Vous êtes sur la page 1sur 110

4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg

| 1 1 Y
2012mz~Z ~yZ)x
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 2 Y
2012mz~Z ~yZ)x
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 3 Y
2012mz~Z ~yZ)x
BzZ{
,
k
ZZvZp

G G
L z

Z Bgq-ZWW~,gG gzZgg ~~,a


xsZ~~g Y M fgzZ sZ H qz U* z xsZ L L
3 Zg Wg *z VVZ yZk
C ,ZgtX X X X X X L L
~ 0* ',[zZ=g f q - Z & ',iq-Z vZ W,I { q -Z
g$+o7gZ', & g ZMZ syZk ,Z {
} M fgzZ [x
XZ7
,**

p[zZ kZ Z ~(, V * ~g7 z k Q
` Wwqg Z N Z ~}g !* x Z [zZggzZ kZgzZ
X y x {z ~ Z Vzhz VX 7yW ** g k Q
G '
zz VN qgzZV 3.GD9g9gzZ g z ~uxsZ~V
~ g Z "z u "n G g hZ } r z w X
xl l6 , [zZg L L kZgzZ sZ 5 kZ | (, WV,Z6 ,g
1
wL Z ]ZpgzZ]u(gzZ H
) g } "z6 ,
& ', i kZ e
${ C "W, akZV x
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 4 Y
2012mz~Z ~yZ)x
tZz B ~ yZk ,Z ;g YH~ xsZ * ~g7 B ]g 'gzZ
* ~g7{t[zZ6 ,gm{X 7[zZ m /t sZ{[zZ
C
Zk,Z L L:;g Y GgV
Ze6 ,kZ;gYH~ sZ L L{ [zZ {" z6 , s]
Zz x n Zz + GL!ZgzZVVrsZ ZYz [
{" z6 ,kZ i Z0 +Z: A ZzgzZh } (,{ztzgtVIZgzZVo)
gg Zgz!* tV * ~g7 K ZgzZg &
gZ',D Z gzZ g !zZ [Z Wz q -Z {z7 Zzg q -Z [zZ
I
g L L kZC [ /_ .Z L Z vgzZ {)z {)z
!
{gpq -Z { Z ! zZ"_ . L L g D h L L L L
e 7x o
f Z Zg f ~ i Z [Z Z ~:z O%Z ~
~ }g !* kZc*@*, Z @*
7 g Z agzZ ~ }g !* [zZ Zk ,Z
X @*W@*Sh ex g OZgzZo Z
e $ Zz]g @* -Z 7 Zp{c*
q Zub Z Z\!* LZ

g** ]|yZ r # ~]q yZgzZ~ iZ V H6 ,g


ZgzZ/ { c* i w80 Z Za Zh +(Z wq ]g6 ,r z w
[zZ {z @* H_],gZ D;gZD V,Zz!* 2~ ng Zz nZ%Z
gzZVzk ,yZ & Zg { Z',
Z Z [zZZ +gzZVz CIz ~kZgzZ
;g ~g Y~ (q+Z{ c* iw_tyZ=g f_Vzk ,
& *
@ Y h{0 + iyZg !*
g !*zzh +~ (q> zJ
{z Dn~kZ yZ & ngzZ mIZ }uz Zzy
kZ D7{ W6 ,Zg f ~1 f e]!* & {
w yZ {z y W, @*o
Cg*yZ 'g +Z yZgz_
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 5 Y
2012mz~Z ~yZ)x
CY7 ,]gz ZgzZ ZZ ?7Z6 ,g ugzZ( )h + r z
{z yZgz kZ2) D Ysz^~x L Z {z%G { Zz6 ,q D Z Zg f1
-Z 0
q +i ~g {z Dx Z V =+ M gzZ J -9
V,Z izg: w| l ,e q-Z wq ( {@xiW$e $.
I=g f %gzZ x Z[zZ Zk ,ZL L [ H, W K Z q_ L Z
* ci +Zzg Z Z [ HkZ c* 7 t sZ
3F, kZ ~V !* i Z * ~ Q H~ VZpzg Z
~d $ } (,q-ZgzZ yYC Z~(,{q -Z y** Y iYgzZ
X $ 2
Zk , gzZ w'~ z_kZ yZ r # Z # ~ i Z
TZP** Z /g Z',gDr # gzZ & & }uzyZ Z {
t gK[zZ Zk ,Zi Z0 +Z zc{ Tg ~6', n
gzZ r
# gzZ '~]~g uV;zgzZ YyZk ,Zp{z c*Z
kZgzZ ,{@x ]q & Zg { Z', gzZ d
$ ]Z ~uz
{]g \ Zk ,Z ~ y7Z ~Y 1981~gtZ ,Zg
w] '~ { /w ~[zZ Zz ~ yZ~ ~gz
` W~ 7k , { c*
i~h ewJ Z atL L( ~V/ yZp ) V,Z
ag :yZ)X +4 3 kZtV Z ~ T]
( Y 1983
s6 ,Z
~ y*kZ~}g !* wq ]g+F, { i @*sZ ^WgT Zg
L Z r # gzZ_ L Z] . Zz ]| kZ * * n
s # zgzZ ,~(, ]Z|VzTgzZ J - T~ } @x
Yg*\WkZ c* gt sZ I=g f yZB
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 6 Y
2012mz~Z ~yZ)x
~(,~\W kZ ZY
& o*
*nZZ~y*kZ A$
X Z a
%~R
*gyZ X VyZ Z
:t z_
g*
*]|
Z ]!* zZ (x Zz0* ',~ c* V*[zZt
GLE E
4 ~uV Zy
3G %Wx Z L L #
Z o L LVzo ~ C < Zgt
X FF6, e$z{ XZr # ~ ikZ L gLzZ
D' gzZgH svZ wggzZ bTt #
** Z o
D' **gzZgH s vZ x ZzdY yZ bZ
,#
6 Z gzZ D qgzZ { Z', u~z*z # Z z Dx9bV1{z
}# {zyZ @* hyZs** # 6,* ~g <}ww
* kZ ]z ~g._}okZ ]gzZz {z
kZ Z]|x Z ' ** x Z {g !* s vZn J -{
~ yZ ]Z|gzZ9g Zz K M F,~ zZ yZQgzZ @]|Q ]|
qz { Z',
u~z*z # ZgzZzx Z Z HgH svZ~ i L Zq -ZC
~y%W ._ {o kZ ( m : q # yZ n y q -Z p
/Z )
l7zg~g q -Z~ d W| 260x~jx Zx Z ,g!* gzZ
tQgzZg D Y v m{ m{ k0* yZJ -y ~g Z {z J -ZgzZ
-ZgzZ ~ g w1200{g !*
q {z ._ }okS gzZ H {
kY Z M qz <}wQgzZ g L Z {z W z
s Zz w}igzZB~B; L Zg Z MZx i 0* ',[zZ~* ~g7QgzZ
XgzZ ;g YHg OZ X ~ux Z {z T $ Z ._ {okZ ,
X g YN g
gzZ q s z_ g** ]|] . ZzV g c*
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 7 Y
2012mz~Z ~yZ)x
Z \W lg Z*~g nV ZjgzZ b - qC
* *7
X ,qgs %gzZ x Z[zZZk
,ZL L[
H
:$
ez
:tqkZ wZe $z{7r # J -V
E
4gzZ #
6 , " $ E3G Z o!* {g gzZ ~ :V-fL L
Y f~9z kZgzZ N Y N WyZ YHg OZ Wx Z ,g !* ;g
n kZ ggz # z & (gsz^~V M F, z z z s
X qg ( Z ],ZV Zst
g @* Y f n pg ZgzZ N gzZ qz r #
x Z H7tt*q -Z ~kZs ZZa*Oh!gzZ Zzg kZ%~
@* F, $+$+wq {yZgz kZgzZ g k , ~ WC !* g L Z T
$
x gzZ T $** V Zy %Wx Z {z9
t+$Y n kZ ;g Y
gzZ DL L ~ yZ Z # gzZ,4z] .he ~ B; L Z x # w
Vq]Zg ( Z}g {zkZ Z9JZnkZ3 Zg W ] wL L
gzZ ( OZgzZ xi ) zkZ6 ,Vx gzZ q~
X (
Z]| ) 0.Z ZgzZ ~g Uz bZ {zg Z
T $x ZgzZVZx ) Z Z # Zz ,ZZg r # ._tkZ
n p =C !* g ~ux Z {zt x Z yZgzZ x gzZ T $**
X ,ZjyZ Z}[zZ {z6 ,WyZgzZN g i wj

tg !*
g !*
=g f Zg f }uzc*
z Zk
,ZgzZ ZN*
yZg Z } (,
& yZk
,Z [zZ
zkZ WC
!*
, N],
g c*
~gFr
# Z
# ~: iq
-Z g YZC
]!*
V ix ZZ}[zZr
# x Z
C",t W]**
,ZVzg Z)fZZ
(,
6 8q)
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 8 Y
2012mz~Z ~yZ)x
ZkZ V,ZpgzZ ite $z {7 r #
o Yi z { Z',uz q^ ,Y# Z ~ L L[
HK Z
E
4U i kZgzZ 7zg yZ w{g !*
e $z ~ "$ E 3G ~g q-ZgzZ #
Z
xsZ n
kZ YWgZ MZx i~B; ,Z Z # gzZ @*
tt
X}eC 8
g ZMZx {* ~g7
:~[zZgxZ/xgzZ
T]Z|
r# WZZ + [zZ Zk ,Z
g** ]|yZ r #
g" g ZzZ +L Z yZ ~}g!* xZ _ZgzZ - ]>
:t ~g7kZ HyBV Zj
& 1Z** r # bY fx Cg Z . **
-ZtL L
q

D
+% o/ x ( I/g e)gzZ +gZ ~f y**

tzg /**
~]>g K Z V,Z~kZgzZX B{)z{)z ( { Yzw s
~Vzk ,! K Z7 r ] @* 1 7x c* Y Zc*
x Z
t g" ]!* t ~ kZBV Zjg" wq 3g Z}gi Z0 +Z
( !*
:) :q - 4,
r# :W
w A { z e g 8
-e xsZ ~ kz g ZMZz #
/z1Z
(q 7 )
} (,yxgV ZF,
sZ~ ]V;z2 Vg Z',
& -
$ Z kZ Zj
:@*
YJ 7
,t~}WzZ
g Z Zg ~u [zZ @* Z Z
E4)E
A
-G Z Z ~ug Z Z
Zk
,Z~r Z Zg fV;zyZgz yZk
,Z^L Z r
# TZP**

yZ ~ yZk
,Z 0%**
^L Z V, ZgzZ pt~ ]gzZ 7
,p]**
t +Z
+
Y1983
s6 ,Z ag :yZ :5X H{E
+
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 9 Y
2012mz~Z ~yZ)x
Kg 0*g ! q-Z Vq L Z V,Zg 9 E LG# L Z~ Z
~ yW n!* /Z J
- V 86 ,#
~t ]z & yZ
yZ vt* @ Yc* yZ ' ** Z]|n z # Z B s # Z
c*
t ~\W gt| /g
$u c* w yW V W
c* Lc* Z} .c* ~]c* WyZ gtc*
{gt!* [NZ zx Z
tvZwg
kCvt /Z J -V~}g !* ( vZg)/z1Z r
#
7# Tgy[Zzz# Z Z]|~yW D
D Y Y Zg W9s V gzZ xsZ hgxsZ {z q
c*{z t6 ,g Zz r # ~}g !* yZ m/x J -VgzZ
* 2X 7g0 +Z yZz]P% s yZ c* q /z1Z
Vzt zc/z1Z 7 yW vt I yZ ~ }g !* <
L IZ L L
~zc ZgzZ f ewJZ ~ yW v D s yW
c* x Z Z 0+ igzZ Z6,/]|~Vzk ,K Z r # D
X wEZy!* iS
Qe $.~}g !* tz]|gzZy]|2

G 77 nh + F,
yZ]bkZr # ~[ H
wq|y{z ;gts7[ H'uZz7yZ
kZgzgzi} (, ,Zg K Zp~}g !* {" z6
,kZgzZ N Y { W
s% Z r # ** Zgz!*
tx Z* ~g7TgzZ ~g Y~ i
x Z gzZ +Zg #]Z| Z F sZ ]uzg Z F, !*
]!* s% Z ~q) g Z y- {zV,ZgzZ Dx ZZ
gzZ ;g sV s~[ H~g7 Kzg ']|nZX ,
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 10 Y
2012mz~Z ~yZ)x
[
H W, Ozz {"z6,q-6 , /Zz** ]Z|x ,Z m<!*
L Z Wt ] 9~i Z0
+Z : ;ZpgzZ : } (,
,] F~
6
D[ ]Z|,Z6 ,(q-Z ~ ] & g
: V,Z
~#
}
.yZ%nx **
Z
ZzmZyZgzZbgz]ZgyZgzZ VVo)yZ
yZgzZr
# ]Z|\W ,g: gzZ: Zqi *vZz
Dn6
]Z|gzZ zzkZc*
g Z ]X~}g !* [ zZ G 0* ',
E
G
L L[
HK ZZ
# [ Z p ] gzZ Zz**
nz w
L Lwx
i * \W: Wt \Wb~g7 r
# ~VgkZgzZ ],g ZuZ
pg7q 0i!]y
kZ b & Z tkZ\ W n %W lg Z *: gzZ: Zq
t ,: $g !Zi Z ]ZW,ZkZZz 7
,6, Z
Zx 0#
ZgzZ
X h6
,\W]Zf \WpgzZ9
\ W

sV,Z sp /Z Kzg [
H~g7
HHn~!* gT 6
: ZqggzZ e
$.,z {zgzZ ' ]Z|}}@*
gzZ kggz ]zgZ r# ~}g !* x Z 6
,x q
-Z ~L
: ht yZ{E + }zxi Z
yZ ]Z
r
# {z l w (gzZ ][Z ~ ]Z| L L
X N
g6
,}zx Zi

:]Z@x&
Zg{Z,
'TZP*
*
Zk
,Z
]|yZ r # V X c*
Wf ~ qz y*kZ
K~zgVzk ,K ZyZZyZgzZ,r # gzZ[zZ
}Z g Zz xE yZgzZ0
+i
} (,
& yZ ~V yZ g
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 11 Y
2012mz~Z ~yZ)x
n[Z 5 Vzq & yS
& Zg { Z', YyZk ,Z( TZP** )
17x ~ 7]Z W, agzZ ]Z@x L Z V,Z
kZgzZ yZk
,Z [zZ L L V,Z kZ 3g ~g YzggzZtJ -wq -Z
E
AV\W~Y 1983 s6 ,Z ag :yZ yZk
,i & *uq -Z wL^ sZ
]Z W,ayZ~sf @* x & o G 7]Z W, aL ZF
F6, ZzwZjZ
Zg*y*{zX {zMg }g ` WYYc* 7
yZ Zg K Z {E + ]Z@x -L Z V,Z ~ y*kZ 7
:7~V/
Zz % sZ L Lm{ 7sZ 1 [zZ sZG [zZ yZk
,Z L L
! * - W kZn gzZxsZ% pgzZ*
*~zqJ *xsZ
kZ
H yZ X@pV;z~^kZ '!* F+Z V,Z
!* -Z bkZ **
iyZ yqq 6
, <}wL :L
KZ [zZ
!k
Z [ 6 -Z
q ~T
w4Z vg),U{ y yZy q
-Z L L
:]g kZ
VJ
-V V i Wk
B fL L
B:ZzygzZ~kYZ
M iklK Z
R L Lq - 4,yZ} @xVzq bkZ
-ZX s@ q
q -Z [zZ kZ 6
,xsZ w }w g 7~ kZ
:Hy~V/yZ]ZW,aL Z~kZTZP** (gzZ
Z:gz { ]ssZ Zz ]p ZgzZ xsZ: ZgZz
) ;g Za LZuZZuz tL L
Z ZuZ ( AZ
A zk ZRzgz1) {g: %WZgzZ %~
K~y

:
KZ
V-gZ Z FZN*
yZg Z
&
& yZk
,Z r
# ~y*L Z
:
H6
,gZz~X c*
!Zj
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 12 Y
2012mz~Z ~yZ)x
,
W],Z ] zx- ~ux Z e x Z{W**
zxzgzZ y**
L L
-Z ( yZk
q ,Z)
/%Z kZ [zZ( ) Z ~ux Z ]|6
,
V
gZ ~ g }i n W {y ]gzZN Yn ~p
z T yZk
,Z e V KZZz ~Vx }i zg gzZ V
y,jz/ Z~%Z kZo kZgzZ,q$ ~u]|V ix Z \z
V!~$+b6
,gzZ
]gzZ k Z]Zf,g*u
Y
iYHgZyZynW{y]KZ q gzZ Y
iYZ h )
:t{zH~
.Z V,Z V-g Z ZyZ

gzZ q f Wz g Z s@ Z L Z ~ qz [zZ sZ yZk
,Z L L
q f ggzZ{@', kZ~ Zz @*
WF,
!*
]Zg: Zg Zz
B
bgf g0
+Z L Zt
4 z]
.z] W@kZgzZ

:yZ,
k ZgzZkzg
'~]{ /w~[zZ^tr # [Wf6 ,zZ
6 ,kZ V,Z i +6
,Y[zZx- d $q -Z~kZ Z6 ,yZ
w 0* } } kzg B M%Z U t ~ kZ
H1U Z}zg Zg 6
,` Z@*ZYkzg1w
V;z v yj jZ H^q kZ V;z V,Z bZ
kzgV;zgzZ o e $Z V yj jZZ# & & {z
]!* t jZ q-Z }~ yyQN & t g Y fsZ'
e0*7g !*
~ { g !* x Zz!*
g ZD
J- ` Wz Zg L
L W c*
kZ L
L H~.Z t f yZ h0* kZB Z gzZ}uzgzZ
X
gx 4z zg0 +Z kzg 7% zg0 +Z[zZs&
:yZ,
k ZgzZLZuZ
k
,~g7 yZ 0 kZ @*
x
& o7 Z qkZ
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 13 Y
2012mz~Z ~yZ)x
:
5: Yc*
kZ
xZz YG
zC
@*
g Z q
-ZL Z yZk
,Z n LZuZ L L
J
- ` Wt }g {z {kZ1
,gx LZuZ',v%L L~Vz
6
W
z {z~ yxg kZZ
# k
]oi #q
-ZkZ W7+Zqk^
{g
ZZg e xg:% 3 gzZ H
Hg*
s{} izg 76 ]zgzZ ZuZ6
,ya
8 w* VX
ZuyZk
,ZX
H{g0gzZ Ve
/{C ]z ! fgzZ ya
8!~T
0zL Z6
,VyZLZuZ
zT1 } !*
{i 0tkZgzZ:
L #
gzigzZ g O c6
,Wk;Z6
,Vzuu t Z
! w yZk
,Z ;g 3 `za
q
-Z LZuZ ~n V/ y t ={z yg 3
P {z ~]Z K ZVz%'6
,kZ yZk
,Z ? e**

zkZx
x
?**
H7Z V~ x
x
g g ( "{ c*
igzZ kZc*
)
kZ @*;gN
n V/Z90
+!*
B; n
pgH g0
+Z ya
8p
X X X X Zz ]i YZ Zzgg L ZVzg g yZH{z g
Y
iYB)Zg Z't Z'
E
Yq
-ZZg ~y
%W
~uz ]!*
-ZSC
q Z~{#LZuZgzZ @*
{Zg f
/ZyZk
,Z
( V[XgzZ yZ ~ k
B t Z : t {zgzZ $
7
z kZ
QgzZ yZ
Z Zg Wf kZ ~n yZ g ^ Zg Wf
n V/ ya
8]g]!*
kZ
/u~g7 ykZ
Y
LZuZ bkzg}| (, mxBV/ @*
g66
,W ttzgt
kzgi Z q
-Z ZZ ~ Y
82 ~g @*
W c*
QgzZ ? 7
g Y yZk
,Z LZuZ DZt W',]o~m
,z* TZ
/~
yZk
,Z ;g ^g ZgzZ x ZZ tgzZ Hg Z ~(,
kZ yZk
,Z
yZ gzZ#
x
g c*
tgzZ
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 14 Y
2012mz~Z ~yZ)x
kZ ~ yxg kZZ y Fx Z
/z6
, ]5 V r
# x ZX
H^
kZ r
# x Z gzZc*
Wf kZ~k
,C5r
# x Z ;g: w r
tgz
HZg d
$
$
d
Hsgzi { c*
i Z6
,g Zh
+ F,

sgzi Z6
,h+ F,
x Z Z,Zq
-Z r
# [ **
]!*
tY Zz
gzZ 7g 6 OZ Zg7 Z 0 T,
,kZ e **
,h
6 + F,
x ZZ,Zq
-Z Y{ c*
i | Wq
-Z~h
+ F,c*
kZ 7]gz
# kZgzZ#LZuZgzZ Zzgz wN @*
sgzi ZyZ
x Z n ZgzZ ~g d
$
Z q
-Z
& { z 6
,eg kg q
-!zZ ~g Z
gzZ Vg B|#kZ v 7 kZ { c*
i
& r
#
~ Sh Z L L Tc*
W7[{z L6
, kZgzZ }Y[p\WL Z yKZ Y: Y
X iZ[ E 5G
"
DJ
-u W,a} ]!*
m nc*
wZ LZuZt wq
 Y |"gzZ G ~ zg ]u Zz ]!*
# LZuZ%Z
X
| M
%Z',v%L
L @*
W9It[Z~ wq]gZgzZGGGGG
{VVX [Z >k
,b%gzZ :
KgzZ
/%pZ +Z
Zg fkZ
& !*
gzZZg ZMZ(yZgzZ
( Y 1983
s6 ,Zag :yZ )
:<}w:K
Z]Z,
kZ
T%gzZr # [zZ Zk ,Z~y}g c* bhZgTZg
,gzZZ qz Y 1982 zgT6 ,}z ]Z kZgzZ _
b!*
V~]kZ twqu Z~TgzZ ;g ~gY~;,~g7~
F,
+h
h +gzZ { i @*
W,at~WkZg !*g !*
gzZ Lg c*Y qF,{ c*
i ~V W
Z[zZ Zk
,Z L
L tU u** gzZ u** { c*
i & wq]gkS @*
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 15 Y
2012mz~Z ~yZ)x
}gz] Zk ,Z 6 ,<}w7` WgzZ <}w: K
]o X ~C ~ yZ 56 ,W,a kZ [ Z X
kZ {E +XgzZ Lg @* Zgt pg6 ,X) M r Z Zg f Z*
yZk ,Z^ M ]Z@x ZzyZc* ( @* W~V-g Z Z kZ~: i
~!* gT \WBVP XW~}@x & Zg { Z',r # 6 ,
~ zg ]xgzZZ + dgzZ I G S~{ [ ZgzZ N 5
Z6 ,U kZ i p I)f ] Zk ,Z Z$ yZgzZ r
# * * (Z
ZgzZH_-gzZ Z e $. V1 Hh +].z *V2] Zz ]|
.
b{z Z Za Zh +~ w ySzz c* J-{gyZ _
yZgzZ N kZ ^{kZ yZ Vodz I {u<}w
V,Z O ,zs 5Z Z V-g Z )f K Z n yZ
>sZ 0E $Zg wF{zzz T~ wq > z gzZ ~gzmh +
Y 1984
cn7q -~V5: kZz!* g@*
<}w{z ]!* H{zV T e' Y\W /ZgzZX H^<}w~y %ZzZ!*
:Zz^kZ V,Z[!* iyZ\W]!* {z 4 T e** ~DY f
~ kZ ~Y 1985 s6
,ZgzZ ag z ~gz
:yZgzZ p ZZ + zg ^ W
: V,Z
l W',g T
$x Z
HHy ~]c*
ZzgzR<
L L
z gzZ O( V ) +
Z1** GgzZh
e# Z V;z N W)(
k ZRzg ( vZ f ),t x
& VV N W{g{z
g" yZ{0
+iyZQ N ZdV yZ VzGT]Z|ZzG,
g Z-
, b Z {0
6 +ig !*
Vzg ZD
gzZ N J m
%6, yZ ~Zw bz Z%
T V2/x gzZ , Zw{0
+i
i ]|X N J m
%
)V Zz yZgzZ{0
+i bZ yZc*
B yZy wg
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 16 Y
2012mz~Z ~yZ)x
X X X X,gg @*
Z^v]
& ~y
%WgzZ, Zw
& {0
+i ( V
e Z
# n T
$ x Z *
* VZzgg
& yZ ~ {g gzZ)(lC

