Vous êtes sur la page 1sur 10

SURINAME

Suriname kan maar niet wennen aan


auteursrecht
Auteursrechtenorganisatie SASur wordt met alle middelen door
muziekwereld bestreden

Minister van Justitie en Politie trekt beschikking in: SASur zou gevaar
voor samenleving zijn

Kranten melken SASur-kwestie uit en laten zich voor karretje


muziekgebruikers spannen

22-05-2013 Door: Paul Kraaijer

Paramaribo Klein Duimpje tegen de reus, Calimero zij zijn groot en


ik ben klein, Don Quichot tegen de windmolens ofwel SASur en de
Surinaamse muziekwereld... De Stichting Auteursrechten Suriname,
SASur, krijgt het de laatste weken zwaar te verduren vanuit de
wereld van muziekafspelers. Het begint op een heuse soap te lijken.
Hoofdrolspeler Prim Ramlal, voorzitter van SASur, heeft al die
aandacht echter wel deels aan zichzelf te wijten.

Plotseling veel weerstand tegen SASur om betaling auteursrechten te


voorkomen
SASur bestaat al een aantal jaren, maar pas sinds kort komt er
plotseling weerstand tegen deze organisatie en ook tegen de
voorzitter als persoon, omdat zij werk is gaan maken van datgene
waarvoor zij in het leven is geroepen: ervoor zorgen dat componisten
en musici wat verdienen aan hun muziekwerken. Het zijn de
muziekafspelers in het land die zich de afgelopen jaren weigerachtig
hebben opgesteld. Niemand wil werkelijk ook maar een cent aan
SASur en dus aan componisten en musici afdragen. Die
muziekgebruikers beweren wel dat ze wel willen betalen, maar in
werkelijkheid willen ze dat niet of als het dan toch moet zo weinig
mogelijk. Als zij de volle mep zouden moeten gaan betalen, dan
konden wel eens een paar zenders uit de ether gaan verdwijnen.....
Jarenlang hebben zij de Auteurswet 1913 ontlopen genegeerd en het
is SASur die ze simpelweg met de neus op de feiten heeft gedrukt.

Auteursrechten leek Belfort trekt beschikking SASur in


Het voorlopig laatste hoofdstuk in deze jaren voortdurende soap is
zaterdag 18 mei geschreven voor de minister van Justitie en Politie,
Edward Belfort. Als een soort wanhoopspoging trok hij die dag de
beschikking van de auteursrechtenorganisatie waardoor die sinds
zaterdag weer enige tijd vleugellam zal zijn. Het besluit van Belfort
volgt na druk vanuit met de Vereniging van Radio- en
Televisiebedrijven in Suriname, onder voorzitterschap van de
directeur van Sky Radio & Televisie Anwar Lall Mohamed, en vanuit
het Surinaamse parlement, De Nationale Assemblee. Als argument
voor zijn impulsieve en ondoordachte besluit voerde de bewindsman
aan, dat SASur een gevaar voor de samenleving zou zijn. Een
argument dat waarschijnlijk geen stand zal houden in de rechtszaal:
Ramlal heeft aangekondigd de staat voor het gerecht te slepen om
het besluit van Belfort terug te draaien. Hij vindt het intrekken van de
beschikking een lachertje.
Daarentegen wordt het besluit als een soort geschenk uit de hemel
bejubeld door mensen als Anwar Lall Mohamed en Sammy Doerga,
showorganisator en eigenaar van Alu Rotishop aan de
L'Hermitageweg , waar je zelfs terecht kunt voor een roti burger.....
Tja........ een roti specialist die denkt ook nog eens deskundig te zijn
op het terrein van auteursrecht?

Doerga laat zich graag zien op televisie om SASur en Prim Ramlal


zwart te maken en van alles en nog wat te beschuldigen.
Via zijn Facebookpagina meende hij zelfs op 18 mei namens de hele
Surinaamse bevolking te spreken: (...)Zowel de DNA (De Nationale
Assemblee), als de Regering en de totale Surinaamse gemeenschap
willen af van Sasur. (...) Maar, is dat wel zo?? Verder zei hij onder
andere in reactie op het besluit van minister Belfort, de minister met
het omhoog geheven wijsvingertje en de belerende toon: Wij blijven
alert en geven de minister alle ondersteuning die nodig is. Hij heeft
een moedige stap ondernomen en heeft daadkracht getoond.
Moedig?
Daadkracht?
Onzin, hij had immers al in een veel eerder stadium de beschikking
kunnen intrekken. Maar, om redenen zag hij daar steeds van af.
Kennelijk werd de maatschappelijke- en politieke druk hem iets te
veel......

