Vous êtes sur la page 1sur 151

ZON

ORGANIZACIN AL DIRECCION
O.S.B. V.D.L. COD. 001 COORDINADORA DE LOS CTES
5ta ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 01 JR. CAJAMARCA 1085

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 02 JR. CAHUIDE 102

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 03 JR. LOS PEDREGALES


AV. FRANCISCO DE ZELA 130 5ta ZONA
O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 04 P.J. COLLIQUE 12 COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 05 P.J. COLLIQUE 12 JR. AREQUIPA 5537 5ta ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 06 5ta ZONA COLLIQUE 12 Jr. 7 DE FEBRERO N 141 5ta ZONA COLLIQUE
JOSE CARLOS AMRIATEGUI 321 5ta ZONA
O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 07 P.J. COLLIQUE 12 COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 08 P.J. COLLIQUE 12 JR. SAN PEDRO 149 5ta ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 09 P.J. COLLIQUE 12 JR. VISTA ALEGRE 164 5ta ZONA COLLIQUE
JR. MARIA PARADO DE BELLIDO Mz N1 Lt 5 5ta
O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 10 P.J. COLLIQUE 12 ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 11 AV. REVOLUCION MZ Q Lt 28

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 12 P.J. COLLIQUE 12 JR. JORGE CHAVEZ 210 5ta ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 13 JR. LOS DIAMANTES MZ G1 Lt 14

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 14 P.J. COLLIQUE 12 JR. LORETO 1109

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 15 A.H. VILLA FLORIDA Mz F Lt 4

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 16 P.J. COLLIQUE 12 AV. REVOLUCION 3222 5ta ZONA COLLIQUE
JR. JULIO C. TELLO Mz P Lt 28 5ta ZONA
O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 17 P.J. COLLIQUE 12 COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 18 JR. HUSARES DE JUNIN Mz L3 Lt 9

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 19 P.J. COLLIQUE 12 JR. SAN PEDRO 218 5ta ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 20 JR. MICAELA BASTIDAS Mz A Lt 7

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 2001 P.J. COLLIQUE 12 JR. 28 DE JULIO 167

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 22 P.J. COLLIQUE 12 JR. 28 DE JULIO 220 5ta ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 23 P.J. COLLIQUE 12 JR. MARIA PARADO DE BELLIDO 202

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 24 P.J. COLLIQUE 12 JR. PAUCARPATA Mz H Lt 14 5ta ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 25 P.J. COLLIQUE 12 AV. REVOLUCION 3109 5ta ZONA COLLIQUE
O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 26 P.J. COLLIQUE 12 JR. LORETO 1180 5ta ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 27 P.J. COLLIQUE 12 JR. CIRO ALEGRIA 650 5ta ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 28 P.J. COLLIQUE 12 AV. SANTA ROSA 5ta ZOAN COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 29 AV. REVOLUCION 3190

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 30 P.J. COLLIQUE 12 JR. CAHUIDE 5ta ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 31 A.H. LAS PRIMAVERAS MZ A Lt 18

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 32 P.J. COLLIQUE 12 AV. SANTA ROSA 180 5ta ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 33 LOMAS SAN VALENTIN Mz J2 Lt 14

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 34 A.H. LOS CLAVELES 12 JR. HUSARES DE JUNIN Mz B Lt 7

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 35 A.H. SANTA ROSA MZ B Lt 11 VI

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 36 JR. LORETO 1040

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 37 JR. RICARDO PALMA 208

O.S.B. V.D.L. COD. 001 CTE. 38 LAS ROCAS MZ B Lt 15


O.S.B. V.D.L. COD. 002 COORDINADORA DE LOS CTES.
VILLA VIOLETA

O.S.B. V.D.L. COD. 002 CTE. 01 A.H. VILLA VIOLETA

O.S.B. V.D.L. COD. 002 CTE. 02 Mz G Lt 15 VILLA VIOLETA

O.S.B. V.D.L. COD. 002 CTE. 03 Mz E Lt 13 A.H. VILLA VIOLETA


O.S.B. V.D.L. COD. 003 COORDINADORA DE LOS CTES.
9 DE SETIEMBRE 4

O.S.B. V.D.L. COD. 003 CTE. 01 4 Mz B Lt 45 9 DE SETIEMBRE

O.S.B. V.D.L. COD. 003 CTE. 02 4 Mz L13 9 DE SETIEMBRE

O.S.B. V.D.L. COD. 003 CTE. 03 4 Mz C Lt 32 9 DE SETIEMBRE


O.S.B. V.D.L. COD. 004 COORDINADORA DE LOS CTES.
LA MERCED

O.S.B. V.D.L. COD. 004 CTE. 01 AV. TUPAC AMARU 2500

O.S.B. V.D.L. COD. 004 CTE. 01A P.J. LA MERCED 1 AV. TUPAC AMARU 276 P.J. LA MERCED

O.S.B. V.D.L. COD. 004 CTE. 02 P.J. LA MERCED 1 ALFONSO UGARTE 137 LA MERCED

O.S.B. V.D.L. COD. 004 CTE. 03 P.J. LA MERCED 1 AV. TUPAC AMARU 242

O.S.B. V.D.L. COD. 004 CTE. 04 P.J. LA MERCED 1 PJE. TUNGASUCA Mz B Lt 1 LA MERCED
O.S.B. V.D.L. COD. 004 CTE. 05 P.J. LA MERCED 3 CALLE ALFONSO UGARTE 151 LA MERCED

O.S.B. V.D.L. COD. 004 CTE. 06 ALFONSO UGARTE 230 LA MERCED

O.S.B. V.D.L. COD. 004 CTE. 07 P.J. LA MERCED 1 AV. SAN MARTIN 337
AV. SAN MARTIN DE PORRES Mz K Lt 6 LA
O.S.B. V.D.L. COD. 004 CTE. 08 P.J. LA MERCED 1 MERCED

O.S.B. V.D.L. COD. 004 CTE. 09 P.J. LA MERCED 1 PJE. EL MONTE Mz J Lt 2 LA MERCED

O.S.B. V.D.L. COD. 004 CTE. 10 1 PJE. SAN MARTIN Mz I Lt 10

O.S.B. V.D.L. COD. 004 CTE. 11 P.J. LA MERCED 1 JR. LAS NAZARENAS 368 LA MERCED

O.S.B. V.D.L. COD. 004 CTE. 12 P.J. LA MERCED 1 JR. LAS NAZARENAS 271 P.J. LA MERCED

O.S.B. V.D.L. COD. 004 CTE. 13 P.J. LA MERCED 1 AV. SAN MARTIN DE PORRAS 130 P.J. LA MERCED

O.S.B. V.D.L. COD. 004 CTE. 14 P.J. LA MERCED 1 PJE. LA MERCED Mz F Lt 4 P.J. LA MERCED

O.S.B. V.D.L. COD. 004 CTE. 16 P.J. LA MERCED 1 JR. LA MERCED 353 P.J. LA MERCED

O.S.B. V.D.L. COD. 004 CTE. 17 P.J. LA MERCED 1 JR. MIGUEL GRAU 113 P.J. LA MERCED

O.S.B. V.D.L. COD. 004 CTE. 18 P.J. LA MERCED 1 JR. BOLOGNESI 164

O.S.B. V.D.L. COD. 004 CTE. 19 P.J. LA MERCED 1 PJE. BOLOGNESI Mz. A Lte. 19 LA MERCED

O.S.B. V.D.L. COD. 004 CTE. 20 P.J. LA MERCED 1 AV. TUPAC AMARU 170

O.S.B. V.D.L. COD. 004 CTE. 21 A.H. 28 DE JULIO 12 Mz A Lt 6


O.S.B. V.D.L. COD. 005 COORDINADORA DE LOS CTES.
A.H. ROSA DE AMERICA

O.S.B. V.D.L. COD. 005 CTE. 01 AV. ROSA DE AMERICA 132

O.S.B. V.D.L. COD. 005 CTE. 02 A.H. ROSA DE AMERICA 1 A.H. ROSA DE AMERICA

O.S.B. V.D.L. COD. 005 CTE. 03 A.H. ROSA DE AMERICA 372

O.S.B. V.D.L. COD. 005 CTE. 04 A.H. ROSA DE AMERICA 480

O.S.B. V.D.L. COD. 005 CTE. 05 A.H. ROSA DE AMERICA 1 AV. ROSA DE AMERICA 716

O.S.B. V.D.L. COD. 005 CTE. 06 AV. ROSA DE AMERICA 772

O.S.B. V.D.L. COD. 005 CTE. 07 AV. ROSA DE AMERICA 994

O.S.B. V.D.L. COD. 005 CTE. 09 A.H. ROSA DE AMERICA 1 AV. ROSA DE AMERICA 1014
O.S.B. V.D.L. COD. 006 COORDINADORA DE LOS CTES.
ASOC. ROSA DE

O.S.B. V.D.L. COD. 006 CTE. 01 AV. METROPOLITANA 673


O.S.B. V.D.L. COD. 006 CTE. 02 AV. METROPOLITANA 525

O.S.B. V.D.L. COD. 006 CTE. 03 AV. METROPOLITANA Mz U Lt 10

O.S.B. V.D.L. COD. 006 CTE. 04 P.J. LA MERCED 1 AV. SAN MARTIN 229 LA MERCED

O.S.B. V.D.L. COD. 006 CTE. 05 AV. METROPOLITANA Mz W Lt 18

O.S.B. V.D.L. COD. 006 CTE. 06 AV. METROPOLITANA Mz X Lt 16


O.S.B. V.D.L. COD. 007 COORDINADORA DE LOS CTES.
A.H. PRIMAVERA

O.S.B. V.D.L. COD. 007 CTE. 01 Mz B Lt 4 A.H. PRIMAVERA

O.S.B. V.D.L. COD. 007 CTE. 02 Mz H Lt 5 A.H. PRIMAVERA

O.S.B. V.D.L. COD. 007 CTE. 03 Mz J Lt 8 A.H. PRIMAVERA

O.S.B. V.D.L. COD. 007 CTE. 04 Mz F Lt 1


O.S.B. V.D.L. COD. 008 COORDINADORA DE LOS CTES.
FEDERICO VILLAREAL

O.S.B. V.D.L. COD. 008 CTE. 01 ANTUNEZ DE MAYOLO 178

O.S.B. V.D.L. COD. 008 CTE. 02 JR. ANTUNEZ DE MAYOLO 126

O.S.B. V.D.L. COD. 008 CTE. 03 JR. FAUSTINO SANCHEZ CARRION

O.S.B. V.D.L. COD. 008 CTE. 04 Mz E Lt 7

O.S.B. V.D.L. COD. 008 CTE. 05 AV. FEDERICO VILLAREAL 351


O.S.B. V.D.L. COD. 008 CTE. 06 A.H. FEDERICO JR. CIRO ALEGRIA 241 A.H. FEDERICO
VILLAREAL 5 VILLARREAL
O.S.B. V.D.L. COD. 008 CTE. 07 A.H. FEDERICO JR. CIRO ALEGRIA 266A A.H. FEDERICO
VILLAREAL 5 VILLAREAL

O.S.B. V.D.L. COD. 008 CTE. 09 PJE. JOSE OLAYA 121

O.S.B. V.D.L. COD. 008 CTE. 10 5 AV. TUPAC AMARU 5498

O.S.B. V.D.L. COD. 008 CTE. 11


O.S.B. V.D.L. COD. 009 COORDINADORA DE LOS CTES
4ta ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 001 AV. REVOLUCION 2091

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 005 AV. REVOLUCION 2410

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 006 AV. REVOLUCION 2519

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 010 AV. REVOLUCION 2831

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 011 JR. LORETO 190


O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 012 JR. LORETO 216

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 013 JR. LORETO 277

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 014 JR. LORETO 450

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 015 JR. LORETO 581

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 016 JR. LORETO 682

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 017 JR. LORETO 796

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 018 JR. LORETO 801

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 020 JR. CESAR VALLEJO 642

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 022 JR. CESAR VALLEJO 861

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 023 JR. CESAR VALLEJO 920

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 024 JR. CESAR VALLEJO 1018

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 026 JR. CESAR VALLEJO 1286

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 028 JR. FELIPE PINGLO ALVA 625

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 029 JR. FELIPE PINGLO ALVA 765

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 030 JR. FELIPE PINGLO ALVA 840

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 031 JR. FELIPE PINGLO ALVA 1141

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 033 JR. JORGE CHAVEZ 700

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 036 JR. JORGE CHAVEZ 909

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 037 JR. JORGE CHAVEZ 1030

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 038 JR. JORGE CHAVEZ 1161

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 042 JR. MICAELA BASTIDAS 861

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 043 JR. MICAELA BASTIDAS 980

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 044 JR. HUSARES DE JUNIN 115

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 046 JR. HUSARES DE JUNIN 233

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 047 JR. LIMA 282

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 049 JR. HUAYNA CAPAC Mz G Lt 25

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 052 PJE. LOS CLAVELES Mz K Lt 12


O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 053 JR. CIRO ALEGRIA 231

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 054 JR. TUPAC AMARU 109

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 056 JR. MARIA PARADO DE BELLIDO 800A

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 057 JR. HUSARES DE JUNIN 351

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 058 JR. HUSARES DE JUNIN 232

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 059 JR. HUSARES DE JUNIN 500

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 060 JR. PACHACUTEC 140

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 061 JR. PACHACUTEC 265

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 062 JR. PACHACUTEC Mz P Lt 8

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 063 JR. CAJAMARCA 619

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 064 JR. PEDRO RUIZ GALLO 151

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 065 JR. CIRO ALEGRIA 161

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 066 PJE. SAN MARTIN 178

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 067 JR. MANCO CAPAC 196

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 068 JR. MANCO CAPAC 230

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 070 JR. TUPAC AMARU 419A

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 071 JR. CAJAMARCA 101

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 073 JR. CAJAMARCA 370

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 074 JR. ANCASH 505

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 075 CORAZON DE JESUS 12 JR. CAJAMARCA 874 4ta ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 076 JR. CAJAMARCA 523

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 077 JR. CAJAMARCA 943

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 078 PROLONGACION RAMON CASTILLO Mz C Lt 23

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 080 JR. CIRO ALEGRIA 470

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 081 JR. FELIPE PINGLO ALVA 908

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 083 JR. MICAELA BASTIDAS 1130

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 084 JR. PIURA S/N


O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 088 JR. PACHACUTEC Mz 3 Lt 9

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 089 JR. PACHACUTEC Mz 3 Lt 8

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 090 JR. PACHACUTEC Mz S3 Lt 67

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 091 JR. MANTARO Mz S3 Lt 100

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 092 JR. HUAYNA CAPAC Mz O3 Lt 35

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 094 JR. MICAELA BASTIDAS 1234

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 095 JR. HUAYNA CAPAC Mz Q3 Lt 34

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 096 JR. HUAYNA CAPAC Mz T3 Lt 1

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 097 PROLONGACION MICAELA BASTIDAS Mz Q3 Lt

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 098 Q4 INCA ROCA CALLE 10 Lt 10

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 099 JR. INCA ROCA Mz Q3 Lt 17

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 100 4to COLLIQUE Mz S4 Lt 2

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 101 JR. CIRO ALEGRIA 165

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 102 COMIT 100 Mz V Lt 15

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 103 A.H. VILLA DE JESUS Mz F Lt 3

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 104 A.H. NUEVA GENERACION 2000

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 105 A.H. NUEVA GENERACION 2000

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 106 A.H. VILLA SAN CAMILO Mz D Lt 2

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 107 CALLE UCAYALI Mz C Lt 40

O.S.B. V.D.L. COD. 009 CTE. 108 JR. UCAYALI Mz C Lt 3


O.S.B. V.D.L. COD. 010 COORDINADORA DE LOS CTES
2da ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 01 AV. SANTA ROSA 117

O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 02 AV. SANTA CLARA 264

O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 03 PJE. CAHUIDE 111

O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 04 5 Av. LIBERTAD N273 II ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 05 2da ZONA COLLIQUE 5 JR. INDEPENDENCIA 207 2da ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 06 AV. MILAGRO DE JESUS 111


O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 07 JR. NAZCA 161

O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 08 AV. REVOLUCION 1366

O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 09 JR. HUASCARAN 241

O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 10 JR. SAN ANTONIO 441

O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 11 5 Pje. LA OROYA N 131 2da ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 12 JR. CAETE 633

O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 13 JR. TARAPACA 130

O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 14 AV. ANDRES AVELINO CACERES 233

O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 15 2da ZONA COLLIQUE 5 PJE. LORETO N 109

O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 16 PJE. SAN CRISTOBAL 130

O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 17 AV. SAN MARTIN 220

O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 18 AV. SANTA CLARA 116

O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 19 JR. HUASCARAN 412

O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 20 JR. ANCASH 116

O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 21 AV. REVOLUCION 1130

O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 22 AV. ANDRES AVELINO CACERES 267

O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 23 2da ZONA COLLIQUE 5 JR. MICAELA BASTIDAS 194

O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 24 A.H. SAGRADA FAMILIA

O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 25 2da ZONA COLLIQUE 5 PJE. HUARAZ 130 COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 010 CTE. 26 2da ZONA COLLIQUE 5 JR. CAETE 160 2da ZONA COLLIQUE
O.S.B. V.D.L. COD. 011 COORDINADORA DE LOS CTES.
3er SECTOR LA LIBERTAD
PJE. MARISCAL LUZURIAGA 133 3er SECTOR LA
O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 01 P.J. LA LIBERTAD 2 LIBERTAD
O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 02 A.H. 9 DE OCTUBRE P.J. Mz R2 Lt 16 A.H. 9 DE OCTUBRE 3er SECTOR LA
LA LIBERTAD 2 LIBERTAD
PJE NUEVA ESPERANZA 141 3er SECTOR LA
O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 03 P.J. LA LIBERTAD 2 LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 04 JR. MANCO CAPAC 805A

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 05 AV. AREQUIPA 1835

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 06


JR. NICOLAS DE PIEROLA 559 3er SECTOR LA
O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 07 P.J. LA LIBERTAD 2 LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 08 PJE. SAN MARTIN 108

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 09 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. PERU 381 LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 10 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. LA HABAN 375 3er SECTOPR L LIBERTAD
JR. LAS AMERICAS 980 3er SECTOR P.J. LA
O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 11 P.J. LA LIBERTAD 2 LIBERTAD
JR. HUASCARAN 307 3er SECTOR P.J. LA
O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 12 P.J. LA LIBERTAD 2 LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 13 CALLE ALFONSO UGARTE 11


JR. NICOLAS DE PIEROLA 3er SECTOR LA
O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 14 P.J. LA LIBERTAD 2 LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 15 AV. CERRO DE PASCO 145

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 16 JR. PERU 569

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 17 JR. LOS ROSALES 260

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 18 JR. LOS ROSALES 122A


O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 19 A.H. BELLAVISTA P.J. LA MZ G Lt 2 A.H. BELLAVISTA 3er SECTOR LA
LIBERTAD 2 LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 20 Mz B Lt 12 INCA HUASI

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 21 LA LIBERTAD 2 JR. NICOLAS DE PIEROLA 996 LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 22 LA LIBERTAD III 2 PJE. ESPERANZA 117 3er SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 23 PJE. TARAPACA Mz B Lt 7

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 24 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. MANCO CAPAC 364

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 25 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. HUASCARAN 280

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 26 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. PERU 459 P.J. LA LIBERTAD
O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 27 NIO JESUS P.J. LA
LIBERTAD 2 PROLONGACION GRAU 1499 KM. 11
JR. MARISCAL LUZURIAGA 289 3er SECTOR LA
O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 28 LA LIBERTAD 2 LIBERTAD
AV. CERRO DE PASCO 587 3er SECTOR LA
O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 29 LA LIBERTAD KM. 011 2 LIBERTAD
JR. LOS ROSALES 251 3er SECTOR P.J. LA
O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 30 P.J. LA LIBERTAD 2 LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 31 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. HABANA 453 3er SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 32

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 33 JR. NICOLAS DE PIEROLA 513


JR. JHON KENNEDY 361 3er SECTOR LA
O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 34 P.J. LA LIBERTAD 2 LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 35 JR. MANCO CAPAC 270

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 36 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. MANCO CAPAC 470 3er SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 37 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. DOS DE MAYO 853 3eR SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 38 JR. MANCO CAPAC 717

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 39 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. LA HABANA 205
O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 40 CARMENCITA DEL JR. LAS AMERICAS N 965 3er SECTOR P.J. LA
CAMINO 2 LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 41 P.J. LA LIBERTAD 2 AV. PUNO 1985 3er SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 42


JR. NICOLAS DE PIEROLA 709 P.J. LA LIBERTAD
O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 43 P.J. LA LIBERTAD 2 3er SECTOR

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 44 AV. AREQUIPA 1733

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 45 JR. NICOLAS DE PIEROLA 645

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 46 JR. HABANA 792

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 47 Mz F Lt 1 A.H. SAN MARTIN DE PORRES

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 48

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 49 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. LAS AMERICAS 910 3er SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 50 JR. MACO CAPAC 509

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 51

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 52 JR. SALPO 101

O.S.B. V.D.L. COD. 011 CTE. 53 22 DE ENERO Mz R5 Lt 6


O.S.B. V.D.L. COD. 012 COORDINADORA DE LOS CTES.
SAN RAMON

O.S.B. V.D.L. COD. 012 CTE. 01 CALLE SANTIAGO APOSTOL 152

O.S.B. V.D.L. COD. 012 CTE. 02-03 PJE. 3 DE OCTUBRE MZ E Lt 8

O.S.B. V.D.L. COD. 012 CTE. 04 CALLE SAN RAMON 121

O.S.B. V.D.L. COD. 012 CTE. 05 PJE. NIO JESUS MZ D Lt 9

O.S.B. V.D.L. COD. 012 CTE. 06 MICAELA BASTIDAS 119


O.S.B. V.D.L. COD. 013 COORDINADORA DE LOS CTES.
SANTA LUZMILA 6 AV. UNIVERSITARIA Mz.E Lt.11
O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 01 STA LUZMILA 6 JR. GABRIEL BEJAR 865 STA LUZMILA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 02 SANTA LUZMILA 6 JR. FRANCISCO OLAZABAL 274 SANTA LUZMILA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 03 MARIA GRADOS JUSTUS 278

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 04 STA LUZMILA 6 JR. BAQUIJANO Y CARRILLO 113 STA LUZMILA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 05 STA. LUZMILA 6 CALLE JUAN CASTRO 278 STA LUZMILA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 06 STA. LUZMILA 6 Av. LOS ANGELES 126 SANTA LUZMILA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 07 STA. LUZMILA 6 PJE. 126 SANTA LUZMILA
JR. REMIGIO SILVA N 179 STA LUZMILA 2da
O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 08 STA LUZMILA 6 ETAPA
O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 09 ROSA DE LAS JR. JOSE MARIA QUIROGA 273 STA LUZMILA 2da
AMERICAS 6 ETAPA
JR. GERONIMO MEDINA 151 URB. SANTA
O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 10 URB. STA LUZMILA 6 LUZMILA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 11 MZ K Lt 4

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 12 6 Mz L4 Lt 34 URB. STA LUZMILA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 14 STA. LUZMILA 6 JR. CECILIO TAGLE 154 URB. STA LUZMILA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 15

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 16 STA. LUZMILA 6 JR. JOSE DE LA MAR 487 STA LUZMILA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 17 STA LUZMILA 6 JR. BELISARIO GUTIERREZ 330
CALLE GREGORIO PAREDES 152 2da ETAPA STA
O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 18 STA LUZMILA 6 LUZMILA
DIEGO CUSI HUAMAN 184 1ra ETAPA SANTA
O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 19 URB. STA LUZMILA 6 LUZMILA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 20 STA. LUZMILA 6 JR. M. ARANGURI 340 URB. STA LUZMILA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 21

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 22 FIGUEROA 216

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 23 JR. CORBACHO 237

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 24 Mz E3 Lt 11 AV. UNIVERSITARIA


AV. GUILLERMO DE LA FUENTE 604 URB SANTA
O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 25 SANTA LUZMILA 6 LUZMILA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 26 CALLE DIEGO CISNERO 280

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 27 JOSE BOGGUI 120

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 28 SANTA LUZMILA 6 JR. MARCOS GRADOS 221 SANTA LUZMILA
O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 29 SANTA LUZMILA 6 JR. ARANGURI 540 SANTA LUZMILA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 30 CALLE 103 Mz G3 LT 19

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 31 AV. UNIVERSITARIA MZ D Lt 6

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 32 SANTA LUZMILA 6 JR. VICENTE ANGULO 233 SANTA LUZMILA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 33 AV. UNIVERSITARIA 779

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 34 ANDRES ALLCA 197

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 35 SANTA LUZMILA 6 JR. VICENTE ANGULO 286
PROLONGACION LOS ANGELES 249 SANTA
O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 36 SANTA LUZMILA 6 LUZMILA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 37 JR. JOSE DE LA MAR 416

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 38 PJE. HURTADO 110

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 39 ALCIDES CARRION 210

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 40 CASA DE SAREPTA 6 JR.GUILLERMO GERALDINO 202 STA. LUZM.

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 41 STA LUZMILA 6 JR. GENERAL MILLER 135 STA LUZMILA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 42 URB. STA LUZMILA 6 JR. C.M. ANGULO 335 SANTA LUZMILA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 43

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 44 JR. JOSE DE LA MAR 186

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 45 VICENTE ANGULO 253

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 46 JR. ANTONIO OCHOA MZ L3 Lt 6

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 47 JR. SANCHEZ SILVA 204

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 48 JR. ARANGURI 255

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 49 AV. 22 DE AGOSTO 1199

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 50 JR. VALDERRAMA 420

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 51 URB. STA LUZMILA 6 AV. CARABAYLLO 1604 SANTA LUZMILA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 53 JUAN BARBOSA 160

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 54 CALLE 20 Mz A Lt 11

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 55 URB. STA LUZMILA 6 JR. PEREZ DE TUDELA 150

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 56 CHULLUNCUY REDONDEZ MATILDE


O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 57 FARFAN ENRIQUE JANET

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 58 SOLORZANO HUAMAN VICTORIA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 59 URB. STA LUZMILA 6 JR. PAULA QUIROZ 334 SANTA LUZMILA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 60 MENDOZA DELGADO NELLY CONSUELO

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 61 URB. STA LUZMILA 6 Mz. F lte. 1 1ra ETAPA SANTA LUZMILA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 62 URB. STA LUZMILA 6 CALLE JUAN BARBOZA 176 SANTA LUZMILA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 63 URB. STA LUZMILA 6 GUILLERMO DE LA FUENTE 479 SANTA UZMILA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 64 AV. 22 DE AGOSTO 696

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 65 AV. LOS ANGELES 150

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 66 JR. JOSE MARIA 347 Mz Lt 12

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 67 JR. MANUEL ARANGURI 865

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 68


AV. GUILLERMO DE LA FUENTE 613 URB STA
O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 70 STA LUZMILA 6 LUZMILA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 71 STA LUZMILA 6 JR. MARIANO NECOCHEA 587 STA LUZMILA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 72 STA. LUZMLA 6 Jr. VICENTE ANGULO N 225 SANTA LUZMILA

O.S.B. V.D.L. COD. 013 CTE. 73 STA. LUZMLA


O.S.B. V.D.L. COD. 014 COORDINADORA DE LOS CTES.
MANCO INCA AV. LOS ALHELIES 349 P.J. MANCO INCA

O.S.B. V.D.L. COD. 014 CTE. 01 LOS CLAVELES 180

O.S.B. V.D.L. COD. 014 CTE. 02 AV. TUPAC AMARU 78

O.S.B. V.D.L. COD. 014 CTE. 03

O.S.B. V.D.L. COD. 014 CTE. 04

O.S.B. V.D.L. COD. 014 CTE. 05

O.S.B. V.D.L. COD. 014 CTE. 06 AV. LOS ALHELIES 330 P.J. MANCO INCA

O.S.B. V.D.L. COD. 014 CTE. 07

O.S.B. V.D.L. COD. 014 CTE. 08 Mz A4 Lt 2 CTE. 12 PARTE ALTA MANCO INCA
O.S.B. V.D.L. COD. 015 COORDINADORA DE LOS CTES.
VENECIA DON CARLOS

O.S.B. V.D.L. COD. 015 CTE. 01 JR. SAN MARTIN 187


O.S.B. V.D.L. COD. 015 CTE. 02 MZ C Lt 5

O.S.B. V.D.L. COD. 015 CTE. 03

O.S.B. V.D.L. COD. 015 CTE. LOS ROSALES LOS ROSALES DE SAN FELIPE Mz D
O.S.B. V.D.L. COD. 016 COORDINADORA DE LOS CTES.
1er SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 01

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 02

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 02-A AV. 21 DE SETIEMBRE 273B

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 03

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 04

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 05

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 06 Mz H Lt 17

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 07

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 08 JR. LOS PINOS 460

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 10 JR. LIBERTAD 512

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 11 JR. LIBERTAD 320

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 12 JR. SANTA ROSA 429

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 13

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 14 JR. LIBERTAD 150

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 15

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 16

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 17 JR. SANTA ROSA 381

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 19 JR. 21 DE SETIEMBRE 330

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 20

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 21 JR. 21 DE SETIEMBRE 198

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 22 PJE. BUENA VENTURA 150

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 23

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 24


O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 25 2 JR. LIBERTAD 404 KM.11 AV. TUPAC AMARU

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 26 PJE. ANDALUCIA S/N

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 27 JR. 21 DE SETIEMBRE 503

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 28

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 29

O.S.B. V.D.L. COD. 016 CTE. 30


O.S.B. V.D.L. COD. 017 COORDINADORA DE LOS CTES.
SAN CARLOS

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 01 JR. SAN JORGE 180

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 02 SAN CARLOS 8 AV. TUPAC AMARU 5721 SAN CARLOS

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 03 SAN CARLOS 8 JR. SAN GABRIEL 231 SAN CARLOS

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 04

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 05

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 06 SAN CARLOS 8 JR. SAN GREGORIO 559 SAN CARLOS

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 07 JR. SAN GREGORIO 650

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 08 SAN CARLOS 8 JR. SANTO TOMAS 88

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 09 SAN FRANCISCO 163

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 10 SAN CARLOS 8 AV. SAN CARLOS 341

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 11

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 12

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 13

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 14 SAN CARLOS 8 JR. SAN JORGE 245 SAN CARLOS

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 15 SAN CARLOS 8 JR. SAN JOSE 160

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 16 JR. SAN ISIDRO 483

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 17

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 18 JR. SAN IGNACIO 380

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 19 SAN CARLOS 8 JR. SAN GREGORIO 642

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 20 SAN ANDRES Mz A Lt 4


O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 21 SAN CARLOS 8 JR. SAN GREGORIO 231

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 22 SAN CARLOS 8 AV. SAN CARLOS 517 ASOC. SAN CARLOS

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 23

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 24 JR. GABRIEL 560

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 25 SAN CARLOS 8 PROLONGACION SAN PEDRO Mz. S Lte. 14

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 26 SAN CARLOS 8 JR. SAN PABLO 116

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 27

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 28 SAN ANDRES 252

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 29

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 30

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 31 SAN CARLOS 8 JR. SAN ANTONO 230 SAN CARLOS

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 32

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 33

O.S.B. V.D.L. COD. 017 CTE. 34


O.S.B. V.D.L. COD. 018 COORDINADORA DE LOS CTES.
DIOS AMOR

O.S.B. V.D.L. COD. 018 CTE. 01 Mz A Lt 11

O.S.B. V.D.L. COD. 018 CTE. 02 A.H. DIOS ES AMOR 3 Mz B Lt 8 A.H. DIOS ES AMOR

O.S.B. V.D.L. COD. 018 CTE. 03

O.S.B. V.D.L. COD. 018 CTE. 04

O.S.B. V.D.L. COD. 018 CTE. 05


O.S.B. V.D.L. COD. 019 COORDINADORA DE LOS CTES.
LA ALBORADA

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 01 CALLE LAS FLORES 290

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 02 PJE. LOS JAZMINES Mz A Lt 7B

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 03 LOS RETAMOS Mz K Lt 19

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 04 LAS TARAS Mz LL2 LT 14

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 05 Mz S1 Lt 45 CAFETOS

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 06 Mz H Lt 16 LAS HORTENCIAS


O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 07 LOS MIRLOS MZ I Lt 23

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 08 CALLE LOS ALAMOS 252

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 09

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 10 JR. LAS ORQUIDEAS Mz F Lt 26

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 11 CALLE LAS VIOLETAS Mz O Lt 13

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 12 LOS LAURELES Mz E Lt 28

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 13 CALLE LOS ALAMOS 357

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 14 Mz A2 Lt 19 CALLE LAS FRESAS

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 15 LOS ALAMOS 136

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 16 Mz B1 AV. LOS INCAS

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 17 CALLE LAS CHONTAS MZ Lt 41

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 18 CALLE LOS FRUTALES 111A

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 19 LOS GIRASOLES 485

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 20 CALLE LOS CEDROS MZ R1 Lt 29

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 21 Mz A Lt 20

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 22 AZUCENAS MZ W Lt 5

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 23 AV. UNIVERSITARIA 2820

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 24 LOS MATUERSOS 170

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 25 CALLE LAS PALMERAS Mz F2 Lt 23

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 26 LAS CEREZAS MZ J Lt 26

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 27 LAS CEREZAS MZ A2 Lt 9

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 28 CALLE LOS CEDROS 219

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 29 CALLE LOS ALAMOS MZ I1 Lt 21

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 30 LAS BEGONIAS Mz W Lt 129

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 31 Mz G Lt 28 LAS PALMERAS

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 32 AV. SINCHI ROCA Mz 4 Lt 10

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 33 CALLE LOS GERANIOS Mz B Lt 13


O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 34 LOS CLAVELES 136

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 35 Mz B Lt 3

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 36 Mz O Lt 4

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 37

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 38

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 39 LOS FICUS 180

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 40 LOS OLIVOS Mz T2 Lt 14

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 41 Mz E2 Lt 1 LA ALBORADA

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 42 LAS ACACIAS Mz I Lt 22

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 43 LA ALBORADA AMANCAES 100

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 44

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 45

O.S.B. V.D.L. COD. 019 CTE. 46


O.S.B. V.D.L. COD. 020 COORDINADORA DE LOS CTES.
CECOVISA AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 01 AO NUEVO 4 AV. JAMAICA 362 COOP. AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 02 CECOVISA AO NUEVO 4 Mz U Lt 48 COOP. AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 03 CECOVISA 4 Mz T Lt 6 COOP. AO NUEVO


Pje LUIS PARDO N 109 COOPERATIVA JUAN
O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 04 CECOVISA 4 VELASCO AO NUEVO
JR. MONTERO ROSAS 242 COOP. SAN HILARION
O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 05 CECOVISA 4 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 06 CECOVISA AO NUEVO 4 Mz L Lt 32 COOP. PROGRESO AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 07 COOP. EL CARMEN 3 AV. SINCHI ROCA Mz R Lt 9

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 08 COOP. PABLO VI 4 JR. MACHU PICCHU Mz C COOP. PABLO VI

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 09 CECOVISA 4 PJE. 14 Lt 35 COOP. LA CALICHERA

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 10 CECOVISA 4 JR. CAILLOMA N 132 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 11 CECOVISA 4 Jr. UNION Mz K Lt. 50 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 12 COOP. LA CALICHERA 4 PJE. MOQUEGUA 186 COOP. LA CALICHERA

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 13 AO NUEVO 4 JR. AREQUIPA 242 COOP. AO NUEVO
O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 14 CECOVISA AO NUEVO 4 PJE. 18 COOP. AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 15 AO NUEVO 4 AV. ANDRES AVELINO CACERES Mz J Lt 42

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 16 COOP. PABLO VI 4 PJE. AREQUIPA 150

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 17 CECOVISA 4 Jr. ANGEL MORALES Mz N Lt. 21 AO NUEVO
JR. TACNA 236 COOP. VIRGEN DEL CARMEN AO
O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 18 CECOVISA 4 NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 19 4 AV. TUPAC AMARU 4905


O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 20 COOP. CALICHERA AO
NUEVO 4 JR. ARICA N 101 COOP. LA CALICHERA

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 21 CECOVISA 4 PJE. PAUCARTAMBO Mz. LL Lt. 59 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 22 CECOVISA 4 Jr. CUZCO N 261 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 23 AO NUEVO 4 JR. FRANCISCO GUILLEN 150

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 24 CECOVISA 4 JR. ANGEL MORALES 349 P.J. AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 25 CECOVISA 4 COOP. JUAN VELASCO Mz T Lt 66

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 26 CECOVISA 4 Jr. TACNA N 380 COOP. CALICHERA

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 27 CECOVISA 4 Mz.N2 Lt.9 COOP. JUAN VELASCO AO NVO.

