Vous êtes sur la page 1sur 58

1 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( LC

L
^ne
vZg @1** /Vz< L IZ+
Z
^ne
vZgg(y{i Zu * * >|L <IZ x Z
vZ gy{ zZp * * Y 1zZ x Z Y SZ 
vZg CZy{ ?Z * * yW
vZg ~, Fg,Z? * * ]|uZ
vZg y{ vZ, k+2* * >|L < IZ y) , F
+ 9
<XE
gnii vZg Z * * ]|L < IZ
qZ'] '[! Z <g*
# z-
s * vZg ~ - * * >|xsZ L
2'''' Z { vZg ~zh zZg(}Z * * >|I}Z
'$ e)gz}g gzZx Z+ vZg* * $ gZ sZy* 0
!Wq ,
5'~ * m+Z* * vZgL~gZ) * * >|/Vz
'D gk* *=g f vZgL~gjZ G ** < L IZ [
11''' Z. }Z ^e
vZg~g yZ)* * ]|/Vz
''* * y{g qgzZ xsZ
~ Z* * ]|uZ
17''Z-?
oj m
'( L<IZ+ Z:] ), * c@
z%Z * * L <IZ+ ZdY
21'#rtzg o
~, Fkz;Z?* * uZdY
'V* @~g gzZ,kzg Z+0Y E-
* * s sZ:% B ZzsZx Z
27'vZyZ * *
']g u \Zx ZZh)x Z2zZp * * ]|Y SZ dY
o],m
29''' Z. }Z
'''~Y ZizgP ~zh zZg Z?* * I}ZdY
36'''Z {
l ^ r
?'z*c Zs %Z ~w, '~- Zg* * KxOZa* *
43'gzg xZCb- xZg Z Y MZ~g* * '~g * *
'''' iZi i Z* * 'Z?* *
*
48''i Z[g ?* i Z[g?* * 'Zt $Z[
CZ * * 'Z *+ *
0*
" Zgi LG5_F,
$zz!gZ`
Z', gjzX Z* * VoF ] m
0333-8765602' Z} . E ZVwm
# Z}
82 4ykr *
.Z * 0307-5687800 Z { Vm
g{qZ{g7gZuD$
f7 9zg 300:: gi'25:{g
2 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( LC
L

Z { g(x \

[! Z <g?* * ]|
sz-
# qZ']

]|g c ZxZg Z [Y 5a ) S {g / g ( L LC
!N 5Mg *
@YH `gE $X Zw[! Z <g?*
0G4E *
E8X #
vZE r{y{i Zux H,
m
*9gzix?Z
'zvZ G
M,
Bt ZgzZ F `g Y 2013#J, y W \ W
6 T ~
yZ 7y Wzz KZ Sz Z Z 3g ~ ] Z}
@~[ Z akZX 8 ] Z
X *
\W Z { i Z+
0Zt k Q J ,7 Ape| , 77 ,] Zv` W
X V* @E k{z kCzz]g sfzgq~.,
$,
4E
0G 6
]|Z z $ <IZ x Z q *
gZ L *
T: {z tL L
nq ggzZ ]5vZgg(y{i Zu* *
6kZ ZqnTgzZ .]|X Zq ~r
,
X G *
@kZgzZ *
c g Z ]
@kZgzZ *
G* c g Z ], 6 kZ ZqaTL L p Z}
@~ ]|~e Z gzZ t -
G* q ,4} 
y t mvZ G *9g]|~ *u~g7{z 7t 
X G *
@/. _gzZ Z G *
@V*!{y~
*uk Q
~ekZce * * Y #
s z kZ ~L : .,
6 \W-q ,
4}
vZ A <g'x?Zz X V{ Zp]gm$ "z+
h'
Y 2013 /14._| 1424y pg 4'c ZxZg ZeZKg
yZ L L y yZ ~ #
szt #
r ?]|~ [kZ
3 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( LC
L

s- (s %Z
Ju ~, ELG !+
" kVz~[* 6kZ~ V5
Z ,
6 T 7~[*
-Z,
q ! +
Z s %Z (Z~ | s %Z p ZgzZ
Z 7G* <IZ x Z ]| Y *
@ L c { Ze}uz
c g Z *
J
LG4&g {z ?_ Z HvZg L
g( E <IZ x Z ]|a Z kZgzZ $ e
s [Z ]* sz Z sV X
` 5 ~}g /
! t #
gzZ CZ f #
r ?]|w s %Z x~ [* Z L
! + L
}g Z 67&gzZtt - Y f YY yQ& Zg ~ ZZ
* ]|xsZL :t XC :- xZg Z ~
~ -*
H iyZgzZb)\W L LvZgL
X H
$ dz-xZg Z { z{ i *
V $ @-xZg Z {zkZ
:N 5K
Question: 42267 L=1/1434/1092-1716: :'1
Y 2012 26
? {oH y Z ?zz

+ $/ Z ?

+$~w, 'H V]L L~ Za +Z~ + ,q V,Z

+ $ ~w, ' ! V; Y :h]q
i { i **k b yZ f Z, * Z ~:} 7~ yzZ z X
6G*
*{>,
* *g vZ)*
6 VzG * * op,g H gzZ V Ze" * *i *zg +
2 *
*
yZ {zkZ* *Jm } zJ m, 6VzG' vZ) * *s ZVzG
Z zmvZ -\ W
s }o G Zz w ZIZ
, Z+ Z
N
X {)zg {o U0zmvZ-\ W 'Y* *zqgzZg
- xZg ZY Zg Z'DZ \vZz

Question: 42170 N=12/1433/1059-1076: :'2
Y 2012, ' Z 18
? , ^Y$ ew, 'gzZ$
e- X} z~ GG3E
4]V]L L
takZ Z7zss %Z G Zzw ZIZ ~w, ' Vh]q
-xZg ZY Zg Z'DZ \vZzX
`g { G
Zzw ZIZv
4 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( LC
L

' Z *
- , c
`g
yZ! L Lzt - xZg Z
X
B`g { G ZzwZIZgzZ{ ZeV-w,
'{z
] E LG4J&vZh
' gzZ ( ] 9)- Y f 7h t #
V-w, sz kZ
Z yS X 7s %Z +
', ' ( ]9)-Y f*
Z Vw, c
V7 ] *
c
{)zX s %Z~ b)L <z Z 7~ q z ]svZzpZ G Z
kZ- Y f p{zg Z)f kZ *
@[s- Y f]*
! +Z /
ZX {)z
X
)Z ~,
'
f]] ^n^

<IZx Z )g Z ` u *
( L 0 ~D
yZXn$ !Whz Z~D
e.
y} VZgzZ ~ *
c |-
:egzZ
g Cx V;z V* 0Z
Jw:e}g7 V { i Z+
Z, 0 LZ M%ZXn 7| W-
6 ? iuV-g * qZ ~ V
[Z ._^g7g- c 7| W-
qZX * qZ~ V :e ? H a
yBzg
gzW j}uz V;z [Z X [Zh*
! DZ vZz
g w V*
c KZ V;z
c i %V;z t: N W}g/
{ * Z
Z` %V;z X
g
( yZxyZ eX 4yZ eBD gzZX
~h~h jZ} ,
p{z~xn-
Ju [Z D% -
JX
*
* ]q& Z sZ
ZpKZX sz^~Vi s yZ `{xsZaM%ZX

VJZ ` *
0 g ZD]V;z[ZX ;gwEZ{Z Z c Zg7
WW ` *
0 [ZX 'gzZ
}%O%Z *
0 ge ~ qz qzX c B
X
D tgzZ
D %VPi {zX Z * 6whV]g gzZX
c ,
}g ?!E *
0
{zX
D,
6 yZ| ,
7 ,i tgzZ
_,
7 ,i {z
}g t 1X B B kZ z BM%Z ?? D VYB
( 77:m13:`yZ >f )X
gwEZV;yZ
O}g
5 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( LC
L

!Wq ,
vZg ~ * *
m+Z*
:%

$)gz}g ']' vZgx ZE


e #
LG
( '1m')
@~x Zfgz}g g vZg ~ *
M *
\ ! M q , * y M
m+Z*
x Z\ M X y~xZ ,
m0g{LZ~ * c wZ~Y 1999
! M q gzZ *
u~q H ZZ[! X/
m{~ 7wgx*
* t, *
UsZ
~ b & Z +
Z x Z)g fVL
<z \ M ~ Vz+
0Z \ I ])
+$z
VZi Z p * ! wZzpZ )
@~ VE* Z L Lg \ M X H Z Zg Z
,
'i
+ 7O .x *
* Zz g yp
,6 #Z ] ogzZi Z , * \ M
6x*
Y ] s Z ] L LgzZ g(Z e pZ ) , Z
Z $
Z Y f,
yZ D Zz+ ' Z#Q[]gzp x *
* s zZ
y M L LX *
c tzf m{ .y M L L]g\ M X Hg Z ZzB
Z Vd3 Zg M ) S- i [ZvZ Y K Z ",)\ M
E
L \ M ~ [ kZ X }wz d
CZ ] i ZgzZ ~ Iz wZ kZ gzZ E
!$
}g * e)gz { yZgzc]4+,
6x - c q
qZX *
}MgLZctX *
X
g7~#. c wZ -\ M~
c x & C
cVZN Zg *
+)! ;zgz}g
ZX 7 *
# !Wt ~o}uz *
gZzZa y }iuvt
gzZ w4X
x ZY ge ~ G @0
Z z wZ IZ CC g *
0 4}
* Bg nz wzu Xk Y #X U
X
b
z Z- Z ` ZZ L L[ vZg - 1Z x Z ~gz Z yzg ; X
, F Y #VZi ZX 2gzZy {za~g Z.
64}x x , ]
64} z!kmvZ G
, *9gK$
dggzZ Svsh~y*zyO Z
6 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( LC
L

-Z* p ~gx% bkZX g *


q c +4kZ ~KzL LX gz
X
g,
64yhzk~V[gZ

+[ZgzZ z!WzmvZ-wg$
gu
+G G L
x ZY f Zz $ g qZ L =gzZ z" $ z!WzmvZ -wg$
g qZ
.st ~g g x Z < E
GL !} )Z $_Z S X
0g Z )
+[ZZx ZgzZx Z x Z X Z+yZ * c +$[Z$gu
G E
[Z x x wsz b` L.wYZ Y Z bz$
g qZX

yz0ZgzZ y( 0Z t `ZztZ^Z L L~ g @*
X
Y +g Z
G
X 7!;z)~yZ 1X
], i? }3ZWZ2?
M

! y.
G
Y 5gzZx ZY fx"
2x J DgzZ"
yD"
#+ Dt G4]IZDg
$D "

X
+ Zz",
6sgzZt ZD

kg Z
* - xZg Z L L~ y*zy -
x* ( z ~ xsZ
qZ
VbgE- ~,
gY f+gzCtX ^
IV- X
C {CL L~uzgzZ
!
4) gzZ { +
) ~ z EG E Z yZ X
gzV*c ~ #. } xsZ
X 7x Z[ZG
zG

Y 5gzZ Z f Zgx*
~ ; M
+KKZ [Z +JgzZ ~g zezxxsZ

: gzZ 7gzfz ) gz : ~g Z[Z } (vZ
X D B
'Z g ~ Z +
g Z Z Z, h,! n Z x Z
m*
kWZ ~RZ +Z 0Zz ~ 0Zx Z
~g g +Z w ~,
7 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( LC
L

* !gx Z LZ ,
UZ * m+Z{ vZ z { ~ Y 1zZ +Zx g
X 7)x ZqzgtvZg ~yu
<gzZxsZ E4s
LG
*X,
<!-Z +Z b &y
X x * 6* 
zx Z-
qZ vt{)z]o<~ygzZ i+ZgykYZM

X 7~yS +$[Z #*
c )DZ

+gzZyW
} ~yWvZ [
[ W~uz bkZ gkZ #.
IZ Y Z -
qZ N Y xsZ Y */
Z X 7 #Z #.
}
g%X 'gzZ M)J W- '%ZX A 7)y*zy
qZ~R,
X* ZHI+) Y{ i Z+
c {+ @YH7VzgP
0ZkZX *

,
k
0Z( 1)
`

mvZ G
*9g,0ZQ1Z)' kZ y#Z YL Lx *

k` * Zuz T
yZ~ +$[ZX
cg z _gzZ
bg g;ZYt X ]~| 310
X
]Z?MyZXn
pgw7)# ZzXg

M0Z( 2)
*9g bM0Z Z Y Z EZ1Z +Z qq[t
@mvZ G
|774 ;*
Bgy~i q Z~ ~Vzg ez[yZX ]~
x gzZX b
X7)wcg t*
0 tX ~kg Z

?( 3)
b0! Z 0 Z 0vZ1Z) X yWZ x Z L Lx *
* Zuz kZ
o ^Z b)z x Z yWX ]~| 671
kZ ?Z +
0Z
![tX y)
gzZX ~Vz{g * gzZ[ZZ p Z=]*
c WX G
8 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( LC
L