7R ~ kZ : #
6
,VzklVz Z
#
[zZ wT
$**
gzZx T
$x Z6
,
Ct
e
$zL L r
#
Z ]Z| ) L L D] t Zs@m{kZ 3g qz L L y Z
T I
$ x Z < }w ( {)z 0. Z Z L<Xg! sZ 1l
L L[ H r# g 7 ]c*
Zzg <
0 g
G
yZ Oh$gzZ6
,<}w g 7~ kZ Z}_
& zu~V1
X
i{-t Y Za kZ~ w 0 [zZ yZgzZ r
#
]% Z 3WxsZ * ~g x
z +Z
+}uz yZk
,ZgzZ r
# p
H
V@gzZ Vd Z * ~g xsZ}g7 {z Tg DS Y>8
?D7{ WVY6
,k
B t Zz!*

yZ wx {~^kS r # T* c i** [gzZ ZgtgTyS


'5 ~^kZ ]dZgzZ DIZ', Z <}w B
]5C 1ZzA
$%~ ! ] Zz ]|y* ^
. ,, 6 L Z N
Zz ]|~y
.
] %WgzZ ~ yxggzZ@*| 7 , Zg y*{z WZZ ~
kC^ {]Z|t DtgzY Z gzZ D W#
uZz^XkZ ]Z|yZH ?ZW', { Zp{Hlz ~g7kZpB
Z!ZjTN Y| 7 ,)** ^}g7 kZ /Z \Wn + Y [Z wZkZ ?HkC
: ZZZg^t c* C Bs # z~(, ~qz~TgzZ Hc* 6
,zZ
{zyZgzZ Vzn }t_L Z ]Z|g ZfgzZ mZp V;zL L
V ZwzKs] Z Z in kZgzZs^
V 7^W~)**
^}g7t]!*
Z p
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 17 Y
2012mz~Z ~yZ)x
kZ ,Szt s~ }g !*
V5 yS H yZgzZN'5
: Q~** ^}g7
]Z|X= ;gx ~)(lh
+' $Zg )
y &L L( Y kZ sZ 0E
gzZ]5~V&yZ yZuZ ^kZ W~}g !*
XkZ
Z\vZX 5YZ W
X **
hZ k0* yZ~}g !* V5yZ 4 (Z~** ^}g7 !*
X 7ZCqkZ V,ZnkZ 7nMg L Z
o <}w c* bhZ B~^kZ v
V5yZ , c* ~& Z c*~g gzZ'5-zDIZ', Z
nH C 1 ` W c* 7Z t ]!* E p> ` W
Vt {zC kCsq {z /Zz** %gx V ?,
# @*
Z { i @*
kZtg !* g !*
X xz Zg ~ Zi W L Le $Z Y f
,6
7 ,` Z'
ZZ gzZ VVo)Vzg Z Zg yZ _ ~ * ]Z W, Z V
~i Zz6
, CW tig T L L g [ tig kQ b : g
gYx ,Zq -ZgzZ {gz6
,ZpZ & Zg Z',
v{zy
%W @*

gzZ 4 yQy %WC7Z}Zz s% Z 0* # V
??? $ YyZVY. zg: Zq]P%
z l } (, {z R', p Yc* zg **
zg H ]Z|yS sgzZ
EOE
!
sZ FF6,{ Z + kZgzZ 5 sZ { [zZ Zk ,ZB lzy %
tK Z V,Z YWt Vzx ] Z
,g@tzz
6 & kZh+ kC7]gz~pgzZ s ZZ
X [glY e Zh +n# Z
u,
'xW
+F,
{ i @*
xsZ [Z L LmkZ Hn J
-V Zg
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 18 Y
2012mz~Z ~yZ)x
vZ {T6 ,tZ t wq ]g+F,{ i @* {E + ]q
& c*
gq -ZW,Zk
,iyZk,Z tZ[ZX [M%Z {zgkC}
Vzm XgT $** V;z ` W t wq V;zgzZ
L Zv Zn v i WZk ,iz o L Zp{z y*
iY H{ i Z0
Y +Z Z wqtgT $** oZ # gzZ}6 ,x p>~
ZF,ZV;z]5~yZgz^ F, I{ P Z? wqHVx
gzZ X gl{ C ~ F, n v 0z # Z Y f
I=g f yZ L L {TV.6 ,<}wgzZV2c* g [Z >k ,b
%
8
L S(, uF, { c*
iTgzZ g Y{ WmZpzx ZsZ
ZzgkZ[Z {{z;g Y7z f: c* gzZ: ZogzZ
Z kCkZ v {z W d $ ZgzZ H
X g Z (, VZ- L
L ZJ
-V
V=p~! m<!* gzZxsZ AXtwq]g+F, { i @*
[Z
VZh cg kZ zg~V r Zl %VzyZ TgzZ gJZ
g sVzg e <}w ;g Ws gzZX gY k B ~
X(Z % @* 7g + t Z # {z: iq -Z ~i
gzZ ]Z F,WzsZ IVyZS e* *zg ~}g !* T
sZq -~!t (q[ZgzZ X T e* *x n + MZ
-Z xsZ g~V/s ~ r Z Zg flgzZ ]Nz bg L Z +Z
q +
X c* g @*
Z~yZyV[Z V! gzZ =X [ 4Z~%u **
Zg f s~uz gr6 ,xsZ w !* k B 7 - q-ZgzZ
{V=p~ g Vc* lptx ZL Z r Z
7 D ]Z }g c* x (ZgzZ c* h cg kZ X 7]gz
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 19 Y
2012mz~Z ~yZ)x
d gzZzg OZs? =g fVzuz V1}g
&22 ]zwZ ]$+ L L**
izg Zz
LZuZ6
,g wV
:
H~^ Cg Z ZY 2012
s6 ,Z
1300
Z **
Z6
,w { k
B q
-Z7m: { ~x
L L
ZuzgzZ Le **
z t&
-ZX
q H {0
+i {g !*
z [Z;g !*
J
-V-F
yW']!*
t n}g [Z X Le **
Zx ~yZ<
L IZ85
} ~g Y ~{~,Z~ w 100B LZuZ
67q Z4,
g0
+Z x
st }g [ Zc*
X
rgw~ U*
g
m LZuZ i kZX i IZ(,q
-Z z t B ZuZ
X ]!*
hZ
& gzZX 7
k iz ZuZ . gi 0*
, ZuZ dZ q
-Z ( )gze
E4E
~y*q -Z L Z~wqV,ZX g c* C-G
} E &gzZ yzg
sk,Z WZ
:
7i ZuZ[[Zq~
/% q i ~zZt _ Zz!*
]!*
tL L
{z g Y ypgzZ v W ~x
oX k
B g0
+ZV ;;g
m: { ~g Y ~ ya
8 V FX zz k
B Z Zg
s VZx +d g < =g fvZ[x
%~T ;g Z
gk
B v s VZx~^X X ]zV
~h
+i^Zg {z
{^
,Ywq]g~g7 kZ zZ t [zy
%gq
-Z ~ PZg Zq
-Z yg Z
]**
kZ k
B g7 q
-Z yxg VgzZV { kZ f
e
X

qkZq**
kZ _ R],~}g kZ ! xZMg
} Vzg Z)f <}wS *
*ngzZ Z6
,
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 20 Y
2012mz~Z ~yZ)x
,Z ~ ]Z|gzZ 7] g Z* ~ # } .Y f', ZR',gzZ
,g~I qgzZ Z N Y 7]
6 g Z*h+ ~ # } .V
s 2gzZ yZg w VpyZgzZVZz ]Z|,Z~ yZ
X ~{WvZY KZ
&tg0 +i
/Zp V
gzZ <}wxsZ & ngT lg Z* & \W & u
*x ZV n=~IqgzZ DZn~g Z',
X e* KZ ~g7
Z yS { c*
i { c*
i zN Y N ]nz g n L Z V ~ ugI {
}g76 ,gz]g\vZgzZ YHx Z { c* i { c*
i V n
~g* ]qJ J~ @* K Z0# ZX YHB
7]gz / -gzZ sp
C }g*[x {z yJZ kZ e rg
! vZZ qggzZ"
$**Zz/gzZ~g Z ]gz
GLG
z g { d{ } Z
Z7,z =W ~ , F? #Z

///

! k| ,
7 t
:q
pg c*

~y %WmvZY yZ ( ',
Z { "
$!*) {g {WX 1
VV }uz Z DI n L ZyZ \W /ZX 2
Zz ~g Y !g x **
& z s K Z <I n
X J/G
4X3 gDzskZVzuzgzZ
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 21 Y
2012mz~Z ~yZ)x

TZP**

~yZZ L 3XZyQ B b &Z K Zoo


" &
ciz(yZ:gz
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 22 Y
2012mz~Z ~yZ)x

,
F
ZvZ ( ~ Zz) D~i !* vZ oo
0 Z Z 0 Z n i Z # t gzZ X ;gg ~
D V- ' c* vZ:gz n V D Zz3 s
t ]!* )gzZXO Q: O S }g7 : ~ @ \( 142)
7? Zg c kZ }Ze ( [Z ) Ze6 ,TvZ (
? HX :
& z Vz hgV& Zz yZZ } Z ( 143 ) M
h0*
" v o( 144 )z6 ,zZ L ZnvZu? T e
: n yZ g ?gzZ X V ~ 6 & ciz
vZ gzZ ,\WL Z gzZ B/ {z 1V;( 145 0*
( ~ ]y %W ) {z ,{ n vZ C Z + gzZ ,h g o
(146) } i Z xLE :Z&d $kvZgzZ VB &
G
'
! yZZgzZg Z/]? /Z 8 [Z}g + HvZ (a)
{z1V; y!* i6
,$+ 7I( n )vZ (147)
@*
Zz + Y Zz G g vZ gzZ ( g n kZ) Z 6 ,T
~$+g / g c*
zg {7 c*zx A > ?( 148)
Zz pg ]g Zz g g vZ ( ]!*
/ !pt) z
(149)
$g
x LE
yZgzZ yZZ IZvt zg X `g wZjZVo~]c* W.
;g Yc*

V~t(ZC Be: Zi !*
c*
B ~wg Z
,yZ} ^g7ZvZ Y7gzZ D~i ]e vZZg 7 ?t
we 6
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 23 Y
2012mz~Z ~yZ)x
Dgz5Z Z yZZ GL!k
,/**
i vt ~~g kgzZ ~i !* we kZX ;g (Q
} 0 Qn kZ1X Y i{g 7g ~ V % kZ
i :gz **
V @*gzZX V
f e x ** ' 7p yZ ~ kZ ( c* vZ) vZf -Z
gzZ[ NE
& ME
E &G7q ;Zt & kZ a%( c*

)gzZ
xg}g7: Lg zC wq F,
J (,xq -Z x]gzZ # @*
(X
@@ Vz yZ y}g7 : T e
? yZ e
$Z@ { Zg:
L Tg ?vZ6 ,yZtgzZXyW** YO Q J (,xq
-Z c*
O S
X *
*%gzZ
~wqZ:
V ,
6 U u*
* &
zoo
fg !*g !*
yZzz XgzZ }o b)X z oo
gz$ Zg f ]ZW, $Ozg yZ Z
Z lzg yZgzZ V G & ~ yZ ;g W~ V-ZcZ
tX Lg~V VoyS g nkZ X N h7 ,6,V Fn
\!* 4 ~yZQX ~~t D W~K wV
g!*
g !*:X (vZ g ) ~ g C OEQ E# Z oZ KgpX c*
LE g
C
xk!* Z% X) Vz Sg CY ZC St n D V F
} E + ooVt X {oo 6 : V 7z ( D
hg& Zz yZZ } Z X X X X c*

W Ug
u ?s L ZvZ {z {z @* /Z ( Zt gzZX 0+!*
: 4z Vz
:c*

Y s kZ ~ # ;g Z Y G g ~ oo
n ugzZ ?
uy gzZjgzZ] pZkZt9 L ogzZ _g /
X B bgy ZC gzZhe[{z ?gzZ
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 24 Y
2012mz~Z ~yZ)x
t n yZ y ~~tz {zgzZ yF
+'
h ~kZ z ) VK oo @* x1X :
yW g Y~p Zh +,Z ; c* x Z ~zy%Zt L X3Z D ]
cizvotX X X : X 7(~uz ~
/ Z
Z {z V; 0*: Z g gzZ N YZ e ~ 6 &
vZ g o t {zgzZ B & g wq C Z gzZ ( M s vZ ),
_ ZtX ,: x Z wqZ n ~g c* g,{n kZ+ L ZgzZX 0 +!*
vZ &gzZX VB &7 V/~]y %W{zQ ,}g7 v
X } i Zx%
Z
yZZgzZ[&
ZgZ,
'oo
Tg~}p#V 4 ;g Y c*


&t
g (
Z { Zg wq &ZgzZ/
t: **
,
7 & t~V oo
Z { n yZ6
,(q {yZ M
h $ [Zh
+k Qvt
: Hc*

# & ZgZ',yZ~
G
'
,zs H ( ?&gzZg{ Zg~g Z
m /]? 8( o} Z ) [Z}g + HvZ )
/Z
~ [Zzz " Vz L Z F, kZ Zf vZ L L:
!* Hc*

! e$W
L M"{zX 7]gz]!*
E bkZng Zc* ]gK Z Z X Z e
~ ]y
%W D wqZ yZ {z @*
W~{ Vz
/Z [Z :X =Z
X Wt ~^[Z
: ZO~p Z bkZg !* g !*
~yW
|t
I
vZ:gz C W ?p 0\{z ( [Zz Zw)t
Z$+kZt q e
$W:( 182X yZ/WX 7g Z Zzg Zg f6
,Vz L Z
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 25 Y
2012mz~Z ~yZ)x
]gzZX{ Zg~g Z
/ yZVzvZ7gzZ ZkZ { ZgkZ
] Wi !*
{gfzi Z{ ]Z f K Z vZ VQxt?X 0
+i ZZgzZyZZxAZ { Zg~g Z
/
X 7q6
,T DkQgzZ i Z


L vZ
L
Z kZsggz6
,pgzZ sVz ~ e
$WT]
Vzt~x|kZgzZX *
*}g72+ gzZ ' x ZzyZx|
Vz ~ ( W< W^ M)x|Z L Z/ pX Y iW~
qJkZ} kZ @* x|kZ @* W~y ZNE 7vZ 1
7M E
]} @* x| kZ s\z ug nvZ Z # ],ZX
E!
C \z ug nvZ~ W - ZgzZX **
X gx **
%Z6
,kZgzZ **

g ~g Z
/
vZ Z]**
X @* ZvZ Zg ]Vz Y Hg
+ Tg]**
X Y:g]**
Z z Vzc*

'hg7~}g !*
kZ n~]c*
WyZe
$WtW

xz3gZzy
Z kZ c*
Zsg 9z yW
&vZ
gzZ B b &Z K Z
/Z {z`  6
& 3 {zOX
} (,nZX 7~kZ ;Zg f ?b~g7gWnyZ V]n
E
yZ s{z[Z ;gX A kZg W<
zT{z
/gzZ
z5!NZ (,
!*
Dg [Z C Z } +
M **
Z kZgzZ TgZ **
Z K Z n VI$+
:
Hc*

ybkZ~( 156B6)s ZZZX
s{z[ZZ ;gt6
,x gzZ x y g ~ )
( X V e~6
,gm{& @*
W~{Z
$Z@~,
e (-
qZn}
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 26 Y
2012mz~Z ~yZ)x
W0 m<!* [ HL X3ZWX @* 6
,e$WkZx0 oo
qz ,zZ tWz~ yxgX C qz
6
U *g1 ZzgzZ s !* x|pO yZ 6 ,
*gV~ lgzZXB : ZzBI: * @Y
7g " gzZ { ~ yZ D6 ,p Z yW Qn

x|pO V W4 Z L VZ *g @* x4n kZX CW
X CY0* n}e $Z@~(, ~kZ Y rZ6 ,
Z',
tV;X e Y ~: /] Z xZ',c*
C Hc*

E !
kZY ]ZtgzZX y!* is {z hx ~ W - B /Z
: ]f Z6 ,.L Z~ kZ Z # C A$w hn
(ZX 7{g e %y!*
i Znq `g {]f Z~,ZX
:X y!* i]gA $ e e $V W, Z!*
}A ${ i Zzg
Hy ~ t ZY ~ ] Z',c* 7I ]!* t vZ c*
]i YZtgzZX 7Q B bg]gg h 6 ,?/Z Z',
V;X Y
t s y!* iX lz vZ g Y Z; c* kZ
uX xixgg0 +Zzuw]i YZ :X Zz+ YgzZG g & vZ
X 7]i YZ g /
Hc* fBZ )yZm{kZvZ6
,V ~yZ/W
:%]p Qb!* < c* ~g v TvZt "ze~VzZ!* v ? L
L
Y K!
{g e$Z@zt e D ]pZ CZ ( 103 e $W ) c* "
}BBgzZ ~kZ D h X g0* ~e $WkZ
]o pg}~~zcze $Z@W
kZ {[ZX e $g
gsYWgzZzgq -ZxkS n}X @* nq-Z {z
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 27 Y
2012mz~Z ~yZ)x
: Hc*

+'
h
Y
g /g $$+gzZ Z',
/Z ntgzZ[pg {7^ ,Yz6n?
rg]g bC {z @*
I8 -g vZ x {zZg vt
z {z g Y V] * ! n{7 gzZ n6X y kZg /gz,Q
:~g
/p Z ,!*
~( 271e$W ) {Z {g
zY ZL 7 gzZ tzC ]Zz? )
( YZgzZt

///
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 28 Y
2012mz~Z ~yZ)x
g**
]|:]Z Zi

ypgwLZ
[Z WzbcgzZ{ izg
E
X HA
$% yZk y*t ? Z{%vZg O$]
,q** . Zz]|

{izg
gzZ L Mv~ p Z}uz c* + M qzgyKZ \vZ
M ZgzZ +
}uz 2 gzZ ~ }g {z ~ gzZ kZ c* eY (
C Zg{zL
MgzZ + M qzg~]kZB ZgzZ D~VZ
t kZ6 ,kZg ZzgZ ]XyKZ (z m{ V t" ZZ 0$
A $tgzZXg0* zukZgzZg ~zqgzZ (6 ,KZgzZ KCgzZ qzg
kZgzZ Y ~ ~g ) ZgzZ ~g Z
U CgzZ qzgU Z # e
yKZ=g fkZ qzm{qc* g { izg n: u~
gzZ ~g Z@*
V qzggzZ ZZgzZ ~0* x Z vZgzZ + M Z
a kZ ~ m{ <gzZ ]tqtagzZ Yc*
/p ~gZ
Hc*

{ izg# Z kZ ~ yW ;g { izg ~Vkx
L L:
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 29 Y
2012mz~Z ~yZ)x
6 ,VZ ?bTG n } izg6 ,?! ZzyZZ} Z ( 23 q {Z)
X Za ~ ~? @* ( Hc* nkZ?tVzizg ) G n
vZgzZpg ,@* ]qzggzZ CkZ]yKZa{ izgwq
m{% Ze ] !* V ]gzZ gzZ ] Zp~ x Z
}uz gzZ ]Vzizgp /ZX
Hc*kZ VZ Zn kZazgzZ=g f
~y%WkZ t p ]c* gzgzZ ]q m{VZ yZ ~x Z -
G n } izg q -Z~w J -y ~y %W*gz Tn # Z
!* {g
ztgzZ ]tgzZX H3g J -[W[zH z} izggzZ
~ kZ zgzZ ] w5e $.gzZ +F, & oWZz gz kZ n

y ~ { izg} * @ Y3g { c*i kZ/ZgzZ@*
7q M F, gzZ qc* g
g ez ~ wc* C ]i YZ W 3 zH'gzZ CY ~ ]ZgB
n V_gzZ & Z',.** n e $Z V KZ@* pg { izg
x gz kZ ]q -Z~ wgzZ z J -[W[zHqwq @*
X w5gzZ & o!* n M F,
zqc* g p V KZ
[ " ~ TgzZ Z wz4, yW~ T HHgH {z n kZQ
& n kZugIC C ( g;Z ) ]Zg ZzV8ggzZV',
-Z ~ ]Zg {zVzizg y ~kZQ Y
q i & ogzZVzi { c* i
Vzizg y Zg~# Z~^ zZ, F
HHx ZgzZ ] m{
*
@ Y Z {z~|@* gzZ+
M Zgug IkZ Y]', zZ F, ]ZgB
gzZ m V!* yZ @* kC{ {zC ._ kZgzZ uZg Z L Z L ZT
X rg9 Lo
ypg{
ZgzZ ~(,
& ug IkZ LL
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 30 Y
2012mz~Z ~yZ)x
x ~y%WgzZxklvZ~kZt HH~u0* yWf T z
,V=g f TgzZc*
6 zg3 Zg hgzZ { Zg ]n TZ wi **
L L w} i Zzg ] X
X
{ c*
i kZ Z6 ,VzL ZxzZ (, Z vZ~TgzZT"Z
& : i ygzZ y y e~7 ` Z'
? Y iygzZx HgzZ
[8~ iTgzZ y T g ZtuCG!* .
_/Z {z?4
} i Z [ x c*sc* + K Z}= {zgzZzs~x
h
}g c* zi Zgp',}g c* }g izg xy % z z p
mgzZ ~y %Wg Z} . sZ(, & ug Iypg wq
wi ** ~ug IZ ~ ^yW 0 y ~$+Z ]gzZg2 b #z ]
g ZzQ', gzZ kZ~g $ qZ[Z XZqzwz4, kZ~ug I kZ
HHm{WZzZkZBV.gzZV',yZ F
F6,
CZ |g & {z
\WgzZZ6 ,~vZ wg & Zg { Z',wz4, yWagzZ yW z,
4t
kZV', gzZV8g ypg n kZ Zz + Tg b~g7 Z kZ
xV /ZL L Y iYH g Z kZ \W{ i Z0 +Z T@* [zu"\W
X YypgwZg } t# Z ~ qHypgY
( #Z1Zzz` %0Z!Zf9F, z(F,)
y]:SkZgzZbcug Iypg ~vZwgzzgzZ
X D YG 7]Z gZP\WZ~sfX D x Z
qZ ~vZwg,
y- 6Wypg
~y Hg
%Wy@ w~V1 $u e
$Zzg
gyG]|
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 31 Y
2012mz~Z ~yZ)x
:c*

