Vous êtes sur la page 1sur 10

Europisches Magazin SOWA 14.

August 2017

Kornhauser do Nobla Pidgin_Art PDO145 Madamme Analia: W yciu wszystko jest moliwe HERODY
Herodenspiel von Stefan Kosiewski PDO260 Zagajewski a SPRAWA POLSKA w karczmie PDO508 PLAMA

Filmy: Head PL 20160304 maneuver terrorist attack on a column of cars


0:34
Head PL 20160304 maneuver terrorist attack on a column
5 marca 2016 Wywietlenia: 203
https://www.facebook.com/pg/komisjabezstronna/videos/

Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachw


Przed chwil Wadze Rosji Putina nie ujawniy treci ostatniej rozmowy braci Kaczyskich, nie powiedziay
Narodowi Polskiemu prawdy o tym, ktry z braci, synw Rajmunda podj fataln decyzj, ktra zaowocowaa
mierci i tragicznymi ekshumacjami 96 osb, a ktry by tylko posusznym wykonawc polece
otrzymywanych od drugiego.
Barbara Fedyszak-Radziejowska z Kancelarii Prezydenta powiedziaa 13 sierpnia 2017 w tvp.info, e nawet jeli
tragedia w Smolesku bya wypadkiem, to wadze Rosji ... Czytaj dalej

Barbara Fedyszak-Radziejowska: tragedia smoleska to problem nas wszystkich


Tragedia smoleska to nie jest problem rodzin, to jest problem nas wszystkich - mwia dzi w TVP Info dr
Barbara Fedyszak-Radziejowska z Kancelariiwiadomosci.onet.pl
https://www.facebook.com/komisjabezstronna/posts/1322886571153239

radio: https://gloria.tv/audio/D9SVxvGFFD2V2LmXpRiqL7HJd

Wadze Rosji Putina nie ujawniy treci ostatniej rozmowy braci Kaczyskich, nie powiedziay Narodowi
Polskiemu prawdy o tym, ktry z braci, synw Rajmunda podj fataln decyzj, ktra zaowocowaa mierci i
tragicznymi ekshumacjami 96 osb, a ktry by tylko posusznym wykonawc polece otrzymywanych od
drugiego. Barbara Fedyszak-Radziejowska z Kancelarii Prezydenta powiedziaa 13 sierpnia 2017 w tvp.info, e
nawet jeli tragedia w Smolesku bya wypadkiem, to wadze Rosji "zrobiy wszystko, eby j wykorzysta w
stosunku do polskiego pastwa jako element upokorzenia i dominacji".
PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/polska_w_karczmie_pdo508_plama_hero

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 14. August 2017

Zy doradca prezydenta Dudy, dr Fedyszak-Radziejowska nie powiedziaa Polakom wprost, e dziki


dominacyjnej w stosunku do Polski polityce prezydenta rotacyjnego Rosji Putina nie bez kozery dominuje w
polityce Europy Wschodniej prawdopodobnie ten z braci Kaczyskich, ktry mwic obrazowo nala otuchy
sowami: raz kozie mier, nie suchaj si ruskich, syszc o braku zgody miejscowych na ldowanie tupolewa.

Dr Fedyszak-Radziejowska, ur. 11 padziernika 1949 r. w Chorzowie naley do zych doradcw prezydenta


