Vous êtes sur la page 1sur 10

Europisches Magazin SOWA 5.

Dezember 2017

Napisa sowa () Wczoraj o 16:23 w kategorii Lech Wasa,


czytaj: 54 Foto: Kazimierz wito, Stefan Kosiewski

radio: https://gloria.tv/audio/LbUbtmLd2CeG1sEgz3o8ZDV6K

Pan Prokurator Andrzej Majcher Oddziaowe Biuro Lustracyjne IPN w


Katowicach 4 grudnia 2017, w Barbrk Sygn. akt Ppl Ka 160/17
Stefan Kosiewski Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main

Pan Prokurator Andrzej Majcher


Oddziaowe Biuro Lustracyjne IPN w Katowicach
ul. Jzefowska 102, 40-145 Katowice

Instytut Pamici Narodowej


Komisja cigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu

Sygn. akt Ppl Ka 160/17

Szanowny Panie Naczelniku,

dzikuj za Paskie Pismo z 20 padziernika br.


zawierajce zapytanie, czy przewiduj w
najbliszym czasie przyjazd do Polski i czy moliwe jest ustalenie dogodnego terminu w celu zoenia przeze
mnie zezna w charakterze wiadka w zwizku z postpowaniem przygotowujcym postpowanie lustracyjne
Pana Piotra Paczka, byego zastpcy dyrektora w przedsibiorstwie PRODRYN w Katowicach.

W zainteresowaniu Biura Lustracyjnego pozostaj okolicznoci m.in. mojej pracy w przedsibiorstwie


PRODRYN, okolicznoci zwolnienia z pracy i wyjazdu za granic.

Chciabym pomc Panu Piotrowi Paczkowi w ujawnieniu odegranej przez niego roli w przestpczej organizacji
gospodarczej Suby Bezpieczestwa, ktrej cz stanowio PWD PRODRYN w Katowicach, poniewa ad
w sferze wartoci i norm, oparty na konformizmie i brudnej wsplnocie zoczycw, jest obiektywnie
porzdkiem aspoecznym, antynarodowym i antychrzecijaskim pastwa szurkw, totalitarnych bandytw
uywajcych rodkw przymusu bezporedniego w stosunku do uczciwych ludzi, bezlitonie
eksploatowanych, rzdzonych przez gupich zaiste ministrw, wydajcych bezmylnie rozkazy lepo

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 5. Dezember 2017

posusznym funkcjonariuszom zego pastwa, korzystajcego permanentnie z faszywego wiadectwa


niedouczonych wierinteligentw, tzw. inteligencji szpagatowych, usunych profesorkw po
skompilowanych dysertacjach, pracach doktorskich cignitych po amerykasku przez internet,
przetumaczonych przez koleg. Ekspertw gotowych zawsze zawiadczy od rki dla potrzeb sprawujcych
wadz wszystko, co tylko potrzeba, dla dobra organizacji jak i dla geszeftu, wasnych korzyci; czy to
pomroczno golenia prawego pijanego w trupa prezydenta Kwaniewskiego nad mogiami oficerw Wojska
Polskiego (polskiego i ydowskiego pochodzenia etnicznego), pomordowanych przez ydokomunistyczne
NKWD w Katyniu, Miednoje, czy w Charkowie, dokd nie dolecia (na marginesie, wspominajc) prezydent
Lech Kaczyski, poniewa byo mu za zimno w lutym (27 stopni tamtego dnia), przerwa wizyt na Ukrainie,
wrci z wizank biao-czerwonych. Zaadowanych na barki potopione przez Katw Narodu Polskiego w
Morzu Biaym, zagodzonych w stepach Kazachstanu, wymordowanych w lagrach rozrzuconych po Syberii, nie
ogrodzonych nawet drutem kolczastym, bo i po co? Jakim sposobem yd Reiff mg uciec z lagru, by doj
przez tysice kilometrw, dochrapa si do fotela czonka Rady Pastwa PRL, eby nie zgodzi si, koniec z
kocem, z gen. Jaruzelskim?

mysowa

268 2 godziny temu 36:56

Jaroslaw Kaczynski nie jest


zdrowy zrownowazony
psychicznie PDO534 Przerzuty
na Ministra Blaszczaka

Jarosaw Kaczyski "nie jest zdrowy,


zrwnowaony psychicznie" Prolegomena
do Odydzania po Myli prof. Feliksa
Konecznego 534 Przerzuty na Ministra
Baszczaka Fascynacja Obdem von Stefan
Wicej

