Vous êtes sur la page 1sur 1

na wynos

MIEJSCOWNIK Locative

Fill in the gaps.

pytania czasowniki z przyimkami o i po

dyskutowa o Oni dyskutuj o polityce. to discuss


(O) Kim? (O) Czym?
............................................................. marzy o Adam marzy o wakacjach. to dream
myle o Myl o tobie. to think
informacje LOCATION
pamita o Pamitaj o spotkaniu. to remember
rozmawia o Rozmawiamy o miejscowniku. to talk
The Locative Case is generally used to talk about the location, the zapomina o Zapomnij o problemach. to forget
time, the cause and purpose, the manner, etc. It is used after five chodzi po Kot chodzi po dachu. to walk
prepositions: na, o, po, przy, w(e) and never directly after verbs.
After four of those prepositions we can also use other cases. Only jedzi po Samochd jedzi po ulicy. to drive
the preposition przy is used exclusively with Locative. odpoczywa po Odpoczywam po podry. to rest

Time: O sidmej id do kina. Jest pi po smej. podrowa po Oni podruj po Polsce. to travel
..............................................................................................................
Location: Pracuj w szkole. Mieszkam w Berlinie. spacerowa po Ta para spaceruje po parku. to stroll
..............................................................................................................

Place: Ksika ley na stole.
..............................................................................................................
Cardinal directions: na wschodzie, na zachodzie zaimki osobowe - miejscownik
..............................................................................................................

ja Moi przyjaciele pamitali o mnie.


ty Myl o tobie.
on Ona myli o nim.
po przyimkach
ona On myli o niej.
na Studiuj na uniwersytecie. ono Oni myl o nim.
o Myl o Tobie. my Pamitajcie o nas.
po Po pracy id do teatru. wy Oni rozmawiaj o was.
przy Przy stole stoi krzeso. oni Nie mylmy o nixh.
w(e) W lodwce jest zimne piwo. one Pawe myli o nich.

alternacje spgoskowe przed kocwk -e alternacje samogoskowe i inne


p b f w m n s z a o e ast azd
pi bi fi wi mi ni si zi e e e o - eci edzi
+e
t d r k g ch miasto - w miecie
ci dzi rz l c dz sz st - na stole

kocwki - rzeczownik
RODZAJ MSKI
RODZAJ ESKI RODZAJ NIJAKI
osobowy ywotny nieywotny
SG - e*, -u**/*** (+ po: k, g, ch) - e*, - i**, - y*** = DAT - e*, - u**/*** (+ po: k, g, ch)
PL - ach
*rzeczowniki zakoczone na spgoski twarde
kocwki - przymiotnik ** rzeczowniki zakoczone na spgoski mikkie
*** rzeczowniki zakoczone na spgoski funkcjonalnie mikkie

RODZAJ MSKI
RODZAJ ESKI RODZAJ NIJAKI
osobowy ywotny nieywotny
SG - ym, - im (po: k, g) - ej - ym, - im (po: k, g)
PL - ych, - ich (po: k, g)

www.polskinawynos.com