Vous êtes sur la page 1sur 3

K L E Society 's

KLE Dr. M S Sheshgiri College of Engineering and Technology


IA FINAL REPORT

Stream : B.E Department : Civil


Semester : Semester 4 Section : Division A
Subject Name : ANALYSIS OF DETERMINATION STRUCTURES Subject Code : 15CV42
Batch Name : -- Max IA Marks : 20

Student Name USN Roll No IA1 IA2 IA3 ASG1 Total


PARAMANE ANIKET SHRIDHAR 2KL14CV013 0 NE NE NE A 0

ABHIJIT VEERABHADRA BIDARE 2KL15CV002 0 10 6 7 5 14

BHARATHKUMAR B DANDIN 2KL15CV019 0 3 A 3 A 3

Aishwarya Tatawati 2KL14CV005 1 8 7 4 5 13

AKASH PATIL 2KL14CV007 2 8 A 6 5 12

AKSHAYKUMAR RUDRAPPA LUDABUDE 2KL14CV012 3 8 3 9 5 14

BHINGE ADITYA AJITKUMAR 2KL14CV021 4 9 2 4 5 12

CHETAN MALLAPPA MADIWAL 2KL14CV023 5 4 1 4 5 9

LAXMI METGUD 2KL14CV036 6 1 2 A 5 7

NANASAHEB PAWAR 2KL14CV049 7 5 1 8 5 12

SANGAMESH BAWAGE 2KL14CV084 8 5 A 0 5 8

SANTOSH CHAWAN 2KL14CV087 9 A A A A 0

SHASHIKUMAR 2KL14CV090 10 4 3 A A 4

VIJAYKUMAR METRE 2KL14CV113 11 5 A A A 3

ZEESHAN M SHAIKH 2KL14CV124 12 8 0 14 5 16

ADARSH HIREMATH 2KL15CV004 13 4 A 2 A 3

BHOSALE AJAY VIJAY 2KL15CV007 14 A A NE A 0

AKSHATA BASAVARAJ BILLASHIVANNAVAR 2KL15CV008 15 6 6 7 5 12

ANNAPURNA TELI 2KL15CV010 16 14 12 A 5 18

ARUN 2KL15CV011 17 7 A 4 A 6

ASHISH MAHABALESHWAR SHET 2KL15CV012 18 7 6 8 5 13

ASHWINI RAJASHEKHAR MUDIGOUDAR 2KL15CV015 19 9 12 14 5 18

AVINASH T CHAVAN 2KL15CV016 20 13 11 15 5 19

CHETAN HULLOLI 2KL15CV021 21 10 6 5 5 13

AADESHKUMAR SATISHKUMAR CHODANKAR 2KL15CV022 22 7 3 7 5 12

DANESHWARI SHIVANAND KAGATIKAR 2KL15CV024 23 10 11 A 5 16

Dhaneshwari Mallikarjun Parashetti 2KL15CV025 24 A A NE A 0

GIRISH AMBIGER 2KL15CV026 25 2 5 2 5 9

Komal Chandrakant Anand 2KL15CV032 26 15 12 15 5 20

Kunal D Rathod 2KL15CV034 27 8 A A 5 9

Madhusudan 2KL15CV035 28 10 7 1 5 14

Mahendra 2KL15CV036 29 13 1 13 5 18

MEGHA PRAKASH CHINCHALI 2KL15CV038 30 15 12 A 5 19

MEGHA RAJEEV YADALLI 2KL15CV039 31 14 A 7 5 16

MUCHANDI YASH VIVEK 2KL15CV041 32 2 A A 5 6

Nehal Manoj Baadkar 2KL15CV043 33 15 14 A 5 20

Prasan Bheemappa Chikkannavar 2KL15CV045 34 A A 6 5 8

Praveen Shankrappa Mannikatti 2KL15CV048 35 8 10 15 5 18

Signature of Staff Member: Verified By: Head of Department:


Date: 03-Sep-2017 01:25:24

Page 1/3
K L E Society 's
KLE Dr. M S Sheshgiri College of Engineering and Technology
IA FINAL REPORT

Stream : B.E Department : Civil


Semester : Semester 4 Section : Division A
Subject Name : ANALYSIS OF DETERMINATION STRUCTURES Subject Code : 15CV42
Batch Name : -- Max IA Marks : 20

