Vous êtes sur la page 1sur 21

LIJST HANDBOEKEN EN CURSUSSEN MODELTRAJECT BACHELOR 1 - 2013-2014

TITEL RICHT- 1E SEM 2E SEM


AV/T OPLEIDINGSONDERDEEL HB/CURSUS PRIJS OPMERKING VAKCOORDINATOR
AV EUROPA: GESCHIEDENIS EN
INSTELLINGEN CURSUS Europa, instellingen en geschiedenis X TOLEDO ! Coudenys W

Renkema, Jan (2004). Introduction to Discourse Studies.


verplicht - ook in
AV TEKSTWETENSCHAP I HB Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. ISBN 1 58811 530 40.64 X 2Ba Sambre P
5/978 90 272 3221 2.

Baker, Anne E./ Don, Jan/ Hengeveld, Kees/ Pearl, Philip L. (2012)
AV ALG TAALWETENSCHAP HB Taal en Taalwetenschap (2nd revised edition). London: Wiley- 37.95 X Brne G
Blackwell. ISBN: 9780470672136

N TAALKUNDE CURSUS Zinsontleding: P Heynderickx X X verplicht Heynderickx P


Klein, M. en Visscher, M. (2011). Praktische cursus spelling 6de
N TAALVAARDIGHEID HB hernieuwde druk. Groningen: Wolters Noordhoff. ISBN 26.70 X X verplicht De Valck K/Oosterhof
9789001794859

N TAALVAARDIGHEID HB Timmermans (2013). Klink Klaar: Uitspraak- en intonatiegids 24.95 X X verplicht De Valck K/Oosterhof
voor het Nederlands. Leuven: Davidsfonds. 978 90 5826 953 9

N TAALVAARDIGHEID CURSUS Taalvaardigheid 1: De Valck, Oosterhof, Vanderstraeten X X verplicht De Valck K/Oosterhof

N CULTUURGESCHIEDENIS 1 HB Couperus, Louis. Van oude mensen de dingen die voorbijgaan. 11.95 X X aanbevolen Reynders A/Van Belle
ISBN 9789025306649
elke editie mag,
N CULTUURGESCHIEDENIS 1 HB Elsschot, Willem. Kaas. 9789061741589 4.60 X X dit is voorbeeld Reynders A/Van Belle H
aanbevolen
N CULTUURGESCHIEDENIS 1 HB Nooteboom, Cees. Rituelen. 9789023439462 15.00 X X aanbevolen Reynders A/Van Belle

N CULTUURGESCHIEDENIS 1A HB Reinaert de vos, samengesteld door H. Slings. Amsterdam 12.50 X verplicht Reynders A
University Press,1999 (tekst in context 3). 9789053562475
N CULTUURGESCHIEDENIS 1A CURSUS Cultuurgeschiedenis: A Reynders X verplicht Reynders A
N CULTUURGESCHIEDENIS 1B CURSUS Cultuurgeschiedenis: H Van Belle X verplicht Van Belle H

TAALKUNDE 1 Talloen Herman & Alsulaiman Abied. Ingesproken basisteksten


verplicht - ook in
A SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 1 HB bij het Handboek voor het Modern Standaard Arabisch (5 audio 37.00 X X 2Ba Baeten L/Id Youss H
MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 1 CDs). Antwerpen: Garant. 4de editie

TAALKUNDE 1 Talloen Herman & Alsulaiman Abied. Ayyuha t-Talib..!


Handboek voor het Modern Standaard Arabisch. CD-teksten, verplicht - ook in
A SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 1 HB 17.50 X X 2Ba Baeten L/Id Youss H
MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 1 oplossingenboek en gentegreerde woordenlijst. Antwerpen:
Garant. 4de editie 9789044129861

TAALKUNDE 1 Talloen Herman & Alsulaiman Abied. Ayyuha t-Talib..!


verplicht - ook in
A SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 1 HB Handboek voor het Modern Standaard Arabisch. Antwerpen: 31.00 X X 2Ba Baeten L/Id Youss H
Garant. 4de editie 9789044129854
Waardenburg Jacques (ed). Islam; norm, ideaal en werkelijkheid.
verplicht - ook in
A CULTUURGESCHIEDENIS 1 HB Van Holkema & Warendorf (2008). ISBN 36.99 X X 2Ba Alsulaiman A
13: 9789000330720

D TAALKUNDE 1 HB Thematische Woordenschat Duits (2002 5de druk of later). 37.56 X X verplicht - ook in
Wermuth C
Amsterdam/Antwerpen: Intertaal. 9789054510567 2Ba

Ten Cate, A.P., Lodder, H.G., Kotte A. (2004). Deutsche


Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederlndische verplicht - ook in
D TAALKUNDE 1 HB 39.50 X X 2Ba Wermuth C
Beschreibung fr den Fremdspracherwerb. Bussum: Coutinho.
ISBN 9789062834358.

D TAALKUNDE 1 HB Ten Cate, A.P., de Vries, E.K., (2005). bungsbuch Deutsche 22.00 X X verplicht - ook in
Wermuth C
Grammatik. Bussum: Coutinho. ISBN 9789062834839 2Ba

Fldeak, Hans (2008) Erlebnis Deutsch. Ein Arbeitsbuch fr verplicht - ook in


D TAALKUNDE 1 HB hohe Ansprche. Pcking: Deutscher Sprachverlag. X X 2Ba Wermuth C
9783000200496
D TAALKUNDE 1 CURSUS Duitse Taalkunde 1 X X TOLEDO ! Wermuth C
D CULTUURGESCHIEDENIS 1 CURSUS Cultuurgeschiedenis: D Rochtus X X Rochtus D

D CULTUURGESCHIEDENIS 1 HB Zolling, P. (2007), Deutsche Geschichte von 1871 bis zur 14.25 X X aanbevolen Rochtus D
Gegenwart. Hanser Verlag Mnchen, ISBN 978342362334

D SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 1 Geen opgave Brne G


D MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 1 Geen opgave Smorscek A
Dekeyser et al. (6e editie - 2005). Foundations of English verplicht - ook in
E TAALKUNDE 1 HB Grammar. Antwerpen: Acco. (of meest recente versie) 46.00 X X 2Ba Peters E/Erzeel R
9789033456374

E TAALKUNDE 1 HB Hall, D. & Foley, M. MyGrammarLab; Advanced C1/C2. With key. 52.99 X X verplicht Peters E/Erzeel R
Pearson. 9781408299111

E CULTUURGESCHIEDENIS 1 HB ODriscoll James: Britain for Learners of English. OUP (2009) 43.20 X verplicht Erzeel R
ISBN 9780194306447

E CULTUURGESCHIEDENIS 1 HB Crowther, Jonathan (ed.) (2005). Oxford Guide to British and 36.10 X aanbevolen Erzeel R
American culture. OUP. 9780194311298

Pauwels P. et al. (2005). Working Words at Work, Working 36,55/ verplicht - ook in
E SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 1 HB 40,30 X X 2Ba Pauwels P
Words at Ease (2 volumes). Wolters Plantyn. 9789030183372

E SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 1 CURSUS Schriftelijke Taalvaardigheid 1: N Van den Eynden X X Van den Eynden N

E MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 1 HB Russell, Willy. Educating Rita. 9780413767905 13.95 X X verplicht Erzeel R

E MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 1 CURSUS Mondelinge Taalvaardigheid 1: R Erzeel X X TOLEDO ! Erzeel R