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 28 CECOVISA

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 29 COOP. SAN PEDRO 4 MZ H2 Lt 4

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 30 COOP. AO NUEVO 4 Mz Lt 10 ZONA D COOP. AO NUEVO
JR. ARICA 430 COOP. NUESTRA SRA DEL
O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 31 CECOVISA 4 CARMEN AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 32 AO NUEVO 4 JR. TACNA 416 COOP. AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 33 CECOVISA 4 Jr. CUZCO N482 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 34 CECOVISA AO NUEVO 4 Jr. AREQUIPA N 247 COOPERATIVA AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 35 VILLA COLLIQUE 4 JR. JUPITER 212 VILLA COLLIQUE Y AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 36 CECOVISA 4 JR. VICENTE PANIZO 116 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 37 SAN PEDRO DE CAJAS 4 Mz H2 Lt 26 COOP. SAN PEDRO DE CAJAS
O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 38 CECOVISA COOP.
PABLO SEXTO 4 AV. LOS INCAS Mz LL Lt 74 COOP. PABLO SEXTO

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 39 CECOVISA 4 JR. UNION S/N AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 40 CECOVISA 4 Jr. UNION N 411 Mz O Lt 29 COOP. AO NUEVO
O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 41 AO NUEVO 4 JR. JOSE LOPEZ MJz K Lt 17 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 42 AO NUEVO 4 Mz V Lt 61 COOP. AO NUEVO


O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 43 CECOVISA COOP. JUAN
VELASCO 4 JR. GRAU 233 COOP. JUAN VELASCO

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 44 CECOVISA 9 Av. LOS INCAS Mz J Lt. 15 SAN JUAN BAUTISTA
O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 45 CECOVISA COOP. JUAN
VELASCO AO NUEVO 4 JR. VICENTE PANIZO 130

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 46 CECOVISA 4

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 47 CECOVISA 4 JR. ISLAY 101-A P.J. AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 48 CECOVISA AO NUEVO 4 AV. JAMAICA Mz U Lt 14

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 49 CECOVISA AO NUEVO 4 COOP. JUAN VELASCO Mz.U Lt.32

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 50 CECOVISA 4 Av. SINCHI ROCA


Mz H2 Lt 32 COOP. SAN PEDRO DE CAJAS AO
O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 51 CECOVISA 4 NUEVO
JR. ANGEL MORALES Mz M Lt 60 COOP. SAN
O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 52 CECOVISA 4 HILARION

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 53 CECOVISA JR. TUNGASUCA Mz. Lt 6

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 54 CECOVISA

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 55 CECOVISA

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 56 4 JR. VICENTE PANIZO 116 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 020 CTE. 57


O.S.B. V.D.L. COD. 021 COORDINADORA DE LOS CTES.
EL PARRAL

O.S.B. V.D.L. COD. 021 CTE. 01 JR. ASUNCION 263 EL PARRAL

O.S.B. V.D.L. COD. 021 CTE. 02 PJE. SANTIAGO 100

O.S.B. V.D.L. COD. 021 CTE. 03 JR. ARGENTINA 355 EL PARRAL

O.S.B. V.D.L. COD. 021 CTE. 04 CALLE LA PAZ 117

O.S.B. V.D.L. COD. 021 CTE. 05 CALLE MONTEVIDEO 196

O.S.B. V.D.L. COD. 021 CTE. 06 AV. HONDURAS 347

O.S.B. V.D.L. COD. 021 CTE. 07 AV. CARABAYLLO 554

O.S.B. V.D.L. COD. 021 CTE. 08 CALLE SAN JUAN 212

O.S.B. V.D.L. COD. 021 CTE. 09 AV. SAN JUAN 172


O.S.B. V.D.L. COD. 021 CTE. 10 JR. SANTO DOMINGO 149

O.S.B. V.D.L. COD. 021 CTE. 11 JR. ASUNCION 695

O.S.B. V.D.L. COD. 021 CTE. 12 JR. ASUNCION 484

O.S.B. V.D.L. COD. 021 CTE. 13 AV. CANADA 181 EL PARRAL

O.S.B. V.D.L. COD. 021 CTE. 14 CALLE MONTEVIDEO 100

O.S.B. V.D.L. COD. 021 CTE. 15 AV. EL PARRAL 392

O.S.B. V.D.L. COD. 021 CTE. 16

O.S.B. V.D.L. COD. 021 CTE. 17 CALLE QUITO 251 EL PARRAL

O.S.B. V.D.L. COD. 021 CTE. 18


O.S.B. V.D.L. COD. 022 COORDINADORA DE LOS CTES.
2do SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 01

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 02 JR. UNION 281

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 03 2 JR. UNION 314 2do SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 05 AV. SAN MARTIN 738

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 06 JR. LIMA 211

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 08 JR. ALVARADO 117

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 10 JR. ALVARADO 335

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 12A

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 12B A.H. VILLA HERMOSA

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 12C

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 13 AV. SAN MARTIN 850

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 15

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 16 PUQUIO 236

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 17

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 18

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 19 JR. PIQUIO 357

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 22 JR. COLMENA 285


O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 24

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 25 JR. COLMENA 460

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 26 JR. CAETE 122

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 27 JR. CAETE 310

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 28 JR. CAETE 451

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 31 JR. PIURA 203

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 32

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 34A JR. PIURA 285

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 34B JR. PIEROLA 290

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 35 JR. NICOLAS DE PIEDROLA 403

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 37 JR. LAS AMERICAS 104

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 38 JR. LAS AMERICAS 439

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 39A AV. SAN MARTIN 1458

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 39B

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 40 JR. DOS DE MAYO 124

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 41 JR. DOS DE MAYO 387

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 43 JR. AMNCO CAPAC 252

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 44 AV. JORGE CHAVEZ 1696

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 47A PJE. MANCO CAPAC Mz. KQ LT. 4

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 47B JR. MANCO CAPAC 100

O.S.B. V.D.L. COD. 022 CTE. 48 JR. MANCO CAPAC 336


O.S.B. V.D.L. COD. 023 COORDINADORA DE LOS CTES.
MILAGRO DE JESUS

O.S.B. V.D.L. COD. 023 CTE. 01 AV. MILAGRO DE JESUS 251

O.S.B. V.D.L. COD. 023 CTE. 02 AV. MILAGRO DE JESUS 332

O.S.B. V.D.L. COD. 023 CTE. 03 AV. 24 DE ENERO 480

O.S.B. V.D.L. COD. 023 CTE. 05 AV. SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

O.S.B. V.D.L. COD. 023 CTE. 06 AV. SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 356
O.S.B. V.D.L. COD. 023 CTE. 07 AV. SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

O.S.B. V.D.L. COD. 023 CTE. 08 AV. SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

O.S.B. V.D.L. COD. 023 CTE. 10 AV. MILAGRO DE JESUS

O.S.B. V.D.L. COD. 023 CTE. 14 AV. MILAGRO DE JESUS 273

O.S.B. V.D.L. COD. 023 CTE. 15 PJE. SAN JUDAS TADEO Mz. D 5 Lt. 3

O.S.B. V.D.L. COD. 023 CTE. 17

O.S.B. V.D.L. COD. 023 CTE. 18 PJE. SAN ANTONIO Mz. A1 Lt. 6

O.S.B. V.D.L. COD. 023 CTE. 22 PJE. SANTA ROSA Mz. R Lt 15

O.S.B. V.D.L. COD. 023 CTE. 27 JR. SAN MIGUEL 131

O.S.B. V.D.L. COD. 023 CTE. 28 CTE. 32 SAN JOAQUIN

O.S.B. V.D.L. COD. 023 CTE. 29 PJE. SANTA MARIA REYNA Mz. F Lt. 9

O.S.B. V.D.L. COD. 023 CTE. 30 Mz. H Lt. 11 PJE. SANTO CRISTO

O.S.B. V.D.L. COD. 023 CTE. 32 Mz. J5 Lt. 2 CTE. 32

O.S.B. V.D.L. COD. 023 CTE. 33 PJE. JOSE OLAYA Mz. J2 Lt. 2

O.S.B. V.D.L. COD. 023 CTE. 34 CTE. 34 Mz. D4 Lt. 6

O.S.B. V.D.L. COD. 023 CTE. 35 CTE. 35 S/N

O.S.B. V.D.L. COD. 023 CTE. 36 PJE. SAN CLAUDIO Mz. B1 Lt. 23

O.S.B. V.D.L. COD. 023 CTE. 37 CTE. 37 Mz. E3 Lt. 9


O.S.B. V.D.L. COD. 024 COORDINADORA DE LOS CTES.
EL CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 01 JR.- SUCRE 292

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 02 JR. JOSE SUCRE 556

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 03 AV. PEDRO DE LA GASCA 832

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 04 EL CARMEN 3 AV. 12 DE OCTUBRE 700 EL CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 05 AV. PEDRO DE LA GASCA 906

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 06 LAURA CALLER 3 AV. MARIANO IGNACIO PRADO 662 EL CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 07 MARIANO IGNACIO PRADO 564

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 08 AV. CASANAVE 1238


O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 09 AV. LORD COCHRANE 586

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 10 GONZALES PRADA 603

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 11 HUAYNA CAPAC 1418

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 12 EL CARMEN 3 JR. 8 DE ENERO 814 EL CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 13 AV. CAHUIDE 353

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 14 EL CARMEN 3 JR. SAN MARTIN Mz. B Lt. 14 EL CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 15 JR. 8 DE ENERO 1021

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 16 AV. CASANAVE 1040

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 17 AV. VIRGEN DEL CARMEN 100

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 18 JR. 8 DE ENERO 364

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 19

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 20 AV. MARIANO IGNACIO PRADO 935

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 21 VIRGEN DEL CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 22 JR. JOSE GONZALES 302

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 23 RAMON CARCAMO 136

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 24 JR. 8 DE ENERO 1246

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 25 EL CARMEN 3 1ra ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 26 NIO JESUS 3 PJE. SAN JUAN 120

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 27 EL CARMEN 3 AV. CAHUIDE 1101 EL CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 28 JR. SAN MARTIN Mz. B Lt. 1

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 29 EL CARMEN 3 JR. HUAYNA CAPAC 1062 EL CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 30 BELGRANO 157

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 31 GONZALO PIZARRO 725

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 32 SANTA ROSA 3 AV. MARIANO IGNACIO PRADO 865 EL CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 33 CARMELITAS II 3 AV. VIRGEN DEL CARMEN 586 EL CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 34 CORAZON DE JESUS I 3 JR. 27 DE NOVIEMBRE 944 EL CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 35 LORD COCHRANE 856


O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 36 LORD COCHRANE 825
O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 37 JUBILADOS DEL JR. HUAYNA CAPAC 247 SECTOR EL CARMEN
CARMEN 3 KM. 14

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 38 AV. CAHUIDE 1002

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 39 JOSE DUCRE 437

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 40 28 DE JULIO 3 AV. 28 DE JULIO 1512 EL CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 41 MARIA PARADO DE BELLIDO 310

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 42 28 DE JULIO 206

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 43 SIMON BOLIVAR

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 44 NIO JESUS 3 PJE. LOS ANGELES Mz 64 Lt 12

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 45 EL CARMEN 3 PROLONGACION LORD COCHRANE Mz A Lt 3

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 46 EL CARMEN 3 AV. MARIA PARADO DE BELLIDO 617 EL CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 47 AV. CAHUIDE 139

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 48 MARIA AUXILIADORA II 3 JR. GONZALO PIZARRO 191 EL CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 49 JR. 12 DE OCTUBRE 301

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 50 JR. LIBERTAD 436

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 51 AV. VIRGEN DEL CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 52 AV. MARIANO IGNACIO PRADO 368

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 53 PJE. SAN PEDRO Mz. G Lt. 5

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 54 A.H. SIN N

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 55 PROLONG. JOSE DE SUCRE Mz. G Lt. 3

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 56

O.S.B. V.D.L. COD. 024 CTE. 57


O.S.B. V.D.L. COD. 024-A COORDINADORA DE LOS
CTES. EL CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 024-A CTE. 01 JR. 7 DE JUNIO 830

O.S.B. V.D.L. COD. 024-A CTE. 02 JR. PEDRO DE LA GASCA A097

O.S.B. V.D.L. COD. 024-A CTE. 03 AV. PEDRO DE LA GASCA 1279

O.S.B. V.D.L. COD. 024-A CTE. 04 AV. PEDRO DE LA GASCA 315


O.S.B. V.D.L. COD. 024-A CTE. 05

O.S.B. V.D.L. COD. 024-A CTE. 06 AV. VIRGEN DEL CARMEN 563

O.S.B. V.D.L. COD. 024-A CTE. 07 CALLE DIOS ES AMOR 360

O.S.B. V.D.L. COD. 024-A CTE. 08 AV. VIRGEN DEL CARMEN 181

O.S.B. V.D.L. COD. 024-A CTE. 09 AV. BLASCO NUEZ DE VELA 589

O.S.B. V.D.L. COD. 024-A CTE. 10 JR. 12 DE OCTUBRE 1144

O.S.B. V.D.L. COD. 024-A CTE. 11

O.S.B. V.D.L. COD. 024-A CTE. 12

O.S.B. V.D.L. COD. 024-A CTE. 13 AV. PEDRO DE LA GASCA 659

O.S.B. V.D.L. COD. 024-A CTE. 14

O.S.B. V.D.L. COD. 024-A CTE. 15 AV. A. JOSE DE SUCRE 735

O.S.B. V.D.L. COD. 024-A CTE. 16 PROLONG. LORD COCHRANE Mz. I Lt. 13

O.S.B. V.D.L. COD. 024-A CTE. 17

O.S.B. V.D.L. COD. 024-A CTE. 18 AV. JOSE PARDO 545

O.S.B. V.D.L. COD. 024-A CTE. 19

O.S.B. V.D.L. COD. 024-A CTE. 20 CTE. 10 MZ. B Lt 3

O.S.B. V.D.L. COD. 024-A CTE. 21

O.S.B. V.D.L. COD. 024-A CTE. 22


O.S.B. V.D.L. COD. 025 COORDINADORA DE LOS CTES.
A.H. SANTA ROSA

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 01

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 02

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 03

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 04

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 05

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 07

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 09

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 10


O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 11

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 12

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 13

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 14

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 15

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 16

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 18

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 19

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 20

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 22

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 23

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 25

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 26

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 27

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 28

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 29

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 30

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 33

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 34

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 36 PROLON. MIRAFLORES 212

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 37

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 39

O.S.B. V.D.L. COD. 025 CTE. 40


O.S.B. V.D.L. COD. 026 COORDINADORA DE LOS CTES.
SEOR DE LOS MILAGROS

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 01

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 02

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 03


O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 04

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 05

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 06

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 07

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 08

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 09

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 10

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 11

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 12

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 13

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 14

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 15

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 16

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 17

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 18

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 19

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 20

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 21

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 22

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 23

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 24

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 25 JR. GUADALUPE 364

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 26

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 27

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 28

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 29

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 30


O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 31

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 32

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 33

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 34

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 35

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 36

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 37 AV. 3 DE OCTUBRE 587

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 38

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 39

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 40

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 41

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 42

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 43

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 44 PJE. LAS NIAS 172

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 45

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 46 JR. BEATITA DE HUMAY 236

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 47

O.S.B. V.D.L. COD. 026 CTE. 48


O.S.B. V.D.L. COD. 027 COORDINADORA DE LOS CTES.
4to SECTOR EL CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 01 AV. BELAUNDE 1571

O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 02 SARITA COLONIA 3 AV.3 DE OCTUBRE 2144 P.J. CARMEN ALTO
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 03 VIRGEN DE LA
ASUNCION 4to SECTOR 3 JR. YAUYOS 227 P.J. EL CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 04 JR. DANUVIO 189


O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 05 TRES OSITOS 4to
SECTOR EL CARMEN 3 AV. CERRO DE PASCO 354 P.J. EL CARMEN
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 06 4to SECTOR EL
CARMEN 3 AV. 3 DE OCTUBRE 1959 P.J. CARMEN ALTO
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 07 4to SECTOR EL
CARMEN 3 JR. VISTA ALEGRE 154 CARMEN ALTO

O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 08 SAN ANTONIO 3 AV. 3 DE OCTUBRE 1505 PPJJ EL CARMEN
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 09 SAN LZARO 4to
SECTOR EL CARMEN 3 AV. CERRO DE PASCO 1049 CARMEN ALTO
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 10 MARA DE LOS
NGELES 3 AV. RICARDO BENTN 109 PJ.EL CARMEN
PJE. SIERRA MAESTRA Mz.O1 Lt.15 PJ. EL
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 11 SR. DE LOS MILAGROS 3 CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 12 STA.CECILIA 3 JR.APURIMAC 433 CARMEN ALTO
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 13 4to SECTOR EL
CARMEN 3 AV. VISTA ALEGRE Mz.J Lt.27 P.J. CARMEN ALTO
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 14 4to SECTOR EL
CARMEN 3 PSJ. SAN JOS Mz.D Lt. 4
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 15 4to SECTOR EL
CARMEN 3 JR. JOSE GALVEZ 210 P.J. EL CARMEN
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 16 4to SECTOR EL
CARMEN 3 JR.VISTA ALEGRE Mz.A Lt.22 EL CARMEN
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 17 4to SECTOR EL
CARMEN 3 JR. SANTA FE PPJJ. EL CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 18 3 SANTA FE 898

O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 19 VIRGEN DE CARMEN 3 JR. AMAZONAS 110 P.J. CARMEN ALTO

O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 20 MICAELA BASTIDAS 3 JR. STA FE P.J. EL CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 21 SR. DE LUREN 3 PSJ.PACHACUTEC Mz.T Lt. 17 PJ.EL CARMEN
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 22 4to SECTOR EL
CARMEN 3 AV. JULIO C. TELLO 1050 P.J. CARMEN ALTO
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 23 4to SECTOR ROSARIO
DE MI MADRE 3 AV.BELANDE 2002 PJ. EL CARMEN
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 24 SANTO TORIBIO DE
MOGROVEJO 3 JR.PEDRO LA GASCA 165 EL CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 25 3 JR. YAUYOS 667 DEL P.J. CARMEN ALTO
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 26 4to SECTOR EL
CARMEN 3 JR.LAS DELICIAS Mz.1 Lt. 11 CARMEN ALTO
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 27 4to SECTOR EL
CARMEN 3 JR.JULIO C.TELLO 1229 EL CARMEN
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 28 4to SECTOR EL
CARMEN 3 Mz.B Lt.6 A.H. SAN JOS

O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 29 VIRGEN DE CHAPI 3 JR.RICARDO BENTIN Mz V3 Lt.5 A.H. EL MIRADOR

O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 30 SAN MARTINCITO 3 JR.AMAZONAS 228 P.J. EL CARMEN
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 31 4to SECTOR EL
CARMEN 3 AV. DELICIAS Mz.A Lt.13 PPJJ EL CARMEN
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 32 VIRGEN DE PERPETUO
SOCORRO 3 AV.3 DE OCTUBRE 1372 PJ. EL CARMEN
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 33 4to SECTOR EL
CARMEN 3 JR. TALARA 385 P.J CARMEN ALTO
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 34 VIRGEN DE CHAPI 2da
ETAPA CARMEN ALTO 3 JR. PACHACUTEC Mz. T1 Lt. 5

O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 35 CORAZN DE JESS 3 AV. BELANDE 1767 P.J. CARMEN ALTO
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 36 4to SECTOR EL
CARMEN 3 JR. YAUYOS 461 P.J. EL CARMEN
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 37 VIRGEN DE LAS
MERCEDES 3 Mz.2 Lt.2 A.H. SAN JOSE
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 38 4to SECTOR EL
CARMEN 3 AV. CERRO PASCO 166 P.J. EL CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 39 JR. LAS DELICIAS Mz. E2 Lt. 18
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 40 NIO JESS 4to
SECTOR EL CARMEN 3 JR.DELICIAS Mz.B1 Lt.4 EL CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 41 A.H. SAN JOSE 3 Mz E Lt 2


O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 42 4to SECTOR EL
CARMEN 3 JR.PIURA 110 PJ. EL CARMEN
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 43 JESS EL BUEN LOMAS CEMENTERIO CMT.26 Mz.A Lt.10 4to
PASTOR 3 SECTOR EL CARMEN
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 44 4to SECTOR EL
CARMEN 3 JR. VISTA ALEGRE 350 P.J. EL CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 45 NIO SALVADOR 3 JR.PACHACUTEC Mz.H1 Lt. 17 P.J. CARMEN ALTO
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 46 4to SECTOR EL
CARMEN 3 Mz.C1 Lt.2 A.H. SAN JOS
O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 47 STA. ROSA 4to SECTOR
EL CARMEN 3 AV. 3 DE OCTUBRE Mz.L Lt.18 CARMEN ALTO

O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 48

O.S.B. V.D.L. COD. 027 CTE. 49


O.S.B. V.D.L. COD. 028 COORDINADORA DE LOS CTES.
SINCHI ROCA

O.S.B. V.D.L. COD. 028 CTE. 01

O.S.B. V.D.L. COD. 028 CTE. 02

O.S.B. V.D.L. COD. 028 CTE. 03

O.S.B. V.D.L. COD. 028 CTE. 04

O.S.B. V.D.L. COD. 028 CTE. 05

O.S.B. V.D.L. COD. 028 CTE. 06

O.S.B. V.D.L. COD. 028 CTE. 07

O.S.B. V.D.L. COD. 028 CTE. 08

O.S.B. V.D.L. COD. 028 CTE. 09

O.S.B. V.D.L. COD. 028 CTE. 10

O.S.B. V.D.L. COD. 028 CTE. 11

O.S.B. V.D.L. COD. 028 CTE. 12


O.S.B. V.D.L. COD. 028 CTE. 13
O.S.B. V.D.L. COD. 028 CTE. 14 2da ETAPA SAN CALLE AYAR AUCA 130 URB. SAN AGUSTIN 2da
AGUSTIN 10 ETAPA
O.S.B. V.D.L. COD. 029 COORDINADORA DE LOS CTES.
LOS ANGELES

O.S.B. V.D.L. COD. 029 CTE. 01 AV. HUALGAYOC Mz B Lt 13

O.S.B. V.D.L. COD. 029 CTE. 02 AV. HUALGAYOC Mz G Lt 7

O.S.B. V.D.L. COD. 029 CTE. 03 AV. HUALGAYOC Mz B Lt 9

O.S.B. V.D.L. COD. 029 CTE. 04 AV. HUALGAYOC Mz J Lt 5

O.S.B. V.D.L. COD. 030 AO NUEVO SUR 4 MZ. H 6 LOT 3 EL MIRADOR

O.S.B. V.D.L. COD. 030 AO NUEVO SUR 4 Jr. DAVID LEON S/N AO NUEVO SUR
O.S.B. V.D.L. COD. 030 COORDINADORA DE LOS CTES.
AO NUEVO SUR

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 001 AO NUEVO SUR 4 JR. LEOPOLDO MEZA 215 PPJJ AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 002 AO NUEVO 4 JR. ALFREDO MALDONADO 161 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 002-A JR. MALDONADO 248

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 002-B

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 003 JR. TEODORO GARRIDO Mz. O Lt. 38

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 004 JR. TEODORO GARRIDO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 005 AO NUEVO SUR 4 Jr. C. LLANOS N 182 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 006 AO NUEVO SUR 4 JR. JOSE LOPEZ 364 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 007 AO NUEVO SUR 4 JR. DAVID LEON 347 CTE. 7 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 008 AO NUEVO SUR 4 Jr. HERNANDO LA VALLE N 345 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 009 AO NUEVO SUR 4 JR. GERMAN LABEIRE 350 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 010 AO NUEVO SUR 4 JR. IRRIBARREN 296 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 011 AO NUEVO SUR 4 Jr. ALEJANDRO IGLESIAS N 183 AO NUEVO
O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 011 DE JULIO SECTOR 1 AV. LUIS PARDO Mz F8 Lt 5 A.H. 11 DE JULIO AO
AO NUEVO SUR 4 NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 011 DE JULIO SECTOR 2 4 Mz D10 Lt. 4 A.H. 11 DE JULIO AO NUEVO SUR

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 011 DE JULIO SECTOR 3 8 Mz B-8 Lt 1 A.H. 11 DE JULIO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 011 DE JULIO SECTOR 6 4 Mz S Lt 8 A.H. 11 DE JULIO AO NUEVO
O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 011 DE JULIO-A AO
NUEVO SUR 4 Mz. U7 Lt. 12 A.H. 11 DE JULIO AO NUEVO
O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 011 DE JULIO-B AO
NUEVO SUR 4 Mz F Lt 2 A.H. 11 DE JULIO
O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 011 DE JULIO-C AO
NUEVO SUR 4 Mz X7 Lt 10 A.H. 11 DE JULIO SECTOR C

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 012 AO NUEVO SUR 4 JR. JOS HIGINIO 330 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 013 AO NUEVO SUR 4 JR. PEDRO GONZALES 175 AO NUEVO SUR

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 014 JR. H DE LA VALLE 100

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 015 AO NUEVO SUR 4 AV. TUPAC AMARU 4390

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 016 AO NUEVO SUR 4 Jr. MANUEL GARCIA N120 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 017 AO NUEVO 4 JR. JOSE GONZALES 291 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 018 AO NUEVO SUR 4 JR. ANDRS AVELINO CCERES 544 AO NUEVO
O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 018 DE ENERO AO
NUEVO SUR 4 Mz C Lt 2 A.H. 18 DE ENERO
PJE. EMILIO TORRICO Mz.S Lt.19 CTE. 19 AO
O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 019 AO NUEVO SUR 4 NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 020 AV. ANDRES AVELINO CACERES 612
PJE. EMILIO TORRICO CTE. 21 Mz 20 Lt 37 AO
O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 021 AO NUEVO SUR 4 NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 022 AO NUEVO SUR 4 PJE. LIBERATO LUYO 157

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 023 AO NUEVO SUR 4 JR. CIPRIANO LLANOS 225 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 024 AO NUEVO SUR 4 JR. ALFREDO MALDONADO 300 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 024 DE MARZO 4 Mz A Lt. 4 COM. 24 DE MARZO AO NUEVO SUR

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 025 AO NUEVO SUR 4 JR. ANDRS MEDINA 230

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 026 AO NUEVO SUR 4 Jr. ADOLFO VIERA Mz A Lt 18 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 027 AO NUEVO SUR 4 Jr. ENRIQUE VILLAR S/N COM. 27 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 028 AO NUEVO SUR 4 Jr ALEJANDRO TIRADO Mz 31 Lt 15 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 029-A AO NUEVO SUR 4 CTE. 29A Mz C7 Lt 2 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 029-B AO NUEVO SUR 4 Av. FRANCISCO BOLOGNESI N 769 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 030 AO NUEVO SUR 4 PJE. JOSE OLAYA Mz 27 Lt 3 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 031 AO NUEVO SUR 4 JR.BALTAZAR GRADOS 184 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 032 AO NUEVO SUR 4 Jr. MANUEL COMEZ N 1982 AO NUEVO
O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 033 AO NUEVO SUR 4 JR. PEDRO GONZALES 201 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 034 AO NUEVO SUR 4 JR. JOS GONZALES 396 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 035 JR. ALEJANDRO TIRADO MZ. 16 Lt. 31

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 036 AO NUEVO SUR 4 JR. JOSE SOTO Mz T Lt 9 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 037 AO NUEVO SUR 4 JR. JOS HIGINIO 449 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 038-A AO NUEVO SUR 4 JR. HERNANDO LA VALLE N 615

