Vous êtes sur la page 1sur 2

SINUMPAANG SALAYSAY

AKO si LALLY A. DAMASC0, 86 na taong gulang, Pilipino, asawa ni DINDO B. DAMASCO, at kasalukuyang
nakatira sa 49 Perez St, Dagupan City, Pangasina, matapos na ako ay sumumpa nang ayon sa umiiral na
batas, ay malaya at kusang loob akong nagsaysay ng gaya ng mga sumusunod;

Na, nang taong 1941, buwan ng Mayo, ako at aking asawa na si Dindo B. Damasco, ay nakabili ng isang
lagay na bahagi ng palayang lupa may parisukat na mahigit na 2 hectaryas at nasa Perez St, Dagupan
City, Pangasinan. Na, ang isang lagay na may parisukat na 2 hectaryas ay nabili namin sa mag-asawang
Francisco Julio at Maxima Alvarez.

Na, ang mga kasulatan ng bilihan namin nina Francisco Julio at Maxima Alvares ay kapua nawala nuong
panahon ng digmaan.

Na, matapos naming nabili ang nabang[g]it na lupa nang taong 1941, ay inakupahan na namin at
nagsimula na kaming gumawa sa lupa at pagkatapos ng digmaan at ipinagpatuloy naming muli ang
paggawa tuloy binayaran namin ang kaukulang bayad sa buis patuloy hanggang sa kasalukuyan sa ilalim
ng Tax Declaration bilang 645 sa pangalan ng aking asawa na si DINDO B. DAMASCO

Na, bagaman at nuon pang taong 1964 ko ipinaubaya sa aking anak na si NILDIN DANABELLE A.
DAMASCO ang pangangasiwa sa pagpapagawa sa nasabing lupa ay ginawa ko ngayon ang salaysay na ito
upang sa pamamagitan ng kasulatang ito ay siyang magsilbing kasulatan ng paglilipat at pagsasalin ko ng
buo kong karapatan sa lupa sa nasabi kong anak na si Reynosa Valte, may sapat na gulang, dalaga at
naninirahan sa 49 Perez St. Dagupan City, Pangasinan.

Ang nasabing lupa na isinasalin at inililipat ko kay Reynosa ay walang gusot, walang pananagutang utang
kangino man at ang salinan at lipatan ng karapatang ito ay walang kuartang kabayaran sa akin kundi ito
ay dahil at alang-alang lamang sa pagmamahal at mabuting paglilingkod sa akin ng aking anak na si
Reynosa;

Sa katunayan ng lahat gaya ng matutunghayan sa gawing itaas nito ako ay lumagda ng aking pangalan
ngayong ika 12 ng Septeyembre [sic], 1978, dito sa Siyudad ng Dagupan

__________________________________

Pangalan at Lagda

Nagsalaysay

Nilagdaan at sinumpaan sa harap ko, ngayong ika -12 ng septeyembre 1978, matapos na ipakita ng
nagsaalaysay ang kanyang sedula na may bilang 123456, na nakuha sa Dagupan City, noong ika- 08 ng
Agosto, 1978.

Joey tribbiani
Doc No. 020 Notary Public

Page No. 004 Until December 31, 1978

Book no. XLI PTR No. 2285531; 12-06-1976

Series of 1978 IBP No. 3583962; 11-24-1976