Vous êtes sur la page 1sur 4

Parbode Surinaams opinie maandblad - Okopipi in de aanbieding

Home Abonneren Contact ons Adverteren Forum Vacatures Verkooppunten E-abonnement login search...

FRIDAY Dec
16th

Home all Okopipi in de aanbieding ADVERTENTIES


cover68.jpg

Okopipi in de aanbieding
Written by Paul Kraaijer
SATURDAY, 01 JANUARY 2011

De blauwe pijlgifkikker (okopipi) staat als kwetsbaar vermeld op de rode lijst van zeldzame
en beschermde dieren van de International Union for Conservation of Nature (IUCN). Deze
dieren leven namelijk alleen in het Sipaliwini savannegebied in Suriname.Toch berichtte de
Britse krant Chester First vorig jaar dat het Blue Planet Aquarium in Cheshire Oaks deze
Surinaamse kikker gaat kweken. Maar ook particulieren in Nederland kweken dit broos
stukje fauna. Een grotere tegenstelling is niet mogelijk.

et kweken van de dendrobates azureus (blauwe pijlgifkikker ) buiten Suriname blijkt


H meer plaats te vinden dan je zou vermoeden op basis van de beschermde status van
het diertje. Legale export uit Suriname kan alleen wanneer de exporteur beschikt
over de benodigde documenten. Volgens de handelsdatabase van de Convention on
International Trade in Endangered Species (Cites) zijn er de afgelopen jaren geen okopipis
uit Suriname gexporteerd. Het World Conservation Monitoring Centre (WCMC) van het
United Nations Environment Programme (UNEP) , onderhoudt voor Cites de database. Mari
okopipi1.jpg Bieri, Assistant
Programme Officer van
het WCMC bevestigt dat
Suriname geen export
van de dendrobates
azureus heeft gemeld de afgelopen jaren. De enige gerapporteerde export na 1975 vond
plaats in 1997. Toen werden twintig exemplaren gexporteerd naar Amerika. De export
werd zowel door Suriname als door Amerika bij Cites aangemeld.

Belgi
Dat er legaal geen okopipis uit Suriname worden gexporteerd, wordt bevestigd door
Amfibia, een speciaalzaak in gifkikkers in het Belgische Kontich. Ook de blauwe pijlgifkikker
is er verkrijgbaar.Deze kikkers worden al jaren niet meer uit Suriname gexporteerd,
omdat ze in beschermd gebied zitten en de export verboden is. De nakweek hier komt van
dieren die jaren geleden gexporteerd zijn. De azureus kweekt in gevangenschap namelijk ARCHIEF
vrij goed. Hij heeft geen idee hoeveel Surinaamse okopipis zich in Belgi bevinden. Op
Parbode editie 02
zich is het een goede zaak dat dit dier goed kweekt en dat de handel enkel draait om
gekweekte dieren. In gevangenschap is het eigenlijk geen zeldzame soort. De handel in Parbode editie 03
Belgi in nakweekdieren is legaal. Wel wordt met overdrachtsverklaringen bewezen dat het Parbode editie 04
nakweek is. Ik heb zelf nog nooit wildvang exemplaren gezien.
Volgens Amfibia zijn er geen programmas om de dendrobates azureus na de kweek terug in Parbode editie 05
het wild in Suriname uit te zetten. Dit komt door de hoge kosten en natuurlijk ook de Parbode editie 06
nodige papieren om dieren terug te mogen vervoeren naar Suriname. Overigens zijn er
Parbode editie 07
zelfs dierentuinen bezig met nakweek .
Parbode editie 08
Conservation
Parbode editie 09
International
Volgens de World Parbode editie 10
Association of Zoos and
Parbode editie 11
Aquariums bevinden zich
wereldwijd 1.131 blauwe Parbode editie 13
pijlgifkikkers in Parbode editie 14
gevangenschap in
dierentuinen en aquaria. Parbode editie 15
Het National Aquarium in Parbode editie 16
Baltimore (VS) was de
Parbode editie 17

http://parbode.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2788&Itemid=75[16-12-2011 16:05:56]
Parbode Surinaams opinie maandblad - Okopipi in de aanbieding

