Vous êtes sur la page 1sur 149

________AMX 550________

Czytnik OBDII/EOBD

www.automex.pl
Zastrzega si prawo wprowadzania zmian technicznych.
Tre instrukcji obsugi nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszcze wobec firmy Automex Sp. z o.o.
Niniejsze opracowanie ani jej fragmenty nie mog by powielane w adnej formie ani przekazywane za
pomoc jakichkolwiek nonikw elektronicznych lub mechanicznych, z kopiowaniem i zapisem
magnetycznym wcznie, bez pisemnej zgody firmy Automex Sp. z o.o.

Copyright by Automex Sp. z o.o., Gdask 2001

Instrukcja obsugi, edycja 1.50


maj 2013

AUTOMEX Sp. z o.o.


ul. Marynarki Polskiej 55d
80-557 Gdask
tel. +48 585220620

www.automex.pl
automex@automex.pl

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.obdii.pl


SPIS TRECI:

1. WIADOMOCI OGLNE ................................................................................................................ 7


1.1. BEZPIECZESTWO PRACY.............................................................................................................. 7
1.2. OPIS PRZYRZDU .......................................................................................................................... 7
1.3. ZASILANIE PRZYRZDU ................................................................................................................ 10
1.4. DANE TECHNICZNE ...................................................................................................................... 10
1.5. W YPOSAENIE PRZYRZDU ......................................................................................................... 10
1.6. OBSUGA PRZYRZDU ................................................................................................................. 11
1.6.1. Wczanie urzdzenia ...................................................................................................... 11
1.7. MENU FUNKCJI DODATKOWYCH.................................................................................................... 12
1.7.1. Komunikacja z PC ........................................................................................................... 12
1.7.2. Pami danych ................................................................................................................ 13
1.8. REJESTRACJA............................................................................................................................. 15
1.9. UYCIE PRZYCISKU FN / CONFIG .................................................................................................. 16
1.10. KONFIGURACJA PRZYRZDU ............................................................................................... 16
1.10.1. Ustawienia przyrzdu ...................................................................................................... 16
1.10.2. Opcje menu startowego ................................................................................................... 17
1.10.3. Wybr jzyka ................................................................................................................... 17
1.10.4. Zegar ................................................................................................................................ 18
1.10.5. Format czasu ................................................................................................................... 18
1.10.6. Kolejno identyfikacji OBDII ........................................................................................... 18
1.10.7. Dane uytkownika ............................................................................................................ 19
1.10.8. Zapisz ustawienia ............................................................................................................ 19
1.11. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA...................................................................................... 19
1.11.1. Wprowadzenie ................................................................................................................. 19
1.11.2. Tryb serwisowy ................................................................................................................ 19
1.11.3. Aktualizacja oprogramowania .......................................................................................... 20
1.12. ZASADY GWARANCJI I SERWISU ........................................................................................... 24
2. SYSTEM OBDII / EOBD ................................................................................................................ 25
2.1. W STP ....................................................................................................................................... 25
2.2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY........................................................................................................ 26
2.3. FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE .......................................................................................................... 28
2.3.1. Parametry biece ........................................................................................................... 28
2.3.2. Monitory diagnostyczne ................................................................................................... 32
2.3.3. Parametry zamroone ..................................................................................................... 36
2.3.4. Status OBD ...................................................................................................................... 36
2.3.5. Kody usterek .................................................................................................................... 37
2.3.6. VIN ................................................................................................................................... 39
2.3.7. Czujniki tlenu.................................................................................................................... 39
2.3.8. Wyniki testw OBD .......................................................................................................... 43
2.4. REJESTRACJA............................................................................................................................. 44
3. DAEWOO - FSO ............................................................................................................................ 45
3.1. INFORMACJE OGLNE.................................................................................................................. 45
3.2. REJESTRACJA............................................................................................................................. 47
3.3. FSO POLONEZ - SYSTEM MULTEC TBI-700 ............................................................................... 49
3.3.1. Odczyt parametrw pracy silnika ..................................................................................... 49
3.3.2. Odczyt wersji sterownika ................................................................................................. 49
3.3.3. Odczyt kodw usterek ..................................................................................................... 49
3.4. DIAGNOSTYKA: FSO POLONEZ - SYSTEM BOSCH MONO-MOTRONIC MA1.7 ................................ 53
3.4.1. Odczyt parametrw pracy silnika ..................................................................................... 53
3.4.2. Odczyt wersji sterownika ................................................................................................. 56
3.4.3. Odczyt kodw usterek ..................................................................................................... 56
3.4.4. Funkcje diagnostyczne .................................................................................................... 58
3.4.5. Testy elementw wykonawczych..................................................................................... 58
3.4.6. Kasowanie kodw usterek ............................................................................................... 59
3.5. DIAGNOSTYKA: FSO POLONEZ PLUS - SYSTEM MULTEC XM (MPI) ............................................... 61

spis treci 3
3.5.1. Odczyt parametrw pracy silnika ..................................................................................... 61
3.5.2. Odczyt wersji sterownika ................................................................................................. 61
3.5.3. Odczyt kodw usterek ...................................................................................................... 61
3.6. DIAGNOSTYKA: DMP LUBLIN II/III - SILNIK HOLDEN SOHC 2.2L MPFI........................................... 65
3.6.1. Odczyt parametrw pracy silnika ..................................................................................... 65
3.6.2. Odczyt wersji sterownika ................................................................................................. 70
3.6.3. Odczyt kodw usterek ...................................................................................................... 70
3.6.4. Funkcje diagnostyczne .................................................................................................... 71
3.6.5. Testowanie elementw wykonawczych ........................................................................... 74
3.6.6. Kasowanie kodw usterek ............................................................................................... 75
3.7. DIAGNOSTYKA SILNIKA W SAMOCHODACH DAEWOO NEXIA I ESPERO.............................................. 77
3.7.1. Odczyt parametrw pracy silnika ..................................................................................... 77
3.7.2. Odczyt wersji sterownika ................................................................................................. 80
3.7.3. Odczyt kodw usterek ...................................................................................................... 81
3.7.4. Funkcje diagnostyczne .................................................................................................... 82
3.7.5. Testowanie elementw wykonawczych ........................................................................... 83
3.7.6. Kasowanie kodw usterek ............................................................................................... 83
3.8. DIAGNOSTYKA SILNIKA W SAMOCHODACH DAEWOO LANOS, NUBIRA I LEGANZA .............................. 85
3.8.1. Odczyt parametrw pracy silnika ..................................................................................... 85
3.8.2. Odczyt wersji sterownika ................................................................................................. 89
3.8.3. Odczyt kodw usterek ...................................................................................................... 90
3.8.4. Funkcje diagnostyczne .................................................................................................... 92
3.8.5. Testowanie elementw wykonawczych ........................................................................... 95
3.8.6. Kasowanie kodw usterek ............................................................................................... 96
3.9. DIAGNOSTYKA SILNIKA W SAMOCHODZIE DAEWOO MATIZ .............................................................. 97
3.9.1. Odczyt parametrw pracy silnika ..................................................................................... 97
3.9.2. Odczyt wersji sterownika ............................................................................................... 100
3.9.3. Odczyt kodw usterek .................................................................................................... 100
3.9.4. Kasowanie kodw usterek ............................................................................................. 101
4. AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN ..................................................................................... 103
4.1. POCZENIE ZE STEROWNIKIEM POJAZDU ................................................................................... 103
4.2. FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE ........................................................................................................ 105
4.3. IDENTYFIKACJI STEROWNIKA ( FUNKCJA 01) ................................................................................ 106
4.4. ODCZYT KODW USTEREK (FUNKCJA 02).................................................................................... 106
4.5. TEST ELEMENTW WYKONAWCZYCH (FUNKCJA 03) ..................................................................... 107
4.6. NASTAWY PODSTAWOWE (FUNKCJA 04) ..................................................................................... 107
4.6.1. Dopasowanie zespou sterujcego przepustnicy ........................................................... 108
4.7. KASOWANIE BDW (FUNKCJA 05) ........................................................................................... 108
4.8. KODOWANIA STEROWNIKA (FUNKCJA 07) .................................................................................... 108
4.8.1. Kod programu sterujcego ............................................................................................. 109
4.8.2. Kod zakadu naprawczego ............................................................................................. 109
4.9. PARAMETRY BIECE (FUNKCJA 08) ........................................................................................... 110
4.9.1. Grupa gwna: 00 ........................................................................................................... 110
4.9.2. Grupy: 01 - 255 .............................................................................................................. 112
4.10. ODCZYT Z POJEDYNCZEGO KANAU (FUNKCJA 09).............................................................. 112
4.11. ADAPTACJA (FUNKCJA 10) ................................................................................................ 113
4.11.1. Kasowanie komunikatu dania przegldu kontrolnego................................................ 114
4.12. LOGOWANIE (FUNKCJA 11)................................................................................................ 115
4.13. KODY GOTOWOCI (FUNKCJA 15) ...................................................................................... 115
4.14. STATUS (FUNKCJA 20) ...................................................................................................... 116
5. PROGRAM AMX550PC ........................................................................................................... 117
5.1. W YMAGANIA ............................................................................................................................. 117
5.2. INSTALACJA .............................................................................................................................. 117
5.3. URUCHOMIENIE ......................................................................................................................... 117
5.4. MENU PLIK ............................................................................................................................. 118
5.5. MENU OPCJE ......................................................................................................................... 119
5.6. NAWIZANIE POCZENIA .......................................................................................................... 119

4 spis treci
5.7. OBSUGA PROGRAMU ............................................................................................................... 120
5.7.1. Importowanie pliku ......................................................................................................... 122
5.7.2. Zapisywanie pliku .......................................................................................................... 122
5.7.3. Zarzdzanie pamici czytnika AMX550 ....................................................................... 123
5.7.4. Opcja Wykresy ............................................................................................................... 125
5.8. TYPY PLIKW ............................................................................................................................ 128
5.8.1. Przebieg parametrw biecych.................................................................................... 128
5.8.2. Protok z badania kontrolnego (tylko dla stacji kontroli pojazdw) .............................. 129
5.9. INSTALACJA STEROWNIKW USB-UNIWERSALNEJ MAGISTRALI SZEREGOWEJ ............................. 129
5.9.1. Instalacja sterownikw USB dla Windows 98/Me ......................................................... 129
5.9.2. Instalacja sterownikw USB dla Windows 2000/XP ...................................................... 131
6. SKP PROCEDURA DIAGNOSTYCZNA DLA STACJI KONTROLI POJAZDW ................. 133
6.1. ETAP 1 PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI PROCEDURY .............................................................. 133
6.2. ETAP 2 - KONTROLA POPRAWNOCI DZIAANIA LAMPKI MIL PODCZAS WCZANIA ZAPONU. ......... 133
6.3. ETAP 3 - NAWIZYWANIE KOMUNIKACJI. ...................................................................................... 134
6.4. ETAP 4 - URUCHAMIANIE SILNIKA. ............................................................................................... 134
6.5. ETAP 5 ODCZYT INFORMACJI DIAGNOSTYCZNEJ........................................................................ 134
6.6. ETAP 6 - TEST CZUJNIKW TLENU. ............................................................................................. 135
6.7. ETAP 5 - KONTROLA UKADU AKTYWACJI LAMPKI MIL. ............................................................... 136
6.8. ETAP 7 - PODSUMOWANIE BADANIA. ........................................................................................... 136
6.9. PRZYKADOWY WYDRUK RAPORTU ............................................................................................ 137
7. WYKAZ SKRTW I OZNACZE ............................................................................................. 139

8. CERTYFIKATY ............................................................................................................................ 147

spis treci 5
6 spis treci
Wiadomoci oglne
1
1. Wiadomoci oglne
1.1. Bezpieczestwo pracy
Ze wzgldu na bezpieczestwo wasne i klientw Uytkownik powinien przestrzega poniszych
zasad bezpieczestwa w celu uniknicia wypadkw i ewentualnego uszkodzenia urzdzenia.
przyrzd powinien by uytkowany zgodne z przeznaczeniem, wynikajcym z niniejszej instrukcji
obsugi!
nieuywany przyrzd powinien by przechowywany w oryginalnym opakowaniu
badania pojazdu mog by prowadzone wycznie przez przeszkolony personel!
nie wolno wykonywa adnych prac regulacyjnych przy przyrzdzie!
Dla zapewnienia prawidowego funkcjonowania przyrzdu naley bezwzgldnie przestrzega
nastpujcych zasad:
podczenia do badanego pojazdu mona dokonywa tylko poprzez specjalizowane zcze
diagnostyczne (DLC) wchodzce w skad systemu diagnostyki pokadowej!
wszystkie przyciski klawiatury mog by naciskane tylko palcami rki (zabrania si uywania w tym
celu przedmiotw o twardych czy ostrych krawdziach)
wszelkie zmiany dokonywane w instalacji elektrycznej pojazdu, lub w elektronice przyrzdu
s niedopuszczalne!
w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek lub nieprawidowoci w pracy przyrzdu naley
dostarczy go do autoryzowanego serwisu

1.2. Opis przyrzdu


Schemat blokowy przyrzdu AMX550 przedstawiono na RYS. 1-1. Urzdzenie zasilane jest
z wewntrznych akumulatorw niklowokadmowych (NiCd).

UWAGA! Naley pamita, e po wczeniu podwietlenia ekranu czas pracy przyrzdu


nie podczonego do zewntrznego rda zasilania, lub samochodu skraca si do znacznie.

Sercem przyrzdu jest 32-bitowy mikroprocesor firmy Motorowa. Jest on odpowiedzialny za obsug
interfejsu uytkownika (klawiatura, wywietlacz), zarzdzanie pamici, komunikacj z PC, itp. Dodatkowo w
skad systemu wchodzi drugi mikrokontroler, ktrego zadanie ograniczone zostao
do obsugi komunikacji ze sterownikami pojazdw samochodowych.
Zastosowanie pamici typu FLASH pozwala na atw rozbudow systemu o nowe funkcje.

Mikroprocesor Modu cze


Pami FLASH i EEPROM zarzdzania diagnostyczne
komunikacj ze
Motorola sterownikami
klawiatura Zasilanie
DragonBallTM pojazdw zewntrzne (12V)
Wywietlacz graficzny 320x240 (mikrokontroler)
USB
cze komputerowe RS232 Baterie adowarka
Zegar czasu rzeczywistego wewntrzne baterii
(NiCd)

RYS. 1-1 Schemat blokowy przyrzdu AMX550.

7
1 Wiadomoci oglne

KLAWIATURA typu A KLAWIATURA typu B

RYS. 1-2 Widok pyty czoowej przyrzdu AMX550. Klawiatura typu B wprowadzona zostaa do oferty
w maju 2003. roku

Skrcony opis przyciskw:


Klawiatura typu A

PWR - Wczenie / wyczenie urzdzenia.

ENTER - Klawisz stosowany do zatwierdzania wyboru.

ESC - Przerwanie wykonywanej operacji (funkcji).

FN - Menu konfiguracyjne.

MODE - Wcznik / wycznik podwietlenia wywietlacza.

TEST - Przeczanie ekranw (okien).

Strzaki - Suy do przewijania informacji pojawiajcych si na wywietlaczu.

Przyciski 0 9 - Su do wybierania opcji oraz jako klawisze numeryczne.

DOT - Przycisk uywane przez niektre procedury jako klawisz funkcyjny.

8
Wiadomoci oglne
1
Klawiatura typu B

PWR - Wczenie / wyczenie urzdzenia.

ENTER - Klawisz stosowany do zatwierdzania wyboru.

ESC - Przerwanie wykonywanej operacji (funkcji).

CONFIG - Menu konfiguracyjne.

BACKLIT - Wczanie / wyczanie podwietlenia wywietlacza

Strzaki - su do przewijania informacji pojawiajcych si na ekranie jak rwnie


przeczania kolejnych okien

Przyciski 9 0 - Su do wybierania opcji oraz jako klawisze numeryczne.


UWAGA! Zawarte w instrukcji obsugi przyrzdu widoki ekranw AMX550 odnosi si bd do przyrzdu
wyposaonego w klawiatur typu A (jeeli nie zaznaczono inaczej).
Widok tylnej cianki przyrzdu:
przyrzd ze zczem IrDA (RYS. 1-3);

1. Zcze komputerowe 2. IrDa 4. Dioda


RS-232 5. Zcze zasilajce

RYS. 1-3 Widok cianki bocznej w przypadku przyrzdu wyposaonego w interfejs IrDA.

przyrzd ze zczem USB (RYS. 1-4);

1. Zcze komputerowe 3. USB 5. Zcze zasilajce


RS232 4. Dioda

RYS. 1-4 Widok cianki bocznej w przypadku przyrzdu wyposaonego w interfejs USB.

Opis zcz z RYS. 1-3 i RYS. 1-4:


1. Zcze komputerowe RS-232, uywane jest do komunikacji przyrzdu z komputerem klasy PC, na
ktrym zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie.
2. Zcze IrDA, suce do bezprzewodowej komunikacji z komputerem.
3. Zcze USB suy do komunikacji przyrzdu z komputerem klasy PC.
4. Dioda sygnalizacyjna; okrela aktualny stan adowania akumulatorw.
5. Zcze zasilania, suy do podczenia zewntrznego rda napicia staego 12V w celu adowania
wewntrznych akumulatorw zasilajcych przyrzd.

9
1 Wiadomoci oglne
1.3. Zasilanie przyrzdu
rdem zasilania przyrzdu jest zestaw akumulatorw niklowo-kadmowych. Wydajno i ywotno
akumulatorw w duym stopniu zaley od sposobu posugiwania si tym rdem zasilania. Naley
postpowa zgodnie z nastpujcymi wskazwkami:
Pamitaj, e nowy akumulator osiga pen wydajno dopiero po dwch lub trzech penych cyklach
adowania i rozadowania.
Akumulator moe by adowany i rozadowany wiele razy, ale w kocu ulegnie zuyciu. Jeli czas
pracy przyrzdu po naadowaniu akumulatora staje si zauwaalnie krtszy ni normalne, oznacza to,
e naley wymieni akumulatorki na nowe.
Do adowania akumulatorw uywaj jedynie adowarki dostarczonej przez producenta.
Jeeli adowarka nie jest uywana, odcz j od zasilania.
Nie pozostawiaj przyrzdu podczonego do adowarki na duej ni 2 dni, gdy przeadowanie
akumulatorw moe wpyn na skrcenie ich ywotnoci.

Procedur adowania akumulatorw przyrzdu naley przeprowadzi w sytuacji, w ktrej stwierdzimy, e ich
stan wskazuje na cakowite rozadowanie (przyrzd nie daje si wczy lub wycza si po chwili pracy). W
celu naadowania wewntrznych akumulatorw naley podczy przyrzd AMX550 do adowarki
(podczonej do sieci 230V) poprzez zcze zasilania ( RYS. 1-3 lub RYS. 1-4). Czas adowania zaley od
stopnia rozadowania akumulatorw.

Zawsze w trakcie wykonywania bada diagnostycznych akumulatory przyrzdu adowane s


bezporednio z instalacji samochodowej.

1.4. Dane techniczne


Podstawowe parametry techniczne przedstawiono w TABELA 1-1
Parametr Warto Uwagi
Wymiary 240x130x35 [mm] -
600[g] z akumulatorkami NiCd
Masa
Temperatura pracy 0 - 50[C] -
Napicie zasilania wewn. akumulator min. 10[V], max. 16[V]
Pobr prdu 180[mA] -bez podwietlenia wywietlacza LCD
220[mA] -z podwietleniem
400-500[mA] -podczas adowania ogniw NiCd
Czas adowania ogniw NiCd Ok. 1.5 [h] Zalenie od stanu ogniw NiCd
Zasilanie z instalacji pojazdu poprzez TAK
adapter 12V DC
Automatyczne wyczenie przy 5 min TAK
bezczynnoci
TABELA 1-1 Podstawowe dane techniczne testera AMX550.

1.5. Wyposaenie przyrzdu


1. Walizka suca do przechowywania i transportu urzdzenia. szt. 1
2. Zasilacz 12V. szt. 1
3. Instrukcja obsugi. szt. 1
4. Przewd RS-232 do komunikacji z PC. szt. 1
5. Program AMX550PC. szt. 1
6. Przewody diagnostyczne1(szczegy TABELA 1-2).

1
Ilo i rodzaj przewodw diagnostycznych zaley od konfiguracji zakupionego przyrzdu

10
Wiadomoci oglne
1
Diagnostyka Liczba przewodw Opis
OBDII / EOBD 1 - 2-rzdowe, 16-pinowe
Daewoo-FSO 5 - 2 -rzdowe, 16-pinowe (taki sam jak dla OBDII/EOBD)
- 2-rzdowe, 12-pinowe (zamontowano 4 piny)
- 2-rzdowe, 10-pinowe (zamontowano 4 piny)
- 1 rzdowe, 4-pinowe
- 1 rzdowe, 3-pinowe
Volkswegen, Audi, Seat, 2 - 2 -rzdowe, 16-pinowe (taki sam jak dla OBDII/EOBD)
Skoda - 2 wtyczki (biaa i czarna) po dwa piny
przykadowo: 6 - 2 -rzdowe, 16-pinowe
- 2-rzdowe, 12-pinowe (zamontowano 4 piny)
peen zestaw - 2-rzdowe, 10-pinowe (zamontowano 4 piny)
- 1 rzdowe, 4-pinowe
- 1 rzdowe, 3-pinowe
- 2 wtyczki (biaa i czarna) po dwa piny
TABELA 1-2 Wykaz przewodw diagnostycznych (zestaw przewodw bdcych na wyposaeniu przyrzdu zaley od
konfiguracji zakupionego urzdzenia).

Dokadne opisy oraz rysunki lub zdjcia znajduj si w rozdziaach opisujcych diagnostyk poszczeglnych
typw pojazdw.

1.6. Obsuga przyrzdu


1.6.1. Wczanie urzdzenia
Do wczenia i wyczenia urzdzenia suy przycisk PWR.

W zalenoci od posiadanej wersji oprogramowania oraz ustawie konfiguracyjnych, menu wywietlane po


wczeniu urzdzenia moe przybra rny ksztat

28 kwi 2003 roda Model samochodu:


16:00:02
1. FSO Polonez (Multec)
1. SKP 2. FSO POLONEZ+ (BOSCH)
2. OBDII/EOBD _ 3. FSO Polonaz+ (MPFI)
3. DAEWOO/FSO 4. DMP Lublin II/III
4. VW/Audi/Seat/Skoda 5. Daewoo Nexia
5. Funkcje dodatkowe 6. Daewoo Espero
7. Daewoo Lanos
8. Daewoo Nubira
tel.: 9. Daewoo Leganza
+48 83485527
+48 83487685
TEST wicej

RYS. 1-5 Przykadowe widoki ekranw po wczeniu AMX550.


Rodzaj menu prezentowanego po starcie AMX550 mona ustawia korzystajc z funkcji Opcje menu
startowego (rozdzia 1.10.2).

11
1 Wiadomoci oglne
1.7. Menu funkcji dodatkowych
Po wybraniu z menu gwnego opcji Funkcje dodatkowe (RYS. 1-5) wywietlona zostanie lista jak na RYS.
1-6. Zebrane tu procedury su do zarzdzania pamici danych, jak rwnie obsuguj komunikacj z PC.

Funkcje dodatkowe

1. Komunikacja z PC____
2. Pami danych

RYS. 1-6 Menu funkcji dodatkowych

1.7.1. Komunikacja z PC
Funkcja ta umoliwia nawizanie komunikacji z komputerem PC, w celu przesania do komputera danych
zarejestrowanych i zapamitanych w pamici FLASH czytnika AMX550.

Przed dokonaniem prby nawizania komunikacji naley wykona nastpujce czynnoci:


Zainstalowa na komputerze program AMX550PC 2 (jeeli nie zosta zainstalowany wczeniej).
Wszystkie niezbdne informacje dotyczce instalacji i obsugi programu AMX550PC znale mona w
rozdziale 6.;
Poczy czytnik AMX550 z komputerem przy pomocy doczonego do zestawu przewodu RS-232, lub
przewodu USB (w wersji przyrzdu wyposaonej w odpowiednie zcze);
Podczy czytnik AMX550 do zewntrznego zasilania operacja ta nie jest funkcjonalnie konieczna
do nawizania komunikacji, ma ona jednak zabezpieczy przed ewentualnym zanikiem napicia
zasilania przyrzdu (w przypadku wyczerpanych lub nie doadowanych akumulatorw). Przesyanie
dugich plikw trwa moe nawet kilkanacie minut (przesanie godzinnej rejestracji parametrw
biecych trwa okoo 5 minut);
Uruchomi program AMX550PC, wybra funkcj Pocz;
Wczy czytnik AMX550;
Z menu Funkcje dodatkowe wybra opcj Komunikacja z PC. Wywietli si wwczas ekran jak na
RYS. 1-5. W momencie, w ktrym zostanie nawizana komunikacja z PC widok ekranu zmieni si
tak, jak na RYS. 1-6. U dou ekranu wywietla si komunikat, jakiego typu informacje s aktualnie
wysyane do komputera.

W przypadku problemw naley sprawdzi:


czy przewd komunikacyjny (RS-232 lub USB) jest prawidowo poczony jeden koniec przewodu
poczony powinien by do odpowiedniego zcza czytnika AMX550 ( RYS. 1-3, lub RYS. 1-4), drugi
natomiast do zcza szeregowego komputera;
czy w programie AMX550PC wybrano waciwy rodzaj interfejsu szeregowego (COM lub USB),
a w przypadku standardu RS-232 - numer portu COM;
czy w programie AMX550PC wczono przycisk Pocz - wywietla si wwczas okienko z informacj o
prbie nawizania komunikacji (szczegy w rozdziale 6)

2
program dziaa pod kontrol systemw operacyjnych MS Windows w wersjach: 95, 98, Me, 2000, XP

12
Wiadomoci oglne
1
Komunikacja z PC Komunikacja z PC

Nawizywanie komunikacji Poczony ...

ESC - rezygnacja wysyanie identyfikatora

RYS. 1-5 Ekran informujcy o prbach nawizania RYS. 1-6 Podczas komunikacji z PC wywietlany bdzie
komunikacji z PC ekran jak wyej. U dou ekranu znajduj si informacje
o typie danych aktualnie przesyanych midzy PC,
a AMX550.

1.7.2. Pami danych


Funkcja umoliwia zarzdzanie pamici urzdzenia AMX550 oraz danymi w niej zapisanymi. Wszelkiego
rodzaju dane zapisywane s w formacie plikw, te z kolei umieszczane s w katalogach.
Po wybraniu opcji Pami danych na ekranie wywietlone zostanie okno jak na rysunku RYS. 1-7. U dou
ekranu wywietlany jest rozmiar wolnej pamici w procentach.

Pami danych Kasowanie danych

1. Podgld danych u
2. Kasowanie danych
Skasowa
ca pami ?

ENTER tak
ESC - nie

Wolnej pamici: 97.6%

RYS. 1-7 Pami danych menu gwne RYS. 1-8 Kasowanie caej zawartoci pamici

1.7.2.1. Kasowanie danych


Funkcja kasuje fizycznie wszystkie dane zarejestrowane w pamici. Nie zaleca si naduywania tej
procedury. W celu skasowania pojedynczego pliku lub katalogu stosowa raczej naley funkcj Kasuj plik
(rozdzia 1.7.2.2 Podgld danych).

1.7.2.2. Podgld danych


Procedura suy do zarzdzania plikami danych. Po jej wybraniu wywietli si drzewo katalogw wraz z ich
zawartoci. Uywajc przyciskw strzaek, mona przewija list dostpnych plikw. Katalog oznaczony
jest piktogramem , uycie przycisku ENTER spowoduje eksploracj podwietlonego katalogu. W
przypadku, gdy podwietlony zostanie plik uycie klawisza ENTER spowoduje wywietlenie dokadnego
opisu jego zawartoci. W dolnej czci ekranu znajduje si opis aktualnie podwietlonego obiektu. W
kolejnoci wywietlania moemy odczyta: nazw pliku, dat i godzin utworzenia, oraz krtki opis obiektu.
Przy uyciu przycisku Fn lub Config wywouje si list funkcji (RYS. 1-9B), dziki ktrym mona utworzy
nowy katalog, zmieni jego nazw lub skasowa zaznaczony plik lub katalog.

13
1 Wiadomoci oglne

Drzewo katalogw Drzewo katalogw

./ ./
DZISIEJSZA REJESTR.u DZISIEJSZA REJESTR.u
REJESTRACJA 1 Wybierz funkcj:
REJESTRACJA 1
AUDI Po wciniciu klawisza FN AUDI
konfiguracja przyrzdu
Fn lub Config
1 utwrz katalog
2 kasuj plik
3 zmiana nazwy
Fn - funkcje Fn - funkcje
DZISIEJSZA REJESTR. DZISIEJSZA REJESTR.
01.12.2002 14:34 01.12.2002 14:34
KATALOG KATALOG

A B
RYS. 1-9 Drzewo katalogw

Nowy katalog

Proponowana nazwa:
KATALOG 02.01.02

TEST - zmie
ENTER zapamitaj
ESC - rezygnacja

RYS. 1-10 Tworzenie nowego katalogu

Kasowanie pamici Zmiana nazwy

Czy skasowa obiekt o Bieca nazwa:


nazwie: REJESTR.01.01.02 12:23
REJESTR.12.08.02 14:00
Nowa nazwa:
------------------------

ENTER tak ENTER zapamitaj


ESC - nie ESC - rezygnacja

RYS. 1-11 Kasowanie pojedynczego pliku bd RYS. 1-12 Zmiana nazwy pliku lub katalogu
katalogu
Utwrz katalog
Procedura umoliwia stworzenie nowego katalogu. Po wybraniu tej funkcji urzdzenie zaproponuje nazw
domyln katalogu, ktr mona zaakceptowa (klawisz ENTER) lub zmieni (klawisz TEST). Wcinicie
przycisku ESC powoduje powrt do wczeniejszego menu bez wprowadzania zmian.
Kasuj plik
Procedura umoliwia kasowanie pliku lub katalogu. Operacj t naley potwierdzi klawiszem ENTER.
UWAGA! Jeeli skasowany zostanie katalog wwczas wszystkie zawarte w nim obiekty (pliki i katalogi)
zostan rwnie usunite.
Zmie nazw
Funkcja ta umoliwia zmian nazwy pliku lub katalogu. Data i godzina stworzenia obiektu nie ulegaj
zmianie.

14
Wiadomoci oglne
1
1.8. Rejestracja
Czytnik AMX550 umoliwia rejestracj przebiegu parametrw biecych. W celu rozpoczcia procesu
rejestracji naley wcisn przycisk FN (klawiatura typu A) lub CONFIG (klawiatura typu B), a nastpnie z
menu wybra funkcj 9-rejestracja (naley wcisn klawisz 9).

UWAGA! W zalenoci od trybu diagnostyki (OBDII, Daewoo-FSO, Volkswagen) rozpoczcie rejestracji


wymaga moe spenienia pewnych warunkw. Szczegy znajduj si w rozdziaach opisujcych
poszczeglne systemy diagnostyki.

Po wyborze funkcji 9-rejestracja uytkownik poproszony zostanie o wybr nazwy pliku, w ktrym zapisane
maj by dane (RYS. 1-13). Ten etap procedury jest wsplny dla wszystkich systemw diagnostycznych.
Czytnik AMX550 wywietli nazw domyln pliku, ktr mona zaakceptowa
lub zmieni.
Kady utworzony plik zawiera informacje dotyczce jego typu, dat i czas jego utworzenia, jak rwnie
informacje identyfikujce pojazd, z ktrego odczytane zostay dane. W celu ich edycji, oraz modyfikacji
naley wybra funkcj ident.pliku (RYS. 1-13). Wywietli si wwczas ekran jak na RYS. 1-14. Niektre
z pl wypeniane s automatycznie, danymi odczytanymi ze sterownika pojazdu, inne mona uzupeni
rcznie.
Podczas trwania procesu rejestracji danych w prawym grnym rogu ekranu mruga bdzie symbol R,
wiadczcy o prawidowym wykonywaniu operacji. Jeeli podczas trwania zapisu nastpi zerwanie transmisji
z pojazdem plik zostanie automatycznie zamknity, a rejestracja przerwana. W przypadku cakowitego
zaniku napicia zasilania przyrzdu, czy przypadkowego restartu urzdzenia, uruchomiona zostanie
procedura majca na celu odzyskanie zapisanych danych. Procedura ta uruchomi si automatycznie
podczas kolejnego wczenia urzdzenia. Funkcja ta odzyskuje znaczn cz pliku, jednake zapis od kilku
do kilkudziesiciu ostatnich sekund (skrajnie nawet do kilku minut) moe zosta bezpowrotnie utracony.

Nowy plik Identyfikacja pliku


Numer rejestracyjny:
--------------
Proponowana nazwa: Producent:
REJESTR.04.12.02 14:01 Daewoo-FSO
Model i typ pojazdu:
Polonez+ Bosch
VIN:
--------------------
DOT - ident.pliku Numer silnika:
TEST - zmie nazw --------------------
ENTER - wykonaj Stan licznika:
ESC - rezygnacja 0 [km]

ESC - wyjcie
RYS. 1-13 Przed rozpoczciem rejestracji naley poda RYS. 1-14 Po wybraniu funkcji ident.pliku mona
nazw pliku, do ktrego zapisywane maj by dane. wprowadza lub modyfikowa dane identyfikujce plik, a
zarazem pojazd, z ktrego odczytywane s informacje
diagnostyczne.

15
1 Wiadomoci oglne
1.9. Uycie przycisku Fn / Config

- klawisz Fn (klawiatura typu A)

- klawisz Config (klawiatura typu B)

Przycisk Fn lub Config spenia podobn funkcj jak znany z komputerw klawisz Alt. Po wybraniu przycisku
Fn lub Config na ekranie wywietlone zostanie menu informujce o dostpnych procedurach ukrytych pod
konkretnymi przyciskami (RYS. 1-15).
Uycie klawisza ESC spowoduje opuszczenie okna bez podejmowania adnych dodatkowych czynnoci.

Wybierz funkcj:

FN konfiguracja przyrzdu
9 rejestracja
0 wywietl zaznaczone

RYS. 1-15 Przykadowe okno pojawiajce si po wciniciu przycisku Fn.


UWAGA! Jeeli w danym momencie lista procedur wywoywanych przy pomocy przycisku Fn lub Config
bdzie pusta, wwczas automatycznie uruchomiona zostanie procedura konfiguracji przyrzdu (rozdzia:
1.10 Konfiguracja przyrzdu).

1.10. Konfiguracja przyrzdu


Menu konfiguracyjne wywouje si przy pomocy przycisku Fn lub Config (rozdzia: 1.9. Uycie przycisku Fn /
Config).
UWAGA! Na RYS. 1-16 przedstawiony zosta widok menu konfiguracyjnego zawierajcego peny zestaw
opcji. W zalenoci od wersji oprogramowania liczba procedur moe ulec zmianie (na przykad w
przypadku urzdzenia zakupionego w opcji bez OBDII menu pozbawione zostanie funkcji 5.Kolejno idn.
OBDII).

KONFIGURACJA: KONFIGURACJA:

1. Ustawienia przyrzduu d1. Podwietl.cige [x]d


2. Wybr jzyka 2. Podwietl.autom. [ ]
3. Zegar 3. Brak podwiet. [ ]
4. Opcje menu startowego 4. Dwik klawiszy [x]
5. Kolejno idn. OBDII
6. Informacje
7. Dane uytkownika
8. Zapisz ustawienia

RYS. 1-16 Widok menu konfiguracyjnego RYS. 1-17 Menu Ustawienia przyrzdu

1.10.1. Ustawienia przyrzdu


Po wybraniu funkcji wywietli si menu Ustawienia przyrzdu (RYS. 1-17).
Krzyyk [ x ] oznacza, e dana opcja jest aktywna. Przy pomocy klawiszy numerycznych wprowadza si
zmiany. Decyzj naley zatwierdzi klawiszem ENTER. Zmiany aktywne bd do momentu wyczenia
zasilania urzdzenia, w celu zapamitania nowych ustawie naley wybra z menu RYS. 1-16 funkcj
7.Zapisz ustawienia.

16
Wiadomoci oglne
1
Podwiet. cige Podwietlenie wczone stale.
Podwiet. autom. Podwietlenie wcza si na czas okoo 1 sekundy po kadorazowym
wciniciu przycisku.

Brak podwiet. Podwietlenie wyczone.


Dwik klawiszy wczenie bd wyczenie efektu dwikowego towarzyszcego wciniciu
przycisku.

Podwietlenie mona rwnie wczy/wyczy przy pomocy klawisza MODE (klawiatura typu A) lub Backlit
(klawiatura typu B). Zmiana taka aktywna jest tylko do momentu wyczenia urzdzenia.

1.10.2. Opcje menu startowego


Uytkownik ma moliwo skonfigurowania trybu diagnostycznego uruchamianego automatycznie po
wczeniu urzdzenia. W zalenoci od wersji oprogramowania mona wybra:

OBDII / EOBD - czytnik czeka na wybr marki pojazdu, a nastpnie automatycznie dokonuje
detekcji standardu komunikacji w trybie OBDII / EOBD.
Daewoo / FSO - po wczeniu urzdzenia pojawia si menu wyboru modelu pojazdu koncernu
Daewoo-FSO; tryb ten pozwala na diagnozowanie samochodw wyej
wymienionej marki
nie wyposaonych w standard OBDII/EOBD.
VW/Audi/Seat/Sk. - po uruchomieniu przyrzdu, czytnik automatycznie przejdzie
do diagnostyki pojazdw koncernu Volkswagen
Menu - AMX550 wywietla menu, gdzie mona dokona wyboru trybu
diagnostycznego spord moliwoci opisanych wyej.

KONFIGURACJA: Jzyk:
d1. OBDII/EOBD [ ]d d1. polski [x]d
2. Daewoo/FSO [ ] 2. Deutsch [ ]
3. VW/Audi/Seat/Sk.[ ] 3. english [ ]
4. Menu [x]

RYS. 1-18 Konfiguracja menu startowego pozwala RYS. 1-19 Menu wyboru jzyka, w jakim wywietlane
ustawi tryb diagnostyczny uruchamiany automatycznie bd komunikaty menu oraz opisy kodw usterek
po wczeniu urzdzenia

Przy pomocy klawiszy numerycznych wybiera si dan opcj. Decyzj naley zatwierdzi klawiszem
ENTER. Zmiany aktywne bd do momentu wyczenia zasilania urzdzenia. W celu zapamitania nowych
ustawie naley wybra z menu RYS. 1-16 funkcj 7.Zapisz ustawienia.

1.10.3. Wybr jzyka


Uytkownik ma moliwo wyboru jzyka, w jakim wywietlane bd komunikaty menu oraz opisy kodw
usterek (RYS. 1-19).
Przy pomocy klawiszy numerycznych wybiera si dany jzyk. Decyzj naley zatwierdzi klawiszem
ENTER. Zmiany aktywne bd do momentu wyczenia zasilania urzdzenia. W celu zapamitania nowych
ustawie naley wybra z menu pokazanego na RYS. 1-16 funkcj 7.Zapisz ustawienia.

17
1 Wiadomoci oglne
1.10.4. Zegar
Funkcja umoliwia ustawienie daty i godziny zegara czasu rzeczywistego ( RYS. 1-20). Po okienku naley
porusza si przy pomocy klawiszy strzaek, zmiana daty czy godziny nastpi po wciniciu odpowiedniego
przycisku numerycznego. Wcinicie klawisza ENTER spowoduje zapisanie nowych ustawie, wyjcie ESC
przywrci poprzednie wartoci.
Zegar: Format czasu:

d1. 12 godzin [ ]d
14:08 2. 24 godziny [x]
15.01.2001 3. dd.mm.rr [x]
4. mm.dd.rr [ ]
poniedziaek

14:23:22
kwi 18 2003 pitek
ENTER - zapamitaj

RYS. 1-20 Funkcja umoliwia ustawienie daty oraz RYS. 1-21 Menu umoliwiajce formatowanie sposobu
godziny zegara czasu rzeczywistego wywietlania daty oraz godziny

1.10.5. Format czasu


Uytkownik moe dokona wyboru sposobu wywietlania daty oraz godziny ( RYS. 1-21).
12 godzin - godzina wywietlana wedug norm brytyjskich, np. pierwsza
popoudniu to 1.00 pm.
24 godziny - godzina wywietlana wedug konwencji dwudziesto-cztero godzinnej,
np. pierwsza po poudniu to 13.00
dd.mm.rr - kolejno wywietlania daty: dzie.miesic.rok

mm.dd.rr - kolejno wywietlania daty: miesi.dzie.rok

1.10.6. Kolejno identyfikacji OBDII


Poczenie w trybie OBDII/EOBD moe zosta nawizanie przy pomocy jednego z piciu podstawowych
protokow transmisji (PWM, VPW, CAN, KW2000, CAN). Przy prbie poczenia czytnik AMX550
odpytuje sterowniki pojazdu, po kolei, uywajc wszystkich dostpnych protokow. Opisywana funkcja
umoliwia konfigurowanie ich kolejnoci.
Kolejno okrela si przy pomocy klawiszy numerycznych. Decyzj naley zatwierdzi klawiszem ENTER.
Zmiany aktywna bd do momentu wyczenia zasilania urzdzenia. W celu zapamitania nowych ustawie
naley wybra z menu RYS. 1-17 funkcj 7.Zapisz ustawienia.
Kolejno idn. OBDII:

1._____ 1. J1850/PWM
2._______ 2. J1850/VPW
3.______ 3. ISO-9141
4._______ 4. ISO-14230
5._______ 5. ISO-15765

ENTER - ok

RYS. 1-22 Widok ekranu funkcji konfigurujcej kolejno identyfikacji protokou transmisji OBDII/EOBD.

18
Wiadomoci oglne
1
1.10.7. Dane uytkownika
Procedura umoliwia wprowadzenie danych uytkownika, takich jak: imi, nazwisko, kod diagnosty. Dane
wywietlane bd w stopce raportu z diagnostyki dla SKP ( RYS. 6-11).

1.10.8. Zapisz ustawienia


W celu zapamitania wprowadzonych zmian, uywajc jakiejkolwiek z funkcji menu RYS. 1-16, naley
wywoa powysz procedur. Nowe zmienne konfiguracyjne zapisane zostan w pamici EEPROM.

1.11. Aktualizacja oprogramowania


1.11.1. Wprowadzenie
Czytnik AMX550 wyposaony zosta w opcj aktualizacji oprogramowania. Specjalna procedura umoliwia
instalacj nowej wersji programu do AMX550, jak rwnie odczytanie z AMX550 oprogramowania w celu
wykonania kopii bezpieczestwa.
Ze wzgldu na przyjte zaoenia system sterujcy prac AMX550 podzielony zosta na trzy komponenty:
LOADER, SYSTEM oraz waciwy PROGRAM. Aktualizowa mona wszystkie elementy, jak rwnie kady
z osobna.

LOADER jest to program adujcy, poredniczy on w procesie aktualizacji oprogramowania, jak rwnie
uruchamiania urzdzenia. Zajmuje on specjalnie zarezerwowany obszar pamici.
UWAGA! Skasowania lub uszkodzenie LOADERa moe uniemoliwi wczenie czytnika AMX550 zarwno w trybie
pracy normalnej, jak i serwisowej. W przypadku zaistnienia takiego przypadku naley skontaktowa si z serwisem.

SYSTEM jest zbiorem elementarnych procedur odpowiedzialnych za komunikacj testera


ze sterownikami pojazdw.

PROGRAM jako warstwa aplikacyjna obsuguje interfejs uytkownika (wywietlacz, klawiatura), interpretuje
dane przychodzce, tworzy zapytania, zarzdza baz danych.

Elementami niezbdnymi do poprawnego przeprowadzenia operacji aktualizacji s:


- komputer PC z wolnym czem szeregowym RS-232, lub zczem USB;
- system operacyjny WIN98, Me, 2000, XP;
- przewd RS-232 lub USB do poczenia komputera z AMX550 (doczony do zestawu);
- zasilacz 12V (doczony do zestawu);
- program AMX550PC (do cignicia ze strony: www.automex.pl);
UWAGA! Szczegy obsugi programu AMX550PC znajduj si w rozdziale 5.

1.11.2. Tryb serwisowy


Czynnoci niezbdn do przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania jest wprowadzenie czytnika
AMX550 w tryb serwisowy. W tym celu naley:
wyczy AMX550;
podczy zewntrzne zasilanie;
trzymajc wcinity prawy grny klawisz (w zalenoci od wersji klawiatury lub )
wczy ponownie urzdzenie; wywietli si wwczas okno jak na RYS. 1-23.
Urzdzenie wchodzi w tryb serwisowy automatycznie jeeli brak jest zainstalowanego PROGRAMu, lub
wykryto jego uszkodzenie.

19
1 Wiadomoci oglne

Tryb serwisowy

1. Pocz
2. Kontakt z serwisem numer wersji
LOADERa

3. english
4. deutsch
5. polski

ESC - rezygnacja RYS. 1-23 Widok ekranu po uruchomieniu AMX550 w trybie


wer. LDR.0404.110 serwisowym.

1.11.3. Aktualizacja oprogramowania


Procedura aktualizacji oprogramowania podzielona zostaa na 4 etapy:
- Poczenie
- Przygotowanie do aktualizacji
- Aktualizacja
- Zakoczenie
-
1.11.3.1. Poczenie
Naley postpowa zgodnie ze wskazwkami:
Pocz przewodem RS-232 lub USB (doczonym do zestawu) komputer PC oraz AMX550;
UWAGA! Powysza operacja wykonywana by powinna przy wyczonym komputerze.
Podcz zewntrzne zasilanie do AMX550 (zasilacz doczony do zestawu);
Uruchom program AMX550PC;
Ustaw odpowiedni port komunikacyjny. Szczegy w rozdziale 6;
Z menu Plik naley wybra opcj Poczenie serwisowe.