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 038-B AO NUEVO SUR 4 JR. HERNANDO DE LA VALLE 651 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 039 AO NUEVO SUR 4 JR. LEOPOLDO LAZO 135 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 040 AO NUEVO SUR 4 Jr. FRANCISCO BOLOGNESI N 987 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 059-A AO NUEVO SUR 4 Mz B Lt. 24 AO NUEVO SUR COMIT 59A

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 070

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 105 AO NUEVO SUR 4 JR. MANUEL GALINDO 121

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 106 AO NUEVO SUR 4 JR. MANUEL GOMEZ 191 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 107 AO NUEVO SUR 4 JR. MANUEL HERNANDO Mz. X Lt. 4 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 108 AO NUEVO SUR 4 JR. JOS SOTO Mz. X Lt. 12 CTE. 18 AO NUEVO
JR. HERNANDO DE LA VALLE Mz 8 Lt 28 AO
O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 109 AO NUEVO SUR 4 NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. 110 JR. ALEJANDRO TIRADO Lt. 68A
O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. AMPLIACION 2 EL AYLLU
AO NUEVO SUR 4 Mz C16 Lt 8 AMPLIACION EL AYLLU AO NUEVO
O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. AMPLIACION EL AYLLU
AO NUEVO SUR 4 Mz C12 Lt 3 AMPLIACION EL AYLLU

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. COLINA 1

O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. COLINA A


O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. CORAZON DE JESUS AO
NUEVO SUR 4 Mz B Lt 7 A.H. CORAZON DE JESUS AO NUEVO
O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. DIOS ES AMOR AO
NUEVO SUR 4 Mz. D9 Lt 2 AH. 11 DE JULIO AO NUEVO
O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. EL AYLLU A AO NUEVO
SUR 4 Mz C7 Lt 6 A.H. AMPLIACION EL AYLLU
O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. EL AYLLU B AO NUEVO
SUR 4 Mz C6 Lt 1 A.H. EL AYLLU AO NUEVO
O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. EL MIRADOR 1 AO
NUEVO SUR 4 Mz B6 Lt 12 A.H. EL MIRADOR 1 AO NUEVO
O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. EL MIRADOR 2 AO
NUEVO SUR 4 A.H. EL MIRADOR
O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. EL MIRADOR AO NUEVO
SUR 4 Mz. EG Lt. 1 AO NUEVO SUR
O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. JORGE BASADRE AO
NUEVO SUR 4 Mz D Lt 6 A.H. JORGE BASADRE AO NUEVO
O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. LA CUMBRE AO NUEVO
SUR 4
O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. LAS COLINAS AO NUEVO
SUR 4 Mz. C Lte. 11 A.H. LAS COLINAS
O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. LAS GARDENIAS AO
NUEVO SUR 4 AH. LAS LOMAS DE AO NUEVO
O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. LAS LOMAS AO NUEVO
SUR 4 Mz A Lt 11 A.H. LAS LOMAS DE AO NUEVO
O.S.B. V.D.L. COD. 030 CTE. VISTA ALEGRE AO
NUEVO SUR 4 JR. MANUEL GOMEZ AO NUEVO SUR
O.S.B. V.D.L. COD. 031 COORDINADORA DE LOS CTES.
COOP. PRIMAVERA

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 01 COOP. VIV. PRIMAVERA 10 Mz. A Lt. 2 COOP. PRIMAVERA

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 02 Mz. B Lt. 28

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 03

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 04 COOP. VIV. PRIMAVERA 10 Mz. D1 Lt. 16 COOP. PRIMAVERA

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 05 Mz. E Lt. 16

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 06 COOP. VIV. PRIMAVERA 10 Mz. E Lt. 1 COOP. PRIMAVERA

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 07 COOP. VIV. PRIMAVERA 10 Mz. F Lt. 12 COOP. PRIMAVERA

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 08 COOP. VIV. PRIMAVERA 10 Mz. F Lt. 26 COOP. PRIMAVERA

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 09 COOP. VIV. PRIMAVERA 10 Mz. G Lt. 13 COOP. PRIMAVERA

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 10 COOP. VIV. PRIMAVERA 10 Mz. G Lt. 40 COOP. PRIMAVERA

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 11

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 12 Mz. I Lt. 10

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 13 COOP. VIV. PRIMAVERA 10 Mz. I1 Lt. 11 COOP. PRIMAVERA

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 14 Mz. R Lt. 17

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 15 COOP. VIV. PRIMAVERA 10 Mz. J1 Lt. 11 COOP. PRIMAVERA

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 16 Mz. K Lt 4

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 17

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 18

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 19 COOP. VIV. PRIMAVERA 10 Mz. M1 Lt. 24 COOP. PRIMAVERA
O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 20 COOP. VIV. PRIMAVERA 10 Mz. Lt 7 COOP. PRIMAVERA

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 21 Mz. P Lt. 5

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 22 COOP. VIV. PRIMAVERA 10 Mz. Q Lt. 18 COOP. PRIMAVERA

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 23 COOP. VIV. PRIMAVERA 10 Mz. Q1 Lt. 26 COOP. PRIMAVERA

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 24 Mz. R Lt. 32

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 25 COOP. VIV. PRIMAVERA 10 Mz. R1 Lt. 20 COOP. PRIMAVERA

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 26 COOP. VIV. PRIMAVERA 10 Mz. T Lt. 7 COOP. PRIMAVERA

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 27 Mz. U Lt. 6

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 28 COOP. VIV. PRIMAVERA 10 Mz. X Lte. 10 COOP. DE VIVIENDA PRIMAVERA

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 29 Mz. Q Lt. 24

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 30 COOP. VIV. PRIMAVERA 10 Mz. S Lt. 7 COOP. PRIMAVERA

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 31

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 32 LA LIBERTAD 2 JR. SANTA ROSA 812 LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 33 COOP. VIV. PRIMAVERA 10 Mz. J Lt. 28 COOP. PRIMAVERA

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 34 Mz. P Lt. 16

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 35 COOP. VIV. PRIMAVERA 10 Mz. G Lt. 25 COOP. PRIMAVERA

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 36 Mz. L Lt. 2

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 37 MZ. Lt. 30

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 38

O.S.B. V.D.L. COD. 031 CTE. 39


O.S.B. V.D.L. COD. 032 COORDINADORA DE LOS CTES.
4to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 01 LA LIBERTAD 2 PJE. SAN MARTIN 181

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 02 LA LIBERTAD 2 AV. MIRAFLORES 2750

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 03 LA LIBERTAD 2 PJE TUPAC AMARU S/N 4to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 04 LA LIBERTAD 2 PJE. HUASCARAN 171 4to SECTOR
O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 05 A.H. FRANCISCO
APOSTOL 2 Mz. X5 Lte.8 5to SECTOR A.H. SAN FRANCISCO

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 06 A.H. MIGUEL ANGEL SALDAA


O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 07 AV. CERRO DE PASCO Mz. A Lt. 6

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 08 LA LIBERTAD 2 PJE. LOS MILAGROS Mz E Lt 1


PROLONGACION HUARAL Mz B Lt 9 4to SECTOR
O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 09 LA LIBERTAD 2 LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 10 LA LIBERTAD 2 LOS LAURELES Mz D

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 11 LA LIBERTAD 2 JR. SULLANA 425 4to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 12 PJE. PRIMAVERA Mz. G Lt. 2


PJE. MIGUEL GRAU Mz R Lt 14 4to SECTOR LA
O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 13 LA LIBERTAD 2 LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 14 LA LIBERTAD 2 PJE. SAN MARTIN S/N 4to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 15 LA LIBERTAD 2 JR. PROGRESO 223


PJE. SAN JOSE MZ A Lt 2 4to SECTOR LA
O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 16 LA LIBERTAD 2 LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 17 AV. MIRAFLORES 2728

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 18 JR. SAN RAMON 425


PJE. VIRGEN MARIA Mz F Lt 4 4to SECTOR LA
O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 19 A.H. MANCO INCA 1 LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 20 1 CALLE HUARAL 193 LA MERCED


JR. JHON KENNEDY 660 4to SECTOR LA
O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 21 LA LIBERTAD 2 LIBERTAD
AV. CERRO DE PASCO 1427 4to SECTOR LA
O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 22 LA LIBERTAD 2 LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 23 LA LIBERTAD 2 JR. HUASCARAN 161 SAN GABRIEL

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 24 LA LIBERTAD 2 AV. PUNO 2664

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 25 LA LIBERTAD 2 PJE. SAN FRANCISOC Mz. B Lt. 1 LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 26 JR. CERRO DE PASCO 1165

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 27 PJE. SAN MARTIN N1

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 28 LA LIBERTAD 2 JR. LOS OLIVOS 365 4to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 29 LA LIBERTAD 2 PJE. SAN MARTIN 141 4to SECTOR LA LIBERTAD
PROLONGACION MIRAFLORES Mz. QN Lte. 6 4to
O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 30 LA LIBERTAD 2 SECTOR LA LIBERTAD
AV. MIRAFLORES Mz F Lt 2 4to SECTOR LA
O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 31 LA LIBERTAD 2 LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 32 A.H. SAN FRANCISCO Mz. 7 Lt. 2

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 33 LA LIBERTAD 2 PJE. MIRAFLORES 212


O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 34 A.H. SANTIAGO
APOSTOL 2 Mz B Lt 2 4to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 35 PJE. SAN GABRIEL Mz. O Lt. 5

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 36 INCHANCAY 243 INTERIOR E

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 37 AV. CERRO D PASCO 1621

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 38 LA LIBERTAD 2 JR. LA HABANA 759

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 39 AV. PUNO 2198

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 40 AV. PUNO 2757

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 41 AV. LOS ANGELES


O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 42 CERRO SAN
FRANCISCO 2 Mz X4 Lt 1A A.H. 4to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 43 LA LIBERTAD 2 PJE. CUZCO 130

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 44 LA LIBERTAD 2 JR. LOS DIAMANTES 188 4ta ZONA LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 45 A.H SANTIAGO APOSTOL Mz. B Lt. 9

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 46 AV. CERRO DE PASCO 993

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 47 LA LIBERTAD 2 JR. SULLANA 126


CALLE MIRAFLORES 102 4to SECTOR LA
O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 48 LA LIBERTAD 2 LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 49 LA LIBERTAD 2 JR. 24 DE AGOSTO 190 4to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 50 LA LIBERTAD 2 AV. MIRAFLORES 2750 P.J. LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 51 A.H. LAS CASUARINAS 12 Mz. E Lte. 2 A.H. LAS CASUARINAS

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 52 A.H. EL MADRIGAL 2 Mz. C Lte. 2 4to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 53 PJE. LOS GIRASOLES 160


O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 54 A.H. SANTIAGO
APOSTOL 2 Mz A Lt 7 4to SECTOR AL LIBERTAD
PROLONGACION CESAR VALLEJO 16 4to
O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 55 LA LIBERTAD 2 SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 56 A.H. SANTIAGO APOSTOL Mz. A

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 57 JR. SAN RAMON 477

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 58 CALLE HUARAL 130

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 59 A.H. MARGINAL PJE. LOS MILAGROS

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 60 JR. LOS OLIVOS 401


O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 61 AV. PUNO N2

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 62

O.S.B. V.D.L. COD. 032 CTE. 63


O.S.B. V.D.L. COD. 033 COORDINADORA DE LOS CTES.
CODIGO 33

O.S.B. V.D.L. COD. 033 CTE. 03 LOS GERANIOS

O.S.B. V.D.L. COD. 033 CTE. 05 CLORINDA MALAGA

O.S.B. V.D.L. COD. 033 CTE. 06 NTRA. SRA. DE LA PAZ

O.S.B. V.D.L. COD. 033 CTE. 07 CARLOS PHILLIPS

O.S.B. V.D.L. COD. 033 CTE. 08 CARLOS PROTZEL

O.S.B. V.D.L. COD. 033 CTE. 10 SANGARARA

O.S.B. V.D.L. COD. 033 CTE. 11 MILAGRO DE JESUS

O.S.B. V.D.L. COD. 033 CTE. 12 CARMEN MEDIO

O.S.B. V.D.L. COD. 033 CTE. 14 STA. LUZMILA 1

O.S.B. V.D.L. COD. 033 CTE. 15 LAURA RODRIGUEZ

O.S.B. V.D.L. COD. 033 CTE. 16 HUSARES DE JUNIN

O.S.B. V.D.L. COD. 033 CTE. 17 CARMEN ALTO

O.S.B. V.D.L. COD. 033 CTE. 18 HOSPITAL SERGIO BERNALES

O.S.B. V.D.L. COD. 033 CTE. 19 III ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 033 CTE. 20 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 033 CTE. 21 HOSPITAL MARINO MOLINA

O.S.B. V.D.L. COD. 033 CTE. 22 BASE COMAS

O.S.B. V.D.L. COD. 033 CTE. 23 SI SE PUEDE

O.S.B. V.D.L. COD. 033 CTE. 24 SANTIAGO APOSTOL


O.S.B. V.D.L. COD. 034 COORDINADORA DE LOS CTES.
INCA HUASI

O.S.B. V.D.L. COD. 034 CTE. 02 JR. ALFONSO UGARTE 118B

O.S.B. V.D.L. COD. 034 CTE. 60 A.H. INCA HUASI Mz T Lt 4

O.S.B. V.D.L. COD. 034 CTE. 60-B AMPLIACION INCA HUASI Mz T Lt 18


O.S.B. V.D.L. COD. 034 CTE. 61 INCA HUASI Mz L Lt 1

O.S.B. V.D.L. COD. 034 CTE. 63 Mz B Lt 4 INCA HUASI


O.S.B. V.D.L. COD. 035 COORDINADORA DE LOS CTES.
5to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 03 JR. LA LIBERTAD 649

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 04 JR. LA LIBERTAD 885

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 06 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. LIBERTAD 850
JR. 21 DE SETIEMBRE 781 5to SECTOR LA
O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 08 P.J. LA LIBERTAD 2 LIBERTAD
JR. 21 DE SETIEMBRE 883 5to SECTOR LA
O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 09 P.J. LA LIBERTAD 2 LIBERTAD
JR. 21 DE SETIEMBRE 446 5to SECTOR LA
O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 10 LA LIBERTAD 2 LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 15 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. 21 DE SETIEMBRE 1180 P.J. LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 17 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. CHANCAY 280 P.J. LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 19 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. SANTA ROSA 999 5to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 21 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. SANTA ROSA 524 5to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 22 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. SANTA ROSA 652 5to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 23 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. LOS PINOS 787 5to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 23-A JR. LOS PINOS 757

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 24 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. LOS PINOS 1094 5to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 25 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. LOS PINOS 938

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 28 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. UNION 1196 5to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 29 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. UNION 1034 LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 30 2 JR. UNIN 995 KM.11 LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 31 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. UNION 840 5to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 32 P.J. LA LIBERTAD 2 AV. CERRO DE PASCO 653

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 33 JR. UNION 670

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 34 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. LIMA 568 LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 36 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. LIMA 749

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 37


O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 38 JR. LIMA 919

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 38-A COLLIQUE 5 1ra ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 39 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. ALVARADO 918 5to SECTOR AL LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 40 JR. ALVARADO 805

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 41 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. ALVARADO 715 5to SECTOR LA LIBETAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 43 AV. ESPAA 857

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 44 AV. GRAU 933

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 46 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. TARMA 701

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 47 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. TARMA 814 5to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 48 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. TARMA 968 5to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 50 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. PUQUIO 868 LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 51 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. PUQUIO 721 5to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 52 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. PUQUIO 517 5to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 53 2 JR. PUQUIO 5to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 54 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. COLMENA 620 5to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 55 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. PIURA 760

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 56 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. LIMA 1146 5to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 58 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. COLMENA 823

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 59

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 60 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. CAETE 1057 5to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 60-A P.J. LA LIBERTAD 2 JR. CAETE 1098

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 61 P.J. LA LIBERTAD 2 AV. PUNO 1242 5to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 61-A P.J. LA LIBERTAD JR. CAETE 909

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 62 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. CAETE 744 5to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 63 2 JR. CAETE 618 5to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 64 BOZA VALLADARES JOSE

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 65 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. PIURA 618 5to SECTOR P.J. LA LIBERTAD
O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 66 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. PIURA 722 LA LIBERTAD 5to SECTOR

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 67 JR. PIURA 817

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 68 P.J. LA LIBERTAD 2 JR. PIURA 924 5to SECTOR LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. 69 JR. PIURA AMPLIACION

O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. ALMA JR. UNION 625


O.S.B. V.D.L. COD. 035 CTE. PARTE ALTA P.J. LA
LIBERTAD 2 JR. COLMENA Mz E Lt 1 A.H. CERRO SINAI
O.S.B. V.D.L. COD. 036 COORDINADORA DE LOS CTES.
3ra ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 01

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 02 JR. RICARDO PALMA 228A

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 04 JR. HIPOLITO UNANUE 577

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 05 PJE. 9 DE OCTUBRE 370

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 07 AV. ANDRES AVELINO CACERES 280

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 10 AV. ARNALDO MARQUEZ 391

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 12 JR. BERNARDO ALCEDO 512

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 14 AV. ARNALDO MARQUEZ 105

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 15

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 17 AV. ARNALDO MARQUEZ 495

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 18 AV. ARNALDO MARQUEZ 581

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 19 AV. ARNALDO MARQUEZ 660

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 21

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 23 AV. SANTA ROSA 1270

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 24 JR. JOSE SANTOS CHOCANO 163

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 27 JR. JOSE SANTOS CHOCANO 470

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 28

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 29 AV. REVOLUCION 1475

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 30 AV. REVOLUCION 1576

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 32 AV. REVOLUCION 1854


O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 33 AV. REVOLUCION 1991

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 34 JR. CESAR VALLEJO 182

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 34-A JR. CESAR VALLEJO 141

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 35 JR. CESAR VALLEJO 410

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 36 JR. CESAR VALLEJO 363

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 37 JR. CESAR VALLEJO 251

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 38 JR. CESAR VALLEJO 561

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 39 AV. FELIPE PINGLO ALVA 124

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 41 AV. FELIPE PINGLO ALVA 347

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 42 AV. FELIPE PINGLO ALVA 417

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 43 AV. FELIPE PINGLO ALVA 497

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 44 AV. JORGE CHAVEZ 144

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 45 AV. JORGE CHAVEZ 195

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 45-A

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 46 AV. JORGE CHAVEZ 322

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 48 AV. JORGE CHAVEZ 565

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 49 AV. JORGE CHAVEZ 623

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 50 JR. MICAELA BASTIDAS 129

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 51 PJE. AYACUCHO 127

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 52 PJE. AYACUCHO S/N

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 53 JR. CHAVIN 171

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 54 PJE. PARACAS 120

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 55 PJE. SIMON BOLIVAR Mz K

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 56

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 57 PJE. YUNGAY 261

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 58 PJE. 9 DE OCTUBRE 130

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 59 PJE. LIBERTAD 202


O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 60 PJE. 1 DE MAYO S/N

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 61 PJE. CHEPEN Mz 87 Lt 22

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 62 PARTE ALTA

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 63 PARTE ALTA

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 64 PJE. NAPO Mz 84A Lt 3

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 66-A

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 66-B PJE. PRIMERA

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 67 PARTE ALTA

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 67-B

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 68

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. 69 PARTE ALTA

O.S.B. V.D.L. COD. 036 CTE. SAUCES


O.S.B. V.D.L. COD. 037 COORDINADORA DE LOS CTES.
CLORINDA MALAGA

O.S.B. V.D.L. COD. 037 CTE. 01 AV. PROGRESO 198

O.S.B. V.D.L. COD. 037 CTE. 02 JR. TUPAC AMARU 229

O.S.B. V.D.L. COD. 037 CTE. 03 AV. PROGRESO 445

O.S.B. V.D.L. COD. 037 CTE. 04 JOSE CARLOS MARIATEGUI 179

O.S.B. V.D.L. COD. 037 CTE. 05 AV. PROGRESO Mz U Lt 26

O.S.B. V.D.L. COD. 037 CTE. 06 JR. TUPAC AMARU 553

O.S.B. V.D.L. COD. 037 CTE. 07

O.S.B. V.D.L. COD. 037 CTE. 08 LAS CASCADAS 121

O.S.B. V.D.L. COD. 037 CTE. 09 JR. 13 DE DICIEMBRE 499

O.S.B. V.D.L. COD. 037 CTE. 10 JR. ALFONSO UGARTE 259

O.S.B. V.D.L. COD. 037 CTE. 11 AV. PROGRESO 237

O.S.B. V.D.L. COD. 037 CTE. 12 PJE. LAS CASCADAS 112

O.S.B. V.D.L. COD. 037 CTE. 13 AV. PROGRESO 414

O.S.B. V.D.L. COD. 037 CTE. 14 JR. 1 DE MAYO 401


O.S.B. V.D.L. COD. 038 COORDINADORA DE LOS CTES.
1ra ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 01-A

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 01-B COLLIQUE 5 1ra ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 03 COLLIQUE 5 1ra ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 03-A

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 03-B JR. RICARDO PALMA 109

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 04 COLLIQUE 5 1ra ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 05 COLLIQUE 5 1ra ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 06 COLLIQUE 5 1ra ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 07 COLLIQUE 5 1ra ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 08

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 09 COLLIQUE 5 1ra ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 10

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 11 COLLIQUE 5 1ra ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 12-A

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 12-B 1ra ZONA COLLIQUE 5 JR. GONZALES PRADA 353

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 13 COLLIQUE 5 AV. REVOLUCION 442 COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 14 COLLIQUE 5 1ra ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 15 COLLIQUE 5 JR. TUPAC AMARU 298

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 17 COLLIQUE 5 1ra ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 18 JR. ELIAS AGUIRRE 171

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 19 COLLIQUE 5 1ra ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 20 COLLIQUE 5 1ra ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 21

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 22 COLLIQUE 5 1ra ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 23

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 24


O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 25 COLLIQUE 5 1ra ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 26

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 27-A

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 27-B

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 28

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 29 1ra ZONA COLLIQUE 5 JR. MIGUEL IGLESIAS 220 1ra ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 30 COLLIQUE 5 1ra ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 31 COLLIQUE 5 1ra ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 33

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 34

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 35

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 36 COLLIQUE 5 JR. SAN LUIS 171 1ra ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 38-A COLLIQUE


PJE. JOSE OLAYA Mz. X4 Lte. 13 1ra ZONA
O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 38-B COLLIQUE 5 COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 39 COLLIQUE 5 1ra ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 41

O.S.B. V.D.L. COD. 038 CTE. 42 COLLIQUE 5 1ra ZONA COLLIQUE


O.S.B. V.D.L. COD. 039 COORDINADORA DE LOS CTES.
UCHUMAYO

O.S.B. V.D.L. COD. 039 CTE. 01 JR. HUASCAR 318

O.S.B. V.D.L. COD. 039 CTE. 02 JR. HUASCAR 473

O.S.B. V.D.L. COD. 039 CTE. 03 AV. LOS INCAS 377


O.S.B. V.D.L. COD. 039 CTE. 04 UCHUMAYO SANTA
ROSA 13 PJE. EL CARMEN 171 UCHUMAYO SANTA ROSA

O.S.B. V.D.L. COD. 039 CTE. 05 JR. HUASCAR S/N


O.S.B. V.D.L. COD. 040 COORDINADORA DE LOS CTES.
SANTA CRUZ COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 040 CTE. 01 AV. SANTA CRUZ 440 2da ZONA

O.S.B. V.D.L. COD. 040 CTE. 02 AV. SANTA CRUZ 4420

O.S.B. V.D.L. COD. 040 CTE. 03 JR. 25 DE DICIEMBRE 181


O.S.B. V.D.L. COD. 040 CTE. 04 JR. 25 DE DICIEMBRE 181

O.S.B. V.D.L. COD. 040 CTE. 05 PJE. 7 DE JUNIO 141

O.S.B. V.D.L. COD. 040 CTE. 06 PJE. 9 DE OCTUBRE Mz R Lt 12

O.S.B. V.D.L. COD. 040 CTE. 07 PJE. 9 DE OCTUBRE Mz N Lt 2

O.S.B. V.D.L. COD. 040 CTE. 08 PJE. 12 DE OCTUBRE Mz M Lt 9

O.S.B. V.D.L. COD. 040 CTE. 09 JR. SAN LUIS 269

O.S.B. V.D.L. COD. 040 CTE. 10 PJE. 1 DE MAYO 160

O.S.B. V.D.L. COD. 040 CTE. 11 A.H. MARIANO MELGAR Lt 1

O.S.B. V.D.L. COD. 040 CTE. 12 AMPLIACION SANTA CRUZ Mz A Lt 5


O.S.B. V.D.L. COD. 041 COORDINADORA DE LOS CTES.
A.H. BELEN

O.S.B. V.D.L. COD. 041 CTE. 01

O.S.B. V.D.L. COD. 041 CTE. 02 A.H. BELEN Mz D2 Lt 6

O.S.B. V.D.L. COD. 041 CTE. 03 A.H. BELEN Mz B3 Lt 2


O.S.B. V.D.L. COD. 042 COORDINADORA DE LOS CTES.
NUEVA ESPERANZA

O.S.B. V.D.L. COD. 042 CTE. 01 AV. SANTO TORIBIO DE MODROVEJO 185

O.S.B. V.D.L. COD. 042 CTE. 02

O.S.B. V.D.L. COD. 042 CTE. 03

O.S.B. V.D.L. COD. 042 CTE. 04

O.S.B. V.D.L. COD. 042 CTE. 05

O.S.B. V.D.L. COD. 042 CTE. 06 AV. JOSE SANTOS CHOCANO Mz Lt 3

O.S.B. V.D.L. COD. 042 CTE. 07

O.S.B. V.D.L. COD. 042 CTE. 08 CESAR VALLEJO MZ M Lt 3

O.S.B. V.D.L. COD. 042 CTE. 09 A.H. VISTA ALEGRE Mz D LT 4

O.S.B. V.D.L. COD. 042 CTE. 10

O.S.B. V.D.L. COD. 042 CTE. 11-A

O.S.B. V.D.L. COD. 042 CTE. 11-B AV. C.A. Mz G Lt 6

O.S.B. V.D.L. COD. 042 CTE. 12


O.S.B. V.D.L. COD. 042 CTE. 13 LOMAS DE COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 042 CTE. 14 A.H. VISTA ALEGRE


O.S.B. V.D.L. COD. 043 COORDINADORA DE LOS CTES.
ASOC. VITARTE

O.S.B. V.D.L. COD. 043 CTE. 01 AV. UNIVERSITARIA Mz E Lt 28

O.S.B. V.D.L. COD. 043 CTE. 02

O.S.B. V.D.L. COD. 043 CTE. 03

O.S.B. V.D.L. COD. 043 CTE. 04

O.S.B. V.D.L. COD. 043 CTE. 05

O.S.B. V.D.L. COD. 043 CTE. 06


O.S.B. V.D.L. COD. 044 COORDINADORA DE LOS CTES.
EX FUNDO COMAS

O.S.B. V.D.L. COD. 044 CTE. 01

O.S.B. V.D.L. COD. 044 CTE. 02


O.S.B. V.D.L. COD. 045 COORDINADORA DE LOS CTES.
UPIS CIUDAD DE LIMA

O.S.B. V.D.L. COD. 045 CTE. A Mz A UPIS

O.S.B. V.D.L. COD. 045 CTE. B Mz B Lt 11 UPIS

O.S.B. V.D.L. COD. 045 CTE. C Mz C Lt 22 UPIS

O.S.B. V.D.L. COD. 045 CTE. D Mz D Lt 3 UPIS

O.S.B. V.D.L. COD. 045 CTE. E Mz E Lt 16 UPIS

O.S.B. V.D.L. COD. 045 CTE. F

O.S.B. V.D.L. COD. 045 CTE. G Mz G Lt 5

O.S.B. V.D.L. COD. 045 CTE. H Mz H

O.S.B. V.D.L. COD. 045 CTE. I Mz I

O.S.B. V.D.L. COD. 045 CTE. J Mz J Lt 5

O.S.B. V.D.L. COD. 045 CTE. K Mz K

O.S.B. V.D.L. COD. 045 CTE. L Mz L


O.S.B. V.D.L. COD. 046 COORDINADORA DE LOS CTES.
II ETAPA SAN JUAN

O.S.B. V.D.L. COD. 046 CTE. 01


O.S.B. V.D.L. COD. 046 CTE. 02

O.S.B. V.D.L. COD. 046 CTE. 03

O.S.B. V.D.L. COD. 046 CTE. 04


O.S.B. V.D.L. COD. 047 COORDINADORA DE LOS CTES.
JUAN PABLO II

O.S.B. V.D.L. COD. 047 CTE. 01


O.S.B. V.D.L. COD. 048 COORDINADORA DE LOS CTES.
3ra ZONA SR. DE LOS MILAGROS

O.S.B. V.D.L. COD. 048 CTE. 01

O.S.B. V.D.L. COD. 048 CTE. 02 AV. AVELLANEDA 250

O.S.B. V.D.L. COD. 048 CTE. 03

O.S.B. V.D.L. COD. 048 CTE. 04

O.S.B. V.D.L. COD. 048 CTE. 05

O.S.B. V.D.L. COD. 048 CTE. 06


O.S.B. V.D.L. COD. 048 CTE. 07 VILLA SR. DE LOS
MILAGROS 3 JR. CANTA 134

O.S.B. V.D.L. COD. 048 CTE. 08 AV. 3 DE OCTUBRE 1235

O.S.B. V.D.L. COD. 048 CTE. 09

O.S.B. V.D.L. COD. 048 CTE. 10

O.S.B. V.D.L. COD. 048 CTE. 11 JR. TACNA 346

O.S.B. V.D.L. COD. 048 CTE. 12 JR. CAJATAMBO 402

O.S.B. V.D.L. COD. 048 CTE. 13 JR. CAJATAMBO S/N

O.S.B. V.D.L. COD. 048 CTE. 14 AV. JULIO C. TELLO 121

O.S.B. V.D.L. COD. 048 CTE. 15 JR. LAS AMERICAS 462

O.S.B. V.D.L. COD. 048 CTE. 16

O.S.B. V.D.L. COD. 048 CTE. 17

O.S.B. V.D.L. COD. 048 CTE. 18

O.S.B. V.D.L. COD. 048 CTE. 19


O.S.B. V.D.L. COD. 049 COORDINADORA DE LOS CTES.
AO NUEVO NORTE

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 005MARZ-A PJE. CHICLAYO Mz A Lt 1


O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 006MARZ1 A.H. 6 DE MARZO Mz E Lt 4

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 006MARZ2 A.H. 6 DE MARZO Mz G Lt 5

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 028 JULIO CTE. 28 DE JULIO Mz O Lt 1A

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 041 AV. ALFONSO UGARTE Mz. B6 Lt 3

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 042 AV. ALFONSO UGARTE Mz D5 Lt 8

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 043 JR. FRANCISCO CARLOS MOORE 311

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 045 FRANCISCO SEGUIN 174

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 047 JR. MONTERO ROSAS 373

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 051 AV. ALFONSO UGARTE Mz P4 Lt 25

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 052 PJE. SANTA ROSA Mz R4 Lt 4

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 053 JR. MARISCAL RIVERA

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 054 JR. CARLOS MOORE 654

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 055 JR. ANGEL MORALES Lt 26

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 056 JR. JUAN MONTOYA 280

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 059 JR. GREGORIO MIRANDA 357

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 061 JR. MONTERO ROSAS 481

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 062 JR. DANIEL PORTOCARRERO 215

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 065-A JR. JUAN MONTOYA 408

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 065-B JR. MONTOYA 356

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 066 JR. MONTERO ROSAS Mz N3 Lt 2

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 067 JR. FRANCISCO RETES 103

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 069 JR. MONTERO ROSAS 529B

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 070 JR. EMILIO RIOS 117

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 071 JR. MONTOYA S/N Lt 13

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 075 JR. BALTAZAR VALLE 120

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 076-90 JR. LEONCIO CORONADO 220

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 077 M. A. RODRIGUEZ 177


O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 078 AV. MIGUEL GRAU 896

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 079 AV. MIGUEL GRAU 716

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 080-A AV. FRANCISCO BOLOGNESI 635

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 080-B JR. SEPULVEDA 200

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 082-A JR. MONTERO ROSAS 746

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 082-B JR. MONTERO ROSAS 800

