Vous êtes sur la page 1sur 3

Parbode Surinaams opinie maandblad - Het dodelijk dak boven je hoofd

Home Abonneren Contact ons Adverteren Forum Vacatures Verkooppunten search...

TUESDAY Dec
20th

Home Interview Het dodelijk dak boven je hoofd


ADVERTENTIES
cover68.jpg

Het dodelijk dak boven je


hoofd
Written by Paul Kraaijer
THURSDAY, 01 FEBRUARY 2007

Suriname kampt met asbestproblemen. Het land beschikt wel over voldoende kennis inzake
asbest, maar niet over voldoende beschermendekleding voor arbeiders die met asbest
moeten werken en evenmin over een veiligemanier van opslag van bijvoorbeeld oude
asbestdakplaten. Er zijn al enkeledodelijke slachtoffers te betreuren, mensen die jaren bloot
zijn gesteld aanasbest.

DEZE MAAND IN
Asbest is een PARBODE
verzamelnaam voor een
Bijlage
aantal natuurlijke
mineralenbestaande uit Column
microscopisch kleine Interview
naaldachtige vezels. De
Opinie
naam is afkomstigvan
het Griekse woord Reportage
asbestos dat Rubriek
onverwoestbaar
Cultuur
betekent.
Bijhechtgebonden Colofon
asbestmaterialen zitten Forum
de vezels stevig in een

dragermateriaalverankerd. Hechtgebonden asbest levert geen gevaar op, zolang het


materiaalniet aan slijtage onderhevig is of ondeskundig wordt bewerkt of
verwijderd.Hechtgebonden toepassingen zijn onder andere golfplaten,
gevelplaten,rioleringsbuizen en leien wanden en daken. Niet-hechtgebondenasbest is
daarentegen meer risicovol, omdat de vezels gemakkelijk kunnenvrijkomen. Deze vorm van
asbest bevindt zich onder andere in mortel, pakkingenen brandschotten. Al in de jaren
veertig van de vorige eeuw waren de eerstegeluiden hoorbaar over de kwalijke kanten van
asbest. Het gevaar schuilt in hetinademen van de vezels. Langdurige blootstelling aan ARCHIEF
asbestvezels kan optermijn soms pas na twintig of dertig jaar ernstige ziekten
Parbode editie 02
veroorzakenzoals buikvlieskanker, longkanker en asbestose (stoflongen).
Parbode editie 03
Dakplaten
Parbode editie 04
In Suriname is waarschijnlijk ongeveer 5.000 tonasbest aanwezig. Asbestmaterialen zijn
halverwege de vorige eeuw vooralgebruikt bij de bouw van scholen, ziekenhuizen en Parbode editie 05
overheidsgebouwen.Asbestdakplaten werden gemporteerd en waren vooral afkomstig van Parbode editie 06
het Belgischebedrijf Eternit. In september 2006 kwamen voor het eerst berichten inde
Surinaamse media over asbestproblemen. Van diverse scholen moesten de Parbode editie 07
oudeasbestdakplaten worden vervangen. Arbeiders die deze werkzaamheden Parbode editie 08
moestenverrichten, bleken dat te doen zonder de vereiste beschermende kleding
Parbode editie 09
enneuskapjes. De arbeiders zijn voor dit specifieke werk ook niet speciaalopgeleid. De
financile middelen om voldoende beschermende kleding aan teschaffen en om bedrijven Parbode editie 10
die met asbest moeten werken goed te kunneninformeren, ontbreken.
Parbode editie 11
Er ontstond onrust onder buurtbewoners toen arbeidersdakplaten aan het vervangen waren.
Parbode editie 13

http://parbode.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1620&Itemid=8[20-12-2011 18:18:29]
Parbode Surinaams opinie maandblad - Het dodelijk dak boven je hoofd

Van een paar scholen brokkelen de dakenbeetje bij beetje af. Brokjes asbestdakplaat
belandden hierdoor bijvoorbeeld inregentonnen, waar scholieren water uit drinken. Parbode editie 14

De Arbeidsinspectie ziet toe op de werkzaamheden en ineen paar gevallen moesten die Parbode editie 15
worden gestaakt. Enkele aannemers hebbeninmiddels een speciale training gevolgd over Parbode editie 16
asbestverwijdering. Er is dus welenig toezicht in Suriname, maar het blijft vooralsnog te
Parbode editie 17
beperkt.
Parbode editie 18
Kits
Parbode editie 19
In Paramaribo zijn in een aantal winkels zogenoemdeasbestkits verkrijgbaar die bestaan uit
onder andere overschoenen, eenrespirator met filter, handschoenen, een bril, een helm en Parbode editie 20
een pak. Maar erzijn in het land te weinig van dit soort asbestkits aanwezig. Parbode editie 21
Naast het vervangen van oude asbestdakplaten vanscholen, werd in september bekend dat Parbode editie 22
het drinkwatersysteem in het districtCommewijne bestaat uit asbestleidingen. Het hoofd van
Parbode editie 23
het distributiestation in Meerzorgverklaarde tegenover de Surinaamse krant de Ware Tijd op
de hoogte te zijn vande risicos die zich tijdens werkzaamheden kunnen voordoen. De Parbode editie 24
enigebeschermende maatregel waarover hij kan beschikken zijn neuskapjes voor
Parbode editie 25
dearbeiders. Het hoofd van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij stelt dat zijngrootste
probleem is het milieutechnisch verantwoord opslaan vanasbestbuizen-afval. Parbode editie 26

