Vous êtes sur la page 1sur 4

8 THE TORCHBEARER LITERATURE VOL. VI, ISSUE I, S.

LITERATURE VOL. VI, ISSUE I, S.Y 17-18 THE OFFICIAL SCHOOL PUBLICATION OF PHILIPPINE NORMAL UNIVERSITY INSTITUTE OF TEACHING AND LEARNING

To Then and Now Heaven on Earth

THE T RCHBEARER
(A Marawi Inspired Poem) By Jem Pelagio
By Angelica Soriano Cleanliness and Transparency can be seen
Gone were the smiles o thy people Like mirrors that can see yourself in between
Gone were the smell of hope. Different resources can be found
Lively o thee children, Like fishes and seaweed that is lying on the ground VOLUME VI ISSUE I BRINGER OF LIGHT JUNE OCTOBER
Who played and run in front of me.
Gone the laughter of old people, Once you see it, smile on your face can be shown
Smiles never really faded. Like children that were in the party and watching the by Khyra Cea
Now, bullets and shards blown. tricks of the clown
Hope of never ending wait again. Everyone is excited to see this especially on summer
Strikes, blows, fire. Like you who like to take photos and be a
The future of peculiar environments, photographer
Now faded with ashes they built.
Then was the fields and fresh wildflowers, Sponges and corals were like its decoration
Once green, colorful and was never shallow. Everything in here are additional to its beautification
Now, red, black, and grey. Fishes, shrimps, and other sea creatures are the ones
For thy sun may not take reign. who completes its community
Who are you to do things like this? Just be sure to protect and respect it wholeheartedly
Who are you to destroy our precious country?
To turn, once a childs dream, Beautiful, amazing, perfect, words that comes into
To a horrifying nightmare. your mind whenever you see it
2,500 people suffered, Like a kid who wants something and wanted to get it
Mental disease, illness, fatigue. Different uses and productivity can be use for daily
Are you guilty even? life
For you understand what you did. Just be sure to use it wisely and protect its own
For you to know whats then and now
Philippine Normal University Institute of Teaching and Learning celebrated their Nutrition
community life
As I begin again, whats then and now for you?
Month from July 5 to July 26, 2017, managed by Professor Lorena Castro to promote the Nu-
trition Month 2017 theme: Healthy Diet, Gawing Habit For Life!
continued on page 2

EDITORIAL NEWS

ni Frances Tigas at Anaq Hubbard By Sherly Mae L. Traifalgar


By Kristen Casul
Kasabay ng pagbubukas ng pagdiri- Read on page 5
wang para sa ika-116 taong anibersaryo
ng Inang Pamantasan na may temang
Celebrating Diversity in Teachers Edu-
By Fergie Dela Cruz
cation ay isinagawa ang PNU Sportsfest
noong September 4, 2017 sa PNU Quad- Read on page 4
rangle.
Nagkaroon ng parada ng mga es-
ni Edrianne Caronan
By Matthew Gabriel tudyante at staff. Matapos nito ay isina-
President Dutertes War on Drugs gawa na ang programa na may kaunting Basahin sa pahina 7
sayawan na nagpasigla sa lahat at sin-
didnt go unnoticed. The increasing imulan na ang mga laro. Ang mga naging
number of people killed in this cam- laro ay Kadang Kadang, Juego de Anillo,
paign has been criticized by people Maria Went to the town, Threading the ni Vermond Lennon Dinglasa
everywhere. Ordinary citizens, politi- Needle, Saluhan ng Itlog at Basagan ng
Basahin sa pahina 6
cians, and even the international Palayok.

