hatsra bekvetkez szikes talajvzszint
emelkeds msodlagos szikesedshez vezethet, mert felszlltja a mlyebb rtegek startalmt,
vagy akadlyozza a vzben oldhat sk termszetes kilgozst. Msodlagos szikesedst
eredmnyezhet a nem megfelel minsg, nagy startalm ntzvz is (sszes startalom
legyen < 500 ml).

Az ntzs a talaj fizikai tulajdonsgaira kedvez s negatv hatssal is lehet. A nedvesebb


talaj pl. jobban ellenll az erzinak s deflcinak (pl. melioratv talajvd ntzs
homoktalajoknl). A nem megfelelen tervezett s kivitelezett ntzs azonban okozhatja az
aggregtumok s szerkezeti elemek sztiszapoldst. A sztiszapoldott talaj kiszradsa
cserepesedshez, kregkpzdshez vezet.

Az ntzs szmos pozitv hatsa a talaj vzgazdlkodsban jelentkezik. Az ntztt


terleteken megn a talaj hasznos vztartalma, az ntzs fokozza az evapotranspircit. A talaj
fels rsze tnedvesedett, gy cskken a talajvzbl felfel irnyul vzmozgs s ennek kros
hatsa. Kedveztlen vzgazdlkodsi hats lehet pl. ha az ntztt talajok krnyezetben
talajvzszint emelkedshez vezet, ami msodlagos szikesedst eredmnyez. A megnvekedett
talajvzszint kvetkeztben n a talajvzbl trtn prolgs lehetsge, ami szintn a
szikeseds kockzatt nveli. Helytelen ntzs esetn az ntzvz egy rsze a felsznen
elfolyhat (erzi). Az ntzs fokozott hidromorf hatst jelent, gy szmolni kell vas- s
mangn vegyletek olddsval s intenzv mozgsval, majd kivlsval.

A talaj kmiai sszettelben kedvez hatsa lehet az ntzsnek, ha az kilgozza a talaj


startalmt. Ez j vzvezet kpessg, j drnviszonyokkal rendelkez szikes talajoknl
lehetsges. Kedvez hatsa tovbb, hogy fokozdik az ntzs hatsra a tpanyagok
feltrdsa s javul a nvnyek tpanyag felvtele. Igen kedveztlen azonban, ha a tlntzs
miatt fokozdik a talajok tpanyag vesztesge a kilgozds miatt.

Az ntzs hatsra fokozdhat a talaj biolgiai aktivitsa, n a mikroorganizmusok fajszma.

A talajok elzrsa, beptse vrosi terletek talajai

A vrosokban csak kis felszneken maradnak meg a terletre jellemz, termszetes genetikj,
bolygatatlan talajtpusok. Ilyennel tallkozhatunk az el- s hzi kertekben, parkokban,
temetkben, sportplykon.

Vrosi, ipari krnyezetben lev talajokat a terletre jellemz termszetes talajokkal


sszevetsben vizsglva megllapthat, hogy a talajkpz folyamataikat (domborzat,
talajkpz kzet, biolgiai tnyezk, klma stb.) tekintve is az intenzv emberi rhats a
jellemz. A domborzati elemek kiegyengetse, a felszni kiemelkedsek elhordsa, sllyedsek

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 140


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
betltse az egyik terleten az eredeti talajszelvny csonkolst, mg mshol annak lefedst
jelenti. Az egyes klmaelemek vrosban s a krnyez terleteken mrt rtkeiben felismert
eltrsek igen jelentsek lehetnek. A talajkpzds szempontjbl legjelentsebb ghajlati
elemek kzl pl. az vi kzphmrsklet 0.5-1 oC-al magasabb, a csapadk 10%-al tbb, a
prolgs mintegy 30-60 %-al kevesebb, a vegetcis peridus hossza pedig mintegy 8-10
nappal hosszabb, az tlagos szlsebessg a beptettsgi szerkezettl fggen 25%-al kisebb,
mint a vros krnyki terleteken. Mindezek kvetkeztben a vrosi talajok hmrsklete
ltalban magasabb a krnyez terletek talajainl, ennek kvetkeztben intenzvebb biolgiai
s mllsi folyamatok jellemzik. A magasabb prolgsi rtkek kvetkeztben a vrosi talajok
a kiss magasabb csapadk rtkek ellenre is gyakran szrazak. A talajok fejldst a
csapadkbl szrmaz vz mennyisgn tl jelentsen befolysolja a talajvz mlysge s
minsge. ltalban elmondhat, hogy a vrosi krnyezetben a talajvz jrakpzdse a
jelents felszn bortottsgi rtkek (pletek, terek, thlzat stb.) miatt lelassult, hiszen a
terletre es csapadk jelents rsze a vrosi csatorna hlzatba kerl s nem szivrog le a
talajon t a talajvzig. Ennek kvetkezmnye, hogy alacsonyabb talajvzszint rtkeket
mrhetnk, mint a krnyez terleteken. Ezen tendencit fokozzk a mestersges, fknt ipari
cl talajvz kiemelsi trekvsek.

A termszetes genetikj, de beptett, felsznborts al kerlt talajokra jellemz, hogy ezen


beavatkozs kvetkeztben nem csak a tovbbi talajkpzdsi folyamatok (szervesanyag
utnptls, bioaktivits, vzforgalom stb.) szenvednek csorbt, hanem ezen beptsek
kvetkeztben a talajok ltalban csonkoldnak is. A bepts jellegtl fggen 1,5-2 m
vastagsgban a humuszos rteg, vagy a teljes A+B szint elhordsra kerl. Ezzel ezen talajok
multifunkcionalitsa megsemmisl.

A vrosi krnyezet s a vrosi terlethasznosts nem kedvez a talajszerkezet kialakulsnak, a


talajok sszetmrdnek a nagyobb terhels miatt. A talaj szerkezeti rzkenysgre jellemz,
hogy az utakon halad nagysly teherautk okozta vibrci sszetmrtheti az t melletti
talajokat mg a felszni sszetmrdsi hatszna alatt is. Az aggregt szerkezettel
rendelkez, humuszos talaj trfogattmege kevesebb mint 1 g/cm3 , az ersen sszetmrdtt
talaj elri a 2 g/cm3-t. A vrosi talajok tlagos rtke Washingtonban 1.74 -2.18 g/cm3, New
Yorkban 1.54-1.9, az tlag 1.82. A gykerek thatol kpessge ersen lecskken 1.7 rtk
fltt.

A mestersges feltlts al sorolt terletrszeken lev talajok ltalban kt tpust kpviselnek:


az egyik - mindenkppen kedvezbb tulajdonsgokkal rendelkez talajtpus - amikor az
thalmozott anyag termszetes genetikj szediment, vagy fldszer anyag. Elfordul azonban,
hogy a feltlts anyagul valamilyen mestersges anyagot, ptsi trmelket, meddt, iszapot,
hulladkot hasznlnak. Ezen a talajkpzds mg hossz idtvlat esetn sem lesz eredmnyes.

Blume (1996) vrosi talajtipizlsa szerint a vrosi, ipari trsgeken hrom talajtpust lehet
elklnteni: 1, tbbnyire mg termszetes genetikj talajok, 2. termszetes, helyben
keletkezett talajok, melyek jelents talaktst szenvedtek, 3. termszetes s technogn (ptsi
trmelk) anyagot is tartalmaz mestersges feltltsek.

Lehmann 2004-ben csoportostotta a vrosi talajokat, majd javaslatot dolgozott ki WRB (World
Reference Base for soils resources, 2006)-be val beillesztskre vonatkozlag. A 2006-os
WRB osztlyozsban mr megjelennek a vrosi talajok s az ipari terletek talajai is
Technosolok nven, melyekbe azon talajok tartoznak, amelyek kialakulsukban s

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 141


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
fejldskben a technikai eredet vagy valamilyen ms emberi hats jtszott meghatroz
szerepet.

3.1. bra A Technosolok kritriumai s diagnosztikai anyagai (WRB, 2006)

Technosolok kritriumai Jellemz diagnosztikai anyagai

- legalbb 20% (trfogat, slyozott tlag) - Mtermkek (Artefacts): szilrd vagy


mtermket (artefacts) tartalmaznak a folykony anyagok, amelyek
talaj fels 100 centimtern bell, vagy a, ipari v. kzmves tevkenysgek
egy sszefgg kzetig, vagy egy eredmnyei vagy
cementlt tmr rtegig, amelyik a b, emberi tevkenysg ltal olyan mlysgbl
felsznhez kzelebb van; vagy felsznre hozott termkek, ahol eddig nem
voltak kitve a felszni folyamatoknak s
jelenleg ms krnyezeti felttelek kz
- egybefgg, vizet nem, vagy csak kerltek.
nagyon lassan tereszt, brmilyen
vastagsg, mestersges geomembrnt - Mestersges kemny kzet (Technic hard
tartalmaznak a felszntl szmtott 100 rock): ipari tevkenysg eredmnyezett, a
centimteren bell; vagy termszetes anyagoktl eltr tulajdonsg
kemny anyag.
Pl.: aututak, jrdk stb.
- mestersges kemny kzetet
tartalmaznak a felszntl szmtott 100
centimteren bell, ami a talaj vzszintes
kiterjedsnek legalbb 95 szzalkban
jelen van.

3.2.2.Vzhztarts szablyozsa, vzrendezs

A talaj haznk legnagyobb kapacits termszetes vztrozja. Magyarorszg talajtakarjnak


egy mteres rtege mintegy 35-40 km3 vz befogadsra s 25-30 km3 vz raktrozsra kpes,
amelynek hozzvetlegesen 55-60%-a holtvz, 40-45%-apedig hasznosthat vz. E
hatalmas potencilis nedvessg troztr hatkony hasznostsa rdekben elssorban a talaj
tulajdonsgait (s a krnyezeti tnyezket) kell gy befolysolni, hogy:
a felsznre jut csapadkvz minl nagyobb hnyada jusson a talajba (felszni lefolys s
prolgs cskkentse);
a talajba jut vz minl nagyobb hnyada trozdjon a talajban (vzraktroz kpessg
nvelse, szivrgsi vesztesgek cskkense);
a talajban trozott vz minl nagyobb hnyada vljon a termesztett nvnyek ltal
hasznlhatv.

Ezek lehetsgei a felszni elfolys, a prolgsi s szivrgsi vesztesgek cskkentse, a


talajvztplls s talajvzszint-emelkeds megakadlyozsa vagy mrsklse, a vz talajba
szivrgsnak s a talajban trtn hasznos trozsnak elsegtse; jrszt kidolgozott s

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 142


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
ismert de nem mindig (megfelelen) alkalmazott mdszerei pedig a megfelel
fldhasznlat (mvelsi gak, vetsszerkezet), agrotechnikai (elssorban talajmvels) s
talajjavts. A talaj nedvessgforgalom szablyozsban ugyanis a kzvetlen vzelvezets
(felszni vzrendezs, drnezs) s vzptls (ntzs) lehetsgei termszeti s/vagy
gazdasgossgi okok miatt korltozottak s csak bizonyos terleteken vehetk relisan
szmtsba (Vrallyay, 1997).

A talaj vzhztarts-szablyozsnak clja s talajtani megalapozsa

A talaj vzhztarts-szablyozsnak clja a talaj zavartalan funkcikpessgnek biztostsa,


elsegtse:
a termszetes nvnyek s a termesztett nvnyek vzelltsa;
a nvny egyb kolgiai felttelei (pldul tpanyagigny) kielgtsnek
elsegtse;
a talaj anyagforgalmi folyamatainak kedvez irny befolysolsa:
tpanyagforgalom (a talajban lv s/vagy oda kijuttatott nvnyi tpanyagok
hatkony rvnyeslsnek biztostsa, zavartalan nvnyi tpanyagellts);
sforgalom (a talaj kros startalmnak cskkentse);
szervesanyag-forgalom (a humusztartalom cskkensnek megakadlyozsa
stb.) a talaj mikrobilis tevkenysgnek optimalizlsa;
klnbz talajszennyez anyagok forgalmnak szablyozsa (mennyisgnek
cskkentse, immobilizcija),
a talajhasznlat vzkszletekre gyakorolt kros hatsainak megelzse,
kikszblse, minimalizlsa: vzkszletek mennyisgi szlssgeinek (aszly,
belvz, rvz) mrsklse; felszni s felsznalatti vzkszletek minsgnek
megvsa;
biodiverzits fenntartsa.

A talaj vzhztarts-szablyozsnak lehetsgeit, korltait, szksges elemeit, feltteleit s


krlmnyeit az ghajlati viszonyok, a domborzat, a termesztett nvnyek ignyei, valamint az
agrotechnikai rendszer mellett a talaj vzgazdlkodsa szabja meg. Ennek alapvet tnyezi a
talajszelvny felptse, a talajfelszn s a talajvzszint kztti rtegek egymsutnisga,
vastagsga, teleplsi viszonyai s vzgazdlkodsi tulajdonsgai: nedvessgtartalma, a
talajnedvessg llapota, kmiai sszettele, vertiklis s horizontlis mozgsa.

A talaj vzgazdlkodsnak szabatos jellemzshez a felsorolt tnyezk pontos s kvantitatv


ismeretre van szksg, mgpedig azok trbeli eloszlst s idbeni dinamizmust jellemz
valsznsgi s gyakorisgi rtkekkel egytt. E tnyezktl fgg a talaj vzmrlege, teht
hogy a talaj felsznre jut vz milyen hnyada szivrog be a talajba, ennek milyen hnyada jut
- esetleg repedseken keresztl vagy a talajszelvnyen tszivrogva - a talajvzig, milyen
hnyada trozdik, s e hnyadnak milyen rsze vlik a nvnyek szmra hasznosthatv. A
fenntarthat (mezgazdasgi) fejlds s a krnyezetkml talajhasznlat rdekben a talaj
tulajdonsgait s a krnyezeti tnyezket gy kell befolysolni, hogy a felsznre jut
csapadkvz minl nagyobb hnyada jusson a talajba (felszni lefolys s prolgs
cskkentse); a talajba jut vz minl nagyobb hnyada trozdjon a talajban (vzraktroz
kpessg nvelse, "szivrgsi vesztesgek" cskkentse); a talajban trozott vz minl
nagyobb hnyada vljon a termesztett nvnyek ltal hasznosthatv.

Emberi beavatkozsok hatsa a vzhztartsra

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 143


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
Vzgyjt terletn:
vzgyjt terlet kiterjedsnek megvltoztatsa (vztvezets)
a domborzat megvltoztatsa (tereprendezs, vzmosskts, feltlts, stb.)
talajviszonyok megvltoztatsa (talajjavts, mlysznts, sncols, mtrgyzs, ntzs)
nvnytakar megvltoztatsa (erdrts, fsts, rtek feltrse, j nvnyfajtk
termesztse)
ghajlati jellemzk megvltoztatsa (mikroklma, kisugrzs, prologtats, szlviszonyok
stb.)
terlet vzhlzatnak megvltoztatsa (lecsapol s ntzcsatornk ptse,
forrsfoglals)
lefolys s a terlet vzkszletnek megvltoztatsa (felszni s felszn alatti lefolys,
trozs)

Vzhlzaton:
vonalmenti beavatkozsok
o folyszablyozs
o partvdelem
o rvzgtak ptse

helyi vagy terleti beavatkozsok


o duzzasztmvek ptse
o zsilipek teleptse
o szivattytelepek zembehelyezse
o trozk ptse s feltltse

Idbeli lefolys s a vltozs milyensge alapjn:


Folyamatosan vltoz beavatkozsok (a beavatkozsok miatti vltozsok befejeztvel a
termszetes llapot visszallhat (regenerci), vagy a hats kvetkezmnyei irreverzibilisek
lehetnek)
agrotechnikai mdszerek alkalmazsa, azok fejldse miatti hatsok
termesztett nvnyfajtk vltoztatsa
idnyjelleg zemek szennyvzterhelse
idszakos permetezs, mtrgyzs

Idben lland de hatsban fokozd beavatkozsok


talajszint emelkeds ntzs miatt
kolmatci
sfelhalmozds, szikeseds
vrosiasods vzhztartsi hatsai

Vzkszletet nvel, illetve cskkent beavatkozsok:


mlysznts orszgos bevezetse
erdstsi program
ntztt terletek kiterjesztse
belvzmentests fejlesztse
mtrgya hasznosts s nagyzemi mezgazdasg kialaktsa
vegyszeres gyomirts elterjesztse
vztrozk ptse

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 144


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
mocsarak (Hansg, Kis-Balaton) lecsapolsa

3.2.3.Meliorci, rekultivci

Meliorci minden olyan tarts s lnyeges hats beavatkozs, amely a fldhasznlat


ignyeivel sszhangban kedvezen mdostja a termhelyi adottsgokat. A meliorci
fejlesztsi tevkenysg, egymssal szorosan sszefgg biolgiai, kmiai, fizikai s mszaki
eljrsok komplex rendszere, amely a talaj termszetes termkenysgnek megrzst, illetve
tarts nvelst alapozza meg, s a korszer gazdlkods termhelyi feltteleit alaktja ki.
Magba foglalja a terletrendezsi, talajvdelmi, mezgazdasgi cl vzrendezsi s
talajjavtsi feladatok sszessgt (Ferencz K.-Ferencz G., 1999).nllan javthat terlet
lehet egy vagy tbb vzgyjt trsg, egy gazdasg teljes terlete vagy annak valamilyen clbl
kivlasztott nll rsze.

Rszleges (nem komplex) meliorci az olyan tevkenysg, amelynek sorn az adott terleten
a meliorcis helyileg szksges elemei kzl csak a kvnt cl elrshez nlklzhetetlen
munkt vgzik el. A komplex meliorci keretben a fentiek szerint a talaj termkenysgt
kedvez irnyba, tartsan befolysol emberi beavatkozsok sort, belertve az idegen
(kmiai) anyagok bevitelt egyidejleg alkalmazzuk.

Ezen bell talajjavtson a talaj termkpessg fokozsa rdekben vgzett egyes eljrsokat,
elssorban az idegen anyagok talajba juttatsval jr tevkenysget rtjk, bizonyos
mechanikai beavatkozssal elrhet fizikai tulajdonsgot mdost hatsokkal egytt. A
meliorci fogalomkrbe tartoz eljrsok kzl a talajjavts keretbe a hagyomnyos
rtelmezs szerinti kmiai s mindinkbb trt hdt fizikai talajjavtsi eljrsok tartoznak. A
meliorci vzrendezsi, talajvdelmi eljrsai a vzgazdlkods keretbe tartoznak.
A talajjavts (meliorci) terleti jellemzi

Talajaink mezgazdasgi hasznosthatsgt szmos eredend s szerzett talajhiba


(kvessg, csekly termkpessg, ers vz-, illetve shats, savanysg stb.) korltozza. A
termszetes (genetikai) okokbl cskkent termkpessg talajok egy rsznek megjavtst
megksrelni sem (volt) rdemes (tbbek kztt ezrt nem terjedt ki a mezgazdasgi mvels
pl. az ersen kavicsos, kzettrmelkes vztalajokkal, rendzinkkal fedett trsgekre), ms,
igen gyenge termkpessg talajfajtk (pl. szoloncsk szikesek) gazdasgos javtsra
lehetsg sincs.

Talajaink tbbsge viszont klnbz talajjavtsi eljrsokkal termkenyebb tehet. Ez


utbbiak kz rszben azok a talajok tartoznak, amelyek egykor kedvez (vagy kedvezv tett)
tulajdonsgait maga a mezgazdasgi tevkenysg krostotta, teht a korbbi llapot
helyrelltsra (rekultivcira) van szksg.
Javtsra szorul talajaink kzel 70%-a a savany talajok kz tartozik. E talajfajtk
sszefgg terleteket bortanak hegy- s dombvidkeinken, de jelents a kiterjedsk
Szabolcs-Szatmr-Bereg megye keleti feln, tovbb a Tisza s a Krsk vlgyben.
Meliorcira van szksge szikeseink s homoktalajaink nagy rsznek is, amelyek kzel
egyenl arnyban (tlagosan 1215%-ban) osztoznak talajjavtst ignyl fldterleteinkbl.
A hazai szikesek dnt hnyada a Kzp-Tisza-vidken, a Beretty s a Krsk vidkn,
tovbb a Duna menti-sksgon tallhat; a javtsra szorul homoktalajok nagy kiterjeds
terleteket bortanak a DunaTisza kzn s a Nyrsgben, de jelents arnyban vannak jelen
Bels-Somogy dli, sk vidkein s a Drva mellkn is.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 145


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

A savany, a szikes s a homoktalajok megjavtsnak, termkenyebb ttelnek ignye fontos


llami feladatknt jelentkezett a mezgazdasg kollektivizlst kveten. 1947 s 1985 kztt
a legnagyobb mrtk talajjavt tevkenysg Nyugat-Magyarorszg savany talajaira terjedt
ki. Az alfldi megyk savany talajainak 50% feletti arny javtsra csak Hajd-Bihar s
Jsz-Nagykun-Szolnok megyben kerlt sor.

A szikes talajokra irnyul meliorciban Jsz-Nagykun-Szolnok s Hajd-Bihar megyk


llnak az len (javtand terletk 85, illetve 55%-a meliorlt), Bcs-Kiskun, Bks s Heves
megyk szikeseinek nagy rsze viszont vtizedek ta javtatlan.

A javts alatt ll talajok arnya homokterleteinken a legalacsonyabb (mg az e tren


lenjr Bcs-Kiskunban is alig 25%, Szabolcs-Szatmr-Bereg s Somogy megyben 20%
alatti).

3.2.4.Szennyvizek, szennyvziszapok s hgtrgyk elhelyezse a talajokon

Szennyvizek elhelyezse a talajban

A szennyvizek mezgazdasgi hasznostsval ntzsvel rtkes tpanyagokat juttatunk


a talajba, bocstunk a nvnyek rendelkezsre. Alkalmazsakor azonban figyelembe kell
venni azt is, hogy melyek annak kros kvetkezmnyei, hatsai.

Tbbek kztt:
kintzse erteljes szaghatssal jrhat
helytelen vgrehajtsa esetn kedveztlen irnyba tereli a talaj termkpessgt
fertz betegsgek terjesztje lehet

A talaj s szennyvz klcsnhatst szmos tnyez befolysolja, gy a szennyvz eredete s


minsge, a talaj, a termesztett nvny s a mikroklimatikus viszonyok. A
szennyvzntzshez legmegfelelbbek a kzpkttt s a knnyebb vlyogtalajok. Ezek
viszonylag nagy vzmennyisgek befogadsra kpesek s adszorbel kpessgk is
megfelel. A jobb minsg homoktalajok is alkalmasak szennyvzntzsre, nagy tmeg
szennyvz szrdhet t rajtuk, de adszorpcis kpessgk kicsi, ezrt tiszttkpessgk nem a
legjobb. (Stefanovits, 1975.) Az ntzst kvet peridusban emberi fogyasztsra kzvetlenl
alkalmas zldsgflk termelse tilos.

A szennyvizeknek a talajban trtn elhelyezsre a talaj ntisztul kpessge ad lehetsget.


Az ntisztulsi folyamat vgtermkei klnbz szervetlen sk s a humusz.

A csatornzatlan teleplseken keletkez hztartsi szennyvizeket jelenleg is eltisztts utn,


vagy tisztts nlkl a talajban helyezik el. Ahhoz, hogy az ntisztuls vgbemenjen
meghatrozott talajrtegre s idre van szksg, ennek hinyban a talajvz korokoz
mikroorganizmusokkal s elbomlatlan szerves anyaggal szennyezdik. Mivel a talajvzben az
ntisztulsi folyamat lassabban megy vgbe, a talajvzzel ramolva a szennyezsek nagy
terleten sztterjedve az ivvizet ad kutak vizbe is bekerlhetnek. A talajok egyarnt
kpesek fizikai szrsre, biolgiai talaktsra s kmiai folyamatokra, termszetesen egy
bizonyos terhelsi szintig (Tams J., 1998).

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 146


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A szennyvizek ntzsre val alkalmassgt toxikus anyagtartalma, sszes nitrogn tartalma s
sszes oldott skoncentrcija hatrozza meg. Utbbi azrt fontos, mert a talaj startalmnak
nvekedse szikesedshez vezethet. Az ves vzadagok megllaptshoz figyelembe kell venni
az ntzs sorn hasznlt vzminsgi elrsokon kvl a szennyvz kros startalmt. Ez gy
szmthat, hogy az oldott svnyi anyagtartalombl (mg/l) levonjuk a nvnyi tpanyagok s
a talajra kedvez hats sszetevk (N, P, K, K, Ca) adott szennyvzben elfordul mg/l
rtkeit.

Az lelmiszeripari szennyvizeket a magas tpanyagtartalom jellemzi, mrgez anyag ltalban


nem tallhat bennk, ezrt gyakran kzvetlenl, esetenknt eltisztts utn ntzsre
hasznlhatak. A szennyvizek talajban val elhelyezse nemcsak az lvizek tehermentestse
szempontjbl kedvez, hanem az egyb szennyvztiszttsi s elhelyezsi eljrsoknl
veszendbe men tpanyagok hasznostsa miatt is. A szennyvz hordalkanyagai a talaj
prusait eltmtik, ezrt a szennyvizeket elzetesen leptik. Alkalmazskor gondot kell
fordtani arra, hogy ne krostsk a talaj ntisztul kpessgt, ne szennyezzk a talajvizet s ne
veszlyeztessk a kls krnyezetet. A szennyvizeknek csak tiszttott llapotban szabad
eljutnia a talajvzhez. Ennek felttele, hogy a talajvzszint legalbb 1-1,5 m mlysgben legyen
a szennyvzelhelyezs skjtl.

Szennyvziszapok elhelyezse a talajban

A teleplsi szennyvziszapok amennyiben toxikus anyagokat a megengedhet mrtken


fell nem tartalmaznak kzvetlenl s kezels utn is jl felhasznlhatk a szervesanyag- s
tpanyag visszaptlsra, amire talajaink tbbsgnek nagy szksge van. A kihelyezs
feltteleit az 50/2001. (IV.3.) Kormnyrendelet szablyozza.
A felhasznls technolgiai vltozatai:
felleti ntztelepek, faltetvnnyel, eloszt rokrendszerrel, ntz elemekkel
(bakhtkz, mlyrok, mlybarzda), szksg szerinti talajcsvezssel. Egsz ven t
folyamatos, rtalommentes elhelyezst lehetv tev, gazdasgos megolds.
talajba injektls ltalban fedetlen (tart) szntterleteken alkalmazhat. Az
iszaptrolbl az agrrhasznostsi tervnek megfelelen kerl az iszap felhasznlsra, az
idjrsi viszonyoktl ersen befolysolva. Specilis clgpet ignyl mdszer.
barzdatekns elhelyezs, nll iszapra, vagy szennyvzhez kapcsoltan szntterleten
alkalmazhat mdszer, specilis gpigny nlkl (ismertetst lsd a 3.3 fejezetben).
rlelt iszap komposztls utni felhasznlsa, szntfldn, szlben, gymlcssben az
agronmiai ignyeknek megfelel trgyzsi fordulban s mennyisggel. Kiszrs utn a
talajba munklst azonnal el kell vgezni.

Emltst kell tenni a szennyvziszapok rekultivcis s talajjavtsi cl felhasznlsrl. Az


iszapok klnfle konzisztenciban, humusszal, tzeggel, stb. keverten jl alkalmazhatk erre a
clra, termszetesen a szakszeren megtervezett s kivitelezett megoldssal.

Az iszap mezgazdasgi terletn trtn hasznostsnak helykijellshez talajtani


szakvlemnyt kell kszteni, melynek tartalmaznia kell:
ghajlati adatokat,
domborzatra vonatkoz adatokat,
talaj s talajvz vizsglatok eredmnyt, rtkelst,
az iszapra vonatkoz rszletes vizsglati adatokat s rtkelst,
a terlet talajtani alkalmassgt,

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 147


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
az iszapterhels mrtknek, rendszeressgnek, az elhelyezs idtartamnak
meghatrozst,
a talajtani beavatkozsok szksg szerinti mdjt s mrtkt.

Az iszaplehelyezs terletignye meghatrozshoz szmtsba kell venni:


az iszap nvnyi tpanyagtartalmt,
a termesztsre kijellt nvnyek tpanyagignyt,
az iszap ltal kijutatott tpanyagok hasznosulsnak mrtkt,
az iszap mikroelem-tartalmt,
az elhelyez terlet mikroelem-tartalmt,
a talaj megengedhet mikroelemekre vonatkoz hatrrtkeit.

A szennyvziszap minsge jellemz az adott teleplsre, leginkbb a tiszttsi technolgira,


ezrt teleplsenknt vltozhat. Ezek a tnyezk is befolysoljk a ksbbi felhasznlsi
mdot. A tiszttsi technolgik hatsfoknak javtsa, illetve a fokozatok szmnak
emelkedse az iszap mennyisgnek nvekedshez is vezet.

A szennyvziszap ltalban az albbiakat tartalmazza:


iszapvz (prusvz, kapillrisan kttt, kmiailag kttt),
aprtott svnyi rszecskk (homok, egyb szemcss anyagok),
szerves anyagok,
tpanyagok (N, P, K),
nyomelemek (mikro tpanyagok),
nehzfmek,
patognek.

A nehzfmek, a szerves anyagok s a patognek a hasznosts szempontjbl kedveztlenek,


addig a tbbi sszetev a mezgazdasgi felhasznls szempontjbl ltalban kedvezek. Az
iszap elhelyezsre s hasznostsra szmos lehetsg ismert, azonban ppen a kedvez
beltartalom miatt is vilgtendencia, hogy ennek a viszonylag nagy mennyisg anyag
fogadsra elssorban a mezgazdasg a legalkalmasabb.

A szennyvziszap szntfldi elhelyezsi mdjra szmos megoldst alkalmaznak. Vztelentett


iszap szntfldn trtn hasznostsa a vegetcis id utn trtnhet. Gondot kell fordtani
arra, hogy az iszap egyenletes mlysgben, azonos dzisban s kis tapossi kr mellett legyen
kijuttatva.

A mezgazdasgi hasznostsra kerl iszappal szemben tmasztott kvetelmnyek:


jrvny-higinikus szempontbl kifogstalan legyen,
stabil vgtermkek alkossk,
knny adagolhatsg jellemezze,
nehzfmtartalma megfelel legyen,
nagy trgyartk legyen,
megfelel kmiai sszettel legyen,
rtalmas szervesanyag-tartalma elviselhet legyen.

A toxikus anyagokat (nehzfmek, rtalmas szerves anyagok) megfelel eltiszttssal a


keletkezsk helyn vissza kell tartani, nem szabad a szennyvztisztt-telepre juttatni.
Ezzel az 1-3 kvetelmnyek kielgthetk.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 148


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

A szagrtalmak a hasznostsra kerl iszap megfelel stabilizlsval elkerlhetk.


Jrvnygyi szempontbl fontos, hogy a szennyvz iszap talaj nvny llat ember
fertzsi lncot hatkonyan meg kell szaktani.

A toxikus elemek felhalmozdsa, az idbomba

Kmiai idbomba akkor lp mkdsbe, ha a krnyezeti felttelek lass megvltozsa hatsra


hirtelen megjelennek azok az eddig visszatartott folyamatok, amelyek a talajban s
ledkekben felhalmozdott vegyletek mozgkonny vlsa kvetkeztben fejtik ki hatsukat.

A kmiai idbomba lehetsge ilyenformn rvilgtja a figyelmet a kmiai hulladkok


egykori, jelenlegi s jvbeli kezelsnek krnyezeti veszlyeire.

A talaj rendelkezik olyan tulajdonsgokkal, amelyek lehetv teszik a potencilisan toxikus


vegyletek megktst. Ezeket a talaj megkt kapacitst biztost tulajdonsgoknak
nevezzk. Amennyiben a talajba kerlnek a toxikus vegyletek, az a kmiai megkt kapacits
terhelshez fog vezetni.

Kmiai idbomba akkor fog robbanni, ha a toxikus vegylet mozgkonny vlik a


megktkpessgen tl a talajba juttatott toxikus anyag mennyisg hatsra, vagy ha a
krnyezeti felttelek gy vltoznak meg, hogy cskkentik a talaj megkt kpessgt.

A talaj megkt-kpessgnek alakulst az adszorpcis izotermk segtsgvel, a


pufferkapacits figyelembe vtelvel lehet jl megrteni. A 1.13. brn egyfell lthat 82.
talaj), hogy mi trtnik, ha egy talajt tlzott mrtkben teltenek toxikus anyagokkal. Minl
tbb toxikus anyag kerl a talajba, annl kisebb lesz a talaj pufferkapacitsa a vegylet tovbbi
talajba juttatsval szemben. Az 1. talaj pedig azt mutatja be, hogy miknt cskken le egy talaj
megkt kpessge, - teht miknt vlik mozgkonny a toxikus anyag - ha megvltozik
valamely kls krnyezeti felttel, mint pldul a talaj humusztartalma, kationcsere kapacitsa,
vagy pH-ja. A talajnak annl nagyobb a pufferkapacitsa a toxikus anyaggal szemben, minl
kevsb volt korbban az illet toxikus anyaggal leterhelve. Azonos megkttt toxikus
anyagmennyisg nagyobb oldatkoncentrci vltozst fog okozni abban a talajban, ahol
nagyobb a korbban megkttt toxikus agyagmennyisg.

Az brn az az eset is lthat, amikor a kmiai idbomba gy lp mkdsbe, hogy a


krnyezeti felttelek megvltozsnak hatsra egyes megktkpessget biztost
talajtulajdonsgok, mint pldul a szerves anyag mennyisge, a kationcsere kapacits, vagy a
pH megvltozik, s ezltal lecskken a szilrd fzishoz ktd toxikus anyag mennyisge (y
tengely) s tkerl a mozgkony oldatfzisba (x tengely).

Az adszorpcis izoterma alakja fontos annak eldntsre, hogy milyen a kmiai idbomba
robbansnak a veszlye. Az pldul valszntlen, hogy a nehzfmek mennyisge
meghaladja a talaj maximlis ktkpessgt, az viszont komoly veszlyt jelenthet az
lvilgnak, ha az oldatba kerl fmionok mennyisge kis mrtkben is megnvekszik.

A megkts mechanizmusa mellett szintn nagy jelentsge van a toxikus vegyletek


csapadkkpzdsnek is. ltalnossgban elmondhat, hogy krnyezeti szempontbl nagyobb
biztonsgot jelent a csapadkkpzds, mint a felleti megkts, az gy oldatba kerl toxikus

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 149


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
anyag mennyisge ugyanis az oldkonysgnak megfelel lland rtk lesz addig, mg
drasztikusan meg nem vltozik az oldkonysgot befolysol pH vagy redox llapot.

Az albbi megktdst befolysol talajtulajdonsgok a legfontosabbak: kation- s anioncsere


kapacits, pH, redox potencil, szerves anyag tartalom, talajszerkezet, startalom, mikrobilis
aktivits. Nhny plda: a hermvek ltal kibocstott gzok savas lepedst okozhatnak, ami
ltal lecskken a talaj pH-ja s ez a toxikus nehzfmek mozgkonny vlst okozza. A
globlis felmelegeds kvetkeztben megnhet a mikrobilis tevkenysg, ami a talaj szerves
anyag tartalmnak cskkenshez vezethet, biodegradci sorn. A talaj szerves anyag
tartalmnak cskkense pedig lecskkentheti a talaj megktkpessgt, megvltoztathatja a
talaj redoxpotenciljt s vzvezet kpessgt. A toxikus anyagok pedig mozgkonny
vlhatnak megnvekedett oldkonysguk kvetkeztben, illetve az erzival trtn
elmozduls sorn.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 150


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

3.3. Talajtermkenysget cskkent talajhibk s javtsuk

Talajhibnak nevezzk azokat a fizikai, kmiai s biolgiai jelensgeket, amelyek jelents


mrtkben cskkentik a talaj termkenysgt. Ilyen egyebek kztt a talaj tl tmtt s tl laza
szerkezete, a flslegben lev vz s a vzhiny, a tlzott savanysg, a szikes s ss talaj,
egyes mikroszervezetek hinya vagy krtkony llnyek tlsgos elszaporodsa. Mint ltjuk,
a talajok termkenysgt minden olyan tnyez leronthatja, amely tlzott vagy nem elegend
mrtkben jelenik meg. gy talajhibnak tekinthet mg a tl sok msz, a tpanyagok kros
hinya, illetve egyes elemek toxikus mennyisge, az ipari, mezgazdasgi s kommunlis
talajszennyezds is.

Egyes talajhibk pl. a vzhiny vagy a szikessg megakadlyozzk, hogy nagy


mennyisg szerves anyag keletkezzk. A tlzott nedvessg nem kedvez a bontsi
folyamatoknak, a szerves hulladkokkal tlterhelt talajban nem bomlik le a szemt, vagyis az
ilyen talajban nem mkdik megfelelen a biolgiai krforgs egyik vagy msik fogaskereke.

A Fldn nagyon sok helyen az lland s az idszakos vzhiny okozza a legnagyobb gondot
a nvnytermesztsben. Megakadlyozsra vagy megszntetsre ktfle mdszer ismeretes:
az egyik a talajban lv nedvessgtartalom megrzse, a msik az ntzs. Mindenkppen arra
kell trekedni, hogy a nedvessget rizzk meg, s ott hasznljuk fel, ahol az leesett.

A talajban lv nedvessg megrzsnek igen hatkony mdja, ha megakadlyozzuk a vznek a


talaj felsznrl val elprolgst. Ez a talaj felsznnek a meglaztsval rhet el, mivel ekkor
megszakad a kapillris repedsek kialakult rendszere, a vz nem tud felemelkedni a felsznre, s
gy nem prolog el. Br a meglaztott talajfelszn kiszrad, alatta azonban a talaj nedves marad.

A talaj rendszeres mvelse s a gyomok kiirtsa olyan egyszer mdja a nedvessg


megrzsnek, amellyel akr egy v csapadkmennyisgt is meg lehet rizni a kvetkez
esztendig. gy vlik lehetv az igen szraz ghajlat terleteken is a nvnytermeszts. Ez az
alapja az n. szraz-gazdlkodsnak, amelyet olyan vidkeken znek, ahol egy v csapadka
nem elegend a terms ltrehozshoz. Ha azonban a csapadk megrzdik a kvetkez vig,
akkor a kt v sszes csapadkval mr megfelel termst rhetnek el.
A talajnedvessg megrzsnek egy msik mdja, ha szalmval vagy lombbal takarjk be a
talajt. A Rajna vidkn a szlk talajt gondosan kvekkel fedik be, a ktakar alatt a talaj
nyron jval nedvesebb marad, mint a be nem fedett helyeken. A ktakar nedvessget
megrz hatst a Fldkzi-tenger vidkn gazdlkodk is felhasznljk.

3.3.1. Vzhiny

A szerkezetrombols oka az, hogy a rendszerint nagyon szraz s nagyon felmelegedett talaj-
aggregtumok az ntzvz hatsra valsggal sztrobbannak, s apr rszekre esnek szt,
amelyhez az esszer ntzskor mg a cseppek thatsa is hozzjrul. Az tzott talaj-
felszn sztesett szerkezeti elemei elfolysodnak, az ntzvzzel elszlltdnak, s vgl a
mlyedsekben felhalmozdnak. Kiszradsa utn az ilyen terlet kicserepesedik.
A leggyakoribb talajhiba a msodlagos szikeseds. Az ntzs hatsra a talajvz szintje a
kritikus magassg fl emelkedhet, ami azt jelenti, hogy a felsznrl elprolg vz a kzeli
talajvzbl is kaphat utnptlst. Amikor ez a vz prolog, a talajvzben vagy esetleg a rossz

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 151


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
minsg ntzvzben oldott sk, kzttk ntriumsk, a felsznre kerlnek, ott megrekednek
s felhalmozdnak, vagyis szikesedst vltanak ki.
Az ntztt terletek mlyebb rszein elvizenysds is fellphet. Az itt sszegylt vz egsz
vben bonthatja a talajt. A levegtlensg pedig a talaj termkenysgnek cskkenshez
vezethet. Csak a helytelenl vgzett ntzs hatsra lpnek fel kros vltozsok. A hibk
elssorban az ntzvz nem megfelel minsgbl s rossz adagolsbl addnak. A fenti
hibk terepegyengetssel, az ntzvznormk cskkentsvel, a talajvzszint sllyesztsvel,
esetleg az ntzs felfggesztsvel kerlhetk el.

3.3.2. Az ntzs kros hatsai

A vzhinyt sidk ta ntzssel ptolja az ember. Az kori civilizcik a nagy


folyamvlgyekben (Nlus, Tigris, Eufrtesz, Indus) ntzses gazdlkodst folytattak.
A helyesen vgzett ntzses gazdlkods j termst, gazdagsgot hoz, a helytelen ntzs
viszont az egsz trsadalomra kihat slyos kvetkezmnyekkel jr. A helytelen ntzs olyan
talajhibkhoz vezet, mint a szerkezetrombols, a msodlagos szikeseds s az elvizenysds.

3.3.3. Tl tmtt talaj

A talaj mlyebb szintjeiben gyakran tallhatk ersen tmdtt, vzzr rtegek, mint a
mszkpad, a vaskfok vagy a szikes s erdtalajok tmdtt felhalmozdsi szintje. Ezek
fellaztsakor gyelni kell arra, hogy kzben ne keveredjenek ssze az p talajszintekkel. Ezrt
olyan eljrsokat kellett kidolgozni, amelyek eredeti helykn szntetik meg a tmdttsget.
Kzjk tartozik az altalajlazts, amelyet a kvnt mlysgben lehet elvgezni az erre a clra
szerkesztett gppel.

3.3.4. Tl laza talaj

A homoktalajoknak az a legnagyobb hibjuk, hogy a vizet nem kpesek raktrozni, gyorsan


kiszradnak. E tulajdonsguknak az az oka, hogy nagyon kevs kolloid alkotrszt
tartalmaznak, amely megkthetn a vizet s a tpanyagokat. Az ilyen talajok hatsosan
kezelhetk a rteges homokjavtssal. Ennek az a lnyege, hogy sszefgg istlltrgya-
rteget vagy ms, kolloidokban gazdag, termszetes vagy mestersges eredet rteget tertenek
el mintegy 60 cm-es mlysgben. Hatsra javul a kezelt talaj tpanyag- s vzgazdlkodsa.

3.3.5.Flsleges vz

A levegtlen viszonyoknl elfordul, hogy a vz valamilyen ok miatt nem tud elfolyni egy
terletrl, emiatt a nvnyek gykerei nem jutnak leveghz. A flslegben lev vizet ezrt
mestersgesen el kell vezetni. Ennek legegyszerbb mdja, hogy rkokat snak, amelyeken t a
vz elfolyik. Mivel a nylt rok a szntfldi mvelst nagyon megnehezti, s sok helyet foglal
el, ezrt az rokba kigetett agyagcsveket fektetnek gy, hogy azok szorosan egymshoz
rjenek, majd betemetik az rkokat. A vz ekkor az agyagcsveken keresztl folyik el a
terletrl. Az agyagcsvek helyett gyakran kilyuggatott manyag csveket hasznlnak erre a
clra. Az eljrst alagcsvezsnek vagy mskppen drnezsnek nevezik. A vzelvezets

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 152


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
olcsbb, br nem ilyen tarts mdja, amikor erre a clra ksztett vakondekvel a szksges
mlysgben mestersges vakondjratot ksztenek. A viszonylag tmtt fal jratok vezetik el
a flsleges vizet.