In oktoberdit jaar sprak ook een lid van de Nationale Assemblee, Robby Malhoe van Parbode editie 27
deNationaal Democratische Partij (NDP), zijn bezorgdheid uit over asbest. Hijdoelde op het Parbode editie 28
feit dat het dak van de polikliniek in Calcutta (districtSaramacca) bestaat uit asbestplaten.
Dat dak moet zeer snel worden vervangen,aldus de NDP-parlementarir in de Ware Tijd. Parbode editie 29
Ondanks bestaande regelgevinginzake verwijdering van asbestdakplaten en het Parbode editie 30
transporteren van de platen naareen vuilstortplaats, bleek begin oktober dat een
Parbode editie 31
ondernemer asbestplaten hadgedumpt in een open opslagruimte in Paramaribo. De platen
werden zelfs doorkinderen als speelgoed gebruikt. Door dat gebruik kunnen de Parbode editie 32
gevaarlijkeasbeststofdeeltjes vrijkomen, die vervolgens door de kinderen kunnen
Parbode editie 33
wordeningeademd. Buurtbewoners zagen dat de arbeiders die de platen daar
deponeerdenook geen neuskapjes en andere beschermende middelen droegen. Parbode editie 34

Stortplaats Parbode editie 35

Volgens het ministerie van Arbeid en Technologischeontwikkeling (ATM) komt er op korte Parbode editie 36
termijn een nationaal plan van aanpak om deproblematiek rond asbest professioneel aan te Parbode editie 37
pakken. Het Nationaal Instituutvoor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) heeft
Parbode editie 38
daarbij een belangrijkerol.
Parbode editie 39
De meeste oude asbestplaten worden op de bekendevuilstortplaats Ornamibo vier meter
diep in de grond begraven. Overigens heeftop deze stortplaats tussen 24 oktober en 10 Parbode editie 40
november brand gewoed. Met grotemoeite kon de brand uiteindelijk door de brandweer
Parbode editie 41
worden geblust. Eendergelijk lange brand laat wel zien, dat er getwijfeld kan worden over
deveiligheid voor de volksgezondheid vanwege de daar gedumpte asbestplaten.Suriname Parbode editie 42
kent verder geen speciale opslaglocaties voor asbestafval. Parbode editie 43
De general manager van een onderneming in debouwsector in Paramaribo, die niet met Parbode editie 44
naam genoemd wil worden, is van meningdat er veel te lichtzinnig over asbest wordt
Parbode Editie 45
gedacht en gesproken. Zelfvermijdt hij projecten met asbest. Op de vraag of hij vindt dat
de overheiden het NIMOS voldoende voorlichting geven over asbest is zijn reactie: Nee!Het Parbode editie 46
lijkt nergens op. Dakplaten van een schoolgebouw naar beneden smijten,zoals bij de LTS
Parbode editie 47
twee jaar geleden, dakplaten in plastic laten verpakken,transporteren en vervolgens door
middel van een graafmachine van de vrachtwagenduwen, daarbij de verpakking Parbode editie 48
beschadigend en de platen brekend, waarbij deleidinggevenden die het moeten weten erbij
Parbode editie 49
staan zonder enige bescherming.
Parbode editie 50
Hij vervolgt: Ik ben ervan overtuigd dat indien u ophet terrein voor de LTS en andere
gebouwen een stofonderzoek laat doen, dat hetdaar barst van de asbestdelen die zijn Parbode editie 51
achtergebleven van de platen diegebroken zijn bij het naar beneden gooien. En onze jeugd Parbode editie 52
gaat daar naarschool.
Parbode editie 53
Poeha
Parbode editie 54
De ondernemer wijst op hoe het in
Parbode editie 55
Nederland geregeldis. In Nederland zijn
gecertificeerde Parbode editie 56
asbestverwijderingsbedrijven. Ik denkdat Parbode editie 57
het hier te maken heeft met het
kostenaspect en men zal er, zolang er Parbode editie 58
geenduidelijke en harde richtlijnen

http://parbode.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1620&Itemid=8[20-12-2011 18:18:29]
Parbode Surinaams opinie maandblad - Het dodelijk dak boven je hoofd

Parbode editie 59
worden gegeven, een loopje mee blijven
Parbode editie 60
nemen.En alle poeha er eromheen?
Terwijl het gras groeit sterft het paard. Parbode editie 61
De vraaghoe en waar asbestafval wordt
Parbode editie 62
opgeslagen, wordt duidelijk door de
bezorgdeondernemer beantwoord: Asbestafval wordt hier niet opgeslagen. Het wordt ineen Parbode editie 63
gat op de vuilnisbelt weggedonderd en met een graafmachine verpletterd. Ofhet wordt
Parbode editie 64
gewoon ergens in de natuur gedumpt.
Parbode editie 65
Naast zijn kritische houding is hij wel te sprekenover het NIMOS dat begint mensen bewust
te maken. Maar het gaat veel telangzaam, vervolgt hij. En het gaat niet alleen om de Parbode editie 66
arbeiders! De omgevingen het milieu zijn naar mijn mening minstens zo belangrijk, zo niet Parbode editie 67
veelbelangrijker, want daar gaat het om veel meer mensen. Ook om mijn gezondheid endie
van mijn kinderen, vrouw, familie. Men gaat er veel te lichtzinnig mee om!Natuurlijk is ook
het NIMOS om een reactie gevraagd, maar Cedric Nelom van deorganisatie laat weten zich
af te vragen wat de toegevoegde waarde van eenartikel over de asbestproblematiek in
Suriname is. Het NIMOS was verder nietvoor commentaar bereikbaar.

Last Updated ( Monday, 31 May 2010 )

< Prev Next >

[ BACK ]

Copyright 2005 - 2011 Parbode Surinaams opinie maandblad. Designed by h&m graphics

http://parbode.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1620&Itemid=8[20-12-2011 18:18:29]

Centres d'intérêt liés