RYS. 1-24 Przed przystpieniem do poczenia RYS. 1-25 Procedura nawizywania komunikacji
naley wybra waciwy port szeregowy (USB, w trybie serwisowym rozpocznie si po wybraniu
lub COM), do ktrego podczony zosta AMX550. stosownej opcji z menu Plik.

Podczas gdy program AMX550PC prbuje nawiza komunikacj z czytnikiem naley


uruchomi AMX550 w trybie serwisowym (szczegy rozdzia: 1.11.2 Tryb serwisowy),
a nastpnie wybra opcj 1.Pocz.

20
Wiadomoci oglne
1
Po nawizaniu komunikacji, na ekranie komputera PC powinno wywietli si okno jak na RYS.
1-26.
UWAGA! Cay proces aktualizacji sterowany jest z PC.

RYS. 1-26 Przykadowe okno obsugi procesu aktualizacji wywietlane po nawizaniu komunikacji z AMX550.

1.11.3.2. Przygotowanie do aktualizacji

Caa procedura aktualizacji sterowana jest z PC. Wszystkie czynnoci opisywane w tym rozdziale odnosz
si do programu AMX550PC.

Po nawizaniu komunikacji z AMX550, w trybie serwisowym, wywietli si ekran jak na RYS. 1-26. Okienko
podzielone jest na dwie czci.

W czci prawej, oznaczonej symbolem AMX, wywietlane zostaj informacje o programach


zainstalowanych w AMX550, numery ich wersji oraz statusy.

wcinicie przycisku
Odczytaj numery wersji jeeli nazwa programu nie jest
zainicjalizuje proces programw podwietlona, oznacza to, i
odczytu programu nie ma moliwoci odczytania
zaznaczonego na danego programu z AMX550
licie

RYS. 1-27 W prawej czci okna znajduj si informacje dotyczce oprogramowania zainstalowanego w AMX550. Okno
to moe przyjmowa rne formy w zalenoci od odczytanych informacji.

Jeeli nazwa danego programu jest podwietlona, wwczas moliwa jest operacja jego importu
z AMX550. Czynno t zaleca si wykonywa w celu wykonania kopii bezpieczestwa, przydatnej
w przypadku problemw z nowsz wersja oprogramowania.
W celu wykonania kopii bezpieczestwa naley:
zaznaczy program, ktry ma zosta odczytany;
wcisn przycisk Odczytaj;
po zakoczeniu naley poda nazw pliku, do ktrego zapisane maj by dane;

21
1 Wiadomoci oglne

RYS. 1-28 Wygld okna serwisowego podczas importu pliku z AMX550. W tym przypadku odczytywany jest program
LOADER.

Cz lewa okna serwisowego zawiera informacje dotyczce programu, ktry ma zosta


skopiowany (zainstalowany) w pamici czytnika AMX550. W celu wskazania pliku zawierajcego dane
nowego programu naley wcisn przycisk Otwrz, wybra plik, a nastpnie potwierdzi klawiszem
OK.

w celu wybrania pliku, ktry ma


zosta przesany do AMX550,
wybierz funkcj Otwrz.

RYS. 1-29 Przed przystpieniem do aktualizacji naley wybra waciwy plik z programem.
Po prawidowym otwarciu pliku, wywietlone zostan dane identyfikujce wskazany program: numer wersji,
data kompilacji oraz typ programu. Naley upewni si, e dane s poprawne i zgadzaj si
z wartociami oczekiwanymi.

przed przystpieniem do
aktualizacji naley
sprawdzi wersj programu

data kompilacji programu

typ programu

RYS. 1-30 Widok okno serwisowego po otwarciu programu, ktry ma zosta przesany do AMX550.

1.11.3.3. Aktualizacja
Po wykonaniu kopii bezpieczestwa oraz otwarciu pliku zawierajcego now wersj programu, ktra ma
zosta przesana do AMX550PC przyszed czas na waciwy proces aktualizacji. W celu jego rozpoczcia
naley wcisn przycisk Wylij.
Wywietli si okno pokazane na RYS. 1-31, oznaczajce przygotowanie AMX550 do procesu aktualizacji.
Urzdzenie sprawdza wasne zasoby, kasuje pami, itp. Etap ten w zalenoci od typu programu
trwa od kilku do kilkudziesiciu sekund. Po zakoczeniu formatowania okno serwisowe przyjmie posta jak
na RYS. 1-32.
Proces wysyania danych trwa moe w zalenoci od typu programu od jednej do kilkunastu minut.

22
Wiadomoci oglne
1

RYS. 1-31 Okienko informuje o trwajcym procesie przygotowywania pamici FLASH.

pasek
postpu

RYS. 1-32 Widok okna serwisowego podczas trwania procesu aktualizacji.

1.11.3.4. Zakoczenie

Po skopiowaniu programu do pamici AMX550 rozpocznie si proces przetwarzania danych. Obejmuje on


weryfikacj programu, oraz ustawienie zmiennych systemowych. Program AMX550PC wywietli odpowiedni
komunikat informujcy o trwaniu tego procesu.
Kocowe przetwarzania danych trwa moe (w zalenoci od typu programu) od kilku do kilkudziesiciu
sekund.
Po zakoczeniu procesu weryfikacji do okna serwisowego programu AMX550PC wpisane zostan nowe
dane identyfikujce system.

UWAGA! Po zakoczeniu procesu aktualizacji programu LOADER naley rozczy transmisj, wyczy
czytnik AMX550 i ponownie nawiza komunikacj w trybie serwisowym. Czynnoci te s konieczne, aby
wprowadzone zmiany odniosy skutek.

RYS. 1-33 Okno wywietlane po zakoczeniu procesu aktualizacji programu LOADER.

23
1 Wiadomoci oglne
1.12. Zasady gwarancji i serwisu

Przyrzd do odczytywania informacji z pokadowych systemw diagnostycznych typu AMX550 sprzedawany


jest klientowi na warunkach obowizujcych w dniu sprzeday.

Szczegowe warunki gwarancji s okrelone w karcie gwarancyjnej, doczanej do kadego urzdzenia.

Reklamacje naley kierowa na pimie do autoryzowanego sprzedawcy, lub bezporednio do producenta


przyrzdu.

Dokumentami gwarancyjnymi s: karta gwarancyjna, oraz dowd zakupu - jego kopi naley doczy w
przypadku ewentualnej reklamacji.

Szczegowe warunki gwarancji s okrelone w karcie gwarancyjnej, doczanej do kadego urzdzenia.

Uwaga! Samowolne naprawy mog spowodowa uszkodzenie przyrzdu, pogorszenie jego


wasnoci metrologicznych i utrat gwarancji!

Adres producenta:

AUTOMEX Sp. z o.o.


ul. Marynarki Polskiej 55d tel. +48 585220620
80-557 Gdask fax.+48 585220621

www.automex.pl
automex@automex.pl

Uwagi i zastrzeenia dotyczce dziaania przyrzdu mona zgasza:

Instytut Transportu Samochodowego


Zakad Pokadowych Systemw Informatycznych
03-301 Warszawa, ul. Jagielloska 80
tel. 022 675-30-58

email: obd@its.waw.pl

24
OBDII / EOBD
2
2. System OBDII / EOBD
2.1. Wstp
Wprowadzona w latach 1994-96 w USA norma OBDII i jej europejska modyfikacja - EOBD stanowi
przeomowe rozwizanie w dziedzinie pokadowych systemw diagnostycznych samochodw osobowych i
dostawczych. Regulacje te standaryzuj procedury diagnostyczne wszystkich emisyjnie krytycznych
elementw ukadu napdowego i tworz podstawy do standaryzacji diagnostyki wszystkich podzespow
pojazdu.
Z uwagi na zakres i szczegowo wprowadzonych przepisw, oraz rygorystycznie okrelone wartoci
dopuszczalnych parametrw niezawodnociowych i emisyjnych, spenienie normy OBDII stanowi wyzwanie
dla przemysu motoryzacyjnego porwnywalne do wprowadzonych w latach 90-tych norm na toksyczno
spalin. Jako pewnik mona traktowa stwierdzenie, e technologia generowana przez regulacj OBDII
bdzie okrelaa rozwj przemysu samochodowego zarwno w sferze produkcji, projektowania pojazdw
jak i jego eksploatacji.
Cele, jakimi kierowa si ustawodawca (w tym przypadku Amerykaska Agencja Ochrony
rodowiska EPA), wprowadzajc norm OBDII mona najkrcej sformuowa nastpujco:
Zmniejszy oglny poziom emisji zwizkw toksycznych z transportu samochodowego przez
wprowadzenie prawnie usankcjonowanych procedur wykrywania niesprawnoci powodujcych
zwikszon emisj zwizkw toksycznych;
Zredukowa czas pomidzy wystpieniem niesprawnoci, a jej wykryciem i napraw;
Usprawni proces diagnostyki, oraz naprawy elementw i podzespow emisyjnie krytycznych,
tzn. takich, ktrych uszkodzenia mog spowodowa zwikszon emisj;
Ujednolici i znormalizowa procedury diagnostyczne, oraz metody dostpu do informacji
diagnostycznych;
Prawnie zagwarantowa wszystkim zainteresowanym stronom dostp do informacji diagnostycznej,
oraz parametrw opisujcych prac ukadu napdowego.

Spenienie powyszych celw osignito dziki przyjciu przy opracowywaniu normy nowej koncepcji
diagnostyki pokadowej, wykorzystujcej take nowatorsk definicj uszkodzenia - awarii.

Za element (podzesp lub funkcja) niesprawny uwaa si element, ktrego dziaanie moe
spowodowa znaczny wzrost emisji zwizkw toksycznych z ukadu wydechowego lub zasilania w
paliwo, przy czym jako znaczcy uwaa si w normie OBDII wzrost
o 50 % powyej wartoci dopuszczalnej dla danego typu samochodu.

Definicja ta ma wic charakter jakociowo-ilociowy. Do stwierdzenia faktu uszkodzenia koniecznym jest


wykonywanie, obok stosowanych w poprzednich systemach testw poprawnoci elektrycznej, take
specjalnych testw emisyjnych. Oglnie mona wic powiedzie, e system OBDII jest emisyjnie
ukierunkowany i jego gwnym zadaniem jest biecy nadzr nad poziomem zwizkw toksycznych
emitowanych z ukadw: wydechowego i zasilania w paliwo. Nadzorem tego systemu s objte oprcz
elementw emisyjnie krytycznych take elementy, ktrych niesprawnoci mog porednio zwikszy
emisj poprzez oddziaywanie swymi wejciami lub wyjciami na centralny system komputerowy. W ykrycie
niesprawnoci jest sygnalizowane widocznym dla kierowcy wskanikiem wietlnym MIL (Malfunction
Indication Light), oraz rejestrowane w pamici jednostki centralnej w postaci standardowego kodu
niesprawnoci i innych danych pomocniczych.
Podstawow cech normy OBDII umoliwiajc jej powszechn akceptacj i stosowanie, jest
niespotykany dotd w przemyle motoryzacyjnym poziom wymaga standaryzacyjnych. W zakresie
standaryzacji norma ta niemal w caoci bazuje na zaleceniach SAE.

Przyrzd AMX550 umoliwia odczytywanie informacji diagnostycznej z pojazdw wyposaonych w


system OBDII/EOBD. Sterownik w samochodzie moe obsugiwa jeden z kilku standardw transmisji,
zgodnych z normami OBDII (TABELA 2-1). Urzdzenie wykrywa je automatycznie.

25
2 OBDII / EOBD
mnemonic norma samochody w ktrych wystpuje (najczciej)
samochody europejskie i wikszo azjatyckich oraz produkty GM i
ISO ISO 91941
Forda na rynek europejski
KW2000 ISO 14230 gwnie samochody europejskie
produkty GM na rynek USA, wybrane modele Toyoty, Lexusa i
VPW SAE J1850
Isuzu
PWM SAE J850 gwnie modele Forda na rynek USA.
CAN ISO 15765 samochody europejskie
TABELA 2-1 Lista standardw transmisji systemu OBDII/EOBD obsugiwanych przez AMX550

2.2. Przygotowanie do pracy


Przed przystpieniem do bada pojazdu naley wykona nastpujce kroki:
Zlokalizowa w pojedzie zcze DLC o wygldzie pokazanym na RYS. 2-1.

1 8

9 16

RYS. 2-1 Widok zcze diagnostycznego (DLC) stosowanego w systemach OBDII/EOBD

Podczy jeden koniec przewodu diagnostycznego do zcza przyrzdu AMX550, drugi do gniazda
DLC badanego pojazdu.
UWAGA!!! Naley zachowa kolejno podczania: najpierw do czytnika AMX550, dopiero
pniej do zcza diagnostycznego pojazdu.
Wczy zapon badanego pojazdu (nie trzeba uruchamia silnika). Po wczeniu powinna zawieci
si dioda umieszczona na grnej ciance przyrzdu sygnalizujca adowanie si akumulatorw
przyrzdu.
Wczy przyrzd przy pomocy przycisku wczenia zasilania. Na wywietlaczu ukae si wwczas
ekran3 z RYS. 2-2; naley wybra mark pojazdu, ktry bdzie poddany badaniu diagnostycznego.

W zalenoci od zainstalowanej
3 wersji oprogramowania oraz ustawie konfiguracyjnych posta menu po
uruchomieniu moe by rna

26
OBDII / EOBD
2

RYS. 2-2 Lista dostpnych marek samochodw


Po wybraniu marki pojazdu urzdzenie przystpi do automatycznego wykrywania standardu
transmisji (RYS. 2-3).
Inicjalizacja poczenia

- J1850 (PWM)
- J1850 (VPW)
- ISO 9141
- ISO 14230(wolna)
ISO 14230(szybka)
ISO-15765(11/250)
ISO-15765(11/500)
ISO-15765(29/250)
ISO-15765(29/500)

Prosz czeka !
$0000/1

RYS. 2-3 Okno informujce, jaki standard transmisji jest aktualnie testowany

W trakcie identyfikacji protokou transmisji zaimplementowanego w badanym pojedzie mog


pojawi si komunikaty pokazane na RYS. 2-4. Ukazuj si one wskutek:
- Braku napicia zasilania, jakie powinno by dostarczone do przyrzdu AMX550 z gniazda DLC. W tym
przypadku naley sprawdzi, czy przewd diagnostyczny jest prawidowo podczony, oraz czy
wczony jest zapon w badanym samochodzie.
- W przypadku gdy przyrzd AMX550 nie potrafi zidentyfikowa standardu transmisji wykorzystywanego
przez system OBDII/EOBD. Naley jeszcze raz sprawdzi poczenia,
czy wczony jest zapon, oraz naley odszuka informacje, czy w pojedzie znajduje si system
OBDII/EOBD (najlepiej w fabrycznej dokumentacji pojazdu). W niektrych samochodach
pochodzcych z okresu przed wprowadzeniem obowizku stosowania systemu OBDII/EOBD,
producenci zastosowali jedynie zcze DLC (RYS. 2-1), bez uycia protokow transmisji zgodnych z
normami OBDII/EOBD. Przykadem takich pojazdw, bardzo czsto spotykanych na polskim rynku, s
nastpujce samochody: DAEWOO Nubira II, SKODA Octavia, Ford Focus (do maja 2001 roku).
- Komunikaty z RYS. 2-4 mog pojawi si rwnie podczas samej diagnostyki. Czsto przyczyn s
przypadkowe odczenia lub uszkodzenia kabla diagnostycznego, wyczenie zaponu itd.

Sprawd: Brak komunikacji


- czy OBD w poj.? - sprawd poczenia
- czy w. zapon - sprawd zapon
Nacinij klawisz Nacinij klawisz

RYS. 2-4 Ekrany informujce o bdzie, ktry wystpi podczas inicjalizacji transmisji, lub podczas trwania procedur
diagnostycznych

27
2 OBDII / EOBD
Jeeli procedury inicjalizujce transmisj ze sterownikiem pojazdu zakocz si sukcesem,
urzdzenie wywietli ekran pokazany na RYS. 2-15. Ekran ten zwany dalej oknem statusu zawiera
zbir podstawowych informacji opisujcych aktualny stan systemu diagnostycznego samochodu.
Szczegowy opis zawartoci okna znajduje si w rozdziale 2.3.4.

2.3. Funkcje diagnostyczne


Po wczeniu przyrzdu i nawizaniu komunikacji z komputerem pokadowym badanego pojazdu
na wywietlaczu ukae si menu (RYS. 2-5) zawierajce list dostpnych funkcji, oraz procedur
diagnostycznych.
OPCJE:

1. Parametry biece
2. Param. zamroone
3. Kody usterek (DTC)
4. Monitory
5. Czujniki tlenu
6. Wyniki testw OBD
7. Status OBD
8. Test elem. wykon.
9. Identyfikacja (VIN)

RYS. 2-5 Menu wyboru funkcji diagnostycznej systemu OBDII/EOBD

2.3.1. Parametry biece


Funkcja odczytuje z systemu OBDII/EOBD, a nastpnie prezentuje na wywietlaczu parametry opisujce
stan, oraz parametry pracy ukadu napdowego.
W przypadku, gdy na zapytanie o warto konkretnego parametru przyjdzie odpowied z kilku sterownikw,
wywietlane bd one wszystkie jedna pod drug. Informacje z ktrego moduu pochodzi dany parametr
uzyska mona podwietlajc go. Wwczas u dou ekranu wywietlony zostanie adres moduu wraz z
opisem parametru. Jest sytuacj normaln, e wartoci tych samych parametrw zwracanych przez rne
moduy rni si nieznacznie. Wynika to z faktu, i moment odczytu ich wartoci przez kolejne moduy,
przesunity jest w czasie.
Jednoczenie na ekranie wywietlanych moe by do 8 parametrw. Im wicej parametrw, tym czas ich
odwieania jest duszy, gdy czytnik wysya zapytanie o kady z parametrw osobno. Istnieje moliwo
ograniczenia zbioru parametrw, w celu przyspieszenia odwieania lub poprawy czytelnoci ich odczytu.
Uywajc klawiszy numerycznych zaznacza si wybrane parametry (znaczek > pojawia si wwczas przed
mnemonikiem parametru). Wciskajc klawisz 1 zaznaczamy pierwszy parametr od gry, klawisz numer 2
znakuje drugi parametr od gry i tak dalej. Aby zmusi czytnik do wywietlana tylko zaznaczonych
parametrw naley uy przycisku Fn (lub Config), a nastpnie wybra z menu opcj poka zaznaczone.
Powrt do oryginalnej prezentacji nastpuje po wciniciu przycisku ESC.
Czytnik AMX550 umoliwia zmian wielkoci czcionki jak wywietlane s wartoci parametrw. W tym celi
naley wcisn przycisk Fn (lub Cfg) a nastpnie wybra funkcj 1 format wywietl.. Po przeczeniu
czcionki na duy format maksymalna ilo parametrw wywietlanych na ekranie ograniczona zostanie do
4.
Parametry biece
znaczek > oznacza FS1 = $01
zaznaczenie danego c LOAD_PCT = 12 %hnuddu
LOAD_PCT = 13 %
parametru, w tym >ECT = 98 oC
przypadku zaznaczenia SHRTFT1 = -12 % adres moduu i opis
dokonano po wciniciu LONGFT1 = 1 % podwietlonego parametru
>MAP = 10 kPa
przycisku 4 >RPM = 780 1/min
TEST - dalej
mod: $D1
obcienie silnika

RYS. 2-6 Widok ekranu parametrw biecych

28
OBDII / EOBD
2
Parametry biece
FS1 = $01
c LOAD_PCT = 12 %hnuddu
LOAD_PCT = 13 %
>ECT = 98 oC
SHRTFT1 = -12 %
LONGFT1 = 1 %
>MAP = 10 kPa
RPM = 780 1/min
TEST - dalej
mod: $D1
obcienie silnika

Parametry biece
FS1 = $01
c LOAD_PCT = 12 %hnuddu
LOAD_PCT =
Wybierz funk 13
c j %:
>ECT = 98 oC
SHRTFT1
F N k o n=f i g u r-12
a c j a%
LONGFT1
1 f o r m=a t w y w1i e%t l .
>MAP
9 r e j e s t r a c j10
= a kPa
>RPM
0 p o k a= z780a z n 1/min
aczone
TEST - dalej
mod: $D1
obcienie silnika

Parametry biece Parametry biece

FS1 = $00 aaECT = 98 oCaaaaa


dcLOAD_PCT = 12 %hnuu MAP = 10 kPa
LOAD_PCT = 13 %
ECT = 98 oC

mod: $D1 mod: $D1


obcienie silnika temperatura pynu
chodzcego

RYS. 2-7 Po wciniciu przycisku Fn, lub Config, wywietli si menu z list dodatkowych funkcji. Wcinicie przycisku 1
spowoduje przeczenie wielkoci czcionki, natomiast wybr procedury ukrytej pod przyciskiem 0
spowoduje przejcie do trybu wywietlania wczeniej zaznaczonych parametrw.
Zbir podstawowych parametrw biecych odczytanych z systemu OBDII/EOBD prezentuje TABELA 2-2.

Oznaczenie
Jednostka Opis
(mnemonik)
FS1/FS2 Fuel System 1/2, stan pracy podukadw sterowania paliwem.
- Open loop praca w ptli otwartej, nie osignito jeszcze punktu
pracy pozwalajcego na przejcie w tryb pracy w ptli zamknitej
- Closed loop praca w ptli zamknitej, sprzeniem zwrotnym
s dane dostarczane przez czujniki tlenu
- Open loop due to driving conditions praca w ptli otwartej
spowodowana warunkami jezdnymi (gwatowne przyspieszanie,
hamowanie silnikiem, itp.)
- Open loop due to detected system fault - praca w ptli otwartej
spowodowana wykryciem usterki
- Closed loop, but fault with at least one oxygen sensor praca
w ptli zamknitej mimo uszkodzenia co najmniej jednej sondy
lambda, skad mieszanki korygowany na podstawie danych

29
2 OBDII / EOBD
z pojedynczego czujnika tlenu
LOAD_PCT % wyliczona warto obcienia (ang. Calculated Load Value)
Zakres: 0 100 [%]
LOAD_ABS % bezwgldna warto obcienia (ang. Absolute Load Value) -
Zakres: 0 25700 [%]
ECT oC temperatura cieczy chodzcej
Zakres: -40 +215 [oC]
Przy temperaturze cieczy chodzcej przekraczajcej 80[ oC], ukad
paliwowy moe pracowa w ptli zamknitej.
STFT1 % krtkoterminowa korekta skadu mieszanki (Bank 1, Bank2)
STFT2 - jest to korekcyjny wspczynnik skadu mieszanki, obliczany
na bieco, jego zadaniem jest utrzymanie mieszanki paliwowo-
powietrznej w proporcji bliskiej stechiometrycznej
Zakres: -100 +99.22[%]
STFT = -100 [%] mieszanka uboga
STFT = +99.22 [%] mieszanka bogata
STFT = 0 [%] mieszanka stechiometryczna
W zalenoci od producenta i modelu pojazdu podaje si przedzia
dopuszczalnych zmian parametru, na przykad:
- FORD < -25% , 25% >
- GM < -10%, 10% >
LTFT1 % dugoterminowa korekta skadu mieszanki (Bank1 , Bank2)
LTFT2 z biegiem czasu elementy ukadu paliwowego, oraz czujniki
zuywaj si, a ich wartoci metrologiczne ulegaj pogorszeniu.
Korekta dugoterminowa poda za tymi zmianami, dostosowujc si
do waciwoci konkretnej jednostki napdowej. Wartoci
wspczynnikw s cigle uaktualniane i zapisywane w pamici.
Na podstawie tych danych sterownik jest w stanie przewidzie, jaka
korekta skadu mieszanki bdzie niezbdna przy wystpieniu
okrelonych warunkw pracy silnika (prdko obrotowa i obcienie).
UWAGA! Po wymianie czujnikw tlenu, wtryskiwaczy lub innych
elementw ukadu paliwowego zaleca si skasowanie
dugoterminowych wspczynnikw korekcji skadu mieszanki, poprzez
odczenie akumulatora na czas minimum 15 min.
Zakres: -100 +99.22[%]
LTFT = -100 [%] mieszanka uboga
LTFT = +99.22 [%] mieszanka bogata
LTFT = 0 [%] mieszanka stechiometryczna
FRP kPa cinienie paliwa w listwie zasilajcej (w odniesieniu do cinienia
atmosferycznego)
Zakres: 0 655350 [kPa]
FRP_M kPa cinienie paliwa w listwie zasilajcej (w odniesieniu do cinienia
w kolektorze)
Zakres: 0 5177.27 [kPa]
MAP kPaA cinienie w kolektorze dolotowym
Zakres: 0 255 [kPaA]
RPM obr/min prdko obrotowa silnika
Zakres: 0 16383.75 [obr/min]
VSS km/h prdko pojazdu
Zakres: 0 255 [km/h]
SPK o kt wyprzedzenia zaponu dla cylindra 1
bez uwzgldnienia mechanicznego opnienia
Zakres: -64 +63.5 [o]
MAT oC temperatura powietrza na wlocie
Zakres: -40 + 215 [oC]
MAF gm/s natenie przepywu powietrza natenie przepywu powietrza
w kolektorze dolotowym, obliczane na podstawie czujnika MAF (Mass
Air Flow), jest podstawowym parametrem uywanym do wyznaczania
proporcji mieszanki paliwowo powietrznej.

30
OBDII / EOBD
2
Zakres: 0 655.35 [gm/s]
TP % bezwzgldna warto kta otwarcia przepustnicy
Zakres: 0 100 [%]
TP_R % wzgldna warto kta otwarcia przepustnicy
Zakres: 0 100 [%]
CSAS aktualny stan ukadu powietrza wtrnego
- upstream of first catalytic converter dodatkowe powietrze
pompowane jest do kolektora wylotowego, przed pierwsz sond
lambda (ang. upstream)
- downstream of first catalytic converter inlet dodatkowe
powietrze dostarczane jest do katalizatora zaraz przy jego
wejciu, za pierwsz sond lambda (ang. downstream)
- atmosphere/off ukad powietrza wtrnego jest wyczony, bd
strumie powietrza kierowany jest do atmosfery
B..S.. parametry odczytane z czujnika tlenu - Czujniki tlenu pogrupowane
s w banki, w skad ktrych wchodzi od jednej do czterech sond.
B1S1 oznacza czujnik 1 w banku 1. Czujniki numerowane s od
wyjcia kolektora wylotowego, czyli sonda S1 znajduje si najbliej
silnika. W literaturze spotka mona rwnie oznaczenia:
O2S1 czujnik 1, bank 2
HO2S1 grzany czujnik tlenu nr 1, bank 2
B1S1 bank 1 czujnik 1
W zalenoci od typu czujnika odczyta mona:
dla czujnikw dwustanowych:
wartoci napicia, oraz obliczon przez sterownik warto
krtkookresowej korekty skadu mieszanki
Zakres:
U = 0 1.275 [V]
STFT = -100 +99.22 [%]
warto STFT = 99.22% oznacza, e wartoci z danego czujnika
nie bray udziau w obliczaniu STFT.
dla czujnikw cigych:
warto napicia lub prdu, oraz obliczony wspczynnik lambda.
Zakres:
U = 0 7.999 [V]
I = -128 127.999 [mA]
= 0 1.9999 [ - ]
RUNTM s czas od rozruchu silnika
Zakres: 0 65.535 [s]
MIL_DIST km przejechany dystans od momentu zapalenia lampki MIL
Zakres: 0 65535 [km]
EGR_PCT % dana warto otwarcia zaworu ukadu EGR (ukad recyrkulacji
spalin)
W systemach EGR stosuje si rnego typu zawory kontrolujce
przepyw spalin do kolektora dolotowego. W przypadku zaworw
dwustanowych, warto EGR_PCT przyjmowa moe tylko dwie
wartoci: 0% - zawr zamknity lub 100% - zawr otwarty
(maksymalny przepyw). Zawory wysterowane, na przykad przez
silnik krokowy, mog przyjmowa wartoci poredniej, w zalenoci
od stopnia otwarcia zaworu.
Zakres: 0 100 [%]
EGR_ERR % rnica midzy dan a oczekiwan wartoci otwarcia zaworu
EGR
EGR_ERR = -100 % - warto duo mniejsza od oczekiwanej
EGR_ERR = 99.22 % - warto duo wiksza od oczekiwanej
Zakres: -100 99.22 [%]
EVAP_PCT % dana warto otwarcia zaworu ukadu EVAP (ukad
odprowadzania par paliwa)
W systemach EVAP stosuje si rnego typu zawory kontrolujce

31
2 OBDII / EOBD
przepyw par paliwa do kolektora dolotowego. W przypadku zaworw
dwustanowych, warto EVAP_PCT przyjmowa moe tylko dwie
wartoci: 0% - zawr zamknity lub 100% - zawr otwarty
(maksymalny przepyw). Zawory wysterowane, na przykad przez
silnik krokowy, mog przyjmowa wartoci poredniej, w zalenoci
od stopnia otwarcia zaworu.
Zakres: 0 100 [%]
FLI % poziom paliwa w zbiorniku
Zakres: 0 100 [%]
WARM_UPS - ilo cykli nagrzania silnika od momentu wykasowania usterek
Przez pojcie cyklu nagrzewania silnika definiuje si proces, w ktrym
temperatura czynnika chodzcego wzrosa o co najmniej 22 oC w
stosunku do temperatury zmierzonej w chwili rozruchu silnika, oraz
przekroczya 70 oC (dla silnikw wysokoprnych 60 oC).
Zakres: 1 - 255
CLR_DIST km przejechany dystans od mementu wykasowania usterek
Zakres: 0 65535 [km]
EVAP_VP Pa cinienie w ukadzie EVAP
Zakres: -8192 8191 [Pa]
BARO kPa cinienie atmosferyczne
Zakres: 0 255 [kPa]
CATEMPxx oC temperatura katalizatora
CATEMP11 katalizator Bank 1, czujnik temperatury 1
CATEMP12 katalizator Bank 1, czujnik temperatury 2
CATEMP21 katalizator Bank 2, czujnik temperatury 1
CATEMP22 katalizator Bank 2, czujnik temperatury 2
Zakres: -40 6513.5 [oC]
VPWR V napicie zasilania sterownika (moduu)
Zakres: 0 65.535 [V]
EQ_RAT - dana warto wspczynnika lambda
Zakres: 0 1.999
AAT oC temperatura otoczenia
Zakres: -40 215 [oC]
TP_B % bezwzgldna warto otwarcia przepustnicy (pozycja B lub C)
TP_C Zakres: 0 100 [%]
APP_D % pozycja pedau przyspieszenia (pozycja D, E lub F)
APP_E Zakres: 0 100 [%]
APP_F
TAC_PCT % dane wysterowanie elementu wykonawczego ukadu
przepustnicy
TAC_PCT = 0 % - przepustnica zamknita
TAC_PCT = 100 % - przepustnica maksymalnie otwarta (WOT)
Zakres: 0 100 %
MIL_TIME min czas pracy silnika od momentu zapalenia lampki MIL
Zakres: 0 65535 [min]
CLR_TIME min czas od skasowania kodw usterek
Zakres: 0 65535 [min]
TABELA 2-2 Spis podstawowych parametrw biecych dostpnych w systemie OBDII/EOBD
W przypadku parametrw FS1/FS2 oraz CSAS nacinicie przycisku ENTER powoduje wywietlenie ich
szczegowego opisu tekstowego.
2.3.2. Monitory diagnostyczne
Monitor jest procedur diagnostyczn odpowiedzialn za kontrol i obserwacj przypisanych mu
podzespow. Kady z monitorw realizowany jest podczas normalnej eksploatacji pojazdu. W przypadku
wykrycia nieprawidowoci w dziaaniu elementw objtych monitoringiem, generowane s kody usterek.
Zakres dziaania gwnych monitorw emisyjnych systemw EOBD/OBDII (ang. Major Monitors) obejmuje
kontrol sprawnoci katalizatora, poprawnoci procesu spalania (wypadania zaponu), ukadu
odprowadzania par paliwa EVAP i czujnikw tlenu. Gwne monitory emisyjne stanowi zestaw

32
OBDII / EOBD
2
standardowy, ktry musi wchodzi w skad kadego ukadu EOBD/OBDII, bez wzgldu na jego konfiguracj i
szczegowe rozwizania konstrukcyjne silnika
Ze wzgldu na sposb ich realizacji dokonano podziau monitorw na:
monitory cige wykonuj si cyklicznie, nawet kilka razy podczas jednego cyklu jezdnego;
monitory niecige wykonuj si tylko w okrelonych warunkach eksploatacyjnych.
Producenci samochodw zobowizani s do opublikowania algorytmu pozwalajcego zrealizowa cykl
jezdny gwarantujcy wykonanie wszystkich przewidzianych norm monitorw systemu OBDII/EOBD.
Po wybraniu funkcji Monitory diagnostyczne ukae si menu jak na RYS. 2-8. Dokonujc dalszego wyboru,
wywietli mona biecy stan monitorw cigych, niecigych lub ich zestawienie.

Monitory diagnostyczne

1. Monitory cige wewewe


2. Monitory niecige Zestawienie wynikw
3. Zestawienie monitorw cigych
i niecigych w jednej
uproszczonej tabeli

RYS. 2-8 Menu Monitory Diagnostyczne

adres moduu z ktrego


Monitory cige odczytywane s dane,
oznaczenie All oznacza,
opis podwietlonego Modu: 0x10
monitora SUP| RDY |ENA| CMPL i prezentowane jest
MIS : v | v | - | - we
zestawienie ze
FUEL: v | x | x | x wszystkich moduw
CCM: v | v | - | -

monitor wypadania zaponw

RYS. 2-9 Przykadowy widok ekranu prezentujcy stan wykonania monitorw cigych.

Kady z monitorw opisywany jest przez maksymalnie cztery flagi:


SUP - v monitor zainstalowany (obecny w systemie)
x monitor nie zainstalowany
(SUP ang. supported status)
RDY - v monitor wykona si co najmniej raz, od momentu wykasowania kodw usterek
x monitor nie wykona si jeszcze ani razu, od momentu wykasowania kodw usterek
Po wykasowaniu kodw usterek status RDY ustawiany jest na warto: x
(RDY ang. ready statys)
ENA - v monitor aktywny (w trakcie realizacji) w biecym cyklu jezdnym
x monitor nieaktywny warunki jezdne nie pozwalaj zrealizowa biecego monitora
(ENA ang. enable status)
CMPL - v monitor zakoczy dziaanie w biecym cyklu jezdnym
x monitor w trakcie realizacji w biecym cyklu jezdnym
(CMPL ang. completion status)

Symbol oznacza, i warto biecej flagi statusu jest niedostpna bd nieobsugiwana przez dany
sterownik.
Po wciniciu przycisku ENTER wywietli si peny opis aktualnie podwietleniu monitora RYS. 2-10.

33
2 OBDII / EOBD

Monitory niecige Monitory niecige


monitor katalizatora
Modu: 0x10 Mod SUP|RDY|ENA|CMPL
SUP |RDY | ENA| CMPL
CAT : v | x | - | -ewe $10 : v | x | - | -ewe
HCAT: v | v | x | x $20 : v | v | x | x
ENTER
EVAP: - | - | - | -
AIR : x | - | - | -
ACRF: x | - | - |
O2S : v | x | - | - mod $10
HTR : v | x | - | - obsugiwany : TAK
EGR : - | - | - | - gotowy : NIE
aktywny : -.
monitor katalizatora zakoczony : -

RYS. 2-10 Po wciniciu przycisku ENTER wywietli si szczegowy opis podwietlonego monitora.

Monitory niecige
adresy moduw monitor katalizatora opis monitora
z ktrych odczytany Mod SUP|RDY|ENA|CMPL
w zalenoci od
zosta status monitora wybranego moduu
$10 : v | x | - | -ewe
$20 : v | v | x | x

mod $10
obsugiwany : TAK
gotowy : NIE
aktywny : -.
zakoczony : -

RYS. 2-11 Ekran prezentujcy szczegowy opis wybranego monitora diagnostycznego.

All oznancza,
symbol * oznacza, Monitory cige i prezentowane dane
i sterowniki realizujce s zestawieniem
Modu: All
dany monitor s SUP| RDY |ENA| CMPL wynikw odczytanych
w rnych stanach ze wszystkich moduw
MIS : v | v | - | - we
wykonania, jedne FUEL: v | v | - | -
zakoczyy jego CCM: v | *x | - | -
realizacj pozostae s
w jej trakcie

monitor wypadania zaponw

RYS. 2-12 Ekran podsumowujcy zestawienie wynikw ze wszystkich moduw.

Misfire monitoring - monitor wypadania zaponw. Niesprawno silnika, polegajca na braku spalania w
poszczeglnych cylindrach, prowadzi zawsze do zwikszenia emisji z ukadu wydechowego i moe
skutkowa nieodwracalnym uszkodzeniem katalizatora w wyniku przegrzania. Podstawowym wymaganiem
norm EOBD/OBDII jest obowizek cigego monitorowania wypadania zaponw w silniku z zaponem
iskrowym, oraz identyfikacji numerw cylindrw silnika, w ktrych to zjawisko wystpuje. Istnieje moliwo
odstpstwa od obowizku identyfikacji numerw cylindrw, jeeli producent dostarczy dane uzasadniajce
brak technicznej moliwoci realizacji takiej identyfikacji w pewnych warunkach pracy. W przypadku
wystpowania wypadania zaponw w wicej ni w jednym cylindrze dopuszczalne jest sygnalizowanie
tego zjawiska za pomoc jednego, wsplnego kodu bez koniecznoci identyfikacji numerw cylindrw
(identyfikacja numerw niesprawnych cylindrw jest w takim przypadku opcj).
Po przekroczeniu pewnego progu ilociowego, ktry wyraa si jako procent okresw obrotowych silnika z
wypadaniem zaponw, zapisywany jest kod usterki w pamici bdw. Lampka MIL zaczyna wwczas
mruga ( z czstotliwoci okoo 1Hz), co oznacza najwyszy poziom ostrzegania kierowcy, e wykryta
usterka zagraa sprawnoci katalizatora.
Catalyst monitoring - diagnostyka ukadu katalizatora (-w). W systemach EOBD/OBDII monitory
sprawnoci wydajnoci katalizatora wykorzystuj informacj zawart w sygnaach generowanych przez dwa
czujniki tlenu zamontowane przed (PK) i za katalizatorem (ZK). Zasada pracy tych procedur oparta jest na
ocenie pojemnoci tlenowej katalizatora, wykonana na podstawie analizy sygnaw z obu czujnikw tlenu. W
przypadku sprawnego katalizatora przebieg sygnau z czujnika ZK charakteryzuje si zmniejszon zarwno

34
OBDII / EOBD
2
amplitud, jak i czstotliwoci oscylacji w stosunku do sygnau z czujnika PK. Im katalizator bardziej zuyty
lub uszkodzony tym przebieg sygnaw z czujnika ZK zblia si do przebiegu sygnau z PK.
Od momentu wprowadzenia obowizku stosowania systemw pokadowych opracowano i zastosowano
z powodzeniem kilka metod estymacji pojemnoci tlenowej katalizatora. Na przykad w rozwizaniu firmy
Ford (zastosowanym w modelu roku 2000) pojemno tlenowa jest estymowana na podstawie stosunku
iloci przecze czujnika ZK do iloci przecze PK podczas pracy systemu zasilania w ptli zamknitej

Fuel system monitoring monitor systemu paliwowego jest kolejnym, bardzo wanym elementem systemu
OBDII. Podczas pracy silnika, sterownik na bieco oblicza krtko- i dugookresow korekt skadu
mieszanki (STFT, LTFT). Parametry te pozwalaj dostarcza mieszank paliwowo-powietrzn
w optymalnej proporcji. Wszelkie uszkodzenia ukadu paliwowego zakcajce jego prawidow prac
maj duy wpyw na emisj substancji toksycznych. Monitor ten generuje bd ju po dwukrotnym
zarejestrowaniu tej samej usterki.

Comprehensive component monitoring monitor nadzorujcy prac wszelkich urzdze mogcych


bezporednio lub porednio wpywa na emisj substancji toksycznych; nale do nich na przykad: czujniki
pooenia waka rozrzdu, wau korbowego, czujniki MAP, MAF, TP, VSS, IAT, czujnik spalania stukowego,
sprzgo ukadu klimatyzacji, czujnik poziomu paliwa, wentylatory chodnicy, itp.

Heated catalyst monitoring - monitorowanie grzanego katalizatora. Katalizator, aby osign optymalny
punkt pracy musi zosta nagrzany do odpowiednio wysokiej temperatury. Zastosowanie grzaki znacznie
przyspiesza ten proces.

Evaporative system monitoring monitorowanie systemu odpowietrzania ukadu paliwowego EVAP.


Ukad EVAP zapobiega przedostawaniu si wglowodorw z ukadu zasilania do atmosfery. Opary paliwa
gromadzone s w specjalnym pojemniku z wglem aktywnym (pochaniaczu). Elektroniczny system
sterowania, w czasie pracy silnika oprnia pojemnik z par paliwa, jednoczenie otwierajc zawr
doprowadzajcy do niego wiee powietrze. Dziki temu filtr jest regenerowany i nie wymaga konserwacji i
obsugi przez cay czas eksploatacji. Opary paliwa z pochaniacza kierowane s do kolektora dolotowego, a
nastpnie s spalane w silniku.
Zadaniem systemu diagnostycznego (monitora) jest wykrywanie nieszczelnoci ukadu EVAP, oraz braku
przepywu oparw paliwa. Badania szczelnoci dokonuje si poprzez detekcj zaniku podcinienia,
lub nadcinienia gazu w nadzorowanym ukadzie. Normy EOBD/OBDII narzucaj producentom konieczno
wykrywania nieszczelnoci o wymiarze rwnowanym rednicy otworu 0.5 mm.

Secondary air system monitoring monitorowanie systemu wtrnego powietrza. Zadaniem ukadu jest
dostarczanie dodatkowego powietrza do gazw spalinowych, na wyjciu kolektora wylotowego, lub
bezporednio do wejcia katalizatora, w zalenoci od efektw, jakie chcemy osign:
doprowadzi do dodatkowego zaponu, aby spali wodorotlenki pozostae w spalinach (powietrze na
wyjciu kolektora)
dostarczy dodatkowe ciepo powstae na skutek zaponu w kolektorze wylotowym, by przyspieszy
nagrzewanie si zimnego katalizatora do jego temperatury pracy (powietrze na wyjciu kolektora)
wprowadzi dodatkowy tlen do katalizatora by zwikszy jego sprawno utleniania wglowodorw i
tlenku wgla. (powietrze na wejciu katalizatora)
Dostarczanie dodatkowego powietrza tu przed katalizatorem, lub nawet bezporednio do jego wntrza,
stosowane jest przy katalizatorach starszego typu, tzw. konwencjonalnych (COC Conventional Oxidation
Catalyst); nie redukuj one iloci tlenkw azotu w spalinach. Na rynku dostpne s pojazdy posiadajce
katalizatory trjfunkcyjne w poczeniu z konwencjonalnym. W takim przypadku ukad wtrnego powietrza
moe dozowa powietrze zarwno na wyjciu kolektora jak i wejciu katalizatora COC.

A/C air system monitoring monitorowanie systemu obiegu chodziwa systemu klimatyzacji (A/C)

Oxygen sensor monitoring monitorowanie czujnikw tlenu. Zadaniem czujnikw tlenu jest pomiar
zawartoci tlenu w spalinach, poprzez porwnanie z zawartoci tlenu w powietrzu. Czujniki tlenu nazywane
s czsto sondami lambda. Ich uszkodzenie lub zuycie wpywa na zwikszenie emisji substancji
toksycznych, pogorszenie wasnoci dynamicznych pojazdu, oraz zwikszenie zuycia paliwa.

Oxygen sensor heater monitoring sprawdzanie obwodu grzania sond lambda. Czujnik tlenu,
aby osign punkt pracy, musi zosta ogrzany do odpowiednio wysokiej temperatury. W momencie
rozruchu zimnego silnika, czas osignicia odpowiedniej temperatury moe by do dugi, dlatego stosuje

35
2 OBDII / EOBD
si grzane czujniki tlenu. W nomenklaturze OBDII grzany czujnik tlenu oznacza si symbolem HO1S1
oznacza to grzan sonda lambda numer 1 zainstalowan w banku 1, czyli najbliej silnika.

EGR system monitoring testowanie systemu recyrkulacji spalin. Ukad ten dostarcza okrelon ilo
spalin do komory spalania. Zabieg ten obnia powstawanie tlenkw azotu (NOx), nie neutralizowanych przez
katalizator, oraz obnia zuycie paliwa. Kosztem jest zwikszenie emisji wodorotlenkw i wglowodorw.
2.3.3. Parametry zamroone
Tryb ten przeznaczony jest do odczytania parametrw stanu ukadu napdowego zapamitanych w chwili
wystpienia usterki.

Ramki zamroone Ramki zamro. ($D1:00)


1. P0123 (mod.$D1:00)s D T C = P0123 s
2. P0124 (mod.$D1:01) F S 1 = $00 FS2= $00
LOAD = 12 [%]
ECT = 8 2 [oC]
STFT1= 12.01 [%]
LTFT1= 8.9 [%]
STFT2= 0 [%]
LTFT2= 0 [%]
FPS = 12 [kP a]
MAP = 10 [kPa]
RPM = 0 [1/min]
VSS = 0 [km/h]
kod usterki DTC

RYS. 2-13 Lista ramek zamroonych. W nawiasie zawarte RYS. 2-14 Lista parametrw zamroonych.
s informacje o adresie moduu zwracajcego ramk oraz Ramka numer 00 z moduu o adresie $D1.
jej numer kolejny.