Lpterleteken azonban nem elegend csupn a talajvz szintjnek cskkentse s az esetleges


felszni vizek levezetse, hanem gondoskodni kell arrl is, hogy a talajvz mlysge ppen a
tzegtalajok ltal megkvnt mlysgben legyen. Csak gy lehet ugyanis elkerlni, hogy a
tzegtalajok tlsgosan kiszradjanak, ami termkenysgkre Ugyangy kedveztlenl hat,
mint a tlzott nedvessg.

A talaj nem megfelel szellzsnek a kvetkezmnyeit legjobban a vrosi utakat szeglyez


fkon figyelhetjk meg. A kvezettel beburkolt talajba a leveg csak a fa trzse krl
meghagyott fldtnyron t juthat be. Fiatal fk ignyeit ez mg kielgti, az idsebb fkt
azonban mr nem. A gykrzet leveghinya kvetkeztben a fk korn lehullatjk a
lombjukat, legtbbszr mg a bsges ntzs sem segt, mivel ez is csak a leveghinyt
nveli.

3.3.6.Tlzott savanysg

Leggyakrabban tlzott savanysgot s a szikesedst kell kmiai mdszerekkel megjavtani.


Termszetes folyamatok eredmnyeknt tlzott savanysg ott jelentkezik, ahol a
talajkpzdsi folyamatok kvetkeztben a kalciumionok kimosdnak a talajbl, s a
talajkolloidok fellett elssorban hidrogn- s aluminiumionok bortjk. A talaj a nem
megfelel mtrgya-hasznlat s a savas esk kvetkeztben is savanybb vlhat. Ha mr
eleve savany vagy savanyodsra hajlamos talajon huzamosan s nagy adagban savanyt
hats mtrgykat alkalmaznak, akkor a talaj tovbb savanyodik. Ilyen hatsa van az
ammnium-szulft, az ammnium-klorid, valamint a klium szulft s a klium-klorid
mtrgyknak. A nvnyek ugyanis bellk fknt csak az ammnium-, illetve a klium-
ionokat veszik fel, cserbe pedig hidrognionokat adnak, amelyek nagy mennyisgben
nyilvnvalan jelentsen savanytjk a talajt.

E hiba javtsa gyakori tapasztalaotk alapjn nagyon rgi idk ta meszezssel trtnik. A
rmai lersok szerint a keltk a mai Anglia terletn, egykor mrgzssal (CaCO 3 tartalm
kzet) nveltk a talajok termkenysgt. A meszezs clja tulajdonkppen az, hogy a talaj
kationadszorpcira alkalmas helyeit kalciumionokkal teltsk. A leggyakrabban alkalmazott
javtanyag a CaCO 3 .

3.3.7.Szikeseds

A szikes talajok kedveztlen tulajdonsgait az okozza, hogy a ntrium-ionok a fels szintekben


nagymrtkben felhalmozdnak. Az ilyen talajoknak nincsen megfelel szerkezetk, rossz a
vzbefogad kpessgk s a mvelhetsgk is. A kmiai talajjavts feladata a ntrium-ionok
lecserlse kalcium-ionokkal. A meszezses szikjavts elfelttele, hogy a talaj fels
szintjben ne legyen vzben oldhat ntriums, s ez mg a talajvz felemelkedsvel se
kerlhessen oda. Ezt a talajjavtsi mdot csak akkor szabad alkalmazni, ha elzleg a talajvz
szintjt a szksges mlysgre leszlltottk.

Tessedik Smuel szarvasi lelksz a kertjben tett megfigyelsek alapjn javasolta a krnyk

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 153


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
lakinak, hogy a szikes talajok megjavtsa vgett kalcium-karbontot tartalamz altalajt
srgafldet tertsenek el a szikes talaj felsznn, majd munkljk azt abe a szntott rtegbe.
Mivel Tessedik gazdasgi tanintzetet is vezetett, javaslatai szles krben elterjedtek, gy
haznkban 1780 ta alkalmazzk a szikesek altalajtertssel val javtst, a digzst.

3.3.8.Tlzott startalom

A ss talajban a felszn kzelben nagy mennyisg s (szda, galubers, konyhas, kesers)


halmozdik fel, a pH 9-10 krl van, ezrt csak gyr str nvnyzet telepszik meg. A ss
talajok egy rsznl a szda kzmbstse a f feladat, erre jl hasznlhat a gipsz:
Na 2 CO 3 +CaSO 4 =Na 2 SO 4 +CaCO 3. A folyamatban semleges kmhats termkek keletkeznek,
gy megsznik a szdnak a nvnyekre mr kis mennyisgben is rendkvl kros hatsa. A
gipsz kalciumionjai a szda semlegestse mellett rszt vesznek az agyagos rszben lv
ntriumionok kicserlsben is. A vzben jl oldd ntrium-szulftot pedig a csapadk-vz
elbb-utbb kimossa a talajszelvny felsbb rtegeibl.

A gipsz talajjavtsra val felhasznlst Irinyi Jnos, a gyufa feltallja mr 1839-ben


felismerte, de javaslatra nem figyeltek fel, ezrt a gipszezs nemzetkzi elterjesztse nem az
nevhez fzdik.

A ss talajok nagy startalmt vzvezetssel egybekttt talajtmosssal is eltvolthatjk olyan


terleteken, ahol ezt a talaj tulajdonsgai s az tmossra hasznlt vz minsge lehetv teszi.

3.3.9.Talajolts

Sok esetben hinyoznak a talajbl a termeszteni kvnt pillangs nvnnyel szimbizisban l


Rhizobium baktriumok. Felmerl az a gondolat, hogy ilyenkor mestersges ton kellene
azokat a talajba juttatni. Ismeretes, hogy egyes faflk gykereivel egytt l gombk
elengedhetetlenek a fa fejldshez, ezrt az ilyen fk teleptsekor mindig gondoskodni kell
megfelel mikorrhizs talaj alkalmazsrl. A mikroszervezetek mestersges talajba juttatst
talajoltsnak nevezzk. Ilyen clra fknt Rhizobium-, Azotobacter-ksztmnyeket s
mikorrhiza tenyszeteket alkalmaznak.

3.3.10.Talajferttlents

A mlt szzad kilencvenes veiben a filoxra elleni hadjrat hvta fel a figyelmet a talaj kros
llnyeinek mestersges elpuszttsra, az n. talajferttlentsre. Az eljrs klnbz
formkban mr sidktl fogva ismert volt. Egyiptomban a talajt napon hevtettk, gy
puszttottk el a benne lev krtevket. Napjainkban elssorban az veghzak talajai vannak
ilyen veszlynek kitve. A nagy meleg, a bsgesen adagolt tpanyagok s a nedvessg
hatsra az llnyek egsz serege szaporodhat el bennk; fonlfrgek tmadjk meg a
gykereket, krokoz gombk lepik e1 a szrat, leveleket, gymlcsket. Olykor a
szabadfldn is elfordul, hogy a talajt bizonyos krtevk gy ellepik, hogy az a nvnyek
termesztsre alkalmatlann vlik. Ide tartozik a talajuntsg jelensge is, ami elssorban
monokultrs termels sorn lp fel. A huzamosan termesztett nvny gykerei olyan mrgez
anyagokat vlasztanak ki a talajba, amelyek megakadlyozzk ugyanannak a nvnynek a

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 154


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
tovbbi eredmnyes termesztst. gy tnik, mintha az adott nvnyt a talaj megunta volna.

Ha az ilyen talajt ferttlentik, akkor ezek a kellemetlen hatsok megsznnek. A


talajferttlentsnek kt alapvet mdja van: az egyik a forr gzzel val hevtse, a msik a
napjainkban elterjedtebb vegyszeres ferttlents. Mindkt beavatkozs elpuszttja a krtkony,
nemkvnatos krokozkat.

3.3.11.Talajerzi

Azokat a pusztt jelleg folyamatokat, amelyek hatsra a talaj fels rtege fokozatosan
elvkonyodik, mikzben termkenysge egyre romlik, esetleg teljesen alkalmatlann vlik
mezgazdasgi termelsre, talajerzinak nevezik.

Az erzis talajpusztulsnak klnbz megjelensi formi vannak. A csepperzit a szraz


talajra hullott heves esk idzik el, egyrszt a bezrt leveg tlnyomsra visszavezethet
aggregtum-robbans ltal, msrszt a cseppek mechanikai rombol hatsa kvetkeztben. A
felleti rtegerzinak az az oka, hogy a sztiszapolt, vagy az pen maradt kisebb
aggregtumokat a lejtt fed vkony vzlepel rtegszeren elhordja. A termrteg ezltal
fokozatosan elvkonyodik, st teljesen el is pusztulhat. Sokszor gy keletkeznek a jelts
terletek kopr szikli. A barzds erzi kb 15-20 cm-es de legfeljebb a szntott rteg
vastagsgig terjed barzdaszer talajba mardst jelent. Hegy-vlgy irny sznts
esetben a barzds erzi az egsz tblra kiterjedhet. Az rkos erzi frissen szntott
terleten ers zpor utn jn ltre. A nagy tmegben lezdul vz mlyen belemar a talajba, a
keletkezett rkok mlysge elrheti a 2-3 m-t is. A szakadkos erzi a be nem temetett rkos
erzi helyeinek megnagyobbodsa rvn alakul ki.

Az erzis talajpusztuls tovbbi krttele az eliszapolds. A lejts terletrl lehordott talaj


egy rsze a lejt aljn lerakdik, az ott l nvnyzetet elbortja, tovbbi krokat okozva. Egy-
egy felhszakads utn kzutakon s vasti plykon is komoly krokat okoz az eliszapolds.

Az erzi elleni vdekezsnek tbb hatsos mdja ismeretes. Az egyik lehetsg sncok
ptse a lejtn, a rtegvonalak mentn, a lejt irnyra merlegesen. A sncok a lejt hosszt
szakaszokra bontjk, ezzel egyrszt a felleten lefoly vz sodrst cskkentik, msrszt a vz
sszegyjtsvel annak a talajba szivrogtatst segtik el. A teraszok ltestse mr
komolyabb beruhzst ignyel. A Fld nagyon sok vidkn a meredek hegyoldalakon csak ily
mdon lehet huzamosabb ideig nvnyeket termeszteni.

Egyszerbb s knnyen megvalsthat talajvdelmi eljrs a szintvonalas mvels. Ennl


szigoran kvetik a szintvonalakat, teht kanyargs nyomvonalon haladnak. A terleten
ltalban kt nvnyllomny svjai vltakoznak. Az egyik pl. lucerna, segti a talaj vdelmt,
a msik, pl. az rpa kevsb. A lejtn esetleg elmozdul talajrszeket a talajvd sv
nvnyllomnya felfogja. Klfldn ez az eljrs meglehetsen elterjedt.

A vzerzi krttelt nagymrtkben cskkenteni lehet a termesztett nvny helyes


megvlasztsval. A lejts terleteken ltalban az erd vagy gyep a termszetes nvnytakar,
mindkett jl vdi a talajt a lepusztulstl.

A szl pusztt hatsa - a deflci elleni vdekezs egyik hathats mdja a szl sebessgt
cskkent erdsvok, fasorok, ligetek teleptse. Az is j vdelmet nyjt a deflci ellen, ha a

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 155


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
felsznt llandan nvnytakar bortja. Termesztett nvnyekkel sajnos ezt legtbbszr nem
lehet megvalstani, ezrt a talajtakars ms mdszert kell alkalmazni, pl. a talajt nem l,
hanem holt nvnyi rszekkel, szrral, szalmval stb. fedik be.

3.3.12.Talajszennyezs

A nitrt szennyezds veszlye ketts: egyfell egyes tpllknvnyek hajtsrszeiben


felhalmozdva a tpllklncba kerlhet, msfell a talajvzbe mosdhat, elszennyezve
ivvzkszleteinket.

A vizek nitrt szennyezsnek elkerlsre vezettk be szakterletnkn az els EU-


szablyozst, amely a szennyezs mrtknek drasztikus cskkentse rdekben korltozza a
szerves trgyk s nitrogn-mtrgyk hasznlatt.

A msik lehetsges talajszennyezdst a toxikus nehzfmek okozzk, amelyek nvnyre,


llatra, emberre egyarnt veszlyesek.

A harmadik talajszennyez anyagcsoportot a nvnyvdszer-maradvnyok, klnsen a


poliaroms sznhidrognek alkotjk. A legjabb kelet szennyezknek a kolajszrmazkok
tekinthetk.

Minden szennyezdsnl a megelzsen van a hangsly. A szennyezs ltrejtte utn mr csak


nagyon kltsges tiszttsi mdszerekkel szntethetk meg a kros hatsok.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 156


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

3.4.A tpanyag-gazdlkods talajvdelmi vonatkozsai

3.4.1.A nitrogn s a krnyezet

A nitrogn-krforgalomban igen sok vesztesget okoz tnyez van.


denitrifikcis vesztesgek
az ammnia gz alakban trtn elillansa
erzi okozta vesztesgek
NH 4 +-fixci az agyagsvnyrcsban
NO 3 --kimosds.

A fentieken kvl a talaj nitrogntartalma szempontjbl vesztesgnek szmt a termssel elvitt


nitrogn is.

A talaj nitrt tartalmnak a nitrogn oxidcis llapotnak vltozsa kzben bekvetkez


cskkenst denitrifikcinak nevezzk.

A nitrognvesztesgek egy rsze denitrifikcin alapul. 15N-tel vgzett vizsglatok kimutattk,


hogy a talajba adott nitrogn 3050%-a veszendbe mehet denitrifikci kvetkeztben.
Kzp-eurpai viszonyok kztt, szabadfldi mrsekbl kimutattk, hogy csak kb. 7% a
biolgiai denitrifikci okozta vesztesg (amely azonban 116% kztt ingadozik). A kmiai
denitrifikci mg kevesebb vesztesget okoz.

A denitrifikci a talaj NO 3 tartalmtl, a talajvz teltettsgtl, a rendelkezsre ll szn


mennyisgtl, a hmrsklettl s a pH-tl fgg.

Ha a talaj nagymrtkben teltett vzzel (tbb mint 80%-os teltettsg), nagyfok denitrifikci
trtnik, Ugyanis anaerob krlmnyek kztt nhny baktriumfaj (pl. Pseudomonas) a nitrit-
s nitrtionok oxignjt elektronakceptorknt tudja hasznlni. A redukci lpsei:
NO 3 - NO 2 -N 2 O N 2 ,

Ebben a folyamatban az elektrondonor, azaz a reduklanyag a szerves ktsben lv szn,


vagyis a nvnyi maradvnyok anyaga. Ez a fajta denitrifikci csak akkor kvetkezik be, ha
az oxign mr majdnem teljesen elfogyott a talajban. Klnsen a rosszul drnezett, tmdtt
talajokban trtnik denitrifikci, a rendkvl lass 0 2 -diffzi kvetkeztben. A
denitrifikcis folyamat kb. 5 0C-nl indul meg, s mrtke a hmrsklet emelkedsvel
fokozdik. 6 pH-rtk alatt csekly mrtk, 67-nl elg nagymrtk a folyamat. A
dinitrogn-oxid (N 2 0) nemcsak kzbens termke lehet a reakcinak, hanem vgtermke is,
amikor is az atmoszfrba illanhat, ha a felsznhez elg kzel kpzdtt.

A termszetes koszisztmkban nincs nagy a jelentsge a denitrifikcinak. A


mezgazdasgi termels sorn nitrognmtrgyk alkalmazsa esetn jelents N 2 -vesz-tesgek
lphetnek fel.

A denitrifikci elnys is lehet, ha a gykrzna alatt megy vgbe, s megakadlyozza a nitrt


talajvzbe kerlst.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 157


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A talajba mtrgyaknt juttatott ammniumionok, valamint a karbamidbl kpzd ammnia
egy proton felvtelvel ammniumion alakjban megktdik a kationcserl helyeken. Ha a
talajnak nagy a kationcserl kapacitsa, nagy a nedvessgtartalma s nem lgos a kmhatsa,
a gz alak ammnia vesztesge minimlis lesz. Azt is kimutattk, hogy a talajon lv
nvnyzet is cskkenti az NH 3 elillanst. Nagy vesztesgek lphetnek viszont fel, a
nvnytakar nlkli lgos kmhats talajoknl, ha nagy mennyisg nitrogntrgyt
hasznlnak s azt csak sekly mvelssel dolgozzk be a talajba. Jelents mg az istlltrgya-
halmokbl vagy a talajfelsznen sztszrt istlltrgybl, esetleg a karbamidbl gz alakban
felszabadul ammnia okozta vesztesg.

Az erzi egyben nitrognelhordst is jelent. Ha 1 t talajt visz el az erzi, 4% szerves anyagot


felttelezve annak 1/20-a a nitrogn, azaz tonnnknt 2 kg vesztesg is fellphet. Az erzi
kvetkeztben fellp talaj vesztesg nem ritkn 1020 t/ha, s ez 2040 kg/ha
nitrognvesztesget jelent.

Az erzival elszlltott talaj nagyobb rsze mezgazdasgilag mvelt terletrl szrmazik,


benne a nitrogn legnagyobb rsze szerves ktsben van, s folykba, tavakba kerlve
eutrofizcit okoz.

A talajoldatbl az agyagsvnyok rcsai kz bepl NH 4 -ionok energetikailag olyan


helyzetbe kerlnek, hogy ms ionokkal nem cserlhetk ki. Ezt a jelensget ammnium
fixcinak nevezzk. A talajokban s az svnyokban 60-900 mg/kg mennyisgben talltak
fixlt NH 4 --ionokat.

A kis rtkek homoktalajokra, a nagyon nagyok agyagtalajokra, illetve csillmokra s illitekre


jellemzk.

A nvnyek tpllsa szempontjbl csak az agyagsvnyok rtegeinek szln megkttt


(frissen fixlt) NH 3 -ion jhet szmtsba.

Ha a talajt ammnium-szulfttal trgyzzk, akkor a talaj megktkpessgtl fggen


tbb vagy kevesebb NH+ fixldik viszonylag gyorsan, s csak fokozatosan szabadul ismt fel.
A talajban az NH3-ionok 3 fzisban lehetnek jelen. Ezek kztt egyensly ll fenn.

NH 4 + (fixlt) NH 4 + (kicserlhet) NH 4 + (oldat)

Ha a nvnyek a talajoldatbl felveszik az NH+-ot, vagy nitrifikci tjn cskken az oldatban


a NH+-tartalom, a fixlt NH+-bl egy rsz szabadd vlhat.

Mivel a kliumionok hasonl nagysg ionsugaruk miatt az NH+-ionokhoz hasonlan


viselkednek, a talajoldat kliumkoncentrcijnak nvelsekor n a fixlt NH+ionok
mennyisge.

Nitrt kimosds

A nitrogn fleg NO 3 - alakban mosdik ki. Intenzv nvnytermeszts alatt ll talajokon


cskken a kilgozds.

A kimosds akkor lp fel, ha sok NO 3 - van a talajoldatban, s elegend vz ramlik lefel


ahhoz, hogy a NO 3 - -ot magval vigye a gykrzna al.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 158


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

A nitrtterhels talajszelvnybeli eloszlsnak lehetsgeit a 26. bra mutatja be, aszerint, hogy
milyen folyamat sorn mozdult el a nitrtanion. Amennyiben csak konvekcival mozog, egy
front mozog lefel a talajban. Ha a konvekci mellett diffzisdiszperzis mozgs is van,
egy szimmetrikus koncentrcicscs halad vgig a talaj-szelvnyen. A talajkolloidok negatv
tltse kvetkeztben a negatv tlts nitrtionok nem ktdnek a talaj szilrd fzishoz, gy
mozgsuk a konvekcis anyagmozgsnl gyorsabbnak tnik. Ezzel szemben azokon a
talajokon, amelyekben pozitv tlts kolloidok is vannak, az anionok megktdnek, ezrt
cskken a nitrtkimosds mrtke.

A talajban tallhat repedseken, makroprusokon keresztl jelents mrtk lehet a


nitrtkimosds.

A makroprusokban a vz s vele egytt a nitrt mozgsa gyorsabb az tlagos elmozdulsnl,


ezzel szemben a mikroprusokban tallhat talajoldat s annak nitrttartalma az tlagosnl
lassabban mozdul lefel.

A nitrtkimosds termszetes felttelei a humid s szubhumid terletek talajainl llnak fenn,


csak kisebb mrtkben a szemiarid vidkeken s alig vagy egyltaln nem az arid znban. A
humid s szubhumid rgikban a vegetcis peridus utn kimosdhat, vagy denitrifikldhat a
talajban marad nitrt, esetleg mindkett elfordulhat. Egyes esetekben a NO 3 - felhalmozdik
az altalajban, majd lefel haladva a talajvzbe jut. Ez a talaj tulajdonsgaitl, a klmtl, az
adott nitrognmtrgya mennyisgtl s a termesztsi gyakorlattl fgg. Az arid s szemiarid
a talajban marad NO 3 -, ha a gykrznban marad, akkor a kvetkez terms szmra
nitrognforrsul szolgl.

Az ntzses gazdlkodsban fokozottan fennll a NO 3 --kimosds veszlye.

A nitrognkimosdsra nagy hatssal van a nvnyllomny, a talaj fedettsge, a vegetcis


peridus tartama s a gykrzna mlysge (pl. homoktalajon, szntfldi hasznostsnl a
nitrognkimosds 90 kg ha/v is lehet, mg rt, legel esetben csak 20 kg N/ha/v rtket
mrtek).

Nyilvnval, hogy homoktalajoknl a kimosds s a mlysgben trtn nitrtelmozduls


sokkal nagyobb mrtk lehet, mint agyagos talajoknl.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 159


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
NO3
terhels

1
Mlysg

a) b) c) d) e)

26. bra A nitrt-N-koncentrci vltozsa a talajban.

a) A konvekcival trtn mozgs; b) A konvekcival, diffzival s diszperzival trtn


mozgs;
c) A negatv tlts fellet tasztja az anionokat, s ez gyorstja a mozgst;
d)Az anion-adszorpci lasstja a mozgst; eh) A kerlutak miatt lassbb az elmozduls;
e/2) Gyors kimosds a makroprusokon, repedseken keresztl

Krnyezeti szempontbl napjaink egyik legjelentsebb talajtani problmja a nitrtkimosds.


Hozzjrul a talajvizek s az ivvzforrsok nitrtszennyezdshez. Az EUhatrtrtk 11,3 mg
NQ-N/liter, amelyet sajnlatos mdon nagyon sok hazai ktvz nitrttartalma meghalad. A
folyvizekbe s tavakba kerl nitrtmennyisg pedig hozzjrul az eutrofizcihoz.

3.4.2.A foszfor s a krnyezet

A foszforkrforgalom sok vonatkozsban hasonlt a nitrogn-krforgalomhoz. Lnyeges


klnbsg a kett kztt, hogy a mikrobilis szervetlen foszftasszimilci valamint a szerves
foszftok mikroorganizmusok ltal trtn bontsa sorn nem kvetkezik be oxidcis szm-
vltozs. A nitrognhez hasonlan foszforbl is jelents mennyisget tartalmaz a mikrbk
szervezete, s a talaj szerves anyagban is a foszfor a msodik legnagyobb mennyisgben jelen
lv tpelem.

A foszfor a feltalajbl az altalajba vndorolhat, s igen kis mrtkben ki is mosdhat a


gykrznbl.

Agyagos talajok feltalajbl a foszfor csak 4060 cm mlysgig vndorol ezt llaptottk
meg olyan lsztalaj oknl, amelyek vtizedeken keresztl jval tbb foszfortrgyt kaptak,
mint amennyit a nvnyek ki tudtak vonni. Ugyanezt az eredmnyt kaptk egy szabadfldi
ksrlet parcelliban, ahol 110 ven t 33 kg P/halv szuperfoszfttal trgyztak: a

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 160


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
foszforvndorlst rten-legeln 38 cm mlysgig, szntfldn 50 cm mlysgig tudtk
kimutatni.

A talajon tszivrg vizek elemzsvel megllaptottk, hogy a foszforkimosds ltalban


kevesebb, mint 0,3 kg P/ha/v. Termszetesen lehetnek olyan krlmnyek, amikor ennl jval
nagyobb: fellptalajoknl s kevs foszfort adszorbel homoktalajoknl, ha nagy mennyisg
Vz szivrog rajtuk keresztl s ha vzoldhat foszftokkal, hg trgyval vagy kommunlis
szennyvzzel trtnik a trgyzs s ntzs. Elsegti a foszforvndorlst, ha nagy
mennyisg foszfor szerves ktsben van a talajoldatban. Ez a hgtrgyzs s a szennyvzzel
trtn ntzs esetben ll fenn. A foszforvndorls durva szemcss talajokban rszben
kolloidok alakjban is vgbemehet.

Az utbbi vtizedekben a folyk foszfortartalma 300%-kal ntt. A nvekeds legfbb oka az,
hogy a tiszttszerek foszfort tartalmaznak.

A mezgazdasgilag mvelt talajok legnagyobb foszforvesztesge erzi kvetkeztben lp


fel. Ha azt vesszk alapul, hogy a szntott rtegben 4501 800 kg P/ha van, akkor egy
tonnnyi talaj elhordsval 0,20,8 kg foszfort is elvesztnk.

A felszni vizekbe kerl foszfor mennyisge kritikus krds, mert a foszforkoncentrci


nvekedse indthatja be az eutrofizcit, az algk elszaporodst. A vizinvnyek lethez
szksges tbbi tpanyag Ugyanis jval knnyebben eljut az lvizekbe, ahol a produkci
korltja ppen a foszforkoncentrci. Ezrt dnt jelentsg pldul a Balaton
vzminsgnek javtsval a tba jut foszfor mennyisgnek drasztikus cskkentse, illetve a
mr Ott lv foszfor lehetsges eltvoltsa.

3.4.3.Klium s a krnyezet

A kzetekben ltalban sok klium van. A talaj sszes kliumtartalma 0,23,3%. A talajoldat
kliumtartalma 1100 mg/liter kztt mozog. Csapadkkal 26 kg K/ha/v jut a talajba. A
kliumellts termszetes krlmnyek kztt nem korltoz tnyez a nvnyek fejldsben.

A kliumkimosds a gykrznbl a klium-mtrgyzs mrtktl, a kliumfixlstl, a


talajok kliumteltettsgtl s az tszivrg vz mennyisgtl fgg.

Jelents lehet a kimosds agyagban Szegny homoktalajok s mvels alatt ll fellptalajok


esetben, mert a K-ionok csak gyengn ktdnek a szerves anyaghoz. Ilyen talajoknl 2050
kg K/ha/v kimosdsokat is mrtek, de nagy mennyisg hg trgya alkalmazsakor ez mg
tbb is lehet.

A mlyebb talajrtegek, amelyek az erzi sorn felsznre kerlnek, gyakran ugyanolyan vagy
nagyobb kliumtartalmak, mint a fels talajrtegek, ezrt erzi hatsra a talaj
kliumszolgltat kpessge nem vltozik. Mgis szmolhatunk erzi okozta klium-
vesztesggel, ugyanis ha 1% a talaj sszes kliumtartalma, akkor az erzinak kitett terletekre
vonatkoztatva a talajbl vente tlagosan 653 kg/ha klium veszhet el.

A trgyaszerek klnsen ha huzamosan s nagy mennyisgben alkalmazzk ket olykor


kedveztlen vltozsokat idznek el a talajban. Az intenzv nvnytermeszts trgyaszerek
alkalmazsa nlkl is a gykrlgzs hatsra fokozatosan savanythatja a talajokat.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 161


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
Ehhez jrulhat mg napjainkban a jelents savas lepeds hatsa is. A mtrgyk, klnsen a
NH 4 + s a nitrogntartalmak, szintn hozzjrulhatnak a talajok savanyodshoz. Rendszeres
msztrgyzssal illetve alkalmanknti meszezssel megllthat a pH-cskkens. A
mtrgyzs pH-t cskkent hatsa htterben a Ca- s Mg-ionok szntott rtegbl trtn
elmozdulsa ll. A savanyods fokozdsval prhuzamosan egyes toxikus mikroelemek
oldhat mennyisge is megn a talajban. Az brzolt (9.14) esetben a gdlli rozsdabarna
erdtalajon folytatott sokves mtrgyzs eredmnyeknt a mangn mennyisge nvekedett
meg kimutathat mdon.

A nitrognmtrgyk a talajba kerlve egyfell a termesztett nvnyek tpanyagul szolglnak,


msfell a nvnyek ltal fel nem vett nitrognmennyisg tovbbi talakulsokon mehet
keresztl, illetve elmozdulhat a szntott rtegbl. Az NH 4 +-ionok nitrifikldnak, s NO3- -
ionokk alakulnak, vagy szmektit tartalm talaj okban fixldhatnak az agyagsvny
rcsszerkezetben, illetve lgos kmhats esetn gz alakban elillanhatnak a talajbl. A
mlyebb talajrtegekbe kerl NO -ionok egyrszt elvesznek a gykerek szmra, msrszt
tovbbmosdhatnak a talajvzbe. A foszformtrgyk hatanyaga a talajban fele-fele rszben
szerves illetve szervetlen formban halmozdik fel. A szerves foszftvegyletek elssorban
akkor szolglnak a ksbb termesztend nvnyek foszforforrsul, ha a szervetlen
foszftvegyletek csupn kismrtkben hozzfrhetk.

A foszfor a talajba jutva adszorbelt llapotba kerl, vagy az aktulis pH fggvnyben


szervetlen foszftvegyleteket kpez. Semleges s lgos kzegben elssorban klnbz
oldkonysg kalciumfoszftok kpzdnek, mg savany talaj okban vas- s
alumniumfoszftok jnnek ltre. Huzamos foszformtrgyzs hatsra jelentsen nhet a
talaj szntott rtegnek foszfortartalma. A foszftionok ugyanis kevss mozgkonyak a
talajban, s felhalmozdnak a szntott rtegben. Csupn Hollandiban s Dniban, a kzeli
talajvz esetben s rendszeres nagy adag szervestrgyzskor tapasztaltk a foszfor talajvzbe
jutst.

Szuperfoszft rendszeres hasznlatakor nagy mennyisgben felhalmozdnak a talajban a


mtrgyban ballasztanyagknt jelen lv CaSO 4 szulft-ion komponense. Mozgkonysguk
kvetkeztben a mlyebb talajrtegekbe is bemosdhatnak. Gyakran megnvekszik a talajok
Cd-tartalma is rendszeres szuperfoszft-trgyzs esetn.

A kliumtartalm mtrgyk hatanyaga a talajba kerlve adszorbeldik a kolloidok


felletn, vagy a klium kt agyagsvnyokban fixldik, esetleg laza talajokban a mlyebb
talajrtegekbe mosdhat. A sokves mtrgyzs sorn a talajban felhalmozd kliumionok
mr nemcsak a szntott rtegben, hanem a mlyebb talajrtegekben is megtallhatk.

Tekintettel arra, hogy a mikroelemeket kis mennyisgben alkalmazzk trgyzskor, nem


fejtenek ki szmottev hatst a talaj tulajdonsgaira.

A kalcium- s magnziumtrgyzs mint korbban bemutattuk a talaj pH-belltsnak


eszkze. A szerves trgyk rendszeres nagy adag alkalmazsakor a kedvez hatsok mellett
szintn tapasztalhat nitrt-kimosds s az emltett foszftelmozduls is. Nagy C/N arny
nvnyi maradvnyok bedolgozsakor lp fel az n. pentoznhats, amelynek eredmnyeknt a
talaj mikroszervezetei idlegesen nitrthinyt okoznak a talajban a termesztett nvnyek
szmra.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 162


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

3.5. Fldrtkels, talajminsts

Magyarorszgon a kataszteri nyilvntarts ksztst s adztatsi clra val felhasznlst


elszr II. Jzsef csszr rendelte el. Az adztats alapjul szolgl, tiszta hozadkot, a
fldek termseredmnyeirl ktelezen elrt adatok alapjn llaptottk meg. A rendszer
termszetesen npszertlen volt, hisz a nemessg trtnelmi eljogaiban rezte magt srtve.
Az adztatsra vonatkoz rendelett II. Jzsef vgl is a nagy ellenlls miatt hallos gyn
visszavonta. A kataszteri nyilvntarts bevezetst Magyarorszgon tnylegesen az 1850. vi
csszri parancs rendelte el. Eszerint a fldad trgya minden gazdasgilag hasznosthat
fldterlet. A fldad alapjul szolgl kataszteri tiszta jvedelmet az tlagos termelsi
kltsgek figyelembevtelvel szmtottk ki. A kataszteri tiszta jvedelmet a kzhasznlatban
aranykoronnak nevezik, ami tulajdonkppen az egysgnyi fldterlet relatv rtke. Az
aranykorona-rtk akkor volt nagy, ha termkeny volt a talaj, ha volt a kzelben kvest,
esetleg vast, kzel volt a gazdasg Bcshez, vagy valamely vroshoz.

A termfldek minsgnek meghatrozsa az 1875. vi VII. trvnycikk alapjn bevezetett


hozadki kataszteri rendszer szerint trtnt, mely a fldek kztti minsgi klnbsget az
aranykorona-rtkben jelentkez eltrssel fejezi ki. A rendszer az orszgot 12 kataszteri
terletre, ezeket pedig egyenknt 20-40 becsljrsra osztotta. Amennyiben egy becsljrson
bell viszonylag nagy klnbsgek voltak, azt tovbb daraboltk 2-3 osztlyozsi vidkre. A
becsljrsokon bell jrsi mintatereket alaktottak ki. A minstst mvelsi ganknt
vgeztk. Egy-egy mvelsi gon bell 8 minsgi osztlyba lehetett sorolni a terletet. A
mdszer egyik nagy hibja ppen a fenti felosztsbl ered, mivel a fldek rtke csak mvelsi
ganknt s egy-egy becsljrson bell vethet ssze, teht nem ad lehetsget orszgos
sszehasonltsra. Msik igen jelents htrnya az aranykorona rtknek, hogy nem vlaszthat
szt a termszeti adottsgokbl (talajtermkenysg, domborzat, ghajlat stb.) s a kzgazdasgi
viszonyokbl szrmaz rtkklnbsg. A maga korban nagyon korszer, a kor trsadalmi,
gazdasgi viszonyait tkrz rendszer kzel 100 v alatt a mdostsok ellenre is elavult s
egyre ersebben jelentkezett az igny mind tudomnyos, mind trsadalmi krkben egy j, a
talaj termkenysgt figyelembe vev, a mvelsi gtl fggetlen rendszer kifejlesztse irnt.

A haznkban 1885-ta rvnyben lv hozadki (kataszteri tiszta jvedelmi, aranykorons)


fldminstsi rendszer egyszer, helyszni rzkszervi talajvizsglatokon (talajbecsls) s
hozadkszmtson alapult. A fldadkatasztert rszenknt kizrlag adztatsi (fldad)
clokat szolglt. A felhasznlsi terlet idkzben bvlt (kisajtts, fldvdelem, kedveztlen
adottsg trsgek tmogatsa), mert ms fldminsg mutat nem llt rendelkezsre.

A bevezets ta eltelt tbb mint szz vben a hozadki rendszer s mdszer nem vltozott, a
vele szemben tmasztott ignyeknek tbb-kevsb megfelelt. A hozadki rendszer
megtlsben azonban mr 1979-ben egyetrtsre jutottak az elmleti s gyakorlati szakrtk,
amikor j fldrtkelsi rendszer bevezetst javasoljk.

Tbben prblkoztak ilyen rtkelsi mdok kidolgozsval, gy pl. Fekete Zoltn mr a


genetikai talajtpusbl kiindulva, azt rtkponttal elltva ptett fel egy minstsi rendszert. A
talajtpuson bell az albbi tulajdonsgokat vette figyelembe: szvet, kmhats, termrteg,
szerkezet, humuszllapot, felvehet nitrogn, domborzat, fekvs, alapkzet, talajvz, ghajlati
krzet. Az ezek alapjn adhat, ill. levonhat pontokkal korriglta a talajtpusra adott
rtkszmot, gy a talajok rtke 1-100 pont kztt alakulhatott. Az ltala kidolgozott bonitlsi
rendszert soha nem prbltk ki a gyakorlatban.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 163


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

A hetvenes vek vgn Stefanovits, Frizsn s Mt kidolgoztak egy rendszert a


fldrtkelsnek a termszeti viszonyok ltal meghatrozott rszre.

A termszeti viszonyokat kifejez talajrtkszm, valamint termhelyi rtkszm a


fldrtkelsnek csak egy oldala, a msik pedig a kzgazdasgi tnyezket kifejez
fldrtkszm. Csak e kett egyttesen kpes a fld vals rtkt egszben kifejezni.

A talajviszonyok fldrtkelsben jtszott szerept a talajrtkszm rzkelteti. Ez nem ms,


mint a talaj termkenysgnek kifejezje, amely a viszonylagos termkenysgen lapul, 1-100-
ig terjed pontrtkkel kzelti meg a talajminsgben fennll klnbsgek kifejezst.

Ahhoz azonban, hogy a termszeti viszonyok sszessgnek hatsa kifejezsre jusson, a


talajrtken kvl az ghajlati, a domborzati s a vzviszonyok mrlegelse is szksges,
melyek egyttesen a talajrtkszmra plve a termhelyi rtkszmot adjk meg.

Az rtkels alapveten a genetikai talajtpusokra, ezen bell az altpusokra pl, a talaj


termkenysge alapjn hatrozza meg a talajrtkszmot. A talajrtkszm meghatrozshoz
teht a kiindulsi alapot a talaj altpusa jelenti, a talaj vltozatokban megjelen tulajdonsgok
pedig korrekcira adnak lehetsget. E szerint a bonitlsi rendszer szerint a ta1ajrtkszm
kiszmtsa az albbiak szerint trtnik: minden altpusnak meghatrozott fels s als
pontszma van. A maximlis rtket az adott altpuson belli legtermkenyebb vltozat
kaphatja, ebbl kell levonni az egyes tulajdonsgok szerinti pontrtket. A levonsokat csak az
als hatr elrsig lehet folytatni.

Mely vltozati tulajdonsgokat vesz figyelembe a rendszer? A talajkpz kzetet, fizikai


flesget, a humuszos rteg vastagsgt, a humusztartalmat, a karbontossgot, szikesedst, a
termrteg vastagsgot, teht csupa a helysznen, vagy laboratriumban mrhet,
szmszersthet talajtulajdonsgot. A figyelembe vett jellemzk kzl hinyoznak a talaj
tpanyagkszlett, illetve vzgazdlkodsi tulajdonsgait meghatroz adatok. Br a talajok
termkenysgt erteljesen befolysolja a tpanyagllapot, egyszeri talajtpanyag vizsglat
nem alkalmas a talaj tpanyag gazdlkodsnak jellemzsre, gy biztosabbnak ltszott a
tpanyag-dinamikt figyelembe venni, a humusztartalom s a humuszos rteg vastagsgnak
rtkelsvel. A vzgazdlkodsi tulajdonsgok ersen befolysoljk a talaj termkenysgt,
azonban mrsk mind a helysznen, mind laboratriumban idignyes s kltsges, ezrt
ezeket szintn csak kzvetve, a talaj altpusn s a fizikai flesgen keresztl vettk figyelembe
a talajrtkszm szmtsnl.

A talaj alaptermkenysgt kifejez talajrtkszm mg nem elegend egy adott termhely


rtkelshez, egyb termszeti tnyezk mdost hatst is figyelembe kellett venni. gy a
domborzat, az ghajlat s a felszni vz hatsval korriglt talaj rtkszmbl kpeztk a
termhelyi rtkszmot. A termhelyi rtkszm teht egy kolgiai rtkels vgeredmnye,
nem tartalmaz kzgazdasgi elemeket.

Az j talajosztlyozsi rendszer csak akkor tekinthet teljesnek, ha az kolgiai rtkszmra


rpl egy megfelel kzgazdasgi rtkels, gy kialaktva a komplex fldrtkszmot, ami
mr alkalmas lenne az aranykorona tnyleges levltsra.

A Stefanovits s trsai ltal kidolgozott bonitcis rendszert az egsz orszgra kiterjed


1:10.000 mretarny talajtrkpezsre plen lehetett volna bevezetni. 1979-ben mgis kt

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 164


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
vltozatban kerlt az j fldrtkels indtsra vonatkoz javaslat a dntshozk el. Az els
varici a nagymretarny talajtrkpekre pl, teljesen j fldrtkels, mg a msodik egy
lnyegesen olcsbb, a rgi mintaterek feljtsa alapjn vgzett termhelyi rtkszm szmts
volt.

A dntshozk 1980-ban elssorban anyagi megfontolsok miatt nem a nagymretarny


talajtrkpre pl fldrtkelsi rendszer, hanem az n. mintateres fldrtkelsi rendszer
bevezetst hatroztk el. Az 1980-85 kztt foly munka sorn a megyei fldhivatalok
mezgazdszai az aranykorons talajosztlyozsi rendszer mintatereinek jrartkelst
vgeztk el, mintaterenknt talaj szelvny feltrssal, mintavtellel, laborvizsglattal, majd
ezek eredmnyre alapozva szmtottk ki a talaj-, illetve termhelyi rtkszmot.

A rendszer alapjaiban ktdtt a rgebbi minsgi osztlyokhoz s a mvelsi gakhoz. Egy-


egy fldrtkelsi krzetben az adott mvelsi gban, az adott minsgi osztlyban lev talaj
szelvnyek termhelyi rtkszmait tlagoltk s ezek az rtkek kerltek az aranykorona
levltsra az ingatlan nyilvntartsba. Ebben a formban a 100 pontos rendszer azt az elnyt
vesztette el, hogy az orszg brmely rszn a hasonl termszeti adottsg terletek
sszehasonlthatak, termhelyi rtkszmuk kzel azonos.

A mintateres fldrtkels befejezse utn derlt ki, hogy a termhelyi rtkszmok ltalban
viszonylag jl tkrzik a termfldek minsgben meglv klnbsgeket, a zrtkertekben
azonban a mvelsi gak sr vltakozsa miatt azonos adottsg fldek ms-ms termhelyi
rtkszmmal rendelkeznek. Dnts szletett teht arrl, hogy a zrtkertekben 8-10 ha-onknt
kell talaj szelvnyt feltrni, a helyszni s laboratriumi vizsglatok alapjn a talajfoltokat
elhatrolni, majd az elkszlt talaj trkpek alapjn meghatrozni foltonknt a talaj
rtkszmot, ill. a termhelyi rtkszmot.

A zrtkertek talajtrkpes fldrtkelse 1985-1987 kztt elkszlt az egsz orszg terletre.


Ez a munka gyakorlatilag mr tmenetet jelentett a talajtrkpes fldrtkels fel.

A mintateres fldrtkels sorn szerzett tapasztalatok alapjn 1985-ben dnts szletett arrl,
hogy felttlenl szksg van a nagymretarny talajtrkpekre alapozott fldrtkels
elindtsra. Az els lps a meglv genetikus zemi talajtrkp llomny felmrse s
minstse volt. Indulskor a mintegy 6,5 milli ha mezgazdasgi terletbl 3,2 milli ha
rendelkezett genetikus zemi talajtrkppel s a fennmarad 3,3 milli ha-on volt szksg j
trkp ksztsre.

A minstst a fldhivatalok s a nvnyvdelmi s agrokmiai llomsok szakemberei


kzsen vgeztk. A vgeredmny alapjn mintegy 0,3 milli ha bizonyult feljtsra
alkalmatlannak, gy teht 3,6 milli ha j talajtrkp s 2,9 milli ha trkpfeljts vrt a
szakemberekre az akkor tervezett 10 v alatt.

A talajminsg (soil quality) sokkal gyakrabban hasznlt fogalom az Egyeslt llamokban,


mint haznkban. A 90-es vek kzepe ta jelentsge kzelit a leveg- vagy vzminsghez,
annak ellenre, hogy defincija s megtlse a mai napig nem egysges. A talajminsgt
ktflekppen tlik meg, rszben a talajtulajdonsgok alapjn, msrszt a talaj termkpessge
alapjn.