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 083 JR. JUAN REGAL 119

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 085 TOMAS SANCHEZ 261

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 086 JR. CARLOS MOORE 118

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 088 AV. ALFONSO UGARTE Mz. J4 Lt 3

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 089 JR. BALTAZAR VALLE 314

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 091 JR. PEDRO R. GALLO CTE. 91 Mz 41

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 093 JR. NATALIO SANCHEZ

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 095 JR. BALTAZAR VALLE Mz 3 Lt 3

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 098 JR. JUAN REGAL 246

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 102 JR. FRANCISCO SEGUIN 296

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 103 JR. NATALIO SANCHEZ Mz. 3 Lt 17

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 104 JR. BALTAZAR VALLE 444

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 111-A CTE. 111 Mz O3 Lt66

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 111-B CTE. 116 Mz E Lt 5

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 112-A JR. LEONCIO CORONADO Mz V4 Lt 15

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 112-B JR. LEONCIO CORONADO Mz V4 Lt 24

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 113-A PEDRO RUIZ GALLO Mz S4 Lt 1

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 113-B PEDRO RUIZ GALLO Mz S4 Lt 5

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. 116 Mz C Lt 6 AO NUEVO

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. APOSENTO LAS LOMAS APOSENTO ALTO Mz C

O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. BELLAVISTA VELLAVISTA Mz A Lt 3


O.S.B. V.D.L. COD. 049 CTE. CASUARI CASUARINAS ALTAS Mz C Lt 3
O.S.B. V.D.L. COD. 050 COORDINADORA DE LOS CTES.
SANTA LIGIA

O.S.B. V.D.L. COD. 050 CTE. A CALLE SANTA LIGIA 137

O.S.B. V.D.L. COD. 050 CTE. B CALLE SANTA LIGIA 191

O.S.B. V.D.L. COD. 050 CTE. C AV. METROPOLITANA 139


O.S.B. V.D.L. COD. 051 COORDINADORA DE LOS CTES.
CHACRA CERRO

O.S.B. V.D.L. COD. 051 CTE. 01 JR. ENRIQUE PALLARDELLI 201

O.S.B. V.D.L. COD. 051 CTE. 02 JR. 9 DE DICIEMBRE 393

O.S.B. V.D.L. COD. 051 CTE. 03 JR. HUSARES DE JUNIN 272

O.S.B. V.D.L. COD. 051 CTE. 04 JR. AMARIANO NECOCHEA 322

O.S.B. V.D.L. COD. 051 CTE. 05 CHACRA CERRO 14 JR. IGNACIO SUAREZ 223 CHACRA CERRO

O.S.B. V.D.L. COD. 051 CTE. 06 JR. GENERAL LARA 228

O.S.B. V.D.L. COD. 051 CTE. 07 GENERAL MILLER 135

O.S.B. V.D.L. COD. 051 CTE. 08 CHACRA CERRO 13 JR. JOSE OLAYA 151

O.S.B. V.D.L. COD. 051 CTE. 09 JR. ANTONIO RAZURI 128

O.S.B. V.D.L. COD. 051 CTE. 10 JR. HUSARES DE JUNIN 154

O.S.B. V.D.L. COD. 051 CTE. 11 JR. 9 DE DICIEMBRE 293

O.S.B. V.D.L. COD. 051 CTE. 12 AV. BELAUNDE OESTE 306

O.S.B. V.D.L. COD. 051 CTE. 12-A JR. SUCRE 198

O.S.B. V.D.L. COD. 051 CTE. 13 JR. SAN MARTIN 237

O.S.B. V.D.L. COD. 051 CTE. 14 JR. ARNALDO MARQUEZ 101


O.S.B. V.D.L. COD. 052 COORDINADORA DE LOS CTES.
5ta ZONA CARMEN ALTO

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 03-A PJE. ATAHUALPA

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 03-B RICARDO BENTIN LT 9

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 04 RICARDO BENTIN Mz F2 Lt 1

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 05

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 07


O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 08 RICARDO BENTIN 298

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 10

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 12-A

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 12-B

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 14

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 15

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 21 VISTA ALEGRE 198

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 22

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 23-A

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 23-B

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 24-A

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 24-B

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 25-A CERRO DE PASCO 986

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 25-B PJE.- YUNGAY

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 25-C

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 26 SAN PEDRO NOLASCO 141

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 31

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 32-A SNA PEDRO NOLASCO Mz O Lt 4

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 32-B SNA PEDRO NOLASCO Mz N Lt 9

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 32-C AMPLIACION SAN PEDRO NOLASCO Mz. L Lt 15

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 33

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 34 3 DE OCTUBRE 3230

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 39 DELICIAS Mz E Lt 5

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 45 DELICIAS

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 46-A CAHUIDE

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 46-B PJE. CUBA Mz G1 Lt 14

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 46-C AMPLIACION 46


O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 47 ANCASH Mz C1 Lt 16

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. 49 JR. ANCASH MZ C Lt 26

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. MISTI I

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. MISTI II

O.S.B. V.D.L. COD. 052 CTE. MISTI III


O.S.B. V.D.L. COD. 053 COORDINADORA DE LOS CTES.
REPARTICION

O.S.B. V.D.L. COD. 053 CTE. 01 URB. REPARTICION 13 AV. LOS CIPRECES 464 URB. REPARTICION

O.S.B. V.D.L. COD. 053 CTE. 02

O.S.B. V.D.L. COD. 053 CTE. 03

O.S.B. V.D.L. COD. 053 CTE. 04 URB. REPARTICION 13 LOS JAZMINES 273 URB. REPARTICION

O.S.B. V.D.L. COD. 053 CTE. 05 URB. REPARTICION 13 JR. LOS CEDROS 246 URB. REPARTICION

O.S.B. V.D.L. COD. 053 CTE. 06 URB. REPARTICION 13 JR. LA MAGNOLIAS 127
O.S.B. V.D.L. COD. 054 COORDINADORA DE LOS CTES.
LAS USTAS

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 01 URB. LAS USTAS 9 AV. TRAPICHE Mz.A Lt. 8 URB LAS USTAS

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 02 URB. LAS USTAS 9 Mz. B Lte. 21 LAS USTAS

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 03 Mz C Lt 36

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 04 URB. LAS USTAS 9 Mz. D Lte. 35

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 05 LAS USTAS 9 CALLE 3 Mz F Lt 3 LAS USTAS

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 06 LAS USTAS 9 Mz H Lt 18 LAS USTAS

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 07 URB. LAS USTAS 9 Mz. 1 Lte.22 LAS USTAS

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 08 URB. LAS USTAS 9 CALLE 14 Mz J Lt 6

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 09 LAS USTAS 9 AV. LOS PINOS Mz. K Lt. 23 LAS USTAS

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 10 LAS USTAS 9 CALLE Mz. L Lt. 18 LAS USTAS

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 11 LAS USTAS 9 Mz. C1 Lt. 23 LAS USTAS

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 12 LAS USTAS 9 CALLE 44 Mz J1 Lt 7 LAS USTAS

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 13 URB. LAS USTAS 9 AV. LOS PINOS MZ M Lt 19

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 14 URB. LAS USTAS 9 Mz. N Lte. 22 LAS USTAS
O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 15 LAS USTAS 9 Mz O Lt 37 LAS USTAS

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 16 URB. LAS USTAS 9 Mz. R Lte. 27 LA USTAS

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 17 URB. LAS USTAS 9 CALLE 8 Mz. S Lte. 10 LAS USTAS

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 18 URB. LAS USTAS 9 CALLE 7 Mz T Lt 52

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 19 URB. LAS USTAS 9 Mz. V Lt. 16 LAS USTAS

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 20 LAS USTAS 9 CALLE 35 Mz. U1 Lt. 6 LAS USTAS

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 21 LAS USTAS 9 Mz N Lt 22 LAS USTAS

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 22 LAS USTAS 9 Mz G4 Lt 7 LAS USTAS

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 23 LAS USTAS 9 Mz H Lt 34 LAS USTAS

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 24 URB. LAS USTAS 9 Mz E Lt 17 LAS USTAS

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 25 Mz F1 Lt 18

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 26 URB. LAS USTAS 9 Mz. G1 Lte. 14 LAS USTAS

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 27 URB. LAS USTAS 9 Mz. N1 Lte. 10 LAS USTAS

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 28 URB. LAS USTAS 9 CALLE 36 Mz I1 Lt 20

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 29 URB. LAS USTAS 9 CALLE 7 Mz U Lt 3 LAS USTAS

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 30 LAS USTAS 9 Mz 1 Lt 11 LAS USTAS

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 31 URB. LAS USTAS 9 Mz. Q1 Lte. 14 LAS USTAS

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 32 Mz P1 Lt 18


AV. LOS INCAS Mz E1 Lt 20 URB. ALAMENDA EL
O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 33 LAS USTAS 9 PINAR

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 34 LAS USTAS 9 Mz I4 Lt 26 LAS USTAS

O.S.B. V.D.L. COD. 054 CTE. 63 LAS USTAS 9 CALLE 14 Mz.C Lt. 36 EL PINAR
O.S.B. V.D.L. COD. 055 COORDINADORA DE LOS CTES.
CERRO PERUANO

O.S.B. V.D.L. COD. 055 CTE. 01 PJE. CERRO PERUANO 110

O.S.B. V.D.L. COD. 055 CTE. 02 PJE. ARRIBA PERU 115


O.S.B. V.D.L. COD. 056 COORDINADORA DE LOS CTES.
A.H. 2 DE AGOSTO

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 01-A 8 Mz B Lt 33 ZONA 1 A.H. 2 DE AGOSTO

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 01-B 2 DE AGOSTO Mz B LT 48


O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 01-B-2 A.H 2 DE AGOSTO Mz B LT 8

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 01-C JR. HUSARES DE JUNIN 351

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 01-C-2 AV. SAN FELIPE Mz. C Lt 6

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 01-C-3 8 Mz C1 Lt. 3 A.H. 2 DE AGOSTO

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 02-D 8 Mz D Lt 6 A.H. 2 DE AGOSTO

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 02-E A.H. 2 DE AGOSTO 8 Mz E Lt 32 A.H. 2 DE AGOSTO

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 02-E-2 A.H. 2 DE AGOSTO 2 DE AGOSTO MZ E LT 1

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 02-F A.H. 2 DE AGOSTO 8 CALLE MIGUEL GRAU Mz E Lt 20

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 02-G A.H. 2 DE AGOSTO 8 CALLE FRANCISCO BOLOGNESI Mz G1 Lt. 2

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 02-G-2 A.H. 2 DE AGOSTO 8 CALLE FRANCISCO BOLOGNESI Mz G Lt. 14

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 03-H JR. RAMON CASTILLA 115

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 03-H-1 2 DE AGOSTO Mz H Lt 52

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 03-H-2 A.H. 2 DE AGOSTO 8 Mz B Lt 4 A.H. LOS ROSALES SAN FELIPE

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 03-H-3 Mz I Lt 52 A.H. 2 DE AGOSTO

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 03-I 2 DE AGOSTO Mz I Lt 50

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 03-I-2 2 DE AGOSTO Mz. I Lt 20

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 05-A 2 DE AGOSTO Mz B Lt 21

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 05-B A.H. 2 DE AGOSTO 8 Mz B Lt 7 ZANCUDO ALTO

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 05-C A.H. 2 DE AGOSTO 8 Mz C Lt. 18 ZANCUDO ALTO

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 05-E A.H. 2 DE AGOSTO 8 Mz G Lt 5 ZANCUDO ALTO SAN FELIPE

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 05-F 2 DE AGOSTO Mz F Lt 8

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 05-H A.H. 2 DE AGOSTO 8 CHACRA CERRO Lt 56

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 05-N LOS NARANJOS Mz ED Lt 2

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 05-O-H A.H. 2 DE AGOSTO 8 Mz. H Lt. 7 ASOC. LOS CLAVELES

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 05-R 2 DE AGOSTO Mz C Lt 15

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 06-A A.H. 2 DE AGOSTO 8 Mz A Lt 4 LOS CLAVELES DE SAN FELIPE

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 06-B 2 DE AGOSTO Mz I Lt 10


O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 06-F A.H. 2 DE AGOSTO 8 Mz A Lt 34 LOS CLAVELES DE SAN FELIPE

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 06-K 8 Mz G Lt 20 A.H. 2 DE AGOSTO

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 06-N 2 DE AGOSTO Mz C Lt 18

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 06- 2 DE AGOSTO Mz E Lt 4

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 06-P A.H. 2 DE AGOSTO 8 Mz I Lt. 4 LOS CLAVELES SAN FELIPE

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 06-P-B 2 DE A GOSTO Mz P LT 26

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 06-R-B 8 Mz P Lt 26 A.H. 2 DE AGOSTO

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 07-A

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. 07-B A.H. 2 DE AGOSTO 8 CALLE MIGUEL ANCO Mz B Lt 16 LAS MAGNOLIAS

O.S.B. V.D.L. COD. 056 CTE. E-2 8 Av. CONDORCANQUI Mz E Lt 1 A.H. 2 DE AGOSTO
O.S.B. V.D.L. COD. 057 COORDINADORA DE LOS CTES.
VIRGEN DEL CARMEN
Pje. MARISCAL CASTILLA N 121 COM. 1 A.H.
O.S.B. V.D.L. COD. 057 CTE. 01 2 VIRGEN DEL CARMEN
A.H. NUEVO CARMEN ALTO CALLE LOS
O.S.B. V.D.L. COD. 057 CTE. 02 SARITA COLONIA 2 DEVOTOS N 120
Av. MICAELA BASTIDAS N 380 A.H. VIRGEN DEL
O.S.B. V.D.L. COD. 057 CTE. 03 2 CARMEN

O.S.B. V.D.L. COD. 057 CTE. 04 JESUS DE BELEN 2 Pje. BELEN N 102 COM. LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 057 CTE. 05 CALLE MICAEL A BASTIDAS 270


O.S.B. V.D.L. COD. 058 COORDINADORA DE LOS CTES.
1ra SAN JUAN BAUTISTA

O.S.B. V.D.L. COD. 058 CTE. 01

O.S.B. V.D.L. COD. 058 CTE. 02

O.S.B. V.D.L. COD. 058 CTE. 03

O.S.B. V.D.L. COD. 058 CTE. 04

O.S.B. V.D.L. COD. 058 CTE. 05

O.S.B. V.D.L. COD. 058 CTE. 06

O.S.B. V.D.L. COD. 058 CTE. 07

O.S.B. V.D.L. COD. 058 CTE. 08

O.S.B. V.D.L. COD. 058 CTE. 09

O.S.B. V.D.L. COD. 058 CTE. 10


O.S.B. V.D.L. COD. 058 CTE. 11
O.S.B. V.D.L. COD. 059 COORDINADORA DE LOS CTES.
HUAQUILLAY

O.S.B. V.D.L. COD. 059 CTE. 01 AV. REPUBLICA DEL PERU 625

O.S.B. V.D.L. COD. 059 CTE. 03-A

O.S.B. V.D.L. COD. 059 CTE. 03-B

O.S.B. V.D.L. COD. 059 CTE. 04

O.S.B. V.D.L. COD. 059 CTE. 05

O.S.B. V.D.L. COD. 059 CTE. 06


O.S.B. V.D.L. COD. 059 CTE. 32 A.H. MONTE DEL
CALVARIO 2 Mz G Lt 1 4to SECTOR LA LIBERTAD
O.S.B. V.D.L. COD. 060 COORDINADORA DE LOS CTES.
SOL NACIENTE

O.S.B. V.D.L. COD. 060 CTE. A CALLE ANDRES A. CACERES

O.S.B. V.D.L. COD. 060 CTE. B CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO

O.S.B. V.D.L. COD. 060 CTE. C ANDRES A. CACERES Mz G


O.S.B. V.D.L. COD. 061 COORDINADORA DE LOS CTES.
CASUARINAS

O.S.B. V.D.L. COD. 061 CTE. 01

O.S.B. V.D.L. COD. 061 CTE. 02


O.S.B. V.D.L. COD. 062 COORDINADORA DE LOS CTES.
SANTA ROSA

O.S.B. V.D.L. COD. 062 CTE. 01 Mz A Lt 7

O.S.B. V.D.L. COD. 062 CTE. 02 Mz C Lt 16

O.S.B. V.D.L. COD. 062 CTE. 03 Mz B Lt 22

O.S.B. V.D.L. COD. 062 CTE. 04 Mz G Lt 6

O.S.B. V.D.L. COD. 062 CTE. 05


O.S.B. V.D.L. COD. 063 COORDINADORA DE LOS CTES.
LA PASCANA

O.S.B. V.D.L. COD. 063 CTE. 01 JR. JOSE C. MARIATEGUI 103

O.S.B. V.D.L. COD. 063 CTE. 02 URB. LA PASCANA 13 JR. JOAQUIN CAPELLA 117 URB. LA PASCANA
JR. CARLOS VALDERRAMA 172 URB. LA
O.S.B. V.D.L. COD. 063 CTE. 03 URB. PASCANA KM. 14 13 PASCANA
O.S.B. V.D.L. COD. 064 COORDINADORA DE LOS CTES.
MARGINAL SR.
O.S.B. V.D.L. COD. 064 CTE. 01
O.S.B. V.D.L. COD. 065 COORDINADORA DE LOS CTES.
SAN FELIPE

O.S.B. V.D.L. COD. 065 CTE. 01 URB. SAN FELIPE 8 JR. SAN MARTIN 155 URB. SAN FELIPE

O.S.B. V.D.L. COD. 065 CTE. 02

O.S.B. V.D.L. COD. 065 CTE. 03 JR. LORETO 134

O.S.B. V.D.L. COD. 065 CTE. 04 URB. SAN FELIPE 8 JR. CAMANA 133A

O.S.B. V.D.L. COD. 065 CTE. 05 JR. ARCA 170 SAN FELIPE

O.S.B. V.D.L. COD. 065 CTE. 06 JR. MOQUEGUA S/N

O.S.B. V.D.L. COD. 065 CTE. 07

O.S.B. V.D.L. COD. 065 CTE. 08

O.S.B. V.D.L. COD. 065 CTE. 09 URB. SAN FELIPE 8 JR. TRUJILLO 157 URB. SAN FELIPE

O.S.B. V.D.L. COD. 065 CTE. 10 URB. SAN FELIPE 8 JR. LAMBAYEQUE 226 URB. SAN FELIPE

O.S.B. V.D.L. COD. 065 CTE. 11 URB. SAN FELIPE 8 PJE. YAUYOS 130 URB. SAN FELIPE

O.S.B. V.D.L. COD. 065 CTE. 12 URB. SAN FELIPE 8 JR. PIMENTEL 800 SAN FELIPE

O.S.B. V.D.L. COD. 065 CTE. 13

O.S.B. V.D.L. COD. 065 CTE. 14

O.S.B. V.D.L. COD. 065 CTE. 15

O.S.B. V.D.L. COD. 065 CTE. 16 JR. ACARI 140

O.S.B. V.D.L. COD. 065 CTE. 17 ANCASH 260

O.S.B. V.D.L. COD. 065 CTE. 18

O.S.B. V.D.L. COD. 065 CTE. 19

O.S.B. V.D.L. COD. 065 CTE. 20 URB. SAN FELIPE 8 PJE. ZARUMILLA 272 URB. SAN FELIPE
O.S.B. V.D.L. COD. 066 COORDINADORA DE LOS CTES.
A.H. PASAMAYO

O.S.B. V.D.L. COD. 066 CTE. 01 JR. CAJATAMBO 277 A.H PASAMAYO
O.S.B. V.D.L. COD. 067 COORDINADORA DE LOS CTES.
VIRGEN DE LAS NIEVES

O.S.B. V.D.L. COD. 067 CTE. 01 PJE. LOS CLAVELES Mz L Lt 1

O.S.B. V.D.L. COD. 067 CTE. 02


O.S.B. V.D.L. COD. 067 CTE. 03
O.S.B. V.D.L. COD. 068 COORDINADORA DE LOS CTES.
CARABAYLLO

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 01-A CALLE 1 155

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 01-B

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 02

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 03-A CALLE 3 N 285

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 03-B

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 06 CALLE 6 N 118

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 07 CALLE 7 Mz 11 Lt 20

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 08 CALLE 8 Mz D Lt 4

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 09 CALLE 9 N 124

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 11 CALLE 11 N 102

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 12 CALLE 12 N 119

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 13-A

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 13-B

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 15

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 16-A CALLE 16 N 446

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 16-B CALLE 16 N 678

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 17 CALLE 17 N 219

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 18 CALLE 18 N 110

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 19 CALLE 19 N 250

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 20 CALLE 20 Mz Q Lt 8

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 21 CALLE 21 N 204

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 22

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 23 CALLE 23 N 229

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 24-A CALLE 24 N 330

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 24-B CALLE 24B N 149


O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. 25 CALLE 25 N 231

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. MP

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. MTA AV. METROPOLITANA Mz N Lt 38

O.S.B. V.D.L. COD. 068 CTE. MTB AV. METROPOLITANA Mz G Lt 19


O.S.B. V.D.L. COD. 069 COORDINADORA DE LOS CTES.
JESUS ALBERTO PAEZ

O.S.B. V.D.L. COD. 069 CTE. A

O.S.B. V.D.L. COD. 069 CTE. B

O.S.B. V.D.L. COD. 069 CTE. C Mz C Lt 4

O.S.B. V.D.L. COD. 069 CTE. D-1

O.S.B. V.D.L. COD. 069 CTE. D-2 Mz D2 Lt 27 TUNGASUCA 3ra ETAPA

O.S.B. V.D.L. COD. 069 CTE. E Mz E Lt 1

O.S.B. V.D.L. COD. 069 CTE. F-1

O.S.B. V.D.L. COD. 069 CTE. F-2 Mz F2 Lt 52 JESUS ALBERTO PAEZ

O.S.B. V.D.L. COD. 069 CTE. G Mz G Lt 40

O.S.B. V.D.L. COD. 069 CTE. H

O.S.B. V.D.L. COD. 069 CTE. I Mz I Lt 14

O.S.B. V.D.L. COD. 069 CTE. J Mz J Lt 7

O.S.B. V.D.L. COD. 069 CTE. K Mz K Lt 8

O.S.B. V.D.L. COD. 069 CTE. L

O.S.B. V.D.L. COD. 069 CTE. NARANJO


O.S.B. V.D.L. COD. 070 COORDINADORA DE LOS CTES.
CERRO EL CALVARIO
O.S.B. V.D.L. COD. 070 CTE. 01 A.H. CERRO EL
CALVARIO 2 Mz. J1Lte. 2 A.H. CERRO EL CALVARIO
O.S.B. V.D.L. COD. 070 CTE. 02 A.H. CERRO EL PJE. SEOR DE MURUHUAY Mz. F Lt. 4 EL
CALVARIO 3 CARMEN
O.S.B. V.D.L. COD. 071 COORDINADORA DE LOS CTES.
3ra ETAPA SAN JUAN

O.S.B. V.D.L. COD. 071 CTE. A

O.S.B. V.D.L. COD. 071 CTE. B

O.S.B. V.D.L. COD. 071 CTE. C


O.S.B. V.D.L. COD. 071 CTE. D

O.S.B. V.D.L. COD. 071 CTE. E

O.S.B. V.D.L. COD. 071 CTE. F

O.S.B. V.D.L. COD. 071 CTE. G


O.S.B. V.D.L. COD. 072 COORDINADORA DE LOS CTES. Mz. R4 Lte. 2 A.H. HORACIO ZEVALLOS 4ta ZONA
A.H. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ 12 COLLIQUE
O.S.B. V.D.L. COD. 072 CTE. 01 A.H. HORACIO
ZEVALLOS GAMEZ 12 Mz. C Lt. 4 A.H. HORACIO ZEVALLOS
O.S.B. V.D.L. COD. 072 CTE. 02 A.H. HORACIO Mz A Lt 1 A.H. HORACIO ZEVALLOS 4ta ZONA
ZEVALLOS GAMEZ 12 COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 072 CTE. 03 COLLIQUE 12 Mz. B Lt. 6 4ta ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 072 CTE. 04 A.H. LA ROCA DE JESUS 12 Mz F Lt 4 A.H. LA ROCA DE JESUS
O.S.B. V.D.L. COD. 073 COORDINADORA DE LOS CTES.
VILLA HERMOSA

O.S.B. V.D.L. COD. 073 CTE. 01 Mz B Lt 4

O.S.B. V.D.L. COD. 073 CTE. 02 MZ K Lt 1


O.S.B. V.D.L. COD. 074 COORDINADORA DE LOS CTES.
TRAPICHE ALTO Y BAJO

O.S.B. V.D.L. COD. 074 CTE. 01

O.S.B. V.D.L. COD. 074 CTE. 02

O.S.B. V.D.L. COD. 074 CTE. 03

O.S.B. V.D.L. COD. 074 CTE. 04

O.S.B. V.D.L. COD. 074 CTE. 05 AV. SAN JUAN Lt 5

O.S.B. V.D.L. COD. 074 CTE. 06

O.S.B. V.D.L. COD. 074 CTE. 07

O.S.B. V.D.L. COD. 074 CTE. 08

O.S.B. V.D.L. COD. 074 CTE. 09 URB. MARIA AUXILIADORA Mz C LT 8

O.S.B. V.D.L. COD. 074 CTE. 10 Mz C Lt 12


O.S.B. V.D.L. COD. 075 COORDINADORA DE LOS CTES.
A.H. 1 DE JULIO

O.S.B. V.D.L. COD. 075 CTE. 01 AV. JOSE SANTOS CHOCANO Mz A Lt 8

O.S.B. V.D.L. COD. 075 CTE. 02

O.S.B. V.D.L. COD. 075 CTE. 03 AV. 1 DE JULIO MZ G Lt 6


O.S.B. V.D.L. COD. 075 CTE. 04 A.H. NUEVO AMANECER Mz A Lt 4

O.S.B. V.D.L. COD. 075 CTE. 05


O.S.B. V.D.L. COD. 076 COORDINADORA DE LOS CTES.
13 DE ENERO

O.S.B. V.D.L. COD. 076 CTE. 01 PJE. JAPON Mz I Lt 2

O.S.B. V.D.L. COD. 076 CTE. 02 PJE. JAPON Mz F Lt 2


O.S.B. V.D.L. COD. 077 COORDINADORA DE LOS CTES.
AMISTAD UNIDA

O.S.B. V.D.L. COD. 077 CTE. 01 A.H. AMISTAD UNIDA Mz D Lt 6


O.S.B. V.D.L. COD. 078 COORDINADORA DE LOS CTES.
LOS GERANIOS

O.S.B. V.D.L. COD. 078 CTE. 02-F-2

O.S.B. V.D.L. COD. 078 CTE. A-C

O.S.B. V.D.L. COD. 078 CTE. B JR. FRANCISCO TORRES Mz B Lt 19

O.S.B. V.D.L. COD. 078 CTE. D Mz D Lt 19

O.S.B. V.D.L. COD. 078 CTE. E-1

O.S.B. V.D.L. COD. 078 CTE. F-G

O.S.B. V.D.L. COD. 078 CTE. J

O.S.B. V.D.L. COD. 078 CTE. K-L


O.S.B. V.D.L. COD. 079 COORDINADORA DE LOS CTES.
EL MIRADOR SR.

O.S.B. V.D.L. COD. 079 CTE. 01 JR. CAJATAMBO 267


O.S.B. V.D.L. COD. 080 COORDINADORA DE LOS CTES.
SAN EULOGIO
AV. METROPOLITANA Mz A Lt 35 URB. SAN
O.S.B. V.D.L. COD. 080 CTE. 01 SAN EULOGIO 1 EULOGIO

O.S.B. V.D.L. COD. 080 CTE. 02 SAN EULOGIO 1 AV. CARABAYLLO URB. SAN EULOGIO

O.S.B. V.D.L. COD. 080 CTE. 03 SAN EULOGIO 1 AV. PARRAL Mz G Lt 35 URB. SAN EULOGIO
CALLE LOS BRILLANTES Mz H Lt 42 URB. SAN
O.S.B. V.D.L. COD. 080 CTE. 04 URB. SAN EULOGIO 1 EULOGIO

O.S.B. V.D.L. COD. 080 CTE. 05 URB. SAN EULOGIO 1 CALLE LOS CORRALES Mz I Lt 33

O.S.B. V.D.L. COD. 080 CTE. 06 SAN EULOGIO 1 AV. METROPOLITANA 715
O.S.B. V.D.L. COD. 081 COORDINADORA DE LOS CTES.
LOS ALAMOS

O.S.B. V.D.L. COD. 081 CTE. C-10


O.S.B. V.D.L. COD. 081 CTE. D-1

O.S.B. V.D.L. COD. 081 CTE. F-1 Mz D Lt 14

O.S.B. V.D.L. COD. 081 CTE. H-2

O.S.B. V.D.L. COD. 081 CTE. M-1

O.S.B. V.D.L. COD. 082 COORDINADORA DE LOS CTES.