X x Z]|#
+$[ZG rX ] f nVDIZ
X7+)gzZ

L( 4)
4GG
3 .
Z x Z gzZ e x xsZ ' kZX Z @
EG L Lx ** Zuz kZ
+G
x Z]|~]* c s ZzgZ*ggzZ] L =X \WwVKZtX
~i Zg+Z
z!WzmvZ-g{z[b \W~q +G z+JX
]* c Z .
20+Z[yz~\WgzZ# rx ZX *
c DE
LG4X3gzyZ N#Z
Vt |777 | 639 | 606 M
K, X Z 0Z +Z gzZ b Z
FD
X7)1gzZ_cgx ZX h.Z w]Z|

G3B+ Zs Z( 5)

L {zxEsZ X "+
~Dz) 0Z*
*y1Z)t
6s %ZVK,
{m{, FgzZ p Z] $E
L)
~yZXp ng LG
&
X H
H
I E N
%ZY fi!L O X ME
X 7~yQ)X
/ 0 Q
&MMX +

yWZx Z ( 6)
*yWX
u " ~i Zg m }8E1Zx Z ]|t
0 4x Zt X EkZ,
* 6 V1x kZX *
c o ^Z b)
X7)
IE
g 4) ZgZ ( 7)
3
X ~| 910]z \WX "mvZ G
*9g +Z w)t
ng'~xEx X
'V1g " 7sg Z,)]|

d] X 1z~+ Z L gzZ $
guzyWSX #.
}DCX
p
ng
E
L z 0ZxZgzZ yx0Z tz%0Z ~Nx Z ,
E 0Zqs)X
g )"d
k
`
9 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( LC
L

Zuz w-
qZX7- qZ YfxtX*
qZ)xZ- cCZyW
:gzZKZ::s:
]zn} qZXU{z4tX
Guz-
4G$
-E
XD Gz?+ E}uz:gzZZ,
(KZ:{
E

E
yW]PL
",
7, qZ#Z KZ\W Z#
qZ sw-
6]P- Z g!
Zx Z
~g gX ~ ]i YZ ",6 Vw] \vZgzZ ; g *
7, ! \W ,
G
c ix ZgzZ $
X * eZzg~p
! ni ^ ] ^ u] f o ] ] ]a ]
ikZyW ~yZ H Hwi * 6Vw]yWtL L:,
*, F
~ $)X | ,
( sg ZyZIo:. 7,
6
G
sg Y Z O]
]| 0 Z ]|X ]g *
c i /& \W ~g ZZM0Z vZD ( 1)
G
^Zz G *9gX *
*9gmvZ G 0 ]z~| 120X ( evZg ) ~g Z[-Z1Z]|gzZi0ZvZ
]| H{ .Z d *
@, Z, \W h! Z0Z0Z *
* ]| ( 2)
~| 169]z \W/
evZ g {,
kC1Z ]|gzZ k0ZvZ0Z ! Q
\vZgX
-{ B
]| \W ~ x Z/X
g % 0Z E ZvZx Z ]| ( 3)
GI
z&[0 {4]|\WX ]g* c i vZ g $Z 0 I
& Zz ]|a 0 y
!] # ] X ~| 118]z\WX
/
vZgy]|
/

vZ]|X
/ 0ZGgzZ@W]| Y Z0Z y*
!iz/1Z ]| ( 4)
| 154]z\W X u] # ]X
D$
eZzgvZg0! ZgzZk0Z
X ~
I. G
4
-+G
 Z y\WX Z g 0)M\ ]*
X
/ c Z 0 { ]| ( 5)
X ~| 188]z\W
10 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L
I4E N
5M80 E
Zz -
qZ - G
qZgzZX
/ B-Z ! Z0 ]|
g \W ~Z E ( 6)
X ~| 127]z\WX
/
vZgZZ]|gzZ&0ZvZ]|
X ~| 189]z\W X Z { 0ZZdZ1Z]| ( 7)
X
g'PX
gzZ&{zY Z g]yZ
!vZyX ]~| 205 |t GZ0Z[]| ( 8)
X ~| 205]z\W x 0Z]| ( 9)
G
X ~| 130]z \WX ~g g q GZ0+
h,
m Q1Z ]| ( 1 0)
!jqF , ] ]
X HZgzZ g e~Y Z kyZY Z
EB&
`Z 1ZgzZ ~+m ug I0 ]|X G3 0Z Z0ZX ~y ]| ( 14*
h, @ 11 )
KnZZX ~f E
\vZgX| 388| 202| 123| 110M 4]I
3E
( {)zsg Zfp $)

]zyW

OP! "
VxgzZ"
7" ki yW{ zvZ g y]|
'i "
, ,
"
g ( Zz "
kZ bkZ}g *
0 gzZY Z V2gzZ[Z
bZ:gzZyK xZ~kZ:X
sgzZ *t a #Q z!WzmvZ -gX 7s zZ "
@ iggzZ "
qg
yWs zZ gX Z ey,
6szwyWzg"
Z1Z]|X x* @
E
Cp~kZ yX zmvZ G 0z=g G30vZ1Z)
*9g ~+
( ' ~g Y) ( sg Zfp ) X 

<IZx Z ) XgzZxZgZ ,
( L cy *
( 0
X { * GG3{EE
c i { ZggzZ [x Z ,6 kZY { Zi%[Z
(,
: B^7]*
! kZ
W geg W H yZ, ! }g 7x
kZ { *
( 140:m13:`yZ >f )XgzZxZgZ , zkZ cy *
( 0
11 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

Z.
}Z

?'D
g*
*)g f

!ix?Z r Z.
!# }Z * * [x H
IF
4& {g Y 2013~g 31
-qZ ~ kZ #.} L G GO$ Z+
0 { izg 8
kZ X H*
c c D g* 6gkZXf zg
* L L, "
LG
E
qZ Zz ~-pgzZ Zzpgm y Z+
- 0{ ~- ~ zg E "
LG

I i E ZzX * c zg i Z Z VrZ- q+ L g
kZ~ : I *
* pX %]i YZ u Zz~* * 
VrZgzZ
- q~zg " kZ {z17 :~h
LG
E
N Zzt ~ ] ,g(C\ Wx Zgi Z X
b ~ h kZ
qZ 7,
g- ^ Y/
Z ? ,
^YgzZ
g ** a D
g * *H

?' * *-q~$ d+Z + L ~-
g
y * N 7q
=e ^] (m] o o v
yyZgzZ, kz# r* * {g~ kZ H5{g {wg Z \W
D#6 ] Z #" \WX Z k\Z z ZgzZ A ] Z
*zkZ ? HgzZ 7t Z- qZB Z/ Z f #" \W* *Dk* * \W
J " X (- JkpZ Z7 9zZ YHg, 6VZ, ' ~
~ga ;g Y IL *! ^ ;gx * *igT ~ * [c * c
Vz, ( k
( g| , z z w
g XZ j6 GE"L h J g gzZ 1e
x yZ *u V-g + $gzZ VZ, ' yZ ;g [ ZgzZx Z Z
Z p
/ ngO$wqgkZX C2VZ, 'nCy*gzZ *Z + $ dZ
kZ $ A C: ~* 0 ,
6 kZ~ <gzZ C : ~xsZ n* !
1 C:]* !)Z { * Z CY~ ~*
c i+ 6kZ D,
0, 6kZ~: i
12 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

] i Z LZ p{z *u z $ T x yZt ]* ! }'


E
3!z q N~<B
D g* *)g fkZx H* * QgzZ nE
? YY G 5L HgzZ {zk\Zg * !g *
!, dzkZX
g S
6 Z $
sZ : t {z * c w+Z c i Z LE 5_kZ x H* *
VZgzZ , ^ Y****OVgzZ VggzZ R Vg * * VRX ._]x
a p e * * ,
^Y** / VZ n kZ
D Za x t `/
~g z* ! , ^Y* * / VZ n kZ Y Y H7% / VZ / VZ k* 0
* * Z7e%D g * * bZX , ^Yzz ]gz
X , ^Y* * cD g
`gzZ /VZ
Dn~#. } * * x Z Zz[ Z } , (
/ VZ ]gz~g gzZ CWxi `L L/ VZ #]xsZ t~
c pgg g V u *
* 0 Wn kZ CY~g7 L Ls
tn Y3g {icz[%V7vZUZ kZ yt GOkZ
xsZ~~gzW OkZgzZ * @YZg7pgg cV7gzZ g/VZ
kZ+ Z z T g (Z/ VZ |- qZ t X CW7xi ~igz s
qZst#
- Z zkZwVuZzwEZkZzz Z { * c iwEZ
wEZkZkZ ZZ~V Zz kZ # Z X k* 0 o
i Z gzZi Z kZ W`/VZ/ ZwqX 7]P -
` qZ
i Z LE
5_k, 6kZQgzZ I, ^Y* * /VZ x H* * 1Y gzc
X "* !*
*
* c D
* g * * t g Z * * ]* ! ~uz
h]*
+ !kZ * * [ Z X , ^Yzz]gzgzZX ]gzL L
/ VZX
Dg Z ~gzcD g *
* Ds %Z
:/VZ k* 0 -
qZ ~ sZ/ Z CW~]* ! ~gzL L
L!V V~ yi 0,
$ G 6 o sZ z sp"
e #Zg
!yZ *
* * kZ i Z ]*
! ~gzL
L cD
g*
*p
h
M
13 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L
I
* L iyH ? H Y : ,
W * 6g * Z X W7
*/
g Q * 6 3 #" vZ wg E
c ? s , L 8V H ?N Y
#"\W{WgzZN Y W #" ! {z kZ yZt
? y W
DwZtyZ [ Z} , ( ?B/q~kZ 
G
VY * c c
* Y* * LEEB+gzZ Y7yz+
g * $Dg *6Y
*,
gzZ ~z K Z Z HgzZ
zD,
6 g Zg fvr Z H ? ~gz
7g Z~ 8g- H ? *
VzCbV;z H ? $ r Z $JZg f *
c wZ e1 L F ! { z
L
]* * V;zH ? [uz - JV]* ! KZ)g f
J
L 7)g fr Z L$ Zg f+ h. ]vgzZ-
,:H ? [ * * ! ` Zzg ,, kgzZ
E
c zZg - E
* 008 H ?;g7e* * -J *]Zz]* _ LZ%} h sZ
!.
G3 J
EG 4G*!gzZ
r Z L$ Zg f
t/ W)
yVzhz.C&
Z ? [ ,
*#6 ] Z \WD k*
* * #" vZ wg VY y W

? ~gz
* q]gz
?' x *
x Zw- Z ? qx *
qZ *x / * ]gz, NkZ * * ]| ! Zg Z.
}
p ]gzL L/ Z ? ]gz b Zi Z LE
5_x ZwkZ Y ,6x
b*
! w1 xsZ3 Zg W :] gzZ ]ZG
x s H,
6 -
qZ
wJxsZzzh 0 ] ZxsZ
g ?7 ~gzL LVY
N: ~*
Y ~}yZ i p
ngL$ ]gzL LyZ/
Z
D H
*igzZY wR[ZY *
gZ b I * c VZ Z L L} izg
lp ]gzL L ,
FxsZNdZ c s >iY*
yZgzZ Y* c }
+
0i
v ? H#
sD- 4*
q , * ~ kZ
yW Y *
c ys yZ
Cg*~V$
V**gzZV {~yZ y
7-d~gzZKg
J$
wj yZyZ V Y *
c : {sZ L L-
qZgL$ ]gzL LyZ/
Z

c g Z ~WZ H Y V+ LB
? YY* L BZ
14 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

!V+)g f ~g]|
: g Z~}g *
: VvZ~g- * * ]|~]| ! UxU%L
*
+, FZ V , 6 g( z \WX 7sg Z{z * c Y x d
Oh!
gzZ ~gg ZgzZ/Zz {qq \W, 6Y T ] ]k
i?* * ]|X 7eb w* N]* ! ~I#Z- qZ]* ! \W
qZ cx ZgzZcx H*
- *
D Zz- qZ ~gkZ]|# r
y*Z ^~ y WLZB~g ]| # ri?X zggzZ ,i
:
i Zg~ Vg*c L L[KZ* c wZ~g]|~^TD
-+
ig ** N [ , n{z *
6 y, * ]Z|L L
` Z'}t ~ ]gm [ , nz 81 1wJ [ ,
6 y, 6
E
&O?
u*0 t Z VI WWt , 6 gg)yZgz ZX s
 g Z *
c* * ~}g *
! kZ ?7*
c Y Y HwEZ c
:tGkZ
s vZvt{zgzZV Le I]*
!Z-
qZ~ekZ L L
V; ,hg yVebT
7]* ! kZ
E
3 5G"
LE
yZ
~ '}g bz z Zg f c + G 
gz ]*! kZ
VV ;z *
c VVxsZX ,s~g7KZg (Z
V{g~} ,
]Z[Z WgzZ VhyZ
C [Z WgzZ jg z *
!
[x~ V@KZ B[Z Wy ZVgzZ Zg f ,
^Y yZ/
Z

