Vous êtes sur la page 1sur 1

XIN NH NGI TU

Hai Anh


c
_ l l l =l
=========================
&

_ _ . _
_
_j
1). Xin nh ngi tu , tu trong trai tim Ki - To . Xin nh ngi
2). Xin nh ngi

tu , chm sau tieng chuong kinh em .

Xin nh ngi


. j
=l
l
=========================
& . j
l

tu , tu trong" Anh Mat Gie- su " . Xin nh ngi tu , tu khong mong ngay mantu , ngp tan anh nen run em . Xin nh ngi tu , tu khong mong ngay man

&
#
l . j
=========================
l


_ =l
_
an ! e thay ni nay con thay gio mat vao thu ! Co nhng ngi


an ! e thay ni nay con thay " Anh Mat Than Tien " . Co nhng ngi

& __ . __j
l
=========================
l . j
=

l
tu , mot em thay nh thien thu . Co nhng ngi tu , tm nghe tieng gio vi


tu , sau kho , heo hon lien mien . Co nhng ngi tu ,luyen nen ch kh trung
l . j
=========================
& l =l


vu . Co nhng ngi tu , long khong khi nao yen thu . Con xin ngoi

"
kien . Co nhng ngi tu , long luon luon ay xao xuyen . Con xin ngoi#
### . J

& . #j

========================= l l l
.

= l

tu , ben Thay Ch Thanh Gie- su ! Khuc hat chieu ve ,nghegio , gio hat vi

###
tu ben Thay Ch Thanh .Bnh Yen !
. j


=========================
&
l . l =l

vu . Khuc hat em ve , lang nghe"Linh -Hon-Tinh- Tu" . Hat khuc " tnh
Hat khuc " tinh
### . J . j
.
=========================
& l l . l =

i " , xanh tham ,tham net Gie -Su . Hat khuc tnh Ngai ,con hat , hat muon ngan thu !
ngi " say am khuc hat Ki - To . Hat khuc tnh Ngai nong am . am muon ngan thu !
Mot "Suy Ngh" ve
Ba Ngay Tham D Khoa .