okopipi2.jpg

eerste die de zeldzame


kikker kweekte. In 1997 Parbode editie 18
kon het National
Parbode editie 19
Aquarium met hulp van Conservation International (CI) Suriname twintig van de kikkertjes
uit Suriname exporteren met toestemming van s Lands Bosbeheer. Dat zijn de twintig Parbode editie 20
exemplaren die in 1997 bij CITES zijn aangemeld. Het National Aquarium is leverancier van
Parbode editie 21
de zeldzame blauwe pijlgifkikker aan vele dierentuinen en aquaria. Van het oorspronkelijke
streven om het Surinaamse kikkertje terug te plaatsen in het Sipaliwini savannegebied is Parbode editie 22
nog niets terechtgekomen. De vele okopipis wereldwijd in gevangenschap zouden dus Parbode editie 23
wellicht nakomelingen van de in 1997 gexporteerde diertjes kunnen zijn. Maar wij moeten
niet vergeten dat dieren waarschijnlijk ook op illegale wijze Suriname verlaten en ook die Parbode editie 24
kunnen terechtkomen in kweekprogrammas. Directrice Annette Tjon Sie Fat van CI- Parbode editie 25
Suriname ontkent met kracht dat CI mee heeft gewerkt aan de export. Baltimore is twee
Parbode editie 26
keer naar Suriname gekomen. De tweede trip in 1997 was een verzameltrip. Het toenmalig
hoofd van de Afdeling Natuurbeheer, Ferdinand Baal, verstrekte aan Baltimore een Parbode editie 27
vergunning om 51 kikkers te verzamelen. Bij de expeditie naar het Suriname Natuur
Parbode editie 28
Reservaat (SNR) werden echter maar 35 geteld. Granman Asongo Alalaparu van de Trio-
indianen gaf toestemming aan Baltimore om een aantal exemplaren mee te nemen. CI is Parbode editie 29
meegegaan op beide expedities, omdat wij in het gebied met de Trio werkten en omdat
Parbode editie 30
contacten van Baltimore via CI waren gelopen, maar CI heeft absoluut geen bemoeienis
gehad met het verstrekken van de vergunning door NB om kikkers mee te nemen. Tjon Sie Parbode editie 31
Fat wijst ook op de illegale handel in kikkers. Ik verwijs naar 'toeristentrips' naar het SNR Parbode editie 32
die blijkbaar zonder toestemming van Natuurbeheer plaatsvinden en waar mensen dus
ongecontroleerd het reservaat betreden en in feite kunnen doen en laten wat zij willen. Parbode editie 33
Eigenlijk begrijpt ze niet waarom CI-Suriname nu wordt benaderd. Tjon Sie Fat: Ik ga Parbode editie 34
ervan uit dat CI-Suriname er met de haren bij gesleept wordt, omdat wij in het gebied
Parbode editie 35
werken. Of misschien omdat wij al enige jaren gesprekken voeren met Kapitein Ewka van
Sipaliwini en de Nationale Zologische Collectie over een monitoring en farming project voor Parbode editie 36
blauwe kikkers. Volgens de Zologische Collectie was de enige manier om de kikkers
Parbode editie 37
betrouwbaar te monitoren het 'knippen' van een van de teentjes van de getelde
exemplaren. Aangezien de Trio's daar absoluut niets van wilden weten, heeft dit project Parbode editie 38
enige tijd stil gestaan. Intussen schijnt het fotograferen van de ruggen van de kikkers een
Parbode editie 39
betrouwbare methode te zijn en niet lang geleden zijn we weer gestart met gesprekken
over hoe het monitoren en het kweekgedeelte op een wetenschappelijk verantwoorde wijze Parbode editie 40
aangepakt kunnen worden. Parbode editie 41

Voor 1975 Parbode editie 42


okopipi3.jpg
Volgens Jack Cover van het National Aquarium werden Parbode editie 43
vr 1975 al legaal kikkers gexporteerd naar
Parbode editie 44
dierentuinen, aquaria en hobbyisten in Amerika en
Europa. Maar in 1995 ontstonden er geruchten dat Parbode Editie 45
door een grote brand in het Sipaliwini savannegebied
Parbode editie 46
de dendrobates azureus populatie om het leven zou
zijn gekomen. Cover: Ik begon toen gesprekken met Parbode editie 47
de staf van CI-Suriname over het waarheidsgehalte
Parbode editie 48
van die berichten. Dat leidde in 1996 tot een expeditie
naar het gebied met CI-Suriname, s Lands Bosbeheer Parbode editie 49
en de inwoners van Kwamalasamutu. We Parbode editie 50
constateerden dat de geruchten niet juist waren.Een
jaar later keerden we terug om twintig kikkers te Parbode editie 51
verzamelen om verse bloedlijnen te kweken en om Parbode editie 52
daardoor inteelt te voorkomen. Deze kikkers leven nog
Parbode editie 53
steeds hier bij ons en kunnen dus tussen de vijftien en
twintig jaar oud worden. Overigens komen de kikkers waarschijnlijk ook voor in beboste Parbode editie 54
eilanden in het noorden van Brazili. Hij vervolgt: Het was overigens Marius Hoogmoed die
Parbode editie 55

http://parbode.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2788&Itemid=75[16-12-2011 16:05:56]
Parbode Surinaams opinie maandblad - Okopipi in de aanbieding

in 1968 een groep blauwe pijlgifkikkers voor onderzoek exporteerde naar het huidig
museum Naturalis in Leiden, na onderzoek in de Sipaliwini regio. Het was ook Hoogmoed die Parbode editie 56
de kikker de naam dendrobates azureus gaf. Ook verstrekte hij enkele levende exemplaren
Parbode editie 57
aan een kweker om hierdoor meer informatie over de kikkertjes te verkrijgen. Dat werd het
begin van een populatie dendrobates azureus in Europa.Tot slot laat Cover weten dat hij Parbode editie 58
een overeenkomst heeft met s Lands Bosbeheer dat de 20 exemplaren die in 1997 naar zijn Parbode editie 59
National Aquarium werden gexporteerd het land niet mogen verlaten. De kikkers blijven
eigendom van Suriname. We gaan ook geen dieren herplaatsen in het Sipaliwini gebied, Parbode editie 60
omdat de dieren daar nog in grote getalen voorkomen. Parbode editie 61