A sokfle definci kzl a legelterjedtebb: a talajminsg a talajnak az a kpessge, hogy


adott fldhasznlati s koszisztma hatrok kztt fenntartja biolgiai termkpessgt, a vz

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 165


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
s leveg minsgt, valamint hozzjrul az ember, az llatvilg s a nvnyek egszsghez.

A talajminsg rtkelse a gazdasgi meggondolsok mellett egyre nagyobb figyelmet kap az


letminsggel s a krnyezetminsggel kapcsolatosan. A talaj funkcii az
lelmiszertermelsben, valamint krnyezeti szr s tompt kpessgben egyre
nyilvnvalbbak.

A talaj minsge s llapota egyrtelmen fontos meghatrozja a vz, a leveg minsgnek,


valamint a nvnyi s llati egszsgnek, vagyis az emberi lt minsgnek egyre fontosabb,
hogy a talajminsgt meg tudjuk tlni s azt mrhet mutatkkal ki tudjuk fejezni.

A vz s leveg minsgnek megtlsre vilgszerte standardok llnak rendelkezsre. Teht a


talaj nem kerl kzvetlen fogyasztsra s sszettele, funkcija s azt meghatroz tnyezk
sokkal sszetettebbek nehz a talajra minsgi standardot fellltani. Lal (1994) szerint a
talajminsg, a kvetkez tnyezk ltal meghatrozott:
Sq = f (W c * S c *R d * e d *N c * B d ) t
ahol
Sq = talajminsg
W c = vzkapacits
Sc = szerkezeti index
Rd = gykrzna mlysge
e d = tltssrsg, vagy a kationcsere-kapacits mrtke
N c = tpanyag-szolgltat kpessg
B d = talaj biodiverzits
t = id

A regionlis s nemzetkzi felmrsek ltalban a talaj minsgen kvl ms mutatkkal


egyttesen kerlnek rtkelsre s gyakran politikai vagy trvnyhozsi clak. Doran s
Parkin (1996) fizikai, kmiai s biolgiai mutatkat javasol, mint indiktorokat a talajminsg,
illetve talaj egszsg megtlsre. A talajminsget jelz paramterek rtkelhetsge
cljbl referencia rtkhatrokat fejlesztettek, melyek tartalmazzk a minimlis elfogadhat
rtkeket, a maximlis s kztes rtkeket. Az esetek egy rszben a minimlis elfogadhat
rtekhez kpest kisebb (a trfogattmeg), ms esetetekben a nagyobb (aggregltsg) rtkek
kedvezk s vgl vannak optimum tartomnyba tartoz rtkek (pH).

A talajok llapotnak megfigyelst szolgl hazai rendszer a Talajvdelmi Informcis s


Monitoring (TIM).

3.5.1.A TIM ltrehozsa, clja

A talaj a mezgazdasg legfontosabb termeleszkze, egyben haznk legfontosabb -


felttelesen megjul, megjthat - termszeti erforrsa. Hasznlata sorn nem semmisl
meg, nem vltozik meg szksgszeren s alapveten, ellenttben a nem megjul termszeti
erforrsokkal. Megjulsuk azonban nem megy vgbe automatikusan, hanem lland s aktv
tevkenysget kvetel. Ennek legfontosabb eleme az sszer fldhasznlat, a talajvdelem.

Egy korszer agrr-krnyezetgazdlkodsi program kidolgozsnak kiindulpontja a talaj


llapotnak rszletes s objektv felmrse, s alapvet felttele az llapotvltozsok folyamatos
nyomon kvetse. A vltozsok s azok tendenciinak ismeretben lehetsgnk van a

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 166


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
korszer, eredmnyes s hatkony llapotszablyozsra, a kedvez vltozsok elsegtsre,
erstsre, illetve a kedveztlen vltozsok megelzsre, kikszblsre, vagy bizonyos
trshatrig trtn szszer cskkentsre. Nemzeti rdekeik mellett, nemzetkzi
ktelezettsgekbl rnk hrul feladat is (az EU csatlakozsi szerzds, a kzssgi
kvetelmnyekhez trtn igazods s termhelyi ellenrzs, stb.).

A krnyezetvdelmi s azon bell a talaj llapotnak nyomonkvetse. Mindezeket figyelembe


vve szletett dnts a Talajvdelmi Informcis s Monitoring Rendszer (TIM) valstsrl.

A TIM fenntartsa s zemeltetse kizrlagosan llami feladat, mkdse kiterjed az orszg


egsz terletre, mvelsi gak, tulajdonjog s egyb szempontok szerinti korltozsok nlkl.
Felgyelett a Fldmvelsgyi s Vidkfejlesztsi Minisztrium Nvnyvdelmi s Agrr-
krnyezetgazdlkodsi Fosztlya gyakorolja, szakmai irnytst pedig az MTA Talajtani s
Agrokmiai Kutat Intzete (MTA TAKI) ltal koordinlt szakrti bizottsg ltja el.

A TIM clja ketts: informcit szolgltatsa haznk talajainak llapotrl, valamint


talajkszleteinek minsgben bekvetkez vltozsok regisztrlsa s a talajllapot
vltozsainak idbeni nyomon kvetse a megfelel szablyozs rdekben.
A szablyozs clja lehet:
llapotmegrzs azokon a terleteken, ahol a talajllapot jelenleg megfelel,
llapotromls megelzse, vagy mrsklse azokon a terleteken, ahol a talaj-
llapot megfelel ugyan, de termszeti vagy antropogn veszly fenyegeti,
llapotjavts azokon a terleteken, ahol a talajllapot most sem megfelel.

A TIM koncepcijt s rendszertervt az MTA-TAKI irnytsval szakrti bizottsg dolgozta


ki 1991-ben. A tnyleges szlels 1992-ben indult el.

A TIM mkdtetsnek szksgessgt a termfldrl szl 1994. vi LV. trvny is


megfogalmazza az albbiak szerint (VI. fejezet 60. . (1.) s (2.) bekezds): "Az llam
kialaktja s mkdteti a talajok minsg szerinti nyilvntartsnak rendszert, talajtrkpek s
egyb informcis adatbzisok formjban. A talajok minsgi vltozsainak folyamatos
figyelemmel ksrsre mr, megfigyel, ellenrz s informcis rendszert mkdtet. Az
llam a mrsek, megfigyelsek, ellenrzsek tapasztalatai alapjn gondoskodik a termfld
minsgnek kedveztlen alakulst megelz orszgos jogi, gazdasgi s mszaki
szablyoz, illetve rdekeltsgi rendszer kialaktsrl."

3.5.2.A TIM felptse

A TIM mintavteli s mrsi pontjait kisebb termszetfldrajzi egysgek jellemz terletein


jelljk ki. Ezt a feladatot a megyei Nvnyegszsggyi s Talajvdelmi llomsokon (NT)
dolgoz talajtani szakemberek vgeztk el, akik a legnagyobb helyismerettel rendelkeztek.

A kijellsnl alapvet kvetelmny volt, hogy a mrsi pont megfelelen jellemezze a


termszetfldrajzi egysg talajviszonyait, ezzel lehetsget teremtve a talajllapot jellemzsre
s a bekvetkezett vltozsok nyomon kvetsre. Emellett elnyben rszesltek azok a
terletek, amelyekre ismertek rgebbi rszletes talajtani adatok (talajtrkp, specilis cltrkp,
talajtani szakvlemny, talajvizsglati eredmny, feltrt talajszelvny stb.), rendelkezsre

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 167


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
lltak, vagy ahol a termszeti krnyezet egyb elemeire is folynak mr mrsek (meteorolgiai
lloms, talajvzszint szlel kt, fldtani mlyfrs stb.).

Fenti szempontok figyelembevtelvel 1236 pont kerlt kijellsre.

A mrhlzat 3 megfigyelsi pont tpust foglal magba:


orszgos trzsmr hlzat (I), 865 pont. Mezgazdasgi mvels terleteinken.
erdszeti mrpontok (E), 183 pont. Az erdei koszisztmk alatti talajokon.
specilis mrhelyek (S), 188 pont. Veszlyeztetett (pl. ivvzbzisok) vagy
szennyezett (pl. hulladk s veszlyes hulladk lerakhelyek) terleteken.

3.5.3.A TIM program keretben vgzett vizsglatok

Helyszni vizsglatok a TIM pontokon

Az els felvtelezs 1992 szn trtnt, amikor valamennyi helysznen, szablyos talajszelvny
feltrsra s nagyon rszletes helyszni vizsglatokra s teljes vizsglati krre kiterjed
laboratriumi mrsekre kerlt sor, az alapllapot rgztse cljbl.

Azta az egyes TIM pontokon vente, szeptember 15. s oktber 15. kztt trtnnek helyszni
megfigyelsek s mintavtel. Annak rgztse, hogy a mintavtel minden vben azonos idben
trtnjen, azrt fontos, mert nhny talajtulajdonsg erteljes szezondinamikt mutat s csak a
kzel azonos idben vett mintk eredmnyei vethetk ssze az vek sorn. Az idpont
kijellsnl msik fontos szempont volt, hogy viszonylag kevs mezgazdasgi kultra
bortsa a terleteket, hogy a helyszni munkval lehetleg minl kevesebb krt okozzanak. A
vizsglati eredmnyek sszevethetsge miatt nagyon fontos, hogy a mintk kzel azonos
helyrl szrmazzanak, ezrt elrs, hogy a mintavtelt minden vben a kijellt pont 50 m-es
krzetben kell vgrehajtani. Ahhoz, hogy ez megoldhat legyen hossz veken keresztl,
rendkvl pontosan kell az eredeti pont helyt meghatrozni. Ezrt a mrsi munkk
megkezdsekor az els vben minden talajszelvny helyt pontosan bemrtk GPS (Global
Position System) kszlkkel, majd a GPS koordintkat szmtgpes korrekci utn
tszmtottk fldrajzi koordintkra. Ez lehetv teszi egyrszt azt, hogy minden vben
pontosan visszatalljunk a szelvny helyre (navigls GPS-el), msrszt azt, hogy a
keletkezett adatok fldrajzi informcis rendszerben (GIS) trolhatk, feldolgozhatk
legyenek.

A vente trtn mintavtelezs az els vben feltrt s rszletesen lert talajszelvnyek


genetikai talajszintjeinek mlysgbl frssal trtnik a klnbz vizsglatok cljra.

Laboratriumi vizsglatok

Az alapllapot rgztse rdekben az els vben teljeskr vizsglatokra kerlt sor. Ezt
kveten a vizsgland talajtulajdonsgok idbeli vltozkonysgtl fggen a vizsglatokat
vente, 3 vagy 6 venknt kell megismtelni (3.1. tblzat).

3.5.4.A TIM mkdtetse

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 168


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A termfldrl szl 1994. vi LV. trvny megfogalmazza, hogy a TIM mkdtetse az llam
feladata, ennek megfelelen a munka kzponti felgyelete s a kltsgek fedezetl szolgl
pnz biztostsa a Fldmvelsgyi s Vidkfejlesztsi Minisztrium Nvnyvdelmi s Agrr-
krnyezetgazdlkodsi Fosztly feladata.

A szakmai koordinlst, az egyb informcis s monitoring rendszerekkel trtn


sszehangolst s a nemzetkzi harmonizci biztostst az MTA TAKI irnytsval mkd
szakrti bizottsg ltja el.

A helyszni s laboratriumi vizsglatokat, teht a TIM gyakorlati mkdtetst a megyei


Nvnyegszsggyi s Talajvdelmi Szolglat nagy szakmai tapasztalattal rendelkez
szakrt grdja vgzi. A talaj s talajvz mintk laboratriumi vizsglata, valamint a specilis
nvnyvdszer maradk vizsglatok, 5 regionlis talajvdelmi laboratrium feladata. A
mikrobiolgiai vizsglatok vgzse a Baranya megyei llomson mkd Talajmikrobiolgiai
Laboratrium feladata. A TIM helyszni s laboratriumi munkinak a koordinlst a
Budapest Fvrosi Nvnyegszsggyi s Talajvdelmi Szolglat Krnyezetvdelmi Osztlya
ltja el. A klnbz mrseket vgz laboratriumok valamennyien akkreditltak.

A mrsi adatok sszegyjtsnek, trolsnak, kezelsnek s rtkelsnek feladatait a


fldrajzi informcis rendszer (GIS) alapjn mkd szmtgpes "szakrti rendszer" oldja
meg. Ezen keresztl valsulhat meg a TIM kapcsoldsa a KIM tbbi alrendszerhez, valamint
az egyb krnyezetvdelmi informcis rendszerekhez, ill. a regionlis talajvdelmi monitoring
rendszerekhez.

A feldolgozsok orszgos, regionlis s megyei szinten trtnnek s lehetsget adnak az


idsoros sszehasonltsra is. A mrt adatok feldolgozst, publiklst a TIM
Szakrti Bizottsg vezetsvel s kzremkdsvel a nvnyegszsggyi s talajvdelmi
szolglat szakemberei vgzik.

Ahhoz, hogy a TIM komoly szerepet jtsszon talajaink vdelmben, nyitottnak s publikusnak
kell lennie, ezrt a TIM alapadatai megfelel feldolgozs utn kiadvnyban nyilvnossgra
kerlnek, majd ezt kveten az ves vltozsokrl is beszmolkat kell kszteni.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 169


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
21. tblzat A TIM orszgos trzs-mrhlzatban meghatrozsra kerl talajtulajdonsgok

Meghatrozand talaj-jellemz Induls vente 3 vente 6 vente


kor
Trfogattmeg *
Mechanikai sszettel *
Arany-fle ktttsgi szm (KA) *
Higroszkpossg (hy2) *
Teljes vzkapacits (pFO) *
Szabadfldi vzkapacits (pF 2,5) *
Holtvztartalom (pF 4,2) *
Hasznosthat vzkszlet (pF 2,5-pF 4,2) *
CaCO 3 -tartalom ha > 5 % * *
ha 1-5 % * *
ha < 1 % * *
pH deszt.vzben ha a CaCO 3 tartalom> 1 % * *
<1% * *
pH nKCl-ben ha a CaCO 3 tartalom > 1 % * *
<1% * *
Hidrolitos acidits, ha a talaj nem karbontos * *
Kicserldsi acidits, ha a talaj nem * *
karbontos
sszes vzoldhat startalom * *
sszes s szikes, vagy arra hajlamos talajok * *
1:5 arny vizes kivonat elemzse (CO23-
HCO3-, Cl-, SO42-, Ca2+, Mg2+, Na+,K+) * *
/nagyobb startalm talajokon/
Szdalgossg (szikes talajokon) * *
Szervesanyag tartalom * *
Adszorpcis kapacits * *
Kicserlhet kationok sszettele (Ca2+, Mg2+, * *
Na+, K+)
sszes N-tartalom * *
Nitrt-nitrit tartalom * *
"Felvehet" nvnyi tpelemek mennyisge
(P,K,Ca,Mg,Cu,Zn,Mn,Na,Fe, B,Mo) * *
"Toxikus"(vagy toxikuss vlhat) elemek *
mennyisge:(Al,As,B,Cd,Co,Cr,Cu,Hg,Mn, *
Mo,Ni,Pb,Zn)
Cellulz teszt a talaj biolgiai * *
Dehidrogenz aktivits aktivitsnak * *
CO 2 -produkci jellemzsre * *
Termszetes radioaktivits * *
Talajvz kmiai sszettele(pH, EC,
Ca2+,Mg2+,Na+, CO 3 2-,HCO23-, Cl-, SO42-,
* *
NO3- NO2- , PO43-,)

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 170


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

3.6. Talajvdelmi szmtsi feladatok

1. feladat

Egy kisvros szennyvztisztt telepn 2539 m3/v szennyvziszap keletkezik, melyet


szntfldi kihelyezs tjn kvn rtalmatlantani. Az iszap minsgi paramterei, a talaj
tpanyag s mikroelem tartalma, valamint a termesztett nvny elemfelvtelnek figyelembe
vtelvel megllaptottk, hogy 21 t/ha iszap sz.a. helyezhet el vente. Az iszapot a fels 60
cm-es mvelt rtegbe egyenletesen beforgatjk. A talaj trfogat tmege 1,4 g/ cm3. Az iszap s
a talaj toxikus elemtartalmt az albbi tblzatban foglaltam ssze. A terhelsi szmtsok
sorn megllaptst nyert, hogy a mrtkad nehzfm a Zn.

Feladat: Hny vig helyezhet ki a mrtkad nehzfm minsgi paramterei ismeretben


fenti dzisban a szennyvziszap?

Toxikus Mrt koncentrci Mrt koncentrci Hatrrtk talajra 50/2001.


elem szennyvziszapban talajban Korm. Rendelet szerint
ppm ppm
As 0,89 2,83 15
Zn 637 67,2 200
Hg 0,5 0,005 0,5
Cd 0,5 0,26 1
Co 2,97 5,67 30
Cr 76 18,8 75
sszes
Mo 0,005 0,005 7
Ni 22 38,4 40
Pb 1 24,7 100
Cu 224 10 75

Megolds:

Az iszapban 637 g/t Zn van (fenti tblzat). A 21 t/ha kihelyezett iszappal 13377 g Zn
kerl a talajba ha-onknt. Ez a talaj fels 0,6 m-es rszben oszlik el. Ki kell teht
szmolni, hogy ezen fels talajrszletben milyek Zn koncentrci nvekeds kvetkezik
be vente.
A talaj trfogattmege 1,4 t/m3. A fels 60 cm-rel szmolva 0,6*1,4= 0,84 t/m2
fldtmegrl beszlhetnk.
A 10 000 m2 es fldterleten 8 400 t termfld van (10000 m2 * 0,84 t/m2).
13377 g / 8400 t= 1,59 g/t venknti Zn koncentrci nvekedssel jr az iszap
kihelyezs.
A talaj Zn tartalma 67,2 g/t (1. tblzat). A talajra megadott Zn hatrrtk (50/2001.
(IV.3) Korm. Rendelet) 200 ppm.
200ppm -67,2 ppm= 132,8 ppm.
132,8 / 1,59 = 83,52 -> 83 vig helyezhet ki a fenti koncentrciban nehzfmeket
tartalmaz szennyvziszap a terletre.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 171


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
2. feladat

Egy telepls a szennyvztisztt telepn vente 850 m3 szennyvziszap keletkezik Az iszap


trfogat tmege 1,1 g/cm3. A keletkez szennyvz iszapot mezgazdasgi kihelyezssel
kvnjk rtalmatlantani. A szennyvziszap sszes N tartalma 15 599 mg/kg (szrazanyag). A
49/2001. (IV.3) Korm. Rendelet rtelmben ves szinten a szerves trgyval kijuttatott
nitrogn mennyisge nem haladhatja meg a 170 kg/ha rtket, belertve a legeltets sorn az
llatok ltal kzvetlenl kijuttatott, tovbb a szennyvizekkel s szennyvziszapokkal kijuttatott
mennyisget is. Mennyi tiszttott iszap helyezhet el vente ha-onknt a kijellt
szntterleten, ha az iszap szrazanyag tartalma 60 %? Hny ha kihelyez terletre van
szksg?

Megolds:
Az iszap 15,6 kg N-t tartalmaz tonnnknt. Max. 170 kg az vente ha-onknt
kihelyezhet mennyisg: 170/15,6= 10,89 t/ha iszap sz.a. kihelyezsre van lehetsg.
A iszap 60% sz.a. tartalommal rendelkezik. Ezt figyelembe vve 18,2 t tiszttott iszap
helyezhet el ha-onknt.
Az iszap trfogat tmege 1,1 g/cm3. Mennyisge 850 m3/v. Ez tonnban kifejezve 850
* 1,1=935 t tiszttott iszapot kell elhelyezni.
935 t/18,2 t=51,37, azaz 51,2 ha terletre van az nkormnyzatnak szksge az vente
keletkez iszap biztonsgos elhelyezshez.

3. feladat

Egy krnyezeti mintban (talaj) a kicserlhet bzisok az albbi mennyisgben vannak jelen:

Talajminta Ca Na Mg K
Na %*
jele mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g
1. 4165 845 242 492 ?
2. 3218 202 258 180 ?

Mennyi a mintk S rtke? Mennyi a mintk Na%-a? Hogyan rtkelhet a kt minta szikest
hatsa a kicserlhet Na ionok relatv mennyisge alapjn ((Na S% )?

Megolds:
Els lpsben t kell szmtani a mrt Ca, Mg, Na s K koncentrcikat, mg/kg
rtkeket mge/100g-ra. Ehhez a 3. tblzat tartalmazza az tszmtshoz szksges
egyenrtk tmegeket, amit az atomtmeg/vegyrtk hnyados alapjn szmolhatunk.
1. minta
Ion Egyenrtk tmeg (g) Szmts mge/100g
2+
Ca 20,05 4165/20,05= 207,7
Mg2+ 12,15 242/12,15= 19,92
+
Na 23,00 845/23= 36,7
K+ 39,10 492/39,1= 12,58
3.tblzat

S rtk szmtsa = (Ca2++ Mg2++ Na++ K+) mge/100g.


Az 1. minta S rtke 276,94 mge/100 g.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 172


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
Az 1. minta Na S% -a: (36,74/276,94) * 100= 13,3%. A talaj 5-15% kztti kicserlhet
Na tartalom esetn mr szreveheten kedveztlen hatst fejt ki, szikes a talaj.
A fenti alapjn hatrozd meg a 2.minta S rtkt s Na S% -t!

4. feladat

A savany talaj javtshoz szksges mszadag megllaptsa a hazai gyakorlatban a


hidrolitos acidits (y1 ) s a ktttsgi szm (K A ) alapjn trtnik. Kreybig s munkatrsai ltal
bevezetett tapasztalati sszefggs szerint az y1 rtket megszorozva a ktttsgi szm/10
rtkkel, megkapjuk az 1 kh (1 ha= 1,74 kataszteri hold) terlet fels 20 cm-es rtegnek
javtshoz szksges CaCO 3 mennyisget q-ban.
M=y 1 xK A /10
Hny tonna mszkpor szksges annak a 15 ha-os terletnek a javtshoz, amelyen a talaj
ktttsgi szma (K A ): 46, hidrolitos aciditsi rtke (y 1 ): 13? A mszkpor 96% CaCO 3 -t
tartalmaz.
Megolds:
CaCO 3 mennyisgnek szmtsa q-ban 1 ha-ra: 13x4.6x1,74= 104,05q.
t/ha-ra szmtva: 10,4 t CaCO 3 szksges 1 ha-ra
A 15 ha-nyi terletre 156 t CaCO 3 kell.
Mivel a mszkpor 96% CaCO 3 -t tartalmaz, gy abbl 162,5 t beszerzse szksges.

5. feladat

Javtsi szempontbl a szikes talajokat hrom csoportra osztjuk:


a gyengn savany feltalaj szikesek
gyengn lgos feltalaj
ersen lgos feltalaj szikesek.

Az els csoportba tartoz talajok a legalkalmasabbak a szikesek kzl a mvelsre, s ezek


javtsa meszezssel megoldhat. A mszszksgletet (CaCO 3 hatanyagban) a kicserlhet
Na tartalom alapjn a fels 20 cm-es talajrtegre adjuk meg. A szmts mdja:
CaCO 3 (t/ha)= Na x x A x M x p x E /100 000.
Ahol: Na x = a talaj kicserlhet Na tartalma mge/100g-ban, A= 10 000 m2, M= a javtand
talajrteg vastagsga m-ben (0,2 m), p= a talaj trfogattmege (t/m3), E= a CaCO 3 egyenrtk
tmege (=50).
Mennyi mszkpor szksges annak a 28 ha-os terletnek a javtshoz, amelyen a talaj
kicserlhet Na tartalma 13,5 mge/100 g, a talaj trfogattmege 1,56 t/m3, s a mszkpor 97%
CaCO 3 -t tartalmaz?
Megolds:
CaCO 3 (t/ha)=
13,5 x 10 000 x 0,2 x 1,56 x 50/100 000 =13,5 x 0,2 x 1,56 x 50 /10=21,06 t/ha
A 28 ha-os terletre 589,7 t CaCO 3 szksges.
Ez 97%-os CaCO 3 tartalom mellett 607,9 t mszkpor beszerzst teszi szksgess.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 173


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

4. TALAJSZENNYEZS S TISZTTS

Bevezets

Napjainkban az emberi tevkenysg hatalmas mennyisg szennyezst zdt a krnyezetre a


termszeti erforrsok pazarlsra sztnz fogyaszti trsadalom miatt. Mivel makroszkpos
szinten a talaj, a pedoszfra egy vkony, trkeny hatrrteg a litoszfra felsznn, gy nemcsak
a kzvetlenl talajra, hanem a levegbe, vizekbe kerlt szennyezsek is a talajra kerlnek,
amelyen keresztl folytonos az anyagtranszport, a szennyezsek elmozdulhatnak a lito-, a bio-,
a hidro- s az atmoszfra fel. A talaj ntisztulsi mechanizmusa nem tud megbrkzni az
risi szennyezs terhelssel.

A talajszennyezs antropogn forrsai:


Ipar: pl. szllporok (cementgyrts), fstgzok, olajok (kolajkitermels s
feldolgozs), nehzfm-ionok (galvanizls), felletaktvanyagok/tenzidek
(forgcsols).
Kzlekeds, szllts: pl. utak szsa, kipufoggzok (nitrogn-oxidok (NOX), korom,
stb.), olaj-kimlsek (vezetkek, tartlykocsik).
Mezgazdasg: pl. mtrgyzs, nvnyvdelem (ferttlentk, peszticidek),
llattenyszts (hgtrgyk, antibiotikumok, szteroidok).
Kommunlis emberi let mellktermkei, pl. hztartsi szemt, szennyvz (olajok,
zsrok, detergensek anionos tenzid s foszft komponensei).

A szennyezanyagok sszettele mindig krdses. Megtlsknl klnbz szempontokat


kell figyelembe venni:
hova pl. levegbe, vzbe, szrazfldre, trtnik a kibocsts,
milyen halmazllapot (gz, folyadk, szilrd) a szennyezs,
milyen kockzatot, problmt jelentenek,
mennyire veszlyesek (ghet, robbankony, korrozv, reaktv, toxikus, stb.)

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 174


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

4.1. Szennyezs-talaj klcsnhats

A szennyezsek transzportjt a talajt felpt komponensek (talaj alkotk) s a szennyezsek


kztti kmiai, fizikai s biolgiai reakcik (folyamatok) hatrozzk meg, amelyeket ltalban,
mint szennyezs-talaj klcsnhats (catch-all term) azonostjk. Nehz azonostani vagy
kategorizlni a folyamatok teljes krnek hozzjrulst, amelyek a szennyezsek s a
talajalkotk kztt lejtszdnak a szennyezsek transzportja sorn.

4.1.1.A szennyezdsek megktdse a talajok szilrd fzisn


Mikroszkpos szinten a talaj sszetett hromfzis rendszer, a szilrd, a folyadk s a gz
halmazllapotban lv sokfle komponens egyttltezse, amelyben a szilrd fzis prusrendszernek
regeit folyadk (talajoldat: oldott skat, szervesanyagokat s gzokat tartalmaz vizes oldat) s gz
(talajleveg: szndioxidban ds) tlti ki. A talajban lejtszd folyamatokban meghatrozak a
hatrfelleti egyenslyok, azaz
a szilrd/folyadk (a talaj szilrd rszecski s a vizes oldat)
a szilrd/gz (a talaj szilrd rszecski s a talajleveg), valamint
a folyadk/gz (a talajoldat s a talajleveg) fzisok kztt fennll anyagmozgsok.
Oldott s kolloidlis szennyezk transzportjt, transzport modellekkel (www.epa.com) rjk le,
amelyek figyelembe veszik a szennyezdsek
i) felhalmozdst,
ii) elmozdulst s
iii) sorst (fate vgzett)
kontrolll vltozatos folyamatokat.

Mi a viv? Az elsdleges szllt vagy transzport gens a vz, a talaj folyadk fzisa. Igy
meghatroz tulajdonsg a szennyezsek vzben val oldhatsga, amelyet az oldhatsgi
szorzattal vagy megoszlsi hnyadossal, gyakran az oktanol/vz (K ov ) fzisok kztt,
jellemeznek. A talajoldat sszettele befolysol olyan koncentrci-fgg tulajdonsgokat,
mint az ozmzis nyoms, a kmiai potencil. A szennyezsek megktdsben alapvet
klcsnhatsoknl figyelembe kell venni a kvetkez lnyegi sszetevk tulajdonsgait:
az oldott anyagok ionok, molekulk, a prus folyadkban oldd vegyletek,
a vizes fzis az alapveten oldszernek tekintett prus folyadk,
a szilrd felletek a talaj szilrd fzisa (kristlyos s amorf svnyok, szerves
anyagok, stb.)

Mivel az oldott anyagok, itt a szennyezk vizes fzisbl a szilrd felletekhez val
elmozdulst, a megktdsket kontrolll alapvet folyamat a talajrszecskken lv
kmiailag reaktv csoportokkal val klcsnhatsuk, gy a szennyezanyagok kmiai
tulajdonsgai, polaritsa, ionossga, reaktv funkcis csoportjai szerint csoportosthatk:
szerves (pl. oldszerek, peszticidek, polimerek) funkcis csoportok nlkl, ill. oxign
(karbonil, karboxil, hidroxil, metoxi, szter) s nitrogn (amino, nitril, imino) tartalm
csoportokkal:
o apolris (pl. alifs s aroms sznhidrognek, olajok, zsrok)
o polris (pl. alkoholok, glikolok, ketonok, fenolok, tenzidek)
szervetlen (pl. nehzfm sk, savak, lgok, cianidok)
ionos, pH-fgg tltshordoz (pl. aminok, karbonsavak, zsrsavak, fenolok)
o anionos (pl. szerves savak, foszft, nitrt, zsralkohol szulfontok)

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 175


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
o kationos (pl. szerves bzisok, fm-ionok)
savak (pl. ssav, knsav, szervesanyag bomlstermkek ecetsav, propionsav, vajsav)
s bzisok (pl. ntronlg, szda, anilin)
pH-fgg oldhatsg (pl. hidrolizl fm-sk)
komplexkpz (pl. cianid, foszft), stb. vegyletek.

4.1.2.A szennyezsek megktsre alkalmas szerves s szervetlen felleti aktvhelyek a


talaj rszecskken

Polris helyek (hidrofil - vzkedvel):


lland negatv tltsek: az agyagsvnyok kristlyrcsban az izomorf helyettestsek (Xn-),
amelyeket a hidratlt cserlhet kationok (M+) semlegestenek (nM+Xn-)
pH-fgg tltshelyek: a felleti -OH csoportok az oxidokon, hidroxidokon (pl. Fe-OH a vas-
oxidokon, Al-OH az aluminium-oxidokon) s az agyagsvnyok lein ((Si-O)Al-OH),
valamint a humuszanyagok jellemz savas COOH, Ph-OH s ltalban kis mennyisg
bzikus NH, NH2 csoportjai, amelyeken az oldat pH-jtl s az ionsszetteltl fgg
eljel s mennyisg tlts alakul ki a kvetkez folyamatokban:
protonlds (savas krlmnyek, H+ felesleg), pl.
Al-OH + H+ Al-OH 2+
NH 2 + H+ NH3 +
deprotonlds (lgos krlmnyek, OH- felesleg), pl.
Al-OH Al-O- + H+ mivel H+ + OH- H 2 O
COOH COO- + H+ mivel H+ + OH- H 2 O

Apolris helyek (hidrofb - vztaszt):


semleges sziloxn skok (pl. kvarc kristly lapok, szilika tetrader rteg felletek az
agyaglamellkon)
a humuszanyagok hidrofb (pl. alkil lncok, kondenzlt aroms) molekularszei.

A szennyezsek megktdst tekintve lnyeges, hogy a talaj rszecskk a felletkn lv


humusz fedsek miatt ltalban negatv tltsek a legelterjedtebb 4,5-9,0 kztti pH-
tartomnyban.

A vizes fzisban oldott anyagok s a szilrd felletek kztti klcsnhatsok fizikai, fizikai-
kmiai, hatrfelleti elektromos s kmiai erket foglalnak magukban. Az albbi folyamatok
hatrozzk meg oldott anyagok (adszorptvum) vizes fzisbl a szilrd felletekhez val
elmozdulst ltalban, gy a szennyezdsek megktdst is a talajok szilrd fzisn:
1) Adszorpci (felleti megktds), talajok esetn elterjedt a szorpci elnevezs, amely
akkor helyes, ha az adszorpci, az adszorptvum felleti felhalmozdsa (pl. apolris
molekulk pl. vzben rosszul oldd peszticidek megktdse a homok szemcsk
lapjain) mellett az abszorpci, az oldott anyagoknak a szilrd fzis belsejbe val
behatolsa is megtrtnik (pl. apolris molekulk beolddsa a talajszemcsken lv
humuszanyag rteg hidrofb rszeibe). Az adszorpci ltrejhet nem-specifikus (fizikai) s
specifikus (kmiai) kterkn keresztl, ettl fggen megklnbztethet a
o fizikai adszorpci (fiziszorpci), ahol nagyobb hattvolsg, gyenge (un. van der
Waals) erkkel ktdnek fleg az apolris molekulk a felleten, az ionok pedig
elektrosztatikus vonzssal (a tltshordoz felletek az ellenttes tlts ionokat
vonzzk, pl. a negatv tlts agyagsvnyrszecskk a cserlhet kationokat), s a

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 176


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
o kmiai adszorpci (kemiszorpci), ahol kis hattvolsg kmiai (a vegyrtk elektronok
rszvtelvel) ktsek alakulnak ki, felleti vegyletek kpzdnek ionos, kovalens vagy
koordinatv ktssel (azaz a kmiai ktsek alaptpusain keresztl). Koordincis
ktssel ligandumok (pl. a szervetlen hidroxil-, cianid- s foszft-ionok, a szerves oxign
tartalm karboxil, fenolos hidroxil, karbonil vagy nitrogn tartalm csoportok) ktdnek
a elektronpr donor-akceptor mechanizmussal a felleti fmionokhoz (pl. aluminium-
ionokhoz az agyagsvny lamellk lein, vas-ionokhoz a vasoxid szemcsk felletn),
vagy a talajszemcst bort humuszanyagok ligandumjaihoz (sokfle oxign s nitrogn
tartalm ktshely) ktdnek fm- (pl. rz-, cobalt-, nikkel-) ionok s komplexkpzds
jtszdik le a felleten. Talajban nagyon elterjedt a felleti s az oldatfzisbeli
komplexkpzds, az irodalomban gyakran kln csoportban trgyaljk.
2) Precipitci (kicsapds), amikor oldhatatlan szilrd fzis (klnll rszecskk vagy
felleti rtegek, foltok formjban) vlik ki gyakran a pH vltozsa miatt tlteltett vlt
talajoldatbl. Talajokban kznsges pH-kon a szennyez nehz fm-hidroxidok (pl.
Cu(OH) 2 , Pb(OH) 2 ) kicsapdnak, ha a talaj pH-ja a precipitcis pH-znjukba esik. A
tbb vegyrtk fmek hidroxidjai elssorban a kation-cserre alkalmas rszecskk (pl.
agyaglamellk lapjai) felletn vlnak ki, mivel a fm-ionok kationcsere rvn
felhalmozdnak a felleten, koncentrcijuk nagyobb a felletkzeli trben, mint az
oldatfzisban, gy a hatrfelleti rteg hamarabb vlik tlteltett.

A szennyezdsek megktdst a talajok szilrd fzisn a fentebbi ltalnos folyamatok


alapjn lehet trgyalni. A talajokra kerlt szennyezsek sorsnak megtlse bonyolult, mind a
talaj, mind a szennyezs egyedi tulajdonsgainak alapos ismerett kveteli meg. Nhny
ltalnos elvknt meg lehet fogalmazni azonban, hogy
minl rosszabb a szennyezanyag oldhatsga a talajoldatban, annl jobban adszorbeldik
a talajrszecskken,
a kationok, klnsen a kt s tbb vegyrtk fm- (pl. kadmium-, cink-, lom-) ionok,
valamint a kationos szervesanyagok (pl. atrazin (peszticid), metilnkk (festk), kationos
tenzidek) ersen adszorbeldnak (nagy affinitssal ktdnek) a talajrszecskken,
az anionok, amelyek nem alkalmasak komplexkpzsre, klnsen ha jl hidratltak (pl.
nitrt), nem ktdnek meg a negatv tlts talajrszecskken, gy ezek transzportja a
talajoldattal a legvalsznbb.

Fontos hangslyozni, hogy a humuszanyagok s nehzfm (pl. Cu, Co, Ni), valamint szmos
rdioaktv izotp (pl. Sr90, Am241) ionjai kztti komplexkpzds rgztheti ezeket a
talajrszecskk felleti huminrtegben, azonban elsegtheti elmozdulsukat is a talajoldattal
az oldott frakcijuk (fulvosavak) rvn.

Talajokban mindig szmolni kell ms specifikus kmiai (pl. oxidci aerb s redukci
anaerb krlmnyek kztt), fizikai (pl. prolgs-kondenzci a felmelegeds, ill. a lehls
sorn) s biolgiai (pl. szervesanyagok lebontsa mikroorganizmusok ltal) folyamatokkal is.
Peszticidek esetn pldul a helyileg s idben egyszerre lezajl, egymsra klcsnsen hat
vltozatos folyamatok:
diffzi a talaj levegben, tvozs az atmoszfrba
oldds a talajvzben, kivls a krlmnyek vltozsval
diffzi a talajoldatban
adszorpci/deszorpci a talaj szilrd fzisn a talajlevegbl, ill. a talajoldatbl
bemosds a szivrg vzzel s ramls a kapillrisokban
kmiai s fotokmiai bomls (ez utbbi a talaj felsznn)
mikrobiolgiai folyamatok sorn bekvetkez bomls

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 177


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
felszvds mikroorganizmusokba, nvnyekbe, llatokba
hatsra megvltozik az eloszlsuk a talajban, optimlis esetben detoxikldnak.
(Talajvdelem, krnyezetvdelem, szerk. dr. Stefanovits Pl, Mezgazdasgi Kiad, 1977.)
A szennyezsek transzportjt oszlopos ksrletekkel vizsgljk. Az oszlopokat szemcss
szilrdanyagokkal, a modellezend talaj svnyi komponenseivel, azok keverkeivel vagy
talajmintkkal tltik meg, ill. csvekbe bolygatatlan talajmintkat vesznek s a vizsgland
vagy modell anyag elektrolitos oldatt ramoltatjk t a tlteten. Vizsgljk az oszlopot
elhagy oldat sszettelt, ill. a koncentrci vltozst. Az tramlott oldattrfogat
fggvnyben brzoljak a koncentrcit, un. ttrsi grbket hatroznak meg. Az oszlopok
tjrhatsga az svnyi sszetteltl (pl. problms a duzzad agyagsvnyok (szmektitek)
jelenlte), a szemcsemret/prusmret eloszlstl s az ionsszetteltl fgg. Az adszorbeld
s nem adszorbeld anyagok ttrsi grbi jellegzetesen klnbzek. A megkttt
(adszorbelt) anyagok eltvolthatsgat kimosdsi tesztekkel vizsgljk. Az oszlopos
ksrletek vizsglati eredmnyeit analizljk s adatokat szolgltatnak a transzport modellekkel
val szmtsokhoz.

A talajvz szennyezs vltozatos (pontszer s nem-pontszer) forrsokbl


(pl. hulladk lerakk s udvarok, fldalatti trolk (storage tanks), agrr tevkenysg (pl.
mtrgyzs), kimlsek (spills), stb.) ered. Elsdleges elvrs az elrelt hulladk
gazdlkods, gy becslni kell a
a szennyezs minsgt, fizikai (pl. illkonysg) s kmia (pl. ionossg) tulajdonsgait,
veszlyessgt s mennyisgt,
a szennyezs elmozduls mrtkt, a nvekedst idben s trben (horizontlis s
vertiklis kiterjeds),
a geolgiai adottsgokat (pl. talajvz mozgs),
a szelvny tjrhatsgi (pl. porozits vltozs, svnyi sszettel) tulajdonsgait
figyelembe vve.

A modellezsnl fontos az rvnyessg s a realits:


a transzport mechanikjnak (pl. nem-teltett, kapillris s teltett znk, fluktucik)
rvnyes (valid) matematikai reprezentcija,
a kiindulsi, a perem s a terhelsi (loading) felttelek megbzhat, pontos ismerete,
a szimultn hatrfelleti (szilrd/gz, szilrd/folyadk, gz/folyadk) folyamatok
definilsa, formulzsa (pl. prolgsi, oldhatsgi s adszorpcis megoszlsok) s a
hozzjuk rendelhet tmeg ramok szmolsa.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 178


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

4.2.A hasznos mikroszervezetek irnytott alkalmazsai a talajtiszttsban

A talajllnyek s a talajszennyezettsg

A talaj fizikailag, kmiailag s biolgiailag is egy olyan sszetett, n. polidiszperz rendszer,


ahol az svnyi- s szerves anyagok, vz s leveg, valamint a lthat talajllnyek mellett
lthatatlan alkotrszknt a talaj-mikroorganizmusok sokasga is jelen van. A talajok e
biolgiai alkotrsze a talaj ssz-tmeghez kpest csekly (a legtermkenyebb talajok
esetben sem tbb mint 1-2,5 %), mgis tevkenysgk nlkl a talajok mkdkpessge,
mezgazdasgi s krnyezetvdelmi funkcionlsa nem valsulhatna meg. A talajmikrobk
jelenltnek ksznhet tbbek kztt a szervesanyag-lebonts, a humuszkpzds, a
tpanyag-feltrds s a tpelem-felvtel is a nvnyek szmra, de a talajok krnyezetvdelmi
krokat kivd, helyrellt, pufferol szerepnek a megnyilvnulsa is. A talaj-
mikroorganizmusok s azok kzssgei ugyanis kpesek alkalmazkodni az adott krnyezethez,
s ezltal a talajminsgben bekvetkezett vltozsokra adott reakcijuk rvn a talajllapot
megvltozst kijavthatjk, helyrellthatjk. Ezek az llnyek a talaj-nvny-llat-ember
tpllklncban, mint egy kln kezdeti szervezdsi egysg, n. trofikus szint alkoti
befolysolni kpesek a szennyezanyagok, kros anyagok feldsulst, akkumulcijt is az
emberi szervezet fel. A klnbz szervezdsi szinteket s a tpllklnc alakulst az albbi
brn lthatk.
A talajok mikrobiolgiai alkotrsze a szennyezettsgi folyamatban egyrszt hinyval, vagy
mennyisgi vltozsokkal, msrszt a krnyezeti szennyezs- s/vagy stressz-tr-kpessgk
mdosulsval indiktorai lehetnek a talajt rt krosodsnak (kotoxikolgiai jelzrendszer). A
szennyezds, vagy krnyezeti stressz ugyanis egy olyan szelekcis nyoms, amelynek sorn
az azt elviselni kpes, tolerns fajok, egyedek kpesek csak tllni a vltozsokat. Az ilyen
fajok kitenysztsvel s talajbiotecnolgiai alkalmazsi lehetsgeik kidertsvel ltalban a
krnyezetszennyezettsg helyrelltsra alkalmas mdszerekhez juthatunk.

