Vous êtes sur la page 1sur 102

MODUL DALAM TALIAN

(ONLINE) PROPED
PETA
PEMIKIRAN
Innovative Thinking
(i-THINK)
APA ITU PETA PEMIKIRAN?

Peta Pemikiran adalah merupakan alat


berfikir yang dipersembahkan dalam 8
bentuk Peta Pemikiran secara visual
yang mudah digunapakai dan difahami
merentas kurikulum.
Setiap Peta Pemikiran mempunyai
proses pemikiran tersendiri.
Penggunaan peta ini boleh disesuaikan
mengikut tajuk atau unit pelajaran.
Mendefinisikan mengikut konteks
5
PETA BULATAN PROSES PEMIKIRAN :
(CIRCLE MAP) MENDEFINISIKAN MENGIKUT
KONTEKS

(THINKING PROCESS :
DEFINING IN CONTEXT)
Maklumat
berkaitan
NOTA:
dgn topik
Cadangan penggunaan:
1. Meningkatkan kosa
kata
Topik 2. Sumbangsaran idea
3. Menguji pengetahuan
Bingkai rujukan sedia ada murid
4. Menguji pemahaman
Apakah sumber yang murid selepas p&p
dirujuk?
1. Lukiskan sebuah bulatan di
bahagian tengah dalam labelkan
topik utama di dalamnya.
2. Lukiskan beberapa bulatan di
sekelilingnya untuk di isi dengan
kata adjektif / kata sifat bagi
topik tersebut.
3. Sambungkan semua bulatan
tersebut dengan topik utama
menggunakan garis lurus.
Peta Buih Vs Peta Minda
1. Lukiskan dua bulatan di dua bahagian
untuk menulis dua topik yang ingin di
bandingkan.
2. Tuliskan kedua-dua topik tersebut di
dalamnya.
3. Lukiskan beberapa bulatan di sekelilingnya
termasuk di antara dua bulatan utama.
4. Sambungkan semua bulatan dengan dua
topik utama menggunakan garis lurus.
5. Bulatan -bulatan di tengah adalah
persamaan.
6. Bulatan-bulatan di tepi adalah perbezaan.
PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN
Peta Pokok
BENTUK: NOTA:

Tajuk, topik atau kategori Jenis...

Kategori atau
kumpulan

PROSES BERFIKIR Contoh-contoh Induktif /


Kelaskan, asingkan, Deduktif
kategorikan
PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN
Peta Pokok
BENTUK: NOTA:

Tajuk, topik atau kategori Jenis...

Kategori atau
kumpulan

PROSES BERFIKIR Contoh-contoh Induktif /


Kelaskan, asingkan, Deduktif
kategorikan
Langkah Membina Peta Dakap
1. Digunakan untuk mengkaji /
menganalisa objek secara fizikal/
maujud
2. Tuliskan bahagian objek yang
ingin dipisahkan dan
gariskannya.
3. Tuliskan bahagian / pecahan
utama.
4. Tuliskan bahagian / komponen
yang lebih kecil di sebelah
kanannya.
5. Lukiskan ( { ) untuk
menggabungkan menyatukan
objek dan komponennya.
PETA POKOK VS PETA DAKAP
Urutan
PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN
Peta Alir
BENTUK: NOTA:
Plot,
Langkah Utama
Proses,
Kronologi
Penerangan tentang
langkah utama
PROSES BERFIKIR:
Boleh dilukis dari
Turutan, Kitaran,
Langkah pelbagai arah
PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK
PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN
Peta Alir
BENTUK: NOTA:
Plot,
Langkah Utama
Proses,
Kronologi
Penerangan tentang
langkah utama
PROSES BERFIKIR:
Boleh dilukis dari
Turutan, Kitaran,
Langkah pelbagai arah
Bingkai Rujukan

Boleh digunakan pada SEMUA


Peta Pemikiran.
Memberi peluang kepada
murid BERFIKIR TENTANG
PEMIKIRAN MEREKA
SENDIRI.
Menggalakkan lebih banyak
PEMIKIRAN REFLEKTIF.
HABITS OF
MIND
30
1. Tekun
Teruskan.
Tabah
menyiapkan
tugasan.
Fokus.
Menanggani
rintangan untuk
mencapai
matlamat.
Tidak mudah
menyerah kalah

31
2. Mengurus Gerak Hati

Sabar.
Berfikir sebelum
bertindak.
Bertenang, berfikir dan
membuat pertimbangan

32
3. Mendengar dengan
pemahaman dan
empati

Memahami orang lain


Menumpukan tenaga
mental kepada
pemikiran dan idea
orang lain.
Mengambil daya
usaha untuk
menanggapi idea dan
emosi orang lain.

