Vous êtes sur la page 1sur 2

BIROUL NOTARULUI PUBLIC: FINARU LULU

FISA DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL

Denumirea formularului:
Codul formularului..
Pret unitarU.M..codul

Cantitatea numerele(seria)
Formularele Data si semnatura
Felul sI numarul Numele si prenumele neutilizabile celui care preda
Data formularului de primita eliberata Stocul de la la primitorului (numarul si formularele
primire sau seria) neutilizabile
eliberare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9