Andrzeja Dudy, ktrych powinien pozby si prezydent niezwocznie w interesie bezpieczestwa pastwa i dla
dobra piastowanego urzdu usun ze swojego otoczenia, zwolni natychmiast (wywali na zbity pysk) z tzw.
Narodowej Rady Rozwoju nikczemnikw, ktrzy bydko pod ziciem Julka Kornhausera doki kopi, w ktre
sami w kocu wpadn, jak gosi mdro ydowska na Wgrodzie w Czeladzi i nie tylko bo i na Bautach take;
po tym, jak prof. Bolesaw Pochopie, b. rektor Politechniki lskiej, ktry w lipcu br. podpisa si z innymi
siedmiu (zapiwniczonymi kabalistami) pod "Listem otwartym do prezydenta" ze zymi radami w sprawie
reformy sdownictwa w RP, zamiast w drodze gabinetowych rozmw, delikatnych sugestii podda .:Spraw
.:Rozwaeniu .:Warsztatowemu w nalenym, dostojnym skupieniu. W powanej, rzeczowej rozmowie, jak
Polak z Polakiem, a nie jak brodaty yd Gwiazda z ukrytym za okularami w rogowej oprawce ydokomunist
Jagielskim w Gdaskiej
Stoczni w sierpniu 1980,
przed 37 laty.

Modym Ludziom w Polsce,


Seminarzystom sugeruje si
niniejszym temat pracy
naukowej: Czy Bolesaw
Pochopie, ur. 6 wrzenia
1946 w Zabrzu, to ten sam
dyrektor dr in. Pochopie z
PWD "PRODRYN" w
Katowicach, ktrego jako
Przewodniczcy Komisji
Rewizyjnej NSZZ
Solidarno w tym wanie
przedsibiorstwie wywaliem
rkami jego szefa, dyr.
Bakona ze zajmowanego
stanowiska zanoszc
wsplnie z kilku innym
moimi kolegami
zwizkowcami, Polakami i
Katolikami do Prokuratury
Rejonowej w Katowicach
przy Placu Wolnoci dowody
zorganizowanej kradziey na
masow skal, przez t
band ydoubeck, mienia
pastwowego? Czy jest to
moe tylko przypadkowa
zbieno ydoskich nazwisk
dra habilitowanego na rok
przed Magdalenk, w 1988 r.
z doktorem, ktry w czasach
naszej prawdziwej,
pierwszej, Polskiej
Solidarnoci robi za koleg
dyr. Wilczka z
przedsibiorstwa Viola
PRODRYN w Gliwicach,
gdzie raz nas nawet tak
przemylnie operacyjnie

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 14. August 2017

zestawiono, eby mogo doj do rzucenia wilczym okiem na siebie; zastrzelonego ostatnio na Saskiej Kpie,
na skwerku w Warszawie wicepremiera Wilczka, autora po Magdalence tzw. Ustawy Wilczka, ktra daa
ubowcom podkadk do totalnego przeszabrowania mienia wszelakiego w PRL-u i niej podpisanego Poety
Polski, nawczas ju kilka lat po debiucie ksikowym, 6 lat po debiucie prasowym w katowickim pimie
spoeczno-kulturalnym "Pogldy", ktre mona byo oficjalnie za Gierka posiada w Katowicach, mie nabyte
za 2 z w kiosku RUCH; nie myli z RUCHEM Niesioowskiego-Myszkowskiego (waciwe nazwisko ydoskie
Nussbaum). Nawiasem mwic, to Pochopie, z-ca dyr. PWD "PRODRYN" i dyr. naczelny Bakon byli tymi
osobnikami, ktrzy w opinii p. mecenasa Kurcjusza, adwokata Zarzdu Regionu lsko-Dbrowskiej
Solidarnoci, zemcili si na mnie w prostacki, antypolski sposb skadajc doniesienie do tej samej
prokuratury o rzekomym popenieniu przestpstwa niewaciwego rozliczenie si Specjalisty ds. Zaopatrzenia
(w PRL, w ktrym niczego nie szo kupi, bo niczego nie byo) z delegacji subowych, ktre wczeniej rozliczyli
przecie inni pracownicy przedsibiorstwa: kierownik i gwna ksigowa, a zatwierdzi kadorazowo ten sam
dyr. Bakon, albo jego z-ca Pochopie, jeeli nie z-ca dyr. ds. ekonomicznych, Szmuro, ktrego odwiedziem
nawet w jego domu prywatnym i zapytaem wieczorem przy wiadku, po oskareniu mojej osoby przez
mciwych szubrawcw w stanie wojennym; odwiedziem, aeby postawi obligatoryjne w dramacie
narodowym pytanie: czy nie ma sposobu na to, aeby odwie od zych zamiarw zoczyc, eby Bakon
odstpi od obydliwego pomawiania nas obu o rzeczy, ktre nie miay miejsca w rzeczywistoci, co
zawiadczyy podpisy moich przeoonych. Szmuro, lubiany przez zaog, nie widzia sposobu. Pojechaem
zatem z dokumentacj do Warszawy, przedstawiem w kilku ambasadach, wyjechaem z Ojczyzny po 11
dniach, przejty z walizk na zasadzie porozumienia Stron (jako tzw. Kontingentflchtling z piecztk
okrelajc status AufenthG. 22 BMI) w obliczu zagroenia bezporednimi represjami ze strony
terrorystycznej bandy pastwowej ydoubeckich zoczycw.

