Vous êtes sur la page 1sur 6

9.10.

2017 Midzynarodowe stosunki wojskowe - Uniwersytet Warszawski - USOSweb

Midzynarodowe stosunki wojskowe Drukuj sylabus

Informacje oglne

Kod przedmiotu: 2104-L-D3MSWO Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)

Nazwa przedmiotu: Midzynarodowe stosunki wojskowe

Jednostka: Instytut Stosunkw Midzynarodowych

Grupy: ISM - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok -przedmioty obowizkowe

3.00
Punkty ECTS i inne:
zobacz reguy punktacji

Jzyk prowadzenia: polski

Rodzaj przedmiotu: obowizkowe

Zaoenia (opisowo): Brak

Tryb prowadzenia: w sali

Skrcony opis: Siy zbrojne - podstawowe funkcje i zadania. Typy (modele), rodzaje, struktury si zbrojnych. Kontrola
pastwa nad siami zbrojnymi - cywilna kontrola, neutralno polityczna, stosunki cywilno-wojskowe.
Wojskowe zamachy stanu, dyktatury wojskowe. Charakterystyki si zbrojnych wybranych pastw.
Sojusze polityczno-militarne, koalicje. Wielonarodowe siy wojskowe. Siy zbrojne w konfliktach
zbrojnych i wojnach. Siy zbrojne w operacjach pokojowych/innych ni wojenne. Zmiany zachodzce w
sferze wojskowoci.

Peny opis: Przedmiot - podstawowa terminologia, konteksty: polityka, strategia, doktryna, geopolityka,
geostrategia, geografia wojenna. Strategiczne aspekty stosunkw midzynarodowych.
Siy zbrojne jako instrument polityki. Role, funkcje, misje zadania si zbrojnych. Siy zbrojne w wiecie
wspczesnym. Liczebno, wydatki wojskowe. Bazy wojskowe, dyslokacja wojsk. Niepastwowe grupy
zbrojne.
Siy zbrojne w pastwie. Cywilna kontrola nad armi. Stosunki cywilno-wojskowe. Wojskowe zamachy
stanu, dyktatury wojskowe.
Siy zbrojne wybranych pastw.
Zbrojenia; rozbrojenie, kontrola zbroje.
Sojusze polityczno-militarne, koalicje. NATO - istota, koncepcje strategiczne, struktury. Wielonarodowe
siy wojskowe.
Siy zbrojne w kryzysach, konfliktach zbrojnych, wojnach.
Siy zbrojne w operacjach pokojowych, innych ni wojenne.
Wspczesne problemy, zmiany zachodzce w sferze wojskowoci.

Literatura: Balcerowicz B. - "Obronno pastwa redniego", "Sojusz a obrona narodowa", "Pokj i >nie-pokj<",
"Siy zbrojne w pastwie i stosunkach midzynarodowych"; Chojnacki W. (red.) - "Transformacja
instytucjonalno-organizacyjna wojska na progu XXI wieku"; Ciupiski A. (red.) - "Bezpieczestwo
polityczne i wojskowe"; Clausewitz C. - "O wojnie"; Heisbourg F. - "Wojny"; Kitler W. - "Obrona
narodowa wybranych pastw", Kubiak K. - "Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne w wiecie";
Kupiecki R. - "NATO u progu XXI wieku"; Kuniar R. (red) - "Polska polityka bezpieczestwa 1989-
2000", "Polityka i sia. Studia strategiczne - zarys problematyki"; Muenkler H. - "Wojny naszych
czasw"; Pawowski J. (red.) - "Umidzynarodowiony konflikt wewntrzny"; Toffler A.,H. - "Wojna i
antywojna"; Trejnis Z. - "Siy zbrojne w pastwie demokratyczny i autorytarnym"; Wrblewski R. -
"Wprowadzenie do strategii wojskowej".

Efekty ksztacenia: Opanowanie elementarnej wiedzy o siach zbrojnych, ich miejsca, roli, funkcji w pastwie i stosunkach
midzynarodowych. Nabycie umiejtnoci analizy sytuacji midzynarodowej z uwzgldnieniem jej
aspektw militarnych. Nabycie umiejtnoci krytycznej oceny siy w stosunkach midzynarodowych.