W przypadku parametru DTC nacinicie przycisku ENTER spowoduje wywietlenie szczegowego opisu
usterki, ktrej dotycz parametry zapisane w ramce zamroonej. W przypadku parametrw FS1/FS2
nacinicie przycisku ENTER spowoduje wywietlenie ich dokadnego opisu tekstowego.
Znaczenie i opis poszczeglnych parametrw znajduje si w TABELA 2-2.

2.3.4. Status OBD


Okno Statusu automatycznie otwiera si po nawizaniu komunikacji z pojazdem. Podczas diagnostyki
mona je wywoa wybierajc z menu gwnego pozycj numer 4.Status OBD.
Status 1/2 Status 2/2
Standard/norma Liczba usterek : 2
OBD: DTC zarejestr. : 1
$01: OBDII (Calif. ARB) DTC oczekujce : 1
ENTER
Liczba ECM : 2 Czujniki O2S: 2
Adresy ECM : $D1, $D2 B1S1, -- , B2S1, --
-- , -- , -- , --
Liczba usterek: 2
VIN: brak odpowiedzi
MIL ON
Protok : ISO-15765
250[kbps], CAN 2.0A
ENTER wicej informacji ENTER wicej informacji

RYS. 2-15 Widok okna Statusu. W celu przeczenia okien naley wcisn przycisk ENTER, lub strzaki LEWO,
PRAWO (klawiatura typu B).
EKRAN 1:
St and a rd/ no rm a Wymagania norm OBD/EOBD speniane przez pojazd.
O BD: - OBDII (California ARB)
- OBD (Federal EPA)
- OBD i OBDII
- OBD I
- brak kompatybilnoci z OBD
- EOBD (Europe OBD)
- EOBD and OBDII

36
OBDII / EOBD
2
- EOBD and OBD
- EOBD, OBD oraz OBDII
- JOBD
- JOBD oraz OBDII
- JOBD oraz EOBD
- JOBD, EOBD oraz OBD II
Jeeli sterownik nie zwraca opisywanego parametru wwczas w miejscu opisu
norm wywietlony zostanie znak - - ".
Licz ba ECM : Liczba wykrytych moduw (sterownikw), z ktrymi nawizano poczenie.
Ad r e s y E CM : Adresy moduw z ktrymi nawizano komunikacj. Wartoci przedstawione s
w postaci heksadecymalnej.
Licz ba u st er e k: Sumaryczna liczba usterek odczytanych ze wszystkich sterownikw pojazdu
w pierwszym trybie diagnostycznym.
MIL ON / MIL OFF Status lampki kontrolnej MIL:
MIL ON lampka zapalona
MIL OFF lampka zgaszona
EKRAN 2:
Licz ba u st er e k : Sumaryczna liczba usterek odczytanych ze wszystkich sterownikw pojazdu
w pierwszym trybie diagnostycznym.
DT C z a r ej e st r. : Sumaryczna liczba usterek zarejestrowanych (trwale istniejcych) odczytanych ze
wszystkich sterownikw pojazdu w trzecim trybie diagnostycznym.
DT C ocz eku j c e Sumaryczna liczba usterek oczekujcych (nie potwierdzonych) odczytanych
: ze wszystkich sterownikw pojazdu w sidmym trybie diagnostycznym.
Cz ujn i ki O 2 S: Liczba czujnikw tlenu zainstalowana w pojedzie, oraz ich lokalizacja.
B1S1 = Bank 1 Sensor (Czujnik) 1
B4S2 = Bank 4 Sensor 2
... itd
VI N: Numer identyfikacyjny pojazdu VIN. Jeeli ze sterownika nie mona odczyta
VINu wwczas wywietlony zostanie komunikat brak odpowiedzi.
P roto k : Dane identyfikujce protok komunikacji w jakim nawizano poczenie.
Numer normy:
- J1850 (PWM)
- J1850 (VPW)
- ISO 9141 (ISO)
- ISO 14230 (KW2000)
- ISO 15765 (CAN)
Prdko transmisji: np.: 10400 bit/s
Dodatkowe informacje dla CAN.

2.3.5. Kody usterek


Funkcja ta umoliwia odczytanie kodw usterek zapamitanych w pamici sterownika(-w). Po wybraniu tej
opcji pojawi si menu RYS. 2-16.

Kody usterek (DTC):

1.Usterki zarejestr. a
2.Usterki oczekujce
3.Kasowanie usterek
4.Usterki rozszerzone

RYS. 2-16 Menu umoliwia wybr, jakiego rodzaju bdy maj by odczytywane (zarejestrowane czy oczekujce)

37
2 OBDII / EOBD
W systemach OBDII/EOBD mog wystpowa trzy rodzaje usterek:
1. Bdy oczekujce s to usterki, ktre pojawiy si po raz pierwszy i nie zostay jeszcze
potwierdzone. Po stwierdzeniu wystpienia danego bdu odpowiedni liczb razy, w tych samych
warunkach pracy silnika, zapisany zostaje on w pamici jako bd zarejestrowany. Bdy oczekujce
nie zapalaj lampki MIL
2. Bdy zarejestrowane s to usterki, ktrych wystpowanie zostao potwierdzone. Ich obecnoci
towarzyszy zapalenie lampki MIL.
3. Bdy rozszerzone zwizane s z nieemisyjnymi parametrami ukadu napdowego, zdefiniowane
indywidualnie przez producenta. Cykl odczytu jest do dugi (trwa okoo 3 minut). Funkcja ta jest
dostpna tylko w niektrych pojazdach.

UWAGA! Mruganie lampki MIL oznacza wykrycie usterki bezporednio zagraajcej katalizatorowi. Naley
wwczas natychmiast zatrzyma pojazd i zgosi uszkodzenie najbliszej stacji serwisowej, gdy dalsza
jazda grozi uszkodzeniem katalizatora.
Jeeli w pamici sterownika zapisane s kody usterek, to po wybraniu opcji 1. Bdy zarejestr. z menu
pokazanego na RYS. 2-16 pojawi powinien si ekran pokazany na RYS. 2-17.
Urzdzenie AMX550 posiada wbudowan baz danych zawierajc opisy kodw usterek dla rnych
producentw (RYS. 2-2). Zgodnie ze specyfikacj OBD dzielimy je na :
1. podstawowe znormalizowane, wsplne dla wszystkich pojazdw
2. dodatkowe indywidualnie okrelane przez producentw.

Tekstowy opis usterki znajduje si u dou ekranu i dotyczy aktualnie podwietlonego numeru bdu. W
przypadku wywietlania opisu bdw dodatkowych wane jest prawidowe wybranie marki pojazdu.

Usterki zarejestr.

1. P0107 ($D1)
2. P1421 ($10) a
adres moduu
z ktrego pamici
odczytano usterk

Producent: Volkswagen
P1421:
zawr ukadu powietrza
wtrnego (N112)
zawarcie do masy

RYS. 2-17 Przykadowa posta ekranu wywietlajcego list zarejestrowanych kodw usterek wraz z ich opisami

Kod usterki skada si z piciu znakw np.P0100,


Znak pierwszy (litera) okrela ukad, ktrego dotyczy dana usterka:
B nadwozie (Body)
C podwozie (Chassis)
P ukad napdowy (Powertrain)
U komunikacja (Network Communication)
Pozycja druga okrela norm, wedug ktrej definiowane s kody usterek:
0 ISO/SAE (kody bdw podstawowych)
1 zdefiniowany przez producenta (kody bdw dodatkowych)
2 ISO/SAE (kody bdw podstawowych)
3 ISO/SAE (kody bdw podstawowych)
Znak na pozycji trzeciej okrela ukad, w ktrym nastpia usterka
x01xx dozowanie paliwa i doprowadzanie powietrza
x02xx dozowanie paliwa i doprowadzanie powietrza
x03xx ukad zaponowy
x04xx ukad kontroli emisji
x05xx ukady sterowania biegu jaowego, prdko pojazdu i pomocnicze wejcia
x06xx jednostka centralna i wyjcia pomocnicze
x07xx skrzynia biegw

38
OBDII / EOBD
2
2.3.5.1. Kasowanie bdw
Opcja ta pozwala na usunicie z pamici sterownika wszystkich zapamitanych kodw usterek
(zarejestrowanych oraz oczekujcych). Usunita zostaje rwnie zawarto ramki zamroonej.
UWAGA! Kasowanie bdw moliwe jest tylko przy wczonym zaponie i wyczonym silniku.

2.3.5.2. P1000 kod jazdy kontrolnej


Po wykasowaniu pamici usterek, w wielu pojazdach4 ustawiony zostaje kod Jazdy Kontrolnej P1000.
Oznacza on, e nie wszystkie funkcje monitorujce wykonay swoje testy. Kod Jazdy Kontrolnej zostanie
samoczynnie wykasowany po pomylnym zakoczeniu dziaania wszystkich procedur diagnostycznych.
Naley wykona peen cykl jazdy a nastpnie odczyta pami usterek. Jeeli kod usterki P1000 zniknie,
oznacza to, e pojazd jest w peni sprawny.

2.3.6. VIN
Funkcja ta umoliwia odczytanie danych identyfikacyjnych badanego pojazdu.
Moliwe jest odczytanie nastpujcych informacji:
1. numer identyfikacyjny pojazdu VIN (Vehicle Identyfication Number)
2. numer identyfikujcy procedury kalibracyjne IDs
3. numer identyfikujcy procedury weryfikacji kalibracji CVN (Calibration Verification Number)

2.3.7. Czujniki tlenu


Po wybraniu funkcji Czujniki Tlenu wywietli si menu z ktrego mona wybra dwie pozycje:
- Wyniki monitora czujnikw tlenu -
odczyt parametrw czujnikw tlenu zarejestrowanych podczas realizacji monitora czujnikw tlenu. Jeeli
monitor czujnika tlenu nie zosta zakoczony wwczas wartoci wywietlane przez czytnik mog nie
by poprawne (wywietli si wwczas odpowiednie ostrzeenie).
- Test czujnikw tlenu -
procedura diagnostyczna czujnikw tlenu realizowana w przypadku, gdy monitor czujnika tlenu nie
zosta zakoczony.

2.3.7.1. Wyniki monitora czujnikw tlenu


Funkcja ta umoliwia odczytanie informacji diagnostycznej o poszczeglnych czujnikach tlenu (sondach
lambda) zainstalowanych w pojedzie (tryb $05).

Czujniki tlenu B1S1

U1 = 0.000 [V]
U2 = 0.000 [V]
U3 = 0.000 [V]
U4 = 0.000 [V]
t5 = 0 [s]
t6 = 0 [ s]
sU7 = 0.000 [V] d
U8 = 0.000 [V]
t9 = 0 [s]
U7 [V]:
min. napicie czujnika w
cyklu testowym

RYS. 2-18 Lista parametrw czujnika tlenu

Moliwe jest uzyskanie nastpujcych informacji:


U1 napicie progu przeczania skadu mieszanki bogaty / ubogi.
U2 napicie progu przeczania skadu mieszanki ubogi / bogaty.
U3 niskie napicie czujnika suce do obliczania czasu przeczania.
U4 wysokie napicie czujnika suce do obliczania czasu przeczania.

4
Na przykad: Ford, Jaguar, Kia, Mazda

39
2 OBDII / EOBD
t5 czas przeczania pomidzy wartociami U4 i U3.
t6 czas przeczania pomidzy wartociami U3 i U4.
U7 minimalne napicie z czujnika dla cyklu testowego.
U8 maksymalne napicie z czujnika dla cyklu testowego.
t9 czas pomidzy wartociami U1 i U2.
t10 okres sygnau
napicie
sondy U08
U04

U01
U02

U03

U07
t06 t05 t09
czas

RYS. 2-19 Graficzne przedstawienie parametrw uzyskanych z pomiarw dokonanych przez czujniki tlenu

Nacinicie przycisku TEST (lub 0 dla klawiatury typu B) powoduje przeczenie w graficzny tryb
prezentacji odczytanych danych. W trybie tym do przeczania pomidzy aktualnie wywietlanymi
wartociami parametrw su przyciski strzaek.

2.3.7.2. Test czujnikw tlenu


Funkcja dotyczy bada czujnikw tlenu umieszczonych przed pierwszym katalizatorem (majcych wpyw na
skad mieszanki). Powinna ona by wykonana, gdy system OBD sygnalizuje, e nie wszystkie monitory
diagnostyczne zostay wykonane. Oglnie mona powiedzie, e funkcja ta zastpuje realizowany przez
system OBD monitor czujnikw tlenu.
Przykadowy widok ekranu po wybraniu funkcji Test czujnikw tlenu przedstawiony jest na RYS. 2-20

Czujniki tlenu Edytuj dane pojazdu wprowadzanie danych


s1. Bank 1 Czujnik 1 d
identyfikacyjnych pojazdu takich jak: numer rejestracyjny,
*2. Bank 2 Czujnik 2 przebieg, numer silnika itp.
3. Edytuj dane pojazdu
4. Wynik testu Wynik testu podgld wynikw testw poszczeglnych
5. Zakocz test czujnikw tlenu
Zakocz test zakoczenie testu z zapisem wynikw
do pliku

czujnik nie by jeszcze


testowany gwiazdka oznacza,
i czujnik by ju testowany
RYS. 2-20 Test czujnikw tlenu ekran
wyboru czujnika

Po wybraniu czujnika, ktrego test ma zosta przeprowadzony, wywietli si kolejny ekran:

40
OBDII / EOBD
2
Bank 1 Czujniki 1 Rozpocznij test rozpoczcie testu.
s1. Rozpocznij test d
Edytuj parametry testu funkcja umoliwia edycj
2. Edytuj param.testu i modyfikacj wszystkich parametrw testu (Tabela 2-3),
3. Wynik testu
dopuszczalne jest uycie parametrw domylnych
Wynik testu wynik testu danego czujnika

wynik testu biecego


czujnik nie by jeszcze czujnika
testowany

RYS. 2-21 Test czujnikw tlenu

skrt jednostka opis

Temp. min. Minimalna temperatura silnika, wymagana do rozpoczcia testu


[C]
maksymalna warto prdkoci obrotowej obowizujca podczas
RPM max. [1/min] testu
minimalna warto prdkoci obrotowej obowizujca podczas
RPM min. [1/min] testu
przedzia dopuszczalnej fluktuacji prdkoci obrotowej
RPM diff. [1/min]
minimalna warto napicia z czujnika tlenu (dla sond
O2S min. [V] dwustanowych)
minimalna warto natenia prdu/napicia z czujnika tlenu
O2S min. [mA] / [V] (dla sond szerokopasmowych)
maksymalna warto natenia prdu/napicia z czujnika tlenu
O2S max. [mA] / [V] (dla sond szerokopasmowych)
Minimalna warto wspczynnika lambda (dla sond
lambda min. [-] szerokopasmowych)
maksymalna warto wspczynnika lambda (dla sond
lambda max. [-] szerokopasmowych)
Tabela 2-3 Parametry testu czujnikw tlenu
Po wybraniu Rozpocznij Test uruchamia si waciwa procedura diagnostyczna. Pierwszy etap polega na
ustaleniu waciwych parametrw pracy silnika (-> parametry testu), to znaczy: minimalna temperatura silnia
ECTmin, odpowiedni zakres wartoci prdkoci obrotowej biegu jaowego RPM min. i RPM max..
Jeeli warto ktrego z parametrw znajdowa si bdzie poza dopuszczalnym przedziaem, wwczas
wywietli si okno jak na RYS. 2-22.
Bank 1 Czujniki 1 Bank 1 Czujniki 1

ECT : 65 [oC] ECT : 85 [oC]


min. : 80 [oC] min. : 80 [oC]
RPM : 815 [1/min] RPM : 1002 [1/min]
min. : 700 [1/min] min. : 700 [1/min]
max. : 900 [1/min] max. : 900 [1/min]

Za niska temperatura Warto prdkoci


silnika! obrotowej poza zakresem!

ESC - wyjcie ESC - wyjcie

RYS. 2-22 Przykadowe widoki okna wywietlanego w przypadku gdy temperatura silnika lub warto prdkoci
obrotowej le poza granicami dopuszczalnych przedziaw.
Kolejnym etapem procedury jest sprawdzanie stabilnoci wskaza parametrw RPM i ECT ( RYS. 2-23).
Przez kolejne 5 sekund monitorowane s wartoci prdkoci obrotowej, oraz temperatury pynu
chodzcego, ktre nie mog przekroczy dopuszczalnych przedziaw. Ostatnia zmierzona warto
prdkoci obrotowej staje si wartoci bazow (RPM init). Podczas wykonywania operacji w kolejnym

41
2 OBDII / EOBD
etapie procedury rnica biecej i bazowej prdkoci obrotowej nie moe by wiksza, ni poowa RPM
diff UWAGA! Tego etapu procedury diagnostycznej nie mona przerwa! Naley czeka do zakoczenia
caego testu.

Bank 1 Czujniki 1 Bank 1 Czujniki 1

Do koca etapu: 5 [s] Do koca etapu: 5 [s]


Do koca. : 25 [s] Do koca. : 25 [s]
ECT : 89 [oC] ECT : 89 [oC]
RPM : 770 [1/min] RPM : 970 [1/min]

ESC - wyjcie
warto RPM poza
zakresem

RYS. 2-23 Przygotowanie do rozpoczcia testu. RYS. 2-24 Przykadowy widok ekranu wywietlanego
Oczekiwanie na ustabilizowanie si parametrw w przypadku przekroczenia przez parametry ECT,
w wyznaczonych przedziaach. lub RPM wartoci dopuszczalnych.

Po pomylnej realizacji opisanych wyej czynnoci, czytnik AMX550 przystpi do rejestracji danych
z czujnika tlenu. Przez kolejne 20 sekund zapamitywane bd wartoci odczytane z czujnika tlenu,
jak rwnie monitorowana bdzie warto prdkoci obrotowej. Wielkoci prezentowane na wywietlaczu
czytnika odwieane s z czstotliwoci okoo 1Hz.
Jeeli podczas rejestracji warto prdkoci obrotowej wyjdzie poza przedzia okrelony wartociami RPM
min. oraz RPM max. wwczas procedura zostaje przerwana. RPM min. i RPM max. definiujemy
nastpujco:
RPM min.= RPM init + RPM diff./2
RPM max.= RPM init RPM diff/2
RPM init bazowa warto prdkoci obrotowej
RPM diff. - przedzia dopuszczalnej fluktuacji prdkoci obrotowej (Tabela 2-3)
UWAGA! Tego etapu procedury diagnostycznej nie mona przerwa! Naley czeka do zakoczenia caego
testu.
Bank 1 Czujniki 1

Do koca etapu: 17 [s]


Do koca. : 17 [s]
RPM : 701 [1/min]
RPM min. : 675 [1/min]
RPM min. : 825 [1/min]
O2S :1.02 [V]

RYS. 2-25 Informacje wywietlane podczas rejestracji danych

Po zakoczeniu rejestracji wywietlony zostanie wynik testu dla danego czujnika.

Bank 1 Czujniki 1 Bank 1 Czujniki 1

Zakoczony test dla O2S min. : 0.300 [V]


czujnika B1S1: O2S wyl. : 0.267 [V}
- O2S wynik: OK
wynik: OK. ENTER
RPM max. : 700 [1/min]
RMP min. : 900 [1/min]
RPM red.: 740 [1/min]
ESC - wyjcie - RPM wynik: OK
ENTER - szczegy

RYS. 2-26 Ekran prezentujcy wyniki testu danego czujnika, po jego zakoczeniu.

42
OBDII / EOBD
2
2.3.8. Wyniki testw OBD
Funkcja ta umoliwia odczytanie wynikw liczbowych testw systemowych (tzw. monitorw).
Aby wyjani rol i przydatno opisywanej funkcji diagnostycznej posuymy si przykadem:
Zakadamy, e system diagnostyki pokadowej podczas normalnej eksploatacji pojazdu, zrealizowa
wszystkie zaimplementowane monitory. Odczytujc status monitorw (2.3.2. Monitory diagnostyczne)
okazuje si, e monitor wypadania zaponw zakoczony zosta wynikiem negatywnym a w pamici usterek
zapisany zosta kod P0300 (wypadanie zaponw z wielu cylindrw). Po wybraniu z menu funkcji 8.Wyniki
testw OBD mona przykadowo odczyta ilo brakw zaponu w biecym cyklu jezdnym. Przekazywane
dane pomagaj zidentyfikowa przyczyn
Po wybraniu funkcji 8.Wyniki testw OBD czytnik AMX550 rozpocznie przeszukiwanie zasobw sterownika
w poszukiwaniu odpowiednich danych. Na wywietlaczu wywietlane bd nazwy monitorw, lub
monitorowanych podzespow, o ktrych mona uzyska dodatkowe informacje.
Typ, oraz ilo informacji, jakie przekazuje sterownik zaley od producenta pojazdu. Norma OBDII/EOBD
pozostawia producentom woln rk w definiowaniu przekazywanych parametrw. AMX550 zawiera baz
danych identyfikatorw testw, oraz komponentw stosowan
przez producentw pojazdu (wany jest wybr marki pojazdu na etapie inicjalizacji komunikacji
ze sterownikiem).
Jeeli w bazie danych zawarte s opisy elementw, ktre mona odczyta ze sterownika pojazdu, wwczas
format okna Wyniki testw OBD przyjmie posta jak na
RYS. 2-28. W przeciwnym przypadku wywietlane bd tylko identyfikatory testu pokazane na RYS. 2-27.

Wyniki testw OBD CID #01 $10

s1. CID #01 s s1. TID #01 -nok s


2. CID #11 pasek postpu 2. TID #01 - ok
3. TID #02 - ok
4. TID #0A - ok


Component ID: #01 ENTER TID #01
warto: 350 [V]
maks.: 200 [V]
ECU: $10 min. : -

RYS. 2-27 Posta okna w przypadku braku opisw identyfikatorw w bazie danych czytnika AMX550
(CID Identyfikator Komponentu, TID Identyfikator Testu).

Wyniki testw OBD po wciniciu ENTER O2S B1S1 $10

s1. O2S B1S1 s


wywietli si lista s1. TID #01 - ok s
2. O2S B1S2 parametrw lub testw 2. TID #02 -nok
3. Catalyst Monitor B1 ktre zostay 3. TID #03 - ok
4. Secondary Air 1 4. TID #0A - ok
zarejestrowane podczas 5. TID #12 -nOK
wykonania monitora
- wicej
czujnika tlenu B1S1

Monitor Czujnika Tlenu nap.progu przeczania skadu
Bank 1 Czujnik 1 mieszanki bogaty / ubogi.
value: 1.0 [V]
ECU: $10 max.: 1.2 [V]
min.: 0.9 [V]

RYS. 2-28 Posta okna w przypadku odnalezienia odpowiednich opisw identyfikatorw w bazie danych czytnika
AMX550.

43
2 OBDII / EOBD
2.4. Rejestracja
Czytnik AMX550 umoliwia rejestracj przebiegu dowolnie wybranych parametrw biecych.
W zalenoci od wielkoci zainstalowanej pamici FLASH, oraz rodzajw i iloci parametrw czas pomiaru
moe waha si od okoo 20 minut do okoo 6 godzin (przy zaoeniu, e rejestrowany
jest przebieg jednego parametru).
Przed przystpieniem do rejestracji naley wybra parametry, ktrych przebieg ma zosta
zarejestrowany. Ilo parametrw ograniczona zostaa do dziewiciu. Wyboru dokonujemy w sposb
identyczny, jak opisane zostao to w rozdziale 2.3.1. Uywajc klawiszy numerycznych zaznaczamy
podane parametry, po czym wciskamy przycisk Fn (lub Config). Z wywietlonego menu wybra naley
funkcj rejestracja. Na ekranie pojawi si okno z proponowan nazw pliku. Nazw mona zaakceptowa,
lub zmieni. Wcinicie klawisza ESC spowoduje powrt do wczeniejszego menu
bez rozpoczcia rejestracji. Po zaakceptowaniu nazwy pliku rejestracja zostanie zainicjalizowana.
Dokadniejsze informacje dotyczce tego etapu rejestracji znale mona w rozdziale 3 (Wiadomoci oglne
-> Rejestracja).
Rejestracj zatrzyma mona wciskajc ponownie kolejno klawisz Fn (lub Config) oraz 9;
plik rejestracji zostaje wwczas zamknity. Ponowne uruchomienie rejestracji utworzy nowy plik,
nie ma moliwoci dopisania danych do koca wczeniejszego pliku.
UWAGA! Podczas trwania rejestracji nie mona opuszcza okna parametrw biecych w przeciwnym
przypadku rejestracja zostanie wstrzymana.

Zarejestrowany plik z danymi mona przesa do komputera PC przy pomocy programu AMX550PC.

44
Daewoo-FSO
3
3. Daewoo - FSO
3.1. Informacje oglne
W komplecie do diagnostyki Daewoo-FSO znajduje si zestaw 5 przewodw diagnostycznych ( RYS. 3-1).
Ich opis znajduje si w TABELA 3-1.

RYS. 3-1 Komplet przewodw diagnostycznych do bada samochodw koncernu Daewoo-FSO Opis przewodw
znajduje si w TABELA 3-1.

numer zcza
OPIS ZCZA zastosowanie w pojazdach
wedug RYS. 3-1
2-rzdowe, 12-pinowe - FSO Polonez - MULTEC TBI-700
1
zamontowano 4 piny - FSO Polonez PLUS - MULTEC XM (MPI)
- Daewoo Nexia
- Daewoo Espero
2-rzdowe, 10-pinowe - Daewoo Matiz
2
zamontowano 4 piny - Daewoo Lanos
- Daewoo Nubira
- Daewoo Leganza
- Daewoo Nubira 2
3 2 rzdowe, 16-pinowe - samochody wyposaone w system diagnostyki zgodny z
OBDII/EOBD (np. Daewoo Tacuma)
4 1 rzdowe, 4-pinowe - Lublin II/III - HOLDEN SOHC 2.2L MPFI
5 1 rzdowe, 3-pinowe - FSO Polonez - BOSCH MONO-MOTRONIC MA1.7
TABELA 3-1

Przed przystpieniem do diagnostyki pojazdu naley:


poczy tester z pojazdem przy pomocy odpowiedniego interfejsu ( RYS. 3-1)
wczy stacyjk w samochodzie (mona uruchomi silnik)
uruchomi tester oraz wybra model badanego pojazdu z menu5.
Tester AMX550 obsuguje modele pojazdw koncernu Daewoo - FSO jakie wypisano na rysunku RYS. 3-2.

5 W zalenoci od zainstalowanej wersji oprogramowania oraz ustawie konfiguracyjnych posta menu po


uruchomieniu moe by rna

45
3 Daewoo-FSO

Model samochodu Model samochodu


a1.FSO Polonez+ (Bosch)a a1.Daewoo Nubira 2 a
2.FSO Polonez (Multec) 2.Daewoo Matiz
3.FSO Polonez+ (MPFI)
4.DMP Lublin II/III
5.Daewoo Nexia
6.Daewoo Espero
7.Daewoo Lanos
8.Daewoo Leganza
9.Daewoo Nubira
TEST - wicej TEST - pocztek

RYS. 3-2 Lista obsugiwanych modeli pojazdw koncernu Daewoo FSO.

Po dokonaniu wyboru modelu pojazdu urzdzenie automatycznie przystpi do nawizywania komunikacji ze


sterownikiem. Czynno ta trwa moe od kilku do kilkunastu sekund, w jej trakcie na wywietlaczu pojawi
si komunikat RYS. 3-3.

Oczekiwanie na Bd transmisji ECM


transmisj z ECM sprawd kabel transmisyjny
czy wczony zapon?

RYS. 3-3 Ekran pojawia si w momencie nawizywania RYS. 3-4 Komunikat informuje, e wystpi bd podczas
komunikacji ze sterownikiem. inicjalizacji transmisji lub,
e wystpi bd podczas trwania procedur
diagnostycznych.

Jeeli tester nie nawie cznoci z pojazdem w wymaganym czasie, wygenerowany zostanie komunikat
informujcy o bdzie RYS. 3-4.
W takim przypadku naley sprawdzi czy s spenione nastpujce warunki:
- wczony zapon (silnik nie musi pracowa)
- poprawnie wybrany model samochodu
- precyzyjnie woona wtyczka w gniazdo diagnostyczne przy testerze oraz aucie
Wywietlenie komunikatu o braku komunikacji ze sterownikiem nastpi moe rwnie pniej,
podczas trwania samej diagnostyki. Przyczyn moe by przypadkowe odczenia lub uszkodzenia
kabla diagnostycznego, wyczenie zaponu itd.
Zakoczona sukcesem prba nawizania transmisji powoduje przejcie do procedury diagnostycznej.
Wywietli si menu gwne (RYS. 3-5) z ktrego wybra mona dan procedur diagnostyczn. W
zalenoci od modelu pojazdu i typu sterownika zbir dostpnych procedur diagnostycznych moe zosta
ograniczony, przykadem moe by diagnostyka samochodu Polonez z ukadem wtryskowo-zaponowym
Multec TBI 700 (RYS. 3-6).
Jeeli w pamici usterek pojazdu zapisany jest jakikolwiek kod bdu, wwczas pierwszym ekranem, po
nawizaniu komunikacji, bdzie okno kodw usterek.

46
Daewoo-FSO
3
Polonez Plus (Bosch) Polonez Multec

s1.Parametry biece dds s1.Parametry bieceddds


2.Status/flagi 2.-----
3.Kody usterek 3.Kody usterek
4.Ident. sterownika 4.Ident. sterownika
5.Funkcje diagnostyczne 5.-----
6.Kasowanie usterek 6.-----
7.Testy elem.wykon. 7.-----

RYS. 3-5 Przykad menu gwnego. RYS. 3-6 W zalenoci od typu sterownika z ktrym,
nawizano poczenie, liczba dostpnych procedur
diagnostycznych moe ulec ograniczeniu (np. Polonez
Multec).

Krtka charakterystyka poszczeglnych procedur diagnostycznych:


1.Parametry biece - Przejcie do wywietlania okna parametrw pracy silnika. Okno skada
si zazwyczaj z kilku stron.
2. Status/flagi - Powoduje wywietlenie okna flag parametrw informujcych o
aktualnym stanie urzdze wykonawczych i procesw sterowania. Okno
skada si zazwyczaj z kilku stron.
3.Kody usterek - Powoduje przejcie do okna kontroli usterek (wywietlanie kodw usterek
i ich opisw).
4.Ident. sterownika - Powoduje wywietlenie okna identyfikacji sterownika (z podaniem jego
typu i numeru wersji oprogramowania).
5.Funkcje diagnostyczne - Zbir dodatkowych funkcji diagnostycznych umoliwiajcych regulacj
niektrych parametrw pracy silnika.
6.Kasowanie usterek - Kasowanie usterek z pamici sterownika.
7.Testy elem.wykon. - Testowanie elementw wykonawczych poprzez ich kontrolowane
wysterowanie.

Ze wzgldu na ograniczone wymiary wywietlacza oraz du ilo informacji odczytywanych ze sterownika


informacje te z koniecznoci przedstawiane s czstkowo, w postaci kilku kolejnych okien.
Rodzaj, ilo i posta przedstawianych informacji oraz dostpno dodatkowych funkcji diagnostycznych
zale od konkretnego typu silnika (i sterownika) bdcego obiektem diagnostyki. Szczegowe informacje
dotyczce poszczeglnych ukadw wtryskowo-zaponowych s zawarte w osobnych podrozdziaach.

3.2. Rejestracja
Skaner AMX550 umoliwia rejestracj przebiegu parametrw biecych. W zalenoci od wielkoci
zainstalowanej pamici FLASH. Czas pomiaru moe waha si od okoo 20 minut do okoo 6 godzin (w
zalenoci od typu sterownika).
W celu rozpoczcia procesu rejestracji naley wcisn przycisk Fn lub Config, a nastpnie z wywietlonego
menu naley wybra funkcj rejestracja. Na ekranie pojawi si okno z proponowan nazw pliku do ktrego
zapisywane bd dane. Nazw mona zaakceptowa lub zmieni. Wcinicie klawisza ESC spowoduje
powrt do wczeniejszego menu bez rozpoczcia rejestracji. Po zaakceptowaniu nazwy pliku rejestracja
zostanie zainicjalizowana. Dokadniejsze informacje dotyczce tego etapu rejestracji znale mona w
rozdziale 1.8.
Rejestracj zatrzyma mona wciskajc ponownie kolejno klawisz Fn lub Config oraz 9, plik rejestracji
zostaje wwczas zamknity. Ponowne uruchomienie rejestracji utworzy nowy plik, nie ma moliwoci
dopisania danych do pliku, ktry zosta wczeniej zamknity.

Zarejestrowany plik z danymi mona przesa do PC przy pomocy programu AMX550PC.

47
3 Daewoo-FSO

48
FSO Polonez Multec TBI 700
3
3.3. FSO Polonez - system MULTEC TBI-700
3.3.1. Odczyt parametrw pracy silnika

W przypadku systemu wtryskowo-zaponowego Polonez MULTEC TBI-700 parametry pracy silnika s


przedstawiane w postaci okna, ktrego wygld jest pokazany na RYS. 3-7. Przeczania midzy stronami
danego okna dokonujemy si przy pomocy przycisku TEST(klawiatura typu A) lub NEXT (klawiatura typu
B).

Zestawienie i opis wszystkich parametrw zawiera TABELA 3-2.

RYS. 3-7 Okno parametrw biecych systemu MULTEC skada si z dwch stron

3.3.2. Odczyt wersji sterownika

Posta okna zawierajcego informacje o typie oraz wersji oprogramowania sterownika MULTEC jest
przedstawiona na rys. RYS. 3-8.

RYS. 3-8 Przykadowe okno identyfikacji dla systemu MULTEC

3.3.3. Odczyt kodw usterek

Jeeli wszystkie elementy ukadu wtryskowo-zaponowego dziaaj poprawnie, na wywietlaczu pojawia si


komunikat przedstawiony na RYS. 3-9. Natomiast wystpienie usterki (np. odczytanie przez sterownik
nieprawidowej wartoci z jakiegokolwiek czujnika) jest sygnalizowane wywietleniem kodw (jednego lub
wicej) zarejestrowanych bdw - patrz RYS. 3-10.

49
3 FSO Polonez Multec TBI 700

RYS. 3-9 Przykadowe okno kodw usterek (brak usterek) RYS. 3-10 Przykadowe okno kodw usterek dla
systemu MULTEC (dwie usterki)

U dou ekranu przedstawiony zostaje opis aktualnie podwietlonego bdu.


Zestawienie wszystkich mogcych wystpi kodw usterek zawiera TABELA 3-3.

Uwaga! Podczas komunikacji sterownika MULTEC z testerem kontrolka CHECK ENGINE w samochodzie
miga w specyficzny sposb, sygnalizujc transmisj danych - odczyt bdw za pomoc tzw. kodu
byskowego jest wtedy niemoliwy.

Oznaczenie Wymiar Parametr Opis


N [1/min] Obroty silnika Aktualna prdko obrotowa silnika, okrelana na podstawie
pomiaru impulsw z czujnika pooenia wau korbowego.
Zakres: 0 - 6375 [1/min].
TPS [V] Pooenie Warto napicia na suwaku potencjometru zamontowanego na
przepustnicy osi przepustnicy, sucego do pomiaru kta otwarcia
przepustnicy.
Zakres: 0.0 - 5.0 [V].
Warto 0.5 [V] - przepustnica cakowicie zamknita
Warto 4.5 [V] - przepustnica cakowicie otwarta.
SPK [TDC] Kt Aktualna warto kta wyprzedzenia zaponu wyznaczana przez
wyprzedzenia algorytm sterowania silnikiem na podstawie mapy charakterystyk
zaponu wyprzedzenia zaponu, w funkcji prdkoci obrotowej i
podcinienia w kolektorze sscym, i zmodyfikowana w
zalenoci od temperatury silnika i sygnau sondy Lambda.
Zakres: -90 - 90 [TDC].
MAP [kPa] Cinienie Warto podcinienia w kolektorze dolotowym, okrelana na
powietrza podstawie pomiaru sygnau z czujnika cinienia bezwzgldnego
powietrza w kolektorze (MAP). Zakres: 10 - 105 [kPa]
CTS [C] Temperatura Warto ta jest obliczana na podstawie pomiaru sygnau z
silnika czujnika temperatury pynu chodzcego (CTS). Prawidowy
zakres: od -30[C] do 130[C]. Temperatura ta jest traktowana
porednio jako temperatura powietrza w kolektorze sscym i w
poczeniu z odczytem z czujnika podcinienia (MAP) suy do
obliczenia przez sterownik gstoci i iloci zasysanego
powietrza Zakres: -37 - 218 [C].
BAT [V] Napicie Jest to wynik pomiaru napicia instalacji elektrycznej
zasilania samochodu, ktre powinno zawiera si pomidzy 9[V] a 16[V].
Wartoci spoza tego zakresu mog by spowodowane np.
rozadowaniem akumulatora lub uszkodzeniem regulatora
napicia alternatora. Zakres: 0.0 - 25.5 [V]

50
FSO Polonez Multec TBI 700
3
IAC [-] Pozycja Aktualne pooenie silnika krokowego sterujcego zaworem
serwomotoru kontrolnym powietrza na biegu jaowym (IAC). Silnik ten jest
IACV stosowany w celu zapewnienia stabilnoci obrotw na biegu
jaowym (na poziomie 800[1/min]).
Zakres: 0 -255 [-].
VSS [km/h] Prdko Warto ta jest obliczana na podstawie pomiaru sygnau z
pojazdu czujnika prdkoci samochodu (VSS), ktry jest zamontowany
na reduktorze napdu prdkociomierza (przy skrzyni biegw).
Zakres: 0 - 255 [km/h].
O2 [mV] Sonda Sygna napiciowy z czujnika tlenu w spalinach (EOS).
Lambda Mieszanka paliwowo-powietrzna bliska stechiometrycznej (o
wspczynniku =1) powoduje wskazania sondy okoo 450[mV].
Nisze wartoci oznaczaj mieszank ubog, a wysze -
mieszank bogat. Sterownik uwzgldnia wskazania sondy
Lambda dla temperatury silnika powyej 68[C].
Zakres: 0 - 1128 [mV].
Uwaga: W pocztkowych wersjach systemu MULTEC zamiast
katalizatora i sondy Lambda stosowano potencjometr regulacji
CO (umieszczony w komorze silnikowej przy prawym botniku),
sucy do rcznego ustawiania parametru stenia tlenku
wgla CO w spalinach.
INT [-] Integrator Warto regulacyjna integratora sondy lambda. W trybie pracy z
Lambda zamknit ptl sprzenia zwrotnego od czujnika tlenu (C/L),
parametr ten suy do korekcji skadu mieszanki paliwowo-
powietrznej. Jego warto nominalna powinna wynosi 128, co
odpowiada mieszance stechiometrycznej. Wartoci poniej 128
oznaczaj mieszank zbyt bogat, a wartoci powyej 128
mieszank zbyt ubog.
W przypadku mieszanki zbyt ubogiej warto integratora jest
zwikszana, co powoduje stopniowe przeduanie czasu
wtrysku, a do momentu rozpoznania przez sond Lambda
mieszanki bogatej. Nastpnie warto integratora jest
redukowana, a do chwili rozpoznania mieszanki ubogiej itd.
Zakres: 0 -255 [-].
BLM [-] Korekcja BLM Warto wspczynnika adaptacji (korekcji) skadu mieszanki
(Adaptacja) (tzw. Block Learn Memory).
Zakres: 0- 255 [-].
CTR [-] ALDLCTRL Zmienna kontrolna transmisji ALDL.
Zakres: 0 - 255 [-].
TABELA 3-2 Zestawienie parametrw pracy silnika dla systemu MULTEC

51
3 FSO Polonez Multec TBI 700

Kod usterki Znaczenie

12 brak impulsw odniesienia z DIS (ukadu zaponowego) - silnik nie pracuje


13 czujnik tlenu (EOS) - brak sygnau
14 czujnik temperatury pynu chodzcego (CTS) - sygna zbyt niski (temperatura zbyt wysoka)
15 czujnik temperatury pynu chodzcego (CTS) - sygna zbyt wysoki (temperatura zbyt niska)
21 czujnik pooenia przepustnicy (TPS) - sygna zbyt wysoki
22 czujnik pooenia przepustnicy (TPS) - sygna zbyt niski
24 czujnik prdkoci pojazdu (VSS) - brak sygnau
33 czujnik cinienia powietrza (MAP) - sygna zbyt wysoki
34 czujnik cinienia powietrza (MAP) - sygna zbyt niski
35 defekt silnika krokowego zaworu obejciowego powietrza (IACV)
42 ukad zaponowy (EST) - uszkodzenie DIS
44 czujnik tlenu (EOS) - sygna zbyt niski (mieszanka zbyt uboga)
45 czujnik tlenu (EOS) - sygna zbyt wysoki (mieszanka zbyt bogata)
51 uszkodzenie moduu ECM - bd pamici EPROM (za suma kontrolna)
53 zbyt wysokie napicie zasilania (powyej 16.9 [V])
55 uszkodzenie moduu ECM - bd wewntrzny

TABELA 3-3 Zestawienie kodw usterek dla systemu MULTEC

52
FSO Polonez Bosch MA1.7 3
3.4. Diagnostyka: FSO Polonez - system BOSCH Mono-Motronic MA1.7
3.4.1. Odczyt parametrw pracy silnika

W przypadku systemu wtryskowo-zaponowego BOSCH Mono-Motronic MA1.7 parametry pracy silnika s


przedstawiane w postaci dwch okien dostpnych pod przyciskami numerycznymi [1] i [2], ktrych wygld
jest pokazany na RYS. 3-11 oraz RYS. 3-12. Przeczania midzy stronami danego okna dokonujemy si
przy pomocy przycisku TEST (klawiatura typu A) lub NEXT (klawiatura typu B).
Zestawienie i opis wszystkich parametrw zawiera TABELA 3-4 oraz TABELA 3-5.

RYS. 3-11 Okno parametrw pracy silnika dla systemu Mono-Motronic (cz 1)

Oznaczenie Wymiar Parametr Opis


N [1/min] Obroty silnika Aktualna warto prdkoci obrotowej silnika okrelana
przez sterownik na podstawie pomiaru sygnau z
czujnika pooenia wau korbowego.
Zakres: 0 -6375 [1/min].
N0 [1/min] Obroty zadane Jest to okrelana przez algorytm sterowania silnikiem
prdko obrotowa biegu jaowego, dopasowywana do
obcienia instalacji elektrycznej samochodu
wczonymi ukadami. Warto nominalna wynosi
850[obr/min] i moe by zwikszana w miar
wczania kolejnych ukadw (np. klimatyzator).
Dugotrwae odchyki aktualnej wartoci prdkoci
obrotowej silnika od wartoci zadanej mog oznacza
uszkodzenie silnika.
Zakres: 0 -6375 [1/min].
SPK [TDC] Kt Ostateczna warto kta wyprzedzenia zaponu
wyprzedzenia ustalona przez algorytm sterowania. Mona sprawdzi
zaponu poprawno pracy ukadu zaponowego poprzez
porwnanie tej wartoci z wynikami uzyskanymi przy
uyciu lampy stroboskopowej.
Zakres: -30 - 60 [TDC].
INJ [ms] Czas wtrysku Jest to warto czasu otwarcia wtryskiwaczy,
wyznaczona przez algorytm sterowania silnikiem, po
uwzgldnieniu wszystkich czynnikw korekcyjnych.
Zakres: 0.0 - 8.2 [ms].
CTS [C] Temperatura Warto ta jest okrelana poprzez pomiar sygnau z
silnika czujnika temperatury pynu chodzcego. Warto
168[C] oznacza brak pomiaru z powodu zbyt duej
prdkoci obrotowej silnika (powyej 2600[obr/min]).
Zakres: -40 - 168 [C].

53
3 FSO Polonez Bosch MA1.7

MAT [C] Temperatura Warto ta jest okrelana poprzez pomiar sygnau z


powietrza czujnika temperatury powietrza przepywajcego przez
korpus przepustnicy w pobliu wtryskiwacza. Warto
168[C] oznacza brak pomiaru z powodu zbyt duej
prdkoci obrotowej silnika. Stae wskazanie 96[C]
moe oznacza awari sterownika.
Zakres: -40 - 168 [C].

