Vous êtes sur la page 1sur 47

Gzel Sanatlar Genel Mdrl

TR MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM


Directorate General of Fine Arts

CUMHURBAKANLII
SENFON
ORKESTRASI
PRESIDENTIAL
SYMPHONY
ORCHESTRA

CUMHURBAKANLII SENFON ORKESTRASI MDRL


DIRECTORATE OF PRESIDENTIAL SYMPHONY ORCHESTRA

Talatpaa Bulvar No:38 Ulus / ANKARA


Tel: +90 (312) 309 13 43
1826cso@gmail.com
cso1826@yahoo.com
www.cso.gov.tr

CSO Ana Sponsoru / CSO Main Sponsor


Sanat, uzun alma ve
abalardan sonra
alnnda ilk hissedendir.

The artist is the person who feels


the light first on his forhead after long
work and effort.
2017-2018
konser sezonu
concert season

CUMHURBAKANLII
SENFON
ORKESTRASI
PRESIDENTIAL
SYMPHONY
ORCHESTRA
Yayn Sorumlusu
Renda Altan Kalmukolu

Yayna Hazrlayan
Sibel Ayhan Bayer
Yksel Grer
Aynur E

Tasarm
dil Tuncal

Tercme
Sinem Glin Korkut

Bask
Epa-Mat
Ankara 2017

CUMHURBAKANLII SENFON ORKESTRASI MDRL


DIRECTORATE OF PRESIDENTIAL SYMPHONY ORCHESTRA

Talatpaa Bulvar No:38 Ulus / ANKARA


Tel:+90 (312) 309 13 43
Faks: +90 (312) 311 75 48
E-posta: cso1826@yahoo.com
www.cso.gov.tr
191 yldr lkemizin kltr ve sanat hayatnda ok nemli
bir yere sahip olan Cumhurbakanl Senfoni Orkestras,
Cumhuriyet dneminden sonra Atatrkn kendisine vermi
olduu grevin bilinci ierisinde, bir kez daha yeni bir sezona
balamann heyecan ierisinde.

Bilim ve felsefe alanlar ile birlikte lkelerin en nemli geliim dinamiini sanat
oluumlar tekil ederler.

nk insan becerisinin, hayal gcnn, yeniliki dncenin toplumlarn bilimsel


ve teknolojik geliimlerinde ne denli nemli tetikleyici unsurlar olduunu artk
hepimiz ok daha iyi biliyoruz.

Zenaat anlayn basit bir el ii dzeyinde alglayan, sanat anlayn ise popler ticari
kayglarn iine hapseden toplumlarn 21. yzylda bilimsel ve teknik gelimeleri
yakalayamayaca aikrdr.

Bu nedenle nmzdeki yzyllarda uluslararas dzeyde varlk gsterebilme


iddiasnda olan lkeler, bilimsel aratrma ve gelitirme almalar kadar, sanatsal
yaratcla ve sanat kurumlarna da yatrm yapyorlar.

Sanat piramidinin en stnde yer alan, yaratc dncenin soyut, ancak en gelimi
ifadesi olarak bilinen evrensel sanat mziinin ieriinde tarihsel, sistematik,
yzyllarn birikimi ile ulalm, ok derin bir altyap yatmaktadr.

Dnyann mzik sanatnda varm olduu bu ileri teknik dzeyi takip etmek,
renmek, zmlemek, anlamak ve buna dayanarak kendi mzik dncemizi,
kendimize yabanclamadan en gelimi tekniklerle yaratmak zorundayz.

Cumhuriyet dneminde yaratlm olan ve halen zengin Anadolu kaynaklarndan


beslenerek yaratlmakta olan ada Trk Mziinin evrensel sanat dnyasnda
yerini alabilmesi, Cumhurbakanl Senfoni Orkestras iin en nde gelen misyon
olarak deerlendirilmelidir.

Bu vizyon dorultusunda siz deerli izleyicilerimizin orkestramza vermi olduu


destek, en byk gcmz oluturmaktadr.

Tm sanatseverlere ve sanat arkadalarma mutlu, baarl, sanat dolu bir


sezon dilerim.

RENGM GKMEN
Cumhurbakanl Senfoni Orkestras
Orkestra efi ve Genel Mzik Direktr
The Presidential Symphony Orchestra, having a very important
place in the cultural and artistic life of our country for 191
years, is in the excitement of starting a new season once
again in the mission consciousness given by Atatrk after the
Republican Era.

Along with the fields of science and philosophy, the most important developmental
dynamics of the countries are the art formations.

Because we all know much better that human talent, imagination, and innovative
thought are important triggers in the scientific and technological development of
societies.

It is evident that societies that perceive their understanding of creativity at the level
of simple handicrafts and artistic insight into popular commercial concerns can not
achieve scientific and technical developments in the 21st century.

For this reason, countries that are willing to be able to exist internationally over
the next century, are investing in artistic creativity and art institutions as well as
scientific research and development work.

Universal art music which is at the top of the art pyramid, known as the abstract
but most advanced expression of creative thinking has a historical, systematic,
centuries-old, deeply rooted infrastructure.

We have to follow, learn, solve, understand this advanced technical level that
the world has in music art and based on this, we have to create our own musical
thought with the most advanced techniques without alienating ourselves.

Being able to take place in the universal art world, which was created in the
Republican Era and is still being produced by feeding from rich Anatolian sources,
should be regarded as the most important mission for the Presidential Symphony
Orchestra.

In accordance with this vision, the support that our esteemed audience gave to the
orchestra has created our greatest power.

I wish a happy, successful, artistic season for all art lovers and artists.