Metody i kryteria oceniania: Rne w zalenoci od grupy i prowadzce go

Praktyki zawodowe: Brak

Zajcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakoczony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-27

Typ zaj: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc wicej informacji

Koordynatorzy: Marek Madej, Marek Tabor

Prowadzcy grup: Marek Madej, Marek Tabor

Lista studentw: (nie masz dostpu)

Zaliczenie: Zaliczenie na ocen zobacz plan zaj

Rodzaj przedmiotu: obowizkowe

Tryb prowadzenia: w sali

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2104-L-D3MSWO 1/6
9.10.2017 Midzynarodowe stosunki wojskowe - Uniwersytet Warszawski - USOSweb
Skrcony opis: Siy zbrojne - podstawowe funkcje i zadania. Typy (modele), rodzaje, struktury si zbrojnych. Kontrola
pastwa nad siami zbrojnymi - cywilna kontrola, neutralno polityczna, stosunki cywilno-wojskowe.
Wojskowe zamachy stanu, dyktatury wojskowe. Charakterystyki si zbrojnych wybranych pastw.
Sojusze polityczno-militarne, koalicje. Wielonarodowe siy wojskowe. Siy zbrojne w konfliktach
zbrojnych i wojnach. Siy zbrojne w operacjach pokojowych/innych ni wojenne. Zmiany zachodzce w
sferze wojskowoci.

Peny opis: 1. Wprowadzenie.


a) Podstawowe pojcia - polityka, strategia, doktryna. Strategia, sztuka operacyjna, taktyka, sztuka
wojenna. Strategiczne aspekty stosunkw midzynarodowych. Geopolityka, geostrategia, geografia
wojenna.
b) Siy zbrojne definicja. Siy zbrojne a inne formacje uzbrojone/mundurowe. Siy zbrojne jako
instrument polityki, element struktury pastwa. Role, funkcje, misje, zadania si zbrojnych. Siy zbrojne
specyficzna grupa spoeczna, grupa interesu.
c) Typy armii. Organizacja si zbrojnych. Rodzaje wojsk, struktury, sztaby.

Literatura (sugerowana):
B. Balcerowicz, Siy zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010, rozdz. 1- 3.
Parliamentary oversight of the Security Sector, DCAF-IPU, Geneva/Belgrade 2003, p. 53-72.
http://www.dcaf.ch/Publications/Parliamentary-Oversight-of-the-Security-Sector

2. Siy zbrojne w wiecie wspczesnym. Identyfikacja stanu. Koncepcja post-modern armed forces

a) Liczebno si zbrojnych, poziom wydatkw wojskowych. Porwnanie wskanikw z lat: 1985, 1995,
2005, 2015 (lub najnowszych dostpnych).
b) Bazy wojskowe. Wojska dyslokowane poza wasne terytorium. Zmiany w okresie 1986 2012 r.
c) Koncepcja post-modern military forces (socjologia si zbrojnych).

Literatura:
Military Balance 2016 (oraz odpowiednio wczeniejsze edycje)
SIPRI Yearbook 2015. Armaments, Disarmaments and International Security (wybrane punkty)
B. Balcerowicz, Powrt siy, Rocznik strategiczny 2006/07, s. 20-36
Ch. Moskos (ed.), Postmodern military, Armed Forces after the Cold War, New York 2000, s. 1-32

3. Cywilna kontrola nad armi i security sector reform

a) Cywilna kontrola w pastwie demokratycznym istota zagadnienia i podstawowe problemy.


b) Cywilna kontrola w praktyce. Casus: genera Skrzypczak (VIII 2009 r.)
c) Wojskowe zamachy stanu. Dyktatury wojskowe.
d) Koncepcja security sector reform
Literatura:
Z. Trejnis, Siy zbrojne w pastwie demokratycznym i autorytarnym, Warszawa 1997.
B. Balcerowicz, Siy zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010, rozdz. IV
Democratic Control of Armed Forces, DCAF Backgrounder, No. 5/2008
http://www.dcaf.ch/Publications/DCAF-Backgrounders
Security Sector Reform and Governance, DCAF Backgrounder, No. 5/2009
http://www.dcaf.ch/Publications/DCAF-Backgrounders

4-5. Siy zbrojne wybranych pastw.


a) Czynniki determinujce charakter si zbrojnych pastwa
b) Siy zbrojne Stanw Zjednoczonych - mocarstwa globalnego
c) Siy zbrojne Federacji Rosyjskiej odradzajcego (?) si mocarstwa
d) Siy zbrojne Francji - mocarstwa europejskiego
e) Siy zbrojne Turcji pastwa (do niedawna) kontrolowanego przez armi
f) Siy zbrojne Izraela pastwa w stanie nie-pokoju
f) Siy zbrojne Szwajcarii pastwa, ktre jest armi.
g) Siy zbrojne Polski pastwa po transformacji ustrojowej