Vlugter B., Sleeman P, Verheugd E (2012) Grammaire Plus.
F TAALKUNDE 1 HB Praktische Grammatica van het Frans. Bussum: Coutinho 54.50 X X verplicht Kockaert H
9789046903261
F TAALKUNDE 1 HB Descotes-Genon, C. e.a. 2010. Lexercisier. Presses universitaires 18.92 X X verplicht Van Keirsbilck P
de Grenoble. 9782706115868

F TAALKUNDE 1 HB Bescherelle (2012) La conjugaison pour tous. Hatier-Didier. 9.90 X X verplicht Kockaert H
ISBN 9782218949975

F TAALKUNDE 1 CURSUS Taalkunde 1A: H Kockaert X X verplicht Kockaert H


F TAALKUNDE 1 CURSUS Taalkunde 1A: H Kockaert (Analyse des phrases) X verplicht Kockaert H

F WOORDENSCHAT HB Greidanus, T. et a. (2003) Le mot quil faut 1. Wolters- 46.50 X X verplicht Gallez E
Noordhoff. ISBN 9789001344245

F WOORDENSCHAT HB Greidanus, T. et a. (2003) Le mot quil faut 2. Wolters- 52.50 X X verplicht Gallez E
Noordhoff. ISBN 9789001344245
F LEESVAARDIGHEID CURSUS STV 1A: E Gallez X verplicht Gallez E
Van Huffel, Bernard & Segers, Winibert (2005). Sartres
F CULTUURGESCHIEDENIS 1 HB verjaardagen. Giften en gaven. Leuven: Acco. ISBN 25.00 X X verplicht Van Huffel B
9789033459368

F CULTUURGESCHIEDENIS 1 CURSUS Cultuurgeschiedenis 1: B Van Huffel X X TOLEDO! Van Huffel B

F SCHRIJFVAARDIGHEID HB Morhange-Bgu, Claude. Mieux rdiger. Hatier. 5.05 X Van Keirsbilck P


9782218711565

F SCHRIJFVAARDIGHEID CURSUS STV 1B: P Van Keirsbilck X Van Keirsbilck P


F MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 1 CURSUS MTV 1: M Marneffe X X verplicht Marneffe M/Gallez E
I TAALKUNDE 1 CURSUS Taalkunde: P Sambre X X Sambre P

Balboni, Paolo E. & Voltolina, Maria (2005). Geografia dItalia


I CULTUURGESCHIEDENIS 1 HB per Stranieri. Perugia: Guerra Edizioni. ISBN:978-88-7715- 19.90 X X verplicht Lanslots I
768-3.

SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 1 Brinker, J. (2011) Prisma grammatica Italiaans. Het Spectrum.


I TAALKUNDE 1 HB 19.99 X X verplicht Stijven J/Sambre P
9789000323999

SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 1 Cappelletti, I. (laatste druk) 8000 verbes italiens: formes et


verplicht - ook in
I HB emplois. Paris: Hatier (Collection Bescherelle). 12.45 X X Stijven J/Sambre P
TAALKUNDE 1 2Ba
9782218926181

Bij voorkeur: Lo Cascio, V. Het Groot Elektronische


Woordenboek Italiaans-Nederlands// Nederlands-Italiaans
Amstelveen: Stichting Italned. CD-Rom 9789053568309 OF verplicht - ook in
I SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 1 HB 99.50 X 2Ba Stijven J
Van Dale Lexicografie (laatste druk): Van Dale Woordenboek
Nederlands-Italiaans // Italiaans-Nederlands Utrecht/Bologna:
Zanichelli 9789066482951

I MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 1 HB Van Dijck e.a. (2012) Thematische woordenschat Italiaans. 34.80 X X ook in 2Ba Bevilacqua G
Intertaal. 9789460302602
R TAALKUNDE 1 CURSUS Taalkunde: K Van de Cruys X X verplicht Van de Cruys K

R CULTUURGESCHIEDENIS 1 HB J.W. Bezemer & M. Jansen. Een geschiedenis van Rusland. 32.50 X X Coudenys W
Amsterdam, Van Oorschot, 2008 (ISBN 9789028240896)
R SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 1 CURSUS STV 1: K Van de Cruys X X verplicht Coudenys W

Honselaar, W. Groot Russisch-Nederlands woordenboek.//Groot


R MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 1 HB NederlandsRussisch woordenboek Pegasus, Amsterdam. 95 / 95 X X aanbevolen Novitskaja O
ISBN 9789061432746/NUR627//9789061432739

Hanegreefs, Hilde, Van Loon, Ilse en Verbeeck, Dirk (herziene


S TAALKUNDE 1 CURSUS uitgave 2009-2010). Curso bsico de gramatic espaola. 11.28 X X Delbarge M
Acco. ISBN 9789033480584

S TAALKUNDE 1 CURSUS Hanegreefs, Hilde & Ilse Van Loon. Curso bsico de gramtica 10.88 X X Delbarge M
espaola. Cuaderno de ejercicios.

S CULTUURGESCHIEDENIS 1 Geen opgave Delbarge M

S MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 1 HB Tavera Gaona Miguel Angel, Taaltempo Spaans. Uitgeverij: 17.00 X X verplicht Blockeel F/Torfs G
Coutinho. ISBN 9789046902844
verplicht -
S MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 1 CURSUS Syllabus met drilloefeningen te downloaden van Toledo X X TOLEDO! Blockeel F/Torfs G

S SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 1 HB Pepa Villa - Apartamento en la Costa Brava (boek+audio- 11.94 X Torfs G
cd) ISBN: 978-946030040-0, Intertaal

Buyse Kris, Delbecque Nicole, Speelman Dirk. Portavoces.


verplicht - ook in
S SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 1 HB Thematische woordenschat Spaans. Wolters-Plantyn ISBN 55.00 X X 2Ba en 3Ba Torfs G
9789030133810 (met cdrom)

Van Der Linden e.a. As es 1: tekstboek + oefenboek , verplicht - de


SCHRIFTELIJKE + MONDELINGE 34,10/ oude versie wordt
S TAALVAARDIGHEID HB Wolters-Noordhoff (2007). ISBN 978-90-01-40164-1
38,65 X niet meer Blockeel F/Torfs G
(tekstboek) en 978-90-01-40168-9 (oefenboek) gebruikt!

Van Der Linden e.a. As es 2: tekstboek + oefenboek , verplicht - de


S SCHRIFTELIJKE + MONDELINGE HB 34,1/ 38,65 X oude versie wordt
Blockeel F/Torfs G
Wolters-Noordhoff (2007). ISBN 978-90-01-40167-2
TAALVAARDIGHEID niet meer
(tekstboek) en 978-90-01-40182-5 (oefenboek) gebruikt!

verplicht - kan
Vermeerbergen, Myriam (1997) Grammaticale aspecten van de worden
VG TAALKUNDE 1 HB Vlaams-Belgische Gebarentaal. Fevlado-Diversus, Gentbrugge. 17.50 X aangekocht via Vermeerbergen M
ISBN 978 90-75977-03-5 docent aan
verminderde prijs

Baker, Anne, van den Bogaerde, Beppie, Pfau, Roland en


VG TAALKUNDE 1 HB Schermer, Trude Gebarentaalwetenschap: een inleiding uitg. 45.00 X verplicht Vermeerbergen M
Van Tricht, Deventer (2008) 9789077822333
verplicht - aan te
VG DOVENGEMEENSCHAP EN CURSUS Cultuurgeschiedenis 1: M. Vermeerbergen X kopen via Doggen C
DOVENCULTUUR 1 docente!
VG TAALVAARDIGHEID 1 Geen opgave Doggen C

STANDAARD BOEKHANDEL CAMPUSSHOP - Vleminckveld 14 2000 Antwerpen (03/232.86.26)


Vanaf 19 augustus 2013 zullen handboeken verkrijgbaar zijn in de campusshop.