Prezydent Andrzej Duda nie musi zaraz udawa si


na emigracj polityczn w obawie przed
konsekwencjami, ktre mog go ew. spotka za
uczynn decyzj uaskawienia Kamiskiego, ktry
wsplnie z Kaczyskim doprowadzili wczeniej
wicepremiera Andrzeja Leppera do tragicznego
nieszczcia, albowiem Duda ma wprawdzie zych
doradcw etatowych, wsadzonych mu z listy
Jarosawa Kaczyskiego, ale prywatnie ma dobrego
tecia, prof. Juliana Kornhausera, ktry zna si na
znakach czytelnych nie tylko dla Poetw i
Alchemikw, ktrzy w karczmie Adama Mickiewicza
nie szukaj pomocy yciowej w Mocy Mefistofelesa,
na marginesie wspominajc: Bergoglio
(apostatycznie dla takich analitykw i
rzeczoznawcw) gosi w Domu w. Marty
Lucyferyczne Posanie o wywyszeniu Jezusa
Chrystusa, w ktrym to akcie prostackiego
podwyszenia sekciarskiego na kiju (kij - to po
chazarsku, w dialekcie tureckiego: stromo, std
Kijw, miasto na stromym brzegu rzeki i Kije nad
Nid w Polsce na Kielecczynie; Nidda pynie take
przez Frankfurt nad Menem, goska ta sama d
pisana dwiema literami, wymawiana duej, nie jak
w Polszczynie podwjnie, zgodni onomastycznie z
indogermaskimi ssiadami za Odr postrzegamy, e Syn Boga ywego dostpuje w oszukaczym kadzeniu
antychrysta Bergoglio, ktry gupim gadaniem chciaby Malowany Episkopat Polski cign na pokuszenie
zrwnania Pana Jezusa z wem, pogaskim bokiem, bawanem bawochwalczych nomadw niemytych,
koczowniczych, potem cuchncych, staroytnych plemion semickich pustynnego Bliskiego Wschodu, ktre
wpatryway si w miedzianego wa zawieszonego na kiju dla uleczenia autosugesti chorb wszelakich
prostactwa widzcego w placebo, kawaku metalu ukutego na pocieszenie dla debili faszywego zbawiciela,
salwatora przedstawionego pod postaciami wa i Apollona w kulturze Grecji antycznej, niezrozumiaej dla
koczownikw nie posiadajcych znajomoci klasycznej greki, analfabetw mwic krtko. No i dla
samozwaczego Franciszka, faszywego Biedaczyny Boego, wybranego przez prawdziwych piekielnikw,
Kolegium Kardynalskie Rzymskokatolickiego Kocioa w., zaydzone w stu proc. przez papiey

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 14. August 2017

modernistycznego, postsakralnego soboru watykaskiego drugiego wolnomularzy, Wojtyy, czuje si


zobowizany (Bergoglio) do odegrania roli antypapiea przypisanej mu przepowiedniami ydomasonerii. Za
wcielonego czasw ostatecznych.