Literatura:
B. Balcerowicz, Siy zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010, rozdz. V
Military Balance 2016 (odpowiednie pozycje)
B. Grka-Winter, M. Madej (red.), Pastwa czonkowskie NATO wobec nowej koncepcji strategicznej
Sojuszu. Przegld Stanowisk, Warszawa 2010 (odpowiednie pozycje)
Strony internetowe waciwych ministerstw lub si zbrojnych

6-8. Sojusze i koalicje. Wielonarodowe siy wojskowe.

a) Sojusze, koalicje polityczno-militarne (istota, mechanizmy powstawania, podstawowe typy i


kategorie).
b) Czynniki decydujce o powstaniu i rozpadzie Sojuszy (za Salt)
c) NATO geneza, uczestnictwo, specyfika organizacji
d) NATO struktura organizacyjna cia cywilnych i wojskowych. Siy wielonarodowe
e) NATO koncepcja strategiczna
f) NATO aktywno operacyjna
g) NATO gwne wspczesne problemy i wyzwania (w tym koncepcja Smart Defense)
h) Wsplna (Europejska) Polityka Bezpieczestwa i Obrony (CSDP) geneza, rozwj, istota, dostpne
zasoby
i) Misje wojskowe CSDP gwne kategorie, kierunki rozwoju

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2104-L-D3MSWO 2/6
9.10.2017 Midzynarodowe stosunki wojskowe - Uniwersytet Warszawski - USOSweb
Literatura:
B. Balcerowicz, Siy zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010, rozdz. VI i VII
S. Walt, Why Alliances Endure or Collapse, Survival, 1997, Vol. 39, No. 1.
R. Kuniar (et.al.), Bezpieczestwo midzynarodowe, Warszawa 2012, rozdz. 8-9
Rocznik strategiczny (ostatnie 3 edycje, rozdz. nt. NATO; ostatnie 3 edycje, rozdz. nt. CSDP)
Strony internetowe www.nato.int; http://eeas.europa.eu/csdp/index_en.htm

9-10. Kontrola zbroje i rozbrojenie. Handel broni


a) Bro masowego raenia. Bro jdrowa, wspczesne arsenay jdrowe
b) Bro jdrowa porozumienia o kontroli zbroje (PTBT,NPT,CTBT) i strefach bezatomowych.
c) Bro chemiczna i biologiczna porozumienia rozbrojeniowe (CWC, BTWC + antecedencje protokoy
genewskie)
d) Bro konwencjonalna ukady globalne, w tym dotyczce broni niehumanitarnych (CCW +
protokoy; miny przeciwpiechotne i bro kasetowa)
e) Kontrola zbroje konwencjonalnych w Europie (ukady CFE)
f) Handel broni skala i specyfika
g) Kontrola eksportu gwne instrumenty prawne i polityczne (w tym kodeksy postpowania, reimy i
instytucje, ATT)
h) Offset istota i podstawowe problemy na przykadzie dowiadcze Polski
i) Prognoza ewolucji sytuacji w przyszoci (czy moliwy jest nowy wycig zbroje?)

Literatura:
B. Balcerowicz, Siy zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny, rozdz. X
SIPRI Yearbook 2015. Armaments, Disarmaments and International Security (wybrane punkty)
M. Tabor, Reimy kontroli zbroje jdrowych i chemicznych: trzeszczy w szwach, ale nie jest jeszcze
le, Rocznik strategiczny 2014/2015
R. Kuniar (ed.), Bezpieczestwo midzynarodowe, rozdz. 7,14,18
J. Goldblat, Arms Control: The New Guide to Negotiations and Agreements, London 2003, p. 3-19,
101-125.
UN Office in Geneva, Disarmament
http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/2D415EE45C5FAE07C12571800055232B?
OpenDocument

