Vous êtes sur la page 1sur 24

FOCUS

BROURA 17/2017

PONUDE VAE U PERIODU


30. 11. - 27. 12. 2017.

Pouri!
DOSTUPNO SAMO
U prve 2 nedelje*
* punuda se odnosi
na set sa stranice 17

OTKRIJ
recept
ZA SAVRENE PRAZNIKE

Iznenaenje!
IDEJE ZA POKLONE TVOJIM

najmilijima
elimo ti srene praznike!
Nezaboravne momente sa dragim osobama, radost i sreu, ali i vee porudbine ove godine!
25 Focus Magazin Tim
17
kampanja
Programi za Avon Dame

Izbor je lak!
Noviteti i najpopularniji
proizvodi iz broure po sjajnim cenama!

SAVREN ZA
LJUBITELJE NOVITETA Sadraj seta:
Luxe Volume Extravagance
Lustering Maskara (7 ml)
Nude Luxe Couture Kremasti
5808 1 Ru za Usne (3,6 g)
Mesmerize Red Toaletna
Voda za Nju (50 ml)
Runway Ribizla & Pomoranda Kupka
Plum
(250 ml)
5192 0 Vrednost seta: 4300 DIN (37,40 )

Rose
Silk ZA SAMO
5974 1

High Style
1615 DIN
Coral (14,09 )
6540 9
TVOJA UTEDA
2685 DIN (18,90 )

Sadraj seta:
Maska za lice sa prahom bisera
imorskim algama ( 75 ml)
VELIKI IZBOR NOVITETA I NAIH Avon Attraction parfem za nju
(50 ml)

NAJPOPULARNIJIH PROIZVODA Avon Attraction losion za telo


zanju (150 ml)

400
Luksuzna eliksir kupka (400 ml)
XL

Avon Attraction mini miris za nju


(10 ml)
Kuglice za posvetljivanje (22 g)
Clinical tretman za zatezanje
koe u predelu oko oiju sa
PolyPeptide-X kompleksom
(2 x 10 ml)
Big & Style maskara za volumen
(10 ml)
6567 2
Vrednost seta: 8830 DIN (76,90 )

ZA SAMO
2969 DIN
(27,93 )
TVOJA UTEDA
5861 DIN (48,97 )

2
Programs forAvon
Programi za Representatives
Dame

Poveaj utedu uz ANEW PROIZVODE RS

koa na dar 35+


Prelepa
T
ALIS
RS
ES
REV ERS

protiv
u koe 35+ WRINKLION
RS Set zazaneg
bora
putovanjaMA
NA KRE
REDU1CTWEEKS*
ektivni
set
IN JUST
I NO
DNEVNA
i Skin
tone kor DOBI
osne dob dar
E 15 ml

STAROSN
koa na osne dobi
50 ml

za sve star ZA SVE

Prelepa
ICAL

BORE
CLIN
star
JUJE
za sve
AN
SMRSAN GOTRAJ IJU
LJE*
ICAL

E NEDE
O
CLIN

T I DU
IZANJA
MO DV
INSTAN
ZA SA

POD
vidljive a
manje
SET OD 2
linije - ljan e

EFEKAT
bore i zanje ko
- pobo
st koe
sada za
samo elastino d - obnovljen e na zate
ino uti je i zatee
1490 DIN
izgle
mlai
j seta: te

dramat
Sadra list Comple -
Reversa l nona krema
Renewa (15 ml)
uvru oko oiju
vidljivo u
mini izdanje Complete te

2 ava ko
list alist Comple
Reversa l dnevna krema

NA SETzaOD
Revers l dnevna krema

ujedna podonjake
lifting set
13,00

UMANJEIJA KOE
j seta:
Sadra ni serum za Renewa 50 ml)
( Renewa
Korektivjake (15 ml) SPF 25
kojom SPF 25
1677 4 e
Ultra eye umanjuj
ifra pod set
podon na
samo ne korektiv ml) 50 ml
poruuje 1890 DIN
Multi-Tosa DSX-7 (30

1590 DIN
sada

AC
I
5190 4
1
krema

SKOLOR LASEROM
NE DOB
kojom
ifra pod set DIN 23,20
enje lica
16,40
STAROS
2670
poruuje

DI
t seta:

Set zaui a ZA SVE


Vrednos
6
6626t seta:
ISAN - umanjena 13,80
protiv bor
INSPIR
28,70
i neg ZA LICE
Vrednos oko oiju oko oiju
3300 DIN j seta: u predelu u predelu
MASAER
cija vljen
Sadra r za kou je koe
AJUI
diskolora
ml)
35+
masae
e oi
- obno
n ten aen
Anew tretman za zatezansom (20
set VIBRIR
ira umorn ite oseaj
poruuje
komplek
MA Clinical
ujednae ki izgled - povr
tide-X relaks
KRE om odnes
n tone
sa PolyPep
kojom
DNEVNA ZA IENJE ifra pod
masa i umora

2
oiju
mladala
Ultra ski
stresa za upotrebu oko
I VODICA 5004 7

i set 36,00 n

korektivn
4140 DIN savre
u predelu
I LICA t seta: i usta r za kou
OSNE DOB
Vrednos
masae
Anew (ne dolazi,
SVE STAR
2
oko oiju je 1 AAA baterija plastika

SET OD
ZA Potrebn
a l: ABS
), materija 25 mm
uz proizvod115 x 23 x
je:

59
dimenzi
samo 2924 9

229099
sada
290 0 DIN
DIN
%
25,20

2190 DIN
RS
KREMA20,00 Utedi
45 za
NJI DEO
OK A
ji elastina
koji vidlji
vo

DNEVNA
l tretmanu
A GOR
1 GEL Z
Clinica
19,00
2
je koe
proizvodn
SETzaOD %
zatezan oko oiju