4.2.1. A biotechnolgiailag fontos mikroorganizmusok kinyerse s teljestkpessgk


fokozsi lehetsgei

A klnfle talajok, ledkek s a felszn alatti talajvizek termszetes mikrobilis aktivitsa az


elsdleges alapja a krnyezetkrosodst okoz szennyez-anyagok lebomlsnak. Termszetes
krlmnyek kztt a mikroorganizmusok (baktriumok, sugrgombk s gombk) elsdleges,
norml szubsztrtjai a nvnyi eredet komplex polimerek. E szerves anyagok mikrobilis
degradcija a transzformcis lpsek egsz sorbl ll, amit vagy egy adott fajbl ll
mikroba-populci, vagy egy mikrobakzssg klnfle fajcsoportjainak tagjai hajtanak vgre
megfelel sorrendet kvetve a teljes mineralizci ltrejttig. Ezt a folyamatot
kometabolizmusnak nevezzk. A szennyezanyagok lebomlsa, dekompozcija is
ugyanezeket az elveket, utat kveti. Nagyon sok nagy-molekulj szerves szennyez esetben
(mint pl. poliaroms sznhidrognek PAH, poliklrozott bifenilek PCB) nehz elklnteni
az els, vagy a msodik, esetleg a 13. transzformcis lpst, vagy alkalmanknt a
kzremkd mikroorganizmust is. A legszennyezettebb esetekben ezrt az irnytott
alkalmazsokat nehezti, hogy nemcsak egy adott mikrobatpust, fajt, trzset, hanem azok
sokasgt kell felhasznlni a megfelel arnyban s sorrendben a vals cl elrse rdekben.
Az ilyen, bizonyos specilis tulajdonsgokkal rendelkez mikroorganizmusoknak az
izollshoz klnfle szelekcis mdszereket alkalmazhatunk. A trzsszelekci sorn a ritka

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 179


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
kpessgekkel rendelkez mikrobt megfelel tptalajon tenysztik laboratriumi krlmnyek
kztt.
A legtbb ilyen szelekci els lpse a kiterjedt monitoring, ahol a kvnt tulajdonsgokkal
rendelkez mikroorganizmusok rszarnyt megllaptjk, majd a maximlis, vagy a keresett
kpessgekkel rendelkezket kivlogatjk. Az izoltumok ezt kvet felszaportsa, majd a
kvnt tulajdonsg erstse tovbbi laboratriumi vizsglatok sorn, klnleges dstott
tpkzegekkel lehetsges. A megfelelen szelektlt s a kvnt tulajdonsgokkal rendelkez
trzs megrzse rdekben ezt kveten a kialakult, vagy kialaktott genetikai llomny hossz
idkre val stabilizlsra van szksg.
A transzport folyamatok irnya a tpllklncban s a krnyezetszennyezs kvetkezmnyei
(tartamhats idztett bomba katasztrfk)

Nehzfmek Hgtrgya, szennyvizek


Tiszttszerek Ipari s kommunlis
Peszticidek hulladkok..stb
Szerves szennyezk sszettel

Szksgessg s toxikussg
- a talajoldatban
- kicserlhet formban Mennyisg - idztett bomba
- talajsvnyokhoz kttten Oldkonysg, - vizek
mozgkonysg
- ms vegyletekkel
csapadkot kpezve Felvehet lesz a (szelektv felvtel)
nvnyeknek
- bepl a biolgiai
anyagokba A nvnyeken bell 1. szint
szlltdik

Szelektv felvtel az llatok


ltal

llatokon belli feldsuls 2. szint

Az ember szelektv
felvtele

Emberi szervekben val 3. szint


feldsuls
Tpllk-lnc Ivvz

4.2.2.A mikroorganizmusok elfordulsa, kitenysztsk lehetsgei

ltalnos szempontok:

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 180


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
Egy krnyezetvdelmileg vagy gazdasgilag gretes trzsnek a kvetkez tulajdonsgokkal
kell rendelkeznie.
Tiszta tenyszet legyen (mikroszkopikusan egysges),
Mind a vegetatv sejtek, mind a sprk, vagy egyb mikropropagcis egysgek knnyen
felszaporthatk legyenek,
Olts utn legyen kpes a gyors szaporodsra,
A kvnt tulajdonsghoz kapcsold (bomls)termket hozzon ltre, lehetleg toxikus
mellktermkek nlkl,
Gyors szaporods s anyagcserj legyen,
A befertzdssel szemben vdett legyen azltal, hogy pl. savas pH-n vagy esetleg magas
hmrskleten is mkdkpes, vagy mikrobilis gtlanyag termelse ltal,
Genetikailag stabil legyen,
Hossz idkre vltozatlan tulajdonsgokkal trolhat legyen

A mikroorganizmusok termszetes elfordulsa s a hasznosthat trzsek gyjtemnyei

A mikroorganizmusokat a termszetbl izolljuk, sok esetben szokatlan, leginkbb tarts,


extrm kolgiai krlmnyeknek s szennyezseknek kitett helyekrl. Habr mindentt
megtallhatk, mgis a biotechnolgiai cl mikrobkat leginkbb a fent emltett talajokbl,
vagy a termszetes vizekbl nyerjk, ahol nagyobb szmban fordulnak el az adott
szennyezvel szemben tolernsabb szervezetek (5.1. tblzat). Az esetek egy rszben a
mikroszervezetek metabolizljk a szennyezdseket, azaz tpanyagforrsknt rtkestik. Ms
esetekben ezek nem szolglnak kzvetlen tpanyagforrsknt, de a talajban vagy a tenysz-
kzegben elfordul rtkesthet tpanyag s energia-forrsok biztostjk a lebonts
feltteleit, amelyek a kitettsggel s az idvel prhuzamosan kialakulnak.
22. tblzat A biolgiai aktivitsra ellenrztt mikroorganizmusok szma s tpusai (Doelman, 1984).

Sugrgombk Gombk Baktriumok


Ismert: Genus 34 2000 97
Faj 600 49000 300
Tesztelt: Faj kb.16 Kb. 210 18

Az elsdleges izollshoz szelektv dstsos mdszerek jelentik az els lpst, amely mdszer
a fenntartsukhoz is alkalmas.
A talajok f, rutinszeren alkalmazott izolcis technikit a 22. tblzat mutatja be. Ezek
megkezdse eltt azonban klnfle kezelsi mdszereket alkalmazhatnak a trkpessg vagy
a mennyisg fokozsra, mint pl.:
Ultraibolya besugrzs
Levegn val szrts, vagy felfts 70-120 oC-ra,
Szrs, vagy folyamatos kilgzs,
A gykrrendszer kimossa felhasznls, vagy eltvolts cljbl,
Toxikus anyagokkal, anyagcsere-gtlkkal vagy ms anyagcsere szablyoz anyaggal val
el-inkubls,
A szelektlni kvnt anyaggal val dsts, tenyszts

Nhny specifikus mikrobacsoport izollsi mdszert a 24. tblzat mutatja be. A nvekeds-
szablyoz anyagok (antibiotikumok, egyb vegyszerek, stb.) a nemkvnatos mikrobk

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 181


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
szaporodst gtoljk. A ritkn elfordul sugrgombk izollsa amino-glkozidok,
anthraciklinek s polin antibiotikumok adsval lehetsges.
23. tblzat A biotechnolgiai clra hasznlhat mikrobk ltalnos izollsi s trolsi mdszerei

A trzsnyers folyamata Mdszer


Izolls - Kzvetlenl a talajbl (talajszemcsvel)
- Talajhigtssal
- Klnbz (nvekv) koncentrcij tplemezekkel
- Kicsapatsos (flotcis, pelyhestsi) eljrsokkal
- Differencil centrifuglssal
Szelektv feldsts - Talajkezels
- Szelektv gtlanyagok (antibiotikumok, anyagcsere-gtlk
adsa a tplemezhez
- A szn- s nitrognforrsok szablyozsa
- A hmrsklet, a pH szablyozsa, levegztetsstb
Trzsfenntarts - Talajkiszrts,
- Liofilezs
- Olajrrtegezs az izoltum tetejre
- Mikroprusos veggyngykn val trols (-14 oC)
- Alacsony hfok fagyaszts (-80 oC)
- Trols folykony nitrognben (-196 oC)

24. tblzat Nhny specifikus mikroorganizmus-tpus izollsi mdszere

Izollsi mdszer Kitenyszthet mikrba


Specilis szerves anyagokkal Micromonospora, Arthrobacter,
Oligotroph baktriumok
Deoxikolt, Trifenil Tetrazlium Klorid Gram-negatv baktriumok
Kitin (mint tpanyagforrs) Lysobacter sp.
Fakrgek, gykerek, llati rlk Myxobacter sp.
Nvnyi korhadk Mozgkony, spra-kpz sugrgombk
Magas hmrsklet (42 55 oC) Hkedvelk (termotrfok)
Alacsony hmrsklet (4 15 oC) Hidegtrk (pszihotrfok)
Extrm savas pH Savtrk (acidofilek)
Magas s (NaCl) koncentrci Nocardia (strk, halofilek)
Nitrogn atmoszfrban val inkubls Anaerobok

Az izollt s biotechnolgiailag megfelelen alkalmazhat, vagy valamilyen hasznos


tulajdonsggal rendelkez mikrobkat trzsgyjtemnyekben helyezik el, mint pl:
American Type Culture Collection (ATCC), Rockville, Maryland, USA
Commonwealth Mycological Institute (CMI), Kew, Surrey, Anglia
Centraal Bureau voor Schimmelcultures (CBS), Baarn, Netherlands
Deutsche Sammlunk von Mikroorganismen (DSM), Gttingen, Germany
Institute for Fermentation (IFO) Osaka, Japan
Collection of Microscopic Fungi (CMF), Ceske Budejovice, Czech Republic,
Mezgazdasgi s Ipari Mikroorganizmusok Gyjtemnye, KE, Budapest

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 182


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
4.2.3.A mikrobilis monitorozs mdszerei

Az elsdleges monitorozs clja, hogy olyan mikroorganizmusokat detektljunk s izolljunk,


amelyek a megfelel biotechnolgiai ignyekhez potencilis jelltknt jhetnek szmba (pl.
kros mikroorganizmusok antagonisti, vagy a klnbz szennyez-anyagok
rtalmatlantsban kzrejtsz szervezetek). Ezekhez a vizsglatokhoz az idelis kzegnek
megfelelen rzkenynek, szelektvnek, olcsnak, rutin-vizsglatokra kiterjeszthetnek kell
lennie, de ugyanakkor megfelelen hatkonynak is a legklnflbb vegyletek
alkalmazshoz.

Szilrd kzegen val kzvetlen (direkt) izolls

Ennek sorn a termszetes mikrobaforrst (talaj) kzvetlenl, vagy higtsi sorral, klnfle
mdszerek alkalmazsval (5.2. Tblzat) sztoszlatjk, vagy permetezik, hogy egyedi,
elklnl telepeket kapjanak. Ezzel ellenttesen a teltett lemez techniknl a kevsb
higtott talajmintt oszlatjk el a lemez felletn, hogy az antimikrobilis aktivits kioltsi
zni is lthatak legyenek az antagonista telepek krl. Specifikus tulajdonsgok gyors
ellenrzsre is tplemezes technikkat fejlesztettek ki, ezeknek az elbrlshoz azonban igen
nagymrtk gyakorlati tapasztalat-szerzs szksges.

25. tblzat Tipikus, gyors, tplemezes eljrsok a mikrobilis anyagcseretermkek kimutatsra

Extracellulris enzimek:
Amilz: a kemnyt hidrolzist az agarban tiszta znk jelzik jdfests utn
Protezok: adott fehrje olddst egy bizonyos pH-n kitisztult zna jelzi (a zselatin
elfolystst kollagenzok jelzik)
Lipzok: az adott anyag emulzifikldst az agarban kitisztult zna jelzi, vagy a felszabadult
zsrsavak Ca2+ ltali kicsapdsa
Pektinzok: a pufferolt pektin agaron (pH 5 vagy 7) tiszta znk keletkeznek cetil-trimetil-
ammnium-bromiddal (CTAB)
Karboxi-metil-cellulzok, xylanzok: CMC agaron tiszta znk keletkeznek CTAB-vel
Urezok: fenol-vrs pH indiktor urea agarban
Nuklezok: a hidrolizlatlan nukleinsavak (RNS, DNS) kicsapdsa ssav hatsra,
ultraibolya fluoreszcencis mrs, vagy akridin-srga fests
Foszfatzok: fenolftalein-difoszft tartalm agar s pH-indiktor
Enzim-gtlk:
A fenti enzim-tartalm agarokon mdostott eljrsokkal
Egyb anyagcseretermkek:
Citromsav: pH indiktorral, a CaCO 3 agarban val olddsval
NAD: auxotrof mikrobk felhasznlsval (auxanogrfia, bioautogrfia)
Egyb termkek: az elzekhez hasonlan specifikus sznnel, pH- vagy egyb biolgiai
reakcikkal

Fermentcis folyadkban val szelekci

A mdszer elnye, hogy klnfle levegzttsgi viszonyok bellthatk s kiegszt ut-


fermentcis lpsek is beiktathatk a monitorozs sorn. A tbbszrs fermentcis mintk
analzist tbbcsatorns kolorimetris vizsglattal, nagy-teljestmny folyadk-
kromatogrfival (HPLC), vagy gz-folyadk kromatogrfival (GLC) lehet vgrehajtani.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 183


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
Az antimikrobilis aktivitsok ellenrzse

Az antibiotikum korszak elejn (1940-1950 kztt) egyszer tplemezes mdszerekkel is


lehetsges volt j antimikrobilis gensek felfedezse. Manapsg az j antibiotikumokat az
Actinomycetes genusnak a kb. 5%-t kitev ritka s extrm helyeken elfordul kpviselinek
segtsgvel keresik.
A valamilyen szempont szerint kivlasztott mikroorganizmusok elszelekcin esnek t
klnfle, a ksbbi felhasznlsnak is megfelel mdszerek szerint (C- s N forrsok
felhasznlsa, pufferolt pH-sorok).
Az elzetesen kivlasztott trzseket mg specilisabb tptalajok s tenysztsi krlmnyek
alkalmazsval tovbbi megerst, szelekcis lpseknek vetik al a vgleges biotechnolgiai
alkalmazs eltt.
A biolgiai tisztts stratgija

A tisztts kivitelezse eltt vizsgland:


milyen szennyez, kros vegyleteket kell eltvoltani a rendszerbl
milyen mrtkben vannak jelen a tolerns, vagy a lebontsra kpes szervezetek a
szennyezett terleten, s azok milyen biokmiai aktivitsokkal rendelkeznek,
szksges-e klsleg bejuttatott mikrobk alkalmazsa

A talajmikro-organizmusok szmra bizonyos id szksges ahhoz, hogy szintetizlni tudjk a


lebontst katalizl enzimeket. Ez a kpessg genetikailag van kdolva az egyes mikro-
szervezetek sejtjeiben s az adott talajidegen anyagnak a megjelense induklhatja.

A tiszttsi folyamat sorrendje:


A laboratriumi (in vitro) ksrletek sorn vizsglni kell:
A mikroorganizmusok mennyisgt s tevkenysgt, a keletkez kztes termkeket
(intermediereket) s a vgs bomlstermkeket,
A szennyezanyag felhasznlhatsgt C, N s/vagy P forrsknt
A hmrsklet, a pH s az oxign-koncentrci lettani szempontbl optimlis rtkeit
A bomlstermkek (szubsztrtumok) toxicitst
A bont enzimek keletkezsi krlmnyeit
A lebont mikroorganizmusok jelenltt s az aktivitsuk alakulst a szennyezanyag
hatsra

A flzemi ksrleteket:

A szennyezett helyekrl gyjttt mintkkal vgzik s szimulljk az aerob, mikroaerofil vagy


az anaerob krlmnyeket. Meghatrozzk az ipari lptk zemeltets kialaktshoz
szksges kinetikai paramtereket, az albbiak szerint:
a szubsztrt-cskkens sebessge,
a metabolitok jelenlte, stabilitsa s mrgezkpessge,
a szubsztrt kszbkoncentrcijnak a meghatrozsa,
az analg szubsztrtumok s metabolitok hatkonysgnak meghatrozsa a lebomls
elsegtse rdekben.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 184


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
Az ipari lptk zemeltets:

Az ipari lptk zemeltets sorn a tiszttsi technolgia megvlasztsa fgg az 1. vagy a 2.


lpcsben kapott eredmnyektl. Meg kell oldani a folyamatok lptknvelst a kvetkez
szempontok figyelembevtelvel:
a mikroorganizmusok, szubsztrtumok, tpanyagok s anyagcsere-termkek mobilitsa
az oxign vagy egyb elektron-akceptorok (pl. nitrt) biztostsa
a rendszer stabilitsa.

A megfelelen szelektlt s az in vitro ksrlettl az in situ alkalmazsokig lptknvel


mdon ellenrztt mikrobs kezelsekkel teht a talajokat rt krnyezeti krok a
szennyezettsg mrtknek s milyensgnek a fggvnyben is cskkenthetk, illetve
helyrellthatk.

Ezeknek az eszkzknek s mdszereknek az alkalmazsa fontos gazdasgi, krnyezetvdelmi


rdek.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 185


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

4.3.A talajszennyezk fajti s az ltaluk okozott krosodsok

4.3.1. A szennyezk csoportostsa. Dzis s toxicits


A potencilis talajszennyez forrsokban lv szennyez anyagok veszlyessg s toxicits
szempontjbl az albbiak szerint csoportosthatk:
(1) szervetlen mikro- s makroszennyezk: toxikus nehzfmek s sik, mtrgyk;
(2) szerves mikro- s makroszennyezk: peszticidek s egyb mezgazdasgi
szennyezk, szerves oldszerek, PAH-ok, PCB vegyletek s szrmazkaik,
svnyolaj termkek.

A krnyezetet krost mikroszennyezk olyan termszetes, vagy antropogn (emberi


tevkenysg okozta) hatsokra kpzd vegyletek, amelyek kis koncentrciban is toxikusak.
A makroszennyezk olyan anyagok, amelyek a krnyezetben helyenknt vagy idlegesen a
norml rtknl sokkal nagyobb mennyisgben vannak jelen, s a krnyezet llapott
kedveztlenl befolysoljk. A makroszennyezk olyan forrsok jelenltt felttelezik,
amelyekbl szennyez anyagok juthatnak a vztart rtegekbe. Ilyenek a krnyezetktl nem
megfelelen izollt kommunlis vagy ipari hulladktemetk, llattart telepek, intenzv
mezgazdasgi mvelsbe fogott terletek, szennyvztroz medenck, zagyterek,
sznhidrogn trol s fejt telepek, s az zemanyagtlt/trol llomsok. A 26. tblzat a
legfontosabb talajszennyez forrsokat foglalja ssze.

26. tblzat A legfontosabb talajszennyez forrsok

Pontszer szennyez forrsok Nem pontszer szennyez forrsok


Termszetes eredet forrsok
Termszetes eredet nedves s szraz
svnyi lelhelyek (bnyk);
kilepedsek a lgkrbl (vulknok, bozttzek);
Egyes geolgiai kpzdmnyek
rvizek, esk s ers szelek ltal szlltott
(pl. kntartalm gejzirek s gygyvz
anyagok;
tavak);
Termszetes radioaktv sugrzsok;
Antropogn (emberi tevkenysg okozta) forrsok
Lgszennyezsbl szrmaz nedves s szraz
Szennyvizek, szennyvz iszapok; kilepedsek;
Hg trgyk; Mezgazdasgi vegyszerek: mtrgyk,
Folykony s szilrd hulladkok; peszticidek;
Ipari emisszis forrsok; Ipari s kzlekedsi tevkenysg sorn a
tzelanyagok getsbl szrmaz szennyezk;

Fontos hangslyozni, hogy a szennyezanyagok sorsa alapveten msknt alakul a talajban,


mint a msik kt krnyezeti elemben. Mg a levegbe s a vizekbe jut szennyezsek gyorsan
felhgulnak s sztterjednek, addig a talajban csak lassan, vagy egyltaln nem mozognak,
gyakran nagymrtkben s tartsan felhalmozdnak. A krnyezetre gyakorolt krost hatsuk
tbb tnyez fggvnye, melyek kzl a legfontosabbakat az albbiakban foglaljuk ssze:
(1) A vegylet/ion kmiai tulajdonsgai, oldhatsga, mozgkonysga, felszvdsa,
kumulcis kpessge;
(2) A toxikus/kros hatst nvel vagy cskkent ms anyagok jelenlte, mennyisge,
esetleges hinya;

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 186


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
(3) A krost hats idtartama s az l szervezetbe jutott toxikus anyagok
mennyisge, testtmegre vonatkoztatott koncentrcija;
(4) Az l szervezet llapota, kora, fejlettsge, tplltsga, alkalmazkod kpessge;
(5) A szennyez anyag perzisztencija.

A perzisztencia a toxikus anyag termszetes lebomlssal szembeni ellenllst jelenti. Minl


perzisztensebb egy vegylet, annl nagyobb a veszlye a krnyezetben val
felhalmozdsnak.

A rvid id alatt, nagy mennyisgben felvett toxikus vegyletek akut megbetegedseket


idzhetnek el, vagy szlssges esetben az egyed pusztulst is okozhatjk. A toxikus anyag
rendszeres s tarts hatsa mr kis koncentrciban is kros lehet! gy clszer definilni a
toxicits s a dzis fogalmt.

A dzis egy adott idperidus alatt szervezetbe jutott kros anyag mennyisge, mrtkegysge
[tmeg/(testsly kg x id)]. Az id faktort vagy expozicis idt csak folyamatos krost
hatsok esetn szksges figyelembe venni. Ha a szervezetben a kros anyag, vagy toxikus
metabolitjainak mennyisge elr egy kritikus szintet, toxikus tneteket idz el (pl. folyamatos,
alacsony koncentrciban trtn lom, arzn vagy azbeszt terhels; radioaktv s Rntgen
sugrzsok). Ez a jelensg a toxikolgibl jl ismert dzis-hats fggvny, mely minden
toxikus anyagra klnbz.

A toxicits azt jelenti, hogy a szennyez anyag klnbz koncentrciban l szervezetbe


jutva msknt fejti ki hatst. (pl. nyommelemek: Co, As, Zn, I). A toxicits teht egy kritikus
rtkhez, az gynevezett hatrkoncentrcihoz, ms szhasznlattal kszbdzishoz kthet. A
hatrkoncentrci ezrt klnbz vegyletekre/ionokra ms s ms. Mrtkegysge:
[tmeg/testsly kg]. Ebbl addan egy bizonyos idperidust vagy expozicis idt kveten a
szervezetbe annyi kros anyag halmozdhat fel (klns tekintettel a toxikus perzisztens
vegyletekre), hogy mennyisge elri az adott vegyletre jellemz kritikus hatr koncentrci
rtkt s toxikuss vlik. A dzis s a toxicits kztt teht szoros sszefggs van.

4.3.2. A toxicits problmja s a hatrkoncentrcik megllaptsa

Toxikusnak tekintjk azt az anyagot vagy sugrzst (pl. radioaktv s ionos sugrzsok), amely
terhelst jelent krnyezeti elemekre s kros hatst fejt ki az koszisztmra. Szmos kmiai
elem nlklzhetetlen, vagy elnys lettani hats bizonyos koncentrci tartomnyban, de
mrgezv vagy kross vlik nagy koncentrcik esetn.

A toxikus hats kialakulst tbb paramter befolysolja: ezek a dzis nagysga, a hats
idtartama, az expozici mdja, valamint a hatst elszenved faj minsge, letkora s
biolgiai llapota. Ezek a paramterek teht azt a biolgiai vlaszreakcit (tnet egyttest)
hatrozzk meg, amely adott dzis esetn a krost hats jellemzsre, indikcijra
hasznlhat.

A toxicits relatv fogalmat takar. Hatsa elvileg a fajlagos negatv hatssal jellemezhet, azaz
egy elem vagy vegylet egysgnyi koncentrcijra es negatv hatssal (termscskkens,
megbetegeds, mortalits, tnet vagy tnet egyttes stb.) mrhet. A hats azonban a
krnyezetben elfordul ms elemek jelenlttl vagy hinytl, valamint az azokkal val

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 187


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
klcsnhats(ok)tl is fgg. Mg egy mrgez anyag is kifejthet pozitv hatst, ha ms anyag
toxicitst mrskli.

Az expozcis id tekintetben a folyamatos, tarts hats alattomosabb s veszlyesebb lehet,


mert nehezebben kvethet a terhels s az akkumulci. A bepl kros elem krnikus
zavarokat, az egyszeri nagy adag akut megbetegedst, a letlis dzis pedig mortalitst okozhat.
A kros hats msknt jelentkezik a fejlds egyes stdiumaiban, tovbb nemenknt,
fajonknt, egyedenknt is eltr tneteket mutathat. A krost hats csak akkor rvnyesl, ha
a toxikus anyag hozzfrhet, felvehet a szervezet szmra. Ebbl a szempontbl
meghatroz lehet a kmiai llapot, vagy a szervezetbe kerls mdja. Humn szempontbl
legveszlyesebb a parentlis expozici, amely az intravns (injektls kzvetlenl a
vrramba), az intramuscularis (injektls az izomzatba), s a subcutan (injektls a br al)
expozicis utakat jelenti. A toxikus anyag orlis (szjon t trtn expozici, felszvds a
gyomor-blcsatornn keresztl), inhalcis (belgzssel trtn expozici, felszvds a tdn
keresztl) s dermlis (brn t trtn expozici s felszvds) expozicival is kifejtheti
hatst.

A toxicits szempontjbl fontos az emszthetsg, hiszen az lelmiszerek bizonyos sszetevi


teljesen felszvdhatnak, mg msok kros kvetkezmnyek nlkl kirlnek a szervezetbl.
Nem elhanyagolhat a diszperzits foka, az eloszls sem. A mret cskkensvel ugyanis
jelentsen megn a fajlagos fellet, mely jelentsen megnveli a reakcikpessget is. Ebbl a
szempontbl klnsen veszlyesek a kolloid mret szllporok, melyek felletn toxikus
anyagok (nehzfmek, PAH s PCB vegyletek, dioxinok) koncentrldhatnak.

sszefoglalva megllapthat, hogy a toxicits problmja rendkvl sszetett. A mrgez


vagy kros hats szmos tnyez fggvnye. Ezek kzl kiemelend a koncentrci, a kmiai
llapot, az expozcis id, a diszperzits foka, a lehetsges expozicis utak, ms anyagok
jelenlte vagy hinya s az azokkal val klcsnhatsok.
A toxicits viszonylagossga rvilgt a hatr koncentrcik meghatrozsnak nehzsgeire is,
tovbb hangslyozza a toxicitsi hatrrtkek relatv jellegt.

4.3.3.A talajt potencilisan szennyez anyagok ltalnos ttekintse

Szerves anyagok, oldszerek


A szerves anyagok tbb-kevesebb mrtkben olddnak vzben. Abban az esetben, ha lassan, de
viszonylag jl olddnak, mikroorganizmusok segtsgvel lebonthatk. Ezek a biolgiai
szervezetekben norml llapotban is elfordul kis sznatom-szm alkoholok, ketonok,
aldehidek, savak s aminosavak.

A vzben nagyon kis mrtkben oldd szerves anyagok a talajba szivrogva jelentsen
megvltoztathatjk a vz ramlsnak mrtkt, illetve a talajban kln fzisban, nllan is
mozoghatnak.

Ha a szerves szennyezk kln fzist alkotnak, vagyis nem elegyednek, akkor lebomlsuk
nagyon hossz idt vesz ignybe a mikroorganizmusok szmra hozzfrhet fellet
korltozottsga miatt, ugyanis a bomls csak a cseppek felletn jtszdik le. Amennyiben a
keletkezett metabolitok legtbbszr a kiindulsi anyaghoz hasonlan hidrofbok, a bomlsi
folyamat hatkonysga drasztikusan lecskkenhet. Nem ritka az sem, amikor a
bomlstermkek toxikusabbak az eredeti vegyletnl.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 188


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A vzzel nem elegyed szerves szennyezk sajnos nem kezelhetk homogn csoportknt
talajkmiai szempontbl. Tovbbi vatossgra int az, hogy ebben az risi mennyisg
molekulafajtt tartalmaz vegyletcsoportban olyan klnsen toxikus anyagok is tallhatk
mint az aroms, policiklikus/polikondenzlt, illetve halognezett sznhidrognek.

A pH s a szennyezs viszonya
Az lvizek vdelme rdekben nagyon fontos a tiszttott szennyvz pH rtke, mivel a vzben
tallhat llnyek viszonylag szk pH tartomnyban kpesek csak lni s szaporodni. Mivel a
tiszta vz puffer-kapacitsa kicsi, mr viszonylag kis mennyisg savas vagy lgos anyag is
meglehetsen nagy pH vltozst okozhat. Megjegyzend, hogy a vizek pH rtke bizonyos
mrtkig pontatlanul fejezi ki a sav/lg terhelst, ugyanis a tbbfle st, savat s/vagy lgot
tartalmaz, teht nagy puffer-kapacits szennyvz mr a pH=7-tl kismrtkben eltr pH
rtk mellett is nagy vltozst okozhat a befogad pH-jra. Ugyanakkor egy nagyon tiszta, kis
koncentrciban savat/lgot tartalmaz vz a semlegestl nagyon eltr pH rtkeket mutathat,
de nem terheli a befogadt. Vagyis olyan furcsa eset llhat el, hogy egy nagyon tiszta vizet
kibocst a hatlyos rendelet szerint nagy szennyez is lehet. Pldul a nagyon tiszta desztilllt
vz pH-ja a levegbl val szn-dioxid beolddsa kvetkeztben 4.5-5 kztti pH-j, s ez az
rtk a 3/1984 OVH rendelete rtelmben mr bntetend! Ezrt a kifoly vizek pH rtke
mindig csak tjkoztat jelleg lehet, adott idkznknt a szennyez anyag koncentrcijt a
szabvnyokban elrt mdon pontosan meg kell hatrozni.

A semlegestl kismrtkben eltr pH-j, talajba szivrg vizek nem okoznak nagy problmt
a talaj nagy pufferkapacitsa miatt. Egy meszes talaj a savterhelst szinte azonnal s teljes
mrtkben kzmbsti, a lgterhelst a nagy kation kicserl kapacits miatt kzmbsti a
talaj. Ugyanakkor NaOH terhels esetben a Na+ kation nem ktdik meg kell mrtkben
lgosodsra egybknt is hajlamos talajokon (pl. szikes talajok), a savterhelst pedig a
savanyodsra hajlamos, fleg kis adszorpcis kpessg mszmentes homoktalajok nem tudjk
kzmbsteni.

sszes s
Az desvzi llnyek, a talajban lak organizmusok s nvnyek nagy rszt a kiszrads
veszlye fenyegeti, ha tl magas startalm vzzel rintkeznek. A talaj nagymrtk
adszorpcis, elssorban kation-adszorpcis kpessge miatt a sterhelst jelents mrtkben
kpes cskkenteni. A talajban tallhat sokfle szervetlen vegylet az oldott, vagy a szemcsk
felletn megkttt ionokkal, tovbb a csapadkvzzel s az elfoly vizekkel bemosd sk
ionjaival csapadkot kpezhet, melynek kvetkeztben jelentsen cskkenhet a shats. Ebbl
kvetkezen a vezetkpessg mrsn alapul sszes startalom rtkek nehezen
rtelmezhetk, hiszen ilyenkor csak a talajoldatban lv sk mennyisgre vonatkozan
kapunk informcit. Ezrt az sszes startalmat sszetevnknt clszer megvizsglni,
figyelembe vve hatsaikat (pl. Na tartalom hatsa a szikesedsre) is.

Ntrium
A ntrium szennyezs krnyezet terhelse lnyegesen nagyobb a talajban, mint lvizekben. A
Na nem ktdik meg a talajszemcsk felletn s nem kpez oldhatatlan skat, vagyis
csapadk formjban nem vlik ki. Ebbl kvetkezen a talajban a vzramls sebessgvel
mozog, kzvetlenl a talajvz irnyba. Viszonylag mr alacsony koncentrciban is ersen
duzzadt llapotban tartja a duzzad agyagsvnyokat, ezrt a talaj vzvezet s vztereszt
kpessge, s ezzel prhuzamosan a levegzttsge nagyon lecskken. Kiszradskor pedig a
talaj ersen megrepedezik a nagymrtk zsugorods hatsra. Ezek a hatsok sszegzdnek s
szikesedsi folyamat indul el. A szikeseds legveszlyesebb krnyezeti hatsa az, hogy a

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 189


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
talajrepedsekben olyan csatorna hlzatok alakulhatnak ki, amelyekben a szennyezds
akadlytalanul ramlik s gyorsan elrheti a talajvizet vagy az ivvz bzisokat!

sszes lebeg anyag


Az lvizek szennyezs terhelse tekintetben a lebeg anyag tartalom igen lnyeges
szempont, mivel a napfnyt nem engedi a vz mlyebb rtegeibe jutni. A kivl szrhats
miatt a talajba szivrg tiszttott szennyvzbl a talaj teljes mrtkben megszri a lebeg
anyagokat, s minsgktl, szennyezettsgktl fggen szennyezdik el. Ha a lebeg anyag
nem tartalmaz szennyezket, a talaj mg hossz tvon sem fog krosodni.

Ktrny
A ktrnyok olyan nagy molekulj szerves vegyletek, melyek nagy sznhidrogntartalmuk
mellett jelents mennyisg heteroatomot s/vagy aroms csoportot tartalmaznak, ezrt
toxikusak s/vagy rkkelt hatsak. Krnyezetterhelsk jellege a szerves anyagokhoz s
oldszerekhez hasonl. ltalban hidrofb tulajdonsgak, gy a talajba kerlve csak nagyon
lassan bomlanak le, a talaj ntisztulsi ideje hossz. Nagy molekulatmegk miatt
gztenzijuk igen kicsi, teht a kiprolgs elhanyagolhat. Nagy viszkozitsuk s vzben val
oldhatatlansguk miatt nem mozognak a talajban, gy a talajvizet nem veszlyeztetik.

Detergensek
lvizekben a nagy koncentrciban jelen lv detergensek a halak s ms kopoltyval llegz
lgzszerveit s a mikroszervezetek sejtfalt krosthatjk. Krnyezeti szempontbl fontos
kmiai tulajdonsguk, hogy a vzzel nem elegyed szennyezseket apr cseppekre bontva
kpesek vizes fzisban mobilizlni. A talajban val viselkedskrl a talajtani szakirodalom
viszonylag kevs informcit tartalmaz. Nhny kutatsi eredmny utal arra, hogy a
felletaktv anyagok megvltoztatjk a talajcsatornkban trtn vz ramlst s a
talajszemcsk felletn trtn adszorpcit.

A termszetes eredet detergensek knnyen lebomlanak a talajban. Ebbl addan az ltaluk


oldott hidrofb anyagokat diszperglva kpesek transzportlni, majd lebomlsuk utn kln
fzisba juttatni. A mestersges, kevss leboml detergensek is hasonlan viselkednek, csak az
alacsony lebomlsi sebessg miatt a teljes folyamat jval lassabb.

A detergensek molekuliban a sznhidrogn lncon kvl mindig van valamilyen heteroatom,


leggyakrabban O, S, P, N. A lebomls utn ezek a heteroatomok svnyi formban jelennek
meg a talajban, amit figyelembe kell venni.

Ammnia s ammnium-ion
Ersen lgos (pH>8) talajokbl az ammnia gz formjban a lgkrbe kerlhet s
levegszennyezst okoz. Az ersen lgos talajokat kivve gyakorlatilag ammnium-ion
formban van jelen, vagyis nem illkony. A talajszemcsk az ammnium-iont megktik, az
agyagsvnyok rtegei kztt pedig gyakorlatilag irreverzibilis mdon fixldik. A nvnyek
nagy mennyisgben hasznostjk tpanyagknt, a mikroorganizmusok aminosavak formjban
beptik szervezetkbe.

Az ammnia s ammnium-ion krnyezet terhelsi szempontbl lnyeges kmiai tulajdonsga,


hogy levegztt talajokban a nitrifikl baktriumok nitrt-ionn alaktjk. Talajszennyezsi
szempontbl kiemelend, hogy az ammnia semleges vagy lgos krlmnyek kztt
fmekkel komplexeket kpezhet, gy az eredetileg immobilis, csapadk formban lv toxikus

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 190


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
nehzfmeket vzoldhatv teheti. A jelensg elssorban elmleti felvets, a talajban lev
egyb komplexkpz anyag mellett (pl. humtok) ez a hats nem jelents.

Nitrt
A nitrt a talajban gyakorlatilag kizrlag vzben oldott NO 3 - formjban fordul el, mivel nem
kpez csapadkot, s szmottev mrtkben nem adszorbeldik a talajszemcsk felletn.
Ebbl kvetkezik, hogy gyakorlatilag a talajvz ramls sebessgvel s annak irnyban
mozog. A talajban lev nitrt nem kros, mivel mind a nvnyek, mind a mikroorganizmusok
szmra alapvet tpanyag s azok igen nagy mennyisgben veszik fel a talajbl.
Krnyezeti krokat elssorban azzal okoz, hogy mobilitsa kvetkeztben knnyen a talajvzbe
jut. Mivel az llati s emberi szervezetre, klns tekintettel a csecsemkre, egy kritikus
koncentrci felett mrgez, a nitrttal val elszennyezdstl az ivvz bzisok fokozottan
vdendk.

A nitrt igen stabil ion. Kmiai ton csak ersen savany kzegben bomlik,
mikroorganizmusok segtsgvel elemi nitrognn vagy ammniv alakulhat t. A talajban
vagy talajvzben val felhalmozdst kizrlag a nvnyi felvtel tudja megakadlyozni (a
mikroszervezetek ltal felvett nitrt, a szervezetek pusztulsa utn visszaalakul).

Szulfidok
Az oldhat szulfidok vzben s a talajban mrgez hatsak, de hosszabb idn keresztl
levegvel rintkezve knnyen alakulnak szulftt, mely sokkal rtalmatlanabb. Ezrt jl
levegztt talajba kerlve csak loklisan mrgezhetik a talajt. Ezrt a szulfid szennyezs
meghatrozshoz mindenkppen figyelembe kell venni a talaj vz- s leveg tartalmt. Ha az
oxidci lehetsge adott, vagyis ha hossz idn keresztl nem teltett vzzel a talaj, akkor a
szulfid terhels nem okozhat komoly problmt. Az oxidcival keletkezett szulft-ion az
ltalnos shatson kvl ms krosodst nem okoz.

Klr
A szennyvizek ferttlentsre az elemi klrt elterjedten alkalmazzk, ugyanakkor az
lvizekben mrgez, ersen oxidl hatsa miatt nagy krokat okozhat. Talajba kerlve
gyorsan klorid-ionn alakul, mikzben a talajban nagy mennyisgben tallhat redukl
vegyleteket oxidlja. A folyamatban a talaj humuszanyagai, egyb szerves anyagok s
reduklt llapotban lv szervetlen ionok vesznek rszt. Az igen gyors reakci s a talaj redox
pufferhatsa miatt szmottev krt nem okoz a talajba kerlt elemi klr, illetve a belle
diszproporcival keletkez hipoklorit-ion. A vgtermk klorid ion csak a shats nvekedse
tekintetben szmottev. Szksges azonban megjegyezni, hogy nhny nvnyfaj a magas
klorid-ion koncentrcit nehezen tri, tovbb a magas Cl- koncentrci elsegti a szikesedst
is.

Fluoridok
A fluor kisebb-nagyobb mennyisgben van jelen a talajban. Az oldhat fluoridok nagy
koncentrciban val jelenlte az llnyekre mrgez hatst fejt ki. A talajba jut fluoridok
viszonylag gyorsan reaglnak a Ca2+ s foszft-ionokkal, illetve az ezekbl kpzdtt hidroxil-
apatittal. A reakci vgtermke a gyakorlatilag oldhatatlan fluor-apatit. Ezrt a fluor norml
krlmnyek kztt veszlytelen anyag s nem kell tartani attl, hogy veszlyes mdon
felhalmozdik a talajban, vagy bemosdik a talajvzbe.

Foszfor

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 191


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A foszforterhelst elssorban az lvizekben kifejtett eutrofizl hatsa miatt kell figyelembe
venni. A foszfor talajokban val jelenlte egyenesen elnys.

Meszes talajokban a foszft-ion foszforit vagy apatitok formjban, mg savany talajokon vas-
vagy aluminium-foszft formjban csapdik ki, s igen ersen adszorbeldik a talajszemcsk
felletn. Ebbl kvetkezen gyakorlatilag az sszes talajtpuson a foszfor nagy rsze
oldhatatlan formba kerl, csak nagyon kis koncentrciban van jelen a talajoldatban. Ers
csapadkkpzsi hajlambl s adszorpcis tulajdonsgbl addan a talajban val mozgsa
rendkvl ersen korltozott, de kivtelt kpezhetnek a nagyon kolloid szegny, mszmentes
homoktalajok. A foszfor vegyletek felhalmozdsa a talajban gyakorlatilag nem jelent
komoly veszlyt, mivel a talaj egybknt is sok oldhatatlan foszft-vegyletet tartalmaz. Mivel
fontos nvnyi tpanyag, jelents mennyisget von ki a nvnyzet is a talajbl.

Cianidok
A cianidok igen ers mrgek, a vizekbe kerlve nagy krokat tudnak okozni a vzi lvilgban.
A talaj a cianidokat is kivlan kpes pufferolni, ugyanis a talajszemcsk felletn, illetve
csapadk formjban lv nehzfm-ionok, elssorban a vas, nagyon stabil komplex
vegyletek kpzdse kzben ktik meg a cianidot. Kiemelend, hogy az gy kialakult
komplexek lnyegesen kevsb toxikusak mint a szabad cianid, ugyanakkor a nehzfm-ionok
oldhatsga s mozgkonysga jelentsen megnhet. Mivel az elfoly vizekre megengedett
cianid hatrrtkek nagyon alacsonyak, ez a hats csak havria esetn jelents.

Vas
A vas a talajban igen nagy mennyisgben tallhat. Oldhatsga a pH, a redox llapotok s a
komplexkpz anyagok jelenltnek fggvnye, de tlagos talajviszonyokat tekintve alacsony.
lvizekben szintn alacsony a koncentrcija, de kellemetlen ze miatt ivvzre nagyon
alacsony hatrrtket rnak el.

A talajok tekintetben nem a bekerl vas mennyisgt, hanem az oldhatsgt elsegt


hatsokat kell figyelembe venni. A vas vegyrtkvlt elem lvn ferro (Fe2+) s ferrivas (Fe3+)
formjban fordul el. A Fe3+ vltozat az tlagos talajok pH rtknl sokkal kevsb olddik,
mint a Fe2+. A nagy koncentrciban oldhat Fe2+ vegyletek toxikusak lehetnek a nvnyekre
s a talaj mikroorganizmusaira, tovbb bemosdhatnak a talajvzbe is. A Fe2+ ionokat nagy
koncentrciban tartalmaz talajvz a felsznre kerlve az oxidci miatt megbarnul, s
vas(III)-vegyletek csapdhatnak ki. Ha a vzramls nem vzzel teltett prustrben trtnik,
az oldhatatlan Fe3+ vegyletek kialakulsa miatt ez a jelensg nem jn ltre.

A pH cskkensvel a vas mindkt formja oldhatv vlik, azonban a Fe2+ mr a magasabb


pH-rtkeknl is olddik, vagyis az immobilits rdekben a talaj a savanyodst kell
megakadlyozni. Megjegyzend, hogy mind a ferro, mind a ferrivas ersen komplexkpz
tulajdonsggal rendelkezik. Megfelel ligandumokkal kpzett komplexei jelentsen
megnvelhetik az oldhatsgt, kvetkezskppen a talajban val mobilitst.

sszefoglalva megllapthat, hogy a talaj vas tartalma indifferens, de a vas oldhatsgt


befolysol egyb tnyezket, mint a pH-t, a redox viszonyokat s a komplexkpz
tulajdonsgokat a talaj s talajvz elszennyezdse szempontjbl szksges figyelembe venni.