Stefan Kosiewski
12 sierpnia o 01:09 Raniec przeciw lucyferycznej sekcie antychrysta
https://www.pinterest.de/pin/452752568781253470/ Bergoglio - jak modli si?
http://franciscus.blox.pl//Rozaniec-przeciw-satanistycznej PDF: https://www.scribd.com//Lukrecja-
Bergoglio-abo-Lukratywne- http://sowa.quicksnake.cz//LUKRECJA-BERGOGLIO-abo-LUKRATYW

SEKTA Bergogliaska (masoska) profanuje Katedr ,ale tym razem trafia na opr
Profanacja Katedry w Buenos Aires 2013 r
youtube.com
4 Stanislaw Bilski,
Halina Goaszewska
i 2 innych
uytkownikw
Komentarze
Lech Klekot
1 12 sierpnia o
06:42

Zagubi si w
interpretacji ikony
wa, niejasnej dla
ciemniakw
potomek maranw
z Piemontu,
Bergoglio ktry
dyktatorowi Videli
samoloty wici
suce do
zrzucania tysicy
ludzi uznanych
przez oprawc za
przeciwnikw
politycznych, do

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 14. August 2017

morza. I skazanych na mier; milcza nie protestujc w obliczu masowej zagady, apostata bra udzia w
uroczystociach religijnych ydostwa Argentyny, faszywy pasterz, antychryst taki sam, jak Mahomet, kupiec
arabski bardzo dobrze oeniony ze starsz od siebie o 15 lat handlar semick, jak ostatnio Macron we Francji
z duo mdrzejsz od 14-letniego podrostka z krostami na twarzy, przeywajcego swj pierwszy wytrysk
nasienia z nauczycielk zamn, o cae pokolenie od niego starsz matk dzieciom, zaiste kobiet interesu.
Faszywy prorok sze wiekw po Chrystusie zniszczy przed pogask wityni Kaaba wszystkie te we,
bawany i boki arabskich plemion semickich Mekki z okolicami Bliskiego Wschodu liczc na osignicie
korzyci w podbojach i w handlu drog le pomylanego w zarodku indyferentyzmu religijnego, faszywego
kompromisu ze ydoskim sekciarstwem neokatechumenicznym (przechrztami) i ze ydostwem tradycyjnie
wierzcym w moliwo wyleczenie chorb przez samo tylko wpatrywanie si w uczynionego rk ludzk
wa, ktrego Pismo w. poczyo z wtpliwym historycznie Mojeszem, o ktrym adne rdo historyczne
na papirusie, egipskie, czy greckie nie wspomina ani w jednym miejscu. Zrwnania Syna Boga ywego z
jednym z gwnych bohaterw najbardziej pokupnej ksiki na wiecie, z mitycznym Mojeszem, ktrego nie
byo, z Mosche, Mokiem uywajc formy imienia w jidisz, dialekcie niemieckim ubogaconym elementami
sowiaskich jzykw na terenie Europy Wschodniej, dzisiejszego Intermarium zych doradcw Andrzeja
Dudy, koncepcji Trzymorza firmy ydoamerykaskiej, prywatnej agencji szpiegowskiej Stratfor, zwolennikw
utworzenia Judeopolonii na gruzach Rzeczypospolitej obojga narodw, Polskiego i Litewskiego,
zdominowanych przez obc przemoc 1768 r. tzw. Traktatem wieczystej przyjani pomidzy Rosj a
Rzeczpospolit. Zmow, ktra przyniosa Ojczynie naszej wejcie wojsk austriackich na Spisz, zdradzieckie
rozbiory i Order Ora Biaego ustanowiony przez krla zdrajc, frankist przechrzczonego z ydostwa na
szlachcica Poniatowskiego, przypisanego do herbu Cioek, jak faszywy hrabia Komorowski przyklei si do
wysokich rang ydoubowcw Dziadzia na pohybel Polakom i Katolikom a take mapom w parlamencie
Japonii.