33
4.Berfikir secara Fleksibel

Berfikir dari sudut


yang berlainan.
Boleh mengubah
pandangan, menjana
alternatif,
mempertimbangkan
pilihan

34
5. Berfikir tentang pemikiran
anda (metakognitif )

Mengetahui apa
yang anda tahu
Sedar akan
pemikiran,
strategi, perasaan
dan tindakan
sendiri dan
kesannya ke atas
orang lain.

35
6. Berusaha ke arah Ketepatan

Semak sekali lagi.


Sentiasa lakukan yang
terbaik
Meletakkan standard
yang tinggi.
Sentiasa mencari jalan
untuk memperbaiki.

36
7. Menyoal dan mengenalpasti
masalah

Bagaimana anda tahu?


Mengambil sikap suka
bertanya, mengetahui
maklumat/data yang
diperlukan dan
membina strategi
penyoalan bagi
menghasilkan data
tersebut. Mencari
masalah untuk
diselesaikan.

37
8. Mengaplikasi pengetahuan masa
lalu untuk situasi baru

Gunakan apa yang telah


dipelajari.
Hubungkan pengetahuan
sedia ada.
Gunakan pengetahuan
untuk berfikir melangkaui
keadaan di mana ia
dipelajari (berfikir diluar
kotak ).

38
9. Berfikir dan berkomunikasi
dengan jelas dan tepat

Perjelaskan
Berusaha untuk
komunikasi yang tepat
dalam bentuk lisan
dan tulisan
Hindari anggapan yang
terlalu umum, putarbelit,
pengurangan dan tokok
tambah

39
10. Mengumpul Data menggunakan
semua Deria

Gunakan semua deria


semulajadi.
Berikan tumpuan
kepada persekitaran
anda
Kumpulkan data
menggunakan semua
deria rasa, sentuhan,
bau, pendengaran dan
penglihatan
40
11. Mencipta, Imaginasi dan Inovasi

Cuba cara lain.


Jana idea baru
dan luar biasa,
lancar dan asli

41
12. Bertindakbalas dengan
penghayatan dan kekaguman

Berseronok
sambil memikirnya.
Melihat keajaiban
dunia, penuh misteri
dan terpesona
dengan fenomena
dan kecantikannya.

42
13. Kebertanggungjawaban
Dalam Mengambil Risiko

Berani menanggung
risiko.
Berani menjelajah
Mengharungi
cabaran
Sentiasa mencuba
perkara-perkara
baharu

43
14. Mencari Unsur Kecindan

Kelakar sedikit.
Mencari yang
aneh, janggal dan
diluar jangkaan.
Boleh
mentertawakan
diri sendiri
44
15.Berfikir dan saling
kebergantungan

Berkerjasama
Boleh berkerja
bersama dan
belajar daripada
satu sama lain.
Kerja
berpasukan.

45
16 .Terbuka kepada
pembelajaran berterusan

Belajar daripada
pengalaman.
Merendah diri dan
tidak malu
mengaku bahawa
kita tidak tahu,
tidak bersikap puas
hati.
46
47
Not only human busy in thinking
WHY !!!
LATAR BELAKANG
EDWARD DE BONO

Edward De Bono dilahirkan di Malta


pada tahun 1933.
Beliau berkelayakan dalam bidang
perubatan dan mendapat Ijazah
Kepujian dalam bidang Psikologi dan
Fisiologi dari University of Malta.
Beliau telah memegang jawatan di
University Oxford, London, Cambridge
Pengasas dan Harvard.
Pemikiran Dr. Edward De Bono memberi kesan
Lateral yang besar kepada cara kita berfikir.
Beliau pemikir terkenal di peringkat
antarabangsa.
MENGAPA ???

