Vous êtes sur la page 1sur 7

Jzef

Pisudski
(ur.1867-
zm.1935)

Jzef Klemens Pisudski herbu


wasnego (ur. 5 grudnia 1867 w
Zuowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) polski dziaacz
spoeczny i niepodlegociowy, onierz, polityk, m stanu; od
1892 czonek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywdca w
kraju, twrca Organizacji Bojowej PPS (1904), Legionw Polskich
(1914) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914), kierownik Komisji
Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu (1917) od 11 listopada
1918 naczelny wdz Armii Polskiej, w latach 19181922
naczelnik pastwa, pierwszy marszaek Polski (1920); przywdca
obozu sanacji, po przewrocie majowym (1926) dwukrotny premier
Polski (19261928 i 1930); wywar decydujcy wpyw na ksztat
polityki wewntrznej i zagranicznej II RP.
Pisma zbiorowe Jzefa Pisudskiego dziesiciotomowy zbir penej,
opublikowanej spucizny pimienniczej Jzefa Pisudskiego, wydany w latach
19371938 przez Instytut Jzefa Pisudskiego Powicony Badaniu
Najnowszej Historii Polski.
Kady tom Pism zbiorowych by redagowany przez jednego redaktora, ktry
napisa wstp do tomu, opracowa przypisy, zapewni kompletno materiau
oraz wiarygodno tekstw:
Leon Wasilewski opracowa tom I i II,
Wacaw Lipiski (dyrektor Instytutu Jzefa Pisudskiego) tom III i IV,
Kazimierz witalski tomy V, VI, VIII i IX
tom VII, zawierajcy Rok 1920, redaktora nie mia, poniewa, podobnie
jak i w Pismach Mowach Rozkazach ukaza si bez szczegowego
opracowania.

Cytaty Jzefa Pisudskiego


,,Kto powiedzia niegdy, e Polacy s narodem konspiracji i rewolucji. Zdanie to tyczy si epoki przedpowstaniowej,
zakoczonej epope 1863 roku. Wtpi jednak, by kiedykolwiek w przeszoci - wyczajc, naturalnie, krtkie okresy
walki ornej i bezporednich przygotowa do niej - byo ono suszniejszym, ni dzisiaj, przynajmniej dla zaboru
rosyjskiego. W obecnym czasie ruch rewolucyjny, organizacje i kka konspiracyjne tak szeroko si rozgaziy w
zaborze rosyjskim, zyskay tak powszechne prawo obywatelstwa, e prawdopodobnie wiksza cz spoeczestwa
polskiego tak lub inaczej jest z nimi ustosunkowana.

,,Wszystkie moje wysiki musz i w kierunku armii. Wy tylko patrzycie na dzi. Rzdy ludowe! Kpi sobie, czy rzdy
ludowe, czy inne w tej chwili, byle rzdy, co przynios Polsce co trzeba. Gdy bd mia wojsko, bd mia wszystko w
rku. Mam do tych gada, tych podpowiada!... Do d... z waszymi radami, do d... Potrzebuj onierza, syszycie!.

,,Ten tylko wart nazwy czowieka, ktry ma pewne przekonania i potrafi je bez wzgldu na skutki wyznawa czynem.

Zasugi dla Polski


Jzef Pisudski przyczyni si do odzyskania przez Polsk w 1918 r. niepodlegoci.
Postanowi budowa Polsk jako pastwo wolne i demokratyczne, podejmujc kroki w
kierunku jak najszybszego przekazania wadzy wybranemu w powszechnych wyborach
Sejmowi.
Do najwikszych zasug Pisudskiego naley te jego udzia zarwno jako autora
oglnej koncepcji planu operacyjnego, jak i dowdcy grupy wojsk, ktra dokonaa
decydujcego wyomu w liniach wojsk wroga, a nastpnie zaatakowaa oddziay
nieprzyjaciela od tyu w historycznym zwycistwie nad Armi Czerwon w dniach 12
13 sierpnia 1920 r. na wschodnich przedpolach Warszawy. Bitwa ta zwana czsto
Cudem nad Wis - uwaana jest przez historykw za osiemnast z batalii, ktre
zadecydoway o dalszych losach wiata skutkiem innego jej wyniku mogo by z
duym prawdopodobiestwem zapanowanie sowieckiej tyranii w Europie rodkowej i
przynajmniej czci Zachodniej ju na pocztku lat 20 zeszego wieku.
Dorobek pimienniczy
Dorobek pisarski Jzefa Pisudskiego (w tym wszelkie
przemwienia, odezwy, rozkazy, listy, wywiady itd.) zosta
dwukrotnie zebrany przez Instytut Jzefa Pisudskiego
Powicony Badaniu Najnowszej Historii Polski. Pierwszy raz (w
postaci 8 tomw wydanych w latach 19301931, uzupenionych
trzema w latach 19301936) byy to Pisma Mowy Rozkazy. W
latach 19371938 tene instytut wyda uzupenione i krytycznie
przejrzane Pisma zbiorowe Jzefa Pisudskiego. Ta ostatnia
praca zostaa wznowiona w postaci reprintu w 1989.