990 DIN
u

Utedi 45
pomae
PROTIV
predelu ptide-X koe
sa PolyPe
zatezanje
utie na
ksom

BORA 35+
samo
komple
ml 1075 1
2 x 10

1490 DIN
sada
1240 DIN

Recep
sada za
j seta: te A
DEO OK
Sadra list Comple
Reversa l dnevna krema
179 10,80 JI ih
Z A DON
2 sing set bora i tamn i
Renewa 50 ml)
8,60
2 KRE MA
one (

SETzaOD
j seta: SPF 25 za
Sadra ne korektivna )
13,00 pojavu
Multi-T

& Clean I RS
vna ng vodica ml)
korekti ml Anti-agi lica 3 u 1 (200 alak
umanjuje daje koi mlad
sa DSX-7 Multi-Tosa DSX-7 (30

Lifting
krema tuferi za
2079 2 krema ienje
kojom 7 14:28
ifra pod set
id
kolutova,
Clinical
30 ml samo Anew 04/09/1

t di 40%
sa Multi-Ac
1900 DIN

1490 DIN
sada piling lica )
poruuje
ZA SA 5 (30 kom.
4 NE DOB izgled
%
kojom LICA
teedi ROS
Utedi 40
ifra pod set 5878 seta: 21,90 IENJE DOBA
Ut
16,50
VRE poruuje
2520 DIN
SVE STA GEL ZA SNA
NU
55+ ZA
PLATI

KREMA
t

NOVU
NUM
1 RS Vrednos
ZA SVA
STARO
kou
A
EKCIJU SPECIJALN
12,90 no isti
OSNO 5177t seta: lie
efektiv pore i kontro

1090 DIN
POVEANJ
GODIN
ZA KOR
uje
VN !

690 DIN
E PROI Vrednos 32,20 smanj

SAV I SASTOJAK
masti

PONUDA
3700 DIN
U KOLA ZVOD proizvodnju
A
GENA NJE
TEN
) oko efekat

KO RENA :
(150 ml koe u predelu
ima mat
SISTEM
j seta:
konture Sadra ienje lica je ml)
lica postaju som (20
Platinum DUALNI
Gel za tretman za zatezan
zapostaje vra i otporn
sadadubok
koa
SET
set
komplek
de
nisanije Clinical PolyPeptide-X
oiju sa poruuje
sa krem
ZA OI
kojom
RS
A LIC sada za
e bore su ija manje prime ama ifra pod 175
9,50 tne i sredstvom 6 16,30
6,00
5165t seta: 1870 DIN

A za ienje
178 Vrednos

1_0643
.indd
All Pages RS isti, jaa
kou i SETzaOD 2 04/09/1
7 14:25
RS
_CE_1 priprema samo
201717
za anti-ag je sada

990 DIN
Recep
reim za ing
DNEVNA RS defi
kontura nisanje
lica, 55+
KREMA
9,10
Platinum
Sadra
j seta:

SET
Krema

%
Utedi 40
sto

t
za ien sredstvo
sa krem DNEVNA je
ZA SA
Za zategn
ama KREMA lica i maska
Anew (150
Platinum ml) VRE
umanjuje
utiju i izdrlji
diskorloracijuviju kou, 1 krema (
Anew 50 ml)
nona
NU
NOVU SET ,,Za RS
zahvaljujui
sijaj pop
Platinum 174
obnavljanju koe krema ( dnevna
UMANJ GODI
Sadra
j
elija, 55+
1
Avon 50 ml)
ukrasn
ENA
BORA SA VIDLJIVO
(papir, zlatna,a kesa All Pages GLAV
NI SA
NU Za osve ut zlata
zlatnom enu kou sa SPA
.indd
Anew seta:
Platinum 22 cm) 16x 8 x
RETINO ST _CE_1
1_0641
STOJ
IZG RS emulzijom
201717
mask
iznenaen
krema ( dnevna ifra pod
LOM

1.na svetu
Anew 50 ml) AK: i enstvenim om, sa
kojom poruuj
MLADAL
BEZ LED
Platinum 5112 8 e set
krema ( nona Vrednos
AKI IZG RS mirisom.
SERUM
je!
Avon 50 ml)
t seta:

OM I ULJLED SA
5360 DIN

Recept
ukrasn 46,60
(papir, zlatna,a kesa
22 cm
ifra pod )
16 x 8 x
IMA MLADAL MAN
5
ROTACIO
AK A
kojom poruuj
6561 5 e set
NONA KREMASTO KREMA NI TRETMA IZGLED I
Vrednos
KREMA SREDSTVO PROTIV N- 4
BORA
seta:t
4730 DIN
41,10 NONA ZA SA

2x
KREMA IENJE DRAGOCEN
UMANJEN MASKA
IMASKA ULJA I IH
ZA SAV BELIM SA
ujednaava CELLU
KOMPLEKSOVVIVE RENU VIDLJIVO A AJEM
umanjuje bore U GODINU NOV INSPIRISNST BORA E UI
linije oko sitne
M
OSNOVNI BOTOKS A
NITI DA
vraa mlada
oiju MLADAL
SNAGE AKE
SASTOJ ZABLISTA
izgled tvojoj laki koa posta ZA TEB
TVOJI POM AK: TRETMAN SE PRIPR I LAKO
AGAI

35% A-F33
jaa i elasti je E IMA EMI ZA
2 ujednaava
koi
nija U BORBI NOVOGOD
Platinum nijansu uman
vidljivost juje
PROTIV SERU
ZA KOR M
INJE
BORA
postijeih na in vitro testiranju

tena VEE.
set
1690 DIN
1. Anew
Platinu bora EKCIJU
dnevna
krema
m regenerie SA
NESVAKIDA 50 ml 0670
prua doda i
Anew krema