Penyelesaian
Masalah
Kreatif
PENGENALAN

merupakan pemikiran lateral yang


membawa maksud cara menyelesaikan
masalah dengan menggunakan daya
pemikiran kreatif (bukan dengan
menggunakan logik atau cara-cara
pemikiran yang biasa) sehingga dapat
menghasilkan pelbagai pendekatan
yang kelihatan luar biasa tetapi amat
berkesan untuk mencari dan mencipta
idea-idea baru.
MATLAMAT 6 TOPI BERFIKIR
Meletakkan ego ketepi dan meluaskan
sudut pandangan kerana kita terpaksa
berfikir dengan pelbagai cara.

Menghalakan pemikiran; ibarat peta


yang memberikan panduan kepada
pemikiran kita.

Memberikan kemudahan; satu cara


mudah untuk meminta seseorang
menukar cara dia berfikir dari negatif
kepada positif.

Keseronokan; aktiviti berfikir menjadi


sesuatu yang menyeronokkan ibarat
satu permainan.
FAEDAH KERANGKA
6 TOPI BERFIKIR

SELARI BERTENTANGAN
(Parallel) (Adversarial)

Meningkatkan Penerokaan &


Penaakulan
Menjimatkan Masa
Meningkatkan Kreativiti & Inovasi
Memperkembangkan Pemikiran
Kolaboratif
54
FUNGSI WARNA TOPI
Keywords: BERFIKIR TENTANG
Bayangkan langit membiru dan PEMIKIRAN,
tinggi METAKOGNISI,
Ia mengawal topi-topi yang lain. MERUMUSKAN
Topi biru melambangkan pemikiran Terangkan
untuk mengawal dan menguasai. bagaimana kamu
mendapatkan
Warna biru melambangkan langit
yang bermakna paling atas. jawapan.
Berikan urutan
Topi biru mengawasi topi-topi lain peristiwa dalam
bekerja. pembacaan kamu.
Orang yang paling sesuai untuk Apakah idea utama?
memakai topi ini ialah sesorang yang Kamu akan
menjadi ketua. mempelajari _______?
TOPI HITAM
Keywords:
Bayangkan malam yang gelap.
BERWASPADA,
Topi hitam melambangkan pemikiran yang RISIKO, PENGADILAN,
kritikal dan negatif. KELEMAHAN
Apa yang kamu perlu
Warna hitam melambangkan kegelapan
berwaspada
yang bermaka tiada harapan.
Apakah akibat
Topi hitam digunakan untuk mencari segala daripada .
yang salah, sukar, berisiko dan berbahaya. Apakah kesukaran
Topi hitam berguna untuk menghasilkan daripada .
rancangan kecemasan dan keselamatan. Apa yang kamu tidak
suka tentang .
Topi hitam dipakai sebelum membuat Apakah risiko
sebarang tindakan dengan memikirkan
segala keburukan dan kerugian.
Keywords:
Cinta yang hangat dan api yang EMOSI & GERAK HATI
membara Apakah perasaan
anda tentang ______?
Topi merah melambangkan pemikiran Apakah prasangka
yang emosional. yang wujud?
Warna merah melambangkan perasaan Apakah perasaan
yang ghairah. anda berkenaan/
tentang
Topi merah membenarkan pemikiran Apakah yang anda
emosi dan intuisi sewaktu berfikir. rasa melalui gerak
Masa yang paling sesuai memakai topi ini hati anda?
ialah selepas mengambil kira semua fakta
yang ada.
Keywords:
Bumi yang subur KREATIVITI, IDEA
Pohon yang menghijau. BARU,
BRAINSTORMING,
Topi hijau melambangkan pemikiran yang
MERAMAL
kreatif.
Apa berlaku
Warna hijau melambangkan otak yang subur sekiranya ..?
dengan ida-idea. Bolehkah kamu
Topi hijau digunakan bagi mencari idea-idea buat dalam bentuk
alternatif berdasarkan maklumat yang ada. lain?
Bagaimana kamu
Topi hijau digunakan pada waktu mula-mula menyelesaikan
berfkir. masalah itu?
Situasi yang paling penting bagi Apakah
menggunakan topi hijau ialah ketika ingin kemungkinan lain
menyelesaikan masalah. untuk ?
Keywords:
Pagi yang cerah (Optimistik)
Topi kuning melambangkan pemikiran KEKUATAN,
yang konstruktif. MANFAAT, KEBAIKAN,
Warna kuning melambangkan NILAI
kecerahan yang bermakna positif. Apakah manfaat
daripada
Topi kuning digunakan bagi Apakah kebaikan
mencari segala faedah daripada tentang .
sebarang idea alternatif yang Apakah nilai kepada
dikeluarkan oleh topi hijau.
Situasi yang paling baik bagi Apa yang kamu suka
menggunakan topi kuning ialah apabila tentang
mendapati idea-idea yang banyak
kelemahan .
Keywords:
Kertas putih kosong
FAKTA, MAKLUMAT,
Topi putih melambangkan pemikiran DATA, KAJIAN YANG
objektif. DIPERLUKAN,
Warna putih melambangkan PERSOALAN
kebersihan yang bermakna tiada Apakah fakta tentang
prejudis.
Apa yang anda ingin
Topi putih digunakan untuk mencari tahu atau perlu tahu
fakta, angka dan maklumat semata- tentang .
mata.
Topi putih dipakai sebelum
membuat sebarang keputusan
memilih alternatif
PANDUAN UMUM PENGGUNAAN TOPI
Individu
Dalam jadual giliran itu, setiap topi boleh dipakai
lebih dari sekali. Sebaik-baiknya pakai topi kuning
dulu sebelum topi hitam.
1
Topi hitam dipakai dengan 2 cara;
1. Mencari kelemahan sesuatu idea, kemudian
pakai topi hijau untuk memperbaiki idea itu.

