Vous êtes sur la page 1sur 38

ANIMA

Marcia Funebre

Musica di: Antonino Oddo


IO
G
G
A
M
O
A
PI
O
C

Partitura

Antonino Oddo, Via S. Bonfigio n. 35 - 91012 Buseto Palizzolo, Trapani


(Italy) e-mail: ninoddo@tiscali.it, Tel. 0923851217, Cell. 3470523561.
Partitura ANIMA
Marcia Funebre
Musica di: Antonino Oddo
> > #
b # J ..
.
&b c J
4

Flauto

p p
# c > # .. . j
Clarinetto in Mi b & # > J
p p
> > # .. . j
1Clarinetto in Si b & c # J
p p
> > j
2Clarinetto in Si b & c # J .. .
p p
> > j
Sax soprano & c # J .. .
p p

&
# c > > #
. .. .
# J . J J
p p p
Sax contralto 1

> > # . .
& c # J J ..
p
Sax tenore

p p
# c j ..
& # > j j
p
jSax baritono
p j p
# > # j j j j
& c ..
. . . .
Corni Mib

p p
> #
. . . .
? bb c J J .. J
Tromboni I,II,III J J
p
> > #
Tromba in Si b 1 & c # J ..
p
> >
Tromba in Si b 2 & c # J ..
p
> >
# . .
J
? bb
c # J ..
Euphonium
p p p
? bb c ..
# j j j j
>
Basso Tuba
p p p p
> ..
c
J
J J J J
Rullante
p
p
>
c
j j .. j
Cassa e Piatti
J p p

2 bb # .

8
.
J
Fl. & J

# j
Cl.Mi b & # . j .

# . j .
1 Cl.Si b & J

# . j .
2Cl.Si b & J

# . j .
Sax S. & J
# # . j .
Sax C. 1 & J

&
.
Sax T. J J

#
& j j j j
#

Sax B.

# j j j j j j j j j j j
&
Corni Mib
. . # . # . . # . . . . . .
. . . . . . . . . . .
? b b J J
# J
#
J # J J J J J J
T.ni I,II,III J

Tr.Si b 1 &

Tr.Si b 2 &

? bb
.
Euph.
J J

? bb j j j j
B.Tba.
#

J J J J J J J J J J J
Rull.

C.P. j j j j
b w12 .
.
&b J 3
Fl. J
P
# j
& j .
Cl.Mi b
. w
P
j . j
1 Cl.Si b & . w
P
j . j
2Cl.Si b & . #
P
j . j
Sax S. & . #
P
# .
Sax C. 1 & J #
P
.
Sax T. & # J
P
#
& j
j j

Sax B.

j j j j P j j j j
#
&
Corni Mib
. . . # . . . . .
P
. . . . . . . .
? b b J
J # J J J J
T.ni I,II,III J J
P
. j
Tr.Si b 1 &
P
. j
Tr.Si b 2 &
P
.
? bb # J
Euph.

P
? bb j j j
B.Tba.

P

J J J J J J J J
Rull.

P
j j j

C.P.
P
4 bb # . .
J .
16

Fl. & J J

# j
& j j
Cl.Mi b # .
. .

j
1 Cl.Si b & # . j
. J .

# . j . j
2Cl.Si b & J .

# . j . j
Sax S. & J
.

#
Sax C. 1 & # #


Sax T. & #
# . J . J

#
& j j j j
Sax B.

# j j j j j j j j j j
& j
Corni Mib
# . . . # . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
? b b # J

J # J J J J J J J J
T.ni I,II,III J

j
Tr.Si b 1 & # . j
.
J .

# . j j
Tr.Si b 2 & . J .

#
? bb # . J . J
Euph.

? bb j j j j
B.Tba.