Continued on page 3 Sundan sa pahina 2


2 THE TORCHBEARER VOL. VI, ISSUE I, S.Y 17-18 THE TORCHBEARER VOL. VI, ISSUE I, S.Y 17-18 7

From page 1

ni Romeo Colarina Jr. By Hannah Esma


Matagumpay na idinaos ang isa sa turo at malinang ang mga kakaya- Every day we experience different situations,
The celebration started off with mga pinaka-importanteng kaganapan han nila at mas lalong mapaunlad As we wander in time with the course of our actions
a parade where each section show- But have we ever wondered how life really goes?
sa PNU na idinaraos taun-taon, ang ang mga talentong kayang ipakita
off their own headdresses. Dr. Es- Are we inside a figment that clandestinely flows?
Pinning Ceremony na may temang sa pagtuturo. Ito ay nagsisilbing
coto of the PNU clinic held a Nutri
-Forum for the whole ITL to par- Patnuro 2017 na kung saan nagka- tagumpay sa kanila dahil silay ma-
ticipate in. She spoke about the lugod na tinatanggap sa propesyon We usually interact with things we dont completely
roon ng dalawang magkahiwalay na
healthy diet everyone should prac- ng pagtuturo. Isa itong tanda na understand.
araw na selebrasyon, noong Hulyo
tice. Students from Grades 4 to 10 kanilang naabot ang milyahe sa And normally execute things as it was planned
26, 2017 at Setyembre 29, 2017 sa But could we ever comprehend how life really goes?
also organized a food bazaar host- kanilang buhay. Lumahok sa
ganap na ika-1 ng hapon sa Bul- Guhit ni Milkizedic Esto Jr.
Are we inside an imagination that no one knows?
ed and led by the Youth Entrepre- taunang pinning ceremony ang
neurs Cooperative School (YECS) wagang Geronima T. Pecson. mga nasa ika-4 na taon ng mga
where every grade level prepared Ang Pinning Ceremony ay isang gurong mag-aaral ng FAL, FES at Until the day of demise, we cant reason with the fath-
nutritious and delicious snacks and Ni Edrianne Carvin Caronan omlessness of life
tradisyon na kung saan pinaparanga- CTP, mga propesor, mga associate
meals for everyone to enjoy. It also deans ng mga faculty at ang Mga kalyeng may pinta ng dugo Even if we question the reality, it just forms strife
lan ang mga estudyanteng guro
serves as a practice for the students But how would we ever discern how life really goes?
upang makapagsanay sa pagtuturo. direktor ng Instituto ng Pagtuturo Sa bawat eskinitay may nakakubling bangkay at
aspiring to be an entrepreneur or a Are we inside a fictitious realm that grows?
chef. Itoy nagsisilbing seremonya sa mga at Pagkatuto na si Dir. Ruth Rega- buto
nasa ikaapat na taon na magtuturo lado sa unang araw ng Patnuro. Sa Mababakas ang pagtatakip-silim sa syudad
All throughout the celebration bilang gurong mag-aaral sa labas ng ikalawang araw naman, mga gu- Kailan kaya maibabalik ang kapayapaan at seguri- What really are the secrets of the universe within?
there were a lot of contests admin- pamantasan. Silay pinapadala sa mga rong mag-aaral mula sa FBeSS, dad? Because the line between existence and dream is thin.
istered that every student joined in. ibat-ibang eskwelahan na kung FSTeM at IPHERDS ang dumalo sa Is it possible theres only one reality that subsists?
