Vous êtes sur la page 1sur 3

Parbode Surinaams opinie maandblad - Nederland vergeet Suriname

Home Abonneren Contact ons Adverteren Forum Vacatures Verkooppunten search...

SUNDAY Jan
01st

Home Cultuur Nederland vergeet Suriname


ADVERTENTIES

Nederland vergeet Suriname


Written by Paul Kraaijer
TUESDAY, 01 JUNE 2010

Oud-kolonie genegeerd in Nederlandse verkiezingsprogrammas

Nederlanders mogen op 9 juni hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen.


Alle politieke partijen hebben hun verkiezingsprogrammas afgestoft, hier en daar
herschreven en voorzien van pakkende titels. Parbode onderzoekt in hoeverre de
Nederlandse partijen Suriname hebben opgenomen in hun programma en of er moeite
wordt gedaan om Suriname voor zich te winnen. Is Suriname in hun ogen nog een bijzonder
buitenland?

a een kritische blik door de verkiezingsprogrammas kom je tot een verrassend beeld DEZE MAAND IN
N dat niet strookt met uitlatingen van enkele fractievoorzitters over Suriname, vooral
gedaan na werkbezoeken aan ons land. Met de mond vol mooie woorden belijden
PARBODE
over Suriname is kennelijk iets anders dan Suriname actief opnemen in het buitenlandse Bijlage
beleid van de partijen. De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) is de enige politieke Column
partij die Suriname noemt in haar verkiezingsprogramma. Nederland en Suriname dienen
Interview
een stevige, gezamenlijke aanpak te realiseren van grensoverschrijdende criminaliteit, met
name de georganiseerde drugscriminaliteit. Daarnaast kan Nederland Suriname expertise Opinie
bieden bij het versterken van de Surinaamse financile sector, maar ook op het gebied van Reportage
het hoger onderwijs. Het zijn zeer algemene en weinig concrete plannen, maar het is meer
Rubriek
dan alle andere partijen samen.
Cultuur
Een beter Nederland Colofon
Het is opmerkelijk dat de partijen in hun
Forum
programmas massaal Suriname negeren. Terwijl
politici met enige regelmaat ons land bezoeken en
op zulke momenten over van alles en nog wat een
mening hebben. Neem nu Harry van Bommel van
de Socialistische Partij (SP). Hij heeft Suriname
diverse malen bezocht, zocht openlijk de publiciteit
en heeft er veel over geschreven. Het SP-
partijprogramma Een beter Nederland voor
minder geld lijkt in tegenspraak met de bemoeienis van Van Bommel: Suriname is niet
terug te vinden in het 48 paginas tellende document. Nog
treuriger is het dat zowel Suriname-deskundige Van Bommel als de nieuwe
fractievoorzitter Emile Roemer het kennelijk niet aandurven inhoudelijk te reageren op de
vragen van Parbode. Hierdoor bekruipt je het gevoel dat Van Bommel vooral naar
Paramaribo is gereisd om zichzelf te profileren.
Mark Rutte van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is de enige
fractievoorzitter die reageert. Nou ja, reageren: Hij verwijst gemakshalve naar het
verkiezingsprogramma van zijn partij. Een inhoudelijke reactie blijkt te moeilijk of te lastig.
Logisch, want in het verkiezingsprogramma Orde op Zaken, wordt met geen woord over
Suriname gerept. Ook in de 68 paginas van het Christen Democratisch Appl (CDA) komt
Suriname geen enkele keer voor. Maar Kamerlid Kathleen Ferrier reageert als enige politicus
op verzoek van Parbode wel inhoudelijk. Volgens haar is de Surinaams-Nederlandse kiezer
voor de CDA-fractie wel degelijk van belang. Niet voor niets is het het CDA geweest die als
eerste politieke partij na de onafhankelijkheid bij meerdere gelegenheden en op
verschillende momenten gesteld heeft dat Suriname nooit een gewoon buitenland voor
Nederland zal zijn. De banden met Suriname, die onder andere gestalte krijgen door de vele
relaties die er tussen mensen in beide landen over en weer bestaan, zullen altijd bijzonder
blijven.

http://parbode.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2317&Itemid=23[1-1-2012 16:16:47]
Parbode Surinaams opinie maandblad - Nederland vergeet Suriname