C7q! x Zg f ,
^Y yZ n* Zp Z%
D
!/
gzZ , ] +Vg (Z Zgf , *
7 ]*
^ Y* ! kZ
E6
X $
Z 3. CZV e j, ^ Y* ^Y TwZ e 1 L F VZ W
*z,
* 0 + -
qZBVZ WgzZ)g fbz, ZX ,
^Y/
E 6
X
Z 3. CZ V WwEZ Zg f ,
^ Y* ZgzZ [x V~g ,
*/
V w *
0 ] Z+YX 77VvZ ! xkZ B
& p ` Z'LZX VqgzZ 7+ {z Y
xsZpZ +
5G
E3E"
^Y /
, Z
7+ G L )g fkZ Z s x Z
15 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L
h}g *

{ Zg Zc kZ w z {+ @wJ] ~g Vhgz*
! gzZ
] +)g fZ:g cg ! +%A p
G ]*
$
eg ` Z'V ` W ,:g (Z&t /
Z
gzm
zggzZY HwEZ ckZ&Zp[s" ,wEZ c V
*V bkZY s+V VEzu
6,x *
XV>%w *
0 - qZ+p
qZ-
:
#
ri?]| ]Z g Zg *
* yZ~g]|
x +x tY ggzZ , y W *
k~ * ~ tL L
X ,
6w z~ y W *
* cV Zz
gL
L +z,
6{+
$
4$
gG
ypg~ T 5 E s v y-L L yZgz , kgTt
] [Z bzg KZ g L L +z, $L L~]ug Iug MZ
6{+
?7*
c t Z] + h {+ hpCgLtL N { i Z+
h+ 0Zx ZMg X ~
qgp F
!p Fi L L

X
D WD ^g F Fi L L9zZ: izggzZ>gz+
h].
sZ z kZW|t 7Z N I 9 s F Fi L Lp{z/
Z
k& Z wzZ L r gzZ y
jjZ y] LG q~jxgzZ w=
& - ~ ]k

z W,Z )~ * ~g7 Vz
]k+F, w=xsZ L Vzt ) ) - q
V.g 4
3*Z wZzi VE!* ~ i Z+
0Z LZ LZ k0* Vz
b Bg cg
LZ LZ Vz k0* - qgzZ + k0*
Z VrVz yZ D~(,
VI ]!* }'pX lZLE &*
*gzZg Z LE&*
* Hx Z~yZy
J$
* * E " wEZ r Z L Zg f { ]kVzt Zz 1 PB V ZZ
K5G
LE &* *% B; r Z Zg f , ^Y ]kyZ bhg r Z Zg f , ^Y*
*X

~ VZy iu N* c zVZg e VI 7~ Zy-


gzZ * Ju
#!* ~yZy~i ZZgzZgzZzJ -VZzg ~]kZ Zzg c
?'
~gzc VxsZ r Z Zg f , ^ Y* *zz%YYtkZ HX

16 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C


L

] e ji Z
i Z kZ, 6 Y ]gzL L B, ^ Y* * ZkZ #r * * x H
]gzL L {x Z QBt]* ! *
* c, k ~h/ ZX
b
* ,
* 3 k~ q ~g ZCZ/ ZO *@Y 3gz - Ju]gz
V&/ ZgzZ x Zw * * 3Z $$ VzkZ yY kZ/ Z } , 7
zz ]gzL LkZ * * bz@}g/ Z bZX x Zw* * 3a $$yY
- qZ e gz - Ju]gzkZ 7Z ^, 6 g Z ,
^ Y
', 6 YY HY rZ , 6 7 0 kZkZ s g E 4X3
LG
[Z/ ZX 7]gzm{ 7b nkZQgzZ kZ Y~
t kZ Hp Y Z Z,jyZ SE 4GG
5G $ N YW,6 yAZhg[Zv ~
?N Y
qz]* * , 6bcz+ ZZ yAZ Y, 6n
?} ,6,
7, WZ ~ :kZ*
*
7Z
~ `v e * * g, !kZx H*
6] * *
X 7#~q (
x *
* Zg 7 : ** &) : * * c t
x :kZ * * M gz kZ BNo v {z%Z
Z ?x Zw9 VI~uz {z kZ HgzZBkZ t
~ #
V } , 'Z,
'*
*:gzZ * * :** nV
?H :kZ Z33 Zg VZ, 'n!5g|
=n^e n] vm ] ]
D S7)g fZ, ' Z,
': VvZ L L Z/ g Z #"vZ wg [
e* * j(gzZ , ^Y Z, ' Z Zz Z/ g Z kZx?Zm\W
[O %} { W {* 0 ,Z * * Z, ')g fZ,
'
G
w* !*
*u * 0 } 1 e* * pI$ Wz L L
) kZC Z eB
eZ+ h'~yZzzgzZg z[)g f]ZG zDvkZgzZbZ
{z lg Z /
: Z
b x H* * Ze* * * Fnz gzZ wZjZ & Z1
! z,
}WX =, 65g : VvZN 3g, 6wq0 GL !Z
17 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L
*
Z-?*

*y{g q']' gxsZ


*
( '4m')

$: ] Z z*
s+ !%+
$#
Z* g z kZ t :Z L L
@
* AYw+
c g 5L L+Z $ $X Zg # 'kZX Lg (KZXgzZ
Z @,
sXV,
(WgzZx- Z X Z *
qZ/ c i I
* ?gzZ C *
s xsZ }g7,
6 w #
rg qpY xsZ }g7 7
:
,
6 LZsX
+,Fui **gzZ Zy ZwZt? H,~ C ez nkZg ~xs Z L L
gzZ$
{ tzZi- qZ Zj+}g7[ Z X ~] Z
X *
@i Z+
0Z ,
WZ,
6g}+$ 6=zY Z
e., bZzzZ+gzZ *
@
6ZQ
:
i ZBggT,
VZ ZgzZ ]Zg C G 4Z kZB =z g xs Z L L
5G3E
:[ Z wZkZOX hZzwZ =z{} , qZ
(-
kZ }? { tzZigzZ ` Z'xsZ ZjK KZ ] s

~ }g *! +
0i K
6 RC G
KZ, 4Z xsZ ] *
5G3E ! kZ mZ+ $
e.
}uz * ~ } ,
gzZVz/ ]Z ] Z K
KZgzZ *
szHYZ Z.
@# }
@ H] V B<Z
( 109: ) X *
c g s#
gzZ {* rZ7't ~ zg ]Z yZ
$Sg-
A J[*qZ s/
!- Z ~p ,{gz,
6V;#
rgqz~
gqwV p ( Ka sZ )xsZ x >zg f ui *
*gzZ X
,z <gZg7 +
$ g#
Z*c X hZz wZ xsZ} g7 #
r
ikZ H*
c g g*? #Z ~g7 #
r Z#
ZOX H
w+
$
18 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

#
rZ ey{g qakZXce*
**xsZ *
!yZ
X YY7*
N Ls#
|Z, |kZgzZ*
6z # c g
gzZY fg/V-{a #Z tiehy g gkZ
EG
rg qwgzZ Z< Y*
# * tgzZ YG3$ DIZg
-Z v }g *~ }g *
q ! g-qZ ~ ]Zg ~ C Z Z L <
' Z Z {zg 2~ t+
*Z Z,
)f Z V vZ G $gzZ,
'i
y WX [ lp/t :t 7ZgzZg D~ V-g Z
t
6,^kZ ^s:;Z#Z~g~ C !
gzZ Z ZY1gz*
!! !X ggZ ,
'#ZV-
#
Z p ]t g Vz A V- n
/Zt wZ ZQ
gzZg m$+x|<
L g @*
: YZ pg
$u g Zz
8? yZ
???X }IH<g
8x VEJ15~Vz C
gZ
^Y Z,
{, ' V
xsZ-
qZX
9{ez g~ C
- 4yxg qz~
q ,
A%kZgzZkZ kZsX s yZzz ZuzgzZa
} H H ];$
EE
8 ^YbaT ~gz"YqkZp$
DW,
{ , '
:
Kfbsfzgq~h s zL L#
rgqX
]q] m]! m a o ] ]] `^e i^m m ]
k` fe `e ^] ] , ] ^e ]m ] ] u ne a^m,
] m ] n ]n% ] ] ^`n m q^ l] ne ]
( 40 39:22Z ) m p ]
Z{z ) CY ~ ]i YZ 7Z CY k
B B yZZ IZ XL L
h**
v{ztXg , 6yZvZ"gzZ H H,
6yZY ( ,
ZgzZX vZ s[g Zg 
{z~x
/ kZ H
` c w VzyyZ
*
E
45 V /
gzZV iG V{ }: )g f}uz( yZzz) {z/
-
qZvZ
vZv gzZX DYb Z/
* c ]vZ~X] VzK
@YH *
19 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L
X e.Zz]vZ"}gzyZvZ,
$

: ~Y K
K{g

m] ]] ^] ^q] nj] ] nf o i^i ^
^ q] ^n ^ q]^`a] ^] m] a ^q] ^e m
( 75:4Y K
K) ]n

VgzZ Vg Vz%yZgD 4 {o g gzZ~ 5 ZgvZ ?
H HL L
Tw kZ vZ c* 
_ N t D7wya Zr
a }g k*
0 LZgzZg a }g [ KZgzZ
Zz'g
X } q
: Z g Z~wZ {g
] ^%n `ne ne o ] ] n m] o j] ]
] o j i i ] e ^n] `e ] m]!ne i^e
( 7372:8wZ ) nf ,^
Z xi**yZ,
6?4 ?~A + {z/
ZgzZ L L
gzZX {@Zg vBT4 s x +Z {z]gkZ
qZ~ :W{z H VXgzZX ;gN [pZvZ D ?
-
z7 yZZ I Z ( ~ yZ ) ?/ z}uz
ZX

(gzZ~}i
X Y YZ ,
:
,
6gkZ
gzZ 0z , g t q myZ
6 V {z/
yZ~A g (Zz[NZ<z {om<* ! gzZ ,[g Z A
g Y
, Zz ] ,
) ^Y s: * 8 ~ Zi W
* VZg Zs yZ ,
Z -
qZBo ~g Z *
0 VZ ZBk gzZ kZ]qgzZ
gw (1)
( 112: )X r
,6 +gm{gzZ Vxy V Z sq b y Z
i** a yZ, 6 V }uz o bg 7Zzz
*@7$ "* c WyZt n Z Zz + tp
U ]*
????7mkZ x ZgzZy <HX ( 1)
20 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

@I+gzZvZ G
YX * *Z q a YHg/
Z
z+ |g {zW, 6uz~ogzZ LZyZxy/
F Z, Z'1
Hs yZxkZ #
Z ZX + Y *
@ngzZ<
hi]|~yzZX C b~u<z+ nkZ }
L+
7tnyZ H `z
ys V ZxvZgF
0]|gzZvZg
(z kZzz X ~u<z + nyZ Bqg Z MZ
},
9
eyZvZ ):X+g x ZgzZ 1Zx Z }Y } ,
X gzZ$ (
/
 c ,q yZy,J
Z* 6oy/
m, Z'2
byo kZgzZ ,~ Zi WB
ks VzzyZ N Y*
Vz {z xi)fVy *-
qZ - 7 N Y
qZ Vykz,
x ZZ s z~Cp/
Z~ Vgx yZX N Z Zi Wo kZ
+ ZzY[zz: z: Vz|gp *

@
qZ TX *
!-Z +Z b &ywV Zz- @ * *gzZ<gzZ *
! w1vZ G @Y H
V|VrZ#
kYZM svZg
ZX kYZM
!w1kZgzZ Z+ lp *
X Z* c Z Zi W
~ Zi W L L~b Z+.*
h] c 0#Z~KkZgzZ+Z
#2
!p tX ]gzg Zpi Z#ZakZ ~gzD ~gUpz
6,oyZgzZ 0z6,V VzN Y{Zz6,gzZZy7]!*
VzX , ~{g !*
zV Y t yZgzZ Y,j :
X
g D ZZs Vzy~gzakZ: ,jkZ
p {zavZ G*ZgzZ+wyzB
k tq
+ 4 <z+ ~hkZ {za wyz B
k{z
' gzZ +Z,
t Z, ' s#
rg qakZX a
kZ YHt , kZQ gzZ x) bg Z ,
6 C !VVzgzZ
] *
( X X X X ~g Y) X 7#
sz` Z*
*
21 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L
wZ^#
rtzg x H
vZgL
<IZ+
Z]|:m{x {

, *
c@
* ]|/VzL
vZg @1* Z']
<IZ+

: tzg \WBevZg/y=
~kZ]|p Z~gZ Zzg *
c ZBevZgx Z/y=
Wx uyZp 3~w LZakZY f L
ngx, <IZ 7
X D {g Z 8
x ~kZ :gzZ :p ~kZD : K