11-12. Siy zbrojne w kryzysach, konfliktach zbrojnych, wojnach. Operacje pokojowe


a) Kryzys, konflikt zbrojny, wojna podstawowe pojcia i kategorie.
Wykad 1 godz.
b) Wiksze konflikty zbrojne po zimnej wojnie (dane statystyczne) trudnoci w analizie danych tego
rodzaju
c) Charakterystyka wspczesnych konfliktw zbrojnych
a) Misje, operacje pokojowe; operacje stabilizacyjne.
b) Operacje pokojowe. Przegld ilociowy.
c) Udzia Wojska Polskiego w misjach/operacjach pokojowych
d) Udzia Wojska Polskiego w konfliktach w Iraku i Afganistanie.
Literatura:
B. Balcerowicz, Siy zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, rozdz. VIII-IX
SIPRI Yearbook 2015 (odp. rozdzia)
B. Balcerowicz, Polskie wojny, Rocznik Strategiczny 2008/2009
F. Ggor, K. Paszkowski, Midzynarodowe operacje pokojowe w doktrynie obronnej RP, Warszawa
1998
United Nations Peacekeeping, http://www.un.org/en/peacekeeping/
J. Symonides (red.), Organizacja Narodw Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2005, s.
77-127
www.mon.gov.pl

13-14. Wspczesne problemy, zmiany w sferze wojskowoci.


a) Rewolucja w dziedzinie wojskowoci (RMA) i zwizek technologii
b) Case study problemy uycia UAV
c) Prywatyzacja przemocy

Literatura:
B. Balcerowicz, Siy zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, rozdz. XI
R. Kuniar (ed.), Bezpieczestwo midzynarodowe, rozdz. 17.
M. Madej, Drone War on Terrorism uycie bezzaogowych pojazdw latajcych (UAV) w walce z
terroryzmem, Polski Przegld Dyplomatyczny, nr 3 (65)/ 2012

Literatura: 1. B. Balcerowicz, Siy Zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Warszawa 2010.
2. R. Kuniar (et.al.), Bezpieczestwo midzynarodowe, Warszawa 2012
3. Military balance 2016, London 2016
4. Rocznik strategiczny (wybrane edycje, zwaszcza 3 ostatnie)
5. SIPRI Yearbook 2015. Armaments, disarmaments and international security, Oxford 2015

Uwagi: brak

Zajcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (w trakcie)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-26

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2104-L-D3MSWO 3/6
9.10.2017 Midzynarodowe stosunki wojskowe - Uniwersytet Warszawski - USOSweb
Typ zaj: Konwersatorium, 30 godzin, 150 miejsc wicej informacji
Koordynatorzy: Marek Madej

Prowadzcy grup: Marek Madej, Marek Tabor

Lista studentw: (nie masz dostpu)

Zaliczenie: Zaliczenie na ocen


zobacz plan zaj

Rodzaj przedmiotu: obowizkowe

Tryb prowadzenia: w sali

Skrcony opis: Siy zbrojne - podstawowe funkcje i zadania. Typy (modele), rodzaje, struktury si zbrojnych. Kontrola
pastwa nad siami zbrojnymi - cywilna kontrola, neutralno polityczna, stosunki cywilno-wojskowe.
Wojskowe zamachy stanu, dyktatury wojskowe. Charakterystyki si zbrojnych wybranych pastw.
Sojusze polityczno-militarne, koalicje. Wielonarodowe siy wojskowe. Siy zbrojne w konfliktach
zbrojnych i wojnach. Siy zbrojne w operacjach pokojowych/innych ni wojenne. Zmiany zachodzce w
sferze wojskowoci.

Peny opis: 1. Wprowadzenie.


a) Podstawowe pojcia - polityka, strategia, doktryna. Strategia, sztuka operacyjna, taktyka, sztuka
wojenna. Strategiczne aspekty stosunkw midzynarodowych. Geopolityka, geostrategia, geografia
wojenna.
b) Siy zbrojne definicja. Siy zbrojne a inne formacje uzbrojone/mundurowe. Siy zbrojne jako
instrument polityki, element struktury pastwa. Role, funkcje, misje, zadania si zbrojnych. Siy zbrojne
specyficzna grupa spoeczna, grupa interesu.
c) Typy armii. Organizacja si zbrojnych. Rodzaje wojsk, struktury, sztaby.

