Vous êtes sur la page 1sur 2

MOCI PER ATURAR LA SUSPENSI DE LAUTONOMIA DE

CATALUNYA
EXPOSICI DE MOTIUS

Lacord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a
la suspensi de lautonomia de Catalunya, evidencia que davant dun problema poltic
la resposta de lEstat espanyol es basa en la repressi i en la retallada de drets.
Trenta-vuit anys desprs de recuperar lautonomia catalana amb laprovaci de
lEstatut, desprs de les llargues dcades de dictadura franquista, sn ara tres partits
poltics en el marc democrtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella
situaci danullaci poltica.

Laplicaci de larticle 155 de la Constituci Espanyola liquida, de facto, lautonomia


catalana a travs dun fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat
de dileg de lEstat espanyol i que sha concretat en la seva resposta repressiva a
travs de la vulneraci de drets fonamentals, la censura dinternet i de mitjans de
comunicaci, la violaci del secret postal, les detencions de crrecs pblics, querelles i
processos judicials contra el govern, la mesa del parlament i ms de 700 alcaldes i
alcaldesses, la brutal violncia policial exercida contra poblaci pacfica l1 doctubre,
lempresonament dels lders de la societat civil, el gran desplegament de forces
policials que encara es mant a Catalunya i la intervenci i congelaci dels comptes de
la Generalitat de Catalunya.

El Govern espanyol i els partits poltics que li donen suport continuen optant per la via
de la repressi i la vulneraci de drets enlloc descoltar el clam del poble i les
institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van
concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el
passat 1 doctubre, en el referndum dautodeterminaci de Catalunya, van ser
novament refermat el mandat democrtic per a la independncia de Catalunya.

Per tots aquests motius, lAjuntament de _______________

ACORDA

Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el


mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del
Referndum d'Autodeterminaci i la Llei de Transitorietat Jurdica i Fundacional de la
Repblica aprovades pel Parlament de Catalunya.

Segon. Condemnar la violaci de drets fonamentals a Catalunya a travs de les


mesures repressives aplicades per lEstat espanyol contra la poblaci i les institucions
catalanes.

Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensi
de lautonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb
laplicaci de larticle 155 de la Constituci Espanyola.
Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidenta del Parlament de Catalunya, a lAssociaci Catalana de Municipis, a
lAssociaci de Municipis per la Independncia, al Govern espanyol i als grups poltics
del Parlament de Catalunya.

__________________, ___ de _____________ __ de 2017

_____________ ______________ i ________________

Grup municipal __________________________________