Vous êtes sur la page 1sur 1

KELAS: PISMP JUN 2016-SJ (P3E-SJ)

MENTOR: HASLINDAWATI SAARI (HLD)

HARI AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS


WAKTU 1 2 3 4 5

1 Perhimpunan BCN6 B104 BCN6 B104 BCN6 B104 Kualiti


0800-0900 TMH TMH TMH Peribadi

2 MK3 B105 BCN7 B104 BCN7 B104 BCN7 B104 Kualiti


0900-1000 HLD CTT CTT CTT Peribadi

3
1000-1100

4 SJH7 *1 EDU4 B105 SJH6 *2 EDU4 B105


1100-1200 LLB MRS ZBM SAZ BKS HLD HBS AAR

5 SJH7 *1 EDU4 B105 SJH6 *2 SJH6 *2


1200-1300 LLB MRS ZBM SAZ BKS HLD HBS BKS HLD HBS

6 EDU5 *3 SJH7 *1
1400-1500 CCK HBH LLB MRS ZBM

7 EDU5 *3 U-Berunifo-
1500-1600 CCK HBH MPU3062

8 EDU5 *3 U-Berunifo- _
1600-1700 CCK HBH MPU3062

Nota Kaki:
*1: B105 B105 B105 *2: B002 B002 B002 *3: MM3 MM3

Singkatan Subjek:
EDU4 - EDUP3043-Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku
EDU5 - EDUP3053-Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran
MK3 - MK_PISMP-Mentoring Kumpulan
SJH6 - SJHK3063-Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah
SJH7 - SJHK3073-Sumber Pengajaran & Pembelajaran Sejarah
BCN6 - BCNB3063-Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran
Membaca
BCN7 - BCNB3073-Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran
Mengarang

Singkatan Pensyarah:
AAR - Azizi Bin Abdul Rahman BKS - Baskaran Subramaniam CCK - Cheah Chee
Keong HBH - Hashiroh Hussain HBS - Hashima Sulaiman HLD - Haslindawati Saari
LLB - Lim Li Bin MRS - Mohamad Rashid Abu Bakar SAZ - Shamshul Azura Md Yusof
ZBM - Zawawi Mokhtar
CTT - Cheah Tong Tiat TMH - Tan Mui Hua