De vermelde prijzen zijn excl. 17% korting. Gelieve bij aankoop je studentenkaart mee te brengen.

De cursussen zullen in de campusshop beschikbaar zijn vanaf 19 augustus of 23 september 2013 (naargelang de cursus).
Cursussen die enkel vanaf het 2de semester gebruikt worden, zullen beschikbaar zijn vanaf januari 2014.
LIJST HANDBOEKEN EN CURSUSSEN MODELTRAJECT BACHELOR 2 - 2013-2014

AV/T OPLEIDINGSONDERDEEL HB/CURSUS RICHT- 1E SEM 2E SEM OPMERKING


TITEL PRIJS VAKCOORDINATOR
AV CULTURELE STROMINGEN CURSUS Culturele stromingen: L Behiels X Behiels L
Renkema, Jan (2004). Introduction to Discourse Studies.
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. ISBN 1 58811 530
5/90 272 3221 0 + Van Huffel, Bernard &, Sambre, Paul
Renkema, ook in
AV TEKSTWETENSCHAP II HB (eds.) 2012. Michel Foucault: een voortdurend proces. 40.64 X 1Ba verplicht Sambre P
Bijdragen over kritiek, politiek, seksualiteit en techniek.
Leuven: Acco.

AV TEKSTWETENSCHAP II HB Van Huffel, Bernard &, Sambre, Paul (eds.) 2012. Michel 30.00 X verplicht Sambre P
Foucault: een voortdurend proces. Bijdragen over kritiek,
politiek, seksualiteit en techniek. Leuven: Acco

Munday, Jeremy (2012). Introducing Translation Studies. verplicht - Ook in


Theories and applications. London/New York: Routledge. sem 1 voor
AV VERTAAL- & TOLKWETENSCHAP I HB 34.99 X schakelstuden-ten Reynders A
derde druk!!! 9780415396936 Opgelet: enkel de nieuwste
editie (2012) kopen ! (ong 20 studenten)

verplicht - ook in
Ba3. In sem 1 voor
H. Salaets, W. Segers, H. Bloemen (2008) Terminologie van
AV VERTAAL- & TOLKWETENSCHAP I HB 22.50 X schakelstu- denten Reynders A
het tolken. Nijmegen: Van Tilt. 9789077503966 (ong 20
studenten)

Oomkes, Frank R. (2013). Communicatieleer. Een inleiding.


AV COMMUNICATIEWETENSCHAP HB 49.50 X verplicht Heynderickx P
Uitgeverij Boom. ISBN 9789059319325

Van Belle H., Reynders A. en Vanderstraeten V. (2011). verplicht. Enkel


N TEKSTONTWERP HB Functioneel en strategisch schrijven. Acco. 9789033454011. 34.50 X X nieuwe druk Reynders A
Opgepast: enkel nieuwste editie (2011) kopen!!! aankopen!

N REVISEREN EN FORMULEREN HB Gillaerts, P. & Heynderickx, P. (2008) De knikkers van het spel. 15.00 X X verplicht Heynderickx P/Gillaer
Handboek voor tekstrevisie. Garant 9789044123210

N CULTUURGESCHIEDENIS 2 HB Deneckere G, De Paepe T & De Wever B, Een geschiedenis van 23.50 X X verplicht Gillaerts P
Belgi - Academia Press, Gent, 2012

Steehouder, M. (2012) Leren communiceren 6de druk. verplicht. Enkel


N MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 1 HB 65.95 X X druk 2012 Van Belle H/Vanderst
Groningen: Wolters Noordhoff. 9789001788926 aankopen!

Timmermans (2013). Klink Klaar: Uitspraak- en intonatiegids


verplicht - ook in
N MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 1 HB voor het Nederlands. Leuven: Davidsfonds. 978 90 5826 953 24.95 X X 1Ba EN 3Ba Van Belle H/Vanderst
9

N MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 1 CURSUS MTV: V Vanderstraeten X X verplicht Van Belle H/Vanderst


Talloen Herman & Alsulaiman Abied. Ingesproken
verplicht - ook in
A TAALKUNDE 2 HB basisteksten bij het Handboek voor het Modern Standaard 37.00 X X 1Ba Baeten L
Arabisch (5 audio CDs). Antwerpen: Garant.

Talloen Herman & Alsulaiman Abied. Ayyuha t-Talib..!


A TAALKUNDE 2 HB Handboek voor het Modern Standaard Arabisch. CD-teksten, 17.50 X X verplicht - ook in
Baeten L
SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 2 oplossingenboek en gentegreerde woordenlijst. Antwerpen: 1Ba
Garant.

TAALKUNDE 2 Talloen Herman & Alsulaiman Abied. Ayyuha t-Talib..!


verplicht - ook in
A SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 2 HB Handboek voor het Modern Standaard Arabisch. Antwerpen: 31.00 X X 1Ba Baeten L
Garant.

A SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 2 HB Hoogland, Jan e.a. (2003). Woordenboek Nederlands - 73.00 X X aanbevolen - ook
Baeten L
Arabisch. Amsterdam: Bulaaq. ISBN 9789054600787 in 3Ba

verplicht - hetzij
A SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 2 HB Hoogland, Jan e.a. (2003). Woordenboek Arabisch 63.00 X X wdboek Hoogland
Baeten L
Nederlands. Amsterdam: Bulaaq. ISBN 9789054600794 hetzij wdboek Wehr
OF wdboek Larousse

Hoogland, Jan e.a. (2003). Set Woordenboek Arabisch verplicht - hetzij


wdboek Hoogland
A SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 2 HB Nederlands; Nederlands - Arabisch Amsterdam: Bulaaq. ISBN 130.00 X X hetzij wdboek Wehr Baeten L
9789054600800 OF wdboek Larousse

Wehr, H. & Cowan, M. (ed). A Dictionary of Modern Written verplicht - hetzij


A SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 2 HB Arabic. New York: Spoken Language Services. ISBN 0-87950- 45.95 X X wdboek Hoogland Baeten L
hetzij wdboek Wehr
003-4

A MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 2 HB Woidich, Manfred en Heinen-Nasr, Rabha (2004) Kullu tamm: 41.90 X X verplicht Baeten L/Id Youss H
inleiding tot de Egyptische omgangstaal. Amsterdam: Bulaaq

Waardenburg Jacques (ed). Islam; norm, ideaal en


verplicht - ook in
A CULTUURGESCHIEDENIS 2 HB werkelijkheid. Van Holkema & Warendorf (2008). ISBN- 36.99 X X 1Ba Alsulaiman A
13: 9789047507833
Fldeak, Hans (2008) Erlebnis Deutsch. Ein Arbeitsbuch fr verplicht - ook in
D TAALKUNDE 2 HB hohe Ansprche. Pcking: Deutscher Sprachverlag. X X 1Ba Wermuth C
9783000200496

Ten Cate, A.P., Lodder, H.G., Kotte A. (2004). Deutsche


Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederlndische verplicht - ook in 1
D TAALKUNDE 2 HB 39.50 X X Ba Wermuth C
Beschreibung fr den Fremdspracherwerb. Bussum:
Coutinho. ISBN 9789062834358.