2 2. Pakai topi hitam untuk membuat penilaian


ke atas idea yang difikirkan itu.
Selepas memakai topi hitam untuk menilai idea,
gunakan topi merah supaya emosi dan perasaan
dapat dikemukakan secara jelas dan berterus
3 terang.

Jika perkara yang hendak disampaikan itu


emosional, pakai topi merah dahulu supaya
4 lepaskan semua perasaan anda.

Jika perkara yang difikirkan tidak melibatkan apa-


apa emosi, mulakan dengan topi putih, lepas itu topi
hijau, kuning, topi hitam dan seterusnya. Kemudian
5 pilihlah idea yang paling baik.
KESIMPULAN

Pelbagai analisis perlu difikirkan


sebelum membuat sebarang
keputusan menggunakan kemahiran
berfikir secara kritis dan lateral
Teknik dan kaedah yang diperkenalkan
dapat membantu untuk menjana idea
dan membuat keputusan yang lebih
berkesan dan memanfaatkan semua
pihak.
CORT 1

68
ASPEK YANG DIBINCANGKAN

i. Pengenalan
ii. Tujuh teknik asas dan
teknik paduan bagi CoRT 1
Pengenalan

Edward de Bono yang dilahirkan di


Malta, sebuah negara kepulauan di
Laut Mediterranean
Berkelulusan D.Phil. Perubatan dari
Universiti Oxford serta Ph.D. dari
Universiti Cambridge
Program CoRT juga dikenali sebagai
Cognitive Research Trust
Bahagian-bahagian CoRT

CoRT 1 : keluasan persepsi


CoRT 2 : organisasi proses berfikir
CoRT 3 : interaksi, argumen,
pemikiran kritis
CoRT 4 : pemikiran kreatif
CoRT 5 : maklumat dan perasaan
CoRT 6 : tindakan
Terdiri daripada Tujuh
teknik asas dan tiga teknik
paduan bagi CoRT 1

PMI C&S FIP

Mencipta Membuat Membuat


PERATURAN PERANCANGAN KEPUTUSAN
baru baru bijak

CAF AGO APC

OPV = C0RT 1
KELUASAN
PERSEPSI
PMI
Komponen CoRT Tujuan berfikir Kaedah & Cth tajuk
1 langkah perbincangan