O2 [mV] Sonda Lambda Sygna napiciowy z czujnika tlenu w spalinach. Sonda


Lambda nagrzewa si przez 2-3 minuty od chwili
uruchomienia zimnego silnika. Mieszanka bliska
stechiometrycznej powoduje wskazania sondy okoo
450[mV]. Nisze wartoci oznaczaj mieszank ubog,
a wysze - mieszank bogat.
Zakres: 0 - 1072 [mV].
INT [%] Integrator Jest to parametr algorytmu sterowania silnikiem z ptl
Lambda sprzenia zwrotnego od sygnau sondy Lambda, z
regulacj opart na regulatorze typu PI. Prawidowe
wartoci integratora powinny zawiera si od -35[%] do
25[%]. Utrzymywanie si wskaza poza tym zakresem
moe oznacza nieprawidowy przebieg procesu
tworzenia mieszanki.
Zakres: -90 - 60 [%].
TPC [] Korekcja TPS Wspczynnik korekcyjny kta otwarcia przepustnicy.
Zakres: 0 - 28 [%].
WA [ms] Wspczynnik Jest to parametr wynikajcy z koniecznoci
adaptacyjny dynamicznego dopasowywania si algorytmu
sterowania do zmieniajcych si warunkw pracy
silnika. Adaptacja skadu mieszanki polega na
korygowaniu dawki paliwa (czasu wtrysku) w stosunku
do wartoci wynikajcych z danych zapisanych w
pamici sterownika. Dopuszczalne wartoci
wspczynnika adaptacyjnego powinny wynosi od -
0.342[ms] do 0.342[ms]. Utrzymywanie si wskaza
poza tym zakresem moe oznacza nieprawidowy
przebieg procesu tworzenia mieszanki.
Zakres: -6.00 - 1.00[ms].
BAT [V] Napicie Jest to wynik pomiaru napicia instalacji elektrycznej
zasilania samochodu, ktre powinno zawiera si pomidzy
10[V] a 16[V]. Wskazania wartoci spoza tego zakresu
mog by spowodowane np. rozadowaniem
akumulatora lub uszkodzeniem regulatora napicia
alternatora.
Zakres: 0.0 - 20.0 [V].
TPS [] Kt otwarcia Aktualna warto kta otwarcia przepustnicy. Warto
przepustnicy ta nie jest odczytywana ze sterownika po
przekroczeniu przez silnik prdkoci obrotowej
2600[1/min].
Zakres: 0 - 90 [%].
TB1, TB2 [] Pooenie Do pomiaru pooenia przepustnicy zastosowano dwa
przepustnicy potencjometry: jeden do dokadnego pomiaru maych
ktw otwarcia TB1 (od 0[] do okoo 26[]) i drugi TB2
do mniej dokadnego pomiaru wikszych ktw (od
18[] do 90[]). Na podstawie tych wskaza jest
wyznaczany unormowany kt otwarcia przepustnicy
TPS od 0[] do 90[]).
Obserwacja wartoci kta otwarcia przepustnicy oraz

54
FSO Polonez Bosch MA1.7 3
parametrw TB1 i TB2 pozwala na zweryfikowanie
poprawnoci pracy obydwu potencjometrw.
Prawidowe ustawienia w skrajnych pooeniach
przepustnicy powinny by zblione do wartoci:
- przepustnica cakowicie zamknita
TPS = 2.8 o
TB1 = 4.0 o
TB2 = 0.6 o
- przepustnica cakowicie otwarta
TPS = 90.0 o
TB1 = 26.8 o
TB2 = 72.7 o
TABELA 3-4 Zestawienie parametrw pracy silnika dla systemu Mono-Motronic (cz 1)

Polonez Plus - Bosch

IDLESW wy. wwww


O2RICH uboga
CCP wy.
O2HEAT nie
O2STAT wy.
A/C wy.

styk wolnych obrotw

RYS. 3-12 Okno parametrw pracy silnika dla systemu Mono-Motronic (cz 2)

Wskanik Parametr Opis


IDLESW Styk wolnych obrotw Informacja o opadniciu przepustnicy na zderzak wskutek
ustpienia nacisku nogi kierowcy.
wy. - styk wyczony (przepustnica otwarta).
w. - styk wczony (przepustnica zamknita).
Warto wy. przy zamknitej przepustnicy, jak rwnie
warto w. przy otwartej przepustnicy, mog oznacza
uszkodzenie styku.
O2RICH Wzbogacanie/Zuboanie Jest to reakcja algorytmu sterowania na skokow zmian
mieszanki warunkw pracy silnika (np. przy gwatownym ruchu
przepustnicy). W procesie tworzenia mieszanki paliwowo-
powietrznej na powierzchni kolektora dolotowego
powstaje tzw. film paliwowy. Jest to wynik osiadania
czci wtryskiwanego paliwa na ciankach kolektora, skd
poprzez parowanie paliwo ponownie bierze udzia w
tworzeniu mieszanki Zjawisko to jest duym utrudnieniem
w czasie powstawania i przepywu mieszanki, zwaszcza
dla zimnego silnika. Dlatego algorytm sterowania
wtryskiem po wykryciu stanu nieustalonego dodatkowo
wzbogaca lub zubaa mieszank.
CCP Odpowietrzanie Informacja o stanie zaworu odpowietrzajcego zbiornik
zbiornika paliwa paliwa. Po wczeniu stacyjki zawr jest zamknity
(nieaktywny - warto wy.). Po przekroczeniu przez
silnik temperatury 40[C] nastpuje proces regeneracji
pochaniacza par paliwa, a po nastpnych 2 minutach cykl
powtarza si. Aktywno zaworu jest uwarunkowana
uprzednim nagrzaniem sondy Lambda. W chwili
zatrzymania silnika zawr jest wyczany, za po 1-2
sekundach znowu wczany (aktywny - warto w.)
w celu zabezpieczenia przed samozaponem.

55
3 FSO Polonez Bosch MA1.7

O2HEAT Nagrzewanie Informacja o stanie cieplnym sondy Lambda. Podczas


sondy Lambda nagrzewania sondy do jej waciwej temperatury pracy
wskazywana jest warto nie, a po nagrzaniu - warto
tak.
O2STAT Aktywno Po nagrzaniu sondy Lambda jej aktywno w
sondy Lambda wyznaczaniu skadu mieszanki moe by zmieniana przez
algorytm sterowania silnikiem. Aktywno sondy Lambda
(warto w.) zachodzi zwaszcza w stanach
ustalonych.
A/C Klimatyzator Informacja o stanie dziaania ukadu klimatyzacji (o ile jest
zainstalowany).
wy. - ukad a/c wyczony.
w. - ukad a/c wczony.
Wczenie ukadu klimatyzacji powoduje wzrost prdkoci
obrotowej silnika w celu zwikszenia iloci energii
elektrycznej uzyskiwanej z alternatora.
TABELA 3-5 Zestawienie parametrw pracy silnika dla systemu Mono-Motronic (cz 2)

3.4.2. Odczyt wersji sterownika

Przykadowy wygld okna zawierajcego informacje o wersji oraz numerze seryjnym sterownika Mono-
Motronic jest przedstawiony na
RYS. 3-13.

Ident. sterownika:

0261.204.242
ANFSA2500051
49100065557.

RYS. 3-13 Przykadowe okno identyfikacji dla sterownika Mono-Motronic MA1.7

3.4.3. Odczyt kodw usterek

W przypadku sterownika BOSCH Mono-Motronic MA1.7 rozrniane s dwa rodzaje bdw: bdy
sporadyczne (tymczasowe) oraz statyczne (stae). W chwili pierwszego rozpoznania danego bdu jest on
kwalifikowany jako bd sporadyczny. Uruchamiany zostaje wwczas algorytm, ktrego zadaniem jest
oszacowanie, czy wystpienie usterki spowodowane byo trwaym uszkodzeniem elementu ukadu
napdowego, czy bya to tylko chwilowa niedyspozycja. Wynikiem dziaania algorytmu moe by
przemianowanie usterki sporadycznej na statyczn, a wic trwale istniejc
Informacja o typie bdu jest wywietlana przy jego opisie, w prawym grnym rogu wywietlacza:
ST - oznacza bd statyczny (trway)
SP - oznacza bd sporadyczny (tymczasowy)

56
FSO Polonez Bosch MA1.7 3
Bdy:

ST 011Awwwww
SP 020B

serwomotor przepustnicy
- sygna niewiarygodny

RYS. 3-14 Przykadowe okno kodw usterek dla sterownika Mono-Motronic MA1.7
U dou ekranu przedstawiony zostaje opis aktualnie podwietlonego bdu.
Zestawienie wszystkich mogcych wystpi kodw usterek oraz typw uszkodze zawiera TABELA 3-6 i
TABELA 3-7.

Kod usterki Znaczenie


0000 <nierozpoznany kod bdu>

0204 zestyk biegu jaowego


- zwarcie do masy
- przerwa lub zwarcie do plusa
011A serwomotor przepustnicy (TPS)
- sygna niewiarygodny
0231 adaptacja skadu mieszanki (KRHO)
- przekroczona dolna granica adaptacji
- przekroczona grna granica adaptacji
0219 regulator sondy Lambda
- przekroczona dolna granica regulacji
- przekroczona grna granica regulacji
020D czujnik tlenu (sonda Lambda)
- brak sygnau (brak zmiany sygnau)
- zwarcie do masy (mieszanka zbyt uboga)
- zwarcie do plusa (mieszanka zbyt bogata)
0206 potencjometr przepustnicy (TPS)
- sygna niewiarygodny
- zwarcie do plusa
- zwarcie do masy
- przerwa lub zwarcie do plusa
- przerwa lub zwarcie do masy
020A czujnik temperatury pynu chodzcego (CTS)
- przerwa lub zwarcie do plusa
- zwarcie do masy
- sygna niewiarygodny
020B czujnik temperatury powietrza (MAT)
- przerwa lub zwarcie do plusa
- zwarcie do masy
0203 czujnik prdkoci obrotowej silnika
- brak sygnau
0303 synchronizacja prdkoci obrotowej
- brak sygnau (utrata synchronizacji)
FFFF modu sterujcy (ECM)
- bd pamici RAM
TABELA 3-6 Zestawienie kodw usterek dla sterownika BOSCH Mono-Motronic MA1.7

57
3 FSO Polonez Bosch MA1.7

L.p. Rodzaj uszkodzenia


1. brak sygnau
2. sygna niewiarygodny
3. zwarcie do plusa
4. zwarcie do masy
5. przerwa lub zwarcie do plusa
6. przerwa lub zwarcie do masy
7. przekroczona grna granica regulacji
8. przekroczona grna granica adaptacji
9. przekroczona dolna granica adaptacji
10. przekroczona dolna granica regulacji
TABELA 3-7 Typy uszkodze sygnalizowane przez sterownik BOSCH Mono-Motronic MA1.7

3.4.4. Funkcje diagnostyczne

Wybranie z menu gwnego 5.Funkcje diagnostyczne powoduje wywietlenie menu RYS. 3-1. W przypadku
diagnostyki samochodu Polonez ze sterownikiem Bosch lista dodatkowych procedur ogranicza si do
wysterowania kta wyprzedzenia zaponu.

Funkcja ta pozwala na ustawienie przez sterownik Mono-Motronic MA1.7 pewnej ustalonej diagnostycznej
wartoci kta wyprzedzenia zaponu (oraz jej odczytanie). Po zakoczeniu diagnostyki sterownik powraca do
normalnego algorytmu regulacji kta wyprzedzenia zaponu - zalenie od prdkoci obrotowej i obcienia
silnika.
Uwaga: Operacja ta nie moe by wykonana, jeeli prdko obrotowa silnika jest zbyt dua (powyej 2600
[obr/min]).
FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE:

a1.Diagnostyczny KWZ a

RYS. 3-15 Lista dodatkowych funkcji diagnostycznych dla sterownika Mono-Motronic MA1.7

3.4.5. Testy elementw wykonawczych

Funkcja ta pozwala na sprawdzenie poprawnoci dziaania nastpujcych urzdze:


Zawr pochaniacza par paliwa.
Wtryskiwacz.
Pooenie zerowe przepustnicy.
Silnik pooenia przepustnicy.
Obrotomierz.
Uwaga: Testy elementw wykonawczych mona wykona tylko przy zatrzymanym silniku samochodu
(niezbdne jest natomiast wczenie zaponu).

Testy wykonywane s pojedynczo, w kolejnoci przedstawionej na RYS. 3-16. Kadorazowo po naciniciu


dowolnego przycisku (z wyjtkiem klawiszy PWR i ESC) wysyane jest do sterownika polecenie wykonania
danego testu oraz podwietlona zostaje nazwa aktualnie testowanego elementu. Jednoczenie w prawym

58
FSO Polonez Bosch MA1.7 3
grnym rogu wywietlacza podawany jest numer aktualnie wykonywanego testu oraz migajcy znacznik
informujcy o tym, czy sterownik odebra polecenie. Znak + lub * oznacza rozpoczcie wykonywania testu,
natomiast znak - oznacza, e test nie zosta wykonany. Naley zaznaczy, e pojawienie si znaku + lub
* oznacza tylko, e test jest wykonywany, a nie okrela wcale stanu testowanego urzdzenia. Okrelenie
poprawnoci dziaania badanego urzdzenia jest zadaniem diagnosty, ktry powinien okreli stan
wzrokowo lub suchowo.

RYS. 3-16 Kolejno wykonywania testw elementw wykonawczych

Test zaworu pochaniacza par paliwa powoduje cykliczne wczanie i wyczanie tego zaworu
z czstotliwoci 1[Hz], co objawia si syszalnymi pukniciami elektromagnesu. Ich brak moe oznacza
niesprawno urzdzenia.

Test wtryskiwacza polega na wykonaniu przez sterownik dwch krtkich wtryskw paliwa, co mona
stwierdzi wzrokiem, suchem, dotykiem lub powonieniem. W celu uniknicia niebezpieczestwa wybuchu
zgromadzonego w kolektorze paliwa (na skutek nieuwanego wtrynicia przez diagnost zbyt duej porcji
paliwa), sterownik pozwala (po uruchomieniu silnika) tylko na jednokrotne wykonanie tego testu. Moliwo
jego ponownego przeprowadzenia jest odblokowywana dopiero po kilkudziesiciu minutach.
Uwaga: W samochodach marki Polonez funkcja testu wtryskiwacza zostaa prawdopodobnie zablokowana
przez producenta i nie jest on wykonywany.

Test pooenia zerowego przepustnicy sprawdza moliwo dotknicia przepustnicy do ruby regulacyjnej
biegu jaowego. Wykonanie testu powinno spowodowa oparcie dwigni przepustnicy na zderzaku.
Niepowodzenie wykonania testu moe by zwizany z niewaciw regulacj nacigu linki gazu.

Test serwomotoru sterujcego przepustnicy polega na jego cyklicznym wysterowaniu, powodujcym


otwieranie i zamykanie przepustnicy z czstotliwoci 1[Hz].

Test obrotomierza pozwala okreli dokadno jego wskaza. Po rozpoczciu testu obrotomierz powinien
wskazywa sta warto 3000 [obr/min] (mimo zatrzymanego silnika). Inne wartoci mog oznacza jego
uszkodzenie.

3.4.6. Kasowanie kodw usterek

Funkcja ta powoduje wysanie do sterownika polecenia usunicia zarejestrowanych kodw bdw. Nie
nastpuje to jednak automatycznie - o tym, czy bdy zostan skasowane, czy nie, decyduje
oprogramowanie sterownika. Skuteczn metod skasowania bdw jest oszukanie sterownika poprzez
wyczenie zasilania.

59
3 FSO Polonez Bosch MA1.7

60
FSO Polonez Multec XM (MPI)
3
3.5. Diagnostyka: FSO Polonez Plus - system Multec XM (MPI)
3.5.1. Odczyt parametrw pracy silnika

W przypadku systemu wtrysku wielopunktowego Multec XM stosowanego w samochodach Polonez Plus


parametry pracy silnika s przedstawiane w postaci okna, pokazanych na RYS. 3-17. Przeczania midzy
stronami danego okna dokonujemy si przy pomocy przycisku TEST (klawiatura typu A) lub NEXT
(klawiatura typu B).
Zestawienie i opis wszystkich parametrw zawiera TABELA 3-8.

RYS. 3-17 Okno parametrw pracy silnika dla systemu Multec XM

3.5.2. Odczyt wersji sterownika

Przykadowa posta okna zawierajcego informacje o typie oraz wersji oprogramowania sterownika
wtrysku wielopunktowego Multec XM jest przedstawiona na RYS. 3-18.
Identyfikacja sterownika Bdy:

13 wwwww
22
Delco 1.6L MPFI
CAL: #3936

czujnik tlenu (EOS)


brak sygnau

RYS. 3-18 Okno identyfikacji sterownika dla systemu RYS. 3-19 Przykadowe okno kodw usterek dla
Multec XM systemu Multec XM (dwie usterki)

3.5.3. Odczyt kodw usterek

Jeeli wszystkie elementy ukadu wtryskowo-zaponowego dziaaj poprawnie, na wywietlaczu pojawia si


komunikat przedstawiony na RYS. 3-18. Natomiast wystpienie usterki (np. odczytanie przez sterownik
nieprawidowej wartoci z jakiegokolwiek czujnika) jest sygnalizowane wywietleniem kodw (jednego lub
wicej) zarejestrowanych bdw - patrz RYS. 3-19. U dou ekranu przedstawiony zostaje opis aktualnie
podwietlonego bdu.
Zestawienie wszystkich mogcych wystpi kodw usterek zawiera TABELA 3-9.

61
3 FSO Polonez Multec XM (MPI)

Oznaczenie Wymiar Parametr Opis


N [1/min] Obroty silnika Aktualna prdko obrotowa silnika, okrelana na podstawie
pomiaru impulsw z czujnika pooenia wau korbowego.
Zakres: 0 - 6375 [1/min].
TPS [V] Pooenie Warto napicia na suwaku potencjometru zamontowanego
przepustnicy na osi przepustnicy, sucego do pomiaru kta otwarcia
przepustnicy.
Zakres: 0.0 - 5.0 [V].
Warto 0.5 [V] - przepustnica cakowicie zamknita
Warto 4.5 [V] - przepustnica cakowicie otwarta.
SPK [TDC] Kt wyprzedzenia Aktualna warto kta wyprzedzenia zaponu, wyznaczana
zaponu przez algorytm sterowania silnikiem na podstawie mapy
charakterystyk wyprzedzenia zaponu, w funkcji prdkoci
obrotowej i podcinienia w kolektorze sscym, i
zmodyfikowana w zalenoci od temperatury silnika i
sygnau sondy Lambda.
Zakres: -90 - 90 [TDC].
MAP [kPa] Cinienie powietrza Warto podcinienia w kolektorze dolotowym, okrelana na
podstawie pomiaru sygnau z czujnika cinienia
bezwzgldnego powietrza w kolektorze (MAP).
Zakres: 10 - 105 [kPa].
CTS [C] Temperatura silnika Warto ta jest obliczana na podstawie pomiaru sygnau z
czujnika temperatury pynu chodzcego (CTS).
Zakres: -40 - 152 [C].
MAT [C] Temperatura Warto temperatury powietrza w kolektorze dolotowym,
powietrza okrelana na podstawie pomiaru sygnau
z czujnika MAT.
Zakres: -40 - 152 [C].
IAC [-] Pozycja Aktualne pooenie silnika krokowego sterujcego zaworem
serwomotoru IACV kontrolnym powietrza na biegu jaowym (IAC). Silnik ten jest
stosowany w celu zapewnienia stabilnoci obrotw na biegu
jaowym (na poziomie 800[1/min]).
Zakres: 0 -255 [-].
VSS [km/h] Prdko pojazdu Warto ta jest obliczana na podstawie pomiaru sygnau z
czujnika prdkoci samochodu (VSS).
Zakres: 0 - 255 [km/h].
O2 [mV] Sonda Lambda Sygna napiciowy z czujnika tlenu w spalinach (EOS).
Mieszanka paliwowo-powietrzna bliska stechio-metrycznej (o
wspczynniku =1) powoduje wskazania sondy okoo
450[mV]. Nisze wartoci oznaczaj mieszank ubog, a
wysze - mieszank bogat. Sterownik uwzgldnia
wskazania sondy Lambda dla temperatury silnika powyej
68[C]. Zakres: 0 - 1128 [mV].
INT [-] Integrator Lambda Warto regulacyjna integratora sondy lambda. W trybie
pracy z zamknit ptl sprzenia zwrotnego od czujnika
tlenu (C/L), parametr ten suy do korekcji skadu mieszanki
paliwowo-powietrznej. Jego warto nominalna powinna
wynosi 128, co odpowiada mieszance stechiometrycznej.
Wartoci poniej 128 oznaczaj mieszank zbyt bogat, a
wartoci powyej 128 mieszank zbyt ubog.
W przypadku mieszanki zbyt ubogiej warto integratora jest
zwikszana, co powoduje stopniowe przeduanie czasu
wtrysku, a do momentu rozpoznania przez sond Lambda
mieszanki bogatej. Nastpnie warto integratora jest
redukowana, a do chwili rozpoznania mieszanki ubogiej itp.
Zakres: 0 255 [-].

62
FSO Polonez Multec XM (MPI)
3
BLM [-] Korekcja BLM Warto wspczynnika adaptacji (korekcji) skadu mieszanki
(Adaptacja) (tzw. Block Learn Memory).
Zakres: 0 - 255 [-].
BAT [V] Napicie Warto pomiarowa napicia zasilania sterownika.
akumulatora Zakres: 0.0 - 25.5 [V].
TABELA 3-8 Zestawienie parametrw pracy silnika dla systemu Multec XM

Kod usterki Znaczenie


13 czujnik tlenu (EOS) - brak sygnau
14 czujnik temperatury pynu chodzcego (CTS) - sygna zbyt niski (temperatura zbyt wysoka)
15 czujnik temperatury pynu chodzcego (CTS) - sygna zbyt wysoki (temperatura zbyt niska)
17 wtryskiwacz(-e) - zwarcie do plusa, do masy lub przerwa
19 czujnik prdkoci obrotowej - sygna nieprawidowy
21 czujnik pooenia przepustnicy (TPS) - sygna zbyt wysoki
22 czujnik pooenia przepustnicy (TPS) - sygna zbyt niski
24 czujnik prdkoci pojazdu (VSS) - brak sygnau
29 przekanik pompy paliwa (FPR) - przerwa lub zwarcie do masy
32 przekanik pompy paliwa (FPR) - zwarcie do plusa
33 czujnik cinienia powietrza (MAP) - sygna zbyt wysoki
34 czujnik cinienia powietrza (MAP) - sygna zbyt niski
35 defekt silnika krokowego zaworu obejciowego powietrza (IACV)
41 cewka zaponowa B (ESTB) - zwarcie do plusa
42 cewka zaponowa A (ESTA) - zwarcie do plusa
44 czujnik tlenu (EOS) - sygna zbyt niski (mieszanka zbyt uboga)
45 czujnik tlenu (EOS) - sygna zbyt wysoki (mieszanka zbyt bogata)
49 zbyt wysokie napicie zasilania (powyej 17.2[V])
51 uszkodzenie moduu ECM - bd pamici EPROM (za suma kontrolna)
55 uszkodzenie moduu ECM - bd pamici EEPROM (bd wewntrzny)
61 uzwojenie serwomotoru CCP - przerwa lub zwarcie do masy
62 uzwojenie serwomotoru CCP - zwarcie do plusa
63 cewka zaponowa B (ESTB) - przerwa lub zwarcie do masy
64 cewka zaponowa A (ESTA) - przerwa lub zwarcie do masy
69 czujnik temperatury powietrza (MAT) - sygna zbyt niski
(temperatura zbyt wysoka)
71 czujnik temperatury powietrza (MAT) - sygna zbyt wysoki
(temperatura zbyt niska)
85 uszkodzony immobilizer
87 przekanik sprzga ukadu klimatyzacji (ACC) - przerwa lub zw. do masy
88 przekanik sprzga ukadu Klimatyzacji (ACC) - zwarcie do plusa
93 uszkodzenie ukadu QDSM
TABELA 3-9 Zestawienie kodw usterek dla systemu Multec XM

63
3 FSO Polonez Multec XM (MPI)

64
DMP Lublin II/III
3
3.6. Diagnostyka: DMP Lublin II/III - silnik Holden SOHC 2.2L MPFI
3.6.1. Odczyt parametrw pracy silnika

W przypadku silnika Holden 2.2L MPFI parametry pracy przedstawiane s w postaci dwch okien
dostpnych pod przyciskami numerycznymi [1] i [2], ktrych wygld jest pokazany na RYS. 3-20 oraz RYS.
3-21. Do przeczania midzy stronami danego okna suy przycisk TEST (klawiatura typu A) lub NEXT
(klawiatura typu B).
Zestawienie i opis wszystkich parametrw zawiera TABELA 3-10 raz TABELA 3-11.

RYS. 3-20 Widok okna parametrw pracy silnika Holden 2.2L MPFI (cz 1)

Oznaczenie Wymiar Parametr Opis

N [1/min] Obroty silnika Aktualna prdko obrotowa silnika okrelana na


podstawie pomiaru z czujnika obrotw wau korbowego.
Zakres: 0 - 6375 [1/min].
N0 [1/min] Obroty zadane dana prdko obrotowa silnika na biegu jaowym
(przy pracy z zamknit ptl IAC).
Po nagrzaniu silnika prdko obrotowa biegu jaowego
(przy zamknitej przepustnicy) jest stabilizowana przez
sterownik na poziomie od 738[1/min] do 1550[1/min].
Zakres: 0 - 3187 [1/min].
MAT [C] Temperatura Warto temperatury powietrza w przewodzie
powietrza dolotowym, okrelana na podstawie pomiaru sygnau z
czujnika MAT. Jest ona potrzebna do obliczenia iloci
powietrza dopywajcego przez kolektor do silnika,
poniewa gsto powietrza zmienia si wraz z
temperatur.
Zakres: -40 - 152 [C].

CTS [C] Temperatura Warto temperatury pynu chodzcego, okrelana na

65
3 DMP Lublin II/III
silnika (pynu ch.) podstawie pomiaru sygnau z czujnika CTS.
Zakres: -40 - 152 [C]
BAR [kPa] Cinienie Warto cinienia atmosferycznego, ktra - wraz z
atmosferyczne wartoci cinienia bezwzgldnego powietrza w
kolektorze dolotowym - suy do okrelenia
podcinienia w kolektorze. Cinienie atmosferyczne
moe zmienia si w granicach od 100[kPa] (na
poziomie morza) do 60[kPa] (na wysokoci 4270[m]).
Zakres: 10 - 105 [kPa]
MAP [kPa] Cinienie MAP Warto cinienia (bezwzgldnego) powietrza w
kolektorze dolotowym, bdca wynikiem pomiaru
sygnau z czujnika MAP, wykorzystywana m.in. do
obliczania obcienia silnika.
Zakres: 10 - 105 [kPa]
MLD [kPa] Obcienie silnika Obcienie silnika rozumiane jest jako masa mieszanki
docierajcej do cylindrw i regulowane jest poprzez
zmian pooenia przepustnicy. Poniewa masa
powietrza w cylindrze jest prawie liniowo powizana z
cinieniem w kolektorze dolotowym, wanie cinienie w
kolektorze (skorygowane do cinienia otoczenia) jest
miar obcienia silnika.
Zakres: 20 - 100 [kPa]
VLD [kPa] Podcinienie Podcinienie powietrza zasysanego, liczone jako
powietrza rnica pomidzy cinieniem otoczenia a cinieniem w
zasysanego kolektorze dolotowym.
Zakres: 0 - 80 [kPa]
BAT [V] Napicie zasilania Wynik pomiaru napicia instalacji elektrycznej
samochodu, ktre powinno zawiera si pomidzy
10[V] a 16[V]. Inne wskazania mog by spowodowane
np. rozadowaniem akumulatora, uszkodzeniem
alternatora lub regulatora napicia.
Zakres: 0.0 - 25.5 [V].
VE [%] Sprawno Inaczej - wspczynnik napeniania. Okrela on
wolumetryczna procentowo stosunek zassanej masy powietrza w
cylindrze do masy powietrza teoretycznie moliwej do
zassania, liczonej z objtoci cylindra i gstoci
powietrza atmosferycznego.
Zakres: 0 - 100 [%].
TPS [%] Kt otwarcia Warto kta otwarcia przepustnicy obliczana na
przepustnicy podstawie pomiaru napicia z czujnika pooenia
przepustnicy (TPS).
Zakres: 0-100 [%].
Warto 0 [%] - przepustnica cakowicie zamknita.
Warto 100 [%] - przepustnica cakowicie otwarta.
Warto < 1.2[%] oznacza wolne obroty silnika.
O2 [mV] Sonda Lambda Sygna napiciowy z czujnika zawartoci tlenu w
spalinach. Zawarto tlenu w spalinach jest zalena od
stosunku iloci powietrza do iloci paliwa w
doprowadzanej do silnika mieszance. W trybie pracy z
zamknit ptla sprzenia zwrotnego na podstawie
napicia sondy Lambda sterownik koryguje skad
mieszanki paliwowo-powietrznej, przy czym wczenie
tego trybu nastpuje dopiero po nagrzaniu sondy
Lambda do temperatury okoo 260[C], umoliwiajcej
jej poprawn prac.
Mieszanka bliska stechiometrycznej powoduje
wskazania okoo 450[mV] (w granicach 300-700[mV]).
Nisze wartoci napicia oznaczaj mieszank ubog,

66
DMP Lublin II/III
3
a wysze - mieszank bogat. Zakres: 0 - 1128 [mV]
INT [-] Integrator Lambda Jest to parametr algorytmu sterowania silnikiem w
trybie pracy z zamknit ptl sprzenia zwrotnego od
sygnau czujnika tlenu (EOS), sucy do korekcji
skadu mieszanki paliwowo-powietrznej. Jego warto
nominalna powinna wynosi 128, co odpowiada
mieszance stechiometrycznej. Wartoci poniej 128
oznaczaj mieszank zbyt bogat, a wartoci powyej
128 mieszank zbyt ubog.
W przypadku mieszanki zbyt ubogiej warto
integratora jest zwikszana, co powoduje stopniowe
przeduanie czasu wtrysku, a do momentu
rozpoznania przez sond Lambda mieszanki bogatej.
Nastpnie warto integratora jest redukowana, a do
chwili rozpoznania mieszanki ubogiej itp.
Zakres: 0 - 255 [-].
BLM Adaptacja Wspczynnik adaptacji suy do dopasowywania si
ukadu zasilania paliwem do nowych warunkw pracy
silnika wynikajcych ze zmian charakterystyk silnika w
stosunku do charakterystyk zaoonych przez
projektantw algorytmu sterowania. Wspczynnik
korekcji skadu mieszanki paliwowo-powietrznej (blok
uczenia - Block Learn Multiplier) suy wic do
dugotrwaego modyfikowania stosunku iloci powietrza
do iloci paliwa. Warto tego parametru powoli
nada za kierunkiem zmian wartoci integratora
sondy Lambda (INT).
Zakres: 0 - 255 [-].
BLC Szybko adaptacji Przedzia bloku uczenia (BLM Cell), oznaczajcy
szybko uczenia si algorytmu sterowania. Warto
ta zaley od prdkoci obrotowej oraz od cinienia
powietrza w kolektorze dolotowym (MAP). Okrela ona
numer przedziau, wedug ktrego jest prowadzona
korekta skadu mieszanki w danej chwili.
Zakres: 0 - 255 [-].
Wartoci wspczynnikw adaptacyjnych zale od:
tolerancji wykonania poszczeglnych elementw
silnika i ukadu wtryskowego
stanu zuycia poszczeglnych podzespow,
zmieniajcego si z biegiem czasu
PMP [-] Pozycja Aktualne pooenie silnika krokowego sterujcego
serwomotoru IACV zaworem obejciowym powietrza na biegu jaowym
(ukad IAC).
Zakres: 0 - 255 [-].
DMP [-] Pozycja zadana dane przez sterownik pooenie silnika krokowego
serwomotoru IACV sterujcego zaworem obejciowym powietrza na biegu
jaowym (IAC). Wysze wartoci odpowiadaj wyszym
danym obrotom biegu jaowego, natomiast wartoci
nisze wskazuj na obnienie prdkoci obrotowej.
Zakres: 0 - 255 [-].
SPK [TDC] Kt wyprzedzenia Warto kta wyprzedzenia zaponu w stopniach obrotu
zaponu wau korbowego (OWK) przed/za GMP.
Zakres: -90 - 90 [TDC].
DSP [TDC] Poprawka zaponu Warto kta wyprzedzenia zaponu aplikowana przez
sterownik silnika w trybie odcinania paliwa przy
hamowaniu (tzw. tryb DFCO). Tryb ten zmniejsza
zuycie paliwa.
Zakres: -90 - 90 [TDC]

67
3 DMP Lublin II/III
BPW [ms] Bazowy czas wtrysku Parametr ten okrela czas otwarcia wtryskiwaczy, w
cigu ktrego nastpuje wtrysk paliwa do kolektora.
Poprzez regulacj czasu wtrysku sterownik koryguje
mas paliwa, a tym samym skad mieszanki paliwowo-
powietrznej. Im duszy jest czas wtrysku, tym
mieszanka jest bogatsza. Bazowy czas wtrysku to
warto uzyskiwana przez sterownik z zapisanej w
pamici sterownika mapy wtrysku, przed korekcjami
wynikajcymi z procedur regulacji stechiometrycznej,
czy te adaptacji
Zakres: 0 - 334 [ms].
EST [ms] Czas zwarcia Czas przepywu prdu przez cewki zaponowe (czas
adowania cewek) przed momentem wyzwoleniem
iskry w cylindrach. Czas ten decyduje o jakoci iskry
zaponowej i jej zdolnoci do inicjowania pomienia w
cylindrze. Wiksze wartoci czasu EST stosuje si dla
niskich prdkoci obrotowych i maych obcie silnika.
Zakres: 0 - 334 [ms]
ESC [] Korekcja stukowa Warto wzgldnego opnienia zaponu (rozumiana
jako warto dodawana do nominalnego kta
wyprzedzenia zaponu) aplikowana przez sterownik w
celu uniknicia efektu spalania stukowego. Po wykryciu
spalania detonacyjnego, sterownik opnia (zmniejsza)
kt wyprzedzenia zaponu, a do chwili zaniknicia
stukw.
Uwaga: Dotyczy to tylko silnikw wyposaonych w
ukad kontroli spalania stukowego.
Zakres: -45 - 45 [].
CCL [-] Korekcja wtrysku Parametr ten jest uywany przez algorytm sterowania
silnikiem do korekcji bazowego czasu wtrysku (BPW)
podczas pracy w ptli zamknitej. Warto BPW jest
wtedy mnoona przez warto CCL. Ma to na celu
regulacj iloci paliwa doprowadzanego do silnika, aby
zapobiec powstaniu mieszanki zbyt ubogiej lub zbyt
bogatej. Wspczynnik CCL skaluje bazowy czas
wtrysku, dopasowujc go do aktualnych warunkw
pracy silnika. Mechanizm regulacji dawki paliwa
powoduje, e wspczynnik CCL zmienia si w
poszukiwaniu dawki stechiometrycznej.
Zakres: 0.5 - 1.5 [-].
CCP [%] Kontrola zaworu Parametr ten okrela wspczynnik wypenienia
CCP sygnau sterujcego zaworem zbiornika oczyszczania
par paliwa (ukad CCP). Oczyszczanie zbiornika paliwa
z nadmiaru par paliwa wie si odpowiednio
intensywnym wczaniem zaworu. Intensywno ta
zaley od warunkw pracy silnika. W czasie pracy
silnika na biegu jaowym ukad CCP jest wyczony.
Zakres: 0 - 100 [%]
AF [-] Wspczynnik A/F Parametr ten okrela dany stosunek zawartoci
(skad mieszanki) powietrza do iloci paliwa w mieszance paliwowo-
powietrznej. Teoretycznie powinien on wynosi okoo
14,6:1 dla benzyny bezoowiowej (co oznacza, e
wspczynnik nadmiaru powietrza przyjmuje warto
=1, zapewniajc mieszank stechiometryczn).
Zakres: 0.0 - 25.5 [-].

AFC [-] Wspczynnik A/F Stosunek powietrze/paliwo mieszanki tworzonej w


rozruchu trakcie rozruchu dla temperatury 54[F] (co stanowi

68
DMP Lublin II/III
3
okoo 48[C]).
Zakres: 0.0 - 25.5 [-]
VSS [km/h] Prdko pojazdu Aktualna prdko samochodu, obliczana na podstawie
pomiaru sygnau z czujnika prdkoci pojazdu (VSS).
Zakres: 0 -255 [km/h]
CGR [-] Numer biegu Aktualny numer biegu. Warto 6 oznacza, e jest on
nieokrelony.
Zakres: 0 - 6 [-]
TIM [s] Czas pracy silnika Czas pracy silnika od chwili rozruchu. W momencie
zatrzymania silnika warto tego parametru jest
ustawiana na 0:00:00.
Zakres: 0:00:00 - 18:12:15 [gg/mm/ss]
TABELA 3-10 Zestawienie parametrw pracy silnika Holden 2.2L MPFI (cz 1)

RYS. 3-21 Widok okna parametrw pracy silnika Holden 2.2L MPFI (cz 2)

Oznaczenie Parametr Opis


O2STAT Status sondy lambda uboga mieszanka uboga
bogata - mieszanka bogata
O2RDY Stan gotowoci nie - brak gotowoci sondy lambda
sondy lambda tak - sonda lambda gotowa do pracy
CVOTMP Stan przegrzania nie - temperatura katalizatora w normie
katalizatora tak - przegrzanie katalizatora
PE Stan wzbogacania nie -
mieszanki tak -
CLFUEL Sterowanie dopywem O/L - praca w ptli otwartej
paliwa C/L - praca w ptli zamknitej
A/CREQ Rozkaz wczenia nie - polecenie wyczenia ukadu klimatyzacji
ukadu klimatyzacji tak - polecenie wczenia ukadu klimatyzacji
A/CON Stan wczenia wy. - wyczone sprzgo ukadu klimatyzacji
ukadu klimatyzacji w. - wczone sprzgo ukadu klimatyzacji
CCPON Stan wczenia wy. - ukad CCP wyczony
ukadu CCP w. - ukad CCP wczony
TABELA 3-11 Zestawienie parametrw pracy silnika Holden 2.2L MPFI (cz 2)

69
3 DMP Lublin II/III
3.6.2. Odczyt wersji sterownika

Okno to pozwala na odczytanie informacji o typie silnika i sterownika oraz numerze identyfikacyjnym wersji
oprogramowania zainstalowanego w sterowniku. Numer ten jest niezbdny, jeeli zachodzi potrzeba
wymiany uszkodzonego moduu pamici EPROM - naley go poda przy zamawianiu nowego moduu.

typ i numer
wersji moduu
sterownika

RYS. 3-22 Widok okna identyfikacji sterownika

3.6.3. Odczyt kodw usterek

Jeeli wszystkie elementy ukadu wtryskowo-zaponowego dziaaj poprawnie, na wywietlaczu pojawia si


komunikat przedstawiony na RYS. 3-23. Natomiast wystpienie usterki (np. odczytanie przez sterownik
nieprawidowej wartoci z jakiegokolwiek czujnika) jest sygnalizowane wywietleniem kodw (jednego lub
wicej) zarejestrowanych bdw - patrz RYS. 3-23.

RYS. 3-23 Widok okna kodw usterek

U dou ekranu znajduje si opis aktualnie podwietlonego kodu usterki.


Zestawienie wszystkich mogcych wystpi kodw usterek zawiera TABELA 3-12.

Kod usterki Znaczenie


13 czujnik tlenu (EOS) - brak sygnau (brak gotowoci sondy Lambda)
14 czujnik temperatury pynu chodzcego (CTS) - sygna zbyt niski
(temperatura zbyt wysoka)
15 czujnik temperatury pynu chodzcego (CTS) - sygna zbyt wysoki
(temperatura zbyt niska)
16 czujnik ukadu spalania stukowego (DSNEF) - brak sygnau
17 uszkodzenie wtryskiwacza(-y) - zwarcie do plusa, do masy lub przerwa
18 uszkodzenie ukadu kontroli spalania stukowego (DSNEF)
19 czujnik prdkoci obrotowej - sygna nieprawidowy
21 czujnik pooenia przepustnicy (TPS) - sygna zbyt wysoki
22 czujnik pooenia przepustnicy (TPS) - sygna zbyt niski

70
DMP Lublin II/III
3
24 czujnik prdkoci pojazdu (VSS) - brak sygnau
29 przekanik pompy paliwa (FPR) - przerwa lub zwarcie do masy
32 przekanik pompy paliwa (FPR) - zwarcie do plusa
33 czujnik cinienia powietrza w kolektorze dolotowym (MAP) - sygna zbyt wysoki
34 czujnik cinienia powietrza w kolektorze dolotowym (MAP) - sygna zbyt niski
35 uszkodzenie silnika krokowego IACV (zawr obejciowy powietrza)
41 cewka zaponowa B (ESTB, cylindry 2 i 3) - zwarcie do plusa
42 cewka zaponowa A (ESTA, cylindry 1 i 4) - zwarcie do plusa
43 bd integratora ukadu recyrkulacji gazw spalinowych (EGR)
44 czujnik tlenu (EOS) - sygna zbyt niski (mieszanka zbyt uboga)
45 czujnik tlenu (EOS) - sygna zbyt wysoki (mieszanka zbyt bogata)
46 wentylator ukadu chodzenia (FAN1) - przerwa lub zwarcie do masy
47 bd pozycjonowania czopu zaworu recyrkulacji gazw spalinowych (EGR)
48 wentylator ukadu chodzenia (FAN1) - zwarcie do plusa
49 zbyt wysokie napicie zasilania (powyej 17.2[V])
51 uszkodzenie ECM - bd pamici EPROM (za suma kontrolna)
55 uszkodzenie ECM - bd pamici EEPROM (bd wewntrzny)
56 lampka kontrolna (CEL) - przerwa lub zwarcie do masy
57 lampka kontrolna (CEL) - zwarcie do plusa
61 uzwojenie przekanika ukadu CCP - przerwa lub zwarcie do masy
62 uzwojenie przekanika ukadu CCP - zwarcie do plusa
63 cewka zaponowa B (ESTB, cylindry 2 i 3) - przerwa lub zwarcie do masy
64 cewka zaponowa A (ESTA, cylindry 1 i 4) - przerwa lub zwarcie do masy
69 czujnik temperatury powietrza w kolektorze dolotowym (MAT) - sygna zbyt niski
(temperatura zbyt wysoka)
71 czujnik temperatury powietrza w kolektorze dolotowym (MAT) - sygna zbyt wysoki
(temperatura zbyt niska)
77 wentylator ukadu chodzenia (FAN2) - przerwa lub zwarcie do masy
78 wentylator ukadu chodzenia (FAN2) - zwarcie do plusa
87 przekanik sprzga ukadu klimatyzacji (ACC) - przerwa lub zwarcie do masy
88 przekanik sprzga ukadu klimatyzacji (ACC) - zwarcie do plusa
91 szybkociomierz (TACH) - przerwa lub zwarcie do masy
92 szybkociomierz (TACH) - zwarcie do plusa
93 uszkodzenie ECM - usterka ukadu QDSM
TABELA 3-12 Zestawienie kodw usterek dla silnika Holden 2.2L MPFI

3.6.4. Funkcje diagnostyczne

Sterownik silnika Holden SOHC 2.2L MPFI pozwala na przeprowadzenie nastpujcych specjalnych funkcji
diagnostycznych:
Kasowanie wspczynnikw adaptacyjnych
Regulacja prdkoci obrotowej na biegu jaowym
Regulacja kta wyprzedzenia zaponu
Regulacja skadu mieszanki (w trybie pracy z otwart ptl sprzenia zwrotnego)
Wybr trybu pracy algorytmu sterowania dopywem paliwa na biegu jaowym
Wybr trybu pracy algorytmu sterowania dopywem powietrza na biegu jaowym
Sterowanie pooeniem zaworu regulujcego dopyw powietrza na biegu jaowym (IACV)

71
3 DMP Lublin II/III

FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE:

s1.Kasowanie wsp.ad. d
2.Obroty biegu jaowego
3.Kt wyprz.zaponu
4.A/F ptli otwartej
5.FUEL MODE (O/L, C/L)
6.IAC MODE (O/L, C/L)
7.Sterowanie IACV

RYS. 3-24 Posta menu dodatkowych funkcji diagnostycznych

3.6.4.1. Kasowanie wspczynnikw adaptacyjnych

Funkcja ta pozwala na wyzerowanie (ustawienie wartoci pocztkowych) wspczynnikw uczenia si (tzw.


