Vous êtes sur la page 1sur 2

IKAW LAMANG

Eb Eb Eb
GARY VALENCIANO

b b4


.
F/A Dm7 F/A Dm7 F/A Dm7 Cm7
j

& 4

================================== =
Eb/G F7 Bb Bb/F Eb
bb . . . j j
j
Dm7

w

F/A Gm


==================================
&.
. j
. =
_ _j

Bb Bb/F Eb

I- KAW LA - MANG ANG TA -NGI KONG I -NI - I - SIP, ANG LA - GI KONG PA-NA- GI - NIP TA - YONG DA-LA -WA AY

b b . . . j j
w
j . . j
Cm7 F7


F/A Gm

==================================
& _j

.


.
_ . _ =
D7/F# Ebm/F# Bb/F
.
LA-GING NAG- MA - MA - HA - LAN. PA-NGA - RAP KO NA KAI-LAN MA'Y DI MAG - LA - HO ANG PAG - I - BIG KONG I - TO PAG-

b
Dm7 Cm7 F7 Gm7 C7/E

b
. . . .
==================================
&
w

j


w . =
j
_ _j _

_

Eb
. Gm Bb/F Bb
KA'T HIN - DING HIN - DI KO MA - KA - KA - YANG MA-WA - LAY SA - YO. I- KAW LA-MANG ANG BU-HAY KO. SA - NA NA- MA'Y PA- KING - GAN

b
. . j

w

j


. w j . .
b
Dm7 Cm7 F7


F/A

& . j
. _ . . .
==================================

j =
_ j _ _ _ _
Eb Bb Gm
MO ANG PU - SO KO NA MAY - RO-ONG SI - NA - SA - BI. I-KAW LA - MANG ANG TA-NGIKONGMI-NA-MA - HAL, ANG LA - GI KONG DI-NA- RA

bb . .
j
_ _ _ _ . _j . w J w
Dm7 Gm7 Cm7F/A F7 7

j
==================================
&

_

. j

=

Bb/F Eb Eb Eb
bb . . . . j ####
- SAL. SA - NA'Y HA- BBANG BU
- HAY TA -YONG MAG- KA - SA - MA. ANG PU - SO KO'Y I - BI - BI- GAY LA-MANG SA - YO.


w
Dm7 7 7


F/A Dm Gm Cm F

j . j . j =#
w
==================================
& j__
G#m __
Dm Gm # C#/F C# # #
I - TO ANG A- KING PA - NGA - KO MU - LA NGA-YON HANG- GANG MAG-PA - KAI- LAN PA MAN. I- KAW LA MANG.
-

#### . E
_

. j _ _ _ B/F
_ _ __ __ _B __ __ _


7 7wJ

Em/G

& #

================================== . . j
=
C#m7 E/F# E/F# F#/A# G#m B/F# F#/A#
#### . J . . J w . . . .
I KAW LA- MANG ANG BU-HAY KO/ SA - NA GI- LIW PA -KING-GAN MO ANG PU - SO KO NA


J
w
j . =
& # j
F/G SOFT B B E

================================== j
MAY - RO - ONG SI-NA - SA - BI. I- KAW LA - MANG ANG TA- NGI KONG MI-NA-MA - HAL, ANG LA - GI KONG DI-NA-RA - SAL. SA -

# # # #
#### D m G m C m


.
.

J n

n n w_ Am
n

n n n
w
7 7 E/F F/G 7
C G/B 7

& # _ _ _ _ . _j
================================== =J

__ _
NA'Y HA- BBANG BU - HAY TA - YONG MAG-KA - SA - MA. ANG BU - HAY KO'Y I-BI- BI-GAY LA- MANG SA - YO.
__ _. j


j


.

.


_

_ _
Em7 7 7

.
C/G Am Dm G F G/B Em

==================================
& w


=

.
. j
I - TO ANG A- KING PA - NGA - KO MU - LA NGA-YON HANG- GANG MAG-PA - KAI - LAN PA MAN.

j

_
w
_ _
_ w
j . J w
7
w _ _ 7 Dm7
.
F Em F G/B Em F/G C
==================================
&

.
=
I- KAW LA MANG. I - KAW LA MANG.