0 2. Anew
NJA 2300 DIN hidratacijutnu
Platinu Sadra
nona m 2 j
46 CENA 20,00 krema Ultima seta:

do
Vrednos 50 ml 0592 te 7S
1090 DIN
4730 DIN t seta: 14,70 6 Orienta Gold
2300 DIN MOLEKU l Radian emulzija (50 ml
no

41.1
za savren
maska ce
LIMA )
*zasnova

20,00 Little za lice (75 ml)

utede
9,50
Utedi 60% 1090 DIN SET SA u Novu
201717_ Lace Dress
RS CE_11_
0577.ind
d All Pages
godinu
Avon
ifra pod
ukrasna parfem
kesa (50 ml)

1890 DIN
9,50 PROIZVODA3 5076 5
kojom poruu
I UKRA je set
SNOM Vrednos
KESOM ojaava t seta: 4960
podmlauju
efekat krema
DIN 43,10

Vrednos
5360 DIN t seta: i
46,60 16,50 umanjuje za lice udvostrua
vidljivost va nivo
vraa bora kolagena

RS
Utedi 60% koe i daje vri izgled
joj neoph
hidrataciju odnu
samo
u koi za
umanjuje 24 sata*
1.ostOriental
47 lagana vidljiv
Radi bora
formu la zaance 2. Little Lace
tipove koe sve maska
za lice Dress parfe 3. Ultimate
06/09/17 m 7S 1
12:27 UKRASNA maska koja Gold emul 4. Avon
KESA isti lice zija ukrasna
RS u setu cvetno-orijen
talna kesa
sa ekstra kategorija
MO HIJA UKRASNA ktom emulzija
sa bioakt za no
LOURON KESA 28
belog aja sicilijanska
mandarina, ivnim zlatom Za savre 2

3 X VIE
Sadraj

SKE u setu papir,


nu Novu
seta:
crni iris,
HIDRATACIKISELINE
Avon
ukrasna
pauli umanjuje zlatna
godinu
Infinite kesa
bore
MONA REG nivo hidrata i poveava
Effects
16 x 8 x
JE*
nona tretmans
6565 6 22 cm SET 3
3 PROIZVO SA
Sadraj
ka krema
UKRASNA cije, 45+
ENARACIJA
2259 DIN
seta: 201717_
serumom poreenju sa

(30 ml)
RSUKRA
1890 DIN
Vrednos Avon CE_11_
Anew Nutri-A t seta: 3380 ukrasna
0576.ind
I UKRASN DA
Anew kesa
KESA d All Pages
u setu
DIN 29,40 Ultimate
50 ml 0271 dvance lagana
7 hranljiv

5926 1 Supreme
dvostruk
i eliksir SNA
OM
150 0 DIN a krema (40 ml)
KESA

1890 DIN u setu KESOM


Vrednos
16,40 t seta: 3110

990 DIN
u

DIN 27,00
13,00
Anew Clinicalna in vitro testiranju

Utedi 50%

Sadraj
Youth
seta: Avon ukrasn 19,59
D ZA

16,40
RS
a Orienta
1 pc. 3849 kesa
Power serum
8,60 Avon l Radian
OSNE DOBI

Clinica ukrasna (30 ml)


130 DIN
Pro Line

True Nutra 7 ce maska


Utedi 50%
kesa
krema
l lifting
krema Effects 6596 1 Sadraj
seta:
za lice
MAT IZGLE

sa za mat hidrata Avon 75 ml 3158 Little Lace


ntna dnevna

1490 DIN
PolyPe ukrasna
ptide-X 50
201717 ml 4245 7
efekat
SPF 15
Vrednos
t seta: 2220 Serum kesa 650 DIN 3 Dress
Anew Clinica parfem
Utedi 50%
CLINICAL

protiv bora

RS
komple _CE_11 DIN 19,30
950 DIN 6520 1
no

PROIZVO
569 DIN
ksom za kontur l serum _0578.i sa A-F33 50 ml 0035 Ultimat
(30 ml)
*zasnova

30 ml 1532 ndd All e 7S


isanje Pages DI ZA I 2050 DIN 6 Gold emulzij

1190 DIN
1 lica sa
PolyPe koe
Vrednos
189 0 DIN 8,30 ENJE LICA 12,90 t seta: 2880 50 ml 1040 a
RS
komple ptide-X DIN 25,00
enoj

2130 DIN 5
SVE STAR

ksom
Defend 16,40 30 ml 1757 4,89 Utedi 50%
LINIJA ZA
u trajanju studiji sproved

4 True Nutra
& Repair
206 0 DIN gar
990 DIN
Effects 10,30 06/09/17
TR U E
napred krema hidrata 11:00
na za mat ntna nona
hidrira 17,90 50 ml 4262 efekat gel N Utedi 50%
RS
jua 2 BEZ
od 48 h

950 DIN
1290 DIN
nona
8,60
an
O

maska PARAB

569 DIN
ENA
AV

sa hijaluro
cija AVO

nom
50 ml 1890 8,30 ALERG
sa 24 osobe, na klinikoj

3 OLO
190 0 DIN 11,20 TESTIRANOKI
4,89
A ZA SVE

POGODNO
16,50
ija

Hidrata
49
DOBI

ntna
50 ml 3915 dnevna krema OSETL I ZA
MCE MCE
nc

JIVU
no

6 SPF 15 a
KOU
CLINICAL

N
950 DIN gar
* zasnova

Serum

569 DIN
za
moleku lice sa
TRU
NONA
STAROSNE

lom Tretma E
4 ml 4788 A-F33
Luksu8,30
n za korigov 06/09/1
HIDRATACIJ

MASKA
1090 DIN
sitnih bora anje 7 12:14
ZA SPA 6
zni po4,89
oko oiju
VANJE 170 0 DIN A-F33 sa
PENASTO
ZA 14,80
15 ml 1546
dmlauju
Hidrata
SREDSTVO RS
SET SET SET
1 ntna
ZA
ULTIMAT 50 ml 4005 nona gel krema
9,50
1050 DIN
170 0 DIN
14,80 E SUPREM
950 DIN
i set 45+za sveI
5 ENJE
RS
,,Planeta Pr
tipove E
56I ULT elepa koa
pogodno koe,
1050 DIN 9 IMAT
8,30
E DNEVNA
odmora ,,Mo zlata Za ovo vee
9,10 kou i za osetlj
DIN ivu
KREMA
na dar
Sadraj