RENGM GKMEN
Conductor and General Music Director of
Presidential Symphony Orchestra
Cumhurbakanl Senfoni Orkestras olarak, lkemizin eitli kentlerinde ve
niversite kampslerinde vermi olduumuz konserler, ocuklarmz ve genlerimiz
iin gerekletirdiimiz eitim konserleri ve dnyann en sekin ef ve solistlerini
arladmz periyodik konserlerimizle youn ancak bir o kadar da keyifli bir
sezonu geride braktk.

Bireyi ve toplumu gelitiren ve yaam daha anlaml klan kltr ve sanat tketimini
lkemizde yaygnlatrmann yannda, sanatn evrenselliini Orkestramz yorumuyla
dnyaya sunma abamz ilk gnk coku ve heyecanyla devam etmektedir.

Orkestramz adna bu anlaml yolculuumuzda bizleri hi yalnz brakmayan siz


sanat dostlarmza kranlarm sunuyor, yaama ve insana ait duygularmz oksesli
mziimiz eliinde paylaacamz keyifli bir sezon geirmenizi diliyorum.

RENDA ALTAN KALMUKOLU


Cumhurbakanl Senfoni Orkestras
Mdr
As the Presidential Symphony Orchestra, we have left behind a busy but very
enjoyable season with concerts we have given in various cities and university
campuses in our country, educational concerts for our children and young
people, and periodical concerts with the worlds most distinguished conductors
and soloists.

With the interpretation of our orchestra, our efforts to present the universality of
art to the world continue with the first days excitement and enthusiasm, as well
as expanding the consumption of culture and art, which develops individual and
society and more meaningful life, in our country.

On behalf of our orchestra, I would like to convey our gratitude to you friends
of art who have never left us alone in this meaningful journey, and wish you a
pleasant season in which we will share our feelings of life and humanity in the
voice of our music.

RENDA ALTAN KALMUKOLU


Director of the
Presidential Symphony Orchestra
CUMHURBAKANLII SENFON ORKESTRASI

Cumhurbakanl Senfoni Orkestras dnyada, bugne kadar kesintisiz yaamn


srdrebilmi senfoni orkestralarnn en eskilerinden biridir.

1826 ylnda Padiah Sultan II. Mahmut devrinde balayan batllama hareketleri
ile lkemize giren oksesli mzik, ksa zamanda kurumsallamtr. Bu kkl adm,
Sultan II. Mahmut tarafndan Avusturya-Macaristan mparatorluk Sarayndan
stanbula davet edilen Giuseppe Donizettinin orkestrann bana getirilmesi
izlemitir. Cumhuriyete kadar orkestrann ad Muzika-i Hmayundur ve
bu aamadaki faaliyetleri saraya zeldir. 1924te
devralnan bu sanat kurumu, byk Atatrkn emri
ile Ankaraya tanm ve yepyeni bir anlayla halkn
kltr ve sanat dzeyini ykseltmek amacyla faaliyet
gsteren bir eitim kurumuna dntrlmtr.

Byk Atatrkn yce makamnn adn vererek


(Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestras) onurlandrd
Cumhuriyet Tarihinin ilk kurumu olan Orkestra, Atatrkn ngrd sanat ve
mzik ilkeleri dorultusunda, Onun dnceleri nda yaratlm, oksesli mzik
ulusumuz adna onur verici bir dzeye karlmtr. te bu anlayladr ki; Trkiye
Cumhuriyetinin geliim srecinde, sanatn etkinlii gz nnde bulundurularak,
1924te Musiki Muallim Mektebi kurulmu, bu okul, eitimine, orkestrayla
btnleerek balamtr. O zamanki yetersiz olanaklar ierisinde yaplan eitim
sonucu yetien yetenekli Trk genleri Avrupaya gnderilmi ve bu genler
renimlerini tamamlayp yurda dnerek, 1934te ada Trk Beste Ekoln
kurmutur. (Trk Beleri: Ahmed Adnan Saygun, Cemal Reit Rey, Ulvi Cemal Erkin,
Hasan Ferit Alnar, Necil Kazm Akses).

Musiki Muallim Mektebi, 1936da Ankarada kurulan Konservatuvara, orkestra


retmen kadrosuyla destek vererek karlkl olarak g oluturmulardr. stanbul
ve zmir Devlet Senfoni Orkestralar ile dier sanat kurumlarnn kayna, Musiki
Muallim Mektebidir. Bir yandan kkleri halk mziine dayanan, dier yandan
ada Beste Ekoln oluturan ve bat mzii eitimi alan bestecilerimiz bugn
hala byk beeniyle dinlenmektedir.

1934 ylnda Ahmed Adnan Saygun, 1935te ise yurdumuzdaki evrensel oksesli
mzik eitimi veren kurumlarn programlarn yapmakla grevlendirilen besteci
Paul Hindemithin nerisi ile tannm Alman Orkestra efi Dr. Ernst Praetorius
orkestrann yneticiliine getirilir. Deerli bir orkestra pedagogu olan Praetorius
teknik ynden orkestray uluslararas dzeye kartr. Praetoriusun lmnden
sonra orkestray uzun yllar bata Ferit Alnar ve G. E. Lessing olmak zere pek
ok nl orkestra efi ynetmitir. zellikle Lessing, ada Trk Bestecilerinin
birok eserinin ilk icralarn orkestramzla yapm, bunlar orkestrann repertuvarna
kazandrm, yurtii ve yurtd konserlerde Cumhurbakanl Senfoni Orkestrasn
ynetmi ve bant kaytlarn yaparak tannmasn salamtr.