O.S.B. V.D.L. COD. 082 CTE. 01

O.S.B. V.D.L. COD. 082 CTE. 02


O.S.B. V.D.L. COD. 083 COORDINADORA DE LOS CTES.
19 DE NOVIEMBRE

O.S.B. V.D.L. COD. 083 CTE. 01 A.H. 19 DE NOVIEMBRE 3 Mz. I Lt. 3 A.H. 19 DE NOVIEMBRE

O.S.B. V.D.L. COD. 083 CTE. 02 Mz F Lt 1

O.S.B. V.D.L. COD. 083 CTE. 03 Mz F Lt 1

O.S.B. V.D.L. COD. 083 CTE. 04 Mz B Lt 1


O.S.B. V.D.L. COD. 084 COORDINADORA DE LOS CTES.
TUPAC AMARU II
O.S.B. V.D.L. COD. 084 CTE. 01 A.H. TUPAC AMARU II
2da PARTE ALTA LA MERCED 1 Mz C Lt 1 LA MERCED PARTE ALTA

O.S.B. V.D.L. COD. 084 CTE. 02 Mz H Lt 2 A.H. TUPAC AMARU II

O.S.B. V.D.L. COD. 084 CTE. 03 Mz K Lt 2 A.H. TUPAC AMARU II


O.S.B. V.D.L. COD. 084 CTE. 04 A.H. TUPAC AMARU II
2da PARTE ALTA LA MERCED 1 Mz I Lt 10 LA MERCED
O.S.B. V.D.L. COD. 084 CTE. 05 A.H. TUPAC AMARU II
2da PARTE ALTA LA MERCED 1 Mz S Lt 2 LA MERCED PARTE ALTA
O.S.B. V.D.L. COD. 085 COORDINADORA DE LOS CTES.
EL RETABLO

O.S.B. V.D.L. COD. 085 CTE. 02 NIO JESS 7 3ra ETAPA RETABLO CALLE MONTEAGUDO 147

O.S.B. V.D.L. COD. 085 CTE. 03 CALLE MONTEAGUDO 147


O.S.B. V.D.L. COD. 086 COORDINADORA DE LOS CTES.
VILLA HIPER

O.S.B. V.D.L. COD. 086 CTE. 01 URB. VILLA HIPER 1 CALLE 18 DE ENERO 113 URB. VILLA HIPER

O.S.B. V.D.L. COD. 086 CTE. 02

O.S.B. V.D.L. COD. 086 CTE. 03 URB. VILLA HIPER 1 JR. 23 DE SETIEMBRE 144 A.H. VILLA HIPER

O.S.B. V.D.L. COD. 086 CTE. 04 VILLA HIPER 1 JR. 10 DE DICIEMBRE 158 VILLA HIPER

O.S.B. V.D.L. COD. 086 CTE. 05


O.S.B. V.D.L. COD. 087 COORDINADORA DE LOS CTES.
HACIENDA CHACRA

O.S.B. V.D.L. COD. 087 CTE. 01

O.S.B. V.D.L. COD. 087 CTE. 02

O.S.B. V.D.L. COD. 087 CTE. 03


O.S.B. V.D.L. COD. 088 COORDINADORA DE LOS CTES.
SANTA ROSA II

O.S.B. V.D.L. COD. 088 CTE. 01 PJE. LAS FLORES 130

O.S.B. V.D.L. COD. 088 CTE. 02 JR. SAN MARTIN

O.S.B. V.D.L. COD. 088 CTE. 03 JR. SAN PEDRO 111

O.S.B. V.D.L. COD. 088 CTE. 04 JR. GRAL. SAN MARTIN 212

O.S.B. V.D.L. COD. 088 CTE. 05 P.J. SANTA ROSA 13 JR. SAN ISIDRO 113 A.H. SANTA ROSA

O.S.B. V.D.L. COD. 088 CTE. 06 A.H. SANTA ROSA 13 JR. SAN ISIDRO 113 A.H. SANTA ROSA

O.S.B. V.D.L. COD. 088 CTE. 07 A.H. SANTA ROSA 13 JR. BOLOGNESI 179 A.H. SANTA ROSA

O.S.B. V.D.L. COD. 088 CTE. 08 P.J. SANTA ROSA 13 PJE. MIRAFLORES 108 KM. 12 SANTA ROSA

O.S.B. V.D.L. COD. 088 CTE. 09 PJE. SAN JOSE 151

O.S.B. V.D.L. COD. 088 CTE. 10 JR. SAN MARTIN 260

O.S.B. V.D.L. COD. 088 CTE. 11 AV. SAN MARTIN 419

O.S.B. V.D.L. COD. 088 CTE. 12 JR. SAN PEDRO 328

O.S.B. V.D.L. COD. 088 CTE. 13 JR. SAN MARTIN 370


O.S.B. V.D.L. COD. 089 COORDINADORA DE LOS CTES.
EL PINAR

O.S.B. V.D.L. COD. 089 CTE. 01 9 Mz B-3 Lt. 32 URB. EL PINAR

O.S.B. V.D.L. COD. 089 CTE. 02 Mz.F3 EL PINAR 9 Mz. F3 Lt 5 URB. EL PINAR

O.S.B. V.D.L. COD. 089 CTE. 03 Mz.J3 EL PINAR 9 Mz. J3 Lte. 13 URB. EL PINAR

O.S.B. V.D.L. COD. 089 CTE. 04 Mz. M2 EL PINAR 9 Mz. M2 Lt. 26 CALLE 23 URB. EL PINAR

O.S.B. V.D.L. COD. 089 CTE. 05 9 MZ I3 Lt 6 URB. EL PINAR

O.S.B. V.D.L. COD. 089 CTE. 06 EL PINAR 9 Mz. C3 Lte. 9 EL PINAR

O.S.B. V.D.L. COD. 089 CTE. 07 Mz N2 Lt 22 EL PINAR

O.S.B. V.D.L. COD. 089 CTE. 08 Mz.C4 EL PINAR 9 Mz. C4 Lte 7 URB. EL PINAR
O.S.B. V.D.L. COD. 089 CTE. 09 Mz M4 Lt 24 EL PINAR

O.S.B. V.D.L. COD. 089 CTE. 10 9 Mz B2 Lt 21 CALLE 16 URB. EL PINAR

O.S.B. V.D.L. COD. 089 CTE. 11 Mz M2 Lt 52 EL PINAR

O.S.B. V.D.L. COD. 089 CTE. 12 Mz 14 Lt 43 EL PINAR

O.S.B. V.D.L. COD. 089 CTE. 13 Mz R2 Lt 38 EL PINAR

O.S.B. V.D.L. COD. 089 CTE. 14

O.S.B. V.D.L. COD. 089 CTE. 15 Mz A3 Lt 9 EL PINAR


O.S.B. V.D.L. COD. 090 COORDINADORA DE LOS CTES.
TUNGASUCA

O.S.B. V.D.L. COD. 090 CTE. 01 MZ Q Lt 9

O.S.B. V.D.L. COD. 090 CTE. 02


O.S.B. V.D.L. COD. 091 COORDINADORA DE LOS CTES.
ALTO PERU

O.S.B. V.D.L. COD. 091 CTE. 01 A.H. ALTO PERU Mz G Lt 1

O.S.B. V.D.L. COD. 091 CTE. 02 A.H. ALTO PERU Mz B Lt 2

O.S.B. V.D.L. COD. 091 CTE. 03 A.H. ALTO PERU Mz E Lt 4


O.S.B. V.D.L. COD. 092 COORDINADORA DE LOS CTES.
LA LIBERTAD

O.S.B. V.D.L. COD. 092 CTE. 01 LIBERTAD PARTE ALTA Mz K Lt 6


O.S.B. V.D.L. COD. 093 COORDINADORA DE LOS CTES.
VILLA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 093 CTE. 01 JR. VENUS Mz 7 Lt 80

O.S.B. V.D.L. COD. 093 CTE. 02 JR. JUPITER Mz 4 Lt 40


O.S.B. V.D.L. COD. 094 COORDINADORA DE LOS CTES.
CARMEN BAJO

O.S.B. V.D.L. COD. 094 CTE. 01 Mz C LT 14 CARMEN BAJO

O.S.B. V.D.L. COD. 094 CTE. 02 Mz F Lt 15 CARMEN BAJO

O.S.B. V.D.L. COD. 094 CTE. 03


O.S.B. V.D.L. COD. 095 COORDINADORA DE LOS CTES.
SAN AGUSTIN

O.S.B. V.D.L. COD. 095 CTE. 01

O.S.B. V.D.L. COD. 095 CTE. 02

O.S.B. V.D.L. COD. 095 CTE. 03 JR. MATEO PUMACAHUA 248


O.S.B. V.D.L. COD. 095 CTE. 04

O.S.B. V.D.L. COD. 095 CTE. 05 10 Pje. EMANCIPACION N 142

O.S.B. V.D.L. COD. 095 CTE. 06

O.S.B. V.D.L. COD. 095 CTE. 07 PJE. LOS JARDINES Mz Y Lt 7

O.S.B. V.D.L. COD. 095 CTE. 08


O.S.B. V.D.L. COD. 096 COORDINADORA DE LOS CTES.
SANTA MARIA

O.S.B. V.D.L. COD. 096 CTE. 03 ASOC. ESPERANZA Mz F Lt 10

O.S.B. V.D.L. COD. 096 CTE. 03 DE MAYO

O.S.B. V.D.L. COD. 096 CTE. 05 ECO CHILLON Lt 1

O.S.B. V.D.L. COD. 096 CTE. 06 Mz A Lt 31

O.S.B. V.D.L. COD. 096 CTE. 07 Mz P Lt 20 BELLO HORIZONTE

O.S.B. V.D.L. COD. 096 CTE. 08

O.S.B. V.D.L. COD. 096 CTE. 09 MZ B Lt 53 PJE. SAN ENRIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 096 CTE. 10 MZ D Lt 4 CASUARINAS DEL NORTE

O.S.B. V.D.L. COD. 096 CTE. 13

O.S.B. V.D.L. COD. 096 CTE. 14

O.S.B. V.D.L. COD. 096 CTE. 18 SIPAN Mz B Lt 32

O.S.B. V.D.L. COD. 096 CTE. CASUARINAS

O.S.B. V.D.L. COD. 096 CTE. MARGARITAS Mz A Lt 26 MARGARITAS II

O.S.B. V.D.L. COD. 096 CTE. SANTA MARIA


O.S.B. V.D.L. COD. 097 COORDINADORA DE LOS CTES.
LAS LOMAS DE

O.S.B. V.D.L. COD. 097 CTE. 01 Mz A Lt 6 LAS LOMAS

O.S.B. V.D.L. COD. 097 CTE. 02 Mz A Lt 11


O.S.B. V.D.L. COD. 098 COORDINADORA DE LOS CTES.
SR. CAUTIVO
O.S.B. V.D.L. COD. 098 CTE. 01 A.H. SR CAUTIVO DE
AYABACA 12 8va ZONA COLLIQUE

O.S.B. V.D.L. COD. 098 CTE. 02 Mz G Lt 9

O.S.B. V.D.L. COD. 098 CTE. 03 Mz B Lt 1


O.S.B. V.D.L. COD. 098 CTE. 04 Mz L Lt 4

O.S.B. V.D.L. COD. 098 CTE. 05 A.H. SR. CAUTIVO DE AYABACA

O.S.B. V.D.L. COD. 098 CTE. 06

O.S.B. V.D.L. COD. 098 CTE. 07 A.H. SR. CAUTIVO DE AYABACA

O.S.B. V.D.L. COD. 098 CTE. 08 Mz B Lt 23


O.S.B. V.D.L. COD. 099 COORDINADORA DE LOS CTES.
CESAR VALLEJO

O.S.B. V.D.L. COD. 099 CTE. 01

O.S.B. V.D.L. COD. 099 CTE. 02

O.S.B. V.D.L. COD. 099 CTE. 03 Mz E Lt 13 7ma ZONA COLLIQUE


O.S.B. V.D.L. COD. 100 COORDINADORA DE LOS CTES.
VILLA COLLIQUE 7

O.S.B. V.D.L. COD. 100 CTE. 01 Mz A Lt 7

O.S.B. V.D.L. COD. 100 CTE. 02 A.H. VILLA VIOLETA Mz C Lt 8


O.S.B. V.D.L. COD. 101 COORDINADORA DE LOS CTES.
1ra ETAPA RETABLO

O.S.B. V.D.L. COD. 101 CTE. 01

O.S.B. V.D.L. COD. 101 CTE. 04

O.S.B. V.D.L. COD. 101 CTE. 05


O.S.B. V.D.L. COD. 102 COORDINADORA DE LOS CTES.
LOS CHASQUIS

O.S.B. V.D.L. COD. 102 CTE. 01 Mz J Lt 5

O.S.B. V.D.L. COD. 102 CTE. 02 Mz X Lt 24 RETABLO


O.S.B. V.D.L. COD. 103 COORDINADORA DE LOS CTES.
NUEVA JUVENTUD

O.S.B. V.D.L. COD. 103 CTE. 01 Mz D Lt 5

O.S.B. V.D.L. COD. 103 CTE. 02 Mz D Lt 7 NUEVA JUVENTUD


O.S.B. V.D.L. COD. 104 COORDINADORA DE LOS CTES.
A.H. NUEVA

O.S.B. V.D.L. COD. 104 CTE. 01 JR. JORGE CHAVEZ Mz A Lt 4

O.S.B. V.D.L. COD. 104 CTE. 02 JR. CAHUIDE Mz C Lt 7

O.S.B. V.D.L. COD. 104 CTE. 03 A.H. 1 DE MAYO Mz A Lt 11


O.S.B. V.D.L. COD. 105 COORDINADORA DE LOS CTES.
LOS VIEDOS
O.S.B. V.D.L. COD. 105 CTE. 01 LAS VIITAS 11 CALLE LAS MARGARITAS Mz T Lt. 12

O.S.B. V.D.L. COD. 105 CTE. 02

O.S.B. V.D.L. COD. 105 CTE. 03

O.S.B. V.D.L. COD. 105 CTE. 04


O.S.B. V.D.L. COD. 106 COORDINADORA DE LOS CTES.
A.H JAIME YOSHIYAMA TANAKA 8 Mz B Lt 19
O.S.B. V.D.L. COD. 106 CTE. 5 A.H. JAIME YOSHIYAMA
TANAKA 8 Mz B Lt 23 ASOC. VILLA ORDOEZ
O.S.B. V.D.L. COD. 106 CTE. 8 A.H. JAIME YOSHIYAMA
TANAKA 8 Mz C Lt 2A
O.S.B. V.D.L. COD. 106 CTE. A-1 A.H. JAIME YOSHIYAMA
TANAKA 8 Mz A Lt 26 A.H. JAIME YOSHIYAMA

O.S.B. V.D.L. COD. 106 CTE. AMAZONAS

O.S.B. V.D.L. COD. 106 CTE. B-2

O.S.B. V.D.L. COD. 106 CTE. C-10

O.S.B. V.D.L. COD. 106 CTE. C-11

O.S.B. V.D.L. COD. 106 CTE. C-12

O.S.B. V.D.L. COD. 106 CTE. C-13

O.S.B. V.D.L. COD. 106 CTE. C-15


O.S.B. V.D.L. COD. 106 CTE. C-3 A.H. JAIME YOSHIYAMA
TANAKA 8 Mz C Lt 31 A.H. JAIME YOSHIYAMA

O.S.B. V.D.L. COD. 106 CTE. C-5

O.S.B. V.D.L. COD. 106 CTE. C-6

O.S.B. V.D.L. COD. 106 CTE. C-7

O.S.B. V.D.L. COD. 106 CTE. C-8

O.S.B. V.D.L. COD. 106 CTE. C-9

O.S.B. V.D.L. COD. 106 CTE. D-4


O.S.B. V.D.L. COD. 107 COORDINADORA DE LOS CTES.
SEOR DE LOS MILAGROS

O.S.B. V.D.L. COD. 107 CTE. 01 JR. MANUEL CANDAMO 716

O.S.B. V.D.L. COD. 107 CTE. 02 JR. BRESCIA 455

O.S.B. V.D.L. COD. 107 CTE. 03 JR. MIGUEL IGLESIAS 217


O.S.B. V.D.L. COD. 107 CTE. 04 P.J. SR. DE LOS AV. JULIO C. TELLO N 220 P.J. VILLA SEOR DE
MILAGROS 3 LOS MILAGROS
O.S.B. V.D.L. COD. 107 CTE. 05 JR. SEOR DE LOS MILAGROS 285

O.S.B. V.D.L. COD. 107 CTE. 06 JR. LARCO HERRERA 297

O.S.B. V.D.L. COD. 107 CTE. 07 AV. JULIO C. TELLO


O.S.B. V.D.L. COD. 107 CTE. 08 P.J. SR. DE LOS
MILAGROS 3 AV. JULIO C. TELLO 838 AV. BELAUNDE ESTE

O.S.B. V.D.L. COD. 107 CTE. 09 P LOS FICUS 126

O.S.B. V.D.L. COD. 107 CTE. 11 AV. LAS AMERICAS


JR. CAJATAMBO 361 P.J. VILLA SEOR DE LOS
O.S.B. V.D.L. COD. 107 CTE. 14 3 MILAGROS

O.S.B. V.D.L. COD. 107 CTE. 17 JR. CAJATAMBO 399

O.S.B. V.D.L. COD. 107 CTE. 18 AV. 3 DE OCTUBRE 1216

O.S.B. V.D.L. COD. 107 CTE. 19 AV. 3 DE OCTUBRE 1078


O.S.B. V.D.L. COD. 108 COORDINADORA DE LOS CTES.
NUEVA UNION

O.S.B. V.D.L. COD. 108 CTE. 01 A.H. NUEVA UNION Mz E Lt 7

O.S.B. V.D.L. COD. 108 CTE. 02 A.H. NUEVA UNION MZ D Lt 6


N
RESOLUCI AO BENEFICIADA
DIRIGENTE ON VIGENCIA RES. S OBS.