J J J J J J J J J J J
Rull.

j j j j

C.P.
. . N N N
bb .. nn# .. N 5
1 Volta 2 Volta

Fl. &
Cresc.
F
# n# # # # .
.. . . a
1 Volta 2 Volta

Cl.Mi b & . a a a
Cresc.
F
### . a
. .. . a a a
1 Volta 2 Volta

1 Cl.Si b & .
Cresc.
F
#
## .
.. # . . a
1 Volta 2 Volta

2Cl.Si b & #. a a a
Cresc.
F
###
.. . .. a a
1 Volta 2 Volta

Sax S. & #. a a
Cresc.
F
# 1Volta n# #
# # .. .
. .. . J a . a J . a
2 Volta

Sax C. 1 & J
Cresc.
F
#
#
.. # # # # ..

1 Volta 2 Volta

Sax T. &
Cresc.
F
# n# ##
.. # ..


1 Volta 2 Volta

&
Cresc. # # a
Sax B.

# # j 2 Voltaj
#
n# # # . F j j
& . . . .. # .
1 Volta

Corni Mib . . .
F
# . . . # . . .
Cresc.


? b b J .. J nn # .. J
1 Volta 2 Volta

T.ni I,II,III J
Cresc.
F
# #
# .. a
. .. . a a a a
1 Volta 2 Volta

Tr.Si b 1 &
Cresc.
F
.. # . ### .
. a a
1 Volta 2 Volta

Tr.Si b 2 & #. a a
Cresc.
F

? bb # . # n n# .
1 Volta 2 Volta

Euph. . n .
Cresc.
F
? bb n n # ..
..
1 Volta 2 Volta

B.Tba.
Cresc. n # a
F
J .. .. J J
1 Volta 2 Volta

Rull. J J J
Cresc.
F
.. ..

1 Volta 2 Volta


J
C.P.
Cresc.
F
N24
6 # N > nbb
.
Fl. &

# ## nnn# .
Cl.Mi b & # a a

>

##
> nnn .
1 Cl.Si b & # a a

## nnn
2Cl.Si b & # a a a

## nnn
Sax S. & # a a

# ## n > nnn#
Sax C. 1 & # a a a a

## . n nnn
Sax T. & #

## nnn# N
& ##
nSax B.

# ## j
& # n n n n #
Corni Mib
>

n >
?# nb
T.ni I,II,III J b

## a > nnn
Tr.Si b 1 & # a a
.

## nnn
Tr.Si b 2 & # a a a

.

. b n b
Euph.
?# b

?# nb
b A
B.Tba.
n > >
>

J J > J J
Rull.
J J>
C.P.
>
b b > . nn # 7
28

Fl. &

# > ####
Cl.Mi b & .
>
> . >
1 Cl.Si b &
###

###
2Cl.Si b &

###
Sax S. &

# #### .
Sax C. 1 & J . J

> ###
Sax T. &

# ####
&
Sax B.
a
# j > ####
& #
Corni Mib
>
# >
T.ni I,II,III
? b b J nn #

> ###
& .
Tr.Si b 1

###
& . #

Tr.Si b 2
>
>
Euph.
? bb nn#

? bb nn#
B.Tba.
N
>
>
J J J J J J J J
Rull.>
C.P.
32 b
8 #
Fl. &

# ## n
Cl.Mi b & #

### n
1 Cl.Si b &

## n
2Cl.Si b & #

## n
Sax S. & #

# ##
Sax C. 1 & # .
J
n


## . n
Sax T. & #

##
& ##
n
Sax B.

#### j j

n
Corni Mib &
b
T.ni I,II,III
?# J J

### n
Tr.Si b 1 &

## n
Tr.Si b 2 & #
. b
?#
Euph.

?#
B.Tba.
b

Rull. J J J J J J J J


C.P.
## 1 Volta

..
2 Volta

J 9
Fl. &
Diminuendo

# ##
& # # .. j

1 Volta 2 Volta

Cl.Mi b

Diminuendo

### # .. j

1 Volta 2 Volta

1 Cl.Si b &
Diminuendo

## j
& # # ..
1 Volta 2 Volta

2Cl.Si b
Diminuendo

### j
# ..
1 Volta 2 Volta

Sax S. &
Diminuendo

# ## ..
& # # a a j j
1 Volta 2 Volta

Sax C. 1

Diminuendo

# # # j
.. j
& #
1 Volta 2 Volta

Sax T.