Jak Dante, Coleridge, Eliot stanie te dla


Czowieka i sacre imperium Poeta Polski w
charakterze wiadka, aby zapyta
lustrowanego Piotra Paczka, Bogusawa
Pochopienia, dyr. Bakona i dyr.
Zjednoczenia PRODRYN
Wierzelewskiego, czy zna moe ktry z
nich jakie inne, drugie takie
przedsibiorstwo w PRL, aeby wyszo z
niego a dwch wicepremierw (PYKA i
WILCZEK), jak ci dwaj wychodzcy nie
sroce spod ogona, lecz prosto z produkcji
rynkowej wchodzcy do rzdu,
bezporednio na wicepremiera z dyrektora
przedsibiorstwa PRODRYN, w ktrym
partyjna nomenklatura wojewdzka nie
decydowaa przecie o obsadzaniu
stanowisk kierowniczych, za ja cudem
chyba znalazem prac w charakterze
specjalisty ds. zaopatrzenia, po karnym wyrzuceniu mnie przez ubowcw z Uniwersytetu lskiego za
dziaalno antykomunistyczn w 1977 r. i po wyroku sdowym w marcu 1978, ktrych to faktw nie ukryem w
yciorysie na rozmowie kwalifikacyjnej z dyr. naczelnym, ktry w stanie wojennym wsplnie z innymi
ubowcami wymusi na mnie emigracj polityczn z kraju po tym, jak latem 1980 r. zaoyem w Prodrynie,
niespodziewanie dla nich, Wolny Zwizek Zawodowy nazwany wkrtce NSZZ Solidarno, przeksztacajc
prowadzone przeze mnie spotkanie zaogi z dyrekcj w zebranie zaoycielskie wolnych zwizkw, na ktrym

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 5. Dezember 2017

zaprosiem najbardziej aktywnych robotnikw do Komitetu Zaoycielskiego i zapytaem jeszcze o propozycj


osobow ze sali, na co jedna z kobiet w szarobkitnym fartuchu robotnicy spytaa: A jak si pan nazywa? Tak i
tak (Stefan Kosiewski). To ja proponuj pana do Komitetu, powiedziaa. Dzikuj za zaufanie, przyjmuj
propozycj, odpowiedziaem zamykajc zebranie zaoycielskie, rozporzdzajc o rozejciu si na stanowiska
pracy, z-c dyr., Pochopienia kierujc do pracy w Dyrekcji. A po kilku tygodniach dokonaem, wsplnie z
kilkoma kolegami zwizkowymi, zgoszenia do Prokuratury w Katowicach, z podejrzenia o dziaalno w
przedsibiorstwie PRODRYN szajki zodziejw mienia pastwowego, zoonej gwnie z dyrektorw.

Mio sysze po blisko 40 latach, e


ten sam Pochopie zrobi z czasem
bezinteresownie karier w Nauce,
e by Rektorem Politechniki
lskiej w Gliwicach, czonkiem
Oglnopolskiego Komitetu
Poparcia Lecha Kaczyskiego na
Prezydenta, e do dzisiaj popiera
zaszczytnie w Poznaniu z innymi
profesorami kady objaw
Fascynacji Obdem okazanej przez Jarosawa Kaczyskiego. Czy to jako przesdzenie (z gry, bez sdu) przez
dra prawa o winie modego czowieka za to, e premier Szydo kazaa si przewozi przez Owicim pod prd,
lewym pasem ulicy, bez sygnaw dwikowych i wbrew zasadom poruszania si po drogach publicznych, e
wczeniej spali w Smolesku ten sam prawnik, dr prawa, nie debil przecie niedouczony, wsplnie z drugim
takim samym, ziciem Lecha Kaczyskiego, dowd rzeczowy, sukienk po Marii Kaczyskiej, ktra moga
zawiera mikroskopowe lady pirotechnicznych zabiegw, gdyby Macierewicz chcia mie dowd namacalny
(Szat Dejaniry) na kompromitujce dla caego K.S.S. KOR zachowanie nieprzystojne czonka zaoyciela tej
paramasoskiej loy trockistw antypolskich, pomysodawcy nazwy KOR, ktry dla byle kontraktu na zakup
amerykaskiego uzbrojenia, czy dla
prowizji od zakupu za pastwowe
kilkudziesiciu limuzyn, gotw przymkn
oko na blisko 700 tys. zotych wydane bez
potrzeby przez Misiewicza poza
planowym budetem rzdu, co odkry
NIK, wpisanych po zakupie do
istniejcego ju planu, post factum, dla
ukrycia przestpstwa w MON
Macierewicza, w zwizku z produkcj
jednego tylko spotu sprzedanego ze
strat Kurskiemu, psu Kaczyskiego, jak
ten z dum o sobie rozpowiada dla pijaru.