VINA HUAROTO RENEE ETEL

RIOS LOPEZ EMPERATRIZ 74

RIVERA PEREZ ROCIO ANGELI 92

GONZALES CANO MATILDE 62

SULCA AVENDAO EDILBERTA DIONICIA 297-03 4/29/2005 2003 100

MORALES MONTOYA JUANA VILMA 352-03 5/7/2005 2003 56

MORALES OCAA CARMEN MARIA 513-06 4/20/2008 2006 176

TINCO HUAMANI CORINA 404-03 5/7/2005 2003 86

QUISPE TACO VICENTA MARTINA 298-03 4/25/2005 2003 120

TAFUR LEON ANA MARIA 423-03 5/18/2005 2003 25


DE LA CRUZ CORDOVA TEOFILO
MARINA 286-03 4/29/2005 2003 39

PAREDES HINOSTROZA PELAGIA 79

LEON ABILA DOMINICA NEMENCIA 318-03 5/13/2005 2003 55

AVALOS ZAVALA YOLANDA 71

VASQUEZ ESPINAL YSABEL PRICILIANA 307-03 4/29/2005 2003 74

TORRES TOLUMBA MADELEYNE 95

QUISPE PRADO CARMEN AMERICA 722-03 6/3/2005 2003 44


CHAMORRO DE CAMAVILCA CAMILA
EMILIA 293-03 4/26/2005 2003 74

ALVA DIAZ ROSA NOELINA 71

MONTORO LUNA TEOFILA 292-03 4/20/2005 2003 65

RODRIGUEZ DE ZAMALLOA JUANA 67

VELA RUIZ FLOR DE MARIA 204-03 4/19/2005 2003 74

HURTADO DELGADO RENEE ETELVINA 742-03 6/20/2005 2003 164


SEDANO GONZALES MAGDALENA
NELLY 825-03 6/3/2005 2003 138

TUMBAY QUISPE MARCELINA 367-03 4/29/2005 2003 56

VEGA MARTINEZ MARIA 1021-03 1/20/2005 2003 86


SARZO GUIZAYO FORTUNATA 206-03 4/14/2005 2003 83

MOYA GARCIA IRMA 376-03 5/13/2005 2003 67

TELLO PEA BACILIA 717-03 6/20/2005 2003 59

ZAVALETA VILLAFUERTE TANIA LILI 51

JARA MENDOZA PAULINA CELINA 289-03 5/13/2005 2003 77

RODRIGUEZ HUAMAN BEATRIZ 44

MENDOZA FLORES ELENA CLARA 319-03 4/20/2005 2003 70

VIRILLO SAAVEDRA LILIANA CARMEN 56

ROMERO ALVITES JULIA JULVIA 470-03 4/25/2005 2003 40

DIAZ JARA MAYTE 50

QUISPE AAMORO MARTHA 58

PULCE QUIROZ MARIA 66

GONZALES AYASTA MARIA SANTOS 42

ESCOBAR DE MEZA JOSEFA

RIVAS DORIS 279

BENDEZU CANALES EUFEMIA 200

CALDERON CONDORI VICTORIA 65

MORALES MELENDEZ ROSA

BLAS GOMEZ VIOLETA 210

MORALES MELENDEZ ROSA 200

MENDOZA LOPEZ RACHEL ANA 114

SIFUENTES VILLACORTA ISABEL

LOPEZ RUIZ JUANA 100

GOMEZ MUOZ JULIA 401-03 1/3/2005 2003 NO APARECE EN EL DIRECTORIO

CARBAJAL CORTEZ ENRIQUETA 985-03 12/19/2004 2003 120

PASAICO NALVERTE ROSA 585-03 5/11/2005 2003 48

CORTEZ ALVAREZ ISIDORA RENE 422-03 1/11/2005 2003 69


URRUNAGA DIAZ ELVA LUZ 818-03 1/22/2005 2003 86

CALDERON RODRIGUEZ MONICA 64

DAVILA ZEVALLOS MERY LUZ 463-03 4/18/2005 2003 167

LOPEZ SANTOS MARIA 421-03 5/2/2005 2003 46

GAMARRA DAMIAN JUANA ANGELICA 636-03 10/29/2004 2003 100

CASTILLO LLUQUE JUANA MARIA 479-03 1/9/2005 2003 112

SOTO VASQUEZ EVA GENOVEVA 414-03 1/11/2005 2003 98

CHUMPITAZ CRUZ ROSA GREGORIA 484-03 12/6/2004 2003 100


CASTRO VERASTEGUI EUSEBIA
GUILLERMINA 425-03 9/12/2004 2003 NO APARECE EN DIRECTORIO

HEREDIA CACHAY ROSA BLANCA 420-03 8/11/2004 2003 119

CERVERA VALENCIA ZOYLA DORA 393-03 3/29/2005 2003 172

VIVAS DE BEJAR MARIA TRESA 375-03 1/6/2005 2003 88

YOMONA PEREZ YSABEL 464-03 1/12/2005 2003 80

TORRES COTERA KATTY ELIZA 700-03 12/16/2004 2003 134

CARBAJAL VALDEZ BERTHA DORIS 496-03 2/4/2005 2003 73

FRANCIA ALMENARA GLADYS MARIA 522-03 3/19/2005 2003 111

FLORES GIRALDO TERESA

RODRIGUEZ COLLAS LUZ 36

CUBAS AZAERO BETTYBELL QUITERIA 821-03 5/29/2005 2003 57

SANCHEZ BRAVO MARLENE 57

BALLARTA JAVIER MARGARITA 53

ALARCON PEREZ ZULY MAGDA 461-03 5/5/2005 2003 25

MURILLO VILCA NANCY SOLEDAD 47

CORONEL VERGARA BLANCA 109

SAVEDRA CAMPOS EDITH MARGOT 685-03 5/5/2005 2003 85

APARCO MARTINEZ CARMEN

AGUILAR NINA GUADALUPE 60


PEREZ ALFARO ROSANA 77

ROJAS TRUJILLO ALICIA 64

ZAPANA BENITES MIRIAN DEL PILAR 489-03 5/14/2004 2003 64

GARCIA PRUDENCIO EFRACINA 69

SACSA DIAZ AMANDA 79

IPANAQUE OLIVAREZ MARIA

HUANCA PILCO CORINA 68

TUPIA FLORES JUANA 113

BLAS LUIS HORTENCIA 99

CONDOR CONDOR MARIA 97

ESPINOZA TOLENTINO MARIA

COSE CENTENO ROSA 47

ORTIZ RODRIGUEZ WILMAR W. 152

MEDINA VALDERRAMA SUSANA 70

OLIVARES IPANAQUE ROSA 122

CHUMPITAZ MANCO JULIA 107

QUISPE VILCAS JOSE EDUARDO 428-03 5/2/2005 2003 123

JIMENEZ GARCIA NORMA VICENTA 379-03 4/27/2005 2003 136

ESPINOZA TOLENTINO MARIA 59

CASTRO GRANDEZ MARIA 396-03 4/29/2005 2003 77

AGUIRRE SILVA ANA MARIA 100

CACERES DE BUENDIA MARIANELLA

RAMIREZ CHAVEZ ROSA 56

TORRES CHAVEZ ELSA 91

ESPICHAN ODAR JESUS 54

QUIJANO RIVERA DAMIANA 48

MONTOYA RIVERA SAMIANA 45


HERNANDEZ SERRANO JUANA DE
ARCO 66

HUAMAN CANTA DORILA 118

FERIL HUAMAN CLAUDINA 67

BELTRAN PINTO OLGA 60

GARAY DE DIAZ HILDA 66

AGUILAR LLAJA VICTORIA 56

GALVEZ ROMANI DINA 132

QUICLLE RODRIGUEZ FLORENTINA 53

DAVILA DAVILA JULIA 42

ALARCON TRILLO AGRIPINA 77

ZEGARRA LARROCHE TERESA 60

TORRES MACAYO JUANA 51

TASAYCO VILLALOBOS GUILLERMINA 72

VILCA HUAROTO TEODOCIA 66

NARCIZO JUSTINO ALEJANDRINA 55

URSULA BORJA CATALINA 72

PAREDES RODRIGUEZ FLORIZA 64

MOLINA GUERRERO JUSTINA 73

FERNANDEZ SUYO AGRIPINA 61

BUENDIA ROJAS ELSA 70

TICSE VALERIO MARIELA LIZ 60

VERGARA CAMPOS MARIA 53

HUAMANCAYO CUETO ELENA 60

FUENTES FERRER JUDI 40

SANCHEZ GARCIA MIGUELINA 67

ROBLES ORTIZ ZACARIAS 34

|LEON SANTIAGO CONSUELO 68


SAUNA CORONEL CLAUDIA 88

FAJARDO FAJARDO CARMEN 111

SAMANIEGO FANO MARINA 47

CASTILLO GARCIA ROSA 50

SPOZZITTO SALAS SUSANA 81

RODRIGUEZ ALEJOS ELVA 51

CACERES DE BUENDIA MARIANELLA 83

HUARANGA PORRAS LEONOR 114

SUCAPUCA ROJAS IRMA 37

ESPINOZA HUAMAN DORIS 47

SERPA GUILLEN LUPE 93

BALVIN PALOMINO ANA 73

POLO VEGA MARIA ESTHER 111

INGA MALQUI LUCINDA 87

ROQUE ARTEAGA LOURDES 104

GAMARRA TRUJILLO ELIZABETH 57

VILLANUEVA LLERENA JOHANA 87

RAMOS SAENZ MARGARITA 77

MONTENEGRO LOPEZ MARIA ESTELA 60

VIERA RAMOS ANA VELIA 128-03 3/8/2005 2003 65

FIERRO BONILLA DOMINGA 65

TREJO PUERTAS FLORENCIA 65

HUICHE QUISPE DELIA 69

NAVARRETE HUARCAYA MARIBEL 35

VILLALVA HUISA LAURA 81

ARIMBORGO VELIZ VERONICA 60

MOTTA CHAVEZ ADELA 65


BERMUDEZ ALVITES SOFIA 56

ALARCON ANJAS MARIA 89

YARIHUAMAN MISAICO NELLY 74

BENDEZU HUAYLLA MARIA 63

AVENDAO BARDALES EMPERATRIZ 132

PEA ARIAS MERY 71

YUCRA LIMAHUAYA SILVIA 69

FLORES BRACAMONTE TERESA 71

ESTHER ROQUE MAURA 51

GARCIA QUISPE DORA 74

LOPEZ FLORES PILAR 67

REYES VENTOCILLA LETICIA 81

CUEVA CARRANZA ANA ANGELICA 64

MEJIA BEDON RUFINA 54

HERRERA CHAVEZ CONCEPCION 40

DE LA CRUZ PAREDES FLOR 91

CRUZ SAYAS CELIA 38

PAULINA AYALA RIVEROS 46

DIAZ GASPAR JUSTINA 66

NARVAEZ CASCO CECILIA 65


YANAYACO DE GUERRERO GLADYS
HORTELIA

QUISPE MITMA MARTHA 165

MACEDO NAVARRO HILMER 115

PADILLA WILCACHOA TOMAZA 91

VILLAFUERTE JAIME SOFIA PAULINA 009-05 1/8/2007 2005 118


YANAYACO DE GUERRERO GLADYS
HORTELIA 392-07 3/9/2009 2007 78

NIETO GERONIMO CRISUSTA 109


LOPEZ MARTINEZ CELIA 128

ORTIZ CANALES MODESTA 106

LOPEZ SOTO ESPERANZA 130

PAREDES PAREDES OLINDA 93


VALDEZ OCROSPOMA MAGNOLIA
GRATA 252-05 4/10/2007 2005 125

CHERO PULACHI MAXIMINA 100

MINAYA SILVA JUSTINA 90

SALVADOR PESINE AMELIA 104


ALZAMORA DOLORES DE HUERTA
NICEA 437-05 7/29/2007 2005 100

ATTO RAMOS ALFONSO 74

UCULMANA PORTAL RITA 101

CAMACHO TORRES ALEJANDRINA 120

MELENDEZ MARIMON DELIA 108

HEREDIA MEDINA ANEDINA 93

CUARESMA SOTELO AYDE JULIA 69

REYES ARANDA ENMA 70

LOPE MUOZ DE GARCIA ZENAIDA 364-07 5/13/2009 2007 86

DELGADILLO MOSQUERA EVA LUZ 114

ZAPATA ROMERO NOEMI 371-07 1/8/2009 2007 109

CASTILLO CAMACHO FRANCISCO 362-07 3/12/2009 2007 100

PACHECO ANCULLE DIANA SOFIA

GOMEZ DE BLAS BULALIA 394-03 3/23/2005 2003 122

POZO PUCUTAY JUSTINO JOSE 320-03 2/23/2005 2003 54

CUSI COOICCA SARAIDA ROSARIO 698-03 3/9/2005 2003 55

PACHECO ANCULLE DIANA SOFIA 140

SALAZAR CANCHARI AMANDA 56

CISTERNA SALAS JULIA 62


TERREL MACARIO CARMEN 478-03 4/2/2005 2003 83

LEON CHAVEZ ALEJANDRINA 99


PURIHUAMAN CALDERON MARIA
SANTOS 786-03 6/28/2005 2003 89

CHIQUIHUACHA TRILLO SARA 918-03 1/14/2005 2003 49

CACERES MANCO GERALDINE 304-03 9/23/2004 2003 51

FLORES ISIQUE ROSARIO MARTINA 299-03 1/29/2005 2003 84

MONTES ESPICHAN ISABEL 113

GONZALEZ REATEGUI DORIS MARIBEL 384-03 2/25/2005 2003 57

OCAS VIGO TERESA 72

MINAYA PENADILLO BLANCA 82

URQUIAGA DELGADO DAGMAR 53

AVALOS VILLANUEVA EDELMIRA 69

CERRUBIO RUIZ LAURA ANGELICA 325-03 2/16/2005 2003 99

PUSCAN ANGULO LUCILA 100

AGUIRRE JADA ROSA ALBINA 797-03 3/20/2005 2003 59

CARRERA MALPARTIDA ELVA 704-03 1/13/2005 2003 102

HUAMANCAYO BERROCAL MARIBEL 42


CANALES RODRIGUEZ ESTHER
ROMUALDA 667-03 5/11/2005 2003 90

ALBINO GARCIA YOLANDA DONATA 187-03 1/14/2005 2003 83

RIVAS SEDANO ESPERANZA 397-03 2/1/2005 2003 59

ORTIZ AMAZIFUEN MARIA ESTHER 196-03 2/2/2005 2003 52

MORENO SANCHEZ MAGNA ZENINA 417-03 1/11/2005 2003 46

CACERES APARICIO HILDA EUGENIA 369-03 1/19/2005 2003 116

MOLINA ROGGERO GLADYS ANGELICA 327-03 3/14/2005 2003 113

CHIUYARI VILA RICARDINA 518-03 3/19/2005 2003 54

URTEAGA PALACIOS KATHERINE 85

NAVARRETE MEDINA GLADYS 86


CARHUAVILCA ALFARO VILMA CLOTILDE 358-03 2/6/2005 2003 35

BOCANEGRA ANGELICA 60

FLORES DEL AGUILA JUANA YSABEL 328-03 1/13/2005 2003 58

ANDRES CASIMIRO CARMEN ROSA 538-03 3/23/2005 2003 104

FLORES FRIDA 59

VALDELOMAR MATIAS IRIS ABELINA 688-03 2/19/2005 2003 52

NONALAYA ORDOEZ ELVA ESTELA 284-03 2/14/2004 2003 44

RIVERA MERINO EUMELIA LUZMILA 403-03 5/7/2005 2003 80

CIUSICHE CANCHARI ANA 34

CASTILLO DIAS ANA MARIA 215-03 3/13/2005 2003 39

LAYNES LOPEZ MILAGROS 63

ZUIGA MORENO ELVA 68

PAREDES BUSTAMANTE JANELIS 58

ARADIVI SAHUARICO ZOBEIDA 54

LARIZBEASCOA VALLES MITXY 35

RAMOS GIL CARMEN ROSA 399-03 9/20/2004 2003 42

SANDOVAL ZAPATA ELIZABETH 30

HERRERA ESTRADA LOURDES 59

ALLENDE SAAVEDRA NORMA 55

ANGELES RAMOS DOMINGA 35

ISUSQUI ESPINOZA VICTORIA

AREVALO AREVALO ITAMAR 101

RAMIREZ CHAVEZ ZAIDITH 40

ISUSQUI ESPINOZA VICTORIA 99

POLINO PAUCAR GLADYS 55

PEA GARCIA ANA 55

TELLO RODRIGUEZ TERESA ESTELA 458-06 4/9/2007 2006


PEREZ CARRANZA AURORA NELLY 165-06 5/26/2007 2006 200

ROJAS PAYTAN EDITH ROSARIO 1037-03 5/14/2005 2003 84

SOLIER QUISPE PAULA 96

ORE CALLE DE GONZALES ELODIA 189-06 8/15/2007 2006 65

YABAR ROMERO HAYDEE GLORIA 257-06 6/1/2007 2006 119

REYNA SILVERIO MILAGROS AURORA 699-06 4/14/2008 2006 200

CALDERON MELGAREJO BEATRIZ 296-06 1/11/2008 2006 117

CHAVEZ BARRIONUEVO CIRA DELIA 173-06 1/18/2008 2006 189

PALACIOS BONIFAZ ZOCIMA 164-06 5/19/2007 2006 138

MORAN MARCAS CELIND 708-03 5/15/2005 2003 120

ORIONDO CORDERO ALEJANDRINA 240

VASQUEZ DE ANCASI VILMA ESTELA 255-06 2/10/2007 2006 115


RAMOS SIFUENTES ALEJANDRA
MARCELINA 240-06 12/27/2007 2006 163

RAMOS GAMARRA HAYDEE 106

GARCIA VENTURA DINA 256-06 1/19/2008 2006 200

PUITIZA RENGIFO OCTAVILA 190-06 1/9/2008 2006 185

HILARIO PEDROZO ELVA ALIANA 356-06 6/30/2007 2006 218

CAYETANO ORTEGA SONIA MAGALI 836-03 5/14/2005 2003 114

MATOS PARQUE LUZMILA BEATRIZ 242-06 1/16/2008 2006 72

RAMIREZ TAIPE SILVIA 104

AGERO OCHOA GREGORIA 52

NIETO OBREGON ELVA OLGA 200

RIOS JIPPA GLADYS MARILIN 120

JAQVIER PERALTA ESTHER FELICITAS 847-03 6/10/2005 2003 134

FLORES PEREZ LIDIA ANGELICA 117

LIAN ESPINOZA MARIA ESTHER 166

POLO ALFARO MARIA ROSA 913-03 5/14/2005 2003 171


CASTILLA CASAPINO MARIA SOLEDAD 1020-03 5/17/2005 2003 75

QUILLA BERMUDEZ CARMEN ROSA 113

ENCISO FUERTES LITA YSMELDA 125


CORDERO RODRIGUEZ REYNA
MERCEDES 873-03 5/14/2005 2003 140

CARRERA CARRERA MARIA GLADYS 64

CIRILO DE LA CRUZ RAQUEL NORMA 88

GUEVARA RIMACACHIN LUZMILA 864-03 6/14/2005 2003 91

FRITAS MONTALVO DOLLY GLORIA 800-03 5/19/2005 2003 120

MAVILA MARMOLEJO VIVIAN 80

CARDENAS HUAMANI JULIANA 169

ROJAS SANCHEZ LOLA MARIA 160

MALPARTIDA DE JARA MARA 215-07 2/19/2009 2007 114

CUBILLAS PADILLA MARIBEL LIZ 447-06 6/12/2007 2006 130

DE LA CRUZ RAMIREZ APOLONIA 1004-03 5/14/2005 2003 102

POMA ESPINOZA ELIZA 136

MANRIQUE ESPIRITU DELFINA MARIA 106

PEARANDA URBANO JULIA FILOMENA 103

HURTADO SALVATIERRA AQUILINA 120

QUISPE ELSA MARIA 116

COLCHADO CUEVA FILOMENA 69

LOAYZA HUAMANI RUTH 76

ENCISO RIOS CLEOFE 69

TRUJILLO COTRINA LUZMILA 1047-03 5/14/2005 2003 120

MUOZ FERENANDEZ MERCEDES 80

SANTI LEON ROSA ALICIA 105


REATEGUI RODRIGUEZ EMILIA
ROBERTA 838-03 5/14/2005 2003 104

AV. CARABAYLLO 1157 Mz 3 Lt 1 73


JR. MANUEL CORBACHO 429 117

JR. JOSE MARIA QUIROGA 319 93

CHAMBA BARCO FRANCISCA 877-03 5/14/2005 2003 106

FRANCISCO PAULA QUIROZ 202 148

LUCERO RAMIREZ AIDA 744-03 5/14/2005 2003 100

CONTRERAS TORVISCO EDUVIGES 1027-03 5/14/2005 2003 69

ARANDA HERRERA REVECA EUNESI 1045-03 5/14/2005 2003 114

MUNARES CARDENAS MARUJA 78

ROBLES DE CASTRO JACINTA ASTERIA 100

MELCHOR MEDINA EMILIA MARISOL 99

POMA RAMIREZ JULIANA 94

QEIKAMA AGUIRRE PATRICIA PAOLA 93

ESTRADA LAZARO CARMEN EDITH 258-06 5/14/2007 2006 103

LEON DUEAS PAULINA 287-06 5/19/2007 2006 80

RODRIGUEZ TELLO DIONICIA 520-06 1/14/2008 2006 110

BAZAN ROJAS GONZALO 68

HINOJOSA CONTRERAS PAQUITA

GRAJEDA ROXANA 86

BELLEZA YACTAYO RUFINA 97

CANALES RIVAS ANA MARIA 80

HUILCA ROSA VILMA 68

AUPA TALAVERA MARTHA 74

BLANQUIO PASION EDUVITA 77

RICSE ROSALES YSABEL 100

MARTEL CERVERA LUZ ANGELICA 87

SALAZAR DE APARICIO MARIA PAULA

SALAZAR DE APARICIO MARIA PAULA 180


CHEPE CARMEN 122

TORRES MAREIDA 68

RAMOS ROJAS LOURDES MABEL 25

VILLEGAS SOTO LIA

CARRETERO MURILLO CELINDA 90

PALACIOS LAZARO FLORENTINA 91

VALENZUELA ORE GRACIELA 79

VILLEGAS SOTO LIA 66

DURAND MONTOYA BERTHA 95

YARLEQUE GILBONIO YRMA 100

MORALES MELENDEZ FLOR 88

RUESTA GARRIDO NANCY 41

MEJIA ARROYO MARTHA 25

SOLANO SOLANO ROSA 67

TAMAYO ORTEGA JUANA 40

ERAZO VADILLO ESTHER 77

VIVANCO ROJAS CARMEN 75

TARAZONA SARAVIA MARIA NELLY 70

GARCIA SERDAN ANA 58

RAMIREZ AVALOS ROSA 26

GONZALES SIPION OLINDA 52

DE LA CRUZ FERNANDEZ MARIA 47

ALVAREZ CORONADO CRISTINA 56

ARAUJO DELGADO BEATRIZ 48

DONGO ABREGU MARIA 37

MORALES MONTESINOS MODESTA L. 80

JAMANCA MACEDO HERLINDA 44


ESPEJO DAZA MARA ALEJANDRINA 550-05 10/20/2007 2005 67

MISAICO PAUCARHUANCA LUCIA 40

BERROSPI BRITO ZOILA 70

PACHECO CASTRO RAFAELA ELENA 80

ARCE DE LICONA PRIMITIVA 48

MENDOZA MENDOZA MANUEL 26

OLEA CARRERA CARMEN ROSA

FLORES CONSUELO 170

SANTOS SANTOS MELINA HERMESTINA 867-03 3/29/2005 2003 260


ASTOCONDOR FUERTES EDITT
AGRIPINA 362-03 3/11/2005 2003 220

BAUTISTA JIMENEZ ALICIA 289

AGUILAR FORTUNATA 58

HORNA BARRIONUEVO VIRGINIA HILDA 643-03 3/19/2005 2003 88

LOZANO DORIS 119

OLAYA CASTILLO HIPOLITA LUZMILA 648-03 3/23/2005 2003 110

HINOSTROZA GREGORIA 137

PEREZ ESCOBAL ANTONIA 790-03 3/23/2005 2003 103

OROPEZA G. JUANITA 220

GOMERO L. VIOLETA 220

CASTILLO SILVA LUCIA 138

MINAYUYO ASCORRUZ LINA 487-03 3/4/2005 2003 168

LLOCLLA JUNCO PAULINA INES 661-03 3/3/2005 2003 159

AGUSTINA ALEJANDRIA 164

PIMENTEL SOTO JULIANA 84

OLEA CARRERA CARMEN ROSA 126

CRISOSTOMO PAYTAN IRIS LIANA 514-03 3/2/2005 2003 48

CARDENAS VICTORIA 84
LLANOS FABIAN HILDA VICTORIA 641-03 3/19/2005 2003 60

NAVELA ARDILES AMPARO JUDITH 374-03 3/28/2005 2003 124

REBATTA NUEZ SONIA 64

PRADO E. JULIA 158

ZEGARRA CARDENAS VICTORIA 822-03 3/17/2005 2003 89

CARRILLO BERNAL ROSA ISABEL 476-03 3/16/2005 2003 131

ARTEAGA SEGURA VICTORIA 115

DE LA CRUZ NORMA 77

HUACHILLO MIGUEL 119

HUAMAN VIVANCO CARMEN 165

DOROTEO BOCANEGRA JULIA GRADYS 852-03 2003 103

RETAMOZO ANTONIA 97

LOYOLA DIAZ ANGELA ELIZABETH 157

GONZALES VELA JANILA 100

CATALINA BAILON DE LOYOLA

QUISPE MACHUCA FELICITA 67

ALVAREZ QUIROZ NORMA ELENA 424-03 3/27/2005 2003 52

BAILON CATALAN CATALINA 78

SANTISTEBAN CARMEN 36

GARCIA CRUZ DORA 97

VERGARA ALDAVE HERMELINDA

GABANCHO FERNANDEZ MARIA 267

VALENZUELA CUBAS GLADYS 256

VALENZUELA DE LOERA ELIDA 121

LABERIANO GARCIA JUANA 170

BARROS ROMERO DOMITILA 84

BLANCAS FERNANDES LIDIA 89


JURADO INOCENTE DORIS 91

LEON OSCCO EVANGELINA 51

LOPEZ VENEGAS HERMINIA 100

ROSALES ROSALES CATALINA 120

OJANAMA INSAPILLO ANGELITA 74

MONTES CONDOR TERESA 115

ASTOCONDOR RIVERA LUCIA 134

CANCHARI CARAHUANCO MARINA 110

BARRANTES VILCA RUFINA 161

ESPINOZA HIGINIO LUCIA 83

TEJADA CAMARGO MARCELA 80

CALDERON OROSCO NELLY 71

MAMANI HUANCA EMILIANA 203

JESUS TAIPE INES 110

SEQUEIROS RODRIGUEZ VILMA 99

ZAVALETA DE LA CRUZ MERCEDES 124

GAMARRA RAMIREZ CARIDAD 75

CANCHIS SANDOBAL NELLY 106

ANGELES MELO FILOMENA 86

MEZA ALVAREZ FRANCISCA 60

TOLEDO ALVARADO ROSAURA 75

PEREYRA FIGUEROA CELESTINA 45

OSNAYO GUTIERREZ FRANCISCA 71

CHIRRE AMAYA ROSA 69

RIOS ABREGU ALICIA 86

CARRION GARRO MAURA 44

QUISPE CAMACHO TEREZA 130


CUSI ESPINOZA DOLORES 155

VERGARA ALDAVE HERMELINDA 204

VILLANUEVA DIAZ MARIA 66

SUAREZ SANCHEZ FELICITA 80

FERNANDEZ REQUEJO LUCILA 80

HILARES LOPINTA EUSEBIA 106

AYALA GUTIERREZ ROSA 86

CHAVEZ CAMPOS VICTOR 72

MARIN GUADALUPE MAXIMINA 55

RODRIGUEZ TAPIA MACARIA 67

ANGOBALDO TORRES JESSICA 54

AYLAS ORE MARCIANA 48

MACCHA CORINA IRIS 26

ILDEFONSO MARCOS FELICIA

RUMICHE CHUNGA MARINA ESTHER 237-03 3/3/2004 2003 36

HUIZA MOLINA ALEJANDRO 383-03 1/14/2005 2003 59

ARCE CUNAYAPI LUZMILA 687-06 12/23/2007 2006 71

CRUZ CORDERO PATRICIA RITA 105-05 1/13/2007 2005 54

ROJAS URIBE VICTORIA VIOLETA 455-06 4/19/2007 2006 287


CASTILLA CCERES DE CHANBILLA
JESS 686-06 6/24/2008 2006 102

ROSALES MOTTA NANCY ANGELICA 244-03 7/6/2004 2003 72


ESTRADA MENDOZA SABINA
FRANCISCA 257-03 1/14/2005 2003 74
MAMANI QUISPE VIRGINIA
ENCARNACION 580-06 5/24/2007 2006 70

GARCIA VALERIANO DORA ESPERANZA 508-06 2/4/2007 2006 170


RIVERA TORRES DE LUCERO WILMA
JEORGINA 601-06 11/19/2007 2006 112

MURILLO ROMUALDO DORA LIDA 291-03 1/14/2004 2003 200

ROMERO RAVELO SUSANA 244-07 1/25/2009 2007 99


CASTRO RAMOS MARIA MAGDALENA 255-03 2/15/2005 2003 106

ORIHUELA VILCHEZ TERESA 260-03 1/19/2005 2003 49

MACHUCA MEDINA ERESBITA 232-03 9/22/2004 2003 67


CORPUS TORRES TIMOTEA
ALEJANDRINA 382-05 12/14/2006 2005 61

DIAZ ESPIRITU ELIZABETH 353-07 4/2/2009 2007 105


CABREJOS LIZARRAGA KARINA
YOHANA 288-03 1/23/2004 2003 83

VILCHEZ CRDENAS VICINUEVA 509-06 2/14/2007 2006 92


HUAYNATES ZAVALA DE FRAS EDITH
SOLEDAD 803-06 3/28/2007 2006 100

GOMEZ CAPTO ERTA MAXIMINA 194-05 1/6/2007 2005 84

GUILLEN SALAZAR MERY AURELIA 230-03 2/4/2005 2003 60

REYES SAAVEDRA ANA ISABEL 295-03 12/11/2004 2003 79

SINCHE GUTIERREZ OFELIA 152-06 1/27/2007 2006 92


MENDO CABRERA DE BALBIN MARIA
BERTHA 522-06 5/18/2008 2006 118

SOTO CONDOR MARA ELENA 032-07 12/4/2008 2007 69

RODRIGUEZ VIVIANO AUREA SUSANA 66

BALTZAR VILLEGAS MARIA 655-03 4/22/2005 2003 68

ZAPATA MOGOLLON LORENZA 296-03 7/16/2004 2003 69

PACHECO NEYRA ELIZABETH LIVIA 802-06 9/29/2008 2006 152

VELA AMASIFUEN NESLEY 371-03 1/17/2005 2003 68

LOAYZA MORA VICTORIA 102-05 12/26/2006 2005 116

SAENZ QUISPE YANET 074-05 2/12/2007 2005 97

OCOSPROMA CARRERA INOCENCIA 483-03 12/11/2004 2003 46

VILLANUEVA MIRANDA MARINA PILAR 259-03 1/17/2005 2003 46

PINTO SOLIS LUCIA 418-03 3/21/2004 2003 66

QUISPE GUTIERREZ MARTINA 316-03 9/17/2003 2003 60

ILDEFONSO MARCOS FELICIA 388-07 10/18/2009 2007 58


CANTO AGURTO PACHECO ANA
BERTHA 507-06 1/26/2008 2006 60
CHAVEZ VILLAGARAY JUANA AURELIA 326-03 1/14/2005 2003 67

RAMIREZ PEA LIDIA ELIZABETH 357-03 2/14/2005 2003 76

CCOICCA CARDENAS FLOR 300-03 4/9/2005 2003 39

CORNEJO BELUPU CARMEN ROSA 378-05 2/25/2006 2005 40

GUTIERREZ LOPEZ ORFELINDA 231-03 4/7/2004 2003 39


CARDENAS PACHECO MARUJA
BARBARA 295-07 2/22/2009 2007 49

ILDEFONSO MARCOS FELICIA 441-07 1/18/2009 2007 60

PINEDO YOPLAK ELIZABETH 246-03 10/4/2004 2003 60

PEREZ MORENO ROSA MARA 080-07 1/11/2008 2007 69

VALDIVIESO URIBE JANY PAOLA 186-05 1/22/2007 2005 89

HUAMAN RAMOS SONIA MONICA 355-05 1/23/2007 2005 53

GONZALES CORNELIO EUFEMIA 451-06 2/16/2007 2006 78

HEREDIA MEDINA AEROPAJITA 94

DE MARINI CARBAJAL MARIA ELENA 50

GONZALES GUTIERREZ YDALIA 44

RAMON FALCON DORA NEMESIA 772-06 8/7/2008 2006 44

IGNACIO TARAZONA MIRTHA 28

CARRERA CASTRO JULIA

CORDOVA SANDOVAL ONELIDA 30

CARRERA CASTRO JULIA 28

QUISPE DE LA CRUZ MERCEDES 40

CORREA CORONADO MARITZA 33

GONZALES KONQUI JUSTINA 56

GARCIA IZQUIERDO MARIA 50

FIGUEROA LOPEZ EMILIA 39

BARRAZA ZEGARRA JULIA 51

DAVALOS VASQUEZ AURORA 48


PALACIOS CARAZAS ELENA 48

ACUA ESPEJO AUREA 69

ESCOBEDO LAZO JUDITH 39

QUISPE BAUTISTA ESTEFANIA 76

UGARTE LAURENTE GIOVANA 85

AUPAS LOARTE LUZ 80

HUAYTAN ROSA 30

GONZALES LAURENCIO MARIA 70

ESCALANTE VICTOR 35

IQUEN MEDIANERO ESPERANZA

SOSA EUFRACIO YOLANDA CELIA 118

ANGELES MARIN ERMES 73

RONCEROS QUIONES LEYDA LILY 308-03 1/17/2005 2003 140

ASTOCONDOR HUAYANAY CARMEN 106

MORENO ALEGRE ESPERANZA 135

RODRIGUEZ MARTINEZ SONIA 52

COLOMA MINBELA LUCIA 94

VIGLIO CECILIO HUMBELINDA 84

ESPINOZA RAMIREZ ELENA 88

QUESQUEN PINEDA MIXSY 88

GALA PANDO ROSA 162

FIGUEROA RIOS DORA 99

CORDOVA MARTINELI HAYDEE 111

SAAVEDRA ASCANOA YESMINA 78

MONTES PAREDES ZOILA 89

MEJIA NARVAJO MARIA 95

IGREDA HERRERA ADELINA 84


PAZ DE TRUJILLO BLANCA 100

PASTOR NOLASCO MARIA ELENA 110

MONTORO ESPINOZA BEATRIZ 91

BERROSPI GANOZA MARIA 102

MORENO DOMINGUEZ MARIA 89

CARDENAS REYES INES 93

MORALES MORI GLORIA 85

SALCEDO VELASQUEZ LUZ 113

CARRERA RODRIGUEZ ANA 68

CARRION BENZAQUEN JULIA 84

MONTES CARDENAS MARIA 168

DE LA CRUZ ALMENDRAS INES 56

PAULLA DIAZ JULIA 94

VELIS DE VILLA DELIA 55

PEREZ PINEDA ALICIA 128

IQUE MEDIANERO ESPERANZA 134

ANYAIPOMA CANCHARI ROSARIO 132

PLACENCIA CORNEJO MARTHA 156

CADENILLA CALDAS ALEJANDRINA 63

NICHO DOROTEO ANA MARIA 49

BERNABEL YAURI MAURA 76

PALOMINO PALOMINO GLORIA MARIA

HERNANDEZ ARDILES ROMELIA 38

CABANILLAS COLLANA CECILIA 49

OCAMPO FLORIDA ROMELIA 87

OSCO CASTRO BEATRIZ 55

CHIHUAN CARHUALLANQUI EDITH 60


ALCANTARA AVENDAO FELICIANA 48

TAMAYO BRICEO ANA MARIA 83

TABOADA RAMOS SAMANTA 42

RUIZ AES MARIA 77

TOLEDANO ROCA BLANCA 111

CORDOVA CRUZ MARIA VICTORIA 71

LUDEA HIDALGO ESTELA 49

LUMBRE VELASQUEZ FELICITA 80

ESPINOZA OLACUA ADELINA 73

HUAMANI GUARDIA MARIA 52

SALCEDO AGUILAR LEYSI 60

CALIXTO BARAHONA ALICIA 85

PRADA RIVERA LUCIA 52

PALOMINO PALOMINO GLORIA MARIA 60

MENDOZA CARRANZA JUANA 57

REATEGUI YENO SHIRLEY 53

FIREL HILARIO ERIKA 41

PAITAN SEGUIL JULIA 57

YPARRAGUIRRE DELIA

MEDINA NAVARRO CONSUELO 52

CORREA REVILLA ALCIRA 65

FLORES RUIZ CARMEN 63

MEDINA AGUILAR ROSA 699-03 5/8/2005 2003 85

NUEZ ROJAS JULIA 100

LAZO CORDOVA ROSA YSABEL 743-03 6/7/2005 2003 102

TARAZONA QUITO LUCIA 121

ACUA MORENO GIOVANA 136


YPARRAGUIRRE VASQUEZ DELIA 110

CAAHUARAY AROTUMA LUCIA 71

COLLAZOS RODRIGUEZ FAUSTINA 107

GUARDAMINO ESTACIO CARMEN JULIA 1048-03 6/11/2005 2003 124

RENGIFO DE JARA ROSA 79

VEGA YARASCA MARIA ELENA 997-03 5/24/2005 2003 104

CARRANZA VICTORIANO FELICITA 184

SAYAN CAMAN ELVA 64

PASAPERA HUACHIS DORALDINA 80

BOCANGEL GOMEZ ROSA MARIA 44

MAZGO HUAMAN MARIA 105

PIRCA TORO JUSTINA 66

AVILA DE MONTERO F. 69

BLAS GONZALES BERTHA 57

PULIDO FLORES ELENA 90

MAURICIO RODRIGUEZ VILAMA 79

AJACRINA DIAZ SABINA HERMINIA 703-03 6/16/2005 2003 86

TENORIO INGA MARIA HERMINIA 536-03 5/16/2005 2003 94

MELENDEZ CABRERA MERCEDES 1022-03 5/22/2005 2003 69

ROSAS HUARI VIRGINIA 75

VARGAS ROJAS OLGA CONSUELO 792-03 5/22/2005 2003 99

AYALA BERASTEGUI NORA 115

LIZANDRO ADVINCULA ELA 123

COTOS REGALADO NANCY VICTORIA 735-03 6/11/2005 2003 101

HUARCAYA BRITO ROSAURA ELIZABETH 815-03 5/24/2005 2003 87

FLORES FABIAN CELENDA JUSTIDIANA 725-03 5/24/2005 2003 79

LOAYZA NIETO AURORA 80


NAUCAPOMA LUNA NELY 105

UGAZ SANCHEZ PEDRO 401-07 7/9/2009 2007 103

FERNANDEZ PONCE EDDY 151

PORTAL FORTUNATA 80

SANTAMARIA MURO VICTORIA 709-03 6/11/2005 2003 116

RODRIGUEZ CHUMIOQUE LUZMILA 99

INCIO HERRERA YENY 90

RUIZ AREVALO ISABEL 73

SANTI LOPEZ DIONICIA 534-03 6/17/2005 2003 100

OCMIN REATEGUI VELARMINA 657-03 6/4/2005 2003 47

RAMOS VARGAS BACILIDES LUCINDA 791-03 6/14/2005 2003 141

ORIHUELA CARHUAMACA CARMEN 80

RONDAN UMERES LEONIDAS MAXIMO 741-03 5/19/2005 2003 100

BUSTAMANTE ELIZABETH 89

CASTAEDA RETAMOZO LEONOR 97

GONZALES CAJA ROSA 97

RIVERA GOMEZ MARIA ROSA 72

RAMIREZ LAZARO DOMITILA 60

DE LA CRUZ LUCINDA ROSARIO 60

OCMIN REATEGUI VELARMINA 56

SANCHEZ JUANA LAZARO 65

FLORES ESPINOZA CARMEN 75

BAUTISTA ECHEVARRIA CARMEN

YOVERA CARREO LUIS 56

LUCIANO RODRIGUEZ INOCENCIA 90

MALQUI SOLIS APOLONIA 79

PASCUAL VELASQUEZ MARIA SOLEDAD 91


REMIGIO JULIAN CASILDA 100

MURRUGARRA VILLANUEVA HILDA 100

LOZANO CARLIER FELICITA 100

CANCHALLA GARCIA MANUELA 87

CULA SOLIS ANA 93

OLIVERO GARCIA ISABEL 87

MEDINA PONCE FIDELA 100

FLORES MUOS MARIA 27

CHAVEZ HUAMAN JUANA 91

LA TORRE DE MORALES SARA 99

BAUTISTA ECHEVARRIA CARMEN 100

JULCA REYES MARIA 99

TALLEDO ROSA 78

FABIAN HUAYTAN ESPERANZA 63

AGUIRRE ROJAS EDITA 99

RAMOS MENDOZA LUCILA 82

ROMAN HUAMANI ELVIA 57

AVENDAO JAPA MARIA 53

VALERIO SILVESTRE MARIA

MELENDEZ RAMIREZ CONSUELO 72

HUIZA CRUZ MARCELINA 85

LARA LESCANO LORENZA 65

MAGUIA DE FLORES EUGENIA 65

SAAVEDRA CASTILLO MARIA EMILIA 124

ORE PALOMINO LILIANA 61

FARRO SERVANTES ELIANA 115

LIBIA GARROTE URSULA 98


PAGAN ROBLES YOLANDA 76

SILVA HERRERA GABRIEL 105

NUEVO MAYTA LIDIA 65

GONZALES PANDURO EXILDA 80

SANTOS CESPEDES ELIZABETH 80

TIRADO ELIZABETH 78

MAYTA MANCHA HERMELINDA 55

DORIA MALPARTIDA REYNA 81

SANTA CRUZ PUENTE ANDREA 105

MOSQUITO ISREDA MAGALY 137

VALDIVIA VALDIVIA MERCEDES 80

SALVATIERRA QUISPE ROSA 79

GALLARDO FRANCO SILVIA 98

MORALES SULCA GEORGINA 130

ROJAS TAIPE JENNY MARLENE 140

SORIA HURTADO GLADYS 61

NAVARRO CASAO MARIA ELENA 50

VASQUEZ SALDARRIAGA PEDRO 90

VALERIO SILVESTRE MARIA 115

QUISPE JARA ISABEL 88

RIOS GALLARDO CELIA 112

ORDOES ALCALDE RUBEN 49

CONDOR TATAJE NOVIA 87

NOEL DE SALDIVAR ROSA GARAY

CORDOVA HUAMAN VILMA 230

FERNANDEZ MERCADO EVA 240

SOTELO VASQUEZ LIA 210


PICON GALLARDO MARCELINA 75

DOLMOS MEDIETA CORNELIA 223

CHUMPITAZ AVALOS DORIS 139

ALVA DE AGUILAR ROSA 204

ALATRISTA VICENTE CARMEN 285

MENDOZA CHERO GUILLERMINA 128

DIAZ MORI LUZMILA 280

CABEZUDO CABRERA CARMEN 163

ROMERO ANDIA MARIA 127

BRAVO VILLALOVOS LAURA 150

TAPIA ALVARO CANDELARIA 200

MILLA RAMOS ANA 185

SAAVEDRA MONDRAGON MARIA 176

QUISPE LAZARO ARCENIA 145

CASTILLO LOARTE OLGA 180

LEANDRO CABELLO MARIA 90

MARIN GARCIA LUZ 246

HERRERA ROJAS ELENA 135

ACOSTUPA FUENTES NELLY 112

SANCHEZ MONTENEGRO ELMER 130

PAJUELO PORTALES JOSEFINA 196

TARAZONA FABIAN AGUSTIN 266

DIAZ SANTA MARIA CLORINDA 266

CABELLO OSORIO LILIA 221

GARAY NOEL ROSA 324

ROJAS BARREDA CATALINA 200

MONTOYA TORRES MARIA 100


CARBAJAL CAMPOS YOLANDA 100

LORO RECHARTE CARMEN 178

UCHPA BONILLA ROSA 200

VENTURA CERNA TANIA 159

SOLORZANO FLORES MARTHA 154

DIAZ DIAZ FORTUNATA 80

SORIA BARTOLA ISABEL 180

QUISPE FLORES LUCILA VICTORIA 130

BARRENECHEA OSCATEGUI SUSANA 100

GOE FIGUEROA MILAGROS 166

RODRIGUEZ VALERA DORA 135

GRILLO MARMOLEJO JULIA 105

ALATRISTA VIDAL SUSANA 218

GAMARRA HUAMAN ELIZABETH 62

BAUTISTA DE MORAN MERI 112

VELARDE CERVERA ULISES 163

CABELLO RIVERA AYDEE 197

COLLACHAGUA GUERRA ESTHER 80

RANILLA TACO JESUS

VEGA HUAMAN LEONOR 70

ZORRILLA SANCHEZ ZENOBIA 195-07 1/12/2009 2007 160

RANILLA TACO JESUS APOLINARIA 432-07 1/17/2009 2007 207

RAMOS GUTIERREZ OLGA 127


GONZALES CONTRERAS DE BERROCAL
MARGARITA 398-07 2/11/2009 2007 109

TAUMA MELGAR NICOLASA CONSUELO 208-07 2/1/2009 2007 158

NOEL NOEL DE GARAY SANTA DIONICIA 415-07 1/28/2009 2007 114

ROJAS TAQUIRE MARA ISABEL 109-07 1/25/2009 2007 63


CHAHUA MELGAREJO DE YAURI
EUSTACIA 163-07 2/18/2009 2007 97

VILLANUEVA DVILA MARA DEL PILAR 110-07 1/24/2009 2007 120

PADILLA VILLANUEVA JUANA BAUTISTA 212-07 1/4/2009 2007 108


ESPINOZA MARTINEZ DE SERNA ROSA
MARA 181-07 3/8/2009 2007 121

RIMAS URETA DE VILLARREAL AURELIA 182-07 3/12/2009 2007 97

TARAZONA DOMINGUEZ FLORENTINA 121-07 1/21/2009 2007 80

ALVAREZ CUBA GABRIELA PATRICIA 138-07 1/9/2009 2007 86

YUPANQUI SILVA ENCARNACIN 142-07 2/4/2009 2007 100

GAMBOA ISIDRO DE BUSTOS TORIBIA 122-07 2/8/2009 2007 80

CORDOVA RODRIGUEZ OPDULIA 100

SOLORZANO ULLOA YOBANA MARGOT 184-07 3/6/2009 2007 107

CALERO GARCIA MIRIAM SOLEDAD 137-07 1/23/2009 2007 87

VASQUEZ VICENTE VICTORIA MARGOT 104-07 2/15/2009 2007 146


GERNIMO ORTIZ DE ROJAS DELIA
MERCEDES 178-07 2/5/2009 2007 117

AGUILAR GOMEZ HAYDEE BEATRIZ 108-07 1/23/2009 2007 120


PARIONA DE BOHORQUEZ JACINTA
MARIA 083-07 11/14/2008 2007 50
VALIENTE CALDERON DE ROJA
JUSTINA 180-07 2/22/2009 2007 80

PANTOJA VEGA MARUJA 179-07 1/18/2009 2007 60


SILVA SILVA DE FERNANDEZ MARA
BERBELINA 144-07 1/13/2009 2007 77

ESPINOZA CASTAEDA RICARDINA 166-07 3/4/2009 2007 54


EULOGIO DE GARCA JOVITA
GEORGINA 160-07 3/2/2009 2007 53

FABIAN VILLALTA ERNESTINA VICTORIA 206-07 3/13/2009 2007 60

BERRIO QUISPE MARGOT DEL PILAR 105-07 2/13/2009 2007 93

SANCHEZ VALLADARES FELY A. 119-07 2/19/2009 2007 76

IDME ALEGRA GLORIA ROSA 177-07 2/13/2009 2007 110


FAJARDO CHACALIAZA DE LOZA
ROSARIO NELLY 422-07 4/22/2009 2007 65
DE LA RIVA GALDOS DE CUARITE
EUFEMIA 183-07 1/2/2009 2007 73
ZAMBRANO PEREZ TEOFILA 353-07 1/12/2009 2007 61

SEGOVIA MEJIA MADRECITA 168-07 1/8/2009 2007 90

CARRION GOYONECHE ROSA 136-07 2/4/2009 2007 60

GUEVARA RANILLA ELIZABETH NOEMI 116


PIMENTEL MORALES DE VILLANUEVA
FLORENCIA 118-07 2/1/2009 2007 64

LAZO CASTRO MARIA ANGELICA 182-03 8/11/2004 2003 67


GARAY NOEL DE DIONICIA
ENCARNACIN SANTA 097-07 1/16/2007 2007 60

TRIGOSO CHISTANA EDNA 120-07 2/6/2009 2007 76


SERQUEN ARANZABAL GRACIELA
JAQUELIN 210-07 3/15/2009 2007 60
POLANCO ARIAS DE MORENO FLORA
HIPOLITA 194-07 2/23/2009 2007 82