SASur gevaar voor de samenleving?


Ik zal me wel buiten de maatschappij plaatsen, maar ik ben het
volledig eens met de opmerking van Prim Ramlal dat de beslissing
van Belfort een lachertje is. Het duidt erop dat er werkelijk niemand
binnen zijn ministerie werkzaam is, die ook maar enig verstand van
auteursrecht heeft.
Mijn eerste reactie op het bekend worden dat minister Belfort de
beschikking van SASur heeft ingetrokken om de veiligheid van de
samenleving te beschermen, was ook: wat een kul reden!
Hoe kan in vredesnaam een stichting die zich bezighoudt met
auteursrechten een gevaar zijn voor de samenleving?
Het zijn juist de opponenten die met hun opruiende acties en
taalgebruik die veiligheid min of meer een beetje in gevaar
brengen..... toch?
Zijn het niet die organisaties die in een clipje op televisie
onafgebroken het kantoor van SASur in beeld brengen met eronder
vermeld het adres?
Wat beogen die organisaties hiermee?
Is het een publieke uitnodiging om SASur eens een bezoekje te
brengen?
Het zijn die organisaties, die als kleine kinderen tekeer gaan tegen
met name de persoon Prim Ramlal, die een reel gevaar zijn voor de
samenleving.
De regering zelf is een gevaar voor de samenleving door in deze
periode van het jaar weer niet in staat te zijn om wateroverlast in het
land te voorkomen. Een paar honderd bewoners van dorpen langs de
Cotticarivier in de omgeving van Moengo moesten vanwege
wateroverlast door de hoge waterstand van de rivier gevacueerd
worden...... Vele straten en percelen in Paramaribo staan volledig
onder water met alle gevolgen en risico's van dien.....
Kortom, SASur een gevaar voor de samenleving?? Laat Belfort de
kwestie SASur in perspectief zien en niet uit zijn voegen blazen.

Diverse Assembleeleden willen overigens nu plotseling dat de


Auteurswet 1913 binnen afzienbare termijn wordt gewijzigd en
aangepast aan deze tijd. Duidelijk is dat de heren en dames politici
geen kaas hebben gegeten van die wet, laat staan van
auteursrechten. Met het wijzigen of aanpassen van deze oude wet
verdwijnt niet het internationaal erkende feit ,dat zoiets als
auteursrecht bestaat. Dat kun je niet uit de wet halen, niet even
wegpoetsen, want dan plaats je je als Suriname buiten de
internationale juridische realiteit van de dag.

Kritische kanttekeningen bij handelwijze Ramlal


Natuurlijk zijn er kritische kanttekeningen te plaatsen bij de
werkwijze en met name de transparantie van en bij SASur. Die moet
zij absoluut gaan verbeteren. Maar, in essentie mag SASur doen wat
zij doet. Het muziekrepertoire dat zij in beheer heeft, is ook gewoon
via de website toegankelijk alleen met je er even wat moeite voor
doen. Het vermeend ontbreken van een repertoire was steeds een
van de kritiekpunten van muziekgebruikers: wat is het repertoire?
In deze hele kwestie komt weer boven drijven hoe men hier in
algemene zin 'kwesties' aanpakt middels Mamjo-gedrag: elkaar
bestrijden via de media, beschuldigen, zwart maken (vuilsmijterij dus)
en vergeten om eens als volwassenen met elkaar rond de tafel te
gaan zitten en dan weet ik zeker dat er een voor iedereen
acceptabele oplossing komt. Maar, door nu als muziekgebruikers in
filmpjes op tv Ramlal van van alles en nog wat te beschuldigen, een
on- en minvermogenkaart er bij te slepen (een ziektekostenkaart
bedoeld voor mensen die geen inkomen hebben of dicht tegen de
armoedegrens aan leven), het uiterlijk van het kantoorpand van
SASur te bekritiseren.....

