Vous êtes sur la page 1sur 3

Parbode Surinaams opinie maandblad - De dubieuze reputatie van Newmont

Home Abonneren Contact ons Adverteren Forum Vacatures Verkooppunten search...

FRIDAY Dec
16th

Home all De dubieuze reputatie van Newmont ADVERTENTIES


cover68.jpg

De dubieuze reputatie van


Newmont
Written by Paul Kraaijer
WEDNESDAY, 16 DECEMBER 2009
s Werelds grootste goudproducent Newmont Mining Corporation heeft serieuze plannen om
in samenwerking met Suralco onder de naam Suriname Gold Company LLC (SurGold) in het
Nassaugebied een goudmijn te gaan exploiteren. Onderhandelingen hierover met de
Surinaamse regering bevinden zich in een afrondende fase. Maar of het binnenhalen van de
Amerikaanse multinational verstandig is, valt te betwijfelen:
Newmont heeft een slechte reputatie voor wat betreft milieubeheer en
mensenrechten.

e plannen van Newmont zijn opmerkelijk. Het gebied waar zij een goudmijn wil
D ontwikkelen werd in juni 2007 wereldwijd voorpaginanieuws. Wetenschappers van
onder andere Conservation International Suriname (CIS) maakten bekend dat zij in
2005 in het Nassaugebied 467 diersoorten hadden ontdekt, waaronder 27 soorten die
nergens anders ter wereld te vinden zijn. Zoals de zeer zeldzame harnasmeerval (harttiella
crassicauda) waarvan werd aangenomen dat hij was uitgestorven. De zeldzame vis was al
meer dan vijftig jaar niet meer gesignaleerd.
Met de mogelijke komst van een goudmijn in het gebied dreigt het leefgebied van de
ontdekte dieren en van de flora en fauna in het algemeen ernstig verstoord en zelfs
bedreigd te worden. Behalve een goudmijn zal ook complete infrastructuur moeten worden
aangelegd voor aan- en afvoer van materieel. Een grote goudmijn heeft ook een
aanzuigende werking op kleinschalige, illegale goudzoekers. Dat zal bij de komst van
Newmont niet veel anders zijn. In juni 2007 deden biologen van de Association for Tropical
Biology and Conservation (ATBC) een dringend beroep op de Surinaamse regering om geen
bauxiet- en goudmijnbouw toe te staan in zowel het Nassau- als het Lelygebergte. Deze
gebieden zouden volgens de ATBC in haar declaratie nationaal beschermde gebieden
moeten worden. Voorzitter William Laurance zegt dat hierop nooit een officile reactie van
de kant van de regering is ontvangen. De ATBC, een leidinggevende internationale
wetenschappelijke organisatie, is zeer bezorgd over de impact van grootschalige mijnbouw
en illegale mijnbouw in regios als Suriname, spreekt Laurance zijn bezorgdheid uit.
Marilyn Norconk, antropologe en verbonden aan de Kent State University, Department of
Anthropology, in Amerika n met Laurance ondertekenaar van de ATBC-resolutie, toont zich
eveneens teleurgesteld in het Surinaamse milieubeleid. We wisten in 2007 al dat er
mijnbouwconcessies waren verstrekt voor het Nassau- en Lelygebied. Desondanks hoopten
wij dat ATBC in staat zou zijn om de regering te bewegen een andere kijk te krijgen op het
afgeven van mijnbouw- en houtkapconcessies in dat gebied. Het is een groeiend, serieus
probleem dat nog steeds te weinig aandacht krijgt van de Surinaamse regering.