Szanowny Panie Naczelniku, w


Niemieckiej Republice Demokratycznej
byo co takiego, jak Kommerzielle
Koordinierung, w skrcie zwane KoKo,
zatrudniajce blisko 3 000 oficerw na
stanowiskach dyrektorw takich, jak
Bakon, Paczek, Pochopie, Pyka i
Wilczek, zarzdzajcych
przedsibiorstwami, pocigajcych za
nitki sieci agentw tajnych sub, ludzi
polityki, przemysu, handlu, aktywnych na
caym wiecie. W 1989 r., w roku zmowy
ubowcw z korowcami w Magdalence,
byo to w NRD ponad 150 towarzystw
handlowych, central handlu
zagranicznego, przedsibiorstw a take
firm posiadajcych tylko skrytk
pocztow (niczym OSWIATA Postfach

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 5. Dezember 2017

800626 65906 Frankfurt), a jednak potrzebnych Firmie (matce) do czego, przydatnych. Szefem tego
koncernu by Alexander Schalck-Golodkowski, nad nim w sprawach gospodarczych by Gnter Mittag, w
sprawach bezpieczestwa Erich Mielke, natomiast Erich Honecker nadzorowa geszefty w stosunkach RFN-
NRD.

Porwnanie transformacji wasnociowej w NRD z PRL przez Instytut Pamici Narodowej Komisj cigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu moe przynie interesujce wyniki. Moe si okaza np., e czonek
KOR Mirosaw Chojecki musia otrzymywa od kogo fundusze na podre zagraniczne, e kto przecie da
paszporty z piecztk upowaniajc Adama Zagajewskiego (Zeszyty Literackie) do wyjazdu z PRL do Parya,
e Wildsztajna, zaoyciela studenckiej przybudwki trockistowskich bojwkarzy take musia oficer w Dziale
Paszportowym Komendy Wojewdzkiej MO w Krakowie wypuci na Zachd.

A jeli jestemy ju z Gawd Polsk, Szanowny Panie Naczelniku, to chciabym uprzejmie poprosi o
potwierdzenie w aktach paszportowych SB w Bdzinie, e nie odebraem wkadki paszportowej
upowaniajcej do wyjazdu z PRL na Wgry, poniewa sekretarka w Biurze Paszportowym powiedziaa mi, e
kierownik chciaby ze mn porozmawia, a ja j poprosiem, eby poinformowaa Pana Kierownika, e ja nie
chc ju tej wkadki i nie chc z nim rozmawia; pracowaem nawczas w Prodrynie i przyjmowano akurat
zapisy chtnych na kilkudniowy wyjazd turystyczny.

Jako bezrobotny dziennikarz, redaktor zlikwidowanego przez wadze stanu wojennego tygodnika Zarzdu
Regionu lsko-Dbrowskiego NSZZ Solidarno, wyjechaem 15 grudnia 1982 r. z paszportem i piecztk
upowaniajc do jednokrotnego przekroczenia granicy PRL; sowa: i powrotu wycito z piecztki, albo
przesonito blend przy stemplowaniu paszportu.

Porwnanie, na ew. konferencji naukowej IPN w Katowicach, rzdw monopolistycznej partii PZPR w PRL-u z
totalitarystycznymi rzdami sitwy z Magdalenki,
moe przynie zaskakujce wyniki dla
lustrowanego Piotra Paczka, zaskakujce take w
naukach technicznych prof. Bogusawa
Pochopienia, jeeli uwzgldni si, e np.
pozyskiwanie rodkw finansowych na Zachodzie
wszystkimi metodami, cznie ze sposobami KoKo
STASI i gen. MO Milewski od afery elazo, to by
moe nie jest rodzina z Pani Matk Prezydenta
Dudy, z d. Milewska, ani nie jest rodzina z
Mirosaw Milewski, ktry dosta paszport i zgod
na wyjazd z PRL przed stanem wojennym,
kontakty umoliwiajce zbieranie w Brukseli kasy
od kogo tylko si dao na rzekom dziaalno
opozycyjn w kraju, nie rozliczon rzecz jasna do
dzisiaj, jak chociaby przysowiowy milion
Geremka, ktrego tajemnic zabra ze sob w
rozpitym podobno rozporku z autostopowiczk
zabran na przyczepk, a wypuszczon przez
Policj bez przesuchania, nie wiadomo w
zasadzie, dlaczego waciwie.