Student Name USN Roll No IA1 IA2 IA3 ASG1 Total


PRAVIN PATIL 2KL15CV049 36 12 3 3 5 13

Preeti Mali 2KL15CV050 37 8 10 12 5 16

PRIYANKA VIKRANT SHELKE 2KL15CV052 38 11 A 8 5 15

Raghavendra Gopalkrishna Kamat 2KL15CV053 39 13 A 13 5 18

SAMMED ASHOK SANKANNAVAR 2KL15CV066 40 4 A 3 5 9

SHREYA MAREPPA YARAGAL 2KL15CV071 41 14 12 13 5 19

SHRINIVAS CHIDANAND KATTI 2KL15CV072 42 15 15 A 5 20

SHRINIVAS N VYASASAMUDRA 2KL15CV073 43 12 A 7 5 15

SHRIYA VISHWANATH MAHINDRAKAR 2KL15CV075 44 13 10 A 5 17

SHUBHADA MARUTI JABADE 2KL15CV076 45 14 12 A 5 18

SHUBHAM HAMPANNA KARATAGI 2KL15CV077 46 15 15 A 5 20

SNEHA S METI 2KL15CV079 47 14 15 A 5 20

SOURABH KHANAPURE 2KL15CV080 48 7 A 7 5 12

SOURABH MARUTI GANTHADE 2KL15CV081 49 14 10 12 5 18

SOURABH MUNAVALLI 2KL15CV082 50 11 A A 5 11

SUHEL MULLA 2KL15CV084 51 12 11 A 5 17

SUMA GOVIND LAMANI 2KL15CV086 52 15 13 A 5 19

SUPREET BEELUR 2KL15CV088 53 7 6 11 5 14

SURAMADEVI SAVALKAR 2KL15CV089 54 15 15 A 5 20

SWETA PUNDALIK PATIL 2KL15CV090 55 13 A 13 5 18

AKSHAY VADVADGI 2KL15CV099 56 4 1 10 5 12

SHIVANANDA GOWDAPPA GOWDAR 2KL15CV102 57 12 4 A 5 13

MADHUKESHWAR S JAMBAGI 2KL15CV411 58 13 13 A 5 18

ADITYA G KUMBAR 2KL16CV400 59 14 A A 5 12

ADITYA KILLEDAR 2KL16CV401 60 4 A 2 A 3

ANIRUDH RAJENDRA PATIL 2KL16CV404 61 5 9 4 5 12

BIYA HANIF MUDALGI 2KL16CV405 62 4 A 10 5 12

ISHWAR MADIWALAR 2KL16CV410 63 7 0 12 5 15

MANAL PATEL 2KL16CV413 64 9 11 7 5 15

MANORAMA BALKRISHNA KACHUGOL 2KL16CV414 65 10 3 10 5 15

MD SAKIB ZAKIR SARAF 2KL16CV416 66 15 A 14 5 20

NAGARAJ SHIVALING KUMBAR 2KL16CV418 67 14 15 11 5 20

Pooja Ashok Pawar 2KL16CV422 68 10 15 13 5 19

PRASAD TAGGINAMANI 2KL16CV423 69 5 A 9 5 12

PRAVEEN RATHOD 2KL16CV424 70 8 4 10 5 14

PRIYA DHOTRE 2KL16CV425 71 6 A 12 5 14

R S VINAYAK 2KL16CV426 72 11 A 5 5 13

RAVIRAJ SHETTY R 2KL16CV429 73 12 A 5 5 14

Signature of Staff Member: Verified By: Head of Department:


Date: 03-Sep-2017 01:25:24

Page 2/3
K L E Society 's
KLE Dr. M S Sheshgiri College of Engineering and Technology
IA FINAL REPORT

Stream : B.E Department : Civil


Semester : Semester 4 Section : Division A
Subject Name : ANALYSIS OF DETERMINATION STRUCTURES Subject Code : 15CV42
Batch Name : -- Max IA Marks : 20

Student Name USN Roll No IA1 IA2 IA3 ASG1 Total


SUKANYA S METI 2KL16CV434 74 15 11 13 5 19

SUSHMA MANJUNATH RAIKAR 2KL16CV436 75 12 15 A 5 19

Varsha V More 2KL16CV438 76 10 11 A 5 16

VIVEKANAND KALLAPPA KARAGAR 2KL16CV441 77 6 A 1 5 9

AKSHATA POOJARI 2KL16CV443 78 12 11 A 5 17

AMOL HALSODE 2KL16CV445 79 7 A A A 4

VISHNU LAXMAN GURAV 2KL16CV447 80 9 3 4 5 12

Signature of Staff Member: Verified By: Head of Department:


Date: 03-Sep-2017 01:25:24

Page 3/3