E
~{ i -OdN
:
xZg~ (Z G
G4EL L[KZ mvZ G
0E *9g g Z]|WZ_
} x -
qZ~: i guzmvZ -
F T g I$
y W L L:,
*: b ByZ C
* * 3:ByZ :ByZ : Z,
* '/
kZ + 7 { i i yZ: gzZ ,
0i ~g KZ kZ ]| , 7 : i B yZ
c {CbkZ n,
X* 6x CZc,
6g I$
gu
yZi D J ,
7 { i i \WSgzZV*
c \Wt
Z: ~ { i i {z ():vZyZg/ ~ { i /
Z L L: *
@Y *
c
D{ i i D : { Zz,
@+ ! z~kZ X Y
6 *
{ i i : D #
sz S~kZ D y ~ kZ * J%
@ z -
r* <IZ7q YZzg *
0 gzZ
rg e~ { i i L c g ] -
qZ
J{ i i xsZB
b
VY {zQ s %Z~qC -
y !Zj x ZZ L L[ ?YVY ~ { i yZ *
c ?N W~ { i
0 ,
kZ~r,v* 7{ i i /
Z L L:
x Z .x *
*yZ~TD 
kZ ]| X} Vzg ZgzZ v W 3 kZ \vZz +
$ a
22 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

$ nkZ O ,
?} + m \W 
h
6, M Zg Zt \W H : D 
{ i i TkZ]|Xn }+
ZwVx ZZ: Zq]P
`kZkZ]|

Y{ { i *
@D Y:Zz3 Zg {z*
@YxD Y p=aJ ,
7
B} i ,
6 gg ]Z| * ht ~N Y $ ZggzZ
@ + f
 Dx V{ { i *
@ kZ ]|] xj%/
Zp D W

z {zNkZ ]| -
7 ~g Z-g e { { i *
c ? * 7 { i
*J,
X D:-
q~{ i i gzZ D Y:Zz
x {q*
* kZ Z ] XyZt I J ,
7 { i i kZ ]|
HHf,
guzmvZ -xZgI yZ q*
6zZ TgI$ * Cq
@yZ {gkZgzZ *
X* @i ZzW, F kZQgzZ k,
7]g !
bT XX^] `e n nZZ ~]* y W >gkZ]|
c W~
*q] X Zc,
!ZjZ Le * 6giyZt q*
*t D y
X C~w ZpgzZ]t
a}g uZ{kZ , t~* / 
6,Y avZ '7 Z V(zg ~ wqZ)*
*g { (gzZg { H
kq*
*
) ) kl yZgzZ zmvZ -]gzugSx- g ZzyZ
:vZ yZg x Z/
~kZLzzkZ]|v:ZX Y^gyY+ , 
h lg \
)
kZ]| Cs
# D~ kZ * 6,gyZt/
c @* ]!*
ZX : ]P`

XD 
y~q kZyZgzkg6,kZ%C
puzgkZgz
[ Z kZ]|gzZY KZ-
qZ
H k kZ ]| Zj
Hg Z ~, ~} i
c ,
:* k[Z kZ\W
~}g *! tz Z SV<X,g x ZY f
D H
* ^ Y qzgi Z *
c, q~ {i i KZyZ *
*- c* q~ { i i yZ
*-
_Z~g 'ojj] ?'7
23 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L
o o ] v ]] ]txsZtz Z'1 h]r]
/:gzZ * cJ, 7#"]|:xsZt e jn ] o ]
7 #Z 1zZt : gzZ J ,
J , 7 evZ g x J
M
IZ: gzZ x Z
s~ TvZ wgvZ Z!Z t y ZZzxs Z0#Z ~g gzZ V
Xg Z Z
gz
] v ] 3] gzZ ] ] ] ] 3] ~yZ f Z KZL
<IZ'2
jn ] o ] o ^n ] 3Zn Zp
DyZzg Z Z
?{=rZ G *9gq
g Z by Z f ZkZgzZ
Dy Z e
4G45E
5E
p ZyZ M IZgzZx Z/:gzZ ~ 7] yZ~ y Z f Z #" EG Z
M
) pxw- J ` W z #"u * 0 wg HyZzg Z Z ~ yZ f Z
] ]] ] 3]s~kZ g Y~yZ f Z ( ~~tK )~{ggzZ ( vZ
X
Dy Zzg Z Z ] v ]3] gzZ ]
#"vZwg
Dy Zt e jn~yZ f Zz'3
tzg /]| & 1Z ]|+ Zg #& X
Z]|
]|] Z|Vtq
Dg Z evZg+gZzf y]|gzZ
,6 a y Z yZ Z]|gzZ
vZ g yZ Z
E
X
MgzZ h,
'- 4)
q , E
ZzZIZ G37Vzg etgzZ

yZZ" yZ 7+Zg #& yZtz Z'4


'g V1zg Z ~ y *
D !f oZ )
ogzZ
0 O( v*
T Z] [ - qZ ( ezg y) wZ^ ~gZ
sf
gzZL 6 201m[ kZ
Ju}pe @~$-
<IZ {z, qZ '
!Y #&yZ ) {oV
:
Dyt( ~}g *
4 ~kZ~ sZ yZg Z,
s{z q Z , ' }g gzZ}g L L

YaZ #Zz[Zx i ZyZL <IZ ~}g * ![Z
X
YZ m ZgzZyZzy ZZ
zyZgzZ
6206m[ kZ ( [ )
: ,
k#gzZ: Z,
g { H 'Y: ( Z]|)Z[L L
24 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L
XBgZ, tt{ * \WLZgzZz g$
c i - g Z
( 164m sZ )Xh
M: q CZgz$gzZu7g e, ZZ[ ( ` )
Zz Z IZV- u *
) 0 ~uz #" u *
0 wggzZi ]| ( )

y ZZ"yZp
N KZ ( i^] q]]) ~+
0zZ.
}
!f oZ )
6478m[ {g O( v*
: ,
g Z VyZ V V It;g * !L L
*gzZgzZ *
X gzZ * *V *
@7$U *
"* *yZkZ1 H

x$L L[ -
qZ t Z @x ~$}uz -
qZ ,i Z {z
: 0vZgWZtzg /]|~T xx Z b [ Z
( 42m )X H V- tzg /[( Z )
( 42m )X : yZZ, 0 yW{ /[( [)
6u *
n# ~q gz]Zg {z } i ZzW, 6V-/[
( 438m )X CYC*!
y Wz D Y * /[g W
~ [Zx Zw[Z/[
( 430m )X * @3/[gzZ ( 430m )X [ZZ
( 432)X *@~_j~)~KZ/[gzZ
M ]uz ]m Z w=wL L[ ~uz -
qZ g@x' kZ
: 0vZg+gZzfy ]|Zg}~ wg
Z eg q )$ ef Zxx Z ~~uz H7Og ~yL L
t ~* ~g7 gzZ g * @~_ {%kZ b6z0{QgzZ
@ ;g *
( 432sZ ) X ~_{%~KZh g eg *! zxT
& ~ T Z {oL L[ -
qZ Zh Y j@$gzZ -
qZ
: 0+Zg #
!i UC 7 yYz w ( ) vtt {oVL L
*
E
Z xy{ * B-g Z Z ( 57:m )XDg Z xsZ {z,
c g E 6g
: 06z0{]|WZB
xs Z~ Z{okZ ( [ )
`
H**iBkZ ]Zg Z : @a {z ~{, k0Z { L L
6zZg(VAZ mauVzg Zuzx kZgzZ {kZgzZ
,
c ` gzZ *
( 100:m ) X * c 3pgzZ Hgz *
*ikZgzZ ~ J
m-
r
25 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L
!f oZ )X y G3kIZ7vZ{ L L : t~[ kZgzZ ( ` )
( vZ *
+Zg #]Z|gzZ Z. ] {i gzZi z Z. ]#
]yZ f Z Z. Z Z
{ y Z )
] *
c {g yZ 0 >Z ] 'Z gzZ x Z/gzZ
-Y~ { i i gzZ Vzi PgzZ Q (
~ V1 + $
q
}uz-
qZ* !<IZ. ] Z. <gzZ #
], C Z ?
h M
E
"
5E)Z =rZ G
4E
#"wg]|EG *9gg) Zz Z IZ Z.
]
MZ evZ g M IZgzZ >Z ]'Z x Z/+Zg #Vzg e

g Zu V Z A
vZ g @x Z ]|gzZ x Z ]|

71 ~ yZ
MV- Z Vzg e #"u * 0 wg
$ J ] Z0 ` Zzi Z gzZ x Z/Y #v pD

D +
X
,:%g+'g yZ 6
KZ V- mvZ G*9g g Z]|WZ_4[8'5
: [Z} `g$
gut- qZ#"u * 0 wg~(Z G
G4E[
0E
eZzgvZgZ]|gzZ Z.
$ },6kZ ~ [ Z}T: !z
}gzZ HIgzZ 1` *+ 0zZ.
} : *c #"9:
D
}y ZgzZ *c g ZyZgzZ
n I gzZ
n `g * c }W Zz
?g Zug[ Z {z Za {z/ qZ~: iZgzZ *
(Z- c g ZggzZO
: i B y ZgzZ 7* * b B y Z /
* Z * C 7C* CB y Z
* 3/
4E)X w',
0E
(120mzgZ(Z GG 6yZgzZ, 7: {i i ,
6yZgzZ,
7
_gzZ {ogzZ Zz~ $
gu #"*wg [Z Y KZ
X mvZ G
*9g g Z]|WZ
!]@1L <IZx {x?Zz
y *
0L
<IZx Z.qZzwZ^KY
}-
1987~g14._'~1407 zZ ~ )13
:7Zg {z'7evZg/
**
, +g ]gzZ 4z D *
6C c ~KkZ kZ ]|
-Z {z Y s %Z ~ ]5 ~z * ~ ~g Z,
q c V q D \Wce
'*
26 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

~ :Wzz kZgzZ
B[t$ e. * q~ ]a*
* - c p}uz
ZQ }y [yZ *
/ %N:vZ yZgx Z//
c Z E Zp
D^* !
kZ ]| ? Y{g Z~g Z ZzgzZ ]ByQ {z ]g ZwyZZ~g
J
a }g :D gzZ g Z # ~gz$yZZgzZ C)"-" i,Z
)kl:vZyZgx Z/g 4zgzZ]
)
X Y7Zg L{z7evZg/ L L
: zz:]i YZi ~ ZZ~.
])L
<IZ
D 1zg ", 6g~ ZS /=~.
7 i , ])KZ kZ]|
D yZz- qZ mvZ G *9g ~g,Z* * ]|L <IZx Z!ZjkZ
a * c uzg", 7 i ~K, 6g~ ZZL <IZ~kg y*zy
zg ", 7 i ~Kt H q g Z V gz # , mZ {z
g,Z* * L
<IZ x Z sL <IZ H~ ZVhVz Q

(L
<IZ ) \WK! * * : L <IZx Z Q yZgzc 7mvZ G *9g
) ) i \W `wH~ kZp \W) )gzZ yZ f Z \Wx OZ
?'| , 7i ~ ZZ KZwB;~- qZK
7% * c "+ 0*! B; ]* ! ![ : *c mvZ G *9g L
<IZ x Z ]|
: ~t]* !
&zmvZ-xZ- J# Z^Z:(i i - JzkZ ? L L
V-zgzZ ( evZg +gZzf y ]|tzg /]|& 1Z]| ) Vzg * c
E
! : ,
6( ~8]|gzZ ]| )

D(Zt , 6 ]x HyZ ~g i : x]* !t#


Z
Z L <IZx Z]| ?, ]i YZpkZ7Z
h M{g Z bQ
~g vt H H* c g Y f QX ~gt Q [w!Zj [
fq* * ) Q kZN!Zj{g [ ~g t Hg Z Z VrZ ? [
c `g {)lV( ,
X* mZ * c HkZ]| H
c zyQ * "
/'/'/'/
27 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

*
vZyZ *

@~g '] ',


V * kzg Z+
0Y
V VzyX g (Z ^ *
!z - kg Z+
qZ , 0Y ~gz ` W
Vzg7 (
D w N yZ } ,( a
Vg~, ( ~,
(,
6 VZga
CZpg7(C
Cgv,6] V* c vgzZVz VZga ,,k
X9 ,kx W~, 6] V* c 
kk'Zp~ ^]Zg3ZV Cg bZ
gzZVZga ,,
{zkZ Cg Vz,
k~bggzZ]Zg ZQ
C gv, 6VP
CZ f CQgzZ , ,
kg *
c =g f{)z-+
iz ~z~ ]pvgzZ { ~ 
yb* !| ,
( kZ ,, k Zz g Z%,
6 +hZ M
,ZgzZ ~z K 2 g *
c
$DH g ~g Y,
e kVhVz+
h.
]z *tn,,
k=g f
sD,
# kVV CgCg ;g~V tD
f *t Ys z" kZ },, k/
6 , Z ~gz ` W
7#w,
X ZZ , k-JZt ,
FVV * W
zmvZ -]gzu0#w, kt z kZZ
{ H
k{LkZ aw}Q *@YH7t MgG kZ * c g Z
 g Z zmvZ -wgOX ,/
c* kgzZnY H[AZ
VH
z~g g X,
k~yT* c V ~TD74Z~ykZ L L:
[Zy#V Zz , c g Z zmvZ -vZ wggzZ
k L L: *
0iyZgzZ Z eyY~yZ
?,,
X z{+ k YyZgzZ Y* c
z~g g X D7~ykZ C, k~yT: * c g ZgzZ
B \vZ ~ GL Er ~ kZ { H k Z,( a kZ { Hk ~i , k
Xg Z ubC \vZY I*
* \vZ *
*g (Zx
28 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