Gelijkwaardige relatie
Het is hoog tijd voor een gelijkwaardige relatie, vervolgt Ferrier. Het CDA heeft speciale
bijeenkomsten met Surinaamse jongeren, Surinaamse ondernemers en vertegenwoordigers
van de Marron gemeenschappen. En wij onderhouden relaties met religieuze
gemeenschappen in Suriname. Als n van de concrete Suriname-actiepunten van het CDA ARCHIEF
wijst Ferrier op stagiaires. Herhaaldelijk hebben we aangegeven dat we het niet terecht Parbode editie 02
vinden dat als Suriname wit ziet van stagiaires uit Nederland, Surinaamse studenten vrijwel
geen kans maken op stageplekken in Nederland, door opgeworpen barrires zoals visa. Het Parbode editie 03
nodige is op dit punt verbeterd, hoewel we een discussie over visabeleid voor studenten Parbode editie 04
tussen beide regeringen zeer zouden toejuichen en dus ook bepleiten.
Parbode editie 05
In het programma van de Partij voor de Arbeid (PvdA), Iedereen telt mee De kracht van
Nederland, is Suriname niet te traceren. Vreemd, omdat juist binnen deze partij de Tweede Parbode editie 06
Kamerleden Chantal Gillard en Pierre Heijnen zich inspannen om te komen tot een nieuw
Parbode editie 07
toekomstig samenwerkingsverband tussen beide landen. Heijnen zegt hierover zelfs op de
website van de partij: Een nieuwe vriendschapsband zijn we niet aan onze voorouders, aan Parbode editie 08
ons gemeenschappelijke verleden verplicht, maar aan onze gemeenschappelijke toekomst,
Parbode editie 09
aan onze kinderen hier die allemaal een stukje Surinaamse identiteit meekrijgen en onze
kinderen daar die allemaal een stukje Nederlandse identiteit meekrijgen. Ondanks deze Parbode editie 10
mooie, dichterlijke woorden blijft Suriname in het verkiezingsprogramma een blinde vlek. Parbode editie 11
Ook fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie (CU) kwam zeer enthousiast terug van
het werkbezoek aan Suriname. Zijn bezoek was vooral bedoeld om goede contacten te Parbode editie 13
leggen met DOE (Partij voor Democratie en Ontwikkeling door Eenheid). De CU wil Parbode editie 14
christelijke politiek in het buitenland bevorderen en dus ook in Suriname. Ook vindt Slob het
Parbode editie 15
van belang goed na te denken over een verantwoord vervolg van de contacten tussen
beide landen. Hoe dat vervolg er uit moet zien, blijft onduidelijk: in het Parbode editie 16
verkiezingsprogramma Vooruitzien Christelijk-sociaal perspectief is geen plaats voor
Parbode editie 17
Suriname.
Voor GroenLinks is Suriname eveneens niet interessant genoeg om op te nemen in haar Parbode editie 18
verkiezingsprogramma Echte keuzes voor de toekomst. De kleine Partij voor de Dieren laat
Parbode editie 19
Suriname eveneens aan de kant liggen. Opmerkelijk, gelet op het activistische gedrag dat
fractievoorzitter Marianne Thieme uitstraalde tijdens het werkbezoek in oktober 2009. Op Parbode editie 20
haar website uit ze zich kritisch over Iamgold. Ze bemoeide zich zelfs met een incident, Parbode editie 21
waarbij Iamgold verdacht werd van het doden van dertig zwerfhonden.
Parbode editie 22
Bouterse Parbode editie 23
Suriname wordt ook door D66 in haar verkiezingsprogramma We willen het anders
Parbode editie 24
genegeerd. Fractievoorzitter Alexander Pechtold kwam destijds opgetogen terug van zijn
werkbezoek, maar op youtube.com staat een twee minuten durend, saai, monotoon Parbode editie 25
gesproken verslag. Waarin hij eigenlijk niets meer weet te vertellen dan dat een eventuele
Parbode editie 26
verkiezing van Bouterse tot president Suriname in een isolement stort en dat we moeten
bedenken wat de nieuwe relatie wordt tussen Suriname en Nederland. Thijs van Biljouw van Parbode editie 27
het Kenniscentrum van de partij laat in een korte reactie weten: Wij willen iedere
Parbode editie 28
stemgerechtigde overhalen om op D66 te stemmen en kijken daarbij niet naar afkomst. In
die zin is ook de Surinaams-Nederlandse kiezer interessant voor ons. Parbode editie 29
En dan zijn er nog de Partij voor de Vrijheid (PVV) en Trots op Nederland (ToN). Deze Parbode editie 30
partijen staan niet bepaald bekend om hun vriendelijke toon jegens mensen van
buitenlandse afkomst. Beide fractievoorzitters, Geert Wilders (PVV) en Rita Verdonk (ToN), Parbode editie 31
leggen het verzoek om een inhoudelijke reactie naast zich neer. Suriname en de meer dan Parbode editie 32
300.000 Nederlanders van Surinaamse origine zullen van deze partijen weinig te
Parbode editie 33
verwachten hebben.
Het lijkt er op dat Suriname na 35 jaar onafhankelijkheid voor Nederlandse politieke partijen Parbode editie 34
een buitenland is zoals andere buitenlanden. Opmerkelijk, gelet op het gezamenlijke
Parbode editie 35
verleden, de vele mooie woorden van diverse fractievoorzitters over Suriname en over de
toekomstige relatie met Nederland. Ook is er geen aparte politieke aandacht voor Parbode editie 36
Surinamers in Nederland te bespeuren: Surinamers zijn immers Nederlanders en dus goed
Parbode editie 37
in de maatschappij gentegreerd. Een politieke visie op Suriname blijkt niet meer
noodzakelijk: in de campagnes in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni Parbode editie 38
lijkt Suriname een vergeten oud-kolonie. Parbode editie 39

Parbode editie 40

Last Updated ( Wednesday, 02 June 2010 ) Parbode editie 41

Parbode editie 42

http://parbode.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2317&Itemid=23[1-1-2012 16:16:47]
Parbode Surinaams opinie maandblad - Nederland vergeet Suriname

Parbode editie 43
< Prev Next >
Parbode editie 44
[ BACK ] Parbode Editie 45

Parbode editie 46

Parbode editie 47

Parbode editie 48

Parbode editie 49

Parbode editie 50

Parbode editie 51

Parbode editie 52

Parbode editie 53

Parbode editie 54

Parbode editie 55

Parbode editie 56

Parbode editie 57

Parbode editie 58

Parbode editie 59

Parbode editie 60

Parbode editie 61

Parbode editie 62

Parbode editie 63

Parbode editie 64

Parbode editie 65

Parbode editie 66

Parbode editie 67

Copyright 2005 - 2012 Parbode Surinaams opinie maandblad. Designed by h&m graphics

http://parbode.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2317&Itemid=23[1-1-2012 16:16:47]