Mangn
ltalban a talaj mangn tartalma magas. Oldhatsga a pH, a redox llapotok s a
komplexkpz anyagok fggvnye, de tlagos talajviszonyokat figyelembe vve viszonylag

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 192


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
kicsi. Oldhatatlansga miatt az lvizekben alacsony a koncentrcija. A vashoz hasonlan
nem a mangn talajban lv abszolt mennyisgt kell figyelembe venni, hanem az oldatsgot
elsegt hatsokat. A mangn Mn4+ savas, mg az Mn2+ lgos kzegben olddik, ennek
fggvnyben kell a mozgkonysgot is rtelmezni.

Rz
A rz Cu2+ ionok formjban fordul el a vizekben, illetve a talajban. Nehzfm lvn az
lvizekben toxikus hats. A talajban kis ionmrete s a talajok jelents kation-megkt
kpessge miatt nagyrszt a szemcsk felletn adszorbelva, illetve hidroxid, vagy bzikus
karbont formjban csapadkknt van jelen. Kvetkezskppen nem tl savas pH rtkek
esetn komplexkpzk hinyban mozgkonysga s a talajvzbe val bemosdsa
elhanyagolhat. Fontos kiemelni, hogy termszetes krlmnyek kztt vgbemen kmiai
folyamat hinyban felhalmozdhat a talajban. Mikro-tpelem ugyan, de a nvnyek s a
mikroorganizmusok nem veszik fel nagy mennyisgben.

Cink
Kmiai tulajdonsgai alapjn, talaj s talajvz szennyezs szempontjbl a rzhez hasonlan
kezelhet.

lom
Az lom a vizekben, illetve a talajban Pb2+ ionok formjban fordul el. A rzhez s a cinkhez
hasonlan a vizekben toxikus hats. Szlssgesen oxidl krlmnyek kztt oldhatatlan
Pb(IV)-oxidd, vagy vegyes oxidokk alakulhat. A talajban kis ionmrete s a talajok jelents
kation-megkt kpessge miatt nagyrszt a szemcsk felletn adszorbelva, illetve hidroxid,
vagy bzikus karbont formjban, csapadk llapotban van jelen. Ebbl kvetkezen
mozgkonysga nem tl savas pH rtkeknl elhanyagolhat, ezrt a talajvzbe val
bemosdstl norml krlmnyek kztt nem kell tartani.

A rzhez hasonlan felhalmozdhat a talajban, mivel nincs olyan termszetes kmiai folyamat,
amely vglegesen eltvoltja a talaj-talajvz rendszerbl.

Krm
Cr3+ ionok formjban van jelen a vzben s a talajban, elssorban a talajszemcsk felletn
adszorbelva, illetve csapadk llapotban. Mozgkonysga csak savas pH rtkeknl,
komplexkpz anyagok jelenltben szmottev, ezrt a talajvzbe trtn bemosdstl nem
kell tartani. Termszetes ton nem tvolthat el a talaj-talajvz rendszerbl.

Ersebben oxidl kzegben nagyon toxikus Cr6+ formban van jelen. A Cr3+ ionnal
ellenttben ez a forma csak kis mrtkben adszorbeldik a talajszemcsken, s kisebb a
csapadkkpz hajlama is. Ebbl kvetkezen mozgkonysga sokkal nagyobb, gy fennllhat
a talajba val bemosds veszlye. A kromt-ion savasabb kzegben ersen oxidl hats, gy
kpes a talajban mindig megtallhat szerves anyagokat oxidlva a kevsb toxikus hrmas
oxidcis llapot formv alakulni, mely toxicits s krnyezet terhelsi szempontbl
elnysebb.

Arzn
Arzent vagy arzenit formjban fordul el a talajban. Tulajdonsgai nagyon hasonlak a
foszftihoz, de annl sokkal toxikusabb. Ebbl kvetkezen kerlni kell az arzn vegyletek
felhalmozdst a talajban.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 193


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
Kadmium
Kmiai s talajkmiai tulajdonsgai a cinkkel mutatnak hasonlsgot, de toxicitsa sokkal
nagyobb, tovbb a cinkkel ellenttben nem tekinthet mikroelemnek.

Higany
A higany Hg0 formban is elfordulhat a talajban. Nhny talajban lejtszd kmiai reakci
vgtermke is lehet elemi higany.

A higany elemi llapotban is igen toxikus, knnyen prolg folyadk, gzvel a levegt is
szennyezheti. Elemi llapotban kis viszkozitsa s nagy srsge miatt igen gyorsan kpes
lefel mozogni, ugyanakkor nagy felleti feszltsge s kis nedvest kpessge miatt nem tud
a nagyon szk prusokba bejutni. A gztrben diffzival trtn mozgsa azonban nem
elhanyagolhat. A higany s a higany vegyletek szulfidokkal rintkezve oldhatatlan HgS
csapadkot kpeznek, megktdnek a fehrjk SH csoportjain is, melynek kvetkeztben
mozgkonysga nagymrtkben lecskken.

Nikkel
A nikkel elssorban Ni2+ formban van jelen a krnyezeti elemekben. Mivel a vas(III)-ionokkal
ellenttben alacsony adszorpcis s csapadk kpzdsi hajlama van, oldhatsga s
mozgkonysga jelents.

Ezst
Az ezst elemi llapotban, vagy Ag+-ion formjban jut az imisszis kzegekbe. Az elemi
ezst indiferens, mg ionos formja igen toxikus. A talajban csak kis mennyisgben fordul el.
Vzben kis koncentrciban elfordul klorid ionokkal oldhatatlan csapadkot kpez, gy ers
komplexkpzk hinyban, az extrm nagy koncentrcikat kivve, mr a vizekben sem jelent
toxikus hatst. A talajban ers adszorpcija miatt ez a folyamat mg kedvezbb.

A klnsen veszlyes nehzfmek humn- s nvnylettani hatsaiban, talajbeli


viselkedsben, valamint a nvnyekben val akkumulci feltteleiben jelents klnbsgek
vannak. A 27. tblzat a ngy legveszlyesebb nehzfm szennyezs forrsait s a talajban val
viselkedsket foglalja ssze.

4.3.4.Vrosi talajok krnyezeti kockzata, a szennyezs forrsai

A vrosi talajok szennyez forrsai (1) ipari, (2) kommunlis s (3) kzlekedsi eredetek.
Az ipari tevkenysgek emisszii a kisvz elfolysok s a leveg szennyezse vonatkozsban
kzvetett mdon, mg a nem megfelel hulladkkezels s megsemmists, valamint a
szervezetlen hulladk logisztika kzvetlenl terheli a talajt.

A kommunlis szennyvztiszttk kapacits korltai, vagy a nem megfelelen belltott


technolgiai paramterek is negatv hatst fejtenek ki (a technolgiai optimumnl rosszabb lesz
az elfoly vz minsge). Megjegyzend, hogy a csapadkvz s a kommunlis szennyvizek
kezelsnek klnvlasztsa nem minden teleplsen valsult meg, holott a ktfajta vz
kezelsnek klnvlasztsa kmln az amgy is korltozott szennyvztisztt kapacitsokat.
A csatornahlzat hinya vagy elavultsga, kilyukadsa/korrzija szintn a szennyvz gyors

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 194


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
talajba szivrgst eredmnyezi. A nem megfelelen kialaktott kommunlis vagy illeglis
szemtlerakk szintn komoly gondokat okoznak talajszennyezsi szempontbl.

A kzlekedsi eredet talajszennyezsek az utak s az t menti fves terletek olajjal s


nehzfmekkel val elszennyezdst jelentik. A jegeseds gtl tszrk a shatsok miatt
krosak. A negatv hatsok az utak gyakoribb s alaposabb takartsval bizonyos mrtkig
mrskelhetk.

A levegben lv porokon nehzfmek s szerves vegyletek adszorbeldnak, melyek


kilepedve jelents mrtkben szennyezik a vrosi talajokat. Klnsen a kolloidlis mret
szllporok (2-10 m) jelentenek problmt, mivel felleti aktivitsuk miatt a szlltott
szennyezk mennyisge is nagyobb. Ezek a frakcik egszsggyi szempontbl sem
elhanyagolhatak, hiszen a lgti megbetegedsek kialakulsban jelents szerepet jtszanak.

sszefoglalva elmondhat, hogy a vrosi talajok fokozott krnyezeti rtalomnak vannak kitve
elssorban az ipari, a kzlekedsi s a kommunlis eredet szennyezsek miatt. Az ipari
tevkenysgek okozta terhels a tisztbb technolgik alkalmazsval, a hulladkok
kezelsvel s rtalmatlantsval cskkenthet. A kommunlis eredet szennyezsek
visszafogsa a csatornahlzat s a hulladkkezels fejlesztsvel lehetsges. A kzlekedsbl
szrmaz talajszennyezsek a vrosi kzlekeds fejlesztsvel, szervezsvel, az utak
takartsval mrskelhet. A porterhels mrsklse a zldterletek kialaktsval oldhat
meg.

Szksges hangslyozni, hogy a srlkeny karsztvz bzisok vdelme rdekben a karsztos


terleten lv teleplsek talajvdelme kiemelt jelentsg feladat. Az ipartelepts sorn ezt
fokozottan figyelembe kell venni. A karsztos terletek s vzbzisok vdelmt komplex mdon
szolglja a csatornzs fejlesztse, a kisvz elfolysok minsgnek ellenrzse, a
levegtisztasg vdelem, valamint a kommunlis hulladkok szakszer kezelse s elhelyezse.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 195


Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
Forrs Toxikus hats Talajban val viselkeds Megjegyzs
Mobilis Nem mobilis
Pb
zemanyagok Mj, csont, fog pH< 4 - 4.5: Mrskelten savany, bzikus Talajban: 2-20 ppm
Fmfeldolgozs krosods; kicserlhet s oldhat talajokban oxidokhoz, zemek krnykn: 3000 ppm
Szngets Pb-vegyletek; huminanyagokhoz kttten Utak mentn: 500-600 ppm
Szennyvziszapok Takarmny- (75-85%);
Pb-peszticidek nvnyekben Foszftok, keltok Karbontokban
kumulldik. formjban
Cd
rc- fmfeldolgozs Csontzsugorods pH< 6 - 6.5-nl mobilis, Huminanyag komplexknt, valamint Cl- s SO 4 2- nvelik az
Hulladkgets Vesekrosods pH=5-nl a nvnyek pH>7 esetn oldhatsgot
Csatornaiszapok Tdkrosods szmra hozzfrhet; karbont, hidroxid s szulfid formban
Kzlekeds svnyi komponensekhez
(Diesel motorok, gumi) kttten a nvnyek
szmra hozzfrhetbb
Ni
Aclipar nagy mennyisg esetn pH< 6 H>7 Talajokban: 5-50 ppm
Galvnipar tdkrosods Szulftok, foszftok, szerves Karbontok, hidrogn-karbontok, Fmfeldolgozs: 1000-5000
Elektromos ipar komplexek hidroxo-komplexek ppm
Szennyvizek Adszorpci:
Olajipar agyagsvnyokon,
oxidokon/hidroxidokon
Hg
Fa- fmfeldolgozs Talajban val viselkedst a redox viszonyok szabjk meg a Talaj: kb 0.1 ppm
Lakossgi hulladkok Rendkvl mrgez Vrosok: 0.1-0.4 ppm
Csatornaiszapok Hg 2 2+ Hg2+ + Hg0 egyenlet szerint. Szennyezett terletek:7-10
Szemtgets ppm
Kolajipar Fontosabb formi:
(0.002-50ppm) Illkony: Hg0, Me 2 Hg NAGYON GYENGE
Oldatban:OH-, Cl- s szerves komplexek MOZGKONYSG,
Nem oldhatk: MeHg+, MeHgCl, MeHgOH, HgS s humusz-Hg kis felszvd kpessg
komplexek GOMBK KUMULLJK!

27. tblzat A krnyezeti szempontbl legveszlyesebb nehzfmek hatsait s viselkedst sszefoglal tblzat.

Dr. Fleky Gyrgy Talajvdelem, talajtan 196


4.4. Szennyezs terjedse, a talaj- s talajvz vdelemmel kapcsolatos
feladatok

4.4.1. A szennyezs terjedst befolysol tnyezk

A szennyez anyagok porzus kzegben val terjedse hidraulikai, fizikai s kmiai


folyamatok egyttes hatsaknt alakul ki. A valsgos anyagtranszportot alapveten
konvekcis, diszperzis, retencis s kmiai-biolgiai bomlsi folyamatok sszegeknt
rtelmezhetjk.

Konvekci
Konvektv anyagtranszport sorn a szennyezs dugszer ramlst felttelezzk, vagyis
adott id alatt az anyag trben thelyezdik anlkl, hogy koncentrcija eloszlst mutatna.
Talajviszonyok kztt, extrm esetektl eltekintve (pl. szennyezs terjedse heves eszsek,
radsok vagy ers szlviharok tjn) a szennyezs oldat formjban mozog a talaj
prusaiban. Az oldott anyagok prusokban val ramlst advekcinak nevezzk. Az
advektv szennyezanyag ram az tlagos ramlsi sebessg s a koncentrci szorzata:


= =

ahol
Ja advektv szennyezanyag fluxus
M a szennyezanyag kmiai mennyisge
A az ramlsra merleges fellet
t az eltelt id
v a szivrgsi tlagsebessg
c az oldat koncentrcija

Diszperzi
A diszperzi a trbeli kmiai potencilklnbsg hatsra ltrejv tmegram. A
koncentrci klnbsgek hatsra ltrejv diffzit kznsges diffzinak, az elektromos
potencil vagy hmrsklet klnbsg okozta anyagramokat knyszer diffzinak
nevezzk. Vagyis a diszperzi a szennyezanyag trbeni szrdst jelenti. A szennyez
anyag gy helyezdik t trben mshov, hogy koncentrcija egy eloszlst fog mutatni.
A diffzis anyagramot Fick els trvnyvel tudjuk lerni az albbi egyenlet szerint:


= =

ahol:
J diff a diffzis szennyezanyag fluxus
D eff effektv diffzis llland
Laplace-opertor

Az effektv diszperzis lland rtke porzus kzegben kisebb, mint a vizes kzegben mrt
D 0 diffzis lland. A kt mennyisg kztt fennll kapcsolatra vonatkozan az
irodalomban szmos modell s tapasztalatokon alapul sszefggs tallhat (28. tblzat).
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
28. tblzat. Az effektv diffzis lland kifejezse, Shackelford s Daniel (1991) nyomn

Kplet Szerz
Deff = D 0 / Gillham et al. (1984), Barone et al. (1990)
Deff = D 0 / Li s Gregory (1974)
Deff = D 0 / Berner (1971), Drever (1982)
Kemper et al. (1964), Olsen s Kemper (1968),
Deff = D 0 /
Nye (1979)
Deff = D0 / Porter et al. (1960)
Deff = D0 / van Schaik s Kemper (1966)
1
Deff = D0 Filep (1988), Fried s Combarnous (1971) alapjn
(1 + K d )
1 A trolmrnki gyakorlatban alkalmazott formula,
Deff = D 0 = D0
2
F ahol F a formcis ellenllsi tnyez
JELLSEK:
D 0 a vizes oldatban mrt diffzi lland
a talaj nevessgtartalma V%, [L3/L3]
a tortuozis (labirintus faktor, vagy tekervnyesg)
a negatv dszorpcis vagy anion kiszortsi faktor ( 1)
= 0 / s a viszkozitsi faktor ( 1); ahol 0 az oldszer, s azoldat viszkozitsa
K d a megoszlsi egytthat

D 0 rtkt alapveten a koncentrci (kismrtk fggs), a hmrsklet (nagymrtk


fggs), valamint a kzeg nedvessgtartalma, szerkezete, prusmret eloszlsa (labirintus
hats) befolysolja. Ha adott szennyezanyagra s kzegre vonatkozan a D 0 ismeretlen,
akkor a 10-9 m2/s kzelt rtkkel szmolhatunk.

Hidrodinamikai diszperzi
A hidrodinamikai diszperzi jelensgt az ramlsi sebessg nagysgnak s irnynak
vltozsa okozza a porzus kzegen bell. A hidrodinamikai diszperzit elidz jelensgek
sematikus vzlatt mutatja meg az 27. bra.

A vz ramlsi sebessgnek
tlagos irnya

Szemcse

Sebessg-
eloszls

Szemcse

27. bra A hidrodinamikai diszperzit elidz jelensgek elvi vzlata

198
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
Mechanikai diszperzi
A mechanikai diszperzi egy specilis esete az un. makrodiszperzi, amikor a szivrgsi
tnyez miatt kialakul, az egy vzelvezet rtegen bell a fggleges irnyban vltoz
nagysg, egymstl eltr ramlsi sebessgek okozzk a szennyez anyag diszperzijt,
ahogyan azt a 28. bra is mutatja.

szivrgsi Szennyezanyag eloszlsa t=0 idpontban Szennyezanyag eloszlsa t>0 idpontban


tnyez

szennyezs

vztart

A vz ramlsi irnya A vz ramlsi irnya

tlagos tlagos
koncentrci koncentrci
tvolsg tvolsg

28. bra A mechanikai diszperzi kialakulsa a szivrgsi tnyez fggvnyben.

A dominns transzportfolyamat a szivrgsi sebessg fggvnye. Kis szivrgsi sebessg


esetn a diffzi, nagyobb sebessgek esetn az advektv transzport s az azt ksr
hidrodinamikai diszperzi a meghatroz (lsd 29. bra).
Szivrgsi tnyez (k) [cm/s]
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
lg k

Mechanikai diszperzi Mechanikai diszperzi


elhanyagolhat dominns

Diffzi Adektv transzport dominl a


dominns diffzival szemben

lg v
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3
Szivrgs tlagsebessge (v)
0.0318 m/m hidraulikus gradiens esetn [m/v]
v=k*i
29. bra A dominns transzport folyamat alakulsa a szivrgsi sebessg fggvnyben.

199
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

4.4.1..1 Adszorpci

Az adszorpci a szennyez anyag porzus szerkezet szilrd fzison val megktdst


jelenti. A megktdtt kmiai anyag mennyisge a prusfolyadk koncentrcijnak
fggvnye. Szmtsa egyenslyi llapotban, adott hmrskleten a Langmuir, a Freundlich
s a Henry izotermk segtsgvel lehetsges. A Langmuir izoterma elssorban a nehzfmek,
a Freundlich izoterma elssorban a szerves komponensek adszorpcijnak lersra alkalmas,
mg a Henry, mint a Freundlich izoterma specilis esete, a felleten megkttt
anyagmennyisg s a prusfolyadk koncentrcija kztti lneris kapcsolatot rja le.
A szorpcis folyamatok miatt bekvetkez koncentrci vltozst az id fggvnyben az
albbi sszefggs rja le:

()
=

(3)
Ahol:
c a prusfolyadk koncentrcija
A porzus kzeg trfogattmege
A trfogatarnyban kifejezett nedvessgtartalom
Kd egyenslyi folyamat megoszlsi egytthatja.

Mivel a szerves szennyezk szelektven ktdnek a humuszhoz illetve a talaj egyb szerves
komponenseihez, a talaj szerves anyagra (k OM ) s a talaj szerves szn tartalmra (k OC )
vonatkoztatott megoszlsi egytthat fontos informcit jelent:


= 100, = 100 = 1,724
% %
(4)
Ahol:
OM% a szerves anyag tartalom,
OC% a szerves szn tartalom.
A k OC rtk kicsi, ha k OC <100 s nagy, ha k OC >1000.

A transzport modellek egy ltalnos, gyakorlati tapasztalatok alapjn fellltott egyenletet


hasznlnak a talaj szerves szn tartalmra vonatkoztatott megoszlsi egytthat
meghatrozsra:

log k OC = a log k OW + b
(5)
Ahol:
k OW az oktanol/vz megoszlsi egytthat az adott szennyezre, az oktanol/vz
sztelegyed fzisban mrt egyenslyi koncentrcik alapjn. Vagyis k OW =c o /c w ;
a s b konstansok.

A talajrszecskk felletn bekvetkez adszorpci lasstja a szennyezs terjedst, fkezi


annak transzportjt, vagyis retencit (visszatartst) fejt ki.

200
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

4.4.1..2 Gzkpzds

A szennyezdsek folyadk/gz egyenslyait a Henry trvny rja le, mely szerint egy hg
oldat felett a (szennyez)komponens gznyomsa az oldatbeli koncentrcijval arnyos:


= , =

(6)
Ahol:
Pg a gzfzisban az adott komponens parcilis gznyomsa
kH Henry lland
c a komponens folyadkfzisbeli koncentrcija

Megjegyzend, hogy a dimenzik miatt a Henry egyenlet mdosulhat!


A Henry lland rtkt nhny fontosabb szerves szennyezre az 30. bra alapjn
alkalmazhatjuk.

201
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

10 10
4 4 1 102 104

klrozott C1 s CH2Cl2 Cl2C=CCl2


C2 vegyletek

alkilbenzolok
Cl
Cl Cl Cl
Cl Cl
klrbenzolok Cl

Cl
Cl Cl Cl Cl
Poliklrozott Cl Cl
bifenilek (PCB) Cl Cl Cl Cl
O
O
C O
C O
C O
ftlsavszterek C O
O
O

PAH vegyletek

C18H38 C5H12 C10H22


Alifs
sznhidrognek

10 10
4 4 1 102 104
Henry konstans (atm/M)
30. bra Nhny krnyezet szennyez anyag Henry llandja.

Degradci
A bomlsi folyamatok a szennyezanyag s a kzeg kzti klcsnhatsok eredmnyeknt
kvetkeznek be, melynek eredmnyeknt a szennyezanyag mennyisge idben cskken. A
szerves vegyletek bomlst a kvetkez fizikai s kmiai folyamatok okozhatjk:
hidrolzis (elsrend kinetikj reakci)
oxidci/redukci (nem meghatroz)
fotokmiai bomls (talaj felszni rtegeiben)

A degradcis folyamatok sebessgt tbb paramter befolysolja, melyek kzl a


legfontosabbak (1) a szennyez fizikai-kmiai tulajdonsgai, (2) a talaj pH rtke, (3)
nedvessgtartalma s (4) hmrsklete.
A biolgiai bomlsi folyamatok jellemzsre elsrend, nulladrend, feledrend s a
Michelis-Menten modellek hasznlatosak.

202
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A degradcis folyamatok kzl hulladk elhelyezsi szempontbl szksges kiemelni a
hulladk hidrolzis fogalmt, mely a hulladkok kmiai vagy mikrobiolgiai ton vgzett
vizes lebontst jelenti. A kmiai lebonts savak s lgok jelenltben trtnik, mg a
biolgiai bonts esetben a mikroorganizmusok ltal termelt enzimek, mint biokatalitorok
vgzik a hulladk sszetevinek lebontst. Ebbl addan a hulladkok fontos jellemzje az
gynevezett hidrolizlhat hnyad.

A szennyezs terjedst ler modelleknek nagyon fontos gyakorlati jelentsge van a


krelhrtsi technolgik megtervezse sorn. A transzport folyamatok ismeretben a
krelhrts idben temezhet, a technolgia kltsg ignye pontosabban becslhet. A
modellek segtsgvel vzbzisok, kutak, lvizek vagy vdett terletek veszlyeztetettsge
bemutathat s a szksges vintzkedsek idben megtehetk. A 31. bra egy benzinkt
trol tartlynak szivrgsbl ered pontszer zemanyag szennyezs terjedst szemllteti.
A szennyezsek transzportjt mutatjuk be egy kromatogrfis modell alapjn (lsd. 32. bra).
Az brk vals szmtsokon alapulnak.
A vzad rteg keydeti szennyezettsgi koncentrci rtke
(20-7500 g/l)

A vzad rteg szennyezettsgi koncentrci rtke 10 v mlva


(20-7200 g/l)

A vzad rteg szennyezettsgi koncentrci rtke 30 v mlva


(20-6800 g/l)

31. bra zemanyag szennyezs terjeds modellezse az id fggvnyben, vals talajviszonyok kztt.

203
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

Koncentrcieloszls a t=0 idpontban

c
c0

x=0 x
Koncentrcieloszls a t>0 idpontban

Konvektv transzport Konvekci


Prusokban val ramls
c

x = vt x

Konvektv-diszperzv transzport Konvekci + diszperzi


Prusokban val ramls
c
diffzis gtlsokkal

x = vt x

Konvektv-diszperzv Konvekci + diszperzi + retenci


transzport adszorpcival R ksleltets Prusokban val ramls diffzis
c
gtlsokkal s fizikai-kmiai
klcsnhatsokkal

x = vt/R x

Konvektv-diszperzv transzport
Konvekci + diszperzi + retenci + bomls
adszorpcit s bomlst felttelezve
c Prusokban val ramls diffzis gtlsokkal,
fizikai-kmiai klcsnhatsokkal s degradcival

x = vt/R x

32. bra A szennyezs transzportjt meghatroz rszfolyamatok, homogn kzegben val vndorls esetn.

204
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
4.4.2.A szerves szennyezk sorsa a talajban

A szerves szennyezk nagy rsze a holt szerves anyagokhoz hasonlan viselkedik a talajban.

4.4.2..1 Elforduls

Gz, gz formban, vzben oldva vagy emulziknt, tovbb szilrd formban egyarnt
elfordulhatnak. Gz s gzformj szerves szennyez talajgzban, talajvzben oldva vagy a
szilrd fellethez szorpcival ktdve lehet jelen.

A folykony halmazllapot szerves szennyezk gzformban, talajnedvessgben ill.


talajvzben oldva, folyadkfilm formjban szilrd fzishoz ktdve, vagy klnll fzisknt
a talajvz felletn fordulhatnak el.

A szilrd fzis szennyez szemcsemrettl s fizikai-kmiai tulajdonsgaitl fggen jelen


lehet a talajszemcskhez keveredve, a talaj szilrd szemcsinek fellethez szorpcival
ktdve, vagy mtrixban ktdve, pl. kovalens ktsekkel humuszba plve.

4.4.2..2 Lebomlsi mechanizmusok

A talajban mineralizldhatnak, bellk energia termeldik, C, N s P tartalmuk ismt


felhasznlhatv vlik az llnyek szmra.

Ko-metabolizmussal olyan xenobiotikumok kpzdse is lehetsges, amelyeket a talajban


lv mikroorganizmusok enzimrendszerei energiatermels nlkl bontanak el. A perzisztens
szennyez anyagok nem, vagy csak rszlegesen bomlanak le. Egyes szerves szennyezk vagy
metabolitjaik beplnek a biomasszba, a talaj-mikroorganizmusok sejtjeibe vagy a nvnyek
szveteibe. Beplhetnek a tphumuszba is, ahonnan bizonyos felttelek kztt knnyen
mobilizldhatnak. Amennyiben a szerkezeti humuszba plnek be, csak kis valsznsggel
mobilizldhatnak. A fosszilizlds eredmnyeknt vglegesen kikerlhetnek az
anyagkrforgalombl.

A szerves szennyezk termszetes koncentrci cskkense kmiai s biokmiai reakcik


eredmnye.

A leggyakoribb kmiai reakcik a hidrolzis, a szubsztituci, az eliminci s a redox


folyamatok. A hidrolzis sorn a szerves anyag vzzel reagl, s a folyamat eredmnyeknt
alkohol kpzdik. A szubsztitci sorn a szerves anyag nukleofil genssel (anionnal) lp
reakciba. Az eliminci a szerves vegylet funkcis csoportjainak leszakadst jelenti,
aminek eredmnyeknt ketts kts alakul ki a molekulban. A redox folyamatok
(oxidci/redukci) sorn elektron transzport valsul meg a reakciban rsztvev
komponensek kztt.

A biolgiai ton lebonthat szerves szennyezk termszetes koncentrci cskkense sorn a


mikrobiolgiai folyamatok kerlnek eltrbe. A mikroorganizmusok degradl kpessge s

205
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
hatkonysga a szerves szennyez szerkezettl, ill. hozzfrhetsgtl fgg. A jelenlv
mikroba kzssg minsge nagymrtkben befolysolja a degradci hatkonysgt. Az
adott szennyezanyag biolgiailag csak akkor bonthat, ha az evolci sorn mr kialakult a
bontsra kpes enzim-kszlet. Egyes szennyezanyagok bontsa nem ignyel klnleges
enzimeket, msokhoz specilis enzimrendszerekre van szksg. Gyakran a talajban kis
arnyban elfordul fajok feldsulsa elegend a szennyezanyag szubsztrtknt val
hasznosulshoz, ms esetekben specifikus gn, vagy gnkombinci szksges.

A szennyeznek fizikailag, kmiailag diszpergltnak kell lennie vzben ahhoz, hogy a


mikrobk szmra hozzfrhetek legyenek. Ezt a mikrobk ltal szintetizlt detergens hats
vegyletek, az un. biotenzidek biztostjk. A hmrsklet, a tpanyagok a pH, s a redox
viszonyok befolysoljk a bonts intenzitst. Az oxign mennyisge s forrsa (leveg,
oxidl szerek, NO 3 - SO 4 2-, stb.) meghatrozza a lgzsformkat is. A teltetlen talajban a
talajleveg szolgltatja a lgzshez szksge oxignt, a vzzel teltett talajban nitrt lgzs
vagy szulft lgzs dominl. Elektron akceptor a vas is lehet.

A szerves szennyez anyagok termszetes koncentrci cskkenshez szabad vagy oldott


oxignbl 3-4 mg szksges 1 mg teltett sznhidrogn teljes oxidcijhoz, vagyis a teljes
mennyisg CO 2 -d s vzz alaktshoz. A sznhidrognek degradcija az oxidcin alapul,
melynek els lpseknt oxigenz enzimmel, aerob krlmnyek kztt oxign bevitele
trtnik meg. A mikroorganizmusok oxignhez val hozzfrhetsgt a talaj tpusa, a
talajvzzel val teltettsg s egyb szubsztrtok jelenlte hatrozza meg. Sznhidrognek
bontsa kzben a gyorsan aktivizld mikroorganizmusok viszonylag rvid id alatt fellik a
mozgsthat P- s N tartalm tpelem kszletet, melynek kvetkeztben a lebontsi folyamat
lassul. Ezt elkerlend ammnium- s foszft-skat, karbamid-foszftot, N-P-K mtrgykat
adagolhatunk a szennyezett talajhoz.

A hmrsklet a biolgiai bonts hatsfokn kvl befolysolja a szennyez sznhidrogn


fizikai llapott s sszettelt is. Az optimlis hmrsklet 20-30 C, de igen szlssges
krlmnyek kztt is ltezhet lebonts. Alacsony hmrsklet esetn megn az olaj
viszkozitsa, cskken a vzoldhatsg s az illkony frakcik prolgsa. A hmrsklet
emelkedsvel nemcsak a szennyezanyag mobilitsa nvekszik meg, hanem a
mikroorganizmusok aktivitsa is n.

A talajok pH-ja szles hatrok kztt vltozhat, de a szerves szennyez anyagok


biodegradcija szempontjbl a legkedvezbb a semleges krli pH rtk.

4.4.3. Szervetlen szennyezk sorsa a talajban


A szervetlen szennyez anyagok talajban val megktdse, mobilizldsa, biolgiai
felszvdsa a nvnyi tpsk ionjaihoz hasonl.

4.4.3..1 Elforduls

Elfordulhatnak atomrcsba, molekularcsba plve, oxidok s hidroxidok formjban, ionos


formban vagy komplexben. Az atomrcsos/molekularcsos formkban ltalban
korpuszkulris szennyez anyagknt, vagy mg el nem mllott kzetekben (mint szennyez

206
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
anyagban) fordulnak el, leggyakrabban a Si, a Fe vagy az Al, esetleg a Ca, Mg vagy a K
helyettestiknt. Innen a mlls sorn szabadulnak fel, ionos formba kerlnek s pl. a
mlyebb rtegekbe, vagy pl. ms krnyezeti elembe be- illetve kimosdnak. Oxidokban s
hidroxidokban a Fe s az Al helyettestiknt fordulnak el s kzetek mllsakor, a talaj
savanyodsakor mobilizldnak. Fm-ionok formjban jelen lehetnek a talajvzben vagy a
talajnedvessgben oldva, a talajkolloidok (agyagsvnyok, humusz) felletn ionosan ktve,
az ionerssgtl fggen kicserlhet formban. Ez a ktdsi forma a nvnyek s/vagy a
talajlak egyb organizmusok szmra hozzfrhet. A szerves fm-komplexek fleg
humuszanyagokhoz ktve fordulnak el a talajban, s amennyiben a mozgkony, vzben
oldhat, kisebb Dalton szm frakcikhoz ktdnek, mobilisakk vlnak. Az ionos s
komplex ktsben lvk fmek mozgkonyak, vzoldhatk, a talajkolloidok kationjaival
kicserlhetk s biolgiailag felvehetk. Az oxid s hidroxid formban kttt fmek
kzepesen, a molekula s atomrcsban lvk nehezen hozzfrhetk. Az egyes fmformk
talakulhatnak egymsba, az egyes kmiai formk kztti fm-megoszls a kls
krlmnyek fggvnye.

Az egyenslyok, illetve az egyensly eltoldsok is a krnyezeti paramterektl fggnek. Az


egyes fmformk kztti egyenslyt elssorban a pH, a redox-potencil, a nedvessgtartalom,
a talaj tpusa, svnyi sszettele s szemcsemret eloszls hatrozza meg. Az egyenslyi
koncentrcikat a tbbi fm jelenlte nagymrtkben befolysolja. Az egyes fmformk
elssorban a pH, a redox potencil s a nedvessgtartalom fggvnyben megoszlanak a talaj
fzisai kztt. A megoszlsokat a kzetek mllsa s a fmek olddsi illetve kicsapdsi
folyamatai hatrozzk meg. A szilrd formk kialakulsban az agyagsvnyok, Fe-, Mn-
hidroxidok s szerves anyagok felletn bekvetkez a deszorpcinak/kemiszorpcinak
fontos szerep jut. Pldul a nehzfmek megktd kpessge az albbiak szerint vltozik
klnbz felleteken:

Mn-oxid > huminsav > Fe-hidroxid > agyagsvny

A nehzfmek agyagsvnyokban val megktdse pH fgg. Pldul a Cd2+ pH = 8,0 alatt


az agyagsvny minsgtl, pH = 9,0-11,0 kztt pedig az agyagsvnytl fggetlen
szorpcis tulajdonsgokat mutat.

4.4.3..2 A szervetlen szennyezk l szervezetekben val akkumulcija

Az l organizmusokban vgbemen akkumulcival egytt jr mechanizmusok


befolysoljk a rezisztencit. Ennek egyik formja a szervetlen szennyeznek a sejtfal
komponenseihez val ktdse bioszorpcival, vagy msknt extracellulris
komplexkpzssel

Pldul a Rhizobium sp. extracellulris poliszaccharidok segtsgvel tudja semlegesteni a


toxikus fmeket. A szervetlen szennyezk intracellulris mdon is ktdhetnek s
akkumulldhatnak az l szervezetekben.

A bio-akkumulci plazmidfgg is lehet. Pldul a Ralstonia metallidurans CH34 baktrium


ktfle plazmidot tartalmaz, melyek a nehzfm rezisztencirt felelsek. A pMOL30, 240 kb
plazmid a Cd, Co, Zn, Hg, Tl, Cu, s Pb, mg a pMOL28, 165 kb plazmid a Co, Zn, Ni, Hg,
Tl s Cr rezisztencirt felels.

207
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

A toxikus fm elssorban nvnyi kzvettssel kerl be a tpllklncba. A talaj sszes


fmtartalmnak csak kis rsze, elssorban a vzoldhat s a knnyen kicserlhet formk
hozzfrhetk a nvnyek szmra. Vagyis, ha megn a talajoldat fmtartalma, akkor fmtr
s fmakkumull fajok terjednek el a szennyezett terleten.

Az l szervezetek szervetlen szennyezkhz viszonyul adaptcis mechanizmusai


klnbzk lehetnek. Ha a szervetlen szennyez a rhizoszfrban kicsapdik, sem a
gykrben, sem pedig a szrban nem mrhet nagy fm koncentrci (pl. Epilobium sp.) Ha a
a gykrben raktrozdik, nem kerl a szrba (pl. Elytrigia repens, Poa annula, Scirpus
holoschenus) Vannak fajok, amelyek csak a szrban s a levelekben raktrozzk a
szennyezket (pl. Inula viscosa, Euphorbia dendroides, Arundo dorax), msok a
vakuolumokban s/vagy a sejtfalban immobilizljk azokat. Ms fajok esetben mind a
gykrben, mind a szrban raktrozdik a szervetlen, elssorban fm szennyezs, gy azok az
anyagcserbl ki vannak iktatva (pl. Cistus salviifolius, Helichrysum italicus).

A talajban gyakorlatilag soha nincs egyenslyi llapot, mert egyes folyamatok egyenslynak
bellshoz vekre, vtizedekre van szksg. A klimatikus, az ghajlati s a szkebb
krnyezeti paramterek llandan vltoznak.

208
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

5. A FELSZN ALATTI VIZEK SZENNYEZ FORRSAI

209
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

5.1. Forrsok

A felszn alatti vizekbe termszetes s mestersges (antropogn) forrsokbl kerlhetnek


szennyez anyagok.

A termszetes eredet szennyez anyagok kmiai s fizikai folyamatok eredmnyeknt az


atmoszfrbl, a bioszfrbl s a litoszfrbl jutnak a felszn alatti vizekbe, elssorban a
talajvzbe. gy pldul a talajvz startalma a talaj, illetve a kzetek vzoldhat sibl
szrmazik. A termszetes szennyez forrsokbl a vzad rtegbe kerl anyagok jelents
mrtkben befolysoljk a felszn alatti vizek minsgt (pl. vastartalom). Ide sorolhatk a
vzad rtegek kztti vzcserk is.

Az emberi tevkenysgbl szrmaz (antropogn) szennyezsek (1) szilrd hulladk


lerakkbl, (2) szennyvztrozkbl, (3) a mezgazdasgbl, (4) olajszivrgsokbl s
elfolysokbl, (5) vagy mlyen elfldelt toxikus hulladkokbl szrmazhatnak.
A felszn alatti vizek szennyez forrsait szemllteti a 33. bra.

Szennyvz- Szennyvz- Olajktba


vezetk elhelyez kt Szennyvz- Talajvz trtn
trol kt zemanyag- betplls
Vzellts Szivrgs tartly
ktja felszni vzbl

Szemt

Szivrgs Vztart rteg Vzzr


rteg
Szivrgs

Veszlyes hulladk, az illkony


anyagok thatolnak a vzzr rtegen

Ss vz

33. bra A felszn alatti vizek szennyez forrsai

5.1.1. A nem megfelelen kialaktott hulladk lerakk szennyez hatsa

A hulladklerak az egyik legjelentsebb veszlyforrs a talajvz minsgt befolysol


tnyezk kzl. Az ipari s hztartsi hulladkok szennyez anyagai nagyon vltozatosak
lehetnek az egyszer szervetlen ionoktl (nitrt, klorid, szulft) a nehzfmekig (pl. krm), s

210
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
a szintetikus szerves vegyletekig (pl. hztartsi tiszttszerek, oldszerek, festkek,
gygyszerek, stb.). Ezeket a hulladkokat gyakran a terepfelszn alatt helyezik el, illetve
troljk. Hasonlkppen a felszn al kerlnek elhelyezsre az egyedi szennyvztrolk,
szeptikus tankok, szennyvz gdrk, ipari szennyvztrozk, bnyszati hulladktavak s
mtrgya trozk.

Mivel a szennyez anyagok volumene vrl vre nvekszik, a legnagyobb befogadk (a talaj
s a talajvz) elszennyezdsnek lehetsge is egyre nagyobb. A hulladklerakk
szablytalan, szakszertlen kialakts esetn a csapadk vagy a talajvz kioldja a szennyez
s/vagy toxikus anyagokat s ezek a talajvzbe szivroghatnak (34. bra).

csapadk

hulladk A kihelyezs forrsa

A kilgozott anyaggal
szennyezett talajvz zna

34. bra A hulladklerak alatti talajvzdomb a szennyezk kilgzst s a mlyebb rtegekbe trtn szivrgst
okozza

A 35. bra megmutatja, hogy a nagy ess, sekly mlysgben lv talajvzszint tmossa a
nem szakszeren kialaktott hulladklerakt. A kioldott szennyezanyagok knnyen
beszivrognak a talajvzbe.

A 36. bra azt az esetet szemllteti, amikor a hulladklerak oldal irny izolcija nem
megfelelen lett kialaktva. Ennek hnyban a csapadk ltal kilgozott szennyez anyagok
egy horizontlis mozgst kveten vertiklis mozgssal a talajvzbe kerlhetnek.

Ha a hulladklerak laza, vztereszt talajon (homok, kavics, vagy repedezett kzet) kerl
kialaktsra, a talajvzbe szivrg szennyez anyag oldata, a lerak terletnl lnyegesen
nagyobb terletet is kpes elszennyezni. A 37. bra sorn bemutatott pldn a hulladklerak
egy mrskelten tereszt homok talajon kerlt kialaktsra. A szennyezett terletet az
izokoncentrcis vonalak jelzik. A szennyezett talajvz egy nagy szennyvz csvt
eredmnyez, amelyet a klorid izokoncentrcis vonalak szemlltetnek. A csva mlyen
beszivrog a vzad rtegbe s oldal irnyban is tbb szz mterre szivrog. Az brn
bemutatott szennyezsi viszonyok kialakulsa vtizedeket vesz ignybe, de a lerakbl
leszivrg vzzel tvoz szennyezs terjedst a szennyezanyag fizikai kmiai tulajdonsgai
s a geolgiai viszonyok alapveten meghatrozzk. ltalban a kimosdsi folyamatok

211
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
nhny vtizedet vesznek ignybe, de lteznek olyan lerakk, amelyeknl ez lnyegesen
hosszabb ideig, bizonyos esetekben vszzadokig is eltarthat.

A talajvz mozgsnak
irnya

csapadk

A kilgozott szennyezanyag
felszni felbukkansa
terepszint
hulladklerak
talajvzszint
homok

szennyezett
talajvz csva

szikla

35. bra A szablytalanul kialaktott hulladk lerakbl kimosdott anyagok elszennyezik a vzad rteget

Lebeg talajvz terepszint

hulladklerak

agyag

talajvzszint

A talajvz mozgsnak
irnya kavics
szennyezett
talajvz
csva
szikla

36. bra Elhagyott kavicsbnyban kialaktott hulladklerak agyagrtegen

212
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

hulladklerak
230

tengerszint feletti magassg (m)


225
talajvzszint
220
40
30 0 200
20 0 215
0
10
0
50 210
25
10
205
homok 200 mg/l klorid
feltlt cs 200
0 100 200 m piezomter cs
Horizontlis lptk mintavteli hely

agyag

mozgsirny

37. bra A hulladklerakbl kialakult szennyezanyag csva homoktalajon

5.1.2. Veszlyes anyagok

A klnsen toxikus, nehezen boml, vagy radioaktivitssal rendelkez hulladkok


elhelyezse nagy krltekintst ignyel. A jelenlegi gyakorlat szerint a veszlyes hulladkok
nagyobb mlysgben trtn elhelyezst elnyben rszestik a felszni, vagy a felszn alatti
elhelyezssel szemben. Ezt a kezelsi mdot azrt tartjk elnysnek, mert a szennyez
anyagok felszn fel val migrcija korltozott vagy teljesen lehetetlen, gy elegend id ll
rendelkezsre az instabil vegyletek lebontshoz, a radionukleidek bomlshoz illetve a
toxikus anyagok hgulshoz.

5.1.3. A szennyvztrozk szennyez hatsai

A talajvz szennyezs szempontjbl a szennyvztrozk is komoly veszlyforrst jelentenek.