Tak samo, jak nie wiadomo, dlaczego w tych


dniach doszo do zaplanowanego przez Policj pod
Wrocawiem udanego zapania po trupach na
prbie kradziey z automatu maej stosunkowo
sumy gotwki ubezpieczonej od kradziey;
zasadzki zarzdzonej przez szefw Komendy
Wojewdzkiej Policji we Wrocawiu, ktrzy posali
w sumie 12 antyterrorystw wyksztaconych, z
wieloletni praktyk zawodow, ubranych w
kuloodporne kamizelki i w tarcze

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 5. Dezember 2017

antyglobalistyczne, odrzucane z rk zaskoczonych policjantw po strzale z kaasznikowa, ktry od


dziesicioleci jest przecie na stanie przernych grup infiltrowanych przez Policj, zaopatrywanych w bro (tu
wspomn tylko byego Wiceministra Spraw Wewntrznych, posa SLD z Tomaszowa Mazowieckiego,
Zbigniewa Sobotk, ktry zawiadomi przestpcw przez telefon o kontrolowanej przez Policj sprzeday
kaasznikw do walki z Policjantami posyanymi na pewn mier, wpuszczanymi w zasadzki,
przygotowywanymi na najgorsze przed szefa Policji Jarosawa Szymczyka, ktry po wszystkim owiadczy na
konferencji prasowej we Wrocawiu, e nie byo jakich powanych bdw w planowaniu i przygotowaniu
tych dziaa, w ktrych zgin antyterrorysta. Zatem: stao si tak, jak zostao zaplanowane. Odbyo si to, co
miao si odby. Petru ma ju komu zapaci, chocia nie ma za co zapaci, poniewa Minister Baszczyk nie
kontroluje w najmniejszym stopniu pandemii psychozy udzielajcej si nagminnie w Policji, jak wskazuje na to
akt oskarenia przeciwko 12 policjantom oskaronym o wspudzia w zamordowaniu Iwony Cygan.

Jeli natomiast Minister Baszczak poda ju do sdu polityka Petru i zayczy sobie od niego w pozwie
wpacenia przez pozwanego 50 tys. na fundusz wdw po funkcjonariuszach, natomiast posdzony Petru mg
chcie si tumaczy, e w Polsce nie ma ani jednej wdowy po polegych policjantach we Wrocawiu, poniewa
policjanci we Wrocawiu, owszem zabili Igora Stachowiaka i szeciu zwolniono nawet ze suby za co, ale
adnego nie ukarano za przyoenie rki do zabrania ycia modemu czowiekowi, za mier ktrego premier
Szydo nie przyznaa renty, nie zapacia rodzinie zabitego odszkodowania, jak Donald Tusk nie wiadomo za co
zapaci po kilkaset tysicy z. rodzinom nie ubezpieczonych uczestnikw prywatnej wycieczki Lecha
Kaczyskiego na plan filmowy do Katynia. Jeli natomiast Jarosaw Kaczyski poda do sdu Lecha Was o
30 tys. z na cele spoeczne (moe by remont motorwki przez Centrum Solidarnoci, ktrym zarzdza Basil
Kerski w Stoczni Gdaskiej wykupionej nie przez izraelski MOSSAD, tylko przez takie, krtko mwic KoKo
izraelskie, Prodryn taki, jak w Katowicach, to ja gotw jestem nie tylko wygosi referat na tej konferencji
naukowej, o moich zwizkach osobowych z Was np., ale oddam chtnie na cele spoeczne, do druku
wszystko, co napisaem dotychczas na temat mojego kolegi zwizkowego z Gdaska, poniewa to, co
napisaem ju o ebraczych, niskich honorariach dziennikarskich, ktre Jarosaw Kaczyski wypaci mi w
Tygodniku Solidarno, to wszystko prawda, caa prawda i prawda z agentami w antenami w marynarkach,
ktrzy chodzili za mn po korytarzu redakcji tygodnika w Warszawie, a na ktrych w por si wyznaem;
potem wyszo na jaw, e jeden ukrad prac maturaln, przepisa redaktor od drugiego maturzysty, a innych
zatrudni Kaczyski do pracy z przeszoci Tajnych Wsppracownikw SB. Nikczemno trupa nie
pozwalajcego zamkn wieka trumny: Was posdza o wspprac z SB, podczas kiedy sam zatrudni
ubowcw w redakcji. Natomiast, jeeli prezydent Wasa, ktry przyj na swoj odpowiedzialno obu
Kaczyskich do pracy w Belwederze, wie po co to zrobi i na jakich warunkach, to pozwany Wasa wie rwnie
chyba, co czyni goszc, i Jarosaw Kaczyski nie jest zdrowy, zrwnowaony psychicznie.

