Vous êtes sur la page 1sur 10

SURINAME

Opgewonden standjes in Surinaams parlement


Assembleeleden treffen pornografie aan in HAVO/VWO lesboek
biologie op MULO

Politici zien hedendaagse seksuele voorlichting als pornografie

Stuitende selectieve verontwaardiging onder politici

19-05-2013 Door: Paul Kraaijer

Paramaribo In Suriname kunnen parlementsleden zich soms druk


maken om niets, vooral omdat zij zich niet goed vooraf over een issue
hebben laten informeren. Neen, ze kaarten iets aan in De Nationale
Assemblee, de Surinaamse Tweede Kamer, zonder van de hoed en de
rand te weten, blazen een issue uit zijn proporties en maken van een
mugje een olifant. Het parlement was donderdag 9 mei het toneel
van een beschamende pornografische voorstelling die nog zeker
ruim een week bleef voortsudderen en zelfs op ministerieel laag,
bedenkelijk, niveau.

Aanleiding was een gewoon Nederlands biologieboek met de titel


Biologie voor jou voor het eerste leerjaar van de HAVO en het VWO,
dat per ongeluk bleek te zijn terecht gekomen op een MULO in het
district Commewijne. Niets aan de hand zou je denken. Dat kan
gebeuren. Maar, enkele Assembleeleden hadden er lucht van
gekregen en vooral lucht van de volgens hun toch wel
pornografische inhoud van het lesboek. En dat was aanleiding om
het onschuldige lesboek biologie op de agenda te plaatsen van het
serieuze huis der democratie De Nationale Assemblee van 9 mei.

Selectief verongelijkte politici vinden dat regering pornografie


promoot
En van de voor haar beurt jammerende Assembleeleden was Diana
Pokie van de BEP (de partij van Broederschap en Eenheid in de
Politiek) uit het district Brokopondo. Zij vroeg zich hardop af of de
regering niet bezig was om pornografie te promoten. Volgens het
hevig verontwaardigde parlementslid was het gedeelte in het lesboek
dat handelt over seksuele voorlichting, te expliciet en ze zei dat te
betreuren. Zo zouden seksuele handelingen met naam en toenaam
beschreven worden en dat zou te ver gaan. De inhoud van het boek
zou ook niet stroken met de Surinaamse cultuur. Haar collega
Asiskumar Gajadien van de VHP (Vooruitstrevende Hervormings
Partij), nooit vies van een stevige discussie in de Assemblee, ging zelfs
zo ver door te stellen dat de regering strafbaar was door pornografie
te verspreiden.

Voor de duidelijkheid, de betekenis van pornografie is boeken waarin


opzettelijk seksuele zaken en handelingen worden beschreven om de
lezer te prikkelen en het is ook een verzamelnaam voor films,
afbeeldingen en verhalen die tot doel hebben de kijker seksueel te
prikkelen. Een hoofdstuk voortplanting in welk biologieboek dan
ook, heeft volgens mij nooit de bedoeling om scholieren te
prikkelen......

De vrije naaktheid van het binnenland


De preutse en toch ook wel hypocriete klagende politici in het
parlement waren van mening, dat seksuele voorlichting wel moet en
nodig is, maar niet op de manier zoals dat in het boek wordt
voorgeschoteld aan leerlingen van het eerste jaar van de MULO. Die
Assembleeleden hadden, vrdat het boek besproken werd in de
Assemblee, zich niet laten informeren over de herkomst van het boek
en spraken dan ook veel te voorbarig.
Hypocriet, omdat iedereen in deze tijd toch wel het besef heeft, dat
de jeugd van vandaag allerlei wegen heeft om zichzelf op de hoogte
te stellen van seksuele handelingen en hoe het nu feitelijk zit met de
bijtjes en de bloemetjes. Tegenwoordig kan alles in geuren en
kleuren op het internet worden gevonden en kinderen vinden dat
ook. Het internet staat welhaast bol van porno, de geilheid druipt
bijna uit alle hoeken van het beeldscherm. Daarnaast wordt er ook
het nodige op de Surinaamse televisie vertoond. Daarenboven is de
preutse houding van politici die woonachtig zijn in het binnenland
opmerkelijk te noemen, gelet op het aantal jonge meisjes dat
bijvoorbeeld in het district Brokopondo zwanger raakt. Jeugd wordt
ook daar geconfronteerd met de letterlijke naaktheid van het leven.
Bewoners baden zich in de kreken en rivieren en vrouwen lopen
soms met ontbloot bovenlijf rond. Ook dat is cultuur en die cultuur
wordt door de kids opgesnoven. Zij zijn niet blind. Een biologie
lesboek waarin seksuele handelingen als pijpen en beffen met naam
en toenaam worden beschreven is dan ook niet schokkend of
stuitend voor ze.....voor velen zullen die woorden en benamingen in
zekere zin gesneden koek zijn.