A szennyvz elhelyezsre kialaktott szeptikus tavakbl s drncsvekbl szennyezs kerl a
talajba, s a talajvz potencilis szennyez forrsv vlik (38. bra).

A fejlettebb orszgok gyakorlata szerint a csatornzottsg, valamint a kommunlis


szennyvizek I. s II. fok tiszttsnak eredmnyeknt jelentsen cskken ugyan a felszni
vizek szennyezse, de nagy gondot jelent a nagy mennyisg szennyvziszap elhelyezse,
mely szintn potencilis szennyez. Ezt a szennyvziszapot (megfelel ellenrzst kveten)
mezgazdasgi illetve erdterletekre helyezik ki. A rszlegesen tiszttott szennyvz is
elhelyezhet, ha a terlet geolgiai adottsgai ezt megengedik.

213
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
kpzds elkezels kezels

evapotranszspirci

szeptikus tank talajcs mez

talaj abszorpci
eloszt

biolgiai
teltetlen zna kezels
geolgiai
rtegek

vzszint

szennyezett
talajvz zna

38. bra Hzi szennyvz elhelyezs szennyez hatsa

A szennyvztrozk tbb patogn krokozt is tartalmazhatnak. Kzepes szemcsj homokon


illetve finomabb szemcsj anyagban ezek a patogn krokozk illetve koliform baktriumok
csak nhny mterre jutnak el, azonban heterogn (homok s kavics) vzad rtegben tbb tz,
esetenknt tbb szz mterre is eljuthatnak. A mikroorganizmusok napokig, st hnapokig is
letkpesek a talajvzszint alatt. Repedezett kzetekben, ahol a talajvz mozgs sebessge
nagy, kilomterekkel tvolabb is szrdhatnak.
A szennyvz sok olyan oldott szerves anyagot is tartalmazhat, amelyek kzl kevsnek ismert
a toxicitsa, mozgkonysga s lebomlsi mechanizmusa (pl. gygyszerek, llatgygyszati
termkek, tisztt s kozmetikai szerek).

5.1.4. A mezgazdasg talaj s talajvz szennyez hatsai

A talajvz minsgt befolysol emberi tevkenysgek kzl valsznleg a mezgazdasg a


legjelentsebb. A talajvz minsgnek leromlst okoz fbb mezgazdasgi tevkenysgek
kzl a mtrgyzs s a peszticidek alkalmazsa, valamint az alom nlkli llattartsbl
szrmaz hgtrgya trolsa emelend ki.

A mtrgyzs krnyezetvdelmi vonatkozsairl a termsnvel hatsok ellenben lnk


szakmai s trsadalmi vita folyik. Tny, hogy a mtrgyk kontroll nlkli hasznlata
veszlyt jelent az ivvz bzisokra. Mivel a nitrt mozgkonysga nagy, rvid id alatt
nagyobb tvolsgokra is eljut. A talajvz magas nitrtosodsa s az extenzv mezgazdasgi
tevkenysg sszefgg. gy nagyon sok terleten (pl. Hollandiban, Magyaroszgon) a
talajvz kutak vznek nitrt-koncentrcija meghaladta az ivvzben megengedett
hatrrtket.

214
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
Eddig mg nem mrtek nitrt szennyezdst a talajvz szintje alatt 10-100 m-nl nagyobb
mlysgben, de elkpzelhet, hogy idvel a nagyobb mlysgekre s kiterjed ez a tpus
szennyezs, ha az alkalmazs tern nem kvetkezik be gyors s sszer vltozs.

A peszticidek szleskr alkalmazsa is potencilis szennyez forrst jelent. Mivel a vegylet


csoport jelents rsze vzben jl olddik, kvetkezskppen a klnbz geolgiai
alakzatokban jl s gyorsan mozognak, s a vzad rtegek gyorsan elszennyezdhetnek.

5.1.5. svnyolaj termkek szennyez hatsai

A motorizci elterjedsvel tltllomsok ezrei kerltek kialaktsra, ahol az zemanyag


trolsra hasznlt acl zemanyagtartlyokat a felszn al teleptik. A fosszilis
zemanyagokra, elssorban kolaj energia bzisra teleplt civilizcink a az energiahordozk
transzportjra a kontinenseken felszn alatti s tengerfenken elhelyezett csvezetk
hlzatokat, tartlyhajkat zemeltet. A kzutakon folyamatosan olaj illetve benzinszllt
tartly tehergpkocsik kzlekednek. Sajnos, ezzel prhuzamosan egyre nagyobb mrtk talaj
s talajvz szennyezst okoz a kitermelsbl, a feldolgozsbl s a szlltsbl add
zemvitel.
A szennyezs jellegt s krnyezeti kockzatt a kolaj szrmazk tulajdonsgai hatrozzk
meg. A kolaj s szrmazkai kisebb-nagyobb mrtkben olddnak a vzben. A knny
benzin vzoldhatsga 20-80 mgl-1, de z s szag hatsa mr 0,005 mgl-1nl kisebb
koncentrciban is szlelhet.

215
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

5.2. A vzbzisok vdelme

5.2.1. Vdterletek

A vizek hasznostsi lehetsgeinek hossz tv megrzst szolglja a hatlyos


krnyezetvdelmi s a vzgazdlkodsi trvny azzal, hogy (1) elrja tvlati vzbzisok
kijellst, (2) az ignybevteli kvetelmnyek meghatrozst, (3) a vzhasznlatok
sorrendjt; valamint ingatlanok hasznlatnak korltait.

A krnyezetvdelem s a vzgazdlkods hossz tv rdekeit szolglja a hasznostsra


ignybe vett, vagy tervezett vzkszletek vdelme. A vzkszletek vdelmnek alapvet
eszkze a vdterlet/vdidom kijellse. A vdterleteken a felszn alatti trrszekre is az
ltalnos vzvdelmi kvetelmnyeknl szigorbb elrsok rvnyesek. Ilyen fokozott
vdelmet irnyoz el a krnyezetvdelmi trvny az (1) ivvzelltst biztost (pl. karsztvz
bzison alapul ivvznyer kutak), (2) az svny- s gygyvzhasznostst szolgl (pl.
Hviz), valamint (3) a termszet vdelme szempontjbl jelents terletekre (pl. Fert t). (4)
az dlsi, sportolsi s terpis hasznostsra kijellt vzkszleteket is fokozott vdelemben
kell rszesteni (pl Balaton s trsge).

A vdterletek kialaktsnak ltalnos elve szerint a vdend vzbzist ellt terletek


talajt s talajvizt kell fokozottan megvdeni a szennyezsektl, cskkenteni kell a
potencilis szennyez forrsokat a kommunlis s az ipari hulladklerakk, a szennyvz
elhelyezs, valamint az ipari a s mezgazdasgi tevkenysgek tekintetben. A vdterlet
nagysgt a geolgiai, az idjrsi s az antropogn paramterek egyttesen hatrozzk meg.

5.2.2. A felszn alatti vizek (talajvz) vdelme, monitoring rendszer

A felszn alatti vizek minsgnek folyamatos ellenrzsre megfigyel kthlzatot kell


ltesteni az esetleges szennyezettsg kiterjedsnek meghatrozsa rdekben.
Magyarorszgon a felszn alatti vizek minsgnek rendszeres rtkelse a 1980-as vek
kzeptl kezddtt. A szerny mret megfigyel hlzatot a porzus vzad rtegekben
alaktottk ki. Sajnos, a megfigyel hlzat a szennyezdsre rzkeny felszn kzeli rteg
sszletre alig terjed ki, tovbb a talajvizek, karsztvizek, a parti szrs s termlvz kszletek
vzminsgnek megfigyelse nem megoldott.
A megfigyel kutak hrom szintjt lehet megklnbztetni: (1) az elsdleges kutak
(regionlis kutak) a termszetes talajvz minsgnek, a minsgi vltozsnak
meghatrozsra szolglnak, (2) a msodlagos megfigyel kutak a talajvz minsgnek helyi
vltozst s az esetleges szennyezseit rzkelik, mg (3) a harmadlagos kutakat meglv,
vagy potencilis szennyez forrsok kzelben ltestik.
A kutakbl meghatrozott idszakonknt vett mintk vizsglata alapjn dnthet el, hogy
van-e vltozs a vz minsgben, illetve trtnt-e szennyezs. Az adatokbl rtkes
adatbzisok hozhatk ltre, melyek a szennyezs terjedsi modellek bemen adataiknt a
szennyez migrcijra tett elrejelzseket pontostjk.

216
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
5.2.3. A talajvz vdelmnek mdjai
A talajvz szennyezsnek megelzse a legoptimlisabb talajvz vdelmi megolds. Sikeres
megelzsrl akkor beszlnk, ha a lehetsges szennyez forrsokat gy szablyozzuk, hogy
a szennyez anyagok talajvzbe szivrgst meg tudjuk akadlyozni. Ezek a szablyozk
kzgazdasgi s trvnyi szablyozsok lehetnek, de vgs soron technolgiai megoldsokat
ignyelnek. A szennyez forrsok diffz s pontforrsok lehetnek.

A diffz forrsok ltalban mezgazdasgi eredetek (nvnyvdelem, mtrgyzs).


Tekintettel arra, hogy diffz forrsok brhol elfordulhatnak, utlagos ellenrzsk nagyon
nehz. Ebbl addan hatkony megolds csak a megelzs lehet tiltssal vagy jogi
szablyozssal (pl. a mtrgya hasznlat vagy a nem degradld peszticidek hasznlatnak
korltozsa).

Pontforrsok lehetnek a hulladklerakk, vagy a klnbz vegyi anyagok trolsra szolgl


tartlyok. Ebben az esetben preventv mdszerekkel s remedicis beavatkozsokkal
egyarnt szablyozhatjuk a szennyez anyag kibocstst, illetve a szennyezs
megszntetst.

Nmely hulladk annyira veszlyes, s lebomlsa olyan hossz idt vesz ignybe, hogy a
talajvz hossz tv szennyezdsnek megakadlyozsra a szennyez anyag kitermelse,
kezelse s egy biztonsgos lerakba val deponlsa az egyedli megolds. A msik
lehetsg a szennyez forrs elszigetelse. Elmletileg minden lerakbl van kimosds, mg
akkor is, ha nagyon j minsg szigetel anyagokat (geotextil s flia, agyagszigetels)
alkalmaznak. A felhagyott hulladklerakk bentonittal, vagy ms vzzr anyagokkal val
lefedse megakadlyozza a csapadkvz bejutst a lerakba s gy lnyegesen cskkenthet a
szennyez anyag kimosdsa.

A hulladk lerakbl szrmaz szennyezanyag elszigetelsre hidraulikai mdszerek is


alkalmazhatk. Ezek lnyege, hogy kutak vagy felfog rkok kialaktsval sllyesztjk a
talajvizet, illetve megfordtjuk az ess irnyt, cskkentve ezzel a szennyezs mrtkt (39.
bra).

A talajvz helyi megemelse egy megfelelen kialaktott kt vagy rok segtsgvel is


elvgezhet. Ebben az esetben a kt krnyezetben lesllyed a talajvzszint, a kt pedig ers
depresszit gyakorol a szennyezett vzadra. A kitermelt vizet tisztts utn visszajuttatjk
talajba. Ezzel a mdszerrel egyrszt a szennyezett vzcsva izollhat, msrszt egy id utn a
szennyezs kimoshat a talajbl (40. bra).

A szennyezett talajvz izolcija szdfalak segtsgvel is megoldhat. A szdfalak bentonit,


vz s olaj keverkbl, vagy specilis esetekben agyagsvnyok s zeolitok felhasznlsval
kszlnek s a szennyezs elszigetelsre alkalmasak. Ha megfelel baktrium trzset tudnak
telepteni az svnyi hordozra, az izolci hatsfoka javthat. A szdfalazatot elzetesen
kialaktott mly rkokba helyezik el. A szigetelanyag 30 m mlysgig is alkalmazhat (41.
bra).

217
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

elszv kt vagy
felfog rok

cskkentett
talajvzszint

rszlegesen
visszatartott csva

39. bra A talajvz szennyezsnek mrsklse kutak vagy felfog rkok alkalmazsval

szivrogtat
medence kezels

elszv kt vagy
talajvzdomb felfog rok

visszatartott
szennyezett csva

40. bra A szennyezett talajvz izollsa s eltvoltsa a talajvzszint sllyesztsvel s emelsvel

218
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

sllyesztett
talajvzszint

cskkentett
talajcsva teljesen
mozgs lesllyesztett rsfal

41. bra A szennyezett talajvz izollsa szdfalakkal

5.2.4.Szennyvizek elhelyezse a talajban

A talaj ntisztul kpessge, vagyis a talaj felsznn s mlyn lezajl mechanikai, fizikai,
kmiai s biolgiai degradcis folyamatok lehetsget adnak a szennyvizek talajban trtn
elhelyezsre. A talaj prusai megktik a lebeganyagokat, kolloidokat s
mikroorganizmusokat, a talajkolloidok (agyag s humusz) adszorbeljk a vizet, a gzokat, az
ionokat, az z- s szaganyagokat. A talajmikrobk a szerves anyag aerob lebontst vgzik,
ezrt jelents a talaj oxigntartalma. Az ntisztulsi folyamat vgtermkei klnbz
szervetlen sk s a humusz. A talaj svnyi anyagai kzvetlen vagy kzvetett ton az lvilg
svnyi anyag szksglett is fedezik.

A csatornzatlan emberi teleplseken keletkez hztartsi szennyvizeket jelenleg is tisztts


nlkl helyezik el a talajban. Az ntisztuls lejtszdshoz meghatrozott talajrtegre s
idre van szksg, ennek hinyban a talajvz krokoz mikroorganizmusokkal s
elbomlatlan szerves anyagokkal szennyezdik. Mivel a talajvzben az ntisztulsi folyamatok
lassabbak, a talajvzzel ramolva a szennyezsek nagy terleten sztszrva az ivvizet ad
kutak vizbe is bekerlhetnek. A bakterilis fertzs megakadlyozsa rdekben a
talajvzszint legalbb 1-1,5 mter mlyen kell hogy legyen a szikkaszt fenkskjtl, az
esetleg szivrg mrgez anyagok hgtsra pedig megfelel vzszintes vdtvolsgot kell
biztostani a szikkaszt s a vzad kt kztt.

A szennyvizek talajban val elhelyezse nemcsak az lvizek tehermentestse szempontjbl


kedvez, hanem az egyb szennyvztiszttsi s elhelyezsi eljrsoknl veszendbe men
tpanyagok hasznostsa miatt is elnys. A szennyvz hordalkanyagai a talaj prusait
eltmik, ezrt a szennyvizeket elzetesen leptik. A biokmiai oxidcihoz szksges

219
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
levegztetst ntzs esetn gy oldjk meg, hogy a talajt idnknt pihentetik. A szennyvizek
elhelyezse alagcsvezssel, szikkaszt rokba vezetssel vagy mezntzssel (idszakos
elraszts, permetezs) is megvalsthat.

A hgtrgya jelleg mezgazdasgi szennyvizek talajban val elhelyezsvel nemcsak a


slyos lvz szennyezseket lehetne elkerlni, hanem kolgiai szempontbl is kedvez
lenne. Korbban a mezgazdasgi zemegysgek (az apr tanyktl a tbbezer holdas
mintagazdasgokig) olyan koszisztmk voltak, amelyekben az llatllomny tpllkt az
ugyanott megtermelt nvnyi llomny szolgltatta, a nvnyek ltal a talajbl kivont
tpanyagot pedig az llatok megfelelen kezelt (almozott) trgyjval ptoltk. A
nvnytermesztsi s llattenysztsi gazat kztt kialakult anyagforgalom tbbletkihozatala
kielgtette a kisebb llekszm tpllkozsi ignyeit is. Ksbb, a fokozd ignyek
kielgtsre a nvnytermeszts (sznhidrtok ellltsa egyre nagyobb mrtk
mtrgyzs rvn) s az llattenyszts (fehrje- s zsrgyrts ipari mdszerekkel) kettvlt,
s az kolgiai egyensly megbomlott.
A hgtrgya ntzses hasznostsa jelents lps az egyensly visszalltsra, mivel a
talajba visszajutnnak a termszetes trgyban megtallhat mikroorganizmusok, valamint
azok a mikroelemek, amelyeket a nagyipari technolgival ellltott mtrgyk nem
tartalmaznak. Fontos hangslyozni, hogy az ipari szennyvizek ntzsre val
hasznlhatsgt a toxikus anyag tartalom s az sszes oldott skoncentrci hatrozza meg.
Utbbi azrt fontos, mert a talaj startalmnak nvekedse szikesedshez vezethet.

Az lelmiszeripari szennyvizeket a magas tpanyagtartalom jellemzi, mrgez anyag


ltalban nem tallhat bennk, ezrt gyakran kzvetlenl, esetenknt eltisztts utn
kivlan hasznlhatk ntzsre.

220
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

6. A TALAJTISZTTS MSZAKI MDSZEREI

221
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

6.1.A szennyezett terletek feltrsnak alapelvei

A korbban ipari clokra hasznlt terletek s hulladklerakk jrahasznostsa, tovbb a


jelenleg ipari tevkenysgre hasznlt terletek, replterek krmentestse, valamint havria
vagy baleset sorn bekvetkez talajszennyezsek megszntetse fizikai, kmiai s biolgiai
eljrsokon alapul mszaki megoldsokat ignyelnek.

Az olyan technikai, biolgiai, agronmiai eljrsok sszessgt, melyek alkalmazst


kveten a termszeti, vagy az emberi tevkenysg krost hatsra termketlenn vlt
fldterlet ismt alkalmass vlik mezgazdasgi, vagy egyb mdon trtn
jrahasznostsra, jramvelsre, rekultivcinak nevezzk.

A klnbz mdon s mrtkben krosodott terletek rekultivcija alapveten egy


technikai s egy biolgiai megjts. A technikai szakasz mszaki s technolgiai
szempontbl legfontosabb eleme a talajtisztts vagy dekontaminci, ms szhasznlattal
krmentests vagy hulladkmentests. Ezt kveten kerl sor a gazdasgosan mvelhet
terlet (vagy tblamretet), az erzimentes lejtviszonyok, a terlet hasznlathoz szksges
utak s a terlet vzrendszernek kialaktsra. Ha szksges, gondoskodunk a humuszos
termrteg visszatertsrl, a vzmossok s a szakadkok megktsrl, a sllyedsek s a
horpadsok megszntetsrl. A terletet a krnyez terletekhez illesztjk s
megakadlyozzuk a rfolysokat. Rzsptst s partvdelmet is vgznk, vagy (pl. ermvi
zagyterek esetben) kialaktjuk az iszapkazettk koronavdelmt, vagy megakadlyozzuk a
fldes koprok erzijt. Vagyis a krmentestst kveten olyan terepviszonyokat alaktunk
ki, hogy a talajpusztuls lehetsgt minimalizljuk a ksbbiek sorn. A biolgiai
szakaszban olyan agronmiai mveletek sort alkalmazzuk, melyek hatsra a krosodott
terlet talajbiolgiai, talajkmiai, vzgazdlkodsi tulajdonsgai fokozatosan javulnak,
alkalmass vlnak a rendeltetsszer mezgazdasgi vagy egyb hasznostsra.

Ha a kltsgek nagysga miatt nincs md a szennyezett terlet krmentestsre, az


koszisztma vdelmben akkor is cskkenteni kell a kockzatot. Ilyenkor gyors s hatkony
intzkedsekkel igyeksznk konzervlni az adott llapotot egy ksbbi beavatkozs
rdekben. Ezeket az intzkedseket a szennyezs tpusa, toxicitsa, oldhatsga,
mozgkonysga, mennyisge s koncentrcija szabja meg, de figyelembe kell venni a
vzbzisok s a potencilis vzbzisok veszlyeztetettsgt, valamint a szennyezs felszni
befogadhoz val esetleges kzelsgt is. Kevsb srgs a beavatkozs, ha a szennyezs
nem veszlyeztet vzbzisokat, tvol van a befogadtl, vagy ha mozgkonysga kicsi.
Egyszerbb esetekben elg, ha kivonjuk a talajt a hasznlatbl, vagy mdostjuk a hasznlatt.
Ha a talaj s talajvz viszonyok megengedik, a szennyezs izollhat, azaz teljesen elzrhat a
krnyezettl. Ha viszonylag kis kiterjeds szennyezsrl van sz (pl. olajszennyezs), a
szennyezett talajt kitermeljk s megfelelen kialaktott lerakhelyre szlltjuk (deponci).

Mivel a talajtisztts mszaki mdszerei kltsg, id s technolgia ignyes eljrsok, a


kivitelezsnek szigor mveleti protokollja van. Nincs kt egyforma krmentestend terlet,
mivel a geolgiai s a szennyezsi viszonyok roppant vltozatosak. Ezrt a mszaki
beavatkozst krltekint vizsglatok s tanulmnyok elzik meg. Ez azt a clt szolglja,
hogy gazdasgos s kltsg hatkony mszaki megoldst tudjunk kivlasztani.

Talajtisztts eltt (1) tjkozd vizsglatokat vgznk, melynek sorn behatroljuk s


azonostjuk a szennyezett terlet. (2) Az ipari hulladklerakk esetben szksges a terlet

222
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
technikai dokumentlsa is: rgi dokumentumok, trkpek alapjn, idben egymst kvet
lgi felvtelek s trkpek felhasznlsval rekonstrulni lehet a szennyezs tpust,
kiterjedst, esetleges mozgst. Ez a munka nem ritka esetben komoly levltri munkt
ignyel. (3) Az elzek segtsgvel tbbnyire egy vatos kockzatfelmrs elvgezhet s a
tovbbi lpsek elkszthetk. (4) Ezt kveten mintavteli tervet s vizsglati stratgit
ksztnk, mely geolgiai, hidrogeolgiai vizsglatokat, a talajtpus(ok) meghatrozst s a
szennyezk azonostst foglalja magba. A jelenlegi szablyozk kmiai s kotoxikolgiai
vizsglatokat is elrnak mind a talaj, mind a talajvz llapotra nzve. A rszletes
llapotfelmrs kiterjed a terlet geolgiai s hidrogeolgiai jellegzetessgeire, a talaj
geokmiai jellemzire s teljes kmiai analzisre (sznhidrognek, klrozott vegyletek,
PAH, nehzfmek), valamint a biolgiai, s az kotoxikolgiai vizsglatokra is. (5) Az
llapotfelmrs adatai alapjn trtnik a kockzatfelmrs, a szennyezett terlet
kiterjedsnek pontos, kmiai s biolgiai adatok alapjn trtn meghatrozsa, a szennyez
kibocsts s terjeds becslse, az koszisztma s az ember veszlyeztetettsgnek
megllaptsa, valamint a terlethasznlatok ismeretben az expozcis utak s a kockzat
felmrse. (6) Az elz lpsek adatai alapjn megllapthat a beavatkozs srgssge, tbb
terlet esetn pedig a terlet tervezett jrahasznostst is figyelembe vve fontossgi sorrend
llthat fel.

A technolgia megfelel megvlasztsa rdekben a krmentests eltt gynevezett mszaki


dokumentci kszl, amely egy kivitelezsi tervnek felel meg. Elemei a kvetkezk: (1) a
lehetsgek meghatrozsa s mrlegelse, megvalsthatsgi terv ksztse; (2) labor s
flzemi ksrletek a technolgiai paramterek s a tervezsi alapadatok kimrse rdekben
(ez a lps kihagyhat, ha korbbi projektek alapadatai adaptlhatk az aktulis projektre); (3)
a technolgia megtervezse. (4) a technolgia kivitelezs lersa; (5) a krmentestst kvet
monitoring rendszerek (monitoring kutak) teleptsre s elhelyezsre ksztett terv. Egy
tipikus monitoring kutat mutat meg a 42. bra.
Lgzr monitoring ktfej

Szenzor

42. bra Tipikus figyel vagy mintavev kt sematikus rajza.

223
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

Tjkozd vizsglatok:
a szennyezett terlet azonostsa, behatrolsa.

A terlet technikai dokumentlsa:


rgi dokumentumok, trkpek alapjn, idben egymst kvet lgi felvtelek s trkpek
alapjn.

Elzetes kockzatfelmrs: a tovbbi lpsek megalapozsra


Mintavteli terv s vizsglati stratgia elksztse.
Rszleges felmrs:
geolgiai, hidrogeolgiai vizsglatok; talajvz, talajtpus, a szennyezk azonostsa, stb.

Rszletes vizsglat:
tbb szakaszban, pl. 3 lpcss felmrs esetn: screenels, a problmt okoz vegyletek
analzise, finomabb vizsglatok, pl. tpllklnc, stb.

Rszletes llapotfelmrs: ki kell terjednie a


- a terlet geolgiai s hidrogeolgiai jellegzetessgeire,
- a talaj geokmiai jellemzire,
- kmiai analzisre: sznhidrognek, klrozott vegyletek, poliaroms sznhidrognek,
nehzfmek, stb. koncentrcijnak meghatrozsra,
- biolgiai, ill. kotoxikolgiai vizsglatokra.

Kockzatfelmrs az eredmnyek sszefoglalsa s rtkelse alapjn:


- a szennyezett terlet kiterjedsnek meghatrozsa,
- a szennyezett terlet szennyez-kibocstsnak, vagyis a szennyez terjedsnek
felmrse, - az koszisztma s az ember veszlyeztetettsgnek megllaptsa,
- a terlethasznlatok ismeretben az expozcis utak s a kockzat felmrse.

Fontossgi sorrend, a beavatkozs srgssgnek, tbb terlet esetn a fontossgi sorrend


megllaptsa a terlet tervezett jrahasznostsnak figyelembe vtelvel.

A terlet remedilsa:
- a lehetsgek meghatrozsa s mrlegelse, megvalsthatsgi terv
- laborksrletek, flzemi ksrletek a technolgiai paramterek s tervezsi alapadatok
kimrsre
- a technolgia megtervezse.
- a technolgia kivitelezse.
- a remedilt terlet jrahasznostsa, ellenrzse, monitoring.

29. tblzat A talaj remedilsa eltt elvgzend feladatok, sorrendben

Az ttekinthetsg rdekben a 43. bra sszefoglalja a szennyezett talajokkal kapcsolatos


teendket.

224
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
tiszta talaj mrskelten szennyezett talaj ersen szennyezett (mrgezett) talaj

korltlan talajhasznlat korltozott talajhasznlat talajhasznlati tilts s tisztts

multifunkcionalits

szennyezs krosods

szennyezsi utak megszntetse


megrzend minsg, tovbbi vizsglat tovbbi vizsglat
clllapot nem ktelez ktelez veszlyes hulladkknt
tisztts izolci
eltvoltand

A B C
orszgos tlagos tolerlhat tartalom beavatkozsi rtk
tartalom, httr (hatsgi intzkeds) (mentests
(referenciartk) szksges)

43. bra A szennyezett talajokkal kapcsolatos teendk a hatlyos krnyezetvdelmi elrsok szerint.

225
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

6.2. A krelhrts mdszerei a beavatkozs clja szerint

A szennyezs tpustl, kiterjedstl s a befogadhoz val tvolsgtl fggen a krok


elhrtst clz mdszerek a beavatkozs clja szerint hrom csoportra oszthatk.

(1) A szennyezanyagok tovbbterjedsnek megakadlyozsa (lokalizcija) a szennyezs


tulajdonsgaitl fggen felszni takarssal, vagy a szennyezds alatti szigetelssel oldhat
meg. A lehetsges megoldsokat mutatja meg a 44. bra. Ha a rsfal bepthet a vzrekeszt
alapkzetbe, a talajvz viszonyok s a vzmozgs fggvnyben kt megolds alkalmazhat.
Alacsony talajvzszint s nem mobilis szennyezs esetben vzzr rsfalat alaktunk ki. Ha a
szennyezanyag rosszul olddik ugyan, de elmozdulhat a talajvz mozgsi irnyba, clszer
egy adszorbenssel tlttt rsfalat kialaktani. Ezzel elrjk, hogy a porzus rtegen tmegy
ugyan a vz, de a szennyezds megktdik s lokalizlhat. Specilis megoldsknt
alkalmazhat a szennyezs s a szennyezett talajvz izollsa a talajvz sllyesztsvel is.
Ezzel a talajvz csva mozgst korltozzuk a szennyezs kr ptett teljesen sllyesztett
rsfalak segtsgvel. Ilyen megoldsok alkalmazhatk ipari terleteken lv
olajszennyezsek lokalizlsra akkor, ha a felszni vizek potencilis elszennyezdst
kvnjuk megakadlyozni (pl. tartly lyukadsokbl bekvetkez olajszennyezsek, lsd a 39.
bra).

(2) A rszleges mentests kis kiterjeds, vagy pontszer szennyezsek megszntetsre


alkalmas. Ilyenek pldul az olajlencsk, vagy a katonai ltestmnyek vegyi szennyezdsei.
A kitermelst kveten a kis koncentrciban visszamarad szennyezs tbb kevesebb id
mlva a talaj kmiai s mikrobiolgiai krnyezetben lebomlik vagy felhgul.

(3) A terlet teljes krmentestse azt jelenti, hogy a krmentestsi technolgia


eredmnyeknt a szennyezk koncentrcija a megengedett koncentrci al cskken.

Lezrs

Szennyez anyag

Vzzr rsfal

A Bekts

Vzrekeszt alapkzet

226
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

Zrfej

Szennyez anyag

Porzus anyag

B
Vzrekeszt alapkzet

44. bra Alacsony mobilits szennyezs lehatrolsa fallal, vagy porzus kzeg hordozn kialaktott adszorberrel,
vagy a hordozra teleptett mikroorganizmusok segtsgvel

Attl fggen, hogy a talajtisztts a talaj kitermelse nlkl (in situ), vagy a szennyezett talaj
kitermelse utn (ex situ) trtnik, klnbz technolgikat vlaszthatunk. A kitermelt talaj
a technolgiai paramtereket s a gazdasgossg szempontjait figyelembe vve a kitermels
helyre teleptett technolgival (on site), vagy egy tvolabbi helyre szlltva (off site) is
megvalsthat. Azt, hogy mikor melyik mdszert s technolgit alkalmazzuk, a
krmentestshez rendelkezsre ll id s pnz hatrozza meg egy kltsg-haszon elemzs
alapjn. Ennek sorn figyelembe vesszk (1) a szennyez terjedsvel sszefgg kolgiai
kockzatokat, (2) a terlet hidrogeolgiai adottsgait, a vzbzisok vdelmt, (3) a szennyezett
talaj mennyisgt, (4) a talaj inhomogenitst s ktttsgt, (5) a terlet majdani hasznlatt
s az ezzel sszefgg clrtkeket, (6) a rendelkezsre ll idt, valamint (7) a kltsgeket s
a majdani hasznlatbl add hasznot.

227
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

6.3. A talajtisztts sorn alkalmazott technolgik alapelv szerint


csoportostsa

6.3.1. A pneumatikus eljrsok

A pneumatikus eljrsokat mr viszonylag rgta alkalmazzk a knnyen ill szerves


anyagokkal szennyezett talajok megtiszttsra. A vkuumkutakkal ltrehozott kis nyomssal
a helysznen elszvjk az illkony anyagokban gazdag talajlevegt, majd a felsznen aktvszn
szrkn adszorbeltatjk a szennyezst. A szrket telts utn a technolgiai s a szlltsi
kltsgektl fggen vagy elgetik, vagy regenerljk. Megjegyzend, hogy a regenerls
specilis technolgit ignyel, elgetsk pedig a vggzok tiszttsi kltsgei miatt
megfontoland. Az eljrs hatsfoka nagymrtkben fgg a talajviszonyoktl. Termszetesen,
ritka az olyan eset, amikor csak a talajleveg kerl a felsznre. ltalban a depresszis
kutakba talajvz is kerl, gy a talajlevegt s a talajvizet egytt termeljk ki. Szmolni kell a
vizes fzisba jut talajszemcsk/kolloidok jelenltvel is. Ilyenkor az adszorpcis mveletet
egy szrssel, leptssel, levegztetssel vagy folyadk/gzszeparl mveleti elemmel kell
kiegszteni. A visszamarad iszapot s a vizet clszer analizlni, mieltt visszavezetjk a
talajba.

A 45. bra az illkony szennyezk levegztetssel val eltvoltsnak elvt mutatja be.

2 6 5
6 1
4 5
7

45. bra Illkony sznhidrognek eltvoltsa talajbl, tlevegztetssel

(1) injektl cshlzat, (2) elszv cshlzat, (3) szennyezett talaj, (4) leveg (esetenknt
gz) hevt, (5) ventiltor, (6) mintavtel s szablyozs, (7) adszorbens vagy katalitikus
oxidls, sztrippels, stb.

228
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
6.3.2. Talajmoss (extrakci)

Talajmosst akkor clszer alkalmazni, ha a talajvz mr eleve szennyezett. Ebben az esetben


a talaj megtiszttst a talajvz kiszivattyzsval s felsznen trtn kezelsvel
kombinljuk. Ha a talajvizet korbban mr izolltuk, vagy a talajvz kinyersre ltestett
ktban olyan mrtk depresszit biztostunk, amely megakadlyozza a talajvz ms irnyba
val ramlst, szintn ez a technolgia javasolhat. Az eljrs elve az, hogy a szennyez
anyagokat vzzel s/vagy egyb kiolddst segt adalkokkal bemossuk a talajvzbe, melyet
kiszivattyzva a felsznen kezelnk. Ezzel az eljrssal olajszennyezsek, vzben kevsb
oldd szennyezk, szerves ionos vegyletek s fmek is eltvolthatk a talajbl. A
mosfolyadkot s az adalkokat (felletaktv anyagok, szerves vagy svnyi savak,
komplexkpzk) gy vlasztjuk meg, hogy az eltvoltand szennyezs vzoldhatsgt
nveljk, tovbb lehetsg szerint kmljk a tiszttand talaj szerkezett. Megjegyzend,
hogy a kismolekulj szerves savak alkalmazsa kevsb krostja a talajt.

A kitermelt talajvzbl az ionos szennyezk ioncservel, vagy pelyhestssel


(csapadkkpzdsen alapul kmiai reakcik) eltvolthatk. A szerves szennyezdsek
megszntetsre alkalmas technolgit a szennyez fizikai kmiai tulajdonsgai alapjn kell
kivlasztani, amely nem ritkn tbb mveleti elembl ll tiszttsi eljrst jelent. Fontos
hangslyozni, hogy a talajmoss az esetek tbbsgben szikesedst s tpanyag-kimosdst
eredmnyez, ezrt a tiszttst kveten a tpanyagok ptlsrl s esetlegesen a mikroflra
helyrelltsrl is gondoskodni kell.

Az eljrs alkalmazhat abban az esetben is, ha ivvz bzisokat kell megvdeni az


elszennyezdstl, pl. nitrtoktl vagy kolaj szrmazkoktl. A technolgia elvt a 46. bra
mutatja meg.

Az bra szerint a szennyezs a talajvz mozgsi irnyba elmozdulva veszlyezteti az ivvizet


biztost kutakat. Ha depresszis kutakkal vesszk krl a szennyezs helyt, s kitermeljk
s tiszttjuk a talajvizet, az ivvzbzis megvdhet. A kitermelt vz tisztts utn
visszajuttathat a talajba. A technolgia lehetsget ad arra is, hogy a szennyezs egy id utn
a visszajuttatott, majd ismt kitermelt talajvzzel kimosdjon.

229
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

46. bra Vdkutas talajvz kitermels

6.3.3. Termikus eljrsok

A termikus eljrsok a talajban, talajvzben s talaj levegben jelenlv kros anyagok


elbontsra egyarnt alkalmasak. A mdszer elve az, hogy a szennyezket magas
hmrskleten, tbbnyire kataliztor jelenltben oxidljk, illetve gzfzisba viszik t, majd
ezt kveten termikus utkezelssel sztroncsoljk. A termikus mdszereket ltalban
nehezen leboml, toxikus szerves anyagok megsemmistsre fejlesztettk ki. Az eljrs
azonban specilis esetekben fmekkel s szerves anyagokkal egyarnt szennyezett talajok
kezelsre, vagy ipari hulladkok rtalmatlantsra is alkalmas.
Az albbiakban nhny gyakorlatban alkalmazott, termikus elven mkd technolgit
mutatunk be, fggetlenl attl, hogy a szennyez talajt, a talajvizet vagy a talajlevegt
szennyezi.

230
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
Dehalognezs

A poliklrzott aroms vegyletek (PCB) dehalognezsre segdanyagknt alkli-polietiln-


glikoltot alkalmaznak szakaszos reaktorban. Leggyakrabban klium-polietiln-glikoltot
(KPEG) kevernek a szennyezett talajhoz, magas hmrsklet (kb. 7-800 oC) reaktorban. A
termikus reakci sorn a szennyezk (PCB, peszticidek) halogn atomja polietiln-glikolra
cserldik ki, a toxicits lecskken. Segdanyagknt Na 2 (CO3) 2 is alkalmazhat. A reaktor
hmrsklet ilyenkor alacsonyabb (kb. 300 oC), a keletkez illkony bomlsgzokat kezelik,
vagy tovbbi hasznostsra elnyeletik, esetleg elgetik s a keletkez ht hasznostjk.

Alacsony hfok deszorpci

A tiszttand talajbl 100-300 oC-on elprologtatjk a vizet s az illkony szerves


szennyezket. Az elszvott gzket vivgz vagy vkuum tovbbtja egy gz kezel
rendszerbe. A szerves szennyezk levlasztsra ciklonokat, aktv szenes, vagy ms tltet
adszorbereket, szrket alkalmaznak, esetleg elgetik, vagy biolgiai ton lebontjk.

Magas hfok deszorpci

A talajrszecskkhez ersen ktd szennyezk eltvoltsa nagyobb energia befektetst,


magasabb technolgiai hmrskletet ignyel. A mvelet sorn 300-540 oC-on elprologtatjk
a vizet s a magasabb hfokon ill szerves szennyezket. Az elszvott gzk vivgz vagy a
vkuum segtsgvel jutnak a kezel rendszerbe. A gzok kezelse ezt kveten megegyezik
az alacsony hmrsklet deszorpcinl alkalmazott mveleti elemekkel.

gets

A nehezen leboml, toxikus szerves anyagokkal magas koncentrciban szennyezett talajok


tiszttst kigetssel lehet elvgezni. 870-1200 oC-on a szerves alkotk O 2 jelenltben
kignek. A fstgzokat tiszttani kell. Ha kezelst kveten a visszamaradt talajt a
kitermels helyn akarjuk elhelyezni, a humuszanyagok s a tpanyagok ptlsrl
gondoskodni kell, a talajbiolgiai egyensly mielbbi helyrelltsa rdekben.

Pirolzis

Ha a szerves szennyezk hmrsklet hatsra hasznosthat gzokat eredmnyeznek, vagyis


magas hfokon, O 2 kizrsval krakkoldnak, akkor az gynevezett pirolzis technolgit
clszer alkalmazni.

Vitrifikci

Ha a szennyezett talaj agyagos, fmekkel s szerves anyagokkal ersen szennyezett talajok


kezelsre is lehetsg van. Az agyagos talajok adszorpcival, ioncservel s interkalcival
ktik meg a szennyezseket. Szilicium-oxid tartalmuk kvetkeztben jl vegesednek, ezltal
a toxikus vagy mobilis szennyezseket stabilizljk. Az eljrs els lpsben a szennyezett
talajt fajsly s szemcsemret alapjn frakcionljk. Erre azrt van szksg, mert a
szennyezk nagy rsze a finom frakciban (< 63 m) koncentrldik, mg a nagyobb
szemcsemret frakcikban a szennyezanyag koncentrcija nem jelents. Ezt kveten a
talajt magas hmrskleten megolvasztjk, melynek sorn vegszer amorf vagy kristlyos
szilrd anyag keletkezik. A vitrifikci akkor eredmnyes, ha a szerves szennyezk a magas

231
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
hfokon deszorbeldnak, s/vagy elgnek, a toxikus fmek pedig teljesen immobiliss
vlnak. Megfelel elkezelssel s adalkanyagokkal rtkes ptanyag (kermia, dszkavics,
stb.) llthat el. Minden esetben vizsgland azonban a ksztermkbl esetlegesen kioldd
toxikus fmek s egyb vegyletek mennyisge. A mobilis (oldhat) fmeket utkioldssal
kell eltvoltani. Egy tipikus vitrifikl berendezst mutat a 47. bra.

47. bra Talajok kezelse vitrifikcival

A magas hmrsklet elektromos rammal is biztosthat. Ilyenkor elektrdkat helyeznek a


talajba s elektromos ram segtsgvel megolvasztjk a talaj sziliktjait. A szennyez
anyagok az vegszer tmbben immobilizldnak. Pontszer szennyezsknt jelen lv
toxikus fmek immobilizlsra alkalmazhat in situ megoldsknt, de a talaj kitermelsvel
ex situ mdon is hasznlhat. A 48. bra az eljrs elvi elrendezst mutatja.

232
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

48. bra Vitrifikci elektromos ram segtsgvel.

233
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
Katalitikus oxidci (halognezett s nem halognezett vegyletek esetn)

Az illkony szerves vegyleteket tartalmaz gzelegyet alacsony hfokon (450oC)


levegramban, vagy nem halognezett vegyletekre tervezett kataliztoron getik el. A
keletkezett ht hasznostjk. Amennyiben a gzelegy halognezett szerves szennyezket is
tartalmaz, clfeladatra kifejlesztett kataliztoron trtnik az oxidci. A keletkezett ht
hasznostjk.

Termikus oxidci

A gz vagy gzfzisban lv, nagy aktivlsi energit ignyl szerves szennyezk lebontsa
magas hmrsklet (1000oC) getkamrban, rtalmatlan vgtermkek keletkezse kzben
trtnik, kataliztor alkalmazsval. Ha a fstgz rtalmas vegyleteket tartalmaz, vggz
kezels, tisztts (pl. gzszrs, adszorbci) szksges.

6.3.4. Egyb katalitikus elven mkd kmiai eljrsok (elektrokmiai s UV oxidcis


eljrsok)

Az elektrokmiai eljrsok alkalmazsa esetn a talajba vezetett elektrdok lland


elektromos erteret hoznak ltre. A nehzfm- s a tltssel rendelkez szerves ionok
elektroozmzissal, elektrolzissel s elektroforzissel eltvolthatk. Mivel az eljrs
kltsgignye magas, tovbb a szennyezk levlsi potenciljt a vz bontsi feszltsge al
kell vinni, az elektrdk specilis kataliztor bevonatokkal vannak elltva az energiaigny
cskkentse s az optimlis levlsi feszltsg biztostsa rdekben. A 49. bra az
elektrokmiai ton trtn dekontaminci elvi elrendezst mutatja. A mvelet mind in situ,
mind ex situ krlmnyek kztt alkalmazhat, tovbb elektrd bevonattl fggen alacsony
koncentrciban jelen lv, vizeket szennyez szerves vegyletek (pl. fenolok) elektrokmiai
lebontsra is alkalmas. Ez utbbi eljrs kln elnye az, hogy nagymennyisg vz
mozgatsa (szivattyzsa) elkerlhet, mely jelents kltsgkml tnyez.

UV oxidci
A szennyezett talajvzben s a mosfolyadkokban tallhat szerves szennyezk ultraibolya
sugrzs, zon, s/vagy hidrogn-peroxid alkalmazsval lebonthatk vkony rtegben
szttertve, vagy tartlyban ramoltatva. A reakcitartlyban keletkez gzokat szksg
szerint kezelik (pl. zonnal). A mvelet specilis iridium vagy rutnium tartalm komplex
vegylet vagy vegyesoxid tartalm kataliztoron trtnik, mely lehetv teszi a szerves
szennyezk UV fny hatsra trtn maradktalan oxidcijt. A mdszer szlssges
krlmnyek kztt (pl. vilgr, sivatagi krlmnyek) is mkd kpes, mivel minimlis
energit s infrastruktrt ignyel. Az 50. bra a mdszer elvt mutatja be.

