Vous êtes sur la page 1sur 12

Unitatea de nvmnt:COLEGIUL NAIONAL VLAICU VOD

Anul colar: 2017-2018 Avizat,


Disciplina: Limba francez Director , prof Florea Stefana
Clasa: a IX-a, L1, filiera teoretic
Nr. ore/sptmn: 2/3 ore
Profesori: Avizat,
Resp. catedr , Rosca Madalina
MARICA ELENA
ROCA MDLINA
BADITA CATALINA
MOLDOVAN ANDA

PLANIFICARE CALENDARISTIC

Semestrul I - 18sptmni
Semestrul al II-lea - 17 sptmni (inclusiv sptmna Scoala Altfel)
Total: 35 sptmni

UNITATE DE COMPETENE SPECIFICE CONINUTURI NR SPT OBSERVATII


NVARE ORE

1.3. Identificarea de informaii Langue : *Competenele scrise cu


aldine i coninuturile din
Unit 1 cheie din texte autentice -limparfait et le pass compos rubrica Forme de prezentare
Faits divers 1.4 Identificarea de detalii din *-le passif S: a coninuturilor CD aparin
mesaje orale / scrise (autentice) Communication : 4/6 1-2 curriculum-ului difereniat i
se adreseaz numai claselor
1.6 Recunoaterea organizrii - la description physique : faire de liceu teoretic, profil
logice a unui paragraf / text le portrait de quelquun umanist, care au prevzut o
literar -lexpression de la surprise et du or n CD n planul cadru.
2.1 Descrierea (oral / n scris) a soulagement
unor activiti cotidiene, Laccord du participe pass
obiceiuri;
2.2 Relatarea coninutului unui
film/ al unei povestiri, pe baza
unui plan de idei dat *Comprhension globale
3.1 Formularea de idei/ preri Un collge en grve
pe teme de interes n cadrul unei contre la violence
discuii / n mesaje de rspuns
3.3 Redactarea de scrisori de
rspuns n care sunt
exprimate preri despre
subiecte legate de
preocuprile tinerilor
4.2 Utilizarea dicionarului
bilingv pentru traducerea unor
texte funcionale scurte din
limba francez n limba romn
4.4 Traducerea n i din limba
romn a unor texte scurte
din domenii de interes
utiliznd dicionarul.
Langue:
Unit 2 : 1.3. Identificarea de informaii -le futur
Manifestations cheie din texte autentice -les repres chronologiques
sportives 1.4 Identificarea de detalii din -les sports en France
mesaje orale / scrise (autentice) -la succession des faits dans le
1.6 Recunoaterea organizrii rcit
logice a unui paragraf / text S:
literar Communication: 6/9 3-5
2.1 Descrierea (oral / n scris) a -exprimer l/opinion/ le doute/la
unor activiti cotidiene, certitude
obiceiuri; *- Comprhension globale :
3.1 Formularea de idei/ preri Du grand spectacle au stade
pe teme de interes n cadrul unei franais
discuii / n mesaje de rspuns
4.2 Utilizarea dicionarului
bilingv pentru traducerea unor
texte funcionale scurte din
limba francez n limba romn
4.4 Traducerea n i din limba
romn a unor texte scurte
din domenii de interes
utiliznd dicionarul.