Louis Fremaux, Lukas Foss, Walters Susskind, Jiri Belohlavek, Aaron Copland, Jean
Perisson, Vladimir Fedoseyev, Karsten Andersen, Bruno Aprea, Massimo Pradella,
Tadeusz Strugala, Marek Pijarowski, Cansug Kahidze, Gilbert Varga, Christian Jarvi,
Michel Tabachnik, Alexander Rahbari gibi nemli eflerle alan orkestra, dnyaca
nl Trk solistler Suna Kan, Ayegl Sarca, dil Biret, Glsin Onay, Verda Erman,
Hseyin Sermet, Fazl Say ve zgr Aydnn yan sra Andre Navarra, Yehudi
Menuhin, Joaquin Rodrigo, Arto Noras, Albricht Mayer, Jean Pierre Rampal, Igor
Oistrakh, Leonid Kogan, Raphael Wallfisch, Hagai Shaham, Truls Mork, Viktor
Pikayzen, Julian Rachlin, Paul Tortelier, Pierre Fournier, Valeri Klimov, Grigory
Sokolov, Peter Katin, Gary Karr, Stefan Ruha, Robert Cohen, Janos Starker, Yuri
Bashmet, Valeri Oistrakh, Vadim Repin, Andor Foldes, Alexander Markov, Vaclav
Hudecek, Karl Leister, Lothar Koch, Alirio Diaz, Carol Byers, Natalia Gutman, Sarah
Chang, Antonio Meneses, Stefan Dohr, Alexander Rudin, Maria Kliegel, Elina
Vahala, Maxim Vengerov, Angela Gheorghiu, Jose Carreras gibi nemli isimlerle
de konserler vermitir.

6940 sayl zel kanunun karld 1957 ylndan sonra uluslararas platformda
da adn duyuran Cumhurbakanl Senfoni Orkestras Almanya, Avusturya,
Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya, Rusya, talya, Fransa, svire, ran, Irak, Lbnan,
sve, Norve, Finlandiya, spanya, Polonya, Kbrs, ek Cumhuriyeti, Gney
Kore, Japonya, Amerika Birleik Devleti, ngiltere, Macaristan, Orta Asya ve in
Halk Cumhuriyeti konserleri ile Atatrkn ngrm olduu ada Trk mzik
hayatnn varln dnyaya duyurmu, dnyaca nl kltr merkezlerinde ald
ok yapc kritiklerle Trkiye Cumhuriyetinin kltrel varlnn tantlmasnda pay
sahibi olmutur.

Orkestramzn daimi Trk efleri arasnda Hikmet imek, Grer Aykal (1988),
Rengim Gkmen (2007), Erol Erdin (2011), Selman Ada (2014) bulunmaktadr.
2016 tarihinden itibaren orkestrann efliini Rengim Gkmen yapmaktadr.

Kurulu Kanununun karld 1957den bu yana, Cumhurbakanl Senfoni


Orkestras, Ankarada says iki binleri bulan radyo-televizyon, genlik ve halk
konserleri, periyodik konserler, aklamal ocuk ve okul konserleri, ayrca
Edirneden Hakkariye kadar yurdun her kesinde be yzden fazla yurt ii ve pilot
blge konserleri vererek lkemizde oksesli mzii tantma, yayma ve sevdirme
alannda nclk etmitir.
PRESIDENTIAL SYMPHONY ORCHESTRA

Presidential Symphony Orchestra is one of the oldest orchestras in the world that
has been able to operate without any interruptions.

Polyphonic music entered our country starting with Sultan Mahmud the Seconds
era in 1826 with the westernization movements and institutionalized in a short
time. After this fundamental step, Guissepe Donizetti was invited to Turkey by
Sultan Mahmud the Second from the imperial palace of Austria-Hungary to lead
the orchestra. Until the Foundation of the Republic, the name of the orchestra was
Mzika-i Hmayun(Royal Band) and it performed
solely in the palace. This institution of art taken over
in 1924 was transferred to Ankara according to the
command of Great Turk Atatrk and reorganized
with a new perspective as an educational institution
operating to elevate the cultural and artistic level of
the people.

The orchestra as the first institution of the Republic was honoured by Great Turk
Atatrk naming it with his supreme authority. The orchestra recreated on his
visionary principles of music and art and the polyphonic music was carried to an
honourable condition. With this understanding, considering the effectiveness of
the art for the development process of the Republic, Musical Teachers School
was founded in 1924 and entered into training in unison with the orchestra. After
the education conducted with the scarce resource of that era, the talented young
students were sent to Europe. After they had completed their education in 1934
and had returned to Turkey, They also known as Turkish Fives Adnan Saygun,
Cemal Reit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar and Necil Kazim Akses
founded Contemporary Turkish Composing School.

Musical Teachers School was the basis of the Conservatory of Ankara founded
in 1936 and gave support to this conservatory with its teaching staff. The main
source of Istanbul and Izmir State Symphony Orchestras and the other artistic
institutions in Turkey was Musical Teachers School. The composers educated with
the western music and founded contemporary composing school affected by both
folk music and the most progressive trends have been listened admiringly even at
the present time.

In 1934 Ahmet Adnan Saygun, in 1935 well-known German Maestro Dr. Ernst
Praetorius with the suggestion of composer Paul Hindemith who was charged
with organizing the programs of the institutions training in the field of universal
polyphonic music were appointed as the head of the orchestra. The valuable
orchestra pedagogue Praetorius elevated the orchestra to the international levels
in technical sense. After the death of Praetorius the orchestra was conducted for
many years by the famous conductors like Ferit Anlar, G.E. Lessing and many
others. Especially Lessing conducted many premiers of Contemporary Turkish
Composers works and put them in the repertory of the orchestra, conducted
these works in the country and abroad, recorded and made them known.