Czy nie za daleko odbiegamy w dygresjach niniejsz Gawd Polsk od zych doradcw Andrzeja Dudy i
dobrego Tecia, Julka Kornhausera? Nie, bynajmniej, a skd? Popatrzmy chociaby tylko na sukcesy, jakie
zacza odnosi polska lekka atletyka na mistrzostwach wiata, ktre dzisiaj dobiegy niestety do koca, bo
kto wie, zdaje si jeszcze dwa, trzy dni, no, moe najwyej tydzie a dogonilibymy i przegonilibymy w

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 14. August 2017

kwalifikacji medalowej Ameryk z Murzynami z Kenii, tak zaczo Polsce dzioba po odejciu z posady Ireny
Kirszensztajn, ktrej nikt ju nie pyta niepotrzebnie, co braa, e te hormony i sterydy dopady tylko
Kobukowskiego, z ktrym biegaa w jednej parze. Leci, leci, poszybowa Orze, nie Adam, nie Kamil, ale
Dawid, Kubacki, 5 tys. frankw szwajcarskich skasowa dzisiaj za wygran, grozi Polsce powtrzenie sukcesu z
ubiegego roku, 11 tys., dobre i tyle, jeeli nie musi paci haraczu mafijnego 10 proc. od tego, co uczciwie
zarobi na skoku.

Jeli prezydent Andrzej Duda bdzie nadal sucha zych doradcw, kiepskich trenerw, masaystw, czonkw
tzw. Narodowej Rady Rozwoju, kibucw, prezesw polskiego z nazwy zwizku sportowego, erujcego ponad
stan z dotacji pastwowych, jak taka np. dr. Barbara Fedyszak-Radziejowska, ur. 11 padziernika 1949 r. w
Chorzowie za Czeladzi, etnolog ze zawodu, zajmujca si badaniem stopnia wiadomoci politycznej
czonkw podziemnej Solidarnoci (dla kogo byy te badania? Komu potrzebne? Kto paci za ankiety? Czy
Amerykanie z rachunku nie rozliczonego przez Geremka przed Narodem Polskim do mierci, czy ubowcy,
ktrzy pacili Buzkowi za nikczemn dziaalno agenta, antypolsk na Slsku? tu kliknij, poczytaj mu Mamo,

https://independent.academia.edu/StefanKosiewski
Stefan Kosiewski
Comparative Politics
+15
Address: Poln. Schulverein OSWIATA
Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main
1 Follower | 1 Following | 332 Total Views
follow

Teciu drogi temu, ktry nie zna zagadnienia wsppracy odpatnej z ubecj, zdrady
Judasza wierzcego inaczej; doradcy prezydenta Dudy, ktra to kobieta interesu w
zeszym roku wypowiadajc si publicznie 30.04.2016 w tvp.info zadeklarowaa si jako
zdecydowany przeciwnik zmiany konstytucji, ktr prezydent Duda chciaby podobn jeszcze zmieni z takimi
doradcami, jak ona, zakamanymi Brutusami nie podajcymi si do dymisji ze wzgldu na posiadanie
przekona odmiennych od przekona Pryncypaa? Dla korzyci zdradzieckich wbijajcych n w plecy zicia
mojego kolegi po pirze, miej w opiece, Panie.

Z Panem Bogiem https://gloria.tv/audio/D9SVxvGFFD2V2LmXpRiqL7HJd

Z Frankfurtu nad Menem czyta Stefan Kosiewski, ktry prof. Juliana Kornhausera sugerowa nie raz mniej, czy
bardziej subtelnie do Literackiej Nagrody Nobla prof. Leonardowi Neugerowi ze Sztokholmu i chciaby
szczerze mwic doy jeszcze raz tej pociechy, prawdziwie Boskiej przyjemnoci pyncej z otrzymania drog
pocztow przesyki z ksik autorsk, zadedykowan przez jej Autora, Noblist docenionego staraniem
Leona znaczn wkadk finansow do Dyplomu i koperty przez wiat ludzi wiatych, poleconego z laurk dla
ludzi czytajcych i oczytanych.