####
Diminuendo

.. N j

n
1 Volta 2 Volta

& # N
# N N
Sax B.

#### j j
# .
.
1 Volta 2 Volta Diminuendo

Corni Mib &

#
Diminuendo


?# .. J J
1 Volta 2 Volta

T.ni I,II,III

### #
Diminuendo

.. j

1 Volta 2 Volta

Tr.Si b 1 &
Diminuendo

## j
& # # ..
1 Volta 2 Volta

Tr.Si b 2

#
Diminuendo

?# . J
J
1 Volta 2 Volta

Euph. .
Diminuendo

?# .. N j


n
1 Volta 2 Volta

# N
# N N
B.Tba.

Diminuendo

J J J .. J
1 Volta 2 Volta

Rull. J J J J J J
Diminuendo

.
.
1 Volta 2 Volta


J
C.P.

Diminuendo
10 # . . . 44
n b b ..
40

Fl. & J
P
# ## n# . .
Cl.Mi b & # n n .. .
J
P
### n n . . .
n ..
J
1 Cl.Si b &
P
### n .
2Cl.Si b & n n n .. . .
J
P
### nn .
Sax S. & n n .. . .
J
P
# ## n
. . n . n n # .. j
Sax C. 1 & # J J J J
P
## . nn
Sax T. & # N J. . n .. J J J J
P
## n#
& ## n j n n ..
n

Sax B.

P j j j j j j
#### j n#
& n n n n ..
n . . .
PJ J J J J J
Corni Mib

.
?# n b . . b n
T.ni I,II,III J b b .. J J J J J J J J J J J J
P
## nn j
Tr.Si b 1 & # n .. .
. .
P
## nnn .
Tr.Si b 2 & #
n
. .

. . j

P

Euph.
?# n b b .. J J J J
P
?# j n b ..
b
b
B.Tba.
b n
P

J ..
Rull.
J J J J J J J J J J J J
P
..
C.P.
P
. . .
bb . 48. J 11
Fl. &

# . . .
Cl.Mi b & . . J

. . .
. . J
1 Cl.Si b &

. . . .
& . #
2Cl.Si b
J

. . . .
Sax S. & . J #

# j . #
& J j j J
Sax C. 1

#
& J J j j #
>
Sax T.

#
&
Sax B.


# #
j j
j j j j >
# j j j j
&
# j
Corni Mib

J
J J
#
#
? b b J J J J J J

J J J J

# J
T.ni I,II,III J J J

. . .
Tr.Si b 1 & . . J

. . #
Tr.Si b 2 & . . . J


? b b J # > #
Euph. J
J
J

? bb
# #

B.Tba.
>

Rull. J J J J J J J J J J J J J J


C.P.
12 b b . .
. .
52

Fl. & J J J
Cresc. F Cresc.

# . . . .
Cl.Mi b & J J J
F

Cresc. Cresc.

. . .
J J . J
1 Cl.Si b &
Cresc. F Cresc.

. . .
& N # J J
2Cl.Si b J
F Cresc.


Cresc.

. . .
Sax S. & N # J J J
Cresc. F Cresc.

# N # .
J J
j J
Sax C. 1 & J J
Cresc. F Cresc.


& # j
j j J J J j J
Sax T.

Cresc. F Cresc.

#
j
& #

j


Sax B.

j j F
# j j j j j j j

Cresc.


Cresc.

& # Cresc.
J J J J J J
Corni Mib

F

Cresc.