Eerbied ARCHIEF
Intussen lopen de onderhandelingen tussen de regering en Newmont onverstoorbaar door.
Parbode editie 02
Wel verzekerde minister Gregory Rusland in De Ware Tijd van 6 september 2008 dat
eerbied voor het milieu hoog in het vaandel staat. Of hij er dan verstandig aan doet om Parbode editie 03
met Newmont in zee te gaan, kun je in twijfel trekken. Het bedrijf heeft een bijzonder
Parbode editie 04
slechte reputatie op het gebied van mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling. Op het
Indonesische eiland Sulawesi, om precies te zijn nabij de plaats Buyat Bay, exploiteerde Parbode editie 05
Newmont sinds halverwege de jaren negentig een goudmijn. Omwonenden kregen ernstige
Parbode editie 06
gezondheidsproblemen (huidziekten, tumoren), veroorzaakt door het dumpen van
chemicalin, waaronder kwik, cadmium en koper in de baai. Ook nam het aantal vissen in Parbode editie 07
de baai drastisch af als gevolg van het storten van mijnafval. De directeur van de
Parbode editie 08
Indonesische milieuorganisatie Walhi, Longgena Ginting, verklaarde in augustus 2004: De
milieuramp van Buyat Bay laat zien dat mijnbouw gemeenschappen en volksgezondheid Parbode editie 09

http://parbode.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1979&Itemid=75[16-12-2011 15:35:59]
Parbode Surinaams opinie maandblad - De dubieuze reputatie van Newmont

vernietigt in plaats van dat de activiteit ten goede komt aan de arme leefgemeenschappen. Parbode editie 10

Afval Parbode editie 11


De New York Times berichtte op 5 augustus 2005 onder andere dat Newmont dagelijks Parbode editie 13
tweeduizend ton afval in de baai dumpte. Overigens bleek, aldus de New York Times, in
Parbode editie 14
2001 uit een eigen intern onderzoek binnen Newmont, dat tussen 1997 en 2001 managers
van de mijn toestonden dat 33 ton kwik kon ontsnappen en in de lucht en in de baai terecht Parbode editie 15
kwam. Inmiddels is Newmont uit Indonesi vertrokken.
Parbode editie 16
Sinds 2005 heeft Newmont ook een goudmijn operationeel in het Afrikaanse Ghana. De
Akyem-mijn is, naast de Ahafo-goudmijn, het tweede project van Newmont in dat land, zon Parbode editie 17
125 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Accra. Ook daar bevindt de mijn zich in
Parbode editie 18
een natuurreservaat met zeldzame planten en dieren. In datzelfde jaar deden diverse
leefgemeenschappen uit Ghana, Indonesi, Roemeni, Peru en de Verenigde Staten een Parbode editie 19
beroep op Newmont om de mensenrechten volledig te respecteren, te stoppen met het Parbode editie 20
intimideren van boeren, bewoners van gemeenschappen en kritische personen en om te
stoppen met het dumpen van afval. Parbode editie 21
In september 2006 werd Newmont in Peru geconfronteerd met hevige protesten van Parbode editie 22
bewoners uit Cajamarca bij de Carachuga-goudmijn in het Andesgebergte. De mijn werd
Parbode editie 23
zelfs geblokkeerd door bewoners. Watervoorraden van de indianen werden door de mijn
gebruikt en ook ernstig vervuild. Ook de Yanacocha-mijn in het noorden van Peru werd Parbode editie 24
geblokkeerd. Het zijn slechts een paar voorbeelden van hoe Newmont omspringt met milieu
Parbode editie 25
en lokale bewoners. Toch ontvangt de regering het bedrijf met open armen.
In juli 2006 bleek Newmont overigens al illegaal aan het werk te zijn in Suriname. Het Parbode editie 26
bedrijf was samen met Suralco economisch rendabele bomen in het Nassaugebied aan het
Parbode editie 27
kappen. Dat gebeurde in het kader van onderzoek naar goudvoorkomens. Newmont was
niet in contact getreden met de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht om de houtkap te Parbode editie 28
melden. Parbode editie 29
Opmerkelijk is het stilzwijgen van Conservation International (CI) in Suriname met
betrekking tot de plannen van Newmont in het Nassaugebied. Op diverse verzoeken om Parbode editie 30
vragen te beantwoorden wordt niet gereageerd. En dat terwijl CI aan de basis stond van de Parbode editie 31
vondst destijds van de zeldzame diersoorten. Het zou dus voor de hand liggen dat de
Parbode editie 32
organisatie fel gekant is tegen de komst van een goudmijn in het gebied. Op de website van
CI valt wel te lezen dat onderzoek heeft aangetoond dat er veel te verliezen is in dit Parbode editie 33
onbeschermde gebied.
Parbode editie 34
Kleinschalige mijnbouw tast het plateau van het Nassaugebied al aan en bedreigt ook
andere bosgebieden in Suriname. Mijnbouw kan de waterkwaliteit van waterwegen en Parbode editie 35
reservoirs in de regios verminderen met als gevolg onder andere bedreiging van de fragiele
Parbode editie 36
ecosystemen, aldus Conservation International. Toch blijven protesten uit. Terwijl de
organisatie in enkele landen nauw samenwerkt met Newmont en dus ook op de hoogte Parbode editie 37
moet zijn van de schaduwkanten van het bedrijf. Parbode editie 38
De Amerikaanse journaliste Christine MacDonald onthulde in haar vorig jaar verschenen
boek Green Inc. dat CI met Newmont samenwerkte in Peru en Ghana om beheer van de Parbode editie 39
biodiversiteit te integreren in de wijze waarop Newmont mijnbouw pleegt. Parbode editie 40

