KLASA II PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

TEMAT ZAJĘĆ ILOŚĆ SPRAWNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI DO OPANOWANIA PRZEZ MATERIAŁY PODSTAWA
LEKCJI UCZNIÓW PROGRAMOWA

 ▪ Przypomnienie przedmiotowego ▪ przypomnienie zasad oceniania - materiały 3; 5.2
systemu oceniania; 1 ▪przypomnienie poznanych form gramatycznych i techniki własne;
▪ przypomnienie podstaw języka tłumaczenia;

1  Poznanie dwóch łacińskich modlitw Ave Maria i Pater
 Repetitio. Orationes Noster - materiały własne 1; 3
 Przypomnienie materiału klasy I

▪ „ Verte In linguam Latinam” – ćwiczenia 1 ▪poznanie opanowanie odmiany I deklinacji- umiejętność - podręcznik str. 1; 2; 3
polsko - -łacińskie rozróżniania przypadków; 21
▪ znajomość słownictwa ;

▪ Deklinacja III – wprowadzenie.Typ 2 ▪poznanie III deklinacji; - podręcznik § 16- 5.6; 5.4; 5.3
spółgłoskowy, r. męski i żeński; ćwiczenia 19;
- podręcznik
str.157-161;

▪ „Varia” - tłumaczenie tekstu, ćwiczenia; 1 ▪umiejętność tłumaczenia tekstów; - podręcznik 5.6; 5.4; 5.3
▪ opanowanie słownictwa; str.34

▪ Religia rzymska 1 ▪poznanie podstawowych informacji z życia Rzymian – religia - materiały
własne;
5.6; 5.4; 5.3
▪ Utrwalenie końcówek r.męskiego; wyjątki; 1 ▪ znajomość słownictwa ; - podręcznik §.
▪ „ Varia” - tłumaczenie tekstu, ćwiczenia; ▪ utrwalenie r.męskiego III deklinacji; 17ab;
- podręcznik
str.36

▪ Utrwalenie końcówek r. 1 ▪umiejętność tłumaczenia tekstów; - podręcznik §
żeńskiego, wyjątki; ▪ opanowanie słownictwa; 18ab;
▪ utrwalenie r.żeńskiego III deklinacji; - podręcznik str.
37
5.6; 5.4; 5.3
▪ „ Historia medicinae antiquae” 1 ▪ poznanie wiadomości z życia starożytnych Rzymian; - materiały
▪ opanowanie podstawowych terminów dotyczących domu własne;
rzymskiego; prezentacja

▪ ćwicenia odmiany i tłumaczenia. ▪ Indicativus Imperfecti Activi i Participium ▪ poznanie nowych form gramatycznych. . ▪umiejętność tłumaczenia prostych zdań multimedialna ▪ „ De solutionibus” . ▪ umiejętność tłumaczenia zdań polskich na j. . 2 ▪poznanie nowego typu III dekl. ▪ utrwalenie słownictwa.podręcznik str. ▪ “ De acidis” .materiały 5. 2 ▪umiejętność tłumaczenia tekstów. samogłoskowego.6.podręcznik str.podręcznik str. . I odmiany przymiotników .3 ▪ „ De seminibus” tłumaczenie tekstu.6. 41 .4. 44. historii eposu starożytnego i ich .materiały wpływu na współczesną literaturę i sztukę. .4.tłumaczenie tekstu. ▪ opanowanie słownictwa. 5. . .materiały własne.podręcznik ćwiczenia. .6. 2. 5. 1. str. 3 ▪ Powtórzenie materiału – słownictwo botanika 1 ▪ uczeń powinien znać wybrane terminy z dziedziny botaniki i . ćwiczenia.2 ▪ Utrwalenie końcówek r.materiały i chemia chemii.podręcznik str. 42 ▪O Homerze i eposie starożytnym 1 ▪poznanie postaci Homera. . .27. 1 ▪ znajomość słownictwa . 60. 5 Perfecti Passivi I – IV koniugacji. prezentacja multimedialna 1. . 5. 2. 5. ćwiczenia. ćwiczenia .1. 3. wyjątki.podręcznik § 21 ▪Przymiotniki III deklinacji.38 ▪Terminologia botaniczna. prezentacja multimedialna 3. 2.podręcznik tekstu.podręcznik § 19a 1.nijakiego. własne.48 anatomicznego. 5.47 5. 5.3 łacińskie w botanice i chemii ▪opanowanie terminologii botanicznej – nazwy części roślin i własne. ▪ opanowanie słownictwa z dziedziny chemii. 5.tłumaczenie tekstu.podręcznik str.podręcznik § 58. ▪ opanowanie słownictwa – początki słownictwa str.tłumaczenie tekstu.tłumaczenie 1 ▪ umiejętność tłumaczenia tekstów.45 1. ćwiczenia. 5.4. . 3 ▪Deklinacja III – typ samogłoskowy. 1 ▪ -tłumaczenie tekstu. własne. ćwiczenia.3 ▪ „ Morbi systematis respirator ii”. wybranych nazw gatunkowych. 2 ▪umiejętność tłumaczenia tekstów. słownictwo 1 ▪ poznanie wpływu łaciny na język w chemii i botanice. łaciński. 5. 3 ▪ Powtórzenie III deklinacji typu 1 ▪ ćwiczenia gramatyczno -leksykalne . abc ▪ „Varia”.

23 ▪ „ De medicina antiqua” ▪znajomość słownictwa .podręcznik § 1.materiały wiadomości z dziedziny kultury.6. 2.3 ▪Deklinacja III – typ mieszany. I znać wybrane . .2 ▪ „ De domo Romana ‘’. własne. . 5. prezentacja ▪umiejętność tłumaczenia prostych zdań multimedialna ▪Powtórzenie materiału – słownictwo i 1 ▪ uczeń powinien odmieniać rzecz.  Particiium Praesentis Activi 2  Uczeń powinien umieć odmienić Participium .materiały deklinacja III słownictwo.4. 2 ▪umiejętność rozpoznawania i odmiany rzeczowników typu .podręcznik ▪ umiejętność tłumaczenia tekstów.podręcznik § podsumowanie. nauki i sztuki starożytnej własne. starożytnej .54 ▪ Quiz ze znajomości przysłów łacińskich i 1 ▪ Uczeń powinien znać poznane przysłowia i wiadomości z .podręcznik str. III dekl. nauki i sztuki dziedziny kultury. Quiz 1 ▪ poznanie wiadomości z życia starożytnych Rzymian.materiały ▪ opanowanie podstawowych terminów dotyczących domu własne.50. str. 5. 3  Ćwiczenia polsko łacinskie Praesentis Activi 61. 5. mieszanego 22. 5.51 ▪ opanowanie słownictwa 3. rzymskiego.62 .