GERARD ADRIANO LAO contact numbers: (63 2) 256 8254 / (63 2) 509 7854 / (63) 927 781 4651 gerardlao@yahoo.com
IKAW LAMANG
Eb Eb Eb
GARY VALENCIANO

b b4


.
F/A Dm7 F/A Dm7 F/A Dm7 Cm7
j

& 4

================================== =
Eb/G F7 Bb Bb/F Eb
bb . . . j j
j
Dm7

w

F/A Gm


==================================
&.
. j
. =
_ _j

Bb Bb/F Eb

I- KAW LA - MANG ANG TA -NGI KONG I -NI - I - SIP, ANG LA - GI KONG PA-NA- GI - NIP TA - YONG DA-LA -WA AY

b b . . . j j
w
j . . j
Cm7 F7


F/A Gm

==================================
& _j

.


.
_ . _ =
D7/F# Ebm/F# Bb/F
.
LA-GING NAG- MA - MA - HA - LAN. PA-NGA - RAP KO NA KAI-LAN MA'Y DI MAG - LA - HO ANG PAG - I - BIG KONG I - TO PAG-

b
Dm7 Cm7 F7 Gm7 C7/E

b
. . . .
==================================
&
w

j


w . =
j
_ _j _

_

Eb
. Gm Bb/F Bb
KA'T HIN - DING HIN - DI KO MA - KA - KA - YANG MA-WA - LAY SA - YO. I- KAW LA-MANG ANG BU-HAY KO. SA - NA NA- MA'Y PA- KING - GAN

b
. . j

w

j


. w j . .
b
Dm7 Cm7 F7


F/A

& . j
. _ . . .
==================================

j =
_ j _ _ _ _
Eb Bb Gm
MO ANG PU - SO KO NA MAY - RO-ONG SI - NA - SA - BI. I-KAW LA - MANG ANG TA-NGIKONGMI-NA-MA - HAL, ANG LA - GI KONG DI-NA- RA

bb . .
j
_ _ _ _ . _j . w J w
Dm7 Gm7 Cm7F/A F7 7

j
==================================
&

_

. j

=

Bb/F Eb Eb Eb
bb . . . . j ####
- SAL. SA - NA'Y HA- BBANG BU
- HAY TA -YONG MAG- KA - SA - MA. ANG PU - SO KO'Y I - BI - BI- GAY LA-MANG SA - YO.


w
Dm7 7 7


F/A Dm Gm Cm F

j . j . j =#
w
==================================
& j__
G#m __
Dm Gm # C#/F C# # #
I - TO ANG A- KING PA - NGA - KO MU - LA NGA-YON HANG- GANG MAG-PA - KAI- LAN PA MAN. I- KAW LA MANG.
-

#### . E
_

. j _ _ _ B/F
_ _ __ __ _B __ __ _


7 7wJ

Em/G

& #

================================== . . j
=
C#m7 E/F# E/F# F#/A# G#m B/F# F#/A#
#### . J . . J w . . . .
I KAW LA- MANG ANG BU-HAY KO/ SA - NA GI- LIW PA -KING-GAN MO ANG PU - SO KO NA


J
w
j . =
& # j
F/G SOFT B B E

================================== j
MAY - RO - ONG SI-NA - SA - BI. I- KAW LA - MANG ANG TA- NGI KONG MI-NA-MA - HAL, ANG LA - GI KONG DI-NA-RA - SAL. SA -

# # # #
#### D m G m C m


.
.

J n

n n w_ Am
n

n n n
w
7 7 E/F F/G 7
C G/B 7

& # _ _ _ _ . _j
================================== =J

__ _
NA'Y HA- BBANG BU - HAY TA - YONG MAG-KA - SA - MA. ANG BU - HAY KO'Y I-BI- BI-GAY LA- MANG SA - YO.
__ _. j


j


.

.


_

_ _
Em7 7 7

.
C/G Am Dm G F G/B Em

==================================
& w


=

.
. j
I - TO ANG A- KING PA - NGA - KO MU - LA NGA-YON HANG- GANG MAG-PA - KAI - LAN PA MAN.

j

_
w
_ _
_ w
j . J w
7
w _ _ 7 Dm7
.
F Em F G/B Em F/G C
==================================
&

.
=
I- KAW LA MANG. I - KAW LA MANG.

GERARD ADRIANO LAO contact numbers: (63 2) 256 8254 / (63 2) 509 7854 / (63) 927 781 4651 gerardlao@yahoo.com