Langue:
Unit 3: 1.1 Anticiparea elementelor de -le subjonctif prsent
Spectacles coninut ale unui text pe baza -la phrase interrogative
titlului / unui stimul vizual *-le grondif
1.3 Identificarea de informaii Communication:
cheie din texte autentice -exprimer son point de vue : S:
1.4 Identificarea de detalii din aimer/ne pas aimer 4/6 6-7
mesaje orale / scrise (autentice) -lexpression de lenthousiasme
2.1 Descrierea (oral / n scris) a et de la dception
unor activiti cotidiene, -exprimer la ncessit
obiceiuri;
3.1Formularea de idei/ preri pe *Comprhension globale :
teme de interes n cadrul unei La critique ne connat pas la
discuii / n mesaje de rspuns recette du succs
4. 1Transformarea unor mesaje
din vorbire direct n vorbire
indirect (relatarea la prezent a
unor mesaje audiate)
4.2 Utilizarea dicionarului
bilingv pentru traducerea unor
texte funcionale scurte din
limba francez n limba romn
4.4Traducerea n i din limba
romn a unor texte scurte
din domenii de interes
utiliznd dicionarul
Langue:
Bilan 1 1.5Selectarea de informaii din -limparfait/le passe compose/le
mai multe texte n scopul futur
ndeplinirii unei sarcini -le subjonctif prsent
structurate de lucru
2.1 Descrierea (oral / n scris) a S:
unor activiti cotidiene, Communication: 6/9 8 - 10
obiceiuri; -comprendre et raconter un fait
2.3 Redactarea de paragrafe / divers
texte pe o tem de interes -comprendre et faire une
2.6 Relatarea sub form de description
raport a desfurrii unei -exprimer laccord/le dsaccord
activiti de grup / proiect -crire une lettre de rclamation
individual / activiti cotidiene
etc.
3.1Formularea de idei/ preri pe
teme de interes n cadrul unei
discuii / n mesaje de rspuns
3.3 Redactarea de scrisori de
rspuns n care sunt
exprimate preri despre
subiecte legate de
preocuprile tinerilor
4.2Utilizarea dicionarului
bilingv pentru traducerea
unor texte funcionale scurte
din limba francez n limba
romn
1.2 Anticiparea elementelor de Langue:
Unit 4: coninut ale unui text pe baza -le conditionnel prsent
Alimentation/Di titlului / unui stimul vizual -le subjonctif dans la proposition
etetique 2.1 Descrierea (oral / n scris) a conjonctive ;
unor activiti cotidiene, -les pronoms/adjectifs indfinis
obiceiuri; S:
3.1 Formularea de idei/ preri pe Communication: 4/6 11 - 12
teme de interes n cadrul unei -approuver/dsapprouver
discuii / n mesaje de rspuns -
4.1 Transformarea unor mesaje formuler/rpondre a une
din vorbire direct n vorbire demande de service
indirect (relatarea la prezent a -exprimer une prfrence/un
unor mesaje audiate conseil
4.2 Utilizarea dicionarului *Comprhension globale :
bilingv pentru traducerea Au resto-U de Lorient-tre bio
unor texte funcionale scurte ou pas
din limba francez n limba
romn

1.2 Anticiparea elementelor de Langue :


Unit 5 : coninut ale unui text pe -les pronoms dmonstratifs
Mode et baza titlului / unui stimul -les pronoms relatifs
personnalit vizual -le pronom en
1.3 Identificarea de informaii
cheie din texte autentice Communication :
-exprimer une supposition/une S:
2.1 Descrierea (oral / n scris) a certitude 4/6 13 - 14
unor activiti cotidiene, -designer une personne
obiceiuri; -exprimer
2.6 Relatarea sub form de une inquitude/rassurer
raport a desfurrii unei
activiti de grup / proiect *Comprhension globale :
Qui fait la mode ?
individual / activiti cotidiene
etc.
3.1 Formularea de idei/ preri pe
teme de interes n cadrul unei
discuii / n mesaje de rspuns
4.2 Utilizarea dicionarului
bilingv pentru traducerea
unor texte funcionale scurte
din limba francez n limba
romn
Unite 6
Choisir un lieu 1.2 Anticiparea elementelor de Langue :
de vie coninut ale unui text pe baza -linterrogation indirecte 4/6 S: 15-
titlului / unui stimul vizual Communication : 16
2.1 Descrierea (oral / n scris) a -inciter/conseiller/se plaindre
unor activiti cotidiene, -crire une lettre officielle
obiceiuri; *Comprhension globale :
2.6 Relatarea sub form de Construire sa maison
raport a desfurrii unei
activiti de grup / proiect
individual / activiti cotidiene
etc.
3.1 Formularea de idei/ preri pe
teme de interes n cadrul unei
discuii / n mesaje de rspuns
4.2 Utilizarea dicionarului
bilingv pentru traducerea
unor texte funcionale scurte
din limba francez n limba
romn
Bilan 2 1.6 Recunoaterea organizrii Comprhension globale : Un
logice a unui paragraf / text jeune crateur
literar -crire des messages/*une lettre
4.1Transformarea unor mesaje de rclamation
din vorbire direct n vorbire
indirect (relatarea la prezent a S:
unor mesaje audiate) 4/6 17 - 18
4. 2 Utilizarea
dicionarului bilingv pentru
traducerea unor texte
funcionale scurte din limba
francez n limba romn
4.3 Sintetizarea sub form de
schem / notie a coninutului
unui text scris / mesaj oral
4.4 Traducerea n i din limba
romn a unor texte scurte
din domenii de interes
utiliznd dicionarul

1.2Anticiparea elementelor de Langue:


Unit 7 : coninut ale unui text pe baza -La concordance des temps
Famille /Conditi titlului / unui stimul vizual (imparfait, conditionnel prsent
on fminine! 1.4 Identificarea de detalii din et pass)
mesaje orale / scrise (autentice)
2.1 Descrierea (oral / n scris) a Communication: S:
unor activiti cotidiene, -inciter 6/9 19-21
obiceiuri; -conseiller
3.1Formularea de idei/ preri pe -se plaindre/mettre en confiance
teme de interes n cadrul unei Communication
discuii / n mesaje de rspuns -exprimer sa rprobation
3.2 Adaptarea formei mesajului -rapporter des propos ou des
la situaia de comunicare n opinions
funcie de stilul formal/ informal
folosit de interlocutor
4.2Utilizarea dicionarului
bilingv pentru traducerea
unor texte funcionale scurte
din limba francez n limba
romn
1.2 Anticiparea elementelor de Langue:
Unit 8 : coninut ale unui text pe baza *-La condition ralise et non
Animaux titlului / unui stimul vizual ralise
familiers 2.1 Descrierea (oral / n scris) a Les pronoms complments
unor activiti cotidiene, doubles
obiceiuri; . S:
2.4 Completarea de formulare Communication: 6/9 22 - 24
2.5 Redactarea de texte -exprimer son impatience
funcionale simple -insister
3.2 Adaptarea formei mesajului -refuser
la situaia de comunicare n -exprimer une hypothse
funcie de stilul formal/ informal (exercices de
folosit de interlocutor renforcement et
3.3 Redactarea de scrisori de applications)
rspuns n care sunt
exprimate preri despre
subiecte legate de
preocuprile tinerilor

4.1 Transformarea unor mesaje


din vorbire direct n vorbire
indirect (relatarea la prezent a
unor mesaje audiate

S 27
Unit 9 : .1 Anticiparea elementelor de Este dedicata programului
Environnement coninut ale unui text pe baza Langue: nationalScoala altfel: 16-
et pollution titlului / unui stimul vizual Le si conditionnel 20 aprilie 2018
1.2 Identificarea de informaii Le subjonctif(suite) S:
cheie din texte autentice 6/9 25 - 28
2.1 Descrierea (oral / n scris) a Communication:
unor activiti cotidiene, -exprimer son soutien)
obiceiuri; -reprocher
2.2 Relatarea coninutului unui *Exprimer lobligation/le
film/ al unei povestiri, pe baza conseil//linterdiction
unui plan de idei dat
2.3 Redactarea de paragrafe /
texte pe o tem de interes
3.1 Formularea de idei/ preri pe
teme de interes n cadrul unei
discuii / n mesaje de rspuns
3.2 Adaptarea formei mesajului
la situaia de comunicare n
funcie de stilul formal/ informal
folosit de interlocutor

4.1Transformarea unor mesaje


din vorbire direct n vorbire
indirect (relatarea la prezent a
unor mesaje audiate)
Langue:
Unit 10 4.1 Transformarea unor mesaje la cause
Sante/action din vorbire direct n vorbire *-la consquence S:
humanitaire indirect (relatarea la prezent a Communication: 4/6 29 - 31
unor mesaje audiate)
4.2 Utilizarea dicionarului -exprimer lindiffrence et la
bilingv pentru traducerea unor colre
texte funcionale scurte din -argumenter
limba francez n limba romn
4.3 Sintetizarea sub form de
schem / notie a coninutului
unui text scris / mesaj oral
4.4 Traducerea n i din limba
romn a unor texte scurte
din domenii de interes
utiliznd dicionarul

Unit 11 1.4 Identificarea de detalii din Langue: 2/4 33


Largent, mesaje orale / scrise (autentice) *-le but
publicit. 1.5 Selectarea de informaii din Le participe prsent/le grondif
promotions mai multe texte n scopul
ndeplinirii unei sarcini
structurate de lucru Communication:
1.6 Recunoaterea organizrii -argumenter
logice a unui paragraf / text -prsenter des objectifs
literar -exprimer la menace et
2.1 Descrierea (oral / n scris) a lincomprhension
unor activiti cotidiene,
obiceiuri
3.1 Formularea de idei/ preri pe
teme de interes n cadrul unei
discuii / n mesaje de rspuns

Unit 12 Langue: 2/4 34


Enseignement 4.1 Transformarea unor mesaje *La concession
des langues din vorbire direct n vorbire -les participiales
indirect (relatarea la prezent a
unor mesaje audiate) Communication:
4.2 Utilizarea dicionarului -exprimer le
bilingv pentru traducerea unor regret/lexaspration
texte funcionale scurte din -prsenter un document
limba francez n limba romn publicitaire
4.3 Sintetizarea sub form de
schem / notie a coninutului
unui text scris / mesaj oral
4.4 Traducerea n i din limba
romn a unor texte scurte
din domenii de interes
utiliznd dicionarul

Bilan 4 *Comprhension globale 2/4 35


2.3 Redactarea de paragrafe / -raliser une annonce publicitaire
texte pe o tem de interes

2.6 Relatarea sub form de


raport a desfurrii unei
activiti de grup / proiect
individual / activiti cotidiene
etc.
Manual pentru clasa a IX-a, Champion2, Annie Monnerie-Goarin, Evelyne Sirejols, Editura Cle International;