? b b n J J J J

J JJJ

JJJ J J JT.ni I,II,III J
Cresc.
F Cresc.

j
& . .
J .
.
Tr.Si b 1
J
Cresc. F Cresc.

j
Tr.Si b 2 & . .
J . .
j

F

Cresc.

n
Cresc.

? bb
J J J J J J J
Euph.
J
Cresc. F Cresc.

? bb j
j
B.Tba.
n
Cresc. F Cresc.

J J J J J J J J J J J J J J J
Rull.

Cresc.
F Cresc.J J
C.P.
Cresc.
F Cresc.
b J . .
56

b J .. J J 13
1 Volta 2 Volta

Fl. &

# .
.. J
.
J J J
1 Volta 2 Volta

Cl.Mi b &

. .
J J .. J J
1 Volta 2 Volta

1 Cl.Si b &

. .. J .
1 Volta 2 Volta

2Cl.Si b & J J J

j . .. J .
1 Volta 2 Volta

Sax S. & J J

#
1 Volta
. ..
2 Volta
.
Sax C. 1 & J J J J

. .. J .
1 Volta 2 Volta

Sax T. & J J J

# j j .. j j

1 Volta 2 Volta

Sax B. & . .

# j j
..
j j
& .. ..
1 Volta 2 Volta

Corni Mib
. .

.. ..
? b b . .. J .
1 Volta 2 Volta

T.ni I,II,III J J J

. .. .
1 Volta 2 Volta

Tr.Si b 1 & J J J J

j j .. j j
1 Volta 2 Volta

Tr.Si b 2 & . .

. .
? bb J J .. J J
1 Volta 2 Volta

Euph.


? bb j j .. j j
1 Volta 2 Volta

B.Tba. . .
. .

. .. .
1 Volta 2 Volta

Rull.
J

J

J

J

..

1 Volta 2 Volta


J J J J
C.P.


Flauto - Ott. in Do ANIMA
> > #
Marcia Funebre
# # 2 . # . . J
..
Musica di: Antonino Oddo

b
&b c J J
3 8

J
p p

b . w . # . . J 1.Volta .
.
&b J
12 16

J J J .
P
2. Volta # N N N N N24 N > n b .
&b
b n
n .. b
Cresc. F

b > 28 . > n #
&b n
32

b # 1 Volta
2 Volta

#
..
& J
Diminuendo

# 40 nbb . . . . 44
. . 48. . J
& . J .
P
52
. . . 1 Volta . 2 Volta .
56


&b
b J J . J J J .. J J
Cresc. F Cresc.
PICCCOLO in Mi b ANIMA
Marcia Funebre
Musica di: Antonino Oddo
# > 2
& c # J .. j j
3 8


# > . # . j .
p p
# j
j . j
12 16

& # . j .
. w
P
# # n
j .. . n# # # .. a a a n n#
1 Volta 2 Volta 24

& a a
. . a >
Cresc.
F
# . > . ####
&
28


>
#### n # ..
j

32 1 Volta 2 Volta

&

.
Diminuendo

# # # # 40 nn# . . .
n .. . . .
44 48

& J
P

# . J . . . 1 Volta . 2 Volta .
J . J J .
. J J
52

& J J
Cresc. F Cresc.

ANIMA
1Clarinetto in Si b
Marcia Funebre
Musica di: Antonino Oddo

> > # 2
.. . j
&c J # . j . J
3 8

#
p p
j j
. . j .
12 16

& . w #
J
P
j . . . ### . a a a a
24
a > nnn
1 Volta 2 Volta

& . . . a
Cresc.
F
.
>

. > ###

28

&

# # 32 n # 1 Volta .. j
& #
2 Volta

. . 44 . .
Diminuendo

## n n . . 48.
& # n .. J
40

P
. . . . 1 Volta . 2 Volta .
52

J J J . J J J .. J J
&
Cresc. F Cresc.