Besides the prominent conductors like Louis Fremaux, Lukas Foss, Walters
Susskind, Jiri Belohlavek, Aaron Copland, Jean Perisson, Vladimir Fedoseyev,
Karsten Andersen, Bruno Aprea, Massimo Pradella, Tadeusz Strugala, Marek
Pijarowski, Cansug Kahidze, Gilbert Varga, Chiristian Jarvi, Michel Tabacnik,
Alexander Rahbari the orchestra collaborated with notable soloists like world
famous Turkish ones Suna Kan, Ayegl Sarca, dil Biret, Glsin Onay, Verda
Erman, Hseyin Sermet, Fazl Say, zgr Aydn and also foreigners like Andre
Navara, Yehudi Menuhin, Joaquin Rodrigo, Arto Noras, Alberich Mayer, Jean
Pierre Rampal, Igor Oistrakh, Leonid Kogan, Raphael Wallfisch, Hagai Shaham,
Truls Mork, Viktor Pkayzen, Julian Rachlin, Paul Tortelier, Pierre Fournier, Valeri
Klimov, Grigory Sokolov, Peter Katin, Gary Karr, Stefan Ruha, Robert Cohen, Janos
Starker, Yuri Bashmet, Valeri Oistrakh, Vadim Repin, Andor Foldes, Alexander
Markov, Vaclav Hudecek, Karl Leister, Lothar Koch, Alirio Diaz, Carol Byers, Natalia
Gutman, Sarah Chang, Antonio Meneses, Stefan Dohr, Alexander Rudin, Maria
Kliegel, Elina Vahala, Maxim Vengerov, Angela Gheorghiu, Jose Carreras.
After the special law numbered 6940 was published in 1957 Presidential Symphony
Orchestra made a name in the international platform as well and performed in
Germany, Austria, Bulgaria, Romania, Yugoslavia, Russia, Italy, France, Switzerland,
Iran, Iraq, Lebanon, Sweden, Norway, Finland, Spain, Poland, Cyprus, Czech
Republic, South Korea, Japan, USA, England, Hungary and China; and contributed
to be introduced the Turkish Republics cultural being to the world in just the same
way as Atatrks wish thanks to many positive criticism received from the worlds
well known cultural centers.

The orchestra was conducted by permanent Turkish Chief Conductors such as


State Artist Prof. Hikmet imek, State Artist Prof. Grer Aykal (1988), State Artist
Prof. Rengim Gkmen (2007), Prof. Erol Erdin (2011), Selman Ada (2014). The
conductor of orchestra is Prof. Rengim Gkmen since 2016.

Since the foundation law passed in 1957 besides the periodic concerts, the
orchestra has given concerts more than two thousands around every corner of the
country from Edirne to Hakkari for radio, TV and for children, youth and public and
has pioneered to introduce, to diffuse and to attach polyphonic music in all parts
of Turkey.
2017-2018
konser sezonu
concert season
Eyll - September 2017

talya-Roma, Konserleri / Italy-Rome Concerts

14-18 Eyll - September 2017

16 Eyll 2017 / Teatro Elisia


saat / time 20:00

17 Eyll 2017 / Teatro Argentina


saat / time 20:00

6 Ekim - October 2017


AILI KONSER / OPENING CONCERT

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 20:00

Rengim Gkmen ef / conductor

dil Biret piyano / piano


devlet sanats / state artist

program
FREDERIC CHOPIN
Andante Spianato, Grand Polonaise Op.22

LUDWIG van BEETHOVEN


Piyano Solo, Koro ve Orkestra iin Fantezi Op.80, do minr

GUSTAV HOLST
Gezegenler

KLTR ve TURZM BAKANLII DEVLET OKSESL KOROSU


MINISTRY of CULTURE and TOURISM STATE POLYPHONIC CHOIR
Burak Onur Erdem koro efi / choirmaster
Ekim - October 2017

12-13 Ekim - October 2017


HKMET MEK ANMA KONSER
HKMET MEK COMMEMORATION CONCERT

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 20:00

Gints Glinka ef / conductor

Knut Weber viyolonsel / violoncello

program
EDWARD ELGAR
Viyolonsel Konertosu Op.85

ALEXANDER von ZEMLNSKY


Denizkz Senfonik iir (Trkiyede ilk seslendirilii)

19-20 Ekim - October 2017


BRLEM MLLETLER HAFTASI / UNITED NATIONS WEEK
BRLEM MLLETLERin 72. KURULU YILDNM
72nd ANNIVERSARY of THE UNITED NATIONS

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 20:00

Theodore Kuchar ef / conductor

Muhiddin Drrolu piyano / piano

program
ZOLTN KODLY
Galanta Danslar

GEORGE GERSHWIN
Rhapsody in Blue

ANTONIN DVOK
Senfoni No:8
Ekim - October 2017

26-27 Ekim - October 2017


CUMHURYET BAYRAMI KONSER / THE REPUBLIC DAY CONCERT

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 20:00

Rengim Gkmen ef / conductor

Bozo Paradzik kontrabas / double bass


Okan enozan anlatc / narrator

program
ERAY NAL
Anadolu Rapsodisi

NNO ROTA
Divertimento Konertant

HASAN UARSU
anakkale ehitlerine (Ankarada ilk seslendirilii)

HASAN UARSU
smailin yks (Ankarada ilk seslendirilii)

KLTR ve TURZM BAKANLII DEVLET OKSESL KOROSU


MINISTRY of CULTURE and TOURISM STATE POLYPHONIC CHOIR
Burak Onur Erdem koro efi / choirmaster

stanbul Turnesi / stanbul Tour


SANAT AILI KONSER / SANAT OPENING CONCERT

3 Kasm - November 2017

Sanat Konser Salonu / Sanat Concert Hall


saat / time 20:00
Kasm - November 2017

10-11 Kasm - November 2017


ATATRK ANMA KONSER / ATATRK COMMEMORATION CONCERT
BLKENT SENFON ORKESTRASI LE ORTAK KONSER /
JOINT CONCERT WITH BILKENT SYMPHONY ORCHESTRA
CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall
saat / time 20:00 / 10 Kasm-November

Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall


saat / time 20:00 / 11 Kasm-November

Matthew Coorey ef / conductor

Seluk Yntem anlatc / narrator

program
EMRE SHAN KALEL
Atatrk zerine (lk seslendirilii)

GOR STRAVNSK
Atekuu Orkestra Siti

RICHARD STRAUSS
Byle Buyurdu Zerdt Op.30

16-17 Kasm - November 2017


KUZEY KIBRIS TRK CUMHURYETnin 33. KURULU YILDNM
33.ANNIVERSARY of THE FOUNDATION of TURKISH REPUBLIC of
NORTHERN CYPRUS
K.K.T.C. CUMHURBAKANLII SENFON ORKESTRASI LE
ORTAK KONSER /JOINT CONCERT WITH TRNC SYMPHONY ORCHESTRA

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 20:00

Cemii Can Deliorman ef / conductor

Emre Elivar piyano/ piano

program
AL HOCA
Kbrs Orkestra Siti

ULV CEMAL ERKN


Piyano Konertosu

EDWARD ELGAR
In the South Gneyde (Alassio) Konser Uvertr Op.50

EDWARD ELGAR
Bavyera Dans Op.37
Kasm - November 2017

23-24 Kasm - November 2017


RETMENLER GN KONSER
THEACHERS DAY CONCERT

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 20:00

Emin Gven Yalam ef / conductor


Thorwald Jorgensen theremin / theremin

program
HECTOR BERLIOZ
Roman Karnaval Uvertr Op.9
SERGEY RAHMANNOV
Vocalise
ANIS FULEIHAN
Theremin Konertosu
ALEXANDER ALABEV
Blbl
ROBERT SCHUMANN
Senfoni No:3 Op.97

30 Kasm/ November - 1 Aralk/December 2017

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 20:00

Toshiyuki Shimada ef / conductor

Marek Drewnowski piyano / piano

program
FREDERIC CHOPIN
Konerto No:1 Op.1

SERGEY PROKOFEV
Romeo ve Juliet Bale Suitleri No:1, 2
Aralk - December 2017

7-8 Aralk - December 2017

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 20:00

Lorenzo Castriota ef / conductor

Blent Evcil flt / flute

program
GIACOMO PUCCINI
Senfonik Kapriyo

LOWELL LIEBERMANN
Flt Konertosu Op.39

JOHANNES BRAHMS
Senfoni No:4

14-15 Aralk - December 2017

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 20:00

Antonio Pirolli ef / conductor

Sevcan Aydn viyola / viola


Ula Yurtolu obua damore / oboe damore
Asude Karayavuz mezzo soprano / mezzo soprano

program
JOHANN CHRISTIAN BACH
Viyola Konertosu

JOHANN SEBASTIAN BACH


Obua damore Konertosu BWV 1055

JOHANN SEBASTIAN BACH


Mattheaus Passiondan Blmler

KLTR ve TURZM BAKANLII DEVLET OKSESL KOROSU


MINISTRY of CULTURE and TOURISM STATE POLYPHONIC CHOIR
Burak Onur Erdem koro efi / choirmaster
Aralk - December 2017

21-22 Aralk - December 2017

SMET NNY ANMA KONSER


SMET NN COMMEMORATION CONCERT

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 20:00

Rengim Gkmen ef / conductor

Ayegl Sarca piyano, devlet sanats / piano, state artist


Hseyin Sermet piyano, devlet sanats / piano, state artist

program
OUZHAN BALCI
Balkan Uvertr

WOLFGANG AMADEUS MOZART


2 Piyano in Konerto K.365

LUDWIG van BEETHOVEN


Senfoni No:4
Aralk - December 2017

29 Aralk - December 2017


YEN YIL KONSER
NEW YEAR CONCERT

Ankara ARENA Spor Salonu / Ankara ARENA Sports Hall


saat / time 20:00

Rengim Gkmen ef / conductor

Yeni Yl Konseri zel Program


New Year Concert Special Programme
Ocak - January 2018

5 Ocak - January 2018

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 20:00

Antonio Pirolli ef / conductor

program
ANTON BRUCKNER
Senfoni No:7

11-12 Ocak - January 2018

RUS BESTECLER
RUSSIAN COMPOSERS

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 20:00

Alexander Rudin ef / conductor


Alexander Rudin viyolonsel / violoncello

program
ANATOLY LYADOV
The Enchanted Lake ve Baba-Yaga Op.56

PETER LY AYKOVSK
Pezzo Capriccioso

ALEXANDER GLAZUNOV
Melodi Op.20 No:1

SERGEY TANEYEV
Canzona

SERGEY RAHMANNOV
Senfonik Danslar Op.45
Ocak - January 2018

18-19 Ocak - January 2018


VERDA ERMANI ANMA KONSER
VERDA ERMAN COMMEMORATION CONCERT

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 20:00

Alessandro Cedrone ef / conductor

Glsin Onay piyano / piano

program
CAMILLE SAINT-SANS
Piyano Konertosu No:2

PETER LY AYKOVSK
Senfoni No:6 Patetik

26 Ocak - January 2018

NEFESL SAZLAR KONSER /


WIND INSTRUMENTS CONCERT

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 20:00

Dahan Dou ef / conductor

program
RICHARD STRAUSS
Serenade Op.7

WOLFGANG AMADEUS MOZART


Grand Partita
ubat - February 2018

1-2 ubat - February 2018

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 20:00

Cemii Can Deliorman ef / conductor

Ayegl Kirmanolu klarinet / clarinet


Selim Aykal fagot / bassoon

program
GOR STRAVNSK
Yayl Sazlar iin Orkestra Konertosu

RICHARD STRAUSS
Klarinet ve Fagot iin kili Konertino

RICHARD STRAUSS
Metamorfozlar

8-9 ubat - February 2018

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 20:00

Wojciech Rodek ef / conductor

Soyoung Yoon keman / violin

program
FRANZ von SUPPE
Uvertr Hafif Svari

SERGEY PROKOFEV
Keman Konertosu No:1

ULV CEMAL ERKN


Senfoni No:1
ubat - February 2018

15-16 ubat - February 2018

SEVGLLER GN KONSER
VALENTINES DAY CONCERT

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 20:00

Antonio Pirolli ef / conductor

Aniello Desiderio gitar / guitar


Ece Gksu vokal / vocal
Can ankaya piyano / piano
Kaan Yldz kontrbas / double bass
Cem Aksel davul / drum