Literatura (sugerowana):
B. Balcerowicz, Siy zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010, rozdz. 1- 3.
Parliamentary oversight of the Security Sector, DCAF-IPU, Geneva/Belgrade 2003, p. 53-72.
http://www.dcaf.ch/Publications/Parliamentary-Oversight-of-the-Security-Sector

2. Siy zbrojne w wiecie wspczesnym. Identyfikacja stanu. Koncepcja post-modern armed forces

a) Liczebno si zbrojnych, poziom wydatkw wojskowych. Porwnanie wskanikw z lat: 1985, 1995,
2005, 2015 (lub najnowszych dostpnych).
b) Bazy wojskowe. Wojska dyslokowane poza wasne terytorium. Zmiany w okresie 1986 2012 r.
c) Koncepcja post-modern military forces (socjologia si zbrojnych).

Literatura:
Military Balance 2016 (oraz odpowiednio wczeniejsze edycje)
SIPRI Yearbook 2015. Armaments, Disarmaments and International Security (wybrane punkty)
B. Balcerowicz, Powrt siy, Rocznik strategiczny 2006/07, s. 20-36
Ch. Moskos (ed.), Postmodern military, Armed Forces after the Cold War, New York 2000, s. 1-32

3. Cywilna kontrola nad armi i security sector reform

a) Cywilna kontrola w pastwie demokratycznym istota zagadnienia i podstawowe problemy.


b) Cywilna kontrola w praktyce. Casus: genera Skrzypczak (VIII 2009 r.)
c) Wojskowe zamachy stanu. Dyktatury wojskowe.
d) Koncepcja security sector reform
Literatura:
Z. Trejnis, Siy zbrojne w pastwie demokratycznym i autorytarnym, Warszawa 1997.
B. Balcerowicz, Siy zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010, rozdz. IV
Democratic Control of Armed Forces, DCAF Backgrounder, No. 5/2008
http://www.dcaf.ch/Publications/DCAF-Backgrounders
Security Sector Reform and Governance, DCAF Backgrounder, No. 5/2009
http://www.dcaf.ch/Publications/DCAF-Backgrounders

4-5. Siy zbrojne wybranych pastw.


a) Czynniki determinujce charakter si zbrojnych pastwa
b) Siy zbrojne Stanw Zjednoczonych - mocarstwa globalnego
c) Siy zbrojne Federacji Rosyjskiej odradzajcego (?) si mocarstwa
d) Siy zbrojne Francji - mocarstwa europejskiego
e) Siy zbrojne Turcji pastwa (do niedawna) kontrolowanego przez armi
f) Siy zbrojne Izraela pastwa w stanie nie-pokoju
f) Siy zbrojne Szwajcarii pastwa, ktre jest armi.
g) Siy zbrojne Polski pastwa po transformacji ustrojowej

Literatura:
B. Balcerowicz, Siy zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010, rozdz. V
Military Balance 2016 (odpowiednie pozycje)
B. Grka-Winter, M. Madej (red.), Pastwa czonkowskie NATO wobec nowej koncepcji strategicznej
Sojuszu. Przegld Stanowisk, Warszawa 2010 (odpowiednie pozycje)
Strony internetowe waciwych ministerstw lub si zbrojnych

6-8. Sojusze i koalicje. Wielonarodowe siy wojskowe.

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2104-L-D3MSWO 4/6
9.10.2017 Midzynarodowe stosunki wojskowe - Uniwersytet Warszawski - USOSweb
a) Sojusze, koalicje polityczno-militarne (istota, mechanizmy powstawania, podstawowe typy i
kategorie).
b) Czynniki decydujce o powstaniu i rozpadzie Sojuszy (za Salt)
c) NATO geneza, uczestnictwo, specyfika organizacji
d) NATO struktura organizacyjna cia cywilnych i wojskowych. Siy wielonarodowe
e) NATO koncepcja strategiczna
f) NATO aktywno operacyjna
g) NATO gwne wspczesne problemy i wyzwania (w tym koncepcja Smart Defense)
h) Wsplna (Europejska) Polityka Bezpieczestwa i Obrony (CSDP) geneza, rozwj, istota, dostpne
zasoby
i) Misje wojskowe CSDP gwne kategorie, kierunki rozwoju

Literatura:
B. Balcerowicz, Siy zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2010, rozdz. VI i VII
S. Walt, Why Alliances Endure or Collapse, Survival, 1997, Vol. 39, No. 1.
R. Kuniar (et.al.), Bezpieczestwo midzynarodowe, Warszawa 2012, rozdz. 8-9
Rocznik strategiczny (ostatnie 3 edycje, rozdz. nt. NATO; ostatnie 3 edycje, rozdz. nt. CSDP)
Strony internetowe www.nato.int; http://eeas.europa.eu/csdp/index_en.htm