J{ * c i Vy # L L: * c g Z t zmvZ -vZ wgO


z~g g X
Dg (Zx\vZ~ VyZ[Z
~ yWx ZwyWkZgzZ * c g Z x Zw&, k x ZY fzz Z
LZgzZ ]J, kzmvZ -vZwgpgzZ N * @vkZ* c g
w , kH ? H yZZ [Z X ] \vZ ]x?Zm
tzmvZ -vZ wgpgzZ ?YH[AZ kZ Vzz* c Y* c
* :
9vZ g ]|OX p ng 7q Zz, k~y
sZ e h kZp\W, k, 6 T D hg: q +Z~yLZ zmvZ -
~g gX
Z, k zmvZ -vZ wgd}g{z ~g Z)f C [Z
H ZggzZ B; LZ X D hg7q Zz, k~y ]
?ggzZ ce]g?n
kZ, H[Z C, k, 6VzqZ~g Zi * ! * @wDZt]Z|
wEZyq: * c vZg ~ - * * ]|~}g * !
_QN S{n
,, k ~{)z]Zg Z bZX ,, 6}n, k
}n Vz, k , 6 yZ
C ,, k , 6 V1 wjZ bZ X ,
X
g Dg lZ BgzZX ,VQ, S
X yZ
C ,, k , 6 Vzeg1 } , (},( ~ bZ
 * @ t wDZtgzZ ,g lZgzZ BU Ug Y , 7 },
: *c {)z^g7* c eg ! *
0* @iwEZ , kT e: w~Z
~ w ~g Z)f ~g X * c g Z xiwEZ, k VM , 6 yZZ { H
k yZ
,wEZ V;z]gzV ,: sKZpX Ogg Z , '> Zz ]
yLZ bZXN 7{ . ~ Z\vZ yZ bkZX ,g lZB
Zz g Zz , 6 kZ z Xce ], k~ V ZZ
vZ X $]){ { H ku * *kZvZ Y yZ bkZX
g D yZ ,z
( xsZ)* *izgt) //// }WX =\
29 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

Z.
}Z

]g u \Z x ZZh L)
L x
=e ^] m] o o v
:*c g Z DyV*K ##"vZwg[
^] ] 
6 V v
, y W#Z kZ L L t K -qZ ~ VEK #
6 x Z/gzZ +$[Z x Zf,
, ' Z v ~ U i ,
k\Zk\Z X ~g Y i~ * @t Xg W t Z] kZ z
G
h L L!g Zz cZ D ~ z V G.gZ xz7Z
~g ZZ * * ]|Y 1zZ x Z hf, ' Z~ {g Y 2013y x Z Z
z1J{)z# r?* * ]|gzZ~g- * * ]|L
X _ ~4, 6u~ /Z, k** gzZ~ * c ~ /Zx Z * * !gtX
| , 7kZ H ZCi~}g {g gkZ bT, 6+ g , )gzZ hf, ' Z
gzZlZ ywJ]Zg !g{gp/ ZX ~gYg q] n] ^] ^] ,
6y *
!ig * !g *
!
P kZ ~ #. } Mg g ( L LC~g6L'* @
Zz (]*
! * !.
_
 Zg {zb~g+ Z *@YH7]Z
IE 6
X
4h4) } Z
Z 0 b7 : ! G
} V* !$ yZ V;

t+ 0iqV* c X@yZ[)g y* x Z Zh L L
V;zwz yZ, kZ'LZgzZ{ ] GG3E4]
LZz kZKF F,6#"vZwgZgzZ]mZ%p=:Zz
yZ V Zz x Z ZhL) L x
` V~ { g * !] L [ wqZ
+
0@ -qZ **x/ !z1s G
g Zi * ZzwZIZ, ' Z, kyZgzZ r * * L L
VrZ
D+ Z x ZZt , 6?]|gzZ ~g ]| ~g ]| ( Xt
30 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

Zn
Y)]|gzZ ~ ]|~lZ * 0 $
ey * 0 Htv*!f
G-I
d #,
x/ ! z
g Zi * , LG
6#Z E ' ZyZ, C
6 C "gzZ *
0 zu" kZQ ;g[Z,6
:
D !Zj[- qZ~ /Zx Z * * O
D
* gzZ?~Z%kZ LZ ( ~ /Zx Z *
- * * )xj%*
* L L
]| ]Z|Vz yZ
T * c !Zjf: kZ ~g
 Zu{ iCt ~}g * ! Zn Y)xsZ gzZ ~ Zs Z)#Z
( 113m ) X ;g[ ZG~lZ *
0 $
ey * 0 Ig ,
)y Z
]|Y 1zZx Z cg x ZZ kZx ZZt,
6?]|gzZ ~g]|
:
D hskZZ f ~g
gJL iI ~g ZZ * 0 u Y f+ L L
* ~ y *
Cg&ZzKZ t{zgzZ
~y Wg LZ i Z: ZizggzZ ~f L E
W~] Zg Z 0G7LZ {z)g fT2Z"z, 6y ZtTg D
( 113m ) X[ x{{z~kZgzZV; Zp
:
D W
* t 7vzg ' ~g - gzZ?] :Z nkZ L L
ZZ *
( 114m ) X XZ r ~g
:
W
V< C] P Z Z~Y fyZ ZzpgA
` &gJL iIl} Z L L
( 114m ) X D Z ~]Zg Z]y Z {zO]***c BnkZ~
:
D +
h'
**gzZ?VrZ * @Y~ /Zx Z ** ^+
i %ZkZwqL L
[ Z kZ ~ VzgzZ * 6],] Zg Zx ZZt,
c , 6~g-
6x ZZkZ{t;xZ:,j
( 114m ) X C& LX=&,
t *
c f 5 kZ ~g ]| ]* ! WZ LJ& -
JV
~g]| t x Z Zh L LpX tLE &-
JugzZ e]* !
6~i *
, !ycgzZ * N-qZ-
qZ *c g Z 5 Zn Y]|* c ~ ]|v* !f
E
G
L kZ LZ 9L $ ]P ~ V Zz x Z Zh L L)x /
` Z X FF
31 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

Z~g7 +x]|% ~g ]|N 3$


# "* U~
0ZdZ1Z *
+ ]|^pg7 + LZ ~z+ * ]oZ ~ ]|
:
D , kprgzZ]g *
c i~g7
s{g Z 7~X bxsyZ L L*
c gz T L L
*  = VrZ gg* k*
* 0# r ~ AZVx{ Z
0Z mkZ kZ~g g,
{i Z+ 6#
r g * *
Fx * * ~ Zs Z
cZ%- * Zx= yxg Vg ,
qZ ~ * ) Vz yZ *
@
( 150mr Z c i#
6) X}Ig7+ c]5gzZ]g *
l Z, rD W
v* E37E ~g7 + ]|4Z YY Htt H
! f~g ]|VZ 0G
???',g Z 5~ ]|
Zzg * c x Zf,
* kZ LZ% YZ V* ' Zg y* x Z Z h L L

:
D ?pL , )
/gzZ *- c ,:I[|Z kZ~g g *
qZ Z * @v eL L
~ /Zx Z *
* /
Zt Zg: Zg Z $
-*
c ~1N J
m Vu *
*,
6 kZ
X 7{g e%G7 ?gzZ ~z/ZY M *
*x
( 111m )
* ~}g *
~ /Zx Z * !#
r ?** ]|y *
0 WZ ?
:
Zj- qZ#r
sgzZ Zz gzZ i *!i KZ ~z ? z*
! kZ 1 L L
X ~ Zj?Q 3gxsZ f c D~z
( 107m )
:
W
?{,
6g x }g 1* GG3.9E~/
N Igzi ?)g f %L L
( 107m ) X ZsZ))z
6 ]Z *
D Zg Wq, ! zgq [ ~ /Z x Z *
*
:
g y*
xZg Z #
rq ~g gzZ o~ V; sZ )
) #
r ?L L
32 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L
z ~ ) #Z]| SE4GG
5G * S+
$* 0 Zg+ 0Z ~ kZ!
( 109m ) X s Z8Z 5,
' M
,F
gzZ]g t `g^ ~ /Z, * n]g kZ ]*
k* !N
kZ x*
* Y7Z Z,jkZ Z Z+
0{gzZ
o* 0Z kZ
* i Z+
??
{7rH ZZ+ 0{ L L~ ]g Zzg *
* kZ z*
!
G-8E
y *
0 ** ~ ] ~g g { vZ Y ]|]t L U Zz, 6 <Z
G-8E
TgzZ7- qY 1974^W `]tL LG & y6Zx ~Y 1953
G-8E G-8E
ZhL LXgz3YgZz: Zz, 6,6 ]tL gZ* * W ]tL Zg Y Vzg ZD ~
]V- ~ }g* qy6Z xkZ y *
! - * gy* x Z
0 *
:
D 
G-8E
Zzg { LGiz vZ;ugzZ s VE*
% c C ]t L LG& L L
_ g+ * gzZg Z" +" -
$* qZZgtp ` nU
!I! ,
6Y ZZy * 3gx XX ^] kvi ] o] ZZ~p Z
0 w,
+Z* *zZp}uzyZgzZ# rg# r: mz~T
qZ g Zpz?f~oV gy *
li - 0 gzZ UWZLG % iz s
( 90m ) X H 6g~g)gzZ ~gY f~T
HwEZ,
x sZ hf~ ] ~gZZ * * ]|Y 1zZ x Z Z 
E{!
xsZ y * 0, L z ~ T ` W LG
m E & c f
zkZ agzg ZH * 0i Hh0*s V Zx 1zVz+
!WV Z+ 0i
1 g y*Z VE*
!gzZ -
q~ - F Z ~ Zyx Zf
qkZ,
:
D ]ZC~}g *
!-
qkZgy*
]g zOq H
i>W ~/ * * -
c x * GL E
q gzZ {Zg kZ L L
g e s }Cb ~/c x gzZ k8 Vg*!" g % hY h
;g c ~p V; Zz ` x s7c ~px t
( 107m ) X
{ iC+ !#
h'~}g * r?]|gzZ ~zg ZD_x*
* ]|ILX3W
33 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

:
DZu
y * & ~ Y 1945 Zn
0 LG Y** xsZ ( xsZ f ) T L L
f ^Y f+)g fTgzZgzZ Hc $ ey *0 tgzZ
0)
g Z+ )kZ H * c ;~V cgz, WZ(zy
qZ Y f *g Zzg kZgzZ *
: i Zg, Z - '
!,
x ~] !IkZ Y f .x * 0 I
* ; g # y *
4z. 0 ) n)
] y * ) kZgzZg?gzZgzZ ~zg ZD _
6xc6( 77~
( 115m )X g e,
:
D +
h'
* gzZ ?Z;*
/Zx Z * * wzZn Y* * L L
f + Vzg Z, 'qy ZgzZ ~gZZ *
* ~ ~
Y f+ xsZ f {zgzZ 1: , ( V q
6
z kZ W~ z c SiGL .7i Zzy yZgzZ cgz,
WZ
( 120m ) X 0Y f+zs
:
+
h'
* gzZ g7 *g ZzgkZxsZ f p L L
ZZ *
]m{~ # y * 0 V?gzZ ~zg ZD _x *
* ~g
( kZgzZ *
c g c y * 0 y f ZgzZ 1 ),
6 kZ q
c g Z2ZVq]g ZZg qzggzZ
( 120m ) X *
$y *
D+ 0 g Z Z~
(y *
0 #
r?**
:
D 
6, u Z J e d ?{z $ HgzZ + ( kZ o L L
$ ~,
#oTL L ty *!iyZV Zzg
GgzZg Ol6
J W ` Wot 7egL~ kZ Zi W* * gzZ ]|,' Z}g
0 Z
( 120m ) X H (okZ {z Y^ I Zg7 *NI
?j@Cg - 6*
qZ, & Z gz#
c+ * ]|
r?*
Z hL Ly*-
qZ F6 z 1yZ *
F, h -zZ #
* ~e r
34 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

:
D y*kZg y* x Z
kZCtp ,W G
& AzZp/ W G
Z, & ( Cg )yZ~}g *!?L L
~CyZgzZ
$ -gz ] w{zX } Y $ W G
d? , &
g ZMZ 7Z cg: Zg $
d,@ qZ8lpgzZ lp
6 yZgzZ Zz3 -
`,
J-I
d
kCg ~ , 'WKZ ;CZ {z,
6 Z C kI CZz, 6 kZk +Z
D7
( 123m )
/Z LYgzZ p Zt g (Z *
!g Z ggzZg y*l
G
(:X
#r?** ]| , '#Z #
ri?]| yg L L
CkC#Z+ 6kZ LZ 7Z+
0, Z e W G
f 5 ]Z , & z ]*
!.
_~}g *
!
@ g+
X* 0ZyZ< zx/
Z
:
D {Cb+
h't Zz$
d=ZZ
G
kZgzZ H <IZ LEEB+x *
3g L * )
) iW %# r ? L L
0 ? H
( sZ ) X p* HgH *
*Z{ Z,
'u
:
+
h'
g Z MZZ )yZ-
J%z kgxZ0gL L
( sZ ) X
vZg *
! g ZD z DVz, kyZ ~m~ ngzZ ! ze~Ci !x ZE 4J&g
LG
gZpyZ, 6kZ $ef Z6f ", 7yZ x ZE4J&g gzZ
T e{ C
LG
 ]Z yx yZ yZg Z)f x Z ZhL )
L xZz NX

