Vous êtes sur la page 1sur 5

JEREH BU GURU

Ansemble Pianika
Andante q = 75 Grade 6 | Gita Bangsa School LAGU DAERAH BANTEN

4
Arr by Yulius Maran

j
A [marantsmusic-2017]

&4 j
Cf

Flute
4
& 4 j J

4
A

&4 j bPianika. 1

j

4 j
A

&4

Pianika. 2

4 b

A

&4 j

Pianika. 3

4 J
4
A

& j

Pianika. 4

Andante q = 75 A

j
4
{ 4
& j

Pianika. 5

marantsmusic2017
2


6 B

& r
Cf.
w
Je reh bu gu ru da di bo


Je reh bu gu ru da di bo
w
Fl. &
1. 2.

& wP1.


& w

P2.

P3. & # nw


P4. &
w

P5.
{& w

3
10

& r r
Cf.
w
cah ku du nu rut ning wong tu e. Je reh bu gu ru da di bo


cah ku di nge ban tu wong tu e Je reh bu gu ru da di bo

&
Fl.


&


P1.

&
P2.

P3. &


&

P4.

P5.
{&


4 C

j
13

& r j

Cf.

cah ku du ge lem a keh bla jar. Su pa ya eng ko ja di wong so leh sing


cah ku du be la jar a ga meu.

C

Fl. &
. . . . #

. . . . C
C

& #

P1.

&
P2.
. . . b . n
C

&
. . . .
P3.

&
#
P4.
. . . .

{&
C

. . . .
P5.j
17

Cf. &
j j
J
keh

&
a il mu ne Su pa ya eng ko da di ma nu
Fl.

&

P1.

&

P2.

&
P3.


P4.
&

P5.
{&


5

&
20 rit.
j j
Cf.

J
w
se sing

a

keh gu

na

ne.

Fl. & #

#
&

P1.

P2. &

&
P3.


&
P4.
#

rit.

P5.
{&