Albowiem chory udajcy si kadego dnia na


chemioterapi do Wojskowego Instytutu
Medycznego, powinien nie klepa idiotycznie o
opatrznoci, ktra postawia na jego drodze ycia
uciekiniera ze zakonu Redemptorystw, byego
zakonnika Rydzyka, ktry porzuci haniebnie grup
pielgrzymkow, ustawiajc si poza Kocioem
Rzymskokatolickim na Zachodzie Europy, po
krtkim stypendium nie wiadomo, w jakim kraju i po
powrocie do tzw. Polski po Magdalence z misj
zaoenia radia katolickiego w kadym polskim
domu, z kas i wsppracownikami, podstaw
partyjnej sekty braci Kaczyskich. Jeeli za chodzi o
t cz pozwu Jarosawa Kaczyskiego, w ktrej
ten domaga si, eby sd zbada wpis na twitterze,
czy fejsbuku, w ktrym Lech Wasa mia napisa,
e Jarosaw Kaczyski podczas lotu samolotu z
polsk delegacj do Smoleska, majc wiadomo
nieodpowiednich warunkw pogodowych, kierujc
si brawur, wyda polecenie, nakaza ldowanie,
czym doprowadzi do katastrofy lotniczej w dniu 10
kwietnia 2010 r., to powiem jako autor przed laty
kilku Ekspertyzy dot. bdw jzykowych i politycznych w napisie umieszczonym pierwotnie na kamiennym

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 5. Dezember 2017

grobowcu maestwa Kaczyskich na Wawelu, e moim, skromnym zdaniem, po ponad 30 latach od


przyznania mi przez Heskie Kultusministerium prawa posugiwania si w RFN zdobytym w Polsce stopniem
akademickim, e Lech Wasa po zawodwce nie mg zbudowa osobicie tak dugiej frazy zdaniowej, o jak
zosta posdzony. Wasa nie uywa bowiem tak skomplikowanej skadni, jak zaprezentowana; wymow ma
robociarsk, zdania krtkie, podobnie jak Borusewicz po KUL-u trockistowski korowiec i Gwiazda po 12 latach
studiowania, wieczny student, przydatny na Politechnice w Gdasku i w tzw. WZZ Wybrzea, korowskiej
przybudwce robociarskiej wykorzystanej w Operacji opatrzonej kryptonimem Dziwni Ludzie.

Porwnanie decyzji wysania dwunastu


uzbrojonych funkcjonariuszy Policji przeciwko
jednemu zodziejowi, ktry nikomu nic jeszcze nie
ukrad i trudno mu bdzie nawet udowodni take
zamiar kradziey automatu pieninego przy
pomocy kaacha, bez wywalania w powietrze
automatu z gotwk, ktra ulega zawsze
zafarbowaniu automatycznemu w momencie
wybuchu gazu z butlami, ktrego to zdarzenia nie
byo, gdy Policja dobrze wiedziaa, e w
banknotach banki ukrywaj czipy, ktre po
wamaniu i po kradziey przekazuj cynk przez GPS
do Komendy Wojewdzkiej Policji we Wrocawiu.
Informacj live o tym, w jakim kierunku ucieka
zodziej autem, w ktrym na zodziejaszka czeka kole nieopodal. Przekazuje, gdzie jest ta dziupla, w ktrej
schowaj obaj namierzeni, pod nadzorem Policji up zdobyty w kontrolowanej prowokacji, eby zapa szefa
Mafii Dolnolskiej, gow omiornicy, dyrektora zodziejskiej szajki, bowiem tak robi przecie Policja na caym
wiecie od czasw epoki filmw o zodziejaszkach z aktorem Belmondo. Przeciwko prostytutce jednej take
nie wysya si 12 terrorystw, eby nie napalili si za bardzo, ale sfilmowa jeden przebieg nocnej prowokacji,
ktra posuy Kaczyskiemu do wymiany Szydo na Morawieckiego, odwoania Baszczaka i
Waszczykowskiego. Tudzie syna Tyrmanda, ktry ubra prezesa w ydosk czapk Trumpa Amerika First, jak
gdyby Naimski z Macierewiczem pocignli ju za Gorbaczowem do Ciepej Ojczyzny wiatowej
ydomasonerii.