Olga Heijns en Buma/Stemra


Natuurlijk is het vreemd, dat Prim Ramlal en zijn echtgenote een on-
en minvermogenkaart hebben, omdat ze geen salaris zouden
ontvangen. Maar, volgens de Nederlandse Olga Heijns, van de
Nederlandse uitgeverij Next Era, zou Ramlal op een jaarrekening over
2011 een jaarsalaris hebben opgevoerd van SRD 3.2 miljoen. Nu is die
informatie overigens door niemand bevestigd en is de rol die deze
dame vanuit het niets is komen spelen bedenkelijk te noemen. Zij
dook op 10 mei (http://obsession-magazine.nl/?p=31038 ) op met een
soort media offensief en beweert mede namens de Nederlandse
auteursrechtenorganisatie van muziekauteurs Buma/Stemra in
Suriname te zijn, die volgens haar nog nooit een cent aan royaltys
heeft ontvangen van SASur. Ook haar eigen bedrijf heeft nog geen
SRD van SASur ontvangen.
(http://www.apintie.sr/vidi.php?vid=7435)
Maar, ze is hier ook met een eigen agenda: het opzetten van een
vestiging van haar uitgeverij, waarvan overigens niets op het internet
is te vinden.....
Maar, wie meer wil weten over deze dame, voormalig manager en
zakenpartner van de Amerikaanse DJ Roger Sanchez, klik hier
(http://www.quotenet.nl/Nieuws/DJ-Roger-Sanchez-moet-tonnen-
betalen-29167), hier (http://www.mt.nl/1/2554/home/outsider-olga-
heijns.html) en hier (http://www.devos.nl/blogs/id=129/dj-sanchez-
een-unmanageable-artist-de-bookingagent-is-een-agent).
Woordvoerder Bas Erlings van Buma/Stemra bevestigt in de Ware
Tijd van vandaag, 22 mei, dat sinds de oprichting van SASur in 2005
het Nederlandse auteursrechtenbureau nooit gelden heeft
ontvangen van de Surinaamse organisatie. SASur zou bij navraag door
Buma/Stemra hebben aangegeven dat haar kosten hoger lagen dan
de inkomsten en dat er daarom tot nu toe geen financile
compensatie vanuit Suriname is overgemaakt. De reactie van Ramlal:
Zusterorganisaties zijn ervan op de hoogte, dat ze in de eerste jaren
van bedrijfsvoering niet uitgekeerd zullen worden. Volgens hem zijn
er zijn tal van redenen die per land verschillen waardoor
auteursrechtenorganisaties niet meteen gelden kunnen afdragen en
dat wordt onderling gedoogd. Dat wil echter nog niet zeggen, dat
SASur vrij spel heeft en zomaar geld achterover zou kunnen drukken,
zo schrijft de Ware Tijd. Dat is nogal een suggestief opmerking van de
krant die met een dergelijke tekst SASur bewust lijkt te
criminaliseren.

Maar, al die op Ramlal gerichte vuilsmijterij heeft weinig meer met


de basis van het 'probleem' te maken: de wijze waarop SASur
mediagebruikers benadert om gelden te innen. Die wijze is verkeerd
en onhandig.
Die vuilsmijterij heeft tot doel het monddood maken van SASur-
voorzitter Prim Ramlal, hem en zijn organisatie min of meer het
zwijgen opleggen door druk op de persoon uit te oefenen en door
allerlei ongefundeerde negatieve informatie over hem naar buiten te
brengen, slechts bedoeld om de persoon Prim Ramlal (en zijn
echtgenote) te beschadigen. Ik ben blij dat dat in ieder geval (nog)
niet is gebeurd. Natuurlijk, zoals eerder gesteld, ik heb ook mijn
vragen en kanttekeningen bij de gehanteerde werkwijze van SASur en
Ramlal, maar beiden (!) hebben bestaansrecht en de wijze waarop ze
nu door tegenstanders via de media worden bejegend is beneden alle
peil en normen van normaal menselijk, volwassen, contact.