program
JOAQUIN RODRIGO
Gitar Konertosu Aranjuez

GEORGE GERSHWIN
Gershwin arklar

22-23 ubat - February 2018

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 20:00

Tulio Gagliardo Varas ef / conductor

Meneve Aydodu keman / violin

program
PETER LY AYKOVSK
Keman Konertosu

SERGEY RAHMANNOV
Senfoni No:3 Op.44
Mart - March 2018

1-2 Mart - March 2018

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 20:00

Marek Pijarowski ef / conductor

Dominik Wollenweber obua / oboe

program
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Uvertr Saraydan Kz Karma

WOLFGANG AMADEUS MOZART


Obua Konertosu

JOHANNES BRAHMS
Senfoni No:1

8-9 Mart - March 2018

DNYA KADINLAR GN KONSER


INTERNATIONAL WOMENS DAY CONCERT

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 20:00
Vesna Souc ef / conductor

Veriko Tchumburidze keman / violin


Simge Bykedes soprano / soprano
Asude Karayavuz alto / alto
Olcay Kavuzlu anlatc / narrator

program
LUDWIG van BEETHOVEN
Keman Konertosu

FELIX MENDELSHONN
Bir Yaz Gecesi Ryas

SAYGUN FLARMON KOROSU


SAYGUN PHILHARMONIC CHOIR
idem Aytepe koro efi / choirmaster
Mart - March 2018

15-16 Mart - March 2018


18 MART ANAKKALE EHTLERni ANMA KONSER
18 MARCH ANAKKALE MARTYRS COMMEMORATION CONCERT
CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall
saat / time 20:00

Antonio Pirolli ef / conductor

zgr nald piyano / piano


Murat Cangal viyola / viola

program
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Uvertr Don Giovanni

WOLFGANG AMADEUS MOZART


Piyano Konertosu No:23 KV488 La Majr

GIYA KANCHEL
Viyola Solo, Koro ve Orkestra iin Styx
(Ankarada ilk seslendirilii)

KLTR ve TURZM BAKANLII DEVLET OKSESL KOROSU


MINISTRY of CULTURE and TOURISM STATE POLYPHONIC CHOIR
Burak Onur Erdem koro efi / choirmaster

23 Mart - March 2018

TRK- AMERKAN DOSTLUK KONSER


TURKISH - AMERICAN FRIENDSHIP CONCERT

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 20:00

Lee Actor ef / conductor

Fethi Gner alto saksofon / alto saxophone

program
LEE ACTOR
Rapsodi Dans Dans Rapsodisi (Trkiyede ilk seslendirilii)

LEE ACTOR
Alto Saksafon Konertosu (Trkiyede ilk seslendirilii)

LEE ACTOR
Senfoni No:3 (Trkiyede ilk seslendirilii)
Mart - March 2018

29-30 Mart - March 2018


27 MART DNYA TYATROLAR GN ZEL KONSER
27 MARCH WORLD THEATRE DAY SPECIAL CONCERT

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 20:00

Raoul Grneis ef / conductor

Durukan Ordu anlatc / narrator


Cem Babacan piyano / piano
Baar Can Kvrak piyano / piano

program
MAX BRUCH
ki Piyano ve Orkestra iin Konerto La bemol minr

GOR STRAVNSK
Bir Askerin yks

4 Nisan - April 2018

35. ULUSLARARASI ANKARA MZK FESTVAL AILI KONSER


35. INTERNATIONAL ANKARA MUSIC FESTIVAL OPENING CONCERT

SEVDA CENAP AND MZK VAKFI


SEVDA CENAP AND MUSIC FOUNDATION

MEB ura Konser Salonu / MEB Concert Hall


saat / time 20:00

Rengim Gkmen ef / conductor

program
Festival Al ncesi Duyurulacaktr
To be Announced
Nisan - April 2018

12-13 Nisan - April 2018

ANADOLUDAN BR NEFES
A BREATH FROM ANATOLIA

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 20:00

Rengim Gkmen ef / conductor

CSO ello Kuartet CSO Cello Quartet


Hasan Niyazi Tura keman / violin

ANADOLU NEFES
BREATH OF ANATOLIA

program
TURGAY ERDENER
Drt Viyolonsel ve Orkestra iin
Cebeci Monologlar No:3
(Ankarada ilk seslendirilii)

YALIN TURA
Oyun Havalar

EKN ET
Anadolu Trklerinden Dzenlemeler
Nisan - April 2018

20 Nisan - April 2018

23 NSAN ULUSAL EGEMENLK ve OCUK BAYRAMI KONSER


23 APRIL NATIONAL SOVEREIGNTY and CHILDRENs DAY CONCERT

Ankara ARENA Spor Salonu / ARENA Sports Hall


saat / time 19:00

Cemii Can Deliorman ef / conductor


Lain Akyol keman / violin

program
ocuk Bayram zel Program
Childrens Holiday Special Programme

DMTR KABALEVSK
Keman Konertosu Op.48 1.Blm

KLTR ve TURZM BAKANLII DEVLET


OKSESL OCUK KOROSU
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM STATE
POLYPHONIC CHILDRENs CHOIR
Betl Alpay - Rafet Onur Krdar koro efleri / choirmasters