Iznenaenje! Iznenaenje! Iznenaenje!


seta:
9,10 1 Anew
4,89 Avon True
OSNE DOBI
25+

Ultimate
SVE STARZA BLISTAVU

Anew Supreme Nutra


penast
Za ugodno kupanje u prahu Za podmlaivanje koe, Za osnove lepote sa
Ultimate
dnevna AVONluksuzna
Multi-pe o sredstv Effects

NA
krema SPF rformanc krema za
True Nutra za ien

Ai luksuznu
+ 25 lice (50 o
Visible ifra pod Radian
(50 ml)ce e Effects
bisera negu koe lica. sa maskom sa koncentrovanim klasinim parfemom,
ml)

NAJEF
je lica
VITALE

Perfec toniran Active


kojom 150 ml ULT IMAT
45+ za kupanje za samo
dnevna tion 50 ml 1464 Moistu 0989
poru7uje a krema

ZA PODM
5953 5
IKASNIJA
krema re 4
50 ml 1661 SPF 25
950 620 DIN E hranljivim sastojcima i visoko losionom za telo
569 DIN
Visible set
8 Perfec
DIN
I NAJLU
Vrednos
1370 DIN nona tion t seta: 4420
5,40 Mreica efektnom antiejd kremom 45+ maska za lice za samo i manikirom bez mane Lak za nokte sa efektom gela

LAIVANJ10
krema Visible
2 8,30
DIN 38,40
KSUZNIJ
Perfec
50 ml 1714 BB krema tion

399 DIN 10 DIN


VODA

11,90 5 SPF 20 za samo


1110 DIN 11,90
1370 DIN 4,89
DINA(0,10
30 ml Youth

LIN
1309 4

E KOE
Avon True
) IJA
SET OD 10 DIN
Maxim
1480 DIN ising Radian Nutra
ce dnevnaEffect Active (0,10 )
2
maska

1110 DIN

LINIJA PROIZ

za lice Moistu
9,70 12,9 0 2267 3
50 ml
1430 8 krema
SPF 20 re + uz svaki poruen Planet Spa set sa ove strane uz poruenu Anew Ultimate dnevnu kremu cvetno- (0,10 )
3,49

1790 DIN 569 DIN


3sada950
990 DIN 580 DIN DIN
za samo orijentalna
KOU ZA

uz svaki poruen
9,70 8,30 kategorija Little Black Dress set
5,00 zate
protrljaj
protrljaj
stranicu
Nutra Eff
8,60
390 DIN Hidrata
4,89 za ienects 5u1 sredstv e kou
i vraa
ciklama,
60+

de
ntna nona je lica o
15,50 50 ml 1453
nie joj
gel krema 150 ml ylang-ylang,
0655 IIOSETI
OSETI elastin
MIRIS konture lica
3,40 0 1
950 DIN
569 DIN 750 DIN uma ost
MIRIS ljiva
njuje
PLATINUM

Anew Platinu
8,30 6,50
u predelu vidljivost dub
ALIST 35+

Utedi 55
krema m Anew Platinu

% 399 DIN okih bora


za oi Instant m
Defi nition 4,89 lica i vrat

Roses are Red


i usne serum Revers Avon True Anew Ultimate
a
alist
KOE 35+

15 ml 0652 Compl protiv boraNutra Effects Obo


Multi-performance
1950 DIN8 15 ml 3280
5 Renew
ete dnevna
50 ml 1623 za ujednaavanj krema ga6
dnevna krema SPF 25 2267 3
270 0 DIN nona
al
8 e tena 3,49 ekst4496 e
50 ml 4432 1
protrljaj
100 0 DIN ih znakova na
stranicu
krema SPF 20
17,00 2130 DIN
1350 DIN Set koj 599 DIN ra
50 ml 1566
23,5 0 sv
Anew Revers
REVERS

9 crno ktom
189 0 DIN i zatee
Avon True
alist Multiac 8,70 18,50

2
I OSETI
1590 DIN
dnevna tonik
krema
st

hidr g bise
tion sa mat
efektom za lice
ZATEZANJE

ULTIMATAvon True Nutra 5,19 i podm


SPF 20
50 ml 0145 MIRIS
va izgle

are

16,40 3 200 ml

lauje
3902
11,70 189 0 DIN 4 ira ra
1620 DIN
13,8 0
E DNE
45+
620 DIN kou ,
nja koe

protiv bora VNA Effects i sp


16,40 re
50 ml 1763 za ujedna
Iennona
NO krema
ten NA 5,40 opu ava
1620 DIN KREMA NEDELJE
399 DIN
14,10 2
E 50+

599 DIN
lja

100 0 DIN * tanj njeno Izaberi svoju


LINIJA ZA

e. nijansu!
bo

Sadraj
Ultima 14,10 8,70
seta:
v


Anew
e

Roses are Red


te 7S Ultimate Po
Gold emulzi
5,19
ULTIMAT

Anew Multi-Pe n
Ultimate
3,49
rformanc
akon
50 ml 1040 ja Anew Ultima SPF 25
(50 ml)
Avon rformanc
Multi-pe e nona
True Nutra krema ( Nudeitude
5 te Multi-
perform ifra pod revitali e dnevna
Effects 50 ml)
2130 DIN krema
ance dnevna
SPF 5020 3
kojom zaciju
15 ml 3285 predela oko
poru
kremaantirid
krema
za
AVON True
Nutra Eff
9896 2
50 ml 443225 4 uje oiju dvofaz
18,5 0 ects