The contests and winners are: nasabing selebrasyon. Putok ng baril ang naging tilaok ng manok ng pama- Or are there other dimensionalities on the list?
saan doon sila pwedeng makapag-
Sandwich Making Contest yanan
(Grades 4-6): Mula sa pahina 1
Mga bombay isinisigaw ang kasamaan ng mga reb- Mother Earth
elde By Matthew Gabriel
Grade 5 Timothy Nagambala ang syudad, tila apoy kung lumaki ang Once in a far away place
Mavee Gabriel M. Datu, Princess kaguluhan A Queen was known for her peaceful ways
Bhryna D. Mata, Neylan Marie T. Habang naglalaro ang mga guro naman ay nakuha ng 10- Schon at Kalsada ay yumanig dahil sa panaghoy ng mga ma- No one knows what her real name was
Dacera, and Sebastian D. Varilla at staff, nagsagawa rin ng Laro ng ang ikatlong gantimpala para sa 8- mamayan For she had ruled for the century that passed
Lahi ang Institute of Teaching and Chomsky. But all of them knew her worth
Cooking Contest (High School):
Learning kung saan sinubok ang Isang karanasan na ang dulot ay bangungot So Mother Earth was the title given to her
Grade 9 students Nakakapagod man ang araw na
bilis, liksi at galing ng mga mag- Nakaukit na sa isipan ang pangyayaring masalimuot
iyon ngunit naging masaya naman
Michelle Biasbas, Frank Ronald Apa- aaral sa paglalaro. Ang mga larong Kamag-anak ay nasawi, pamilyay nagkawatak- The kingdom was going fine
ang bawat isa. Sa panahon ngayon
tan, Andrea Ferrer, and Irish Abigail ito ay Pagbuo ng Hugis, Idaan sa watak Until one such terrible time
na ang pinagkakaabalahan ng mga
Oprenario Bilis, Basalleyball, Putok Lobo at Sa bawat mukhay masisilayan ang luhang patuloy Creatures came from the unknown
tao ay teknolohiya, nakakalimutan
Sako-Sako, Grupo-Grupo. Sa sa pagpatak Violence was the only thing they've shown
Essay Writing Contest: na nating maglaro ng mga larong
bawat laro ay nakita ang pag- The Queen tried to talk to them
Grade 10, Jericha Cyrell Janaban pinoy. Kaya masasabi ko ring na-
tutulungan ng bawat pangkat. Ban- Nasawi man ang Marawi, babangon mula sa gabi ng But it just worsen this problem
(High School) katulong ang Laro ng Lahi upang
dang hapon ay ginanap ang Pampi- pagdadalamhati
ipaalala sa atin ito. Ang paglalaro
Grade 5, Rovic C. Tirad (Elementry) nid na Palatuntunan at iginawad Ang kadilimay nasundan ng mga sinag ng araw na The kingdom that was once green
ay hindi lang basta nasisiyahan ka
ang mga parangal. Nakamit ng 9- dulot ng pagpupunyagi Was burnt black by these killing machines
Slogan Making Contest: sa ginagawa mo, dapat ay natutu-
Dewey ang unang gantimpala. Sa- Tuluyan na ngang napuksa ang mga impakto ng Not even the Queen's most powerful quake
Grade 4 Biggs (Elementary) nan ka rin mula sa mga ito.
mantala, ang ikalawang gantimpala lungsod Would make those beast know their mistakes
Grade 9 - Woolard (High School) Nasawi, nagdalamhati, nagpunyagi, sa huliy muling And as far as everyone knows
Larawan ni Evita Romero magbubuklod The Queen is dead and the Kingdom is lost
THE TORCHBEARER FEATURE VOL. VI, ISSUE I, S.Y 17-18 6 3 THE TORCHBEARER VOL. VI, ISSUE I, S.Y 17-18