2Clarinetto in Si b
ANIMA
Marcia Funebre Musica di: Antonino Oddo

> > 2
&c # J .. . j # . j . J
3 8


p p
j . j # . j .
12 16

& . # J
P
j .. # . ### . a nnn
a a
1 Volta 2 Volta 24

& . #. . a
a a a
Cresc.
F
4 ###
n # ..
26 32 1 Volta

&

# # # 2 Volta j 40 n n n n . . . . 44 . . .
& . J
Diminuendo
P
. . 1 Volta .
. J . .
52

& . # N # J .
J . J J

48 2 Volta

J J J
Cresc. F Cresc.
ANIMA
Sax soprano Marcia Funebre
Musica di: Antonino Oddo
> > 2
&c # .. . j # . j .
3 8

J J
p p
j . j # . j .
12 16

& . # J
P
j ### . a nnn 4 ###
.. . a a
1 Volta 2 Volta 24 26

& . # . . a a a
Cresc.
F
### n #
..
32 1 Volta

&


# # # 2 Volta j nn . . . . .
n n .. .
40 44

& J
Diminuendo P
. J . .
52

&
. . J # N # J j . .. .
48 1 Volta 2 Volta

J J J J
Cresc. F Cresc.
Sax contralto ANIMA Musica di: Antonino Oddo
Marcia Funebre

#
& c
>

> #
.. . J # . j

4 8

# J . . J
p p p
# . .
12

& J J # #
P
# n# # # # . .
# . .. . . J a . a J . a J
16 1 Volta 2 Volta

&
Cresc.
F
# # # # 24 a a n > nnn# #### .
a a J . J . J
28

&

####
n # a ..
32 1 Volta

&

#### n
n n # .. j
a j j . . n .
2 Volta 40 44

& J J J J
Diminuendo P
# j . # N .
& J j j J #
48

J
Cresc.

#
j J . .. . J
52

J
1 Volta 2 Volta

& J J J J J

F Cresc.
Sax tenore ANIMA
Marcia Funebre Musica di: Antonino Oddo

> > # . . .
..
& c # J J
4 8

J
p p p
.
& # J # #

12 16

J
P
. . .. ##
# # # ..
1 Volta 2 Volta

& J J #
Cresc.
F
# # # 24 . n #
n n n > # #
28

&

## .
n #
& #
32

## . nnn .
j
j
& # .. N J. . .J J
1 Volta 2 Volta 40

Diminuendo P
#

&J J J J j j # #
44 48

>

j j 52 j J
J J j J . .. .
1 Volta 2 Volta

& J J J J
Cresc. F Cresc.
Sax baritono
ANIMA Musica di: Antonino Oddo
Marcia Funebre

# j
& c # j j j .. j j
4 8

#
p > p p
#
j j j j j j j
12 16

&

P
# j . n# # # # .
j .
1 Volta 2 Volta 24

& .
Cresc. # # a
F
## nn n # ####
& ## a
28

N
n
>
####

# N .. N j
32 1 Volta 2 Volta

& n
n # N N
# # # # 40 j n n n # .
Diminuendo

.
44 48

& n n
#
>
P
# j j j j
& # # j j . .. .
52 1 Volta 2 Volta


Cresc. F Cresc.
Flic. Sopr. ino Mib
ANIMA
Marcia Funebre
Musica di: Antonino Oddo

# > # 2 8 j 16
& c J j ..
. # .
3 5


# >
p P
# n# # # # .
& . j . j . .. . . a a
1 Volta 2 Volta

a a a
Cresc.
F
#### 24
a n nn#
.

28
.
& a a

# ####
& a a a a a a
32

a a a a a

## a #a
& # # a a n a a a a a a .. a a j

1 Volta 2 Volta


Diminuendo

## n n n # ..
& ## j
40 44

. . . . .
.
P
# j j j j . j j
. . j . . .
48 52 1 Volta 2 Volta

& . J . .
.