459 DIN
no
800 set *zasnova Sadraj seta:
1 minke sredstvo za
DIN
Anew Ultima no
2130 DIN
Vrednos skidan

1890 DIN
na korisnik Luksuzna eliksir
te Multi- t seta: 4260 je
Perform 200 ml sprovede oj studiji
ance
50 ml 4526 nona krema
DIN 37,00
7,00
0853 2 kupka (400 ml)
noj na 353
620 DIN
Maska
osobeza lice sa
18,5 0 0 3,99 prahom bisera i Roses are Red
2130 DIN
16,40
1580 DIN 9895 4
morskim algama
5,40

399 DIN
Avon True ( 75 ml)

SET OD 2
18,5 0
IENJE

Nutra Eff
lagano 6631 6
1580 DIN
ects
13,70 koe
ulje za
ien
je Vrednost seta:
201717_CE_
RS sada
125 ml 1650 DIN 14,40

1790 DIN620 DIN


1119 AVON True
11_0644.ind 7 za samoneni Nutra Eff 3,49
d All Pages 13,70 800 DIN piling za ects Wine and Dine Me

50 ml
lice Crni neseser
100 ml
7,00 0863 1 Avon True 19 x 12.5
x 11 cm, 9897 0
Nutra Eff zatvara

399 DIN
osvea PVC, crna,
se rajsferlu
ects
15,50 150 ml
vajui
gel za ien 0947 2 som
5,40 1369 8 je lica 1000 DIN oznaava sjajne nijanse

39 620 DIN O oznaava biserne nijanse

% 9 DIN
3,49 8,70 * oznaava brokatne nijanse

Utedi 50 3,49
790 DIN
5,40 Anew Ultimate

399 DIN
luksuzn Suprem
a krema e
50 ml 0876 za lice
176 3
6,90
Za savrene praznike
19,90
2290 DIN
Za savrenu Novu godinu Za savrene praznike Sadraj seta:

639 DIN 780 DIN 989 DIN


3,49 polietilen/PVC,
Little Black Dress parfem (50 ml)
Little Black Dress losion
SET sa 2 Planet Spa Anew Ultimate Porui
LUK
braon i krem,
201717 za telo (150 ml)

RS SUZNA NEG
_CE_11 15,5 x 14 x 5,5 cm
_0642.i 181 5199 5
proizvoda dnevna krema Little Black Dress
sada za
ndd All
Pages
A
Utedi
Vrednost seta:
uz koji moe poruiti i
50% uz koji moe poruiti i SET i moe izabrati 2770 DIN 24,10

1090 DIN60%
29/08/17 MREICU za samo 10 DIN 5,49 MASKU ZA LICE ZA SAMO 6,80 LAK ZA NOKTE ZA SAMO 8,59
11:39 (0,10 )!
10 DIN (0,10 )! 10 DIN (0,10 )
3 Utedi Utedi 60% Utedi 60% 5
RS 9,50
201717_CE_11_0556.indd All Pages 07/09/17 13:19

00% o
177
MCE MCE

PORUI
29/08/1
7 08:07

RS

OSTVARI 4 ILI VIE


40% ANEW PROIZVODA*
I OSTVARI POPUST
POPUSTA Popust se odnosi na prodajnu cenu
iz broure.
Popust se odnosi na prodajnu cenu iz
broure sa stranica 4, 29, 46-49, 174-181.

Uslov za ostvarivanje prava na popust nije kumulativan, potrebno je sve proizvode naruiti u jednoj porudbini. 33
17
kampanja
Programi za Avon Dame

Poveajte svoje porudbine


SA LUKSUZNIM SETOVIMA
Pomozi svom klijentu da odabere savren poklon za dragu osobu. Setovi
su prikazani u ovom Fokusu (u brouri ih moete nai na stranamau brouri ih moete
nai na stranama 5, 14-15, 38-39, 53, 54-55, 66-67, 69, 76-77, 80-85). MCE
RS

SET
Iznenaenje!
MCE
SET Za ovo vee
zeaRED
RS
Mesm eri
sa

enje!
Za osnove lepote
SET ,,Mo zlat
Iznena klasinim parfem
om,
Lak za nokte sa
efektom gela

RE
Mesmerize,,Pla Dodmora aivanje koe,
ITETI
losionom za telo

Iznenaenje!
za samo
Za podmlNJU i manikirom bez mane
neta ZA
sa maskom sa koncen
trovanim NOV
Za ugodno kupan
je u prahu PROB SVOJAima
im sastojc
hranljivUDI
kremom
icijom
i visoko
ULA
ta,
bergamo45+
maska za lice za
samo
10 DIN (0,10 )
koe lica. antiejd
10
nomm kompoz
ZA NJEGAbisera i luksuznu negu efektno
intrigant
SPECIJALNDIN
uz svaki poruen

Mreica za kupan
je za samo crvenog cimeta i magini
h nota paulija.
O ZA (0,10 ) cvetno-
orijentalna
set
Little Black Dress

ULA kremu

PROBUDI SVOJAkardamona,
Ultimate dnevnu

OVU NOVU GODINU


uz poruenu Anew

10 DIN
kategorija
mandarinom i aromom i senzualnim (0,10 ) ciklama,
vanim sa toplim
paljivo kombino Planet Spa set sa
ove strane
ylang-ylang,
drvenastim notama. uz svaki poruen
ljiva

Roses are Red


protrljaj
protrljaj
stran icu
IIOSETI
OSETI
MIRIS
MIRIS
2267 3 protrljaj
stran
protrljaj
icu
icu
Anew Ultimate
protrljaj
stran
I OSETI
Multi-perfo rmance
dnevna krema
50 ml 4432 1
SPF 25
II OSETI
OSETI
MIRIS
MIRIS
MIRIS 4496 6 2130 DIN Izaberi svoju
18,50 nijansu!