BLM - Block Learn Memory). Parametry te su do dugotrwaego korygowania oblicze stosunku iloci
powietrza do iloci paliwa w skadzie mieszanki. Stanowi one element korekcyjny dla wartoci integratora
sondy Lambda (INT) i powoli nadaj za jego zmianami, jeeli przez duszy czas odbiegaj one od
wartoci odpowiadajcej mieszance stechiometrycznej. Warto wspczynnikw adaptacyjnych jest
wynikiem dziaania dodatkowych czynnikw, takich jak:
tolerancja wykonania elementw silnika i ukadu wtryskowego
stan zuycia poszczeglnych podzespow silnika
3.6.4.2. Funkcje regulacyjne

Podczas diagnostyki silnika Holden SOHC 2.2L MPFI moliwa jest zdalna regulacja (przy pomocy testera)
niektrych parametrw pracy silnika, takich jak:
prdko obrotowa biegu jaowego
kt wyprzedzenia zaponu
skad mieszanki paliwowo-powietrznej (warto wspczynnika A/F)

Zasady obsugi testera podczas procedur regulacyjnych s nastpujce:


Klawiszami strzaek powodujemy zwikszanie lub zmniejszanie wartoci danego parametru (w
okrelonym przedziale) oraz wysyanie odpowiednie polecenia do sterownika wymuszajce jego
zmian.
Nacinicie przycisku ENTER oznacza zapamitanie zmienionej wartoci oraz powrt do trybu
wywietlania parametrw pracy silnika. Wartoci bd zapamitane do momentu wyczenia zaponu,
lub wprowadzenia innym zmian regulacyjnych.
Nacinicie przycisku ESC oznacza rezygnacj z wprowadzania zmian oraz powrt do trybu
wywietlania parametrw pracy silnika. Przywrcone zostaj wwczas wartoci pocztkowe.

warto Obroty biegu jaowego


warto
aktualna N0 = 0 [rpm]
maksymalna
600 << 850 >>1600

warto warto
minimalna zadana

RYS. 3-25 Regulacja prdkoci obrotowej biegu jaowego

72
DMP Lublin II/III
3

warto
warto Kt wyprzedzenia zaponu maksymalna
aktualna SPK = 0.0 [o]
0 << 15 >> 60

warto warto
minimalna zadana

RYS. 3-26 Regulacja kta wyprzedzenia zaponu

warto warto zadana


aktualna A/F ptli otwartej (wspczynnik )
AF = 0.0 L = 1.00
warto
11.7 << 14.7 >> 17.2
maksymalna
warto
minimalna warto
zadana

RYS. 3-27 Regulacja skadu mieszanki (praca w ptli otwartej - tryb O/L)

FUEL MODE (O/L,C/L)


ptla zamknita warto
1 ptla otwarta
aktualna
2 ptla zamknita

RYS. 3-28 Wybr trybu pracy algorytmu sterowania dopywem paliwa

IAC MODE (O/L,C/L) warto


ptla zamknita aktualna
1 ptla otwarta
2 ptla zamknita

RYS. 3-29 Wybr trybu pracy algorytmu sterowania dopywem powietrza na biegu jaowym

73
3 DMP Lublin II/III

warto
aktualna Pooenie IACV
warto
PMP = 0 [-] maksymalna
DMP = 0

0 << 0 >> 255

warto
minimalna warto
zadana

RYS. 3-30 Regulacja pooenia zaworu sterujcego dopywem powietrza na biegu jaowym (IACV)

Uwaga: Regulacja wspczynnika A/F dotyczy tylko trybu pracy silnika z otwart ptl sprzenia
zwrotnego, tzn. bez uwzgldniania sygnau z czujnika tlenu. Dlatego tryb ten jest ustawiany automatycznie
przez tester po wybraniu funkcji regulacji skadu mieszanki. Nacinicie przycisku ENTER powoduje dalsz
prac sterownika w trybie z otwart ptl (O/L), a nacinicie przycisku ESC oznacza powrt do trybu z ptl
zamknit (C/L).
Uwaga: Regulacja parametrw pracy silnika nie powoduje ich trwaych zmian. Funkcje te maj jedynie
charakter testowy - po zakoczeniu diagnostyki (przerwaniu komunikacji sterownik-tester) sterownik silnika
ustala warto tych parametrw na podstawie wasnych algorytmw sterujcych.

3.6.5. Testowanie elementw wykonawczych

Funkcja ta pozwala na przeprowadzenie kontroli poprawnoci dziaania nastpujcych ukadw:


Lampka kontrolna CHECK ENGINE (CEL)
Przekanik pompy paliwa (FPR)
Serwomotor ukadu sterowania dopywem powietrza na biegu jaowym (IAC)
Przekanik zaworu ukadu kontroli par paliwa (CCP)

Uwaga: Testy elementw wykonawczych mona wykonywa tylko przy zatrzymanym silniku samochodu
(niezbdne jest natomiast wczenie zasilania).

Zasady obsugi testera podczas procedury testowania s nastpujce:


Po wejciu do procedury testowania elementw wykonawczych wywietli si menu przedstawione na
rysunku RYS. 3-31. Nacinicie odpowiedniego klawisza numerycznego od 1 do 4 uruchomi przypisan
mu procedur diagnostyczn. Do sterownika wysyane jest danie wykonania testu, co powoduje, e
okrelony element zostaje przez czas kilku sekund w specyficzny sposb wysterowany, a zadaniem
diagnosty jest zweryfikowanie poprawnoci jego dziaania (wzrokowo lub suchowo). Nazwa aktualnie
testowanego podzespou zostaje podwietlona na czas trwania testu.
Nacinicie przycisku ESC oznacza przerwanie lub zakoczenie testowania i powrt do menu
wywietlania funkcji diagnostycznych.
TEST ELEMENTW WYKONAW.

1.Lampka kontrolna
CHECK ENGINE (CEL)
2.Przekanik pompy
paliwa (FPR)
3.Serwomotor ukadu
k.powietrza (IAC)
4.Zawr kontroli par
paliwa (CCP)

RYS. 3-31 Kolejno wykonywania testw elementw wykonawczych

74
DMP Lublin II/III
3
Test lampki kontrolnej CHECK ENGINE powinien spowodowa jej mruganie ze sta
czstotliwoci 0.2Hz (raz na pi sekund). Brak wiecenia lampki moe oznacza jej
uszkodzenie.
Testy przekanikw polegaj na ich cyklicznym wczaniu i wyczaniu, co objawia si syszalnymi
pukniciami elektromagnesw. Brak stukw moe oznacza niesprawno danego urzdzenia.
Przed wystawieniem diagnozy naley sprawdzi czy dany pojazd jest wyposaony we wszystkie
ukady poddane testowi w opisanym trybie (np. ukad klimatyzacji).
Test serwomotoru ukadu kontroli dopywu powietrza na biegu jaowym polega na jego cyklicznym
przesuwaniu w obydwa skrajne pooenia, czyli otwieraniu i zamykaniu zaworu.
Ruchy silnika krokowego IACV powinny by wyranie syszalne.

3.6.6. Kasowanie kodw usterek

Funkcja ta pozwala na skasowanie zarejestrowanych w pamici sterownika kodw usterek. Po wykryciu i


zlikwidowaniu przyczyn wystpowania bdw, zapamitane kody nie s usuwane w sposb automatyczny
(zazwyczaj dopiero po pewnym czasie, przy spenieniu okrelonych warunkw). Skasowanie kodw bdw
przy pomocy testera pozwala na zweryfikowanie poprawnoci przeprowadzonej naprawy.

75
3 DMP Lublin II/III

76
Daewoo Nexia i Espero
3
3.7. Diagnostyka silnika w samochodach Daewoo Nexia i Espero
3.7.1. Odczyt parametrw pracy silnika
W przypadku samochodw marki Daewoo Nexia oraz Daewoo Espero parametry pracy silnika s
przedstawiane w postaci dwch okien, dostpnych pod przyciskami numerycznymi [1] i [2], ktrych wygld
jest pokazany na RYS. 3-32 oraz RYS. 3-33. Do przeczania midzy stronami danego okna suy przycisk
TEST (klawiatura typu A) lub NEXT (klawiatura typu B).

Zestawienie i opis wszystkich parametrw zawiera TABELA 3-13 oraz TABELA 3-14.

RYS. 3-32 Widok okna parametrw pracy silnika Daewoo Nexia i Espero (cz 1)

Oznaczenie Wymiar Parametr Opis

N [1/min] Prdko obrotowa Aktualna (rzeczywista) prdko obrotowa silnika


silnika okrelana na podstawie pomiaru z czujnika obrotw
wau korbowego.
Zakres: 0 - 6375 [1/min].
N0 [1/min] Obroty zadane dana prdko obrotowa silnika.
Zakres: 0 - 1600 [1/min]
albo 0 - 3200 [1/min].
N0i [1/min] Obroty zadane dana prdko obrotowa silnika na biegu jaowym
biegu jaowego (przy pracy z zamknit ptl IAC).
Po nagrzaniu silnika prdko obrotowa biegu jaowego
(przy zamknitej przepustnicy) jest stabilizowana przez
sterownik na poziomie od 738[1/min] do 1550[1/min].
Zakres: 0 - 1600 [1/min]
albo 0 - 3200 [1/min].
TPS [V] Otwarcie Warto napicia na suwaku potencjometru
przepustnicy zamontowanego na osi przepustnicy, sucego
do pomiaru kta otwarcia przepustnicy.

77
Daewoo Nexia, Espero
3
Zakres: 0.0 - 5.0 [V].
Warto 4.5 [V] - przepustnica cakowicie otwarta.
Warto 0.5 [V] - przepustnica cakowicie zamknita
(wolne obroty silnika).
INJ [ms] Czas wtrysku Parametr ten okrela czas otwarcia wtryskiwaczy, w
cigu ktrego nastpuje wtrysk paliwa do kolektora.
Poprzez regulacj czasu wtrysku sterownik koryguje
mas paliwa, a tym samym skad mieszanki paliwowo-
powietrznej. Im duszy jest czas wtrysku, tym
mieszanka jest bogatsza. Bazowy czas wtrysku to
warto uzyskiwana przez sterownik z zapisanej w
pamici sterownika mapy wtrysku, przed korekcjami
wynikajcymi z procedur regulacji stechiometrycznej,
czy te adaptacji.
Zakres: 0 - 1000 [ms].
BAR [kPa] Cinienie Warto cinienia atmosferycznego, ktra - wraz z
atmosferyczne wartoci cinienia bezwzgldnego powietrza w
kolektorze dolotowym - suy do okrelenia
podcinienia panujcego w kolektorze. Cinienie
atmosferyczne moe zmienia si w granicach od
100[kPa] (na poziomie morza) do 60[kPa] (na
wysokoci 4270[m]).
Zakres: 10 - 105 [kPa].
MAP [kPa] Cinienie MAP Warto cinienia (bezwzgldnego) powietrza w
kolektorze dolotowym, bdca wynikiem pomiaru
sygnau z czujnika MAP, wykorzystywana m.in. do
obliczania obcienia silnika.
Zakres: 10 - 105 [kPa].
SPK [TDC] Kt wyprzedzenia Warto kta wyprzedzenia zaponu w stopniach obrotu
zaponu wau korbowego (OWK) przed/za GMP.
Zakres: -90 - 90 [TDC].
MAT [C] Temperatura Warto temp. powietrza w kolektorze dolotowym,
powietrza okrelana na podstawie pomiaru sygnau z czujnika
MAT. Jest ona potrzebna do obliczenia iloci powietrza
dopywajcego przez kolektor do silnika, poniewa
gsto powietrza zmienia si wraz z temperatur.
Zakres: -40 - 152 [C].

CTS [C] Temperatura Warto temperatury pynu chodzcego, okrelana na


silnika (pynu ch.) podstawie pomiaru sygnau z czujnika CTS.
Zakres: -40 - 152 [C].

O2 [mV] Sonda Lambda Sygna napiciowy z czujnika zawartoci tlenu w


spalinach. Zawarto tlenu w spalinach jest zalena od
stosunku iloci powietrza do iloci paliwa w
doprowadzanej do silnika mieszance. W trybie pracy z
zamknit ptla sprzenia zwrotnego na podstawie
napicia sondy Lambda sterownik koryguje skad
mieszanki paliwowo-powietrznej, przy czym wczenie
tego trybu nastpuje dopiero po nagrzaniu sondy
Lambda do temperatury okoo 260 [C], umoliwiajcej
jej poprawn prac.
Mieszanka bliska stechiometrycznej powoduje
wskazania okoo 450 [mV] (w granicach 300-700 [mV]).
Nisze wartoci napicia oznaczaj mieszank ubog,
a wysze - mieszank bogat.
Zakres: 0 - 1131 [mV].

78
Daewoo Nexia i Espero
3

INT [-] Integrator Lambda Jest to parametr algorytmu sterowania silnikiem w


trybie pracy z zamknit ptl sprzenia zwrotnego od
sygnau czujnika tlenu (EOS), sucy do korekcji
skadu mieszanki paliwowo-powietrznej. Jego warto
nominalna powinna wynosi 128, co odpowiada
mieszance stechiometrycznej. Wartoci poniej 128
oznaczaj mieszank zbyt bogat, a wartoci powyej
128 mieszank zbyt ubog.
W przypadku mieszanki zbyt ubogiej warto
integratora jest zwikszana, co powoduje stopniowe
przeduanie czasu wtrysku, a do momentu
rozpoznania przez sond Lambda mieszanki bogatej.
Nastpnie warto integratora jest redukowana, a do
chwili rozpoznania mieszanki ubogiej itp.
Zakres: 0 - 255 [-]
BLM Adaptacja Wspczynnik adaptacji suy do dopasowywania si
ukadu zasilania paliwem do nowych warunkw pracy
silnika wynikajcych ze zmian charakterystyk silnika w
stosunku do charakterystyk zaoonych przez
projektantw algorytmu sterowania. Wspczynnik
korekcji skadu mieszanki paliwowo-powietrznej (blok
uczenia - Block Learn Multiplier) suy wic do
dugotrwaego modyfikowania stosunku iloci powietrza
do iloci paliwa. Warto tego parametru powoli
nada za kierunkiem zmian wartoci integratora
sondy Lambda (INT).
Zakres: 0 - 255 [-]
BLC Szybko adaptacji Przedzia bloku uczenia (BLM Cell), oznaczajcy
szybko uczenia si algorytmu sterowania. Warto
ta zaley od prdkoci obrotowej oraz od cinienia
powietrza w kolektorze dolotowym (MAP). Okrela ona
numer przedziau, wedug ktrego jest prowadzona
korekta skadu mieszanki w danej chwili.
Zakres: 0 - 255 [-].
Wartoci wspczynnikw adaptacyjnych zale od:
tolerancji wykonania poszczeglnych elementw
silnika i ukadu wtryskowego
stanu zuycia poszczeglnych podzespow,
zmieniajcego si z biegiem czasu
AF [-] Wspczynnik A/F Parametr ten okrela dany stosunek zawartoci
(skad mieszanki) powietrza do iloci paliwa w mieszance paliwowo-
powietrznej. Teoretycznie powinien on wynosi okoo
14,6:1 dla benzyny bezoowiowej (co oznacza, e
wspczynnik nadmiaru powietrza przyjmuje warto
=1, zapewniajc mieszank stechiometryczn).
Zakres: 0.0 - 25.5 [-].
IAC [-] Pozycja Aktualne pooenie silnika krokowego sterujcego
serwomotoru IACV zaworem obejciowym powietrza na biegu jaowym
(ukad IAC).
Zakres: 0 - 255 [-].
BAT [V] Napicie zasilania Wynik pomiaru napicia instalacji elektrycznej
samochodu, ktre powinno zawiera si pomidzy
10[V] a 16[V]. Inne wskazania mog by spowodowane
np. rozadowaniem akumulatora, uszkodzeniem
alternatora lub regulatora napicia.
Zakres: 0.0 - 25.5 [V].

79
Daewoo Nexia, Espero
3
VSS [km/h] Prdko pojazdu Aktualna prdko samochodu, obliczana na podstawie
pomiaru sygnau z czujnika prdkoci pojazdu (VSS).
Zakres: 0 -255 [km/h].

TIM [s] Czas pracy silnika Czas pracy silnika od chwili rozruchu. W momencie
zatrzymania silnika warto tego parametru jest
ustawiana na 0:00:00.
Zakres: 0:00:00 - 18:12:15 [gg/mm/ss].
TABELA 3-13 Zestawienie parametrw pracy silnika - Daewoo Nexia i Espero (cz 1)
Nexia 1.5 MPI/OHC

A/CREQ nie ww
A/CON wy.
FANREQ nie
FANON wy.
O2STAT uboga
CLLOOP O/L

danie wczenia A/C

RYS. 3-33 Widok okna parametrw pracy silnika Daewoo Nexia i Espero (cz 2)

Oznaczenie Parametr Opis


A/CREQ Rozkaz wczenia nie - danie wyczenia ukadu klimatyzacji
ukadu klimatyzacji tak - danie wczenia ukadu klimatyzacji
A/CON Stan wczenia wy. - wyczone sprzgo ukadu klimatyzacji
ukadu klimatyzacji w. - wczone sprzgo ukadu klimatyzacji
FANREQ Rozkaz wczenia nie - danie wyczenia wentylatora chodnicy
wentylatora ch. tak - danie wczenia wentylatora chodnicy
FANON Stan wczenia wy. - wyczony przekanik wentylatora chodnicy
wentylatora ch. w. - wczony przekanik wentylatora chodnicy
O2STAT Status sondy lambda uboga - mieszanka uboga
bogata - mieszanka bogata
CLLOOP Sterowanie O/L - praca w ptli otwartej
w ptli zamknitej (C/L) C/L - praca w ptli zamknitej
TABELA 3-14 Zestawienie parametrw pracy silnika Daewoo Nexia i Espero (cz 2)

3.7.2. Odczyt wersji sterownika


Okno to pozwala na odczytanie informacji o typie silnika i sterownika oraz numerze identyfikacyjnym wersji
oprogramowania zainstalowanego w sterowniku. Numer ten jest niezbdny, jeeli zachodzi potrzeba
wymiany uszkodzonego moduu pamici EPROM - naley go poda przy zamawianiu nowego moduu.
Identyfikacja sterownika

Daewoo Nexia
ITMS-6F : #0000

numer wersji
sterownika

RYS. 3-34 Widok okna identyfikacji sterownika.

80
Daewoo Nexia i Espero
3
3.7.3. Odczyt kodw usterek

Wysoki stopie zoonoci ukadu sterowania silnikiem oraz wymogi bezpieczestwa stwarzaj konieczno
wyposaenia sterownika w specjalne procedury diagnostyczne. Ich zadaniem jest Jeeli wszystkie elementy
ukadu wtryskowo-zaponowego dziaaj poprawnie, na wywietlaczu pojawia si komunikat przedstawiony
na RYS. 3-34. Natomiast wystpienie usterki (np. odczytanie przez sterownik nieprawidowej wartoci
z jakiegokolwiek czujnika) jest sygnalizowane wywietleniem kodw (jednego lub wicej) zarejestrowanych
bdw - patrz RYS. 3-35.
Bdy:

- 23 wwwww
- 33

czujnik cinienia
powietrza (MAP)

RYS. 3-35 Widok okna kodw usterek

U dou ekranu znajduje si opis aktualnie podwietlonego kodu usterki.


Zestawienie kodw usterek dla samochodw Daewoo Nexia i Daewoo Espero zawiera TABELA 3-15.

Kod usterki Znaczenie


12 brak impulsw odniesienia z ukadu DIS
13 usterka sondy lambda (EOS)
14 usterka czujnika temperatury pynu chodzcego (CTS)
albo:
14 czujnik temperatury pynu chodzcego (CTS) - sygna zbyt niski (temp. zbyt wysoka)
15 czujnik temperatury pynu chodzcego (CTS) - sygna zbyt wysoki (temp. zbyt niska)
21 usterka czujnika pooenia przepustnicy (TPS)
albo:
21 czujnik pooenia przepustnicy (TPS) - sygna zbyt wysoki
22 czujnik pooenia przepustnicy (TPS) - sygna zbyt niski
23 usterka czujnika temperatury powietrza (MAT)
albo:
23 czujnik temperatury powietrza (MAT) - sygna zbyt wysoki (temp. zbyt wysoka)
24 czujnik prdkoci pojazdu (VSS) - brak sygnau
25 czujnik temperatury powietrza (MAT) - sygna zbyt niski (temp. zbyt niska)
32 usterka ukadu recyrkulacji spalin (EGR)
33 usterka czujnika cinienia powietrza (MAP)
albo:
33 czujnik cinienia powietrza (MAP) - sygna zbyt wysoki
34 czujnik cinienia powietrza (MAP) - sygna zbyt niski
35 usterka ukadu kontroli biegu jaowego (silnik krokowy IACV)
42 usterka ukadu zaponowego (EST)
44 sonda lambda (EOS) - sygna zbyt niski (mieszanka zbyt uboga)
45 sonda lambda (EOS) - sygna zbyt wysoki (mieszanka zbyt bogata)
51 uszkodzenie moduu ECM - bd pamici EPROM
53 zbyt wysokie napicie zasilania
55 uszkodzenie ECM - immobilizer
TABELA 3-15 Zestawienie kodw usterek dla samochodw Daewoo Nexia i Daewoo Espero .

81
Daewoo Nexia, Espero
3
3.7.4. Funkcje diagnostyczne
Elektroniczne moduy sterowania Delco IEFI stosowane w samochodach Daewoo Nexia i Daewoo Espero
udostpniaj nastpujcy zestaw specjalnych funkcji diagnostycznych:
Kasowanie wspczynnikw adaptacyjnych
Regulacja prdkoci obrotowej silnika na biegu jaowym

FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE:

s1.Kasowanie wsp.ad. d
2.Obroty biegu jaowego

RYS. 3-36 Posta menu dodatkowych funkcji diagnostycznych


Uwaga: W zalenoci od marki samochodu, typu silnika i wersji sterownika, niektre z testw pokazanych
na RYS. 3-36 mog by niedostpne.
3.7.4.1. Kasowanie wspczynnikw adaptacyjnych
Funkcja ta pozwala na wyzerowanie (ustawienie wartoci pocztkowych) wspczynnikw algorytmu
uczenia si (tzw. BLM - Block Learn Memory). Parametry te su do dugotrwaego korygowania oblicze
stosunku iloci powietrza do iloci paliwa w skadzie mieszanki. Stanowi one element korekcyjny dla
wartoci integratora sondy Lambda (INT) i powoli nadaj za jego zmianami, jeeli przez duszy czas
odbiegaj one od wartoci odpowiadajcej mieszance stechiometrycznej. Warto wspczynnikw
adaptacyjnych jest wynikiem dziaania dodatkowych czynnikw, takich jak:
tolerancja wykonania elementw silnika i ukadu wtryskowego
stan zuycia poszczeglnych podzespow silnika
3.7.4.2. Funkcje regulacyjne
Podczas diagnostyki samochodw Daewoo Nexia i Daewoo Espero moliwa jest zdalna regulacja (przy
pomocy testera) nastpujcych parametrw pracy silnika na biegu jaowym:
prdko obrotowa biegu jaowego
Zasady obsugi testera podczas procedur regulacyjnych s nastpujce:
Klawiszami strzaek powodujemy zwikszanie lub zmniejszanie wartoci danego parametru (w
okrelonym przedziale) oraz wysyanie odpowiednie polecenia do sterownika wymuszajce jego zmian.
Nacinicie przycisku ENTER oznacza zapamitanie zmienionej wartoci oraz powrt do trybu
wywietlania parametrw pracy silnika. Wartoci bd zapamitane do momentu wyczenia zaponu,
lub wprowadzenia innym zmian regulacyjnych.
Nacinicie przycisku ESC oznacza rezygnacj z wprowadzania zmian oraz powrt do trybu
wywietlania parametrw pracy silnika. Przywrcone zostaj wwczas wartoci pocztkowe.

warto
Obroty biegu jaowego warto
aktualna
N0 = 0 [rpm]
maksymalna
600 << 850 >>1600

warto warto
minimalna zadana

RYS. 3-37 Regulacja prdkoci obrotowej biegu jaowego

82
Daewoo Nexia i Espero
3
Uwaga: Regulacja parametrw pracy silnika nie powoduje ich trwaych zmian. Funkcje te maj jedynie
charakter testowy - po zakoczeniu diagnostyki (przerwaniu komunikacji sterownik-tester) sterownik silnika
ustala warto tych parametrw na podstawie wasnych algorytmw sterujcych.
3.7.5. Testowanie elementw wykonawczych
Funkcja ta pozwala na przeprowadzenie kontroli poprawnoci dziaania nastpujcych
podzespow:
Lampka kontrolna SES LIGHT
Lampka kontrolna SHIFT LIGHT
Przekanik wentylatora chodnicy (FAN)
Przekanik sprzga ukadu klimatyzacji (A/C)

Uwaga: Testy elementw wykonawczych mona wykonywa tylko przy zatrzymanym silniku samochodu
(niezbdne jest natomiast wczenie zasilania).

Zasady obsugi testera podczas procedury testowania s nastpujce:


Po wejciu do procedury testowania elementw wykonawczych wywietli si menu przedstawione na
rysunku RYS. 3-31. Nacinicie odpowiedniego klawisza numerycznego od 1 do 4 uruchomi
przypisan mu procedur diagnostyczn. Do sterownika wysyane jest danie wykonania testu, co
powoduje, e okrelony element zostaje przez czas kilku sekund w specyficzny sposb wysterowany.
Zadaniem diagnosty jest wwczas zweryfikowanie poprawnoci jego dziaania (wzrokowo lub
suchowo). Nazwa aktualnie testowanego podzespou zostaje podwietlona na czas trwania testu.
Nacinicie przycisku ESC oznacza przerwanie lub zakoczenie testowania i powrt do menu
wywietlania funkcji diagnostycznych.

TEST ELEMENTW WYKONAW.

1.Lampka kontrolna
SES LIGHT (SES)
2.Lampka kontrolna
SHIFT LIGHT
3.Przekanik wentyl.
chodz. (FAN)
4.Przekanik ukadu
klimatyzacji (ACC)

RYS. 3-38 Lista wykonywanych testw elementw wykonawczych

- Test lampki kontrolnej SES LIGHT oraz SHIFT LIGHT powinien spowodowa ich mruganie ze sta
czstotliwoci 0.2[Hz] (raz na pi sekund). Brak wiecenia lampki moe oznacza jej uszkodzenie.
- Testy przekanika wentylatora chodnicy oraz przekanika ukadu A/C polegaj na ich cyklicznym
wczaniu i wyczaniu, co objawia si syszalnymi pukniciami elektromagnesw. Brak stukw moe
oznacza niesprawno danego urzdzenia. Przed wystawieniem diagnozy naley sprawdzi czy dany
pojazd jest wyposaony we wszystkie ukady poddane testowi w opisanym trybie (np. ukad klimatyzacji).

Uwaga: W zalenoci od marki samochodu, typu silnika i wersji sterownika, niektre z testw pokazanych
na RYS. 3-38 mog by niedostpne.

3.7.6. Kasowanie kodw usterek


Funkcja ta pozwala na skasowanie zarejestrowanych w pamici sterownika kodw usterek. Po wykryciu i
zlikwidowaniu przyczyn wystpowania bdw, zapamitane kody nie s usuwane automatycznie
(zazwyczaj dopiero po pewnym czasie, przy spenieniu okrelonych warunkw). Skasowanie kodw bdw
przy pomocy testera pozwala na zweryfikowanie poprawnoci przeprowadzonej naprawy.

83
Daewoo Nexia, Espero
3

84
Daewoo Lanos, Nubira i Leganza
3
3.8. Diagnostyka silnika w samochodach Daewoo Lanos, Nubira i
Leganza
3.8.1. Odczyt parametrw pracy silnika

W przypadku samochodw marki Daewoo Lanos, Nubira i Leganza parametry pracy silnika s
przedstawiane w postaci dwch kolejnych okien, dostpnych pod klawiszami numerycznymi [1] i [2],
ktrych wygld jest pokazany na RYS. 3-39 oraz RYS. 3-40. Do przeczania midzy stronami danego okna
suy przycisk TEST(klawiatura typu A) lub NEXT (klawiatura typu B).

Zestawienie i opis wszystkich parametrw zawiera TABELA 3-16 oraz TABELA 3-17.

RYS. 3-39 Widok okna parametrw pracy silnika - Daewoo Lanos, Nubira, Leganza (cz 1)

Oznaczenie Wymiar Parametr Opis

N [1/min] Obroty silnika Aktualna prdko obrotowa silnika okrelana na


podstawie pomiaru z czujnika obrotw wau korbowego.
Zakres: 0 - 6375 [1/min].
N0 [1/min] Obroty zadane dana prdko obrotowa silnika na biegu jaowym (przy
biegu jaowego pracy z zamknit ptl IAC).
Po nagrzaniu silnika prdko obrotowa biegu jaowego
(przy zamknitej przepustnicy) jest stabilizowana przez
sterownik na poziomie od 738[1/min] do 1550[1/min].
Zakres: 0 - 1594 [1/min] (sterownik IEFI-6)
albo 0 - 3188 [1/min] (sterownik ITMS-6F).
N0d [1/min] Rnica Rnica midzy aktualn prdkoci obrotow silnika i
prdkoci dan prdkoci obrotow silnika na biegu jaowym.
obrotowej Zakres: 0 - 1594 [1/min] (sterownik IEFI-6)
albo 0 - 3188 [1/min] (sterownik ITMS-6F).

85
Daewoo Nexia, Espero
3
TPS [V] Otwarcie Warto napicia na suwaku potencjometru
przepustnicy zamontowanego na osi przepustnicy, sucego
do pomiaru kta otwarcia przepustnicy.
Zakres: 0.0 - 5.0 [V].
Warto 4.5 [V] - przepustnica cakowicie otwarta.
Warto 0.5 [V] - przepustnica cakowicie zamknita
(wolne obroty silnika)
BPW [ms] Bazowy czas Parametr ten okrela czas otwarcia wtryskiwaczy, w cigu
wtrysku ktrego nastpuje wtrysk paliwa do kolektora. Poprzez
regulacj czasu wtrysku sterownik koryguje mas paliwa,
a tym samym skad mieszanki paliwowo-powietrznej. Im
duszy jest czas wtrysku, tym mieszanka jest bogatsza.
Bazowy czas wtrysku to warto uzyskiwana przez
sterownik z zapisanej w pamici sterownika mapy wtrysku,
przed korekcjami wynikajcymi z procedur regulacji
stechiometrycznej, czy te adaptacji.
Zakres: 0 - 250 [ms].
APW [ms] Czas wtrysku Asynchroniczny wtrysk paliwa jest uywany przez
asynchronicznego algorytm sterowania silnikiem do tymczasowego
wzbogacania mieszanki.
Zakres: 0 - 250 [ms].
BAR [kPa] Cinienie Warto cinienia atmosferycznego, ktra wraz z
atmosferyczne wartoci cinienia bezwzgldnego powietrza w
kolektorze dolotowym, suy do okrelenia podcinienia
panujcego w kolektorze. Cinienie atmosferyczne moe
zmienia si w granicach od 100[kPa] (na poziomie
morza) do 60[kPa] (na wysokoci 4270[m]).
Zakres: 10 - 105 [kPa].
MAP [kPa] Cinienie MAP Warto cinienia (bezwzgldnego) powietrza w
kolektorze dolotowym, bdca wynikiem pomiaru sygnau
z czujnika MAP, wykorzystywana m.in. do obliczania
obcienia silnika.
Zakres: 10 - 105 [kPa].
VLD [kPa] Podcinienie Podcinienie powietrza zasysanego, liczone jako rnica
powietrza pomidzy cinieniem otoczenia a cinieniem w kolektorze
zasysanego dolotowym.
UWAGA: W przypadku sterownika ITMS-6F warto
parametru VLD nie jest wywietlana (wskazywana jest
staa warto 0.00 )
Zakres: 0 - 80 [kPa].
SPK [TDC] Kt wyprzedzenia Warto kta wyprzedzenia zaponu w stopniach obrotu
zaponu wau korbowego (OWK) przed/za GMP.
Zakres: -90 - 90 [TDC].
MAT [C] Temperatura Warto temperatury powietrza w przewodzie dolotowym,
powietrza (MAT) okrelana na podstawie pomiaru sygnau z czujnika MAT.
Jest ona potrzebna do obliczenia iloci powietrza
dopywajcego przez kolektor do silnika, poniewa
gsto powietrza zmienia si wraz z temperatur.
Zakres: -40 - 152 [C].
CTS [C] Temperatura Warto temperatury pynu chodzcego, okrelana na
silnika (pynu ch. podstawie pomiaru sygnau z czujnika CTS.
CTS) Zakres: -40 - 152 [C]
O2 [mV] Sonda Lambda Sygna napiciowy z czujnika zawartoci tlenu w
spalinach. Zawarto tlenu w spalinach jest zalena od
stosunku iloci powietrza do iloci paliwa w
doprowadzanej do silnika mieszance. W trybie pracy z
zamknit ptla sprzenia zwrotnego na podstawie
napicia sondy Lambda sterownik koryguje skad

86
Daewoo Lanos, Nubira i Leganza
3
mieszanki paliwowo-powietrznej, przy czym wczenie
tego trybu nastpuje dopiero po nagrzaniu sondy Lambda
do temperatury okoo 260 [C], umoliwiajcej jej
poprawn prac.
Mieszanka bliska stechiometrycznej powoduje wskazania
okoo 450 [mV] (w granicach 300-700 [mV]). Nisze
wartoci napicia oznaczaj mieszank ubog, a wysze -
mieszank bogat.
Zakres: 0 - 1131 [mV].
INT [-] Integrator Lambda Jest to parametr algorytmu sterowania silnikiem w trybie
pracy z zamknit ptl sprzenia zwrotnego od sygnau
czujnika tlenu (EOS), sucy do korekcji skadu mieszanki
paliwowo-powietrznej. Jego warto nominalna powinna
wynosi 128, co odpowiada mieszance stechiometrycznej.
Wartoci poniej 128 oznaczaj mieszank zbyt bogat, a
wartoci powyej 128 mieszank zbyt ubog.
W przypadku mieszanki zbyt ubogiej warto integratora
jest zwikszana, co powoduje stopniowe przeduanie
czasu wtrysku, a do momentu rozpoznania przez sond
Lambda mieszanki bogatej. Nastpnie warto integratora
jest redukowana, a do chwili rozpoznania mieszanki
ubogiej itp.
Zakres: 0 - 255 [-]
BLC Szybko Przedzia bloku uczenia (BLM Cell), oznaczajcy
adaptacji szybko uczenia si algorytmu sterowania. Warto ta
zaley od prdkoci obrotowej oraz od cinienia powietrza
w kolektorze dolotowym (MAP). Okrela ona numer
przedziau, wedug ktrego jest prowadzona korekta
skadu mieszanki w danej chwili.
Zakres: 0 - 255 [-]
BLM Adaptacja Wspczynnik adaptacji suy do dopasowywania si
ukadu zasilania paliwem do nowych warunkw pracy
silnika wynikajcych ze zmian charakterystyk silnika w
stosunku do charakterystyk zaoonych przez
projektantw algorytmu sterowania. Wspczynnik korekcji
skadu mieszanki paliwowo-powietrznej (blok uczenia -
Block Learn Multiplier) suy wic do dugotrwaego
modyfikowania stosunku iloci powietrza do iloci paliwa.
Warto tego parametru powoli nada za kierunkiem
zmian wartoci integratora sondy Lambda (INT).
Zakres: 0 - 255 [-].
Wartoci wspczynnikw adaptacyjnych zale od:
tolerancji wykonania poszczeglnych elementw
silnika i ukadu wtryskowego
stanu zuycia poszczeglnych podzespow,
zmieniajcego si z biegiem czasu
AF [-] Wspczynnik A/F Parametr ten okrela dany stosunek zawartoci
(skad mieszanki) powietrza do iloci paliwa w mieszance paliwowo-
powietrznej. Teoretycznie powinien on wynosi okoo
14,6:1 dla benzyny bezoowiowej (co oznacza, e
wspczynnik nadmiaru powietrza przyjmuje warto =1,
zapewniajc mieszank stechiometryczn).
Zakres: 0.0 - 25.5 [-]
CO [-] Korekcja CO Jest to warto odczytana z potencjometru regulacyjnego
COADJ. Parametr ten okrela stopie zawartoci tlenku
wgla (CO) w spalinach w pojazdach, ktre nie s
wyposaone w sond lambda (tzn. pracuj z otwart ptl
sprzenia zwrotnego).

87
Daewoo Nexia, Espero
3
Zakres: 0 - 255 [-].
PMP [-] Pozycja Aktualne pooenie silnika krokowego sterujcego
serwomotoru zaworem obejciowym powietrza na biegu jaowym (ukad
IACV IAC). Zakres: 0 - 255 [-].
DMP [-] Pozycja zadana dane przez sterownik pooenie silnika krokowego
serwomotoru sterujcego zaworem obejciowym powietrza na biegu
IACV jaowym (IAC). Wysze wartoci odpowiadaj wyszym
danym obrotom biegu jaowego, natomiast wartoci
nisze wskazuj na obnienie prdkoci obrotowej.
Zakres: 0 - 255 [-].
ACP [kPa] Cinienie w Parametr ten ma znaczenie tylko w przypadku
ukadzie samochodw wyposaonych w ukad klimatyzacji.
klimatyzacji Zakres: -128 - 3141 [kPa].
BAT [V] Napicie zasilania Wynik pomiaru napicia instalacji elektrycznej
samochodu, ktre powinno zawiera si pomidzy 10[V] a
16[V]. Inne wskazania mog by spowodowane np.
rozadowaniem akumulatora, uszkodzeniem alternatora
lub regulatora napicia.
Zakres: 0.0 - 25.5 [V]
VSS [km/h] Prdko pojazdu Aktualna prdko samochodu, obliczana na podstawie
pomiaru sygnau z czujnika prdkoci pojazdu (VSS).
Zakres: 0 -255 [km/h].
TABELA 3-16 Zestawienie parametrw pracy silnika - Daewoo Lanos, Nubira, Leganza (cz 1)

sterownik IEFI-6 sterownik ITMS-6F

RYS. 3-40 Widok okna parametrw pracy silnika - Daewoo Lanos, Nubira, Leganza (cz 2)

88
Daewoo Lanos, Nubira i Leganza
3
Oznaczenie Parametr Opis
O2STAT Status sondy lambda uboga - mieszanka uboga
bogata - mieszanka bogata
O2RDY Stan gotowoci nie - brak gotowoci sondy lambda
sondy lambda tak - sonda lambda gotowa do pracy
CVOTMP Stan przegrzania nie - temperatura katalizatora w normie
katalizatora tak - przegrzanie katalizatora
BLMEN Stan aktywnoci disable - nieaktywny algorytm adaptacyjny (BLM)
algorytmu BLM enable - aktywny algorytm adaptacyjny (BLM)
VGISEN Stan aktywnoci enable - wczone sterowanie VGIS (ukadem
sterowania VGIS dolotowym o zmiennej geometrii)
PE Stan wzbogacania nie -
mieszanki tak -
IDLEC Stan biegu jaowego nie - obroty silnika poza zakresem biegu jaowego
tak - stabilna praca silnika na biegu jaowym
CLIAC Sterowanie zaworem O/L - praca w ptli otwartej
obejciowym IACV C/L - praca w ptli zamknitej
CLFUEL Sterowanie dopywem O/L - praca w ptli otwartej
paliwa C/L - praca w ptli zamknitej
CLTHR Stan zamknicia nie - przepustnica otwarta
przepustnicy tak - przepustnica cakowicie zamknita
1/MINLOW Stan niskich obrotw nie - prdko obrotowa silnika w normie
silnika tak - niskie obroty silnika (poniej dolnej granicy)
H1/MINCO Stan wczenia tak - wczony tryb odcinania dopywu paliwa przy zbyt
trybu pracy H1/MINCO wysokiej prdkoci obrotowej silnika
DFCO Stan wczenia tak - wczony tryb odcinania dopywu paliwa przy
trybu pracy DFCO hamowaniu silnika
A/CON Stan wczenia wy. - wyczone sprzgo ukadu klimatyzacji
ukadu klimatyzacji w. - wczone sprzgo ukadu klimatyzacji
A/CREQ Rozkaz wczenia nie - polecenie wyczenia ukadu klimatyzacji
ukadu klimatyzacji tak - polecenie wczenia ukadu klimatyzacji
A/COIS Stan blokady sprzga blokada sprzga ukadu klimatyzacji (z powodu
ukadu klimatyzacji np. zbyt wysokiej prdkoci obrotowej lub cakowicie
otwartej przepustnicy)
LS/FAN Stan wczenia wy. - wentylator 1 wyczony
wentylatora w. - rozkaz wczenia wentylatora 1 (niskie obroty)
HS/FAN Stan wczenia wy. - wentylator 2 wyczony
wentylatora w. - rozkaz wczenia wentylatora 2 (wysokie obroty)
CCPON Stan wczenia wy. - ukad CCP wyczony
ukadu CCP w. - ukad CCP wczony
TABELA 3-17 Zestawienie parametrw pracy silnika - Daewoo Lanos, Nubira, Leganza (cz 2)

3.8.2. Odczyt wersji sterownika

89
Daewoo Nexia, Espero
3
Okno to pozwala na odczytanie informacji o typie silnika i sterownika oraz numerze identyfikacyjnym wersji
oprogramowania zainstalowanego w sterowniku. Numer ten jest niezbdny, jeeli zachodzi potrzeba
wymiany uszkodzonego moduu pamici EPROM - naley go poda przy zamawianiu nowego moduu.

Identyfikacja sterownika

Daewoo Lanos
ITMS-6F : #000

numer wersji modelu


sterownika

RYS. 3-41 Widok okna identyfikacji sterownika typu IEFI-6.

3.8.3. Odczyt kodw usterek

Jeeli wszystkie elementy ukadu wtryskowo-zaponowego dziaaj poprawnie, na wywietlaczu pojawia si


komunikat przedstawiony na RYS. 3-41. Natomiast wystpienie usterki (np. odczytanie przez sterownik
nieprawidowej wartoci z jakiegokolwiek czujnika) jest sygnalizowane wywietleniem kodw (jednego lub
wicej) zarejestrowanych bdw - patrz RYS. 3-42.

Bdy:

13 wwwww
27

sonda lambda (EOS) -


brak sygnau

RYS. 3-42 Widok okna kodw usterek

U dou ekranu znajduje si opis aktualnie podwietlonego kodu usterki


Zestawienie wszystkich mogcych wystpi kodw usterek dla sterownika typu IEFI-6 zawiera TABELA 3-18.
Zestawienie wszystkich kodw usterek dla sterownika typu ITMS-6F zawiera TABELA 3-19.

Kod usterki Znaczenie


13 sonda lambda (EOS) - brak sygnau
14 czujnik temperatury pynu chodzcego (CTS) - sygna zbyt niski
(temperatura zbyt wysoka)
15 czujnik temperatury pynu chodzcego (CTS) - sygna zbyt wysoki
(temperatura zbyt niska)
17 uszkodzenie wtryskiwacza(-y) - zwarcie do plusa, do masy lub przerwa
19 czujnik pooenia wau korbowego (CPS) - sygna nieprawidowy (czujnik pr. obrotowej)
21 czujnik pooenia przepustnicy (TPS) - sygna zbyt wysoki
22 czujnik pooenia przepustnicy (TPS) - sygna zbyt niski
23 czujnik temperatury powietrza (MAT) - sygna zbyt wysoki
24 czujnik prdkoci pojazdu (VSS) - brak sygnau
25 czujnik temperatury powietrza (MAT) - sygna zbyt niski
27 czujnik cinienia ukadu klimatyzacji (ACP) - sygna zbyt wysoki

90
Daewoo Lanos, Nubira i Leganza
3
28 czujnik cinienia ukadu klimatyzacji (ACP) - sygna zbyt niski
33 czujnik cinienia powietrza w kolektorze dolotowym (MAP) - sygna zbyt wysoki
34 czujnik cinienia powietrza w kolektorze dolotowym (MAP) - sygna zbyt niski
35 uszkodzenie silnika krokowego IACV
36 ukad recyrkulacji spalin (EGR) - pooenie zaworu
41 cewka zaponowa B (ESTB) - zwarcie do plusa
42 cewka zaponowa A (ESTA) - zwarcie do plusa
43 <niezdefiniowany kod bdu>
45 sonda lambda (EOS) - sygna zbyt wysoki (mieszanka zbyt bogata)
51 uszkodzenie moduu ECM - bd pamici EPROM
53 uszkodzenie ECM immobilizer
54 uszkodzenie potencjometru regulacji CO (COADJ)
63 cewka zaponowa B (ESTB) - przerwa lub zwarcie do masy
64 cewka zaponowa A (ESTA) - przerwa lub zwarcie do masy
92 uszkodzenie ECM - usterka ukadu QDM/QDSM
TABELA 3-18 Zestawienie kodw usterek dla sterownika typu IEFI-6.