\W~T
,q
k ,gt }g ~vZwg g@*
-Z6
]Zg q
-Z ug I kZ ;g ZtZz
'',
gzZ q
-Z6
,?!} Z L L
VZg kZgzZ G n
vZ } izgkZ4 Vg ZD
( g
&)
T) HgH] ( "7
,zZ F,
i ) Z9~ ~0
+zZ}
.{g!*
~
n
kZgzZ g vZ~kZ X 3g[ZNZ (,
)n q[
A [Z N kZ',
Z',V
V i}uzkZ} Z Z( c*
L )]
<
tX A',
Z',V
70V i}uz [ZN Z Z n
~kZgzZ
~ T {z gzZ ~g Zp gzZ ~g^ tX
A !$+gzZ
[ZNgzZg vZ )g Z { izg ~kZ T *
@ YHZ~ tig {
IG
~ Zi W ciz L $ WgzZ ]nV k
Hn kZc*
Zg Z ( n q
~[ZNg Z {izgkZ%Yc*
[ZN',
Z',g Z { izgkZgzZ =g f
y Zg Zq ~ !vZ wg c*
-ZC :
HHn \W Y
[ZNt vZ : c*

\W( ? gxz [ZNxkZ Y *
!H ) @*
7x
{izg g Z { izg 6
,.$q
-Z 0*
sc*
,~h|z } kZ
6
gzZ ( c*


p ~g YxM ~vZ wg )} Zg Z
g ZW n
) nj} vZkZ} **
T} [Z(Z ( W, 3Zg7g Z {izg
kZ ( c*

\ WkZ ) YV~
A {z W@*
7k\ LkZ
~ Zi W ciz >Wz~y
%WgzZ ]nz xggzZ gzZZug I{
gzZf~x x {gzZxL Z~kZ WgzZ ( c*

\ W kZ )
} ~ Zi WgzZ;g cizkZgzZ }
]nkZ vZ}
( )
E
ns # zh
+'Y Zb Zzz ~t 0E
%ZPkZ@* 08kZ
: *
@ YHn
kZ ytzgzZ ~(, & ypg { ~[kZ ( 1)
6]!*t4 Vg ZD 7 VZg c*
Vg ZD
C ]Zg +Z q
-Z ~
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 32 Y
2012mz~Z ~yZ)x
]Zg ug IkZ~]g~g7 kZ ~g;Z >gyW x
X ]!* 'nKZz]ZgkZgzZ ygzZ
4 Vg ZD q
-Zg;Z kZ C 'Zgg ZD M!* ~Vg ZD q
-Z
} (gz [ kZgzZZzpgm vZ e 't
$7~VZgVzgZD ~uz M h )Z Z[ ~]Zgq -Z kZ
y q -Z [Z=gf ' Zg c* i Zg g! ~* ~ kZ K Z bT
CZ~k', Vz~ iZ6 , $ Y ){ c* ikZ~q -Z
CY ~!Z~g;Z gg ^ Z [
gzZ ~0
+zZ}
.g wbZ
X CYq~]ZgugIkZ{z$ 7q~VVzVb t ]* !
kZ e ' g Z kZ ~xZg~ zg ZgzZ bZ
A', Z',nn i}uz[ZN kZ } nrn~ug I
g ;Z L Lc* A [ZN Z Z n 70 i}uzZznn gzZ
tN k H70 [Z N n p S ]Zg mq -Z ugI ypg S
VzyZ vZ gzZ '',]ZgC gzZ yC ug Iypg
X} = ;gzZn yZgzZ
X ~g ZpgzZt Hc* ~}g !* ypg~[kZ( 2)
V-gZ** gzZ V9gzZ **V ZpL Zng vZL L: pZ~y!*
!* i
@* /tg Z { izgCg { izg bZX !* %WzwzZ { izgC
y X
/_ . ~g ZpgzZ ~g^ W)gzZ Y * !yZg0 +Z kZ kZ q 1 t
ypg n kZ D 6 ,V zz ~g Z ** }g e " e** Za
X ~g ZpgzZ
*
@ YHZ~tigyZZIZ~ '', !*kZ : Hc* t( 3)
gzZYZ A~ ug Iypg @* g Z { izg yZZ r
# C Y ]Z/ kZ
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 33 Y
2012mz~Z ~yZ)x
~[ Z kZ { Zp @* 7 Z~V{g H!* M W 3 ) Z

X @*WZgzZvZ & W 5Zg{z
zxg gzZZypg : Hc* ~y%W[( 4)
X
z ~ Zi W 3z~y %WgzZ ]n
V',ypgt=gzZ Zz{ c* iwgzZ SZgkZq- 4,b%kZ
V k
H z b &[Z {z q -Z M
h b&} Zz n
glZgzZ/ z Z CY lgzZ yZ LZ # gzZ npgx Z v
vZ ]Zg kZ qz6 ,VzyZ f ezkZ
p kZ p 7g 6 ,gzZ s,Z VyZZuzX @ lg!* V8g
wqZ}uzgzZ { izg~zZZypgZ # v,Z 7}g* !*
xg f
e ]nzgL ZgzZ4wqL Z=g fg lZz/gzZ
L Z VyZZgzZ X *@ Yc*
gzZ]nyZ~z
ciz c*
{z VCqZ$+K ZgzZ ;gFZZ (,wq yZgzZ D`6 ,V$
BV x ~{xggzZ ypgZ # {z` }g7 }g7
)~{Z f egzZ V-g { (K Zg lZz/gzZg} izg
]gzZ ;g yZ ciz vZ ( { l g c*
g
z~y %WgzZ ]n{ xg g zZZ ug Iypg6 , =kZ
DZvZzX V5&!* {gyZ0# ZK M n !*
m ~ Zi W 3~

A @*
WypgZ
# : c*

~vZ wg e
$Zzg
{k
,C1Z ]|
vgzZ D Y } i Zzg cizgzZ D Y w} i Zzg
( X g[Z1ZL
L
A [Z1ZL LO~e
$Zzgq
-ZgzZ ) DY
( 9z~g g9
D bg ]ZvZ L L
$ukZ~ vZ z {
]|{ E
+Zf * Z
:tq kZ c*
,
k
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 34 Y
2012mz~Z ~yZ)x
zw'~]z ) a~ypg}g ) ZgzZ vZ L L
gzZzz zZ F,zZ (,VZggzZ g Z *~ ]zzfg { izgV {z D Y
ypg [ x ZW, M ]', zg ZZ yZgzZ D ~g lZz
D Y {g) V k H gzZ Zg { c* i sV>gzZ ]Z ~ ug I
x kZ ] gzZ ngzZ yDg kZ } gzZ ] X~ yZZgzZ xsZ
$Y ]M%vZ C
+ A &~XSx {zzz Y Za c
vZ 7 } h~ ug I { kZQgzZ CYe V $zgzZ b
yZ @* tV!* & yZ CY~ J (,
{ c*iV}uz + $Y
gzZ D Y 6 ,yZ} i Zzg 3gzZ D Y} i Zzg A nV
X D Y'"gzZb % { ZeyZv
ciz Y} i Zzg gz A )V!* VyZ ._ =kZ
yZZ IZ yZ sm ( Y '"gzZ vgzZ Y } i Zzg
V', gzZV8gypggzZ Db sq] Xz~ug Iypg
Z}
.gzZ g {z g !* f e C Z]z ]Z n n
g zu ]', z x Z kZgzZ ypg vg gzZ lZ Z}
.{zgzZ k **
Vg t
KnkZC C ~p~V70 + iyZ6
,WkZ:gzZ n pg7
,~zcy- {g !*
{z6 gzZ 1xzp\WL Z Z # V,Z 7m yZ
X 7gzZZznyZ VvZQ t
|*
@kZgzZ7{izg
y 7zggzZ { izg ) ~vZ wg e
$Zzg
{k
,C1Z ]|
*
@Y*
c J (,J
-u] u k [Z NiZC
W c*


g Z( D
p VZ Z%Znq
-Z Z y x 0wqZ)j%#
Z kZ )
{)zgzZ mZ]qm{ Zz]zZ gzZ gzk
Hk i Z
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 35 Y
2012mz~Z ~yZ)x
wqZ yZVz w=J
-V { c*
i kZzz ]
f g y x kZ vZ ~vZ wg Yc*

k
H]%Z
m{ s{{z F,
!*
gzZ I y x kZ { izg L L:
gZ vZ1( c*


~ {ZVz [ZNz%Z kZ ( V e b T) ~gzZ jq
-Z n }
kZ ._ %K Z p~ :) hg
C**
3 C ZgzZ ZpK ZWZzg
}uzgzZ
zg Z q
-Z: 'z n g Z { izgX ( Vz, gzZ !*

kZ
vZ1g Z {izg ngzZX
z !c*
g !*
sgzZg~ { g !*
z L Z
vZ ~g \ gzZ hZpvnV KZ ) 4pvq
- 4,
X V. z y-~* { izggzZ ( hZ kZ1$+g Z {izgV
{izg ~ ?Z
# gzZX wJ e n ciz >W~ ]y %WgzZ n
E I
c* /ZgzZ } : E^zggzZ : '!*
` kZuz egzZ { {z e
( 9z~g g9)X Vg Z { izg~} } '
CZ
~y %W ~~KF,= Zb %Zs # zZg $u
zggzZ '!* ~ngzZ e{z { izg Z# :
$Z@t ~vZ wg
e
} : ]!* Jt Z # V1gzZZ kZ n!*
/ZgzZ } : !*
{ izg~g$ukZ {g Z~e$Z@~y %WkZ { izg Z } Zs
W 3gzZ ]~X Vzizg yZt y Q',
gzZ wm{
$u ~uz q
g -Z HH6 , V!* {h
+I**
gzZ ~', Vk H{z
V!* gzZ V }',pg { izg Hc*
( `g d$k ) ~
X 7` Z vZ g \ kZ} :6 ,
~Vzi Zzg
A L L: c*

~vZwg e
$Zzg
~0]|
{izg sy #
} i Zzg kZ *
@ Y y*
c Z [!*
L LT { i Zzg m{q
-Z
O YZg y kZX n 74Z } i Zzg kZ Z yZZ Vzg Z
VZ1k\ ugzZ) D 3g} izgnvZ}{z
kZ {z( D c*
gZ } izg {z Z
# n 7Z } i Zzg kZgzZ Z yZ ,7
,^6
,g
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 36 Y
2012mz~Z ~yZ)x
7Z kZ Q Yc*
{ i Zzg tN Y V~
A } i Zzg kZ
( 9z~g g 9) n
& g Z { izggzZ @*
{ c*
i & kZ 1 T~ { izg
{ c*
i & ~ kZ Yc* x ZgzZ,kZn kZ xg \ kZ {z !*
~(,
n ZVzg Z { izg ~ A 9 L oZ e**
! ZU (gzZVc*
Zg7 Zg7L L p~ yc* gX ! Z
z ! Zm{ kZ HHgH{ i Zzg m
~ A WZ Vzg Z { izg T } izg kZ! Zg7t [Z
: g Z T vZ kZ'DyZ V6 ,yZ] ZvZ V
X Vz, kZ p~gzZ n}'{ izg }
= L L: Hn ~vZ wg ~ e
$Zzg
) Z1Z ]|
7 kZz 3g { izg c*


g Z \W?} = vZ T

( K )
u]!* t ~wqZ {)z # } .vZ gzZ e{ izgi
]:SgzZ ]Z|@* m{ Z Z yZazgzZ=g f vZ Z [ & t !*
& l 1z8
-g ZgC q c* gzZi }uzq -Zt~X
iY~}g !*
Y q -ZC ~ yZ p ]:S~i q ZgzZ ~ ZZ yZ
!* V ZpkZgzZ ggzZ [ 7 kZL L
]|: 7 } izg Zuz ~ kZ Y iY p
kZ 7kZ L L Hc*

~}g !* } izg~g $ukZ ) Z1Z
q { c* in yZ ~ ]q m{) Z1Z exg p2X e |
]c* Zzgg $uZgzZ $Z@ZyZ ~vZ wgn kZ { izg

e
= L L: Hn{g !* gzZ {g !*
z 0*
[Zt) Z1Z ~
3g { izg'L L: c*


g ZgzZ
$Z@} izg \WiVz Vz H~T
e
DZvZzX { c* i Z?~]qm{}gv 7Zuz kZz
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 37 Y
2012mz~Z ~yZ)x

[ZzyZZ
zyZZ} izgypgv c*

~vZ wg e
$Zzg
{k
,C1Z]|
yZZ v ,ZgzZ N Y} s { k
H*
& yZ OgB [Z
{k
H
& yZ7
,( zz zZ F,) Z~VZg ypgB [ZgzZ
7
,ZB [ZzyZZ~g
& v bZgzZX N Ys
( 9z~g g 9) X N Ys { k
H }g yZ
g & SgzZZVZg kZVzizg ypg~g $ukZ
zyZZ ZgzZ} izgt Hc*Caz D gzZ ]nV k HZ
@* t yZgzZ Z m{ [Zz yZZLtL VB [Z
gzZ ** ,zz {z yZgzZ' wgzvZ 'ukZ
6 CkZ YH(
yZZ ZX: ukZgzZ/_ .Zuz yZgzZ [ZNz%Z } C yZ
wqZ}g [Zz yZZ @* % vZ mwqZ}g [Zz
a
AgzZ yY" wqZ } (, } (, p C QV:t /Z bzgz
} B [Zz yZZgzZX V " $U* n Ly # 3 Zp: Z}
.
{k
H k', ', kZ ~ gzZ kZ gzZm ,ZV; vZ q -Z
X
aL Zt[ZzyZZ vZX M hs
+ }g t q ~(, ` W s q kZ k\Z
: @* W~g$uq -ZX gc*
}gvgzZV}g vVg ~g v vZ L L
V }g v{z 8 7Vp~C
X 8V~g vgzZ
z ~zy M g kZgzZp z vZ
%Z [Z NgzZ +
X yY"gzZ C
%
G4}!
6VgzZV 3G
,
e {izg Z
# L L:c*


g Z ~vZ wg e
$Zzg
{k
,C1Z ]|
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 38 Y
2012mz~Z ~yZ)x
} V1kZZuz
/ZgzZ: >% zggzZ } : !*
'!*
{"gzZ
( z~g g 9) X V} izg~} }Zc*
wg ~z%t g
$u ~uz~}g!*
kZ
{k
,C1Z ]|{z kZ
:c*

~vZ
Yg V!*
~',
gzZ V { 7x **
Y ug
W 3 { izg L L
kZ W7 ~$+c*
} ` ~ (q{ izg ?/Z : { izg
( qyx0Z`
%0Z )X V} izg~z <X
wJ e {izg D
\W ~vZ wg ~ ~z% {D1Z ]|
( z 0ZK)X Ze: h M kZ WJ
-Z
#
*
@ Y O {)z gzZ ^{ izg c*
W~ g
$ q Z ~uz
X Sg7!*
~kZ wJ e LQ L * @ YWggzZ(Z~kZ
1 n
pg} izg {zz V s]Z
g Z yZ ~g! k\Z
{gzZ D7o Z ~ { izg V}',}uzgzZ ^
s vZ ,q t q 3 { izg C Z~VgzZVA -gzZV!*
ug I { izggzZ x Hz kl ypggzZ ~gZ { k gzZ )J'Z
HgzZ x Zw~ iC
g Z { izg m<!* CYh +{ c*
i gzZ Cz # wyZ~Vo
pg { izgv X
n H **
3
& g Z% L Z~yW
e{ c*i
p hg 0* gzZ Z {%izg K Z {zc*
D 76 , 1
XC{z @* ,W,
7 Z 66,} izgyZ kZ 3gzZ D 3 & g Z%
+
D- 6VgzZV G
qZ, 4}!
3G
L vZY
tZ] - Zg {U{L KZ **
zs]!* kZV
V 7w'~wqZZzpg 9 L o ypggzZ ] zf/Z ]zZ ypg
ypg~ g Z L Z ~ vZ wg V G 4}!gzZV
3G
'',yZt]~T
x ZVg e ~ ug I
N @*
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 39 Y
2012mz~Z ~yZ)x
:tx ge { YyW V
]fvZ Z[Z 0*( 1)
]g lZvZnL Z( 2)

A ( 3)
] ciz ( 4)
zZ,
F*
c ypgx
( zZ F,c* ) ?x L L] .~uz {zVzizg n y~ ypg
X ] Zz '', ~(, gzZ zg ZZq
-Z1 HH7n
p /ZkZ Hc*
ugzZ ]kZ z 5z e $mB kZgzZ z cvZV
kZ ~0 +zZ}
.g !* g U~} @W k\ uy Zg M h yYe $"z
CqyZ~~g
}g c* zi Zgp',}g c* }g izg xy %z z p
C** 3 {@W t (gzZ {Cb q
-Z Z pz [_.: { izg y c*

]gi *z": Z+ $gzZ yj: g kZi Zz ] Y Z
z x st ]ZggzZ Hc* >
t {k
,C 1Z ]| ~ i kZ e ** q }@W kZ
:<5 gZ
7B1 D c*
(F,
gm{i VZgypg ~gL L
7
,Z~VZg ypg D

g Z \W~ (F,
gzZ D

( K Z1Z~F,
~g g)X DYs { k
H kZ

g&

q -Z ~vZ wg e
$Zzg
g yG]|0 ug Iypg
& gzZ Cg
& ~ ypg kZ L L [g*~ kZ [~qz[
X
4Vg ZD
g
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 40 Y
2012mz~Z ~yZ)x
HH~]g~g7q -Z kZ~yW f ZgzZ g &
C !* zuuZg Zz}g y}g rkZc* HH bkZgzZ
L LH wi **}g & yW y t
c*
Q( Hg;Z H) L
L Hc*

gZ
X ( 4 Vg ZD g& ) LL
H
L
L Hc*
bkZf Vzg qzg kZgzZ ]', kZQ
bzg ) bzggzZ )
suZu D F, Z x L Z~]Zg kZ ( L ]|k;Z
kZ yW ( X Lg tVzg qzggzZV', )J-t q ]Zg
wi ** Z wi **~ ]Zg kZ yW X N xG<Z'!* g e 0g;Z ]g
] gZD [ZNz% Z ] kZ 4 Vg ZD ]ZgtX Z qz**
( { Z% zZ )?X6X { c*
i [ZNz%Z
Q',~g t ~]Zg kZgzZ ]Zg stX @* wz4, ]{ 5~kZ
ypg bT~Vn yW wz4, vZX SgJ -t ggzZ
kZ kZ bZ ZzV', gzZV8g { c*
i & gzZ sZz ZZ V & H
E"
W 3E aZ~VZg ~g w H[NZg & ~VZgWZzwz4,
{z y kZ yW ~ }g !* Zz g;Z X 4 Vg ZD
X ~z%,qP~g~g $ qZ
:c*
~vZwg e $Zzg {k
,C1Z]|( 1)
kZ( 7
,Z~ ]Zg kZ ) Z9B [Zz yZZ ~g
&
( z~g g)XN Ys {k
H
&
B [Zz yZZ ]nZ # g;Z x ~ g
$u kZ
~C x ot ~V.wqZ`n gzZX
HHoz
]Z gzZ]]qI Z {ztX CW [ZzyZZ+M qzggzZ
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 41 Y
2012mz~Z ~yZ)x
X ]
:
zz yZ CY e|@* gzZ
'',t ~ g $ q Z Z
#
s Z% kZ exg pt ~}g !* yZ D Y s { k
H& c*
,kZ hfgzZ @*
6 x u0* yW
0Vk H{L !* D { kH{R
{ {RG<Z~ g $ qZ y ZQwZt;gX D 7s /% {z t Z
{ c*
i & wb % kZ~X ]!* ZP kZ Y fX ?f 7VY
: T $@*QgzZ}{ k H{L 7g y L , L Z~ ~ttZz
x oL Lxg \gzZ t6 ,g gzZ
8g (
Z ] g ~"], H

: VY ] X Vzg $+,Z~V Zz By ` Wp /Z
'w+Z kZ y- L
/ZgzZ:iuL{L { k H kZ t y Z y
XZeW, ZkZ/gzZ#
Z0+Zg } Z
V
]|~g
L & :c*

~vZ wg ~z%
Z ]|( 2)
}9}vZgzZ D F,ZB
D w'~Zfz] c* ) )q
-Z
( > yZZ) D gz
&tWZzyZ

,/VVZ Z~vZ wg De
$Zzg~K Z x Z ( 3)
v #
Z ~ Z wtN yZ/Vz/#
Z K Z\Wh
+I
& \W vZX vtVZ Z6
,T V: J
-zg kZ
] k',
',[ZN ] ~ TgzZ) aZz4 Vg ZD

g
( ',
Z',
[Z Nz%Z

?C'
g&

wpg7Y fwZ ZgzZ g
$ q Z Z~}g !*
g;Z
ypg ]Zgt V; 7gH g @*n kZ6
,g @*
x SZg
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 42 Y
2012mz~Z ~yZ)x
~yZz kZ e : C ~VZg t kZ Z ZgzZ ~VZg {Z
~VZgt {Z m{gzZ~VZg{Z kZ m<!* ~]ZgC ypg
gZD
]Zgq
-Z kZ ~yW [x 6 YHx Zgz gzZ ]
VvZzg ] kZ
Vg ZD Ht T Hc* C 4 V
kZTc* @*
: i 4 k', 83 YZ h/ZVg ZD
gzZ { c*
i ]
4 k', 83 V', gzZ V8g m{ ~uz {zY * *] ~ ]Zg
gZD
g;Z ~ yW Y { c*
i kZ !7 @* %Z ]
7~VZ % kZgzZ ]gvZgzZX Hc*
4 yZ 7', Z',V
X
z VZg ~g w}g7 7 'Zg 30X29 ypgq -Z :
]Zg ~ yZ} c* } n vZ ZzgzZ z ] w kZ W /Z
{Z kZ m{gzZ ypg i Z :gz 7]!* ~(,g;Z gz
X Yq (zkZgz~VZg
G $
E4hG//VZw wz}xt /Z
pg c* gzZg
$uq -Z~}g !* g;Z
& =
/Z! ]| Y7 ~ ~g Cy
i ]| ( 4)
:zn:c*

\W?V H vZ ~} zY^g
Is Zz s vZ}} Z
= : @*
( > ~F,
z 0ZZ) X}
s

]Zg~%
yWypg
\W~]Zg ~y
%Wypg c*

~vZwg e
$Zzg
{k
,C1Z]|
& {zH ! vZ wg c*
:
HH
c*
g \W *
@ YH gzZ ]nn #
Z
C Z Z
# Zz t ]!*
p C 7g
& c*