D TAALKUNDE 2 HB Ten Cate, A.P., de Vries, E.K., (2005). bungsbuch Deutsche 22.00 X X verplicht - ook in
Wermuth C
Grammatik. Bussum: Coutinho. ISBN 90 6283 483 3 1Ba
D TAALKUNDE 2 HB Thematische Woordenschat Duits (2002 5de druk of later). 37.56 X X verplicht - ook in
Wermuth C
Amsterdam/Antwerpen: Intertaal. 9789054510567 1Ba

Alexander Demandt, ber die Deutschen. Eine kleine


D CULTUURGESCHIEDENIS 2 HB 27.38 X verplicht Rochtus D
Kulturgeschichte
D SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 2 Geen opgave Smorscek A

D MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 2 HB Reusch, Fritz & Hey, Julius (2006). Der kleine Hey. Die Kunst 17.58 X X aanbevolen; ook
Meex B
des Sprechens. Mainz: Schott . N_ISBN 9783795787028 verkrijgbaar als DVD

D MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 2 CURSUS Deutsche Redensarten erster Teil: B Meex X X verplicht Meex B

E SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 1 HB Pauwels P. et al. (2005). Working Words at Work, Working 36,55/ X X verplicht - ook in
Pauwels P
Words at Ease (2 volumes). Wolters Plantyn. 9789030183372 40,30 1Ba

Dekeyser et al. (6e editie - 2005). Foundations of English verplicht - ook in


E TAALKUNDE 2 HB Grammar. Antwerpen: Acco. (of meest recente versie) 46.00 X X 1Ba Pauwels P
9789033456374

Haines Simon, Mark Nettle and Martin Hewings (2007).


verplicht - ook in
E TAALKUNDE 2 HB Advanced Grammar in Use Supplementary Exercises. C.U.P. 16.49 X X 1Ba Pauwels P
ISBN 978 0 521 78807 6 (with answers)

E TAALKUNDE 2 CURSUS Taalkunde 2: P Pauwels X X verplicht Pauwels P

E CULTUURGESCHIEDENIS 2 HB Mauk D. and Oakland J. American Civilization: an introduction. X BIJGEWERKTE


Flynn P
(2013) Routledge London ISBN 9780415822022 VERSIE - verplicht

E TEKSTANALYSE EN VERTALING CURSUS Text Analysis and Translation : Raf Erzeel X X nieuwe versie Erzeel R
E MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 2A enkel individuele documenten op Toledo X X TOLEDO ! Erzeel R

E MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 2B CURSUS Mondelinge Taalvaardigheid 2B: N Van den Eynden X X Van den Eynden N

E SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 2 Geen opgave Malfait N

Beaujeu C.-M., e.a. Grammaire, cours de civilisation de la


F TAALKUNDE 2 HB Sorbonne 350 exercices niveau suprieur II. Paris: 13.80 X X Van Keirsbilck P
Hachette. 9782010162916

Grevisse, Maurice (2011) 15e Edition. Le bon usage:


F TAALKUNDE 2 HB grammaire franaise. Paris: De Boeck/Duculot. 89.00 X X aanbevolen Kockaert H
9782801116425

F TAALKUNDE 2 CURSUS Taalkunde 2A: H Kockaert X X verplicht Kockaert H

F CULTUURGESCHIEDENIS 2 HB Van Loo, Bart (2006) Parijs retour. Literaire reisgids voor 12.50 X verplicht Van Huffel B
Frankrijk. Meulenhoff. 9789085424949

F CULTUURGESCHIEDENIS 2 HB Van Huffel, Bernard & Segers, Winibert (2008). Frankrijk en het 25.00 X verplicht Van Huffel B
Jood-zijn. Leuven: Acco. 9789033469152
F CULTUURGESCHIEDENIS 2 CURSUS Cultuurgeschiedenis 2: B Van Huffel X TOLEDO! Van Huffel B

Bloemen, Henri & Segers, Winibert (2003). Terminologie van


de vertaling. Nijmegen: Vantilt. 9789075697858 MOET NIET
MEER WORDEN AANGEKOCHT. WEL:Bloemen, Henri & verplicht - ook in
F SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 2 HB 14.40 X 3Ba Segers W
Segers, Winibert (2012). Het spreken van de vertaling.
Heule : UGA.

F SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 2 HB Eyckmans, Karinne & Segers, Winibert (reds.) (2008). Nieuwe 44.50 X verplicht - ook in
Segers W
Vertaalgids Frans-Nederlands. Heule : UGA 9789067689397 3Ba

Bakker F., Chatot C., Engelberts M., Wolf T, (2003) Vice Versa:
F SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 2 HB Schriftelijke Taalverwerving Frans voor gevorderden. Bussum: 27.50 X X verplicht Segers W
Coutinho ISBN 978906283380

F MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 2A X TOLEDO! Caris M

F MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 2B CURSUS MTV 2B: M Marneffe X X verplicht Marneffe M

F MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 2B HB Debrock, Desmet, Geysens, Nouwen. Lexique thmatique 43.50 X X verplicht Marneffe M
franais, exercices cognitifs. De Boeck. 9782804141035

I TAALKUNDE 2 CURSUS Taalkunde 2: P Sambre X X Sambre P

Cappelletti, I. (laatste druk) 8000 verbes italiens: formes et verplicht - ook in 1


I TAALKUNDE 2 HB 12.45 X X Ba Sambre P
emplois. Paris: Hatier (Collection Bescherelle). 9782218926181

Balboni, Paolo E. & Santipolo, Matteo (2004). Profilo di storia


I CULTUURGESCHIEDENIS 2 HB italiana per stranieri. Nuova edizione riveduta e corretta. 19.90 X X verplicht Lanslots I
Perugia Guerra edizioni. ISBN 978-88-7715-785-0.

I CULTUURGESCHIEDENIS 2 CURSUS Cultuurgeschiedenis 2: I. Lanslots X X verplicht Lanslots I

Bij voorkeur: Lo Cascio, V. Het Groot Elektronische Stijven J


Woordenboek Italiaans-Nederlands// Nederlands-Italiaans
Amstelveen: Stichting Italned. CD-Rom OF Van Dale verplicht - ook in 1
I SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 2 HB 99.50 X X Ba
Lexicografie (laatste druk): Van Dale Woordenboek
Nederlands-Italiaans // Italiaans-NederlandsUtrecht/Bologna:
Zanichelli 9789066482951

SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 2 Dardano, Maurizio, Trifone, Pietro (2001-5de druk). La nuova


I TAALKUNDE 2 HB grammatica della lingua italiana. Bologna: Zanichelli 61.84 X X verplicht Stijven J/Sambre P
9788808104267

Lo Zingarelli 2014 + dvd-rom Bologna: Zanichelli.


I SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 2 HB 9788808189073 93.11 X X verplicht Stijven J

I MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 2 HB Van Dijck e.a. (2012) Thematische woordenschat Italiaans. 34.80 X X ook in 1Ba Bevilacqua G
Intertaal. 9789460302602
R TAALKUNDE 2 HB Houtzagers, P. Russische grammatica. Coutinho, Bussum. 65.00 X X verplicht - ook in
Van de Cruys K
ISBN 978 90 6283 293 4 3Ba

R TAALKUNDE 2 CURSUS Taalkunde 2: K Van de Cruys X X verplicht Van de Cruys K

Waegemans E. (2003). Geschiedenis van de Russische


aan te kopen via
R CULTUURGESCHIEDENIS 2 HB literatuur sinds de tijd van Peter de Grote. Amsterdam- X docent! ook in Coudenys W
Antwerpen: Mets & Schilt-Standaard Uitgeverij. ISBN 3Ba
9789002221576

R CULTUURGESCHIEDENIS 2 HB Figes O. (2003). Natasjas dans. Een culturele geschiedenis 19.99 X ook in 3Ba Coudenys W
van Rusland. Utrecht-Antwerpen: Spectrum. 9789027415004

R SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 2 HB Novitskaja O. en Basko N. Rusland en de Russen. Academia 22.00 X X verplicht Ronin V/Novitskaja O
MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 2 Press. Gent ISBN 9789038211619
Basko N. en Novitskaja O. Russische idiomatische
R SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 2 HB uitdrukkingen leuk, en echt belangrijk. Academia Press, 15.00 X X verplicht Ronin V
Gent. ISBN 978 90 382 1020 9

R TEKSTANALYSE EN VERTALING Geen opgave Ronin V

Honselaar, W. Groot Russisch-Nederlands


aanbevolen 1Ba,
R MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 2 HB woordenboek.//Groot Nederlands Russisch woordenboek 95/95 X X verplicht 2Ba en Novitskaja O
Pegasus, Amsterdam. ISBN 3Ba
9789061432746/NUR627//9789061432739

S TAALKUNDE 2 HB Delbarge, Marc. Morfosintaxis del verbo espaol. Leuven: 26.00 X X verplicht Delbarge M
Acco. ISBN 978903346092

S TAALKUNDE 2 HB Delbarge, Marc. Ejercicios sobre la morfosintaxis del verbo 10.88 X X verplicht Delbarge M
espaol. Acco: Leuven 9789033434389

Delbarge, Marc. Espaa en los siglos XX y XXI. Una perspectiva


S CULTUURGESCHIEDENIS 2 A HB histrica, poltica, econmica y social. Uitgeverij Garant, 10.20 X X Behiels L/Delbarge M
Antwerpen, 2010. 9789033430503

S CULTUURGESCHIEDENIS 2 B CURSUS Cultuurgeschiedenis 2B X Behiels L

S SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 2 CURSUS Schriftelijke Taalvaardigheid 2 - F Blockeel X X Toledo! Buyse K

Sntesis. Curso Intermedio de espaol como lengua extranjera,


S SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 2 HB Belch Arvalo Mercedes & Paul Carter, 2007. Madrid: SGEL 27.09 X X verplicht Buyse K

S SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 2 HB Buyse Kris, Delbecque Nicole, Speelman Dirk. Trampas y Pistas. 24.50 X X verplicht - ook in
Buyse K
Averbode 9789031728510 3Ba
Buyse Kris, Delbecque Nicole, Speelman Dirk. Portavoces.
verplicht - ook in
S SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 2 HB Thematische woordenschat Spaans. Wolters-Plantyn ISBN 55.00 X X 3Ba Buyse K
9789030133810

S INTERPRETEREN EN VERTALEN HB Linn, S. & Slager, M. (2007). Vertalen uit het Spaans. Bussum: 29.50 X X verplicht Van de Poel C
Coutinho. ISBN 9789046900505

middelgroot woordenboek Spaans / Nederlands Van Dale, aanbevolen -


S INTERPRETEREN EN VERTALEN HB 99.00 X X alvorens aanschaf Van de Poel C
Utrecht/Antwerpen ISBN 9789066482920 toelichting college

S INTERPRETEREN EN VERTALEN CURSUS Interpreteren en vertalen: C Van de Poel X X verplicht Van de Poel C

S MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 2 Geen opgave Van Hecke A


VG TAALKUNDE 2 Geen opgave Vermeerbergen M

Mindess, A. (2006) Reading Between the Signs: Intercultural


VG Dovengemeenschap en dovencultuur 2 HB Communication for Sign Language Interpreters, Intercultural 30.95 X X verplicht Doggen C
Press, ISBN: 978-1931930260

VG TAALVAARDIGHEID 2 Geen opgave De Weerdt K

STANDAARD BOEKHANDEL CAMPUSSHOP - Vleminckveld 14 2000 Antwerpen (03/232.86.26)

Vanaf 19 augustus 2013 zullen handboeken verkrijgbaar zijn in de campusshop.

De vermelde prijzen zijn excl. 17% korting. Gelieve bij aankoop je studentenkaart mee te brengen.

De cursussen zullen in de campusshop beschikbaar zijn vanaf 19 augustus of 23 september 2013 (naargelang de cursus).
Cursussen die enkel vanaf het 2de semester gebruikt worden, zullen beschikbaar zijn vanaf januari 2014.
LIJST HANDBOEKEN EN CURSUSSEN MODELTRAJECT BACHELOR 3 - 2013-2014

RICHT- 1E SEM 2E SEM


AV/T OPLEIDINGSONDERDEEL HB/CURS TITEL PRIJS OPMERKING VAKCOORDINATOR

Darian Leader (2012). De Mona Lisa stelen. Wat kunst ons doet
AV RELIGIE, ZINGEVING & LEVENSBESCH. HB maar niet laat zien. Kalmthout-Zoetermeer, Pelckmans-Klement, X verplicht Van Bortel P
187 p.

B. Van Ruler (Red) (2005) Communicatiemanagement in een


KV COMMUNICATIE VOOR OVERHEID EN HB communicatiewetenschappelijk perspectief. Boom Lemma 42.00 X X verplicht Heynderickx P
BEDRIJF
Uitgevers. 9789085060031

KV MEDIACOMMUNICATIE CURSUS Mediacommunicatie deel 1: Communicatiewetenschappelijke X Van Gorp B


theorien: B Van Gorp

Naaijkens, Ton, Koster, Cees e.a. (eds.) (2003). Denken over


KV VERTAAL- & TOLKWETENSCHAP II HB vertalen. Tekstboek vertaalwetenschap. Nijmegen: Van Tilt. 39.95 X Bloemen H
ISBN 9789077503140

Delisle, Cormier e.a. (2003). Terminologie van de vertaling.


KV VERTAAL- & TOLKWETENSCHAP II HB Vert. en bewerkt door Henri Bloemen en Winibert Segers. 22.50 X Bloemen H
Nijmegen: Van Tilt. 9789075697858
H. Salaets, W. Segers, H. Bloemen (2008) Terminologie van
KV VERTAAL- & TOLKWETENSCHAP II HB 22.50 X ook in 2Ba Bloemen H
het tolken. Nijmegen: Van Tilt. 9789077503966
Chesterman, Andrew & Wiliams, Jenny (2002). The Map. A
KV VERTAAL- & TOLKWETENSCHAP II HB Beginners Guide to Doing Research in Translation Studies. 22.95 X Bloemen H
Manchester: St. Jerome. 9781900650540

AV BACHELORPAPER CURSUS Wetenschappelijke rapportage: Handleiding BA-paper X TOLEDO! Oosterhof A

Gillaerts, Paul (red.) (2002). Talita koem. Leuven: Acco ISBN


N STILISTIEK EN GENREANALYSE HB 25.00 X X TOLEDO! Gillaerts P
9789033451379
Schellens & Steehouder (red.) Tekstanalyse. Uitg Van Gorkum verplicht - EDITIE
N STILISTIEK EN GENREANALYSE HB 30.75 X X 2013 Gillaerts P
9789023246817 - Opgepast - enkel de editie van 2013 kopen!