Parbode editie 62
Vele duizenden
Dat er kennelijk toch nog steeds blauwe pijlgifkikkers uit Suriname verdwijnen, blijkt uit de Parbode editie 63
voorzichtige woorden van de Nederlandse deskundige Bart Laurens op zijn website: Er
Parbode editie 64
wordt inmiddels dusdanig veel nakweek verkregen uit de vele gevangenschapspopulaties
dat deze soort voor de liefhebberij op termijn wel lijkt veilig gesteld. De importen zouden Parbode editie 65
dus kunnen worden beperkt tot het zo nu en dan inbrengen van wat vers bloed. In een
Parbode editie 66
persoonlijke reactie zegt hij overtuigd te zijn dat er in Nederland, Duitsland en Belgi
duizenden van deze kikkers moeten zijn en dat er ongetwijfeld met enige regelmaat Parbode editie 67
zogenoemde verse aanvoer in deze landen wordt
binnen gebracht. Een betrouwbare registratie is er niet, dus ook geen betrouwbare
stamboeken, wat bij dergelijke aantallen niet verwonderlijk is. Het lijkt niet waarschijnlijk
dat er regelmatig grote aantallen illegaal in Nederland worden gemporteerd, maar dat is
meer een gevoel dan een zekerheid. Zijn mening wordt gedeeld door deskundige Henk
Zwartepoorte van dierentuin Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.

Internethandel
Op het internet blijkt een levendige handel te zijn in onze
Surinaamse okopipi. Een rondgang levert snel opvallend veel
voorbeelden op van advertenties waarin de diertjes te koop
worden aangeboden. Zo bood handelaar Terra Varia in het
Nederlandse IJsselmuiden via de verkoopwebsite Marktplaats.nl
begin september 2010 twee kikkertjes aan voor 90 euro per
stuk: Een erg tot de verbeelding sprekende kikker. Ze zijn niet
schuw te noemen en laten zich in een nieuwe bak al snel zien.
Ze waren eerder volop te krijgen, maar de laatste tijd bleek het moeilijk. Als je er naar op
zoek bent, aarzel dan niet te lang... In een reactie laat een medewerker van Terra Varia
weten dat zijn blauwe pijlgifkikkers afkomstig zijn uit Nederlandse nakweek. Bij verkoop van
een kikker moet er volgens hem wel een zogenoemde CITES-bijlage II
overdrachtsverklaring opgesteld worden. Hierop staan aldus de medewerker de verkoper en
de koper met hun gegevens. Dat is de enige verplichting die er is bij deze klasse dieren. Er
zijn geruchten dat een aantal kikkersoorten, waaronder sommige dendrobatessoorten, naar
de CITES-bijlage I gaan. Dat betekent voor de kwekers een extra langdurige
administratieve handeling. Er dient dan een certificaat op naam te worden bijgeleverd, met
merktekens. Door deze extra belasting is het voor sommige kwekers minder interessant om
iets met deze dieren te doen. Daardoor zal er minder aanbod zijn. De bijlage I omvat
soorten, die onder andere door internationale handel met uitsterven bedreigd zijn. In deze
soorten mag geen handel worden gedreven wanneer er sprake is van uit het wild
afkomstige dieren.
Dieren in bijlage II kunnen door internationale handel bedreigd gaan worden en de handel
in die dieren wordt gereguleerd.
Duidelijk is dat zelfs deskundige kwekers niet allemaal goed op de hoogte zijn van
regelgeving inzake de handel in de kikkertjes. Volgens de een is export verboden en volgens
de ander kan en gebeurt dat wel. De kwekers zien in het Surinaamse kikkertje geld.
In zekere zin is het opmerkelijk dat ook in Engeland op het internet gehandeld wordt in de
blauwe pijlgifkikker. De kweek van de kikkertjes in het Blue Aquarium in Cheshire Oaks is
dus niet zo bijzonder als het in de media werd gebracht. Een inwoner van Londen bood op
26 maart vorig jaar een vrouwtje te koop aan of voor ruil tegen een mannetje. De man
beweert op de website reptileforums.co.uk dat hij teveel vrouwtjes heeft. Ook op andere
Britse gespecialiseerde websites blijken de kikkers te koop te worden aangeboden. De
zeldzame Surinaamse blauwe pijlgifkikker in het Sipaliwini savannegebied blijkt buiten
Suriname helemaal niet zeldzaam te zijn. Met een muisklik kunt u de eigenaar worden van
een zeldzaam Surinaams blauw pijlgifkikkertje...

Last Updated ( Thursday, 03 February 2011 )

http://parbode.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2788&Itemid=75[16-12-2011 16:05:56]
Parbode Surinaams opinie maandblad - Okopipi in de aanbieding

< Prev Next >

[ BACK ]

Copyright 2005 - 2011 Parbode Surinaams opinie maandblad. Designed by h&m graphics

http://parbode.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2788&Itemid=75[16-12-2011 16:05:56]