:
OX
T eg~, '~gZ)f kZ\WLZ$ e.BB
bC] Z y Z ~gzg~ftL L
7~gzt Z }g Z Z Y

c* X
g y*pg Z)f! pgzZ {kZ

< {,
6=
s
7D Wt 7
gzZ
D WDq ~gx kZ g y*{z ] kZp
:
D ~7 g
35 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L
V | (

,6zZ] ZPT)] Z* !{gL L
,
( p YY 7 | i Z+
'i ~, 0ZgzZ 9YZ y|
X g Y Zg s Z cgzZ
LZVrZ *
0 YgzZ ~gyZ
yW]Zg igzZlZtQ
c 7g Z W,
X YY * '{]gyZ~gZ)f kZ Z [NZgzZg(Z
~i * 6yZ 6 Z QgzZ
] ZZ ~gTyZ,
!Zr, ' Z
6]Z|,
z{)zg kg Rv*
!fhfXbZX
? ] ZZx t

$Y7]Zg gkZ vZ IZgzZY 1zY f~-z pyZ H


H{Cb
{uvZ k~ ]|#ZpX $W~ z [ K{ hZ- qZ yZ
sX
hM Y G 7 Zjg"-z pY fyZ ] Zg Z 0G7
:G(
) kZ |L yg L L X, r i?xsZ
' #Z #
zg , yZ Y H_ ]q# * ]|gzZ ~g -
r?*
BBgzZ *
@ { i Z+ gzZ Z z e" g Z
0Z ~g z ]P
`
sX ~{ *
@gzZ]zZvZIZ g (Z*
!g Z x Z Zh L)
L x
2~ +$ V { *
0 gzZ (Z
T e **xz!VvZ&
0Z BY Z LE
x1i Z+ &*
*]Z`kZ x Z ZhL )
L x X


p ng { Zg Z [ ~g7 - 6]YgqnZ )x Z
qZ ,
4$g OZg i ]qL L1 k*
LG 0 yZ {igzZ {M
K,F V,
'
c yZ LvZ Y yZ ]qt
Dn: * } yZ X)
! ~ #. Z
, ' Z LZgzZ
{+ 0iq])hL 3XZ fXV7g i
0i Zv:ZyZ+
+\WLZ * !$ * q
Zpg ]Z|yZX
YvZh *
<L 3XZszkZX N : y { n+
L yWKZgzZ,sz^~x
h']
Q tVrZ/ 67]Z
Z ;g Y HY rZ, }Y fgzZx Z
yyZ~#.
*
!{+ c L L 3g ~g Y
0ig *
////
36 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

Z {

~ZizgP
( '1m')

/
%z]g V YY ZL
L I&cZ , Zkz
}$ %M
eZgzDyZzsu|zc / +ZgzM
+qzggzZzD
z
gzZ qZgz z Z- z G C
yz h zz mZ z ]P
Zz) > Nz
`
kZgzZ%@ g *
@{z X g~c Z yZZ IZ 3*Z z O"
}g Z Z @y *
N ~g s~uz
/
Z% Cg *
!zs- i
qZX
M
eY s~uz
'g q;g y C'*
! yW$
+ Y-
qZ }gf k1
k Q
g Zi *
!g7UokZx ZskS Ki g * @}g Z ZKzg
+ Y A
$ * ! * %NZ%~g7 wzz '~ s
* Z m L LyjF
{ gzZ !z Wz }N cgz, 6 bzg t ZZBZ { {$
+ Y
} i ~g *
!zg
E
45
45E
Zs,g nAzxEW~KHz]gzp * G
* EG Z ?{}
]P
YE4 YE
g ZC ~z*z nZX kg Z 5G! s
VxO Zz}g Z Z 5G4
X q$%c Z
e/
ypg 15 *@Z y@7 w kZgzZ ugMZ ypg17 * @Z y@11 w/
~ ]|xsZ LG 5;X\IZ ~q~c Z z q* * {ug MZ
E
45
45E
G
*ZyWZgz L L{~( c Z~g Z1 ) EG Z ?{KY{vZgL
gZzZ dY ~z dvZg 4Zpg ]|$
$ gZqV ~
:XG
( G E G
( 9)GDZ , * ]|xZdG
'#Z Zg* 0xEC Y !Z f *Z
0$zG
kz+ }f *Z]|
g$
0zZ. .*
!~@sg zxE W w
!~DxE Zi Z ]V *
: z: AZzgzZ]g 'm{~m<* *
uG]ozyW~w\W Lg *
@! lkg ZgzgZ T
37 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

@*
+_g Zz ~kCg#Zw \WgzZ tZg-
0K J
kZ sv WG~w#
Z B Z a ~gzZG
Y

! Zg Z ]*_ LZ f *Z ]| *
!. @Y Re ~ gZ VZ
X
xZg V *
!iVzg e{gp\W
D~g ZZugzZzg Zg
:
L~g7wZG *
* ~ ]|dY
Zg dZgzZi Z,Z+4\ WV ;z
+4gzZ1xZg V\ W L L
6K
Y ZZ f *Z 7 z ZugzZ g ! zg Q\ WO

X

}+ a yzig Z\ W
0" gzZs^Z \ W
9o CW77]gzwj
L ENz gzZg Xz agzZzg
q \ W
D Y ?VzDQ gzZ 0Z

~ \ W *
c
e
f wJ e ~ g Z {2 WgzZ Cgzp$ e.
X
!\ W :IYtakZ ~ 7Zzg
5:myZ, k
!
5g Zzg QPx H *Q Zg f
~{ g *!] L {'
Z% w t Z% w t ! Z.
} } Z 4 }
Z% w t Z% w t * 0 =
nW : EE #L = s G$N ~ } w
Zuz Vd : /
C J ? = x C
g g : ~ kZ g y Z Z w
Z ? = yY z w g x }
5 ]N = * c *
G :N 9 } ? g V
~q 7 $N EE
Z g # H
NE
G 9 G
$N .gW ~ C $N Vg g C
38 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L
G
Z ^L } 7 $N V ]N ?

F C
` Zg Z ? w C ` Z Z ,
Z g } Z ` * @*! Z,
F b
G
? y Z C $N ? y Z Z }
Y C
mZ Zg = ? y Z
vZM
g * GL G
ci 1'
Zg \ y Z.
} Zg \ Zg \
@ V\W ~
Zg w } Zg *
I!
6 L 5
DQ R d {z
: Zz,
M
Zg z yZ G Z. }
kZ # Z gZ+h H V F %N ~
8
Zg Z w } E L j Z
I
L]'
WZz z z vZ V*
!i ~
WZz gzZ a LZ *
c w
c D O B W
lzu D *
WZz Z Z kZ y
b /
b *
@
B F y
k z o
g g
WZz Z.
} Zg t ~ w *
@
B; V7 Z. } , hz
WZz Z E
L V ~{ *
c V O Q
, ? g B g w
A+G
WZz g [g , ~i LG
E.@X
E
zmvZ-Vzzu g '
39 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

! x Vz az
#"
~i Zu i Zg ~ #"
I

L i VZzg L ]IZ }
@ [ ]Z f #" \W 4Z
V *
V ) V z G 0_L z g
V Le ~ t :Z Y Z KZ ])
vZg 1ZWZx Z b'

Z [p L
** < z [ Z { Z.
}
*
! dZ x Z ,
)Q ` Zu ' xZ
h,
1Z
WZ xZ
T C qz T 2 , wQ
T tZg T Z
l
i = T
1Z
WZ xZ
C /
WZ Z z $
A ? V (u
g ? ~ Z.
} 7 Y ~ VV :/
z, z
n g C
1Z
WZ xZ
J z
{z ~ g {z c Y*
* {z/

w }g
{z a {z Z ,@W
X V z xE

1Z
WZ xZ
]g *
6, c i{vvZg:Z ]|'
40 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

w } v
- q EL%
[zZ ~ V *
c W {v N kS
[ x
y -
V gz Z W ~ {v ug I kZ
V g H [Z g* * p/

A
]o_~{g g * !vZg]|E Zz[Z '
C eY dZ 
y VZ+ 0i L QS yZ i Zg x
LG4$i zg ; z D T
- E
y VZ-Z z y Z
6,~qy: '
N : { sZ L L sR X
N : L L LX=\I lp w z yY
[Z D Vz+ h%
N : Z- CZ B 
c vZgg(y{i Zu*
~ * * L
<IZx Z'
EE
?
- IZ L L < L 3XZ ), F
;g *@Y Vy * ! z
~Z 8 c Z V G 34h8N z
E
EEG!
;g *@Y V* !$ V {G34h
[Zy
6, jjZ d'
Y aQ + Z W
W V Z
X *
! ~ o }g \ }
g VW @ V V\W ~
41 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

g. z ? V ? ~t L <
W
g g Zp Vp V;z [Z
Y ? z } W p
Vz V w g i Z% w
Vz V KZ Z *Z
!g gz,
6 Zzg #
~q }% } Z
g 3 Q V> yZ { n

}g*0 \W~ ]ggZ ZugzZ g ! {zzg Z


X
hMtzf LZ VZzg L ]IZ L L[,
6xx\W@
yZ xE WgzZ tzf ~ Y Csf *Z ]|kg Zgz

D zg7s b & Z ZgzZ M


,F qzgz ~ D7[Z
: i ,
6}+ [ Z !\W ~] i Z ~gzZ ~
yZgzZ b* 6 g PZ g Z ! qY
!IZz hIZ
Tg D7,
~gz \WnZ X
x )Z [p9 * ! w8Zz ht Z b
!
n \Why] ? g h z ~gzZ qzg
z *
@q {+ Z z dV
Vs9u *
0 W *
@kCyK q~kg\Wt|X
D
KZ-

X 7IkZV;gg *
!~
:
i Z*
* ~g7w]|dY
n% } : ~ ]q LZ vZg ~6vZ*
* ]| L L
@** ]| W7~s/ Z=yP ] Z
(
]|~ # Z
~6 ]|X * ?E
*xikZ {uvZ kVZF VZz Z
:*
c ]|H7X CZ *
c Zsg k*0 vZg Z@* *
F ~X Vz7i {-}g vQ ,
, 7 gzZ, F *yWk*
0 }
J,c z,
7* F *yW- JZ Zx H qz ,7 ]|gzZ
X 7
:XG
(
z, FDZ , * ]|Y !Z f *Z wq E
' #Z Zg* $
4E
0G
42 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L
0ZTx H*Z Y f Zz",
D y GgzZ= *yW i Z+ 7
fgzZ*g * !] Z ZgzZ$
eW- qZ]gCC *yW kZ

qZ-
3:myZ,
k X *
@ Y` *
@d
0 {gG yWZ g Z *
}g * ! yZ,
k L L,
6M
K,Fz x H *Z
`W, N ~g Lg xs-18) ~
6 x T ( 0321-2115595 cZy *
:
D ,
ki Z *
* ]|~}g *
!yZ

:G
(
ZgzZ) Wd {@WgzZ q* c g / X, ' #Z x H*Z L L
``CzgzZ] ZCZ }g *
*gzZ } , (yigzZZ~ (
d '
yZ,k L La *
!gzZ #. } YC
mZ E 4I
LG&g Zz gzZ xE y
sZ X

7 =,
6y Zp,
/\WgzZ %={ .ZnAzxEf *Z]|\vZ
6Vzu}gt\W,
X }WXg, @X i ZgB4gHzsz
k *
( X X X ~g Y)

<IZx Z ) X
3, ^,
( L r~z
6xx#
H X
3,^,
6 xx kZ #
r ~zwq
gzZx Z
` Z*
@
` Zx Z/~KyW ! Y X
I
H eY7yWpi ZX
` Z+ g,
)
` Zx J LG4&
E
D J ,
7 = wgzZ J ,
7 ~ w {gVZv:Z Mv:Z X: VY

D xyZ
D W~ ZVg,
)X 7~g7 + [Z1X

C$ *
g @Y0| ,
@Y0$ * 7 )g e ` WgzZX CWQ
4 Zg KZ ~ T 7q +Z + X *
c* @h m$
@Q * guz yWgzZ *
@Y 0
* OZ,
X * 6Vg , *: OZ L,
)~K+X Y{ Ze* 6ZgKZX Y
( 160:m 13:`yZ >f )
43 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