01 PMI . Meluaskan P: senaraikan 1. Komputer


Plus,Minus,Interes fikiran tentang semua yang baik menggantika
ting. Baik, Buruk, sesuatu situasi. M: senaraikan n guru dalam
Menarik Elakkan reaksi semua yang sekolah
beremosi. buruk
Mengembang I: senaraikan 2. Kereta direka
kan idea semua yang supaya boleh
menarik terbang
semasa jalan
Apakah raya sesak
keputusan atau
penilaian tentang 3. Sains diajar
tajuk yang dikaji? di luar bilik
darjah
CAF
Komponen Tujuan berfikir Kaedah & Cth tajuk
CoRT 1 langkah perbincangan

02 CAF ( consider Meninjau Senaraikan 1. Apakah


all factors) semua aspek semua faktor kegiatan
situasi dengan yang berkaitan. kokurikulum
lengkap dan Pertimbangkan yang anda
menyeluruh. setiap faktor. ingin ikuti?
Elakkan terlupa Apakah 2. Apakah
faktor yang keputusan hadiah yang
penting. selepas sesuai untuk
pertimbangan hari jadi bapa
sewajar dibuat? anda?
C&S
Komponen Tujuan berfikir Kaedah & Cth tajuk
CoRT 1 langkah perbincangan
03 C & S Menjangka apa Apakah cadangan 1. Buku teks
( consequence & yg akan berlaku berkenaan boleh dihapuskan
sequel) selepas sesuatu berjaya? Apakah di sekolah
cadangan risiko yang 2. Latihan
dijalankan. mungkin dihadapi? setiap
Meramal kesan Apakah kesan pelajar
dan akibat bagi serta merta, dibuat
keputusan jangka panjang melalui
tersebut. dan pendek? hubungan
Adakah cadangan komputer
berkenaan baik? dengan
guru (on-
line)
AGO
Komponen Tujuan berfikir Kaedah & Cth tajuk
CoRT 1 langkah perbincangan

04 AGO ( Aims, Sentiasa Apakah AGO 1. Apakah AGO


Goals, menumpukan rancangan? hidup anda?
Objectives ) perhatian Adakah 2. Apakah AGO
terhadap tujuan tindakan mengadakan
asal supaya terkeluar sekolah satu
matlamat daripada AGO? sesi?
tercapai. Bagaimana
Elakkan perkara pastikan AGO
yang tidak dapat dicapai?
berkenaan
FIP
Komponen Tujuan berfikir Kaedah & Cth tajuk
CoRT 1 langkah perbincangan

05 FIP ( First, Mengambil kira Apakah perkara- 1. FIP semasa


Important, perkara-perkara yg perkara yg memilih
Prioriti ) penting. pentng? pasangan
Menentukan prioriti. Antara perkara- hidup.
Elakkan perkara yg perkara ini, yang 2. Apakah
tidak patut mana paling strategi
diutamakan. penting? Apakah pengajaran
prioriti yang pembelajara
diperlukan n sejarah yg
tindakan segera? paling baik?
APC
Komponen Tujuan berfikir Kaedah & Cth tajuk
CoRT 1 langkah perbincangan

06 APC Memikirkan Apakah cara-cara 1. Bagaimana


( Alternatives, beberapa yg berlainan utk memilih ketua
Possibilities, perkara dengan menyelesaikan kumpulan
Choices ) serentak. masalah ini? sedangkan ahli-
Menentukan Apakah baik ahli masih tidak
pilihan yg buruk cadangan mengenali antara
terbaik. Elakkan tersebut? Yang satu sama lain.
pemikiran manakah 2. Peperiksaan
sehala sahaja. cadangan yg dihapuskan. Cari
paling baik? APC.
OPV
Komponen Tujuan berfikir Kaedah & Cth tajuk
CoRT 1 langkah perbincangan
07 OPV ( Other Mengambil kira Apakah idea diri 1. Semua kegiatan
Peoples pandangan orang akan sosial dihentikan
Views ) lain sebelum mempengaruhi selepas 9 malam.
membuat orang lain? 2. Rancangan TV
keputusan. Bagaimana orang dari luar negeri
Elakkan membuat lain memandang diharamkan.
keputusan yang idea anda? 3. Gaji guru harus
terlalu adakah idea melebihi gaji
memfokuskan diri. anda bernas dan pegawai kerajaan
harus dijadikan yang lain
tindakan? sebanyak 50%.
PENGURUSAN
GRAFIK