Roses are Red


4. Mesmerize Red Nudeitude
toaletna voda
za nju
9896 2
50 ml 3060 1
standardna cena:
1950 DIN 17,00
Roses are Red
1. Mesmerize Red 9895 4
Toaletna voda
za njega
100 ml 0503 3
standardna cena:
1950 DIN 17,00 Me
Wine and Dine
Sadraj seta: 9897 0
Luksuzna eliksir
kupka (400 ml)

50 ml
sa
Maska za lice nijanse
oznaava sjajne
prahom bisera i nijanse
O oznaava biserne
morskim algama nijanse
* oznaava brokatne
( 75 ml)
6
6631seta:
protrljaj
stran icu
Avon ukrasna kesa 16 x 8 x 22 cm
papir, zlatna ili crvena,
Vrednost
1650 DIN 14,40
I OSETI
MIRIS
RS PL
Za savrene praznike
Sadraj seta:
parfem (50 ml)
3849 7 Little Black Dress
losion
Little Black Dress
130 DIN

989 DIN ZA POKLONTI


za telo (150 ml)
1,10 5
godinu Porui 5199 seta:
10 DIN*RS Za savrenu Novu Vrednost

KLON Little Black Dress

999 780
3 4 2770 DIN 24,10

ZA PO
PL
dnevnE
DINI SAVRENI 60%
te ti
SAVR N TVDIN
SET i moe izabra
0,10 *
Anew Ultima
2

Za savrene praznike MIRISI BOGA


JEDINSTVENISII
polietilen/PVC, SAMO 8,59
a krema LAK ZA NOKTE ZA

I NI
9 DIN
5

KLON EN
63PO
braon i krem, Losion

GI
3. Mesmerize Red

VESELI I ENSMA
2. Mesmerize Red 15,5 x 14 x 5,5 cm
iti i 10 DIN (0,10 ) Utedi

NNI IZA
uz koji moe poru
1
Spa za Telo za Nju Toaletn a
SET sa 2 Planet
E
kosu
kupka za telo i

SA9
VRDI
150 ml 1838 2 voda za

99
6,80
60% MIRI
ZA LICE ZA SAMO
za njega

RISI
proizvoda
T!
standardna cena:
8,69MASKU

PRAZNINI SE
250 ml 0563 7

IN I NENI MI 199 DIN


07/09/17 13:19
720 DIN 6,30 10 DIN
RIZE RED
(0,10 )!
Utedi 45% momente sa
iti i standardna cena: NU MESME Utedi
Toaletna uz koji moe poru UZ SVAKU PORUE NU VODU

HARMON
480 DIN 4,20 15
Proslavite praznine
TOALET
voda za 10 DIN 5,49 )!

60%
(0,10
MREICU za samo
199 DIN
za samo 10 DIN
mousom i
kesu
8,69 (0,10 )! moe poruiti i ukrasnu

NU MESMERIZE
RED Utedi 1,69
nenom trenjom, MCE
Utedi 45%
UZ SVAKU PORUE
NU VODU ZA NJEGA 1,69 a. 07/09/17 12:12
TOALET
3
moe poruiti
i ukrasnu tvoje
Neka slobodno vreme
10 DIN (0,10 )!
kesu za samo drvenastim notam RS
jeno nenim
bude ispun 00% o
14
ciklama,
6.indd All Pages e,
aromama bele frezij
201717_CE_11_055 ylang-ylang,
miris ljive
201717_CE_11_056
1.indd All Pages
MCE bou ra i bele rue. 2

RS 1

30 ml 1

beli grejpfrut,
narcis, bela
sandalovina
2

mous,
pupoljak trenje, dragocenia
kremasta sandalovin

3
cvet narande,
ljiva, ljubiica,
icu
bergamot, protrljaj
ambra
stran
I OSETI
sandalovina

MIRIS
4

magnolija, ruino
drvo, sandalovina
a!
Bogatstvo miris
ml)
1. Sadraj seta: t dezodorans (50
roll-on antiperspiran
Avon Cherish (30 ml)

1089 DIN
frezija, Limitirano izdanje 2
poruuje set 5879
svaki miris
Cherish parfem.
jasmin, ifra pod kojom
vanilamous DIN 15,30
Vrednost seta: 1760

ne mome nte! PL
30 ml mirisa+ roll
on
Vrednujte prazni 2. Sadraj seta: ml)
RS

649 1599 DIN


dezodorans (50 Parfem
2 od 3 proizvoda
Black Dress roll-on izdanje (30 ml)
SVAKI SET OD
Little
Set parfem za nju. Limitirano
Little Black Dress
poruuje set 5026 0 50 ml
1. Rare Pearls
0001 8
ifra pod kojom 0207 1

N
CA KOJIDI60%
45%
DIN 15,30 2. Rare Amethyst
Vrednost seta: 1760 0413 5
i miris 3. Rare Platinum
0096 8 9,49
Omiljen novogodinj 4. Rare Gold Utedi 53
proizvoda 2050 DIN

1599
3. Sadraj seta: (30 ml)
sada u setu od 3
Limitirano izdanje

PL Sadraj seta: Far Away parfem. (50 ml)

ZA MUKARZIN
ml) antiperspirant dezodorans
losion za telo (150 8
Far Away roll on
poruuje set 5027 17,80

DINN
Avon Cherish

RS
50%
parfem (50 ml) 50 ml) ifra pod kojom
Sadraj seta: (50 ml ) Avon Cherish nt dezodorans ( 08/09/17 11:04
antiperspirant dezodorans roll-on antiperspira DIN 15,30
Avon Cherish set 13,89 Vrednost seta: 1760 55
PL
U
Pur Blanca roll-on telo (150 ml)
poruuje 5,59
ifra pod kojom Utedi