Cresc. F Cresc.
Tromba/Flic. Sopr. in Si b 1 ANIMA
Marcia Funebre
Musica di: Antonino Oddo

> > # 2
..
8
. j
&c J # . j
3 5 16

#
p P
j ### . a a a a
& . J . . .. . a a a

1 Volta 2 Volta 24

.
Cresc.
F
### a > n n n
28
. > ###
& .

### n # 1 Volta
..
32

&

# # # 2 Volta j nn j .
n .. . . . . .
40 44

&
Diminuendo P

. J .
. J
J .
. j J . J .. J . J
48 52 1 Volta 2 Volta

& .
Cresc. F Cresc.
Tromba/Flic. Sopr. in Si b 2
ANIMA
Marcia Funebre
Musica di: Antonino Oddo
> > 2 8 j
&c # .. .
3 5

J
p P
j ###
& # . j .. # .
16 1 Volta 2 Volta

.
J . #.
Cresc.

## nnn
& # .. a a a a a a a
.
24

F
###
. #
28


&
>
### n # j
..
32 1 Volta 2 Volta

&
Diminuendo

### nnn .
. j . . #
40 44 48

& . . . . . .
n J
P

. j
j
j j . j
. . .
j
52 1 Volta 2 Volta

& . J . .

Cresc. F Cresc.

Flic. Barit./Euphonium
ANIMA
Marcia Funebre Musica di: Antonino Oddo
> > # . . .
8
? b c # J J ..

J
4

b
p p p
.
? bb #
J #

#
16

J
12

P
. n
? b . J J # .. # #
nn
1 Volta 2 Volta

b
Cresc.

24 . b
? # .. nb
28

F
> 32 . b
? b #
nn
b

# 1 Volta

. 2 Volta


?# J J nb
40

. b
Diminuendo

44
# >
? bb .. J J J J J J J
48

J
P

# n 52 J 1 Volta . 2 Volta .
? bb J J J J J J J J J .. J J
Cresc. F Cresc.
1 Trombone ANIMA
Marcia Funebre
Musica di: Antonino Oddo
> # . . . . 8 . . .
4
. . . .
? b c J J J .. J J J J J J J J J
b
p p
. . . . . . 12.
. . . . . . . 16 . . .
? bb J J J J J J J J J J J J J J J J J
P
. . .
. . . . . . 1#Volta # . . .
2 Volta
24
? bb J J J J J J J J nn # .. J J
F
n > # >
Cresc.

32
?# J nbb J nn # J J
28

40 . . .
b 1Volta 2 Volta b
?# .. J J J nbb

44 48 #
Diminuendo

? b b .. J J J JJJ JJJ J J J JJJ JJJ JJJ JJJ


P

52
1 Volta
. .
2 Volta

? bb J J J J J J J J J J
J J J
J J
J J J J J
J
Cresc. F Cresc.
2 Trombone
ANIMA
Marcia Funebre
> . . . . . J. J. . . 8 . . .
Musica di: Antonino Oddo

? bb c J J J .J J J J J J J
4

p p
. . . . .
. 12. . . . . . . .
? bb J J J J J J J J J J J J J J
P
16 .
. . . . 2 Volta
. . . . . . . 1 Volta . . .

? bb J J J J J J J J J J J
..
nn# J J
F
> >
Cresc.

?# J n b b J #
nn
24 28

32 # 1 Volta
? # J J ..

b . . . 44
40

?# J J J b . JJJ
n b . JJJ JJJ J J J
2 Volta

Diminuendo P

? b b J J J J J J J J J
48

J J J J J J J J J


Cresc.