234
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

Eljrs ellenrzse

Kitermels/ Kitermels/
elhelyezs elhelyezs AC/DC
talakts
Kezels Kezels

And + OH Katd
Ca2+ Pb2+
Cl Katd
And F
H 3O +
Zn2+ krnyezetben
krnyezetben
PO43 kezelt folyadk
kezelt folyadk
CN
Cu2+
NO3
Kezelt kzeg

49. bra Talajok ex situ vagy in situ kezelse fmek s szerves ionok eltvoltsra talajbl, talajvzbl vagy ivvzbl.

Kataliztor

Szennyezett vz Tiszttott vz

50. bra Szerves szennyezk lebontsa UV fny segtsgvel

235
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

6.3.5. Biolgiai eljrsok


Ha a talajt szennyez anyagok mikroorganizmusok vagy specilis nvnyzet teleptsnek
segtsgvel lebonthatk, tovbb elg id ll rendelkezsre, a kltsghatkonysg miatt a
biolgiai dekontamincis eljrsokat clszer hasznlni. A mvelet sorn a lebontsi
folyamat hatkonysgnak nvelse rdekben a mikroorganizmusok optimlis letfeltteleit
(tpanyagellts, levegztets, hmrsklet, vztartalom) biztostani kell. A biolgiai eljrsok
in situ s ex situ krlmnyek kztt on site s off site mdon is alkalmazhatk. Nem ritkn a
kmiai s a biolgiai eljrsokat kombinljk, ilyenkor a biotechnolgiai mvelet ellenrztt
paramterekkel mkd bioreaktorokban, acl vagy beton tartlyban trtnik. A gyakorlatban
is elterjedt nhny biodegradcis eljrst ismertetnk a tovbbiakban.

Biodegradci bioreaktorokban

Az ipari s a kommunlis szennyvizek tiszttsi eljrsai talajtiszttsi clokra adaptlhatk.


Az eljrs sorn a talajvizet vagy mosfolyadkot rgztett vagy szuszpendlt formban
jelenlv mikroorganizmusokkal kezelik a csepegtettestes, illetve eleveniszapos
szennyvztiszttshoz hasonlan. A szuszpendlt rendszerekben a szennyezett folyadkot
levegztetett tartlyban (reaktorban) cirkulltatjk, ahol a mikroorganizmusok aerob ton
bontjk le a szerves szennyezket. Egyes vzben oldott szennyezk esetben anaerob
biodegradci jelentheti a megoldst. Ilyenkor a reaktor a leveg kizrst biztostja. A
rgztett rendszerekben, mint pldul a rotcis biolgiai kontraktorban s a csepegtets
szrkn, a mikroorganizmusok egy inert rgztett mtrixhoz kttten aerob ton bontjk le a
mosfolyadk szerves szennyezit.

Bioszrk alkalmazsa

A gz vagy gz fzis szerves szennyezket olyan tlteten vagy gyazaton szivattyzzk t,


melyen a szennyezk lebontsra kpes mikroflra megtelepedst biztostjk (talajgy,
csepegtest, filccel, gyapjval, fahnccsal, stb. tlttt oszlopok). A nagy fellet
adszorbensen adszorbeldnak a szennyezk, a kialakult biofilmen l mikroorganizmusok
pedig elvgzik a lebontst. Vegylet specifikus baktriumtrzsek is juttathatk a szrre, ahol
optimlis krlmnyek mellett biztosthat a degradci. Adalkok alkalmazsa s a
levegztets meggyorsthatja a mveletet.

Bioventilci, bioremedici

Ha a biodegradcihoz szksges oxignelltst a talajleveg gyakori cserjvel oldjuk meg,


talajszellztetsrl beszlnk. Az in situ biolgiai mdszerek kzl a talajszellztetssel
kombinlt bioremedicit olyan esetekben clszer alkalmazni, amikor a szennyezds mg
nem rte el a talajvz szintjt, teht a szennyez anyag a talaj teltetlen znjban tallhat.
Ilyenkor a talaj szellztetse a szennyezanyagok bontst vgz mikroorganizmusok
szmra biztostja a megfelel oxignmennyisget. A talaj elprolg nedvessgtartalmnak
ptlsrl gondoskodni kell. Ha a szennyez egyoldal tpanyagforrst jelent (pl. olajos
szennyezk csak szenet szolgltatnak), akkor tpanyagptls, vagyis megfelel mennyisg
nitrogn s foszfor adagolsa szksges. A talajszellztetssel kombinlt biodegradci a
legkmletesebb talajtiszttsi mdszer, nem krostja a talaj szerkezett, nem okoz
bemosdst a talaj mlyebb rtegeibe, vagy a talajvzbe. Kltsgt tekintve is a legelnysebb
megolds.

236
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
A mikroflra degradcis kpessgnek stimullsa elssorban teltetlen talajzna esetben,
vagy a talajvz megtiszttst kvet talajtisztts sorn ajnlatos. A talaj ventilltoros
tszellztetsekor a talaj hzagtrfogatban akkora oxign koncentrcit kell biztostani,
amely elegend ahhoz, hogy az oxign diffzival a biofilmbe jusson. A kiszvott talajgzt a
felsznen sszegyjtik s kezelik.
Az eljrs akkor is alkalmazhat, ha a szennyezett talajt off site, alkalmasan kialaktott
depniban kell kezelni. Vannak esetek, amikor a biodegradci gz fzis bomlstermkeit
(pl. sznhidrognek vagy knhidrogn) clszer eltvoltani s kln kezelni. Az 51. bra egy
megfelelen kialaktott depnia elvi elrendezst, az 52. bra a drncsvezett depnia
sematikus vzlatt mutatja.
Polietiln borts (javasolt)

Mikrbk, tpanyagok
Eredeti
talajszint
Szennyezett talaj

1%-os ess
Beton
tmasztfal
lbazattal
Tmrtett
Tmrtett homok
Csurgalkvz altalaj felszne Polietiln
gyjtcs geomembrn

51. bra Depnia kialaktsa off site biodegradcis clokra.

Emisszi
kontroll

Szivatty

Talajdepnia

52. bra Drncsvetett depnia sematikus brja. (Az elszvott talajleveg kln kezelst ignyel.)

237
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

A termszetes biodegradci intenzifiklsa

A termszetesen jelenlv mikroflra mkdsnek optimlsra, aktivitsnak nvelsre


vzben oldott adalkokat, tpanyagokat s oxignt juttatunk a talajba. Az adalkok a
biodegradcit segt tpanyag-kiegsztk, felletaktv anyagok (tenzidek, keltkpzk),
melyek a mikroorganizmusok szmra a szennyezk biolgiai hozzfrhetsgt segtik.

Mikroorganizmusokat tartalmaz talajoltanyagot akkor alkalmazunk, ha a talaj sajt


mikroflrja srlt, mrgezett, vagy nem kpes a szennyezanyag lebontsra. Az oxign
elltst vzoldhat, vagy retard peroxo-vegyletek, illetve vzben oldott leveg/oxign,
biztostja vz recirkulltatsval, vagy kzvetlenl a talajvzbe val injektlsval.

Talajvz ex situ tiszttsval sszekttt bioremedici

A folyamat sorn az in situ talaj-bioremedicit a szennyezett felszn alatti vz folyamatos


felsznre szivattyzsval s a felsznen trtn kezelsvel kombinljuk. A felsznen tiszttott
vizet minsgtl fggen felszni vzbe vagy kzcsatornba engedhetjk, vagy
felhasznlhatjuk a remedicis technolgia sorn. Amennyiben vzoldhat talajszennyez van
jelen, a talaj in situ mossra, ms esetekben a talaj nedvessgtartalmnak ptlsra s az
adalkanyagok bejuttatsra is hasznlhatjuk.

Az 53. bra egy intenzifiklt in situ biodegradcis eljrs elvt mutatja be, a talajvz ex situ
tiszttsval kombinlva. Az injektl kutakon keresztl jut be az adalk, a tpanyag s az
oxign (vzben oldva vagy peroxo-vegyletek formjban). A kitermel ktbl kiszivattyzott
vztiszttst kveten az elszikkasztba jut. A talajvz ramlsnak irnyba helyezett
monitoring kt a folyamat hatkonysgnak ellenrzst szolglja.

Tartly
k
ta
ku

l
kt

Elszikkaszts
je
In

Monitoring kt
Kiemel kt

Talajvztart
szint
Talajvz Szennyezett rteg
talaj

Alacsony vzteresztkpessg rteg

53. bra Intenzifiklt bioremedicis eljrs elvi vzlata.

238
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
Fitoremedici

A krmentestend terleten a talaj vagy ledk mikroszennyezit a talajbl kivonni,


akkumullni, talaktani vagy ms mdon hatstalantani kpes nvnyi kultra tbb ven
keresztl trtn termesztsvel s a betakartst kvet kontrolllt mdon val
megsemmistsvel a szennyezs eltvolthat s kis trfogatban koncentrlhat. Az eljrs
elvben mind szerves szennyezk (degradci), mind nehzfmek eltvoltsra (kumulci)
alkalmas.

A talajszennyezk hatstalantsa a legklnflbb mechanizmussal trtnhet: rgzts-


immobilizls a nvnyi szveten kvl, kiolds-megkts a nvnyi szvetben, kiolds-
felvtel-akkumulci a nvnyi szvetben, stb. Fitoremedicis clokra nd s ssflk,
fflk kztudottan alkalmasak, de intenzv kutatsok folynak a sokat vitatott gntechnolgiai
eljrsokkal kezelt nyrflk alkalmazsra is. Az 54. bra ledkbl s vzbl val
szennyezs eltvolts elvt mutatja.

Vzfelszn
Lgvezetkek

Medence fenkszint

Fenkszinten elhelyezett
levegporlasztk

Szennyezanyag
Sztvlt
rszecskk
ek
m
zi
En

j hajszlgykr

Szennyez-
anyag

54. bra Fitoremedicis eljrs elvi vzlata.

A klnbz eljrsok hatkonysgt, alkalmazsuk lehetsgeit a szennyezanyagon kvl a


befogad kzeg is ersen befolysolja. A knnyebb ttekinthetsg rdekben nhny toxikus

239
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
szennyez eltvoltsra hasznlt technolgia alkalmazhatsgt tblzatos formban
foglaltuk ssze (30. tblzat).

szennyezanyagok MB M/S E T T

Apolris, halognezett aromsok B C1 B B A


PCB-k, dioxinok, furnok s
B C1 B C3 A
bomlstermkeik
Halognezett fenolok, aminok,
B C1 B B A
egyb polris aroms vegyletek
Halognezett alifsok A X B A A
Ciklusos halognezett
C2 C2 B2 C3 A
alifs terek, szterek, ketonok
Egyszer heterociklusos vegyletek
A X A A A
s aromsok
Tbbgyrs aromsok A C1 B C A
Polris egyb szerves vegyletek
A C1 B B A
(halogn atom nlkl)

Nem illkony fmek X A B C3 C3

Illkony fmek X A B C3 X

30. tblzat Klnbz szennyezk megszntetsre alkalmazott technolgik sszefoglal tblzata.

jells:
MB: mikrobiolgiai
M/S: megkts, stabilizci
E: extrakci oldszerekkel
T: kezels alacsony hmrskleten
T: kezels alacsony hmrskleten

A = a hatsossg bizonytott; B = potencilisan hatsos; C = a hatsossg nem bizonytott;


X = nem ajnlott eljrs
1 utalsok vannak arra, hogy az eljrs bizonyos esetekben hatsos lehet;
2 Kzvetlen adatok nem llnak rendelkezsre. A fizikai kmiai tulajdonsgok alapjn
bizonyos esetekben az eljrs hatsos lehet;
3 A fizikai-kmiai tulajdonsgok alapjn az eljrs nem hatsos.

Az albbi tblzatok a klnbz talajtiszttsi technolgik alkalmazsnak lehetsgeit


foglaljk ssze:

240
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

Technolgia Lers

Ex situ fizikai - kmiai eljrsok

Szemcsemret Az eljrs sorn a szennyezett talajt fajsly s szemcsemret alapjn


szerinti frakcionljk, mivel a szennyezk nagy rsze a finom frakciban (< 0,063
frakcionls mm) koncentrldik. A nagyobb szemcsemret frakcikhoz ktd
szennyezk arnya kevsb jelents.

A durva kdarabokat s trmelkeket rostlssal eltvoltjk, majd sr


vizes szuszpenziv alaktjk a talajt, ami ezutn egy mosrendszerbe kerl.
A technolgia alapja a tbbfokozat moss kzbens osztlyozssal. Az
osztlyozs trtnhet leptssel, hidrociklonokkal vagy flotcival.
Adalkanyagokkal a folyamat hatsfoka nvelhet. A nagyobb
szemcsemret tiszta frakcik eltvoltsa utn a szennyezett finom frakci
(agyag, iszap) a szennyezanyagtl fggen kerl tiszttsra (termikus
deszorpci, deklrozs, oldszeres extrakci, gets, stabilizci, biolgiai
kezels stb.). A mosvz kezelsre/tiszttsra alkalmas technolgia a
szennyezanyagtl fggen kerl kivlasztsra s optimalizlsra.
Vizes moss A folyamat sorn a tiszta, durvbb talajrszek elvlnak a szennyezett, finom
frakcitl s/vagy a mosfolyadk lemossa, vagy oldja a szennyezst a
szemcsk felletrl (mechanikai tisztts). A hatsfok felletaktv anyagok,
keltkpzk adagolsval s a pH belltsval nvelhet. A folyamat vgn
a mosvz mechanikai tiszttsa (szrs, lepts) s kmiailag kezelse
szksges. A mosvz vesztesg a tiszttott vzzel ptolhat.
Vizes moss A szennyezk mechanikai energia alkalmazsval is eltvolthatk a
mechanikai talajszemcsk felletrl.
energia A moss trtnhet ers vzsugrral, mely magval sodorja a szemcsk
alkalmazsval felletn megktd szennyezanyagot.
s A mechanikai energia klnbz berendezsekben ltrehozott
frakcionlssal nyrfeszltsggel is bizosthat (forgdobos osztlyozk, nehz
szuszpenzis szepartorok, ciklon rendszer szepartorok.).
Egy harmadik fajta eljrs esetn nagynyoms sugrcsben a talajt
levegvel s vzzel sszekeverik s homogenizljk. A kezels utn a
mosfolyadkot (vz) elvlasztjk a talajtl, leptik, kezelik s
jrahasznostjk. A talaj szuszpenzit szemcsemret szerinti osztlyozs
utn hasznostjk, vagy szksg esetn tovbb tiszttjk.
Oldszeres A szennyezett talajt s az oldszert kevers reaktorban (extraktorban)
(kmiai) sszekeverik, vagy az oldszert oszlopreaktorba tlttt talajon engedik t. A
extrakci folyamat sorn a szennyezanyag kiolddik. Az oldatot a kihordott finom
frakcitl szeparljk, az oldszert regenerljk s jra felhasznljk.

241
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

Technolgia Lers

Ex situ fizikai - kmiai eljrsok


Fmek Fmtartalm szennyezk talajbl val extrahlsra szerves, s szervetlen
extrakcija savakat, vagy szerves felletaktv anyagokat hasznlnak. A szerves savak
kevsb krostjk a talajt. A savas oldatban lev fmek kinyerse
pelyhestssel (pl. meszezssel trtn kicsaps), ioncservel, elektrokmiai
mdszerrel, vagy ezek kombincijval trtnik.
Stabilizci A szennyez anyagot a mobilits cskkentse rdekben stabilizl anyaggal
rgztik. Leggyakrabban meszet, gipszet, cementet, esetenknt bitument,
vagy polimereket alkalmaznak.
(Az oxidcin/redukcin s a termikus eljrsokon alapul mdszerek a
mobilits mellett a toxicitst is cskkentik).
Kmiai
A toxikus s mobilis szennyezanyag redox reakcik segtsgvel (zon,
oxidci vagy
peroxid, klr, klr-dioxid) kevsb toxikuss/mobiliss tehet.
redukci
Dehalognezs a.) Halognezett aroms vegyletek dehalognezsre fttt reaktorban
klium-polietiln-glikoltot (KPEG) kevernek a szennyezett talajhoz, PCB-
k, peszticidek halogn atomja kicserldik polietiln-glikolra, gy a toxicits
cskken.
b) Forg reaktorban Na-bikarbonttal 330 o C-on bontjk s rszben illv
alaktjk a halognezett vegyleteket. A gzok kezelsre kln technolgit
mkdtetnek.
Gzelszvs Ill szennyezk esetn a kitermelt talajt alcsvezik, majd vkuummal
szvjk. Az elszvott gzokbl, adszorpcival, getssel, esetleg bioszrkkel
tvoltjk el a gz/gzfzis szennyezket.
Elektrokmiai Fmionok s szerves ionos szennyezk elektroozmzissal, elektroforzissel
eljrsok s elektrolzissel is eltvolthatk a talajbl s a talajvzbl. Az eljrs sorn
az optimlis elektromos ertr geometrijnak s az elektrdok anyagnak
megvlasztsa kritikus.

Alacsony 100-300 o C-on a gyengn kttt vz s az illkony szerves szennyezk


hmrsklet deszorbeldnak a talaj felletrl. Az elszvott gzokat vivgz vagy a
deszorpci vkuum tovbbtja a kezel rendszerbe. A szerves szennyezk levlasztsra
ciklonokban, tltetes adszorberekben vagy szrkn trtnik. A
tlteteket/szrket a rajtuk lv anyaggal egytt elgethetik, vagy biolgiai
ton a deszorbeldott szerves szennyezket lebontjk.
Magas Az ersen kttt ill szerves szennyezk deszorbeltatsa nagyobb energit
hmrsklet ignyel (300-540 oC). A technolgia tovbbi rsze az alacsony hmrsklet
deszorpci deszorpcival egyezik meg.

31. tblzat Ex situ fizikai - kmiai eljrsok

242
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

Technolgia Lers

Ex situ hkezels
Vitrifikci A szennyezett talajt vagy a talajmoss s frakcionls utni agyagfrakcit
magas hmrskleten megolvasztjk s belle vegszer amorf, vagy
kristlyos szilrd anyag keletkezik. A vitrifikci akkor eredmnyes, ha a
szerves szennyezk a magas hfokon deszorbeldnak, s/vagy elgnek, a
toxikus fmek pedig teljesen megktdnek. Megfelel elkezelssel s
adalkanyagokkal rtkes ptanyag (kermia, dszkavics, stb.) llthat
el. A kioldsi vizsglatok elvgzse elrs!
gets 870-1200 o C-on a szerves szennyezk kignek. A gzket/fstgzokat
tiszttani kell.
Pirolzis A szerves szennyezk magas hfokon oxign jelenlte nlkl klnbz
gzokra s szilrd anyagokra bomlanak. A gyakorlatban teljesen
oxignmentes krnyezet biztostsa nem lehetsges, ezrt a folyamat sorn
bizonyos mrtk oxidci mindig vgbemegy. Az illkony komponensek
termikusan deszorbeldnak.

32. tblzat Ex situ hkezelsen alapul eljrsok.

Technolgia Lers

Ex situ biolgiai eljrsok


Talajkezels A szennyezett talajt kitermelik, megfelelen kialaktott, izollt terletre
agrotechnikai hordjk s levegztetik (forgats, sznts, boronls). A lebontst vgz
mdszerekkel mikroorganizmusok szmra gpi mvelssel, ntzssel s
adalkanyagokkal optimlis krlmnyeket biztostsanak.
Biogyas, A szennyezett talajt csurgalkvz elvezet-rendszerrel elltott szilrd
prizms felletre hordjk. A technolgia biogyas, cells, prizms vagy
kezels komposztlsos lehet. A nedvessgtartalom, pH, hmrsklet, tpanyagok
s az oxignellts optimalizlsval mikroorganizmusok optimlis
mkdse biztosthat. Aerob mikroorganizmusok esetn a prizmkat
tmozgatjk, statikus prizmk esetn a kpzd gzok elvezetst s a
tpanyagok bejuttatst drnrendszer.
Iszapfzis A vzzel s adalkokkal kevert talajt bioreaktorban, a mikroorganizmusok
talajkezels jelenlte mellett kezelik. A reaktor egyszer fldmedence vagy
reaktorokban szmtgp-vezrelt automatizlt aclreaktor is lehet. A biolgiai bonts
utn a fzisokat sztvlasztjk, a kezelt talajt vztelentik s elhelyezik.

33. tblzat Ex situ biolgiai eljrsok

243
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

Technolgia Lers

In situ fizikai -kmiai eljrsok


Pneumatikus A talaj rosszul tereszt, cementldott alsbb rtegeibe nagynyoms
fellazts levegt juttatnak. In situ eljrsoknl a hatkonysg nvelse rdekben
elkezelsknt alkalmazzk.
Talajleveg Furatokban elhelyezett perforlt csveken keresztl elszvjk az ill
kiszvsa s szennyezket tartalmaz talajlevegt, majd a felsznen megtiszttjk a
kezelse gz/gz llapot szennyeztl. A tisztts lehet vizes gzmoss, adszorpci,
gets, vagy biolgiai szrs. A talaj tszellztetsvel a
mikroorganizmusok aktivlsa spontn megindul, mely javtja a
beavatkozs hatsfokt.
Talaj vizes A talajvizet fed rtegben lv szennyezanyagot vzzel, vagy vzben
mossa oldott adalkokkal bemossk a talajvzbe, melyet depresszis kutakbl
kiszivattyznak s a felsznen kezelnek. A mdszert csak akkor
alkalmazhat, ha a talajvz mr eleve szennyezett: vagyis (1) a talajtiszttst
talajvz tiszttssal kombinljk, (2) a szennyezet terlet talajvizt izolltk
a krnyezettl, (3) a talajvz kinyersre ltestett ktban olyan mrtk
depresszit biztostanak, amely megakadlyozza a talajvz ms irnyba
ramlst (hidraulikus gt ltrehozsa).
Hkezels A forr leveg, vagy gz talajba val injektlsa, esetleg a talaj ftse
nveli a gzelszvs, a vizes moss, vagy a biolgiai bonts hatkonysgt,
gyorstja az ill szennyezk eltvozst s a kevsb illk deszorpcijt. A
talajleveg megtiszttsa a felsznen trtnik.
Vitrifikci Pontszer, nagy koncentrciban jelen lv toxikus nehzfmek
immobilizlsa rdekben a talaj sziliktjait elektromos ram segtsgvel
megolvasztjk.

34. tblzat In situ fizikai -kmiai eljrsok

Technolgia Lers

In situ biolgiai eljrsok


Termszetes Biodegradlhat szennyezanyag jelenlte esetn ellenrz mrsek s
szennyezanyag folyamatos megfigyels mellett megvrjk, hogy a termszet megoldja a
cskkens krenyhtst.
A termszetes A jelenlv mikroorganizmusok aktivitsnak nvelse rdekben
biodegradci vzoldhat tpanyagokat s oxignt juttatnak a talajba. Az adalkok
fokozsa tpanyag-kiegsztk (biodegradcit segtik), s olyan felletaktv
anyagok (pl. tenzidek, keltkpzk) lehetnek, amelyek a szennyezanyag
biolgiai hozzfrhetsgt biztostjk. Ha a talaj sajt mikroflrja srlt,
mrgezett, vagy nem kpes a szennyezanyag bontsra, mikrobilis
talajolt anyag alkalmazsa javasolt. Az oxignelltst perox-vegyletek,
vzben oldott leveg, vagy oxign, biztosthatja.

244
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

Technolgia Lers

In situ biolgiai eljrsok


Bioventillci A biodegradcihoz szksges oxignt a talajleveg gyakori cserjvel,
talajszellztetssel oldjk meg, elssorban a teltetlen talajznban, vagy a
talajvz megtiszttst kvet talajtisztts sorn. Az elszvott talajgzt a
felsznen kezelik.
Talajvz ex situ
tiszttsval
A talajvizet kiszivattyzzk s a felsznen kezelik. A terletet in situ
sszekttt
mdon mikroorganizmusok segtsgvel krmentestik.
biolgiai
krmentests

35. tblzat In situ biolgiai eljrsok

Az albbi tblzatok a talajtiszttsi technolgikhoz kapcsold talajgz s talajvz, vagy


mosvz tiszttsi technolgikat tekintik t.

Technolgia Lers
Elszvott gzok kezelse
Aktvszenes A gz- s gzfzis szennyezk aktv sznen megkthetk. A teltett
adszorpci adszorbens regenerlhat s jra felhasznlhat, vagy ha a szennyez
(gz/gz fzis) engedi, engedllyel rendelkez getben elgethet.
Katalitikus Illkony szerves szennyezkre kifejlesztett kataliztoron, levegramban
oxidci (nem- 450 o C-on elgetik a szennyezket.
halognezett)
Katalitikus Halognezett, illkony szerves szennyezkre kifejlesztett kataliztoron,
oxidci levegramban 450 oC-on elgetik a szennyezket.
(halognezett )
Bioszrk A gz/gz fzis szerves szennyezket mikroflra megtelepedst
alkalmazsa biztost tlteten, vagy gyazaton szivattyzzk t (talajgy,
csepegtettest, filccel, gyapjval, fahnccsal, stb. tlttt oszlopok). A
nagyfellet adszorbensen megktdnek a szennyezk, a kialakult
biofilmben l mikroorganizmusok elvgzik a lebontst. Specilis
vegyletek lebontsa sajtos baktriumtrzsek alkalmazsval, optimlis
krlmnyek biztostsa mellett oldhat meg. Adalkok s a
levegztets ltalban gyorstja a folyamatot.
Termikus A gz/gzfzis szerves szennyezk lebontsa 1000 o C-on,
oxidci getkamrban, rtalmatlan vgtermkek keletkezse kzben trtnik.
Ha a fstgz rtalmas vegyleteket tartalmaz tiszttani kell.

36. tblzat Az elszvott gzok kezelse.

245
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

Technolgia Lers
Talajvz s mosfolyadk kezelse
Bioreaktor Rgztett vagy szuszpendlt formban jelenlv mikrooganizmusokkal
kezelik a szennyezett talajvizet, vagy a mosfolyadkot a csepegtettestes,
illetve eleveniszapos szennyvz tiszttshoz hasonlan.
A szennyezett folyadkot levegztet tartlyban cirkulltatjk, ahol a
mikroorganizmusok aerob ton bontjk a szerves szennyezket. Ha a
szennyezk bontsra anaerob biodegradci javasolt, a reaktor a leveg
kizrst biztostja.
Sztrippels Illkony szerves szennyezk folyadkbl trtn eltvoltsra szolgl. A
szennyezett talajvz, vagy mosfolyadk fellete intenzv levegztetssel,
nevezetesen diffz levegztets, tlcs levegztets, porlasztsos
levegztets nvelhet.
Aktv szenes A talajvizet, vagy mosfolyadkot aktv szenes szrbetteken
adszorpci ramoltatjk t, ahol a szerves szennyezk adszorbeldnak. A teltdtt
szrbett cserlhet vagy regenerhat. A regenerls trtnhet
deszorpcival, vagy extrakcival.
UV oxidci A szerves szennyezket tartalmaz folyadkot tartlyban, vkony rtegben
szttertve vagy tramoltatva UV sugrzs, zonnal, s/vagy hidrogn
peroxiddal elbontjk. A tvoz gzokat szksg szerint kezelik (pl.
zonnal).

37. tblzat Talajvz s mosfolyadk kezelse.

246
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

7. OLAJKROK ELHRTSA

247
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

7.1. Az olajszennyezs hatsai

A felszni vzfolysokat szennyez anyagok egy sajtos csoportjt kpezik azok az anyagok,
amelyek vzbe kerlve a vzi let felttelei kzl a fizikai paramterek blokkolsval vagy
kizrsval kzvetett ton fejtik ki negatv hatsukat. Pldul az oldott oxign koncentrci
cskkentsvel gtoljk a lgzst, elzrjk a vizeket a fnytl, vagy az alacsonyabb rend
szervezetek felletn bevonatokat, filmeket kpeznek. Ezek kzl a legismertebb, s
gyakorisgt tekintve az egyik legveszlyesebb szennyez anyag az svnyolaj s
szrmazkai. A fosszilis energiahordozkra pl energia felhasznls miatt az svnyolaj
termkekkel s szrmazkaival trtn krnyezetszennyezs lehetsge a kitermels, de
klnsen a feldolgozs, a szllts s a raktrozs sorn igen magas!

A vzbe kerl olaj gyorsan sztterl, s vkony, filmszer rteget alkot a vz felletn. A
rteg vastagsgt a felleti feszltsg, az esetleges akadlyok (gtak, hullmtrk, termszetes
akadlyok) s a vz tisztasga szabja meg. Ez az rtk az 1 mm vastag olajfedettsgtl a 0,2
mm-nl alacsonyabb hrtyig vltozhat. A szennyezett vz akadlyozhatja az olajhrtya
sztterlst, ilyenkor kb 1 mm krli olajfedettsg alakul ki. Az a legkisebb rtegvastagsg,
ami szabad szemmel is rzkelhet, kb 4x10-5 mm. Ez a fedettsg 1 km2 felletre szmolva
mintegy 40 l olajat jelent. A szmok jl rzkeltetik, hogy kis mennyisg olaj is nagy
krokat kpes okozni, ha lvizekbe kerl.
A vz felsznn kialakul olajrteg nhny jellemzjt tartalmazza a 38. tblzat.

Az olajrteg Az olajrteg
Vizulis szlels
vastagsga, mm trfogata, km-2
0,00004 40 ppen lthat sznes foltok
0,00008 80 ezsts, sszefgg rteg
0,00015 150 gyengn szivrvnyos, sszefgg foltok
0,0003 300 ersen szivrvnyos, sszefgg foltok
0,001 1000 a sznek sttednek, sszefgg foltok
0,002 2000 ersen stt sznek, sszefgg foltok

38. tblzat Az olajszennyezs hatsra kialakul sz olajrteg nhny jellemzje

Az olajszennyezs kvetkezmnyeknt kialakul fizikai, kmiai s biolgiai folyamatok vzi


llnyekre gyakorolt kros hatsait az talakulsi folyamatokat mutatja be az 55. bra.

A vertiklis vzmozgsok hatsra az olaj egy rsze a lebeg anyagokon adszorbeldik, majd
a vizes fzissal emulzit kpez. A keletkez vz az olajban s olaj a vzben emulzik
tulajdonsgaikban lnyegesen eltrnek egymstl. A "vz az olajban" emulzi, mint az olajos
fzis rsze, a vz felsznn szik. Az "olaj a vzben" emulzi pedig a vizes fzisba kerl
olajszennyezst jelenti. A ktfajta emulzi termszetesen talakulhat egymsba, mennyisgk,
illetve arnyuk a fizikai, kmiai s mikrobiolgiai folyamatok fggvnye.

248
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

prolgs prolgs

olajszennyezs Vastag Vkony


olajfilm olajfilm

oldds oldds
kmiai kmiai
reakcik reakcik

Ktrnyszer
kmiai
anyagok
mikrobiolgiai
lebonts
kmiai
mikrobiolgiai Vz az olajban Olaj a vzben Lebeganyaghoz
lebonts emulzi emulzi kttten

oldds
oldds oldds kmiai
mikrobiolgiai
lebonts

lass folyamatok

55. bra l vizekben az olajszennyezsek hatsra vgbemen folyamatok.

A vizek olajszennyezsnek minden formja kros!

A felsznen sz olajrteg megakadlyozza a vizek termszetes oxignforgalmt, gy a


lgzsre s a fotoszintzisre egyarnt kros hatst fejt ki. Az olaj mr kis mennyisgben is
lezrja a vz felsznt, ezltal gtolja mind a termszetes oxign felvtelt a lgkrbl, mind
pedig kpzd gznem anyagcsere termk tvozst a lgkrbe. Ezek a termkek a vzben
maradnak s a reverzibilis biokmiai folyamatokat a kmiai egyenslyok trvnynek
megfelelen kros irnyba toljk el. A vzbe bekerlt olaj a mikroszervezetekre tapad s az
egyedek pusztulst okozza. A vizekben l szervezetekre kifejtett kros hats mr nhny
tized, nhny szzad mgl-1 koncentrciban is bekvetkezhet.
Az svnyolaj szennyezs fokozottabb mrtkben veszlyezteti a vzi krnyezet llatvilgt,
mint a mikroszervezeteket. gy halak esetben a szennyezs rrakdhat a kopoltyra, s ezzel
gtolja az oxignfelvtelt, brkre tapadva pedig brelvltozst okozhat.

A kolaj szrmazkok vzoldhatsga ltalban rossz, de krnyezet szennyezsi szempontbl


nem elhanyagolhat (lsd fentebb). Vzoldhatsgukat a 39. tblzat foglalja ssze.

249
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

Kolaj szrmazk Oldhatsg, mgl-1


knny benzin 60
benzin 50-500
tzel olaj 10-50
kolaj 0,1-5
dzel olaj 10-50

39. tblzat A kolaj szrmazkok vzoldhatsga.

250
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

7.2. Az olaj mozgsa a talajban.

Az olajszennyezs talajban val mozgsnl alapvet klnbsget kell tenni az (1) olaj
talajban trtn sztterlse s (2) a vzben oldott olaj mozgsa kztt. Amg ugyanis az
oldott anyagok a szivrg talajvzzel egyttesen mozognak, addig az olaj a laza kzetekben s
talajokban sszefgg olajtestet kpez.
Ha az olaj behatol a talajba, lnyegben a gravitcis s a kapillris erk hatsra mozog. A
beszivrgs mlysgt s az olajjal titatott zna alakjt a talaj s az alatta elhelyezked
fldtani sszlet (olajvisszatart kpessg, rtegzettsg, a rtegek olajtereszt kpessge),
valamint az olaj mennyisge s fizikai tulajdonsgai hatrozzk meg.

A szivrgs sorn az tereszt prusokban sszefgg olajfzis jn ltre. A folyamat vgn a


talaj olajvisszatart kpessgnek megfelel mennyisg marad meg az titatott rtegekben (a
talajrszecskk felletn ill. a prusok egy rszben lv maradk olaj). A levegvel telt
prustrben az illkony vegyletek gze van jelen. Ha a szivrg olaj mennyisge nagyobb,
mint amennyit a talajvz fltti rtegek vissza tudnak tartani, akkor a szivrgs a talajvzig
terjed, de a tmaszkod kapillris znban (a kapillrisok vztelitettsge miatt) a mozgs
lelassul. Ennek eredmnyeknt az olaj feldsul s nll fzist, olajtestet kpez. Tovbbi
szivrgs esetn olajlencse alakul ki a talajvz felletn.

A beszivrg olaj klnbz mozgkonysg formkban a talaj mindhrom fzisban jelen


lehet: (1) nll folykony fzis a prustrben, (2) talajrszecskkhez kttt formban, (3)
elklnlten, heterogn fzisban a prusokban, (4) talajnedvessgben oldott szennyezsknt,
(5) talajlevegben gz llapotban, (6) talajvzen sz olajlencseknt s (7) talajvzben oldott
szennyezsknt.

Az olajtermkek mozgkonysga fgg: (1) a dinamikai viszkozitstl,(2) a vzoldhatsgtl


s (3) az illkonysgtl. Mivel az olajok hidrofbok s csak gyengn vzoldhatk, a mozgst
fkez adszorpci fknt a hidrofb kterknek tulajdonthat.
Az olaj mozgkonysgnak krelhrtsi szempontbl is jelentsge van.
Kt egymssal nem elegyed folyadkra vonatkoz tereszt kpessg kisebb, mint a
folyadkokra kln-kln. Ebbl addan a talaj olajtereszt kpessge a vztartalom,
illetve a vztereszt kpessg az olajtartalom fggvnye. A relatv tereszt kpessg csak
az egyik folyadk jelenltben mrhet tereszt kpessg %-ban kifejezett jellemz.

A talajok olajvisszatart kpessgnek (OK) meghatrozsval becslhet a szennyezett


talaj trfogata (V szt ) s az olajbeszivrgs mlysge (X):

Vol
Vszt =
p OK t
ahol V szt = az elszennyezdtt talaj trfogata [m3],
V ol = aki folyt olaj trfogata [m3],
p = a talaj porozitsa, viszonyszm [prus%/100],
OK t = a talaj olajvisszatart kpessge [m3 olaj/m3 talaj]
(7)

251
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

=

(8)

ahol X = a behatolsi mlysg [m],


A = a lefel hatol olajram keresztmetszete [m2],
= a folyadk dinamikai viszkozitsa
(A benzin 0,6; a knny svnyolaj 2,0; a dzel olaj 2,8-6,5)

Ha az olajtest egyenletes, egynem talajban mozog, megfelel, szablyos alak olajtest


alakul ki (56. bra). Az bra baloldaln feltntetett ngyzet kitltse a talaj sszlet
homogenitst/inhomogenitst jelzi.

Kapillris zna

Talajvzszint

56. bra Az olajtest alakja egynem talajban

A termszetben rendszerint elfordul inhomogn talajok esetben az olajtest tbb-kevsb


szablytalan alakot vesz fel.

Az olaj visszatart (kisebb olaj tereszt kpessg) rteg a szivrg keresztmetszet


sztterlst eredmnyezi, mg a jobb tereszt kpessg rtegbe trtn tmenetnl
lnyegben azonos marad a szivrgsi keresztmetszet (57. bra). Ha a beszivrgsi hnyad az
teresztkpessghez kpest valamely rtegben nagy, akkor oldalirnyba terjed ki a
hatrfellet, egszen addig, mg ersen tereszt rteghez nem r.

Azok az igen kis teresztkpessg, finom szemcszettsg kzbens rtegek, amelyek


nagymrtkben kpesek visszatartani a szivrg vizet (pl. az iszapos, agyagos homokok vagy
agyagok), jelents mrtkben akadlyozhatjk, vagy akr teljesen meg is szntethetik az olaj
behatolst a mlyebben fekv kpzdmnyekbe. Ilyen esetben az olaj a talajvz szintjig nem
is jut el (58. bra).

252
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

Kapillris zna

Talajvzszint

57. bra Olajtest alakja klnbz teresztkpessg talajban

Kapillris zna

Talajvzszint

58. bra Az olajtest elhelyezkedse ha olajat t nem tereszt talajrtegez r.

Ha a beszivrgott olajmennyisg meghaladja a szivrgsi tartomny olajvisszatart


kpessgt, akkor az egszen a talajvzig hatol. Elegend nyoms esetn az elszivrgsi hely
alatt behatolhat a talajvzbe, ez esetben azonban a kapillris znban vzszintesen sztterl.
Az 59. bra ltal mutatott aszimmetria a talajvz ramlsi irnya miatt jtt ltre. Abban az
esetben, amikor a sznhidrogn kzvetlenl behatol a talajvztart rtegbe, a nyoms
kiegyenltse utn gyorsan felemelkedik a talajvz felsznig, s egyenslyi helyzetet vesz fel
a kapillris svban, elssorban a talajvz ramlsnak irnyban.

sszefoglalva megllapthat, hogy amg a szivrgsi tartomnyban az olajbeszivrgs


befejezdse utn csak a talajszemcskhez adszorbelt, viszonylag kis mennyisg
olajtartalom van jelen, addig a kapillris svban a szabad olajmennyisgek feldsulnak s
mozgsuk a kapillris er hatsa kvetkeztben korltozott. Mg a szivrg svban viszonylag
gyorsan mozog az olaj, addig a kapillris svban hnapok mlva, st vek mlva is maradnak

253
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
nagyobb olajmennyisgek. Kvetkezskppen, a kapillris zna a krelhrts szempontjbl
kiemelt fontossg rteg.

Kapillris zna

Talajvzszint

59. bra A szivrg olajtest elri a talajvzszintet

A sznhidrogn szrmazkokkal sszefgg, korbban bekvetkezett havrik esetn ebbl a


znbl lehet eltvoltani az olajszennyezs legnagyobb rszt. A szennyezds nem rgzl
az olajlencshez, mert a csapadkvz az adszorbelt sznhidrognbl, a talajvz pedig az olaj
lencsbl old ki sznhidrogn komponenseket.

Vizsgljuk meg azt az esetet, amikor a talajvzszint vltozik. Az 60. bra hrom helyzetet
mutat. A (B) llapot megegyezik az 59. bra sorn bemutatott viszonyokkal.. Az (A) bra a
talajvzszint sllyeds helyzett vzolja egynem sszlet esetn. Ebben az esetben az
sszegylt anyag a talajvzszint s a kapillris zna sllyedsvel egytt sllyed le. A (C)
bra azt az esetet mutatja be, amikor a talajvzszint emelkedik, a koncentrlt olajtestet
felnyomja a talajvztkr s csak az adszorbeldott sznhidrogn nyomok maradnak az
alsbb rtegekben.

A B C

60. bra Olajtest elhelyezkedse vltoz talajvzszint esetn

A valsgban azonban a helyzet lnyegese bonyolultabb, ugyanis az olaj egy igen tekintlyes
rsze kpes olddni a vzben, nem beszlve a kolaj vzoldhat ksr anyagirl. Ha a kolaj

254
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
sszefgg fzisknt hatol be a talajba, s ott a beszivrg csapadkvzzel rintkezik, akkor
egyes komponensei vizes oldatba mennek t, s a vzzel egytt mozognak tovbb.

Ez a folyamat jn ltre, ha az olaj fzisknt van jelen a szivrgsi tartomnyban, s szivrg


vzzel lp rintkezsbe (61. bra), vagy ha az olaj fzisknt van jelen a talajvz-tartomnyban
s llandan rintkezik az raml talajvzzel (62. bra).

Olajtest

Olaj vizes oldatban

Kapillris zna

Talajvzszint

61. bra Az olajtestbl kioldd olaj tja

Ha az olajtest a talajvz felszne felett helyezkedik el, akkor a szivrg vz kioldhat bizonos
olajfrakcikat s a talajvz felsznre vezeti azokat s kialakul egy horizontlis irny
sztterls a talajvz ramlsi irnyban.

Ha viszont az olajtestet egszen a talajvzig r el, akkor az raml talajvz fogja kioldani az
oldhat olajkomponenseket, s azokat magval viszi. A kioldott olajmennyisg fgg az
rintkez fellettl, a vz ramlsi sebessgtl, a vz teltettsgi foktl s a sznhidrogn
minsgtl.

255
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

Olajtest

Kapillris zna

Talajvzszint

Olaj vizes oldatban

62. bra Oldott olaj mozgsa a talajvz ramls irnyba

Vgezetl vizsgljuk meg azt az sszetett esetet, amikor az olajtestbl a kis forrspont,
knnyen ill komponensek prolgst is figyelembe vesszk, vals talajviszonyok esetn. A
felszn alatti prolgs fgg az olajtermk minsgtl, a nyomstl, a hmrsklet-gradienstl
s a talaj tereszt kpessgtl. Teht a szivrgsi tartomnyban elhelyezked olajtestet
krl sznhidrogn-gzkbl ll olajprna fog kpzdni. Hasonlkppen a talajvzen
elhelyezked olajlencse felett is kialakul ez a gzburok. Mivel az elprolg zemanyag-gzk
a levegnl nehezebbek, zmmel a kapillris sv feletti rtegben helyezkednek el. Ebbl
kvetkezen ezek a gzok a szivrg tartomnyban vndorl vzben olddnak, s szennyezik
a talajvizet (63. bra).

