Vous êtes sur la page 1sur 1

Hue Sai gon Ha noi.

### 2
Trnh Cong Sn
j j
& 4
j.

k
j
l _
j
======================
j

j
l
j
l


l =l
Hue Sai gon Ha noi Que hng i sao van con xa

###
Hue Sai gon Ha noi hai mi nam tieng khoc lam than


j.
. k l
k
j
j l _ j
=========================
& j
l j j _ _ _j l _ l _ j


Hue Sai gon Ha noi bao nhieu nam sao van
_
th Viet Nam

### J . K J J . K J J J
Hue Sai gon Ha noi trong ta au trai tim Viet Nam an bom


j

=========================
& l l l l . k
j l
i Con bao lau nhng con ngi ngoi nh thng nhau Trieu chan

### J K
J . K J J J J J J
i Long tham i kh gii nao diet noi dan ta Viet nam

=========================
& l l l l l
em Trieu chan anh hi ba mien vung len cach mang a en

### J J j j.
i Bng cn m cho mat nhn sach tan cam thu Hay xoa


j


j
l j
k j
j

=========================
& l l l l
luc noi tam long chung Tuoi thanh nien hay i bang nhng bc tien phong

### K J K J J J J j K K
het dau tch buon xa Ngay mai ay nhng con ng Nam Bac n hoa

j

j.


l

j.

=========================
& j
j

l
l


l l
T Trung Nam Bac Ch mong nung ot Nhng bo uoc reo vui t do ng i

### J J J J J J j
Ban tay than ai Long khong bien gii Anh em i lang nghe tnh nhau Ngay vui


J


=========================
& l
l

l j. k
l j j
j l
en nhng ni lao tu ngay mai se xay trng hay hop ch Dan ta ve cay

### j. K J j. K J J
ln se qua tram cau Me dang mieng cau roi dang ngon trau cho hai mien trungj

j
=========================
& l l j j
l j l l
ba u ao cm no Ban tay giup nc Ban tay kien thiet Nhng dau

### J j j J . K J j J . K J J
phung long thay nao nao Ngay Nam em Bac Tnh chan trong mat se thay

&

j


j
l
========================= l
l
l l
cam hn xa nhat m Nha ta xay mai vn ta them trai cho em

###

J

J
tram bnh minh ngot ngao Nga bay theo gio long reo muon vo cho dan
l l j

J
J
J
j
l j
=========================
& l j. k
l
ra au nui ca tnh vui Bac Nam Trung i oan ket mot mien Pha bien

###
ta bng ln trong t do Bac Nam Trung i tnh ngha man nong Bc ra


J
j
j
j
l
j
=========================
& j
l
thuy m rong ng them Dng nc bnh yen.
ngoai mot lan diet vong Dng mai nha chung.