Obejrzyj, posuchaj, co taka mwia przed rokiem, eby nie zmienia konstytucji, ktra suy jej zdaniem
dobrze: 30.04.2016 http://www.tvp.info/25135211/polska/dr-fedyszakradziejowska-zmiana-konstytucji-to-nie-
najpilniejszy-problem/

Co jest nierealne, a co wydaje si tylko... Prawdziw Sztuk, jest doradzenia politykom tego, co i jak winno si
przeprowadzi w realu, co zym doradcom wydaje si nierealne do przeprowadzenia, albowiem ograniczeni s
li doradcy brakiem chociaby takiej dajmy na to wyobrani przestrzennej, czy poetyckiej, t drug po
studiach polonistycznych i trudach prac warsztatowych poczyem z
wyobrani, do ktrej dochodzi si na lekcjach rysunku technicznego, w
technikum na Pogoni w Sosnowcu Janka Kiepury.

Michal Boni, tajny wsppracownik Suby Bezpieczestwa Znak, nr


rej. 54946 zatai 2017 r. w owiadczeniu majtkowym 420 tys. zl
dochodu z BRUKSELI.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 14. August 2017

Posuchaj wierszy, ktre dobraem na dzisiejsz okazj nie bez kozery (nazwisko Kozera nosia jedna z moich
nauczycielek jzyka polskiego, ktre dobre miaem, nie narzekam).

Art
PDO145 HERODY Herodenspiel von Stefan
Kosiewski
2015 published
Pidgin_Art

radio:

https://gloria.tv/audio/D9SVxvGFFD2V2LmXpRiqL7HJd

sowa Recorded near Gustav Adolfs torg 22, 111 52 Stockholm, Sweden about 2 years ago

Przyganiajc hipokryzj Karnowskim Dominika Wielowieyska poprzestaje


na tym, co w jzyku polskim przeczytaa w tygodniku Newsweek u Szulc
i Krzymkowskiego na temat jednego tylko tekstu Juliana Kornhausera;
zego, nazwijmy rzecz bez owijania jzykiem filozofii, albowiem nie

zawierajcego adnych cech wartociowych liryki, czy epiki, tzn. takich,


na ktre krytyk literacki dokonujc eksplikacji tekstu mgby wskaza
palcem, albo jadem dla przykadu ze sowami ociekajcymi tym, co samo
za siebie przemawia obiektywnie: ta wanie cecha wskazuje na to, e

filoydokomunistyczny wybryk literacki Julka (a moe i poczty artem,


w karczmie, Domu w. Marty?) uzna moemy od biedy, czciowo po
znajomoci, z przymrueniem oka niedowidzcego, za nienaturalny
wybryk slawisty-syjonisty w jzyku polskim, jak rymowanki stalinowskie

grafomanki Szymborskiej (z domu Rottermund), bo samo tylko prostackie


przekabacenie pitnastowiecznej Pieni o zabiciu Andrzeya Tynczyskiego
nie wpisuje si niestety, nasz maleki kolego Kalego, w adn z kategorii
estetycznych uznanych za swoje przez trojaczki, Zarys poetyki Miodoskiej.

Stefan Kosiewski
3 min radio: https://shoudio.com/user/sowa/status/17788

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 14. August 2017

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/08/12/kornhauser-do-nobla-zech-pdo145-fo-von-stefan-kosiewski-
schultheater-de-canto-dxxxvi-by-sowa/

Stefan Kosiewski
June 21, 2015 Onet
https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/891220337601153

NA REFORMY KANDYDATKI (NA PREMIERA)

przytaczam: ...zaproponowa, aby kandydatk


na premiera z ramienia najwikszej partii opozycyjnej
nie by on sam, ale Beata Szydo.

