Vous êtes sur la page 1sur 2

Borang Anggaran Perbelanjaan Tahunan

Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2017


Nama Sekolah : SJK TAMIL MENTAKAB
Peruntukan :

A Sumber Kewangan: Geran Perkapita Baki Terkumpul :-

Peruntukan Semasa :RM

Jumlah : RM

B Rumusan Pengagihan Mengikut Unit Di Bawah Kawalan.

C Anggaran Perbelanjaan Mengikut Mata Pelajaran : BAHASA MELAYU

No. Jenis Perbelanjaan Harga/unit(RM) Bilangan Jumlah(RM)


1. Pilot Whiteboard Marker - Hitam 5.00 14 70.00

2. Pilot Whiteboard Marker Biru 5.00 14 70.00

3. Pilot Whiteboard Marker Refill - Hitam 3.30 14 46.20

4. Pilot Whiteboard Marker Refill Biru 3.30 14 46.20

5. Kertas A4 (pelbagai warna) 12.00 3 36.00

6. Kamus KSSR 15.00 50 750.00

7. Permanent Marker Artline 70 Hitam 33.00 4 kotak 132.00

8. Permanent Marker Artline 70 Hitam 33.00 4 kotak 132.00

9. Kertas A4 Fancy Paper- Kuning 8.50 2 rim 17.00

10 2 Sheet Card Kuning 12.00 2 rim 24.00

11 Double Sided tape inci 5.00 5 25.00

12 Sijil 0.50 100 50.00

13 Kertas A4 - Putih 8.00 57 rim 456.00

14 Binding Tape (1 inci) Merah 3.00 2 6.00

15 ABBA Sheet Protector 2.50 20 paket 50.00

16 Alat tulis (Aktiviti Minggu Bahasa) - - 400.00

17 Tatabahasa Dewan 35.00 2 70.00

JUMLAH 2 388.40