N STILISTIEK EN GENREANALYSE HB Gillaerts, Paul (red.) (2004). Boanerges. Leuven: Acco X X TOLEDO! Gillaerts P

RETORICA EN ARGUMENTATIELEER BRAAS, C., e.a., Argumenteren. Uitgeverij Wolters-Noordhoff,


N MONDELINGE EN SCHRIFT. TAALV. HB 26.95 X X verplicht Van Belle H/Vanderstraeten V
Groningen, 2013. ISBN/EAN: 9789001809485

N RETORICA EN ARGUMENTATIELEER CURSUS Retorica en argumentatieleer: H Van Belle/A Reynders X verplicht Van Belle H

N MONDELINGE EN SCHRIFT. TAALV. HB Timmermans (2013). Klink Klaar: Uitspraak- en intonatiegids 24.95 X X verplicht Vanderstraeten V
voor het Nederlands. Leuven: Davidsfonds. 978 90 5826 953 9

Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid: K De Valck en


N MONDELINGE EN SCHRIFT. TAALV. CURSUS V Vanderstraeten X X verplicht Vanderstraeten V

Wehr, Hans (1994) A Dictionary of modern Written Arabic. 4th


A TAALKUNDE 3 HB Edition. Ithaca, NY 9780879500030 45.95 X ook in 2Ba Alsulaiman A
Elgibali, Alaa & Korica, Nevenka (2009) Media Arabic: A
A JOURNALISTIEKE EN LITERAIRE TEKSTEN HB Coursebook for Reading Arabic News. Cairo: The American 41.27 X X Alsulaiman A
University in Cairo Press. 9789774161087

JOURNALISTIEKE EN LITERAIRE TEKSTEN Hoogland, Jan e.a. (2003). Woordenboek Arabisch Alsulaiman A/Id Youss
A INFORMATIEVE TEKSTEN HB Nederlands /Nederlands - Arabisch. Amsterdam: Bulaaq. ISBN 130.00 X X ook in 2Ba
H
9789054600800

MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 3: Woidich, Manfred en Heinen-Nasr, Rabha (2004) Kullu tamm: verplicht - ook in
A HB 41.90 X X Baeten L
EGYPTISCH inleiding tot de Egyptische omgangstaal. Amsterdam: Bulaaq 2Ba

A MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 3: Geen opgave Id Youss H


STANDAARD ARABISCH
A CULTUURGESCHIEDENIS 3 Geen opgave Alsulaiman A
D TAALKUNDE 3 CURSUS Deutsche Redensarten zweiter Teil: B Meex X verplicht Meex B
D CULTUURGESCHIEDENIS 3 CURSUS Cultuurgeschiedenis: H Bloemen X Bloemen H
D INFORMATIEVE TEKSTEN Geen opgave Smorscek A
D LITERAIRE-ESSAYISTISCHE TEKSTEN CURSUS Literaire en essaystische teksten: H Bloemen X Bloemen H
D MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 3 Geen opgave Smorscek A
E TEKSTANALYSE: LITERAIRE BENADERING Reeks lezingen, teksten en oefeningen op Toledo X TOLEDO! Flynn P

TEKSTANALYSE: TEKSTLINGUISTISCHE
E BENADERING CURSUS Tekstlingustische Benadering: P Pauwels X verplicht Pauwels P

SCHRIJVEN EN VERTALEN VAN


E X TOLEDO! Malfait N
JOURNALISTIEKE EN LITERAIRE TEKSTEN
SCHRIJVEN EN VERTALEN VAN
E JOURNALISTIEKE EN LITERAIRE TEKSTEN X TOLEDO! Malfait N

SCHRIJVEN EN VERTALEN: ZAKELIJKE


E TEKSTEN Geen opgave Verplaetse H

E SCHRIJVEN EN VERTALEN: Geen opgave Verplaetse H


WETENSCHAPPELIJKE TEKSTEN
E MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 3 Reeks teksten en oefeningen op Toledo TOLEDO! Slootmans N/Flynn P
Grevisse, B. (2008) Ecritures journalistiques, stratgies
F TEKSTANALYSE EN SCHRIJFVAARDIGHEID HB rdactionnelles, multimedia et journalisme narratif. Bruxelles, De 19.50 X verplicht Marneffe M
Boeck.
F TEKSTANALYSE EN SCHRIJFVAARDIGHEID CURSUS Tekstanalyse: Schrijfvaardigheid: M Marneffe X verplicht Marneffe M

Van Huffel, Bernard &, Sambre, Paul (eds.) 2012. Michel Foucault:
F CULTUURGESCHIEDENIS 3 HB een voortdurend proces. Bijdragen over kritiek, politiek, 30.00 X verplicht Van Huffel B
seksualiteit en techniek. Leuven: Acco. ISBN 978903349002
F CULTUURGESCHIEDENIS 3 CURSUS Cultuurgeschiedenis 3: B Van Huffel X TOLEDO! Van Huffel B
Bloemen, Henri & Segers, Winibert (2012). Het spreken van de
verplicht - ook in
F VERTALEN F-N en VERTALEN N-F HB vertaling. Heule: UGA. 14.40 X 2Ba Segers W/Dieltjens S

F VERTALEN F-N & VERTALEN N-F HB Eyckmans, Karinne & Segers, Winibert (reds.) (2008). Nieuwe 44.50 X verplicht - ook in
Segers W/Dieltjens S
Vertaalgids Frans-Nederlands. Heule: UGA 9789067689397 2Ba

F VERTALEN F-N Diverse tekstsoorten TOLEDO! Caris M


TOLEDO!
F MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 3 CURSUS X verplicht Gallez E

I TAALKUNDE 3 Geen opgave Sambre P


I CULTUURGESCHIEDENIS 3 CURSUS Cultuurgeschiedenis: I Lanslots X verplicht Lanslots I
SCHRIJVEN EN VERTALEN: MEDIA EN
I Geen opgave Lanslots I
CULTUUR
SCHRIJVEN EN VERTALEN: INFORMATIEF-
I Geen opgave Bevilacqua G
WET. TEKSTEN
I MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 3 Geen opgave Salaets H
Basko N. en Novitskaja O. Russische grammatica voor
R TAALKUNDE 3 HB gevorderden. Academia Press. Gent 20.00 X X verplicht Novitskaja O

R TAALKUNDE 3 HB Houtzagers, P. Russische grammatica. Coutinho, Bussum. ISBN 65.00 X X verplicht, ook in
Novitskaja O
978 90 6283 293 4 2Ba

Waegemans E. (2003). Geschiedenis van de Russische literatuur aan te kopen via


R CULTUURGESCHIEDENIS 3 HB sinds de tijd van Peter de Grote. Amsterdam-Antwerpen: Mets X docent! ook in Ronin V
& Schilt-Standaard Uitgeverij. ISBN 9789002221576 2Ba

R CULTUURGESCHIEDENIS 3 HB Figes O. (2009). Natasjas dans. Een culturele geschiedenis van 19.99 X ook in 2Ba Ronin V
Rusland. Utrecht-Antwerpen: Spectrum. 9789049102739

R ALG. VERTALING R-N EN TEKSTANALYSE HB Honselaar, W. Groot Russisch-Nederlands woordenboek. 95 / 95 X X verplicht Van de Cruys K
Pegasus, Amsterdam.