Kod usterki Znaczenie


1 sterowanie TCM/PWM - sygna zbyt niski
2 sterowanie TCM/PWM - sygna zbyt wysoki
3 sterowanie wentylatora ch. 1 (LS/FAN) - zwarcie do masy
4 sterowanie wentylatora ch. 1 (LS/FAN) - zwarcie do plusa
5 sterowanie wentylatora ch. 2 (HS/FAN) - zwarcie do masy
6 sterowanie wentylatora ch. 2 (HS/FAN) - zwarcie do plusa
7 uzwojenie przekanika ukadu EGR - przerwa lub zwarcie do masy
8 uzwojenie przekanika ukadu EGR - zwarcie do plusa
13 sonda lambda (EOS) - brak sygnau
14 czujnik temperatury pynu chodzcego (CTS) - sygna zbyt niski
(temperatura zbyt wysoka)
15 czujnik temperatury pynu chodzcego (CTS) - sygna zbyt wysoki
(temperatura zbyt niska)
16 czujnik ukadu kontroli spalania stukowego - brak sygnau
17 uszkodzenie wtryskiwacza(-y) - zwarcie do plusa, do masy lub przerwa
18 uszkodzenie ECM - usterka ukadu kontroli spalania stukowego
19 czujnik pooenia wau korbowego (CPS) - sygna nieprawidowy (czujnik pr. obrotowej)
21 czujnik pooenia przepustnicy (TPS) - sygna zbyt wysoki
22 czujnik pooenia przepustnicy (TPS) - sygna zbyt niski
23 czujnik temperatury powietrza (MAT) - sygna zbyt wysoki
24 czujnik prdkoci pojazdu (VSS) - brak sygnau
25 czujnik temperatury powietrza (MAT) - sygna zbyt niski
27 czujnik cinienia ukadu klimatyzacji (ACP) - sygna zbyt wysoki
28 czujnik cinienia ukadu klimatyzacji (ACP) - sygna zbyt niski
29 przekanik pompy paliwa (FPR) - przerwa lub zwarcie do masy
32 przekanik pompy paliwa (FPR) - zwarcie do plusa
33 czujnik cinienia powietrza w kolektorze dolotowym (MAP) - sygna zbyt wysoki
34 czujnik cinienia powietrza w kolektorze dolotowym (MAP) - sygna zbyt niski
35 uszkodzenie silnika krokowego IACV
41 cewka zaponowa B (ESTB) - zwarcie do plusa
42 cewka zaponowa A (ESTA) - zwarcie do plusa
43 <niezdefiniowany kod bdu>
44 sonda lambda (EOS) - sygna zbyt niski (mieszanka zbyt uboga)
45 sonda lambda (EOS) - sygna zbyt wysoki (mieszanka zbyt bogata)
47 <niezdefiniowany kod bdu>
49 zbyt wysokie napicie zasilania

91
Daewoo Nexia, Espero
3
51 uszkodzenie ECM - bd pamici EPROM
53 uszkodzenie ECM - immobilizer
54 uszkodzenie potencjometru regulacji CO (COADJ)
55 uszkodzenie ECM - bd pamici EEPROM
61 uzwojenie przekanika zaworu CCP - przerwa lub zwarcie do masy
62 uzwojenie przekanika zaworu CCP - zwarcie do plusa
63 cewka zaponowa B (ESTB) - przerwa lub zwarcie do masy
64 cewka zaponowa A (ESTA) - przerwa lub zwarcie do masy
87 przekanik sprzga ukadu klimatyzacji (ACC) - przerwa lub zwarcie do masy
88 przekanik sprzga ukadu klimatyzacji (ACC) - zwarcie do plusa
93 uszkodzenie ECM - usterka ukadu QDM/QDSM
TABELA 3-19 Zestawienie kodw usterek dla sterownika typu ITMS-6F

3.8.4. Funkcje diagnostyczne

Elektroniczne moduy sterowania typu IEFI-6 oraz ITMS-6F stosowane w samochodach Daewoo Lanos,
Nubira i Leganza udostpniaj nastpujcy zestaw specjalnych funkcji diagnostycznych:
Kasowanie wspczynnikw adaptacyjnych
Regulacja prdkoci obrotowej na biegu jaowym
Regulacja kta wyprzedzenia zaponu
Regulacja skadu mieszanki (w trybie pracy z otwart ptl sprzenia zwrotnego)
Wybr trybu pracy algorytmu sterowania dopywem paliwa na biegu jaowym
Wybr trybu pracy algorytmu sterowania dopywem powietrza na biegu jaowym
Sterowanie pooeniem zaworu regulujcego dopyw powietrza na biegu jaowym (IACV)

FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE:

s1.Kasowanie wsp.ad. d
2.Obroty biegu jaowego
3.Kt wyprz.zaponu
4.A/F ptli otwartej
5.FUEL MODE (O/L, C/L)
6.IAC MODE (O/L, C/L)
7.Sterowanie IACV

Rys. 3-1 Posta menu dodatkowych funkcji diagnostycznych

3.8.4.1. Kasowanie wspczynnikw adaptacyjnych

Funkcja ta pozwala na wyzerowanie (ustawienie wartoci pocztkowych) wspczynnikw algorytmu


uczenia si (tzw. BLM - Block Learn Memory). Parametry te su do dugotrwaego korygowania oblicze
stosunku iloci powietrza do iloci paliwa w skadzie mieszanki. Stanowi one element korekcyjny dla
wartoci integratora sondy Lambda (INT) i powoli nadaj za jego zmianami, jeeli przez duszy czas
odbiegaj one od wartoci odpowiadajcej mieszance stechiometrycznej. Warto wspczynnikw
adaptacyjnych jest wynikiem dziaania dodatkowych czynnikw, takich jak:
tolerancja wykonania elementw silnika i ukadu wtryskowego
stan zuycia poszczeglnych podzespow silnika

3.8.4.2. Funkcje regulacyjne

92
Daewoo Lanos, Nubira i Leganza
3
Podczas diagnostyki samochodw Daewoo Lanos, Nubira i Leganza moliwa jest zdalna regulacja (przy
pomocy testera) nastpujcych parametrw pracy silnika na biegu jaowym:
prdko obrotowa biegu jaowego
kt wyprzedzenia zaponu
skad mieszanki paliwowo-powietrznej (warto wspczynnika A/F)
tryb pracy algorytmu sterowania dopywem paliwa (otwarta lub zamknita ptla sprzenia zwrotnego)
tryb pracy algorytmu sterowania dopywem powietrza na biegu jaowym (otwarta lub zamknita ptla
sprzenia zwrotnego)
pooenie zaworu regulujcego dopyw powietrza (IACV)

Zasady obsugi testera podczas procedur regulacyjnych s nastpujce:


Klawiszami strzaek powodujemy zwikszanie lub zmniejszanie wartoci danego parametru (w
okrelonym przedziale) oraz wysyanie odpowiedniego polecenia do sterownika wymuszajcego jego
zmian.
Nacinicie przycisku ENTER oznacza zapamitanie zmienionej wartoci oraz powrt do trybu
wywietlania parametrw pracy silnika. Wartoci bd zapamitane do momentu wyczenia zaponu,
lub wprowadzenia innym zmian regulacyjnych.
Nacinicie przycisku ESC oznacza rezygnacj z wprowadzania zmian oraz powrt do trybu
wywietlania parametrw pracy silnika. Przywrcone zostaj wwczas wartoci pocztkowe.

warto
aktualna warto
maksymalna

warto
minimalna
warto
zadana

RYS. 3-43 Regulacja prdkoci obrotowej biegu jaowego

warto warto
aktualna maksymalna

warto
minimalna
warto
zadana

RYS. 3-44 Regulacja kta wyprzedzenia zaponu

93
Daewoo Nexia, Espero
3
warto
aktualna warto zadana
(wspczynnik )

warto
maksymalna
warto
minimalna
warto
zadana

RYS. 3-45 Regulacja skadu mieszanki (praca w ptli otwartej - tryb O/L)

warto
aktualna

RYS. 3-46 Wybr trybu pracy algorytmu sterowania dopywem paliwa

warto
aktualna

RYS. 3-47 Wybr trybu pracy algorytmu sterowania dopywem powietrza na biegu jaowym

warto
aktualna
warto
maksymalna

warto
minimalna warto
zadana

RYS. 3-48 Regulacja pooenia zaworu sterujcego dopywem powietrza na biegu jaowym (IACV)

94
Daewoo Lanos, Nubira i Leganza
3
Uwaga: Regulacja wspczynnika A/F dotyczy tylko trybu pracy silnika z otwart ptl sprzenia
zwrotnego, tzn. bez uwzgldniania stanu czujnika tlenu w spalinach. Dlatego tryb ten jest ustawiany
automatycznie przez tester po wybraniu funkcji regulacji skadu mieszanki. Nacinicie przycisku ENTER
powoduje dalsz prac sterownika w trybie z otwart ptl sprzenia zwrotnego (O/L), a nacinicie
przycisku ESC oznacza powrt do trybu z ptl zamknit (C/L).
Uwaga: Regulacja parametrw pracy silnika nie powoduje ich trwaych zmian. Funkcje te maj jedynie
charakter testowy - po zakoczeniu diagnostyki (przerwaniu komunikacji sterownik-tester) sterownik silnika
ustala warto tych parametrw na podstawie wasnych algorytmw sterujcych.
3.8.5. Testowanie elementw wykonawczych

Funkcja ta pozwala na przeprowadzenie kontroli poprawnoci dziaania nastpujcych ukadw:


Lampka kontrolna SES LIGHT (Service Engine Soon)
Przekanik wentylatora ukadu chodzenia (FAN)
Przekanik sprzga ukadu klimatyzacji (A/C)
Przekanik ukadu dolotowego o zmiennej geometrii (VGIS)
Serwomotor ukadu recyrkulacji gazw spalinowych (EGR)
Serwomotor ukadu sterowania dopywem powietrza na biegu jaowym (IAC)
Przekanik zaworu ukadu kontroli par paliwa (CCP) - opcjonalnie

Uwaga: Testy elementw wykonawczych mona wykonywa tylko przy zatrzymanym silniku samochodu
(niezbdne jest natomiast wczenie zaponu).

Zasady obsugi testera podczas procedury testowania s nastpujce:


Po wejciu do procedury testowania elementw wykonawczych wywietli si menu przedstawione na
rysunku RYS. 3-49. Nacinicie odpowiedniego klawisza numerycznego od 1 do 4 uruchomi
przypisan mu procedur diagnostyczn. Do sterownika wysyane jest danie wykonania testu, co
powoduje, e okrelony element zostaje przez czas kilku sekund w specyficzny sposb wysterowany, a
zadaniem diagnosty jest zweryfikowanie poprawnoci jego dziaania (wzrokowo lub suchowo). Nazwa
aktualnie testowanego podzespou zostaje podwietlona na czas trwania testu.
Nacinicie przycisku ESC oznacza przerwanie lub zakoczenie testowania i do menu wywietlania
funkcji diagnostycznych.

RYS. 3-49 Lista dostpnych procedur diagnostycznych elementw wykonawczych

Test lampki kontrolnej SES LIGHT (Service Engine Soon) powinien spowodowa jej mruganie ze sta
czstotliwoci 0.2[Hz] (raz na pi sekund). Brak wiecenia lampki moe oznacza jej uszkodzenie.

Testy przekanikw polegaj na ich cyklicznym wczaniu i wyczaniu, co objawia si syszalnymi


pukniciami elektromagnesw. Brak stukw moe oznacza niesprawno danego urzdzenia. Przed
wystawieniem diagnozy naley sprawdzi czy dany pojazd jest wyposaony we wszystkie ukady poddane
testowi w opisanym trybie (np. ukad klimatyzacji).
Uwaga: W zalenoci od marki samochodu, typu silnika i wersji sterownika, niektre z testw pokazanych
na RYS. 3-49 mog by niedostpne.

95
Daewoo Nexia, Espero
3
3.8.6. Kasowanie kodw usterek
Funkcja ta pozwala na skasowanie zarejestrowanych w pamici sterownika kodw usterek. Po wykryciu i
zlikwidowaniu przyczyn wystpowania bdw, zapamitane kody nie s usuwane automatycznie
(zazwyczaj dopiero po pewnym czasie, przy spenieniu okrelonych warunkw). Skasowanie kodw bdw
przy pomocy testera pozwala na zweryfikowanie poprawnoci przeprowadzonej naprawy.

96
Daewoo Matiz
3
3.9. Diagnostyka silnika w samochodzie Daewoo Matiz
3.9.1. Odczyt parametrw pracy silnika

W przypadku samochodu marki Daewoo Matiz parametry pracy silnika s przedstawiane w postaci dwch
okien, dostpnych pod klawiszami numerycznymi [1] i [2], ktrych wygld jest pokazany na RYS. 3-50 oraz
RYS. 3-51.

Zestawienie i opis wszystkich parametrw zawiera TABELA 3-20 oraz TABELA 3-21.

RYS. 3-50 Widok okna parametrw pracy silnika - Daewoo Matiz (cz 1)

Oznaczenie Wymiar Parametr Opis

N [1/min] Prdko obrotowa Aktualna prdko obrotowa silnika okrelana na


silnika podstawie pomiaru z czujnika obrotw wau korbowego.
Zakres: 0 - 8160 [1/min].
N0 [1/min] Nominalna prdko dana prdko obrotowa silnika na biegu jaowym.
obrotowa silnika Po nagrzaniu silnika prdko obrotowa biegu jaowego
na biegu jaowym (przy zamknitej przepustnicy) jest stabilizowana przez
sterownik na poziomie okoo 950 [1/min].
Zakres: 0 - 2040 [1/min].
INJ [ms] Czas wtrysku Parametr ten okrela czas otwarcia wtryskiwaczy, w
cigu ktrego nastpuje wtrysk paliwa. Poprzez
regulacj czasu wtrysku sterownik koryguje mas
paliwa, a tym samym skad mieszanki paliwowo-
powietrznej. Im duszy jest czas wtrysku, tym
mieszanka jest bogatsza. Czas ten jest okrelany na
podstawie zapisanej w pamici sterownika mapy
wtrysku, przed korekcjami wynikajcymi z procedur
regulacji stechiometrycznej, czy te adaptacji.
Zakres: 0 - 262 [ms].

97
Daewoo Matiz
3
SPK [TDC] Kt wyprzedzenia Warto kta wyprzedzenia zaponu w stopniach obrotu
zaponu wau korbowego (OWK) przed/za GMP.
Zakres: -127 - 127 [TDC].
MAT [C] Temperatura Warto temperatury powietrza w kolektorze
powietrza dolotowym, okrelana na podstawie pomiaru sygnau z
czujnika MAT. Jest ona potrzebna do obliczenia iloci
powietrza dopywajcego przez kolektor do silnika,
poniewa gsto powietrza zmienia si wraz z
temperatur.
Zakres: -40 - 120 [C].
CTS [C] Temperatura Warto temperatury pynu chodzcego, okrelana na
silnika (pynu ch.) podstawie pomiaru sygnau z czujnika CTS.
Zakres: -40 - 120 [C].
MAP [kPa] Cinienie MAP Warto cinienia powietrza w kolektorze dolotowym,
bdca wynikiem pomiaru sygnau z czujnika MAP,
wykorzystywana m.in. do obliczania obcienia silnika.
map [V] Napicie czujnika Zakres: 10 - 105 [kPa].
MAP Zakres: 0.00 - 5.00 [V].
BAR [kPa] Cinienie Warto cinienia atmosferycznego, ktra - wraz z
atmosferyczne wartoci cinienia MAP - suy do okrelenia
podcinienia panujcego w kolektorze dolotowym.
bar [V] Napicie czujnika Cinienie atmosferyczne moe zmienia si w
cinienia atm. granicach od 100[kPa] (na poziomie morza) do 60[kPa]
(na wysokoci 4270[m]).
Zakres: 10 - 105 [kPa].
Zakres: 0.00 - 5.00 [V].
TPS [%] Otwarcie Warto napicia na suwaku potencjometru
przepustnicy zamontowanego na osi przepustnicy, sucego
do pomiaru kta otwarcia przepustnicy.
tps [V] Napicie czujnika Zakres: 0 - 100 [%].
TPS Zakres: 0.00 - 5.00 [V].
TPM [%] Minimalne otwarcie Minimalny (wyuczony i zapamitany przez sterownik
przepustnicy silnika) stopie otwarcia przepustnicy.
tpm [V]
Zakres: 0 - 100 [%].
Zakres: 0.00 - 5.00 [V].

O2 [mV] Sonda lambda Sygna napiciowy z sondy lambda. Zawarto tlenu w


(czujnika zawartoci spalinach jest zalena od stosunku iloci powietrza do
tlenu w spalinach) iloci paliwa w doprowadzanej do silnika mieszance. W
trybie pracy z zamknit ptla sprzenia zwrotnego
(C/L) na podstawie napicia sondy Lambda sterownik
koryguje skad mieszanki, przy czym wczenie tego
trybu nastpuje dopiero po nagrzaniu sondy Lambda
do temperatury okoo 260 [C], umoliwiajcej jej
poprawn prac. Dla benzyny bezoowiowej podany
stosunek iloci powietrza do iloci paliwa w mieszance
paliwowo-powietrznej (wspczynnik A/F) powinien
wynosi 14,6:1 (=1), zapewniajc tzw. mieszank
stechiometryczn. Mieszanka taka powoduje
wskazania okoo 450 [mV] (w granicach 300-700 [mV]).
Nisze wartoci napicia oznaczaj mieszank ubog,
a wysze - mieszank bogat.
Zakres: 0 - 1530 [mV].
ARL [-] Regulacja A/F Warto regulacyjna tworzenia mieszanki paliwowo-
(integrator lambda) powietrznej (warto regulacyjna lambda) w trybie
pracy z zamknit ptl sprzenia zwrotnego (C/L).

98
Daewoo Matiz
3
Parametr ten powinien zawiera si w przedziale
80..180, co odpowiada regulacji -10..+10[%].
Zakres: 0 - 255 [-].
CLM [-] Adaptacja C/L Warto adaptacyjna tworzenia mieszanki paliwowo-
multiplikatywna powietrznej (warto adaptacyjna lambda)
multiplikatywna. W trybie pracy z zamknit ptl
sprzenia zwrotnego (C/L) parametr ten okrela
procentow zmian czasu trwania wtrysku, zalen od
bazowego czasu wtrysku.
Parametr ten powinien zawiera si w przedziale
120..140, co odpowiada korekcji -8..+8[%].
Zakres: 0 - 255 [-].
CLA [-] Adaptacja C/L Warto adaptacyjna tworzenia mieszanki paliwowo-
addytywna powietrznej (warto adaptacyjna lambda) addytywna.
W trybie pracy z zamknita ptla sprzenia zwrotnego
(C/L) parametr ten oznacza korekcj czasu trwania
wtrysku o pewn sta warto, niezalen od
bazowego czasu wtrysku.
Parametr ten powinien zawiera si w przedziale
115..140, co odpowiada korekcji -0.64..+0.64[ms].
Zakres: 0 - 255 [-].
UWAGA: jeeli wskazywane wartoci CLM lub CLA
znajduj si poza tolerancj, naley wykona jazd
prbn.
IAC [%] Otwarcie zaworu IAC Wartoci te okrelaj stopie otwarcia zaworu
obejciowego powietrza ukadu kontroli prdkoci
iac [step] Pozycja obrotowej silnika na biegu jaowym (Idle Air Control),
serwomotoru IACV oraz aktualne pooenie serwomotoru (silnika
krokowego) sterujcego tym zaworem.
Zakres: 0 - 100 [%].
Zakres: 0 - 192 [step].
BAT [V] Napicie zasilania Wynik pomiaru napicia zasilajcego sterownik ECM.
Zakres: 8.0 - 16.0 [V].
VSS [km/h] Prdko jazdy Aktualna prdko samochodu, obliczana na podstawie
pomiaru sygnau z czujnika prdkoci pojazdu (VSS).
Zakres: 0 -255 [km/h].
TABELA 3-20 Zestawienie parametrw pracy silnika - Daewoo Matiz (cz 1)

Daewoo Matiz

OCTAN 91 wwwww
A/CSW wy.
A/CON wy.
FPRON wy.
LS/FAN wy.
HS/FAN wy.
HEADL wy.

Przecznik l.oktanowej

RYS. 3-51 Widok okien parametrw pracy silnika - Daewoo Matiz (cz 2)

Oznaczenie Parametr Opis


OCTAN Stan przecznika Liczba oktanowa RON = 83 / 87 / 95 / 91.
liczby oktanowej (RON)
A/CSW Stan przecznika wy. - przecznik ukadu A/C wyczony

99
Daewoo Matiz
3
ukadu klimatyzacji (A/C) w. -przecznik ukadu A/C wczony
A/CON Stan przekanika wy. - wyczony przekanik ukadu klimatyzacji
ukadu klimatyzacji (A/C) w. - wczony przekanik ukadu klimatyzacji
FPRON Stan przekanika wy. - wyczony przekanik pompy paliwa
pompy paliwa (FPR) w. - wczony przekanik pompy paliwa
LS/FAN Stan przekanika wentylatora wy. - wyczony przekanik wentylatora ch. 1
chodnicy niskiej prdkoci w. - wczony przekanik wentylatora ch. 1
HS/FAN Stan przekanika wentylatora wy. - wyczony przekanik wentylatora ch. 2
chodnicy wysokiej prdkoci w. - wczony przekanik wentylatora ch. 2
HEADL przekanik wiate mijania wy. - wyczony przekanik wiate mijania
w. - wczony przekanik wiate mijania
TABELA 3-21 Zestawienie parametrw pracy silnika - Daewoo Matiz (cz 2)

3.9.2. Odczyt wersji sterownika


Okno to pozwala na odczytanie informacji o typie silnika i sterownika oraz numerze identyfikacyjnym wersji
oprogramowania zainstalowanego w sterowniku. Numer ten jest niezbdny, jeeli zachodzi potrzeba
wymiany uszkodzonego moduu pamici EPROM - naley go poda przy zamawianiu nowego moduu.

Identyfikacja sterownika
ident. i nr wersji
Matiz(FENIX-5MR) moduu sterownika
ident. kalibracji app.id:00 ver:00
cal.id:00

RYS. 3-52 Widok okna identyfikacji sterownika - Daewoo Matiz

3.9.3. Odczyt kodw usterek


Jeeli wszystkie elementy ukadu wtryskowo-zaponowego dziaaj poprawnie, na wywietlaczu pojawia si
komunikat przedstawiony na RYS. 3-52. Natomiast wystpienie usterki (np. odczytanie przez sterownik
nieprawidowej wartoci z jakiegokolwiek czujnika) jest sygnalizowane wywietleniem kodw (jednego lub
wicej) zarejestrowanych bdw - patrz
RYS. 3-53.

Bdy:

0320 wwwww
1630

usterka czujnika
prdkoci obrotowej
silnika

RYS. 3-53 Widok okna kodw usterek

U dou ekranu znajduje si opis aktualnie podwietlonego kodu usterki


Zestawienie wszystkich kodw usterek dla sterownika silnika Daewoo Matiz zawiera TABELA 3-22.
Zestawienie typw wykrywanych uszkodze zawiera TABELA 3-10.

100
Daewoo Matiz
3
Kod usterki Znaczenie
0105 usterka czujnika cinienia powietrza w kolektorze dolotowym (MAP)
0110 usterka czujnika temperatury powietrza w kolektorze dolotowym (MAT)
0115 usterka czujnika temperatury silnika /pynu chodzcego/ (CTS)
0120 usterka czujnika pooenia przepustnicy (TPS)
0130 usterka czujnika tlenu (sonda lambda, EOS)
0201 usterka wtryskiwacza - cylinder 1
0202 usterka wtryskiwacza - cylinder 2
0203 usterka wtryskiwacza - cylinder 3
0320 usterka czujnika prdkoci obrotowej silnika
0325 usterka czujnika spalania stukowego
0340 usterka czujnika pooenia waka rozrzdu
0350 usterka ukadu cewki zaponowej
0400 usterka ukadu recyrkulacji spalin (EGR)
0440 usterka ukadu kontroli emisji par paliwa
0500 usterka czujnika prdkoci pojazdu (VSS)
0505 usterka ukadu kontroli biegu jaowego (IAC)
0560 nieprawidowe napicie akumulatora
0601 uszkodzenie sterownika silnika (moduu ECM)
1100 bd korekcji skadu mieszanki (A/F)
1110 bd adaptacyjnej korekcji skadu mieszanki (A/F)
1500 usterka termistora parownika klimatyzacji (A/C)
1510 usterka przekanika gwnego (wyjcie)
1600 bd immobilizera (brak odpowiedzi)
1601 bd immobilizera (nieprawidowa odpowied)
1602 bd immobilizera (zablokowany sterownik silnika)
1610 usterka przekanika gwnego (uzwojenie)
1620 usterka przekanika kompresora klimatyzacji (A/C)
1630 usterka przekanika wentylatora chodnicy niskiej prdkoci (LS/FAN)
1631 usterka przekanika wentylatora chodnicy wysokiej prdkoci (HS/FAN)
TABELA 3-22 Zestawienie kodw usterek dla samochodu Daewoo Matiz

L.p. Rodzaj uszkodzenia


1. zwarcie do plusa / zwarcie do masy / brak sygnau
2. zwarcie do plusa / napicie zbyt wysokie
3. zwarcie do masy / napicie zbyt niskie
4. brak sygnau
5. sygna nieprawidowy
TABELA 3-23 Zestawienie typw usterek dla samochodu Daewoo Matiz

3.9.4. Kasowanie kodw usterek

Funkcja ta pozwala na skasowanie zarejestrowanych w pamici sterownika kodw usterek. Po wykryciu i


zlikwidowaniu przez diagnost przyczyn wystpowania bdw, zapamitane kody nie s usuwane
automatycznie (zazwyczaj dopiero po pewnym czasie, przy spenieniu okrelonych warunkw). Skasowanie
kodw bdw przy pomocy testera pozwala na zweryfikowanie poprawnoci przeprowadzonej naprawy.
Jeeli przyczyna wystpowania usterki nie zostaa usunita, dany kod usterki moe dalej wystpowa lub
moe pojawi si ponownie po krtkim czasie.

101
Daewoo Matiz
3

102
Volkswagen
4
4. Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
4.1. Poczenie ze sterownikiem pojazdu
W celu nawizania komunikacji ze sterownikiem pojazdu naley postpowa wedug wskazwek:
Zlokalizowa w pojedzie zcze diagnostyczne o wygldzie pokazanym na RYS. 4-1 bd RYS. 4-2.

1 - GND
1 3 2 - Vbat (+12V)
3 - DATA - L
2 4 - DATA - K
4

RYS. 4-1 Widok zcza diagnostycznego (gniazdo) RYS. 4-2 Widok 16-pinowego zcza
stosowanego w starszych modelach samochodw diagnostycznego (gniazdo) stosowanego w nowych
koncernu VW. modelach samochodw koncernu VW.

Podczy jeden koniec przewodu diagnostycznego do zcza przyrzdu AMX550, drugi do gniazda DLC
badanego pojazdu.
UWAGA!!! Naley zachowa kolejno podczania: najpierw do skanera AMX550, dopiero pniej
do zcza diagnostycznego pojazdu.
Wczy zapon badanego pojazdu (nie trzeba uruchamia silnika). Po wczeniu powinna zawieci
si dioda umieszczona na grnej ciance skanera sygnalizujca adowanie si akumulatorw
przyrzdu (po upywie kilku sekund dioda moe zgasn).
Wczy przyrzd przy pomocy przycisku wczenia zasilania. Z menu naley wybra wariant
diagnostyczny >>VW/Audi/Seat/Skoda<<. Powinna pojawi si wwczas lista adresw sterownikw
wraz z ich opisami jak na RYS. 4-3.

VW/Audi/Seat/Skoda
01. Sterownik silnika___
02. Ster. skrzyni biegw
03. Sterownik ABS
08. Sterownik AC/ogrzew.
09. Ster. g.elektr.(ZE)
11. Sterownik silnika II
12. Modu sprzga
13. Ster. dystansu
14. Elektr. zawieszenia
TEST wicej
Adres sterownika: 01

RYS. 4-3 Lista sterownikw wraz z ich opisami. Uytkownik wpisa moe rwnie dowolny adres z zakresu 1 99.

Z wywietlonej listy naley wybra podany adres moduu potwierdzajc klawiszem ENTER aktualnie
podwietlony numer, lub przy pomocy klawiszy numerycznych wprowadzi peny adres (od 1 do 99).
Po dokonaniu wyboru urzdzenie automatycznie przystpi do nawizywania komunikacji ze
sterownikiem. Czynno ta trwa moe od kilku do kilkunastu sekund, w jej trakcie na wywietlaczu
pojawi si komunikat RYS. 4-4.

103
4 Volkswagen

__

Oczekiwanie na
transmisj z ECM

RYS. 4-4 Okno informacyjne, pojawiajce si podczas nawizywania komunikacji ze sterownikiem.

Zakoczona sukcesem prba nawizania transmisji powoduje przejcie do procedury diagnostycznej.


Wywietlone zostaje okno identyfikacji sterownika.

Lokalizacja zcza diagnostycznego jest czsto do kopotliwa, w poniszej tabeli zebrane zostay
wskazwki mogce uatwi jego odnalezienie:
Typ, model pojazdu Typ zcza lokalizacja zcza
2-stykowe 16-stykowe
modele sprzed roku x pod klap silnika w skrzynce na bezpieczniki
1995
VW Corrado (do 92) x na prawo od kierownicy, we wnce na nogi
VW Corrado (od 93) x
VW Golf 3 x pod plastikow pokryw, na prawo od popielniczki
VW Golf 4 x pod plastikow pokryw, nad popielniczk w centralnej
konsoli
VW Polo x x strona kierowcy, wnka na nogi, pod przecznikiem
wiate
VW Passat (do 93/94) x na prawo od kierownicy, pod plastikow pokryw
VW Passat (1996) x deska rozdzielcza, pod plastikow pokryw, za
przecznikiem wycieraczek
VW Passat (od 97) x pod gumow pokryw obok dwigni hamulca rcznego
VW T4 x pod plastikow pokryw, na lewo od radia
VW Beetle x obok dwigni otwarcia baganika
VW Sharan x pod popielniczk
Audi A3 x konsola centralna, poniej wnki na drobiazgi
Audi A4 x konsola centralna, obok tylnej popielniczki
Audi A6 /80/100 x pod klap silnika w skrzynce na bezpieczniki
Audi A6 nowe x konsola centralna, obok przedniej popielniczki
Audi A8 x konsola centralna, obok przedniej popielniczki
Audi TT x obok dwigni otwarcia baganika, pod plastikow
pokryw
Seat Alhambra x pod przedni popielniczk
Seat Arosa x skrzynka na bezpieczniki pod desk rozdzielcz
Seat Cordoba x skrzynka na bezpieczniki pod desk rozdzielcz
Seat Ibiza x skrzynka na bezpieczniki pod desk rozdzielcz
Seat Inca x skrzynka na bezpieczniki pod desk rozdzielcz
Seat Toledo x na lewo od tablicy rozdzielczej, za plastikow pokryw
Skoda Fabia x na lewo od kierownicy, za schowkiem na drobiazgi
Skoda Felicia x strona pasaera pod kokpitem
Skoda Octavia x we wnce pod kierownic
Tab. 4-1 Informacje mogce pomc w odnalezieniu zcza diagnostycznego.

104
Volkswagen
4

RYS. 4-5 Lokalizacja zcza, Audi A6,A8

4.2. Funkcje diagnostyczne


Po nawizaniu komunikacji ze sterownikiem pojazdu, tester automatycznie wywietla okno identyfikacji
sterownika. Wcinicie dowolnego klawisza powoduje przejcie do gwnego menu, z ktrego wybra
mona podan funkcj diagnostyczn. Wyboru dokonuje si poprzez wpisanie numeru procedury, bd
zaznaczenie odpowiedniej pozycji oraz potwierdzone klawiszem ENTER. Urzdzenie AMX550 realizuje
wszystkie procedury diagnostyczne znane z testerw VAG1552, ich skrcony opis przedstawiony zosta w
Tab. 4-2.

Nr procedury Nazwa Skrcony opis


01 Identyfikacja sterownika Funkcja umoliwia odczyt midzy innymi:
-numeru sterownika
-kodu programu sterujcego (SC)*
-kodu zakadu naprawczego (WSC)*
-numeru identyfikacyjnego (VIN)*
02 Kody usterek Tester odczytuje kody bdw z pamici bdw sterownika
i wywietla je wraz z ich opisami w jzyku polskim**
03 Test elementw Funkcja umoliwia przeprowadzenie testw elementw
wykonawczych wykonawczych przez ich wysterowanie wedug procedur
okrelonych przez producenta.
04 Nastawy podstawowe Funkcja suy do kalibracji, dopasowania elementw
sterowanych przez dany modu.
05 Kasowanie kodw usterek Kasowanie pamici bdw sterownika.
06 Koniec diagnostyki Koniec sesji diagnostycznej.
07 Kodowanie sterownika Funkcja umoliwia zmian kodu programu sterownika
pojazdu (SC), jak rwnie zmian kodu zakadu
naprawczego (WSC).
08 Parametry biece Odczyt parametrw biecych, przekazywanych przez
sterownik. Opisy poszczeglnych parametrw dostpne s
w jzyku polskim.**
09 Odczyt pojedynczy Odczyt parametru z wybranego kanau.
10 Adaptacja Funkcja umoliwia modyfikowanie parametrw
przekazywanych w poszczeglnych kanaach.
11 Logowanie Modyfikowanie niektrych parametrw przez funkcj
Adaptacja moliwe jest tylko po poprawnym zalogowaniu
si.
15 Kody gotowoci Wyniki testw procedur monitorujcych stan wybranych
podzespow.*
Tab. 4-2 Zestawienie dostpnych funkcji diagnostycznych
* jeeli sterownik zwraca dane parametry
** dostpna jest rwnie niemiecka lub angielska wersja jzykowa

105
4 Volkswagen

VW/Audi/Seat/Skoda VW/Audi/Seat/Skoda

01. Ident.sterownika____ 10. Adaptacja ____


02. Kodu usterek 11. Logowanie
03. Test elementw wyk. 15. Kody gotowoci
04. Nastawy podstawowe 20. Status
05. Kasowanie usterek
06. Zakoczenie diag.
07. Kodowanie sterownika
08. Parametry biece
09. Odczyt pojedynczy
TEST - wicej TEST - wicej
Wybierz funkcj: 01 Wybierz funkcj: 10

RYS. 4-6 Wygld okien gwnego menu

4.3. Identyfikacji sterownika ( funkcja 01)


W oknie tym prezentowane s informacje dotyczce sterownika z ktrym nawizano poczenie. Jeeli s
dostpne, wywietlone zostaj rwnie: numer kodowy moduu (SC) , numer zakadu naprawczego (WSC)
oraz numer identyfikacyjny pojazdu (VIN).

Identyfikacja sterownika

06A906019AN numer identyfikacyjny


SIMOS 2P pojazdu (VIN)
7016

WVWZZZ1JZ2W325989
Kod programu : 04000
Kod zak.napraw.: 35110

RYS. 4-7 Przykadowa posta okna identyfikacji

4.4. Odczyt kodw usterek (funkcja 02)


Funkcja ta umoliwia odczytanie kodw usterek zapamitanych w pamici sterownika.
Rozrniane s dwa rodzaje bdw: bdy tymczasowe (sporadyczne) oraz stae (statyczne). W chwili
pierwszego rozpoznania danego bdu jest on kwalifikowany jako bd sporadyczny. Uruchamiany zostaje
wwczas algorytm, ktrego zadaniem jest oszacowanie, czy wystpienie usterki spowodowane byo trwaym
uszkodzeniem elementu, czy bya to tylko chwilowa niedyspozycja. Wynikiem dziaania algorytmu moe
by przemianowanie usterki sporadycznej na statyczn, a wic trwale istniejc.
Jeeli odczytany kod usterki posiada bdzie status bdu sporadycznego, to na wywietlaczu obok jego
kodu pojawi si litera S.
Na dole ekranu wywietlany jest sowny opis usterki (jego rda i typu). Skaner AMX550 posiada
wbudowan baz danych opisw ponad 3200 kodw usterek. Przedstawione mog by one w trzech
jzykach (polskim, niemieckim lub angielskim) w zalenoci od ustawie konfiguracyjnych.
Liczba moliwych do odczytania kodw usterek systematycznie wzrasta wraz z pojawieniem si na rynku
nowych lub zmodernizowanych silnikw, skrzy biegw itp. Firma Automex SA systematycznie uzupenia
baz danych opisw kodw usterek. Zdarzy si jednak moe, e wywietlony kod pozostanie bez
odpowiedniego opisu. Prosimy wwczas o dostarczenia nam informacji o modelu, roczniku, numerze
sterownika pojazdu oraz kodzie usterki. Dane te pomog i przyspiesz prace przy aktualizacji bazy danych.

106
Volkswagen
4
Bdy zarejestr.
litera S oznacza, bd _- 01685.16__
sporadyczny -S01288.35

Miernik masowego
przepywu powietrza
(G246) Sygna poza
tolerancj

RYS. 4-8 Przykadowe okno odczytu kodw usterek

4.5. Test elementw wykonawczych (funkcja 03)


Funkcja ta pozwala testowa poprawno dziaania niektrych elementw wykonawczych samochodu
(przekaniki, kontrolki, itp.).

TEST ELEMENTW WYKONAW.

Test nr: 2
00967:
Kierunkowskaz lewy

ENTER - testuj

RYS. 4-9 Okno testw elementw wykonawczych

Testy wykonywane s pojedynczo. Kadorazowo po naciniciu przycisku ENTER wysyane jest do


sterownika polecenie wykonania kolejnego testu. Na wywietlaczu pojawi powinien si opis aktualnie
badanego podzespou wraz z jego kodem oraz indeksem prby.
Okrelenie poprawnoci dziaania badanego urzdzenia jest zadaniem diagnosty, ktry powinien okreli
stan wzrokowo lub suchowo.
Po wykonaniu lub przerwaniu procedury diagnostycznej, sterownik czsto nie pozwala jej powtrzy. Jeeli
jednak zajdzie potrzeba ponowienia testu, naley rozczy si ze sterownikiem, wyczy zapon i po
upywie kilku sekund poczy ponownie.
Cech niektrych sterownikw jest cykliczne przeprowadzanie testw poszczeglnych elementw
wykonawczych. Oznacza to, e po wykonaniu ostatniego testu procedura automatycznie przechodzi do
ponownego wykonania pierwszego z nich. W takim przypadku urzdzenie nigdy nie poinformuje o
zakoczeniu procedury diagnostycznej, wwczas jedynym wyjciem jest wcinicie klawisza ESC.

4.6. Nastawy podstawowe (funkcja 04)


Funkcja ta w swoich zaoeniach suy do kalibracji, dopasowania elementw sterowanych przez dany
modu.
Okno Nastawy podstawowe podobne jest w formie do okna odczytu parametrw biecych.
Niektre z grup parametrw opisuj cile okrelony element pojazdu na przykad zesp sterujcy
przepustnicy, ukad regulacji przeciwstukowej itp. Podczas odczytu takiej grupy wcinicie klawisza ENTER
prowadzi do prby kalibracji danego elementu. Nie zaleca si losowego przegldania grup parametrw w
tym trybie ze wzgldu na oczywiste skutki mogce z tego faktu wynikn.

107
4 Volkswagen
4.6.1. Dopasowanie zespou sterujcego przepustnicy
UWAGA! Przed przystpieniem do dopasowania zespou sterujcego przepustnicy (J338) naley
bezwzgldnie zapozna si z odpowiedni Instrukcj Serwisow.

Dopasowanie zespou sterujcego przepustnicy naley dokona jeeli:


wymieniony zosta zesp sterujcy przepustnicy (J338) lub sterownik silnika
sterownik silnika zosta wymontowany i zamontowany ponownie
zasilanie sterownika zostao odczone
W celu dopasowania zespou sterujcego przepustnicy naley postpowa zgodnie ze wskazwkami:
przy wczonym zaponie pocz si ze sterownikiem silnika (adres 01)
upewnij si, e zostay spenione warunki niezbdne do wykonania dopasowania zespou sterujcego
przepustnicy, to znaczy:
- nie ma bdw w pamici sterownika
- zamknity styk biegu jaowego
- zamknita przepustnica
- silnik nie pracuje
- napicie zasilania sterownika wiksze ni 8V
Z menu wybra funkcj 04 >>Nastawy Podstawowe<<
wprowad numer grupy zespou sterujcego przepustnicy, najczciej s to grupy o numerze 60 lub
98
upewnij si, e wywietlona zostaa waciwa grupa; na kolejnych polach powinny by wywietlone
dwie wartoci napicia oraz 2 wartoci binarne lub tekstowe
aby rozpocz dopasowanie wcinij klawisz ENTER, nastpi wwczas wysterowanie przepustnicy do
pooenia kracowego MIN (przepustnica zamknita) i pooenia kracowego MAX (przepustnica
otwarta); odpowiednie wartoci zostaj zapisane w pamici trwaej sterownika; przebieg trwa okoo 10
sekund, po ktrym przepustnica przez krtki okres czasu pozostaje w stanie beznapiciowym
jeeli procedura dopasowania zespou sterujcego przepustnicy zakoczya si pomylnie, wwczas
(w wikszoci przypadkw) parametr zapisany na pozycji 4 powinien wywietla same zera lub tekst
ADP OK
jeeli procedura dopasowania zespou sterujcego przepustnicy zakoczya si niepowodzeniem,
wwczas w pamici usterek zapisany zostaje odpowiedni kod bdu

4.7. Kasowanie bdw (funkcja 05)
Funkcja ta umoliwia kasowanie pamici usterek sterownika pojazdu. Jeeli tester AMX550 otrzyma ze
sterownika potwierdzenie zakoczenia wykonywania wyej wymienionej czynnoci wwczas przyrzd
automatycznie przechodzi do realizacji funkcji 02 (odczyt kodw bdw). Pozwala to uytkownikowi na
sprawdzenie, czy kody bdw rzeczywicie zostay usunite.

4.8. Kodowania sterownika (funkcja 07)


Po wybraniu funkcji Kodowanie sterownika wywietli si ekran RYS. 4-10. Procedura ta pozwala
modyfikowa takie parametry jak:
kod programu sterujcego (SC Software Coding)
numer warsztatu naprawczego (WSC Work Shop Code)

Kodowanie:
Uywajc przycisku TEST lub przyciskw strzaek dokonuje si
UWAGA! wyboru midzy wprowadzaniem kodu SC bd WSC.
Zapamitaj oryginalne
wartoci przed wprowa-
dzeniem zmian !
SC : 00009 (0..32000)
WSC : 04000 (0..65535)
ESC - wyjcie
ENTER - zapamitaj
RYS. 4-10 Ekran funkcji Kodowanie sterownika

108
Volkswagen
4
4.8.1. Kod programu sterujcego
Kod programu potrzebny jest do uruchomienia poprawnej procedury sterujcej zapisanej w pamici
kontrolera. Okrelony model pojazdu wymaga moe rnych kodw SC w zalenoci od rodzaju
zainstalowanych podzespow (automatyczna skrzynia biegw, ukad EGR itp.).
W Instrukcji Serwisowej poszczeglnych modeli samochodw, znajduje si lista kodw wraz z ich opisami.
W celu wprowadzenia nowej wartoci SC naley postpowa zgodnie ze wskazwkami:
podcz skaner AMX550, wybra odpowiedni modu
przy wczonym zaponie pocz si ze sterownikiem pojazdu
Z menu wybra funkcj 07 >> Kodowanie sterownika<<
w polu SC wpisz odpowiedni warto
potwierd klawiszem ENTER lub anuluj przyciskiem ESC
odczytaj kod w oknie identyfikacji

UWAGA! Przed przystpieniem do kodowania sterownika naley zapozna si z Instrukcj Serwisow


pojazdu!

Jeeli wprowadzony zostanie kod spoza listy wartoci oczekiwanych, sterownik nie dopuci do jej zapisania.
Jeeli jednak kod zaakceptowany zostanie przez sterownik, a nie bdzie zgadza si ze stanem faktycznym
pojazdu, skutki tego mog by nieprzewidywalne, czenie z unieruchomieniem samochodu. Dlatego przed
wpisaniem nowego numeru kodujcego naley bezwzgldnie zanotowa stare wartoci, by mc do nich
wrci w razie potrzeby.

4.8.2. Kod zakadu naprawczego


Kademu z autoryzowanych dealerw i punktw serwisowych koncernu VW, przypisany zosta unikalny
numer WSC (Work Shop Code). Numery te s fabrycznie zapisane w urzdzeniach diagnostycznych VAG-
1551/1552 lub VAS-5051. Przy operacji kodowania lub adaptacji, urzdzenia te automatycznie wysyaj do
sterownika swj identyfikator, ktry zostaje zapamitany w pamici kontrolera pojazdu. Wiadomo wwczas
gdzie i przez kogo by ostatnio serwisowany pojazd.
Skaner AMX550, pozwala na rczne wprowadzenie dowolnego kodu WSC z przedziau 0 do 65535.
Aby wprowadzi kod zakadu naprawczego postpowa naley zgodnie z instrukcj:
podcz skaner AMX550, wybra odpowiedni sterownik
przy wczonym zaponie pocz si ze sterownikiem pojazdu
z menu wybierz funkcj 07 >> Kodowanie sterownika <<.
Klawiszem TEST przejd do pola WSC
w polu WSC wpisz odpowiedni warto
potwierd klawiszem ENTER lub anuluj przyciskiem ESC
odczytaj kod w oknie identyfikacji

Podczas wprowadzania nowego numeru WSC naley mie na uwadze ponisze zasady:

Rodzaj uytkownika WSC


producenci sterownikw (np. Bosch, Siemens) 00000
uytkownicy indywidualni 000xx 2 cyfry
Centra sprzeday, importerzy 00xxx 3 cyfry
firmy nalece do koncernu VW 0xxxx 4 cyfry
inne firmy xxxxx 5 cyfr

Tab. 4-3 Tabela przedstawia kryteria organizacji kodu WSC.

109
4 Volkswagen
4.9. Parametry biece (funkcja 08)
Parametry biece zwracane przez sterownik pogrupowane s w bloki cztero lub dziesicio elementowe.
Numery grup nale do przedziau od 0 do 255. Grupa 0, nazwana gwn, jako jedyna przekazuje
dziesicio elementowy zbir wartoci. Pozostae grupy zawieraj do czterech parametrw. W zalenoci od
modelu pojazdu (typu sterownika) grupy o tych samych numerach zawiera mog zbiory rnych
parametrw.
W celu atwiejszego i efektywniejszego zarzdzania zbiorem grup parametrw, skaner AMX550 tworzy ich
list. Przy korzystaniu z niej naley mie na uwadze nastpujce zasady:
jeeli numer identyfikacyjny sterownika znajduje si w bazie danych AMX550, tablica automatycznie
wypeniona zostaje numerami obsugiwanych przez niego grup
u dou ekranu znajduj si informacje o numerze aktualnie wywietlanej grupy (akt.), oraz numerach
ssiednich grup z listy (na przykad
RYS. 4-12)
w celu wywietlenia zawartoci kolejnej grupy z listy (nst.) naley, w zalenoci od typu klawiatury,
uy przycisku TEST lub strzak
w celu wywietlenia zawartoci poprzedniej grupy z listy (pop.) naley, w zalenoci od typu
klawiatury, uy przycisku BSC lub strzak
jeeli dana grupa nie jest obsugiwana przez sterownik pojazdu, moemy j usun z listy wciskajc
klawisz ENTER
w celu wywietlenia dowolnej grupy naley, przy pomocy klawiszy numerycznych, wprowadzi
numer grupy (wywietli si okno zarzdzania grupami
RYS. 4-11), tak wprowadzony numer grupy zostanie automatycznie dodany do listy
przy pomocy okna zarzdzania grupami mona szybko przewija list (klawisze ) oraz wybra z
niej dowoln pozycje (klawisz ENTER)
Wprowad numer
wskanik okrela grupy
graficznie pozycj >>> 001 <<<
Ilo grup: 6
danej grupy na
licie

RYS. 4-11 Okno zarzdzania zbiorem grup parametrw


Z kontrolera pojazdu odczyta mona jedynie wartoci wraz z ich jednostkami, interpretacja natomiast oparta
musi by o odpowiednie instrukcje serwisowe. Skaner AMX550 posiada wbudowan baz danych, w ktrej
znajduj si informacje pozwalajce opisa poszczeglne parametry odczytane ze sterownika.
Skatalogowana i opisana zostaa tylko cz obecnych na rynku typw sterownikw, jeeli dany kontroler
nie znajduje si na licie, wywietlane bd jedynie opisy domylne.
UWAGA! Firma Automex SA nie bierze odpowiedzialnoci za skutki mogce wynikn z ewentualnej
bdnej interpretacji przytoczonych opisw wywietlanych parametrw. W przypadku wtpliwoci naley
postpowa zgodnie z dokumentacj serwisow producenta samochodu.
4.9.1. Grupa gwna: 00
Grupa 0 jako jedyna zwraca blok zoony z dziesiciu parametrw. Najczciej jest ona zwizane ze
sterownikiem silnika.
Wartoci poszczeglnych parametrw przedstawiane s w postaci dziesitnej z zakresu od 0 do 255,
nieprzeliczone na jednostki rzeczywiste. Jeeli dany sterownik znajduje si w bazie danych urzdzenia
AMX550, wwczas na dole ekranu wywietlany zostaje opis aktualnie podwietlonego elementu.
Niektre parametry nios ze sob informacj zakodowan na poszczeglnych bitach, wwczas przy jego
numerze wywietlony zostaje znak . Aby j rozkodowa naley podwietli dany parametr i wcisn
klawisz ENTER (RYS. 4-13).

