Vous êtes sur la page 1sur 2

01

DAI-NOS A BNO
Letra e Msica de Jos Accio Santana
Momento da Bno

2 G C

7 F C

l& 4 j
J # n l l _ _ _ _ l =l
================

l l l l l
l 2. A vos - sa l bn - o, Se- l nho - ra A - pa - re - l ci - da,
1. A - pa - re - ci - da, com vos - so a - mor di - vi - no,
l
l 2 l l l l
l? 4
L================ l l l =l

j
G7 C 7
G C

l& J # n l l l =l
================

l l l l l
l a - ben - o - l ai o vos -so l po -vo pe - re - l gri - no. l
l l l l l
vai ser ca - mi - nho e mui -ta luz em nos - sa vi - da.


l?
L================ l l l =l
F

j j
C 7
G C

J

J
l & { l l l =l
================
l l l l l
l Dai -nos a l bn - - o, l me que - l ri - - da, l
_j _ _ _ _ l _ l
l _ _ _ l _ _ l _j
J


l ? { l
L================
J
l l =l

Dai-nos a bno 02


j

j

F G7 C G7 C================
l&
J l l J l _ ={


l l l l
l l l l
Nos - sa Se - nho - - ra A - pa - re - ci - - da!

l _Jj _ _ l _ l _j _ _ l _

J ={
L================
l? l l l