Vous êtes sur la page 1sur 3

Parbode Surinaams opinie maandblad - Erlan Sleur: Suriname neemt natuurbeheer met korreltje zout

Home Abonneren Contact ons Adverteren Forum Vacatures Verkooppunten E-abonnement login search...

FRIDAY Dec
16th

Home all Erlan Sleur: Suriname neemt natuurbeheer met korreltje zout
ADVERTENTIES

Erlan Sleur: Suriname neemt


natuurbeheer met korreltje
zout
Written by Paul Kraaijer
SATURDAY, 01 JANUARY 2011

Erlan Sleur was van mei 2006 tot februari 2008 werkzaam als
public relations manager bij de Stichting Natuurbehoud Suriname
(Stinasu), die oogluikend illegale goudwinning bleek toe te staan
in haar eigen natuurpark, Brownsberg. In die functie durfde hij in
2007 als eerste de strijd aan te gaan met goudzoeker en politicus
Ronnie Brunswijk, die ook actief was binnen dit beschermd
gebied. Daarmee werd hij meteen n van de weinige
milieuactivisten in het natuurrijke Suriname.

ls tienjarig jongetje moest Sleur in 1975 met zijn moeder mee naar Nederland. Ze
A belandden ergens in Amsterdam in een driekamerflatje, zonder douche en erf. Dat
was ik niet gewend in Suriname. Toch is hij er 31 jaar gebleven. Hij volgde
laboratoriumonderwijs in Amsterdam, behaalde de deelcertificaten biochemie, biologie en
natuurwetenschappen aan de Open Universiteit en studeerde toxicologie.
Sleur: In 2006 was het voor mij tijd om terug te keren naar Suriname. Ik wilde niet oud
worden in Nederland. Ik kon aan het werk als public relations manager bij Stinasu. Helaas
moest ik opnieuw starten, omdat mijn voorganger de computer had gewist; alles was weg.
Met inzet van mijn eigen archiefmateriaal, cameras en laptop, kon ik toch aardig vooruit. Ik
heb er een paar jaar met plezier gewerkt. Naarmate hij echter langer bij de stichting
werkte, begon een aantal zaken hem op te vallen. Er was nooit geld, terwijl onze eco-
reizen volgeboekt waren. Sommigen werkten hard, terwijl anderen duimen draaiden.

Doofpot
Eind 2007 barstte de
bom tussen Stinasu en
Sleur. Ik hoorde
geruchten dat er aan
kleinschalige
goudwinning werd
gedaan in het
Brownsberg-gebied.
Maar er bleek geen
sprake te zijn van
kleinschaligheid. Groot
materieel, zoals
bulldozers, vernietigden
grote delen van het beschermd gebied. In juli 2007 kregen de jachtopzieners van de
toenmalige minister van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB), Michael Jong
Tjien Fa, opdracht om een verkenningsvlucht boven de Brownsberg te maken naar
aanleiding van enkele gepubliceerde artikelen over goudwinning. Ik werd gevraagd om mee
te gaan en filmopnames te maken. Ik schrok me rot. Vanuit de lucht leek het bos op
gatenkaas. Het was vreselijk om te zien, bijna alle kreken waren vernietigd.
Na een presentatie aan de minister werd het onverwachts stil. In de derde week na de
verkenning kreeg Sleur onofficieel te horen dat de zaak in de doofpot zou verdwijnen. Hij
vroeg om een stafvergadering en gaf een videopresentatie aan zijn collegas. De lauwe
reactie van sommige collegas betekende voor mij dat men hiervan wist. Achteraf bleek

http://parbode.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2835&Itemid=75[16-12-2011 18:59:29]
Parbode Surinaams opinie maandblad - Erlan Sleur: Suriname neemt natuurbeheer met korreltje zout

alles al tot in details te zijn beschreven in het in 2005 door veldbioloog Pieter Teunissen
samengestelde managementrapport over het Brownsberg Natuurpark, BNP.