TRT ANKARA RADYOSU OKSESL OCUK KOROSU


TRT ANKARA POLYPHONIC CHILDRENs CHOIR
Sreyya alar - Fulya Yldrak - Nilfer Tatman koro efleri / choirmasters

H.. ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI ORTAOKULU OCUK KOROSU


H.U. STATE CONSERVATORY SECONDARY SCHOOL CHILDRENs CHOIR
Atilla ada Deer koro efi / choirmaster

DEVLET OPERA VE BALES OCUK KOROSU VE BALES


STATE OPERA AND BALLET CHILDRENs CHOIR AND BALLET
Ayegl Erahin koro efi / choirmaster
mr Uyank bale koreografi / ballet choreography
Nisan - April 2018

26-27-28 Nisan - April 2018


KK SEYRCLERMZE ZEL KONSER
SPECIAL CONCERT for KIDS

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 19:00

Tolga Tavi ef / conductor

Dilara Gn anlatc / narrator


Doa Altnok keman / violin

program
CAMILLE SAINT-SANS
Danse Bacchanale

HEINRICH WILHELM ERNST


Rossininin Otello Operasndan Fantezi Op.11

DAN GOELLER
Oscar Wilden Bencil Dev Romanndan Mzikli Masal
(Trkiyede ilk seslendirilii)

4 Mays - May 2018

ANKARA DEVLET KONSERVATUARInn 82. KURULU YILDNM


82. ANNIVERSARY of ANKARA STATE CONSERVATORY

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 20:00

Burak Tzn ef / conductor

al Ycelen keman / violin

program
ANTON DVOK
Keman Konertosu Op.53

JOSEPH HAYDN
Senfoni No:92 Oxford
Mays - May 2018

9-11 Mays - May 2018


AVRUPA BRL GN KONSER
EUROPIAN UNION DAY CONCERT

CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall


saat / time 20:00

Raoul Grneis ef / conductor

Esra etiner soprano


Ezgi Karakaya mezzo soprano
Blent Kleki tenor
Erdem Baydar bariton

program
LUDWIG van BEETHOVEN
Senfoni No:9

KLTR ve TURZM BAKANLII DEVLET OKSESL KOROSU


MINISTRY of CULTURE and TOURISM STATE POLYPHONIC CHOIR
Burak Onur Erdem koro efi / choirmaster

19 Mays - May 2018

ATATRK ANMA, GENLK ve SPOR BAYRAMI KONSER


THE COMMEMORATION of ATATRK, YOUTH and
SPORTS DAY CONCERT

FLM MZKLER KONSER / FILM MUSIC CONCERT

ODT Stadyum / METU Stadium


saat / time 20:00

Gints Glinka ef / conductor

Ezgi Ala solo vokal / solo vocal


Atahan Kaya gitar / guitar

program
YUSUF YALIN
Film Mzikleri
Mays - May 2018

24-25 Mays - May 2018


19 MAYIS ATATRK ANMA GENLK VE SPOR BAYRAMI
ETKNLKLER KAPSAMINDA / WITHIN THE CONTEXT OF
ACTIVITIES OF THE COMMEMORATION OF ATATRK, YOUTH
AND SPORTS DAY CONCERTS
CSO Konser Salonu / CSO Concert Hall
saat / time 20:00

Milli Eitim Bakanl ile Kltr ve Turizm Bakanl birliinde


Diner zer ile 12. Uluslararas Vurmal alglar Festivali

In Cooperation with the Ministry of National Education and


the Ministry of Culture and Tourism,
12th International Percussion Festival with Diner zer

Yurtiiden, yurtdndan sanat ve renci vurmal alglar topluluklar


ritm gsterileri.

Rhythm Performances of National and International Artists and


Students Percussion Ensembles

Din zer
Soner zer
Hakan Yau
Can Kyc
Mays - May 2018

23 Mays - May / 3 Haziran - June 2018

Kampste Senfonik Akamlar Anadolu Turnesi


Anatolia Tour of Symphonic Nights in Campus
Mays - May 2018

Eitim Konserleri / Educational Concerts

Tolga Tavi ef ve anlatc / conductor and narrator

program
TOLGA TAV
Fonikler Ky

Eitim konserlerimiz ilkretim okulu rencileri (1,2,3 ve 4. snflar) iin


hazrlanm ve okullarmzla ibirlii iinde gerekletirilmektedir.

The educational concerts are performed with the collaboration of


the schools for primary school students (1,2,3 and 4th grade)

4 Ekim / October 2017


15 Kasm / November 2017
6 Aralk / December 2017
3 Ocak / January 2018
21 ubat / February 2018
14 Mart / March 2018
21 Mart / March 2018
11 Nisan / April 2018
25 Nisan / April 2018
DEERL MZKSEVERLERN DKKATNE

Orkestramzn 2017-2018 Konser Sezonunda gerekletirecei konserlerini


ve duyurularmz www.cso.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Konserlerimizde ses ve grnt kayd yaplmaktadr. Seslendirilen eserlerin


bazlar birka blmden olumaktadr. Eserin tm bittikten sonra
alklamanz bizlere kolaylk salayacaktr. Ayn nedenle izleyicilerimizin;

Konserden 10 dakika nce yerlerini almalarn,


Konser bitene kadar cep telefonlarn kapal tutmalarn,
Konser bitene kadar flala fotoraf ekmemelerini,
Konser salonunun klar sndkten sonra yer numaras gzetmeksizin
bo koltuklara oturmalarn,
Kaplar kapanp konser baladktan sonra (acil durumlar haricinde)
salona girip kmamalarn,
nemle rica ederiz.

Ynetim Kurulumuz gerekli grd durumlarda program ve tarih


deiiklii yapma hakkna sahiptir.

