Vous êtes sur la page 1sur 3

PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR TAHUN 2017

SAINS
ANALISIS ITEM (KERTAS 1)

NAMA SEKOLAH: S.K JALAN HAMILTON KELAS: 6 AMANAH


Bilangan Bilangan % %
No Tema Konstruk Subtopik Aras Betul Salah Betul Salah Nota
1 PKS Fakta Kemahiran Saintifik Rendah 16 4 80.0 20.0
2 PKS Fakta Kemahiran Saintifik Rendah 20 0 100.0 0.0
3 PKS Fakta Peraturan Bilik Sains Rendah 20 0 100.0 0.0
4 SH/T2 Fakta Memahami Kegigian Manusia Rendah 16 4 80.0 20.0
5 SH/T2 Tafsiran Memahami Kegigian Manusia Sederhana 8 12 40.0 60.0
6 SH/T2 Tafsiran Memahami Ciri Tumbuhan Sederhana 10 10 50.0 50.0
7 SH/T2 Konsep Memahami Ciri Tumbuhan Sederhana 9 11 45.0 55.0
8 SH/T2 Istilah Perkumuhan dan Penyahtinjaan Rendah 7 13 35.0 65.0
9 SH/T2 Fakta Perkumuhan dan Penyahtinjaan Rendah 15 5 75.0 25.0
10 SH/T2 Ekstrapolasi Organ Pernafasan Manusia Sederhana 11 9 55.0 45.0
11 SH/T2 Tafsiran Pewarisan Manusia Sederhana 19 1 95.0 5.0
12 SH/T2 Tafsiran Mikroorganisma Ialah Bneda Hidup Sederhana 14 6 70.0 30.0
13 SH/T2 Terjemahan Hubungan makanan antara haiwan Tinggi 5 15 25.0 75.0
14 SH/T2 Ekstrapolasi Interaksi Antara Haiwan Sederhana 10 10 50.0 50.0
15 SH/T2 Ekstrapolasi Ancaman Kepupusan Haiwan dan Tumbuhan Rendah 2 18 10.0 90.0
16 SF/T3 Ekstrapolasi Menganalisis Pengetahuan Tentang Tindakan Magnet Rendah 15 5 75.0 25.0
17 SF/T3 Tafsiran Jisim Sederhana 15 5 75.0 25.0
18 SF/T3 Terjemahan Jisim Tinggi 8 12 40.0 60.0
19 SF/T3 Tafsiran Sumber dan Bentuk tenaga Sederhana 17 3 85.0 15.0
20 SF/T3 Tafsiran Litar Elektrik Lengkap Tinggi 15 5 75.0 25.0
21 SF/T3 Tafsiran Cahaya Boleh Dibiaskan Sederhana 6 14 30.0 70.0
22 SF/T3 Fakta Daya dan Geseran Rendah 14 6 70.0 30.0
23 SF/T3 Fakta Menganalisis Pengetahuan Tentang Tindakan Magnet Rendah 13 7 65.0 35.0
24 SB/T4 Tafsiran Sifat Bahan Rendah 20 0 100.0 0.0
25 SB/T4 Tafsiran Pengaratan Bahan Rendah 18 2 90.0 10.0
26 SB/T4 Tafsiran Sifat Kimia Bahan Tinggi 5 15 25.0 75.0
27 SB/T4 Tafsiran Sifat Kimia Bahan Sederhana 14 6 70.0 30.0
28 SB/T4 Tafsiran Keadaan Jirim Sederhana 12 8 60.0 40.0
29 SB/T4 Kaedah Keadaan Jirim Tinggi 7 13 35.0 65.0
30 SB/T4 Tafsiran Kerosakan Makanan Rendah 18 2 90.0 10.0
31 SB/T4 Terjemahan Bahan Buangan Tinggi 12 8 60.0 40.0
32 BSA/T5 Fakta Sistem Suria Rendah 6 14 30.0 70.0
33 BSA/T5 Fakta Sistem Suria Rendah 11 9 55.0 45.0
34 BSA/T5 Fakta Buruj Rendah 18 2 90.0 10.0
35 BSA/T5 Tafsiran Fasa-fasa Bulan Tinggi 4 16 20.0 80.0
36 TKL/T6 Tafsiran Perkembangan Teknologi Rendah 19 1 95.0 5.0
37 TKL/T6 Aliran Perkembangan Teknologi Rendah 20 0 100.0 0.0
38 TKL/T6 Ekstrapolasi Kestabilan dan Kekuatan Sesuatu Objek dan Binaan Rendah 14 6 70.0 30.0
39 TKL/T6 Ekstrapolasi Mesin Ringkas Tinggi 10 10 50.0 50.0
40 TKL/T6 Tafsiran Mesin Kompleks Rendah 18 2 90.0 10.0
PEPERIKSSAN PERCUBAAN UPSR TAHUN 2017
ANALISIS ITEM (KERTAS 2)
SAINS TAHUN 6
Nama Sekolah: S.K JALAN HAMILTON Kelas : 6 BESTARI