R ALG. VERTALING R-N EN TEKSTANALYSE CURSUS Algemene Vertaling R-N en tekstanalyse: K. Van de Cruys X verplicht Van de Cruys K

R ALG. VERTALING N-R EN TEKSTANALYSE Geen opgave Ronin V

R MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 3 Geen opgave Ronin V


S TAALKUNDE 3 CURSUS X TOLEDO ! Delbarge M

S CULTUURGESCHIEDENIS 3 HB Vandenberghe, Tine Temas de historia y civlizacin 27.30 X Behiels L


latinoamericanas Derne, Wolters-Plantijn 9789030198499

S CULTUURGESCHIEDENIS 3 CURSUS Cultuurgeschiedenis 3/Literatuur X Behiels L

Buyse Kris, Delbecque Nicole, Speelman Dirk. Trampas y Pistas. verplicht - ook in
S SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 3 HB 24.50 X X 2Ba Buyse K
Averbode 9789031728510

Buyse Kris, Delbecque Nicole, Speelman Dirk. Portavoces.


verplicht - ook in
S SCHRIFTELIJKE TAALVAARDIGHEID 3 HB Thematische woordenschat Spaans. Plantyn ISBN 55.00 X X 2Ba Buyse K
9789030133810
Linn, S. & Slager, M. (2007). Vertalen uit het Spaans. Bussum: verplicht - ook in
S VERTALEN EN REVISEREN S-N HB Coutinho. ISBN 9789046900505 29.50 X 2Ba Van de Poel C
S MONDELINGE TAALVAARDIGHEID 3 Geen opgave Behiels L
Ceil Lucas (2001). The Sociolinguistics of Sign Languages.
VG TAALKUNDE 3 HB 76.10 X X Vermeerbergen M
Cambridge: Cambridge University Press
DOVENGEMEENSCHAP EN DOVENCULTUUR
VG Geen opgave Doggen C
3
VG TAALVAARDIGHEID 3 Geen opgave De Weerdt K

STANDAARD BOEKHANDEL CAMPUSSHOP - Vleminckveld 14 2000 Antwerpen (03/232.86.26)

Vanaf 19 augustus 2013 zullen handboeken verkrijgbaar zijn in de campusshop.

De vermelde prijzen zijn excl. 17% korting. Gelieve bij aankoop je studentenkaart mee te brengen.

De cursussen zullen in de campusshop beschikbaar zijn vanaf 19 augustus of 23 september 2013 (naargelang de cursus).
Cursussen die enkel vanaf het 2de semester gebruikt worden, zullen beschikbaar zijn vanaf januari 2014.
LIJST HANDBOEKEN EN CURSUSSEN MASTERS TT - 2013-20143

MASTER TOLKEN
RICHT- 1E SEM 2E SEM
AV/T OPLEIDINGSONDERDEEL HB/CURS TITEL PRIJS OPMERKING DOCENT

AV Analyse persuasieve teksten HB A. Braet, (2011) Retorische kritiek. Overtuigingskracht van Cicero 33.95 X verplicht Reynders A
tot Balkenende. Den Haag, SDU uitg ISBN 9789012583091

AV Analyse persuasieve teksten HB Braas Cees ea (2013) Argumenteren, Groningen, Wolters- 26.95 X verplicht Reynders A
Noordhoff 9789012583091
AV Analyse persuasieve teksten CURSUS Analyse van persuasieve teksten: A Reynders X verplicht Reynders A
Mazeland, H. (2003). Inleiding in de conversatie-analyse.
AV Conversatieanalyse HB 29.50 X verplicht Pauwels P
Bussum: Coutinho. 9789062832903

Pchhacker, Franz (2004). Introducing Interpreting Studies.


AV Tolkwetenschap III HB 42.49 X X Salaets H
London/N.Y., Routledge. 9780415268875

van der Geer, P. & Engelfriet, R. (2003). De debatmethode.


s-Gravenhage: Reed Business Information. 9789059015647 + beide
AV Tolktechniek en spreekvaardigheid HB 35.75 X Reynders A/Reunbrouck D
Braas Cees ea (2006) Argumenteren, Groningen, Wolters- verplicht
Noordhoff
Methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek -
AV Masterproef tolken CURSUS X Bot H
Meesterproef Tolken

MASTER VERTALEN

AV/T OPLEIDINGSONDERDEEL HB/CURS TITEL RICHT- 1E SEM 2E SEM OPMERKING DOCENT


PRIJS
AV Intensieve ateliers literair vertalen Geen opgave Bloemen H

AV Capita selecta literair vertalen Geen opgave Bloemen H


AV Opleiding tot gerechtsvertaler Geen opgave Balogh K

Y. Gambier & L. van Doorslaer (eds.), Handbook of Translation 50% korting via
AV Vertaalonderzoek HB X docent, NIET via Van Doorslaer L
Studies, vol. 1. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins Standaard Boekh

Naaijkens, Ton, Koster, Cees e.a. (eds.) (2010). Denken over


vertalen. Tekstboek vertaalwetenschap. Nijmegen: Van Tilt. EN
AV Vertaalwetenschap III HB Bloemen, Henri & Segers, Winibert (2012). Het spreken van de 39.95 X verplicht Bloemen H/Segers W
vertaling. Heule: UGA.
Toledo -
AV Vertaaltechnologie en media verplicht Steurs F/Kockaert H

AV Tekstwetenschap Nederlands HB Hans Hoeken e.a. Overtuigende teksten. Onderzoek en ontwerp. 29.50 X X Gillaerts P
Muiderberg: Coutinho. 2009 - 9789046901694
AV Tekstwetenschap Nederlands CURSUS Teksten voor media en cultuur: H Van Belle X verplicht Van Belle H
Vertaalatelier: zakelijk en technisch
F Geen opgave Dieltjens S
vertalen

Vertaalatelier:
Eyckmans, Karinne & Segers, Winibert (reds.) (2008). Nieuwe verplicht - ook
F administratief/medisch/media - HB 44.50 X X Segers W
cultuur (enkel docent W. Segers) Vertaalgids Frans-Nederlands. Heule: UGA 9789067689397 in 2Ba en 3Ba

F Vertaalatelier: Literair vertalen TOLEDO Caris M


A Vertalen voor bedrijf Geen opgave Id Youss H
A Vertalen voor media Geen opgave Id Youss H
A vertalen voor cultuur Geen opgave Alsulaiman A
A Juridisch vertalen Geen opgave Alsulaiman A
Wehr, Hans (1994) A dictionary of modern written Arabic. 4th
A Vertaalateliers HB 45.95 X X Alsulaiman A
Edition. Icartha, NY
Hoogland, Jan e.a. (2003) Woordenboek Arabisch Nederlands
A Vertaalateliers HB Amsterdam: Bulaaq Hoogland, Jan e.a. (2003)/Woordenboek 63/73 X X Alsulaiman A
Nederlands Arabisch Amsterdam: Bulaaq
S Vertaalatelier: Literair vertalen Geen opgave Van de Poel C
Alcaraz Var, Enrique & Brian Hughes (2009), El espaol jurdico,
S Vertaalatelier: juridisch vertalen HB 27.87 X X verplicht Blockeel F.
(2 ed.), Ed. Ariel, ISBN: 9788434426719
S vertaalatelier: overheid - bedrijf Geen opgave Behiels L
vertaalatelier: vertalen voor media en
S Geen opgave Van Hecke A
cultuur
E Vertaalatelier: film en toneel Geen opgave Malfait N
Cao, Deborah (2007) Translating Law, London: Multilingual
E Vertaalatelier: juridisch vertalen HB 55.95 X X verplicht Flynn P
9781853599545