? b b J J JJJ JJJ
.
.. J . J
52

J J J J J
1 Volta 2 Volta

F Cresc.
3 Trombone
ANIMA Musica di: Antonino Oddo
Marcia Funebre
> . . . . . . . . 8 .
. .
? bb c J J .. J J J J # J J J # J J
4

J
p p
16 .
? b b J. . . . . . . . . .
J J J # J J J
. . . . . .
J J # J J J # J J
12

J J J
P
. . . . . .
? b J. J. . .
J J J. J. J .. J
n n # ..

1 Volta 2 Volta

b J J
Cresc. F
? # J > n b b J > n n #
24 28

? # J ..
32 1 Volta

? # J J . . . 44
n J n b b .. J J J J J J J J J J J J
2 Volta 40

Diminuendo P
? b b J J J J J J J J J J J J J # J J n J J J
48

Cresc.

? b b J J . .. .
J J J J J J J J J
52 1 Volta 2 Volta

J J J J
F Cresc.
1 Corno/Flic. Contr. Mib ANIMA
Marcia Funebre
Musica di: Antonino Oddo

# > #
& c J . . .. . . J. . . . J. .j . J. .
4 8

J J J J J J J J J
p p
# . . J. J. . . . . J. J. . . J. .j .
& J J
12 16

J J J J J J J
P
# . . . . . . . . . . . .
# J .. # J n# # # # . 24
& J J J J J J
1 Volta 2 Volta

. J J
Cresc.
F
# # # n n n # # # # # # 32
# > n 28
>
& J J J J

#### n n#
. . . n . n n
1 Volta 2 Volta 40

& .
J J J
Diminuendo

# . 48 #
& .JJJ J J J JJJ JJJ J JJJ JJJ JJJ
44

J J
P 52

# j 1 Volta . . 2Volta .

& J
J J J J J J J J J J J J JJJ J J
.
J J
Cresc. F Cresc.
2 Corno/Flic. Contr. Mib ANIMA
Marcia Funebre
Musica di: Antonino Oddo
# >
& c j j .. j j .j .j j j .j j j j j
4 8

J . . . . . . . . . .
p p
# j
& . j .j .j j j j j .j .j j j
12

. . . . . . .
P
# 16 j j j j j j j j j . .. n# # # # .
.. . . . j j
& . . . . . . . . . J .
1 Volta 2 Volta 24

J
Cresc. F
## #
n n n # j > # # # j
& # # J
28

> J

# # # 32 j j
& # # ..
1 Volta 2 Volta

Diminuendo

## j n n n # .. j j j j j j
& # # n . . .
40 44

J J J J J J J J J
P
# j j j j j j j j j j j j j j
& J J J
48 52

Cresc.

#
& J J J j j j j j
. .. j . j
1 Volta 2 Volta

J J J
F
Cresc.
3 Corno/Flic. Contr. Mib
ANIMA
Marcia Funebre Musica di: Antonino Oddo

# j
& c j j .. j j j j
. . . . j j j j j j j
4 8

# . . . # . .
> . . . .
p p
#
& j j j j j j j j j j
j j j j j j j
12 16

. . . . . # .
. . . . # . . . # . . . .
P
# n# # # # . n#
j j j j j .. j j j j n n
1 Volta 2 Volta 24

& . . .
. . . . . . . . >
Cresc.
F
# ####
j
28

& >
##
& # # j j ..
32 1 Volta

# # 2 Volta n n n # .. j j j j j j j j j j j j
& # # j j j
40 44

n . . .
Diminuendo
P
# j j j j j j j j j
& j j j j # j j j j j
48

#
Cresc.

# 52 j j j j j j j j j j
& j j j .. j j
1 Volta 2 Volta

. .
F Cresc.
1 Corno in FA ANIMA
Marcia Funebre
Musica di: Antonino Oddo

> #
.j .
j .. j j . . j j
&b c . j .j . .
J
4 8

. . J J . . J . J J
p p
j
.j .j .j .j .j .j .j
j
& b . . . . . . j .
12 16

J J J J J .
P
. . j j . . # J. . . .. # . . . n # # .. J
& b J J . . J J
1 Volta 2 Volta 24