?'z*
c Qs %Z ~w,
'~-
:'gzg xZCb'gzZ'-xZg Z

t w&z V }g ~ sfX z + f
D H
kG4E
5!
E45
Z
g Y D ~ G - LE
E % Z }g gzZ ;g Y*
@ VzZ izg s %Z
X N g ~g , ![ Z !ZfzgZsfzgq
k[ Z*
?~ NZgzZ Q *
c zs %Z ~- ~w,
'
ZgzZ- f}g gzZ zs %Zt yxg 9)
', ) -qZ
gzZ
~ ) Zz Z IZ & VzY zzgzZ g g (Z -
i9& Vz ~ g Zz
,
6, Z {y t+
6+ F gzZ { Z
,
h, 64
X

y ZV-w,
'gzZV- - Z
gQ ]xs Za[ Z
n kZ H ? [ x n Z (Z H Ne ~ zg ]*
! ce*
*
? , ^Y* q~{)zBgzZ ~zkgzZ C
*- b)gzZ&Q LZV--
~ NZgzZ Q 7 z V-w,
's %Z - ,
' Z 9t )
) ~uz
@, *zq%Z Us %Z (Ds %Z zg :}gzZ
6VzG*
yZ Z
~V1yZ z~[~}g *
!-, ' Z2
xgzZ Z {)z{)zs %Z
' yZgzZ , w z ~[ V1 KZ {z ~gzn Z
,C] Y Z,
X ,
g+ Z LZgzZ
G-d
wZ Z -, ' Z, 5B ZgzZ i Z {)z kgzZ p ~]Z|Z wzZ
6 [ E
]|2 mvZ G *9g ~ Zs Z * * ]|r X 8L L!g :}
Dw+ Z
X wZ ZmvZ G *9g#
r * * $
c i* gZ
:t%Z* c g[ Z
? ,
^ Y* q g~{)zkz ~WV-w,
*- 'H
^Yb] 
? , Z,'gwqZy Z H
44 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L
c ~ NZgzZ Qs %ZtH
?z*
?
) ZzZIZ ~w, 'H
EE
^YV-] Z|}g p$ ]+
?b IgzZ
, $V-w, 'H
IG$E
^Y{)zg,
? , SZ kZ H ? |H<mL
6u oauZn
Z vtz- f- JZ
g Y Dx ~ y * 0 b)t
!gQ qs vtyQ

! ]qi ]neN YWi *
| 1417/10/18'{gi Z']Z+ $ Z :ojj]'!x?Zz'9
=pZvZzh]r]
=e^](^ ^ n]^u
: 9w)
)~uz
X ~ NZgzZ Z 7zs %ZV- w,
'V-- L L
: 79w))gzZ

~) Zz Z IZ & VzgzZ s %Z zsy xg L L


& Vz ~ g Zz
,Z {yt+
6+ h, F z { Z 2
,
6 4gzZ
X
,
6i9
, ZgzZ HZ ~+ Z ) Zz Z IZ ( VE{g ) V- w, 'Y
wZ g e ~ +Z :} 7Z Zz ~ 4} X * c zb + b) z
XX * *z q'3XX (D'2XX zg'1 :
J , (+Z ~ C
gzZ
vZ)* *s ZVzG *
*{>, *g vZ)~ b)zgzZXX U'4
6 VzG *
]+ $
XZ yZ '*! Vz%{)ztgzZzz%~*
*J
m } zJ 6 VzG'
m,
]zgzZ Z :} lWVzq) VyZ ~ g ZzgzZX

q z.
X {)z
:Zzs &twzZ & 2
X zzgzZg {zg (Z -, ' ZgzZ- f}g L L
-,
' Z f] nigzZ ^e i x *
*$
e-t] * !9
VrZ%Z 7 G3E4XZ~A + LVrZ ;g, 6 i ^e ^L
L
wq & Z gzZ , 3gzZ H , m/ ~i * ! [gzZ Zg Wf gzZ Zg W
45 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L
*gE(Zis ZyZ ` W:
Xc e *
G
3!
79w+ Z kZ " L L X
8 L! L g
X 7~D}g wZ Z, ZmvZ G
*9g ~gzg ]|gzZ
kZgzZ 7, ^Y * *- q g~ {)z kgzZ ~WV- w, 'gzZ
gzZ sZ {g Z~ m@ o m@ L gL zZg~ n i]@L L
. ]+ $ xg L L: * k~ 302: m5:` ~z2Z ZZ mvZ G
c , *9g ~ ]|
! 7 K

D- qv ~ ]+ $ {)z ktG [ Z z wZ 380 : m4: `gzZ
o ^] e gu^ $ ZZ Zz*zW]gz" y Z

X
t Z] XX]
E
E E
E

D , ^Yp$ gZ {z t , ^Y p$ ] +
$ gzZ
,q{zzz ~* 0 z _ ZgzZx ZoZ1{+ E g I] z zmvZ -vZwg[
X
CY, * {zgzZ
CY4Z~{%i)
^ Y* +$
gzZ Z " g, 6u oakZgzZ uZn SZgzZ 7Z ug IugzZ
XXo_] e ^[] n ZZ!g LZ~378:m4:` z2Z ZZmvZ G
*9g ~ ]|
=u] i] ] ] X 1 q g
| 1417{Zzf 23-xZg Z :x {'vA~g7* 0 ZG:{gw
E
.E
| 1417{Zzf 25-xZg Z :?'+ZG
| 1417/11/25-xZg Z ?'+Zx Z'9[ ZZ
:gzg xZCb
nu] u] ] e
!kZ ( - ) + f
D H
:~}g *
c zs %Zt ; g s %Z -
* J[ R tw,') )- +, ' Z ] Z|
? s %Z +Z zZ
k: ,
6VzG,'V ZeV Z"} gg (Z V-w, ']+$ gzZ
** ]|gzZ q * ]| S-,
{Zg * ' Z gZ yZ {)z xsZ x ~
f { H + F yZ ] {z Y # yZgzZ Z @xsZ
h ,
46 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L
? W0~kZ * c ?
,
6kZ-
? YYHg ~) ZzZIZg Z tw, '))HgzZ
? Zt+ h, F ]Z|gzZ { Z] Z|<Vy Z H
[ O ^ZmvZ G *9g ~z+
0 *
c i* * $
gZ ]|
v, Z
, 5Z S]{zD I ]+
6gg gzZ [ E $ -, ' Z : H q z IV- VrZ

Xc e 8 g (Z] + $yZ, 6VAtgzZD N * @vy Z


:t%Z* c g
g (Z 6 ~ # ] + ' - f ]Z| { ZzH
$ V-w,
? 1
?
o* * YgHgzZ
?~- {uk# r$ gZ ]|HgzZ
?7Zg ZvZgg
$Z tHHtw, '] +
$a , ' ZyZ
*qZ ~ wq 6) ] +
0- $ V- w,
' v Zzpg [ O^Z y Z
* wqZ Zz ( H ^-
x* qZ x ** [z ,' Z L L #
r
? yizH ZgVyZ
B
o* *g (Z
? ; g W7sw,
6 ,{uk#
r$
gZ ]| [ O ^ZVyZ H
! ]qi ]ne
{g] Z+
$ Z'bZ
h]r]
6Y #gzZ {yZgzZ
g ~ wZ Z/
ZX- fZ|
]Z)
CW~{, +$._wZ #B]q +ZCgzZ< 3G
L LE4$

x Z pgp#Z ZekZ n kZ Ze) + $CzmvZ -xZy D a


L gL zZzgzZ}p~+ FyZgzZ
gzszc ~,
h , (KgyZ~kZD 
E ;X+

~ xZ b &Z L LgzZ ~z2 Z ZZ L L {Z [ <XI 5.Z ZE


gZ L gL zZ E 5 Z L L Z 1Z_Z
kZC ]+
$ V-w,' s:[pgt ~g Z)f: KZa VrZ
X 7g + FtyZ +
h , FZD~T( i*
h , c ~ NZ ) )
+
$
g (Z 6 ~+ FkZgzZ $7g +
h , h , <L)
FkZ Z $7L +$
47 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L
X 7]i YZ
B) +$IZB ~}g * !kZgzZ+ F)
h , + ' Z]Z|
$ -,
X {+
hz/VgzZ/Vo+ $ Z ZVzhzgzZkZyZ H W
sz* @yZ g*
c ce : ~+ FVo+
h , $[Z HV- / Z`W
* $
* gZ ]|X0- , ' Zp/
Z 7~- (Zce 8 CZ
7Z **s Z8Zu , ' Z LZ ~-6 Zuk~z+ 0 #
r * c i
! )
~}g * +$ sy Z
{ Z,
6 kZ y ZgzZ +
0i ~g y Z : Zg Z
X 7C~] * !KZ {z *@[6e
~w,
' V{g Z *
@,
6 t+F z { Z Z| t :Z )
h, Zz Z IZ L L
(DnzmvZ -vZ wg V{ gZ7m Vo) z y Z ) ) yZgzZ
Vzt
4] Zg (Z }g zmvZ -vZ wg
V-*c

yZ~V1yZ:gzZ
~+ Z : 7}V t+ F gzZ { Z'*
h, !
/
Z
XZ KZV-w, t
s $
' guzy W'* !VztgzZf
X Ze kZt * ZzZIZ~w,
@g ) '
~- Z [Z e * 6 V x sy\
* Y Zz,
Zg Z0n - J , ' Z wzZ L<X}g
B ],
6
=nj] ^e 7
*x 'yG
* g=Zg'vZ AV
0g?'_Z 0g?'Z
( gzg xZCbY Zg Z$)
@207:miyQb)\ W!Zf)
( 213*

{zyZ
E
:
~
z Zg g L^L
L vZgm*
* ]|~CbZ/Z *
*
q]|z ( V** ~zg ZD) #
rZ , * ]|I,
m* k Y ( L L
X p=~p(- qZ +
hi ( V* rZRq ) #
* # r
21:m 2013 /y '| 1434y pg /y@yZzu|)x
48 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

E8i Z[g ?
vZE

iZi

( '12m')
[Z y*-
qZ { ~90{g $ L x
gZ L)

C78
$Q Z ~
g
7Z #
r i Zi *
@
D + $
0K gQ Z ~L L ~ sf
X , ~L L
c #
:* r~@,
k+
2Vx

X 13X 12q +
h'( 395] )+ Z]Z ) V~b)~L L
0 ~g7 ~i #
rvZ~q L Lvg , r ~ J @$
) LZ # gQ Z Vz
:

: L <z[? '\W L L
( 5423wZ G Z )
49 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

:
~}g *
! ~ *
!Wg# m+Z~L
r , L ) r~ J
) K Z #
^kZ9V* ! kZ W~vZ Y z{zL L
( 6523wZ G
 Z ) n gn ^] n
gt Z]
:
#
r~ J
gQ Z x)
~$ ) q nZ~ b)t ZzG) G L L
* ~<%ZvZ Y z ) ~ ( gz+
# ( V*
r Z)g7z x Z.
]kZ H
Za g Z

# c
D BY f)
r ~4Z (
4Z ~ x Z* *
! gzZ

( 7023wZ G Z ) 7~g Z Z{z* !i


g# 'Z~ +#
rK(Z, r ~ J
r~<%ZvZY z #
:
0yZ H
~z Z!g LZ {zT-
qZ ( V*
* #
r ~<%Z ) yZ] VZi Z L L

`}"g Z ~i ~M
KkLZgzZ[yy4
( 7023wZ G
Z )
# 'Z ~{zL L: 0kZ ~q
6 Z K( Z,
r K(,
: 0
r~"zyZ *
# r~kZ L L
* kZX X X X X X X #
( 7123wZ G Z )
:
D{+
E +$
gQ Z# r~ J
r~<%ZvZY z#
xq nZ!gVM Vz}uz#
6, r~wzwq (Z L L
Z ) X
\K%d"
( 7123wZ G
:
0V(Q Z LZ#
r~ J
4<[Z S
D+$[Zz*
@/V;zA:VL L
( 29023wZ G Z )
X 13q +
h'
:
)#
r,
'[-Z
50 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

) z v0Zq
7~ p Z ,*
! tZzgVztL L
( 50zZ , gutD#
~$
F ) rq
:
#
r, k~i g y* x JZ Lp 6+)
L ,
+A
$
gukZ y*
!N]|'~ .EZ+ ZZ )~)L L
( 7| 1412y@9gx JZ ) 6g PZ!Zj,
H, k
0Z
`
:
#
ry Zz$
gQ Zx Z
LZ LLL ! {z CB$
< q nZ ~ W z* gQ Z ) ) - qZ ~ z kZ L L
\
5. Z *
yZ
D Y0, Z
L G * gzZ gzZvZ z { 0ZY f
wx Z 1Z x Z+[Z Z *F 7? Zz y ? s Zg
cg
X
D1yZ
x ZB*
c vZY 1zZ}uz *
c {)z
G
4& )
( : { 4996~g ]ZG .nG
:
#
ry Zz
gzZ0Zp wx ZgzZ 1Z x Z
,Z $gQ Z L L
\
5. Z ~gzZ gzZ0Z
0Zxj%#
D J+ ry{& [ZgzZ ~ G
( 211c :[$ ]n] kvi ^ _] +ZwVyZ

gZ]) h
:
+ ry Zz
h'#
Z pgzZ
D I 1Z V ,
Te # gQ Z yZ L L
6$
0ZgzZ0Z~Z'gzZ q #wbZ'
D Y0 1Z