De voorzitter van de Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons, zei het


gewraakte boek te hebben ingezien en kwam als een soort moeder
overste tot de slotsom dat er zeker geen pornografie in te vinden is.
Zij leek daarmee een van de weinigen in het parlement met enige
moderne realiteitszin en besef van de betekenis van het woord
pornografie en de essentie en bedoeling van seksuele voorlichting.

Een dag nadat serieuze politici in het parlement zich smaakvol tegoed
deden aan pornografie, kwamen ook wat reacties uit het
onderwijsveld los. MULO-directeuren kwamen zelfs bij elkaar om
over het spannende biologie lesboek te spreken. Volgens n van die
directeuren, Errol Yzer van MULO Ritfeld, is de stof in het boek te
rauw voor zulke jonge kinderen: in het eerste MULO leerjaar zitten
leerlingen van 12 en 13 jaar.

Foutje: verkeerd bezorgd


Weer een dag later, zaterdag 11 mei, verschijnt plotseling de minister
van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV), Shirley Sitaldin, met de
mededeling, dat het lesboek abusievelijk in de eerste klas van de
MULO Commewijne terecht was gekomen. De minister zei, dat het
districtsraadslid Marlon Budeke, n van de bezorgde ouders van
leerlingen die geconfronteerd werden met de vermeende
pornografie, haar al op 10 april in een brief over het boek had
benaderd. Die brief had hij in afschrift naar De Nationale Assemblee
gestuurd.
Er staan woorden in als glijmiddel aan de penis via de anus, pijpen en
beffen. Dit kan je niet doceren aan leerlingen die net de zesde klas
hebben verlaten, ook al is het seksuele voorlichting. Het leerboek
biologie is gemporteerd uit Nederland. In de Nederlandse cultuur
zijn deze woorden misschien gangbaar in de omgangstaal, maar niet
in Suriname, zo liet Budeke de minister weten.

Voordat hij die brief verzond, had hij alle Assembleeleden die in het
district Commewijne wonen, op de inhoud van het biologieboek
geattendeerd, maar niemand reageerde.....
Budeke: In het boek staat duidelijk vermeld dat het bestemd is voor
scholieren van HAVO en VWO. Niet alleen het biologieboek, ook
lesmateriaal voor VOS van andere vakken is verkeerd
terechtgekomen, in de eerste klas van de MULO Commewijne. (VOS
zijn alle VWO- scholen, IMEAO en HAVO)

Minister Sitaldin schreef Budeke op 20 april, dat het biologieboek


terug zou worden gehaald. Maar, dat bleek 10 mei nog niet te zijn
gebeurd.

Met die reactie van de minister leek de zaak te zijn afgerond. De


geschrokken politici konden weer overgaan tot de orde van de dag,
wetende dat het in feite allemaal om een foutje ging en het lesboek
nooit bij de eerste klas MULO-leerlingen in Commewijne terecht had
mogen komen. De ophef bleek feitelijk een storm in een glas water te
zijn geweest. Ouders ook gerustgesteld en hun kroost zit thuis weer
voor de computer of de laptop of op de BlackBerry stiekem naar
pornovideos of -plaatjes te kijken. Wat is er nu leuker om op die
wijze seksueel te worden voorgelicht....... De kids van tegenwoordig
zijn op velerlei gebied wijzer en beter onderricht dan mening
leerkracht, ouder of Assembleelid.