E Vertaalatelier: wetenschappelijk en Geen opgave Verplaetse H


medisch vertalen
E Vertaalatelier: media en cultuur Geen opgave Malfait N
D Vertaalatelier: literair vertalen Geen opgave Bloemen H
D Vertaalatelier: medische en CURSUS Medisch vertalen Nederlands-Duits: C Wermuth X X TOLEDO Wermuth C
farmaceutische teksten
Vertaalatelier: economische en
D Geen opgave Rochtus D
politieke teksten
D Vertaalatelier: juridisch vertalen Bloemen H
I Vertaalatelier: media en cultuur Geen opgave Lanslots I
I Vertaalatelier: technisch en Geen opgave De Nicolo F
wetenschappelijk vertalen
R Vertaalatelier: media en cultuur Geen opgave Ronin V
R Vertaalatelier: technisch en CURSUS Economisch Vertalen: B. Suykens X verplicht Van de Cruys K
economisch vertalen
Vertaalatelier: economisch en zakelijk
H Geen opgave Balogh K
vertalen
H Vertaalatelier: media en cultuur Geen opgave Balogh K
VG Vertaalatelier: Vlaamse Gebarentaal Geen opgave Vermeerbergen M

MASTER MEERTALIGE COMMUNICATIE

AV/T OPLEIDINGSONDERDEEL HB/CURS TITEL RICHT- 1E SEM 2E SEM OPMERKING DOCENT


PRIJS
AV Interne en externe Communicatie CURSUS Interne en externe communicatie: P Heynderickx - S Dieltjens X verplicht Heynderickx P/Dieltjens S
AV Interculturele communicatie reader en ander materiaal via Toledo X X verplicht Oosterhof A
Claes, M.-T., & Gerritsen, M. (2011). Culturele waarden en
AV Interculturele communicatie HB communicatie in internatonaal perspectief , 3de herziene druk. 29.50 X X verplicht Oosterhof A
Muiderberg: Coutinho, 294 pp. + papers via Toledo

AV Bedrijfseconomie Geen opgave X TOLEDO! Benijts T

D Interne communicatie CURSUS Linguistische und berufsbezogene Aspekte interner X X TOLEDO! Meex B
Kommunikation: B. Meex
D Externe communicatie Geen opgave Brne G
F Interne Communicatie HB Jean-Marc Decaudin, Jacques Igalens La communication interne. 28.05 X X verplicht Dieltjens S
Paris: Dunod, 2006 ISBN 9782100528981
F Externe Communicatie CURSUS Externe Communicatie: M Marneffe X X verplicht Marneffe M
Marketingcommunicatie en Interne
I CURSUS Marketingcommunicatie: P Sambre X verplicht Sambre P
communicatie
N Interne Communicatie X X TOLEDO! Heynderickx P
N Externe Communicatie HB K. Hyland Metadiscourse. London: Continuum. 2005 64.61 X X Gillaerts P
E Interne Communicatie HB Cialdini, Robert (2009/5) : Influence. Science and Practice. Boston X X aan te kopen
Van den Eynden N
: Pearson Education, Inc. ISBN978-0-205-66378-1 via docent!
E Interne Communicatie CURSUS Internal Organisation Communication Vol I: N Van den Eynden X Van den Eynden N
E Interne Communicatie CURSUS Internal Organisation Communication Vol II: N Van den Eynden X Van den Eynden N
E Externe Communicatie Geen opgave Verplaetse H
S Externe Communicatie HB Traducir y vender. Estrategias para la comprensin intercultural, X aan te kopen
Delbarge M
M. Delbarge, e.a., Luso-Espaola de Ediciones, Salamanca, 2009 via docent!

TOLEDO !
S Interne Communicatie CURSUS Spaans: interne communicatievaardigheden X Nieuwe versie Buyse K

R Marketingcommunicatie en Geen opgave Novitskaja O


voorlichting

MASTER JOURNALISTIEK

WV/JCOPLEIDINGSONDERDEEL HB/CURS TITEL RICHT- 1E SEM 2E SEM OPMERKING DOCENT


PRIJS
WV Journalism Studies CURSUS Journalism Studies: B Van Gorp X verplicht Van Gorp B
Braas, Cees Van der Geest, Ellie en De Schepper, Annemieke
WV Kritische Tekstanalyse HB (2013 4e druk) Argumenteren. Uitg. Wolters Noordhoff, 26.95 X verplicht Van Belle H
Groningen/Houten ISBN 9789012583091
WV Kritische Tekstanalyse CURSUS Kritische Tekstanalyse: H Van Belle X verplicht Van Belle H
WV Media en Taaltransfer reader via Toledo X TOLEDO! Van Doorslaer L
WV Journalistieke ethiek en deontologie Geen opgave Voets F/Van Bortel P
WV Nieuwe media Geen opgave Opgenhaffen M

Michal Opgenhaffen, Bart Van Belle, Sociale media en


WV Research HB 24.99 X Lannoo - Opgenhaffen M
journalistiek. Journalisten, er bestaat meer dan Twitter en verplicht
Facebook! Lannoo Campus 2009, ISBN 9789020984781

Schriftelijke Journalistieke Asbreuk Henk, de Moor, Addie Basisboek journalistiek schrijven,


JP HB 45.95 X X verplicht Oosterhof A
Taalvaardigheid uitg. Noordhoff (2013). ISBN 13-9789001813444

Schriftelijke Journalistieke verplicht -


JP CURSUS reader en ander materiaal via Toledo X X Oosterhof A
Taalvaardigheid Toledo

JP Mondelinge Journalistieke CURSUS materiaal via Toledo X X Vanderstraeten V


Taalvaardigheid
JP Binnenlandjournalistiek Geen opgave Van Huffel B

M. Van den Wijngaerd & H. De Prins, Oost tegen west, noord


JP Buitenlandjournalistiek HB tegen zuid. De wereldgeschiedenis vanaf 1950, uitg. Garant 23.00 X verplicht Rochtus D
(2012), vijfde druk, ISBN 9789044123517
JP Cultuurjournalistiek Geen opgave Rochtus D
JP Human interest-journalistiek Geen opgave Stijven J
JP Sportjournalistiek Geen opgave Stijven J
JP Gerechtsjournalistiek Geen opgave Vanden Bosch Y
JP Wetenschapsjournalistiek Geen opgave Verplaetse H

AANBEVOLEN LECTUUR VOOR MASTERS IN DE HUMANE WETENSCHAPPEN DIE DE MASTER JOURNALISTIEK WILLEN AANVATTEN

TITEL RICHT- 1E SEM 2E SEM OPMERKING


PRIJS

HB Chapman, J. (2006) Comparative Media History: an introduction.


Cambridge: Polity Press

HB Gillaerts, P. & Heynderickx, P. (2008) De knikkers van het spel.


Handboek voor tekstrevisie. Garant 9789044123210

HB McQuail, D. (2006) Mass communication Theory. London: Sage


Renkema, Jan (2004). Introduction to Discourse Studies.
HB Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. ISBN 1 58811 530
5/90 272 3221 0.

Timmermans (2008). Klink Klaar: Uitspraak- en intonatiegids


HB voor het Nederlands. Leuven: Davidsfonds. ISBN
9789058265500

Van Belle H. & Reynders A. (2004). Functioneel en strategisch


HB
schrijven. Acco. 9789033454011

PERMANENTE VORMING

TITEL RICHT- 1E SEM 2E SEM OPMERKING


PRIJS

Turks HB Yabanclar in Trke=Turkish For Foreigners 978-975-507- X X


266-1

STANDAARD BOEKHANDEL CAMPUSSHOP - Vleminckveld 14 2000 Antwerpen (03/232.86.26)

Vanaf 19 augustus 2013 zullen handboeken verkrijgbaar zijn in de campusshop.

De vermelde prijzen zijn excl. 17% korting. Gelieve bij aankoop je studentenkaart mee te brengen.
De cursussen zullen in de campusshop beschikbaar zijn vanaf 19 augustus of 23 september 2013 (naargelang de cursus).
Cursussen die enkel vanaf het 2de semester gebruikt worden, zullen beschikbaar zijn vanaf januari 2014.