Kuantiti Kuantiti % %
No. Tema / Subtopik Konstruk Betul Salah Betul Salah Catatan
TKL/T3 a) Ekstrapolasi 5 15 25.0 75.0
1 Mesin Ringkas b) Tafsiran 0 20 0.0 100.0
c) (i) Fakta 5 15 25.0 75.0
c) (ii) Fakta 6 14 30.0 70.0
2 SF/T3 a) (i) Fakta 0 20 0.0 100.0
Cahaya Bergerak a) (ii) Fakta 0 20 0.0 100.0
b) (i) Fakta 7 13 35.0 65.0
Lurus b) (ii) Fakta 8 12 40.0 60.0
3 SB/T4 a) (i) m. pemboleh ubah 7 13 35.0 65.0
Menganalisis a) (ii) m. pemboleh ubah 16 4 80.0 20.0
Pengetahuan b) Konsep 19 1 95.0 5.0
Tentang Keupayaan c) Tafsiran 0 20 0.0 100.0
Bahan Menyerap Air d) Fakta 5 15 25.0 75.0
4 BSA/T5 a) Fakta 12 8 60.0 40.0
Fenomena Gerhana b) Ekstrapolasi 0 20 0.0 100.0
Bulan dan Gerhana c) Tafsiran 0 20 0.0 100.0
Matahari d) Analisis 0 20 0.0 100.0
e) Analisis 0 20 0.0 100.0
5 BSA/T5 a) Fakta 18 2 90.0 10.0
Pergerakan Bumi b) Terjemahan 5 15 25.0 75.0
c) Ekstrapolasi 5 15 25.0 75.0
d) Tafsiran 14 6 70.0 30.0
6 SH/T2 a) (i) Fakta 6 14 30.0 70.0
Manusia Kegigian a) (ii) Fakta 10 10 50.0 50.0
Manusia b) Ekstrapolasi 12 8 60.0 40.0
c) Tafsiran 0 20 0.0 100.0
d) Ekstrapolasi 16 4 80.0 20.0
7 TKL/T6 a) Konsep 4 16 20.0 80.0
Kestabilan dan Kekuatan b) Kaedah 1 19 5.0 95.0
Sesuatu Objek dan c) Tafsiran 2 18 10.0 90.0
Binaan d) Tafsiran 14 6 70.0 30.0
e) M. pemboleh ubah 1 19 5.0 95.0
8 SH/T2 a) Tafsiran 11 9 55.0 45.0
Kemandirian spesies b) Konsep 13 7 65.0 35.0
haiwan c) Tafsiran 1 19 5.0 95.0
d) Ekstrapolasi 11 9 55.0 45.0
e) (i) m. pemboleh ubah 17 3 85.0 15.0
e) (ii) m. pemboleh ubah 15 5 75.0 25.0

Pencapaian Prestasi Murid


PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR 2017 Kekuatan Murid
GRED BIL. CALON (20) PERATUS Murid minat dalam mata pelajaran sains.
A 0 0
B 0 0
C 11 55 Kelemahan Murid
D 7 35 Jawapan tidak tepat / tidak lengkap.
E 2 10 Tidak membaca soalan dengan baik.
LULUS 18 90
GAGAL 2 10 Penambahbaikan
TH 0 0 Perkukuhkan teknik menjawab.
GPMP 3.55 Lebihkan latihan pengukuhan.