Operatie Clean Sweep ARCHIEF


Op de achtergrond speelde ook de politiek een rol. De directeur van Stinasu, Marijem
Parbode editie 02
Djosetro, gaf mij te kennen dat ze in de top van de Pertjajah Luhur zat en haar positie sterk
koesterde. Duidelijk was dat zij prioriteit gaf aan haar politieke loopbaan, boven het belang Parbode editie 03
van onze natuur. Ik besloot de vernietiging van het BNP publiekelijk te maken via het Parbode editie 04
STVS-programma Suriname Vandaag.
Hij was goed gedocumenteerd en zijn bijdrage aan het tv-programma leidde tot felle Parbode editie 05
reacties. Toen ook in Parbode (augustus 2007) een onthullende reportage verscheen over de Parbode editie 06
chaos die goudzoekers aan hadden gericht op de Brownsberg, kwamen de autoriteiten
Parbode editie 07
opvallend snel in actie.
Sleur: Ik vernam vanuit de media dat president Venetiaan het leger en politie had Parbode editie 08
ingeschakeld om een einde te maken aan de illegale goudwinning op de Brownsberg.
Parbode editie 09
Operatie Clean Sweep was geboren. Ik was als enige van Stinasu aanwezig om logistieke
ondersteuning aan de politie en het leger te geven. Mijn collegas bleven verdacht ver uit de Parbode editie 10
buurt. Mijnen bij de Witikreek, Kumbukreek en Kriki Negi werden ontmanteld. Er werden
Parbode editie 11
ook machines in beslag genomen die op naam stonden van parlementarir Brunswijk. Hij
beweerde de machines te hebben uitgeleend. Er werd uit die mijn vier tot vijf kilo goud per Parbode editie 13
week geoogst. Ze zaten op een goudader. Parbode editie 14

Boevenbende Parbode editie 15


Op 31 oktober 2007 was Sleur betrokken bij Operatie Clean Parbode editie 16
Sweep. Ene oom Leo was samen met een groep Brazilianen
Parbode editie 17
weer neergestreken in het zuiden van de Brownsberg. Later
begreep ik dat deze Leo een gevaarlijk mannetje van Brunswijk Parbode editie 18
was. Hij wees me een document waaruit zou blijken dat het
Parbode editie 19
gebied aan hen was toegewezen. Naam op de beschikking:
Ronnie Brunswijk. Parbode editie 20
Ik schoot uit mijn slof en zei dat iedereen moest verdwijnen en
Parbode editie 21
dat het kamp zou worden afgebrand. Ik werd door een agent
verzocht me in te houden. Na vele valse documenten die we Parbode editie 22
tegen waren gekomen, was dit de zoveelste, dacht ik. Wist ik Parbode editie 23
veel dat mijn eigen ministerie en het ministerie van Natuurlijke
Hulpbronnen (NH) in de tussentijd concessies en Parbode editie 24
mijnbouwvergunningen hadden geregeld voor Brunswijk, nota Parbode editie 25
bene terwijl ik daar nog bezig was met de politie! Dit was in
Parbode editie 26
mijn ogen hoogverraad. En een dolk in de rug van een ieder die
had gezweet om dit soort misdaden te bestrijden. De restanten van het goudzoekerskamp Parbode editie 27
stak ik in brand aangezien ze al in opdracht van de procureur-generaal door de politie
Parbode editie 28
waren ontmanteld.
Sleur heeft een nare bijsmaak overgehouden aan de kwestie. Zijn werkgever was Parbode editie 29
waarschijnlijk op de hoogte van de illegale praktijken van Brunswijk in het natuurpark.
Parbode editie 30
Vanwege politieke belangen had Stinasu de illegale goudwinning liever binnenkamers
gehouden. Toenmalig minister Gregory Rusland van NH en zijn RGB-collega Jong Tjien Fa Parbode editie 31
gaven elkaar de schuld en de directeur van RGB, Frans Kasantaroeno, maakte de Parbode editie 32
opmerking dat Stinasu geen zakelijke titel had op de grond waardoor het ministerie
gerechtigd was om de grond uit te geven. Ik wist toen dat ik niet bij deze boevenbende Parbode editie 33
wilde horen. Parbode editie 34

Parbode editie 35
Foute investeerders
Inmiddels heeft Sleur zijn laptop erbij gepakt. Hij toont fotos van een gebeurtenis in Parbode editie 36
november 2006 die hij niet snel zal vergeten. Nog steeds borrelen boosheid en
Parbode editie 37
verontwaardiging op bij hem als hij er over verteld. Het personeel van Stinasu werd
opgetrommeld door de directeur. We moesten van RGB-directeur Kasantaroeno een groep Parbode editie 38
investeerders begeleiden naar de Raleighvallen. De groep wilde groene investeringen doen
Parbode editie 39
in het Centraal Suriname Natuurreservaat (CSNR). De rode loper werd voor de gasten
uitgerold. Parbode editie 40
Op het vliegveld Zorg & Hoop bleek het om een groep Chinezen te gaan en ik voelde Parbode editie 41
meteen dat er stront aan de knikker was. Ik vroeg n van de Chinezen wat zijn functie
was binnen de organisatie. Hij zei te werken voor een logging company, ofwel Parbode editie 42