Ni Vermond Lennon Dinglasa


Tunay na ang Pamantasang Nor- akademiko ay ang: Math Club, ginanap noong Hulyo 27 sa Audio
mal ng Pilipinas ay linangan ng Science, Robotics Club at Torch- Visual Theater. Maraming mga
pagtuturo at pagkatuto, pagkat hin- bearer. Sa interest clubs naman ay manonood ang naghiyawan upang
Continued from page 1
di lamang karanungan ang mai- ang Arts Club, South Korea in ITL maipakita ang kanilang saya habang
papamana rito kung hindi, ang mga (SKII), Campus Ministry, at iba pa. nagtatanghal ang mga kalahok sa President Dutertes War on Drugs with the words I am a Pusher. drugs just to make money. Some
karanasang hindi makakalimutan, Bawat samahan ay mga may kani- nasabing patimpalak. Sa mismong didnt go unnoticed. The increasing Dont be like me isnt evidence might not want to do it in the first
mahalaga man o hindi. kanilang layunin kung kayat ang araw na ito ginawaran ang ika- number of people killed in this cam- enough. Further proof would at place but are forced to due to the
Maraming okasyon ang naganap mga itoy itinatag. Masasabi kong siyam na baitang bilang kampeon. paign has been criticized by people least give some sort of closure to circumstances that they are in.
sa ITL tulad ng Club Fair noong ang bawat samahan ay isang opor- Sinundan naman sila ng ika-pito at the victims relatives and love Maybe the government should think
tunidad para sa mga mag-aaral da- everywhere. Ordinary citizens, politi-
Hunyo 28. Naging masaya at ika-sampung baitang. Masaya na- ones.
matagumpay ang aktibidad na ito hil ito ay nagsisilbing tulay para sa man ang ika-walong baitang cians, and even the international com- of something else to do with the
sapagkat marami ang aktibong lu- pagkakaroon ng mga bagong ka- sapagkat nagkaroon kami ng bagong munity has expressed their thoughts Some would argue that its better drug users, such as offering more
mahok dito. Para sa akin, isa itong kilala, kaalaman, at karanasan. karanasan. and concerns in relation to this war. to just kill them off because they job opportunities or some vocation-
magandang karanasan sa bawat Matapos mailunsad ang kauna- Sa nagdaang mga pangyayari, Some praised the president for doing are practically useless to the socie- al lessons. Yes, the government al-
mag-aaral upang mas lalong ma- unahang club fair, ipinagdiriwang masasabi kong mahirap man sa ITL, a smart move, and some con- ty. But isnt that what rehabilita- ready has these projects but they
paunlad ang kanilang kaalaman sa naman ang Hulyo, ang buwan ng masaya pa rin dito dahil ang mga ito demned it for violating human rights. tion centres are for, to help you get need to make it more accessible to
bagay-bagay. Malaya ang lahat na nutrisyon. Sa buwang ito ginanap ay nag-iiwan ng makabagong kara-
ang nutri-jingle, isang patimpalak In the middle of numerous controver- over your addictions from certain the poor. The Philippines has a
makapili ng hanggang tatlong sa- nasan at kaalaman. Ika nga nila,
mahan o organisasyon. puno ng kantahat sayawan. Itoy Ang buhay ay pabago-bago, sial, events like the killing of alleged substances? Another problem here huge population and theres no
Mahahati sa dalawang sektor ang tunay na inabangan ng mga mag- maaari nating asahan ang mga drug users without prior evidence, is that people who used or are ad- denying it. It would be wasteful if
mga organisasyon; akademiko o aaral simula nang ito ay inansunsyo bagay na di-inaasahan. Ganoon including the killing of Kian Delos dicted to drugs are usually given we wouldnt be able to incorporate
academic clubs at interest clubs. ng pangulo ng Student Govern- din ang buhay ng isang mag-aaral Santos, a Grade 11 student whose that big of a work force into our
Ilan sa mga organisasyong nabibi- ment, Mikaela Luke Carls. Ang ng ITL. up on, automatically. Instead of
death just added gasoline to the fire. system, as it could be a of a huge
lang sa patimpalak ay killing them just send them off to
The Philippines as a nation is now
rehab and if the rehabilitation was help in our country.
politically divided more than ever.
Outrage and protest were seen in dif- This is not to insult the current
ferent parts of the country. Social me- admiration, but a simple criticism
dia sites became a battlefield and pro- so that they could do a better job.
tests are going against each other. Nowadays, its all about picking
One would say that this is the correct sides, its either you agree with the
president or not. But what most
thing to do, but is it really the solution
people cant see is that there are
that the country needs?
some who are just in the middle,
Drugs has always been a problem proved to be ineffective after dis- some who agrees and disagrees on
and there is no denying that, but the charge, the rehab centre should certain aspects of the current ad-
way that the president is handling have a part in the blame. Thats ministration. Let us not forget that
this situation is quite troublesome. simply just an indication that they we are still one country. We should
The way that he gave the police are not doing their job properly. not be tearing each other apart but
somewhat an absolute power to kill To avoid this maybe we should try rather help each other for the great-
anyone that they think is a user or to improve the rehabilitation pro- er good. This current situation goes
pusher can only lead to more prob- beyond the anti and the pro govern-
cess in order to make it more ef-
lems. That move alone would in- ment, our future and the future of the
fective. It is proven that most of new generation depends on it. We
crease the power of corrupt police
men to abuse anyone that crosses the caught drug users are part of need to be united now more than ever
their paths. This is not to say that all the poverty demographic. It also for the greater good. How can we
of them are corrupt but the fact is seems like the government has possibly face other nations when we
that some of them are. This is like given up on helping them, consid- ourselves are divided? Its good to
saying that you can kill people as see that everyone is at least interested
ering the fact that the Philippines
to help make our country better than
long as you prove that theyre a has the biggest unemployment rate it is. At the end of the day, we are all
pusher or user. But the problem it whole Asia. This two facts could Filipinos interested in one common
with that is in some cases they dont conclude that as a way of income, thing, making the Philippines great
present valid evidence or due pro- for a better tomorrow.
some are forced to buy and sell
cess in their killings. A simple card Cartoon drawn by Daphnie Ballesteros
4 THE TORCHBEARER EDITORIAL VOL. VI, ISSUE I, S.Y 17-18 THE TORCHBEARER VOL. VI, ISSUE I, S.Y 17-18 5