\W? Cg
( Z) CY]%Z~g7kZ} Zg7
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 43 Y
2012mz~Z ~yZ)x
]Zg ]nm{ ]Zg ~y%WugIypg Z x g$ukZ
i ug I ypg n Vz yZ gzZ ]n~ ]Zg kZ p
& vZXZa t ZkZ}g7~zg ]]_
X} =kZ
sMZ
s MZ q -Z ~ wqZ {~y %W kZ m<!* gzZ ug I ypg
kZ vZ ' { & gzZ; sC t |s ?Z
~zf ZgzZ ] Z ~ Z & gzZ ( ~ K)?g
ug Iypg z+4n] kZX ] mZ Z>Z mZptgw'
X HH[NZnkZkZnZY i{~y %WkZm{gzZ
~ ZgzZ; & ~gI ~vZwg yW wz4,
Y Zwg \W~ TZ Za /_ .: !* " zf kZgzZ ] vZ
@*
kZ +M qzg \W~ s MZ kZgzZ s M Z \Wc* t g D /]~
x c*Z ~y
%W s M Z kZ Y ZwOX Y qzwz4, yW ,\W VJ
6 -x
tt wi ** ]c*WZZ P
Z
L kzqvZ~
{~y %WkZgzZ ( )ug Iypg
XHH[NZ{~y %Wug Iypgns M ZnkZ g & ]Zg {zgzZ
ypg}g7 n (kZ6 ,V^gzZ F, zM F, bzg
[gzZ (LM~ !* L Z c*
G n ,#
6 Z Z
Z x } izg
kZ {z~xi n yC !*
Z ] Zp ^gzZ {@W Z n
:}k:} z3:y + M ] kZ zvZ~klgzZx H}g7
Zg7 tgzZ} 6 , V!* w V k H nC B ZgzZ ; ~
ZH, gzZ
M F,qzg ~ ug I ypg t : }g Z /B V-0*yZ
L o S ZZ N$gzZ F,~ v!*
9 mW kZgzZ HHgH kg ~gzZ
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 44 Y
2012mz~Z ~yZ)x
? & gzZ ' & {vZ~s M Z kZX H3gsM ZnZa
y Z @* c*
kZ *
@Y 7
,~V kZ c* gzZ6
, * W z L Z
gzZ V k
HL Z @*
g lZz/~g kZ @* z kZ Lg ~
Le [ kZgzZg kZ ]ngzZ g *zggzZ @* zg6
,Vzg]
kZC 'Zg kZ ~ wq ZgzZ Dg*y kZ ~ wq Z
ypg wC x Z ~vZ wg $ HgzZ ] X} | (,
Vzz \WwZ H{g zz wq-Z D s M Z {~y
%W
c*
sMZ
D c*

%W ypg ~vZ wg e
s M Z ~ {~y $Zzg
Z ]|
( ~F,
Y) c*

s MZ ywZ n7s M Z\Wwq
-Z
W7zzHN h: s MZwq -Z 7gt~e $ZzgkZ Z]|
-Z ~kZ ~z%g
q $uq -Z 0!Z]|~{)z Z ! Z KX
n kZ e 7s M Zzz kZ H7
,**^\W~ {Z { ypg w
X c*
s MZ Zy\WwZ
kZ Zwz\WwT ~z% e $Zzg {k
,C1Z]|~~g Z 9gzZ
zz kZ ] s M Z y t c*

s MZ y \W~ ypg w
s M Z n kZ Y1VZ * kZ\Wd $k [ {g Zt\W c*


X ]!*Cg!* **
Y| (,
wqZ
IG
/ F, ! t L $ W
- 4,
q Va z z
xZZsMZ
!%: {ztgzZg2n c*

~z%
i ]|
}g )z k1: } ]g:C
!*
n
'~{i i : Y]
[%
O) k
,/**
*! ZjyZ ZYC
!*
Kn VgzK Z:gzZ
~YKgzZ 7s M Z} izg%( e **
B} izg )s MZgzZ( {)z: {0*
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 45 Y
2012mz~Z ~yZ)x
( Z !Z ) 7ZkZ e **

Zzs M Z ~vZwg e
~}g !* k0vZ]|
$Zzg
kZgzZ Lg X V k
H( zz Y~KgzZ zz s M Z ) {z c*


~ wqZ 0%**
gzZ Lg ~g Y b } Zz V)
~g [ V>
( z 0Z ) Lg @*
Y
]zzfgzZ] {zp /Z ~KL Z + M s M Z {Z#
*
@ Y g6{z V>~(,p @* Z [p~V>K Z 5 Zg {)z
d g e x [Z N} (, Y i7# }.z ] Vzg F {z
mZgzZn[ZN /ZY i}7< Y i7\ hzn{gzZ
Y i7n '~ { i i bZ x %Z} (,B
pX CY V) gzZX D s { k H6
,xq-Z q-Z TY iY7y*GB
vZ ~ wqZ 0E t
G3B kZgzZ [ kZ ]gt KZz s M Z ~ g$ukZ
* @ Yg6zzs M Z {z X CY V) & {z
qX ~ yZ {zgzZ
YUZvZ H
///
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 46 Y 2012mz~Z ~yZ)x

:G(
X',
Z ~~&Zg3Zzf **
# ]|
zcZ:
zK
M F,

]gz Z bzg ~g
B~g7~ypg

iZ.
}Zat
L L c*Za Vhz]kZ ]+Z [gvZ

]+Z[gvZX {zY HZa L LVzq
c*
{ Zg Z vZs7)q7s G .H
2!q { i Z0
+Z
~z;;Wq {z ._ kZ { Zg ZvZgzZ H0 ( w )
gZgf \WX Za L L & t
gzZ 3
A b lO W
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 47 Y
2012mz~Z ~yZ)x
Z A 7 HW~z { {z 7t (ZN vZ,q <
A A yKZ C !* a~g ZZ Z [ pZgzZ ]gzp
Cgzp{zW L LY
i7a~}g!* A L{zd~}g !*
L L7 L{E + CgzpkZ y L L7@
GG3.G
5 kZX c*
L L vZ A +Z eW7J -y kZ6 ,w
~ c*

g Z x?Zm @* W~u 0* $u ~(,X
g {zN { i Z0 +Z ^ ,gzZ
vZ;gV~ 3{z Y~ A 3~y %W & V ;gNMkZ
3= YkZ Z # ,Z9}g)3w 3kZ \
Te H N \vZ :[g c*[g c* :} n~ { g !* \vZ {z Hc* w
~: L L 6,, Zh(kZ= !vZ {z?
t:=,gz Z= VLe 7g z myZ~: V Le 9V/yZ
Y6 ,[@* -ZkZ W
q Q,gzkZ \vZ Wi ZzWyZ: W
~ kZ {z Z # 0* (Z {z .g0
+Z [@* kZ L L :gzZ
Y {z (zz W N Y {zVni kZ .
A gz kZ Z9 z {zQ Y 0 yKZ {zZz ]gzp ZgzZ

Zz + Y V \vZ :[gc* [g c* {z Zp~ w W


{z {z i7 Z # ? H Hg7 Y N {z Q
,d $ A kZ \vZO W d $Zg f {z ;g Wgz
kZ [Z N WV Zu ~Q A kZ Y V;z {z Z # [Z
kZV }Y~ N V \vZ [g c*[g c*
{zQ Y 7;g
(
G-4E
A V gz Z !vZc*
{z ? H H {z g7 YZg f GQ H~ w
[Z} d $ } i Zzg A kZ d$ Zg fV ;gN { i Zzg
Q[gc* [g c*[g c*} qzI{zQ WZz { c* igzZ
A kZ6 ,V;z
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 48 Y
2012mz~Z ~yZ)x
p Le 7 ~ [Z [ ig e &a {z? T eH[Z i7
vZ H~} x= N \vZ [g c* [g c*{zQ
t A +ZY~ AZ # {t [Z z4Zg0 +Z
A } kZ N
(t !vZc* i7 Y yZ {z 7~ yz z kZ A
n}gvtgzZ A ~(, Hk kZt@ ?* ~(,
k N vZ ?
X
zZ kZQA A ~(, Hk * ~g7M~y
k %WZ
# ,gZg f
VkyZVY m CZgzZ VY 1zZ V/ VY m CZV
V- H]!* kZ pZ A Q # ' A ZX H
L L vZ YZ} .Kg}C B
%K Z kZ~* c* !$+ ZkZ \vZ c* Y {z e YZg v
ggz6,HZg7~* kZ%vZ Z # HZg7%vZH? %[g Zhg
g V k H? D~g7%~~* ?N Zg7%kZ~ A
~g vV ~ ` W D6 ,%~ ?gzZ gVZ',?
{zgzZ Zpq -Z~w} A t{zN C [ZX Y~g7{z%
+Z @W YyZ {zgzZ (Z Zv~}g !* L Z'gY ~g7
Y z Z {z vV,Z } (Z {n(Zgg +Z u ** V
V;zgzZ V lp} (,M Y Z} . Kgq -Z MC kZ
{zg0
+Z T @* 0* g0
+Z 3g @*~ V^ +Z pZVzq
{z Cx CQ {Zz n Z @* @* ;g ( **
)
]+Z [gvZ Y i7 {g~ ,V ^ @* :t
/Z @*x
x c* Z: ; kZ CyZ ]gZ # QX c* g0
+Z kZkZ
,V ~d /Z yKZ [ZX kZ kZ ypz [ZVY ; D Y
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 49 Y
2012mz~Z ~yZ)x
g0Z ~g tgzZ g g0 +Z T [% O6 ,(+Z ~
Z ^ ~ V bT Y f C ] C > Z{
d~ }g !* V Z * ~ A MZ # bZ CW] a~ }g !*
\t t V*c* ',t r%t[Z ] +ZkZ
# {6
Z ,(kZV,Z 3 A 1 DZZyZ H V#t
+Z ?}Q D 3t~*zZ> Z+Zd~}g !* 3*
X Za L LtgzZX pZ+ZgzZ|
yZ \vZ pV~ A M}g { i Z0 +ZzkZQgzZ
',Z', kZ{C L
L , ZgyZ', Z',Vp
$Zzg ( q
e -g !* ) Z( [Z ) zgtgzZ Azg
%q -Z q
-Z~ yZgzZVq -Z !* wqZ 0 + i Vzz @* W~
%q -Z< { i Z0
+Z}uz / zZzg Zz { c* i { c*ivZ y4
L
L ~ u 0* $un kZn ( kC) V;z t
g vZ y4
V,Z ]yZ }g*~* Z 7]? ]!* V Zz
A
Zg}g ` Wf e c* vZ
/Z ~ kZ lV}gZ *% c* vZ
y4%Vzg ZD~ y q -Z egzZ B vZ y4 ` WD
zg Mt vZ y4X%q -Zq @* z _7 ,71 M h| 7,
X } 6 ,zZn
Zg & ?H 7 V\vZ ]!* ~(, & QgzZ
\vZ e 7}{z Z # e 7}{z? e ?
~ptV7nZg ** L ?~ ` WV Zg ?~YZN
X { c*
iVVzq A {zpV
~!vZ Za L Lt B bgg0 +Z L Z 9Z At
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 50 Y
2012mz~Z ~yZ)x
X q+Z \W L
L N Yy!*

,zZ
6 GG3G
{~N Yy!*

,zZ
6
iZuzt
k Z {zc*
H wZ e @~ }i \WX ** XgD + iZuz q -Z t
g*w3020kZ W|# gQ VQ wY Q {7 {z Z qz
O C ,/Vg @* W|# gg7 w3020 {z D Y
H 5G
G 5J" ,Z,Z~*gzZ @* zZ
aq -Zg0 +Z wg ZD
q-Z {z | # gq-Z H
G 5J"
5G
X c* XgD +\vZyZ | # g Z6 ,V-zZ akk| # g
@*9zk~ Za ^ @yZV Z # wV yKZ bZ
B] z1 C] zkZQgzZ ^ \vZyZgz kZ
~yZkZQ @* ^ {z * @ Y7hz {z* @ Y 37** 3{z

X L kZ XgD +t @* yZ {zw15e w15h +'
.}0 +,]**
6 Z}g *0 +etyWt }it n lO
L Lc* n kZX c* C+GgD
Za SE + \vZt t~g ~g t t ~ F, t
yW\vZQ L LHZa ~ yz }i
yWz }i~ y 6 vZQ y{ z kZtgzZ L L zs
yg e ~pg Z V KZg0 +Z }igzZ yz ~ }i H
g0+Z }i V*!* $]g H L
L
}g ` W 7 ] 24 ,Z y {zQ yg e ~pg]c* gzyKZ
X Za }i ~ y 6 wq gzZ V vZ V
V - ` W x
J WB y vZgzZ
X W7~kZJ - ` W '', g vZgzZXqN Z }iZ
L L D ~ yW \vZ n Z q -ZgzZ%Z q -Z
ggz6,{z Zz '', Z Z %Z
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 51 Y
2012mz~Z ~yZ)x
X c*
Za thZX
T

L gzZ%Z L yK
KZ

@*
q-Z yKZ XVz yZ yKZ ,g6 ,yKZ
/Z [Z

L
L %Z L bzggzZ L C bzg~kZq
-Z

yKZ B L gzZ W%Z L bzg%Z [g} bzg
X
H0gzZ%Z
C~g7}i]*
c gz

L } CW z Z E E
kZ Vq[]!* Z \W[Z
0* C ~g7 ]c* gz~g kZ V-c*
}i`Hnk] }i`wze }i` Kzg _
}i & {z {)z HE
& 3G \
4) .
g @*
wEZ s G.H
2! n y _
]gz yKZ }i & @* 3Vc* ! @*3V yKZ _
kZc* V \ vZ }i & ~0 i;XJ
+e** -VqC
gz vZ ]c*
X c* gz
]gz Zbzg

6 zZ l CW%Z L Z bzgn kZ %Z L abzggzZ
,
bzg bZ C]gz W3y$+bTg{z? qH{zgzZ CW
X Z bzgt C]gz]', zg ZZZzW s\vZ
xZkZgzZs bzg
sz^~ 3gzZ Z ] 24 t . ~(,q
-Z gz ` W
-Zg0
q +Zy
/Z \W DgrZ D@*
s Z bzggzZ Tg
: 0*
bTY%gz$ {7 {zV N Y w b 0*
gzZN {7
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 52 Y
2012mz~Z ~yZ)x
Dgz$ bzg} : ZyKZ /Z bzg *@ Y%y
%s !*D Dgz$ {7 Y
~ 7LZ @* {%w1 @* ;gQ^~ yKZ CY {%y %s !*
D
( +
M ^6 ,zZ kZ CYgz$ bzg yKZ Z # tZ bzg 7 y
Yg g{ D Yg Z wqZ @* t W ( + M ^ CYW
7 {z W (V#Zg fVZ?uyiz 20t [}kZ \WgzZ
( {zg Fqzg bZY i7x Y iVZ 71g FK bT D Y
L
L ~ y-Z x yW wV kZgzZX Yi7wqZ
v @* 17 ,kZ C ~g i t6 ,Vzuz EG 4^I{Z
C @* xZ(, 3Z~
~g \ V; g \ ' ~g Z VZ /? g
x YZC
* *]z7 ,,i 1 s 6 , { n { ,Z
v,ZgzZXg F6 ,gqzgyKZt ? ]!* kZt @* nkZ**
+N Wg Z +1_Z(, V7 , Dg Z +Q
Xg FbzgzzkZ @* WJyZ+ CWVc* 0*yZ
yZ DB ~ dW~gz ` W \WO
w20agqw 20/~gzZ Cw22/0 + z{ Dgq
7Z bzg yZgzZJ m
%yZz6,g Q g QZ ;gM** 3yZ
a w&wV bzgn kZ C7( z) bzg C B
VzyZ D Y qz} :W D ~ n Z CY b
} #q -Z \WX yZ ~g7 bzgO S : yZ b~g7 bzgO Q: Ct C
k Y Z yZg0+Z 4 k , Zk , ~hZg fVz w &~
~ VxZ yZ yZ * *yZ a {zVYY qzg z m 4
CY qzg z m ~ V w &yZ ~ Z wV
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 53 Y
2012mz~Z ~yZ)x
mO ZdV Zz } } g z mO ZdV Zz
kZ ~g !* zg ]
k ` WX C 7Zbzg K Z Yg z
::
zHnZ bzg K Z XX,g\W qnZ

]gzkZ h+ ? Z bzg @* Wwt L~y s


{z ? o{z ? 0* lgz6
, bzg B7 ]gzZ # B7
X ???**
Z

N Z P bzg
wEZVzq yZ \W
/Z C wqZ Y x}g nZ bzg
X A Zbzg\W,
,
7]
pzg(1)
~ u0* $u bkZ {z? Z bzgtX 7
g ,pgz &
D wi **g k6,} kZ \vZ &zg6 ,~%q -Z L L @* W
~g [ZX FZ bzggt Z wz4, V8gzz "7 ,p zg X
vZ} Z HwZ ! q -ZX D 0*|7
,7izgp zg %tu@*
~! wgvZ} Z M h| 7 ,A
:c*

?V7 ,p
zg H~!
!~ vZ } Z {Z +gzZ Zg v7,{ c*
i c*

V7,( a q -Z )
{ c*
i 7 ,{ c*
i c*

x?Zm V ~"7 ,p zg zJ WC Z ~
{ c*
i c*

V7
,( a &) ~ ~ vZ } Z {Z +
~! ~vZ} Z ! kZ ~ u 0* $u {Z
g + { c*
i 7 ,
V k H}g vvZz (Z ? /Z:c*

x?Zm Vz J 7 ,pzg zZg7
X,g ZV}g vgzZ,s
gzZr# ~wg kZgzZ \vZ /Z D c*
Z]|
zZg ~' e : w"7 ,vZ Z[Z gzZZvZv:ZvZ y CE -oG4E $
5G
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 54 Y
2012mz~Z ~yZ)x

z O Z ~ n kZ C wyZaLg k7 , p
zg6
,~
wz4,V8gk | 7,iq
-ZgzZ Z bzg 7
,pzgt`X V
X Z bzgyKZggzZ
*yW
z(2)
L L:c*
? H kZ u0*x ]z kZQ
u0* x]z ;g ]o u0* yW

jz kZ [ZX Z bzg {zZ 4',g vZ6 ,zZ yKZ6,
7 ,~ (q i kZ t4 kZgzZ7 ,ZH c*c* 7 ,{**yKZc*
wZ(,q -Z 0 + i yZ BV70 + i ',
Z L Z \WOX (,g { c* igzZ
_7 ,}g 0* FF}g {z 7tgzZ 7 ,yW vZ~i zz9]Zg
X D 1{' g(| 7 ,g!* g !*
e$Wq -Z q
-Z%gzZ _7 ,}g0*
Y K Z ~ D ~  & 1Z 00
k , ~'"7 ,e $Wq -ZgzZ S0+!* M Z
+ & e V,Z UGG $
@* Wx V#V * @ Yg Zi !* e~ ;g { c* i N* ~ Z # ;g
,(Z {z ~c*
6 Wy :Zz Z# x Hg Zi !*
~ D {zV
V[ R C ]z e $Wq -Z q -Zk, Z ZX g | 7 ,g !*
g !*
e$W Z ~9
} LL _7 ,yW Z~z x?ZmgzZX D Yg*
zC
yW {z szcGByW & 1ZX * @ YWxgz6,zZ ug I
/gzZ X g Vzuz D zg p D W~V\W _7 ,
1Z WZ x Z **X C c* Y~ 9ai ZzW zg D H]z~i
yxg7t kZX ;g wi z Y (w 40 ~}g !*
Y ~s]* !gzZ CY ]!* -Z~ st Z 7 s kZ L~
q
4J 7 ,~ QgzZ k7 ,{ q-Z k wVkZ DwJ bZkZ
kZ D]!* v CY ]z6 ,z kZ D J 7 ,D J 7 ,
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 55 Y
2012mz~Z ~yZ)x
y q-Z~ yxg t kZ H~g Z*~ J 7 ,"7 ,'0 +i ~g
yZw40bZ Zg Z *? K M F, Z kZ zZg7c* * @ Y~s?7
K~ kZ 1z ~ yxg c* e : (Z y| Wq -Z ~ yxg /Z;g wt
L L:c*

~}g !* n0$ ~yW k ? kZ ? wDZ
k0* kZ Y L L[Zk0* kZqC
kZ !0 +Z =zZ Y?~h k0* kZ ?
zY (w40 tbZ & {z@* k0* V !*
~ i
X ;gwtyZS7 ,i
~gzZ y 16~5Zg= H )(l~ D
w x Z
K Z Zg f [ZX D J 7 ,{z u 0*yW Z1 | 7
, yW %16 yZgz kZ
$Z 7 _7
e ,yW ,ZZ ? 'zX ~V70 + i ~g BV70 +i
|7,{g 0*
J W 1| 7, 0*
-Z {z _7
q ,gzZ 7` W]zyW ~ 0 +i
Zbzg K Z kZ _7 ,{g 0*
-ZVv,Z 1
q
Pz:* *: A : ** 3y q-Z/ZgzZ %&~ y D 3** 3 7
** Z y q -Z *
@ YZ 7Z9 @* Z6u 0 Z y Z** 3]Zg:** 3
V gzZ [V bzg T W6 Z ~gz$ y$+ /Z6
,
?wq H bzgkZ7BZ [
%0* ~yVz} i z0* ~y \vZn kZ
% 0* bzg kZ k7 ,,i * 0 e SZ qzg
X @*
kC6 ,gqzgyKZgzZ * @Y
fvZ](3 )
**
~ y-Z xyW
? kZgzZ @*
F,Zg kZXf vZq ~
DZn c*vZvZ # :c* x?Zm ~ug Ig $uX

'', gP~yW
gzZ Cwi **
P6,yZ LL
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 56 Y
2012mz~Z ~yZ)x
QZbzgk , Zg@* fk , g Cwi **
P6 ,zZ yKZ6 ,f
% Y~V!*
l A ?Z # L L c*
nkZX} f c* }f !* i e g
f L L:c*