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem czyta Stefan Kosiewski 4 grudnia AD 2017 w Barbrk

https://gloria.tv/audio/LbUbtmLd2CeG1sEgz3o8ZDV6K

Barbara po wodzie, Boe Narodzenie po lodzie


P.S.
Niestety, urzdujcy jeszcze Minister Sprawiedliwoci i Prokurator Generalny RP mgr Zbigniew Ziobro nie
skorzysta dotychczas z moliwoci zoenia wniosku o kasacj wyroku wydanego na mnie z racym
naruszeniem prawa 1 sierpnia 2008 r. przez Sd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, z pomwienia o
kradzie dzieciom bezwartociowej, starej piki do gry w pik non po tym, jak patrol zoony z trzech
Policjantw narazi mnie na utrat zdrowia a nawet ycia, by moe skorzysta nowy Minister Ziobro z Dobrego
Otwarcia, czy Lepszej Zmiany, okazji, czego po magistrze od historii Mateuszu Morawieckim nie naley sobie
raczej obiecywa po tym, jak ukrywa si wstydliwie ten mody czowiek przed Narodem Polskim z uczciwie
pobranymi wszak z kasy banku milionami, bez Judaszowej puapki, bez zasadzki policyjnej, prowokacji
kontrolowanej, w ktrej szef Policji najpierw odrzuci na konferencji prasowej moliwo odstrzelenia
kieszonkowca przez snajpera amerykaskiego z Black Water, a dopiero potem wspomnia o moliwoci dania
sygnau paralizatorem do rozpoczcia kanonady, w ktrej wszyscy strzelali, natomiast opatrzno Jarosawa
Kaczyskiego nosia pistolecik do czasu. Z tego te wzgldu nie przewiduj wyjazdu do Katowic przed Wigili.
A moe zrezygnuje z kosztownych procesw lustracyjnych jeden z drugim, jak wilcze doy wykopane przez
Krzyakw, zasadzki na wojska Jagiey? Zdradzieckie puapki radiowozw czajcych si na mnie przy wjedzie
do Czeladzi przed mostem na Brynicy, koo stadionu nie day ani razu mandatu, mierziy nieco, mroziy
chodem powita w Ojczynie.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 5. Dezember 2017

Bogosawic w okresie adwentowym przypominam o prawie Polakw i Katolikw do ycia w Ojczynie


zgodnego z tradycj chrzecijask, ktra nie na zasadzkach i puapkach urzdzanych przez rzdzcych oparta
jest, ale na wsplnotowym odwoaniu si do etosu
chrzecijaskiego.

Glck auf/ Szcz Boe!

Dec 4 opatrzno podstawia nog Ministrowi


Baszczakowi w zasadzce urzdzonej przez szefw
Wrocawskiej Policji na 12 antyterrorystw,
czytamy w Testamencie Jarosawa Kaczyskiego
(rak trzustki, chemioterapia) nie byo "jakich
powanych bdw w planowaniu i przygotowaniu
tych dziaa" - owiadczy na konferencji prasowej
we Wrocawiu szef KGP Jarosaw Szymczyk,
odnoszc si do akcji policji, w ktrej zgin
antyterrorysta https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1585977874792059

radio: https://gloria.tv/audio/LbUbtmLd2CeG1sEgz3o8ZDV6K ...na awie oskaronych w tym procesie


zasidzie 17 osb, w tym 14 byych i obecnych policjantw... opatrzno postawia na drodze ycia Jarosawa
Kaczyskiego faceta, ktry zama luby zakonne w Kociele Rzymskokatolickim...

Dec
4

opatrzno podstawia nog Ministrowi Baszczakowi w zasadzce urzdzonej przez szefw Wrocawskiej
Policji na 12 antyterrorystw, czytamy w Testamencie Jarosawa Kaczyskiego (rak trzustki, chemioterapia)

Pan Prokurator Andrzej Majcher Oddziaowe Biuro


Lustracyjne IPN w Katowicach 4 grudnia 2017, w
Barbrk czytaj dalej

opatrzno postawia na drodze ycia Jarosawa


Kaczyskiego faceta, ktry zama luby zakonne w
Kociele Rzymskokatolickim

radio: https://gloria.tv/audio/T6uCbS7GBUm93j86UYAxFAsET

Stefan Kosiewski
POLEN
3 gru, 23:58

"To, e dzisiaj moemy


prowadzi napraw
pastwa, budowa siln,
bezpieczn, sprawiedliw
i intensywnie rozwijajc
si Polsk w znacznej
mierze stanowi zasug
wspaniaej wsplnoty
zgromadzonej wok
Radia Maryja. Za to
wszystko jako prezydent
RP z serca dzisiaj dzikuj
i ycz pastwu wielu
kolejnych, wielkich
sukcesw w subie