VOLI BR
Utedi

KUPITE MAGIA
za
Pur Blanca losion voda (50 ml) 55
Pur Blanca toaletna set Sjajna meavina
52

kojom poruuje 5191 2 52 52


28,20
ifra pod Vrednost seta: 3240
DIN
5022 9 berga mota,
40%
06/09/17 10:26
DIN 23,30

POKLON
13,89
Utedi
Vrednost seta: 2670
201717_CE_11_0581.i
ndd All Pages
prozranih notaRS
rua i tikovine
54
54
PL
54

KOJI
SPages ini da koji e ispuniti
MIRI
ODV AAN
201717_C E_11_058 2.indd All
zahvaljujui tvoj dan toplinom
RS srce kuca kao ludo a kleke, iradou.
osveavajuim notam sa.
empresa i mou
icu
protrljaj
stran icu
protrljaj
stran
I OSETI I OSETI
MIRIS MIRIS

NESESER
USETU!

a
Set od 4 proizvod m donosi rado st!
MUKI NESESER . Materijal: PVC.
Miris koji
ZA POKLON
. Sa rajsferlusom

99 DIN
Teget i narandasta

snom keso
SAVREzaNI14
x 12 cm da
Veliina: 20,5 x 10
sa 4 mirisna proizvo

1799 DIN
sa ukra Set
i ukrasnom kesom
a
Set od 3 proizvod
IRISI
Sadraj seta: Sadraj seta:

Mi 55%
ml) parfem (50 ml)
za tuiranje (250

PLI I VESELIUted
Full Speed gel Incandessence ml)
voda ( 75 ml) losion za telo (150

i neseserom

2559 DIN
Incandessence 50 ml)
Full Speed toaletna u spreju (150 ml
) nt dezodorans (
roll-on antiperspira
Full Speed dezodorans (50 ml) Incandessence

TO
(9 ml)
Sadraj seta: u spreju (150 ml
) antiperspirant dezodorans mini miris sa kuglicom
Full Speed roll-on 12,99 Incandessence

50%
Full Speed dezodorans crna ukrasna kesa
set 6606 8
ml) kesa
za tuiranje (250 Avon srebrno Avon ukrasna
Full Speed gel
voda ( 75 ml) poruuje set ifra pod kojom
poruuje 15,59
Full Speed toaletna ifra pod kojom DIN 33,10 Utedi
Muki neseser Vrednost seta: 3810
poruuje set 5842 0 3670 DIN 32,00
ifra pod kojom Vrednost seta:

4
5996 4 08/09/17 11:25

Utedi 40% PL
22,29 DIN 37,80 04/09/17 14:56
Vrednost seta: 4330

80
RS
1799 DIN
68

4.indd All Pages 15,59


201717_CE_11_059 All Pages
201717_C E_11_0588.indd

PL RS
PL

PL

JE E
OVE ZIME OBO NOST
OSETITI PRIVLA ZA NJU
arapski
list umske jagode,
ZA NJEGA jasmin, ambra

svee bilje,
cimet, amber

RS protrljaj
stranic u
I OSETI
MIRIS

SAVR NOVO
LAG ENI Z
PL

AN I
VESAE POKLO
IRISN
Ra
crven zoruavaju OM
notam og grejp i miks
JEDNO I
IME ZA
a, crven
D
a va
nile, koji le e jab
S OVE Z E U SLOBO
NEAVREN
razve i na uk
seli drvena e i
e te stim
svak
NI I S I ZA JT
UIVA
i dan. protrljaj
stranic u
ENZ POK RS I OSETI
MIRIS
PL
NI MLON
Prov
UAL
ed
uz ne ite ove pra
IRIS
NOVO
GODI
PAKO
senz
ven
i ind znike
ualno op ijs
m va ki jasmi utajui se
I NOVO Luksuzni set za
nju

2150 DIN
VANJNJE nilom n ob sa ukrasnom kesom
E . motan Sadraj seta:
Avon Attraction
Rush mini miris
u

spreju (10 ml) za


Rush losion za telo
U
Rush

ZA NJ
Avon Attraction Avon Attraction
njega
Luksuzni set za
Sadraj seta: parfem za nju nju (150 ml)
Rush kupka i ampon Avon Attraction
Rush
Rush parfem za
nju

2150 DIN
Avon Attraction njega 50 ml 0067 9 Avon Attraction ,
toaletna voda za
sa ukrasnom kesom
od kruke ,
)
za njega (200 ml
Rush toaletna voda 75 ml 0073 7
2550 DIN
(50 ml)
granita

Utedi 40%
Avon Attraction Avon ukrasna
kesa
uti ljiljan
za njega ( 75 ml)
Rush sprej za telo 2550 DIN 22,20 poruuje set 18,70 egzotini ambra
Avon Attraction ifra pod kojom
22,20
1590
)
zanjega (150 ml 5841 2
Avon srebrno
crna ukrasna kesa DIN DIN 33,70
ifra pod kojom
6501 1
poruuje set
1590

DIN
13,80
Vrednost seta: 3870

08/09/17 11:18

Utedi 7460%
13,80
18,70 Vrednost seta: 5710
DIN 49,70
PL
74

All Pages
201717_CE_11_0590.indd OVE ZIME
MOE
PL DA EGA
SAMA
KREIRA ZA r,NJ
listovi
ZA umbi
MIRIS ljubiice, mous
RS SEBE sensualni
BLISTAVA

1799 D
upako Hit 20 NOTA:
van i 17 klemen
tina,
cvet
sprem jasmin ,
an set lokvanja

RS
Sadr

IN
aj seta:
Fascinantna kompozic
Far
Away
66
ija
losion Infinity

Recept
nota frezije, belog bibera, sveih
15,59 (150 za telo
Far ml)
Away
parfe Infi
m (50 nity kruke, izvoda
RS
Viva ifr
a
kojo pod
ml)
karanfila isenzual A
od 3 pro
2017
nog mousa. SENZUALN
La