9-10. Kontrola zbroje i rozbrojenie. Handel broni


a) Bro masowego raenia. Bro jdrowa, wspczesne arsenay jdrowe
b) Bro jdrowa porozumienia o kontroli zbroje (PTBT,NPT,CTBT) i strefach bezatomowych.
c) Bro chemiczna i biologiczna porozumienia rozbrojeniowe (CWC, BTWC + antecedencje protokoy
genewskie)
d) Bro konwencjonalna ukady globalne, w tym dotyczce broni niehumanitarnych (CCW +
protokoy; miny przeciwpiechotne i bro kasetowa)
e) Kontrola zbroje konwencjonalnych w Europie (ukady CFE)
f) Handel broni skala i specyfika
g) Kontrola eksportu gwne instrumenty prawne i polityczne (w tym kodeksy postpowania, reimy i
instytucje, ATT)
h) Offset istota i podstawowe problemy na przykadzie dowiadcze Polski
i) Prognoza ewolucji sytuacji w przyszoci (czy moliwy jest nowy wycig zbroje?)

Literatura:
B. Balcerowicz, Siy zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny, rozdz. X
SIPRI Yearbook 2015. Armaments, Disarmaments and International Security (wybrane punkty)
M. Tabor, Reimy kontroli zbroje jdrowych i chemicznych: trzeszczy w szwach, ale nie jest jeszcze
le, Rocznik strategiczny 2014/2015
R. Kuniar (ed.), Bezpieczestwo midzynarodowe, rozdz. 7,14,18
J. Goldblat, Arms Control: The New Guide to Negotiations and Agreements, London 2003, p. 3-19,
101-125.
UN Office in Geneva, Disarmament
http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/2D415EE45C5FAE07C12571800055232B?
OpenDocument

11-12. Siy zbrojne w kryzysach, konfliktach zbrojnych, wojnach. Operacje pokojowe


a) Kryzys, konflikt zbrojny, wojna podstawowe pojcia i kategorie.
Wykad 1 godz.
b) Wiksze konflikty zbrojne po zimnej wojnie (dane statystyczne) trudnoci w analizie danych tego
rodzaju
c) Charakterystyka wspczesnych konfliktw zbrojnych
a) Misje, operacje pokojowe; operacje stabilizacyjne.
b) Operacje pokojowe. Przegld ilociowy.
c) Udzia Wojska Polskiego w misjach/operacjach pokojowych
d) Udzia Wojska Polskiego w konfliktach w Iraku i Afganistanie.
Literatura:
B. Balcerowicz, Siy zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, rozdz. VIII-IX
SIPRI Yearbook 2015 (odp. rozdzia)
B. Balcerowicz, Polskie wojny, Rocznik Strategiczny 2008/2009
F. Ggor, K. Paszkowski, Midzynarodowe operacje pokojowe w doktrynie obronnej RP, Warszawa
1998
United Nations Peacekeeping, http://www.un.org/en/peacekeeping/
J. Symonides (red.), Organizacja Narodw Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2005, s.
77-127
www.mon.gov.pl

13-14. Wspczesne problemy, zmiany w sferze wojskowoci.


a) Rewolucja w dziedzinie wojskowoci (RMA) i zwizek technologii
b) Case study problemy uycia UAV
c) Prywatyzacja przemocy

Literatura:
B. Balcerowicz, Siy zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, rozdz. XI
R. Kuniar (ed.), Bezpieczestwo midzynarodowe, rozdz. 17.
M. Madej, Drone War on Terrorism uycie bezzaogowych pojazdw latajcych (UAV) w walce z
terroryzmem, Polski Przegld Dyplomatyczny, nr 3 (65)/ 2012

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2104-L-D3MSWO 5/6
9.10.2017 Midzynarodowe stosunki wojskowe - Uniwersytet Warszawski - USOSweb
Literatura: 1. B. Balcerowicz, Siy Zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Warszawa 2010.
2. R. Kuniar (et.al.), Bezpieczestwo midzynarodowe, Warszawa 2012
3. Military balance 2016, London 2016
4. Rocznik strategiczny (wybrane edycje, zwaszcza 3 ostatnie)
5. SIPRI Yearbook 2015. Armaments, disarmaments and international security, Oxford 2015

Uwagi: brak

Opisy przedmiotw w USOS i USOSweb s chronione prawem autorskim.


Wacicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2104-L-D3MSWO 6/6