Parbode editie 41
Bezorgd
De directrice van het Amazon Conservation Team (ACT) in Suriname, Gwendolyn Emanuels- Parbode editie 42
Smith, laat desgevraagd weten dat haar organisatie zeer bezorgd is over de plannen. We
Parbode editie 43
volgen dit proces nauwlettend en bewaken ook de belangen van de lokale inheemse
bevolking in het binnenland. Voor wat betreft mijnbouw door grote bedrijven is ACT Parbode editie 44
waarschijnlijk de enige natuurbeschermingsorganisatie die zich publiekelijk heeft
Parbode Editie 45
uitgesproken tegen de huidige ontwikkelingen. Dat heeft geleid tot enkele rechtszaken
tegen ons. Parbode editie 46
Op de positie van Conservation Inter-national Suriname met betrekking tot de plannen van Parbode editie 47
Newmont in het Nassaugebied heeft het ACT Suriname geen commentaar. Andere
milieuorganisaties in Suriname waren onbereikbaar voor een reactie. Parbode editie 48
Michael Meyer, manager of Environ-mental and Social Responsibility voor het SurGold Parbode editie 49
Merian Gold Project, stelde vorig jaar dat de geplande goudmijn gesitueerd wordt op
Parbode editie 50
ongeveer dertig kilometer ten noorden van het Nassau-plateau. En dat er dus geen enkele
bedreiging is voor de in 2005 ontdekte diersoorten. Als het project wordt goedgekeurd en Parbode editie 51
uitgevoerd, dan is het volgens Newmont vergelijkbaar met de Rosebel-mijn van het
Parbode editie 52
Canadese bedrijf IAmGold. Het zal waarschijnlijk ook gaan bestaan uit een open pit, een
goudverwerkingsfabriek en bijbehorende infrastructuur. Een kaart van het gebied rond het Parbode editie 53
Nassaugebergte op een factsheet van Newmont toont echter ook mogelijke activiteiten aan
Parbode editie 54
op andere locaties op en rond het Nassau Gebergte.
Ondanks dat de mijnbouwmultinationals zich wellicht inspannen om de natuur zoveel Parbode editie 55
mogelijk te beschermen, zal de natuur ongetwijfeld ernstige en onherstelbare schade Parbode editie 56

http://parbode.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1979&Itemid=75[16-12-2011 15:35:59]
Parbode Surinaams opinie maandblad - De dubieuze reputatie van Newmont

worden toegebracht, onder de lijdzaam toeziende ogen van Surinaamse milieuorganisaties.


Parbode editie 57
Last Updated ( Friday, 18 December 2009 )
Parbode editie 58

Parbode editie 59

Parbode editie 60
< Prev Next >
Parbode editie 61
[ BACK ]
Parbode editie 62

Parbode editie 63

Parbode editie 64

Parbode editie 65

Parbode editie 66

Parbode editie 67

Copyright 2005 - 2011 Parbode Surinaams opinie maandblad. Designed by h&m graphics

http://parbode.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1979&Itemid=75[16-12-2011 15:35:59]