Gender roles are regarded as the generalization, I mean to say some men are embracing feminism, the be-
way how women and men are ex- did or do belittle women. The prejudice lief that men and women should
pected to behave in society based towards women did not start when they have equal rights and opportuni-
on their sex. In the past, it is tradi- were reprimanded for eating an apple ties. Prominent media and celeb-
tion that men are supposed to act though some argue it did. The trail rities have also campaigned for
leads to ancient Greek writers who did equal rights and chances be- By Kristen Casul
as the provider. Men are ex- Why do people say that Grade 7 As a Grade 7 student, many chal-
tween men and women. is the happiest part of school life? not mean that it harms everyone. lenges are in our way to the next
pected to work for the familys
Though, as opposed to misog- Indeed, it is the happiest part of It is prevented by anyone of us grade. Investigations and research-
finance and as well as protect yny, too much feminism can es found out that Grade 7 students
our high school life. because we are scared that our
the family. In contradiction to also result to some being Children ages 11 to 13 in Grade parents will go to the office.This still have the trait of being playful
that, women are viewed as the prideful and arrogant. 7 or commonly called freshmen, stage is much happier than our and naughty but our minds are ma-
ones who care for the younger encounter many changes in their elementary days. We found new tured. Guidance from parents plays
In some instances, it is better life, the first stage of high school friends, new experience in life, an important part to us. Parents
members of the family. They are
to have the traditional way of life. Some had fun experiences new challenges, new club or- should check our activities and
to stay at home, clean, cook, how men and women are sup- while others had bad experiences. ganization membership which know who our constant compan-
look after children, and not work posed to act simply because Social media counts a lot in this develop our undiscovered skills ions are.
to support the family financially scientifically speaking a ma- As we, freshmen, grow up, our
stage of life of the children. They and talent that makes our life
as men do. jority men can handle more meet many friends on this social more meaningful. minds mature. We make our own
physical activities than women media which sometimes lead them There is no substitute for decisions and try to do things on
This uniform tradition is most-
though there are some strong to better opportunities in life. Due hard work. These are the seven our own. We tried to discover
ly taught to children by their women and weak men in the to social media, it helps them to words said by Thomas Edison things we dont still encounter and
parents and other adults sur- world. It is good that people the very best is we try now to han-
have a better communication that we always hear from our
rounding them. They teach pro- can adapt to women taking the about assignments, projects and parents, friends, and teachers. dle situations or harder challenges
fessions; personality and domes- lead, but sometimes its better other lessons. Bullying is also a Words that can guide us in our we encounter thus to prepare our-
tic traits; clothing; and even col- to stick to the status quo and part of this first stage of high new life as a student to succeed selves to the next stage of our high
ors divergently for boys and let men do the work. Letting school life but it does school life.
girls. How often in a household men do the work doesnt mean
does a pink car or a blue doll that we should just stick by
and watch, it also means that was intimidated by him, because for him in the TLE room for his
appear? Sometimes not at all at first glance, youll never guess birthday, which also served as his
By Fergie Dela Cruz we should help in some ways By Kristin Marie Napalan
even. How did simple colors By Fergie Dela Cruz that we can. That is the true how kind-hearted this man was. last day in the office. A big sur-
have the power to determine
I remember being amazed as I
attainment for equality, it However, people always remind prise for a man who poured his
took in the view of our Inang
how feminine or masculine a per- doesnt just mean that equality is me how I must never judge a heart into everything he did. It
exhibit hatred towards women in their Pamantasans courtyard two
son is? And why do some in a so- preserved works. Presently, there have having equal everything, if eve- book by its cover. Indeed, you was our way of showing our huge
years ago, back in seventh grade.
ciety follow suit with it? rything that we have is equal, shouldnt, for if you would ask appreciation for his services. He
been numerous reforms made, espe- Students gathered around, with
then what difference does it those who knew him by heart to was dedicated to his work. He has
those who are in grades higher
Moreover, because of the pasts cially for women. More and more have from communism? Equali- describe him, they will immedi- been working for PNU even be-
than us greeting each other with
assumption that women are women engage in independence and ty is having equal rights, oppor- ately respond with different syno- fore my sister, who is now an
hugs. For a split second, I pan-
fragile and men are strong, gain control of their own household. tunities, and being given the nyms for the word kind. alumnus of ITL, went here to
icked, because I cannot spot the
men took pride and practiced mi- Some attain higher education than just chance to serve people using line for sixth grade students. It
Whenever I go to the canteen to study as a highschool student.
sogyny. Let me stop myself there, stay at home Even more so, women your skills. was also at that moment that it
buy food during lunch time, I al- Like that surprise party, this
that was a hasty (and even men) ways choose to go straight for- letter also serves as a big thank
hit me that I am not in sixth
Cartoon drawn by Sophia Marciano ward then left. Its the path that you to him.
grade anymore. I am now in
will let me pass by Mang Ge- Mang Genaro, I, along with the
highschool.
naros (or as Ive learned, could rest of the ITL family, would like
For it is the flag ceremony
also be affectionately called as to thank you for being there with
held during Mondays about fif-
Mang Genars) hideout. The us whenever we needed you.
teen minutes before classsome
smell of fried fish would waft Thank you for being the kind, re-
of the staff is readying the
through the air and my stomach liable, and dutiful person we
equipment to be used. Thats
would grumble and I will walk a knew. You would always forever
when I first saw Mang Genaro,
bit faster, eager to eat several be in our hearts. Our memories of
with his maong pants and simple
yummy rolls. you would be kept dearly. May
t-shirt.
It was in eighth grade when the you rest in peace.
Im not going to lie. At first I
ITL family held a surprise party

Centres d'intérêt liés