Vous êtes sur la page 1sur 1

Paghahandog

Inihahandog ko ang pag-aaral na ito sa aking mga magulang sa

walang sawang pagsuporta sa akin upang matapos ko ang pag-aaral na

ito. At higit sa lahat, sa Poong Maykapal na nagbigay ng lakas,

patnubay, at katatagan upang maayos na maisakatuparan ang pag-

aaral na ito.