J J
Cresc. F
## > n >
J n n b J # n # # J
28 32

& J

## b . j j .j . b . n n b


1 Volta 2 Volta 40

& .
Diminuendo

& b .. J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J #
44 48

P 52

j j j
j
& b J J J J J J J
JJJ . . j . j
j j .
1 Volta 2 Volta

J JJ
Cresc. F Cresc.
2 Corno in FA ANIMA
Marcia Funebre
Musica di: Antonino Oddo

j
&b c j j .. j j j j j j j j j j j
4 8

> . . . . . . . . . . . . .
p p

&b j j j j j j j j j j j j
12

. . . . . . . . . . . .
P
&b j j j j j j j j j .j . . .. j n # # .. j j
16 1 Volta 2 Volta

. . . . . . . . . . . .
Cresc.
F
## j n j # j j
> n b > n #
24 28

&

##
# . j j
.

32 1 Volta 2 Volta

&
Diminuendo

# # 40 j nnb . j j j j j j j j j
. j j
n . . .
j j j j

44

&
P
j j j j j j j j j j j j j j
b j
48

&
Cresc.

j j j j
j j j j j j j j j .. j j
&b .
52 1 Volta 2 Volta

.
F Cresc.
3 Corno in FA ANIMA
Marcia Funebre Musica di: Antonino Oddo

&b c j j j .. j j j j j j j j j j j

4 8

> . . . . . # . . . # . . . .
p. p
& b j j j j j j j j j j j j j j j j j
12 16

. . . . . # . . . . . # . . . # . . . .
P
j . j ## . j n
j n b
b j j n j
1 Volta 2 Volta 24

j j
& . . >
. . . . . . . . . .
Cresc. F
b j n # # j j
28

&
>
# 32
& # .. j j
1 Volta 2 Volta


Diminuendo

## nnb . j j j
j . j j j j j j j j j j j j
40 44

&
n . . .
P
j j j
& b j j j j j j j j j j j j
48

# n
Cresc.

& b j j j j j j j j j j j j j .. j j
52 1 Volta 2 Volta

. .
F Cresc.
ANIMA
Bassi/C.bassi Mib/Sib Marcia Funebre
Musica di: Antonino Oddo
? b c
b # j j j .. j j j j
4 8

#
p > p
p
? bb j j j j j j j
12 16


P
? bb j . n # . nbb
1 Volta 2 Volta 24

. n .
Cresc. n # a n > > >
F
? bb A nn#
N
28 32


>
?# # N .. N j b n j n bb
1 Volta 2 Volta 40

b # N N n
Diminuendo
b
? b ..
b # #
44 48

P >
? b j j j j
b n j j . .. .
52 1 Volta 2 Volta

F . .
Cresc. Cresc.
ANIMA
Marcia Funebre Musica di: Antonino Oddo
Cassa e Piatti

>
j j j j j j j
c ..
4 8


J p p

j
j j j 16
j j j ..
1 Volta

12 2 Volta

P
J
>
Cresc.
24 28
..
>
F 36
1 Volta 2 Volta
.
32

.
Diminuendo
J

..

40 44 48


P
52 1 Volta 2 Volta

.
.
J J J J J J
Cresc. F Cresc.
Rullante ANIMA
Marcia Funebre
Musica di: Antonino Oddo

>
c J .. J J
J
4 8

J J J J J J J J J J
p p

J J J J J J J J J J J J J J J
12 16

J J
P
>
J J J J J .. J .. J J J J J J J J J J
1 Volta 2 Volta 24

Cresc.
F
>
J J J J J J J J J J J J
28 32

J J

J J J J J J J J .. J J J J J
1 Volta 2 Volta 40


Diminuendo

.. J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
44 48

P
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J . J . J . .
52 1 Volta 2 Volta


Cresc.
F Cresc.

Vous aimerez peut-être aussi