? H r !* A !~ vZ Y7 /z 1
~ u0* $ugzZX CF,
g Z g svZ6 ,yZ ft Zx
VXZ L
L VzZ L L D Z v Z #
X D wi **g K Z 6 ,zZ yZvZ n c* vZ(q
-Z V-g Z', gzZ
X QZbzgyKZ f
gzZ q -Z~ 3PzgzZ J W 4~** ? Df H[Z
3 ~24 ? 3V D ]
] z~kZ C ] 3C !* ]Zg
/Z ! 4q -Z H4z H 4 5 HnfV;z
k0* ~yJZ ~Z6 ,? 7 ,: Zizg4{gG ! a}a Zz"7 ,~Z6 ,
k ~u3,?Y k0* ~ yJZ e $zZz KZ%: Zizg 4 15H M h 7
415Y i7k0* ~~u3, | 7 ,4 15{zU [ HQgzZ7 ,izg4 15^
}g X ,{ c* if e n kZ ? N 0* g e$z VKZ%
M
h{g7nfhgx & zC?d c* CiyWkZ Y x
w' c* vZ wgzZ w'~ ` x B; g wg & L Li+4 kZ
Y ~w L Zg{zgzZg {zV[ R
E
v Z Z [Z V Z %g 0*7 !z L }t
~ c* ~}} T e vZvZ Z[Z~wqC wj
,g Z *0+i
~ i c* * W = c*~ H
~i , Z Z }>{z }
}>gzZ Hzs\Ww ZS0 M i ~!\vZ LetI{z
+!*
+
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 57 Y
2012mz~Z ~yZ)x
,i ~~\Wn kZ Z Z {z ,
e X S7
X C Za ]Z ffY,]f
]glZ(4)
yZt ]Z W, ZV k H6,w yKZ ~ ZglZtg lZq a
(^)szZR, \W @* Zz6
,zZ+hZz& +z +ZwVkZX n
z `Zz YWC !*# CYW6
Z ,zZ +hZz& +zzz g
* @ Y s {z `ZzQ CYWQ aPQ Y s
X Sw`Zz%: Zizgt +ZwVglZ
bzgt 7x rt,g /Zpx rt,Z ~ wqZt
kZ @* Z(,
Zg f @*
Za ^ ` W` V70 +ix a wqZt [Z Z
yZVZz Y~ gzZ wjZ wZ e~ gzZ wjZ ~ ~u3,
bzg yZ kZ W**!* ] yZ {zH ]
\W t g 7 ( Z ) g 7
( ] Zp
( ]Z C ( +
M ^6 ,yZ BV gzZ wjZ
yZz6,b 9Z bzg yZ # t D Y { Wn ? ]!* Zg f
X Sm%7
**
hm](5)
gzZi kZ% gzZ @* ~h eZz ` V-g F K%
` VY /Z W ** ` V kZ @*
wzN * @ Y yZ kZ D t V {z D
gzZ
H { c*iV k
H~ w }g v/Z 3giq -Z t vZ X *
@ Y
} ] !* ?tikZ g 0* 7zz kZ
% Ze +ZwVkZ zhm ?Z # hmC ZB
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 58 Y
2012mz~Z ~yZ)x
yKZ wZe !Wx SVk H wZ e {z @* !WZz
Vk H w yKZ ]{z w bZ
ZgzZN 5B t /Z ,zgzZX
Z *@ YcZR, ~kZ ( ) *@ Y0tp ;{zN U
vZ~w L Z yKZ h mB yZ CvZ~wX b
Vz(,L Zmt e CYW~g Z~bzg kZQ CY| (,
L L:]!* ]gzp H +Z wVV ZzvZ yZ ,h
]!* gzZq-ZX C Zzn yKZ b zyZgzZ C 9 yZ
*
@ Y yKZ g Zh + yZ %1 yZ LL
D
xzg**
n kZ @* {Z+ Q,: ]!* {z @* H7xV,Zq

w 0*A % 7 wq % g Z Zg w
g Z +$YZg wz yY g **g tgz z [H
]gzp H wDZ)X Ygwzw 0* \WL Z ~V ZzvZ
:
} g Z zq N h',x Z i } z
} g Z gzZ n } 0 +i & z cg 3~s W ]

]y %WkZgzZYg Z yKZ kZz q{g~T (Z
t ~ | ]t ~ d3 ~s W ]N {z Y yDg s
]{zQz vZ % kCtyKZ Z # X zg c* }gv
L L:c*

~ u 0*g $u 6X } ~g ]y %W {zQgzZ }
g L LY
' w yKZ y Zz
X yTtYyDg kZsyZz
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 59 Y
2012mz~Z ~yZ)x
} g ZN J m %yL }
/ZVc* ikZ}
~>kZ ` W?g wV}Za kZkZ [HyvVc* i kZ
bzg K Z @* gz~ w kZt G g kZ \WWS W
bzg ~g 7ZbzgG 7] H ( i Z0 +Z)
C Vc* g F V yKZ h m ]Z| ,Z 7~ Z
X CYCF, ~ ~ bzgyKZgzZ @*
Wg~VgzZ
r
rg} izg(6)

C~Zxg rg { izg {z QZ bzgyKZ T]!*
@*
ZzV {z Lg \ yKZ Z# 7 WD 35 5

HWd$ ypg [ZX @* n g w kZ Ct
X ]Zg ZZ bzg yKZ6 ,} izgC C V8gV8g ugMZ ypg

(q K Z ypggzZ B (q K Z
z D qzypgn kZ
m ,1 V- wV kZ X W~ q -Z ~ +
M qzgp\WB
wCV yZ C g ^] 24 gzZ C ~1( 3 )
R,C
QgzZ }g7 ~kZ @* -Z
q
kZ C ~ kZ wB s$+ kZ w
bhZ Z # m ,/ kZ kZ w$+} i6 ,
CYg n gzZ wq -Z {g !*zQ z C ( 3gg )
3g ypgt n m!* yKZ ]+Z [g vZ X
? wZW, Z kZ ?V\W ~g v g D { k HJ- {g H ?z }
~g Zz ~H yW Z gzZ N gzZg } izg~ kZ Zg f WZ Z W,Z
6 ,g qzg gzZ , 8 -i x yZ }g v z
X, 0 + i5q-Z
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 60 Y
2012mz~Z ~yZ)x
~u 0* $u Z n ~ +
g M qzg yKZug MZ ypg
C D qZ gOZ[Z D g OZkZx?Zm
# g ! vZ
gzZ Z L L: _ x?Zm
vZ _ N WTX e $J -ypggzZ '',~ y@
? '', !*
H{z~
Vp&g0 +Z x?Zm~@* WypgZ # C i {
zgzg D q ~ ~ vZ ~p CkC
ay % B;Vz~5ZgvZgzZ \WL Z~] gzZ _ N
vZ ~ ug MZ ypg c* Z bzg t D c* **{ c*i ] tX D H
gZ { izgX D H[pn { c* i Z bzg ~}g \
~g gz$6 ,gm!* !vZ4 zg Z { izg C wJ zg Z
^X ~$+} V-g F qzg ~g } sp~ ]~gz$
v & yZ Vc*g FgzZ = X
Xe
gzZ c*
0*
ypg T{z Y !* ', t L ,gZg f
$+La V ~ $}W, 6 kZ ~vZgzZ Zz: ]nK Z kZ
$+ {zZz Z L Z { c* i V ~vZ 7
Zz ~& ~vZ Z(, Z yv Zx ? M h}
,zZ$+kZ ~\Wn kZ h$+{zZz: ]ngzZ W ypg
6
X ~
}W
tc* s M Z y k ~y %W ~Y Z g \vZ~kZQgzZ
znkZ}s MZ ypg @* W~u0* $ug s\vZ
g
a [8W{ 6 (ZtgzZX * @ Y[ZN {/zgzZ e
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 61 Y
2012mz~Z ~yZ)x
ovZ~~V k yZ Vzhg:g ~ :g /Z Y
V^Z
V Y ~ yZ
~ W ]i YZ
V xW 6 ,g }
vZ D YWhgVzyZz sM Z @* ,g vZ} izg ,
V W6
XZoN [Z} 7 ,6,g}[Z'
sM Z + M y g: xz{z: s M Z < L ]Z|
gzZ N Yg KBy k+ M i+4B
~ypgkZZX Yg*Z}g*~s MZ zA @*N YWKg
gzZN Y !*
6,g qzg @*
N V MhZ bzg K Z e
X N Y ~
(8)
gzZ} wqZ yKZ {z QZ bzg yKZ Tq ,^W
yZZ kZgzZ D ',g6 ,yKZ \vZ Z# f vZ
6
,zZVzu yZ B Z # ]NogzZ ooy # n ZX
L L: }{z zg k0* V Zz yZZ Z# 7zg
} N VZ {Z
+ zg \W @* ,zZg f s~g C
gkZ @*
5~* gt~* Y L L:
N n qgkZ ` W kC~ } 0 +Z #
]gz
kZ}g !vZ L L: _ {z 2V Zz yZZn kZ4
X g
\Wk kZ Zg f[Z D x?Zm @* W~u0* $u
g
t~5Zg D Y~KZ # | 7 ,~\WX Z qzgkZ~
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 62 Y
2012mz~Z ~yZ)x
L L: _

B [Z
X
_ t : Zizg ~ gzZ2 #
Z ~ vZ ~g \
(U) kZ1CYzg vZ Y
iTg _ : Zizg
/Z
n Z]Z Y*x ` WgzZ 0* 7
Zbzg ~g g 0*
t e nZ bzgn kZ 7gqbzggzZ`gq
0
+i ~g7~ | wq
-Zt**
g Z *~} izg 7ypg s
L L:c*

~ ]!*
~{Lq
-Z Vg ),}g X g Z* b} izg
FyKZ~ypg Z 3g { izg~yq
-Z kZ gzZ y q
-Z*
Z} hgV k
H0
+i ~g7 0
+i ~h D
hgV k
H
V yZ ~g *[ggzZ } { i @*
bzg}
g ZV}g \vZ @*
4
kZ B B] ` W
V\WK Z y # wJ
LZ
z kZyKZ V@W * kZ Q '',
/ZgzZ B
X : ~g ~g0
+Z*yvZ (,
H~ kZyv
( Y
IZ ) a VV- wVkZ
V^ q
-ZY
i7
(-eWC
!*
: ( )
(-eO Z( )g W
/Z(
:V
_Z 0*
c*
Y
i} 7
CkZZe * @*
Za J0
+Z
V 7V;z (
WY
IZ V Y 70V
_ZW~* F
qzg ( g bzg ~g yWz }i b ZX 0*0
%Q ,7Za gkZ Tg V
/Z ( 0*
lgz6
,6,g
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 63 Y
2012mz~Z ~yZ)x
n bzg K Z l ,]Q 7Za Lg0
+Z}g gt
X W~7zgkZYV;z@*
H

q
-Z~ yZ N Y~
A g Y k ~ y#
8Z bzg
TT{z A vZkZ
-Zuz , Hc*
%fTZz
%f J (
ZN A \vZ kZ1~L Z
-
LLq
-Z
Z',
ZgzZ W
Z# k0* Z',
Z A
A kZZ
WwTt y
Y~
A {zH %f( })
k0*
n {0
+,@@{zX Y~
6 A w {z LL
zZq
-Z
]|X N A \vZ kZ
H [y]|
A {z i Wx kZ~ZgzZ CY[Zx ~g7|z Z B

~gZ[-Z1Z]|{zgzZ g Z~\W6
,T
zZ {zx?ZmX Y~
A
H[ZgzZX {E
+~yW
TJ m
gzZX W6
, ,} i Zzg
~ qzt Z
# g Y[Z Z
# Y f~}g !*
kZX Y~
XA
A kZ ;gBB{z1kZ V,Z B
y #
]!*
g~]!*
t ~ +Z
# [Z
~ 3 ;g Yt Z yKZ ]|tgzZ~
A V g Y~ A Z
#
%f ~{
& }g vgzZ 0*
}|z ~
L Z Z [x~L Zg Yq
-Z~H:g Z
w'T q {% q {0
+i ~d T e: Zg
[
H? yZp,= 1Zg L Z ~ C w'{z C7]gz
JX e: Zg L Z]!*
]X
!Zz 3 Zzpg
yKZV;g Y
A ~ ` W @*
7^zg ~gzZ CQ ~q? }
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 64 Y
2012mz~Z ~yZ)x
V 0*L Z ?Z #
' ~d w ZX
H3
/Z KgZ C7
,76
,zZ} ~g vgzZ 7 En
L Z Zi Z ] ~(, vZN ! yKZ } Z1Zg L Z ~
l ! yKZ} Z
A HZg[gL Z ~: {0
+,@@X eZg:VY
6
Xn:Zg[gL Z ? 1Zg[gL Z d
zZX
8Zg[g L Z
8]= ! yKZ} ZNyKZ y kZ Jt]!*
gzZ
@*
J ZLe**
g Z h
+I**
T
H0 ~* x **
Z H J=
yKZ 1Zg[g J ~H:g Z L ~mZe1A

mZe Kzg= ! yKZ} Z
HQgzZX Zg*
Hq H: Zg[g
? b bN [g TgzZ {P? } i Zzg } ]Zg ~g ~
Z',
= @*
] 7
,gz JZ ~z]Zgn }N
L L ;gY VgzZ ~
A V ;g Y ` W~ N1 x **
Z &
? HQ 7g Z z L Z ~ yKZ ?Z e q ~ 3G 4)G
'

Vzi ?bhZkZ W L L!
YV

X zwZ e ?g0
+Z3kZQgzZz|0
+!*
B
7kZ bzggzZ DQ s0* L Z 33?Z vZ ` W
@*
} kZ ]!* kZ ~ >kZ ` W\vZ H (q kZ
ypg @* ,g Z * kZ B ] g7N Yg n ug MZ ypg
T C Z @* py gzZ N 0* Zg yg [g L Z B
X

~V Zz0* + K Z!$+
h ypgkZ vZ Ch + [8

///
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 65 Y
2012mz~Z ~yZ)x
gvZ{**


~br
C # Z ~g **
]|
![WB \q
-Z

gzZ @*,6
7 ,!*W,Z C
!*gzZ 3gC ~zyKZ vZ
~C 1ZY ^a Yni6 ,zZ yKZ6 ,CW, Z!*
1kZ w yKZgzZ @* kCW, Z kZ r yKZ p; Bz
yKZ} hg ' Y} YC i {zgzZW,M q -Z bZ * @ Y yj"
Vz !* zC
a kZ CY7 ,gi @W 4Wgi z ~6 ,zZ
z yKZg Z Kk ,
/** ` V-g FVzgzZ ~gz** & g
TX !* -ZgzZC
q yKZq-Z g Z qzg bZ!* -ZgzZC
q q -Z
C yKZ m kZ ~ gHzgzZ c* i <a
@*[z sZ @* e yKZ Z
# *@ YH{>z qg CY S7 ,i Z# :
p;gzs L Z b~g7 { DyZthwd Z yZ
~z p C A$}g*wd Z yZ yKZ B "z /Z
] ;7 ]Z iz]wwd Z gzZ kZ!* yKZX * @ YW
kZ Z}
.kZc*kC Z } ] {zZ # +ZvZ D0
x ZZ}.yi `~w kZ tVc* 0*
"]5 Z} .+Z t
Z @*[g Z { k
H{z Z# g BkZ @* W Z~ 6 ,

y OZ}sZ~ hwzeg16
,c* WgsZ Z <X. ZKgz!*
+ZwW~ hz !*
&
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 66 Y
2012mz~Z ~yZ)x
Za +Z ~ kZ 1 V; L Z kZV# v Wc* 4 (Z
L L: 2 ~vZ wg 6 kCF, gzZH & zC Z ZY
vZ e Z g0 +Z yKZ Z
X @* Za ` Z'
~g %x3, gzZpx3, zWVz
%z Y c* gmZ .6 ,Z}. ez Z]z avZ spz t
yKZX [ yC wqZ m!* gzZ ] t ~t< L ~gz
wz qt tgzZ ~g Ziz{ Wt Z} .~kZ @* 3 Zg W ]yZZ #
m!* yZg lp kZ ~ [gzZp kZ~ CY ' ag bkZ
-ZyZX X X
q H,L Lx ** ` V-gF!* gzZ yZ L Lx **
q]
TtH, gzZ ** 3 Zg W t Z ZZgzZ ]!* .4pT
_
E
=L L~ yW Q * *s z u0* W] Zp 0E 0 KZ p
~vZ wgc* 3g
DL Lx ** kZ DIZ ; H3g7x ** / yW
g $uz yW bZc* x ** g
$u DL L IZ~]z ]Z
XHc* x **
s L L Zc* W~ziaH, zyZ~ .ZM F, zb & Z
F, yZ D J -w* 0 D v {z ~C Q
G
E4}
D i !* +g ' B 5G **
z gzZ D v ** zg
gZ e $ Zz e** gzZ ]gzz Z kZzz Vzg}gzZ}uz
G
n}tgzZ { c* i yZ G **E 4} ~ s s bZY iYH7
gzZ xzg < L q n Z Zi W <sV2 { c* i & v
~zd yZgzZ yZ0 +{yZ ~ vZ z{ ]|~R', c* *u]Zy % z]$+
I
]$+ 0*g8FsV,ZtU ~i q Zq-Z ] } . - Y x Ls Z
x kZ6 ,giVg), F,{ c*ig7szu0* V7n]Zy % z
wZ yZ s dgzZ ~ ~ ZsZ** ]| p;c* x Z
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 67 Y
2012mz~Z ~yZ)x
{ Zg~wZyZgzZ " $U* Vzg
Z c*
V0Z< L z[ H H" $U*
IG
6 ,yWZ ygzZ s l4ZL L~
]| 7}W < Z' c* 7
** ]|vg ),Kaz-J -V wV+4kZ u]Zb)L L
Y Zg WV%'vZ ZZ Yq]| L Z~kZ { qZg **
]|gzZ ~ **
~sc*
s %Z yZN kC< '* !gzZ 7~{
O
x z^gzZ F,kZ Z
# kC z kZm{HkZ Z ] } . :X Z z M
X 5 d $ ]zwZssZzpgm
Zk ,5+~* ~g7 ; y*zy s: Y x X~ 1 ~-
-Z~ yZ c*
q VggzZ zgV J -[f t zg yZgzZ q
HkZ Sg z! z U%9z ( { x yZ ~ z0+ *
c i**
]|
kZ V\Wg kZ ~ d ( U i ]!* jlpz ] Xa
-Z~ yZ ~g*
q w !* ~(,~ Y # r *
# c i**g$Z
C 7@W XgzZw sX,g;Z Ye $.gzZi
X {%vZg~C br# Z ~g** ]|~z~

~ V\W` W0* Zu yZ p;`Y k0* { L Z # ~g]|


r
C b|z8 -g Z e $. {t ]Zz ]Z f yZc* Z (Z
( ~9u** ( gzZ - $;f V\W% O LgzZ { Sh Z
gzZ 8Ig Z x V0* wY[ c* Z0+ec* (Z {na quq -g !*
zg +ZVV _Z ui ** g Z4,z ~ #
z w zgC6,kZ
x x
/Wx x3, ._ < L 0*ZuZg7J
- H g ZCgzZ C6 ,
kZbzb * @ Y`@*
6 ,zbC p;~p Z { DW[
Xx ** r ~g ]|6
# ,kZgzZ<g
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 68 Y
2012mz~Z ~yZ)x

kZ s ]g c* ig !*
p 3g x ** r
~g HkZ
#
m %6,+R, # Z^~B
Z # ZyZg**
r g !*-ZZ
q # Zq z
v VZzVZzg sgzZ ~ +R, Z r
# ~g ]| Z x
k^{ {z g Z~aW, az q -ZgzZ} F, Q aK Z
xj%** sg r Z yZg**
# BY Ngz c* -Z
q
gzZ c*

g Z ~(, f xsZ@W** ]|gzZ c* Zsg Z
f N ~ Z ;g Bk , ~h c*{E + ]5 K Z r
#
p ~(, s ', ` Z' x ~ ]5 1^ Z ~N
~gzWp = !* Wg ]|Z # kZZ :Zz/_ . x ZZz u"gzZ
r ~gY ;Y
# '~i )gzZ YxZ;g C C
WWgr C gzgz ]g c* iz]5t1; y)w
X CW7"$
]z \WZ # ~z0
+ZdZ1Z ** ]|mk&ZHkZ
exg: b &Z K Z e rgB; ~B; vg ), gzZ Z~
r ~g ]|y~{ c*
# i
& w p;g Z sVg ),Z[NZ
f(, ]| kZZ q s ]| bkZgzZ ;g s
(
D i Z
uwz** gzZ D p
=6 ,: {d $yxg^ !* WgZ I
D y {6 ,n &Zpk , ~h** ZI \WZ
~k,$i q -Z f . [q -Z' sn &ZpgzZ {~(,~ T
r ~g &Zpkz7
# ,kzh Z {6 ,gzZ ]Z|%{gG ~
~ K ZgzZ V K Z x)~ i kZ c*
~ [ L Z
X g C c* ] kZb Z' Zgi ZZ~ zvZ{zY L L
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 69 Y
2012mz~Z ~yZ)x
& Zpg HkZ c* I Y}r ~g VzZ e Z (Z ;g !*
#
~h: m,{ c*
i\Wp;N p =6 ,: { d $ Zp
]z Cwb YVV2zV YWak ,
+Z ** G r ~g ~ }6
# ,yk ZgZ', Z**
~
,: i W:~ H IW r # Ze V,ZHy
# ~g 6
r ,y{z ~}g !* }gzZ c* xs V,Z Z # , xs%Z
DWJ -4 FQ Z]!* Z hW V2z c*

[ Zp;,uzg]!* [Z Le YZzz~i ZzWVq ;g
gzZ Z e
$Wx z D c*
W~y %W r # ~g ]|
vZVXgzZZa +qtY ;zx Zgz"7 ,&f !
X D Y0CV{z D ~g** z]gzZ ~uz]
tU q -Z e$z gzZ z .6 ,HkZ r ~g ]|
#
yZ~ !* Wgt wq]gO S D OZ 6 ,HkZ~b)
~}g!* xZwz w' DZa b) ~g !* zg c*YZzi Z CY q Z4,yxg
{)z| /Z ~ ~ ;Z%HkZZ C]gz
]| 7gXV# Lg @* WyxZgzZ Y f Zj # ~g
r
)=6 ,g Zz OZ kZ r
~g c*
# qg \W r # ~g
X @*kZ ]qzg


qN (gzZN r WgsZ Z <X. Z L L
~g qz !*
#
]g q~/%Z
# { oggzZc*

r # ~g b Z]g q~/ %kZ g
:t wq]ggzZ !* Zx lJ -uq -Z B2z sH b Z
{ ZV*
@ Yc*
Zj-0* 3 Zg: xy8: V$: ( 0*
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 70 Y
2012mz~Z ~yZ)x
{zgzZ B swjZ [ !* WgV$ @*
Zg7 x 3 Zg ^g Z ** gzZ
@*7x ugz . $b!* gzZ 7g y zzgzZ7 z}g7
+ $O h~ w L Z {zh +
gzZ Dw yq -Zy8 - mV;z v
~(, gzZX X X z kZgt r # ~g HkZ wq]g~g7 t
g g @* {g Z Z kZ \W yZ r ~gX X X ~ 1
#
AzZ ~vZ wg 6 @* ,**
7 g*% ]mzV Zz g @* gzZ
\vZ n VY{W , & Z',]Z|\Wn Z Y Ng
]gzq -Zq -Z kZgzZa {g Z ZB b Z} (, Q, Za ~g
a` W~IC ~g76 ,i4]c* gz~g t bZQgzZ a
Z { og K ]g q!2g e ~ wJW]V {i ]
(ygzZ V
$ 0 uv+4 q}id $ Z J eg ]g q
~(, & vZ {z q ** (mt]!* Z & gzZ
i Z ! 6', Z e )M%Z ;J -V y*zy s:
VZ # H{ .Z V V}uz gzZ] d~u_g
G +FG
A .Oc{zc*
],g ZD .O@XF 0*
x Z V x d ~kZQ Z7 ,)zgzz b)
]b ~X` ]{ c* i M Y J -Z2 7
r ~g ]|
# & yZ ~ ~ Z DIZ } (,} (,yZgzZ 6 ,],
X V &W, Z V
(Zi c*
wJ r ~g ~ ]amHkZ Z
# #
gzZ s & Zpg ~a kZ c* I ]!* Ze Z
gzZc*

[{ c* i| WmZ #r ~g p;Bgr \W{ E
# +Z
m] Zg Z r ~g{ E
# +Z Fm ] Xgr{z{ E +Z
@* & Zpg gzZ @* yr ~g ~@*
# 7gX Z # n pg
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 71 Y
2012mz~Z ~yZ)x
gzZ
VZB; r
~g gzZ
# & Zpg g yW
Z Z
X ZB! x ~(, g tvZh Sx ZkZ C q-Z