PRADO SALVATIERRA ALICIA MARIA 196-07 2/16/2009 2007 65

SANTOS LEN ROSALA EUGENIA 162-07 2/8/2009 2007 64

CHAVEZ CARRASCO ERASMA 55

BRAVO PIZAN ARCADIA 130

OLAYA DE LEON MARIA

MINA POMAPILLO EDITH 120

FLORES CARBAJAL VILMA 166

RUBINE FAUSTA 132

GAMARRA MARLENE 120

ROJAS MARIA 120

TOVAR NORMA 104

CARVALLO VERGARA LIDIA 136

BECERRA VILMA 150

GUILLEN SARMIENTO MADELEINE 110

VASQUEZ CIBEAS YESICA 63

ARCE MARTHA 82

NAPA FELIX CALUDIO 161


RODRIGUEZ CHAMORRO PATRICIA 182

MENDOZA ANCA LIDIA MARIA 472-07 7/16/2009 2007 59

BACA PAREDES JUANA

BACA PAREDES JUANA 242

GUERRERO RAMOS MARIA 120

CABALLERO LAGUNA MAURA 153

CANTORAL ALCANTARA MARISA 133

VELASQUEZ ALEGRE VICENTA SUSANA 544-05 10/2/2007 2005 NO APARECE EN EL DIRECTORIO


GREGORIO VARGAZ DE CARHUAYAL
ENMA 090-07 11/14/2008 2007 NO APARECE EN EL DIRECTORIO
VARGAS DE CARHUAJULCA ENMA
GREGORIO

ESPINOZA PARDAVE BETTY YOLANDA 203-07 1/23/2009 2007 131

BOYER ARRIARAN MERCEDES ALICIA 987-03 12/9/2004 2003 NO APARECE EN EL DIRECTORIO

PAJUELO MALQUI CELINA 106

MOSCOL AYALA ROXANA 70

VEGA LLAMCAYA TERESA 82

REVILLA ROJAS SONIA 116

CHOQUE BREIBAT OLINDA ROSARIO 291-05 4/17/2007 2005 121

TREJO PEREZ PAULA 391-06 1/30/2008 2006 207

OCHOA VENTURA DINA DORIS 411-06 5/5/2008 2006 97

MARIANO SANTIAGO DE CABELLO ELSA 845-06 2/3/2008 2006 185


DIAZ DE POMATANTA NICOLASA
DELFINA 531-05 5/24/2007 2005 93

MARIO PACHECO DALIA ANTONIA 389-06 9/2/2007 2006 216


ECHEVARRIA GUERRA MIRIAM
YOVANNA 281-05 4/26/2007 2005 181

BALDERA RIVADENEIRA FRANCISCA 595-05 3/22/2007 2005 153

LOPEZ DE QUIONES VICTORIA 217-05 4/1/2007 2005 116

SANCHEZ CUSTODIO SANTOS MARITZA 318-05 5/19/2007 2005 110

ALTAMIRANO CARDENAS GLORIA 304-05 5/9/2007 2005 360


BENITEZ QUISPE ELENA 547-05 7/24/2007 2005 99

QUISPE CUELLAR SANTA EVA 193-05 4/17/2007 2005 136


CORDOVA ZAPATA DE BERROSPI
ANGELA 353-06 3/19/2008 2006 160

CHANCO QUISPE JANNET ALISZON 412-06 2/2/2008 2006 157

LERZONDI RIVERA TERESA MARIA 251-06 1/19/2008 2006 109

MEJIA SAGUA MARLENE 140

MONTALVO VEGA CLEMENTINA 596-05 10/28/2007 2005 153

ILLANES ANDRADE NANCY JUANA 116-05 11/24/2006 2005 112

TRUJILLO VASQUEZ DIGNA 995-03 3/23/2005 2003 195

ALMIRCO POLINO NORMA AMELIA 145-07 10/22/2008 2007 100


COCHACHIN RODRIGUEZ FRANCISCA
PAULA 246-06 11/7/2007 2006 100 OJO CON EL CODIGO EN EL ARCHIVO SU

RAMOS PFURA MARA MILAGROS 413-06 5/4/2008 2006 100

GUILLERMO AYALA CAROLINA 73

RIVERA SULLCA DORIS ELDA 219-06 11/19/2007 2006 108


PEZO HUAMANI DE FARFAN MARTHA
MARIA 295-06 10/13/2007 2006 78

QUISPE CONDORI MARA ISABEL 552-05 5/11/2007 2005 162

CORNE DIONISIO JUSTINA 405-07 5/14/2009 2007 145


VERGARAY ANCHANTE ANGELICA
MARINA 374-05 5/23/2007 2005 71

LIMAS PALOMINO VENANCIA 452-06 1/2/2008 2006 78

ANGLAS ISIDRO CONSUELO ROSARIO 880-06 9/9/2008 2006 129


FERNANDEZ SANCHEZ NIEVES
SANDRA 309-05 4/2/2007 2005 100

ECHEVARRIA ZEVALLOS LIRA 215-05 4/14/2007 2005 105

ROSAS URCOS JACINTA 294-06 1/13/2008 2006 145

QUISPE LIVIA HERLINDA 850-06 6/26/2008 2006 120

MARTINEZ SARMIENTO EDITA LLARA 244-06 10/7/2007 2006 151

TORRES ALVAREZ JOS LUIS 134-07 1/1/2009 2007 204

GUTIERREZ UMAREDA ANA TEODOCIA 119-05 3/11/2007 2005 163


BREA COCHACHI AURORA 388-06 2/14/2008 2006 183

RAMOS ROBLES DEODONIA 421-06 5/20/2008 2006 120

PASTRANA REYES EMILIA 76


GREGORIO VARGAZ DE CARHUAYAL
ENMA 355-06 1/28/2008 2006 178

RIVERA PECHE MARA SOLEDAD 426-06 4/29/2008 2006 109


MALDONADO CONTRERAS DE SANTOS
ALEJANDRINA 459-06 5/1/2008 2006 200

RUIZ FLORES ERIKA 384-06 5/16/2007 2006 83

PRINCIPE ALVA NILA 392-06 5/1/2008 2006 114


VILLANUEVA LLACSA FILOMENA
ESPERANZA 316-05 5/14/2007 2005 230

GUILLEN RIOS LUZ MARIELA 017-05 7/13/2006 2005 92


VERGARAY ANCHANTE ANGELICA
MARINA 108

LOPEZ MATOS DE HERRERA ELADIA 381-06 9/3/2007 2006 154


PABLO LOPEZ DE CRISTOBAL JACINTA
VIOLETA 304-06 1/8/2008 2006 194

ROJAS RAMIREZ CLOTILDE 994-03 4/12/2005 2003 115

ARAGON QUISPESIVANA LEANDRA 537-05 7/16/2007 2005 110


TORRES HERRERA DE GONZALES
ROSA INES 409-06 1/14/2007 2006 163

TORRESA GUIRRE ANA MARIA 147

FABIAN PATRICIO TORIBIA MAGDALENA 382-06 7/22/2007 2006 93

PALOMINO CENTENO ANTONIA 446-05 1/29/2007 2005 106

CASTAEDA BETTY 110

CASTILLO IRRAZABAL ROSA 35

MACEDO QUIONEZ MARIA TERESA 254-06 1/24/2008 2006 77

PADILLA LEON BEATRIZ NORA 419-06 4/23/2008 2006 60

MOLLEAPAZA HUANCA OLGA 291-06 9/19/2007 2006 156

QUILICHE RAYCO MARIA JULIA 708-06 7/14/2008 2006 131

PAJUELO ROCA CARMEN LUISA 727-06 8/7/2008 2006 160

PRADO LAHUANA LAURA 288-06 11/24/2007 2006 149


GIRALDO CHINCHAY GRABIELA
TIMOTEA 991-03 2/5/2005 2003 NO APARECE EN EL DIRECTORIO

TORRES SANCHEZ NELIA 387-06 2/27/2008 2006 158

CJUMO MEJIA MARITZA 301-07 12/19/2008 2007 125


VIZCARRA PORRES CARMEN
MERCEDES 328-07 4/13/2009 2007 129

VARGAS QUIONES MELINA TEOGONIA 672-06 1/12/2008 2006 60

MENACHO CABEZA LUPITA LUZ 393-06 1/27/2008 2006 96

ASTOCONDOR RIVERA MARTHA CLARA 911-03 2/19/2005 2003 153

CAYRO MICHUE LUISA RUFINA

UCEDA ORMEO ELENA CLOTILDE 1042-03 1/1/2005 2003 46

HUARACALLO ROSALES LUZ MARIA 80

COMETHAN SANGUINEZ FABIOLA 54

VILLANUEVA ALEJANDRO JUDITH 1033-03 2/13/2005 2003 47

FLORES SOTELO VALENTINA 50

HUAMANI ANAYA CARMEN ISABEL 1031-03 1/13/2005 2003 63

HUERTAS DE LARA ENEDINA 1016-03 2/3/2005 2003 53


OBREGON OBREGON JULIA
VICTORIANO 1032-03 2/3/2005 2003 38

GOMEZ CORDOVA ANGELA 1018-03 4/16/2005 2003 55

CARDENAS LEALLO CLARA MARIA 986-03 1/14/2005 2003 46

CAYCEDO CHAVEZ MARI A 50

BAZAN LAZARO AURELIA 58

ORTIZ YUCRA HERMELINDA 917-03 5/26/2003 2003 36

MAYTA BUSTAMANTE YOLANDA 73

CAYRO MICHUE LUISA RUFINA 989-03 1/14/2005 2003 144

REYNA PELAEZ AMERICA 95

MENDOZA GAMBOA DORIS 44

VARILLAS SARAGOZA OLIVIA 50

TORBISCO BENITO LUZ MARINA 1044-03 2/20/2005 2003 51


SAAVEDRA CASTILLO MARIA TERESA 874-03 1/9/2005 2003 84

CAIHUA QUISPE JOSEFINA 53

LOPEZ DIAZ TERESA 1001-03 1/19/2005 2003 104

CAMONES TREJO ELIZABETH J. 1034-03 1/24/2005 2003 88

FERNANDEZ LEVANO ELVA 60

TINTAYA SILGUINUA SATURNINA LUISA 1003-03 6/7/2005 2003 49

ABARCA OLIVERA IRMA AURELIA 1030-03 2/17/2005 2003 50

SAAVEDRA ESPINOZA MARIA 86

CHACON SILVA MARLENI NOEMISA 861-03 1/2/2005 2003 44

ROJAS RODRIGUEZ ELENA 51

BALLADARES TUCO PEIRONA 1002-03 1/27/2005 2003 53

TAPIA MILLA LUCIA 59

FLORES GONZALES ARMANDINO 915-03 6/5/2005 2003 62

VALER MONTES BASILISA 996-03 2/9/2005 2003 56

BALBOA CERNA SABINA 54

TRUJILLO ALPAJAR REYNALDA ELIZA 919-03 2/13/2005 2003 58

ALARCON VASQUEZ INOCENTA 64

LEIVA QUIONEZ NILA 53

ESPINOZA GARCIA BELINDA 53

CHAVEZ PUMASHUNCO IRENE ENILIA 56


ESQUECHE CASTAEDA FRANCISCA
SINECIA

MUOZ DE SANCHEZ EDUVIGES 672-03 10/6/2004 2003 48

CHACAS RODRIGUEZ SANDRA IVONNE 473-03 9/7/2004 2003 57

HILARIO YAULILAHUA YENNY 627-03 12/13/2004 2003 37

PEREZ ARENAZA GUDEY BETTY 645-03 1/14/2005 2003 36

FLORES ORTIZ MARIANA 693-03 5/18/2005 2003 56

SALINAS CAPILLO OLINDA 45


SOLIS ESPINOZA OTILIA 50

MATOS VILLANUEVA ANIDA GLORIA 471-03 2/17/2003 2003 34

ROJAS VASQUEZ NORA MERCEDES 465-03 2/20/2005 2003 66

GARCIA PUCURIMAY ELIZABETH 668-03 2/4/2005 2003 70

ALVARADO SOTO DALIA 705-03 5/10/2005 2003 59

PEDREROS DE LA CRUZ JUANA 46

TOVAR BLAS ZENAIDA 640-03 5/4/2005 2003 40

AGUILAR RUPAY MARY LUZ 665-03 2/21/2005 2003 37


ESQUECHE CASTAEDA FRANCISCA
SINECIA 488-03 1/28/2005 2003 76

SALAZAR BELLOTA MODESTA 646-03 5/18/2005 2003 69

ZEGARRA CASTILLO MERLI 44

YUPANQUI HACHA FELICITA 57


MARCHENA GONZALES MARIA
GEORGINA 628-03 3/24/2005 2003 38
CHUQUIGURI MACAVILCA ORSY DE LA
CRUZ 637-03 1/19/2005 2003 56
BRONCANO REYES DOLORA
RAYMUNDA 361-03 2/5/2005 2003 39