Jarosaw Kaczyski postawi na zmiany:


Polska po wyborach ma dosta prezesa w spodniach
z dugimi nogawkami: Transparentno i Transseksualizm.

https://sowafrankfurt.wordpress.com//kornhauser-do-nobla-/

mysowa
1,2 tys. 2 si

BRUTUS Tomasz Pietrzykowski PDO504 LOGIKA DUDY HERODY


Herodenspiel von Stefan Kosiewski Pidgin 01:14:18 PDF:
www.scribd.com//BRUTUS-Tomasz-P BRUTUS Tomasz
Pietrzykowski sowa.quicksnake.cz//Lech-i-Jaroslaw PDO504
LOGIKA DUDY sowafrankfurt.wordpress.com//brutus-tomasz-p
HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Pidgin_Art sowa-

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 14. August 2017

magazyn.blogspot.ro//slaski-fundusz- FO 131 136 ZR Duda na


Kaczynskiego archive.org/details/BRUTUSTomaszPie 20170802 ME
SOWA safari.blox.pl//Logika-Dudy-PDO

radio: https://gloria.tv/audio/94oHwrt7MXDh4dDbiLqksQzZf

http://sowa.quicksnake.cz/ART/Kornhauser-do-Nobla-Pidgin-Art-
PDO145-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-Madamme-
Analia-W-zyciu-wszystko-jest-mozliwe-PDO260-Zagajewski-a-
SPRAWA-POLSKA-w-karczmie-PDO508-PLAMA

By sowa Sierpie 12, 2017

http://sowamagazyn.blogspot.de/2014/12/stefan-kosiewski-po-smierci-
kor-owca.html

Madamme Analia: W yciu wszystko jest moliwe

sowa 31. Mai 2010 Klicks 3,2 Tsd.

Radio: https://gloria.tv/audio/gYUhnW6mhLgw3Y1RtwwEdeqdp

http://jung.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?591103

HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski, Akt 2, scena 3(4).

Madamme Analia: Zoony na Wawelu w opinii witoci


prezydent Lech Kaczyski moe by wyniesiony na otarze, bo
w yciu wszystko jest moliwe - jak roztropnie zauway w tych
dniach inny byy prezydent, taki sam uczestnik tajemnych
spotka w Magdalence, rozmw i przepijania wdki na ty z
ubowcami jak Lech Kaczyski, Adam Michnik, zapomniani z
nazwiska biskupi i ksia.

W yciu wszystko jest moliwe, wic moe przecie i tak si


wydarzy, e Rosjanie poproszeni zostan przez Watykan o
udostpnienie zapisw rozmowy dokonanej przez telefon
satelitarny przez Sug Boego Lecha Kaczyskiego z bratem
Jarosawem, bo w procesie beatyfikacyjnym wane jest nie
tylko kade sowo wypowiedziane przez kandydata na otarze
ale i najmniejsze, intymne westchnienie.

Koci lokalny w Krakowie mg podj nieopatrznie decyzj


o pochwku katolickim pary prezydenckiej w powiconej
ziemi bez obejrzenia aktw chrztu witego i lubu
kocielnego Lecha i Marii z Mackiewiczw Kaczyskiej. Stolica
wita nie podejmuje jednak decyzji pod naciskiem
politycznym, ani w sprawie Karola Wojtyy, ani w sprawie
Lecha Kaczyskiego, ktry naciska wszak na Watykan w
sprawie uniemoliwienia nominacji na biskupa Warszawy
duchownego, ktry nie by wprawdzie w Magdalence, ale
znalaz si w prezydenckim krgu podejrze o wspprac z t
sam ubecj.