Zh c* nt & Zpg HkZ Z # r ~g


#
gf Z
z { c*
in kZ ; @* ,**
7 J B; ~V BgzZ Lgr "7 ,
n kZ ;gz$ p;7w'{ c* i ~ c*
r
# ~g @* 0* 7~ Zz
~g HkZO ~ Zg 6 ,] (D = ~g7Zg ]|
c*
gzZ S~zcgzY Z VgzZ "7 ,]Z f ZgzZ r #
w'~V ~E CY Z V yZ ]f| 7 ,j| 7 , WA
EL i8n yZ V w'~ {)z + :gzZ ; @* z " gD + z kg Y fV
X}x ZBmZ Z}x %Z ; 7 , ZgzZ
(
]5 r # ~g Z # p;e7{ .Z { c* izz gzZ Z** K Z~
X @*
kCo Kq-Z@* Wx~yZk ,gzZ C
qsg~ yZ { c* igzZ "7 ,!* r ~g ]|=
#
s M Z~ xg zL L zZq -Z~kZc* Wx]5Zhp;e7
{@Wr ~g yZgz kZnizgP {z q] X ~qg !*
# q -Z
}9 zZ F,~g7 p;W, Z 6 ,i ZzWg Z 3ZgkZ > ]N
V1 H D YW],Z cz D~ kZgzZ D y zZ F, D Z Z
;g YZ F, Z~VZ w C 4 (Z p;Lz ( { p ZD W7~
yxg kZ 8zt< L q n ZgzZ f(,vZ'z VzW@Wg !* g !*
gx OZZ c*
r ~g (
# m{ ]|BHkZ
sM Z s M Z yZgzZ x q j Z { c* i ~KY ;Yc* ~ {#
Wz6 ,~q -ZgzZ r# ~g ~q -Z ~^} vz~K
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 72 Y
2012mz~Z ~yZ)x
{vr ~g x OZS ~HgzZ 3 j
# ZZ', Z**gzZ ( |
/Z)r
# g **
:Zzy Tf
e
c*
HkZB Y Ngz yZ L Z r # ~g 6 ,kZ @*~
ug~ {g{z c*
f ZzC ZgzZ
$t@g9 zgHkZ y kZZ
e
V
HWn %V~ c*
r
*
# c i** g$Z 1; T e ** Y
Q ]gzx gzZ x V;zzx V;zgzZ Yy*zy v ?! }g \
eAngzZt@ s~t c*
gzZ wc*g Dg=
X 7]gzn gzZ ura}t@t ~

C ,5~ Z
k # tU q -Z e $z . # ~g
r
HkZ Z # ] gzZ D Z
Z,j~(, @*
7~# } .\W ZgzZ
H{g 7Z n kZgzZ H qzx ZjgzZF, yW ~ y!* i x gzZ yW
r
Z ~g ]|gzZr
# q~g **
# ]| Vg ), z ~ [Zp
Z ~g ]| Z ~ge~B; L Z ~6 ,gkZ {zgzZ
r q~g ]| B; } V,ZgzZH7~ #
# } . #
r
kZvZ Y KZ8kZ r
Z ~g ]| ( ~ Z c*
# J (,s
kZg Z ~gzZ dc* **
wJB; yZr q ~ggzZ {g
# Z qJ
N Zx kZ xL Z \vZgzZ sz@* kZ }Z} .G@* z }
X w=F, vZ Y
KZ :c*

Hf kZZ# r # ~g
~/}p;CW,Ofz {z '!* r ~g
#
"gzZ Z 9z Z & # ~g @*
r kC & o{E +yZN W'* !
T D YW}L,Z 6 ,g g $ 6 ,y!*i Y xz Y f e
L /Z 7g]!* tV r # ~g p;@* g Z Z(,yZ

[sVg ),L Z! pkZ c* w$+qW]!* p
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 73 Y
2012mz~Z ~yZ)x
gD + gzZ Y ZzY ,vZ Y
\W: ]5Z # [ Z(Zg !* F
gzZ C qu"= C ]!* b &Z .c* t /Z Dx
X @* qnb &ZtK ZgzZb &ZK Z~>\W{g * *t @*
n
f +L Z@* 1 ZC i Z0
+Z **Q 3Z \W
/Zg Z',Z**
]|;g !* ~ D H{ E +Z L Z DB xZ Zzg kZ
gzZ/ y!* iyZ {E
+Vg ),
gzZgzZ
~z0+Zd1Z **]|r
#
# vZ~zgm
r , VyZ ; yZg Z
X DB[Z Wz[ZgzZxZ Zu"{E +& yZ ( | Z)
kZ [ Hvg),L Z D [Z # tU q -Z ZZ
X D =kZQ| 7 ,q
-Z J W DY ZZ

Vg ), \W{ i Z0 +Z kZ pg \WL ZgzZ , ` Z'r ~g


#
q
- 4, } L L:c*
\W~[q -Z L Z r
*
# c i** ]|O;
X X X ~ \Wt Tg{ c* ig V yZ
~ ZvZ @*
L L D Z ZnvZ :
g ( g Z ~vZ wg
L ZgzZc* S\WL Z V,Z A # ~g]|
r
wZ eyZ~wVIg yZ vZgZ c* wgzZc*
q\WL Zt Vz(,
yZgZY f} (, } (, y*zy ] Zg Zzb &Z {z (Z : i ZgzZ ~
X 0U%Vo1% Vz]gzZ
)gzZzg Z mu" Vg ),L Z9z ~i q Z Zuz
# ~g
r
g Z{ ]| # vZ z**
r ]| ~ ZsZ **]| ]o
**]| ~ z0 + r
# * c i**
]| { q?** ]| ~g7Zg
\@* ,r
6 # Zq ** ]| C {>h + }E + # vZZ
r
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 74 Y
2012mz~Z ~yZ)x
X D ]g Zr [zzZp]|gzZS
#
gzZ @*WZ # vZ mbGx9zZZr # ~g
** ~zC vZ # c*
g!*
FHkZ D S @* f K Z
7h_ { Z 9k , ( r /Zg Z',
# Z **
]|) r #
# DZ{
r yZgz Z m7{ Z9{ E
+Z g* F ;Z t Z
L L V,Zgwq]gt yZ V p = ~gjY
7Za ;+Z L kZQ H qz7 ,V ~ e $Z@ "7 ,
vZ z {
gzZ Z e $WkZ t z t ( yW r # ~g Q
G
X c*
!Zj -;XE$ L Lr
Z] )G
#

[| yZ {z Z /;g !*
HkZ TSZ q -Z r ~g
#
H/ kZ ~ ]) m C wJ{zD 6,gx ** ]ZZ
Zz q
-Z ~kZ ~ ]wy gzZ ~ ]c* gz~uzgzZ b) ~y
~h+y
%}i q -Z d
$
;g *K Z ~VZ ~ & o* *f
kZ /Z Z w ]g q kZ6
,J m% DgzZc*W~ x mZ #
7 uvgzZ }iKq -Z
zkZ@* YZZ (,
CYay}i d $
( mf * Z )ZsZ** ~m,0 +
KkZ ~ 7 n kZ
# z
| }i (L h+y
%}i {z ~ n wq
e$ L L[
Hq-Z ~ 7(ZC / p;Vyyk6 ,V
` g6 ,zZg ZD
40~kZ A [zggZD ,J6 ,g Zg T
X Y
i7x C T
yk HngzZ 3 }i {z~3 Zg ;g Ym # ~g ]|~
r
~g V Y d
$ g ~ @* ;Y 0 yk n
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 75 Y
2012mz~Z ~yZ)x
g!* gzZ
J
-k, p
=V;zz!* g Z ** }i Zg ~h r #
~ ,Zg7 vZ Z qzy Q n!vZ} Z: g !*
Zg7x Ch
+ kZ9 zggZDk:e sk0* } !]|:Hn
D HZg7 zgzZ ,Zg7 vZ Zqzx \W:c* r ~g X 0*
# :
Zg* V;zgzZ 3ZzgZ # Q c*
iZ
+Zi q -Z V,Z]!* kZ
~ kZ 7 Itg !* g !*
q -Z vZ Z w= ]!* Q
]!* n
,gkZ ]Z|ZgzZc*
6 Z qzx ~O; gz
O;VzZ Z (K Z~ ,7c _n {z p; $@* ~ 5Z Z
c* { b]vZgzZ HZ y ~yc* He$n V2zB {zZ
{ c*i h +y
% | # z }i {z ~ Hg yk~{ c* i kZ
gzZ a \vZt Hxjs # Zg| (, } Zg Z } ykgzZ c* Z Z n
F,
Z Z n }g n
-Z ZgzZ
q H0 yk W, Z [| r ~g
#
X

s ZdyZ6 ,gx zz y ZgzZ Zr # ~g


D c* YW~[ \W6 ,i Z0
+Z { e
$.}pd} (,]zZ p * @ Y7f
~ ]qIgzZ x ZZz [ Z { c*
i & : D
t q-Z~V!* + Z
kZ g Z~ g $uz yW ) Z +ZzY ; +Zz
) Z
6fgzZ ~s{ E
+Z bZ =g f zK yKZ +Zz; zg { E +Z
& v @', kZn ` Wp; zg kZ D z
X +Zz & gzZ { E
+Z kZ D ) ZgzZW{ c*
i
wg ]| c* gzZ Hf D[ &Zpg !* -Z
q
kZ ggzZc* f gzZx Z~g Z: {gZ ~vZ
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 76 Y
2012mz~Z ~yZ)x
x y &Zp /Z Z x kZN 2] gzZ ~
,kCx Zg Wzs # Zg {zvZY
KZB| 7,]yZ z DgzZV `
X :gzZJ 7 ,: L~ kZNtt|X %Z ~]y %WgzZ
\
og ]5gzZ q n Z < L ) Z <L Ls D
g !*g !*]!* t
c*
~}g !* yZM7f ~ g $uz yW ZXwZ s x **
gzZ/x zz%kgZp; " $U* Z; D +zx OZwyZ
gzZ
~z0
+ZdZ1Z ** ]| ~g7 Zgg Z{
]|~kZ F F6
,D +
{ ]Z| yZ Z # gzZ D f WgzZ ~ q g** ]|
? Z HkZ C >fV \W H c* g ~g7 Zgg Z
7 A &Ztgx } (, } (,v\W c*
f ex U V,Z
F,L Zg !*
g !*
** Q Hg ( Zit n b &Z yZ ~n kZ n pg
X @* /m ` gzZD + z` gt c*
Hg Z
gD +V,Z ;7{ c* i ; @* z "r ~g ]|p
# /Z
x ** wz t L L] \Wp; ~ x Z # } .=g f b &Zz
0} (, t K A $%r # z** gzZr# ZZ **
Y| 7 ,[ H~g7 Le YVZ [ Hi q
-Z ]Zz gwgzZ
k\ K Z~ wj \ q -Z 6 ,gkZgzZH_kZg !* FHkZ
! C0* g !*g !*nu

#gzZLz (x3, w1 {8
-g C Z ~ b &Zz ] r
~g
#
,Zz ,g*I E~ BV F kZ b &Z B e $g ~g7 x ZZ
E
Ig8
Y } gB gzZ Kg Sh Z q
-ZgzZ n
pg 7Sh Z q -Z ~X]Z|
# ~g A r
r ~g ]|~V5 Z ZB}t ~V Zz
#
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 77 Y
2012mz~Z ~yZ)x
y Z Zt, N ZgzZ
~Vz q -ZB ~(,
',gzZ :W"$ 1 Ig!*g !*
: c*
qz*
* J (,
gzZ rg Sh Z V,Z
X
7Sh Z1;@*
Hx o{YZ VX ]zW,
# } (,q
r -Z
Za gg~PZ4gzZHI { k
HkZ 7Z Vg ), n
pg
]|~ t ZZ 7
,7W,Z kZ6
,r# yZ Zt C []zZ
: Sh ZgzZ Z Sh Z D
[6
,<L q n Z p
=V;z r
~g
#
C T W { c*
i y mkZ HfgzZc*

yzpg
p:c*

n kZv bVz ~ a; CY [8qC
kZ
# ~ wVQ 7xx ZY ;:HV Zz pg : Sh Z Zz pg Sh Z
Z
g e ]q V Zz Sh Z
HVZ K Z y: ZgZz
gzZ Z Zi Wy*zy
g Sh Z at V Zzpg: Sh Ze gzZV Yc*
O}BZrVh Z
g Z x ZZzpg: Sh Z~ ,%6
,]gV *
*%Z
#
g Sh Z \W ` W Y
iakZ; "
$U*
4V Zzpg Sh Z e
e
$Z@ p; g Sh Ze ` Wq
-ZgzZ YW6
,+ {zg x Z p ; :
# ~g e97]g ya kZ Y 2~ Ze
r
/ q >Box L Z {z Z7
,W,Z (Z6
,yZ[: Zqg kZ
X, 3gSh Z ._< L & {W HxgzZ
7Z r # ~g 7 c*[ g7Z Wr # q -Z~ xg
z L L
gzZ *
c J7
, L vZ p7Z y!*
L iK ZQgzZ
SkZ
yW = H qV WzvZ Y \W c*

c*
!* i V,Z Z
#
X X X N Y D c* tWzz q-Z q
-Z: Zizg bZ \W N Y \W~%Z
X xw[|Z: ZqggzZLz ( Wtr ~g
#
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 78 Y
2012mz~Z ~yZ)x
7{ Zg~zgx3, V;z C ggzZ ]gzV p;(K Z px, 3t
b m] Zg Z r # ~g V Zz b } Z} (, -Z
q
Zxp;N J 7 ,b {zlg Z* r # ~g gzZ~KxZ ;g
\WgzZ ~g*VZ / ]!* tr
# ~g x OZ 3 sV Zz
X X X ~] W !* Wg
& c* gzX }uzq -Z *cJ7
,7b
~ [fgzZ Z b ) q -~~b c* [gzZH[ V,Z
Y f c*
WZg** kZ6,r
# ~g J -zkZ Zq~# } .r # ~g
Q? b &Z x Z ,s < L gzZ , ` ZzgV!*+Z
;eI ~? " $U* **
**
3 sV Zz b H c* c*
g
3~g6 , b ]|e $Zzg~t ZiZ'
n kZ H cu{ngzZ wq -Z
z kZ6,r
# ~g p;c*
x Z
gzZ7 & o 8g bkZ HnZs~ 7%y!* i=
X e kZ mZpgzZY fm{
q ~gz G 0G
4$Zg ZZ 1926
Za r # ~g
DJ -pg $u gz ]TgzZ1Z~gzg xEC
bg~| 1355
~zC
{gt
{
q?** ]|gzZ rg ~| 1363 H;EL i
7+ p
/Z@ Z
/Z]
. Zz \W sz^~ #
}
.+gD
+

~g7 Zg r
# g Z{
~ d
(: i > [z x0*
p;
- ug MZ ypg 28 c*

gk&Z
# *
r c i**
]zyZ
i Z
u ]i YZz
K Zr
# ~gV,Z~| 1385
yZf Z )y
** ]|gzZgh Zz kgg zC kg Z=Z sZg w70 c*

x ZZ

M F, z~Vp
kZ ._]gzE L i8r
# /Zg Z',
Z
wC
mZ (,g !*
Wgn Z;@*
x V { c*
i~ !*
WgxZ ;gm{
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 79 Y
2012mz~Z ~yZ)x
\WgzZ D WsxZ ; vV yZgzZ @*
&zgz Vg !*
F
Z m{IZn kZ Z~(,gzZ {\W~ !*
Wg D VZ {Z
+
X T e**
W !*
Wg~^~y
%W~ ZxgzZ

pgu" Vg ),L Z r
L Z p{zbZ n # ~g ]|
D
vZZ **
n .u" r
# ]|ggzZ [8Vg),
~g SC Z r
*
# c i**
]| D s~ } # L Zi gzZ
~ q
-Z V,Z D ] } (,~}g !*
\WgzZ c*

$r
e #
gzZ ! x Z
# **
YWV\W~ s M Z n } L L: r
# ~g
%W f a L Z\Wg { (tL L: ~ q
gzZ ]y -Z
'',
zn
] XZ # n L Z {g *
*tWVG? L L: 6
,q-Z 5_z
&]0G
L L7]gz ]i YZ n p
=\W L L:~ q
-ZX
&
;s
#
gzZ ]Z
# n }W \W,z p
= t e Z
#
vZq D
u0* ,~ q
k -Z r
?**
# ]|X
]Z
#
r
@g**
# ]|X xzi W kZ
\W

~z0
+ZdZ1Z **
]| @*
Wg=6
,\W c*

,~ q
k -Zr
~g
#
\Wz!*
~0*
J]zZgzZ Dx ZZZ (,
gzZ D
u" \W
X ]i YZ W
z
6
C ,gm{r
~g @*
# bZ {kZ Cg*0
+iyKZ
izg kZ ]z
& TZ (z {O; n
pg
{ ~
n kZo
K~ p;`Z
zz S7
,i Y (._ w
~/ L LZC
p Z iz [Zy
%7
-eZXg Df g
ege
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 80 Y
2012mz~Z ~yZ)x
"7
, xsc*
L L ]gF r
# ~g a { k
HgzZ [ u
C
x[Z 7{ i Z0
+ZZ
& Zpg "7
, x sc*
L L +qn kZ DS
vZ x sL L "7
*~ kZ x ** , xsc*
L Lr
# ~gO [W ~y
%W
]z6
,Z iZ V e Z ]gzZ
s V6
]z W,@*
yZ
zkZvg~1L Z kZjzlJ
-
zy
%WgzZ
-] ]z kCp!e
J $.~ { Zp\W 4P
{Z gJt W7~LpkZp+Z ]Z|yZ w/t g !*
0
+i ~g7 K Z wq
& -gzZ g @*
Y 2012
~gz
B24 ._|
1433
L Z6,y!*
i kZgzZV Z/p
z ]y %W^L Z {z ;g @*
1p b &Zz e
$Z@
| (, kZ ]z6 vZgzZ/
,x ** GLE
z "5Z
& - **
x **
z{
XN i Z
u kZVvZ H{gzZ jlp
Z=g &+ CY /Zq; B q :ZHkZ g0 +Z 4k ]z
(Z6
,r zw1$ Y '~{ i i V~i
g gz6 ,z a ! %zvg ),L Z {g q -Z%Z c* 0*7 Z Za W, @*
# ~g @*
r 7gX Z# @* * kZtg !* g !*I {z YiN
,j* q -Z ] Z Z ,jgzZ yZ @*
H & Zpg y
r # ~g vZ Vz& Zpg Wt %Z # [ Z M
=6 ,x yZD{ @* gzZ { @*gzZ ]Yg
=Z[g c* }WX
( !*
WgZ
+ZZsZ:t]/)
///
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 81 Y
2012mz~Z ~yZ)x
# ~ Z**
r

+ # Z ~g **
r ]|
]Z W,a, c*

wk [Z ;gx[Z~V\W17 c* !* yz[Z
g
wZ []|~ xZ ;g g w] 0* / b
% kZZ#I
3 dl % Z s & ~g~yZz p =nh e{ ^ ,Y
gzZq -Zg^Vc* g ggzi ~(,kZ @* Z~y}g a
c*
~> wZ []|SD[ ZgzZg = yq -Z {Zz V
-Zt {z p> 7p>{ c*
q i ,W g ^~ {#zi !* * !
_Cxq -Z6,T0* ge q-Z~yxg HHl]gzpgzZ *!* ~Tw;Z(,
0*g e kZ ( q 5!* n } ) Z3g y5 sq -Z kZ Z w
, )g!* gzZ z @ e $.q -Z f m %sCt
) ) VxP t yZ
# /Zg Z',
r Z {
wZ []|t
=
p
kZ a kZ @* xi L8c*
x f Z ! c*
g !*
c*
VgzZ a ~

]|M H{E
+]{z ~y*kZ b
%kZX !*
WgxZ sZ {g Z Z**
,yZvZY
KZ ~Vz c*
gzZV!*
yZ%Z7IZ kZ~ 7c ]z]Zf
X AN W]:Sz]yZgzZ
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 82 Y
2012mz~Z ~yZ)x
z?( }gq -Z ;u d~ >+q yZ HV& Zg { Z',~g !*g
G-E
J
,z @Z1~z!* s 4&0*
=vg ),#
p gzZx
]|,x~g !* g{ !*
bkZi!* gzZZiz
~(,~0* Zu}uz kZ= X # ~g ]|~uzgz Z
r Zzy{dZ
~/ Kg kZ ;g @* d $ +'
h d $ 7Z kC M f Yz
zsK Z !* `ZgzZ @* gVzc Y q - 4, '}Y Hi g Z
bZgzZ n V 0* L Z ZB;6 ," < i V,Z ;g@*
&
xZ HQ 1 uu V;z k , ~h~!g [ Zz d $ 0*gBE
]**JZ e Wr # ~g ]|~x kZ { izgP wZ []|7
V Zzgt {z
H{g c*
ZzgzZ q
-Zy Zzg%Z Vsz^~
~A zg0 +Z ~ ~gK Z Z ]|( {)ztZ ) 7 wZ []| g
~m,Z & c*g OzgyZ te Kg Z jZ( 1973X1914 ) # Zz]|
r
0* M F,
} l P Y #g e ~ ]| mZ (, Vg ), z!* C c*
mR zC w Z []| ~gjY r# DZ{ ~ yZ
J -y &# } .q-Zz!* 7Zi ~y %WgzZ ~ !*Wg^Z' b % kZ
~/e q -ZB yZ N* Wt D 3 Kzgq -Z L W W sV yZ # Zz]|5
r
kZ@* W ~x } P {Zz D c* w B; L Zp N* Wg Kzg q-Z
t7 -~ @ ~ ` ~R, v & gzZ g 3Zz y T Zt {Z + #
} .
= W!* z = Wd $ F,ZR,gzZ 7
,]|~ Z ;gN
xZ;~Z # X ,N gzZ ] c* J g VZ

# Zz]|V;z eBL Zr
r # t GZq]|x Hf * Z@* J7
,~
!g Z r # Z]|2 + Y]gzZ ]!* & c*g yZgzZK ~j
K Zb % kZX H~vZ IZ%z x yZ Z {i Z0 +Z 5 "7 , Zz]L L
Zz Y { + ] Zz }gzZ xz a h 7w C Z ~ kZ1 @*
. i **
,
6
@Wt Z
. # g n p z kZZzvZ} (,} (, V\WVE !*

X Y = q n ZlN
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 83 Y
2012mz~Z ~yZ)x
Og6 ,kZ \W ! r
# ~g L L ~ tr # ~g ]|~g{zQ 3g
|v &
Og6 ,r# ~g L L:c*
r # Zz]| D ZQ
X B~]z'z|VyZ= } 7 ,
]5z ]g c* i & ._ & Z c*K Z
# ~g ]|t
r
= !*
p WgI e wS \WZ # gl z kZ ]5~y %WgzZ
]5 Z xJ -u3g . > z gzZi ** Z
x ^ZO Z [sY g
H l{xs g ebZ r # ZG : {
z~ q :Z x ** gzi G g le @W]|
D J (,s~ {z ~B; \ e g 0* 7i ZzW wW
z ~ c* qzCgzZ 1 J (,B;Zg ~ k 8 \WtL Lc*
@* ,*
7 *y%W D
~gi q -Z ~ ** ** L Lc*