110
Volkswagen
4
Parametry biece
Symbol oznacza e
dokadny opis parametru
1. 023_ _ 6. 135
uzyska mona po 2. 101 7. 098
wybraniu i wciniciu numer aktualnie
3...009 8. 003 wywietlanej grupy
klawisza ENTER 4...052 9. 025
Opis podwietlonego
5. 071 10. 016 numer kolejnej grupy na
licie
parametru
numer poprzedniej
Temperatura zasysanego grupy na licie
powietrza
akt:000 nst:001 pop:---

RYS. 4-12 Okno wywietlania parametrw grupy 0

[-]
Regulacja lambda

bit 1: x
bit 2: x
bit 3: 1
bit 4: 0
bit 5: 0
bit 6: 0
bit 7: 1 _
bit 8: 0
Sonda lambda gotowa do
dziaania

RYS. 4-13 Okno opisujce znaczenie poszczeglnych bitw wartoci binarnej

Zdarzy si moe, e dla rnych punktw pracy silnika, sterownik zwraca zbiory rnych parametrw. W
momencie zaistnienia takiej sytuacji urzdzenie wywietli okno z odpowiednim komunikatem. Diagnosta
powinien wwczas rcznie wybra wariant odpowiadajcy aktualnemu stanowi pracy silnika .

Parametry biece

1. Silnik pracuje na
biegu jaowym,
temp.>80C
2. Silnik nie pracuje;
zapon wczony

Wybierz 1 lub 2

RYS. 4-14 Jeeli znaczenie wywietlanych wartoci grupy 0 zalee bdzie od aktualnego punktu pracy silnika,
wwczas diagnosta poproszony zostanie o wybr odpowiedniego wariantu. Ekran przedstawia przykadowy zestaw
moliwoci.

111
4 Volkswagen
4.9.2. Grupy: 01 - 255
Grupy od 1 255, zwracane s przez sterownik w blokach co najwyej cztero - parametrowych.
Skaner AMX550 przelicza wartoci parametrw na wielkoci rzeczywiste zgodnie z wywietlan jednostk.
Jeeli sterownik znajduje si w bazie danych skanera AMX550, wwczas przedstawiony zostanie rwnie
dokadny opis parametru. W przeciwnym przypadku wywietlony zostanie opis domylny.

Parametry biece
Symbol oznacza e
dokadny opis parametru
uzyska mona po
1. _ 2200 [obr/min] _

wybraniu i wciniciu 2. 83 [oC] Opis parametru


klawisza ENTER
3. 34 [%] (dokadny lub
domylny)
4. 11110xxx
Prdko obrotowa
silnika
akt:012 nst:016 pop:02

RYS. 4-15 Okno odczytu parametrw biecych z grup 1-255.

4.10. Odczyt z pojedynczego kanau (funkcja 09)


Funkcja to pozwala obserwowa zmiany konkretnego parametru w czasie rzeczywistym. Przed
rozpoczciem odczytu naley wprowadzi numer kanau z ktrego odczytywane maj by dane RYS. 4-16.
Potwierdzenie klawiszem ENTER, anulowanie - ESC.

Odczyt pojedynczy: Odczyt pojedynczy:

Numer kanau: 001

Wprowad numer
kanau: Dziesitnie: 312
Heksalnie : 130
>>> 001 <<<

- nowy kana

RYS. 4-16 Okno wprowadzania numeru kanau. RYS. 4-17 Przykadowe okno odczytu danych z
pojedynczego kanau

Pojedynczy kana moe zwraca co najwyej jeden parametr. Nie wszystkie kanay s aktywne, urzdzenie
AMX550 poinformuje o wyborze nieaktywnego kanau stosownym komunikatem.
Dane na wywietlaczu s przedstawiane w systemie dziesitnym i szesnastkowym. Wszelkich potrzebnych
informacji do ich interpretacji naley szuka w stosownych instrukcjach serwisowych.

112
Volkswagen
4
4.11. Adaptacja (funkcja 10)
Funkcja ta umoliwia modyfikacje parametrw udostpnionych przez sterownik w kanaach adaptacji.

UWAGA! Przed przystpieniem do wprowadzania zmian w ustawieniach sterownikw naley


bezwzgldnie zapozna si z instrukcj serwisow pojazdu.

Po wybraniu funkcji Adaptacja pojawi si ekran jak na RYS. 4-18. Naley wprowadzi numeru kanau
ktrego warto ma by modyfikowana. Informacje o tym jakie kanay s obsugiwane i jakie parametry s
przez nie zwracane, mona znale w odpowiedniej instrukcji serwisowej dostarczanej przez producenta.
Jeeli numer kanau zostanie zaakceptowany przez sterownik, na wywietlaczu pojawi si ekran ( RYS. 4-19z
ktrego odczyta moemy, midzy innymi, aktualn warto parametru i opcjonalnie zbir czterech
zmiennych porednio z nim zwizanych. Diagnosta moe wpisa teraz now warto. Przycinicie klawisza
ENTER uruchomi tryb test (RYS. 4-20), w ktrym obserwowa mona efekty wprowadzonych zmian.
Ponowne wcinicie klawisza ENTER spowoduje trwae zapisanie nowych wartoci parametrw. Kana 0 ma
specjalne znacznie. Wpisanie do niego wartoci 0 spowoduje przywrcenie wartoci domylnych we
wszystkich kanaach adaptacji danego sterownika.
Niektre sterowniki, szczeglnie Immobilizer, wymagaj logowania przed wprowadzeniem jakichkolwiek
modyfikacji.

Adaptacja: Adaptacja:
1. - -
2. - -
3. - -
4. - -
Wprowad numer
Kanau: Numer kanau : 1
Aktualna warto : 128
>>> 001 <<<
Wprowad now warto:
>>> . . . . . <<<
- nowy kana
ENTER testuj

RYS. 4-18 Ekran wprowadzania numeru kanau RYS. 4-19 Po zaakceptowaniu przez sterownik numeru
adaptacji kanau, pojawi si okno jak wyej. Wartoci od 1 do 4
wywietlone w grnej czci ekranu s zwracane
opcjonalne.

Adaptacja: Adaptacja:
1. 0 [1/min]
2. 0 [1/min]
3. 0.0 [%] Nowa warto : 63
4. 27.78 [g/s] WSC : 35501

Numer kanau : 1
Aktualna warto : 128 ESC wyjcie

Nowa warto : 63

- nowa warto
ENTER zapamitaj

RYS. 4-20 Okno wywietlane podczas testu systemu ze RYS. 4-21 Ekran kocowy. Jeeli proces zapisu
zmodyfikowanym parametrem. Zmienne od 1 do 4 zakoczy si pomylnie, wwczas parametrowi Nowa
wywietlone w grnej czci ekranu s zwracane warto przypisana powinna zosta wprowadzona
opcjonalne. wczeniej wielko.

113
4 Volkswagen
Funkcja ta jest czsto uywana w przypadku:
ustalania prdkoci obrotowej biegu jaowego
zmiany parametrw okrelajcych warunki zapalenia si lampki przegldu kontrolnego
zmiany parametrw okrelajcych warunki zapalenia si lampki kontrolnej wymiany oleju
udostpnianiu lub blokowaniu rnych urzdze np.: ukadw poduszek powietrznych SRS,
centralnego zamka, itp.

4.11.1. Kasowanie komunikatu dania przegldu kontrolnego

Jednym z zada sterownika deski rozdzielczej (adres 17) jest sygnalizowanie zbliajcego si przegldu
technicznego, terminu wymiany oleju, itp. Kontroler zlicza czas lub ilo przejechanych kilometrw
pozostaych do wizyty w warsztacie samochodowym. W momencie gdy warto jednego z licznikw zblia
si do zera, wywietlana zostaje stosowna informacja o typie niezbdnych do wykonania czynnoci
serwisowych (INSP, OEL, IN1, itp.). W celu usunicia tych komunikatw, z wywietlacza komputera
pokadowego, naley rcznie wpisa nowe wartoci parametrw (liczb dni lub kilometrw) warunkujcych
pojawienie si owych komunikatw. W tym celu naley:
poczy si ze sterownikiem deski rozdzielczej (adres 17)
wybra funkcj 10 >> Adaptacja <<
w zalenoci od typu komunikatu naley wybra odpowiedni numer kanau (Tab. 4-4)
jeeli numer kanau zostanie zaakceptowany przez sterownik ( RYS. 4-19), naley wpisa now
warto (wskazwki w Tab. 4-4)wej w tryb testowy (naley wcisn przycisk ENTER) komunikat
przegldu kontrolnego powinien znikn z wywietlacza komputera pokadowego. UWAGA! Czsto
komunikaty nie gasn w trybie testowym, ani po zapisaniu nowej wartoci. Mimo tego naley
kontynuowa ponisz procedur, a po jej zakoczeniu rozczy si ze sterownikiem i wyczy
zapon.
ponownie potwierdzi klawiszem ENTER w celu zapisania wartoci w pamici sterownika
komunikat przegldu kontrolnego powinien znikn z wywietlacza komputera pokadowego, jeeli tak
si nie stao, naley rozczy si ze sterownikiem, a nastpnie wyczy i ponownie wczy zapon.

Wartoci wprowadzane przez kanay adaptacji s przez sterownik skalowane lub nie ( Tab. 4-4 > Mnonik),
w zalenoci od marki i typu pojazdu. Dla wikszo pojazdw koncernu VW stosuje si skalowanie,
jedynym znanym nam wyjtkiem s niektre modele Audi A8.
Na przykad warto wpisana w kanale 10 warunkuje pojawienie si komunikatu OEL. Jest to licznik
kilometrw zliczany do zera. Jeeli jego warto zblia si bdzie do wartoci minimalnej, wwczas
wywietlana zostaje informacja o daniu wymiany oleju. W celu jej anulowania naley przypisa
parametrowi w kanale 10 now warto np. 30. Oznacza to bdzie, e licznik kilometrw ustawiony zosta
na 30.000[km] (mnonik x1000).

Wskazania na OEL IN1 IN1 IN2 OEL INSP INSP


wywietlaczu
Numer kanau 2 5 6 7 8 10 11 12
Typ status dystans dystans czas czas dystans dystans czas
Jednostka [km] [km] [dni] [dni] [km] [km] [dni]
Mnonik x1000 lub x1000 lub x10 lub x10 lub x1000 lub x1000 lub x10 lub
x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1

Tab. 4-4 Wykaz kanaw adaptacji sterownika deski rozdzielczej, w ktrych zapisane s informacje suce do kontroli
wywietlanie informacji dania przegldw serwisowych.

Opis parametrw kanau 2 wartoci wywietlane wartoci jakie naley wpisa


brak da jakichkolwiek czynnoci serwisowych 0
termin wymiany oleju 1 10
termin przegldu technicznego 10 1
termin wymiany oleju oraz przegldu technicznego 11 0

Tab. 4-5 Opis wartoci wywietlanych w kanale 2 sterownika deski rozdzielczej. Jeeli dany pojazd obsuguje kana
numer 2, wwczas pozostae kanay wymienione w Tab. 4-4 s nieaktywne. Przykadem pojazdw dziaajcych w tym
trybie s samochody Audi A4 (od 1998 roku).

114
Volkswagen
4
Przykad:
Skoda Octavia
sterownik: 1U1919034J
Sterownik informuje i zblia si termin badania kontrolnego pojawia si komunikat INSP. Naley
sprawdzi kanay 11 i 12. Wpisanie wartoci 30 do kanau 11 oznacza, e nastpny przegld
techniczny ma by za 30000 km, natomiast wpisanie wartoci 37 do kanau 12 oznacza 370 dniowy
okres do nastpnej wizyty w warsztacie. Wprowadzone zmiany bd dopiero widoczne po
wyczeniu i ponownym wczeniu zaponu.

4.12. Logowanie (funkcja 11)


W niektrych sterownikach przed operacj kodowania lub adaptacji wymagane jest logowanie do systemu.
W instrukcjach serwisowych poszczeglnych pojazdw znajduj si odpowiednie klucze, ktre naley
wpisa a nastpnie potwierdzi klawiszem ENTER.

Logowanie: Kody gotowoci:

Wprowad kod: Ukad EGR : nie wyk.


Grzaka O2 : nie wyk.
Czujnik(i) O2 : nie wyk.
12345 (0..65535) Czyn.ch.A/C : nie wyk.
Uk.p.wtrnego : wykonany
Ukad EVAP : wykonany
Grzaka katal : nie wyk.
Katalizator : nie wyk.
ESC - rezygnacja
ENTER - zapamitaj

RYS. 4-22 Okno funkcji Logowanie RYS. 4-23 Przykadowe okno odczytu Kodw Gotowoci

4.13. Kody gotowoci (funkcja 15)


Ze sterownikw pojazdw, w ktrych zaimplementowano procedury diagnostyczne (monitory) zgodne ze
standardem OBDII/EOBD, moliwe jest odczytanie kodw gotowoci. Kody gotowoci okrelaj status
poszczeglnych monitorw. Maksymalnie obsugiwanych moe by osiem procedur, kada z nich nadzoruje
prac jednego z omiu emisyjnie krytycznych ukadw, to znaczy takich ktrych uszkodzenie powoduje
znaczny wzrost emisji substancji toksycznych.

Ukad EGR ukad recyrkulacji spalin


Grzaka 02 grzaka czujnika tlenu (sondy lambda)
Czujnik(i) 02 czujniki tlenu (sondy lambda)
Czyn.ch.A/C czynnik chodzcy ukadu klimatyzacji
Uk.p.wtrnego ukad powietrza wtrnego
Ukad EVAP ukad odprowadzania par paliwa
Grzaka katal grzaka katalizatora
Katalizator

Kody gotowoci mog przyjmowa nastpujce wartoci:


- nie wyk. procedura diagnostyczna zakoczya si wynikiem negatywnym, bd nie zostaa jeszcze
zakoczona. Naley upewni si, e pojazd wykona peen cykl jezdny gwarantujcy
zakoczenie dziaania wszystkich procedur diagnostycznych. Jeeli warunki cyklu jezdnego
zostay spenione naley uzna, e wynik testu wskazuje na uszkodzenie nadzorowanego
ukadu.
UWAGA! Status nie wyk oznacza moe rwnie, e samochd nie posiada zainstalowanego elementu
poddawanego testom.
- wyk. procedura diagnostyczna zakoczya si z wynikiem pozytywnym

115
4 Volkswagen
4.14. Status (funkcja 20)
Po wybraniu funkcji Status wywietli si okno (RYS. 4-24), w ktrym znajduj si informacje dotyczce
parametrw transmisji jak i ustawie konfiguracyjnych bazy danych dla danego sterownika.
Wywietlane s nastpujce informacje:
Protok protok transmisji wedug ktrego nawizano poczenie:
KWP-1281 obowizuje w wikszoci dostpnych na rynku samochodach koncernu
VW
KWP-2000 wprowadzony w roku 2002, stopniowo wprowadzany w nowych
pojazdach, docelowo ma zastpi KWP-1281
Prd. tran. prdko z jak nawizano poczenie ze sterownikiem pojazdu
Numer VAG kod sterownika (numer czci zamiennej), uywany w AMX550 do identyfikacji
sterownika w celu zaadowania odpowiedniej bazy danych
Zaadowana baza dla kod aktualnie aktywnej bazy danych, w celu jej zmiany naley wcisn klawisz
ENTER, wywietli si wwczas lista sterownikw o podobnych waciwociach z
ktrej mona rcznie wybra waciw baz danych RYS. 4-25.

Status: Wybr bazy danych:


01: Sterownik silnika 1. BAZA DOMYLNA s
Protok : KWP-1281 2. 06A906018
Prd. tran.: 9600 [bps] 3. 06A906018CG
4. 06A906018FA
5. 06A906019
Numer VAG : 06A906018BA 6. 06A906032
Zaadowana baza dla:
06A906018

ENTER -zmie baz danych

RYS. 4-24 Okno statusu, wywietlane s informacje RYS. 4-25 Okno wyboru bazy danych; jeeli
dotyczce parametrw transmisji oraz ustawie aktualnej automatycznie zaadowana baza danych nie zgadza si z
bazy danych potrzebami uytkownika, mona wybra inn z pord
zaproponowanych przez AMX550 dostpnych baz
danych

116
5

AMX550PC
5
5. Program AMX550PC
Program AMX550PC suy do komunikacji z czytnikiem AMX550. Gwnym zadaniem programu
jest import danych z czytnika, proste zarzdzanie jego pamici, oraz aktualizacja oprogramowania
AMX550. Odebrane dane zapamitywane s w postaci pliku na dysku komputera, lub w innej pamici
masowej. Program umoliwia eksport danych do plikw tekstowych w celu ich dalszej obrbki w innych
programach. Moliwe jest rwnie drukowanie raportw z diagnostyki czy wykrelanie przebiegw
parametrw biecych bezporednio z programu AMX550PC.

5.1. Wymagania
Program dziaa pod kontrol systemw operacyjnych Windows w wersji 95, 98, Me, 2000, XP.
W minimalnej konfiguracji sprztowej wymaganej przez powysze systemy operacyjne. Do poczenia
z czytnikiem AMX550 wymagane jest ponadto posiadanie wolnego cza szeregowego typu USB,
lub RS-232 (COM1, COM2, COM3 lub COM4).

5.2. Instalacja
W celu instalacji oprogramowania naley uruchomi program instalacyjny setup.exe znajdujcy si
na doczonej do pakietu pycie CD.

5.3. Uruchomienie
Poprawne uruchomienie programu powinno zaowocowa pojawieniem si okna RYS. 5-1

pasek narzdzi zawiera


skrty do najczciej
menu gwne skada si z
uywanych funkcji
dwch elementw: menu
programu
Plik oraz Opcje

RYS. 5-1 Wygld okna po uruchomieniu programu

Poruszanie si po programie umoliwiaj dwie grupy opcji.

Pierwsza grupa, to elementy umoliwiajce obsug czytnika; w skad jej wchodz nastpujce funkcje:

Pocz / Rozcz - nawizanie i zakoczenie transmisji z czytnikiem AMX550


AMX550 - zbir procedur zarzdzajcych pamici czytnika
Import - funkcja umoliwia importowanie konkretnego pliku z pamici czytnika

117
5 AMX550PC
Druga grupa, to opcje obsugi plikw:

Otwrz procedura umoliwia otwieranie pliku z dysku


Zamknij zamknicie pliku
Zapisz funkcja zapisuje plik odczytany z czytnika na dysk komputera
Modyfikuj funkcja umoliwia modyfikowanie zawartoci pliku
Drukuj drukowanie zawartoci pliku
Podgld podgld danych
Wykres wykres przebiegu parametrw biecych

Wszystkie opcje s dostpne w menu gwnym programu. Na pasku narzdzi znajduj si jedynie skrty do
najwaniejszych funkcji programu.
Menu gwne podzielone jest midzy dwie grupy procedur: Plik oraz Opcje.

RYS. 5-2 Rozwinite menu Plik, oraz Opcje

5.4. Menu Plik


W menu Plik zebrano procedury umoliwiajce wspprac z czytnikiem AMX550 oraz obsug
odczytanych plikw (RYS. 5-2).
nazwa procedury klawisz opis
skrtu
Pocz/Rozcz Ctrl+C poczenie z czytnikiem AMX550 (szczegy rozdzia 5.6)
AMX550 - zbir procedur zarzdzajcych pamici czytnika
Importuj Ctrl+I importowanie pliku z AMX550 (szczegy rozdzia 5.7.1)
Poczenie serwisowe - procedura umoliwia aktualizacj oprogramowania AMX550
(szczegy w rozdziale 1)

Otwrz Ctrl+O otwarcie pliku zapisanego na dysku komputera w celu jego dalszej
obrbki
Zamknij Ctrl+F4 zamknicie pliku z rozszerzeniem *.amx

118
5

AMX550PC
5
Zapisz Ctrl+S zapisz plik odczytany z czytnika w formacie *.amx
Zapisz jako Ctrl+A zapisz plik z rozszerzeniem *.amx jako plik tekstowy
Zapisz jako TXT Ctrl+E procedura konwertuje plik *.amx, na plik tekstowy (tylko w przypadku
pliku z przebiegami parametrw biecych)
Modyfikuj Ctrl+M procedura umoliwia modyfikowanie parametrw identyfikujcych plik
(szczegy rozdzia 5.8)
Podgld wydruku Ctrl+V podgld pliku *.amx zawierajcy raport z diagnostyki
Drukuj Ctrl+P drukowanie zawartoci pliku (funkcja dostpna tylko w przypadku
plikw zawierajcych raport z diagnostyki)

Wykres Ctrl+G wykrelenie przebiegu parametrw biecych


(szczegy rozdzia 5.7.4)

O programie - informacje o wersji programu


Koniec Alt+F4 wyjcie z programu, funkcja nieaktywna podczas trwania transmisji,
przed jej wykonaniem naley rozczy si z czytnika

5.5. Menu Opcje


Menu Opcje zawiera zbir procedur konfigurujcych program (RYS. 5-2).

USB Port szeregowy USB

COM1 Port szeregowego COM1


COM2 Port szeregowego COM2
COM3 Port szeregowego COM3
COM4 Port szeregowego COM4

Ustawienia Modyfikacja ustawie programu: jzyk, cieki katalogw, dane


waciciela.
Uywaj podkrele Zaznaczenie tej funkcji spowoduje podkrelenie sw kluczowych
wywietlanych w prawej czci okna programu podczas edycji pliku

5.6. Nawizanie poczenia


Przed dokonaniem prby nawizania komunikacji naley wykona nastpujce czynnoci:
Zainstalowa na komputerze program AMX550PC (jeeli nie zosta zainstalowany wczeniej :) );
Jeli przyrzd wyposaony jest w zcze USB, oraz odpowiedni przewd komunikacyjny
zainstalowa na komputerze sterowniki Uniwersalnej Magistrali Szeregowej USB
(rozdzia 5.9);
Poczy czytnik AMX550 z komputerem przy pomocy doczonego do zestawu przewodu RS-232, lub
USB;
Podczy czytnik AMX550 do zewntrznego zasilania;
Czynno ta nie jest funkcjonalnie konieczna do nawizania komunikacji, ma ona jednak
zabezpieczy przed ewentualnym zanikiem napicia zasilania przyrzdu (w przypadku
wyczerpanych lub nie doadowanych akumulatorw). Przesyanie dugich plikw trwa moe
nawet kilkanacie minut (przesanie godzinnej rejestracji parametrw biecych trwa okoo 3
minut.
Uruchomi program AMX550PC;
Dokona wyboru portu szeregowego, do ktrego podczony zosta przewd czcy AMX550 z
komputerem;
Do wyboru s porty: USB, COM1, COM2, COM3 lub COM4. Selekcji dokona mona w menu
Opcje dostpnym z menu gwnego.
Wybra funkcj Pocz;
Wczy czytnik AMX550. Z menu Funkcje dodatkowe wybra pozycj Komunikacja z PC.

119
5 AMX550PC
Po wybraniu funkcji Pocz wywietli si okno jak na RYS. 5-3. Podczas operacji nawizywania komunikacji
program cyklicznie skanuje port szeregowy (wyboru portu dokonuje si w menu Opcje), w poszukiwaniu
podczonego czytnika AMX550. Po odnalezieniu urzdzenia i poprawnej wymianie danych identyfikujcych,
okienko zostanie automatycznie zamknite, a program dokona odczytu statusu urzdzenia i zawartoci
katalogu.

RYS. 5-3 Komunikat informujcy o trwajcej w tle procedurze nawizywania komunikacji

Jeeli korzysta si z portu szeregowego RS-232 (COM) po wciniciu przycisku Pocz pojawi si ekran
jak na RYS. 5-4 oznacza to, e port szeregowy przez ktry program prbowa nawiza komunikacj z
AMX550 jest ju zajty. W takim przypadku naley upewni si czy:
w menu Opcje wybrany zosta waciwy numer portu szeregowego COM;
w tle nie dziaa inny program korzystajcy z tego samego portu,
naley zamkn podejrzany program i upewni si, e zwolni on zajmowany przez niego COM
(najlepiej uruchomi ponownie komputer), ewentualnie podczy si mona do innego portu
do wybranego COM podczona bya wczeniej mysz komputerowa
uruchomi ponownie komputer bez podczonej myszki, lub jeli to moliwe podczy
AMX550 do innego portu szeregowego
do wybranego COM podczone byo wczeniej inne urzdzenie np. modem zewntrzny
odinstalowa sterowniki urzdzenia zajmujcego wybrany port szeregowy, lub, jeeli to moliwe,
podczy AMX550 do innego portu COM

RYS. 5-4 Okno pojawia si w przypadku, gdy program AMX550PC nie moe otworzy portu szeregowego.

W przypadku innych problemw zwizanych z nawizaniem komunikacji, naley upewni si, czy:
kabel RS-232 lub USB - czcy komputer z AMX550 zosta podczony do waciwego portu
w komputerze;
jeli korzysta si z cza USB czy zainstalowane zostay odpowiednie sterowniki (patrz 0);
w czytniku AMX550 wybrano opcj Poczenie z PC

5.7. Obsuga programu


Gwne okno programu podzielone jest na dwie kolumny. W kolumnie lewej wywietlane s nazwy plikw i
katalogw odczytanych z testera AMX550, lub innej pamici masowej (np. dysku twardego). W kolumnie
prawej prezentowane s natomiast informacje dotyczce aktualnie podwietlonego obiektu.
U dou ekranu wywietlany jest wskanik mwicy o wielkoci wykorzystanej pamici czytnika AMX550
(w procentach).

Przykadowy widok programu po nawizaniu transmisji moe wyglda tak jak na RYS. 5-5. W kolumnie
prawej wywietlone zostay dane identyfikujce czytnik AMX550 (jego numer seryjny, dat produkcji, wersj
programu itp.) jak rwnie dane warsztatu czy stacji diagnostycznej bdcej wacicielem urzdzenia.

120
5

AMX550PC
5

wskanik wykorzystania pamici


danych czytnika AMX550

RYS. 5-5 Przykadowy widok ekranu programu po nawizaniu komunikacji z AMX550


W kolumnie zawierajcej list plikw zastosowano zbir ikon majcych na celu atw identyfikacj
opisywanych przez nie obiektw.

Oznaczenie skanera AMX550; obiekty


w odgazieniach to pliki i katalogi
zapisane w pamici skanera AMX550

Oznaczenie katalogu zapisanego


w pamici AMX550

Oznaczenie pliku zapisanego w pamici


AMX550

Dyskietka oznacza plik zapisany na dysku


komputera (z rozszerzeniem *.amx)

Oznaczenie pliku z danymi, ktre zostay


odczytane z AMX550, dane nie s jeszcze
zapamitane na dysku w postaci pliku

121
5 AMX550PC

5.7.1. Importowanie pliku


Po nawizaniu komunikacji z AMX550 wywietli si lista plikw zapisanych w pamici czytnika ( RYS. 5-5).
Obiekty te fizycznie nie zostay jeszcze skopiowane do PC, w oknie programu prezentowane s jedynie ich
nazwy wraz z krtk charakterystyk. Funkcja Importuj pozwala na przesanie caej zawartoci
zaznaczonego pliku do komputera. W zalenoci od rozmiaru obiektu operacja trwa moe od kilku
sekund do kilku minut; w jej trakcie wywietlane bdzie okno pokazane na RYS. 5-6.

przed rozpoczciem operacji odczytu naley


zaznaczy waciwy plik, a nastpnie wcisn
przycisk Import

RYS. 5-6 Widok okna podczas odczytu pliku z AMX550. Podczas trwania procesu wywietlana jest ilo odebranych
danych w bajtach.

5.7.2. Zapisywanie pliku


Po pomylnym zakoczeniu operacji importowania, do drzewa katalogw dodany zostanie nowy obiekt
oznaczony ikonk . Zaznaczajc ten plik, wywietl si dokadne informacje dotyczce jego zawartoci.
W zalenoci od typu pliku, mona: wydrukowa i podejrze sformatowane dane, wykreli przebieg
parametrw biecych, itp. szczegy w rozdziale 5.8 .

Nowo utworzony plik mona zapisa na dysku; suy do tego opcja Zapisz. Obiekt zapisany zostanie
w formacie *.amx, ktry obsugiwany jest wycznie przez program AMX550PC.
UWAGA! Niektre procedury (na przykad Wykres) wymagaj pliku w formacie *.amx, niezbdnym jest
wwczas skorzystanie z funkcji Zapisz.

Istnieje moliwo przekonwertowania plikw z rozszerzeniem *.amx, zawierajcych przebieg parametrw


biecych, na plik tekstowy. Zaznaczy naley wwczas plik rdowy (z rozszerzeniem amx) a nastpnie
wybiera funkcj Zapisz jako TXT (rozdzia 5.4). Wywietli si wwczas okno,
jak RYS. 5-8; procedura umoliwia wybr parametrw, ktre maj by poddane konwersji na plik tekstowy.
Tak sformatowane dane mona z atwoci wklei do jednego z wielu popularnych programw (np. Microsoft
Excel, Matlab, itp.), w celu dalszej obrbki.

122
5

AMX550PC
5

plik odczytany z AMX550,


mona zachowa korzystajc z
funkcji Zapisz

RYS. 5-7 Przykadowy widok okna programu po zakoczeniu operacji importowana pliku.

RYS. 5-8 Przed wykonaniem eksportu danych do pliku tekstowego naley wybra zbir parametrw ktre maj by
poddane tej operacji.

5.7.3. Zarzdzanie pamici czytnika AMX550


Program AMX550PC posiada wbudowany zestaw podstawowych funkcji zarzdzajcych pamici czytnika
AMX550. Dostp do nich jest moliwy tylko wtedy gdy zaznaczona zostanie ikonka .

123
5 AMX550PC

RYS. 5-9 Zbir procedur sucych do zarzdzania pamici czytnika AMX550

Skasuj ca pami
Procedura kasuje wszystkie obiekty zapisane w pamici czytnika AMX550.

Utwrz katalog
Procedura pozwala utworzy katalog w pamici diagnoskopu AMX550.

Skasuj plik/katalog
Procedura ta umoliwia kasowanie pojedynczego pliku lub katalogu.
UWAGA! Jeeli usunity zostanie katalog, wwczas caa jego zawarto zostanie rwnie skasowana.

124
5

AMX550PC
5
5.7.4. Opcja Wykresy
Program AMX550PC pozwala wykreli przebieg parametrw biecych w funkcji czasu. Operacja
wykrelania aktywna jest tylko w przypadku plikw w formacie amx. Informacje o sposobie konwersji
(zapisu) pliku do formatu amx znajduj si w rozdziale 5.7.2.

wykrelone zostan przebiegi


parametrw zapisanych w
zaznaczonym pliku (*.amx)

RYS. 5-10 Przed wyborem funkcji Wykres naley zaznaczy plik zawierajcy dane rdowe. Plik musi by
przekonwertowany do formatu *.amx.

Po wybraniu funkcji Wykresy, wywietli si okno wyboru parametrw, ktre maj by wykrelone
(RYS. 5-11). Z uwagi na czytelno i funkcjonalno, ilo parametrw, ktre mona jednoczenie
przedstawi na wykresie ograniczona zostaa do dwch. W oknie naley zaznaczy waciwe dane,
a nastpnie klikn przycisk Wykres.

po zaznaczeniu
parametrw naley
wybra opcj Wykres

RYS. 5-11 Okno wyboru parametrw, ktre maj zosta wykrelone. Jednorazowo wykreli mona co najwyej 2
parametry.

Przebiegi prezentowane s na wsplnym wykresie. Kademu z parametrw przyporzdkowany jest unikalny


kolor, oraz oddzielna o wartoci (o y), ktr mona niezalenie skalowa.
Procedura wizualizacji przebiegu parametrw umoliwia midzy innymi:
skalowanie osi czasu (opcja powiksz i pomniejsz)
niezalene skalowanie osi wartoci obu parametrw
prezentacja przebiegu parametru w tzw. przesuwnym oknie czasowym
bezporedni odczyt wartoci parametrw z wykresu
wywietlanie pomocniczych linii siatki

125
5 AMX550PC

pasek przesuwny wartoci pasek zagszczania


parametru RPM osi czasu

pasek przesuwny zmiany wartoci osi


czasu (dane przesuwane s w oknie pasek przesuwny
czasowym o takiej samej szerokoci) wartoci parametru LOAD

RYS. 5-12 Widok gwnego okna funkcji Wykresy w przypadku prezentacji przebiegu dwch parametrw.

Linia wedug ktrej wywietlane s biece wartoci w lewym


(oraz/lub prawym) dolnym rogu okna.
Aby wywoa lini naley dwukrotnie klikn lewym przyciskiem
myszy w dowolnym miejscu na wykresie. Lini mona przesuwa
ruchem myszki po uprzednim jej chwyceniu (lewym klawiszem
myszy).

Pasek przesuwu okna wartoci parametru.

Opis parametru, jego skrt, jednostka oraz kolor jakim


reprezentowany jest na wykresie.

Wartoci parametru w punkcie zaznaczonym przez


pionow, przerywan lini na wykresie.

Przyciski umoliwiajce zmian skali osi wartoci


danego parametru. W kolejnoci od lewej: powiksz,
pomniejsz, wr do skali 1:1.

126
5

AMX550PC
5
skalowanie osi czasu
maksymalne przyblienie
o czasu zostanie
tak zagszczona, skalowanie osi czasu przy
aby cay wykres pomocy paska
zmieci si w przesuwnego
oknie

RYS. 5-13 U gry ekranu znajduje si zbir funkcji sucych do konfiguracji i zarzdzania wykresem.
Przy pomocy funkcji zawartych w menu Opcje ustawi mona parametry konfiguracyjne dla wykresw:
Wykres lewy
Kolor Wybr koloru, jaki przypisany ma by do parametru, ktrego o wartoci znajdowa si
bdzie po lewej stronie.
Czas przerwy Podczas rejestracji przy uyciu czytnika AMX550, doj moe do zerwania
transmisji. Zwykle urzdzenie automatycznie wznawia komunikacj i kontynuuje proces rejestracji.
Efektem ubocznym jest dziura czasowa, podczas ktrej nie rejestrowane byy dane. Czas przerwy
definiuje maksymalny czas pomidzy dwoma kolejnymi prbkami oznaczajcy cigo transmisji.
Oznacza to, e jeeli odstp czasowy pomidzy kolejnymi prbkami przekroczy warto czasu
przerwy, wwczas program potraktuje to jak wspomnian dziur czasow. W takim przypadku na
wykresie kolejne punkty nie zostan poczone lini
(RYS. 5-14).
Wykres prawy
Te same funkcje jak dla Wykres lewy.
Siatka Parametr okrela czy na wykresie widoczne maj by pomocnicze linie siatki.

RYS. 5-14 Przebieg wartoci obcienia silnika LOAD w czasie. Przerwa na wykresie oznacza moe moment zerwanie
transmisji podczas rejestracji parametru.

127
5 AMX550PC
5.8. Typy plikw
Jednym z atrybutw plikw odczytanych z AMX550 jest ich typ, czyli rodzaj danych, jakie s w nich
zapisane. Warto tego parametru warunkuje zbir operacji, jakimi mona podda dany plik (drukowanie,
podgld, wykrelanie itp.). Rozrnia si nastpujce typy plikw:
przebiegi parametrw biecych
protok z badania kontrolnego (opcja dostpna dla stacji kontroli pojazdw)
Niezalenie od typu kady plik zawiera informacje o dacie jego utworzenia, identyfikatorze diagnosty, jak
rwnie dane identyfikujce pojazdu. Niektre z wyej wymienionych parametrw mog by modyfikowane
w programie; suy do tego funkcja Modyfikuj (Ctrl+M). Po jej wybraniu wywietli si okienko jak na RYS. 5-9.

RYS. 5-15 Zbir danych zapisanych w kadym pliku sucych do jego identyfikacji.

5.8.1. Przebieg parametrw biecych


Po zakoczeniu operacji importowania pliku zawierajcego przebieg parametru(-w) biecych, ekran
programu moe przyj wygld jak na rysunku RYS. 5-16. W prawej czci okna wywietlane s
szczegowe informacje dotyczce danych zapisanych w pliku.

opcja Wykresy jest


aktywna tylko dla
plikw zawierajcych
przebieg parametrw
biecych

w prawej czci
okna znajduje si
dokadny opis
zawartoci pliku

RYS. 5-16 Przykadowy wygld okna programu po podwietleniu pliku zawierajcego przebiegi parametrw biecych.

Przebiegi parametrw biecych mona wykreli uywajc opcji Wykres (rozdzia 5.7.4). Moliwy jest
rwnie eksport danych do pliku tekstowego (rozdzia 5.7.2) w celu ich obrbki w innym programie.

128
5

AMX550PC
5
5.8.2. Protok z badania kontrolnego (tylko dla stacji kontroli pojazdw)
Po przesaniu pliku zawierajcego dane raportu z AMX550 do PC, uaktywnione zostan nastpujce
funkcje:
- Podgld (Ctrl+V) edycja raportu przed wydrukowaniem
- Drukuj (Ctrl+P) drukowanie raportu
- Zapisz (Ctrl+S) zapisanie raportu
Przykadowy raport po wydrukowaniu przedstawiony zosta na RYS. 6-11.

Raport zawiera nastpujce informacje:


1. Dane identyfikujce pojazd.
2. Podstawowe informacje o biecym systemie diagnostycznym OBDII/EOBD
3. List zainstalowanych monitorw diagnostycznych wraz z aktualnym stanem wykonania.
4. Wyniki testu czujnikw tlenu (jeeli zosta przeprowadzony).
5. Wyniki testu lampki MIL.
6. Odczytane kody usterek wraz z opisami.
7. Kocowy wynik badania.

5.9. Instalacja sterownikw USB-Uniwersalnej Magistrali Szeregowej


Po poczeniu AMX550 z komputerem, przy pomocy przewodu USB 6, system Windows automatycznie
wykryje nowe urzdzenie zgodne z USB. Podczas pierwszego uruchomienia konieczne jest zainstalowanie
sterownikw; znajduj si one na doczonej pycie CD w katalogu USBdriver. W kolejnych podrozdziaach
opisana zostanie procedura instalacji sterownikw dla systemw Windows 98 oraz XP.

5.9.1. Instalacja sterownikw USB dla Windows 98/Me

W celu zainstalowania sterownikw AMX550, naley:


1. Woy pyt CD do napdu; jeeli pojawi si okno startowe naley je zamkn.

2. Podczy AMX550 do komputera przy pomocy


dostarczonego przewodu USB; podczy zasilanie
i uruchomi przyrzd AMX550. Po chwili pojawi si
komunikat o wykryciu nowego urzdzenia
przez system operacyjny.

3. W cigu kilku sekund powinno wywietli si okno


Kreatora dodawania nowego sprztu (rysunek
z prawej) naley wwczas nacisn przycisk
Dalej.

6 Przewd USB nie jest standardowym wyposaeniem zestaww AMX550.

129
5 AMX550PC
4. W kolejnym oknie zaley zaznaczy opcj
Wyszukaj najlepszy sterownik dla urzdzenia
(Zalecane), a nastpnie wcinij przycisk Dalej.

5. Kolejny etap polega na okreleniu lokalizacji


sterownikw. W tym celu naley:
- zaznaczy opcj Okrelona lokalizacja;
- wcisn przycisk Przegldaj i wskaza ciek
do katalogu USBdriver znajdujcego si na CD;
- potwierdzi klawiszem Dalej.

6. W przypadku prawidowego przeprowadzenia


wszystkich czynnoci wywietli si ekran
informujcy o odnalezieniu wymaganych
sterownikw; wciskamy klawisz Dalej.

130
5

AMX550PC
5
7. Urzdzenie zostao zainstalowane informuje
o tym ekran pokazany obok.

5.9.2. Instalacja sterownikw USB dla Windows 2000/XP


W celu zainstalowania sterownikw AMX550, naley:
1. Woy pyt CD do napdu, jeeli pojawi si okno startowe naley je zamkn.

2. Podczy AMX550 do komputera


przy pomocy dostarczonego przewodu USB;
podczy zasilanie i uruchomi przyrzd
AMX550. Po chwili w prawym dolnym rogu
pojawi si komunikat informujcy o
znalezieniu nowego sprztu
przez system operacyjny.

3. W cigu kilku sekund powinno wywietli si


okno Kreatora znajdowania nowego sprztu.
Naley zaznaczy opcj Zainstaluj
automatycznie (zalecane), a nastpnie
wcisn przycisk Dalej.

131
5 AMX550PC
4. System przystpi do automatycznego
wyszukiwania sterownikw operacja trwa
moe od kilku do kilkunastu sekund.
Naley pamita, aby pyta CD
z oprogramowaniem do AMX550
znajdowaa si w napdzie

5. Po odnalezieniu waciwych sterownikw


wywietli si okno ostrzegajce o braku
zgodnoci urzdzenia z systemem
Windows XP. Naley wcisn przycisk
Mimo to kontynuuj.

6. Zakoczon sukcesem procedur instalacji


sterownikw wieczy okno, jak na rysunku po
prawej. Urzdzenie jest gotowe do pracy, nie
ma koniecznoci restartu komputera.

132
5

Procedura SKP
6
6. SKP procedura diagnostyczna dla Stacji Kontroli Pojazdw
Procedura stworzona zostaa dla stacji diagnostycznych wykonujcych przegldy okresowe pojazdw
samochodowych. Obejmuje ona wszystkie etapy kontroli dziaania systemu OBDII/EOBD badanego pojazdu,
oraz oceny jego sprawnoci emisyjnej w oparciu o odczytane dane. Procedura SKP realizowana jest w
sposb moliwie prosty i bezobsugowy, a co za tym idzie, bardzo szybki.

6.1. Etap 1 przygotowanie do realizacji procedury


Po wczeniu czytnika AMX550 naley wybra z menu funkcj SKP. Pojawi si okno powitalne procedury
diagnostycznej (RYS. 6-1). W oknie tym aktywne s nastpujce przyciski:
NEXT - zmiana danych diagnosty. Dane diagnosty pojawi si na wydruku raportu.
ENTER - przejcie do kolejnego etapu procedury wyboru marki badanego pojazdu (RYS. 6-2).
ESC przerwanie procedury bez generowania raportu.

Procedura SKP Wybierz mark pojazdu


Zostaa uruchomiona 0. <inny>
procedura badania 1. Acura
kontrolnego pojazdu. 2. Aston Martin
d3. Audi w
Diagnosta: 4. BMW
JAN KOWALSKI ENTER 5. Buick
6. Cadillac
7. Chrysler
8. Citroen
ENTER - dalej 9. Daewoo
NEXT - zmie diagnost
- wicej
aktualny: Audi

RYS. 6-1 Ekran powitalny procedury SKP. RYS. 6-2 Ekran wyboru marki badanego pojazdu

6.2. Etap 2 - kontrola poprawnoci dziaania lampki MIL podczas


wczania zaponu.
Po wybraniu marki pojazdu wywietli si okno jak na RYS. 6-3).
Naley wczy zapon nie uruchamiajc silnika, obserwujc jednoczenie zachowanie wskanikw
wietlnych na desce rozdzielczej pojazdu. Jeli system diagnostyczny jest w peni sprawny, to kontrolka MIL
powinna zapali si po wczeniu zaponu i pozosta aktywna przez co najmniej kilka sekund.
Za pomoc przyciskw 1 i 2 naley wybra waciw odpowied na postawione pytanie. Po jej wybraniu
program automatycznie przejdzie do nastpnego etapu procedury.
Procedura SKP

Systemowy test
lamki MIL.
Czy po wczeniu zaponu
lampka MIL zapalia si
chocia na chwil?

1 - TAK
2 - NIE
ESC - przerwij

RYS. 6-3 Widok ekranu podczas realizacji systemowego testu lampki MIL.