( { 1502$
gZ])
D Y0
:
, ry Zz
6x }uz#
rvZ z { gzZ gzZ0ZgzZ0Z V$
~gzZ# gQ Z}g L L
Vg ,)y Z yV 3g g Z G
H
5(+%vZgL# r G5.\Z
s ZgzZzgZgf !X > ZE 7 nZ ' Hg (Zws
%N ,
yZ gzZ 0ZgzZ 0Z ~ hgwgzZ 1Z x Z ?#
Z x
( { 122$
gZ]) X ]gzHyZ

yM
51 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

:
0#
rK(Z,
'Z)~zg yg Z
}uz-
( 1413tg *~ W) * L L
qZX X X *
:
)~ ,
WZvZ$
e
X
Dn0Zx Z $ gQ ZvgzZ Svg ,
)~L L
E 5
gQ Zbg!159G3 EZ ~Z )
( xz$
:
0#
r~<%ZvZY z)#
r~/Z
3Z1ZhgL
<IZ L L
gQ Zbg!8g Z )
( wzZ$
Dc,
6+
0i ~#
r~<%Zy$
gQ Zt/
% ~,
R,
m+Z
:

kgzZ
$
Vz, gQ Z\WLZ ce xVyZ L L
gQ Zg Zu $
~,
6gm{D =~t$
gu
Dy$
gQ Z<#
Z~
`, ' z+[Z *
'Z, gQ Z < St
D
@x Z/ $
5H
CwzZggzZ ug IxsZ
Zz }uz V G 58FSdt gzZ *
4F @W
}h Yhg $ gu[ZgzZx Z/vz * @Wz#
Z p
Z0,
6 g++
yO}gzZ
DG 9!3}
Dp
0.:XE
gQ Zbg!26z) ! ! !x! !x!x
D} 9a
( wzZ$
:
Dc,
6# ZX$ !)~wg (Z
gQ ZY *
[; Z) ~gzZ g (Z ^
H b-
qZ # Z kZ L L
l z Va " vt b) ~ Z #
yWs Z r( V** $ !x Z ~
gQ Z Y *
gQ Zbg!3G% Z)
( wzZ$ t$ guz
D J+
0* q )$
! B; ~ gQ Z |F{)z ~Zg +Z #+
$
:
0yZ)~gjzvZWz,
6X

zs? gzZ
_+!B; ~Y fs Zz"+
0* 0*
!B;L L
( 829~gjzbg ) D7
52 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

: t#
rWz,
6
( ZV Zz"+
f, 0* $ygz VKgzZ ~gz` W L L
!B; y+
( 828~gjzbg )
CW
c gzZ
Zz"+
g * 0* q)._#
!B;~ rWz,
6
X
[Z ~ :i Z gzZD J+
0* riZi~gz 
!B;#
( 496X 4881]d)
:{z
0[xZ LZ)#
rg (Z
( 66Z i )
Vzi *
!}IL L
[s g ~ K( t 2wZ > [)#
ry%Z e
:
0$
gu-
qZ
~ @ rp ~ Z 1Z 7~ $
Z ># gutL L
( 19i ZgA!Zf128wZ >+q ) H
tvZg ( V*
* K(t )
]Z 350 V!L La ]Y!Zj+
h' bkZ 0 #
r
V1 +) ~ 7 q g kZ LZ X N 5( 573 *
@ 571)
]Z|$gQ Z
` t !Zj266]X 10> }Z #:
X
D H ]Z+Z*
*
vZ [L L
\WO
* * vZ #
r i Zip
( 1522x Z ) * 6~ ]Z)z E
*, -fx Z #
r
( 1984]d)X
D *
c ZL L5#~i LZ#
riZi
[ ~g Q [` /
ZgzZ B ZL L]Y!Zj{gakZ
gQ Z uN 5t ]*
@$ qZ V %Z N g OZ $
!- gQ Z ~L L
:
#
r~ J $
gQ Z<*
*._#
r~ J
xu, * Bw *
F ZzZg LZ$)~t Zb)gzZ * c 4L L
< E $ t 7#gzZ o$
0G4E gQ Z{tgzZ , * G
^Y *
( 14423wZ G $
 Z ) gQ Z
53 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

# i Zi ,
r ! gzZ {g $
kc!Zj * gQ Z
:
y7 ' *
!P
X
y-gzZ ( 32X ~+ )X )
+$\W'1
( 563]d)
x -z)
+$ gzZ ?}Zzx -gzZ
+
$V(Q Z ZzyZ H
? HakZ}g Z # ^Y
ZZz ,
! {g( 1771 ] d) D7$
* L
\W'2
gQ Z L
g t\WH~zg]Y!Zj
?
V*
*V(Q Z ZzyZ LZp
~L LVzuz\W'3
?D 7VY ~L L~
yW

E
CSU
6 g G*3*
(533/600) Vz~i q Z yJZ { v:Z n, !$
gD
z D =,
6 D{z vZ [ qFi k*
0
X }W wJ~{ g*
!KZVz
CTL
1 / ! a kZ 1s Z Z ,
Z L Lv p * 6zZ ~uz {
]|~{o#
** $f *Z#
r~Zg+Z #+ riZ 7]gz
c [Z vZg~zh zZ]| HwZ bkZvZg ~zh zZ}Z
: *
XVH~?7V~
y7*
* L L
' W l yW
z,
u g 7 h (
X zZu {kZp lyWt
]Z|\WpV [ s Z Z
KZt vZg 1Z x Z~
lX y W ci7 z ~t ]Z|\Wv:ZX V7IYt
( 2091g(]q:) X 7L}i\WLZtp tt
54 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

CTM
~ W - Ag FZ +
Ji$ 0i ~g yK
KZ g (Z-
qZD
Y7
g b {gt",
7~{ og=._kZ \W1Y7
X Kt~uz { HB+ kZ\W
sf `g
p
ng t ] ",
7 ~ { og \W/
Z n \W
X BZg7tCZ}]$
e)wW
yY \W * @, { gt 4Z ~ { og\WLZ '1
E E
! Z x Z Z [ i4) Z L LgzZ ( 901]d)
9 1Z x Z Z [ i4) Z L L
X
~ ZvZ,'Y1Z Z eg)l7Zg[ KZ {gt", 7 ~ { og'2
E
-! G
Z *@ W wg+0Z w E4]Z [* L x| ,
!L 7*@,
X 7]gz qL
L { .Z~
Yq{ .Z L L
^Y *
( 172{ , ! )
D{oB 7 # o \W'3
rZ

tX V-~[ : Hc t/
* # 7B+ )9Z L L
Z . J ,
~V- ]gt= ZnZ Z S,
7 >gyZ
(~ ZCwV{z
{gtZ
a Zg7 t] ",
7 ~ { og\WX S,
7 ~
c W7+,
X C * 6s)gzZ s)u] nDZ *
@,
",
7 ~{ og ._{gtiZ{z D{+ 0i/
Z
* 0 ]zv
9
7>Z Z * 7 7Z *
@ x| , m E.W Z } Dg 
@) Z ,
( 137xsZL]h)X
E !
:yT W -qg p )~g+Z[ nf]
( 25414wZ G Z )X
 {gt7Z ._ wZ LZ #
r i ZH D {+
0i {z /
Z
( 90{g $ 7~{ og O ( )}pL L
gZ ) X N Y",
55 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

:
0# r~Zg+Z #+ $)~gjzvZWz,
6
( 824~gjzbg )
Z { GEG c
*
$ {z * *{zL L
i ZD {+
0i {z /
Z
` *
0 ]z Vz #
r ~ZggzZ #
r ~gjz
#
r~Zg *Z LZ ._wZ LZ *
c q g ]*
!KZ#
r~gjz#
r
? {gt",
7~{ og
F ",
i Z(, 7 ~ { og $
e)wW L Lc {g n~
yW
c 7{gttsKZ ,
X* k._wZ#
r
CTN
g]Zgx *
c* * y ,Z t 7 7X : \W
( 24X ~+ ) X Y
)BB]Y!Zj$
e)wWa+ F]*
h , !kZ\W{
C)X 7 X t q XK 7 Zj~ Z gzZ_Z0Z
~72q[, @457{gg(
ki KZ { ]Y!Zj}g t( 49 *
X

4})z ~ ZqgzZ_Z0ZqL L:rt \W~[Z kZ


- ,
q
$Ut ]ZgyZ Y & ]*
"* ! ~g X a IY s
X 7X - 4$VzyZg
q ,
kZ\WKaT Zj~ ZgzZ_Z0Zq{ CTO
kZ 7aaIY- 4yZnZ Zt\W ;g *
q , !n7g
: sf `g[Z
X
g Z )
+$Z\W 7i Z aIY\W'1
( 331]dX 32X ~+ )
a Vz ~ Z gzZ_Z0Zq 1tV \W'2
X
Dg ~5#yZ\W, ^Y
6x }uz1
B,
X {)z( 403]d)
56 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

\W7,
^Ya - 4 Vz yZ
g\W'3
q ,
gQ Z ugzZ xsZ Z Z Y fx s: ~ $
Y B$ gQ Z
X Zg~78 45X 12q 6
g DY f Zz
! 1 Vz ~ Z gzZ_Z0Zq'4
D H#s Z *
X
:
)ZZ
G 0 }g yZgzZhZz Z0 x Z~_Z0Zq L L
guyZzg )
( 199$ :Y{zp * @~ , ' Z
c gZ $
* gu bg gzZ_t*0 ~G 0 gzZ_i _Z0Zq L L
( 200$ guyZzg )
H

G-
:
0 G
5;X+ Z L L[yZ#
rZ
guyZzg )
( 201$ [ 0 <L L
:
)vZY z
t 7wevZ g/q )Z ~ W_Z0Zq L L
WZ]) X 7 zkZ nZkZ -
( 3182~ , qZyZ~$
e
/~XkZ ^n^ ^
Ds Z Z pvZg_Z0Z
( @] h^eV |^] h^j n] ] o o^])X (vZg )
:
yZ L L~]q~ Z)ZZ
( 210$guyZzg ) * ' Zg yZgzZ< E)Zw L L
@~,
w {zX Z ,*g e z !z Y eZ zz KZ 1Z x Z L L
7*
< E)Z
guyZzg ) '
( 210$
:
0vZg E -f)

A!Zf3143{+ ~g {z n^P] ^f ^L L


E )
( 127{g
ssz*
@kZ * ! Vz ~ ZgzZ_Z0Zq
* z*
57 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

*:$gzZ: ( )$ {z Z% ~ ]g yZ *
IY * @g
^YaKt{z Y7,Z gzZ 
pQgzZ7,
X '
:!Zi Z
gzZ_Z0Zq} qz It ) *r i Z e
c#
X:{zakZ Hs x Z LZ LZ~XV#gzZV#a~ Z
wzx Z LZ~b)P*qZ $
c- e)wW n
( {)z111b &Z )X *
@7`g {{,
]Z {z}
: * JV)y{& [Z
c -
: #wZ Zz <x Z ~X 7(Z x Z L L
E
( 68E4)ZY RGE *
$ Z ) @
:
#
r~ J@$
gQ ZVz[Z k CTP
+$z fZ1 Y7
zkZ +$L L
zzcX *
*q gs+$yZE *q g yZsz f
g
$*
4E
0G

Z )
Y f{z
( X X X X ~g Y) ( 32011wZ G
C)" V Zxy <IZx Z )
( L
Zg7M%Z# Z y]!d
ew@Wgs kzg#
Z I$
~ ZVz%ZX
~V9{zgzZ
] l, c {z[Z H
6yZ
/
~g N 7~V9t:gzZ$
tgzZX x O%ZtX
} , e+d
xyZ-
JZ y])"gzZ " { *
c i?! Zx" zZX 7@W
* sZg X M%Z 7#~g VzkZXD H{z ?
x*
!6yZx ;g7]*
]* !x Z~X h $7^1g Z%}g ZkZX
Mw+
( 150:m13:` yZ )X V;g
58 | 1434xZwZ/Y 2013m'31{g ']Z| g ( L C
L

~i *Z

vZg1

c 3 / 3g =
1 * c X 3 *
1 * * =

c yQ ,
1 * 6 r = c = /
1 *

c 2 a yQ =
1 * ~ / 
*
@W =
E
c 3 g $N t
1 * - M Vzg * $
J eZ@ CW V
G
1 *
cX LP = ~ +Z Z/
YJ Q : -
J #

c dZ t i Z Z =
1 * Zp z /}g V gzZ ~ V

c /
1 * :e
] . X=

c5 W kQ =
1 * X V d

c -
1 * ' V\W ~%
J V, &Zz* OE z G4$M
* t/

1 * 9 (Z t Z.
c NE } Z G4$M~ {> *
@VZkZ #
V * @Y/
t

1 * 7 + {z $
cJ, NpkZJ
-[Z
CQ Chz~y$+
E
c` ,
1 * 6 g $N Z - # *
J @Y {g *
@Q x
\ ~ }+
0Z

c ,
1 * 6 VH
k } = 6, t yZ G
5L Zp *
c

1 *
c Z ~ * Z sg 6 u{ "
$M, Z , G4$M
0302-6505022:Zg 140:g 280:7 288:],'~i *Z :(x) Y 1zZ8 :i Z