Olajprna

Szivrgsi znban olajnyomok


Olajtest

Kapillris zna
Talajvzszint

63. bra Az olajprna hatsa

256
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

7.3.Az olajszennyezsekkel kapcsolatos mszaki teendk

Felszni vizek olajszennyezdseinek eltvoltsa bentoniton, vagy perliten trtn


adszorpcival s az sz rteg eltvoltsval oldhat meg. Az olaj ledkbe jutsa kros,
mert anaerob krnyezetben nem, vagy nagyon nehezen bomlik el. Folyvizek esetben a
folys irnyra merlegesen kialaktott falazatok segtik az sz olajrteg eltvoltst.

Az olajszennyezk talajvzbl val eltvoltsa viszonylag gyakran elfordul feladat a


trolsra s a szlltsra hasznlt talajfelszn alatti tartlyok s vezetkek meghibsodsa
miatt. Ilyenkor a szivrg, vagy kifoly olaj s olaj szrmazkok a talajon tszivrogva
elrhetik a talajvizet. Hasonl problmk addnak a volt katonai replterek kerozin
tartlyainak meghibsodsbl, korrodldsbl szrmaz szivrgsok kvetkezmnyeknt.

Az olajkr elhrts technolgijnak kivlasztsa sorn tbb szempontot vesznek figyelembe,


ezek kzl a legfontosabbak a kvetkezk:
Sznatomszm
Vzoldhatsg
Tenzi
Viszkozits
Toxicits
Emulzikpzs (olaj a vzben illetve vz az olajban)
Biolgiai lebonthatsg
Termikus stabilits
A talajflesgtl illetve adszorbensektl fgg adszorpci kpessg.

Mrlegelni kell tovbb a trsadalmi, gazdasgi tnyezket is. gy meghatrozak lehetnek a


rendelkezsre ll anyagi forrsok. Rendelkezsre llsuk, a hozzjuts temezse s a forrs
fajtja (kltsgvets, privatizci, hatsgi ktelezs) dnt hatssal lehet az alkalmazhat
mszaki megoldsra. Ezzel prhuzamosan kell tekintetbe venni a krnyezetvdelmi
elrsokat is, mely kialaktja a kvnatos s a trhet hatrrtket.

A krnyezetvdelmi, vzgyi s egszsggyi elrsok s a pnzgyi lehetsgek


sszehangolst a korszer kockzatelemzs segti. Figyelembe kell venni tovbb a
technolgia idignyt is. Gyors beavatkozsnl nem vlaszthat idignyes technolgia. A
krmentestend terlet jelenlegi s jvbeni hasznostsa szintn hatssal van a krelhrtsi
technolgia fajtjra. Fontos tekintetbe venni ugyanis, hogy a krmentestend terletnek s
az azon lv ltestmnyeknek a krelhrtsi tevkenysgek ideje alatt is el kell-e ltni
eredeti funkcijukat (pl. kzt, vast, repltr, gyrterlet, raktr esetn), vagy idlegesen
kivonhatk a hasznlatbl.

A krelhrts szempontjbl a (1) szennyezs terjedsnek megakadlyozsa, vagyis


lokalizlsa, (2) a rszleges mentests, pl. az olajfzis (olajlencse) kitermelse s
deponlsa, valamint (3) a terlet teljes krmentestse lehet a cl. Ebbl addan a
technolgiai lehetsgek is klnbzek.

257
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
7.3.1. Lokalizcis eljrsok

7.3.1..1 Felszni takars

A felszni takarst akkor alkalmazzuk, ha a gravitci hatsra a lassan lefel hzd olajtest
leszivrg vzzel val rintkezst meg akarjuk akadlyozni, vagy ki akarjuk zrni. A felszni
takars abban az esetben is megoldst jelent, ha az olajtest lehzdsa, illetve eltvoltsa utn
ki akarjuk zrni a lefel szivrg csapadkvz hatsra mobilizld oldhat olaj
komponensek elmozdulst a talajvz irnyba.

A felszni takars legegyszerbb mdja a manyag flia vagy manyag lap alkalmazsa. Ez
azonban csak rvid tv megolds lehet. Szerencssebb s olcsbb, ha a helyi adottsgok
lehetv teszik az agyag vagy bentonit rteg alkalmazst. Esetenknt az agyag vagy bentonit
rteggel val lefeds vgleges megolds is lehet.

Ha a terlet tvlati hasznostsa betonnal val lefedst megengedi, dilatcis hzagok s


vzmentes fugzs kialaktsval beton feds is alkalmazhat. A felszni takars termszetesen
a geoflia, agyag, bentonit, s beton rtegek kombincijval, vagyis tbb rteg szigetelssel
is kivitelezhet. Ha a gelolgiai viszonyok olyanok, hogy az olajlencse megll egy olajat t
nem ereszt rteg felett, gynevezett szennyezds alatti rnykolsi technika
alkalmazhat. A technolgia lnyege az, hogy biztonsgi okokbl talptmrtst vgznk,
vagyis glt injektlunk a szennyezds al.

7.3.1..2 Vertiklis takars

Vertiklis takarst csak akkor alkalmazunk, ha a szennyezds oldalirny mozgst kell


megakadlyozni, vagy a szennyezdst krl kell hatrolni. A szennyezst ilyenkor
mestersges falakkal izolljuk, melyeket merlfalknt vagy a legalacsonyabb talajvzszint
al helyeznk el (ktnyfal) vagy a "fekig" szdfalat vagy rsfalat alaktunk ki (lsd. 39.
bra).

A vertiklis lernykols specilis fajtja a hidraulikus gt. Ez olyan ktsor, melynek


depresszis grbi sszernek, s megakadlyozzk az olaj s/vagy az olajos vz vndorlst.
A kitermelt vizet minden esetben nyelkutakba kell elhelyezni, illetve szivrg rkokba
szksges visszatpllni. A rendszer krbe egy szennyvz tisztt s iktathat, mely a
rszleges olajmentestst szolglja.

A helyi viszonyoktl fggen a ktsor ltal meghatrozott szelvnyben vzbesajtolssal


tlnyomst idznk el, s az gy kialaktott hidraulikus gttal akadlyozzuk meg a
szennyezs tovbbterjedst (lsd. 43. bra).

258
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
7.3.2. Rszleges mentests

Az olajfzis kitermelse

Az olajfzis kitermelshez termelkt szksges, mely mkdhet egyszivattys rendszerben


s u.n. fziselvlaszt (pl. scavenger) szivatty rendszerben. Az els esetben kln
szepartorrl s fziselvlaszt mtrgyrl kell gondoskodni, mg a msodik a fzielvlasztst
is megoldja. A scavenger szivattyrl kln csvn tvozik az olaj s a vz. Az olaj mindkt
esetben elszlltsra s jrahasznostsra kerl.

A vizes fzis tiszttsa

A vizes fzis emulzi bontssal s/vagy levegztetssel eltisztthat. Ezt kveten a teljes
dekontaminls, mint mveleti elem kvetkezik, melyek lehetnek kemoszorpcis (aktvszn-
szr) s bioszorpcis (biofilter) eljrsok. A lehetsgek fggvnyben a maradk
szennyezst tartalmaz vizes fzist hidrogn-peroxiddal enyhn oxidljuk s tpanyagokkal
dstva visszajuttatjuk a talajba, ahol megtrtnik a biodegradci.

A gz/gz fzis kezelse

Levegztets (strippels) esetn a levegvel kihajtott gzt/gzt adszorpcis, kemoszorpcis


vagy bioszorpcis eljrsokkal kell kezelni.

Az olajszrmazkok teljes rtalmatlantsa

Az olajfzis kitermelse s elszlltsa utn kerlhet sor a terlet teljes krmentestsre.

Deponls

A veszlyes hulladklerakba val szllts rvid tv elnye, hogy gyors s problmamentes


megolds. Htrnya, hogy csak a problma elodzst jelenti. Ez megolds az emelked
leraksi djak miatt is megfontoland.

gets

Az gets specilisan kialaktott get berendezsekben gyakorlatilag minden kolaj


szrmazkra alkalmazhat. Elnye, hogy az rtalmatlants gyorsan kivitelezhet. Htrnya,
hogy a kpzdtt gzokat tiszttani kell, tovbb egy esetleges zemzavar irreverzibilis
folyamatokat indthat el. A tervezsnl figyelembe veend az engedlyeztetsi eljrs
idignye, a magas zemeltetsi kltsgek,tovbb a lakossgi ellenlls valsznsge.

Termikus kezels

A termikus kezels minden kolaj szrmazk megsemmistsre hasznlhat. A szigor


tzrendszeti eljrsok betartsa miatt a technolgiai kltsg igny magas, de nem idignyes
eljrs. A kpzdtt gzok tovbbi hasznostsa megoldhat.

259
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
Talajmoss

A talajmoss elterjedten alkalmazott technolgia az olajos szennyezdsek eltvoltsra,


mivel egyszer eljrs, s a kltsgek is kedvezek. Htrnya az, hogy csak a knnyen
kioldhat frakcikra alkalmas, tovbb a mosvizet tiszttani kell.

Biodegradci

Az olajszennyezk biolgia ton trtn lebontsa idignyes, de kltsg takarkos


megolds. Kedvez, hogy a talaj visszakerl a termszetes krforgsba, de az alkalmazott
mikroorganizmusok tekintetben szigor bakteriolgiai elvizsglatokat kell vgezni.

Az olajszennyezsek megszntetsre hasznlatos technolgikat az 64. bra s az 65. bra


foglaljk ssze.

A talaj az egyik legfontosabb krnyezeti elem. Elszennyezdse a felszni s felszn alatti


vizeket, az koszisztma egyenslyt veszlyezteti, a bioszfrban maradand negatv
krosodsokat okozhat. Ezrt a talaj vdelme s termkpessgnek megrzse elsrend
krnyezetvdelmi feladat. A termtalajok pusztulsa sajnos, vilgmret jelensg. A
technokrata civilizci szomor nvekedsi knyszert diktl a mszaki megoldsokon alapul
krelhrtsi technolgikra, mind volumenben, mind mszaki megoldsaiban, de
krnyezetvdelmi szempontbl a szennyezsek drasztikus cskkentse lenne kvnatos.

Lokalizcis eljrsok

Horizontlis Vertiklis
rnykols rnykols

Fellettakars tmr fal


manyaglap ktnyfal
bitumen membrn rsfal
agyag vagy bentonit rteg kombincis falak
betonrteg flik
az elzek kombincija

Szennyezs alatti
rnykols hidraulikus gt
talptmrts
gl injektls

64. bra Olajszennyezsek lokalizlst clz eljrsok

260
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

Ex situ eljrs In situ eljrs

Kitermels

Szllts s
deponls

On site/Off site
eljrsok

gets
termikus kezels hidraulikus gt
immobilizls blts/hidraulikus gt
talajmoss fixls
extrahls talajleveg elszvs
fotls in situ strippels
biolgiai akkumulci termikus kezels
tpanyagokkal biolgiai lebonts
tpanyagok nlkl tpanyagokkal
j, rtalmatlan tpanyagok nlkl
baktriumtrzsekkel j, rtalmatlan
kmiai talakts baktriumtrzsekkel
oxidci/redukci

65. bra Olajkrok elhrtsra hasznlatos technolgik

261
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

8. TALAJSZENNYEZETTSGI SZMTSI FELADATOK

1. feladat
Egy A=40000 m2 terlet, D=12 m mlysg kommunlis hulladklerakban F CH4 = 0,5
m3/(m2*v) metn termeldik 25C-on, 1 atm nyomson. A csurgalkvz aktv anaerb
biomassza (COD) koncentrcija c COD =25000 . Megllaptottk, hogy a kinyert
g/l
csurgalkvzben jelenlev aktv anaerb biomassza 20%-a alakul metnn. 1 kg biomassza
azonos 0,38 m3 metn termeldssel. A terleten az ves csapadkmennyisg Q 1 =0,7 m/v,
emellett a prolgs teme Q 2 =0,4 m/v. Felttelezhetjk, hogy a prolgs nem fgg a
csurgalkvz jrahasznoststl valamint azt, hogy az sszes csurgalkvizet sszegyjtik a
lerak aljn.

1. Mennyi csurgalkvz keletkezik a hulladklerakn egy v alatt?

2. Mennyi metn termeldik sszesen egy v alatt? (figyelembe vve, hogy az sszegyjttt
csurgalkvz mellett a hulladklerakn is keletkezik metn)?

3. Mi a hulladk tlagos biomassza koncentrcija, X (kg COD/m3), ha az aktivits r X, CH4 =70


m3 CH 4 /(kg COD*v)?

Megolds
1. A*(Q 1 -Q 2 )=12 000 m3/v

2. csurgalkvzbl: A*(Q 1 -Q 2 )*c COD *0,2*0,38=22 800 m3/v


hulladkbl: F CH4 *A=20 000 m3/v
sszesen: 42 800 m3/v

3. V CH4 =X*V hull *r XCH4


X=0,001274 kg COD/m3

262
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
2. feladat
Egy krmentest vllalat 10 t talajt egy v alatt szeretne megtiszttani 86 mg fenantrn/kg
talaj s 47 mg pirn/kg talaj szennyezdstl. A talajt szakaszos betplls reaktorban
szuszpenzis eljrssal tiszttjk. A reaktor mrete 4 m3. A talaj srsge 1,5 t/m3, porozitsa
n=0,5. A reaktorban lev baktrium NH 3 -t hasznl N forrsknt, mely a tiszttvzhez van
adagolva. Mindkt szennyez tisztt baktrium hozama 0,5 g biomassza/g PAH, s a PAH-
ok Monod-fle teltdsi llandja K s =0,2 mg PAH/l. A PAH-ok teljes keveredst
felttelezzk a szuszpenziban A nagy arny redukci elrse rdekben tovbbi biomasszt
adnak a tisztt vz -hez 107 baktrium/ml koncentrciban. 1 baktrium 10-12 g tmeg s
C 5 H 7 NO 2 sszettellel jellemezhetek.

1. Milyen elektron akceptort kell hasznlni?

2. Mennyi vizet kell a reaktorba adagolni, hogy a megfelel mennyisg elektron akceptor
legyen jelen? (az elektron akceptor oldhatsga 20C-n 10 mg/l-nek vehet)

C 14 H 10 + 12,57 O 2 + 0,78 NH 3 10,10 CO 2 + 3,39 H 2 O + 0,78 C 5 H 7 NO 2


C 16 H 10 + 14,05 O 2 + 0,89 NH 3 11,55 CO 2 + 3,22 H 2 O + 0,89 C 5 H 7 NO 2

3. Mennyi NH 3 -t kell adagolni a sztchiometrikus arny elrshez, hogy elkerljk a


tpanyag limitcit? A fajlagos nvekedsi rta k m =0,2 d-1

4. Be lehet-e fejezni a talaj tiszttst 1 v alatt? Felttelezzk, hogy a kezdeti redukcis rta
dS
lland az eljrs sorn.
dt

5. Mit lehet csinlni a redukcis rta nvelse rdekben?

Megolds
1. O 2

47
2. pirn O 2 fogyasztsa: 14,05 32 = 104,61 mg O2
202

263
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
86
fenantrn O 2 fogyasztsa: 12,57 32 = 194,34 mg O2
178
sszesen: 298,95 mg O 2 / kg talaj=29,895 Lvz / kg talaj=44,84 L vz / L talaj

0,78 ml NH 3 17 g / ml
3. = 0,0745 mg NH 3 / mg fenantrn
178 g / ml

0,89 ml NH 3 17 g / ml
= 0,075 mg NH 3 / mg pirn
202 g / ml
Szuszpenziban a szennyez koncentrci:
86 mg / kg talaj 1,5 kg / dm 3
= 2,87 mg fenantrn / L
44,84

47 mg / kg talaj 1,5 kg / dm 3
= 1,57 mg pirn / L
44,84
Ebbl:
45,84
(2,87 0,0745 + 1,57 0,075) = 0,32 mgNH 3 / L
44,84

dx S dS 1 dx
4. A Monod kinetika alapjn: R = = x = max X = =
dt KS + S dt Y X / S dt

dS
ha S>>K S , akkor = R = x
dt
= 0,2 d-1
S = 2,87 + 1,57 = 4,44 mg / L szuszp.
K s =0,2 mg PAH / L szuszp.
10 7 10 12 44,84
x= = 2,5 mg / l a tisztt vzben, s 2,5 = 2,45 mg / l a szuszpenziban.
4 45,84
R = x= 0,49 mg / L szuszp. d
dS
dt dt = 0,49 dt S = 0,49 t

t = 8,94 d 1 reaktorban, azaz 5,365 t talaj / v

5. hmrsklet nvels, biomassza koncentrci nvels, reaktor trfogat nvels, jabb


reaktor

264
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
3. feladat
Benzollal szennyezett talajvizet biolgiai oxidcival szakaszos betplls reaktorban
tiszttanak. A talajvz benzol koncentrcija 200 g/l, melyet
ozmzisos membrnon vezetnek t, melyen 10-szeres koncentrcira tmnytik. A reaktor
trfogata 100 l, melyben a mikroorganizmusok C 6 H 12 NO 2 tlagos sszettellel
jellemezhetk. A mikroorganizmusok hozama 0,3 g mikroorganizmus/g benzol. A lebontst
addig kell vgezni, mg a benzol koncentrci 50 -re cskken, mely a hatsgilag
g/l
megengedett koncentrci. A mikroorganizmusok N forrsa NH 3 . A reaktorban a reakci
egyenlete:
C 6 H 6 + 6,20 O 2 + 0,18 NH 3 4,92 CO 2 + 2,20 H 2 O + 0,18 C 6 H 12 NO 2

1. Mi a biomassza koncentrcija a reaktorban s mennyi NH 3 -t kell adagolni a tpanyag


limitci elkerlse rdekben?

2. Elgedetlensg miatt gy dntttek, hogy in-situ technolgival tiszttjk a talajvizet. gy


anaerb krlmnyek kztt O 2 nem lehet tovbb elektron akceptor, NO 3 - -t hasznlnak erre
a clra. A reaktorral 2 v alatt a benzol koncentrci felre tudtk tiszttani a talajvizet, melyet
in-situ eljrssal tiszttanak tovbb. A K d megoszlsi hnyados 0,9. A 4000 m2 terleten 2 m
mlysgig tiszttanak, ahol a talaj porozitsa 0,5. Mennyi NO 3 - -t kell adagolni a talajhoz,
hogy a maradk benzolt teljesen eloxidljk? Minden NO 3 - N 2 -knt tvozik s csak az NO 3 -
szolgl N forrsknt.
C 6 H 6 + 4,84 HNO 3 0,18 C 6 H 12 NO 2 + 4,92 CO 2 + 2,33 N 2 + 4,34 H 2 O

3. Rjttek, hogy hatkonyabb tiszttst tudnak elrni, ha ecetsavat is adnak a rendszerhez


primer szubsztrtknt. sszehasonltva a korbbiakkal, az enzim ngyszer gyorsabban bontja
az ecetsavat, mint a benzolt. A nvekedsi rta 0,3 g biomassza/g ecetsav. Mennyi tbblet
NO 3 --N-t kell adagolni a hatkonyabb acetthoz?
CH 3 COOH + 0,7 HNO 3 0,14 C 6 H 12 NO 2 + 0,56 N 2 + 1,16 CO 2 + 1,51 H 2 O

Megolds
1. A biomassza koncentrcija:
X = 1,95 mg/l * 0,3 = ,585 mg biomassza/l
A szksges ammnia hozzadsa:

265
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
0,585 17
mg NH 3 /l = 0,077 mg NH 3 /l
130

2. Feltesszk, hogy a tisztts gy zajlik, hogy a vzszint a talajszinten van, gy a vz


mennyisge:
4000 m2 * 2 m * 0,5 = 4000 m3 , melyben a benzol mennyisge: 0,5 * 200 mg/l * 4000 m3 =
400 g
A becslt srsge a talajnak: 2,5 kg/l
A talajon lev benzol mennyisge: 2,5 * 0,9 * 400 g = 900 g, gy sszesen 1300 g benzol van
a tiszttand talajban.
A szksges NO 3 - mennyisg: 4,84 * 1300 * (14/78) = 1130 g NO 3 -

3. 78 g benzolhoz 4 * 60 g ecetsavat kell adni, ami 1300 * (240/78) = 4000 g ecetasavat


jelent.
Az ecetsav nitrttal trtn bontsnak reakciegyenlete a feladatban megtallhat. Az
ecetsav miatt a rendszerhez adand NO 3 - - N: 7 * 4000 * (14/60) = 653 g NO 3 - - N
gy a teljes hozzadand nitrt mennyisg: 1130 + 653 =1783 g NO 3 - - N

266
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
4. feladat
Ha az esvz pH-jt csak a levegben lev CO 2 hatrozn meg, akkor mennyi lenne az?
CO 2 (g) + H 2 O H 2 CO 3 K H =10-1,5
H 2 CO 3 H+ + HCO 3 - K 1 =10-6,3
HCO 3 - H+ + CO 2 2- K 2 =10-10,3

Megolds
Az elektronneutralits elve alapjn
[H+] = [HCO 3 -]+2[CO 3 2-]+[OH-], melyben az utbbi kt tag elhanyagolhat semleges, illetve
savas pH tartomnyban

KH
[H CO ]
= 2 3 s K1 =
[H ][HCO ]
+
3

pCO2 [H 2 CO3 ]

K H K 1 = 10-7,8 =
[H ][HCO ]
+
3

pCO2

[H ] =
+
10 7 ,8 pCO2 , (P CO2 =10-3,5 atm)

pH=5,65

267
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
5. feladat
Mennyi a talajvz TIC tartalma, ha az oldatban 10 mmol/l koncentrciban NaCl van jelen, s
a leveg CO 2 koncentrcija P CO2 =0,01 atm, pH=7?

Megolds
Az egyenslyi llandk defincijbl kvetkezik, hogy
lg[H 2 CO 3 ] = -1,5 + lg p CO2 [H 2 CO 3 ] = 10-3,5 mol/l NaCl hozzads nlkl
lg[HCO 3 -] = -6,3 + lg[H 2 CO 3 ]+pH [HCO 3 -] = 10-2,8 mol/l NaCl hozzads nlkl
lg[CO 3 2-] = -16,6 + lg[H 2 CO 3 ]+2pH [CO 3 2-] = 10-6,1 mol/l NaCl hozzads nlkl

Debye-Hckel egyenlet alapjn az ionerssg


1
mi z i
2
I=
2
ahol
m a mol/l-ben kifejezett koncentrci
z a tlts rtke

az aktivitsi koefficiens s az ionerssg kztti kapcsolatot az albbi egyenlet teremti meg

2 I
lg i = A z i 0,3 I
1+ I
ahol
A hmrsklet fgg konstans (0C-n 0,4883, 25C-n 0,5085, 35C-n 0,5175, 50C-n
0,5319)
z a tlts rtke
I az ionerssg
i az i. tltsrtk ion aktivitsi koefficiense

ai
ai = i m i egyenletbl mi =
, ahol a i az aktivitsa az i. anyagnak, egyenrtk a NaCl
i
nlkl kiszmolt koncentrcival egyenrtk.

Az egyenletek alapjn az albbi i rtkeket kapjuk:0 = 1 a neutrlis elemek esetn

268
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
1 = 0,9 az egyszeresen tlttt ionok esetn
2 = 0,6625 a ktszeresen tlttt ionok esetn

Innen a vgeredmny: 10-3,5+10-2,8/0,9+10-6,1/0,6625 = 10-2,68, azaz nveli a talajvzben oldott


TIC tartalmat a NaCl hozzadsa. Karsztos terleten az utak szsa a karbontos kzet
olddst elsegti.

269
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
6. feladat
Karsztos terleten egy talajvz oldatban 2 mmol/l Ca koncentrcit mrtek. A kalcit olddsi
egyenslyi reakci alapjn mennyi a talajvz feletti leveg CO 2 koncentrcija atm-ban
kifejezve?
CO 2 (g) + H 2 O H 2 CO 3 K H =10-1,5
H 2 CO 3 H+ + HCO 3 - K 1 =10-6,3
HCO 3 - H+ + CO 2 2- K 2 =10-10,3
CaCO 3 Ca2+ + CO 3 2-
K=10-8,3
CO 2 (g) + H 2 O + CaCO 3 Ca + 2 HCO 3 -
2+
K=10-5,8

Megolds
Az egyestett egyenslyi reakci egyenlet alapjn felrva az egyenslyi llandt
[Ca ][HCO ] = 10-5,8 , az elektronneutralis elve alapjn
2+
3

pCO2

2[Ca2+] + [H+] = [HCO 3 -] + [OH-] + [CO 3 2-], melybl semleges pH-n elhanyagolhat a [H+],
[OH-] s a [CO 3 2-], gy addik, hogy 2[Ca2+] = [HCO 3 -],

10 5,8 pCO2
melybl Ca [ 2+
]= 3
4
Innen a vgeredmny az egyenlet trendezsvel
p CO2 = 0,0202 atm

270
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
7. feladat
Karsztos terleten a talajvzben mennyi a Ca2+ koncentrci 0,01 atm CO 2 koncentrci
esetn?

Megolds
Az elz feladatban levezett egyenlet segtsgvel
[Ca2+] = 1,582 mmol/l

271
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
8. feladat
Szmolja ki a CO 3 2- klnbz forminak a mennyisgt, ha P CO2 =10-2 atm, pH=6.

Megolds
Az 5. feladatban levezetett egyenletek alapjn
lg[H 2 CO 3 ] = -1,5 + lg p CO2 [H 2 CO 3 ] = 10-3,5 mol/l
lg[HCO 3 -] = -6,3 + lg[H 2 CO 3 ]+pH [HCO 3 -] = 10-3,8 mol/l
lg[CO 3 2-] = -16,6 + lg[H 2 CO 3 ]+2pH [CO 3 2-] = 10-8,1 mol/l

272
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

9. IRODALOM

Bir B. (1992): Nitrognkt, nvnyi nvekedst serkent Azospirillum baktriumok.


Agrokmia s Talajtan, 41: 139-145.
Bir B. (1998): A talajok biolgiai llapotnak hatsa a talajminsg alakulsra. Gyakorlati
Agrofrum, (IX.) 11: 52-54.
Bir B. (1998): A talajok biolgiai llapotnak hatsa a talajminsg alakulsra. Gyakorlati
Agrofrum, 11: 52-54.
Bir B. (1999): Tovbbi tudnivalk a kommunlis szennyvziszapok mezgazdasgi
elhelyezsrl. Talajbiolgiai kvetkezmnyek. Gyakorlati Agrofrum, (X.) 9: 4-6.
Bir B. (2002): Talaj s rhizobiolgiai eszkzkkel a fenntarthat nvnytermeszts s
krnyezetminsg szolglatban. Acta Agronomica Hungarica, 50: 77-85.
Bir B. (2005): A talaj mint a mikroszervezetek lettere. p. 141-173. In: A talajok jelentsge
a 21. szzadban. Magyarorszg az ezredforduln. Stratgiai Kutatsok a Magyar
Tudomnyos Akadmin. II. Az agrrium helyzete s jvje. (szerk: Stefanovits P, Michli
E.), MTA Trsadalomkutat Kzpont, Budapest.
Bir B. Varga G, Hartl W, Nmeth T. (2005): Soil quality and nitrate percolation as affected
by the horticultural and arable field conditions of organic and conventional agriculture. Acta
Agricult. Scandinav., Sect. B - Soil and Plant Sciences, 55: 111-119
Bir B., Szegi J. (1994): A talajszennyezettsg problmi s helyrelltsi lehetsgek
Magyarorszgon (angolul). Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 5: 483-488.
FAO Guidelines for Soil Description. 4th Edition, 2006. FAO, Rome.
http://www.kornyezetunk.hu letlthet anyagai
IUSS Working Group WRB. Michli E., P. Schad, O. Spaargaren, F. Nachtergaele, D. Dent
(eds) 2006: World reference base for soil resources 2006.
2nd edition. World Soil Resources Reports No. 103. FAO, Rome.
ISBN 92-5-105511-4
J.S. Berkey, T.E. Lachmar, W.J. Doucette, R.R. Dupont: Tracer studies for evaluation of in
situ air sparging and in-well aeration system performance at a gasoline-contaminated site;
Journal of Hazardous Materials, Volume 98, Issues 1-3 , 17 March 2003, (Pg 127-144)

Josepovits Gy., Bir B., Jakab J., Kecsks M. (1980): Az aziprotrin herbicid lebontsa a tarka
koronafrt gykrgmibl izollt nitrogn-kt Rhizobium baktriumokkal (angolul).
Rhizobium Newsletter, 25: 151-152.

M.C. Place, C.T. Coonfare, A.S.C. Chen, R.E. Hoeppel, S.H. Rosansky: Principles and
Practices of Bioslurping, Battelle Press, Columbus, Ohio (43201-2693), (pg.41-72)
Micheli E. A FAO Talajosztlyozsi rendszere In: Stefanovits Pl, Filep Gyrgy, Fleky
Gyrgy: Talajtan. Mezgazda Kiad, Budapest. 1999. (456-469).
Molnr E., Szab M., Szab J., Szab P., Bir B. (1999): Az szak-Eurpai talajok
szennyezettsge. A talajremedici lehetsge s techniki (angolul). In: Proc. of UNIDO
Training Course, Sofia, Bulgaria

273
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

tvs Kroly; dr. Gruiz K., dr. Balzshzy L.: Krmentestsi Fzetek 4., Hatrrtkek,
hatrrtk rendszerek az Orszgos Krnyezeti Krmentestsi Programban KVVM.,
Budapest, (ISBN: 963 03 6540 5)

Puzder T., Dr. Cski F., Dr. Gruiz K., Dr. Horvth Zs., Mrton T., Sajg Zs.: Krmentestsi
Kziknyv 4, Krmentestsi technolgik KVVM., Budapest, (ISBN: 963 03 4604 4)
Stefanovits Pl, Filep Gyrgy, Fleky Gyrgy: Talajtan. Mezgazda Kiad, Budapest.
1999. (456-469).Stefanovits, P. 1971. Magyarorszg talajai. Akadmiai Kiad,
Budapest
Szabn Kele Gabriella (1997): Talajvdelmi Informcis s Monitoring Rendszer,
Nvnytermesztsi s krnyezeti adatforrsok. Tantrgyi Forgatknyv 31-42 p.
Szegi J. (1974): A krnyezetvdelem nhny talajmikrobiolgiai problmja.
Agrrtudomnyi Kzlemnyek, p. 564-565.
Vrallyay, Gy., 2003. A talaj krnyezeti rzkenysgnek rtkelse. Tjkolgiai Lapok. 1.
(1) 4562.
W. J. Lyman, P. J. Reidy, B. Levy, Assessig UST Corrective Ation Technology, A scientific
Evaluation of the Mobility and Degradability of Organic Contaminants in Subsurface
Environments, US EPA, Ohio, (No. 68-03-3409)
Yong, R.N., A.M.O. Mohamed and B.P.Warkentin: Principles of Contaminant Transport in
Soils, Elsevier, Amsterdam,1992.

274
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

10. BRAJEGYZK
4+
1. bra Az [SiO 4 ] tetraderek kapcsoldsai (a kzponti Si feltntetse nlkl) s a fbb szilikt osztlyok
(KLEIN s HURLBUT, 1985, mdostva). ...................................................................................................... 27
2. bra a) koordincis tetrader; b) a skhlba kapcsold tetraderek rszlete fell- s oldalnzetben, a
tvolsgok pm-ben feltntetve (NEMECZ, 1973); c) tetrader s tetraderes rteg hexagonlis
elrendezsben brzolva (GRIM F. E., 1953 mdostva). .......................................................................... 28
3. bra a) Az oktaderes koordinci (AlO tvolsg 189 pm; kt szomszdos oxign tvolsga 267 pm); b)
Al(O,OH) 6 -oktader fellnzetben (NEMECZ, 1973); c) oktader s oktaderes rteg perspektivikus
brzolsa (GRIM F. E., 1953 mdostva). ................................................................................................ 29
4. bra Trioktaderes brucit (A) s dioktaderes gibbsit (B) rteg rszlete az elemi cellval (vonalkzott
tglalap) feltntetve (KLEIN s HURLBUT, 1985, mdostva). ..................................................................... 30
5. bra A fillosziliktok szerkezeti rtegei kapcsoldsnak alaptpusai oldalnzetben (NEMEC, 1973
mdostva): 1) TO ketts rteg; 2) kiegyenltett 2a) TOT, 2b) TOTA i C, 2c) TOTI rtegkomplexum; 3)
TOTO rtegkomplexum. ........................................................................................................................ 31
6. bra A kaolinit rteges szerkezetnek vzlata (gruner 1932 nyomn in: grim r. e., 1953 mdostva). 1) Az
4 2
[Si 2 O 5 ]n 2 rteg lefel nz cscs [SiO 4 ] tetraderei. 2) Az oktaderes gibbsit-rteg O s OH
3+
ionokkal krlvett Al ionjai. 3) A kvetkez ketts rteg oktader-rtegnek rszletei. .................... 32
7. bra A muszkovit felptsnek sematikus brzolsa (KLEIN s HURLBUT, 1985, mdostva). ....................... 35
8. bra Az amorf SiO2 s Al(OH)3 oldhatsga a pH fggvnyben (krauskopf, 1956; wey r., siffert b. 1961
nyomn)................................................................................................................................................ 37
9. bra Humuszanyagok kpzdse a valszn prekurzorokbl Flaig (1975) szerint az rnykolt mezben lv
kiegsztssel. ....................................................................................................................................... 44
10. bra Egy huminsav molekula szerkezet kt- s hromdimenzis brzolsa. Schulten s Schnitzer (1997)
javaslata. .............................................................................................................................................. 46
2+ 3+
11. bra A szerves-svnyi komplex felptsnek smja, M (metal) fmion, pl. Ca , Al . ...................... 50
12. bra A talajszemcsk s a talajoldat kztti klcsnhats hlzat szemlltetse. .................................... 52
13. bra Tpelem pufferkapacits .................................................................................................................. 64
14. bra A talaj tpelem szolgltatsnak folyamatai .................................................................................... 67
15. bra A tpelemek mozgsa a talajban a gykr felsznhez...................................................................... 68
16. bra A makroelemek mozgkonysga a talajban ...................................................................................... 69
17. bra Nitrogn krforgalom a talajban ...................................................................................................... 71
18. bra Fizikai talajflesg meghatrozsa a mechanikai elemzs eredmnyei alapjn ................................ 74
19. bra Szemcsesszetteli tpusok .............................................................................................................. 75
20. bra A talaj morfolgiai szerkezete .......................................................................................................... 75
21. bra A vzmolekulkra hat erk a kapillrisokban .................................................................................. 77
22. bra A pF grbrl leolvashat adatok (Bzs nyomn) ........................................................................... 78
23. bra Talaj-nvny-mikroba rendszerekre hat krnyezeti tnyezk s a tnyezk kztti sszefggsek 82
24. bra A hidrolitos savanysg (y1) meghatrozsa .................................................................................. 120
25. bra A kicserldsi savanysg (y2) meghatrozsa ............................................................................. 121
26. bra A nitrt-N-koncentrci vltozsa a talajban. ................................................................................. 160
27. bra A hidrodinamikai diszperzit elidz jelensgek elvi vzlata ........................................................ 198
28. bra A mechanikai diszperzi kialakulsa a szivrgsi tnyez fggvnyben. ....................................... 199
29. bra A dominns transzport folyamat alakulsa a szivrgsi sebessg fggvnyben. ........................... 199
30. bra Nhny krnyezet szennyez anyag Henry llandja. .................................................................... 202
31. bra zemanyag szennyezs terjeds modellezse az id fggvnyben, vals talajviszonyok kztt. .. 203
32. bra A szennyezs transzportjt meghatroz rszfolyamatok, homogn kzegben val vndorls esetn.
............................................................................................................................................................ 204
33. bra A felszn alatti vizek szennyez forrsai .......................................................................................... 210
34. bra A hulladklerak alatti talajvzdomb a szennyezk kilgzst s a mlyebb rtegekbe trtn
szivrgst okozza ............................................................................................................................... 211
35. bra A szablytalanul kialaktott hulladk lerakbl kimosdott anyagok elszennyezik a vzad rteget
............................................................................................................................................................ 212
36. bra Elhagyott kavicsbnyban kialaktott hulladklerak agyagrtegen ............................................... 212

275
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre
37. bra A hulladklerakbl kialakult szennyezanyag csva homoktalajon .............................................. 213
38. bra Hzi szennyvz elhelyezs szennyez hatsa ................................................................................... 214
39. bra A talajvz szennyezsnek mrsklse kutak vagy felfog rkok alkalmazsval ............................ 218
40. bra A szennyezett talajvz izollsa s eltvoltsa a talajvzszint sllyesztsvel s emelsvel .......... 218
41. bra A szennyezett talajvz izollsa szdfalakkal ................................................................................... 219
42. bra Tipikus figyel vagy mintavev kt sematikus rajza. ...................................................................... 223
43. bra A szennyezett talajokkal kapcsolatos teendk a hatlyos krnyezetvdelmi elrsok szerint. ...... 225
44. bra Alacsony mobilits szennyezs lehatrolsa fallal, vagy porzus kzeg hordozn kialaktott
adszorberrel, vagy a hordozra teleptett mikroorganizmusok segtsgvel ....................................... 227
45. bra Illkony sznhidrognek eltvoltsa talajbl, tlevegztetssel .................................................... 228
46. bra Vdkutas talajvz kitermels ......................................................................................................... 230
47. bra Talajok kezelse vitrifikcival ....................................................................................................... 232
48. bra Vitrifikci elektromos ram segtsgvel. ..................................................................................... 233
49. bra Talajok ex situ vagy in situ kezelse fmek s szerves ionok eltvoltsra talajbl, talajvzbl vagy
ivvzbl. ............................................................................................................................................. 235
50. bra Szerves szennyezk lebontsa UV fny segtsgvel....................................................................... 235
51. bra Depnia kialaktsa off site biodegradcis clokra. ...................................................................... 237
52. bra Drncsvetett depnia sematikus brja. (Az elszvott talajleveg kln kezelst ignyel.) .......... 237
53. bra Intenzifiklt bioremedicis eljrs elvi vzlata.............................................................................. 238
54. bra Fitoremedicis eljrs elvi vzlata. ............................................................................................... 239
55. bra l vizekben az olajszennyezsek hatsra vgbemen folyamatok. ............................................. 249
56. bra Az olajtest alakja egynem talajban ............................................................................................... 252
57. bra Olajtest alakja klnbz teresztkpessg talajban ................................................................. 253
58. bra Az olajtest elhelyezkedse ha olajat t nem tereszt talajrtegez r. ........................................... 253
59. bra A szivrg olajtest elri a talajvzszintet ......................................................................................... 254
60. bra Olajtest elhelyezkedse vltoz talajvzszint esetn ....................................................................... 254
61. bra Az olajtestbl kioldd olaj tja ..................................................................................................... 255
62. bra Oldott olaj mozgsa a talajvz ramls irnyba ............................................................................. 256
63. bra Az olajprna hatsa ........................................................................................................................ 256
64. bra Olajszennyezsek lokalizlst clz eljrsok ............................................................................... 260
65. bra Olajkrok elhrtsra hasznlatos technolgik ............................................................................ 261

276
Pannon Egyetem Krnyezetmrnki Tudstr Sorozatszerkeszt:
Krnyezetmrnki Szak 3. ktet Dr. Domokos Endre

11. TBLZATJEGYZK

1. tblzat Haznk talajosztlyozsi rendszernek ftpusai, tpusai s altpusai ........................................... 20


2. tblzat A WRB talajosztlyozs (2006) nagy talaj csoportjai (Soil Reference Groups) a kpzdsket
leginkbb meghatroz tnyezk szerint .............................................................................................. 23
3. tblzat Az uralkod elemek gyakorisga a fldkregben, tmegszzalkban (SZDECZKY-KARDOSS E.,
1955; MASONMOORE, 1982) ................................................................................................................. 24
4. tblzat A Fld kls 16 km-es kregrsz uralkod svnyai (GRASSELLY GY., 1966) ................................. 25
5. tblzat Humuszanyagok ltalnos tulajdonsgait ..................................................................................... 49
6. tblzat A talajok l alkotrsznek, a talajbiotnak a felosztsa, fbb csoportjaik s tevkenysgk .... 82
7. tblzat A mikroorganizmusok sszes mennyisge nhny talajtpusban* ................................................ 84
8. tblzat Mikroorganizmusok mennyisge 1 gramm talajban (szraz anyagra vonatkoztatva) .................... 85
9. tblzat A talajbiota mennyisgt s mkdkpessgt befolysol tnyezk s azok klcsnhatsai,
valamint vizsglati lehetsgk ............................................................................................................ 86
10. tblzat A talajminsg kialakulshoz hozzjrul lepusztt (degradcis) s felpt, megrz
(konzervcis) folyamatok sszessge (Bir, 1998) ............................................................................... 89
11. tblzat A talajban tallhat llnyeknek, az edafonnak az sszettele ltalban ................................. 89
12. tblzat A talajok fizikai minsgnek tapasztalati meghatrozsa.......................................................... 99
13. tblzat A talaj fizikai flesgre utal vizsglatok ................................................................................. 104
14. tblzat Az Atterberg-fle szemcsefrakci beoszts ............................................................................... 105
15. tblzat A talaj rszecskkre vonatkoz essi idk .................................................................................. 106
16. tblzat Talajok kmhats szerinti osztlyozsa ..................................................................................... 117
17. tblzat Mezgazdasgban s erdszetben hasznlt jellsmdok a talajon karbont tartalmra......... 118
18. tblzat Nhny talajtpus adszorpcis viszonyainak tlagos adatait ..................................................... 124
19. tblzat Az egyes talajok AL-oldhat foszfortartalma ............................................................................. 131
20. tblzat Az egyes talajok AL-oldhat kliumtartalma ............................................................................. 131
21. tblzat A TIM orszgos trzs-mrhlzatban meghatrozsra kerl talajtulajdonsgok ................. 170
22. tblzat A biolgiai aktivitsra ellenrztt mikroorganizmusok szma s tpusai (Doelman, 1984). ....... 181
23. tblzat A biotechnolgiai clra hasznlhat mikrobk ltalnos izollsi s trolsi mdszerei ........... 182
24. tblzat Nhny specifikus mikroorganizmus-tpus izollsi mdszere .................................................. 182
25. tblzat Tipikus, gyors, tplemezes eljrsok a mikrobilis anyagcseretermkek kimutatsra ............. 183
26. tblzat A legfontosabb talajszennyez forrsok.................................................................................... 186
27. tblzat A krnyezeti szempontbl legveszlyesebb nehzfmek hatsait s viselkedst sszefoglal
tblzat. .............................................................................................................................................. 196
28. tblzat. Az effektv diffzis lland kifejezse, Shackelford s Daniel (1991) nyomn ........................ 198
29. tblzat A talaj remedilsa eltt elvgzend feladatok, sorrendben .................................................... 224
30. tblzat Klnbz szennyezk megszntetsre alkalmazott technolgik sszefoglal tblzata. ..... 240
31. tblzat Ex situ fizikai - kmiai eljrsok ................................................................................................. 242
32. tblzat Ex situ hkezelsen alapul eljrsok. ...................................................................................... 243
33. tblzat Ex situ biolgiai eljrsok .......................................................................................................... 243
34. tblzat In situ fizikai -kmiai eljrsok .................................................................................................. 244
35. tblzat In situ biolgiai eljrsok .......................................................................................................... 245
36. tblzat Az elszvott gzok kezelse. ...................................................................................................... 245
37. tblzat Talajvz s mosfolyadk kezelse. ........................................................................................... 246
38. tblzat Az olajszennyezs hatsra kialakul sz olajrteg nhny jellemzje ................................... 248
39. tblzat A kolaj szrmazkok vzoldhatsga. ...................................................................................... 250

277