Bedenkelijke rol media


Afbeelding gebruikt door Radio 10
In de hele kwestie SASur spelen de Surinaamse media ook een
bedenkelijke rol. Kranten melken SASur volledig uit. Bijna iedere dag
laten kranten bijvoorbeeld wel weer iemand aan het woord om zijn
of haar gal te spuwen over de stichting en voorzitter Ramlal. Hoe
meer vuilsmijterij hoe beter lijken bepaalde media te denken. De
Ware Tijd blijkt, zo is af te leiden uit bepaalde tekstdelen in artikelen,
zelfs partij tegen SASur gekozen te hebben en dan begeef je je als
onafhankelijke objectieve krant op een gevaarlijk hellend vlak.
Die krant berichtte maandag 20 mei, dat op 4 en 5 juni in het
Amerikaanse Washington de World Creators Summit zal worden
gehouden. Op deze bijeenkomst, een initiatief van de wereld
auteursrechtenorganisatie CISAC, komen
muziekauteursrechtenorganisaties uit alle landen bijeen. De
Vereniging van Radio- en Televisiebedrijven in Suriname wil dat de
internationale muziekauteursrechtenorganisaties WIPO (World
Intellectual Property Organization:
http://www.wipo.int/portal/index.html.en) en CISAC (Confederation
of Authors and Composers Societies: http://www.cisac.org) spoedig
op de hoogte gesteld worden van het feit dat minister Edward Belfort
van Justitie en Politie de beschikking van SASur heeft ingetrokken.
De VRTS heeft naar aanleiding daarvan aan de minister van
Buitenlandse Zaken, Winston Lackin, in een brief gevraagd om de
Surinaamse ambassadeur in Washington te instrueren de leiding van
die conferentie officieel te berichten over de recente ontwikkelingen
in ons land, aldus de VRTS in haar brief. Via allerlei wegen tracht de
VRTS SASur te dwarsbomen, alhoewel deze actie weinig zoden aan de
dijk zal zetten. Immers, formeel is SASur weinig aan te rekenen en de
organisaties bij welke de stichting is aangesloten, zullen volgens mij
dan ook geen gronden hebben om SASur uit hun ledenbestand te
gooien of te royeren, omdat een aantal Surinaamse muziekgebruikers
dat oh zo graag zien gebeuren.

De partijdige de Ware Tijd......


Een dag later is in dezelfde krant te lezen dat de Auteurswet 1913
versneld door het parlement zal worden aangepast, om de
samenleving eindelijk te verlossen van SASur. Woorden van de krant,
die zich dus publiekelijk tegen SASur heeft gekeerd als vermeende
onafhankelijke krant.......
De Nationale Assemblee roept zelfs een speciale coalitiecommissie in
het leven om de behandeling van de Auteurswet 1913 voor te
bereiden.
Als er bepaalde belangen in het geding zijn kunnen zo maar wetten
versneld worden behandeld, terwijl er enkele conceptwetten al jaren
op behandeling liggen te wachten: de Milieuwet, de Anti-
Corruptiewet...... Maar, neen, de macht van mediadirecteuren en
muziekgebruikers blijkt achter de schermen van de Assemblee en de
regering aan bepaalde touwtjes te kunnen trekken waardoor
marionetten tot leven komen.

Op naar de dvd......
Auteursrechten zijn een feit, gelden moeten worden gend, de
Auteurswet 1913 is aan verandering toe, maar de aanpak van SASur
en de geslotenheid (terwijl zij veel info op de website heeft, die
volgens mij maar weinig betrokkenen hebben ingezien) zou een
aanpak van meer transparantie, meer openheid en meer
duidelijkheid moeten worden, dan zal ongetwijfeld veel kritiek
verstommen en dan zullen vervolgens directeuren van
mediabedrijven en muziekgebruikers wel weer andere argumenten
vinden om maar onder het financile juk van auteursrecht uit te
kunnen komen.

Auteursrechten? Men moet er nog aan wennen....... Overigens


mogen tv-directeuren nog blij zijn, want straks gaat SASur ze ook nog,
terecht, aanspreken op het illegaal vertonen van films,
documentaires, concerten, et cetera vanaf dvd's..... want dat mag
dus niet. Wordt ongetwijfeld vervolgd......

http://freelance-in-suriname.blogspot.com/2013/05/suriname-kan-
maar-niet-wennen-aan.html

Centres d'intérêt liés