Vous êtes sur la page 1sur 1

na wynos

NARZDNIK Instrumental

Fill in the gaps.

pytania po czasownikach

bawi si Dziecko bawi si klockami. to play


(z) Kim? (z) Czym?
............................................................. chwali si Ewa chwali si nowym domem. to boast
cieszy si Ciesz si twoim sukcesem. to enjoy
informacje JESTEM...
interesowa si Interesuj si mod. to be interested in
kierowa Policjant kieruje ruchem. to steer
The Instrumental Case is generally used in sentences that explain
martwi si Martwi si t sytuacj. to worry
who someone and what something is. So when we talk about our
profession, nationality, gender, family relations, etc. we use the mczy si Zmczyem si tym pisaniem. to suffer
Instrumental. This case is also used in the following situations: opiekowa si Opiekuj si dziemi. to take care of sb
pachnie Ona dzi pachnie Diorem. to smell
Nouns as predicates with the verb to be:
..............................................................................................................
Jestem wesoym studentem. Jestem blondynk.
..............................................................................................................
przejmowa si Przejmuj si wszystkim. to be worried
Transport: Jad samochodem / rowerem / busem...
.............................................................................................................. rzdzi Krl rzdzi pastwem. to govern
Tools: Pisz dugopisem. Jem yk.
.............................................................................................................. smarowa Smaruj chleb masem. to butter
Accompaniment: Id z psem na spacer.
.............................................................................................................. stresowa si Stresuj si prac. to be stressed out
Rozmawiam z szefem.
zachwyca si Zachwycam si now sukni. to admire
..............................................................................................................
Question: Ktrdy? Prosz jecha tunelem / t ulic.
..............................................................................................................
Question: Kiedy? wieczorem / latem / zim... zajmowa si Zajmuj si histori. to attend/to handle
..............................................................................................................
Question: Jak? piechot / zdecydowanym krokiem...
.............................................................................................................. zaraa si Zaraziem si gryp. to be infected by

po przyimkach i wyraeniach przyimkowach narzdnik a mianownik

z Pij kaw z cukrem. MIANOWNIK NARZDNIK


przed Przed domem stoi samochd. Kto to jest? Kim on/ona/ono jest?
za Za domem jest ogrd.
To jest wysoki policjant. On jest wysokim policjantem.
(po)nad Spdzam wakacje nad morzem.
To jest adna kobieta. Ona jest adn kobiet.
pod Pod stoem ley pies.
(po)midzy St stoi midzy kiem, a szaf.
UWAGA!
poza Nie lubi przebywa poza domem.
w porwnaniu z W porwnaniu z tob nie zarabiam le. To jest wysoki policjant. On jest wysoki. (MIANOWNIK)

w zwizku z Firm zamknito w zwizku z kryzysem. To jest adna kobieta. Ona jest adna. (MIANOWNIK)
zgodnie z Naley stosowa leki zgodnie z instrukcj.

kocwki - rzeczownik
RODZAJ MSKI
RODZAJ ESKI RODZAJ NIJAKI
osobowy ywotny nieywotny
SG - em, - iem (po: k, g) - - em, - iem (po: k, g)
PL - ami

kocwki - przymiotnik
RODZAJ MSKI
RODZAJ ESKI RODZAJ NIJAKI
osobowy ywotny nieywotny
SG - ym, - im (po: k, g) - - ym, - im (po: k, g)
PL - ymi, - imi (po: k, g)

www.polskinawynos.com