Vous êtes sur la page 1sur 2

Sprawdzian

Woda i roztwory wodne

IMI I NAZWISKO: ......... KLASA: .

1. Wybierz do czego zaley szybko rozpuszczania si substancji:


a) gsto substancji
b) mieszanie
c) aktywno chemiczna
d) temperatura
e) rozrobnienie substancji
f) rodzaj substancji

2. Zaproponuj dwie metody otrzymania roztworu nasyconego dwutlenku wgla.


.
.
.

3. Przyporzdkuj do definicji odpowiednie pojcia:


a) liczba substancji ktr mona rozpuci w danej temperaturze w rozpuszczalniku aby otrzyma
roztwr nasycony - ..............
b) roztwr w ktrym mona nadal rozpuci dan substancj - ..............
c) roztwr o rednicy czsteczek od 10-9 do 10-7 - ..............
d) roztwr w ktrym masa substancji jest znaczna - ..............
roztwr nienasycony,roztwr waciwy, roztwr stony, roztwr rozcieczony, ukad koloidalny,
emulsja, zawiesina, roztwr nasycony, rozpuszczalno
4. Napisz, czy w wodzie rozpuszcz si dane substancje i czemu tak si dzieje:
a) benzyna - ..............
b) etanol - ..............
.
.
.

5. Oblicz, ile gramw siarczanu(VI) miedzi(II) CuSO4 naley rozpuci w 400g wody, aby
otrzyma roztwr nasycony tej soli w 40oC.
.
.
.
.

6. Rozpuszczono 50g azotanu(V) potasu w 200g wody. Oblicz stenie otrzymanego roztworu.
.
.
.
.

7. Oblicz ile wodorotlenku sodu naley doda do 400g wody eby otrzyma 20% roztwr tego
zwizku chemicznego.
.
.
.
.

8. Zmieszano 300g 40% roztworu kwasu siarkowego(VI) z roztworem tego samego zwizku o
masie 250g zawierajcym 40g substancji rozpuszczonej. Oblicz stenie otrzymanego
roztworu.
.
.
.
.
.
.

9. Do roztworu o objtoci 340cm3 dodano 140g wody. Oblicz stenie otrzymanego roztworu.
Gsto tego roztworu wynosi 2830 g/dm3.
.
.
.
.
.
.

Vous aimerez peut-être aussi