Vous êtes sur la page 1sur 1

Bahagian 1

1 Anda pergi ke farmasi dengan ibu anda.


Senaraikan 8 barang yang anda akan beli dalam Bahasa Melayu.

Anda boleh menggunakan benda-benda yang ditunjukkan di dalam gambar sebagai


panduan, atau anda boleh fikirkan sendiri benda-benda lain sebagai jawapan.

Contoh:

Contoh: Kain anduh

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.