80
Pengurusan Grafik

Tujuan utama alat pengurusan grafik adalah


untuk menyediakan bantuan visual bagi
membantu pelajar berfikir.
Membantu guru atau pelajar mengambarkan
bagaimana mereka berfikir tentang isi
kandungan sesuatu bidang kajian.
Merupakan pemetaan atau pola penyusunan
yang boleh digunakan untuk mewakili
perhubungan antara maklumat tentang
sesuatu idea

81
Kenapa Pengurusan
Grafik Diperlukan
Untuk merancang dan menyusun idea supaya
teratur dan jelas.
Untuk mengawal dan memahami proses
pemikiran kendiri.
Untuk menterjemahkan dan melahirkan
sesuatu yang tersirat dalam bentuk yang
tersurat.
Untuk menjadikan proses berfikir lebih
sistematik dan aktif.
Untuk mengelakkan daripada berfikir secara
terburu - buru, sempit, kabur dan berkecamuk.
82
Bagaimana Pengurusan Grafik
Menyokong Pengajaran atau
Pembelajaran

Pengurusan grafik merupakan kerangka


pemikiran, menyokong dan menyusun
pemikiran tetapi secara tersendiri tidak
melakukan pemikiran.
Komponen Pengurusan
Grafik

Mempunyai bahagian-bahagian yang


boleh ditukar-tukar untuk membolehkan
kita mengawal proses mencari dan
mengaitkan perhubungan.

Bahagian-bahagian ini termasuk garis


bulatan, gambar dan perkataan.
Bagaimana Menggunakan
Pengurusan Grafik
Menterjemahkan sesuatu fikiran yang tersirat
dalam minda kepada bentuk yang tersurat
dalam PG. Proses ini juga dapat meningkatkan
kemahiran berkomunikasi.
PG boleh berkembang menjadi suatu jaringan
gambar, benda kecil, rencana akhbar dan kad
berperkataan yang dihubungi oleh tali-tali
berwarna menyeliputi suatu dinding besar.
Dengan menggunakan pola-pola berlainan untuk
menghubungi maklumat-maklumat, guru dan
pelajar boleh mencatat cara-cara yang berlainan
untuk mengorganisasikan isi kandungan yang
dikaji.
Jenis jenis Pengurusan
Grafik

1. Pengurusan grafik membanding


dan membeza
2. Pengurusan grafik Kategori
3. Pengurusan grafik Meramal
Kesan Akibat
4. Pengurusan grafik Peta minda
5. Pengurusan grafik kesimpulan

86
1. Pengurusan Grafik
Membanding dan Membeza

Pengurusan grafik ini amat berguna


untuk mendapatkan kejelasan dan
pemahaman bagi konsep-konsep yang
sukar dan mengelirukan.

Ia boleh digunakan untuk semua mata


pelajaran bagi melihat persamaan dan
perbezaan di antara dua konsep atau
tajuk.

87
MEMBANDING DAN MEMBEZA

Ayat aktif Ayat Pasif

PERSAMAAN

Terdiri daripada perkataan-perkatan


Kedua-duanya merupakan ayat
Mempunyai subjek dan predikat
Dua bentuk ayat tunggal
Bentuk boleh saling tukar
PERBEZAAN
Ayat Aktif DARI SEGI Ayat Pasif
Mengutamakan
subjek Mengutamakan objek
Kata kerja Tentang objek
Tentang subjek
(1) Transitif Penerangan (1) Berimbuhan di/ter
(2) Tak transitif (2) ganti nama diri
pertama/kedua
(1) Eddy Jenis
menendang bola (1) Bola ditendang
(2) Mimi sedang oleh Ali.
belajar (2) kami tendang
Contoh
bola.

