Vous êtes sur la page 1sur 2

grupa a

Ziemia we wszechwiecie .........................................


Imi i nazwisko
Poniszy test skada si z 13 zada. Przy kadym poleceniu
podano liczb punktw moliw do uzyskania za prawidow odpowied. ...........

Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 24 punkty. Klasa

1. Podkrel odpowied zawierajc prawidow definicj planety. 01 p.

a) Ciao niebieskie wiecce wasnym wiatem.


b) Ciao niebieskie wiecce wiatem odbitym od Soca.
c) Niewielkie ciao niebieskie krce wok Soca, o rednicy kilku lub kilkunastu kilometrw.
d) Ciao niebieskie zbudowane ze skalno-lodowego jdra oraz chmury gazw i pyu.

2. Zaznacz prawidowe dokoczenie zdania. 01 p.

Droga Mleczna to...


a) gwiazdozbir.
b) galaktyka.
c) gwiazda.
d) planetoida.

3. Wymie trzy nastpstwa ruchu obiegowego Ziemi. 03 p.

.zmiany dugoci dnia i nocy

wystpowanie dnia i nocy polarnej

wystpowanie astronomicznych pr roku

4. Na podstawie ilustracji, 03 p.
przedstawiajcej owietlenie Ziemi
w jednym z dni roku, podkrel
w poniszych zdaniach prawdziwe
informacje.

a) Soce wieci w zenicie na zwrotniku


Kozioroca / zwrotniku Raka / rwniku.
b) Na pkuli pnocnej dzie jest duszy /
krtszy ni na pkuli poudniowej.
c) Dzie polarny wystpuje za koem
podbiegunowym pnocnym /
poudniowym.

5. Wpisz nazw strefy owietlenia Ziemi


odpowiadajc poniszemu opisowi. 01 p.

Najkrtszy dzie trwa tu okoo 10,5 godziny, a Soce dwukrotnie w cigu roku gruje tu w zenicie.
Strefa midzy zwrotnikowa
6. Oblicz wysoko growania Soca nad widnokrgiem w Moskwie (57N) dnia 22 czerwca. 03 p.

Obliczenia: h=90-57+2327'=5627'

Odpowied: W Moskwie Soce gruje na wysokoci 5627'.

7. Uzupenij poniszy schemat tak, aby przedstawia ustawienie Ksiyca, Soca 01 p.


i Ziemi podczas zamienia Soca.
K Ksiyc, S Soce, Z Ziemia

Z K S

8. Wybierz odpowiedni podpis do zamieszczonej 01 p.


obok ilustracji

a) Wysoko growania Soca na rwniku.


b) Wysoko growania Soca na zwrotniku Raka.
c) Wysoko growania Soca w Warszawie
d) Wysoko Soca na biegunie pnocnym.

9. Zaznacz strzak na zamieszczonej obok 01 p


ilustracji kierunek obrotu Ziemi.

10. Zaznacz odpowied wskazujc, o jaki kt 01 p


obrci si Ziemia w 4 godziny.

a) 15
b) 60
c) 90
d) 180

11. Oblicz, ktra godzina czasu sonecznego jest w Krakowie (20E), 03 p.


gdy w Lizbonie (9W) Soce gruje.

Obliczenia: 20 stopni + 9 stopni = 29 , 29razy4 min. = 116 min. = 1 godzina i 56 minut.

12.00+ 1h56min = 13.56 (godzina w Krakowie)

Odpowied: Gdy w Lizbonie Soce gruje , w Krakowie jest godzina 13:56

12. Uzupenij schemat, wpisujc odpowiednie wartoci dugoci geograficznej i czasu sonecznego. 03 p.

4 0 4 . . . .
10

7.28 7:44 8.00 8:40.

13. Podkrel lata przestpne. 02 p.

1600, 1987, 1900, 2004, 2010