Vous êtes sur la page 1sur 1

Trombone

Popurri SKA-P romeo el madero+el vals del obrero

Allegro q. = 140
percusin18 914 f 2224

2542


- qui- li- qu!


58

75

88


9198 99104 f 112114

115


rit. Moderato h.=60


=60
123
[A]

139


154 Allegro q = 140
171189
presto q=200
=200

196197

208

225 RE SIS TEN CIA

1. 2.
241 RE SIS TEN CIA RE SIS TEN CIA RE SIS TEN CIA DES O I MOSINSISTIMOOOS!!