35%
Sadr Vita set
za

2599 DIN
17_C
Svaki set kesom sada
E_11 Utedi Parfe aj seta: poru m NOTA:
_058
0.ind
m
Losio 50 ml
ZA7
661
uje
5SAVR
set
SAMO IZABERI VELIINU om pa crveni biber,
jaln i ukrasnom
d All n
1845 za telo 150
Page
ENU koji
ci
s 7 ml Vredn
jasmin
29 00 2770
ost seta:
NOVU cveta nou,
DIN DIN
GODIN I PAKOVANJE

ko
25, 20
GLAV
24,1

e
0 pauli
NI SA U

u sp

v
(50 ml)
%
Utedi 35
Magij STOJ

an j u
j seta: za nju ml)

100 ml
Sadra
Free parfemza telo (150 telo za nju

UVEK
Sadr
a Or AK:

1389 D AKMTUIRELISAN
Duet Avon za
aj Avon Eve Free losion sani sprej
Rare seta:
Rare Pearls parfe mirisijenta parfem
1601 4
Avon
Free parfemi
ifra
Pearl
s losionm (50 ml + los koja 50ML
75 ml)
Avon
( 75 ml) set 22,69
SET ion za telo traje! 2550 DIN
kesa
pod za )
kojo telo (150 ml j seta: voda za
njega (
za njega Avon
ukrasna poruuje 7 11:34
OD 2 kojom
PL
Vredn Sadra
m poru Free toaletnarans za telo 06/09/1
ost seta:
2770 uje
)
22,20 Avon
Free dezodo e za njega
ifra pod

iz 2017! 6641 5

DIN set Avon ) 35,20
4040 DIN
tuiranj
24,1 6623 (150 ml i gel za

Novitet
0 3 2 Free ampon t seta:

IN
Avon ) Vrednos
t kesa
Eve Due
(200 ml crna ukrasna set

1990 DIN
11,9 9 Avon
srebrno poruuje
sada samo
kojom
ifra pod
6610 0

32,60
t seta:
3740 DIN

50% u specijalnom pakovan


Vrednos
Utedi
ju
50 ml 17,30
76
08/0
9/17 b rz a
za11:12 s PL protrljaj
PL
stranicu .indd
All Pages
pr

1_0592

MAGICAL GIFT MAN


savren

_CE_1
emanj a

201717
30 mlRS
I OSETI
MIRIS
1
PL
ENT
FOR A CONFID
savren za brza

D
spremanja

MAGIAN PROIZVO PROIZVOD!A


PL PL
D NENOG MUKAR
CA MAGIANIVOG
MAGIAN PROIZVO PROIZVODELI
ZA MUKARC
ZA MUKARCA RI NOTA KAMIRA
MAGIANKOJI ZNA TA
ZA NEUSTRA
NAJBOLJE STVA ZA MUKARCA
ALINA
TOPLA AROMA OSETI NALET ADREN zainskih
KOJI ZNA DA CENI
ija
paulija. Kompozic ta,
i mousa uz listove
m mirisom umbira. UZ SVEINU bergamo
UE
MEAVINA OPIJAJ obogaena orijentalni ALNOST SE nota i snanog mousa.
JEDINSTVENA zavodljive arome kardamona NJEGOVA SENZU njim se
eta ulicama, za
sveine verbene, note kerdovine. BUDI NOU... On- tople note crnog bibera i
ioaravajue mirisne intrigantan miris
3iri slatka
Prate ih zainasto
aromatinog bosiljka.
i na kraju topla orijentalna
Set Kolekcija
NOVO za savrene prazni aroma cveta oraia
meavina crnog ambera
i vanile.

699 DIN
Elite Gentleman
1. Perceive parfem.

stranicu ke
Set sadri:
toaletnu vodu (75ml) protrljaj Limitirano izdanje

1089 DIN
Elite Gentleman (250 ml)
kupku za telo i kosu
Elite Gentleman
balsam za posle
brijanja (100ml) PERCEIVE 30 ml 0379 8
Elite Gentleman I OSETI
30 ML PERCEIVE 50 ML 1290 DIN
ifra pod kojom
poruuje set 0595
9 MIRIS
OMILJENI MIRIS za savrene prazni
ke NOVO
1499 DIN
11,20
2900 DIN 25,20 6,09

45% MNOGIH 9,49


standardna cena: 1290 DIN 3. Percieve Parfem
Utedi
2. Perceive parfem PERCEIVE 100 ml 0579 3

45%
11,20
2050 DIN 50 ml 2340 8
100 ML 2900 DIN
Utedi 17,80 2050 DIN 25,20
17,80 2900 DIN 12,99
201717_CE_11_0569.indd
25,20
RS 45%
All Pages
Utedi
39

28/08/17 15:56
Sadraj seta:
roll-on
Black Suede Touch
antiperspirant dezodorans
(50 ml)
kupka
RS
Black Suede Touch )
ml
zakosu i telo (250
crna ukrasna
Avon srebrno
kesa
toaletna
Black Suede Touch
voda ( 75 ml) Turbo
Full Speed Max
ifra pod kojom toaletna voda
poruuje set 75 ml 0793 0

5950 1 1950 DIN


Vrednost seta: 17,00
3030 DIN 26,40
1389
12,09
DIN
2

1299 DIN
1

ODLINA
Set od 3 po
Omiljeni proizvod

1359 DIN
proizvoda Sadraj seta: (50 ml)

SUPER CENI!
Turbo roll-on dezodoransml)
11,29 Full Speed Max
Turbo toaletna voda
( 75
u ukrasnoj Full Speed Max

o da pokloni!
(150 ml)

Utedi 55%
CENA!