Vous êtes sur la page 1sur 2

ARRATSALDE HONETAN

Presto Gorka Sarriegi Sein


Mold.: Bixente Martinez
#
1

ahotsa & c ..

# .
& c . . ..
1. instr

2. instr
# . . .
& c ..

# simil.
& c ..
G D Em C

gitarra

?# c ..
baxoa

? c .. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
bateria

#

2


10

aho &
# .
I - txa - ro - ten a - ri

-. .
10

& J w
1.
.
# . -. .
10

2. & J .
# . . .
&
10 G D Em C D G G

git

?# . .

10


.
bax

? x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x.. x.. x. x x x x x x x x
10

bat w.

# .
& .
20

aho
# w w
ga - ra a - rra-tsal-de_ho-ne - tan zer - bait-aur-kez-te - ko - tan jen - de_ho-nen au - re - an. He-men - dik a - te - ra - tze -ko kan- ta be - rri ba-ton


20

1. & w w w
20
#
2. &

#
&
20 G D Em C G D

git

?#
20

bax

? x x x x x x x x xxx x x x xx x x x x x x x x x x xxxxxx
x x x x x x x x x x x x xxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
xxxxx
20

bat

Copyright 1993 by Gorka Sarriegui Sein. Edicin y publicacin exclusiva para todo el mundo de
Grupo Gestor de Ediciones Propias, S.L. Los Molinos (Madrid) -
2 Arratsalde honetan

# .
# # n .. .
30

& . . ..
aho
.
#

bat zu - ek ez as - per - tze- ko a - rra-tsal-de_ho-ne - tan ho - ne - ta - an ho - ne ta - an ho - ne - ta - a -


30

1. & . . w w w
30
#
2. &

# . . .
&
30 D Em C D G Em D C

git


?# . .
30


.
bax

? x x x x x x x x x.
.
x x x x x x x x x x x x x x x x x x. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
30

bat w

# ww
& ww ..
40

aho

#

a - - - an.

..
40

1. & w w
# ..
40

2. &

# ..
& |
40 C C G D Em C

git

?# ..
40

bax
? x x x x x x x x x x x x x x x x x. .. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40

bat w

#

50

aho &
#
.
50

1. & -
# .
b n -
50

2. &

# . . . -
& |
50 C G D Em C D G G

git

?# . .

50


. -
bax

? x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x. x. x x
. -
50


bat