Vous êtes sur la page 1sur 1

na wynos

DOPENIACZ Genitive

Fill in the gaps.

pytania po przyimkach, wyraeniach przyimkowych i przyswkach


5+ bez Pij kaw bez cukru.
Kogo? Czego?
............................................................. dla Mam co dla ciebie.
N do Wieczorem id do kina.
informacje NEGATIO
dookoa Podr dookoa wiata.
koo/obok Mieszkam obok stacji benzynowej.
The Genitive Case is used generally to express the negation, mimo Dzi jest zimno mimo soca.
the possession, the absence of somebody or something, the
naprzeciw(ko) Naprzeciwko sklepu jest bank.
quantities (duo, mao, kilka...), the wishes and needs. There are
other situations where the Genitive is required: od(e) Ten list jest od niej.
.............................................................................................................. okoo/koo Naprzeciwko sklepu jest poczta.
Daty: 10-ego marca 199o-ego roku
.............................................................................................................. (o)prcz Wszyscy oprcz mnie widzieli ten film.
Opakowania: paczka kawy, puszka piwa
..............................................................................................................
Naczynia: talerz zupy, szklanka mleka podczas Schudam podczas urlopu.
..............................................................................................................
Miary: metr tapety, kilogram cukru poniej To by chwyt poniej pasa.
..............................................................................................................

Numery 5,6,7+...: pi lat, sze jajek
..............................................................................................................
powyej Temperatura powyej trzydziestu stopni.
spod Towar spod lady.
spomidzy Spomidzy kamieni wyszed limak.
po czasownikach spord Spord piw najbardziej lubi Tyskie.
spoza/zza Adam wyszed zza domu.
ba si Boj si pajkw. to fear
sprzed Wspomnienia sprzed wojny.
brakowa Brakuje mi pienidzy. lack
u Jestem u dentysty.
pilnowa Ochroniarz pilnuje budynku. to look after w czasie/w cigu Jak schudn w cigu tygodnia?
potrzebowa Dzieci potrzebuj ojca. to need
wedug wiat wedug Bundych.
sucha Lubi sucha muzyki. to listen
w razie W razie pyta , pozostaj do dyspozycji.
szuka Szukam nowej pracy. to seek/to look for
wrd Spacer wrd drzew.
uczy si Ucz si jzyka polskiego. to learn wzdu Samochody s zaparkowane wzdu ulicy.
uywa Uywaj ycia. to use z(e) Jestem z Polski.
zapomina Zapomniaem kluczy. to forget zamiast Sodzik zamiast cukru.
aowa auj straconych lat. to regret znad Wracam znad morza.
yczy ycz ci miego dnia. to wish
z powodu Sklep zamknity z powodu remontu.
blisko Mieszkam blisko supermarketu.
niedaleko Lotnisko znajduje si niedaleko autostrady.
kocwki - rzeczownik
RODZAJ MSKI
RODZAJ ESKI RODZAJ NIJAKI
osobowy ywotny nieywotny
SG - a = ACC - a, - u - y, - i (po: k,g,,.,,d,l,j) -a
PL - w, - y (po: sz, cz, dz, d, , rz, c), -i (po: , , , d, , l, j) - -

kocwki - przymiotnik
RODZAJ MSKI
RODZAJ ESKI RODZAJ NIJAKI
osobowy ywotny nieywotny
SG - ego - ej - ego

PL - ych, - ich (po: k, g) 400

www.polskinawynos.com