Maar, de storm laaide een aantal dagen later toch weer onverwacht
op. Terwijl de Cotticarivier in het oosten van het land, bij Moengo,
buiten haar oevers trad en een aantal langs de rivier gelegen dorpen
onder water stroomden met als gevolg dat ruim tweehonderd
bewoners werden gevacueerd naar vooral het Ronnie Brunswijk
Stadion in Moengo gooide de voormalig voorzitter van de
ontbonden zogenoemde Task Force van het ministerie van Onderwijs
en Volksontwikkeling, Eddy Jozefzoon, olie op het vuur.
De grote boze wolf Jozefzoon huilt er op los
De man liet 17 mei via diverse media weten, dat hij in het parlement
ten onrechte als grote boosdoener was bestempeld, omdat hij de
persoon was die verkeerde lesboeken zou hebben aangeschaft. Ook
zou hij, zo beweerde hij, beschuldigd zijn een deel van de 8.2 miljoen
euro die het project van aanschaf van nieuwe lesboeken voor het
onderwijs had gekost, in eigen zak te hebben gestoken. Tegenover
het journaille wilde hij zowel zijn ergernis als zijn ei kwijt en zei onder
andere, dat na het aantreden van Sitaldin op het ministerie het
project niet meer werd uitgevoerd zoals oorspronkelijk was gepland.
Volgens hem zijn voor het aanschaffen van de nieuwe boeken
meerdere keren vergaderingen gehouden met vakleerkrachten van
de MULO en het middelbaar onderwijs. Zij mochten meebeslissen
over welke lesboeken aangeschaft moesten worden. Volgens de
gebelgde Jozefzoon werden met iedere uitgever vier contracten
getekend; voor de levering, adaptatie, implementatie en het
arrangement van de boeken. De boeken werden in oktober 2012
geleverd en die moesten natuurlijk vervolgens worden
gedistribueerd. De vakgroepen op de scholen hadden daarna drie
maanden de tijd om de boeken te bekijken en aan te geven wat
aangepast moest worden. Jozefzoon: Dit proces noemen wij de
versurinamisering of adaptatie. In december 2012 zouden deze
veranderingen aan de uitgevers worden doorgegeven en die zouden
dan ervoor zorgen dat op 1 maart 2013 de versurinamiseerde boeken
zouden worden overhandigd. De boeken die grotendeels ook
verkeerd zijn gedistribueerd, zijn dus de ongewijzigde exemplaren en,
omdat MinOV het traject van adaptatie niet heeft gevolgd en alles
heeft stopgezet, zijn de veranderingen nooit doorgevoerd en is alles
blijven staan.
Ik praat erover, omdat het mij mateloos irriteert dat er nu gezegd
wordt dat er verkeerde boeken zijn aangeschaft, aldus Jozefzoon.
Verder ontkende hij, dat de boeken via zijn zoon in Nederland zouden
zijn gekocht, waardoor hij zich financieel zou hebben bevoordeeld.

De boeken zijn volgens Jozefzoon niet verkeerd, maar het ministerie


heeft de boeken niet aan het daarvoor bestemde onderwijstype
verstrekt. Het biologieboek BvJ deel B is bestemd voor de HAVO en
het VWO en niet voor de MULO dat deel A moet hebben. Dit staat
trouwens ook op de boeken aangegeven, dus men moet beter lezen.
Zo heeft ook een IMEAO-school wiskundeboeken gehad die voor
HAVO/VWObestemd zijn. Als MinOV zijn werk goed had gedaan was
dit niet gebeurd, dus de schuld ligt niet bij Jozefzoon.

Jozefzoon was zijn ergernis en zijn ei kwijt. Dat lucht op, moet hij
gedacht hebben.
Maar, het was en is mij volstrekt onduidelijk waarom hij via
Starnieuws is gaan jammeren, terwijl de essentie van de kwestie
het abusievelijk bij eerste klas leerlingen van de MULO in het district
Commewijne terechtkomen van een Nederlands HAVO/VWO biologie
lesboek, waarin in begrijpelijk Nederlands wordt uitgelegd hoe Jantje
de honing haalt, zonder ook maar enige vorm van pornografie al
was opgehelderd, verklaard en opgelost.

Jozefzoon moet zijn mond houden


Natuurlijk volgde op dezelfde dag dat Jozefzoon de publiciteit zocht
om min of meer zijn beschadigde reputatie wat bij te schaven, een
niet mis te verstane reactie van minister Shirley Sitaldin, eveneens op
Starnieuws, welke nieuwswebsite zich soms verlaagt tot een vorm
van riooljournalistiek en er niet voor terugdeinst zich te lenen en te
laten gebruiken voor zogenoemde vuilsmijterij over en weer van
volwassen mensen zonder meteen, direct, hoor en wederhoor toe te
passen.
Het door Jozefzoon aangeschoten wild (lees: minister Shirley Sitaldin)
voelde na het lezen van de opmerkingen van de voormalig Task Force
voorzitter een onstuitbare drang om terug te vuren, hard en
ongenadig, zoals men dat alleen in Suriname doet. Alle
fatsoensnormen, zo die er al waren, werden ter zijde geschoven, zelfs
door een minister, en het schelden en beschuldigen van elkaar via de
media ging vrolijk verder.

