Vous êtes sur la page 1sur 4

KLASA II PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

TEMAT ZAJĘĆ ILOŚĆ SPRAWNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI DO OPANOWANIA PRZEZ MATERIAŁY PODSTAWA
LEKCJI UCZNIÓW PROGRAMOWA

 ▪ Przypomnienie przedmiotowego ▪ przypomnienie zasad oceniania - materiały 3; 5.2
systemu oceniania; 1 ▪przypomnienie poznanych form gramatycznych i techniki własne;
▪ przypomnienie podstaw języka tłumaczenia;

1  Poznanie dwóch łacińskich modlitw Ave Maria i Pater
 Repetitio. Orationes Noster - materiały własne 1; 3
 Przypomnienie materiału klasy I

▪ „ Verte In linguam Latinam” – ćwiczenia 1 ▪poznanie opanowanie odmiany I deklinacji- umiejętność - podręcznik str. 1; 2; 3
polsko - -łacińskie rozróżniania przypadków; 21
▪ znajomość słownictwa ;

▪ Deklinacja III – wprowadzenie.Typ 2 ▪poznanie III deklinacji; - podręcznik § 16- 5.6; 5.4; 5.3
spółgłoskowy, r. męski i żeński; ćwiczenia 19;
- podręcznik
str.157-161;

▪ „Varia” - tłumaczenie tekstu, ćwiczenia; 1 ▪umiejętność tłumaczenia tekstów; - podręcznik 5.6; 5.4; 5.3
▪ opanowanie słownictwa; str.34

▪ Religia rzymska 1 ▪poznanie podstawowych informacji z życia Rzymian – religia - materiały
własne;
5.6; 5.4; 5.3
▪ Utrwalenie końcówek r.męskiego; wyjątki; 1 ▪ znajomość słownictwa ; - podręcznik §.
▪ „ Varia” - tłumaczenie tekstu, ćwiczenia; ▪ utrwalenie r.męskiego III deklinacji; 17ab;
- podręcznik
str.36

▪ Utrwalenie końcówek r. 1 ▪umiejętność tłumaczenia tekstów; - podręcznik §
żeńskiego, wyjątki; ▪ opanowanie słownictwa; 18ab;
▪ utrwalenie r.żeńskiego III deklinacji; - podręcznik str.
37
5.6; 5.4; 5.3
▪ „ Historia medicinae antiquae” 1 ▪ poznanie wiadomości z życia starożytnych Rzymian; - materiały
▪ opanowanie podstawowych terminów dotyczących domu własne;
rzymskiego; prezentacja

▪ Indicativus Imperfecti Activi i Participium ▪ poznanie nowych form gramatycznych. ▪ opanowanie słownictwa.4. własne. historii eposu starożytnego i ich . 1 ▪ znajomość słownictwa . ćwiczenia. ćwiczenia.45 1. ▪ ćwicenia odmiany i tłumaczenia.1. prezentacja multimedialna 3.materiały własne. .tłumaczenie 1 ▪ umiejętność tłumaczenia tekstów.materiały wpływu na współczesną literaturę i sztukę.podręcznik ćwiczenia. . 5. 5.tłumaczenie tekstu. 5. 2.nijakiego. 1.tłumaczenie tekstu.47 5. 2 ▪umiejętność tłumaczenia tekstów. 2 ▪umiejętność tłumaczenia tekstów. 3 ▪ Powtórzenie materiału – słownictwo botanika 1 ▪ uczeń powinien znać wybrane terminy z dziedziny botaniki i . ćwiczenia.podręcznik str.podręcznik § 58. ▪ utrwalenie słownictwa. 42 ▪O Homerze i eposie starożytnym 1 ▪poznanie postaci Homera.podręcznik str. 3 ▪ Powtórzenie III deklinacji typu 1 ▪ ćwiczenia gramatyczno -leksykalne . 5.podręcznik str. 5 Perfecti Passivi I – IV koniugacji. .podręcznik tekstu. .podręcznik § 21 ▪Przymiotniki III deklinacji. ćwiczenia. własne.4. .3 ▪ „ De seminibus” tłumaczenie tekstu. 5. 2. samogłoskowego. 5.6. ▪ opanowanie słownictwa z dziedziny chemii.2 ▪ Utrwalenie końcówek r. 1 ▪ -tłumaczenie tekstu.materiały i chemia chemii. .podręcznik str.3 ▪ „ Morbi systematis respirator ii”. . 5. 41 . ▪ “ De acidis” .podręcznik str. abc ▪ „Varia”. 5.6. wybranych nazw gatunkowych. ćwiczenia .4. . . . wyjątki. 3 ▪Deklinacja III – typ samogłoskowy. prezentacja multimedialna 1.27. I odmiany przymiotników . 60. 2 ▪poznanie nowego typu III dekl. ▪umiejętność tłumaczenia prostych zdań multimedialna ▪ „ De solutionibus” . str. 5.6. 2.materiały 5. słownictwo 1 ▪ poznanie wpływu łaciny na język w chemii i botanice.48 anatomicznego.podręcznik § 19a 1.3 łacińskie w botanice i chemii ▪opanowanie terminologii botanicznej – nazwy części roślin i własne. łaciński. ▪ opanowanie słownictwa – początki słownictwa str.38 ▪Terminologia botaniczna. . ▪ umiejętność tłumaczenia zdań polskich na j. 3. 44.tłumaczenie tekstu.

I znać wybrane . 3  Ćwiczenia polsko łacinskie Praesentis Activi 61.23 ▪ „ De medicina antiqua” ▪znajomość słownictwa .6.2 ▪ „ De domo Romana ‘’.podręcznik ▪ umiejętność tłumaczenia tekstów.materiały ▪ opanowanie podstawowych terminów dotyczących domu własne. III dekl. str. . mieszanego 22. nauki i sztuki dziedziny kultury.podręcznik § 1.podręcznik § podsumowanie. 5.50.54 ▪ Quiz ze znajomości przysłów łacińskich i 1 ▪ Uczeń powinien znać poznane przysłowia i wiadomości z . 5. 2 ▪umiejętność rozpoznawania i odmiany rzeczowników typu .materiały deklinacja III słownictwo. prezentacja ▪umiejętność tłumaczenia prostych zdań multimedialna ▪Powtórzenie materiału – słownictwo i 1 ▪ uczeń powinien odmieniać rzecz.3 ▪Deklinacja III – typ mieszany.51 ▪ opanowanie słownictwa 3. Quiz 1 ▪ poznanie wiadomości z życia starożytnych Rzymian. 5. nauki i sztuki starożytnej własne.4. 2. rzymskiego.  Particiium Praesentis Activi 2  Uczeń powinien umieć odmienić Participium .62 . własne.materiały wiadomości z dziedziny kultury.podręcznik str. . 5. starożytnej .