Vous êtes sur la page 1sur 1

SENARAI BORANG YANG PERLU PELAJAR SEDIAKAN DAN SERAHKAN

PENDAFTARAN PROJEK SARJANA 1 (MBE 12302)


PENYELIA DAN Borang Daftar Tajuk Projek Sarjana 1
JAWATANKUASA
PASCA IJAZAH
PROJEK SARJANA 1 (MBE 12302)
PENYELIA Borang Pengesahan Layak Pembentangan PROJEK SARJANA
1
Borang Cadangan PROJEK SARJANA
(Cetak Menggunakan Kertas Berwarna HIJAU)
KETUA PANEL PENILAI Borang Pengesahan Ketua Panel Penilai
Borang Cadangan PROJEK SARJANA
(Cetak Menggunakan Kertas Berwarna HIJAU)
Borang Penilaian Pembentangan
(Cetak Menggunakan Kertas Berwarna MERAH JAMBU)
Borang Analisis Penilaian Laporan dan Pembentangan
(Cetak Menggunakan Kertas Berwarna WARNA KUNING)
PANEL PENILAI Borang Cadangan PROJEK SARJANA
(Cetak Menggunakan Kertas Berwarna HIJAU)
Borang Penilaian Pembentangan
(Cetak Menggunakan Kertas Berwarna MERAH JAMBU)
PROJEK SARJANA 2 (MBE 22804)
PENYELIA Borang Pengesahan Laporan Akhir PROJEK SARJANA 2 oleh
Penyelia
Borang Laporan PROJEK SARJANA
(Cetak Menggunakan Kertas Berwarna BIRU)
KETUA PANEL PENILAI Borang Pengesahan Ketua Panel Penilai
Borang Peraturan Etika VIVA
Borang Laporan PROJEK SARJANA
(Cetak Menggunakan Kertas Berwarna BIRU)
Borang Penilaian Pembentangan
(Cetak Menggunakan Kertas Berwarna MERAH JAMBU)
Borang Analisis Penilaian Laporan dan Pembentangan (Cetak
Menggunakan Kertas Berwarna WARNA KUNING)
PANEL PENILAI Borang Laporan PROJEK SARJANA
(Cetak Menggunakan Kertas Berwarna BIRU)
Borang Penilaian Pembentangan
(Cetak Menggunakan Kertas Berwarna MERAH JAMBU)
JAWATANKUASA Borang Pengesahan Pembetulan PROJEK SARJANA 2
PASCA IJAZAH Borang Penyerahan Projek Sarjana Berjilid Keras
Tesis berjilid keras 2 salinan
Laporan Teknikal
Softcopy tesis dan laporan teknikal berformat PDF (dimasukkan
dalam CD)
*softcopy tersebut mestilah mengikut format sebenar penulisan.