Sitaldin vindt de wijze waarop Jozefzoon met vuil smijt en valse


beschuldigingen uit aan haar adres over de aanschaf van lesboeken
zeer schandalig.
Niet ik heb een project gemaakt voor het MinOV, niet ik ben voor
elk leervak van de MULO meer dan zeven en een half duizend boeken
gaan kopen. Ik ken geen enkel project van adaptatie en opnieuw
assembleren van boeken, waarvan je weet dat je eerst moet
aanpassen aan Suriname.
Ze vindt de toegepaste werkwijze bij de inkoop van lesboeken in
Nederland niet correct.
Dus je koopt de boeken voor 8.2 miljoen euro, om dan weer met de
uitgever het boek te gaan uitgeven in een aangepaste vorm. Als je
aanpast, bestel je eerst een kleine hoeveelheid, maak dan je
huiswerk met de vakdocenten en het veld, pas het materiaal aan en
dan ga je de nodige aantallen aanschaffen of laten drukken. We
hebben niet alleen het probleem met het biologieboek, maar met tal
van boeken die door Jozefzoon in alle haast zijn gekocht en niet
geschikt zijn voor het Surinaamse onderwijs, onthult Sitaldin, die
hiermee een onthutsend kijkje geeft in de slechte communicatie
tussen haar en haar voormalig Task Force inkoop officier Jozefzoon.
Op 3 mei heeft de minister vergaderd met de uitgever en de
biologieleerkrachten over het bewuste boek. Ik heb genformeerd en
uitdrukkelijk navraag gedaan over de inhoud en ook of er klachten
zijn. Er bleken geen klachten te zijn, behalve het geval van een ouder
in Commewijne, naar aanleiding waarvan deze kwestie in het
parlement is besproken. Ook met mevrouw Meye van het MULO-
directeurenberaad heb ik overleg gepleegd. Wat er is gevraagd is
training hoe om te gaan met de leerstof.
Volgens de minister is alleen Jozefzoon verantwoordelijk geweest
voor het aanschaffen van de boeken. Van de Nederlandse uitgeverij
Malmberg in s-Hertogenbosch zou Sitaldin hebben vernomen, dat de
keus voor het biologieboekje door Jozefzoon zelf is gemaakt en
niemand anders.
De bewindsvrouwe beweerde verder tegenover de
rioolnieuwswebsite Starnieuws op 17 mei, dat er twaalf containers
met lesboeken waren gekomen, dat er geen opslagruimte was, dat er
dubbele bestellingen waren van Engelse lesboeken en dat er boeken
waren die niet eens gebruikt konden worden. Ik vind dat meneer
Jozefzoon zijn grote mond dicht moet houden, zegt Sitaldin. De man
zou volgens haar ook nog eens duizenden natuurkundeboeken
hebben ingekocht die niet gebruikt kunnen worden. Leerkrachten
kunnen er niet mee werken, omdat ze niet geschikt zijn. Sitaldin:
Meneer Jozefzoon wist dat de natuurkundecommissie bezig was,
maar heeft de commissie toch gedwongen om de boeken aan te
schaffen. Nu zit ik ermee opgescheept. Wat moet ik met de boeken?
Ik houd er niet van deze vuile was buiten hangen, maar nu word ik er
boos over.

We zijn niet dom


De vuile was hangt nu buiten aan een dun waslijntje te drogen en te
wachten tot iemand de was van de lijn haalt. De MULO-leerlingen in
Commewijne zullen er geen minuut minder door slapen. Die zullen
waarschijnlijk helemaal niets van de gemaakte commotie over het
verkeerd bezorgde biologieboek begrijpen. We weten heus wel hoe
we op de aarde zijn gekomen. En beffen en pijpen enzo, dat doen
papa en mama toch ook. We zijn niet dom hoor of achterlijk. Er is
toch internet en u wilt niet weten wat we daar allemaal op kunnen
vinden en hebben gevonden. Oh ja, kijk maar niet in onze
BlackBerry.
De storm is geluwd. Het regenen is begonnen.....

http://freelance-in-suriname.blogspot.com/2013/05/opgewonden-
standjes-in-surinaams.html

Centres d'intérêt liés