Moskwa zrobia si za ostatnio bardzo religijna, wierzca i


prawdomwna. Prawd mwic Prezydent i Premier
Rosyjskiej Federacji nie chowaj si jak urzdnicza Warszawa

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 14. August 2017

po paacowych kaplicach, lecz daj si widzie ludowi Boemu na co dzie w cerkwiach i klerowi na soborach.
http://sowa.beeplog.de/17379_50751.htm

Przewodniczcy Komisji Spraw Zagranicznych Dumy, izby niszej


parlamentu Rosji, Konstantin Kosaczow opowiedzia si za jak
najszybszym opublikowaniem nagra z czarnych skrzynek polskiego
Tu-154M, ktry 10 kwietnia rozbi si pod Smoleskiem.
Kosaczow wypowiedzia si przy tym na swoim blogu o fobiach, ktre
utrudniaj braterskie stosunki midzy pastwami Sowian: - W Polsce
wci wielu uwaa wszystkich obywateli ZSRR za "Rosjan", a "Rosjan"
okresu stalinowskiego - za niczym niernicych si od wspczesnych.

W Polsce tymczasem nie tyle wielu, co wszystkie osoby uprawiajce


polityk nie odrniaj ydokomuny od Rosjan i od Polakw. Bredzi
Komorowski, a za nim bredzi Jarosaw Kaczyski o jakiej wydumanej
przez nich samych wojnie rzekomo polsko-polskiej, jak gdyby nie
potrafili oni dostrzec, e na szczytach wadzy w RP nie ma adnych
Polakw, lecz jest tylko i wycznie ydokomunistyczna hoota, dla
ktrej stworzony zosta zarwno system tzw. demokracji ludowej jak i
tzw. mniejsze zo, czyli obecna demokracja parlamentarna.

W Polsce nie tocz wojny Polacy przeciwko Polakom, lecz ma miejsce


zwyczajna dintojra. Sprzeczaj si o miejsca w samolotach i przy
korytach wadzy bandy osobnikw ydowskiego pochodzenia
finansowane z budetu pastwa, opacane w obu

Dogmat Karnowskiego PDO13 o skutecznoci Kaczyskiego w oparciu o


poparcie Bergoglio dla sekciarzy FO383 von Stefan Kosiewski po mierci
KOR-owca Baraczaka

Napisa sowa () 18. 6. w kategorii Adam Mickiewicz, czytaj: 49 radio:


https://shoudio.com/user/sowa/status/16299

PDF: Dogmat Karnowskiego PDO13 o skutecznosci Kaczynskiego w


oparciu o poparcie Bergoglio dla sekciarzy FO383 vo... by Stefan
Kosiewski uploaded on Dec 27, 2014 radio:
gloria.tv/audio/KkKZhQoan7QV1seVUpZXQcuLK

Zagajewski a SPRAWA POLSKA 260 Prolegomena do Odydzania po


Myli prof. Feliksa Konecznego Fascynacja Obdem Herody
Herodenspiel von Stefan Kosiewski DIDASKALIA Studia Slavica et
Khazarica Zarys Estetyki Chazarw CANTO DCLVII https://gloria.tv/audio/mCV2QQ6bC8GL1TkBaCcuYdgNc
PDF: www.scribd.com//Kornhauser-do-N Kornhauser do Nobla Pidgin_Art PDO145 radio:
https://shoudio.com/user/sowa/status/17788 Klub Paskiej Ziemi video: vimeo.com/195178911
de.pinterest.com/pi /452752568774965077/ w karczmie PDO508 PLAMA st dl

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Dariusz-Ratajczak/Znany-chazarski-wiatr-FO242-Stefan-Kosiewski-20110905-
Dariusz-Ratajczak-Nieznany-Prezydent-ZECh-ZR

https://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/11/madamme-analia-w-zyciu-wszystko-jest.html

2017-08-14 04:52:03 | http://sowa.typepad.com/blog/2017/08/kornhauser-do-nobla-pidgin_art-pdo145-


madamme-analia-w-%C5%BCyciu-wszystko-jest-mo%C5%BCliwe-herody-herodenspi.html

PDF: https://www.scribd.com/document/356295158/POLSKA-w-karczmie-PDO508-PLAMA-HERODY-
Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-PDO260-Zagajewski-a-SPRAWA-Kornhauser-do-Nobla-Pidgin-Art-
PDO145-20170814-ME

https://issuu.com/kulturzentrum