~i ZzWVZ **
pQh"W:~ N gzZ'!* zq-Z D7x Zi ` W
H n~ H g 0* 7w1 g 0* 7w1L Lc*

N Q ]!* hZ ]g c* i \W x Zg W ! ]|
Vzq \vZ wJ] } .\W\vZ gx \W L Lc* g
7zz i ZzW ]P gzZ \WgzZ
z w=K Z }uzc*
{gp : -rq -Z?HN t p
= ~ (q Z** gzZ : ZckZlg Z*Tc*
i Z
u V [|
G Zg* bZx- y {zV @* nso gzZ r !* r !*
:
X } !* ugI6 ,V yZ= Wgm{
kZ: kZ ]5~y %Wt]5{z b % kZ # ~g]|
r
6 ,~yxgV5VzyZeiZzW '', !*
{z:gzZeN0* ZuugI
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 84 Y
2012mz~Z ~yZ)x
KZgzZ ~pz d $@* z M F,z VE!* $ViZ yZ ~ T
0G G3]z
z GL',Qc* ;gzZ {E + TMq -ZV-g ** gzZV
H6 ,g ]gzZD ] yZQ 7x= wqZ #
e (z
V@* rZ6 ,{E +]u Zz WP~sf~M hx{ WY 1zZgzZ{g!*
C', Z', kZ ~ ]g c* i Hn ~ 6
D p =nyJZr # ~g ]|wC "7 ,~g~Z # g
f e [ ZyJZ c* yJZ]| ~%F qz
gzZ qz q} Zg yW ,zZ
6 @* Z9c q-ZD Zi q -Z
-ZX D
q wZ| 7 ,e
$WB e $g h +?gzZ D ], xZ Z e $
}g 0* }uz L LwZ}g 0* ~ yJZ w2i
L L }g0* a 7c* }g0* } LL
kZVZ~ yJZ }g7@* gz D ( F gZg7H
: ZzggzZf e D ]ZAskZ% 7iq -Zs
V- # ~g]| y
r vZY 1zZxo Z e
$tV/gzZ
!
4) ~kZqgzZY !*
X]~(, nkgZzA $ kE LG
ZiWiYwZ~xZ;gZyW ZwT
*gZc*
!ngr # ~g]|w Z[]|n%kZtlpgzZ
{v} (, -ZkZgzZx]|~{vLgq
q -Z*g~
>$!{ y!* i ! { y!* i g ~g!* CZ ) ) wzZ w !~
DJ 7 ,{zV Lg @* n;g!* ~ D* c J7, # ~g]|
r & {)zgZ
w1p]W HgZgfD
( zD$ wc* H
!* $Zc* tyZ $ Y# ZyZt[Z ',i Z [HCyZ
XDkClH/kZ;g!* ~* @Yp>~CqgzZ
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 85 Y
2012mz~Z ~yZ)x
# } . ** 3 ~ y}g yZgz x kZ x OZ 3
gzZ o Z # ~ i kZ Z qz # ~g ]| Lg M
r
%Z 7ZpgzZ 0Z D 3** 3A $hZ
kZ :c*

pQ ? y H ` W Y7 y- i q -Z
{z -Z s~wvZ y4 YZ} c*
q Y< - & y-:c*

{z IgzZ ] x 7 4 6^] Zp +
?zmZ kZ ** 1 H /_ . < L gzZ+ &
n '~q Z ~g Zz ) )ygZ ZyZgz !* Wgx
x kZ\W g Z ]|gzZ
$ ~g= Zg ]|x Z Y p = / %
/
%gzZ +Zx /%~ iy %W mm{ r # ~g', Z +Zx gzZ
c* = h Zz6 ,gqzg # ~g ]|',
r Z !* Wg
r # ~g ]| Z~g!* q Z Z(,-Z
q ) )~ i !* Wgx kZ
7Z # dZ x Z **
r ]|gzZ ]5 ', Z/ % p =~ kZ
!* Wgx yZ D Zsg ]|~ y L Z 6 ,nZBL Z
z{!*
~Vo) # ~g ]|q
r N @* x u',VZ {Z +gzZK
E L #G',
Zz @* { i Z0
+Z%zx # ~g ]|V kZX 7D
r
X YiY[zZZV
gzZ xEC bxZgZ D c*
x ZZxZfr ~g ]|
#
E+J
Z yZ 7~(, ]Z|h Zz- L x bZ { E +Z Y !Z >z0 +
!* WgX @* B]| + $YV), gzZY fyZn D c*
*
yZVl gzZ] . Zz}r # ~g ]|C ~gzWp =Y f~
g Ln h e L6 ,Z7Z D x Z /z6, ]5gzZ '~ y
iW$ HW c*
~kZ Zzq -Z;gB b %ti F D YVn
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 86 Y
2012mz~Z ~yZ)x
p = !* WgV yZ # {
r Z** ]|f * Z- xZg Z
Z: [ ~g }~@ Zh +ir
# !*
[Zd $
ggzZ
Z% ( wZ [) r # ** ]| c* e ~} #L Z r # ~g ]|yP
tp Z ?Z7VY~gy ** c* W
gzZ W !*
Wg- xZg Z f * Z r
# { Z**
Z q$g {L L
~g ** Q V;z \W ;gx V r # [ Z
Z7y
gzZ zw Z []|~ ZzkZ;g W, Z6
,r# ~g ]|{ ~ .ZkZ
` Z'
gzZA { c*i d$Vg ), n VyZ m<!* z. ~!*
X nZ ` Z' yZ zgL Z %6 ,
1 D q -ZC
c_z { ~.Z A $Z%p V; w Z []|
# ~g ]|i q
r -Z @* x ui ** t DB e $g Vt%
L ZZz [W Tg iZ ~ !* Wg ]| i ** gzZ p = !* Wg
r # ** ]|\W !]|:Hn ~ Z D e ._` Z'
# ~g ]| Sg hZ \WV k Z! n !*
r Wg
B} ]|1 Le YZ L L:c*
s eg &7q-Z n
}gzZ } & Zpg V xi 5 q -Z ~ D (Z /Z n pg7 m
:Z~kZ c* = HWt]|@* ~3ZzZd* @ Y`
E
M ',zvZgzix?Z h +ir# ~g ( L L
?N p =:ZzJ - '\W gkC\W]V
/Zg Z',
Zx?Zz
7{g e% C [Z L L: r
# ~g ]|
;g Z ]~g[Z1 Y i} [Z ~ A 7gh +'
t ]|
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 87 Y
2012mz~Z ~yZ)x
kZ1 D c* zz V'!* KZ
# ~g ]|t! V
r
~e $g % L8gzZ x ZZ }uz q -Z ]Z|yZ Y iYH{ i Z0 +Z
}uz q -Z SE5J" zU qz!*
kZ ? V9X gzZ V L . $} z /
~ kg Z=Z sZ # ~g ]| n
r pgxl I6 ,] Z f X { Zp
0 l{@* {z mZ wgzZ gj z @] } . ~y7
X 7IZI
YV :ZzzC r # ~g ]|wq -Z kZ
~/
r # ~g ]|Q VzC X m
,?Zzg zC V gzZ H
gzZ%z x yZg D J 7 ,Vo) ZZ/r # ~g ]|X
~g 1 _ Z gD +J-Vo) Z +gD + z ZZ d
D J 7 , ~i w D J 7 ,%Z : { Wn kZ Lr #
DJ7 , gz* *J7,]|: c* 7 ,D( D J 7 , f
x ~ {g wq -Z f e}g7 t Z y kZ : {g Z** y-
c*
s1! gzZ}gz! ~W{%izg p =:Zz Z #
!%O y{z7* *J7,Z3,
*
*J7,yZQ D N* g[p2 D Z
lgzZ w Zz Z ~0* kZN @*
i Vz/ y!* $z
X D c*
UziSzN @* t Z
]| ~ Zg !* Wg:Zzi ** ~~zC
-Z k0*
q } c* { Z_ yZ = r # ** $**
T !*Wg^ r # ~g
Zj} n y tz1C Z q -Z_ q -ZgzZ y L Z tz1
r # ~g ]| k0* }tz1z bkZ 1g~ kZ_~c*
y Z ?~g !*zg c* D(?gzZ1Ny Z zD Zgy 6 ,g
VzgzZVZ5Zg}g7 !* Wg ~~ zC ? @* k0*
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 88 Y
2012mz~Z ~yZ)x
]u Zz "7 ,B zu"gzZ VL ZgzZ D VZXkZ]|
.~(, ~ yZ p c*
f ] . Zz VgJ -V Tg D
{'
C HZ /z ~g Z**
~2$e . $Z kZVc* gkZ ~qggzZ ~iw Zp
{)z Zz e^ ]u Zz d ( K Z g Qz ]~(, gzZ ;g @*
W
7gzZ ]gzh +y
%yW -Z ~ i d
q (= :c*
X c*
x- !*
g6
, xEC bJ -yn kZ ~ eBzgq -Zx
X {)zX e]gzkZ 5x Z [q -Z
n uF, ] Zz
. z T mm{ ] Zz
.
yZ ] . Zz
=kgV;z
p # ~g ]|zC
r
Dx B "7 ,].Zz i W{!r # ~g ]|
OZ7Z6 ,gD +& r # Zz1 * cJ7 , ]|r # Zz{Zg
^C X BJ 7 ,yW r # DZ~ DN @* L Z
=yw
p z ~^C ~ i ~g F D gzt@ : ~
hq -Z ~X D yz m C !*
Y Ngk , ~h D
wZr # Zzt D c*
ZZ {ugzZ y7gz~}g !* kZ
D c*
li Z:~^C n gzZ {Zz=g fV
!*i ` W g" ]u Zz Vz mIZgzZ ] i Zv yZ :gz wV q -Zt
x yWrg w yYz w V Zz m g }uz q -Z ~g^
X $
y VgZ z,j 7
s 3g: k0*
L Z tz1q
-Znpg} H~g Z Z ] V2
{Zz
P Sh !\ z!ZVz;g~ zC
x ]
. Zz J
-Z# X D` x
y L Z]
. Zz n kZ~g Y :BZzyz1**
3 r
# ~g ]| C

[J
-W k k~]Zg D c*
3 { Z_ r
# ~g ]|
zVz Y **
3
X 3gw ]
|mkZB]
. ZzLg @* 2GgzZ
**
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 89 Y
2012mz~Z ~yZ)x
p~ V- VgzZ Tg Dxb) { ] Zz
.
# ~g ]|[NZ g~(,
r V [~{E +
]. Zz D
Vc*
,v 0* gzZ a ~uzc*

,
6 C qz qi gzZ c*

x Zu Z ._ ]c* Z@ yZgzZ 46
,ugzZ {gt r# ~g ]|
gzZ c*
) Vg q -Z s 0 yZ0 +{ xB '',z & tN 0*
Zz bkZ 2 $ p /Z # ~g X
r H^IZk ,51 ~ x Z
~(,~V yZgwYV & zz yZ1c* 7W
X
'',
7Z x V (s i~X qq -Z]
Zz
.
~Z Tg~ykg qz : ykC Z yZ~ !* Wg1uzg
gzZ Z'g @* nrgykgC g {g
{gt[xZ mvZg wZ []|gzZ zC /
%m ,?t T e **^Z
] 6 ]Z|l {z ]| r # ~g ]|~yZHn
r # ~g ]|]!* tXV:!* ]} .a gzZwZjZr # Zz

# ~g]|1 7 J
r -[Zzz ]5 OZ ~gzZ p
V & c*
]| 7s Vz0[Z ~ K ]** Z:

H: ;g1 e 8Zz{yk6 ,gZ g7x Z # ~ Zg


s ~17` Z' Zgt ]|gzZ 7 W OZp /Z ~

HVJ -9 J (, Z~~g Z z\W Wq -Z? ]!* Ht! ]|L L Hn6,g


, : 1uJ -%1,: 7{ Z9kZ \W;g7. x [Z
X wVZZ{zzzmvZy4 c* w Z[]|O
Zz p = !*
WgZ# kZ rZ6 ,e$: q -Z7
yZ[Z c* er # Zz?ZHyZ }h +y
% ^ \W Hx r #
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 90 Y
2012mz~Z ~yZ)x
=g fL Z,t 7^C N
Z p ~ (F,Apg Z)f g D `x \ z)** HZg
(": ~g7 1{ W6 ,kZ ZJ -V M h7v[gzZ
vZc* Zzqzx ~g&
+ !*zZZz}i kZ~K Z,} e b

G
# ~g]| ng Z 0q
r -Z z~F, r# Zz` W
g & \
gzV*.6 ,L Z:gz wVq -Z tX yZg c*
gzZ 5g
~kZB x ZzZY ix =g f TgzZ $+ D yZ ~
~ !* Wgr # Z?xg Z', ]!* IyP wZ ZX D Y
]| ezz c* gzz ~ g W((gzZ }n y F
;g^R~^gB)q -Z r
# V#VZ ZIV r # ~g
yZ YZ} . H]gzZX YiXt=g fMr T e ]|
`Z ]Zg y n yZ yZ B; gzZ V ]X +Z ~)** w qZ
Vzg Z *# } .YiZiZ {z** g gzZM, /
(zdtg1 q -Z ~ V
X :
6 ,( V) zZ yZ {z] Zzt]**
. ZgzZ ]
gzZ C ~q zC D nx ZZ 7z .C]5Z # ;g
~3 Zg } g @* : L D D :6 ,{# D\W
Zg Df ] } .gzZ D Zsg Zj~ /
K Z@*gzZ 83
] ZzZ
. & t {)z gx /}g D @* f:
?wH~g :gz {x]: gzZk ,yZ
g0
+Z } ZgZ Z Zi ~K* ~ {gi q -Z
V;z]|CZ Z~{* & ~tK,i Z r # ~g ]|
gzZ lp {z rg ] HY d $ ~W
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 91 Y
2012mz~Z ~yZ)x
n V[ RP sgzZi q-Z:Hn~? Wi HxQg D
~q -Z q
-ZK*kZQKV @* 3~ ]!*hZ:c*
t eW
]u Zz 0 kZ c* Z sg V2 g D e ]g @* kZ gzZ
E
B;Qc* Zsg kZ 6 ,Or , ] 0 kZgzZ k0* Vzi Zzg
;g Wh N t !* t:c*

C
d ~? Yh N uZ:Y7 C !*

XuZ
kZ ]g q ** x ** <Zg Z ] { x K Z]|Q
g [ Z 0 kZgzZ sq -Z ~ TZo Z (,q
-Z 6 ,{ !*
vg), 6 ,0*
ge q
-Z~yxg bA~(,+ $Y~uz
n [ ZgzZ c*ZC=Q ]5 yZ x ZZ ]|X g e
D Wv `YZ qZZgzZgLnngzZyZp, Ug H ~
V- : uIuzg n D Yn yZp,gzZ Dxs
izgz & t c*
er # ~g ]| D Wn x gZ'v
gzi ]|? V @* Wk0* yZ :Y7 r # ~g ]| ~
V @* W
& tV \W gb7 /}g t:H
c* g vg ),yZ
t X ;g YO QgzZ ;g WO S V ;gN Z '7 = :c* V,Z?
yZ~ r # ~g ]| x { m{ _ Z ** ]|vg),
= 7t,T H{E +] zZ gzZ c* e , ~}g !*
gzZ li Zg kZx {gzZ/q -Z L Z ,~(,Z ** e t s
~Vj X .gzZ og kZgzZ**
zZ **
]**Z
yW~/A @*
yWZ b n kZ@* {gt yZ gzi6 ,

& t c*
Y7g {z( 6 ,wj : gzZ ug I {g ~ Z J
-z kZ
I8E
GG3h ~{giq
x wj zzG{ -ZQu0* vZg yEZ'gc* i
}WX} z

4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 92 Y
2012mz~Z ~yZ)x
Zzb Z D Z s:ZA@g CY }yZ
`K Z } ZzIyP Z "~VK Z
Zzm}{z Zz~B Wa{gt~
r # Zz y } g & o g c*0* t ~ {gt
W]!* t } {gt yZ r # ~g ]|V,Z Hf
7~Z \WgzZ T e zZ hzz g ZZZz: ~
n b Ug Q * * Z c*
zf ]| 0*gZ tc*
VX b ZgZ ** Yn & Zpg s V,Z Yg
~ c*
]| Wt Y ( [fV;z W)
vt : G g h +' Y b )V;g Y V6 ,
~/ K Z YZ} .b kZ H b y Z i kZ ]| D eg
X
H (z$+yZ1+ZzgzZ Zz b V,Z
kZ ` W~ | Z +Z x Z gkZ ~Vj
gzZ *
* ay
%* * ~~ b ~ & yZ ;g Yn kZgzZ b)
yZ~ !* Wgx ]|Z # ]!* IX i[x ]
Y 7]Zg !* g o ]| & Zpg J 7,b /q-Z
< L zV7]]_ 7gzZ ] N Y W0* sy
yZq y & v 4V J 7 ,b ~ YH ._
] ~ kZ kZ Z x~ Z b kZ b fZ 7 YZz
M h~ B kZWW} (,Z Z # V b gzZVY
?X ,[Zy %/VK ZVY7 k0* } g
}uz ]c* Z@ ~ K Z D 7e $g ]|~kZ
CY x~igz s ~ : {gZ~igz s Z ] Z ~V/
hg]u ZzVzuz Y{g c* /D gkZJ D :i Z0
+Z
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 93 Y
2012mz~Z ~yZ)x
Bz~ 46 ,u]| b ~uz V @* rZ6 , Zz V
Z6 ,~ ~ i kZc* 0*b g ** 3V Zzyg ez kZ
K n Z '~ygzZ]g c* ir # ~g ]| @* #
Z~Kq -Z
3** 3V r # x Z Hg ZZ m{ Zgi Z V,Z1V Zz w
VyZ & o6 , C r ~A Z h(ZN Y
kZr # ?x Hg Z', gzZ=6 ,{# Z D]|X 16 ,3gzZ Y g ]!*
&tc*
]|;eI ~C !*
y c*
g ZWZg **
zg
7g ^3Zz z kZ? ]P% ~igz s e $Z@V ?7
" $Hz ~ : t+Z L{W g*g~ # 5
kZZt yZ Bh ]|VJ Z t** nX Z s n=g f
Vbh` W x M F, x yW~i Z0 +Zz7 0 ,hg:%K b &Z
Zz nvZ~sZgzZ ])1 Zz nZg ** ,
6
XV
y!* iq
-ZC
X e $zZ i & r ~g ]|
#
L Z ~ o }g7 t1q -Z Z X N 0* gzf kZ \W6
,z
D Y V ]gzx {: ]c y : @* ^Z1 Tg D
^6,]
zx Z} .%Z~ iy %W *@ YWhe6 ,w2ZgzZ *@ Y`g Z
yZ D Z< C c* i[ ZB : g CY4', i s
]gz ZQ c* Hc* : { c*
i : {
)q -Z ' y ~ {#
n6 ,y q-Z D WK~ {g ~%q -Z DZ [ Z
H7t@** ;g B]|** VyZ ~{ Zh +y
%w zg
~X g YZ n \W?V. kZ~ @* xt:c* N11
X 1g ;ugzZ , N B wJ 7 p y \W:Hn
gzZ :L Z  # } .Kgq -Z z!* ]** ZVzg ZD
L Z6 ,yZ0+{}g7
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 94 Y
2012mz~Z ~yZ)x
xgzZ Y TZ} .yVzgZD y gt c*
{g Z ~(,
tgzZ?V. kZ~,t~}g !* w zg q -Z {zV 5F, ta
X 06U* yZ : / z~]
C |q

Y ZZ TggzgzZ D Z< Vz2gzZVZI ;6 ,g8
V,Z~y P {~g Z)f OZ~kg Z=ZsZg w Z []|7Z
# Z]gt
r K**]|,VzigzZ IZ q -Z7Zz ~g Z)ft 1kC
gzZ ;pZ Z ~g Z )f K ZH7 ~ # } . zC
]| { W
c* De $D WZ OZ yZ r T
# $**]|L1 r C Zz gD +
M higzZ D '}t D c*
# ~g ]|D
r {gt
H~J -VxgzZVzg Z Z nogzZVz ` W@* VYZj\W
lpo AVig Z - $c* tgzZ v Z}
.!*t 7 ;g
Zpwoz w : ]|ZzgZjVzuz p {gzZ ! |Z
Xg t Z] L
L /kwz{ Y:
]{g # *
r c i **
]| yZZ # wq -Z~ yxg
]|vKg V;z V{g # ~g ]|
r
lp]| Z (Zn ]| W,O
h ex ~g c* [8 [8L Z| (, kZ Y {g~ L ZgzZ
1 ?@* {g Z
'wg Y i7hg] XkZ yx q -Z1
{ Zg Z
%V~!}g \ L L c*
~i Z0
+Z mL Z V,ZgzZZD $Z ]|Z
g #
Y ~ # } .+ Y z { c* i y*zy }g vV c* W
g qg~ kg Z=Z sZg. D :Zz l F, ,K Z
6
X ! iW$t GLZgzZe"tyZ
!*{ c*
i VY~g Z. Y iY zx)~\W
u" ~%$+ k] . 7 s
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 95 Y
2012mz~Z ~yZ)x
z
3C !*gzZ D0 +!*
~ {#B kZ !{z -',o Z
1 * @ Y1 X)Y0* sq -Z z,Z gx D wEZ )Y0*
{6 ,c*~} #}uzzz e $ Tgu" z )Y0* c*
_0 +!*
tu D Wg U* W qz Z
/)6 ,M: (Z D Y
~ Zx @* {q7Z 6 0 +Z Z" ~z< Vzuz%
kZ~z<V ;g /~ N @*
~kZr # +Z
X rgwm{
Sg C "$ Hz~ i d ( b % kZ # ~g ]|
r

]|X h +].z *oP ~ ]Z L Z;g 7x Z oyZ1


e
$x gzZV-i Z{g f Zz]| @* VHzgC Z+**!t@]!* Z
Xn { i Z0+Z
0* ~ ~(,~ ZZz ]| b a( 1)
]|=g&+~ : Zzg zC kZ Zz ]|gzZ H
~V!* Vz & Zpg ~ c6 ,WWK Z2 HZ Zt]
X k?.zZ e $ c*
x g Z[Z
zvZ gzix?Z
M ', Zgh
+ixm
, L L
Z \WZ yjxe
$gzZ| 7
,Z w \W
mgzZ +ZzgzZ \W 7 {g **
t H c*
]p= :gz ~]g-kZ : = hzz
{g~ ]Zz yZ0
+{ X t0*
B gkZ
7x q
- 4,
wqX
HB <
L q n ZgzZ
(Z
yjzs
# Zg hV yYzw Zxwq c6
,W \W
| 7
,i z N Y n c6
,WZ
# }WX } Zx }g
kCyjzu~vZY
KZOggz gzZ B
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 96 Y
2012mz~Z ~yZ)x
^kZ ~c*
y k
, ]|~ b gzZ q -Z ( 2)
kZHZ Zt] ~gzWp GL
=gzZ e ]i YZ x Z=g f)x Zz ]|
Xg
g Zz~ b
%gzZ +yZc*
,~[Z
k
zvZ gzix?Z oz*h
M ', +ixm
,L L
: {g * mz Z r
*t T H c* # ZzgzZ \W
kZ n e ]i YZ
y {g **
kZ \WVW',h
+'
O Z } }@*
7*g n kZ 7
)Z y {g **
x7
& o !g \Wy*( K
M F,
" ) ( ZV '!*
O Z
**
/Z m]i YZJ
-VB{gt r
# Zzx HBg @*