RAMOS VILLAZAN ISABEL GUILLERMINA 480-03 5/24/2005 2003 79

GOMEZ MENDOZA MARTHA 462-03 1/7/2005 2003 50

AYALA QUISPE SOLEDAD 472-03 3/24/2005 2003 51

SANABRIA FIERRO MARY ALEJANDRINA 925-03 3/24/2005 2003 49

VIDAL ALMUNACID HERLINDA 30

CORDERO LEGUA ANGELA 49

CRIBILLERO ARTEAGA FLORENCIA 507-03 9/22/2004 2003 54

CARRASCO RAMIREZ HAYDEE MARTHA 647-03 1/9/2005 2003 64

SANTOS BARRETO ANGELICA 690-03 1/12/2005 2003 42

OCAMPO ALTAMIRANO LIDIA LEONOR 677-03 11/16/2004 2003 46

LACHO ANTONIO VERONICA 81

LOPEZ VILLEGAS BALBINA 833-03 1/4/2005 2003 54


AGUIRRE ESTELA MARGARITA ISABEL 638-03 10/26/2004 2003 39

PALOMINO TERRONES MARILU 50

RODRIGUEZ CACERES MARIA 35

TARCILA RIVERA LAZO 28

ARAUJO MIRANDA PROFETA ELVIRA 466-03 5/14/2005 2003 70

MUGA QUIONEZ SEGUNDA 43

UPARI CARIO GLORIA 51

ALVAREZ GARCIA ROSA 52

DURAN QUISPE SUSANA VICTORIA 652-03 8/14/2004 2003 37

FARFAN FANARRAGA FLOR DE MARIA 653-03 1/13/2005 2003 56

CASIMIRO ASMAT MIRTHA ANGELICA 713-03 5/20/2005 2003 82

DE LA CRUZ GOMEZ AURELIA 38

CARPIO PUMACALLAO ELIZABETH 43

CURAY FLORES DOMINGA 689-03 11/27/2004 2003 35

TORRES SILVA EDITA MARTINA 481-03 1/16/2005 2003 50

ARTEAGA VERA ESPERANZA 724-03 2/15/2005 2003 43

BECERRA RODRIGUEZ MARA ELENA 311-07 10/29/2007 2007 86

CORDOVA TELLO PAULINA 728-03 2/1/2005 2003 60

FIGUEROA RIOS MARIA ANGELA 837-03 3/24/2005 2003 57

ARCE VENTOCILLA MARIA 50

ROJAS NUEZ TERESA UBALDINA 499-03 10/19/2004 2003 29

RIMAC HUALLPA ROSA 719-03 8/14/2005 2003 38

DOMINGUEZ ADRIANO LUZMILA 30

HORNA FLORES ZOILA 66

MURACAMI BRAVO ALICIA 76

MATOS VILLANUEVA GLORIA 57

RAZA HERRERA ALIANE 52


ZAMUDIO SANCHEZ DELIA 67

CASTRO GONZALES MARIA 33

RAMIREZ MONTALVAN ROSA 46

CUBA ZAPATA ELENA

SAUCEDO ZULUETA MARIA 45

VILLENA INCHE BRUNO 28

DE LA CRUZ ARANGO DIONICIA 29

AGUILAR OBREGON LUCIA 29

SANTIESTEBAN DIESTRA JIMMY 34

PATRICIO ROJAS JESSY 30

FERNANDEZ ROSALES PATRICIO 35

DELGADO ROJAS HUGO 30

ROSALES RAMIREZ JULISA 45

REYES ZULUETA DAVID 40

BLAS GARCIA FEDERICO 42

CASAVILCA QUICHUA JULIA 35

HOSP. SERGIO BERNALES 43

ARANCIBIA GUEVARA ALFONSO 46

MENDOZA FUSTER MARIA 31

MORAN FERIA NELLY 90

PEREZ CHAVEZ RUDY 35

GADEA ANGELES JOSE RICARDO 30

ARAUJO CABEL MARIA 34

VALVERDE CARRION TEREZA

RAMIREZ HIDALGO NELLY 92

CORNELIA LLANCE TACHO 60

PACHAS SANCHEZ JANETH 40


VALVERDE CARRION TEREZA 160

HERREA MANRIQUE JACINTA 46

BUSTES CASTRO SERATINA

ARTEAGA TRUJILLO ANA 57

LLERENA FERNANDEZ MARIA 57

SAABEDRA RAMIREZ MARIA GLADYS 539-03 4/12/2005 2003 72

MIRANDA TRUJILLO ESTELA 310-03 4/28/2005 2003 80

VASQUEZ NEYRA ARTEMIA BLANDINA 314-03 11/18/2004 2003 72

CASAS HUERTAS ROSARIA 644-03 4/14/2005 2003 53

BUENO BADILLO ROSA JUANA 290-03 11/14/2004 2003 99

TORRES VASQUEZ ZENOBIA 692-03 4/14/2005 2003 NO APARECE EN EL DIRECTORIO

GONZALES ALEJO NORMA 492-03 4/25/2005 2003 57

QUIROZ CRUZANO SUSANA ISABEL 857-03 3/2/2005 2003 73

CARBAJAL AGUIRRE EMILIA VICTORIA 494-03 5/17/2005 2003 80

HOLGUIN DE QUEVEDO CARMEN LETY 419-03 4/19/2005 2003 44

CABANILLAS DELGADO ROSA 30

CALDERON DELGADO JUANA ROSA 731-03 4/19/2005 2003 71

CONDOR ALCANTARA BASILIA VICTORIA 675-03 5/14/2005 2003 55

SARAVIA SARAVIA MARIA 373-03 5/4/2005 2003 100

COTRINA GAMERA AMERICA 850-03 4/9/2005 2003 69

BUSTES CASTRO SERATINA 128-07 1/4/2009 2007 97

RONCAL CABELLOS MARIA LUZ ANGE 322-03 5/14/2005 2003 60

MORALES PUELLES CIPRIANA 631-03 4/30/2005 2003 NO APARECE EN EL DIRECTORIO

SOTO TENORIO MARIA 80

URCIA MEDINA GLADYS LUZ 903-03 6/9/2005 2003 39

TREJO SUAREZ MARIA ESTELA 191-03 3/14/2005 2003 97

ANCHANTE CASTRO HILDA 71


GUZMAN ANGELA 87

TURRISTE VIVAR ROSA ISABEL 827-03 6/13/2005 2003

PASACHE GUERRERO PELEGRINA 406-03 12/14/2004 2003 77

ORTEGA VEGA ISABEL 48

PACCINI UGALDE ROXANA LUISA 716-03 6/9/2005 2003 81

LOAYZA LEON DINA PATRICIA 48

PRETEL DE LA CRUZ CRISTINA ROSA 86

QUISPE VARGAS FLORA ROSALIA 681-03 4/9/2005 2003 69

GRADOS GARCIA NELLY 855-03 1/19/2005 2003 77


VALVERDE HERRERA JESUS
UBERLINDA 497-03 4/22/2005 2003 57

EGOAVIL NAVARRO MARIA NELLY 921-03 8/14/2004 2003 67

URBINA ACHA MACARIA MELITON 505-03 1/14/2005 2003 60

URIBE HALLASI PEDRO ANGEL 508-03 3/9/2005 2003 34

ZAPATA GASCO MARIA VICTORIA 377-03 4/14/2005 2003 100

CCAHUA SONCCO JULIANA 391-03 5/16/2005 2003 54

CASTRO ROSALES JOSEFINA 697-03 5/17/2005 2003 36

DIAZ CHMARGO ANGELA BEATRIZ 398-03 2/24/2005 2003 62

MELLIZO CASTILLO CARMEN ROSA 682-03 4/29/2005 2003 92

DE LA CRUZ LIDIA 68

GUTIERREZ DE LA CRUZ NELLY ANA 370-03 4/25/2005 2003 60

RIOS VALLES TERESA 676-03 7/6/2005 2003 NO APARECE EN EL DIRECTORIO

HUARACA OJEDA MARIA TERESA 410-03 2/5/2005 2003 49

TORRES HERRERA EDITH 35

TORRES COTERA FLOR DE MARIA 486-03 4/18/2005 2003 51

GOMEZ AMEZQUITA MARIA ESTHER 416-03 4/2/2005 2003 91

JR. PIURA 595 100

TIMANA SERNAQUE GLADYS SOLEDAD 285-03 6/18/2005 2003 NO APARECE EN EL DIRECTORIO


LOZADA CHUICA ARGELIA ROSA 853-03 1/26/2005 2003 98

CHAVEZ DULANTO YSABEL 37

QUISPE CUELLO JULIA 630-03 4/15/2005 2003 84

MELENDEZ CERVANTES VILMA 37

CHANTAJE OSORIO LEONOR 50

MORALES JAVELINA EPIFANIA 493-03 3/18/2005 2003 30

CHAPARRO ZUIGA VICTORIA

NUEZ ORILLO BERTHA 49

MARCELO CANDELARIO FLOR 42

REYES DE PAHUACHO JUANA 40

URQUIZO DE GUERRERO ELEODORA 59

BARZOLA MERCADO ANA MARIA 77

GARCIA GUERRERO ELENA 46

CORONEL CHAVEZ EMILIA 27

NUEZ BALVIN OFELIA DEL PILAR 66

BASQUEZ RAMIREZ ANA BERTHA 52

CASTILLO GARCIA MARIA TERESA 37

ZAVALETA VILLAFUERTE BIANCA 62

PUELLES PALOMINO MILAGROS 72

QUISPE VILCAHUAMAN BERTHA LUPE 42

DALENS NUEZ JOSEFINA 50

LAGOS SIFUENTES ELIZABETH 102

OBREGON ESPIRITU CLAUDIA EUGENIA 104

GUEVARA RAMOS ELVA DELINA 58

CRUZ FLORES SARA JULIA 35

HUAMANI OSCO NANCY 35

OBREGON ROQUE ANA MARIA 59


SOLIS PONCE EDITH GLADIS 101

RETTO GAHONA MARTINA MARCELA 58

SANCHEZ DE SEMINARIO ZOILA ROSA 56

BANDA VELASQUEZ MARIA MERCEDES 44

RUBIO MALPARTIDA CECILIA CATALINA 52

CASTRO CALLAN SILVIA LUSMILA 53

INILUPO AMPUERO MARIA 50

HUAMAN FERNANDEZ CARMEN 29

MELENDEZ TERRONES FATIMA 72

RAMIREZ NACIMIENTO MIRTHA 73

MORAN RIOS SOFIA 86

ALTUNA CARDENAS GLADYS VIOLETA 48

ALEJANDRO DOMINGUEZ NORMA 75

ACOSTA SULCA ANA ELISA 55

DE LOS SANTOS GOMEZ HERMINIA 102

JABE BAUTISTA JULGENCIA 73

CHAPARRO ZUIGA VICTORIA 135

HUERTA MENDEZ NINA 51

ALARCON BAYGORREA GAVINA 37

CCELLICARO PRADO MARTHA PAULA 27

RAFAEL ANDRADE BASILIA 34

HUAMANI TITO YOLANDA MARI 50

MAZZETTI DE NAVARRETE MONICA 62

MARIANO BALABARCA GEDILBERTHA 41

LUDEA JURADO MARIA ABILIA 98

BENITEZ ROSALES NELIDA 46

ANTEZANA PUMAYAURI SANTA 86


MALLQUI PRADO LIDUVINA LOYDA 53

SANCHEZ ROMERO CRISALIDA 49

PINEDO TRUJILLO ANA 60

GUILLERMO HERRERA EDITH 97

VASQUEZ AMARO MARIA YSABEL 30

PASACHE VIERA JUANA 56

CONDORI CORI JULIA VICTORIA 45

CHOTA TAMANI RAQUEL MARIAN 36

ROMERO QUILLE AMANDA 35

MAGNO TRINIDAD EVA ELENA 36

ATACCLLA HUAMAN CARMEN ARMIDA 81

VIDAL VEGA JUANA 62

TEJEDA AYALA JOAQUINA

VILLA GARCIA FLOR CASANA 85

CORTIJO FLORES SOLEDAD 58

SARANGO CUNYA GERMAN 58

VILLANUEVA CAMPOS MODESTA 71

MURGA LOPEZ RUTH 49

TEJEDA AYALA JOAQUINA 50

CONDORI ESCALANTE LITA 62

DANIELA DE CUADRO ZUMBA 58

ALVARADO CASTRO ALICIA 76

CUEVA FLORES VILMA 56

CORDANO LOPEZ MARITZA 76

LLACSA GUTIERREZ EUFEMIA 91

SALAZAR CARHUAJULCA MARIA 73

CASTRO CASTRO AMELIA 50


OSCCO GONZALES MARIA ISABEL

AUCALLACHI TORRES EDELMIRA 106


CHUMPITAZ RIVADENEYRA LUCILDA
JULIA 706-03 6/18/2005 2003 112

ARISTE IBARRA SIXTA JUANA 738-03 6/17/2005 2003 NO APARECE EN EL DIRECTORIO

HUARCAYA RAMIREZ HILDA 88

RIQUELME TORRES LIVIA ESMERALDA 95

GELDRES CHUQUIRAY GABINA LUCINA 824-03 6/17/2005 2003 269

TOSCANO CUBA SUSY MARTINA 749-03 6/17/2005 2003 95


MEDINA MOGROVEJO OLINDA
AGUSTINA 746-03 6/14/2005 2003 99

ORIONDO GUILLEN GRACIELA CIP 750-03 6/12/2005 2003 67

SALINAS QUIROZ NELLY 112

PINCHI PAREDES MARTA 798-03 1/17/2005 2003 50

ROSALES PORTILLA CARMEN 177

SALAZAR ARIAS ISABEL PILAR 789-03 6/17/2005 2003 122

MEJIA MILLA DE OROSCO LEYDI 129

RODRIGUEZ MAGUIA ORIA ANGELICA 399-07 7/22/2009 2007 136


DE LA CRUZ VILLANUEVA DE VALLEJOS
ADIVIANA 922-03 5/24/2005 2003 131

RODRIGUEZ GUERRERO AURA VIOLETA 869-03 6/12/2005 2003 135

SUMARI GOMEZ BETTY 680-03 6/17/2005 2003 83

OCHOA HUAMAN MARTHA ELIZABETH 785-03 6/18/2005 2003 69

PALOMINO GLORIA 113

CASTILLO PRADO MARIA JESUS 799-03 3/31/2005 2003 156

ALVIA PAIRAZAMAN SILVIA ELIZABETH 748-03 6/16/2005 2003 105

GARCIA SAMANIEGO LUZMILA 66

VASQUEZ SANDON YRMA LUZ 736-03 6/14/2005 2003 120

QUISPE HUAMAN LIDIA 81

MIRANDA ZELAYA NATALIA 82


CAYCHO SALINA MONICA MIRIAM 787-03 6/17/2005 2003 100

SAGASTEGUI TORRES CARMEN 110

RICALDE BALVIN ELVIRA 150

BRAVO CORREA ANA ALEJANDRINA 72

SEGOVIA FLORES TELSIDA 119


ENCISO ARRUNATEGUI ROSARIO
VICTORIA 384-07 1/31/2009 2007 100

SILVA MUOZ CARMEN VICTORIA 656-03 6/17/2005 2003 74

ESPADA CALDAS CRISTINA YOLANDA 863-03 6/17/2005 2003 170

PANIAGA IRMA ROSA 94

NERIA VARA ELIZABETH 128

LIVIA TRUJILLO OLGA 90

RODRIGUEZ CORDOVA INOCENTA 686-03 6/15/2003 2003 87

VENTES QUINTANILLA IRMA 114


MELGAREJO SULLON MARIA ROCIO
DEL PILAR 714-03 6/17/2005 2003 66

CAMPOS SORIA ANA DE JESUS 666-03 4/14/2004 2003 113

CABELLO APOLINARIO ALBERTA 86

RIVERA LOPEZ ALEJANDRA 807-03 5/30/2005 2003 90

PARIONA PALOMINO LUISA

PARIONA PALOMINO LUISA 103

CERRATE LAZARO MERY 166

RUIZ GOMEZ LUCY 90

DE LA CRUZ CRESPO YNOCENTA 1013-03 4/12/2005 2003 146

MASCIOTTI REBOLLAR CELIA 125

SOTO PORRAS ANGELICA

ILLESCAS PORTILLA CONSUELO 25

PECHE ORTIZ JULISSA 58

SOTO PORRAS ANGELICA 53


LOZADA QUINTO POLAR 35

VILLANUEVA TUESTA YRMA 40

MENEZEZ GONZALES RAFAELA 39

COLLAZOS CARPIO TEREZA 51

AYAMAMANI QUISPE CARMEN 84

RUIZ TAVARA ANGELICA 95

ROJAS SIMON ELY FANNY 42

SILVA PALOMINO EMILIANA 36

LAPA CUTIMANCO DORIS JUANA 40

VILLANUEVA VARGAS SUSANA

RODRIGUEZ TREJO SUSSY 99

PAZ PALOMINO ANA MARIA 80

ORDOEZ MIO MARGARITA 38

PALACIOS INFANTE CONSUELO

ALVARADO VENTURA JACINTA 115

QUIONEZ SILVA YOVANA 87

ZAPATA TORRES MARGARITA 108

IRASABAL HERRERA DORIS 110

NIZAMA BANCES ROSA 96

PALACIOS INFANTES CONSUELO 55

COLLANA VEGA MACLOVIA 134

PEREZ CUBAS ZULEMA 82

GARMENDIA CONDOR ELIZABETH 50

MONTOYA ZUTA YLMER 114

APAZA SALAS ANDREA 66

SAAVEDRA ROJAS ROXANA 43

ANICAMA APARICIO MARIELENA 175


VILLANUEVA PORTILLA VICTORIA 137

ELIAS RODRIGUEZ MARTHA 80

ZAVALA DE CAMPOS GLORIA

REYES ARROYO MARIA 162

ARCOSI SOTO CECILIA 156

OLLAGUE TORRES MARISOL 141

ZAVALA ZAVALA GLORIA 180

LAZO LAZO DUCELIA 99

CURAS YURIVILCA SAVINA 43

VARGAS SAAVEDRA ANA MARIA

CARRANZA GUZMAN EUFEMIA 119

VARGAS SAAVEDRA ANA MARIA 171

REYES LIBERATA

VASQUEZ MANUARI FLOR DEL CARMEN 120

ESPINOZA VIVAR MARCELINA 97

RAMOS YARLEQUE LUZ MARIA 119

ALLCA CAYLLAHUA PAULA 59

CHANCO REYES LYU 87

MALLQUI CERNA ERICKA 60

TENA RIOS CELESTINA 78

VELI LOPEZ ELVIRA 92

ROSALES SALCEDO ROSA 142

SARAVIA ORTEAGA IRMA 74

GONZALES SILVA OLGA 90

SALAZAR MORENO MARGARITA 100

CENCIA APOCLLA JUSTINA

CONDOR MORENO HERMELINDA 128


COLCHAO MONTENEGRO CARMEN 78

PINTO HERRERA GISELLA 108

MOGOLLON ICHU FLORENCIA 121

SINFOROSO NACCHA ANDREA

SINFOROSO NACCHA ANDREA 107

APOLAYA CARBAJAL ENMA

APOLAYA CARBAJAL ENMA 305

ALMEIDA VINATEA JOSEFINA ALBINA 175

ARIMBORGO VELIZ JUANA LILA 164

VIZARREZ TAMARA GRACIELA 90

JORGE BRILLOS CARMEN ESTELA 156

ARRIARAN LAULATE JUDITH 160


PERALES ESCATE DE RODRIGUEZ
MARIA ROSA 678-03 3/29/2005 2003 100

VELIZ YUPANQUI ELENA 132

PUMA PRIETO SABINA TERESA 175

TACUCHE SANCHEZ PAULA 60

GUZMAN CALDAS ROSALBINA 174

RODRIGUEZ VILLANUEVA MARIA 208

PONCE LEONOR BEATRIZ 132

SANCHEZ GAMARRA MARI A 100

ESPINOZA CUETO ROSA ANGELICA 134

CALLE SAAVEDRA LILIA 50

LAUREANO LEON BETTY 73

VIVANCO TORRES TEODORA 64

GUIVIN NORI ROSARIO DEL PILAR 116

ECHEGARAY SIGUAS ELIA

ALEJO MINAYA JANETH 33


ALANYA MARQUEZ JULIA 128

CUSTODIO FERRE MARIA 63

QUISPE VALENCIA BETTY 76

CHAHUA TORRECILLA YOLANDA 135

GALARZA DE LA CRUZ BLANCA 68

HURTADO LURDES 181

YAURIMO SULCA NORMA LUZ 32

RODRIGUEZ PAZ VICTORIA RUTH 60

GALINDO MORENO CLEMENCIA 184

VARGAS VILLANUEVA ANGELA 128

ARROYO AREDONDO DINA 120

ARAPA HURTADO ANGELICA 56

ABARCA MEDINA SOCORRO 47

PASTRANA VILCAS LUCIA 88

ROSALES CONTRERAS FLOR 90

GOMEZ SIHUAS ANA 55

CANCHUCAYA BRAVO MARTHA 71

JURADO GUARDAMINO KATTY 93

QUISPE PINO YANINA 68

PAREDES DELGADO MARIA 78

PAREJA ANYOSA CARMEN 75

GARIBAY TEOFILA LAURA 103

ACUARIO ESPINOZA ISABEL 75

CARRERA ZARATE GERARDA 153

MORENO CHAVEZ AMERIKA 64

DURAN HUAMANI GLADYS 158

SANTIAGO CONDEZO DELFINA 101


SANGUINETTI VALVERDE CARLOTA 167

REVILLA ARRIOLA ROSARIO 92

ROSAS CUEVA RAFAELA 73

CHAPOAN BERTHA 36

VILLEGAS DE RUIZ YDOLIA 45

SAMANIEGO CACERES VICTORIA 50

IZAGUIRRE ESPINOZA NORMA ALICIA 130

RAMIREZ APARICIO JESUS AMERICA 92

CHAGUA JARMILLO DALILA 80

BLAS PEREDA CELINA 82

VILCAHUAMAN CORDOVA JAQUELYN 77

ESPINOZA VEGA EMERITA 27

ORTIZ HUAMAN BENJAMINA 240

ALBERTO DOMINGUEZ IRMA MERY 79

JIMENEZ PAUCAR CARMEN 133

LOPEZ OJEDA EVA 103

ECHEGARAY SIGUAS ELIA 101

ROMERO ROJAS VIOLETA 57

BALMACEDA ALLASI DRELIS 103

GOYCOCHEA MONTOYA MARIA 69

GUARDAMINO AGUILAR JUANA 166

VALDERRAMA LAVADO SANTOS 91

CULCOS MUOZ FELICITA 74

MORMONTOY ALVAREZ FORTUNATA 80

QUISPE PACHECO ROSA MARI A 84

CAUNA HURCUSI MARIA 38

AANCA PALMA JUANA 37


JAVIER MACHACUAY ROSA 100

MURILLO MALPARTIDA DORIS

CHAVEZ RISCO JUANA DELFINA 63

HUERTA GUIO MERY 49

MURILLO MALPARTIDA DORIS 75

ORE BOCANEGRA CARMEN FELICITA

CALLANE VILELA ROSA 201

CHAVEZ PERALTILLA ELIZABET 84

RAFO SANCEZ JULIA 97

OCIMIA SOTO CRISTINA 63

CUERVA DE CUEVA MARGARITA 816-03 1/29/2005 2003 146

QUISPE GARCIA APOLONIO 115

MANCHE RODRIGUEZ ROSA 160

RAMIREZ SAN MIGUEL VICTORIA 819-03 5/17/2005 2003 110

CALIXTO ORTEGA MARIA 68

PAZ PAUCAR SUSANA 105

DONGO OCHOA ANA 100

BANDAN GARCIA PALMIRA 45

DE LA CRUZ V. CLAUDELINA 44

ALVAREZ MONTES SALLI 96

PUMA YZAGUIRRE GLADYS 117

M. CAMPOS ALEJANDRINA

CHOQUE CAARI FELICITAS 65

VELASQUEZ CHIPAO ROSA 185

CARBAJAL RAMOS SONIA 80

MONTAO QUISPE GLORIA 80

LA TORRE CALDERON HILDA 60


ALBORNOZ GUZMAN CARMEN 154

VALLADAREZ MANDOZA ANDREA 62

DAVILA VEGA FLOR MILA 48

COLOS ALARCON FELICITA 102

OLAYA GUIDICHE VIOLETA 96

BERECHE CARDENAS ZOILA 86

SULLON LAZO LIDIA 67

QUISPE MEZA NIEVES 65

VILLEGAS PURISACA ISABEL 36

SANCHEZ DIAZ SUSANA 36

PUQUIO OBREGON DEMOFILA 88

TITO HUAMAN MARIA 74

SOSTO ROMANI VILMA 148

BALDEON LOPEZ MARTHA 29

LUJAN AYMARA HERLINDA ISABEL 25

CAMPOS HUALLANCA ALEJANDRINA 113

COMITIVOS ZAMORA RUTH 81

AGUILAR BONIFACIO ANTONIA 100

CADILLO GUERRERO OLGA 104

JULCA AGUILAR ELIZABETH 113

MARTINEZ CHAPILLIQUEN GREGORIA 60

CHANCA TUPAC GLADYS 100

CURO ESPINOZA ROSA 59

NUEZ COELLO OFELIA 97

BRAVO SUDARIO VILMA 79

CALDERON CHAHUA ANA 73

JAIMES OCHOA FORTUNATA 89


MONTERO CRISOSTOMO MAXIMA 73

LEFONCIO RIVEROS ALEJANDRA 92

MARTINEZ HUALPA MIDALY 40

CUEVA CORREA MARIA 60

FLORES VILLEGA ROXANA 63


RODRIGUEZ RAMIREZ PATROCINIA
AUREA
RODRIGUEZ RAMIREZ PATROCINIA
AUREA 871-03 6/23/2005 2003 151

PAREDES DE VALDIVIA CARMEN 75

ASENJO RAMOS TERESA 91

GARCIA SANTOS CRUZ ROSA AMELIA 806-03 6/22/2005 2003 104

CARHUARICRA COLQUI EUDOCIA 712-03 6/23/2005 2003 74

CACERES CALLA MARIA 707-03 6/23/2005 2003 111


RUIZ ALFARO DE DUEAS SANTOS
YSABEL

CHALLCO CCOA DE JUYO EULACIA 548-06 6/7/2008 2006 62

CUYUBAMBA VIVAR DILMA VICTORIA 737-03 3/26/2005 2003 36


RUIZ ALFARO DE DUEAS SANTOS
YSABEL 93

FORNO FORNO HAYDEE MARINA 683-03 3/26/2003 2003 35

MENDIETA ESCATE JOSE 289-06 1/3/2008 2006 68


GUEVARA MARTINEZ DE MORALES
NORMA GLADYS 285-06 12/6/2007 2006 35
CORTEZ DE CORDOVA YANIRA
YOLANDA 695-03 3/26/2005 2003 43

ZARCO HERNANDEZ MARIA LUISA 519-03 3/26/2005 2003 30

ARENAS ISIDRO JUANA ELENA 544-06 6/20/2008 2006 58


ALVADE FIGUEROA DE CHAQUE LUZ
ANA 629-06 5/28/2008 2006 44
ALCOCER BARRIENTOS DE
VILLARREAL NORIS GRACIELA 549-06 3/14/2008 2006 64

ARAGON RUIZ FERNANDO 321-06 3/15/2008 2006 35

PEREIRA CHUMPITAZ IRMA LUZMILA 663-03 3/26/2005 2003 48

VARGAS DE MANZANILLA HAYDEE 872-03 3/21/2005 2003 34


YSAACS GUERRERO JENNY ESTELA 250-06 11/4/2007 2006 38

LOAYZA LOAYZA BETTY 868-03 3/26/2005 2003 39

VASQUEZ DE LA CRUZ NELLY VICTORIA 808-03 3/30/2005 2003 41

AMES PERALTA VICTORIA ANTONIA 491-03 3/26/2005 2003 52


ALEGRE LAIVA DE MONTES MARA
ANTONIETA 555-06 6/19/2008 2006 44

GARCA LOPEZ MARA VICTORIA 545-06 3/27/2008 2006 86

CASTRO CRUZ MARIA ESTHER 162-06 10/15/2007 2006 36

TRUJILLO ROJAS CELICA 688-06 7/9/2008 2006 55

CHATI RIOS ESTHER ROSA 249-06 1/27/2007 2006 68

CHINCHAY SILVA CARMEN ELENA 511-03 3/31/2005 2003 63

CAYETANO CAYO LUZMILA 65

PINTADO BOLAOS CARMEN YSMENIA 803-03 3/25/2005 2003 28

INFANTE GUIZADO GISELA 812-03 3/30/2005 2003 27


CASABALENTE PLACENCIA AURORA
ERLINDA 659-03 3/26/2005 2003

CISNERAS CARBAJAL CLARA MARIA 671-03 3/26/2005 2003 25

TORRES DE MESTAS ELSA 704-06 8/12/2008 2006 41

ALVAN OCHOA ROSA FRANCISCA 710-03 3/26/2005 2003 42

ALBURQUERQUE PORRA GLADYS 28

LUCAS SERNA EMILIA LUCINDA 097-06 10/19/2007 2006 26

HUAMAN HERRERA EVARISTA 473-06 10/3/2007 2006 25


RUIZ ALFARO DE DUEAS SANTOS
YSABEL 445-06 4/3/2008 2006 NO APARECE EN EL DIRECTORIO

REYMUNDEZ CUNYA JULIA

REYMUNDEZ CUNYA JULIA 75

PRETIL HUAROC CONSTANCIA 25

AGREDA GOMEZ MARIA GUADALUPE


ARELLANO MORALES ROCIO
GEORGINA 262-05 9/14/2006 2005 66

FLORES MARMALEJO AMELIA 69


AGUIRRE ZAMBRANO ISIDORA 48

CASTILLO TACURI ROSA 70

MORI LEON ANA JUANITA 60

CHAVEZ FLORES CIRILA ALEJANDRINA 279-05 1/9/2006 2005 100

REYES DIAZ ELENA JUANA 251-05 1/9/2006 2005 53

AGREDA GOMEZ MARIA GUADALUPE 391-07 4/20/2010 2007 118

GUTIERRES ZAMBRANO CARMEN 60

GAVILAN RAFAELE YRENE CIRILA 255-05 1/14/2006 2005 51

FALCON PUQUIO ROSA SILVIA 254-05 9/17/2006 2005 69

PANDO REYES CARMEN ROSA 257-05 7/14/2006 2005 92

FERNANDEZ PINCO SILVIA 57

VEGA MELGAREJO ROSA 58

GARCIA MENDOZA MARIA MAGDALENA 256-05 3/29/2006 2005 90

LAZARO ASTETE APOLINARIA 60

DIAZ PAREDES MARTHA 58

ALVARADO GALVEZ LUZ 54

RODRIGUEZ GUTIERREZ JULIA 60

MANCHIARI LLERENA AIDA 261-05 9/19/2006 2005 30

VELEZ MORO MORALES LUZ DE MARIA 278-05 7/19/2006 2005 71

AYALA NAVEDOS MARTHA 299-05 9/19/2006 2005 80

PEA JULCA ALEJANDRINA 100

FLORES ANGELES UBALDA 317-05 11/22/2006 2005 110

CESPERES PAREDES HAYDEE 42

HUALLPA CAMPOS GLORIA ANGELICA 275-05 9/13/2006 2005 60

CORDOVA HUAHUACHI REYNA 60

MOSCOSO BARRIENTOS LUCY 250-05 8/9/2006 2005 60

ARAUJO CRUZ ANA 37


GRANADOS BELAUNDE NANCY EDITH 253-05 5/4/2006 2005 92

TRUJILLO RODRIGUEZ NOEMI MAURA 248-05 8/18/2006 2005 80

ANICAMA LEGUA SUSANA 85

LEON FRANCISCO ESPERANZA 62

RAVELO CALIXTO TERESA JESUS 249-05 9/19/2006 2005 90

AYALA ROJAS EVARISTA 60

AYALA DE PEA EVARISTA 282-05 8/19/2006 2005 OJO CON EL CODIGO

GUTARRA TERESA 132

LOPEZ VALERIN MARIA CRUZ 260-05 5/19/2006 2005 60

GUTIERREZ ZAMBRANO CARMEN 277-05 5/13/2006 2005 OJO CON EL CODIGO

YANAC CELINDA EUGENIA

CHAVEZ CARTOLIN CATALINA 320-05 1/23/2007 2005 57

INGA MARIO EVELINA 375-05 1/30/2007 2005 54

ANTONIA CUEVA LUIS 308-05 1/23/2007 2005 79

CRUZATT CORONADO ANA LUZ 321-05 12/22/2006 2005 43

LAYME CORDERO RAQUEL 60

PALACIOS ALBUJAR SONIA

VELASQUEZ GAMBOA YOBANA 78

ALFARO DE FERMIN NORMA 102

CASTRO BORDA YOLANDA 60

GUEVARA PAISSIG AMALIA 119

BORJA CHANGA IRMA 66

SOILVA CUBAS ROMELIA 108

EVANGELISTA VARGAS CARMEN 55

COLLANTES BERMUDEZ FELICITA 95

LEON INFANTE HEIDID 89

PALACIOS ALBUJAR SONIA 65


TORRES CONDORI OLGA VICTORIA 37

JUAREZ MANTILLA ROSA

TRUJILLO ESPINOZA MARIA 89

MATTA CABRERA LORENZA 43

LIMO TRUJILLO MARIA DEL ROSARIO 39

SATALAYA PEREZ LLERME 52

MEZA FARGE CAROLA 118

JUAREZ MANTILLA ROSA 64

AGAMA RETUERTO GRACIELA PORFIRIA 642-03 4/18/2005 2003 NO APARECE EN EL DIRECTORIO

MAGUIO TICLIAHUANCA BETTY

ROMERO SANCHEZ MARIA 72

JAMANCA ROSALES SANTA NORMA 60

SANCHEZ AMACHE MARIBEL 77

LOZANO LAZARO PILAR

LOZANO LAZARO PILAR 79

VALVEDE ROCIO RUTH ISABEL 77

ZEVALLOS L. AVERIANO

DOMINGUEZ PONTE JULIA 250

ORTIZ NUEZ GERMAINE 85

ZEVALLOS DOMINGUEZ SASA 39

BARRENECHEA DOMINGUEZ MONICA 85

RODRIGUEZ CORNEJO HAIDEE 26

CARDENAS GUTIERREZ LUZ

VILLACRES REYES ROSA 67

ROMERO VASQUEZ LIDIA 312-03 5/7/2005 2003 101

ROJAS DAMACEN ROSA VALENTINA 306-03 3/26/2005 2003 93

NINA ARGOTI MARIA ELENA


NINA ARGOTI MARIA ELENA 128

ALCAS MIO AUREA

ALCAS MIO AUREA 740-03 5/27/2005 2003 95

ALCAS MIO AUREA 50

GUERRERO GAVILANO MARIA 87

RODRIGUEZ GUARNIZO ROSARIO 650-03 5/27/2005 2003 44

MORAN YAURY JULIA 63

REYES FARFAN ALEJANDRINA 28

MASIAS MEZA CECILIA 77

VILLANUEVA ROMERO NORMA 43

SOLANO LOZANO MARIA C. 715-03 5/27/2005 2003 82

CANALES GRANOS CARMEN GLADYS 1006-03 5/27/2005 2003 52


JIMENEZ MALDONADO ELIZABETH
FELICITAS 862-03 5/27/2005 2003 52

LOVATON DE GUTIERREZ ANA MARIA 1011-03 5/27/2005 2003 47

RONDOO VERA CATALINA 67

UBILLUS CONTRERAS GLADYS 48

CALDERON CAMACHO SILVIA 31

MARIN PINEDO CARMEN 48

LAURENTE LUJAN ALEJANDRINA 80

CERAS TOTOS ROSANA 54

SALAZAR SANTOS DINA 74

GALLEGOS DE QUISPE ANA AMRIA 720-03 5/27/2005 2003 31

BALLONA FERNANDEZ DORA

BALLONA FERNANDEZ DORA 104

CHUQUICAA SOTO MARIBEL

CHUQUICAA SOTO MARIBEL 106

JUSCAMAYTA GUERRERO MAGALY 32


CHOQUE CALSINA DAMIANA 54

ARROYO GALARZA HIPOLITA

MELGAR BARRANTES HELEN 82

BARRIONUEVO ROMAN VICTORIA 71

UMAN PAUCAR EULOGIA 63

MACHACUAY SAMANIEGO OLINDA 89

ALVARADO REQUELME ROXANA 29

LUCAS JIMENEZ FRANCISCA 38

TENA SOSATODULIA 40

GARRIDO GARCIA JULIETA 53

ESPINOZA POMA SUSANA 29

BRAVO ROBLES INES 52

GERONIMO VILLAGARAY LUISA 37

CHAVEZ AMESQUITA VICTORIA 43

LOPEZ DE LA CRUZ CELIA 33

OBREGON TREJO ELENA 38

LEON CARBAJAL NORMA 94

PORONGO CORDOVA CARMEN 32

SOLANO CHURAMPI JULIA 85

VELASQUEZ PAJUELO JULIA 60

VILCHEZ OBREGON ANA 50

LUYO ARANA RITA 59

ARROYO GALARZA HIPOLITA 90

RUIZ TENORIO ELIZABET 29

VILCACHAGUA TORRES CARMEN 123

LEON VILCHEZ NANCY 33

QUEZADA GAMARRA SUSANA 43


SANDOVAL BERNAL VEDA 29

LAURENTE GUTIERREZ MARINA 70

FLORES MOYA MARIA ESTHER 68

RIVERA VEGA VILMA LUZ 29

HOSTOS SANTOS CARMEN

MEZA SARMIENTO CELESTRINA 45

SAONA AGUILAR ROCIO 43

MELITON RETTI JUANA MARIA 55

AGUILAR BAEZ FAUSTINA 92

MARTINEZ GARCIA ANA 38

SEGURA LOAYZA LUZMILA 48

CABANILLAS NINA INES 85

SOLAGNE DE SOUZA MARINA 84

PEREYRA FLORES BETTY 156

VEGA CHUPILLIN OLIMPIA 70

LAZARO SANTOS PAULINA 29

BERMUDES TOMAS FLOR DE MARIA 46

AQUINO MERGAREJO ISMELDA 74

ARAUCANO PEREZ MARIA 57

ROJAS SANCHEZ MARINA 80

PATIO PINARES EDA JUANA

PATIO PINARES EDA JUANA 795-03 3/29/2005 2003 150

MUOZ CHAVEZ MARIA ELVA 1043-03 12/18/2004 2003 74

RAMOS QUISPE CONSUELO

PEA CUBAS CARMEN 130

CULCAS BORJA ROSARIO 99

TUPA BAOS JUANA 120


CANICELA QUISPE ROSARIO 128

SANDOVAL QUIROGA CALIXTA 103

SALON G. VANESSA 160

SANCHEZ MASA CARMEN ROSA 117


COCHACHIN VILLANUEVA JULIA
MERCEDES 249-07 5/6/2009 2007
DES. EXP.
10952AM1-
TAPIA HUAMANI CELEDONIA 424-07 06 2007 140

HUANCA MACHADO LUCIDA 395-03 4/14/2005 2003 78

HUERTA LOZANO DORA EDELINA 1025-03 4/14/2005 2003 60

HERRERA GIRON MARGARITA MARIELA 411-03 4/22/2005 2003 60

NAVARRO CANTERA ROSA

NAVARRO CANTERA ROSA 80

URTIAGA AYCATE ROSA 88

BLACIDO ALVA VICTORIA

PILLACA LAZON ANTONIA 124

TELLO VARGAS REGINA 40

RODRIGUEZ BALDEON INA 50

CONDE GAMBOA FLOR 57

ARCE HUAYTA FLORA 46

CONDE QUISPE CECILIA 58

BENITES HUAMANI BISILIA 46

SAAVEDRA RUIZ SONIA 84

LLAMOSA DIAZ BENIGNA 42

VERA RAMIREZ MARIA 58

DUEAS MEJIA ROSA

CADENAS FLORES HILDA ANGELICA 73

MENDOZA CONDORI FAUSTINA 68

MAMANI OVIEDO MARUZA 60


MAMANI OVIEDO FLORA 43

ARAUCO APOLINARIO VILMA 47

ESCOBAR HUAMANI GUADALUPE

ESCOBAR HUAMANI GUADALUPE 49

CAPCHA CHUQUINANQUI DELFINA 40

VALLE MAYTA DELIA

AGUIRRE LUNA LINDA OLINDA 136

DAMIAN VIDAURRE LUZ

VALENTIN VASQUEZ NORA 71

PARADA FALCONI MARIA ELSA 26

AGUIRRE LETTI MARTHA 43

GAMERO BARRENECHEA MARIA 41

PANIAGUA GAMBOA MARIA 38

CARBAJAL RIOS MARIA 31

VARGAS CARRILLO YOLANDA 50

CARDOSO CASTAEDA MARISOL 35

JULCA VALLE MARIA

JULCA VALLE MARIA 291

PISCOYA MIO YSABEL

VARGAS LOPEZ DINA ZOLAIDA 378-03 3/29/2005 2003 84

DULANTO PEREZ PASCUALA GREGORIA 381-03 3/29/2005 2003 84

PADILLA VILLANCA TEODOCIA PAULINA 409-03 5/13/2005 2003 75

CABELLO TORRECILLA TEOFILA SIRENA 402-03 3/29/2005 2003 71

CRUZ OSORIO VALERIANA 468-03 3/24/2005 2003 40

PEREZ MACHUCA TEODORA 427-03 3/29/2005 2003 54

GUILLEN CERVANTES TULA

ESCALERA PEREZ ELIZABETH 63


CONDORI CAHUANA MERCEDES 30

GAMARRA CASTRO AMINA 33

ORTEGA SALAS MARIBEL 61

MILLA TALAVERA GLORIA 25

DIAZ BURGA MARIA

DIAZ BURGA MARIA 141

RUIZ CARDENAS JUDITH 63

BAUTISTA ECHEVARRIA JUANA ROSA

BAUTISTA ECHEVARRIA JUANA ROSA 910-03 3/30/2005 2003 101

PALACIOS ROSA 84

BAUTISTA ECHEVARRIA JUANA ROSA 92

LAGO RAMOS SUSANA 67

CABELLO DE RODRIGUEZ ANDREA

CASTAEDA VASQUEZ SEBASTIANA 177-03 3/22/2005 2003 75

RODRIGUEZ CABELLO MARITZA 176

CASIMIRO FLORES GILBERTA 94

BUSTAMANTE ESTELA ANDREA NIFA 164-03 3/22/2005 2003 148

CAURINO VELASQUEZ LUCIA 175-03 3/22/2005 2003 108

BALDEON JULCA BERTHA

BALDEN JULCA DE FLORES JULIETA 879-06 6/30/2008 2006 259

CARO NOLASCO ESTEBAN 79

MARTINEZ DE MAIMA NISTORIA DELIA

MARTINEZ DE MAIMA NISTORIA DELIA 354-03 5/5/2005 2003 83

BONIFACIO CURO JOVITA 74

LOPEZ SACARIAS ANNE LIZ 407-03 5/5/2005 2003 29

SOPLAPUCO CHUNGA ANA 906-03 5/5/2005 2003 71

BACA SANCHEZ NATIVIDAD 62


POMA VELASQUEZ ELENA

POMA VELASQUEZ ELENA 74

RIVERA MACHARI OLGA 65

CAVIODES LOAYSA MERLY 120

LUJAN CASAVERDE NICOLASA

GUERRERO DURAND ROSELLA 35

COTRINA GARCIA FABIOLA 100

PACHAS YALAN NATIVIDAD 104

MONTENEGRO VASQUEZ MARIA 97

BULEJE ESPINOZA JUANA 1000-03 4/12/2005 2003 100

LUJAN CASAVERDE NICOLASA 1014-03 4/12/2005 2003 164

POTOSI MARQUINA ELIZABETH 1015-03 4/11/2005 2003 94

TEMOCHE DURAND MARIA ELIZABETH 209-03 4/12/2005 2003 114

ESPINOZA USCUCHAGUA LUCILA 31

ARANDA OLIVOS EDA 85

VILLEGAS BAZAN BLANCA 80

MURILLO MENENDEZ LUPE 37

QUISPE MITACC CILDA 89

BENDEZU REQUENA JUSTINA

VILELA SAGASTEGUI ROSA EMILIA 143-05 1/31/2007 2005 56

ANAMPA ROMERO TANIA 309-07 1/12/2009 2007 43

PACHECO CHAVEZ MARTINA VIOLETA 312-07 2/4/2009 2007 74

MONTALVAN ORDOES AGUSTINA 308-07 2/3/2009 2007 109

MANUELA ISABEL 291-07 1/14/2009 2007 32

MANTILLA CANTERO CARMEN 841-03 12/14/2004 2003 45

SILVA URRUNAGA HILDA 60

ZETA DAVILA MARLENE EUFEMIA 313-07 2/23/2009 2007 112


CUEVA DIAZ GREGORIA YVANA 44

JULCA ESPINOZA SIMONA GLADIS 287-07 1/28/2009 2007 78

MUOZ ODAR FELICINDA 49

TALLEDO PRADO JENIFER 58

QUINTANILLA ECHEGARAY AUREA 40

REAO FLORES ROSA 38

CORDOVA JIMENEZ ALEJANDRINA 26

CAMACHO LA CHIRA NELLY

CAMACHO LA CHIRA NELLY 29

CERDAN RAMOS VERONICA 29

DEL PINO DORA

CHAVEZ DE LA CRUZ JANET 82

HUAMAN CHIRA MARIA 83

JAVIER JAURI LEONIDAS 32

BARRIOS GARCIA BERTHA

BARRIOS GARCIA BERTHA 169

CASTILLO GUTIERREZ MAURA

CASTILLO GUTIERREZ MAURA 104

VASQUEZ MORALES GLADYS 87

OLIVAS RUIZ MARTHA

CASTILLO VILCA MONICA 111

DELGADILLO RIOS ELIZABETH 104

BUSTAMANTE CARRERA MERLY 110

SANTOS CONDE ISABEL

LOPEZ QUINTANILLA ESTHER 160

ARAMBURU DE QUISPE VIRGINIA 200

CORAL PAREDES ZULEMA 159


ALCANTARA FILOMENA ESTRELLA 204
RECT. R.G.
459-04
TESEN CAMPOS ADA MAGDALENA 189-05 19/10/07 2005 218

RAMOS FLORES JOSEFA 160

GUERRERO VEGA MARYSABEL 94

MORALES VILLAR ELIZABETH 57

RABINES CASTILLO HERLINDA

FLORES RODRIGUEZ JUANA 61

MONTEZA DEPAZ DEISY 84

GAMARRA JARA MAGDA 62

TALIXTO SARMIENTO CLARIBEL 38

TORRES ORTIZ SONIA 86

CACSIRE LLAMOCAS EDMA 38

HUAMANI VIVANCO PAOLA 56

TORRES DUEAS ANA MARIA 30

MOSQUERA MEZA MERY ELIZABETH 56

CASSA ARROYO JANETH 61

ANDRADE VEGA MARIBEL 96

MOZOMBITE PIA MARIA VICTORIA 92

SALDAA VELA FLORENTINA 50

RABINES CASTILLO HERLINDA 48

MAYHUAY SALAZAR ELIDA

MAYHUA SALAZAR ELIDA 117

SUMARI ALCA YULISSA 105

CASTRO PERALTA CARMEN ROSA

CALDERON SALDAA NYURKA LUCERO 196-05 4/14/2007 2005 62

CASTRO PERALTA CARMEN ROSA 60

CRUZADO SAUCEDO MARIANA 84


MARIA PEREZ CECILIA SANTA 61

VASQUEZ EVANGELISTA MONICA 56

PAREDES VILLACA LORENZA 67

COLACHAGUA HUAMAN LUCIA 77

ANTALEON SEGUIL GLADYS 52

ESPINOZA CESPEDES TEOFILA CECILIA

VALDIVIESO SUAREZ YOLANDA 85

MARTINEZ CARMELA FARFAN 52

LUCERO REYES VALENTINA 55

UTRILLA ALVARADO ELENA

UTRILLA ALVARADO ELENA 51

CRUZ COVEAS MARGARITA 45

TERREROS ROMERO MADELEINE

ESPINAL S. FORTUNATA 117

TERREROS ROMERO MADELEINE 72

APAZA VELEZ EMILIA 89

CAMAN PRADO SANDRA

CAMAN PRADO SANDRA 93

CUSIPOMA HUAMAN MIRIAMS 60

PEREZ SALVADOR NOEMI

SALAZAR MEDINA LUCIA 71

QUILICHE RAYCO ALEJANDRINA 84

OBREGON ESTRADA ANTONIO

SEGURA CABALLERO BENITA 124

MORALES AMASIFUEN FLOR DE MARIA 72

FAUSTINO OCHOA KARINA GISSELLA 64

GARCIA CARRASCO MARITZA AMELIA


GARCIA CARRASCO MARITZA AMELIA 357-05 5/4/2007 2005 92

SALAS DE PAREDES JOSEFA 37

HUAMAN CARRERA FLOR DE MARIA 63

ALATA CURO JESUSA 99

BLAS ESPINOZA DIANA MELISSA 180-03 12/5/2004 2003

APAZA TTICA MARIA 388-03 4/11/2005 2003 NO APARECE EN DIRECTORIO

CUBA JANAMPA CLAUDIA 313-03 4/19/2005 2003 NO APARECE EN DIRECTORIO

ALVAREZ DURAND NANCY ROSARIO 305-03 3/7/2003 2003 107

ALLIN DULANTO FANNY 38

SALVADOR RIOS GIANET 57

CARRANZA ALVA CARMEN 58

AVILES CERRUDO ALICIA TEODORA 47

ESPINOZA APOLINARIO LIZ 32

SALAS REYES MARLI 31

HUAMAN CORONADO DELIA 38

ARIAS GONZALES JUANA 363-03 1/19/2005 2003 70

HUAMAN FRANCIA MARCELA 52

CONDE PALOMINO SUSANA 44

PEREZ INGA THAMAR MIRNA 48

MAYAITE ROJAS MIRIAN 71

MERINO CONDE VICTOR HUGO 65

RODRIGUEZ SANTA MARIBEL 75

SANCHEZ MONTOYA MARIA JULIA

MONTENEGRO QUIROZ HERMELINDA 71

ROJAS CARBAJAL MARILIN 80

DE LA CRUZ VILLANUEVA AURORA 58

SANCHEZ MONTOYA MARIA JULIA 205-03 3/30/2005 2003 111


CORTEZ NEGRON ALEJANDRINA 25

ZEVALLOS TAMARA ANTENOGENEZ 59

TENORIO GOMEZ MONICA 60

ESTRADA NUJAR MARIA SALOME 194-03 3/30/2005 2003 56

ELLIS BUSTAMANTE ROSA 88

PEDRAZA DE CASTILLO MARTHA 69

ONCEBAY FLORES NILA JUSTINA 408-03 3/30/2005 2003 90

CORDOVA GARCIA VICTORIA 90

LOPEZ RODRIGUEZ GLADYS 63

AROSTE GIRALDO ISABEL 44

RODRIGUEZ GELDREZ HILDA

RODRIGUEZ GELDREZ HILDA 86

RODRIGUEZ QUIONEZ ANA 54


EN EL DIRECTORIO
EN DIRECTORIO
EN EL DIRECTORIO

EN EL DIRECTORIO

EN EL DIRECTORIO
CODIGO EN EL ARCHIVO SUB GER.
EN EL DIRECTORIO
EN EL DIRECTORIO

EN EL DIRECTORIO
EN EL DIRECTORIO

EN EL DIRECTORIO
EN EL DIRECTORIO
EN EL DIRECTORIO
EN EL DIRECTORIO
EN DIRECTORIO

EN DIRECTORIO