http://parbode.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2835&Itemid=75[16-12-2011 18:59:29]
Parbode Surinaams opinie maandblad - Erlan Sleur: Suriname neemt natuurbeheer met korreltje zout

houtkapbedrijf. Ik wist even niet wat ik hoorde. De RGB-minister was ook aan boord, Parbode editie 43
evenals zijn directeur. Ik voelde me net als mijn andere collegas belazerd. Ik heb er
Parbode editie 44
wakker van gelegen die avond.
Parbode Editie 45
Zakken vullen
Parbode editie 46
Eind 2007 ontving Stinasu van Birdlife International 22.500 US
dollar om foerage- en broedgebieden van vogels in kaart te Parbode editie 47
brengen. Het ging hier om het Important Bird Area (IBA) project.
Parbode editie 48
Drie medewerkers van Stinasu waren bij dit project betrokken,
waaronder de ornitholoog Otte Ottema. Sleur: Ik kreeg een e- Parbode editie 49
mail van Djosetro waaruit zou blijken dat veertig procent van Parbode editie 50
het bedrag voor de cordinator was, dertig procent voor Ottema
en twintig procent voor de administratief medewerkster. Maar Parbode editie 51
het geld had natuurlijk in het onderzoek gestoken moeten Parbode editie 52
worden.
Parbode editie 53
Voor de rapportage werden oude gegevens uit de jaren
zeventig van vogeldeskundige Arie Spaans uit de kast gehaald. Parbode editie 54
Het is gewoon hier dat veel gedoneerd geld van organisaties in de zakken van directeuren
Parbode editie 55
en anderen verdwijnt en niet gebruikt wordt waar het voor bedoeld is. En dat terwijl
jachtopzieners hun werk in het veld tussen de muskieten doen en slechts een minimale Parbode editie 56
vergoeding ontvangen van zeven srd per dag, naast hun schamele maandloon van rond de
Parbode editie 57
zeshonderd srd.
Parbode editie 58
Wildplassen Parbode editie 59
Uiteindelijk verliet Sleur in februari 2008 Stinasu en ging werken bij het Nationaal Instituut
voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos). Maar al na een paar maanden verliet hij Parbode editie 60
teleurgesteld dit instituut. De toenmalige directeur Sylvia Ang bleek in de top van Pertjajah Parbode editie 61
Luhur te zitten. Daarnaast was ze ook nog eens directeur van een chemische fabriek. Dat
Parbode editie 62
was toch niet te rijmen met haar functie als Nimos-directeur? Bovenal is het Nimos een leeg
omhulsel. Een soort papieren tijger. Wat doe ik daar eigenlijk, begon ik me af te vragen. Parbode editie 63
Ang vertrok in juni 2008 en werd opgevolgd door Marlene Harris. Deze dame was
Parbode editie 64
afkomstig van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) en had totaal geen kaas gegeten van
milieu. In het tv-programma To The Point werd haar gevraagd wat voor haar het Parbode editie 65
belangrijkste milieuprobleem was dat ze wilde aanpakken. Haar antwoord was stuitend en
Parbode editie 66
lachwekkend: wildplassen. Neen, niet de kwikvergiftiging in het binnenland, niet het
dumpen en verbranden van afval, niet de kusterosie. Parbode editie 67

Toekomst
Hoe ziet de toekomst er voor Sleur uit? Ik wil mijn eigen weg inslaan met mijn stichting
ProBios en vooral voorlichting geven aan de gemeenschap over alle aspecten van onze
natuur. Mijn grootste wens is om nu een kwikonderzoekslaboratorium op te zetten. Nog
steeds wordt de ernst van kwikvergiftiging onderschat. Gedegen onderzoek is broodnodig.
Ik heb hiertoe de universiteit en het Polytechnisch College benaderd. Maar er wordt
afwachtend gereageerd. Tot slot laat Sleur weten dat hij onlangs tot zijn eigen verbazing
weer door Stinasu is benaderd. Maar, de nieuwe directeur, Frans Kasantaroeno, wist niet
eens dat het Brownsberggebied een beschermd natuurpark is onder zijn eigen beheer!
Dt is in een notendop hoe serieus in Suriname wordt omgegaan met natuurbeheer.

Last Updated ( Thursday, 03 February 2011 )

< Prev Next >

[ BACK ]

Copyright 2005 - 2011 Parbode Surinaams opinie maandblad. Designed by h&m graphics

http://parbode.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2835&Itemid=75[16-12-2011 18:59:29]

Centres d'intérêt liés