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 5. Dezember 2017

Bogu i ojczynie" - napisa Duda w licie odczytanym podczas uroczystej mszy witej przez ministra Adama
Kwiatkowskiego z prezydenckiej kancelarii.
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/26-urodziny-radia-maryja-obecni-ministrowie-listy-od-premier-prezydenta-i-
prezesa-pis/20pwxkk#slajd-8 "Rok temu obchodzilimy 25. rocznic powstania Radia Maryja. To byo
wspaniae wito dla nas wszystkich i znakomita okazja do podsumowania niebywaego dorobku toruskiej
wsplnoty - w tyme wierwieczu. Dzikowalimy wwczas Panu Bogu za te wszystkie dobrodziejstwa, ktre
spyny na nas za spraw ojcw redemptorystw oraz wsppracujcych z nimi ludzi szlachetnych serc.
Dzikowalimy rwnie za to, e opatrzno postawia na drodze naszego ycia ojca Tadeusza Rydzyka" -
wspomnia prezes PiS w licie, ktry odczyta minister spraw wewntrznych i administracji Mariusz Baszczak.

W strzelaninie pod Wrocawiem zgin antyterrorysta. Rzecznik KGP zapewnia, e rozpoznanie sytuacji nie
byo bdne

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/czjwnBdEWZK

Stefan Kosiewski
2 min
...na awie oskaronych w tym procesie zasidzie 17 osb, w tym 14 byych i obecnych policjantw...
http://wiadomosci.onet.pl//morderstwo-iwony-cygan-/15e9kwx

Szef KGP o mierci antyterrorysty: nie byo "jakich powanych bdw" w akcji policji
Wedug wstpnej oceny, nie byo "jakich powanych bdw w planowaniu i przygotowaniu tych dziaa" -
owiadczy na konferencji prasowej we Wrocawiu
szefwiadomosci.onet.pl https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1585977874792059

mysowa
268 2 godziny temu

36:56 Jaroslaw Kaczynski nie jest zdrowy zrownowazony psychicznie PDO534 Przerzuty na Ministra
Blaszczaka
Jarosaw Kaczyski "nie jest zdrowy, zrwnowaony psychicznie" Prolegomena do Odydzania po Myli prof.
Feliksa Konecznego 534 Przerzuty na Ministra Baszczaka Fascynacja Obdem von Stefan Wicej PDF:
https://issuu.com/kulturzentrum/docs/jaroslaw_kaczynski_nie_jest_zdrowy_

PDF: Jarosaw Kaczynski codziennie przyjeda na chemioterapie do


Wojskowego Instytutu Medycznego

5000 Policjantw zadedykowanych na Manewry Hell Angels PDO 337


abo PANDEMIA PSYCHOZY CANTO DCCXXIX Fascynacja Obledem
von Stefan Kosiewski Zniweczona Rzeczywistosc 20160604 Magazyn
Europejski SOWA
Author Stefan Kosiewski 11 pages

PDF: https://de.scribd.com/document/366372706/Jaroslaw-Kaczynski-nie-jest-
zdrowy-zrownowazony-psychicznie-PDO534-Przerzuty-na-Ministra-Blaszczaka-
FO-von-Stefan-Kosiewski-ZR-SSetKh-20171205-ME-SOWA

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 5. Dezember 2017

PDF:
https://de.scribd.com/lists/4050594/OSWIATA

DariuszKrzysztof Gorski Stefanie, wielkie dziki za Tw prac ...

Pozdrawiam serdecznie ... 2 godz.

Stefan Kosiewski Armagedon PDO533 Szabasowa


premiera wicepremierow Glinski Morawiecki
Zniweczona Rzeczywistosc von Stefan Kosiewski
ZECh Pidgin_Art 20171127 ME SOWA
http://sowa.blog.quicksnake.pl/.../Armagedon-PDO533...

mysowa radio:
https://gloria.tv/audio/BGhcpLnZa1kR4TrmrQUTF4MkQ

Szabasowa premiera wicepremierw (Glinski, Morawiecki)


Zniweczona Rzeczywistosc von Stefan
Kosiewski ZECh Pidgin_Art
http://sowa-
magazyn.blogspot.ro/.../armagedon-
pdo533...