Sayglarmzla,
CSO Ynetim Kurulu
TO THE ATTENTION of OUR AUDIENCE

In the 2017-2018 Concert Season, you can follow our orchestras concerts
and announcements on our website: www.cso.gov.tr

Some of the works performed by the artists are composed of several


parts. Since all of our concerts are recorded we kindly ask our listeners to
hold their applause until the end of each work. For the same reason, we
advise our listeners to;

Take their seats 10 minutes prior to the concert,


Turn off their cell phones during the concert,
Not take any photographs with flash during the performance,
Take the nearest empty seat after the lights are switched off
regardless of their assigned seat number,
Not enter or leave the hall after the doors are closed
(unless in the case of an emergency),

The Board of Directors is entitled to make changes in the programme and


the dates of the concert if necessary.

Sincerely yours,
CSO Board of Directors
CUMHURBAKANLII SENFON ORKESTRASI MDRL
DIRECTORATE OF PRESIDENTIAL SYMPHONY ORCHESTRA

Talatpaa Bulvar No:38 Ulus / ANKARA


Tel: +90 (312) 309 13 43
Faks: +90 (312) 311 75 48
E-posta: cso1826@yahoo.com
www.cso.gov.tr

1826cso@gmail.com

Cumhurbakanl Senfoni Orkestras

@csoankara

cso_official

Bilet Sat / Ticket Sale

Cumhurbakanl Senfoni Orkestras Konser Salonu Giesi


Presidential Symphony Orchestra Concert Hall Ticket Office

Dost Mzik
Dost Music Center
Ynetim Kurulu
Board of Directors

Rengim GKMEN
ef / Conductor

Renda Altan KALMUKOLU


Mdr / Director
Flt Sanats / Flute Artist

Yaman Nuri RUN


Mdr Yrd. / Co-Director
Fagot Sanats / Bassoon Artist

Sibel Ayhan BAYER


ye / Member
Flt Sanats / Flute Artist

brahim AYDODU
ye / Member
Viyolonsel Sanats /
Violoncello Artist

Gurur KARADA
ye / Member
Tuba Sanats / Tuba Artist
Cumhurbakanl Senfoni Orkestras
Presidential Symphony Orchestra

EF / CONDUCTOR VYOLA / VIOLA


Rengim Gkmen **Artemis Sis Balkz
Selim t
Sibel entin
EF YARDIMCISI / Murat Cangal
CO-CONDUCTOR Bar Ulunar
Cemii Can Deliorman Opal Beli
Bahadr Baabak
Sevcan Aydn
I.KEMAN / I.VIOLIN
Jlide Yaln
(Konzertmeister)
VYOLONSEL /
Bilgehan Erten
VIOLONCELLO
(Konzertmeister Yrd.)
Meneve Aydodu Ouzhan Kavruk
(Konzertmeister Yrd.) (ello Solisti)
Esra Gkolu Zeynep Alnak Uluta
nci Kavruk Pervin Sungar
Mete Yaln Erturul Tanca
zgr Balkz Erkan zbek
Levent Karda Onur enler
Derya Bozok Yiit Tan
Ahmet nal brahim Aydodu
Hseyin Uluta Yaz Irmak
Hasan Niyazi Tura
Nurperi Ycesoy
Glmser Gizem Aytre KONTRABAS /
DOUBLE BASS
*Tayfun Tmer
II.KEMAN / II.VIOLIN Aylin nar
*Tangr Erta
Ouz Uarc
Zeynep Erkan
Umur Koan
Serdar Leblebiciolu
Tuba Tamer Treli Hacer zl
Ebru Tamer
Yeim Tirben
zlem Haznedarolu FLT / FLUTE
Neslihan Erten *A.Aycan Sancar
Ezgi Sava R.Altan Kalmukolu
Aydn zkk Sibel Ayhan Bayer
Elif Nayman alayan Barbaros
Nevzat Kalender Gnay Yetiz
OBUA / OBOE TROMBON / TROMBONE
**Sedat Civelek **Ahmet Yaldz
nar Turkan
Gzin Bilgen
Kaan Civelek TUBA / TUBA
Gurur Karada

KLARNET / CLARINET
*Blent Civelek TNPAN / TIMPANI
**Orun Civelek **Diner zer
Fethi Gner

VURMALI ALGILAR /
FAGOT / BASSOON PERCUSSION
*Tahsin Arslan Fuat Turan
Yaman Nuri run Hakan Yau
Gken Girici Can Kyc

KORNO / HORN ARP / HARP


**Fazl Arslan *aatay Akyol
Bekir amc
Utku nal
Serhat alkan

TROMPET / TRUMPET
*Adnan Yldrm
**Cem Sevgi
Kutay Maktay
Onur Sevgi

*Grup efi / Principal


**Grup ef Yardmcs / Co-Principal
Personel / Personnel

NOTST / NOTIST PROGRAM - TASARIM /


Kadir Remzi Erten PROGRAMME - DESIGN
Yksel Grer

LUTYE / LUTHIER
kram ayr KTPHANE / LIBRARY
Aysel Akko
Recep ieki
MUHASEBE / ACCOUNTING
Faruk Karaku
Ahmet Tanrverdi

ZLK / EMPLOYEE AFFAIRS HZMETLER /


Dilek Tehci INTERNAL SERVICES
Ayhan Tavan Necati Doru

BASIN-YAYIN ve HALKLA SEKRETER / SECRETARY


LKLER / PUBLICATION & Sevgi Bal
PUBLIC RELATIONS
Aynur E
Levent Demirci SAHNE HZMETLER /
STAGE SERVICES
Abdurrahman Karacaolu
MTERCM / INTERPRETER
Veli Akta
Sinem Glin Korkut

PROTOKOL / PROTOCOL TEKNSYEN / TECHNICIAN


Bayram Yldz Aziz nal

GE / TICKET SALES UZMAN / EXPERT


Cokun Ege Arif AYTEN