Vous êtes sur la page 1sur 3

Doc.

dr Marek Tabor

MIDZYNARODOWE STOSUNKI WOJSKOWE

Studia licencjackie, dzienne, II rok

KONWERSATORIUM 30 godzin

Zaliczenie na ocen

I. Wprowadzenie do przedmiotu. Pojcie MSW. Podstawowe kategorie.

(wykad prowadzcego oraz Bolesaw Balcerowicz, Siy zbrojne w stanie pokoju, kryzysu,
wojny, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010, rozdz. I i II

II. Wydatki na zbrojenia i handel broni w wiecie. Trendy globalne i regionalne.

Ukad o handlu broni- 2013 (Arms Trade Treaty ATT)

Literatura:

SIPRI Yearbook 2013, rozdz.3 i 5.

Strona internetowa ; Arms Control Assotiation i United Nations (Disarmament)

Mirosaw Suek, Przemys zbrojeniowy I handel broni, w: Bezpieczestwo midzynarodowe, praca


zbiorowa, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

III. Prawno-midzynarodowe regulacje dotyczce uycia siy wojskowej i zakazu jej uycia.
Historia i teraniejszo.

Literatura:

R.Bierzanek, J. Symonides, Prawo midzynarodowe publiczne , Warszawa (rne wydania).

J. Kranz (red.), wiat wspczesny wobec uycia siy zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, Warszawa
2009, rozdz. I.

P. Grzebyk, Ramy prawne uycia siy (rozdz.6) , Bezpieczestwo midzynarodowe, praca zbiorowa,
Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

IV. Kontrola pastwa nad armi. Stosunki polityczno -wojskowe.


Literatura:

B. Balcerowicz, Siy zbrojne..,rozdz. IV.

Zenon Trejnis, Siy zbrojne w pastwie demokratycznym i autorytarnym, Toru 1997, rozdz. IV:
Systemy kontroli nad armia w pastwach demokratycznych i autorytarnych.

V- VI. Siy zbrojne w wiecie- czynniki warunkujce ich ksztat i charakter. Siy zbrojne wybranych
pastw: USA, Francji, Wielkiej Brytanii, RFN,

Rosji, Chin, Szwajcarii, Izraela , Turcji.

Literatura:

B. Balcerowicz, Siy zbrojne, rozdz.V.

B. Balcerowicz ,Narodowe polityki i strategie bezpieczestwa (cz IV) w: Bezpieczenstwo


midzynarodowe.

Military Balance 2013

VII-VIII. Sojusze, koalicje. Siy wielonarodowe

Literatura:

B. Balcerowicz, Siy zbrojne, rozdz.Vi i VII.

M. Madej, Sojusze polityczno-wojskowe NATO (rozdz.8) w Bezpieczestwo midzynarodowe.

A.D. Rotfeld, NATO 2020: nowa koncepcja strategiczna, Sprawy Midzynarodowe nr 4, 2010

Potencja militarny NATO (strona internetowa NATO)

IX X. Siy zbrojne we wspczesnych konfliktach zbrojnych i operacjach pokojowych.

Literatura:

B.Balcerowicz, Siy zbrojne, rozdz.VIII i IX

Kamila Proniska, Wspczesne konflikty zbrojne (rozdz.5) w: Bezpieczestwo midzynarodowe

SIPRI Yearbook 2013, chapter 1 (armed conflict) I 2 (Peace operations and conflict management).

XI-XII. Zbrojenia. Kontrola zbroje I rozbrojenie.

Literatura

B. Balcerowicz,Siy zbrojne, rozdz.X

Marek Tabor, Porozumienia w sprawie kontroli zbroje i rozbrojenia (rozdz.7) w: Bezpieczestwo


midzynarodowe.
Pastwa nuklearne w wiecie i ich potencja (USA, Rosja ,Wielka Brytania, Francja, ChRL, Indie,
Pakistan, Izrael, Korea Pnocna) SIPRI Yearbook 2013 chapter 6 (World nuclear force).