133
6 Procedura SKP
6.3. Etap 3 - nawizywanie komunikacji.
Kolejnym krokiem jest nawizanie przez czytnik AMX550 komunikacji z systemem diagnostycznym pojazdu.
Podczas trwania tego procesu wywietlany bdzie ekran informujcy o aktualnie wyszukiwanym standardzie
transmisji.
Jeli prba poczenia zakoczy si powodzeniem, przyrzd dokona sprawdzenia, czy silnik pojazdu jest w
danej chwili wyczony. Jeli tak czytnik przejdzie do odczytu czci informacji diagnostycznych
(dostpnych tylko przy wyczonym silniku). Jeli silnik bdzie uruchomiony, przyrzd zada wyczenia
silnika oraz wczenia zaponu.
Jeli prba poczenia zakoczy si niepowodzeniem, przyrzd poinformuje o tym uytkownika i poprosi o
uruchomienie silnika. Kolejna prba nawizania komunikacji nastpi przy wczonym silniku. Jeeli i ta prba
zakoczy si niepowodzeniem, procedura SKP zostanie przerwana i wygenerowany zostanie raport z
wynikiem negatywnym.

6.4. Etap 4 - uruchamianie silnika.


Ten punkt procedury jest automatycznie pomijany, jeli nawizanie komunikacji okazao si moliwe jedynie
przy wczonym silniku (co jest sytuacj raczej nietypow).
Naley uruchomi silnik. Po uruchomieniu silnika czytnik AMX550 automatycznie przejdzie do kolejnego
etapu procedury.
Jeeli podczas rozruchu silnika nastpi zerwanie komunikacji ze sterownikiem pojazdu uruchomiona
zostanie procedura przywrcenia komunikacji.

Procedura SKP

Prosz uruchomi
silnik.

ESC - przerwij

RYS. 6-4 Podczas wywietlania powyszej informacji, czytnik AMX550 sprawdza czy silnik zosta wczony; jeeli tak,
wwczas automatycznie przechodzi do kolejnego etapu procedury.

6.5. Etap 5 odczyt informacji diagnostycznej


Czytnik AMX550 automatycznie odczyta z systemu wszystkie niezbdne dane potrzebne do okrelenia
sprawnoci pojazdu w badaniu SKP. W przypadku odczytania kodw usterek zarejestrowanych, wywietli
si okno pokazane na RYS. 6-5. Diagnosta ma moliwo edycji opisw zarejestrowanych kodw usterek
w tym celu naley wybra przycisk 1.

Procedura SKP Procedura SKP

Odczytano kody usterek! Odczytano kody usterek!


Wyniki testu czujnikw tlenu
mog nie by prawidowe!

ENTER wykonaj test


ENTER - dalej NEXT - pomi test
1 - opis kodw usterek 1 - opis kodw usterek

RYS. 6-5 Ekran informujcy o fakcie odczytania RYS. 6-6 W przypadku odczytania DTC realizacja testu
zarejestrowanych kodw usterek. Przy pomocy przycisku czujnikw tlenu moe skutkowa nieprawidowym
1 mona dokona edycji DTC. wynikiem. Diagnosta moe dokona wyboru:
przeprowadzi test, czy te nie.

134
5

Procedura SKP
6
6.6. Etap 6 - test czujnikw tlenu.
Ten etap procedury jest realizowany jedynie wtedy, gdy informacja diagnostyczna odczytana z systemu
OBD pojazdu nie jest kompletna. Oznacza to, e nie wszystkie zaimplementowane monitory diagnostyczne
zostay zrealizowane. W takiej sytuacji test czujnikw tlenu uwaa si za dostateczny test weryfikujcy ich
sprawno.
Przed rozpoczciem procedury testu czujnikw tlenu na ekranie przyrzdu wywietlona zostanie informacja
o koniecznoci jego wykonania. Po naciniciu klawisza ENTER, program przejdzie do gwnego menu
procedury.
UWAGA! Jeeli system OBDII/EOBD zarejestrowa kody usterek i zapalona zostaa lampka MIL, wwczas
wynik testu czujnikw tlenu moe nie by prawidowy. Zaleca si wwczas pominicie tego etapu procedury.
Czytnik AMX550 wywietli komunikat jak na RYS. 6-6.

Podstawowe menu testu czujnikw tlenu prezentuje list czujnikw, ktre powinny zosta przetestowane
(RYS. 6-7).

gwiazdka oznacza, Czujniki tlenu


i czujnik by ju
testowany s1. Bank 1 Czujnik 1 d
*2. Bank 2 Czujnik 2

ESC wyjcie

czujnik nie by jeszcze


testowany

RYS. 6-7 Test Czujnikw tlenu lista czujnikw do testowania. Po zakoczeniu testu wszystkich czujnikw naley
wcisn przycisk ESC.

Po wybraniu z listy czujnika i wciniciu przycisku ENTER wywietli si menu jak na RYS. 6-8. Chcc
rozpocz test naley wybra funkcj 1. Rozpocznij test. Wybranie funkcji 2. Edytuj param.testu umoliwi
edycj i modyfikacj parametrw testu (szczegy: rozdzia 2.3.7.2 Test czujnikw tlenu).
Bank 1 Czujniki 1

s1. Rozpocznij test d


2. Edytuj param.testu

czujnik nie by jeszcze


testowany

RYS. 6-8 Test Czujnikw Tlenu potwierdzenie realizacji procedury.


Dalsza cz procedury realizowana jest identycznie, jak opisana w rozdziale 2.3.7.2 realizacja testu
czujnika tlenu uruchomiona podczas zwykej diagnostyki OBDII/EOBD.

Po wykonaniu testu wszystkich czujnikw naley wcisn przycisk ENTER.

135
6 Procedura SKP
6.7. ETAP 5 - kontrola ukadu aktywacji lampki MIL.
Odpowiedzi na postawione pytanie ( RYS. 6-9) naley udzieli na podstawie obserwacji zestawu wskanikw
na desce rozdzielczej. Jeeli lampka MIL jest zapalona naley wcisn przycisk 1. Jeeli natomiast si nie
wieci - przycisk 2.
Procedura SKP

Kontrola ukadu
aktywacji lampki MIL.
Czy kontrolka MIL jest
w tej chwili aktywna?

1 - TAK
2 - NIE
ESC - przerwij

RYS. 6-9 Widok ekranu podczas realizacji testu ukadu aktywacji lampki MIL.

6.8. Etap 7 - podsumowanie badania.


Ostatnim punktem procedury jest podsumowanie wynikw przeprowadzonych bada ( RYS. 6-10).
W przypadku zakoczenia testu z wynikiem negatywnym istnieje moliwo edycji wynikw czstkowych
procedury w tym celu naley wcisn przycisk NEXT.

Procedura SKP Procedura SKP

Procedura kontrolna SKP Procedura kontrolna SKP


Wynik procedury: Wynik procedury:
POZYTYWNY NEGATYWNY

NEXT szczegy
ENTER zapisz A ENTER zapisz B
ESC wyjcie ESC wyjcie

RYS. 6-10 Ekran podsumowujcy procedur SKP, A z wynikiem POZYTYWNYM, B z wynikiem NEGATYWNYM.

Wcinicie klawisza ENTER spowoduje uruchomienie procedury menadera pliku umoliwiajcej zapis pliku
do pamici AMX550 (szczegy rozdzia 1.8)
Dane zapisane w plikach mog by wyeksportowane do komputera PC i wydrukowane w postaci raportu.

136
5

Procedura SKP
6
6.9. Przykadowy wydruk raportu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU:

Nr rejestracyjny: XWA1234 Typ i model: POLO 1,4


Przebieg [km]: 66 500 Nr silnika: 12XCV78AM891
Nazwa producenta: Volkswagen Nr nadwozia / VIN: WZX340V123CZ

Standard komunikacji diagnostycznej: ISO 9141-2


Adres moduu sterownika(-w) $41
Status/Norma OBD: OBD and OBDII
Ilo czujnikw tlenu: 4 Lokalizacja cz. tlenu: B1S1 : B1S2 : -- : -- : B2S1: B2S2 : -- : --

Zainstalowane monitory pokadowe: Wykonane wszystkie testy systemowe: [ NIE ]


MIS | FUEL | CC | CAT | HCAT | EVAP | AIR | AC | O2S | HO2S | EGR
Zakoczone: tak nie - nie - tak tak nie nie nie tak

Kontrola sygnau czujnikw tlenu: Rezultat testu czujnikw tlenu: [NEGATYWNY]


dane fabr. (nominalne) parametry wyniki
min. max. zmierzone czstkowe____________
Temperatura silnika [C]: 80 - 83 warto w przedziale
Prdko obrotowa [1/min]: 700 900 785 warto w przedziale
Sygna czujnika B1 S1 [mA]: SP -3.0 +3.0 +0.1 warto w przedziale
Prdko obrotowa [1/min]: 700 900 910 warto poza przedziaem
Sygna czujnika B2 S1 [mA]: SP -3.0 +3.0 - nie testowany

(DS czujnik dwustanowy (przeczany), SP czujnik szerokopasmowy)

Test lampki kontrolnej MIL: Wynik testu lampki MIL: [POZYTYWNY]


Systemowy test lampki kontrolnej usterek (MIL): OK. #
dany status lampki kontrolnej usterek (MIL): W.
Rzeczywisty stan lampki kontrolnej usterek (MIL): W.#

Pami usterek: Zarejestrowano kody usterek zwizane z emisj spalin: [TAK]


Liczba zarejestrowanych kodw usterek: 3
($41) P0001 - opis txt1
($41) P0002 - opis txt2
($41) P0003 - opis txt3
Dodatkowe objanienia lub uwagi diagnosty:

WYNIK KOCOWY BADANIA: [ NEGATYWNY ]

Imi, nazwisko i kod diagnosty Piecz i podpis diagnosty:

Jan Kowalski; 1234567890


Przyrzd uyty do badania (producent,nazwa,typ i wersja, nr certyfikatu ITS):
Automex Sp.z o.o., AMX550 wersja 2.5, Certyfikat zgodnoci: WT-ITS 15/28/04
(UWAGA: # - oznacza dane wprowadzone rcznie!) [strona 1/1]
Opis monitorw diagnostycznych: MIS wypadania zaponw; FUEL ukadu paliwowego; CC elementw systemowych; CAT
katalizatora; HCAT grzanego katalizatora; EVAP ukadu odprowadzania par paliwa;
AIR ukadu powietrza wtrnego; AC ukadu klimatyzacji; O2S czujnikw tlenu; HO2S grzanych czujnikw tlenu; EGR ukadu
recyrkulacji spalin
RYS. 6-11 Przykadowy wydruk raportu.

137
6 Procedura SKP

138
Wykaz skrtw i oznacze 7
7. Wykaz skrtw i oznacze
3GR 3-rd Gear 3-ci bieg
4GR 4-th Gear 4-ty bieg
AAC Automatic Air Conditioning Ukad automatycznej klimatyzacji
AAC Auxiliary Air Control Sterowanie dodatkowym powietrzem do kolektora
dolotowego
AAI Air Assist Injection Ukad wtrysku powietrza dodatkowego
AAT Ambient Air Temperature Temperatura powietrza zewntrznego (otoczenia)
AAV Auxiliary Air Valve Zawr dodatkowego powietrza do kolektora dolotowego
ABS Anti-lock Braking System System zapobiegania blokowaniu k przy hamowaniu
(Anti-Block System)
ABV Air Bypass Valve Zawr obejciowy powietrza
A/C Air Conditioning Ukad klimatyzacji
ACC Air Conditioning Clutch Sprzgo kompresora ukadu klimatyzacji
(A/C Clutch)
ACC Activated Carbon Container Zbiornik z wglem aktywnym (pochaniacz par paliwa)
ACC Adaptive Cruise Control System regulacji prdkoci jazdy i utrzymania
bezpiecznego odstpu
ACL Air Cleaner (Air Filter) Filtr oczyszczania powietrza
ACP Air Conditioning Pressure Cinienie w ukadzie klimatyzacji
ACT Air Charge Temperature Czujnik temperatury powietrza w kanale dolotowym
A/D Analog to Digital Converter Przetwornik analogowo/cyfrowy
A/D Auto Drive Ukad kontroli prdkoci jazdy
AFR (A/F Ratio) Air/Fuel Ratio Wagowy stosunek powietrza do paliwa
AFS Air Flow Sensor Przepywomierz powietrza
AIR Secondary Air Injection Ukad wtrysku powietrza wtrnego
AP Accelerator Pedal Peda gazu/przypieszenia
APP Sensor Accelerator Pedal Position Sensor Czujnik pooenia pedau przypieszenia
ARS Anti-Roll Stabilisation Stabilizacja przechyw bocznych nadwozia
ASC Anti Slip Control Kontrola anty-polizgowa
ASMS Automatic Stability Management System -> ESP
ASR Acceleration Slip Regulation Ukad zapobiegajcy polizgowi k podczas ruszania
AT (A/T) Automatic Transmission Przekadnia automatyczna
Automatic Transaxle automatyczna skrzynia biegw
ATC Automatic Transmission Control Automatyczna zmiana przeoenia
ATCS Active Torque Control System Aktywny ukad regulacji momentu obrotowego
ATDC After Top Dead Center Za grnym zwrotnym pooeniem (toka)
ATF Automatic Transmission Fluid Olej do przekadni hydrokinetycznych w automatycznych
skrzyniach biegw
ATI Advanced Turbo intercooling Turbodoadowanie z chodzeniem powietrza
doadowania
AWD All Wheel Drive -> F4WD
AXOD Automatic Transaxle Overdrive Przekadnia przyspieszajca (nadbieg) automatycznej
skrzyni biegw
B+ Battery Positive Voltage Dodatnie napicie akumulatora
BARO Sensor Barometric Pressure Sensor Czujnik cinienia atmosferycznego
(Altitude Sensor) (czujnik wysokoci n.p.m.)
BDC Bottom Dead Center Dolny martwy punkt toka
BID Breakerless Inductive Discharge Bezstykowy ukad zaponowy
BOO Brake On/Off Switch Przecznik w./wy. hamulca
BP Barometric Pressure Sensor Czujnik cinienia barometrycznego
BPP Brake Pedal Position Sensor Czujnik pooenia pedau hamulca
BTDC Before Top Dead Center przed grnym zwrotnym poozeniem (toka)
BTS Battery Temperature Sensor czujnik temperatury akumulatora
CAC Charge Air Cooler (Intercooler) chodnica powietrza doadowujcego
CAN Controller Area Network Nazwa jednego ze standardw pokadowej sieci
komunikacyjnej
CANP Canister Purge solenoid Solenoid zaworu oczyszczania kanistra (zbiornika
paliwa)
CARB, ARB California Air Resource Board Kalifornijska Rada ds. Zasobw Powietrza
CARB Carbulator Ganik klasyczny lub nowoczesny, sterowany
pneumatycznie lub elektronicznie
CAT Catalyst Katalizator

139
7 Wykaz skrtw i oznacze
CCD Chrysler Collision Detection Nazwa systemu (protokou) komunikacji szeregowej
firmy Chrysler
CCM Cluster Control Module
CCS, CC Cruise Control System System kontroli prdkoci jazdy
CCP Charcoal Canister Purge Ukad kontroli (oczyszczania) par paliwa
CDI Common Rail Direct Injection Technika wtrysku bezporedniego w silnikach
wysokoprnych z tzw. wsplnym kolektorem
wtryskowym (Common Rail) (Mercedes)
CEL Check Engine Light Lampka kontrolna Check Engine
CES Clutch Engage Switch Przecznik zaczenia sprzga
CFI, CFIS Continuous Fuel Injection System System cigego wtrysku paliwa
CHT Cylinder Head Temeprature Temperatura gowicy cylindra
CI, CI-Engine Compression Ignition Engine Silnik z zaponem samoczynnym (ZS)
CID Sensor Cylinder Identification Sensor Czujnik identyfikacji cylindra
CIS Cylinder Identification Signal Sygna identyfikacji cylindra
CIS Continuous Injection System -> CFI
CKP Crankshaft Position Pooenie wau korbowego
CKT Circuit Obwd (elektryczny)
CL, C/L, CLO Closed Loop Sterowanie w zamknitej ptli sprzenia zwrotnego
CLV Calculated Load Value -> LOAD
CMP Camshaft Position Pooenie waka rozrzdu
CMP Sensor Camshaft Position Sensor Czujnik pooenia waka rozrzdu
(Hall Sensor/Hall Generator) (czujnik/generator Halla)
CNG Compressed Natural Gas Sprony gaz ziemny
CO Carbon Monoxide Tlenek wgla
CO2 Carbon Dioxide Dwutlenek wgla
CO FT CO Fuel Trim Adjustment Ustawianie zawartoci tlenku wgla CO (korekcja skadu
Adjustment (CO Adjustment) mieszanki)
CPG Compressed Petroleum Gas Sprony gaz propan-butan
CPP Switch Clutch Pedal Position Switch Przecznik pooenia pedau sprzga
CPU Central Processing Unit Centralna jednostka obliczeniowa (procesor)
CSI Cold Start Injector (Cold Start Valve) Wtryskiwacz dodatkowego paliwa podczas zimnego
rozruchu silnika
CSSA Cold Start Spark Advance System Regulacja wyprzedzenia zaponu przy zimnym rozruchu
silnika
CTP Switch Closed Throttle Position Switch (Idle Przecznik pozycji zamknitej przepustnicy (bieg
Switch) jaowy)
CTS Coolant Temperature Sensor Czujnik temperatury pynu chodzcego
CVS Constant Volume Sampler (Constant Staa objto prbki (ukad rozrzedzajcy spaliny
Volume Sampling) powietrzem o staym nateniu przepywu)
CVT Continuously Variable Transmission Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegw (o cigej
zmianie przeoenia)
DDM Driver's Door Module Modu/sterownik drzwi kierowcy
DEKRA Deutsche Kraftfarzeug- Niemieckie Stowarzyszenie Nadzoru Pojazdw
berwachungsverein Mechanicznych
DFCO Deceleration Fuel Cutoff Odcinanie dopywu paliwa przy hamowaniu silnika
DFI Direct Fuel Injection Wysokocinieniowy bezporedni wtrysk paliwa lekkiego
(DI) (Direct Injection) do cylindra (dotyczy silnikw ZI)
DI Distributor Ignition System zaponu rozdzielaczowego
(Hall Sensor Ignition)
DICS Dual Intake Control Solenoid Elektromagnetyczny regulator dugoci kolektora
dolotowego
DIS Distributorless Ignition Bezrozdzielaczowy ukad zaponowy
System
DIS Digital Idle Stabilization /Stabilizer/ Cyfrowa stabilizacja obrotw biegu jaowego
DLC Data Link Connector Zcze transmisji danych
(Diagnostic Connector) (zcze diagnostycze)
DMM Digital Multimeter Multimetr (miernik) cyfrowy
DMP Dolny martwy punkt (toka)
DOHC Double Over Head Camshaft Dwa waki rozrzdu w gowicy
DPC, Dynamic PC Dynamic Pressure Control Dynamiczna regulacja cinienia
DRL Daylight Running Lights wiata jazdy dziennej
DSC Dynamic Stability Control ->ESP
DSI Distributor Semiconductor Ignition Zapon pprzewodnikowy z rozdzielaczem
DSP Digital Signal Processor Procesor Sygnaowy

140
Wykaz skrtw i oznacze 7
DTC Diagnostic Trouble Code Diagnostyczny kod usterki (kod bdu)
(Fault Code, Flash Code)
DTC Memory Diagnostic Trouble Code Memory (FaultPami diagnostycznych kodw usterek (pami
Memory) bdw)
DTM Diagnostic Test Mode Diagnostyczny tryb testowy
DVOM Digital Volt/Ohm Meter Cyfrowy woltomierz/omomierz (miernik)
EAS Electronically Assisted Steering Elektroniczne wspomaganie ukadu kierowniczego
EBCM Electronic Brake Control Module Elektroniczny modu sterujcy ukadu hamulcowego
EBTCM Electronic Brake and Traction ControlElektroniczny modu sterujcy ukadu hamulcowego i
Module jezdnego
EBM Electronic Brake Management System sterujcy rozkadem siy hamowania
EBD Electronic Brake Force Distribution Zapobiega nadmiernemu hamowaniu k tylnych, zanim
zacznie dziaa ABS, lub gdy ABS jest niesprawny
EC4WD Electronically Controled Elektroniczne sterowanie napdem czterech k
4 Whell Drive
EC4WS Electronically Controled Elektroniczne sterowanie skrtem czterech k
4 Whell Steering
ECA Electronic Control Assembly Zesp elektronicznego sterowania (procesor/komputer)
ECL Engine Coolant Level Poziom pynu chodz. silnika
ECM Electronic Control Module Elektroniczny modu sterujcy
(Engine Control Module) (sterownik silnika)
ECT Engine Coolant Temperature Temperatura pynu chodzcego silnika
ECU Electronic Control Unit -> ECM
(Engine Control Unit)
ECVT Electronically Controlled Continuously -> CVT
Variable Transmission
EDC, EDCS Electronic Diesel Control System Elektroniczne sterowanie wtryskiem w silnikach
wysokoprnych (ZS)
EDIS Electronic Digital Ignition System Elektroniczny cyfrowy system zaponowy
EDL Electronic Differential Lock Gdy przyczepno dla poszczeglnych k napdzanych
jest zmienna, umoliwia przyspieszanie bez polizgu
poprzez przyhamowanie koa, ktre pierwsze zaczyna
si zbyt szybko obraca
EEC Electronic Engine Control Elektroniczne sterowanie silnikiem
EECS, ECS Exhaust Emission Control System System kontroli emisyjnoci spalin
EEPROM Electrically Erasable/ Programable Elektrycznie kasowalna/programowalna pami staa
Read-Only Memory (tylko do odczytu)
EFE Early Fuel Evaporation Wczesne odparowanie paliwa
(Cold start enrichment)
EFI Electronic Fuel Injection Elektroniczny wtrysk paliwa
EGO Exhaust Gas Oxygen Sensor Czujnik tlenu w spalinach
EGR Exhaust Gas Recirculation Ukad recyrkulacji gazw spalinowych
EGRC Exhaust Gas Recirculation ControlSolenoid lub system sterujcy ukadu EGR
solenoid/system
EGRT Exhaust Gas Recirculation Temperature Temperatura w ukadzie recyrkulacji spalin
EGRS EGR Sensor Czujnik ukadu EGR
EGRV Exhaust Gas Recirculation VentSolenoid lub system wentylacji ukadu EGR
solenoid/system
EIS, EI System Electronic Ignition System Zapon elektroniczny
(Distributorless Ignition) (bezrozdzielaczowy ukad zaponowy)
EOBD European On Board Diagnostic Europejski system diagnozowania pokadowego
(przepisy dotyczce pojazdw w Europie)
EOP Engine Oil Pressure Cinienie oleju silnika
EOS Exhaust Oxygen Sensor Czujnik tlenu w spalinach (sonda Lambda)
EOT Egine Oil Temperature Temperatura oleju silnika
EPA Environment Protection Agency Urzd Ochrony rodowiska w USA
EPC Electronic Pressure Control Ukad elektronicznego sterowania cinienia
EPROM Erasable Programmable Read OnlyKasowalna programowalna pami staa (tylko do
Memory odczytu)
EPS Electric Power Steering Elektryczne wspomaganie uk. kierowniczego
EPT EGR Pressure Transducer Przetwornik cinienia ukadu EGR
ESO Engine Shutoff Solenoid Solenoid wyczania silnika
ESP Electronic Stability Programm Ukad stabilizacji toru jazdy
EST Electronic Spark Timing Elektroniczne sterowanie zaponem
ETC Electronic Throttle Control Elektroniczne sterowanie przepustnic

141
7 Wykaz skrtw i oznacze
ETC Electronic Transmission Control Elektroniczne sterowanie ukadu napdowego
ETS Electronic Traction System Elektroniczny system jezdny
(Enhanced Traction System) (udoskonalony system jezdny)
EVAP Evaporative Emissions Control System Ukad kontroli odparowania paliwa
EVAP PR Valve Evaporative Pressure Relief Valve Zawr nadmiarowy cinieniowy ukadu EVAP
EVP EGR Position sensor Czujnik pooenia ukadu EGR
EVR EGR Valve Regulator Regulator zaworu ukadu EGR
F4WD Full Time Four Wheel Drive rodzaj napdu stosowanego na cztery koa bez
(All Wheel Drive) moliwoci odczenia napdu z jednej osi, lub
wczenia blokady mechanizmw rnicowych
FC Engine Coolant Fan Control Sterowanie wentylatora chodz. silnika
(Radiator Cooling)
FI Fuel Injection, Fuel Injector wtrysk paliwa, wtryskiwacz paliwa
FID Flame Ionization Detector Detektor jonizacji pomienia
FIRE Fully Integrated Robotized Engine silnik w peni montowany przez roboty
FP Fuel Pump Pompa paliwa
FPM, FP-M Fuel Pump Monitor Ukad nadzorujcy (monitor) pompy paliwa (w module
PCM)
FPR, FP Relay Fuel Pump Relay przekanik pompy paliwa
FRZF Freeze Frame Ramka zamroona (parametry pracy zapamitane w
chwili wystpienia usterki)
FT Fuel Trim (Fuel Metering) Regulacja skadu mieszanki (dozowanie paliwa)
FTS Fuel Pump Temerature Sensor Czujnik temperatury pompy paliwa (Ford)
FWD Front Wheel Drive Napd na przednie koa
GCM Governor Control Module modu sterujcy regulatora cinienia (Chrysler)
(Governor Control Unit)
GDI Gasoline Direct Injection Silnik benzynowy z bezporednim wtryskiem paliwa do
komory spalania
GEN Generator Generator, alternator
GMP Grny martwy punkt (toka)
GND, GRND Ground Masa (elektryczna)
GOV Governor -> GCM
HC Hydrocarbons Wglowodory
HDI High Pressure Diesel Injection Technika wtrysku bezporedniego w silnikach
wysokoprnych z tzw. wsplnym kolektorem
wtryskowym (Common Rail)
(Peugeot-Citroen)
HDV Heavy Duty Vehicle Ciki pojazd samochodowy
HEGO Heated Exhaust Gas Oxygen Grzany czujnik tlenu w spalinach
HEGOG HEGO Ground circuit Obwd masy grzanego czujnik tlenu
HO2S Heated Oxygen Sensor Grzany czujnik tlenu w spalinach
HRPMCO High RPM Fuel Cutoff Odcinanie dopywu paliwa przy zbyt wysokiej prdkoci
obrotowej silnika
HSC High Speed Combustion (rodzaj silnika)
HUEGO Universal Heated Exhaust Gas Oxygen Szerokopasmowy, grzany czujnik tlenu
HVAC Climate Control Panel Panel sterowania ukadu klimatyzacji
IAC Idle Air Control (Bypass Air, Idle Sterowanie dopywem powietrza biegu jaowego
Stabilisation System)
IACV Idle Air Control Valve Zawr regulacji iloci powietrza ukadu IAC
IAC Valve (Idle Stabilizer Valve) (zawr stabilizacji biegu jaowego)
IA Duct Intake Air Duct (Air Intake Hose) Przewd/w dolotowy powietrza (zasysanego)
IAT Intake Air Temperature Temperatura powietrza wlotowego (zasysanego)
ICM Ignition Control Module Modu sterowania zaponem
IDM Ignition Diagnostic Monitor Ukad nadzorujcy (monitor) zaponu
IFI, IDI Indirect Fuel Injection Wtrysk poredni (dotyczy silnikw ZS)
IFS Independent Front Suspension Niezalene przednie zawieszenie
IGC Ignition Coil Cewka zaponowa
IGN Ignition system or circuit System lub obwd zaponowy
IIA Integrated Ignition Assembly Zintegrowany ukad zaponowy
IM, I/M Inspection and Maintenance Inspekcja i utrzymanie / serwis
IMA Idling Mixture Adjustment Regulacja skadu mieszanki biegu jaowego
INJ Injection / Injection Wtrysk / wtryskiwacz
IPC Instrument Panel Cluster Zesp panelu instrumentw (deska rozdz.)
IPR Injection Pressure Regulator Regulator cinienia wtrysku
IPW Injector Pulse Width Czas otwarcia wtryskiwacza

142
Wykaz skrtw i oznacze 7
IRS Independent Rear Suspension Niezalene tylne zawieszenie
ISS Intermediate Shaft Speed sensor Czujnik prdkoci wau poredniego (skrzyni A/T)
ITC Intake Air Temperature Compensating Zawr kompensacyjny temperatury powietrza
Valve dolotowego
ITV, Intake Manifold Tuning Valve Zawr regulujcy objto kolektora dolotowego
IMT Valve (Intake Manifold Change-over)
IVC Intake Valve Closing Zamknicie zaworw dolotowych
IVO Intake Valve Opening Otwarcie zaworw dolotowych
ISC, ISCE Idle Speed Control (Electronic) Elektroniczna kontrola prdkoci obrotowej biegu
jaowego
ISO International StandarizationMidzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
Organization
ITS Idle Tracking Switch Przecznik ledzenia/utrzymywania biegu jaowego
JTD UniJet Turbo Diesel Technika wtrysku bezporedniego w silnikach
wysokoprnych z tzw. wsplnym kolektorem
wtryskowym (Common Rail) (Fiat)
KAM Keep-Alive Memory Pami nieulotna (podtrzymywana bateryjnie)
KAPWR Keep-Alive Power Zasilanie pamici nieulotnej
KCS Knock Control System Ukad kontroli spalania stukowego
KOEC Key On, Engine Cranking Tryb pracy: zapon wczony, silnik startuje
KOEO Key On, Engine Off Tryb pracy: zapon wczony, silnik wyczony
KOER Key On, Engine Running Tryb pracy: zapon wczony, silnik pracuje
KPH Kilometers Per Hour Kilometry na godzin [km/h]
KS, KNK Knock Sensor Czujnik spalania stukowego (detonacyjnego)
LDA Idle Speed Increase Zapobiega utracie przyczepnoci k napdzanych
wystpujcej przy gwatownym zdjciu nogi z gazu, gdy
efekt hamowania silnikiem jest zbyt silny
LDP Leak Detection Pump Pompa wykrywania nieszczelnoci (w ukadzie EVAP)
LEGO Linear Exhaust Gas Oxygen Czujnik tlenu szerokopasmowy (cigy)
LNG Liquified Natural Gas Cieky gaz ziemny
LOAD Calculated Load Value Obliczona/oszacowana warto obcienia
LPG Liquified Petroleum Gas Cieky gaz propan-butan
LTFT Long Term Fuel Trim Dugookresowa korekta skadu mieszanki
Long Term FT
MAT Manifold Air Temperature Temperatura powietrza w kolektorze dolotowym
MAP Manifold Absolute Pressure Cinienie (absolutne) w kolektorze dolotowym
MAF Mass Air Flow Masowy przepyw powietrza
MC Mixture Control Regulacja skadu mieszanki
MCU Microprocessor Control Unit Mikroprocesorowa jednostka sterujca
MDP Manifold Differential Pressure Rnica cinie w kolektorze dolotowym
(Intake Manifold Differential Pressure)
MFA Multi Function Analyzer Komputer pokadowy; na ekranie umieszczonym na
desce rozdzielczej wywietlane s informacje np.:
godzina, prdko rednia, spalanie chwilowe oraz
rednie, temp. oleju itp. (VW)
MFI Multi-port Fuel Injection System wielopunktowego wtrysku paliwa
(Multi-point Fuel Injection)
MIC Mechanical Instrument Cluster Zesp instrumentw/przyrzdw mechanicznych (firma
Chrysler)
MIL Malfunction Indicatior Light (OBD Lamp,Lampka kontrolna usterek (wskanik uszkodze
Exhaust Warning Lamp, Check Enginezwizanych z emisj spalin)
Light, SES Service Engine Soon)
MIL Multifunction Indicator Lamp Wielofunkcyjna lampka wskanikowa (kontrolna)
MLP Sensor Manual Lever Position Sensor Czujnik pooenia dwigni rcznej skrzyni biegw
MON (LOM) Motor Octane Number Liczba oktanowa okrelana metod silnikow
MOP Metering Oil Pump Pompa dozowania oleju (Ford)
MPFI Multi-Port Fuel Injection Wielopunktowy niskocinieniowy sekwencyjny wtrysk
paliwa
MPH Miles Per Hour Mile na godzin (prdko jazdy)
MSR Engine Drag Torque regulation -> LDA
MST Manifold Surface Temperature Temepratura powierzchni (cian?) kolektora dolotowego
(Intake Manifold Surface Temp.)
MT, M/T Manual Transmission Skrzynia biegw sterowana rcznie
MVZ Manifold Vacuum Zone Strefa/zakres podcinienia kolektora dolotowego
(Intake Manifold Vacuum Range)

143
7 Wykaz skrtw i oznacze
NCTPS Non-Contact Throttle Position Sensor Bezstykowy czujnik pooenia przepustnicy
NOx Nitrogen Oxides Tlenki azotu
NTC Negative Temperature Coefficient Ujemny wspczynnik temperaturowy czujnika
temperatury. w ktrym ze wzrostem temp. maleje
oporno elementu
NVRAM Non-Volatile Random Access Memory Nieulotna pami o dostpie swobodnym (do zapisu i
odczytu)
O2S Oxygen Sensor (O2 Sensor) Czujnik tlenu (sonda lambda)
OBD On-Board Diagnostic Pokadowy system diagnozowania
OBD I On-Board Diagnostics I Pojazdowa diagnostyka pokadowa system I; metody
diagnostyki pokadowej stosowanej przez producentw
w celu wykrycia niesprawnoci systemu E/E do roku
1996 w USA i do roku 2000 w Europie
OBD II On-Board Diagnostics II Pojazdowa diagnostyka pokadowa system II;
pokadowa diagnostyka emisyjna pojazdw (norma
wprowadzona w USA przez EPA majca na celu
wykrywanie emisyjnie krytycznych uszkodze pojazdw
we wczesnej fazie ich rozwoju)
OBD III On-Board Diagnostics III Pojazdowa diagnostyka pokadowa system III; zesp
metod i rodkw telemetrycznego wykrywania
uszkodze emisyjnych pojazdw w czasie ich normalnej
pracy
OBM On Board Measurement Pokadowy system pomiarowy
OC, Oxicat Oxidation Catalytic Converter (Oxidation Utleniajcy konwerter katalityczny
Catalyst)
ODS Overdrive Drum Speed Prdko bbna nadbiegu (przekadni przypieszajcej)
OHC Overhead Camshaft Waek rozrzdu w gowicy
OHV Overhead Valve System Ukad rozrzdu z wakiem rozrzdu w gowicy
OL, O/L Open Loop Sterowanie w otwartej ptli sprzenia zwrotnego
ON Octane Number Liczba oktanowa
OSS Output Shaft Speed sensor Czujnik prdkoci obrotowej wau wyjciowego (skrzyni
A/T)
Output DTM Output Diagnostic Test Mode (Final Tryb testu diagnostycznego elementw wyjciowych
Element Analysis, Output Check (kocowych)
Diagnosis)
OWK Stopnie obrotu wau korbowego
PAIR Pulsed Secondary Air Injection Impulsowy ukad wtrysku powietrza wtrnego
PATS Passive Anti-Theft System Pasywny system anty-kradzieowy
PCM Powertrain Control Module Modu sterowania zespoem napdowym
PCV Positive Crankcase Ventilation System przewietrzania skrzyni korbowej
PCV Breather Positive Crankcase Ventilation Valve Zawr systemu przewietrzania skrzyni korbowej
(Crankcase Breather)
P/ES Performance/Economy Switch Przecznik pracy wydajnej/ekonomiczej automatycznej
skrzyni biegw
PFE Pressure Feedback EGR (sensor or Czujnik lub obwd sprzenia zwrotnego cinienia
circuit) ukadu recyrkulacji spalin
PNP Switch Park/Neutral Position Switch (Neutral Przecznik pozycji Park/Neutral skrzyni biegw
Safety Switch)
PRC Pressure Regulator Control Sterowanie regulatorem cinienia paliwa
PSP, PSS Power Steering Pressure Cinienie wspomagania ukadu kierowniczego
PSPS Power Steering Pressure Switch/Sensor Przecznik/czujnik cinienia wspomagania ukadu
kierowniczego
PRNDL Park/Reverse/Neutral/Drive/Low -> TR
PROM Programmable Read Only Memory Programowalna pami staa (tylko do odczytu)
PSOM Programable Speedometer Odometer Programowalny modu prdkociomierza i licznika
Module przebiegu
PWM Pulse Width Modulation Modulacja szerokoci impulsu
RAM Random Access Memory pami o dostpie swobodnym (do zapisu i odczytu), po
wyczeniu zasilania dane gin
RDS Radio Data System system przesyania informacji drog radiow
ROM Read Only Memory Pami staa (tylko do odczytu)
RON (LOR) Research Octane Number Liczba oktanowa okrelana metod badawcz
RPM Revolutions Per Minute (Engine Speed) Obroty silnika na minut (prdko obrotowa)
RWD Rear Wheel Drive Napd na tylne koa
QDM Quad Driver Module Specjalizowany ukad sterujcy wtryskiwaczami

144
Wykaz skrtw i oznacze 7
QOHC Quadruple Over Head Camshaft Silnik widlasty z dwoma wakami rozrzdu w kadej
gowicy
S4WD Selectable Four Wheel Drive Rodzaj napdu na cztery koa z moliwoci odczenia
napdu z jednej osi
SACV Secondary Air Control Valve Zawr kontroli powietrza wtrnego
SAE Society of Automotive Engineers Stowarzyszenie Inynierw Samochodowych w USA
SAI Secondary Air Injection -> AIR
SC Spark Control Ustawianie kta wyprzedzenia zaponu
SC Supercharged engine Silnik doadowany (z doadowaniem)
(G-Charger)
SCB Supercharger Bypass Zawr/przewd obejciowy turbosprarki
SCP Standard Corporate Protocol Protok komunikacji szeregowej (firma Ford)
SDM Sensing Diagnostic Module Modu (sterownik) pomiarowo-diagnostyczny
SES LIGHT Service Engine Soon Light lampka kontrolna SES
SFI Sequential Multiport Fuel Injection Sekwencyjny wtrysk paliwa
SHIFT LIGHT Lmpka kontrolna skrzyni biegw
SI, SI-Engine Spark Ignition Engine Silnik z zaponem iskrowym (ZI)
SIL Shift Indicator Light Lampka kontrolna przeoenia
SKIM Smart Key Immobilizer Module Nazwa ukadu immobilizera
SOHC Single Over Head Camshaft Silnik z jednym wakiem rozrzdu w gowicy
SOI Start of Injection Pocztek wtrysku
SOL Solenoid Cewka, uzwojenie
SPI Single Point Injection Jednopunktowy niskocinieniowy wtrysk paliwa do
kolektora dolotowego
SPOUT Spark Output Signal Sygna wyjciowy zaponu
SRI Service Remainder Indicator Lampka kontrolna okresowego przegldu serwisowego
(Service Remainder Light)
SRS Supplemental Restraint System Poduszki powietrzne (airbag)
SRT System Readiness Test Test gotowoci systemu
ST Scan Tool Przyrzd diagnostyczny, tester, skaner
STFT Short Term Fuel Trim Krtkookresowa korekta skadu mieszanki
Short Term FT
TAC Module Throttle Acuator Control Module Modu sterujcy nastawnika przepustnicy
TACH Tachometer Szybkociomierz
TB Throttle Body (Throttle Valve Housing) Korpus przepustnicy (osona/obudowa zaworu
przepustnicy)
TBI Throttle Body Fuel Injection System wtrysku paliwa za przepustnic
(Mono-Motronic)
TC Turbocharging / Turbocharger Turbodoadowanie / turbosprarka
TCA Turbocharging and Aftercooling Turbodoadowanie z chodzeniem powietrza
doadowanego
TCC Torque Converter Clutch Sprzgo przemiennika momentu
TCCP Torque Converter Clutch Pressure Cinienie sprzga przemiennika momentu
TCI Turbocharging and Intercooling -> TCA
TCIL Transmission Control Indicator Lamp Lampka kontrolna ukadu napdowego (skrzyni biegw)
TCM Transmission Control Module Elektroniczny modu sterujcy skrzyni biegw
TCO Coolant temperature Temperatura czynnika chodzcego
TCS, TRC Traction Control System System kontroli przeniesienia siy napdowej na koa
samochodu
TCS Torque Control System System sterowania momentem obrotowym
TCU Throttle Control Unit Mudu sterowania przepustnic
TDC Top Dead Center Grny martwy punkt toka
TFP Transmission Fluid Pressure Cinienie cieczy przekadniowej
TFT Transmission Fluid Temperature Temperatura cieczy przekadniowej
THS Transmission Hydraulic Switch Przecznik hydraul. ukadu napdowego
TOCS Throttle Opener Control System System kontroli otwarcia przepustnicy
TOT Transmission Oil Temperature Temperatura oleju skrzyni biegw
TP Throttle Position Pooenie przepustnicy
TPS, Throttle Position Sensor Czujnik pooenia przepustnicy, potencjometr
TP Sensor (Throttle Potentiometer) przepustnicy
TP Switches Throttle Position Switches Przeczniki pooenia przepustnicy
(Throttle Switches)
TR Transmission Range Zakres pracy uk.napdowego (skrzynia A/T)
(PRNDL / Driving Range) (Park/Reverse/Neutral/Drive/Low)
TSS Transmission Speed Sensor Czujnik prdkoci skrzyni biegw

145
7 Wykaz skrtw i oznacze
TSS Turbine Shaft Speed sensor Czujnik prdkoci wau turbiny (skrzyni A/T)
TTS Transmission Temperature Przecznik lub czujnik temperatury skrzyni biegw
Sensor/Switch
TV Technischer berwachungsverein Stowarzyszenie nadzoru technicznego w Niemczech
TVSV Thermostatic Vacuum Switching Valve -> TVV
TVV Thermal Vacuum Valve (Thermo- Termostatyczny zawr przecznikowy podcinienia
Vacuum Switch)
TWC Three Way Catalyst Katalizator potrjnego dziaania
TWC+OC Three Way + Oxidation Catalytic Katalizator potrjnego dziaania i utleniajcy
Converter
UART Universal Asyncronous Reciever Uniwersalny asynchroniczny nadajnik-odbiornik
Transmitter (sterownik transmisji szeregowej)
UEGO Universal Exhaust Gas Oxygen Sensor Uniwersalny czujnik poziomu tlenu w spalinach
(dwustanowy)
UHEGO Universal Heated Exhaust Gas Oxygen Uniwersalny grzany czujnik poziomu tlenu w spalinach
Sensor (dwustanowy)
VAF Volume Air Flow Objtociowy przepyw powietrza
VBATT Vehicle Battery Voltage Napicie akumulatora
VCM Vehicle Control Module Centralny modu sterowania pojazdem
VCT Variable Camshaft Timing Ukad zmiennej regulacji waka rozrzdu
VC/V Vacuum Cut Valve Zawr redukcji podcinienia
VE Volumetric Efficiency Sprawno wolumetryczna
VFT Variable Flow Turbocharger Turbosprarka o zmiennym przepywie
VGT Variable Geometry Turbocharger Turbosprarka o zmiennej geometrii
VIS, VGIS Variable Geometry Intake System Ukad dolotowy o zmiennej geometrii
VIN Vehicle Identification Number Numer identyfikacyjny pojazdu
VLCM Variable Load Control Module Modu sterowania zmiennym obcieniem (firma Ford)
VMV Vapor Management Valve Zawr zarzdzania/sterowania odparowania
VOM Analog Volt/Ohm Meter Analogowy woltomierz/omomierz (miernik)
VPW Variable Pulse Width zmienna szeroko impulsu
VR Voltage Regulator Regulator napicia
VREF Voltage Reference Napicie referencyjne (napicie odniesienia)
VS Vehicle Speed Prdko pojazdu
VSA Vehicle Stability Assist ->ESP
VSC Vehicle Stability Control ->ESP
VSC Vehicle Speed Control (sensor or signal) Czujnik lub sygna ukadu sterowania prdkoci
pojazdu
VSS Vehicle Speed Sensor Czujnik prdkoci liniowej pojazdu (prdkoci jazdy)
(Road Speed Sensor/Sender)
VTD Vehicle Theft Deterrent Ukad anty-kradzieowy
VTEC Variable Valve Timing and Lift Electronic Elektroniczne sterowanie czasem otwarcia i wzniosem
Control zaworw
VVT Variable Valve Timing Zmienna regulacja czasw otwarcia zaworw
WAC Wide Open Throttle A/C Cutout Odczanie ukadu klimatyzacji przy szeroko otwartej
przepustnicy (maks. obicieniu)
WOT Wide Open Throttle (Full Load, Full Szeroko otwarta przepustnica (maksymalne obcienie)
Throttle)

146
Certyfikat 8

8. Certyfikaty

147
8 Certyfikat

Deklaracja zgodnoci odnonie Dyrektywy Rady


2004/108/WE (EMC)
Declaration of Conformity appropriate to the Directive 2004/108/WE (EMC)

My, niej podpisani (producent):


We, the undersigned (manufacturer):

Nazwa firmy: AUTOMEX Sp. z o.o.


Company name
Adres: ul. Marynarki Polskiej 55D, 80-557 Gdask
Address
Kraj: Polska
Country
Telefon / fax: +48 585220620
Phone / Fax number
Adres e-mail: automex@automex.pl
e-mail

niniejszym deklarujemy ponoszc za to pen odpowiedzialno, e ponisze urzdzenie:


hereby declare under our sole responsibility that the product listed below:
Nazwa urzdzenia: Czytnik informacji diagnostycznych OBDII/EOBD
Product name
Typ: AMX550
Type name

do ktrego odnosi si niniejsza deklaracja, jest zgodne z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w :


to which this declaration relates, is in conformity with the essential requirements of:

Wymagania zasadnicze Normy


Essential requirements Standards

PN-EN 61000-4-2:2011
Dyrektywie 2004/108/WE
PN-EN 61000-4-3:2007+A1:2008+A2:2011
EMC
PN-EN 55022:2013

Gdask, 10/05/2013 Jan Piczak


.........................................................
Osoba odpowiedzialna:
Name of responsible person

148
Notatki

149