MULTIVERSE THEATER
PDO533 Armagedon
http://franciscus.blox.pl/.../MULTIVERSE-THEATER-PDO533...

pod koniec ycia na kocu czasw

oliza aba ciemnemu duchowi podobna


wydobywa si z ust faszywego papiea
nieczysta wypowied heretyka Bergoglio

na temat Sdu Ostatecznego ultimum


iudicium wystawia ap smoka pazurami
bestia porywa si na depozyt wiary

bezgonie pynie rzeka w dolinie


milczenia dla oddzielenia dobra od za
Wszystkowiedzcy osobicie zstpuje

na ziemi po siedmiu kamieniach


wygadzonych na brzegach rzeki
ciy wspomnienie nie tego co byo

aba skrzeczy Pod koniec naszego


ycia bdziemy sdzeni z mioci
serce zmarego w Sali dwch Prawd

way tyle co piro ptaka na szali


zmartwychwstali Pod koniec ycia
antychrysta staj w bramce skanowa

https://issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 5. Dezember 2017

w kocu czasw trudnych dla islamu Birmy


i Bangladeszu Piotr Rzymianin Isa po upadku
obyczajw i dojciu do wadzy ludzi gupich

robi za zbawienie wierzcych inaczej byy


kapelan generaa Videli i wiadek zmniejszenia
populacji ze samolotw do oceanu bez sdu

http://sowa-magazyn.blogspot.ro/.../armagedon-pdo533...

Morawiecki jako b. doradca ekonomiczny Tuska ds. bezlitosnego zaduenia Polski nie ma kwalifikacji
moralnych do penienia funkcji publicznych; tyle ydy w Ameryce powinny wiedzie i nie upokarza swojej
stypendystki a polskiej pani premier Szydo wciskaniem kobiecie do gabinetu nauczyciela historii, mgra
Mateusza Morawieckiego, ktrego CV ubogacio par US fakultetw na drodze figuranta KU SONCU
KALIFAT KACZYNSKIEGO PDO249 Lepszy sort fATALISTOW od Kuby FO von Stefan Kosiewski ZECh CANTO
DCXLIX ~bezrobotny elektryk : Pan Morawiecki zgromadzi z pewnoci...
www.pinterest.com/pin/452752568769862397/

Armagedon PDO533 Szabasowa premiera


sowa.blog.quicksnake.pl

3 27 listopada o 20:54
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=148571122567793

poniedziaek, 04 grudnia 2017, kultur

Armagedon PDO533 Szabasowa premiera wicepremierow Glinski Morawiecki Zniweczona Rzeczywistosc von
Stefan Ko... by Stefan Kosiewski on Scribd

http://debilis.blox.pl/2017/12/opatrznosc-postawila-na-drodze-zycia-Jaroslawa.html

GRZECH SYNKRETYZMU wyklucza antypapieza Franciszka DUBIA i...

GRZECH SYNKRETYZMU wyklucza antypapieza Franciszka DUBIA i kardynal Muller


swiadkami Prawdy https://de.scribd.com/document/338181089/ZMIANA-
PARADYGMATU-Rafal-Grupinski-Poland-OTWARTYM-TEKSTEM-PDO441-FO-von-
Stefa... Pages: 29 Reads: 39 Published 1 day ago

Jaroslaw Kaczynski codziennie na chemioterapie do WIM KOMISJA BEZSTRONNA


20171201 ME SOWA ARTYSTA Mark Fors... by Stefan Kosiewski on Scribd

Zawracanie Pamieci Narodu Polskiego Penisem Pedaa Kaczyskiego Prolegomena


do Odyzania po Myli prof. Feli... by Stefan Kosiewski on Scribd

http://sowa.quicksnake.cz/Komisja-Bezstronna-ds-Ustalenia-Przyczyny-Zamachow/Jarosaw-
Kaczynski-codziennie-przyjezdza-na-chemioterapie-do-Wojskowego-Instytutu-Medycznego

Opublikowano Yesterday, autor: sowa https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1587059214683925

http://sowa-magazyn.blogspot.com/2017/12/opatrznosc-podstawia-noge-ministrowi.html

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/12/04/pan-prokurator-andrzej-majcher-oddzialowe-biuro-
lustracyjne-ipn-w-katowicach-4-grudnia-2017-w-barborke/

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/Jaroslaw-Kaczynski-nie-jest-zdrowy-zrownowazony-
psychicznie-PDO534-Przerzuty-na-Ministra-Blaszczaka-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZR-SSetKh

https://issuu.com/kulturzentrum