KESIMPULAN
Ayat aktif dan ayat pasif merupakan dua bentuk ayat tunggal yang boleh
saling tukar bentuknya. Ayat aktif mengutamakan subjek manakala ayat pasif
mengutamakan objek.
2. Pengurusan Grafik
Membuat Kategori

Dengan berpandukan pengurusan grafik ini


pelajar akan dapat membuat analisis dan
klasifikasi serta menerangkan ciri-ciri
sesuatu objek atau item untuk
menunjukkan hubung kait antara objek-
objek dalam kelas yang sama.

90
Vertebrata
Haiwan

Benda Invertebrata
Hidup

Berbunga
Tumbuhan

Tak berbunga
3. Pengurusan Grafik
Meramal Kesan Akibat

Dengan berpandukan pengurusan grafik


membuat ramalan, pelajar akan
membiasakan diri untuk membuat ramalan
yang bijak, iaitu berdasarkan bukti-bukti
sokongan yang kukuh. Kemahiran berfikir
membuat ramalan boleh digunakan untuk isu-
isu tetentu bagi semua mata pelajaran.

92
Sambungan
Dengan berpandukan pengurusan grafik membuat
ramalan, pelajar akan membiasakan diri untuk
membuat ramalan yang bijak, iaitu berdasarkan bukti-
bukti sokongan yang kukuh.
Kemahiran berfikir membuat ramalan boleh digunakan
untuk isu-isu tetentu bagi semua mata pelajaran.
Kita perlu mengesahkan maklumat yang diterima
dengan meninjau sama ada sumber maklumat itu
boleh dipercayai atau tidak.
Dapatan penyelidikan perlu disahkan
kebolehpercayaan.
Begitu juga dengan maklumat dalam penulisan, ia
perlu ditimbang secara kritis.
Dengan menggunakan pengurusan grafik pelajar tahu
cara untuk mengesahkan sesuatu sumber maklumat.
93
Contoh 3 : PG Meramal Kesan

Kemungkinan Bukti
bukti Kemungkinan
sebenar besar ramalan
ini akan
Apa kah
berlaku
ramalan
yang
mungkin
berlaku

+ Menyokong
- Tidak menyokong
? Tidak pasti
94
4. Pengurusan Grafik Tulang Ikan

Fishbone diagram (PG Tulang Ikan) sering juga


disebut Cause-and-Effect Diagram
PG Tulang Ikan digunakan ketika kita ingin
mengenalpasti kemungkinan penyebab masalah
PG Tulang Ikan akan mengenalpasti berbagai
sebab potensi dari satu efek atau masalah, dan
menganalisis masalah tersebut melalui sesi
brainstorming. Masalah akan dipecah menjadi
sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup
manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan
sebagainya. Setiap kategori mempunyai sebab-
sebab yang perlu diuraikan melalui
sesi brainstorming
95
Contoh 4 : Tulang Ikan
Sebab dan Akibat

Penyebab Penyebab Penyebab


1 3 5

Masalah

Penyebab Penyebab Penyebab


2 4 6

96
5. Pengurusan Grafik
Peta Minda

Merupakan suatu pembinaan yang dibuat


di atas sehelai kertas, idea penting di
adakan di tengah- sebagai pusat utama
dan idea lain yang berkaitan
dikembangkan di luar utama dengan
menggunakan pusat kecil, garisan,
bongkah geometeri, warna dan
sebagainya

97
Kegunaan Peta Minda

Menyampai persembahan
Mengambil nota semasa ceramah
Daya ingat meningkat 50%
Membuat perancangan, dalam
pembelajaran, pengajaran,
membaca buku, kuliah , mesyuarat
dll

98
Contoh 5: Peta Minda

99
6. Pengurusan Grafik
kesimpulan

Merumus isu
Menyatakan hasil selepas analisis:
menyusun alasan,
Membuat resolusi,
Membuat keputusan yang
muktamad,
Menggulung hujah

100
Contoh 6: PG Kesimpulan
Carta Mencari Sebab dan
Membuat Kesimpulan

Kesimpulan
Menanam sampah lebih baik daripada
membakar/membuang di tempat pembuangan sampah

SEBAB 1 SEBAB 2 SEBAB 3

101
Sekian
Terima Kasih