. )Z H]**
yKZ} !*
7]gz]i YZ
? W,Z H6
,: D:nkZ M
h
:c*

x gZ~[Z Hwg Z9 6
,wz)HZ]|( 3)
M ', zvZ gzix?Z oz*h
+ixm
, L L
G
$
Z E
) !* 4hgzZ e
LG $', Z w )** $ \W
e
wZ n )j%gzZ H c* mZgzZ K Z m
,VW
+ m ,zZ }tHx Z ]n[Z N
,VW h yZ Z (,6
=#
}
. mZgzZg Z gX }W}w ]F,
*z
z L Z , ` ZV {g *
*tX ~W } x @*
z x ;}
X V n
& ~}ngzZxs +Zz={6
,
V yZ [6 ,gg !*
WgxZg Z b
% kZ Z
# ( 4)
Y ? L L g
{]| ]g c*
i ~ [Zp r ~g ]|
#
} Hntk ,~p[gzZ[ZpkZ Z ?W7VY
gzZ9z9z:gz gg ZZ J 7 ,\W~ J -V
%W9 Y
y i7Z Z b~t]yZz.kZ g C0* 6 ,ie"
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 97 Y
2012mz~Z ~yZ)x
z "7
,C wk
, ]|~ [Z kZ
& Zpg ~
:Y 0*
0*
x
zvZ gzix?Z
M ', oz*h
+ixm
, L L
x vZ *t:gz {xmz\W]q
& t 7 {g * &t
'C
wq C Z:gz \W
& !*
D Y VZ70 Z xt
n= q n Z ]M%vZ~0
X , +igzZn{
kZ C c*
i H 2
$e .
$Z e\W~ gzZ Z {g **
kZ
s Z}
.@*
gzuIuzg *
c t %Z 7'!*
& c*
[Z
z
H \W ~ X V gzZ w,g*g
& \W }

?
Z]| V {z{!*
# Zp Vz
xs r
# Zz g: -Z zgzZ -Z^L Z yKZ L L

Z x?ZzX
& pg gzZ}
g q-~^ { izg q
-Z B r
~g ]|~ Z ( 5)
#
L LA
$%& 1^~kZ ]** ^z Z 5
xg
z K wgZ~ ug I#
}. kZH x **

:Zw[Z ~k
,t
zvZ gzix?Z
M ', xm
, L L
( :gz) {x \W't 4 \W8 {
yzzTc*

\WN Y
+ZV'!*
~
Z}
.t{ c*
i { c*
i} x @*
z x ; \W\ h:
D Wk0*
} {g !*
h VV @*
pX }W
x?Zz V 77Z
} O xL Z ]|tq -Z K'!* z ~ kZ ~Mz
kZ **
1 H g
x @*
z x ;}s
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 98 Y
2012mz~Z ~yZ)x
i ~t]!* ~uzX Le Y%[ze x| 7 ,] q -Zq
-Z +
D ** Vm: { i Z0 +Z V;z s w
hZg7 7Z kZq ~
g Z s%K {gZ ]gzh+'
1
X TggzV wZ HwZ]Z|t1q
: ]56 ,^~Vz ZgzZ p =%z!*
Wg]|iq -Z(6)
]Z|&z ~? V f eb7 l Z C 7]5 m
:c*

x gZ6ZZz]|5uZe=g&+ )**]gmq-Z~~= q:Z c*
zvZ gzix?Z
M ', oz*h
+ix Hm
,L L
n Lu] \WZ { W z e
$| 7
,p6
,\Wy%xs
~7]gz]gm,:!*
\WV n L ZgzZV w
znC
gzZ ,i Z ]F,
+'
h \h ~] }
.V lp
Zx?Zz }WX N
wJgzZN

: Vz6
,]r
~g]|x!
# Zy*kZLeY
M !vZ} Z
=gzZ+ m~ gzZ 9C Z !vZ} Z L L
' V~g ` W
{6
,yZZ )Z6
,z L Z L Z

c: g y f * Z: g y V : g y \!*
:
H
!vZ} Z Z (,
& gy L Z gy gy
X
= q n Z ]M%K Z
p> d
$
z(yz

( !*
WgZ
+ZZsZ:t]/)
///
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 99 Y
2012mz~Z ~yZ)x
T*
c i**
[

F,g
$Zsg ~ PL L
^Dq ZPgzZ
g g ZZ V r # g,Z **[ + szc ZP
~#qzg !* kZX e: wJ] **
~J-[Z pX Vz^ ZP~
x HyZX g: Rg Zn} 3g (Z yZ^gzZ c*
g ZZ**
** Y Z%Z g F, ~ y!*
i P g
$Z sg [ H
g** ]|
r VxZ**
# ]| ) OZ {[xZ yZgzZ r # g,Z
X Z s ( [+ $Y
v:Z gzZ X Zz bhZ 7 zg g $Z sg I VZ zg Z
gzZ {z ~m ,ZX [Zz VZ ~m ,ZzzYF, ~ ~m,Z
~ VZg $Z sg v:Z zz T [F, kZ ~ V !* iF
E
08v~ y!* i Pg$Z sg r
# g,Z ** [Z X _ w=
gzZ ~ge $.F,Vzz s zkZX c* jxtVg 8
X Z ~PB ) S{
kZ kZ^kZ N Z ~}g !* r # g,Z**

X ~Y !Z >z0
+xZg Zg
$uf * Z
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 100 Y
2012mz~Z ~yZ)x
X n pg mk&Z ** ]|X =!* v:Z X ZZ h +' ~
H \WyW L L
HxsZ L L:V1 HF] | F, kZ g $Z sg
F, ~P {)z
{0 + i+M KZ L gLzZ 3
Zg J g6 ,+M c* L L
H
YV;z c*
e 7L~}g !* V L Z ** z!* m*X `
E
X Zz G
G3vZ { ZiX ZDV]ZZyZ {@xp
~+ q g~w; } (,q -ZY Z%Zg F, g$Z sg~P
-Z n ]Zg d
q $ w; X ~ ZhZ q -Z C c* h +] .gzZ Y f
~ ~ g | # z $Z sg 6
g ,Vzz FC !* X x OZ ~ yk
lgzZ VDzg z~ V ZPX g W~B; V ~k q -
-V 6
J ,] }uz gzZ c* W(C '~ VZ / z6
,gzZ V 6 ,]
X ~h +y%VgzZx G E
3"Z Tsg
gzZX
H!q -Z~y!* i! n"7 ,6 , Y Z%ZgBL Z~
kZzz; zpX Yc* ~Y fZV\ IkZ V;z t{ Zg Z
dgzZ ' ]|~!kZX z| 7 ,kZ 4- ~ Zw: V\ I
]|SHqg $uD ]| x Z{ E +ZX f :(gzZ Z0 +{
]| \vZQX {E +x yZ ~ g $uDgzZ ~ { gZ **
V + # } .0 + i } xzs Z m{L Z6 ,'
V b xg ~ VgzZ Vz yZ z! ngzZ b &Z iz d
Z',B VgzZ V5Z # ZgzZgzZ q'kZ X Y 3g !* gzZ c* y
$.]!*
e {z c*
%(Z' ]|vZ~Zg & Zg
\
Zg dZ Z /]Z f ~vZ wgv:ZQX f e Z Z~]Zzp Z
npg 6 ,o ZgzZ X (Hz ZeC z yZZ6 ,kS gzZ m: o
X JgzZ! eq-Zq n Z Zz]Zf kZ
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 101 Y
2012mz~Z ~yZ)x
V g ]kzg Z!* yZ7 ']| Hn ~
X Zz Za x JzZ { ZegzZ ~ }g !* ~vZ wggzZ + ~ V
n kZ X Zi Zg7 sgz xE v ]| \vZ
Z z { ']|
\
,i e
6 $.gzZ g ]c*
z !* gzZ #
Z b &Z ] ~ g $Z sg
X CW)F, +}g7gzZzg $ qZ ~vZwg
f g $ q Zx Zz[Z1Z0 VzV^Wsg ~~!kZ
X *@ Y sg q -Zg $Zsg ~g7 T
X ~gz * *F, ~P q -ZC y!* iP)twq]gV;zp
z~x kZgzZ C )F,
kZ~ @gzZ* @ YJ 7,t Zx7kZZ
{zgzZ Vz!Zj r# g,Z ** !{z~ t & o ~n kZX * @Y
~g7~ z~ kZX Z (ZgzZ ,k ,~P ._ Zgt kZ
sg gzZ {E +']|~kZ ]* ! ~ Y Z%ZgX V]!*
Z q=gzZ|@* V Vg ),}g y ]!* t6 ,gm{B y
X vZ mgzZe"mZ: L
** Le wf '!* 0 ** p7r)** ^ ^kZ
~V qZ Z + z! X gzZ" } (,z!* q=K Z
]gm ** Z F,Z6
,^g7k
,Zc zTp H6,] **~ Tg
\Wn wLZ \W & z R}pX V H(q -Z~ y
, T q
-Z d $ ^g7k ,Z {z X q6 ,^g7k ,Z n 1jx **
g Vx J -V(+Zg0 +Z6,^g7k ,Z ;g WC!*
# ~
Z & zq-Z}
~ ~h = gzZ WJ -~h y Z zxs r # {z C 7
4P ~X r # q -Zo ^g7k ,Zt c* e gZg e :Zz ^g7k ,Z
}r # [ T X HV T Zgjx **
TT {g ~
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 102 Y
2012mz~Z ~yZ)x
V** Z rg YzgzZ e Z W7B ZgzZ Z lpe $.
tJ -3Zz z kZt ~z0 +~y%~ / }g B ** X
X Zb %yZvZ Bs
# Zg yZ~^gzZgB b
[QX 7 ,, i Y (z [fV;z @* wEZKg {#q - Z k0* ~W
{ i Zzgq T rg 3X W ~{# 3Vr #
gzZ T Wn g r # ~9~h ** V J -
q= ** vZ c*ng Z q= ** 'f r #
X 3g7x6 ,r 9 J (,VrZ ZgzZ Tg { e $.{zqX
X '', ~/\vZ
c* g Zp lg !* ~3 Zg V gW k T
N
v:Z : x {z [ZXFg~ ** W {g !* X
y ** zyZ g~X WhZgzZ5_{x Zg W^y
r g yZZ Z yZX g 6
# ,s Z } (,]5 r #
t sg rL Z WZP]g mLgzZZzg( ]Z| ) Z
$u!
g {gzgZ(, ay % zZ yZgJ-Zv:ZgzZ Hg
gIZzzmZgzZ * c J7,V r # g,Z ** CJ -
QW {g HgzZ 1x Zg W** z e Hn x ZZzbC B V
G
Pzg Z(C {WV gzZ 1n S}3!X : ZzgV
@* ,*
7 *~PF,k ,zg Z nkg Z ;gkZ Z(,kZ ;g * @ YHv~
I
\
** %zZ { r
gzZ l # g,Z ** : Zzg W {g
H G 0E
4h8g X
T ;g*6 ,yZ {b &Z~Kg VXl %zZxZg Zg
! gzZ YZ Z~PF,k ,Zzzg Z kZgzZX ~P,k ,~
y L Z ** Zxqy ** | 7,i rg *X l@
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 103 Y
2012mz~Z ~yZ)x
X e ~(, gzZZ ** gzZ c*
yWZg Z L
L gzq-Z
X '~* wjZ *zZ q -Z G~z0 +k1Z ~y }uz
E
-1Z w) ~X x GE
yZ Tg~ E 3"Z x zx y ~z0 +w) ~*
~(, q -Z xggzF, Zg Z ZPx Z / z6
,~y%WX ~z0 ++Z d~B
'~kZ0yW
xZ/ z6
,gzZ yW kgC ** ~T~K
qz #B10 qz3Zz ~gzZ c* 3 ** 3~T x' i m ,q -Z **
Zi Z x ZZz~(,zz ** (C ~^X H Pz #B 18 ^t Zz
X
H
///
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 104 Y
2012mz~Z ~yZ)x
gp>+/**

g T 9 b &Zz]
yZgzZ ~gz` M ]gz t Z b &ZgzZwqZ &ZZ + &Z
-Z p Y
q & {z g Y ~x Z l gzZ n w
g 0* 7VY b &Z6 ,gx z!* V@gzZ V~g Zt wZZ Z(,
Z ~( hggzZ Z Z =!*)zz ~(,q -Z p ~g ];z?
b &Zz]zzTX 6 ,Vh~tgzZ VZ M b &ZgzZ
X g M 7t }{ Zp{
mgzZ ~g Zz ~g^ 3, X
gzZ e **g T n b &Z
vZ Zz b &Z| (, & yZgzZ e b x Z9 b &ZgzZ +B
vZ IZ',
Z { i Z0 x Z qz n Z
+Z kZ e ** ZgzZmo u 0*
gzZ} zb & & u0* vZX!l\ M ]u Zzsfzgq
} M X # } . b &ZBzgzZmZ

;gzy yZ q -Zt yZXg z~


g Z{
]|
: c*

gzZ1x ir # {
X {gV 0* yZ kZX
}d V 0* }
!* $ gz$~ V J h1 ~ ! L L
X MzJ~}g !* kZ~g $uX {g7

: kZ {zAV 0*
L Z yZ Z
#
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 105 Y
2012mz~Z ~yZ)x
hZgzZ ziZ= \ M ',lg !* g6 ,\ M Z}.! } Z L L
(17 :m Vzi ,) X b &ZK ZUg kZgzZ X e t
# Zz tgzZ C{ c*
Z gzZ6
i3, ,gx n b &Z:{Z +
X 8wJ]!* >gzZ 5Zg{z * @ Y HzB gzZ ~g^
\vZO HH~y M {E
+Tg i b &Z ~*
JgzZ w J\ M/ZgzZX x3, n V\ M zz g m{ vZ L L gZ
(159:e
$ M yZ/w M ) X D Y? /g Z\ M v}g tDy!* i

V')70* Tq -Z~zL Z ~ _r# g Z{


~( )] I \ M= YIZg f kZz \ M n
tt ~g $ugzZ * @ Y|en V')7 0* Z q -Zg0+Z} L L:c*
V-
X M ,z
Zz H 9g[p c*
gzZ }9n )7 0* C Z \ MgzZ
@*VYg0 +Z \ M ]| gzZn V 0* kZ zc* 9w Z
vZ Y
KZ V @*
T $@* [ Z 7c* = J - ` M & kZ1 g0 +Z}%Z
(20:m- sZc* )X Vz: (Z { M
C 7Zg Zz t T @* g (
Zg T (Z g /:{Z +
/** X Za kZ \ og tK ZgzZ qgzZ # Z0
+ ~kZ !pg T gzZ
~gzZuZztzz~" zgzZ tg T L Z dgzZg
g ),z +', Z}g n ZX Za ] 6Zz b &ZgzZX
}g X Y H: Zg Z ~x gzZ: (
w g D x Z Z (, kZ +
X (*
*Y")h +: ( **
& g )h+~eb &Z', Z
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 106 Y
2012mz~Z ~yZ)x
q -Z6 , z c*
z~KL Z** ]|%q -Z

H Vc* MG
gzgz~k\ZL L: { M kZgzZ c* M~K
X Vz {g !*
zzZg ?~ Mz: k\Z? L L: c*
L Z**
(24 m- sZ]c* ) X c* ZC
zZg t kZ \ MO
ZhZzYHBmZ oAzZ q=gzZ ! xC mZ :{Z +
Zg TmZ ~ Vk&Z ! yY!* zZg Zz ~g c*
ggzZ
X v ZY
KZN Mt }0Z]gzZZ Z,j,z

Kq-Z Zg* B c* !*
M w ~ z0 +r
# @** ]|%q -Z
q-Z~~zh ~K Hz5 0* X p =ni V;z~7 ,yZk
,z
?7~i VL L: Y7
"7,i {z /Z i !*
~& + ggzZ ! Z ykr # V{t YZ L L: kZ
X N Y~i g ez gzZV'
^~gzZ k0* ~& +g p =k0* r# y{yZ \ M
gzZ Mg e z z 1| 7 ,i ? /Z ! r
# y{ L L:X c*
r# V { \ M
X Y !*MKgzZ, c* Y
X g' ~', zt:gzZ@* 7z} L L:r # y{
X z 18 [ZgzZz 1| 7 ,z"L L: c*
\ M
X Vz 1| 7
,z%~L L: H kZ
-ZX zg[p~}>gzZ S7
q ,i 6 ,A gzZ p = V;z \ M
\ MtwzZN7L Niu'!* +Zz ! \ M ]|: H c* g
X zg[p~}>\ Mt}uz ~} ]i YZ ** igzZ[Z
iZ ~g !* [ ~~{> L L: c*
~ z0 +@** ]|
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 107 Y
2012mz~Z ~yZ)x
X ~B;}w[Z c* ~Z9]+Z[g} Z
c* C Z
zI k0* Vc*
+
&gZ
# L L: Z wqt r
# y{yZ
u0* H< , 1| 7 ,z% B< izg ` M c* M wQ c* M
X S7 , z Z ~ r !* [fgzZ)X r !* i X S7,i gzZ }
v ~7 , 6,~ X ~y 3 ** 3wzZ X Z y [f
]gkZ:gzZ k0* ~ L:J - ` MgzZX w]~ yZ
~y_ x {gzZ ** M:6
,yk} { M ~& +gX MC
!* Ug @
X 7,i zLJ -wr # y{yZ X z
(35:mQ0 + Y xq)
c* C Z3 Zg ~e+ vZ~u 0* yM
{Z
+
>gzZB 3, gzZ._ R6f t Wzx|
z"]!* t {gX Y[U gzZ M Z/_ .Y bkZ ]!*
]|t [Z Zz M ~ kZ ? ~ b]i YZ V k HgzZ "7 ,i
)g f Z b &Z yZ H xt zz & Z
: oK Z ~ z0+
nVzuzt]|X e$Z@ aL Z vZgzZ ~(F, VrZO
f ]!* tX wV+4n i ] z b &Z pY i0 7?
% MvZX c*
gzZ ~ b
vZzgzg /~}>b VrZn
X{ b &Zx ZV : gzZ c*

///
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 108 Y
2012mz~Z ~yZ)x

uZ e yZ
hi~g7gyG?*
{+ * [Z/
[
\z: 4*\!*
Zz Zh +i =r # Z2** ]|xz$x WZx H
zvZgzix?Z
M ',
X } M N
i Z
u]F,qzggzZZZh +' Bsz[7 M \vZ
,]zc : { L L {g **kZ ~ }g { i @*
6 yZ L L
~ w Z zz kZ N c*
{C
b ZwV" T [7 M
Z H Zh ( ~kZ[Z1 7 v:Z )~zg[
+'
X q IL!*zZg7 ZVY ;} b &Z [7 Mo HlZ F, **
+
X znZ} 7 ,^:~xZ0q -Z} /_.'
vZ N yZ
s ~g*g Z** /Z]!*
Z lg Z*g(
X } M N
~g Y~8 -Zg e;qzgzd\ M \
x?Zz X N c*~V [|K Z\ M
|1433B8B6 !]~g7gyGZ
wgzZ
Hg ]!*
.yp
_ Zzn\Ww _7,[\WN ! **

7YZwq } :gz
'', +
M \Wth
+ h n \W

kZ \W Z ]o Z(, \Wt1s ZZ tK Z Zz tq -Z
c*
} g Z
Z
#
G~~0 +
zZ}
.{ g !*
X VyNgzZ yNX 7~g Z**G
S!v:ZV @*
n {ZvZ ! **

n}uzq -ZV & [s# } .+D~gz kZ xsZ" $SV
\WgzZ = Zg }uz q
-ZgzZ} V1_ . ZpgzZ :
I
X V[ZvJ -gzgz} ;0*g8F(Z
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 109 Y
2012mz~Z ~yZ)x

c+
& yg
~q
-Z] }.zsg
! Mgx H
;g ~ v W spgzZ ] ] K ~', !*o Zg Z
# ~ Y 1995

~z0
+!* ]|v!*sg gzZ {gt
Z & ~g ** g** ]|
# }.~VZ {g Z Z t =Z 2** yZk
,6,g ZZh
+
X Z ~ uL Z B { {g Z Zt J -[Z A $] vZH
X ;gYHf~sf ] } .D qkZBg " Zh +
kZZg 'zgzZ ~~q -Z ~ XX g ^ {g Z Z &wZ : ZZ ?X 1
{{V ~g 7Z@ L LV Zq
-Z ~zX x yZk ,x H` WV~
q -Z6
,] Vz yZ ~ #
Z L LV Zz6
,A kZ ZuzgzZ 6
X Bs
# ZgVX)z YkZ 7Z e
: sf D ,yZX g^}g Z Z %kZ :X 2
{**z a q -Z~g kZX ( 8- ) {g !* I !*
W$KYg ZgZX 1
x z x & gzZ VZy d $a X gq ( ~ C~gzgzZh
+?)
9 zg {g
H]YZy%Z : g )f g x OZ ( {)z ` ]zZ gzZ )
T Lg~ {q -ZgzZKx Vzz : J -Z ]gqxgX
qz x T X ]gzh + ]g q q -ZX * @ Y 0*~ ]', ~
X ( )9 zgJ(]g q Hc* Z
yg sZ ] Zg ~zZvZ zx Zm L LZz~(Zg' )w.g7Z@X 2
xm F, gzZ ,Z!zY fyZ Z rg ~ m L LkZX %q -Z c& +
];gzZ ` Z' h +].gzgzZ Tg0* i s sZ {z T * @ YZg Z *
~m,Z 2 X F =z 4 sZ <gzZ g $uz yW D e $g
@*C/wz CY~yZ {)zR, gzZB Z'z g @*
@] ]((
4 3 3 xZwZ O^IzugMZypg
| 1 110 Y
2012mz~Z ~yZ)x
de $ Z S kZ vZ Y
KZgzZ ;gq ! x hZ ~ L Zmt
: ~Vez: ; gzZ x z x m 0 x Z E
, 0E + Z YHkC~V
X g]YZy %Z9 zg
V gzZVjZ Z n 5Z Z : (VgzZV , Z { C X 3
5Z Z : zz " $ K Z +Zz yZ c* dc* gzZ k,i~
X D Y9 zggg ZD
kZ~VZzgw CY ~ gq-Z6 ,g S: ; &Zphc* { Zg": S{ X4
X G ay %9 zgg ZD
q -Z ~
x Z V n q J] } .yZ & \ W DyZ {gZ Zy)g
:~Vsf `g.
$ Z} g N
yz=gf] z>i~yZgzZ N

gX Y c&+ y g L Ls~
Zg e c*
B X
s Zx
X ,: Zzg6,sfzgq
Zg e c*
B X ,gzc _ggzZBgz^ g @*
s ~]g

X BZg=g f~ Z*
c y g]Z|oyz

X X X X X X X X X X X X } 3g6
,?ZzyWz3g6
,V Zz}i ?